Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus ügyintézési pont[1]

1. §[2] A Kormány az elektronikus ügyintézési pont működtetőjeként az e-közigazgatásért felelős minisztert, infrastuktúra-szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, alkalmazásüzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. §[3] A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. §[4] (1)[5] A Kormány az ügyfél ügyintézési rendelkezését nyilvántartó szervként az IdomSoft Zrt.-t, a rendelkezési nyilvántartás ügyintézői jogosultságkezeléssel összefüggő feladatainak ellátására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert jelöli ki, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásüzemeltetési feladatokat az IdomSoft Zrt. látja el.

(2) A Kormány a rendelkezési nyilvántartás regisztrációs szerveiként a következő szerveket jelöli ki:

a)[6] a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által irányított szervezeti egység,

b)[7] a Kormány rendeletében kijelölt kormányhivatal, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egysége,

c) a kormányablak,

d) az országos telefonos ügyfélszolgálat,

e)[8]

f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

3/A. A digitális állampolgársághoz kapcsolódó kijelölő rendelkezések[9]

3/A. §[10] (1) A Kormány a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény szerinti digitális állampolgárság szolgáltatóként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) A keretszolgáltatások szolgáltatója a digitális állampolgárság szolgáltató. A digitális állampolgárság szolgáltató az eAláírás szolgáltatást a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevonásával nyújtja.

(3) A keretalkalmazás szolgáltatója a digitális állampolgárság szolgáltató.

3/B. §[11] (1) A Kormány digitális állampolgárság nyilvántartást vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) A digitális állampolgárság nyilvántartás regisztrációs szerveként a Kormány a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. A digitális állampolgárság nyilvántartást vezető szerv az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

(3) A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti államigazgatási szervek (a továbbiakban: államigazgatási szerv), valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti rendvédelmi szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv) foglalkoztatottjai tekintetében a digitális állampolgárság nyilvántartás regisztrációs szerveként a foglalkoztató államigazgatási szervet és rendvédelmi szervet jelöli ki azzal, hogy

a) a kijelölt szerv maga dönt arról, hogy e hatáskörét kívánja-e gyakorolni,

b) ha az a) pont alapján a kijelölt szerv a hatáskör gyakorlása mellett dönt, a foglalkoztatott a regisztrációját ebben az esetben kezdeményezheti a (3) bekezdés szerinti szervnél.

(4) A (3) bekezdés szerinti hatáskörét gyakorolni kívánó szerv köteles a foglalkoztatottjait erről tájékoztatni.

4. A Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói[12]

4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:[13]

a)[14] az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

b)[15] a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t, az infrastruktúraüzemeltetési feladatok tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

c)[16] az n) pont szerinti papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatáshoz kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t, a 4/A. § szerinti tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

d)[17] az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

e)[18]

f)[19] a Kormány által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére történő szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t.

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)[20] egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó Tanúsítvány megrendelő és regisztrációs űrlap kitöltő webes alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

h)[21]

i)[22] az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

j)[23] az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

k)[24] a kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, amely szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazások alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés támogatási feladataira az IdomSoft Zrt.-t,

l)[25] a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

m)[26] az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtására az IdomSoft Zrt.-t,

n)[27] a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás vonatkozásában, valamint az elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)[28] a központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

p)[29] az automatikus közigazgatási döntéshozatali rendszer vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

q)[30] a személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében az IdomSoft Zrt.-t,

r)[31]

s)[32]

t)[33]

u)[34] a mesterséges intelligenciával támogatott hangleiratozás szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

v)[35] a mesterséges intelligenciával támogatott hangképzés szolgáltatás vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

w)[36] a mesterséges intelligenciával támogatott kommunikációs asszisztens vonatkozásában az IdomSoft Zrt.-t,

x)[37] szerepkör-tanúsító platform szolgáltatás vonatkozásban az IdomSoft Zrt.-t.

4/A. §[38] (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan az IdomSoft Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít[39]

a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely),

b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint

c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).

(2)[40] Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetés-támogatási feladatait az IdomSoft Zrt. látja el.

4/B. §[41] (1) A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal útján látja el.

(2)[42] A 4. § g) pont ga) alpontja szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján - az Információs Hivatal által igénybe vett bizalmi szolgáltatás felhasználásával - látja el.

5. §[43] A Kormány az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatójaként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/A. §[44] (1)[45] A Kormány a 3. § (1) bekezdése, a 4. § a)-d), f), i)-o), q), u)-x) pontja és az 5. § szerinti szolgáltatások tekintetében, valamint a 4/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében az alkalmazáshoz kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2) Az IdomSoft Zrt. az (1) bekezdés szerinti tevékenységét az általa fejlesztett alkalmazások tekintetében az alkalmazásfejlesztési tevékenységtől elkülönítve végzi.

6. § (1)[46] A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják - erre vonatkozó megállapodás és a központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetében a szükséges központi költségvetési forrás rendelkezésre állása esetén - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint az IdomSoft Zrt.-t amely szolgáltatásoknál jelen alcímben ez nincs kifejezetten előírva. A bevont szolgáltató a közreműködést közszolgáltatásként látja el, a közreműködéshez a szolgáltató felett a tulajdonosi jogokat - közvetlenül vagy a tulajdonos gazdasági társaságon keresztül - gyakorló miniszter hozzájárulása szükséges.

(2)[47] A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek mint közfeladatnak ellátására közszolgáltatási szerződést köt az e-közigazgatásért felelős miniszterrel.

(3)[48]

(4)[49] Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.

(5)[50] A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat - a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján - saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.

6/A. §[51] Az e rendelet szerinti minőségbiztosítás

a) nem minősül a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény szerinti megfelelőségértékelési tevékenységnek, valamint

b) nem vált ki jogszabályban előírt, az informatikai rendszerekre vonatkozó tanúsítási kötelezettséget.

5. Kormány által kötelezően nyújtandó azonosítási szolgáltatások regisztrációja[52]

7. §[53] (1)[54]

(1a)[55]

(1b)[56]

(2)[57]

(3)[58]

(4)[59] A Kormány a videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatás regisztrációjára az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjét jelöli ki.

(5)[60] Az ügyfélkapu és részleges kódú telefonos azonosítás videotechnológián keresztül történő azonosítás szolgáltatással az országos telefonos ügyfélszolgálat működtetőjénél is regisztrálható.

7/A. §[61] (1)[62] A kormányablak jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként országosan egységesen biztosítja az egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert (a továbbiakban: központi iratkezelő rendszer) a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a közigazgatás szervezéséért felelős miniszter irányítása alá tartozó feladatokkal összefüggő iratok kezeléséhez.

(2)[63] A központi iratkezelő rendszerhez történő csatlakozásra a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által kezelt, a szakmai irányító miniszter hatáskörébe tartozó szakfeladatok tekintetében is lehetőség van. A központi iratkezelő rendszer e szakfeladatokkal összefüggő iratanyag tekintetében is tartalmazza legalább a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdés a)-i) pontja szerinti iktatási adatokat.

(3) A központi iratkezelő rendszer adataihoz a kormányablak a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében hozzáférhet.

5/a. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásának adatkezelője[64]

7/B. §[65] (1)[66] A Kormány az elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartását vezető szervként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztert, a szolgáltatáshoz kapcsolódó alkalmazásfejlesztési, alkalmazásüzemeltetési feladatok tekintetében az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

(2)[67] Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, a kormányablakoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteinél lehet regisztrálni.

5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv[68]

7/C. §[69] A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az ehhez kapcsolódóan nyújtott időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

5/c. Piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatások szolgáltatója[70]

7/D. §[71] A piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatást az e rendelet szerinti, valamint a Kormány rendeletében megjelölt egyéb központi szolgáltató nyújtja, amely a piaci szereplők részére nyújtható központi állami szolgáltatással - a Kormány rendeletében meghatározott eltérésekkel - azonos tartalmú központi állami szolgáltatást, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtja.

5/d. Az "eIDAS" csomópont üzemeltetője[72]

7/E. §[73] A Kormány a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelete 2. cikkének 2. pontja szerinti csomópont-üzemeltetőként az IdomSoft Zrt.-t jelöli ki.

5/e. Állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatója[74]

7/F. §[75] (1) A Kormány az állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.

(2) A polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter irányítása alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat állami szerepkör-tanúsító szolgáltatás szolgáltatójaként a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős minisztert jelöli ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter a kijelölés szerinti feladatát az Információs Hivatal tekintetében az Információs Hivatal útján látja el.

5/f. Jogutódlásra vonatkozó szabályok[76]

7/G. §[77] (1) A (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott feladatok tekintetében 2024. január 1. napjától az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: IdomSoft Zrt.) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jogutódja a szabályozott és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos - az infrastruktúra üzemeltetése és fejlesztése kivételével - feladatai és tevékenységei (a továbbiakban: Feladatok) tekintetében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Feladatoknak minősül a NISZ Zrt. által

a) a 3. § (1) bekezdése,

b) a 4. § a), c), d), f), i), j), l), m) és q) pontja,

c) a 4/A. §,

d) az 5. § és

e) a 7/E. §

alapján ellátott feladat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a Feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszonyra, így különösen

a) a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,

b) a Feladatok ellátásával kapcsolatban kötött szerződésekből eredő jogokra, befejezetlen beruházásokra, készletekre, követelésekre, a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatásokra és kötelezettségekre, valamint

c) a Feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a NISZ Zrt.-vel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt, kártérítési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni.

(5) A Feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek, eszközök valamint a szerződésekből eredő jogok - ide nem értve a vagyonkezelői jogot -, befejezetlen beruházások, készletek, követelések és a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások, valamint a szerződésekből eredő kötelezettségek a szerződésben részes további fél hozzájárulása nélkül 2024. január 1-jével ellenérték nélkül átszállnak az IdomSoft Zrt.-re úgy, hogy a 2023. december 31-ig történő teljesítéseket, elszámolásokat és azokból adódó kifizetéseket a NISZ Zrt. teljesíti, és az ezen kívüli további Feladatokhoz kapcsolódó valamennyi, szerződésen alapuló jogviszonyban 2024. január 1. napjától a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(6) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közbeszerzési és beszerzési eljárásokban 2024. január 1. napján a NISZ Zrt. helyébe az IdomSoft Zrt. lép.

(7) A Feladatokkal kapcsolatban folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, peres és nemperes eljárásokban a NISZ Zrt. helyébe 2024. január 1. napjával az IdomSoft Zrt. lép, és az ezen eljárásokban hozott határozatban megállapított jogosultság vagy kötelezettség az IdomSoft Zrt.-t illeti meg vagy terheli. Az IdomSoft Zrt. a 7/H. § szerinti átvételt követően haladéktalanul gondoskodik a fél személyében történő változás eljárásban történő bejelentéséről.

(8) A Feladatokat ellátó NISZ Zrt.-vel 2023. december 31. napján fennálló, a feladatok ellátásához kapcsolódó munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek 2024. január 1. napjától, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. Fejezetének szabályai szerint az IdomSoft Zrt.-re szállnak át.

(9) A NISZ Zrt. a Feladatok ellátását szolgáló vagyont ellenérték nélkül köteles átadni az IdomSoft Zrt. részére.

(10) A (9) bekezdésben meghatározott ingyenes átadás kapcsán térítés nélkül átadott vagyont az IdomSoft Zrt. a NISZ Zrt. által kimutatott könyv szerinti értéken veszi át, és veszi nyilvántartásba.

(11) A NISZ Zrt. mint átadó és az IdomSoft Zrt. mint átvevő egymással szerződést kötnek a Feladatok átadásának részletes feltételeiről.

7/H. §[78] 2024. január 1. napjával a NISZ Zrt. tételes jegyzőkönyv felvétele mellett a 7/G. §-ban meghatározottak szerint átadásra kerülő Feladatok vonatkozásában az azokhoz kapcsolódó valamennyi iratot és adatot átadja, a feladatellátáshoz szükséges vagy azt előmozdító valamennyi adatbázishoz való hozzáférést biztosítja az IdomSoft Zrt. részére.

5/g. eDelivery hozzáférési pont és közvetítő platform szolgáltatója, a technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pont feladatait ellátó szerv[79]

7/I. §[80] Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 20. pontja szerinti hazai eDelivery hozzáférési pontot és 21. pontja szerinti hazai közvetítő platformot, a 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: SDG-OOTS rendelet) 21. cikke szerinti technikai támogatásért felelős egyedüli kapcsolattartó pontként, a 4. § q) pontjában személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás tekintetében kijelölt szolgáltató biztosítja, az SDG-OOTS rendelet előírásainak megfelelően.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)[81]

9. §[82] A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gondoskodik a Magyar Posta Zrt.-vel kötött - az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerhez kapcsolódóan megvalósuló papíralapú irat hiteles elektronikus irattá történő átalakítására vonatkozó - szerződés 2021. december 31-ig történő megszüntetéséről.

9/A. §[83] Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján tovább nyújtott, e rendeletben meg nem jelölt, de e rendelet 2016. december 31-én hatályos szövegében szereplő szolgáltatásokat az a szolgáltató nyújthatja tovább, aki 2016. december 31-én erre jogosult volt, azzal a különbséggel, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala helyett a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t kell érteni.

10. §[84] E rendelet 5/d. alcíme a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014. európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről szóló 2015. szeptember 8-i (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendeletének végrehajtását szolgálja.

11. §[85] E rendelet 5/g. alcíme az (EU) 2018/1724 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban az igazolások határokon átnyúló automatizált cseréjét és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását szolgáló technikai rendszer műszaki és operatív előírásainak meghatározásáról szóló, 2022. augusztus 5-i (EU) 2022/1463 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[2] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[3] Megállapította a 307/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2022.08.12.

[4] Megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[5] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[6] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[7] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § a) pontja. Hatálytalan 2021.01.01.

[9] Beiktatta a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[10] Beiktatta a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[11] Beiktatta a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2024.07.01.

[12] A címet megállapította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (14) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[15] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[16] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[17] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[19] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § d) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[20] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[21] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[22] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[23] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[24] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[25] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[26] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[27] Módosította a 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[28] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés e) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[29] Módosította a 447/2023. (X. 3.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.10.04.

[30] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § e) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[34] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[35] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[36] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[37] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[38] Megállapította a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[39] A nyitó szövegrészt módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[40] Megállapította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[41] Beiktatta a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a. Hatályos 2019.01.01.

[42] Megállapította a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (9) bekezdése. Hatályos 2021.12.23.

[43] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[44] Beiktatta a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[45] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[46] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[47] Módosította a 338/2023. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontja. Hatályos 2023.10.01. Lásd 1/2023. (IX. 25.) MK határozat.

[48] Hatályon kívül helyezte a 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatálytalan 2022.01.01.

[49] Beiktatta a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[50] Beiktatta a 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.06.12.

[51] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 52. §-a. Hatályos 2020.12.12.

[52] Az alcím címét megállapította a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[53] Megállapította a 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 74. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2024.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2024.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2024.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 138/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatálytalan 2024.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § c) pontja. Hatálytalan 2020.12.12.

[59] Megállapította az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[60] Beiktatta az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 53. § (4) bekezdése. Hatályos 2021.02.01.

[61] Beiktatta a 252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.10.01.

[62] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[63] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § a) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[64] Az alcímet beiktatta a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[65] Beiktatta a 169/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.07.01.

[66] Módosította a 183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2022.05.25.

[67] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 139. § b) pontja. Hatályos 2023.01.01.

[68] Az alcímet megállapította a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.05.15.

[69] Megállapította a 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.05.15.

[70] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[71] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése. Hatályos 2022.01.01.

[72] Az alcímet beiktatta a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[73] Módosította az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[74] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése. Hatályos 2023.01.01. (A korábbi "5/E. Jogutódlásra vonatkozó szabályok" alcím címéről - amely alá tartozó 7/E-7/H. §-okat, amelyeket az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 55. § d) pontja 2020.12.12. napjával hatályon kívül helyezte - a jogalkotó nem rendelkezett, így ennek helyére iktattuk be az új 5/e. alcímet. A módosítás érvényessége kétséges.)

[75] Beiktatta a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (11) bekezdése. Hatályos 2023.01.01.

[76] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[77] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[78] Beiktatta az 530/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.12.02.

[79] Megállapította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.24.

[80] Megállapította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.12.24.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2013. évi LXXXI. törvény 17. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.07.01.

[82] Beiktatta a(z) 477/2021. (VIII. 9.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.08.17.

[83] Beiktatta a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 200. § (13) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[84] Beiktatta a 123/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[85] Módosította a 634/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.12.24.

Tartalomjegyzék