116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet

a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről

A Kormány

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 5. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 26/D. § (3) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

2. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés b) pontjában az "az egységes munkaügyi nyilvántartást vezető hatóságot vagy" szövegrész.

3. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontjában és 2. melléklet 25. pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

4. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 93. §-ában az "az Áht. rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó előírásaira" szövegrész helyébe az "a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak" szöveg lép.

5. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. táblázat B:102 mezőjében a "Munkaügyi hatóság" szövegrész helyébe a "Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság" szöveg lép.

6. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

7. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

8. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

9. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 36. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

10. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a "munkaügyi és" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a" szöveg lép.

11. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

11. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

12. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

13. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (2) bekezdésében az "a 82. §-ban meghatározott" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-a.

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

15. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 91. pont második bekezdésében a "Munkaügyi hatóság" szövegrész helyébe a "Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság" szöveg, a "munkaügyi hatósági" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti hatósági" szöveg lép.

15. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

16. Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 1. pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

17. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

18. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2013. Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 5. §-ban foglaltaktól eltérően a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelmet akkor kell elutasítani, ha)

"g) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vagy az adóhatóság (a továbbiakban: illetékes hatóság) a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a foglalkoztatót foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy

harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte, vagy"

20. § (1) A 445/2013. Korm. rendelet 14. § (1a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A foglalkoztató a szezonális munkavállalási engedély esetében az (1) bekezdésben foglaltakon felül köteles bejelenteni, ha]

"a) szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül az illetékes hatóság foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte,"

(2) A 445/2013. Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kormányhivatal a szezonális munkavállalási engedélyt a (4) bekezdésben foglaltakon kívül abban az esetben is visszavonja, ha]

"a) az engedély tárgyát képező foglalkoztatás alatt tudomást szerez arról, hogy az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a foglalkoztatót foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte, vagy"

21. § A 445/2013. Korm. rendelet 20. § (1a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a 90 napot meghaladó időre szóló, szezonális munkavállalás céljából a tartózkodási engedély kiadását a kormányhivatal nem támogatja, ha]

"b) az illetékes hatóság az összevont engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a foglalkoztatót foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte,"

22. § A 445/2013. Korm. rendelet 20/B. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalásában nem támogatja a harmadik országbeli állampolgárnak vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedéllyel történő, 90 napot meghaladó magyarországi foglalkoztatását, ha)

"c) az illetékes hatóság a vállalaton belül áthelyezett személy számára szóló tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a fogadó szervezetet foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte,"

23. § A 445/2013. Korm. rendelet 23. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szezonális munkavállalási engedély esetében az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a szezonális munkavállalási engedély visszavonására azért került sor, mert]

"a) az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül a foglalkoztatót foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére kötelezte,"

24. § A 445/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6.4. Kijelentem, hogy az illetékes hatóság a szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem benyújtását megelőző egy éven belül

6.4.1. foglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása vagy harmadik országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása miatt pénzügyi szankció megfizetésére nem vagyok kötelezett, vagy

6.4.2. nem állok felszámolási eljárás alatt, gazdasági tevékenységet folytatok."

19. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatok keretében a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal közreműködésével részt vesz a munkaügyi jogszabályok alkalmazásának elősegítését szolgáló tájékoztató és felvilágosító tevékenység ellátásában."

26. § A 320/2014. Korm. rendelet 7/A. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter, mint a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kapcsolattartó - a kijelölt kapcsolattartó személy útján -]

"d) a nemzetközi együttműködés keretében, megkeresésre a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett hatósági ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról."

27. § A 320/2014. Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A miniszter mint foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatkörében eljáró kormányhivatal általános hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként ellátják a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságról szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(2) A miniszter megállapítja és évenként, a tárgyév kezdetét megelőzően legalább negyvenöt nappal közzéteszi a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységét meghatározó ellenőrzési irányelvet, amelynek végrehajtásáról időszakos és éves tájékoztatást készít, és a miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.

(3) A miniszter hatósági jogkörében a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok foglalkoztatók általi megtartásának, valamint a foglalkoztatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.

(4) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági feladatkörében eljáró kormányhivatal által lefolytatott hatósági ügyben felügyeleti szervként a miniszter jár el.

(5) Szakmai irányítási feladatkörében a miniszter - a jogalkalmazás egységességének elősegítése érdekében -a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal számára a közigazgatási per vitelére és felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozóan kötelező érvényű iránymutatást adhat.

(6) A miniszter adja ki az Európai Munkaügyi Hatóság hatáskörébe tartozó területeken végzett összehangolt vagy közös ellenőrzésekben való részvételre jogosító megbízólevelet.

(7) A foglalkoztatás-felügyeleti hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Fftv.) 7-10. §-ában, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3-4., 23., 25-27., valamint 8-20. §-ában meghatározott feladatokat."

28. § A 320/2014. Korm. rendelet 11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § (1) A foglalkoztatás-felügyeleti feladatkörében eljáró kormányhivatal kormánytisztviselője a hatósági ellenőrzésre jogosító önálló munkavégzéshez a kinevezésétől számított hat hónapon belül vizsgát tesz, valamint évenként részt vesz szakmai továbbképzésen.

(2) A vizsgára való felkészítés, a záróvizsga, valamint a vizsgakötelezettség alóli mentesülés részletes szabályait a miniszter vizsgaszabályzatban állapítja meg."

29. § A 320/2014. Korm. rendelet 11. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás alcíme a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § (1) Az Fftv. 11. § (1) bekezdése, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 83/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság a miniszter által létrehozott szakmai informatikai rendszerben (a továbbiakban: szakmai informatikai rendszer) kezeli.

(2) A nyilvántartások az egyes szabályszegések vonatkozásában a végleges és végrehajtható közigazgatási döntéseknek a jogszabályokban meghatározott adatait tartalmazzák, a jogszabályokban meghatározott időtartamig.

(3) A döntések adatait a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság a honlapján az egyes eljárásokból való kizárási feltételt képező szabályszegésenként teszi közzé. A kizárási időszak leteltével a kizáró feltételt képező szabályszegés nem jeleníthető meg.

(4) A közigazgatási döntés ellen benyújtott keresetről, valamint a bírósági döntésről a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság a kapcsolódó peres irat mellékelésével elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a minisztert.

(5) A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság a bírósági döntés tartalmától függően kezdeményezi a nyilvántartás adatainak javítását vagy módosítását.

(6) A szakmai informatikai rendszer felügyeletét a miniszter látja el. A felügyelet kiterjed a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a munkavédelmi hatóság által hozott közigazgatási döntések adattartalmára, a döntés véglegesítésének gyakorlatára, az információáramlás menetére, valamint az adatfeltöltés rendjére.

(7) A szakmai informatikai rendszer kezelésével, valamint a munkaügyi nyilvántartásokhoz való hozzáférésre vonatkozó részletes feladatokat a miniszter felhasználói kézikönyvben állapítja meg."

30. § (1) A 320/2014. Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,"

(való megfelelést szolgálja.)

(2) A 320/2014. Korm. rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ez a rendelet az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

31. § A 320/2014. Korm. rendelet

a) 2. alcím címében, 2. §-ában, 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 5. alcím címében, 5. § nyitó szövegrészében, valamint c), d) és f) pontjában, 7. § (1) bekezdésében, a IV. fejezet címében, a 11. alcím címében, 16. § (2) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg;

b) 5. § e) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti hatósági" szöveg

lép.

20. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

32. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

21. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 16. pontjában az "a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-ában" szövegrész helyébe az "a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény 11. § (3)-(5) bekezdésében" szöveg lép.

22. A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

34. § A központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §-ában, 8. § (1) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "foglalkoztatás-felügyeleti" szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

36. § (1) E rendelet 27. §-a az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról, a 883/2004/EK, a 492/2011/EU és az (EU) 2016/589 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/344 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1149 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 27. §-a

a) az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék