591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek állami feladatok átadásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5., 24. pontjában, valamint 110/A. § a) pont af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 32. pontjában, valamint a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 24. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ac) és af) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 31. § (5) bekezdésében és a 31. § (10) bekezdés b) pontjában a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

3. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.1. pont a) alpontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

4. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

5. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában az "Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

6. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés s) pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálatot" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 41. sorában az "Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg

lép.

7. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 13. § (2) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője," szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselője," szöveg,

b) 14. § (2a) bekezdésében az "az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg, az "az Országos Meteorológiai Szolgálatot" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 14. § (3) bekezdés a) pontjában a "(pl. az Országos Meteorológiai Szolgálattal)" szövegrész.

8. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

9. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdés g) pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg,

b) 1. melléklet 2.7. pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg

lép.

10. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Magyarország területén

a) az OLM miniszter által kijelölt automata mérőállomásainak, mobil mérőegységeinek és manuális mintavételi pontjainak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásainak vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelelő üzemeltetését,

b) az OLM adatainak gyűjtését, és az adatok alapján a levegő minőségének rendszeres értékelését,

c) az OLM által vett minták laboratóriumi elemzését,

d) a szmogriadóval kapcsolatos tájékoztatási rendszer működtetését,

e) az a)-c) pontban meghatározott feladatok ellátásához szükséges informatikai és telekommunikációs rendszer folyamatos üzemeltetését,

f) az OLM éves mintavételi programjának végrehajtását,

g) az OLM mérési rendszereinek (módszerek, berendezések) jóváhagyását,

h) a mérések pontosságának biztosításához szükséges feladatokat,

i) a vizsgálati módszerek elemzését,

j) a minőségbiztosítási programok koordinálását, valamint

k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben az adatkezelő, valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényben a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott feladatokat

az LRK látja el."

12. § Az R2.

a) 9. § (4) bekezdésében az "által vezetett minisztérium honlapja" szövegrész helyébe az "az LRK útján" szöveg,

b) 21/F. § (1) bekezdésében az "az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ)" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.)" szöveg,

c) 32/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, az (5) bekezdés záró szövegrészében, a (6) bekezdés a) pontjában, a (8) és (9) bekezdésében az "az OMSZ" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg,

d) 32/A. § (7) bekezdésében az "Az OMSZ" szövegrész helyébe az "A HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg

lép.

11. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 2/A. § (2) bekezdés d) pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ)" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.)" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében az "az OMSZ" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg

lép.

12. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. melléklet 3.34. pontjában az "Az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

13. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

15. § A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálatot" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg lép.

14. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában az "Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

15. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdésében a "Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt." szöveg lép.

18. § Hatályát veszti az R3. 9. § (2) bekezdés 15. pontja.

16. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés a)-d) pontjában, 2. § (4) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében a "Szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a "szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg,

d) 9. §-ában a "Szolgálat" szövegrészek helyébe a "HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg

lép.

17. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

20. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 9. pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálat, (a továbbiakban: OMSZ)" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.)" szöveg,

b) 3. melléklet 3.1.1. és 3.1.2. pontjában az "az OMSZ" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Nonprofit Zrt." szöveg

lép.

18. Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában az "az Országos Meteorológiai Szolgálatot" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot" szöveg lép.

19. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"f) hivatalos meteorológiai információ: a Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló 547/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a meteorológiáról szóló Korm. rendelet) 2. § b) pontja szerinti információ,

g) meteorológiai infrastruktúra: a meteorológiáról szóló Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti rendszer."

20. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 10. táblázat 30., 68., 78. és 82. sora.

21. A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

24. § A higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 105/2019. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

22. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

25. § A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "az Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt." szöveg lép.

23. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

26. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontja.

24. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

27. § A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként]

"a) a mérő-, észlelő-, ellenőrző hálózat működtetése vonatkozásában országos illetékességgel

aa) a Magyarország nemzeti meteorológiai szolgáltatójáról és a meteorológiai tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében, és

ab) a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti feladatkörében

a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,"

[jár el.]

28. § Az R4.

a) 4. § (6) bekezdésében az "az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ)" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: HungaroMet Nonprofit Zrt.)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés e) pontjában és a 8. § (1) bekezdés e) pontjában az "az OMSZ-t" szövegrész helyébe az "a HungaroMet Nonprofit Zrt.-t" szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés c) pontjában a "hatóságot," szövegrész helyébe a "hatóságot és" szöveg

lép.

29. § Hatályát veszti az R4. 8. § (1) bekezdés d) pontja.

25. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2024. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11. §, a 17. § és a 18. § 2024. július 1-jén lép hatályba.

31. § (1) A 10. alcím

a) az egyes légköri szennyező anyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a 2003/35/EK irányelv módosításáról, valamint a 2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének,

c) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről szóló, 2004. december 15-i 2004/107/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f) a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2193 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) A 19. alcím a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

32. § (1) A 6. alcím a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) A 10. alcím

a) a veszélyes hulladékégetésről szóló 94/67/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 1998. február 25-i 98/184/EK bizottsági határozatnak,

b) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkének, továbbá

c) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének,

d) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagkibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3) A 16. alcím a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) A 21. alcím a higanyról és az 1102/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i 2017/852/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5) A 22. alcím a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:

"33. Nemzetgazdasági Minisztérium

34. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium"

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 38. pontjában és 3. melléklet 32. pontjában az "Országos Meteorológiai Szolgálat" szövegrész helyébe a "HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

2. melléklet az 591/2023. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:

(A területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére jogosult szervek)

"16. HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság"

Tartalomjegyzék