52/2022. (XII. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a kormányalakításhoz kapcsolódó módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ge) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 128. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró kultúráért és innovációért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 13. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16., 26. és 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 16. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 17. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), e)-j), m), o), p), s) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 20. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), f) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/B. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében, valamint a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

1. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a) 148/D. §-ában a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 148/E. § (1) bekezdésében a "miniszter által jóváhagyott, a" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott, az általa vezetett" szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 1. § (2) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 39/E. §-ában, 39/M. §-ában, 51. § (1) bekezdésében, 79. § (1) és (2) bekezdésében, 101/A. § (3) bekezdésében, 103/A. § (2) és (3) bekezdésében, 105. § (3) bekezdésében, 110/B. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 110/B. § (5) bekezdésében, 110/C. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 110/I. § (3) bekezdésében, 111/A. § (4) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

4. § (1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 12/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A testület tagjai:)

"b) a szociálpolitikáért felelős miniszter által felkért 6 személy,"

(2) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 12/A. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A testület tagjai:)

"c) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által felkért személy."

5. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 3/A. § (1a) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szociális szolgáltatások tekintetében a szociálpolitikáért felelős miniszter, a gyermekek napközbeni ellátása és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás örökbefogadással összefüggő feladatai tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

b) 11/A. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés a) pont af) alpontjában, 12/A. § (4) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg,

c) 12/A. § (2) bekezdésében a "testület" szövegrész helyébe a "Testület" szöveg

lép.

5. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

6. § A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 8. § (11) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

6. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet

a) 8/A. § (2) bekezdésében, 8/B. § (1) bekezdésében és 8/E. § (3) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

b) 8/C. § (5) bekezdésében a "miniszteri" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter általi" szöveg

lép.

7. A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet módosítása

8. § A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 6. §-ában az "egészségügyi, szociális és családügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg lép.

8. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 13/C. §-ában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma és Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium és Országos Kórházi Főigazgatóság" szöveg lép.

9. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

10. § Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 23. §-ában az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg lép.

10. A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet módosítása

11. § A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében, 3. §-ában és 5. §-ában az "Egészségügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

11. A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

12. § A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet 1. §-ában az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

12. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

13. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 11. melléklet "5. A 3. számú betétlap" alcímében a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 34. mellékletében a "Nemzetgazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter" szöveg, az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért vagy a köznevelésért felelős miniszter" szöveg

lép.

13. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

14. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért felelős miniszter, a köznevelésért" szöveg lép.

14. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

15. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontjában az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg lép.

15. A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

16. § A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az egészségügyért felelős miniszter, a szociálpolitikáért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, valamint az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján negyedévente közzéteszi az előzetes állapotfelmérést végző intézmények, valamint a szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzékét."

17. § A kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében az "az igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "a büntetés-végrehajtásért felelős" szöveg lép.

16. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

18. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása

19. § A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

18. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

20. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet 10. § (6) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

19. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

21. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya - fenntartóra tekintet nélkül - kiterjed)

"f) a köznevelésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány rendeletében kijelölt központi hivatalára (a továbbiakban: hivatal),"

22. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 174. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatokat az e célra létrehozott döntés-előkészítő bizottság bírálja el a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül, majd a támogatásról javaslatot tesz a miniszternek. A javaslattételtől számított tizenöt napon belül a győztes pályázók nevét a miniszter által vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni."

23. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 176. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak tekintetében az Arany János Tehetséggondozó Program tanácsadó testületének egy tagja, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Program mentori tanácsadó testületének tagja és a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség tagja külön-külön tesz javaslatot a miniszternek, aki a javaslat kézhezvételét vagy a még szükséges adatok tíz napon belül történő beszerzését követően tizenöt napon belül döntést hoz a programokból történő kikerülésről. A miniszter a szakképzésért felelős miniszter és a felnőttképzésért felelős miniszter egyetértésével dönthet továbbá arról, hogy a programból kikerült intézmény feladatát a megye más nevelési-oktatási intézménye számára pályázati úton lehetővé teszi."

24. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a) 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 7. § (1) bekezdés d) pontjában, 7. § (8) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 81. § (4) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében, 116. §-ában, 123. § (5) bekezdésében, 132. § (7) bekezdés d) pontjában, 134. § (1) bekezdés a) pontjában, 137/D. §-ában, 145. § (2) bekezdésében, 150. § (4) bekezdésében, 152. § (2) és (3) bekezdésében, 152/L. § (2) bekezdésében, 157. § (4) bekezdésében, 169. § (2) bekezdésében, 171. § (4) bekezdésében, 172. § (1) bekezdésében, 173. § (1) és (5) bekezdésében, 174. § (4) bekezdésében, 174. § (5) bekezdés c) és d) pontjában, 174. § (6) bekezdésében, 176. § (3) bekezdésében, 176. § (6) bekezdés a) pontjában, 176. § (8) bekezdés a) és b) pontjában, 177. § (5) bekezdésében, 183. § (1) bekezdés a)-c) pontjában, 184/R. § (2) és (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

b) 7/B. § (1) bekezdésében, 10. melléklete címében az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 152/C. §-ában, 156. § (3) bekezdésében, 76/G. alcím címében, 184/T. §-ában, 191/A. § (1)-(5) bekezdésében az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

d) 155. § (3) bekezdésében, 184/M. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe az "a miniszterrel" szöveg,

e) 161. § (3) bekezdésében, 174. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

f) 184/J. § (1) bekezdés b) pontjában az "1-9." szövegrész helyébe a "2-9." szöveg,

g) 191/A. § (5) bekezdésében az "a földművelésügyi" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a) 183. § (1) bekezdés d) pontjában és 184/A. § (2)-(4) bekezdésében az "és felnőttképzésért" szövegrész,

b) 7. melléklet 1. pontja.

20. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

26. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 2. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

21. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

27. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

22. A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet módosítása

28. § A vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes szabályairól szóló 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "Állami Egészségügyi Ellátási Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 6. § (6) bekezdésében az "ÁEKK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

23. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

29. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 2. § (1)-(3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ában, 1. mellékletében foglalt táblázat B:2, B:3, B:4, B:6, B:9, B:11 és B:15 mezőjében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

24. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

30. § A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrészek helyébe az "a köznevelésért" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg

lép.

25. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

31. § Hatályát veszti az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja.

26. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosítása

32. § A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

27. Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

33. § Az iskolaőrök képzéséről, kiegészítő képzéséről, vizsgáztatásáról, valamint a képzés és vizsga helyett elfogadható szakirányú képesítések és képzettségek jegyzékéről szóló 28/2020. (VII. 17.) BM rendelet 4. § a) pontjában és 7. § (1) bekezdésében az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter" szöveg lép.

28. A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet módosítása

34. § A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdés c) pontjában, 12. § (2) és (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

29. A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet módosítása

35. § A szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről szóló 14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

30. Záró rendelkezések

36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.IntézménySzámlaszám)
2.Belügyminisztérium10032000-01483305

2. melléklet az 52/2022. (XII. 27.) BM rendelethez

1. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1IntézetSzámlaszám)
4Belügyminisztérium10032000-01483305

2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat A:9 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg lép.

Tartalomjegyzék