2022. évi LXXIV. törvény

egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról[1]

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

17. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 23/A. §-a a következő u) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]

"u) az állami foglalkoztatási szerv a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához."

4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

18. §[18]

5. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

19. §[19]

20. §[20]

21. § (1)[21]

(2)[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. § (1)[25]

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

(5)[29]

25. § (1)[30]

(2)[31]

26. §[32]

27. §[33]

28. §[34]

29. §[35]

30. §[36]

31. §[37]

32. §[38]

33. §[39]

34. §[40]

35. §[41]

36. §[42]

37. §[43]

38. §[44]

39. §[45]

40. §[46]

41. § (1)[47]

(2)[48]

42. §[49]

43. § Hatályát veszti a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

a)[50]

b)[51]

c)[52]

d)[53]

6. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

44. §[54]

7. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

45. §[55]

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

46. §[56]

9. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

47. §[57]

10. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

48. §[58]

11. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

49. §[59]

12. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

50. §[60]

51. §[61]

52. §[62]

53. §[63]

54. §[64]

55. §[65]

56. §[66]

57. §[67]

58. §[68]

13. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

59. §[69]

14. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

60. §[70]

15. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

61. §[71]

62. §[72]

16. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §[73]

17. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

64. §[74]

65. §[75]

18. Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2008. évi IV. törvény módosítása

66. §[76]

19. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

67. §[77]

68. §[78]

69. §[79]

20. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

70. §[80]

21. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

71. §[81]

72. §[82]

73. §[83]

74. §[84]

75. §[85]

76. §[86]

22. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

77. §[87]

78. §[88]

79. §[89]

80. §[90]

81. §[91]

82. §[92]

23. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

83. §[93]

84. §[94]

85. §[95]

24. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

86. §[96]

87. §[97]

88. §[98]

89. §[99]

90. §[100]

91. §[101]

92. §[102]

93. §[103]

94. §[104]

95. §[105]

96. §[106]

97. §[107]

98. §[108]

99. §[109]

100. §[110]

101. §[111]

102. §[112]

103. §[113]

104. §[114]

105. §[115]

106. §[116]

25. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

107. §[117]

108. §[118]

109. §[119]

110. §[120]

111. §[121]

112. §[122]

113. §[123]

114. §[124]

115. §[125]

116. §[126]

117. §[127]

118. §[128]

119. §[129]

120. §[130]

121. §[131]

122. §[132]

123. §[133]

124. §[134]

125. §[135]

126. §[136]

127. §[137]

128. §[138]

129. §[139]

130. §[140]

131. §[141]

132. §[142]

133. §[143]

134. §[144]

135. §[145]

136. §[146]

137. §[147]

138. §[148]

139. §[149]

140. §[150]

141. §[151]

142. §[152]

143. §[153]

144. §[154]

145. §[155]

146. §[156]

147. §[157]

148. §[158]

149. §[159]

150. §[160]

151. §[161]

26. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása

152. §[162]

153. §[163]

27. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

154. §[164]

155. §[165]

156. §[166]

157. §[167]

158. §[168]

159. §[169]

160. §[170]

161. §[171]

162. §[172]

163. §[173]

164. §[174]

165. §[175]

166. §[176]

28. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

167. §[177]

168. §[178]

169. §[179]

170. §[180]

171. §[181]

172. §[182]

173. §[183]

174. §[184]

175. §[185]

176. §[186]

177. §[187]

178. §[188]

179. §[189]

180. §[190]

181. §[191]

182. §[192]

183. §[193]

29. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

184. §[194]

30. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

185. §[195]

186. §[196]

187. §[197]

188. §[198]

189. §[199]

190. §[200]

191. §[201]

192. §[202]

193. §[203]

31. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

194. §[204]

32. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

195. §[205]

196. §[206]

197. §[207]

198. §[208]

199. §[209]

200. §[210]

33. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

201. §[211]

202. §[212]

203. §[213]

204. §[214]

205. §[215]

206. §[216]

207. §[217]

208. §[218]

209. §[219]

210. §[220]

211. §[221]

212. §[222]

213. §[223]

214. §[224]

215. §[225]

216. §[226]

217. §[227]

218. §[228]

219. §[229]

220. §[230]

34. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

221. §[231]

222. §[232]

223. §[233]

224. §[234]

225. §[235]

226. §[236]

227. §[237]

228. §[238]

229. §[239]

230. §[240]

231. §[241]

232. §[242]

233. §[243]

234. §[244]

35. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

235. §[245]

36. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása

236. §[246]

237. §[247]

37. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

238. §[248]

239. §[249]

240. §[250]

241. §[251]

242. §[252]

243. §[253]

244. §[254]

245. §[255]

246. §[256]

247. §[257]

248. §[258]

249. §[259]

250. §[260]

251. §[261]

252. §[262]

253. §[263]

254. §[264]

38. Záró rendelkezések

255. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § és a 257. § (2) bekezdése 2023. április 22-én lép hatályba.

(3) A 19. §, a 21. § (1) bekezdése, a 22. §, a 24. § (1) és (3) bekezdése, a 25. § (2) bekezdése, a 26. § és a 28. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 31. §, a 32. §, a 37. §, a 41. § (2) bekezdése, a 43. § d) pontja és a 257. § (6) bekezdése 2024. április 1-jén lép hatályba.

(5) A 24. § (4) és (5) bekezdése 2026. január 1-jén lép hatályba.

256. § A

a) 71. §, a 72. § és a 74. § (2) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

b) 77. §, a 79. § és a 80. § (2) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

257. § (1) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2)[265]

(3) A 25. alcím a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) A 2. alcím, a 12. alcím, a 14. alcím, a 21-25. alcím, a 27. alcím, a 32-34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanács irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) A 2. alcím, a 12. alcím, a 21. alcím, a 22. alcím, a 24. alcím, a 25. alcím, a 27. alcím, a 28. alcím, a 32-34. alcím, a 36. alcím és a 37. alcím a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(6)[266]

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. december 7-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[20] Később lép hatályba e törvény 255. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2023.04.22.

[21] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[28] Később lép hatályba e törvény 255. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2026.01.01.

[29] Később lép hatályba e törvény 255. § (5) bekezdése alapján. Hatályos 2026.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[32] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Később lép hatályba e törvény 255. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2024.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

[38] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[265] Később lép hatályba e törvény 255. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2023.04.22.

[266] Később lép hatályba e törvény 255. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.04.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére