2022. évi XXIV. törvény

Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról[1]

1. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

3. §[4]

4. §[5]

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

5. §[6]

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

6. §[7]

7. §[8]

5. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

8. §[9]

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

9. §[10]

10. §[11]

7. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

11. §[12]

8. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

12. §[13]

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

13. §[14]

10. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

11. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

18. §[19]

12. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

13. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. § (1)[30]

(2)[31]

30. §[32]

31. §[33]

14. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

32. §[34]

15. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

33. §[35]

16. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

34. §[36]

35. §[37]

17. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

36. §[38]

37. §[39]

38. §[40]

18. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

39. §[41]

40. §[42]

41. §[43]

19. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

42. §[44]

20. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

43. §[45]

44. §[46]

45. §[47]

21. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

46. §[48]

22. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

47. §[49]

48. §[50]

23. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

49. §[51]

50. §[52]

51. §[53]

24. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

52. §[54]

53. §[55]

54. §[56]

55. §[57]

56. §[58]

57. §[59]

25. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

58. §[60]

59. §[61]

60. §[62]

61. §[63]

26. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

62. §[64]

63. §[65]

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

64. §[66]

65. §[67]

66. §[68]

67. §[69]

68. §[70]

69. §[71]

28. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

70. §[72]

29. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

71. §[73]

72. §[74]

30. A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény módosítása

73. §[75]

74. §[76]

31. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

75. §[77]

76. §[78]

77. §[79]

78. §[80]

79. §[81]

32. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

80. §[82]

81. §[83]

82. §[84]

33. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

83. §[85]

34. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

84. §[86]

85. §[87]

86. §[88]

87. §[89]

88. §[90]

89. §[91]

90. §[92]

91. §[93]

92. §[94]

93. §[95]

94. §[96]

95. §[97]

96. §[98]

97. §[99]

35. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

98. §[100]

99. §[101]

100. §[102]

101. §[103]

102. §[104]

103. §[105]

104. §[106]

105. §[107]

106. §[108]

107. §[109]

108. §[110]

109. §[111]

110. §[112]

111. §[113]

112. §[114]

36. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

113. §[115]

37. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

114. §[116]

115. §[117]

116. §[118]

117. §[119]

38. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

118. §[120]

119. §[121]

120. §[122]

39. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

121. §[123]

122. §[124]

123. §[125]

124. §[126]

125. §[127]

126. § (1)[128]

(2)[129]

(3)[130]

127. §[131]

128. §[132]

129. §[133]

130. § (1)[134]

(2)[135]

(3)[136]

(4)[137]

131. §[138]

132. §[139]

133. §[140]

40. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

134. §[141]

41. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

135. §[142]

42. Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosítása

136. §[143]

43. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

137. §[144]

44. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

138. §[145]

45. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

139. §[146]

140. §[147]

141. §[148]

46. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

142. §[149]

47. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

143. §[150]

144. §[151]

145. §[152]

146. §[153]

147. §[154]

48. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

148. § (1)[155]

(2)[156]

(3)[157]

(4)[158]

(5)[159]

149. §[160]

150. §[161]

151. §[162]

152. §[163]

153. §[164]

154. §[165]

155. §[166]

156. §[167]

49. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény módosítása

157. §[168]

158. §[169]

159. §[170]

160. §[171]

161. §[172]

162. §[173]

163. §[174]

164. §[175]

165. §[176]

166. §[177]

167. §[178]

168. §[179]

169. §[180]

170. §[181]

171. §[182]

172. §[183]

173. §[184]

174. §[185]

175. §[186]

50. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

176. §[187]

177. §[188]

178. §[189]

179. §[190]

180. §[191]

181. §[192]

182. §[193]

183. §[194]

184. §[195]

185. §[196]

51. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

186. §[197]

52. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

187. §[198]

53. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

188. §[199]

189. §[200]

190. §[201]

191. §[202]

192. §[203]

193. §[204]

194. §[205]

54. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

195. §[206]

196. §[207]

197. §[208]

55. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

198. §[209]

199. §[210]

200. §[211]

201. §[212]

56. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

202. §[213]

203. §[214]

204. §[215]

205. §[216]

206. §[217]

207. §[218]

57. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

208. §[219]

209. § (1)[220]

(2)[221]

58. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

210. §[222]

211. §[223]

212. §[224]

213. §[225]

214. § (1) Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

1.[226]

2.[227]

3.[228]

4.[229]

(2) Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

1.[230]

2.[231]

3.[232]

4.[233]

5.[234]

6.[235]

7.[236]

59. Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény módosítása

215. §[237]

60. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

216. §[238]

61. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

217. §[239]

218. §[240]

62. Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény módosítása

219. §[241]

220. §[242]

221. §[243]

63. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása

222. §[244]

223. §[245]

64. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény módosítása

224. §[246]

225. §[247]

226. §[248]

227. §[249]

65. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

228. §[250]

66. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény módosítása

229. §[251]

230. §[252]

231. §[253]

67. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény módosítása

232. §[254]

233. §[255]

68. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosítása

234. §[256]

69. Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény módosítása

235. §[257]

70. Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvény módosítása

236. §[258]

71. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosítása

237. §[259]

72. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény módosítása

238. §[260]

73. A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény eltérő tartalommal történő hatálybalépése

239. §[261]

74. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény módosítása

240. §[262]

241. §[263]

242. §[264]

243. §[265]

244. §[266]

75. Az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény módosítása

245. §[267]

246. §[268]

76. Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről szóló 2021. évi CXLV. törvény módosítása

247. §[269]

77. Egyes budapesti ingatlanokat érintő feladat- és hatáskör átruházásról

248. § (1) Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás szerinti, Budapest V. kerület belterület 24432 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan1), 24775 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan2) és a 24499 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan3), a 24454 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: ingatlan4) (a továbbiakban együttesen: ingatlanok),

a) az ingatlan1 és ingatlan2, mint a kikapcsolódás lehetőségét biztosító közösségi terek fenntartása, továbbfejlesztése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében,

b) az ingatlan3 és ingatlan4 Budapest belvárosának gyalogos-turisztikai zónájába integrálása, a kikapcsolódás lehetőségét biztosító új közösségi tér megteremtése, a zöldfelület fejlesztése és mindezek fenntartása révén a belvárosi lakosság életminőségének javítása, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében,

c) az ingatlan1-hez és az ingatlan2-höz közvetlenül kapcsolódó, csatlakozó területekkel, utcákkal, valamint az azok részét képező zöldfelületekkel egységes és hatékony üzemeltetése, kezelése, továbbfejlesztése, továbbá a csatlakozó utcákkal egységes szabályok és egységes koncepció szerint megvalósuló közterület használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése céljából,

d) az ingatlan3 és ingatlan4 Budapest belvárosához tartozó területekkel, utcákkal, valamint az azok részét képező zöldfelületekkel egységes fejlesztése, majd a hatékony és egységes üzemeltetése, kezelése, továbbá az egységes szabályok és egységes koncepció szerint megvalósuló közterület használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszer kialakítása és működtetése céljából

e törvény erejénél fogva 2022. augusztus elsejével, ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített feladatok e törvény alkalmazásában állami feladatnak minősülnek.

(3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása részeként az ingatlanok (1) bekezdés szerinti üzemeltetését, kezelését, közterület használati, engedélyeztetési, valamint ellenőrzési rendszerének kialakítását és működtetését, az ingatlanok fenntartását és továbbfejlesztését az állam - az ingatlanok 99 évre szóló ingyenes vagyonkezelésbe adása mellett - a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Vagyonkezelő) útján látja el. E törvény alapján a Vagyonkezelőt vagyonkezelői jog illeti meg az ingatlanokon, amely az állam tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg lép hatályba. A Vagyonkezelő vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelési szerződés megkötése nem szükséges.

(4) Az ingatlanügyi hatóság a Vagyonkezelő (3) bekezdés szerinti vagyonkezelői jogát a Vagyonkezelő kérelmére e törvény alapján jegyzi be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ingatlanügyi hatóság eljárása díjmentes, arra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §-át nem kell alkalmazni.

(5) A tulajdonosváltozáskor érvényes, ingatlanokat érintő Budapest Főváros Önkormányzata hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület-használati hozzájárulása - e törvény erejénél fogva - azon a napon, amikor a Vagyonkezelő hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület-használati hozzájárulását a jogosult megszerezte, ennek hiányában az állam tulajdonjoga bejegyzésének napját követő 60. napon megszűnik. A tulajdonosváltozáskor érvényes, ingatlanokat érintő egyéb használati, bérleti szerződések a vagyonkezelésbe kerülést követő 60 napon belül e törvény erejénél fogva megszűnnek, kivéve, ha ezen időtartam lejárta előtt a Vagyonkezelő akként nyilatkozik, hogy a szerződésben Budapest Főváros Önkormányzata helyébe lép.

(6) A Vagyonkezelő vagyonkezelői jogának gyakorlása - ideértve az ingatlanok birtoklását, használatát, hasznosítását is - közfeladatellátásnak minősül, és az ebből származó bevételeit a (3) bekezdés szerinti, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatai ellátására fordíthatja.

(7) Az állam tulajdonjog szerzése Budapest Főváros Önkormányzata felé a feladat- és hatáskörbeli változással kapcsolatos anyagi kiadások megtakarítása formájában ellentételezett.

(8) Az ingatlanok tekintetében e törvény hatálybalépésének napjától az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogokat és teljesíti a kötelezettségeket.

249. § (1) Az állam, a 248. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, ingatlan3-at és ingatlan4-et érintő értéknövelő beruházást a Vagyonkezelő útján, az állam által erre a célra külön nevesített támogatása biztosítása mellett valósítja meg.

(2) A Vagyonkezelő által - a 248. § (1) bekezdése szerint - az ingatlanokon eszközölt értékfenntartó vagy értéknövelő beruházás megvalósításával összefüggésben - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével - az államnak vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságnak megtérítési kötelezettsége nem keletkezik.

(3) A Vagyonkezelő által - a 248. § (1) bekezdése szerint - az ingatlanokon eszközölt értékfenntartó vagy értéknövelő beruházás megvalósításával összefüggésben - ideértve a megvalósításhoz kapcsolódó hatósági eljárásokat is - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság előzetes tulajdonosi jóváhagyását, engedélyét megadottnak kell tekinteni.

78. A nemzeti informatikai és e-közigazgatási tevékenység összehangolt biztosításával összefüggő szabályok

250. § Az e-közigazgatással, az informatikával, az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítésével, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenységgel, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításával kapcsolatos állami feladatok ellátására a Kormány e törvény végrehajtására kiadott rendeletében gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) jelölhet ki, amely feladatkörében - mint kezelő szerv - közszolgáltatási szerződés megkötésére, támogatási jogviszony létesítésére, egyéb finanszírozási jogviszony kialakítására önállóan jogosult.

251. § (1) A Társaság működésének biztosítása érdekében, az általa az e-közigazgatás, az informatika, az e-közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottsága, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében, a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladataival összefüggésben megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási jogviszony fedezetéül szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező bevétel nem vonható el.

(2) A Társaság működésének biztosítása érdekében, az általa az e-közigazgatás, az informatika, az e-közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottsága, a kormányzati célú elektronikus hírközlési tevékenység keretében a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében részletesen meghatározott feladatai kapcsán megkötött közszolgáltatási szerződések, támogatási jogviszonyok és egyéb finanszírozási jogviszony fedezetéül szolgáló költségvetési fejezetnél keletkező költségvetési maradványát - a jogosultsági elszámolást követően - kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni, amelyet a Társaság a tárgyévet követő években működésével, valamint feladatkörébe tartozó közszolgáltatási szerződés megkötésével, támogatási jogviszony létesítésével, egyéb finanszírozási jogviszony kialakításával összefüggésben használhat fel.

252. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) állapítsa meg a Társaság 250. §-ban meghatározott feladatainak körét és azok részletes szabályait, valamint

b) jelölje ki a Társaságot, és határozza meg annak működési feltételeit.

79. Hatályba léptető rendelkezések

253. § (1) Ez a törvény - a (2)-(14) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 64. §, a 65. §, a 67-69. §, a 148. § (4) bekezdése, a 210. §, a 214. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja, (2) bekezdés 1. és 2. pontja, a 224-227. §, a 248. §, a 249. §, valamint a 10. és 11. melléklet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(3) A 9. §, a 10. §, a 36. §, a 37. §, a 38. § 1., 3. és 4. pontja, a 196. §, a 197. § az e törvény kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 15. § 2. pontja és a 3. melléklet 2022. augusztus 20-án lép hatályba.

(5) A 16. § 1. pontja, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § (2) bekezdése, a 30. §, a 31. § 2-5. pontja, a 47. §, a 118. §, a 119. §, a 143-147. §, a 209. § (2) bekezdése és a 218. § az e törvény kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(6) A 188-194. § az e törvény kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(7) A 15. § 3. pontja, a 32. §, a 75-79. §, a 176-185. §, a 240-244. § és a 4. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(8) A 15. § 5. és 6. pontja és a 6. és 7. melléklet 2022. október 1-jén lép hatályba.

(9) A 96. § 1. pontja és a 239. § 2022. november 1-jén lép hatályba.

(10) Az 5. § 1., 2. és 4. pontja, a 6. §, a 7. §, a 11. §, a 45. §, a 87. §, a 97. § 1. és 3. pontja, a 104. §, a 117. §, a 228. §, a 236. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(11) A 149. §, a 150. § és a 152. § 2023. február 13-án lép hatályba.

(12)[270] A 123. § és 124. §, a 129. §, a 132. § 1. és 2. pontja és a 233. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(13) A 148. § (1)-(3) és (5) bekezdése és a 151. §, 153-156. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

(14) A 122. §, a 126. § (3) bekezdése és a 132. § 3. pontja 2024. január 1-jén lép hatályba.

80. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

254. § E törvény

1. 1. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,

2. 18. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

3. 70. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

4. 71. §-a és 72. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

5. 80. §-a és 82. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

6. 222. §-a, 223. §-a és 247. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése,

7. 135. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

8. 136. §-a az Alaptörvény 2. cikk (1) bekezdése,

9. 219. § (1) bekezdése, 220. §-a, a 234. §-a és 9. melléklete az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése,

10. 219. § (2) bekezdése Alaptörvény 38. cikk (1), (2) és (6) bekezdése,

11. 238. §-a és 245. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése, és

12. 248. § (1), (3) és (6) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése és 38. cikk (1) és (2) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

81. Az Európai Unió Jogának való megfelelés

255. § (1) E törvény 98-107. §-a és 109-112. §-a a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint a 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 121-133. §-a és 232-236. §-a a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E törvény 121. §-a, 126. § (3) bekezdése és 232. § (2) bekezdése tervezetének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

(4) E törvény 149-152. §-a a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2019. december 19-i (EU) 2020/262 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5) E törvény 200. §-a a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6) E törvény 240-243. §-a az (EU) 2017/1132 irányelv határokon átnyúló átalakulások, egyesülések és szétválások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i 2019/2121 (EU) európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[271]

2. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3. pontja a következő 3.9. alponttal egészül ki:

(A közcélú juttatások körében adómentes:)

"3.9. a magánszemély részére kifizetett azon összeg, amelyet ösztöndíj címén a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány közfeladatának ellátásával összhangban folyósít."

3. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[272]

4. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[273]

5. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek a következők:)

"9. a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezett magánszemély, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerint európai uniós vagy nemzetközi szervezetnél foglalkoztatott nemzeti szakértő, és a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló tartós külföldi szolgálatra kihelyezett szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alatt álló 90 napot meghaladó külföldi kiküldetést teljesítő, a Magyar Honvédség személyi állományába tartozó, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban álló személy részére a saját és hozzátartozói külföldi életvitelével kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezetére a vonatkozó törvény, a végrehajtására kiadott, más jogszabály alapján megállapított átalány-költségtérítés, illetve nemzeti szakértői díjazás költségtérítési része, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerint tartós külszolgálatra kihelyezettet megillető egyszeri költözési költségtérítés, illetve kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti nemzeti szakértőt megillető egyszeri költözési, illetve hazautazási költségtérítés összege."

6. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[274]

7. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[275]

8. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

"1. melléklet a 2004. évi I. törvényhez

AB
Az ingatlan helyrajzi számaA kijelölt vagyonkezelő
1Budapest, belterület 38440/52Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
2Budapest, belterület 38440/53Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
3Budapest, belterület 38440/54Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
4Budapest, belterület 38442/16Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
5Budapest, belterület 38442/17Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
6Budapest, belterület 38442/15Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
7Budapest, belterület 38293/78Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
8Budapest, belterület 74333/1Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
9Budapest, belterület 74232Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
10Budapest, belterület 74327/1Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
11Budapest, belterület 74324Újpesti Torna Egylet
(székhely: Budapest 1044, Megyeri út 13.)
12Budapest, belterület 38852/6Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12-14.)
13Budapest, belterület 38821/4Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12-14.)
14Budapest, belterület 4465
(14000/68063 tulajdoni hányad
arányában)
Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12-14.)
15Budapest, belterület 38820/3Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12-14.)
16Budapest, belterület 38831Magyar Testgyakorlók Köre
(székhely: Budapest 1087, Salgótarjáni út 12-14.)
17Budapest, belterület 26085/1123
(33261/125049 tulajdoni hányad
arányában)
Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
18Budapest, belterület 26085/1123
(91788/125049 tulajdoni hányad
arányában)
Vasas Futball Club Kft.
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.,
Cg. 01-09-717962)
19Budapest, belterület 76561/221Vasas Sport Club
(székhely: Budapest 1139, Fáy utca 58.)
20Budapest, belterület 29834/8
(7953/10944 tulajdoni hányad
arányában)
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
21Budapest, belterület 29834/12Budapesti Vasutas Sport Club - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
22Budapest, belterület 29834/15BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület
(székhely: Budapest 1142, Szőnyi út 2.)
23Budapest, belterület 27913/1Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
24Budapest, belterület 27999
(48065/57386 tulajdoni hányad
arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
25Budapest, belterület 27950/6
(12884/16684 tulajdoni hányad
arányában)
Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
26Budapest, belterület 23796/29Budapesti Honvéd Sportegyesület
(székhely: Budapest 1134, Dózsa György út 53.)
27Budapest, belterület 38826Magyar Lovassport Szövetség
(székhely: Budapest 1087, Kerepesi út 7. Nemzeti Lovarda)
28Budapest, belterület 38295/1Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
29Budapest, belterület 38295/11Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
30Budapest, belterület 38295/12Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
31Budapest, belterület 38295/14Ferencvárosi Torna Club
(székhely: Budapest 1091, Üllői út 129.)
32Győr, belterület 5761/7ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)
33Győr, belterület 5761/7/AETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)
34Győr, belterület 5761/7/BETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)
35Győr, belterület 5761/7/CETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg. 08-09-020296, 9027 Győr, Nagysándor József utca 31.)"

"

9. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez

Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7. és 8. sorral egészül ki:

(ABC
1.TelepülésHelyrajzi számTulajdoni hányad)
"7.Budapest5192/11/1
8.Kaposvár4121/1"

10. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[276]

11. melléklet a 2022. évi XXIV. törvényhez[277]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. július 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Nem lép hatályba a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § a) pontja alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[136] Nem lép hatályba a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § b) pontja alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[156] Nem lép hatályba a 2023. évi LIX. törvény 228. §-a alapján.

[157] Nem lép hatályba a 2023. évi LIX. törvény 228. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[254] Nem lép hatályba a 2022. évi LXXVI. törvény 61. § c) pontja alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[270] Megállapította a 2022. évi LXXVI. törvény 60. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék