19/2014. (III. 12.) VM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2. alpontjában,

a 2. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 3. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 4. alpontjában,

a 4. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10. és 11. alpontjában,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 20. pontjában,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 7. §, a 10. § és a 29. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. és 16. pontjában,

a 9. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 11. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 12. § és 20. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés b), c) és e) pontjában,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 32. pontjában,

a 14. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 15. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 16. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 7. és 8. alpontjában,

a 17. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés a) és b) pontjában,

a 18. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,

a 19. § és a 23. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 21. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. alpontjában és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában,

a 22. § és a 43. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 24. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjában,

a 25. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában,

a 26. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 6-8. alpontjában,

a 27. §, a 28. §, a 30. §, a 41. §, a 42. § és a 44. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 31. § tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 32. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 33. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában,

a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29. és 30. pontjában,

a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8-11., 14. és 26. pontjában,

a 36. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 2., 10. és 14. alpontjában és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 37. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-i) pontjában,

a 38. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában,

a 39. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10. és 14. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 40. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)-c), e), h), i), j) és l) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről szóló 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A teljesítményvizsgálatokat végző szakembereknek az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt oktatási intézményeknél, a Kódex előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenniük. A kijelölt oktatási intézmények listája a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint a tenyésztési hatóság honlapján kerül közzétételre."

(2) A 32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a) 1. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési" szöveg

lép.

2. § (1) Az állami tulajdonú apaállat és szaporítóanyag-ellátás módjáról, feltételeiről, valamint költséghozzájárulásáról szóló 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által évente meghatározott támogatásból olyan állami tulajdonú apaállatot (a továbbiakban: apaállat), valamint szaporítóanyagot szerez be és helyez ki köztenyésztésre, amely megfelel apaállatok esetében a Tv. 3. § 1. pontjában, 4. és 5. §-ában, valamint 9. § (3) bekezdésében, szaporítóanyagok esetében a Tv. 34. és 35. §-ában foglaltaknak, valamint a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek."

(2) A 35/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a) 3. §-ában az "Az OMMI-nek" szövegrész helyébe az "A NÉBIH-nek" szöveg,

b) 4. § nyitó szövegrészében az "Az OMMI" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

c) 4. § a) pontjában, 6. §-ában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 9. §-ában, 10. §-ában és 12. § (3) bekezdésében az "az OMMI" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében az "az OMMI-nek" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

e) 12. § (2) bekezdésében az "az OMMI-vel" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hel" szöveg

lép.

3. § Az állattenyésztésről szóló törvény hatálya alá tartozó kisállatfajok körének meghatározásáról szóló 38/1994. (VI. 28.) FM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. §-ban felsorolt kisállatfajok körének kiterjesztése az e rendeletben nem említett fajokra az agrárpolitikáért felelős miniszternél kezdeményezhető."

4. § A mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az "az OMMI-hez" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében és 17. § (3) bekezdésében az "az OMMI-nél" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 27. § c) pontjában, 2. számú melléklet 1. pontjában, 2.3. pontjában és 3. pontjában az "az OMMI" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében az "az OMMI-nek" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

f) 10. § (4) és (5) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 26. § (1) és (2) bekezdésében és 27. § nyitó szövegrészében az "Az OMMI" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

g) 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "OMMI" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésében az "az OMMI-nál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg,

i) 12. § (3) bekezdésében az "az OMMI-hoz" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg,

j) 12. § (4) és (5) bekezdésében az "az OMMI-tól" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-től" szöveg,

k) 12. § (3) bekezdés c) pontjában a "megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

l) 12. § (6) bekezdésében a "megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szöveg

lép.

5. § Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet

a) 112. § (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szöveg,

b) 290. § (2) bekezdés f) pontjában az "állomásnak - a minisztérium megbízottja hozzájárulásával adott -" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

c) 24. számú függelék 34. pontját követő Oltóanyag-vizsgálat című rész a) pontjában az "egyéb mintát az OÁI-ba, az oltóanyagmintát pedig az ÁOGYTI-be" szövegrész helyébe az "egyéb mintát, oltóanyagmintát a NÉBIH-be" szöveg

lép.

6. § A szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdésében a "végzik" szövegrész helyébe a "végzi" szöveg lép.

7. § (1) A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet] 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megfigyelési körzetet meg kell szüntetni, ha a megfigyelési körzetben már egy község sem áll védőkörzet alatt és az utolsó helyi zárlat feloldásától legalább 28 nap eltelt. A megfigyelési körzet - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság rendelkezése alapján - a védőkörzet ellenére is megszüntethető, ha a betegség helyhez kötése biztosítottnak látszik, figyelembe véve a földrajzi helyzetet és ökológiai tényezőket, a meteorológiai viszonyokat, a járványtani vizsgálatok eredményeit, a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, valamint az alkalmazott ellenőrző intézkedéseket."

(2) A 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet

a) 15. § (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a "községi zárlatot" szövegrész helyébe a "védőkörzetet" szöveg,

b) 15. § (2) bekezdésében a "községi zárlat" szövegrész helyébe a "védőkörzet" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében a "Községi zárlat" szövegrész helyébe a "Védőkörzet" szöveg,

d) 30. § (1) bekezdésében a "községi zárlat és a védőkörzet" szövegrész helyébe a "védőkörzet és a megfigyelési körzet" szöveg,

e) 30. § (2) bekezdésében a "községi zárlaton, illetve védőkörzeten" szövegrész helyébe a "védőkörzeten, illetve megfigyelési körzeten" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében és 19. § (1) bekezdésében a "védőkörzetet" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzetet" szöveg,

g) 19. §-ához tartozó alcímben és 19. § (5) bekezdésében a "Védőkörzet" szövegrész helyébe a "Megfigyelési körzet" szöveg,

h) 19. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 20. § (2) és (3) bekezdésében és 28. § (5) bekezdésében a "védőkörzet" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzet" szöveg,

i) 19. § (4) bekezdés c) pontjában a "védőkörzetre" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzetre" szöveg,

j) 20. § (1) és (4) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében és 28. § (3) bekezdésében a "védőkörzeten" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzeten" szöveg,

k) 20. § (2) bekezdésében a "védőkörzetté" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzetté" szöveg,

l) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (5) és (6) bekezdésében és 28. § (1) bekezdésében a "védőkörzetből" szövegrész helyébe a "megfigyelési körzetből" szöveg,

m) 28. § (4) bekezdésében a "főállatorvos, a védőkörzet enyhítésére pedig" szövegrész helyébe a "főállatorvos, a megfigyelési körzet enyhítésére pedig" szöveg,

n) 32. § (4) bekezdésében a "községi zárlatot fel kell oldani" szövegrész helyébe a "védőkörzetet meg kell szüntetni" szöveg

lép.

8. § A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

9. § A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében az "az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében az "MgSzH Központ Agrobotanikai Központja (a továbbiakban: Agrobotanikai Központ)" szövegrész helyébe a "Növényi Diverzitás Központ (a továbbiakban: NÖDIK)" szöveg

lép.

10. § Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében az "állomásnak" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "nem zárható ki az állomásnak" szövegrész helyébe a "nem zárható ki, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szöveg,

d) 7. és 8. számú mellékletében a "Megyei (Fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szöveg,

e) 9. számú mellékletében a "megyei (fővárosi) Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szöveg,

f) 10. és 17. számú mellékletében a "Szomszédos megyék élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságai" szövegrész helyébe a "Szomszédos megyék megyei kormányhivatalainak élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg,

g) 11., 14. és 15. számú mellékletében a "Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szöveg,

h) 11. számú mellékletében az "illetékes Állomás" szövegrész helyébe az "illetékes Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szöveg,

i) 16. számú mellékletében a "Megyei (fővárosi) Állategészségügyi Élelmiszer-ellenőrző Állomás" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága" szöveg

lép.

11. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "Az MgSzH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

b) 23. § (4) bekezdésében az "az Állami Erdészeti Szolgálat" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 4. számú melléklet 5.6. pontjában az "Állami Erdészeti Szolgálat területi igazgatóságánál" szövegrész helyébe az "illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságánál" szöveg,

d) 4. számú melléklet 8.1.3. pontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

e) 5. számú melléklet 1.4.8. pontjában az "Állami Erdészeti Szolgálat Területi Igazgatóságának" szövegrész helyébe az "illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának" szöveg,

f) 5. számú melléklet 2.6.1. pontjában az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg

lép.

12. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 1. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed]

"f) a minősítést végző Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára és egyéb természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, továbbá az ellenőrző és felügyeletet ellátó jogi személyekre."

(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 35. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az üzem az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében köteles maga vagy más erre alkalmas személy, illetve intézmény útján]

"c) mintát venni és azt a NÉBIH által megbízott laboratóriumban való vizsgálat céljára elküldeni."

(3) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 8. § (4) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében és 32. § (4) bekezdésében a "minősítő intézet" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

b) 22/A. § (8) bekezdésében a "minősítő intézetet" szövegrész helyébe a "NÉBIH-et" szöveg,

c) 23. § (7) bekezdésében az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg

lép.

13. § A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "Állomás" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg lép.

14. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 60. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére a vadpulyka állományszabályozásának céljából engedélyezheti a vadpulyka gyérítését."

15. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 9. § (1) és (3) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi" szövegrész helyébe az "a növény- és talajvédelmi" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi" szövegrész helyébe az "A növény- és talajvédelmi" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi" szöveg

lép.

16. § (1) A tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről szóló 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet] 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A NÉBIH a tenyésztő szervezeti elismerés iránti kérelmet elutasíthatja, ha a kérelemben foglalt, fenntartani kívánt fajta tenyésztésének engedélyezése egy már elismert vagy ideiglenesen elismert tenyésztő szervezet által fenntartott fajta fenntartását veszélyeztetheti."

(2) A 123/2005. (XII. 27.) FVM rendelet

a) 2. § 2. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 2. § 3. és 4. pontjában, 9. §-ában, 12. § (1) és (2) bekezdésében, 13. § (4)-(6) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 1. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3. és 2.7. pontjában, II. fejezet 3. és 4. pontjában, 2. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3. és 2.6. pontjában, II. fejezet 2.1. és 5. pontjában, 3. számú melléklet I. fejezet 3., 4., 6. és 12. pontjában, II. fejezet 4., 9. és 10. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 3-5. és 11. pontjában, 5. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3., 2.5. pontjában, II. fejezet 2.1. pontjában, 6. számú melléklet I. fejezet 1.2., 1.3., 2.4. pontjában, 8. számú mellékletében, 9. számú mellékletében az "az MgSzH Központja" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 1. számú melléklet I. fejezet 2.6. pontjában, 2. számú melléklet I. fejezet 2.5. pontjában, II. fejezet 3. pontjában, 3. számú melléklet I. fejezet 12. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 11. pontjában, 5. számú melléklet I. fejezet 2.4. pontjában az "az MgSzH Központjánál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a "(2) bekezdés f)" szövegrész helyébe a "(2) bekezdés e)" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 3. számú melléklet I. fejezet 5. pontjában, 4. számú melléklet I. fejezet 5. pontjában az "Az MgSzH Központja" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

f) 13. § (1) bekezdésében az "az MgSzH Központjának" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

g) 15. § (6) bekezdésében az "az MgSzH Központjához" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hez" szöveg,

h) 17. § (3) bekezdésében, 1. számú melléklet II. fejezet 1.11. pontjában, 2. számú melléklet II. fejezet 2.11. pontjában, 3. számú melléklet II. fejezet 6.2.2. pontjában, 5. számú melléklet II. fejezet 1.12. pontjában az "MgSzH Központja" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

i) 1. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában, 5. számú melléklet II. fejezet 2. pontjában az "az MgSzH Központjával" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-hel" szöveg

lép.

17. § Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "NÉBIH-et" szöveg

lép.

18. § A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveivel (a továbbiakban: az MgSzH területi szerve)" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságával (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)" szöveg lép.

19. § Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról szóló 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) vagy a megyei kormányhivatal járási hivatalának állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság vagy a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal" szöveg

lép.

20. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a) 14. § (5) bekezdésében az "az MgSzH Központjánál" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nél" szöveg,

b) 15. § (7) bekezdésében és 18. § (3) bekezdésében a "területi szervei" szövegrész helyébe az "a növény- és talajvédelmi igazgatóságok" szöveg,

c) 8. számú melléklet I. fejezet 2. pontjában az "az MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "a növény-és talajvédelmi igazgatóságnak" szöveg

lép.

21. § Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "üzemeltetési helye szerinti területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez" szövegrész helyébe az "üzemeltetési helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságához" szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központja)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg

lép.

22. § A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

23. § A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet

a) 4. § (7) bekezdésben a "megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: megyei MgSzH)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

b) 5. § c) pontjában az "a az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot" szöveg,

c) 5. § g) pontjában a "megyei MgSzH" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

d) 5. § h) pontjában az "az NÉBIH-nek" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

e) 2. számú melléklet 1. pontjában az "MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

f) 2. számú melléklet 2. pontjában az "MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg

lép.

24. § (1) A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet] 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 4. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés c) pontjában, 5. § (6) bekezdés b) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 12. §-ában a "NÉBIH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

b) 7. § (8) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében a "be kell jelentenie NÉBIH" szövegrész helyébe a "be kell jelentenie a NÉBIH" szöveg,

d) 3. számú mellékletében az "az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságára" szövegrész helyébe az "a NÉBIH részére" szöveg

lép.

25. § Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "állategészségügyi hatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg lép.

26. § A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

a) 1. § f) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg

lép.

27. § Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében az "MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "erdészeti igazgatóság" szöveg, a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 7. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

c) 7. § (8) bekezdésében és 20. §-ában az "az NÉBIH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés e) pont ei) alpontjában az "MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "erdészeti igazgatóságnak" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdés m) pontjában az "MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "erdészeti igazgatóság" szöveg,

f) 15. § (3) bekezdés d) pontjában az "MgSzH területi szervét" szövegrész helyébe az "erdészeti igazgatóságot" szöveg

lép.

28. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjában az "az állattartás helye szerinti illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "az állattartás helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az "Az NÉBIH által rendszeresített, az MgSzH honlapján közzétett" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett" szöveg

lép.

29. § (1) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet] 8. § (2) bekezdésében az "MgSzH az illetékes vadászati és halászati felügyelőségeinek (a továbbiakban: vadászati hatóság)" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának (a továbbiakban: vadászati hatóság)" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 2. § e) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) megyei igazgató főállatorvosa," szövegrész.

30. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet

a) 1. § b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

b) 8. §-ában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési" szöveg

lép.

31. § Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg, a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és f) pontjában, 2. §-ában, 3. §-ában és 5. §-ában az "az NÉBIH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 4. §-ában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg

lép.

32. § A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében az "MgSzH Központ" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg lép.

33. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 21. § (10) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában és 45. § (4) bekezdésében az "az NÉBIH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

b) 21. § (10) bekezdés c) pontjában az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős" szöveg,

c) 31. § (3) bekezdésében az "Az NÉBIH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg

lép.

34. § A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "MgSzH-nál" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságánál (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében az "élelmiszerlánc-felügyeleti és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg

lép.

35. § A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) és a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivataloknak" szöveg lép.

36. § A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdésében az "MgSzH területi szervéhez" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz" szöveg lép.

37. § (1) A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet [a továbbiakban: 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet] 40. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Amennyiben az árusítóhely ismételten vagy súlyosan megszegi a szaporítóanyag forgalomba hozatalára vonatkozó előírásokat, a NÉBIH, illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága az árusítóhely engedélyének visszavonását kezdeményezi az illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél."

(2) A 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára és területi szerveire (a továbbiakban együtt: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), illetve az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságára" szöveg,

b) 9. melléklet 2.1. pontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg

lép.

38. § Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "az Magyarország" szövegrész helyébe az "a Magyarország" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak" szöveg

lép.

39. § A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg, az "az MgSzH honlapján" szövegrész helyébe az "a honlapján" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében és Mellékletében az "az MgSzH-nak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

c) 9. §-ában az "Az MgSzH" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg

lép.

40. § (1) Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki

a) az (1a) bekezdésben szereplő valamely képesítéssel rendelkezik,

b) öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, amely kitér a mentális beszámíthatóságra, valamint az érzékszervek normális működésének igazolására,

c) ötévente részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) által szervezett továbbképzésen, és

d) a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) bejelentette."

(2) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. §-a a következő (1a)-(1c) bekezdésekkel egészül ki:

"(1a) A gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik, aki

a) 2013. szeptember 1-je előtt indított, Országos Képzési Jegyzékben szereplő gomba-szakellenőri képzésen sikeres vizsgát tett,

b) a VM által szervezett gomba-szakellenőri tanfolyamon sikeres vizsgát tett,

c) 1955-1984 között közép-, illetve felsőfokú gombaismerői tanfolyamon sikeres vizsgát tett, vagy

d) az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában a gomba-szakellenőri tanfolyammal egyenértékű képesítést szerzett.

(1b) Az (1a) bekezdésben meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezhet gombával kapcsolatos hatósági élelmiszerbiztonsági célellenőrzést.

(1c) Mérgező gomba okozta megbetegedés vizsgálatánál laboratóriumi diagnosztikai tevékenységet az végezhet, aki sikeres vizsgát tesz a VM által szervezett gomba-diagnosztikai tanfolyamon."

(3) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ötéves továbbképzési kötelezettséget a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépésekor már gomba-szakellenőri tevékenységet végzők esetében a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatályba lépését követő öt éven belül kell teljesíteni."

(4) A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (3) bekezdése és 1. melléklete.

41. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény" szövegrész helyébe a "Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a "2013." szövegrész helyébe a "2014." szöveg

lép.

42. § (1) A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az ügyfélnek a kifizetési kérelmét a támogatási döntésben jóváhagyott beruházás megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási döntés kézhezvételétől számított 180 napon belül kell az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon az MVH részére benyújtania."

(2) A 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet a következő 17/B. §-sal egészül ki:

"17/B. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 10. §-át a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

43. § (1) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a kerekes traktor (1111) és a 7. mellékletben vagy a gépkapcsolási lehetőségekre vonatkozó, a rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett IH közlemény 3. mellékletében feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén, azzal, hogy gépkapcsolatonként legfeljebb a kerekes traktorok darabszámával egyező darabszámú azonos gépkódú munkagép vehető figyelembe.

(6) A (4) bekezdés a) pontja alkalmazandó a 8. mellékletben vagy a gépkapcsolási lehetőségekre vonatkozó, a rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett IH közlemény 1-2. és 4-9. mellékleteiben feltüntetett valamely gép vagy technológiai berendezés együttes igénylése esetén, azzal, hogy gépkapcsolatonként legfeljebb a gépkapcsolat alapelemeként meghatározott gépek (alapgépek) darabszámával egyező darabszámú azonos gépkódú kapcsolódó gép vehető figyelembe."

(2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A 2. célterület vonatkozásában, amennyiben az ügyfél nem minősül induló vállalkozásnak, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem teljesíti a 6. § (2) bekezdés b) és d) pontjai szerinti feltételeket, úgy ezen feltételek vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozatát legkésőbb az MVH erre irányuló hiánypótlási felhívásában foglaltak szerint köteles megtenni."

(3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás az 1. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél]

"e) az ÁTK I. jogcímhez, az ÁTK II. jogcímhez, a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy ha rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, úgy az utolsó kifizetési kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig benyújtotta, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfélre irányadó, az utolsó kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésére álló határidő még nem telt le;"

(4) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás a 2. célterület vonatkozásában továbbá akkor vehető igénybe, ha az ügyfél]

"e) az ÉLIP I. jogcímhez, az ÉLIP II. jogcímhez kapcsolódóan nem rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal, vagy rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal, úgy az utolsó kifizetési kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig benyújtotta, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfélre irányadó, az utolsó kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésére álló határidő még nem telt le,"

(5) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A támogatási kérelem benyújtását követően a támogatási kérelem vonatkozásában módosításnak nincs helye. A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak kizárólag csak azon dokumentumok esetében van helye, amelyeket az ügyfél jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolni köteles, azzal, hogy a támogatás igénybevétele feltételeinek a benyújtott dokumentumok alapján legkésőbb az MVH által kibocsátott hiánypótlási végzés teljesítésének időpontjában teljesülniük kell. A kizárólag pontozást érintő dokumentum vonatkozásában hiánypótlásnak nincs helye."

(6) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint a hiánypótlásra és a nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni."

(7) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2014. (III. 12.) VM rendelettel [a továbbiakban: 19/2014. (III. 12.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) és (6) bekezdését, 4. § (2a) bekezdését, 5. § (1) bekezdés e) pontját, 6. § (2) bekezdés e) pontját, 7. § (5) bekezdését, valamint 12. § (1) bekezdését a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

44. § Hatályát veszti

a) a belterületi szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt keletkezett veszteségek csekély összegű támogatásáról szóló 96/2007. (IX. 7.) FVM rendelet,

b) a szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben a 2007. évi tavaszi fagykárok miatt száz százalékos terméskiesést elszenvedett termelők egyszeri csekély összegű támogatásáról szóló 97/2007. (IX. 19.) FVM rendelet, valamint

c) az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet.

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez

"12. számú melléklet a 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelethez

A hatósági takarmány-ellenőrzés szervezésének alapelvei

I. Az ellenőrzés általános szabályai

1. E melléklet alkalmazásában:

a) dokumentum ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok vagy a takarmányon feltüntetett információk ellenőrzése,

b) azonosság ellenőrzés: a takarmányt kísérő dokumentumok, a takarmány csomagoló-eszközén, címkéjén feltüntetettek és a takarmány egymással való megegyezőségének vizuális ellenőrzése,

c) fizikai ellenőrzés: a takarmány fizikai tulajdonságainak ellenőrzése, ahol szükséges mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal.

2. Az ellenőrzést a következők szerint kell végezni:

a) az ellenőrzést rendszeres időközönként, illetve szúrópróbaszerűen kell végezni,

b) ellenőrizni kell, ahol feltételezhető, hogy a termék nem felel meg az előírásoknak, illetve a garantált értékeknek,

c) az ellenőrzés során alkalmazott intézkedések arányban álljanak az intézkedéssel elérni kívánt céllal, a tapasztalt szabálytalanságokkal, hibákkal.

3. Az ellenőrzés az előállítás minden szakaszára, beleértve a tárolást is, a forgalomba hozatalra, az exportra, az importra, az országon való átszállításra és minőségi kifogás vagy biztonsági probléma esetén a felhasználásra is kiterjed.

4. Az ellenőrzést azokra a területre kell összpontosítani, ahol az a leghatékonyabb.

5. Általános szabályként az ellenőrzést előzetes figyelmeztetés, illetve bejelentés nélkül kell végezni.

6. A megyei kormányhivatal járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal) biztosítania kell, hogy az ellenőrzés a takarmány továbbszállítása és forgalomba hozatala tekintetében ne okozzon indokolatlan késedelmet, illetve akadályt.

7. Az ellenőrzést végző személynek az üzleti, üzemi titoktartási kötelezettségre figyelemmel kell lennie, ez azonban nem akadályozhatja meg az emberi és az állati egészségre, a környezetre és a takarmány minőségére vonatkozó veszély megelőzéséhez szükséges információk átadását.

8. Az Európai Bizottság szakértőivel az általuk végzett helyszíni vizsgálat során a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (a továbbiakban: NÉBIH) a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) felügyelete mellett együtt kell működnie.

9. A III. fejezet 4-7. pontjában foglalt intézkedések, illetve tájékoztatások megtétele előtt a NÉBIH-nek tájékoztatnia kell a Minisztériumot.

II. Az export takarmányok ellenőrzése

1. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak és a NÉBIH-nek minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az exportra szánt termékek megfelelő vizsgálatok alá essenek.

2. Az ellenőrzést export esetén a takarmány-előállításánál, tárolásánál, szállításánál, valamint a vámelőírások betartása mellett az országhatáron lehet elvégezni.

III. Az Európai Unióban forgalomba hozott takarmányok ellenőrzése

1. A tagállamokban való forgalomba hozatalra szánt, illetve valamely tagállamba továbbküldendő takarmányokra ugyanolyan ellenőrzési szempontok vonatkoznak, mint a Magyarország területén forgalomba hozatalra szánt takarmányra.

2. Ha a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal megállapítja a takarmány rendeltetési helyén vagy a szállítás közben végzett ellenőrzés során, hogy a takarmány nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. A NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal meghatározza, hogy a feladónak, a címzettnek vagy bármely más, az intézkedés megtételére jogosult személynek a következő intézkedések közül melyiket kell végrehajtania:

a) megadott határidőn belül a takarmány kifogásolt tulajdonságát a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelővé teszik,

b) a takarmány szennyezettségét az előírtaknak megfelelően megszüntetik,

c) előírt, illetve engedélyezett módszert alkalmaznak a takarmány feldolgozására,

d) más célra használják fel a takarmányt,

e) visszaküldik a takarmányt a származási országba, a származási ország illetékes hatóságának értesítését követően,

f) megsemmisítik a takarmányt.

3. Az 1. és 2. pontokban foglaltak teljesítésével kapcsolatos intézkedések költségeit - attól függően, hogy kinél merültek fel - a feladónak, a címzettnek vagy az intézkedés megtételére jogosult személynek kell viselnie.

4. A 2. pont b), d), e) és f) alpontjai esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság információi alapján a NÉBIH haladéktalanul értesíti a küldő tagállamot.

5. Amennyiben Magyarország területéről érkezett szállítmánnyal kapcsolatban jelentkeznek a 2. pont szerinti problémák, és a 4. pont szerinti intézkedésekről a NÉBIH-et informálja a rendeltetési hely tagállama, akkor a NÉBIH értesítése alapján az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, és az elvégzett vizsgálatokról, a meghozott döntésekről és a döntés indokáról a NÉBIH-en keresztül értesítenie kell a rendeltetési hely tagállamát.

6. Ha a NÉBIH a 4. pont esetén, vagy az 5. pont szerinti rendeltetési hely tagállama az intézkedéseket nem találja megfelelőnek, akkor a NÉBIH-nek és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak a rendeltetési hely tagállamával együtt kell működnie a probléma megoldásához szükséges intézkedés meghatározásában.

7. Amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a másik tagállamból érkezett takarmány ellenőrzése során ismétlődő rendellenességeket tapasztal, a NÉBIH-en keresztül értesíti az Európai Bizottságot és a küldő tagállamot.

IV. A takarmányokból eredő vészhelyzetek információs rendszere

1. A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek azonnal tájékoztatni kell az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot, ha tudomására jut, hogy a tulajdonában vagy birtokában lévő, tagállamon kívüli országból behozott vagy forgalomba hozott takarmány

a) nemkívánatos anyag tartalma meghaladja a 2. számú mellékletben meghatározott maximális megengedett mennyiséget,

b) a jogszabályban előírt valamely rendelkezésnek nem felel meg, és ebből kifolyólag az emberi, állati egészség vagy a környezet károsításának veszélye áll fenn.

2. A takarmány előállításáért, tárolásáért és forgalomba hozataláért felelős személynek tájékoztatnia kell az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot

a) az 1. pont szerinti takarmány pontos azonosítását lehetővé tevő összes részletről, a takarmány által okozott veszélyről, és a takarmány nyomon követhetőségével kapcsolatos információkról,

b) minden olyan tevékenységről, amelyet annak érdekében tettek, hogy meggátolják a takarmánynak az emberi és az állati egészségre, illetve a környezetre gyakorolt károsító hatását.

3. Szükség szerint a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal a III. fejezet 2. és 3. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

4. Ha az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a kockázat elemzési faktorok alapján olyan információval rendelkezik, amely alapján a takarmány az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre kockázatot jelent, akkor az információ ellenőrzése után intézkednie kell, hogy

a) a takarmányt takarmányozásban ne használhassák fel,

b) a takarmányt elkülönítsék és annak vizsgálata azonnal megkezdődjön a veszélyforrás eredetére, természetére, és ahol szükséges, a nemkívánatos anyagok eredetére és szintjére vonatkozóan.

Ahol szükséges, a kockázatelemzést ki kell terjeszteni a takarmány más szállítmányaira, vagy a takarmány-, illetve az élelmiszerlánc más területeire és termékeire, amelyek tartalmazhatnak nemkívánatos vagy tiltott anyagokat, vagy amelyeknél ilyen veszély fennállhat, figyelembe véve a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok keveredését más takarmányokban és a veszélyes termékek visszakerülésének lehetőségét a takarmányláncba.

5. Ha a súlyos kockázat fennállása a 4. pont alapján beigazolódik, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket - például a takarmány szennyezettségének megszüntetése, további intézkedések a takarmány ártalmasságának megszüntetésére, a takarmány újrafeldolgozása, megsemmisítése - annak érdekében, hogy a nemkívánatos és tiltott anyagokat tartalmazó takarmány ne jelentsen veszélyt az emberi, állati egészségre, valamint a környezetre. Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a nemkívánatos, illetve tiltott anyagok más szállítmányokba vagy a takarmányozási, illetve élelmiszer láncba is bekerülhettek, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak haladéktalanul azonosítania kell, és ellenőrzés alá kell vonnia az érintett szállítmányt, illetve az ilyen takarmányt fogyasztott élő állatokat. Az élő állatokkal kapcsolatban az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági előírások figyelembevételével kell a szükséges intézkedéseket megtenni, együttműködve az érintett hatóságokkal annak érdekében, hogy az emberi, az állati egészségre vagy a környezetre kockázatot jelentő takarmányok forgalomba hozatalra ne kerüljenek, illetve azokat a forgalomból azonnal kivonják.

6. Ha a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, illetve a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal megállapítja, hogy Magyarország vagy más tagállam területén forgalomba hozott, vagy az Európai Unió tagállamain kívüli országból az Európai Unió területére forgalomba hozatal céljára behozott takarmányra vonatkoznak az 1. pont a) vagy b) alpontjaiban foglaltak, akkor az Európai Bizottság értesítése a külön jogszabályban foglaltak szerint történik."

2. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának a kvótajogosultak közötti elosztásáról

KvótajogosultFehércukor kvótaIzoglükóz kvóta
Fehércukor egyenértékben
(tonna)
Szárazanyag egyenértékben
(tonna)
Magyar Cukor Zrt.105 420
Hungrana Kft.250 265,8"

"

3. melléklet a 19/2014. (III. 12.) VM rendelethez

"5. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Szemlemegrendelő mintája
Oldal:…….
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
1525 Budapest 114. Pf. 30
SZEMLEMEGRENDELŐ
a dísznövény szaporítóanyagok szerződéses termeltetéséhez
... év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: .......
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Nyilvántartási száma:...........................................................

Dátum:.................................................................................
Bejelentem, hogy az alábbi termelők dísznövény szaporítóanyag termesztést végeznek számomra a pótlapok
szerinti növényekből és darabszámban. A csatolt pótlapok száma: ................. db. Kérem, hogy a szaporítóanyagok
éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.
SorszámTermelőTermesztésbe vont területek*Szerződéskötés éve
nevecímehelység és hrsz.nagyság (m2)
…………………………………………………..
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása
___________________
* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani.
PÓTLAP*
a termeltetési szerződés keretében termelt dísznövény szaporítóanyagok szemlemegrendelőjéhez
... év
Nyilvántartásban szereplő forgalmazó neve és címe: ..........
............................................................................................
Termelő neve és címe:.........................................................
............................................................................................
Nyilvántartási száma:........................................................
.........................................................................................
Dátum:..............................................................................
.........................................................................................
Szaporítóanyag megnevezése
(botanikai név, fajta)
Mennyisége
(db)
Ellenőrző felügyelő megjegyzése
…………………………………………………..
nyilvántartásban szereplő forgalmazó aláírása
______________________
* Kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában nem szereplő területeket kell
bejelenteni. A pótlapokat termelőnként kell kiállítani."

"

Tartalomjegyzék