671/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, a 13. alcím és a 32. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a), c), d) és e) alpontjában, valamint 16. pont a) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a) pontjában, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont a) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 12. pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 29. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 1. és 5-7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 38. §-ában az "a rendvédelmi szervek tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja tartózkodási helyének bentlakásos iskolára (tanfolyamra) vezénylés" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja tartózkodási helyének bentlakásos iskolára (tanfolyamra) vezénylés vagy átrendelés" szöveg lép.

2. A személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és a kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "hivatásos állományú szolgálatban lévő tagja" szövegrész helyébe a "szolgálatban lévő, pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg lép.

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. pont 1.35. alpontjában a "hivatásos állományú tagjainak" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjainak" szöveg lép.

4. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. § A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében "a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya" szövegrész helyébe "a rendvédelmi szervek hivatásos állománya és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai" szöveg lép.

5. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerőtoborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontjában a "közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg lép.

6. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 3. § a) pontjában a "rendvédelmi szervek és a NAV hivatásos állománya" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek hivatásos állománya és a NAV pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg lép.

7. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) E rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálat, az Országgyűlési Őrség, a büntetés-végrehajtás szervezetének hivatásos és a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja számára lőfegyver tartása az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti feltétel hiányában is engedélyezhető, ha a kérelmező a munkáltatónak a 17. számú melléklet szerinti kérelem megfelelő kitöltése útján megtett nyilatkozata alapján a hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra egészségi és pszichikai vagy pszichológiai szempontból alkalmas. A hivatásos, pénzügyőri, illetve a katonai szolgálatra való alkalmatlanság megállapítása esetén a munkáltató - ha a lőfegyvertartás hatóság általi engedélyezéséről hivatalos tudomással bír - köteles e körülményről az engedélyt megadó hatóságot haladéktalanul írásban tájékoztatni."

8. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

8. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja;" szöveg lép.

9. Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.1. pontjában a "közalkalmazotti," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

10. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

10. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

11. Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a hivatásos állományú tagok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a pénzügyőr státuszú foglalkoztatottak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik 2020. december 31-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába tartoztak, illetve akik" szöveg lép.

12. A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe az "és a nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományú tagja, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg lép.

13. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § c) pont ca) alpontjában a "kormányzati szolgálati jogviszony," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg lép.

14. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

14. § A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében az "az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény," szövegrész helyébe az "az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény," szöveg lép.

15. A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

16. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/B. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a biztonsági vezető az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti minősített adatot kezelő szervvel]

"h) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban"

(áll.)

17. § Az R1.

a) 4/B. § (2) bekezdés f) pontjában a "jogviszonyban vagy" szövegrész helyébe a "jogviszonyban," szöveg,

b) 4/B. § (2) bekezdés g) pontjában a "jogviszonyban" szövegrész helyébe a "jogviszonyban, vagy" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg,

d) 10. § (4) bekezdésében, 10/A. § (3) bekezdésében, 11. § (7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés a) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonya," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonya, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonya," szöveg

lép.

17. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "hivatásos állományának tagjai" szövegrész helyébe a "hivatásos állományának tagjai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai" szöveg lép.

18. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet III. cím 1. pontjában a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

19. A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

20. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2a) bekezdésében a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

21. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés f) pontja.

22. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja.

23. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés b) pontjában az "a rendőrség, illetve a vámszerv olyan hivatásos állományú tagjai" szövegrész helyébe az "a rendőrség olyan hivatásos állományú tagjai, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal olyan pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai" szöveg lép.

24. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése.

25. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés g) pontja,

b) 10. § (1) bekezdés e) pontja,

c) 10. § (3a) bekezdése.

26. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 15. melléklet K1-8 Költségvetési kiadások cím K1. Személyi juttatások alcím K1101. pont a) alpontjában a "honvédelmi alkalmazottak," szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazottak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak," szöveg,

b) 15. melléklet K1-8 Költségvetési kiadások cím K1. Személyi juttatások alcím K1104. pontjában a "túlszolgálatért" szövegrész helyébe a "túlszolgálatért, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottját a túlmunkáért" szöveg

lép.

27. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése.

28. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a "hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

29. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-ában a "közalkalmazott," szövegrész helyébe a "közalkalmazott, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott," szöveg lép.

30. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. § (2) bekezdésében a "miniszter határozatban," szövegrész helyébe a "miniszter határozatban vagy" szöveg lép.

32. § Hatályát veszti az R2.

a) 1. §-a,

b) 3. § 4. pontjában az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a rendvédelmi szerv felügyeletét ellátó miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész,

c) 3. § 5. pontjában az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 17/B. § (17) bekezdésében felsorolt pótlékok" szövegrész,

d) 16. § (1) bekezdésében az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlója" szövegrész,

e) 16. § (2) bekezdésében a "vagy az állami adó- és vámhatóság vezetője" szövegrész,

f) 23. § (6) bekezdése,

g) 30. § (3) bekezdése,

h) 32. § (4) bekezdése,

i) 33. § 3. pontjában az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya esetében a kiemelt munkáltatói jogkör gyakorlója" szövegrész.

31. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet módosítása

33. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 31. pontjában a "107. alcíme szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásnak" szövegrész helyébe a "107. alcíme szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásnak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 174. és 175. §-a szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó ellátásnak, illetve a kiegészítő hozzátartozói támogatásnak" szöveg lép.

32. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

34. § A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 1. § 7b. pontjában a "honvédelmi alkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg lép.

33. A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

35. § A szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

34. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

36. § A kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselő," szövegrész helyébe a "közszolgálati tisztviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott," szöveg lép.

35. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "közalkalmazotti," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg lép.

36. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

37. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény" szövegrész helyébe az "a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény", továbbá a "kormánytisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői, adó- és vámhatósági" szöveg lép.

38. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

40. § A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyban," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

39. Záró rendelkezések

41. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék