25/2016. (XII. 22.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 2-4. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1-3., 5., 8., 11., 13., 16., 19., 24. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím és az 5. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában, valamint 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím és a 7-8. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím és a 9. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 15-17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet módosítása

1. § A fokozottan veszélyes, valamint az egészségkárosító beosztások köréről, az azokhoz kapcsolódó részletes, valamint a csökkentett napi szolgálati időre vonatkozó szabályokról szóló 30/2004. (XII. 6.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg lép.

2. A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet módosítása

2. § A Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R1.) Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Az R1.

a) 1. §-ában az "önkéntes védelmi tartalékos katonára" szövegrész helyébe az "önkéntes védelmi tartalékos katonára, az önkéntes területvédelmi tartalékos katonára" szöveg,

b) Melléklet 2. pontjában az "a címzetes önkéntes tartalékos, az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos katona" szövegrész helyébe az "az önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona" szöveg,

c) Melléklet 4. pontjában az "önkéntes műveleti és önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona" szöveg,

d) Melléklet 5. pontjában az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány" szöveg,

e) Melléklet 6. pontjában az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány" szövegrészek helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány" szöveg,

f) Melléklet 45. pont A) pontjában és 58/B. pont b) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos állomány" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány" szöveg,

g) Melléklet 45. pont G) pontjában az "Az önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "Az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona" szöveg,

h) Melléklet 45. pont G) pont c), e), g), h) és i) alpontjában az "az önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona" szöveg,

i) Melléklet 45. pont G) pont g) alpontjában a "hímzett önkéntes védelmi tartalékos sapkajelvénnyel" szövegrész helyébe a "hímzett önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos sapkajelvénnyel" szöveg,

j) Melléklet 45. pont G) pont j) alpontjában az "önkéntes védelmi tartalékos katonanőkre az önkéntes védelmi tartalékos katona férfiakkal" szövegrész helyébe az "önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanőkre az önkéntes védelmi és önkéntes területvédelmi tartalékos katona férfiakkal" szöveg,

k) Melléklet 46. pontjában az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos állomány a napi szolgálati" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a napi szolgálati" szöveg,

l) Melléklet 47. pontjában az "az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos állomány" szövegrészek helyébe az "az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány" szöveg,

m) Melléklet 58/A. pontjában és 134. pont d) pont dc) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona" szöveg,

n) Melléklet 79. pont c) alpontjában, 109. pont c) és d) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg,

o) Melléklet 80. pont c) alpontjában, 107. pont c) alpontjában, 108. pont c) alpontjában, 110. pont c) alpontjában, 114. pont d) alpontjában, 122. pont d) alpontjában és 123. pont d) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg,

p) Melléklet 84. pont b) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos" szövegrészek helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg, valamint

q) Melléklet 85. pont b) alpontjában az "önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes védelmi tartalékos" szövegrészek helyébe az "önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1. Melléklet

a) 7. pontjában az "A címzetes önkéntes tartalékos katona a vele megkötött szerződés hatálya alatt általános társasági öltözetet viselhet." szövegrész,

b) 48. pontjában az "Általános társasági öltözetet viselhet a címzetes önkéntes tartalékos nemzeti és állami ünnepségek katonai rendezvényein, kiemelkedő katonai és katonai vonatkozású társadalmi eseményeken, valamint katonai temetéseken." szövegrész,

c) 59. pont e) pont eb) alpontja,

d) 76. pont a) és b) alpontjában a "címzetes önkéntes tartalékos" szövegrész,

e) 77. pont d) pont de) alpontja,

f) 106. pont b) alpontja,

g) 107. pont a) pont ac) alpontja,

h) 113. pont b) alpontja,

i) 114. pont a) pont ab) alpontja, valamint

j) 134. pont d) pont dd) alpontja.

3. A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása

5. § A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe - a Kjt. 78. § (2) bekezdésére figyelemmel - az (1) bekezdés szerinti honvédelmi ágazati pótlékot is be kell számítani."

4. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

6. § A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 34. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha a 30. § (1) bekezdése szerinti feltétel bekövetkezéséig szóló bérleti szerződés a honvédelmi szerv állományába tartozó bérlő halálával szűnik meg, a halál bekövetkezésekor vele ténylegesen együtt élő özvegyének - kérelmére - a lakást határozatlan időtartamra, egyebekben változatlan feltételekkel bérbe kell adni. Így kell eljárni, ha a bérlő hivatásos katona volt, és az őt túlélő élettársa megfelel az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek. Özvegy, illetve megfelelő feltételekkel rendelkező élettárs hiányában a lakást az elhunyt bérlő együtt élő gyermeke részére kell - kérelmére - határozatlan időtartamra bérbe adni.

(6) A szerződéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltakat akkor lehet alkalmazni, ha az elhunyt bérlő a szerződéses katonai szolgálatban legalább 10 évet eltöltött. A "Hősi halottá" nyilvánított szerződéses katona halála esetén az (5) bekezdésben foglaltak a szerződéses katonai szolgálatban eltöltött időtől függetlenül alkalmazhatóak. E feltételek hiányában a lakást - kérelemre - legfeljebb két év határozott időtartamra lehet bérbe adni a halál bekövetkezésekor ténylegesen együtt élő özvegy, illetve a túlélő élettárs részére."

7. § Az R2. 194. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)

"c) megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben a méltányolható lakásigényre megállapított feltételeknek,"

8. § Az R2. a következő 215/B. §-sal egészül ki:

"215/B. § Az állomány albérletidíj-hozzájárulásban részesülő tagjának halála esetén a támogatott lakóingatlanban együtt élő özvegy, túlélő élettárs, az előbbiek hiányában az együtt élő gyermek részére az albérletidíj-hozzájárulást

a) a haláleset bekövetkezésétől számított 12. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt tagját "Hősi halottá" nyilvánítják,

b) a haláleset bekövetkezésétől számított 8. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az állomány elhunyt tagját a "Magyar Honvédség halottjává" nyilvánítják vagy a haláleset szolgálatteljesítés közben, a szolgálati feladat ellátásával összefüggésben következett be,

c) a haláleset bekövetkezésétől számított 6. hónap utolsó napjáig tovább kell folyósítani, ha az a) vagy a b) pontban meghatározott feltételek nem állnak fenn."

9. § Az R2. 239/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"239/A. § (1) A honvédelmi szerv igényét, illetve a honvédelmi szervvel szembeni igényt peres, nem peres és peren kívüli eljárásokban

a) a HM vagyonkezelésű lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével, továbbá ezen ingatlanok és a HM vagyonkezelésű szállóférőhelyek használatával, hasznosításával, a munkáltatói kölcsönnel, a vissza nem térítendő juttatással, továbbá a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti egyszeri pénzbeli támogatással, a lakás-kiürítési és cseretérítési díjjal kapcsolatos ügyekben, továbbá a b) pontban meghatározott ügyekben akkor, ha a HM mint állományilletékes honvédelmi szerv állapította meg a támogatást, a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv, valamint

b) az albérleti díj hozzájárulással, a lakbértámogatással, a lakásüzemeltetési hozzájárulással, a részleges lakás-felújítási átalánnyal, a lakás karbantartási költségtérítéssel, továbbá az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti lakáspénzzel kapcsolatos ügyekben - ha nem a HM mint állományilletékes szerv állapította meg a támogatást - az állományilletékes honvédelmi szerv képviseletében, illetve szervvel szemben kell érvényesíteni.

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a honvédelmi szerv igényének érvényesítése során a HM jogi képviselője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ászr.) 1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti feltételek bármelyikét igazoló okirat vagy nyilatkozat megküldésével a HM közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti a követelés behajthatatlanságának megállapítását. Ha a követelés behajthatatlansága az Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontján alapul, a kezdeményezéshez

a) bérleti- vagy használatidíj-követelés esetén a bérbeadó szerv, és

b) a közüzemi díj- vagy egyéb követelés esetén a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv véleményét is

mellékelni kell."

10. § Az R2.

a) 187. § (1) bekezdés c) pontjában a "lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "személyi jövedelemadóról szóló törvényben" szöveg,

b) 237. § (11) bekezdésében a "68. § (3) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "68. § (3) bekezdés a) és l) pontjában" szöveg, valamint

c) 237. § (11) bekezdésében a "201. § (1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "201. § (1) bekezdés a) és l) pontjában" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R2. 193. §-a.

5. A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet módosítása

12. § A honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról szóló 13/2011. (X. 20.) HM rendelet 3. melléklet "Kitöltési Útmutató a Honvédelmi Baleseti Jegyzőkönyvhöz" rész B) pont 3. alpontjában foglalt táblázatban az "önkéntes védelmi tartalékos" szövegrész helyébe az "önkéntes védelmi tartalékos, önkéntes területvédelmi tartalékos" szöveg lép.

6. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása

13. § A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 3. § (2) bekezdése szerint minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a minősítésre jogosult parancsnok munkáltatói döntésben engedélyezi. A költségek megtérítésére és elszámolására a "Katonai szolgálat halottjára" vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

14. § Az R3. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 11. § (2) bekezdése szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését a miniszter engedélyezheti kérelemre, a kérelmező szociális helyzetére, életkörülményeire tekintettel. Ha az elhunytat "Hősi halottá" minősítették, a miniszter erre irányuló kérelem benyújtása nélkül, hivatalból is engedélyezheti a 11. § (2) bekezdés szerinti összegnél magasabb intézményes temetési segély kifizetését."

15. § Az R3. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés alapján minősítettek eltemetésével összefüggő költségekhez való hozzájárulást a munkáltatói jogkört gyakorló munkáltatói döntésben engedélyezi. A költségek megtérítésére és elszámolására a "Katonai szolgálat halottjára" vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni."

7. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

16. § (1) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a a következő 15a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"15a. tandíj: a képző intézmény által a honvédelmi szervezet részére a tandíjról, illetve a vizsgadíjról kiállított számla szerinti összeg vagy - ennek hiányában - a HM képzési katalógusban a képzés leírásához rendelt belső vagy külső ár," (2) Az R4. 1. § 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"16. tanulmányi támogatás: a vezénylésben vagy a tanulmányi szerződésben rögzített, a Honvédség által az állomány tagjának a tanulmányai folytatásához jogszabályban meghatározottak szerint nyújtott juttatás."

17. § Az R4. 3. § (2) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az R4. 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol)

"h) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés v) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja tekintetében a KNBSZ főigazgatója,

i) az állományilletékes parancsnok tekintetében az elöljáró parancsnok, és

j) a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) állománya, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet vezetője, továbbá Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezet parancsnoka tekintetében a HVKF."

18. § Az R4. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben meghatározott eseteken túl kötelező a személyi beszélgetés lefolytatása a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos személyügyi eljárás során is."

19. § Az R4. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az alapkiképzés teljesítésére vonatkozó - a Hjt. 38. § (9) bekezdés szerinti - határidő-halasztás az állomány tagjának az alapkiképzés időszakában történt megbetegedése vagy balesete miatt engedélyezhető. A határidőhalasztást a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezheti."

20. § Az R4. a következő 36/A. §-sal egészül ki:

"36/A. § A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben az áthelyezés időpontja az áthelyezésről szóló jognyilatkozat kiadmányozását követő 30. nap."

21. § Az R4. 58. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hjt. 68. § (1) bekezdés n) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszűnésének időpontja a mentesítést megállapító döntés kiadmányozásától számított 30. nap.

(4) A Hjt. 68. § (1) bekezdés o) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszűnésének időpontja a munkaszerződés megkötését követő 30. nap.

(5) A Hjt. 68/B. § (4) bekezdés b) pontja szerinti munkaszerződésben a munkaviszony kezdeteként a szolgálati viszony megszűnését követő napot kell meghatározni."

22. § Az R4. 59. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti megállapodásban a Hjt. 68/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a szolgálati viszony megszüntetésének időpontjaként a megállapodás megkötését követő 30. napot kell meghatározni."

23. § Az R4. 69/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a KNBSZ állománytáblájában szereplő beosztások kivételével -

a) az 1. § 10. pont b), c), h), j) és m) alpontja szerinti tevékenységhez kötődően, vagy

b) a Magyarországon települő honvédségi szervezet külföldön működő szervezeti eleménél

létrehozott szolgálati beosztás - ha azt az állomány tagja szolgálati érdekből, tartós külföldi szolgálatra vezénylés keretében külföldön látja el - a VII. besorolási osztályba tartozik."

24. § Az R4. 81. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell teljesítményértékelést készíteni)

"b) az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b), j), k), n), o) és r)-t) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagjáról, ide nem értve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján a központi államigazgatási szervek területi vagy helyi szerve védelmi igazgatással foglalkozó szervezeti eleméhez vezényelt tagját."

25. § Az R4. 92. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Speciális előmeneteli rendbe tartozó szolgálati beosztásokban a tiszti vagy az altiszti állomány tagját a rendszeresített rendfokozat eléréséig a kötelező várakozási idő leteltét követően elő kell léptetni, ha az adott évben legalább "B" teljesítményszintű teljesítményértékeléssel, valamint - két évnél nem régebbi - sikeres minősítő vizsgával rendelkezik."

26. § Az R4. 104. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az állományilletékes parancsnok nemleges javaslat esetén a megtervezett szolgálati beosztás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, támogató javaslat esetén az előmenetel összes feltételének teljesülésekor javaslati lapot küld a központi személyügyi szerv részére."

27. § Az R4. 107/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az állomány azon tagjának, akinek a Hjt. 247/G. § (1) bekezdés szerint fokozati vizsgakötelezettségét megállapították, de a vizsgakötelezettség alól részére halasztást engedélyeztek, és a halasztás évében magasabb fokozatra vonatkozó vizsgakötelezettsége keletkezik, a fokozati vizsgát a magasabb fokozatnak megfelelően kell teljesítenie."

28. § Az R4. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"108. § (1) Az állomány tagja a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylés alapján vesz részt a HM képzési katalógusban szereplő

a) katonai mesterképzésen,

b) felsővezetői tanfolyamon,

c) az NKE által indított tanfolyamon,

d) a (3) bekezdés szerinti képzés kivételével a honvédelmi szervezetek által végrehajtásra kerülő képzésen, és

e) az általa betöltött szolgálati beosztáshoz jogszabályban, illetve munkaköri leírásban előírt képzésen.

(2) A Honvédség - vezénylés helyett - az állomány tagjának a HM képzési katalógusban szereplő

a) a doktori (PhD) képzésen,

b) a honvédtiszti mesterképzés keretében nem induló, az állomány tagjának a tervezett előmeneteléhez kapcsolódó polgári mesterképzésen, és

c) az (1) bekezdés c) és d) pontja kivételével a katonai képzés keretében nem induló polgári képzésen történő részvételét tanulmányi szerződés megkötésével támogathatja.

(3) A Honvédség a tanfolyamrendszerű másod-helikoptervezető képzésen való részvételt - a kiképzésért felelős központi szervezet által kiírt és elbírált pályázat alapján - tanulmányi szerződéssel támogatja.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti képzés tanulmányi szerződéssel történő támogatására az állomány tagja - az állományilletékes parancsnok előzetes egyetértésével, a miniszternek címezve - pályázhat. A tanulmányi szerződéssel támogatható pályázatokról a miniszter dönt.

(5) A Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerint vezénylést kell alkalmazni a HM képzési katalógusban szereplő kiképzésekre is."

29. § Az R4. 112. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Tanulmányi támogatásként a tandíj összege, a kötelező tanszerek, valamint jogszabályban meghatározottak szerint élelmezési ellátás, utazás és szállás nyújtható."

30. § Az R4. 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tanulmányi támogatás megtérítésére vonatkozó igény érvényesítését nem akadályozza, ha az állomány tagja a nyilvántartás aláírását megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Az aláírás megtagadásáról vagy szándékos megakadályozásáról jegyzőkönyvet kell felvenni."

31. § Az R4. 114. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felróható oknak minősül, ha az állomány tagjának szolgálati viszonya a vezénylésben, a tanulmányi szerződésben, illetve az ösztöndíjszerződésben meghatározott kötelezően szolgálati viszonyban töltendő idő lejárta előtt a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 62. § (1) bekezdés c) és e) pontja, a Hjt. 62. § (2) bekezdés a) pontja, vagy a Hjt. 68. § (1) bekezdés b), e)-g), i)-m) és p) pontja szerint szűnik meg. A Hjt. 59. § (2) bekezdés a) és c) pontja esetén a felróhatóság megállapíthatóságáról a szolgálati viszony megszűnésének okára figyelemmel a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.

(2) A megtérítési kötelezettség

a) a Hjt. 88. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a felróhatóság megállapítását követő naptól,

b) a Hjt. 88. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a határidő eredménytelen leteltét követő naptól,

c) a Hjt. 88. § (3) bekezdés c) pontja és az (1) bekezdésben szerinti esetben a szolgálati viszony felróható okból történő megszűnését követő naptól

esedékes."

32. § Az R4. 115. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tanulmányi támogatás visszakövetelése érdekében az állományilletékes parancsnok az esedékessé válástól számított 30 napon belül fizetési felszólításban hívja fel az állomány megtérítésre kötelezett tagját, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja)

"a) a részletfizetési kedvezmény és a fizetési halasztás (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés), valamint a Hjt. 88. § (4a) bekezdése szerinti mentesítés lehetőségéről, az igénybevétel feltételeiről, különös tekintettel a kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő jellegéről,"

33. § (1) Az R4. 117. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A részletfizetési megállapodásban rögzíteni kell különösen)

"a) az állomány megtérítésre kötelezett tagjának nevét, a tartozás jogcímét, a tartozás teljes összegét, a fizetési könnyítés engedélyezéséről szóló ügyirat nyilvántartási számát,"

(2) Az R4. 117. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodást a munkáltató képviseletében az állományilletékes parancsnok írja alá."

34. § (1) Az R4. 119/A. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 119/A. § (2) bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:

(A számított napi szolgálatteljesítési idővel kell teljesítettként figyelembe venni a munkanapokra eső)

"e) egészségügyi szabadság,

f) a Hjt. 131. § (1) bekezdése szerinti illetmény visszatartását megalapozó távollét, valamint

g) a Hjt. 42. § (2) bekezdés g) pontja szerinti vezénylés időtartamát."

(2) Az R4. 119/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szolgálatteljesítési időkeret tartama annak lejárta előtt megszakad)

"b) a szolgálatteljesítési időkeret befejező időpontján túlhaladó időtartamú

ba) illetmény nélküli szabadság igénybevételének,

bb) a Hjt. 42. § (2) bekezdés f) pontja szerinti vezénylés,"

(kezdő napjával.)

35. § Az R4. 35/A. alcíme a következő 126/D. §-sal egészül ki:

"126/D. § (1) Az állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól, ha a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 73. § (6) bekezdése alapján engedélyezett egészségügyi szabadság időtartamán belül nem bírálták el az állomány tagjának honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultságát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés kezdő napja az egészségügyi szabadság lejártát követő nap, és befejező napja a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőző nap."

36. § Az R4. 185. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Állományilletékes parancsnoki jogkört gyakorol a külföldi szolgálat időtartama alatt)

"e) a KNBSZ állománytáblájában rendszeresített beosztásba kinevezett és az 1. § 10. pontja szerinti külföldi szolgálat ellátására vezényelt esetén a KNBSZ főigazgatója."

37. § Az R4. 237. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony típusai a következők:

a) önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszony,

b) önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony és

c) önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony."

38. § (1) Az R4. 239. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az önkéntes tartalékos katona állományba vételére az önkéntes tartalékos szerződés megkötésével kerül sor. Az önkéntes tartalékos szerződés megkötésére az állományilletékes parancsnok vagy nevében eljárva, a 2. § (6) és (7) bekezdés szerint az általa kiadmányozásra felhatalmazott, szolgálati viszonyban álló, vezető beosztást betöltő személy is jogosult."

(2) Az R4. 239. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati viszony határozott, az önkéntes védelmi tartalékos szolgálati viszony határozatlan időre létesíthető. A határozott idejű önkéntes tartalékos szolgálati viszony a vállalt szolgálati idő lejártával a szerződés módosításával meghosszabbítható."

39. § Az R4. 241. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Hjt. 215. § (1) és (2) bekezdése esetén az önkéntes tartalékos szolgálati viszony megszűnéséről külön határozat vagy parancs nem készül. Az önkéntes tartalékos szolgálati viszony]

"a) a Hjt. 215. § (1) bekezdés a) pontja esetén a hivatásos, a szerződéses, honvéd tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését megelőző napon,

b) a Hjt. 215. § (1) bekezdés b) pontja esetén a 237. § (4) bekezdése szerinti más típusú önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését megelőző napon, és"

(szűnik meg.)

40. § (1) Az R4. 248. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésétől eltérően a központi katonai igazgatási szerv]

"a) a bevonulási parancsot - ha azt a feladat végrehajtása megköveteli - telefonon vagy elektronikus úton a megyei, fővárosi, illetve járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő szolgálati beosztásra szerződést kötött önkéntes műveleti tartalékos katonák és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák részére a bevonulás időpontja előtt legalább 3 nappal, vagy"

(is közölheti.)

(2) Az R4. 248. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdésétől eltérően a központi katonai igazgatási szerv

a bevonulási parancsot - ha a Honvédség erőinek igénybevételére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 9. pontja szerinti katasztrófaveszély időszakában, vagy a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti feladat végrehajtása alatt kerül sor - telefonon vagy elektronikus úton]

"bb) az önkéntes védelmi tartalékos katona és az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére, ha a feladat végrehajtása megköveteli, a bevonulás időpontja előtt legalább 3 nappal,"

(is közölheti.)

41. § (1) Az R4. 254. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az önkéntes tartalékos katonák különleges jogrend időszakában történő behívása esetén a központi katonai igazgatási szerv]

"c) a megyei, fővárosi, valamint a járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő beosztásra szerződést kötött önkéntes műveleti tartalékos katonákkal, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékosokkal, ha a feladat végrehajtása megköveteli, telefonon vagy elektronikus úton a bevonulás időpontja előtt legalább 3 nappal közli a bevonulási parancsot."

(2) Az R4. 254. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéstől eltérően a veszélyhelyzet kihirdetését követően a központi katonai igazgatási szerv]

"b) a bevonulási parancsot - a megyei, fővárosi, valamint a járási, fővárosi kerületi katonai igazgatási összekötő beosztásra szerződést kötött önkéntes műveleti tartalékos katona, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékos katona részére, ha a feladat végrehajtása megköveteli - telefonon vagy elektronikus úton a bevonulás időpontja előtt 3 nappal is közölheti."

42. § Az R4. 266. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A honvéd tisztjelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a 115-117. §-t megfelelően alkalmazni kell. A Hjt. 228. § (6) bekezdése szerinti felróható oknak minősül, ha a tisztjelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. § (1) bekezdés e)-g), i)-m) és p) pontja, 228. § (2) és (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg. Ha a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya a Hjt. 228. § (4) bekezdés b) pontja alapján szűnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról a hallgatói jogviszony megszűnésének okára figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt."

43. § Az R4. 73. alcíme a következő 266/A. §-sal egészül ki:

"266/A. § A honvéd tisztjelöltnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 31. § (1) bekezdése szerint engedélyezett párhuzamos képzésen való részvételét a Honvédség tanulmányi szerződés megkötésével támogathatja. A tanulmányi szerződésre - a 260. § (2) bekezdésétől eltérően - a 109-117. §-t kell alkalmazni."

44. § Az R4. 271. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A honvéd altiszt-jelölt a Hjt. 228. § (6) bekezdése szerint a Honvédség által a részére jogszabály vagy ösztöndíjszerződés alapján nyújtott képzési támogatást köteles megtéríteni. A képzési támogatás megtérítésére, visszakövetelésére, a fizetési könnyítésre és a mentesítésre a 115-117. §-t megfelelően alkalmazni kell. A Hjt. 228. § (6) bekezdése szerinti felróható oknak minősül, ha az altiszt-jelölti szolgálati viszony a Hjt. 59. § (1) bekezdés c) pontja, a Hjt. 59. § (2) bekezdés e) pontja, a Hjt. 68. § (1) bekezdés e)-f), i)-m) és p) pontja, 228. § (2) és (3) bekezdése, (4) bekezdés a) pontja szerint szűnik meg. Ha a honvéd altiszt-jelölt szolgálati viszonya a Hjt. 235. § (4) bekezdése alapján szűnik meg, a felróhatóság megállapíthatóságáról az altiszt-jelölti szolgálati viszony megszűnésének okára figyelemmel az állományilletékes parancsnok dönt.

(5) A 116. §-t az altiszt-jelöltek vonatkozásában azzal kell alkalmazni, hogy a megtérítésre kötelezett kérelmére a HVKF az államháztartás működésére vonatkozó szabályok szerint a megtérítési kötelezettség alól mentesítést engedélyezhet, ha a megtérítésre kötelezett igazolja, hogy a tanulmányi támogatás visszafizetése a családi, a vagyoni, a jövedelmi és a szociális körülményekre tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent."

45. § Az R4.

a) 17. § (1) bekezdés d) pontjában a "k)-s) és u)" szövegrész helyébe a "k)-s), u) és v)" szöveg,

b) 49. § (1) bekezdésében a "d)-l) és o)-s)" szövegrész helyébe a "d)-l), o)-s) és v)" szöveg,

c) 65. § (3) bekezdésében a "nem módosítható" szövegrész helyébe az "egyoldalúan nem módosítható" szöveg,

d) 91. § (4) bekezdésében a "két előmeneteli tervezési időszakban" szövegrész helyébe a "két évben" szöveg,

e) 107/A. § (3) bekezdésében és 107/C. § (1) bekezdés a) pontjában az "e)-i) vagy k)-u)" szövegrész helyébe az "e)-i) vagy k)-v)" szöveg,

f) 185. § c) és d) pontjában az "az az" szövegrész helyébe az "az" szöveg,

g) 237. § (2) bekezdésében a "74-126. §" szövegrész helyébe a "74-123. §, a 124. § (1) bekezdése," szöveg,

h) 256. § (1) bekezdésében a "3 napon" szövegrész helyébe a "15 napon" szöveg,

i) 260. § (2) bekezdésében és 270. § (2) bekezdésében a "98-117. §" szövegrész helyébe a "98-114. §" szöveg, valamint

j) 1. mellékletében foglalt táblázat B:18 mezőjében a "c)-f)" szövegrész helyébe a "c)-f) és v)" szöveg

lép.

46. § Az R4. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. § Az R4. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

48. § Az R4. 13. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

49. § Hatályát veszti az R4.

a) 18. § (4) bekezdése,

b) 116. § (2) bekezdése,

c) 119/A. § (1) bekezdésében a "képzésen történő részvétel" szövegrész,

d) 175. §-ában a "vagy mentesítést" szövegrész,

e) 241. § (2) bekezdésében az "és b)" szövegrész.

8. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szól 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosításáról

50. § A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szól 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: R5.) 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32/A. § (1) A Hjt. 173/A. §-a szerinti előleg abban az esetben állapítható meg, ha

a) a tényállás tisztázása során a kárigény jogalapja bizonyított vagy a HM központi pénzügyi feladatok ellátásáért felelős szerve részéről nem vitatott, és

b) az eset összes körülményei, így különösen a kár, illetve személyiségi jogi sérelem becsült mértéke és a kérelmező anyagi helyzete indokolttá teszi.

(2) Az előleg összegét a káresemény körülményeire, valamint a kár, illetve személyiségi jogi sérelem becsült mértékére figyelemmel kell megállapítani.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleg tárgyában hozott határozatra a 33. §-t, a határozattal kapcsolatos jogorvoslatra a 34. §-t kell alkalmazni."

51. § Az R5. 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

52. § A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "kiegészítő rokkantsági támogatás és a kiegészítő hozzátartozói támogatás" szövegrész helyébe a "kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatása" szöveg lép.

10. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

53. § (1) Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a hivatásos és szerződéses katonákra (a továbbiakban együtt: állomány tagja),

b) a honvéd tisztjelöltekre és a honvéd altiszt-jelöltekre,

c) a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottakra (a továbbiakban: közalkalmazottakra),

d) a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonákra, valamint

e) az állomány tagjának közeli hozzátartozójára, élettársára, a nyugállományú katonára, nyugdíjas közalkalmazottra, valamint a nyugállományú katona és a nyugdíjas közalkalmazott közeli hozzátartozójára, élettársára, továbbá arra, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, illetve közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg."

(2) Az R6. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet szerint nyugdíjas közalkalmazott az a korábban közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy, akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya honvédelmi szervezettel állt fenn, vagy aki a honvédelmi szervezettel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg."

54. § (1) Az R6. 9. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az (1) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Évente egy alkalommal tanévindítási hozzájárulásra jogosult)

"b) az állomány külföldön szolgálatot teljesítő tagja, továbbá külföldön foglalkoztatott vagy külföldi képzésen részt vevő közalkalmazott az a) pont szerint gyermekére tekintettel, ha gyermeke közoktatásban külföldön részesül vagy iskolai tanulmányait külföldön kezdi meg,

c) az állomány szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következtében elhunyt, volt tagjának az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, továbbá az állomány "Hősi halottá" nyilvánított volt tagja árvaellátásban részesülő, az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke, és

d) az állomány c) pontba nem tartozó elhunyt, volt tagja, valamint az elhunyt nyugállományú katona az a) pont szerinti feltételeknek megfelelő gyermeke."

(2) Az R6. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogosult részére a tanévindítási hozzájárulás összegét a (3) bekezdés szerinti összeg kétszeresében kell megállapítani."

55. § (1) Az R6. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Születési támogatásra az állomány elhunyt tagja, valamint a teljes munkaidőben foglalkoztatott, elhunyt közalkalmazott özvegye vagy élettársa is jogosult, az állomány tagja, illetve közalkalmazott életében megfogant, de halála után született gyermekére tekintettel, ha az özvegy vagy élettársa az (1) bekezdés alapján nem jogosult e gyermeke után születési támogatásra."

(2) Az R6. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint jogosult születési támogatásra, azzal az eltéréssel, hogy a születési támogatás összege gyermekenként a gyermek születésekor, illetve az örökbefogadáskor érvényes felszámítási alap 20%-a. Az (1a) bekezdést az elhunyt honvéd tisztjelölt vagy honvéd altiszt-jelölt özvegyére, élettársára is alkalmazni kell."

56. § Az R6. 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A költségvetésben külön meghatározott előirányzat, valamint jóváhagyott segélykeret terhére a HM VGHÁT mérlegelés alapján engedélyezheti segély kifizetését

a) a nyugállományú katonának, nyugdíjas közalkalmazottnak, elhalálozása esetén a közeli hozzátartozóinak, élettársának,

b) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott özvegyének, élettársának,

c) az állomány elhunyt tagja, valamint az elhunyt közalkalmazott árvájának, amíg az állomány elhunyt tagjára, illetve az elhunyt közalkalmazottra tekintettel társadalombiztosítási ellátást folyósítanak számára, továbbá

d) annak, akinek a szolgálati viszonya a szolgálati kötelmekkel, közalkalmazotti jogviszonya munkahelyi kötelmekkel összefüggő baleset, betegség miatt szűnt meg.

(2) A nyugállományú katona, illetve nyugdíjas közalkalmazott részére nem engedélyezhető az (1) bekezdés szerinti segély kifizetése, ha szolgálati viszonya, közalkalmazotti jogviszonya

a) jogszabályban előírt képzési kötelezettség önhibából történő nem teljesítése,

b) a magyar állampolgárság megszűnése,

c) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvényben meghatározott, jogviszony megszűnését eredményező eset,

d) tábori lelkész esetében az egyház visszahívása és más megfelelő szolgálati beosztásban történő foglalkoztatás hiánya,

e) a jogviszony létesítéséhez szükséges követelmények igazolásának ismételt szabályszerű felhívást követő elmulasztása, vagy

f) nyugállományú katona esetében a katonai szolgálatra történő, fizikai okból eredő alkalmatlansága miatt szűnt meg."

57. § Az R6. 11. § (7) bekezdésében a "c) pontja" szövegrész helyébe a "c) és d) pontja" szöveg lép.

11. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

58. § A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet (a továbbiakban: R7.) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejűleg létesült, a (3) bekezdés szerinti egy éves időtartamba a jogviszony létesítését megelőzően szolgálati viszonyban töltött időt is be kell számítani."

59. § (1) Az R7. 12. § (1) bekezdés j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)

"j) az állomány elhunyt tagja, a nyugállományú katona, a honvédségi nyugdíjas özvegye vagy élettársa és árvaellátásra jogosult családtagja,

k) az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett, valamint e személy özvegye, és"

(2) Az R7. 12. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult)

"l) az MH személyi állományába tartozásra figyelemmel a "Közszolgálat halottjává", illetve a "Honvédelmi szervezet saját halottjává" nyilvánított elhunyt özvegye, élettársa és árvaellátásra jogosult hozzátartozói."

(3) Az R7. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló jogviszonya a Hjt. 68/B. § (4) bekezdése alapján, egészségkárosodási keresetkiegészítésre való jogosulttá válásával egyidejűleg létesült, az (1) bekezdés d) pontja szerinti időtartamba a jogviszony létesítését megelőzően szolgálati viszonyban töltött időt is be kell számítani."

12. A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosítása

60. § A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R8.) 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hjt. 139. § (6) bekezdése szerinti, miniszteri hatáskörbe tartozó kinevezésről vagy előléptetésről szóló miniszteri határozat átadásának idejéről és módjáról a miniszter dönt."

61. § Az R8.

a) 1. § a) pontjában a "38. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 139. § (6) bekezdése" szöveg,

b) 1. § c) pontjában a "2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.)" szövegrész helyébe a "Hjt." szöveg, valamint

c) 38. § (1) bekezdésében a "honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény" szövegrész helyébe a "Hjt." szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti az R8. 38. § (4) bekezdése.

13. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

63. § (1) A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R9.) 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Engedélyező elöljáró)

"a) a KNBSZ főigazgatója a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,"

(2) Az R9. 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Illetékes logisztikai ellátó szerv

a) a Honvédség más magasabb szintű parancsnokságának alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés d) és f) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén, és

c) a Honvédség középszintű vezető szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés b), c) és e) pontja szerinti kiküldöttek esetén.

(4) Illetékes pénzügyi ellátó szerv

a) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete a (2) bekezdés d)-f) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

b) a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén,

c) a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet vonatkozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem - időtartamtól függetlenül -a béketámogató műveletekben részt vevők és a (2) bekezdés b) pontja szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és

d) a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkárának a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló szakutasításában meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem a (2) bekezdés c) pontja szerinti kiküldöttek esetén."

64. § Az R9. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Költségtérítés elszámolására számla, számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) vagy a 20. § (3) bekezdése szerinti bérleti szerződés benyújtása ellenében kerülhet sor."

65. § Az R9. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást a személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt. Indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője a súlyhatárok kétszereséig engedélyezheti a szállítókapacitás bővítését, amennyiben az a Honvédség részére közvetlen költségkihatással nem jár."

66. § Az R9. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdés szerinti legmagasabb lakásbérleti díj mértékétől eltérni az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének döntése alapján az adott állam jogszabályában meghatározott értékkövetés - így különösen indexálás, szerződés megújítás miatti esetleges díjnövekedés - bérbeadó által érvényesített mértékével lehet."

67. § (1) Az R9. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Honvédség viseli

a) a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti lakásbérleti díj mértékéig,

b) a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét,

c) az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások - így különösen a minibár - igénybevételéből eredő költségeket, és

d) lakásberendezés helyszíni bérlete esetén a be- és kiköltözéskor a lakásberendezés egyszeri össze- és szétszerelésének, továbbá a lakásberendezés egyszeri ki- és elszállításának számlával igazolt költségét."

(2) Az R9. 22. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) A Honvédség megtéríti

a) a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy, ha a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,

b) a lakóingatlan és a garázs biztosítási díját,

c) a technikai biztosítás költségét, ha a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói személyi biztonsága érdekében annak szükségességéről az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetében a KNBSZ főigazgatója dönt,

d) a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének, cseréjének költségét,

e) a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét,

f) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén a vezetékes telefon bekötésének, valamint a kommunikációs szolgáltatások díját - ideértve a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját -, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,

g) a HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek részére a közüzemi szolgáltatások díjának azt a részét, amelynek havi együttes összege meghaladja a kiküldött havi nettó külszolgálati ellátmányának 7%-át, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati érdek indokolja,

h) az MH Katonai Képviselő Hivatala (a továbbiakban: MH KKH) katonai képviselője, az MH Nemzeti Katonai Képviselet (a továbbiakban: MH NKK) katonai képviselője, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet (a továbbiakban: MH NÖK) képviseletvezetője, a Magyarország Állandó NATO Képviselet, Védelempolitikai Részleg (a továbbiakban: MÁNK VPR) képviseletvezetője, valamint a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (a továbbiakban: MÁEK KK) képviseletvezetője esetén a közüzemi szolgáltatások éves díjának a kiküldött tárgyévi nettó külszolgálati ellátmánya 7%-át meghaladó részének 50%-át, és

i) a h) pont szerinti kiküldöttek részére a kertészeti - ideértve a kertrendezés, kertgondozás céljából igénybe vett - szolgáltatás költségét.

(1b) A Honvédség megfizeti a kiküldött részére a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben felmerült letét összegét."

(3) Az R9. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kiküldött)

"a) a Honvédség részére köteles az (1b) bekezdés szerinti letét összegét a bérleti szerződés megszűnését követő 60 napon belül visszafizetni,"

(4) Az R8. 22. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A bérleti szerződésben meghatározott, de legfeljebb az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű bérleti díjnak megfelelő összeg a kiküldött részére a tárgyhónapot megelőzően kiutalásra kerül.

(6) A kiküldött köteles a bérbeadó javára az (5) bekezdés szerinti összeg terhére kifizetett bérleti díj rendezését igazoló átutalási megbízás vagy átvételi elismervény másolatát utólag - az illetékes logisztikai ellátó szerv által belső rendelkezésben meghatározott rendszerességgel és határidőig - az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni, valamint az (5) bekezdés szerinti összeg fel nem használt részét a Honvédségnek visszafizetni."

68. § (1) Az R9. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Honvédség a kiküldött részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti

a) a külföldi szolgálat megkezdésétől a megkötött lakásbérleti szerződésben meghatározott bérlési időtartam kezdő napjáig, de bérleti szerződés hiányában legfeljebb a kiutazástól számított 31 napra,

b) szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében a lakásbérleti szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan kiküldött általi indokolt elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb a bérleti szerződés megszűnésétől, vagy a bérleti szerződés megszűnése előtt a lakóingatlan indokolt elhagyásától számított 15 napra."

(2) Az R9. 23. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve gazdaságossági szempontok figyelembevételével a kiküldött kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés]

"a) 31 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha a kiküldött a kiutazástól számított 31 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és"

(3) Az R9. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Honvédség az ideiglenes elhelyezés biztosítása esetén a kiküldött kiutazása előtt gondoskodik az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról."

69. § (1) Az R9. 28. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kiküldött az (1) bekezdés szerinti időtartam előtt, de legfeljebb a külföldi szolgálat megkezdése előtt 8 nappal is kérheti az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg folyósítását a külszolgálati beosztás szerinti illetékes pénzügyi ellátó szervnél."

(2) Az R9. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg egynél több gépkocsinak az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon történő beszerzésére is felhasználható, legkésőbb az előleg folyósítását követő 90 napon belül."

70. § (1) Az R9. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellátmányelőleg folyósítását - a 28. § (1a) bekezdése szerinti eset kivételével - a kiküldött legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti. Az ellátmányelőleget lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül kell folyósítani. A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kiküldöttek esetén az ellátmányelőleg kifizetésének rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg."

(2) Az R9. 29. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kiküldött köteles legkésőbb a 28. § (4) bekezdésében meghatározott igazolások benyújtását követő 8. napig a Honvédség részére egy összegben visszatéríteni]

"a) a 28. § (1) bekezdés b) pontja vagy (1a) bekezdése alapján felvett ellátmányelőleg teljes összegét, ha annak felhasználására a 28. §-ban meghatározott feltételektől eltérő módon került sor - ideértve azt is, ha a gépkocsi nem az állomáshely szerinti országban, vagy az állomáshely szerinti országgal szomszédos országban, vagy Magyarországon került beszerzésre -, és"

71. § Az R9. 13. alcíme a következő 30/A. §-sal egészül ki:

"30/A. § (1) A kiküldött részére, kérelmére egyszeri alkalommal 6000 EUR vagy annak megfelelő összegű USD vagy GBP ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 8 munkanapon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előleg kizárólag a lakásbérleti szerződés megkötésekor a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díjának - ideértve a lakásletétet, az első havi lakbért és az ingatlanközvetítői díjat - rendezésére használtható fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti előleget legkésőbb a folyósítást követő 90 napon belül kell a Honvédség részére visszatéríteni."

72. § Az R9. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány előleglevonással nem terhelhető. A kiküldött halála esetén - ide nem értve a Hjt. 141/A. § szerinti esetet - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 40/A. §-a vagy a Hjt. 141/B. §-a szerinti miniszteri döntés hiányában, az illetményelőlegnek, az ellátmányelőlegnek és az utazási előlegnek az elhalálozást követően esedékes, még törlesztetlen részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettség törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelésnek minősülő része törlésre kerül."

73. § Az R9. 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az EU intézményeinél, intézményközi szerveinél és ügynökségeinél (a továbbiakban együtt: EU intézmény) nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást betöltő) ellátását a Honvédség az EU által a kiküldött részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja. Ennek érdekében az EU intézménye és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlapot a Honvéd Vezérkar főnök helyettese kiadmányozza. A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében az adatlapot a KNBSZ főigazgatója küldi meg az EU illetékes szervezeti egysége részére."

74. § Az R9. 16. alcíme a következő 35/B. §-sal egészül ki:

"35/B. § A HM rendelet1 185. § e) pontja szerinti, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetében a nemzetközi szervezet által biztosított ellátáson felül a kiküldöttek szolgálati feladatával összefüggő kiadások elszámolásáról a KNBSZ főigazgatója dönt."

75. § Az R9. 60. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti költségtérítés igénybevétele esetén a kiküldött az így megtérített eszközöket köteles a képzés befejezését követően az illetékes logisztikai ellátó szerv részére átadni."

76. § Az R9.

a) 2. § (2) bekezdés f) pont nyitó szövegrészében az "a 8. mellékletben meghatározott vezető" szövegrész helyébe az "az a) pont szerinti eset kivételével a 8. mellékletben meghatározott vezető" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "22. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "22. § (1)-(1b) bekezdése" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában a "javaslata" szövegrész helyébe az "engedélye" szöveg,

d) 22. § (4) bekezdésében a "20. és a 21. §-ban foglalt eljárásrendet" szövegrész helyébe a "20. és a 21. §-ban, valamint a 22. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó eljárásrendet" szöveg,

e) 25. § (2) bekezdés c) pontjában a "diplomaták" szövegrész helyébe a "kiküldöttek" szöveg,

f) 30. § (1) bekezdésében a "dollár (a továbbiakban: USD)" szövegrész helyébe a "dollár (a továbbiakban: USD) vagy angol font (a továbbiakban: GBP)" szöveg, valamint

g) 44/B. §-ában a "22. § (1) bekezdés a)-g) pontja, k) pontja, (2) és (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "22. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a 22. § (1a) bekezdés a)-d) pontja, a 22. § (1b)-(3) bekezdése" szöveg

lép.

77. § Hatályát veszti az R9.

a) 15. § (4a) bekezdésében és 60. § (2b) bekezdésében a "tervezett",

b) 28. § (4) bekezdés b) pontjában az "- aláírásával ellátva -", valamint

c) 56. § (3) bekezdésében "a fogadó fél által"

szövegrész.

14. A honvédelmi miniszter feladat-és hatáskörét illetően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet módosítása

78. § A honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2015. (IV. 10.) HM rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

79. § Az R10.

a) 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában az " , a helyettese és a törzsigazgató" szövegrész helyébe az "és helyettesei", és

b) 1. melléklet 1. pont 1.12. alpontjában a "felelős," szövegrész helyébe a "felelős, az adatvédelmi felügyeleti feladatokat ellátó munkakör,"

szöveg lép.

80. § Hatályát veszti az RIO.

a) 1. melléklet 1. pont 1.8. alpontja,

b) 1. melléklet 2. pont 2.11. alpontja és

c) 2. melléklet 2. pont 2.5. és 2.10. alpontja.

15. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22). HM rendelet módosítása

81. § A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R11.) 48. §-a a következő (10a) és (10b) bekezdéssel egészül ki:

"(10a) Ha az (1)-(10) bekezdés szerinti kiegészítő illetmény megállapítása során a megállapításra kerülő egészségügyi dolgozók kiegészítő illetmény összege nem éri el a 6. mellékletben foglalt táblázatnak a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának megfelelő B-E oszlopa szerinti összeget, a kiegészítő illetmény összegét ez utóbbi összegben kell megállapítani. (10b) Nem alkalmazható a (10a) bekezdés

a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,

b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy

c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára."

82. § (1) Az R11. 48/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állománynak az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 2016. december 31-én hatályos 2/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tagja (a továbbiakban e § vonatkozásában: egészségügyi dolgozó) - a 48. § szerinti kiegészítő illetményen felül -havonta kiegészítő illetményre jogosult, amelyet egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetmény címén kell részére folyósítani. Az e címen megállapított kiegészítő illetmény összege megegyezik a Korm. R. 2016. december 31-én hatályos 2/A. § szerinti bérkiegészítés összegével."

(2) Az R11. 48/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Korm. R. 2/B. § (4) bekezdése szerinti esetben az állomány tagja az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése miatti kiegészítő illetményre nem jogosult."

83. § Az R11. a következő 29/C. és 29/D. alcímmel egészül ki:

"29/C. A legénységi kiegészítő illetmény

48/C. § (1) A legénységi állomány tagja - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - legénységi kiegészítő illetményre jogosult.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre a legénységi állomány tagja

a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,

b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy

c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.

(3) A legénységi kiegészítő illetmény havi összege

a) az érettségi vizsgával, vagy annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katona esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege kevesebb 228 110 Ft-nál, vagy

b) az érettségi vizsgánál alacsonyabb legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező legénységi állományú katona esetében az az összeg, amennyivel a havi alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege kevesebb

ba) közkatona esetében 186 635 Ft-nál,

bb) őrvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 197 005 Ft-nál,

bc) tizedes rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 207 375 Ft-nál,

bd) szakaszvezető rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltése esetén 228 110 Ft-nál.

(4) Ha a (3) bekezdés alapján kiszámított összeg nem éri el az 1000 Ft-ot, vagy ha a legénységi állomány tagja alapilletményének és honvédelmi szolgálati díjának együttes összege a rá irányadó, (3) bekezdés szerinti összeghatárral megegyezik vagy annál magasabb, akkor a legénységi állomány tagja a (3) bekezdésben foglaltak helyett 1000 Ft összegű legénységi kiegészítő illetményre jogosult.

29/D. Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítő illetmény

48/D. § (1) Az állomány tagja egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítő illetményre jogosult, ha

a) az egészségügyi munkakörcsaládba tartozó munkaköri azonosító kódú szolgálati beosztást tölt be,

b) nem tartozik a 48. § (1) bekezdése vagy a 48/B. § (1) bekezdése hatálya alá, és

c) szolgálati beosztásából eredő feladatvégzése során egészségügyi tevékenységet végez.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre az állomány tagja

a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,

b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre, vagy

c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapítandó kiegészítő illetmény havi összegét

a) a betöltött szolgálati beosztás rendszeresített rendfokozatának alapulvételével, egészségügyi munkakörcsoportok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglalt táblázat B-E oszlopa szerinti összeg, és

b) a Korm. R. 2016. december 31-én hatályos 3. melléklete szerinti - a betöltött szolgálati beosztás beazonosított közalkalmazotti besorolása alapján figyelembe vett - bérkiegészítés

együttes összege határozza meg.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásakor a betöltött egészségügyi szolgálati beosztás egészségügyi munkakör-csoportba sorolását, illetve a beazonosított közalkalmazotti besorolást a 7. melléklet, valamint a Korm. R. 2016. december 31-én hatályos 1. §-a figyelembevételével kell elvégezni.

(5) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagjának beazonosított közalkalmazotti besorolása változik, a részére korábban az (1) bekezdés alapján kiegészítő illetmény címén megállapított összeget a változás napjával felül kell vizsgálni.

(6) Ha az állomány (1) bekezdés szerinti tagja kikerül az (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyi körből, akkor az (1) bekezdés szerinti kiegészítő illetményre a továbbiakban már nem lesz jogosult."

84. § Az R11. 54. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az állomány a Hjt.vhr. 1. § 10. pont c) és g) alpontja szerinti külföldi szolgálatra vezényelt és a KNBSZ állományába tartozó tagja illetményként a betöltött beosztás szerinti alapilletményre, honvédelmi szolgálati díjra, a (2) bekezdésben meghatározott rendszeres illetménypótlékokra, valamint a 45-48/D. § szerinti feltételekkel kiegészítő illetményre jogosult."

85. § Az R11. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"66. § (1) A visszailleszkedési támogatás összegének megállapításakor a felmentési idő vagy a lejáró szerződés utolsó napján érvényes távolléti díjat kell alapul venni.

(2) A Hjt. 74. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 247/E. § (3a) bekezdése szerinti esetben az állomány érintett tagja kéthavi mértékű többletjuttatásra jogosult, ha önkéntes műveleti tartalékos szolgálati viszonyt létesít."

86. § Az R11. V. fejezete a következő 48. alcímmel egészül ki:

"48. A visszarendeléshez kötődő különös szabályok

73/C. § A Hjt. 25. § (3a) bekezdése szerinti esetben a visszarendelés miatt teljesített szolgálatteljesítési időt a szolgálatteljesítés formája és ideje figyelembevételével kell a vonatkozó szabályok szerint ellentételezni."

87. § Az R11. 74. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"74. § (1) A 46. §-t a szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.

(2) Az önkéntes tartalékos katona külföldi szolgálatteljesítés időtartama alatti illetményét az 54. §-nak a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetményelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.

(3) Az önkéntes tartalékos állomány tagja által teljesített túlszolgálatért járó ellentételezés megállapítása során a 63. §-t megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy illetményként a Hjt. 219. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével számított illetményt kell figyelembe venni."

88. § Az R11. VI. Fejezete a következő 74/A. §-sal egészül ki:

"74/A. § (1) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult. Nem jogosult szerződéskötési díjra az önkéntes tartalékos katona a 66. § (2) bekezdése szerinti esetekben.

(2) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes műveleti tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege megegyezik a mindenkori minimálbérrel.

(3) A szolgálati járandóságban nem részesülő önkéntes területvédelmi tartalékos katona teljesített szolgálati évenként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a minimálbér 50%-a.

(4) A Hjt. 215. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esetben a teljesített szolgálati évek utáni rendelkezésre állási díj - a szolgálathalasztás időtartamán kívüli időszakra eső - időarányos összegben jár.

(5) Az önkéntes műveleti tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katona rendelkezésre állási díját, valamint az önkéntes védelmi tartalékos katona szerződéskötési díját a munkáltatói jogkört gyakorló vezető állapítja meg.

(6) A rendelkezésre állási díjat leszolgált évenként utólag, legkésőbb a teljesített évet követő második hónap utolsó napjáig kell kifizetni.

(7) A szerződéskötési díjat próbaidő kikötése esetén a próbaidő leteltét követő 30 napon belül, egyéb esetekben legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell kifizetni. A kifizetett szerződéskötési díj nem követelhető vissza."

89. § Az R11. a 7. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

90. § Az R11. a 8. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

91. § Az R11.

a) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az "és a Honvédség középszintű vezető szerve hadműveleti központjának" szövegrész helyébe az " , a Stratégiai Műveleti Központ, valamint a Honvédség középszintű vezető szerve hadműveleti központjának" szöveg,

b) 35. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a "Különleges Rendeltetésű Ezred" szövegrész helyébe a "vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred" szöveg,

c) 45. §-ában a "46-48/B. §" szövegrész helyébe a "46-48/D. §" szöveg,

d) 48. § (1) bekezdésében az " a járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban egészségügyi tevékenységet végző tagja" szövegrész helyébe az "az Eütev. 11/A. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó tagja" szöveg,

e) 54. § (1) bekezdésében az "(5) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(5) és (6) bekezdésben" szöveg,

f) 54. § (1) és (5) bekezdésében a "45-48/B. §" szövegrész helyébe a "45-48/D. §" szöveg, valamint

g) 64. § (1) bekezdésében a "díjkerete" szövegrész helyébe az "előirányzata" szöveg

lép.

92. § Hatályát veszti az R11.

a) 54. § (2) bekezdésében a " , g)" szövegrész,

b) 56. §-ában a "vagy a KNBSZ" szövegrész,

c) 64. § (2) bekezdése,

d) 68. § (2) bekezdésében a " , valamint ha a jogosult a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati viszonyban töltött idő elérésének napján illetmény nélküli szabadságát tölti" szövegrész.

16. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosítása

93. § A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet hatálya

a) a katonai szolgálatra jelentkezőkre,

b) a honvédekre,

c) a honvéd tisztjelöltnek, honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezőre,

d) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezőre, és

e) - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az önkéntes tartalékos katonákra

terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) szerinti önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében abban az esetben kell alkalmazni, ha azt e rendelet kifejezetten elrendeli."

94. § Az R12. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd-tisztjelölti vagy honvéd altiszt-jelölti katonai szolgálatra (a továbbiakban együtt: katonai szolgálat) egészségileg, pszichikailag és fizikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, fizikai állapota megfelel e rendelet szerinti követelményeknek, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés és fizikai állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható. Honvédségi ösztöndíjasnak egészségileg és pszichikailag az alkalmas, akinek nincs olyan egészségi, pszichés elváltozása, betegsége vagy fogyatékossága, amely a katonai szolgálat teljesítését kizárná, illetve a katonai szolgálat teljesítése során egészségi, pszichés állapota jelentős rosszabbodásának kockázata nem várható."

95. § (1) Az R12. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katonai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság-vizsgálatokat, felülvizsgálatokat és repülőorvosi vizsgálatokat az MH központi egészségügyi szerve végzi. A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot és annak minősítését az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai állapítják meg. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák estén a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet szerinti II. típusú alkalmasság-vizsgálatot a vizsgált személy háziorvosa végzi. A háziorvos által kiállított alkalmassági vélemény alapján az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szolgálatra való alkalmasság megállapítását az MH központi egészségügyi szervezete kijelölt bizottságai végzik."

(2) Az R12. 4. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)

"j) a honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkezővel a felvétele, valamint a hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt, a honvédségi ösztöndíjassal hivatásos vagy szerződéses állományba vétele előtt,"

(3) Az R12. 4. § (2) bekezdés l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a 4. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Alkalmasság-vizsgálatokat kell végezni az 1. § hatálya alá tartozó személyek alkalmasságának elbírálása, megállapítása, illetve felülvizsgálata és az alkalmasság ellenőrzése céljából)

"l) a honvéd tisztjelöltek esetén a szakirányba helyezés, illetve a szak- vagy szakirányváltás előtt,

m) a honvéd altiszt-jelöltek esetében ágazatba vagy szakmairányba helyezés előtt, ha az ágazat vagy szakmairány előírja, és

n) a honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezővel a honvédségi ösztöndíj szerződés megkötése előtt."

(4) Az R12. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben - a (2) bekezdés d), e), h), l), m) és n) pontjában szereplők kivételével - az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés h) pontja esetén csak a pszichés, a (2) bekezdés d) pontja esetén a pszichés és szükség esetén az egészségi alkalmasságot, a (2) bekezdés l) és m) pontja esetén szükség esetén az egészségi és a pszichés alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés g) pontjában foglalt esetben az egészségi, szükség esetén a pszichés és legfeljebb 180 napos felkészülési időt követően a fizikai alkalmasságot is minősíteni kell. A (2) bekezdés n) pontja esetén csak az egészségi és a pszichés állapotot kell minősíteni, továbbá - tájékoztatás céljából - a fizikai állapotfelmérést kell elvégezni."

96. § Az R12. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az összesített alkalmassági minősítést az e rendelet szerinti egészségi, pszichikai és fizikai vizsgálatok eredményére alapozva kell megállapítani. Önkéntes területvédelmi tartalékos katona esetén a minősítést a 4. § (1) bekezdésében meghatározott, háziorvosi alkalmassági vélemény alapján kell megállapítani."

97. § (1) Az R12. 7. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az elvégzett vizsgálatok alapján)

"f) "Tervezett beosztásra alkalmas",

g) "Honvédségi ösztöndíjasnak alkalmas", vagy"

(minősítés adható a 3. § szerinti követelményekre és a vizsgálat céljára figyelemmel.)

(2) Az R12. 7. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az elvégzett vizsgálatok alapján)

"h) "Önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra alkalmas""

(minősítés adható a 3. § szerinti követelményekre és a vizsgálat céljára figyelemmel.)

98. § Az R12. 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmas minősítés a]

"g) önkéntes területvédelmi tartalékos katonák esetében a 4. § (1) bekezdésben meghatározott alkalmassági vélemény érvényességi idejéig"

(adható.)

99. § Az R12. 17. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A fizikai kondicionális képességi követelmény vizsgálatára szolgáló állóképességi mozgásformák)

"a) 44 éves korig 3200 méter síkfutás,

b) 45-49 éves kor között, illetve választható mozgásformaként 50 éves kortól 2000 méter síkfutás, vagy"

100. § Az R12. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A fizikai alkalmasság-vizsgálatot végző szakorvos egyetértésével a katonai szervezeteknél elvégzett éves fizikai állapotfelmérés eredményét a tárgyévet követő év június 30-ig el kell fogadni a fizikai alkalmasság-vizsgálat eredményének, ha a honvéd állapotában nem következett be olyan változás, amely új fizikai alkalmasságvizsgálat elvégzését teszi szükségessé. Ebben az esetben az EPAB által kiadott minősítés csak az egészségi és a pszichikai alkalmasság-vizsgálat eredményén alapul. A fizikai állapotfelmérést végző szervezet vezetője a fizikai állapotfelmérés eredményéről szóló, 9. melléklet B) pontja szerinti "Teljesítmény felmérő lap a fizikai állapotfelméréshez" adatlapot a felmérést végző bizottság vezetőjének aláírásával, körbélyegzővel hitelesített formában haladéktalanul megküldi az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve részére. A minősítést az EPAB által kiadott PAV lap kivonat, valamint a felmérést végző bizottság vezetője által aláírt adatlap együttesen képezik."

101. § (1) Az R12. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítés kiadásától számított 365 nap után az állományilletékes parancsnok akkor dönthet a kiutazásról, ha a honvéd rendelkezik csapatpszichológusi értékeléssel, érvényes fizikai állapotfelmérés-igazolással, illetve az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ által kiállított, 18. melléklet szerinti nyilatkozattal, mely szerint a honvéd a "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítés kiadása óta nem jelentett olyan egészségi problémát, amely a "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítését befolyásolná."

(2) Az R12. 33. § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a honvéd a "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítésének kiadását követően olyan egészségi problémát jelent az utaltsági rend szerinti egészségügyi központ felé, amely a "Beosztásában szolgálatra alkalmas" minősítését befolyásolná, kezdeményezni kell a honvéd katonai szolgálatra való alkalmasságának felülvizsgálatát."

(3) Az R12. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A pszichológus értékelése a következő lehet:

a) "A műveleti területen történő szolgálatteljesítést, illetve a honvéd pszichikai alkalmasságát negatívan befolyásoló pszichológiai adatokról nincs tudomásom.", vagy

b) "A műveleti területen történő szolgálatteljesítést a rendelkezésemre álló pszichológiai adatok alapján nem javaslom, kérem további pszichikai alkalmasság-vizsgálatnak a MH egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgáló szervénél történő lefolytatását.""

102. § Az R12. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"48. § (1) A honvéd tisztjelöltnek vagy honvéd altiszt-jelöltnek jelentkező egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatára csak a katonai szakképzést folytató szervezet, illetve a felsőoktatási intézmény szakmai felvételi követelményeinek teljesítését követően kerülhet sor. A honvédségi ösztöndíjasnak jelentkező egészségi és pszichikai alkalmasságának vizsgálatára csak szakképzést folytató szervezet, illetve a felsőoktatási intézmény szakmai felvételi követelményeinek teljesítését követően kerülhet sor.

(2) Az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve az egészségi, a pszichikai és a fizikai alkalmassági vizsgálatokat az oktatási intézmény megkeresésére - előzetesen egyeztetett program szerint -végzi. Honvédségi ösztöndíjasnak jelentkezők esetében az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat az MH központi egészségügyi szervezete alkalmasság-vizsgálatot végző szerve a katonai igazgatási vagy személyügyi szerv megkeresésére - előzetesen egyeztetett program szerint - végzi.

(3) A honvéd tisztjelöltek, honvéd altiszt-jelöltek katonai pályára való alkalmasságát a 4. § (2) bekezdés l) és m) pontja szerint ismételten el kell bírálni."

103. § Az R12. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. § (1) Önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatra alkalmas az a honvéd, aki megfelel

a) a 14. §-ban meghatározott egészségi követelményeknek,

b) a 15. §-ban és a 15. mellékletben meghatározott pszichikai követelményeknek, és

c) a 15. mellékletben meghatározott fizikai kondicionális követelményeknek.

(2) Önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra az alkalmas, aki a 4. § (1) bekezdése szerinti alkalmassági vélemény szerinti "alkalmas" minősítést kapott."

104. § Az R12. 54. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezők esetében - az önkéntes területvédelmi tartalékos katonának jelentkezők kivételével - előzetes alkalmasság-vizsgálatot is kell végezni."

105. § Az R12. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"55. § Ha az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező - az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkező kivételével - a jelentkezése előtt "Katonai szolgálatra alkalmatlan", vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény alapján "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítést kapott, alkalmasság-vizsgálatra csak akkor engedhető, ha a jogerős döntést meghozó felülvizsgálati szervtől beszerzi az alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárás során keletkezett iratokat, és azt benyújtja az előszűrés, vagy az alkalmasság-vizsgálat alkalmával."

106. § Az R12. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az önkéntes műveleti tartalékos és az önkéntes védelmi tartalékos katona minősítésének érvényességére a 8. § (1) bekezdés d) pontját, az önkéntes területvédelmi tartalékos katona minősítésére a 8. § (1) bekezdés g) pontját kell alkalmazni."

107. § Az R12. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a honvéd egészségi állapota olyan mértékben megváltozott, hogy várhatóan nem felel meg a katonai szolgálatra vagy az általa betöltött szolgálati beosztásra vonatkozó alkalmassági követelményeknek, felülvizsgálati eljárást kell kezdeményezni."

108. § (1) Az R12. 59. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A parancsnoki vélemény - a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével - az (1) bekezdésben foglaltakon felül tartalmazza]

"c) a honvéd által a véleményezés évében, és az azt megelőző 2 évben kivett éves rendes szabadság időtartamát, d) az arra vonatkozó álláspontot, hogy a honvéd a jelenlegi beosztásának megfelel-e, vagy a beosztás változtatása javasolt, és"

(2) Az R12. 59. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[A parancsnoki vélemény - a KNBSZ személyi állománya esetében az a) pont kivételével - az (1) bekezdésben foglaltakon felül tartalmazza.]

"e) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a parancsnoknak van-e tudomása a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülményről."

(3) Az R12. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az alapellátást végző orvos a beteg állapotáról, szolgálati körülményeiről és orvosi szempontból értékelhető rendellenességéről orvosi véleményt készít, melyben tájékoztatást ad arról, hogy van-e tudomása a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülményről. Az alapellátást végző orvos a véleményt két példányban megküldi az MH központi egészségügyi szerv járó-, fekvőbeteg ellátást végző szakrendelés osztályvezető főorvosának."

109. § Az R12. 60. §-a a következő (6a)-(6c) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A FÜV táblázaton fel kell tüntetni, hogy

a) a Hjt. 68/A. § (4) bekezdés szerinti körülményekkel, és

b) a Hjt. 68/A. § (2) bekezdése alapján szolgálati kötelmekkel összefüggésben következett-e be vagy alakult-e ki az egészségi alkalmatlanság, és

c) az érintett egészségi állapota alapján nem katonai munkakört elláthat-e, vagy elvárható-e tőle a mindennapos rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség.

(6b) A FÜV Bizottság elnöke a parancsnoki véleményt adó parancsnokot és az alapellátást végző orvost véleményének kiegészítésére megkeresheti, ha a Hjt. 68/A. § (4) bekezdés szerinti körülmények megállapíthatóságához ez szükséges.

(6c) Ha a parancsnoki vélemény, az alapellátást végző orvos véleménye, a rendelkezésre álló egyéb iratok és az elvégzett vizsgálatok alapján a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti közrehatás kétséget kizáróan nem állapítható meg, azt úgy kell tekinteni, hogy a vizsgált személy nem hatott közre egészségi alkalmatlansága bekövetkezésében vagy kialakulásában."

110. § Az R12.

a) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a "honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.)" szövegrész helyébe a "Hjt. vhr." szöveg,

b) 13. mellékletében a "(Pl. dicséret, fenyítés, családi problémák, stb.)" szövegrész helyébe a "(Pl. dicséret, fenyítés, családi problémák, a Hjt. 68/A. § (4) bekezdése szerinti körülmény fennállása stb.)" szöveg, valamint

c) 15. mellékletében foglalt táblázatban a "Fizikai követelményszint belépéskor az alkalmasságvizsgálat során, és a szolgálatteljesítés során" szövegrész helyébe a "Fizikai követelményszint 54 éves korig" szöveg

lép.

111. § Az R12. a 9. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

112. § Hatályát veszti az R12. 33. § (3) és (5) bekezdése.

17. Záró rendelkezések

113. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Simicskó István s. k.,

honvédelmi miniszter

1. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R1. Melléklet 46. pontjában az "A köznapi öltözet hordmód változatai:" alcím a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,

b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó hivatásos és szerződéses tiszt, altiszt szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel,

c) a köznapi öltözet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő (ejtőernyős) szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány és a tábori lelkész hímzett harckocsizó, illetve tábori lelkészi jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, a légvédelmi tüzér, valamint a rendész szakállomány hímzett tüzér, légvédelmi tüzér, illetve rendész jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát, a vezető tábori rabbi és a rabbi a fekete barett sapka helyett kipát viselhet,

d) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,"

2. Az R1. Melléklet 46. pontjában az "A női köznapi öltözet hordmód változatai": alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós köznapi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord a köznapi öltözet valamennyi változatához,"

3. Az R1. Melléklet 46. pontjában az "A női köznapi öltözet hordmód változatai:" alcím w) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"w) az általános köznapi öltözetet viselő katonanő - kivétel a szerződéses legénységi, az önkéntes műveleti tartalékos, az önkéntes védelmi tartalékos és az önkéntes területvédelmi tartalékos katonanő, valamint a honvéd tisztjelölt nő - a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett női kalapot is viselhet,"

4. Az R1. Melléklet 47. pontjában az "Az ünnepi öltözet hordmód változatai:" alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,"

5. Az R1. Melléklet 47. pontjában az "Az ünnepi öltözet hordmód változatai:" alcím c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c) a honvéd tisztjelölt, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos állomány a sötétkék posztóköpeny helyett sötétkék 3/4-es ballonkabátot hord,"

6. Az R1. Melléklet 47. pontjában az "A női ünnepi öltözet hordmód változatai:" alcím a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a honvéd tisztjelölt női, valamint az általános ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány köznapi sapkát, a légierő által viselt és a hadihajós ünnepi öltözetet viselő szerződéses legénységi, önkéntes műveleti tartalékos, önkéntes védelmi tartalékos és önkéntes területvédelmi tartalékos katonanői állomány sötétkék köznapi sapkát hord az ünnepi öltözet valamennyi változatához,"

7. Az R1. Melléklet 59. pont e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (speciális szolgálatteljesítést kifejező színes karfeliratok:)

"ea) az önkéntes műveleti tartalékos állomány "ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS" feliratú, az önkéntes védelmi tartalékos állomány "ÖNKÉNTES VÉDELMI TARTALÉKOS" feliratú, az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány "ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS" hímzett színes karfeliratot visel a köznapi zubbony, gyakorló karfeliratot visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony bal ujján,"

2. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 1. melléklete a következő 19a. és 19b. sorral egészül ki:

(ABCDEFG
1.A hatáskör
területe
A munkáltatói jogkör
megnevezése
HVKFKNBSZ főigazgatóKözponti személyügyi
szerv vezető
MH ÖHP parancsnokÁllományilletékes
parancsnok)
"19a.2.5a. Áthelyezés a Hjt.
46. § (1) bekezdés b), j) vagy
m) pontja szerinti
rendelkezési állományból a
Hjt. 46. § (1) bekezdés f)
pontja szerinti rendelkezési
állományba
19b.- főtiszt; tiszt; zászlós;
altiszt; tisztes; közkatona
X"

3. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:9 és C:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
(9.)"parancsnok;
altiszt
(10.)vezénylő zászlós"

2. Az R4. 5. melléklet C) pont I. részében foglalt táblázat C:14-C:18 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
(14.)"parancsnok (P);
parancsnok-helyettes
(15.)parancsnok
(16.)alosztályvezető-helyettes;
laktanyaügyeletes;
parancsnok;
részlegvezető;
részlegvezető-helyettes
(17.)alosztályvezető;
főnökhelyettes;
irodavezető;
irodavezető-helyettes;
osztályvezető-helyettes;
részlegvezető;
váltásparancsnok
(18.)főnök;
igazgató;
irodavezető;
katonai képviselő helyettes;
osztályvezető;
parancsnok (K);
parancsnok-helyettes;
törzsfőnök"

3. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:4 és C:5 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
(4.)"gépkocsivezető
(5.)gépkocsivezető"

4. Az R4. 5. melléklet C) pont II. részében foglalt táblázat C:8 és C:9 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C Középszintű és más magasabb szintű
parancsnokságok)
(8.)"altiszt;
altiszt(P)
(9.)altiszt"

5. Az R4. 5. melléklet D) pont II. részében foglalt táblázat C:6. mezője helyébe következő mező lép:

(C
MH Egészségügyi Központ)
(6.)"egészségügyi kisegítő;
gépkocsivezető;
műtőssegéd"

6. Az R4. 5. melléklete a következő H) ponttal egészül ki:

"H) A területvédelmi századoknál rendszeresíthető szolgálati beosztások

I. Az V. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

ABCD
1.Rendszeresített rendfokozatÁltalános előmeneteli
rend
Speciális
előmeneteli rend
2.1.közkatona
3.2.őrvezető
4.3.tizedes
5.4.szakaszvezető
6.5.őrmester
7.6.törzsőrmester
8.7.főtörzsőrmester
9.8.zászlósparancsnok;
zászlós
10.9.törzszászlósparancsnok
11.10.főtörzszászlósparancsnok
12.11.hadnagy
13.12.főhadnagyparancsnok (P);
14.13.századosparancsnok
15.14.őrnagyparancsnok
16.15.alezredes
17.16.ezredes
18.17.dandártábornok
19.18.vezérőrnagy
20.19.altábornagy
21.20.vezérezredes

II. A II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ALÁ TARTOZÓ BEOSZTÁSOK

ABCD
1.Rendszeresített
rendfokozat
Általános előmeneteli rendSpeciális
előmeneteli rend
2.1.közkatona
3.2.őrvezetőforgalomszabályozó;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
írnok;
kezelő;
kommendáns;
lőszeres;
lövész;
őr;
őr és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
4.3.tizedesforgalomszabályozó;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
írnok;
kezelő;
kommendáns;
lőszeres;
lövész;
őr;
őr és biztosító;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető
5.4.szakaszvezetőbemérő;
értékelő;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárműirányzó;
harcjárművezető;
harckocsivezető;
kezelő;
kidolgozó;
légvédelmi lövész;
mentesítő;
őrkutya-vezető;
sugáradag-ellenőr;
távbeszélő;
távírász;
tűzmegfigyelő;
tűzoltó;
tűzszerész;
vegyi-sugárfelderítő;
vontatóvezető
6.5.őrmester
7.6.törzsőrmesteraltiszt;
altiszt (P)
8.7.főtörzsőrmesteraltiszt
9.8.zászlós
10.9.törzszászlós
11.10.főtörzszászlós
12.11.hadnagy
13.12.főhadnagy
14.13.százados
15.14.őrnagy
16.15.alezredes
17.16.ezredes
18.17.dandártábornok
19.18.vezérőrnagy
20.19.altábornagy
21.20.vezérezredes

"

4. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 10:A mezője helyébe a következő rendelkezés lép:

(A
Honvéd tisztjelöltre, altiszt-jelöltre vonatkozó döntések)
(10.)"Szak-/szakirányváltás"

2. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat a következő 10b-10d. sorral egészül ki:

(A Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
(B
Honvéd Vezérkar
főnöke)
(C
Központi
személyügyi
szerv)
(D
Állomány-illetékes
parancsnok)
"10b.Párhuzamos képzésen
történő részvétel engedélyezése
X
10c.Párhuzamos képzés
tanulmányi szerződéssel
történő támogatásának
engedélyezése
X
10d.Párhuzamos képzés
támogatására irányuló
tanulmányi szerződés
megkötése
X"

3. Az R4. 13. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(A Honvéd tisztjelöltre,
altiszt-jelöltre vonatkozó
döntések)
(B
Honvéd Vezérkar
főnöke)
(C
Központi
személyügyi
szerv)
(D
Állomány-illetékes parancsnok)
"11.Külföldi tanulmányok,
képzések
X"

5. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

"1. melléklet a 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

KÖTELEZVÉNY
.................................................
szervezet megnevezése
Nytsz.:..............................................
Tárgy: ................................kárügye
KÖTELEZVÉNY
Alulírott, (név, szül. év, szül. hely, anyja neve,
lakóhelye) rendfokozata elismerem, hogy ......................... (szervezet
megnevezése) ...................................forint, azaz
forint kárt okoztam.
1. A kár leírása (keletkezése, a megrongált vagy hiányzó anyag, eszköz megnevezése,
mennyisége, egységára és forintértéke):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Felelősségemet elismerve kötelezem magam arra, hogy a........................................forint, azaz
....................................forint kárt (hiányt) a szervezetnek megtérítem.
3. Hozzájárulok ahhoz, hogy a 2. pontban elismert összeget a szervezet illetményemből
........év.....................hónap......napjától kezdve
*a) havi forintos részletekben vagy
*b) egy összegben levonja.
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy
a) a havonta esedékes részletek a futamidő kezdetekor irányadó törvényes késedelmi
kamattal növelten kerüljenek levonásra, a futamidő lejártáig a kamatokkal történő elszámolás
mellett,
b) amennyiben a szolgálati viszonyom bármely okból megszűnik, a fennmaradó
kártérítés összegét a pénzügyi szolgálat a járandóságaimból - a levonásra vonatkozó egyéb
jogszabályok betartásával - egy összegben levonja.
Kelt:..............................,........év...................hónap........nap.
.............................
nyilatkozattevő olvasható aláírása
Parancsnoki záradék:
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................
parancsnok aláírása
Előjegyezve a..........................tsz. alatt.P. H.
..................................
pénzügyi vezető, referens
* A megfelelő rész aláhúzandó."

"

6. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

1. Az R9. 2. melléklet 1. pontja a következő 1.7-1.9. alpontokkal egészül ki:

(Honvédelmi Minisztérium)

"1.7. a védett objektumok szakmai irányítását, felügyeletét, támogatását, ellenőrzését végző szervezeti elem munkaköre, valamint a létesítmények vonatkozásában a beruházások lebonyolításában részt vevő munkakör,

1.8. a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő feladatai végrehajtásában részt vevő szervezeti elem munkaköre,

1.9. a katonai hatóságok hatósági, valamint szakhatósági döntést előkészítő feladatokat ellátó munkaköre."

7. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

"6. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egészségügyi dolgozók honvédségi bérkompenzációja miatti kiegészítő illetmény megállapításakor figyelembeveendő havi összeg

ABCDE
1A betöltött
szolgálati beosztás
rendszeresített
rendfokozata
A kiegészítő illetmény havi összege egészségügyi munkakör-
csoportok szerinti bontásban (Ft)
2Orvosi
munkakörök
Egészségügyi szakdolgozó és egyes
egészségügyben
dolgozói
munkakörök
Egyéb felsőfokú
végzettséggel betölthető
munkakörök
Gyógyszerészi
munkakörök
3közkatona-14.000--
4őrvezető-14.000--
5tizedes-14.000--
6szakaszvezető-24.000--
7őrmester-24.000--
8törzsőrmester-24.000--
9főtörzsőrmester-34.000--
10zászlós-34.000--
11törzszászlós-34.000--
12főtörzszászlós-34.000--
13hadnagy-35.00041.435-
14főhadnagy100.00041.00041.435-
15százados100.00041.00041.435-
16őrnagy100.00041.00041.435-
17alezredes75.00041.00041.435-
18ezredes20.000-41.435-
19dandártábornok20.000-41.435-

"

8. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

"7. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

Az egészségügyi közalkalmazotti munkakörök és az egészségügyi katonai beosztások megnevezésének megfeleltetése

AB
1Egészségügyi közalkalmazotti
munkakörök megnevezése
egészségügyi munkakör-csoportok
szerinti bontásban
Egészségügyi szolgálati beosztások megnevezése
21. Orvosi munkakörök:
31.1 Orvos vezető, orvos
igazgató
orvos igazgató
41.2. Vezető főorvos (osztály-
, részleg-, rendelő)
intézetvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)
5intézetvezető főorvos (MH főszakorvos), osztályvezető (MH
főszakorvos)
6osztályvezető főorvos (MH főbelgyógyász)
7osztályvezető főorvos (MH fősebész)
8
9részlegvezető főorvos (MH főszakorvos)
10intézetvezető főorvos (MH tiszti főorvos), rendelővezető főorvos,
részlegvezető főorvos
11osztályvezető főorvos (MH repülő főszakorvos)
12osztályvezető főorvos
13részlegvezető főorvos
14
15
rendelővezető főorvos
161.3. Orvosvezető orvos (kp.pk.h.), orvos tiszt (ovh.), orvos tiszt
171.4. Szakorvosszakorvos (főnökh.), szakorvos főtiszt, szakorvos tiszt
181.5. Alorvosalorvos tiszt
191.6. Adjunktusadjunktus (ovh.), adjunktus főtiszt
201.7. Főorvosfőorvos, kiemelt főorvos főtiszt
21főorvos (igh.), főorvos (fh.)
22főorvos (ovh.)
23
241.8. Fogorvosfogorvos tiszt
251.9. Fogszakorvos
262. Egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:
272.1. Osztályvezető főnő vérintézetvezető ápolási helyettes
282.2. Osztályvezető főnővér-
helyettes
292.3. Vezető ápolóvezető ápoló zászlós
30vezető szakápoló zászlós
31alosztályvezető
322.4. Vezető ápoló-helyettesalosztályvezető (ovh.)
332.5. Vezető (asszisztens,
műtős, szülésznő)
vezető asszisztens zászlós
34részlegvezető zászlós
35vezető szakasszisztens zászlós
36rendelőintézet vezető asszisztens
37vezető főműtős zászlós, főműtős zászlós
38vezető szülész zászlós
392.6. Főápoló/főnővér/klinikai, osztályos,
részlegfelelős főnővér/főmadám/főműtős/nő
(vezetői megbízás nélkül)
402.7. Mentálhigiéniés szakember
412.8. Egyetemi okleveles
ápoló/diplomás ápoló
szakergonómus főtiszt, tudományos főmunkatárs főtiszt, diplomás
ápoló tiszt, ergonómus tiszt, tudományos munkatárs tiszt, beosztott tiszt.
422.9. Általános ápolóápoló altiszt, beosztott altiszt, egészségügyi altiszt, egészségügyi
zászlós, beosztott zászlós, kutató-mentő felcser zászlós,
segélyhelyparancsnok, rajparancsnok, rajparancsnok-helyettes, kutató-
mentő altiszt, anyagkezelő altiszt, raktárvezető altiszt, raktárvezető
zászlós
432.10. Ápoló, csecsemő- és
gyermekápoló
ápoló altiszt
442.11. Szakápolószakápoló zászlós
452.12. Ápolási asszisztens
462.13. Segédápolóegészségügyi katona
472.14. Egyéb ápoló/szakápolószakápoló zászlós
482.15. Asszisztens
49asszisztens, asszisztens zászlós, asszisztens altiszt
502.16. Szakasszisztensszakasszisztens altiszt, szakasszisztens zászlós
512.17. Segédasszisztens
522.18. Egyéb
asszisztens/szakasszisztens
532.19. Laborasszisztenslaborasszisztens altiszt, laboráns altiszt
542.20. Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi analitikai asszisztens
552.21. Dietetikusvezető dietetikus, dietetikus tiszt
562.22. Diétás nővér
572.23. Rehabilitációs
tevékenység terapeuta
582.24. Gyógytornászvezető gyógytornász; gyógytornász tiszt
592.25. Konduktorkonduktor tiszt
602.26. Szülésznőszülész zászlós, szülész altiszt
612.27. Védőnő/családgondozó
védőnő
622.28. Mentőtiszt
632.29. Mentőápoló
642.30. Mentő gépkocsivezetőmentő gépkocsivezető altiszt, harcjármű vezető, gépkocsivezető I.,
gépkocsivezető II., gépkocsivezető III.
652.31. Szolgálatvezetőrészlegvezető helyettes
662.32. Betegszállító/betegkísérő
672.33. Beteghordóbeteghordó, egészségügyi kisegítő, raktáros
682.34. Gondozó
692.35. Segédgondozó
702.36. Egyéb gondozó
712.37. Radiográfus
722.38. Szonográfus
732.39. Egészségügyi laboráns
742.40. Optometrista
752.41. Boncmesterboncmester altiszt
762.42. Boncsegéd
772.43. Klinikai fogászati
higiénikus
782.44. Műtőtechnikusfőtechnikus zászlós, technikus zászlós, technikus altiszt
792.45. Műtőssegédműtős altiszt, műtőssegéd
802.46. Gipszmester
812.47. Gyógymasszőr,
sportmasszőr
gyógymasszőr altiszt
822.48. Masszőr
(fürdősmasszőr)
832.49. Egészségügyi operátortervező zászlós, részleg vezető helyettes
842.50. Orvosírnokkidolgozó zászlós, egészségügyi statisztikus altiszt,
dokumentumkezelő zászlós, adatfeldolgozó zászlós, ügykezelő zászlós,
adminisztrátor altiszt
852.51. Laboráns,
vegyésztechnikus
laboráns altiszt
862.52. Kardiotechnikus
872.53. Fertőtlenítő sterilezőfertőtlenítő altiszt
882.54. Sterilizáló
892.55. Egészségnevelő
902.56. Foglalkoztató
912.57. Szociális munkás
922.58. Szociális szervező
932.59. Szociális ügyintéző
942.60. Szociális gondozó
952.61. Közegészségügyi és
járványügyi felügyelő, okleveles
népegészségügyi szakember
közegészségügyi felügyelő főtiszt, közegészségügyi felügyelő tiszt
962.62. Közegészségügyi
járványügyi ellenőr
972.63. Közegészségügyi
felügyelő
közegészségügyi felügyelő tiszt
982.64. Vezető
közegészségügyi felügyelő
vezető közegészségügyi felügyelő
992.65. Ápolási igazgató
1002.66. Egészségügyi
szakoktató
1012.67. Mentőhelikopter vezető
1023. Egyéb felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörök:
1033.1. Pszichológusosztályvezető (MH főpszichológus), osztályvezető főpszichológus,
pszichológus tiszt (rlg.vez.h.), pszichológus tiszt
104kiemelt főtiszt
1053.2. Klinikai
szakpszichológus
szakpszichológus (kp.pk.h.), szakpszichológus főtiszt,
szakpszichológus főtiszt (ovh.)
1063.3. Laboratóriumi vegyész,
vegyészmérnök, biológus
laboratóriumvezető főtiszt, biológus főtiszt
1073.4. Klinikai sugárfizikus,
klinikai biokémikus, klinikai
mikrobiológus, molekuláris
biológiai diagnosztikus
biológus főtiszt
1083.5. Gyógypedagógus
1093.6. Logopédus
1103.7. Mikrobiológus
1113.8 Fizikus
1123.9 Kémikus
1134. Gyógyszerészi végzettséggel betölthető munkakörök:
1144.1. Főgyógyszerész
1154.2. Gyógyszertárvezetőgyógyszertárvezető
1164.3. Gyógyszertárvezető-
helyettes
gyógyszertárvezető-helyettes
1174.4. Gyógyszerészgyógyszerész tiszt, gyógyszerész főtiszt
1184.5. Szakgyógyszerészszakgyógyszerész főtiszt (ov.h)
1195. Azon munkakörök, ahol az állomány tagjának egészségügyi szakképesítéséhez igazodóan
szükséges a foglalkoztatottak besorolása az 1-4. pontok valamelyikébe:
1205.1. Főigazgató, igazgatórendelőintézet igazgató, igazgató
1215.2. ParancsnokMH egészségügyi főnök, egészségügyi főnök, főnök, parancsnok,
központparancsnok
1225.3. Parancsnok helyettesparancsnok-helyettes, központparancsnok-helyettes
1235.4. Intézetvezetőintézetvezető
1245.5. Intézetvezető-helyettes
(ápolási-helyettes)
intézetvezető helyettes, intézetvezető ápolási helyettes,
intézetvezető gyógyító helyettes,intézetparancsnok helyettes, kiemelt
főtiszt (f.h.)
1255.6. Foglalkoztatásvezetőosztályvezető, osztályvezető-helyettes, részlegvezető,
részlegvezető főtiszt, részlegvezető tiszt, kiemelt főtiszt (ovh.), főtiszt
(ovh.)
1265.7. Munkavezető,
foglalkozásvezető
kiemelt főtiszt, egészségügyi főtiszt, főtiszt, egészségügyi tiszt, tiszt

"

9. melléklet a 25/2016. (XII. 22.) HM rendelethez

"18. melléklet a 10/2015. (VII. 30.) HM rendelethez

....................................................................
Honvédelmi szervezet megnevezése
Nyilatkozat
az egészségi állapotban bekövetkezett változásokról
Név, rf.:....................................................................... Anyja neve:
.....................................
Születési hely, idő:
.....................................................................................................
Külföldi szolgálat idejére tervezett beosztás megnevezése:
...........................................(név, rf.)
................................................(alakulat)
(egészségügyi központ részéről)
nyilatkozom, hogy fent nevezett a legutolsó alkalmassági vizsgálata óta a mai napig
eltelt időszakban nem jelentett olyan egészségügyi állapotváltozásról vagy betegségről, ami
az alkalmassági vizsgálat eredményét befolyásolja és rendelkezik az alapellátást végző orvos
aktuális egészségi állapotról kiállított igazolásával.
DátumAláírás
............................................................ (név, rf.) (vizsgált személy)
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a "beosztásában szolgálatra
alkalmas" minősítésem kiadása óta eltelt időszakban semmilyen általam ismert
betegséget,fogyatékosságot nem titkoltam el, a rendeletben előírt jelentési kötelezettségemet
nem mulasztottam el.
DátumAláírás"

"

Tartalomjegyzék