523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet

az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok feladatainak integrációjával kapcsolatos további intézkedésekről és egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. és a 22. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és a 4. alcím, valamint a 39. § 3. pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5-6., a 8., a 10., a 12-16., a 18., a 20-21., a 24-25., a 28. és a 31. alcím, a 38. § f) pontja, a 39. § 2., valamint 4-31. pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 17. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7., a 9. és a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló 2015. évi CII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 51. és 53. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 24. és 25. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím a)-e) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 39. § 1. pontja tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. § 3. pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 3.2. pontjában az "a NIF Zrt." szövegrészek helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a) 53. § (2) bekezdésében az "a miniszter az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg,

b) 54. § (1) bekezdésében az "a miniszter az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) útján" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg,

c) 54. § (2) bekezdésében az "a Társaság" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg

lép.

3. A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet3. §-ában az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt." szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

4. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt." szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

5. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt." szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

6. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

7. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A minisztérium

a) nyomon követi az 1. § szerinti projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását,

b) az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel vagy egyéb szervezettel együttműködve szakmai tanácsot ad a projektek kedvezményezettje vagy a támogatást igénylő számára,

c) szakmai továbbképzést szervez az 1. § szerinti projektek kedvezményezettjei, a támogatást igénylők számára, együttműködve a projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, továbbá

d) kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel."

(2) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Társaság az 1. § a) pontja szerinti projektekkel összefüggésben]

"d) felügyeli a projektek megvalósulását."

(3) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben]

"d) - szükség esetén közreműködő bevonásával - gondoskodik a projektek megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásáról, és"

(4) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A minisztérium az 1/A. § szerinti projektekkel összefüggésben konzorciumi tagként - amennyiben a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja - lebonyolíthatja a végső kedvezményezett nevében eljárva, annak meghatalmazása alapján a közbeszerzési eljárásokat, szükség esetén aláírhatja a keretmegállapodásokat, elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és - szükség esetén közreműködő bevonásával - műszaki ellenőri feladatokat, valamint ellátja azon feladatokat, amelyeket a konzorciumi megállapodás a minisztérium részére előír."

(5) A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14/A. § A konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét a minisztérium látja el."

8. § A 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában az "az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 1/A. §-ában a "Társasággal" szövegrész helyébe a "minisztériummal" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében a "kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős" szövegrész helyébe a "kizárólag a szakpolitikai felelős" szöveg,

e) 5. alcím címében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 7/A. §-ában, 8. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 13. § (1) és (3) bekezdésében, 14. § (1) és (5) bekezdésében, 15. § (4a) és (5) bekezdésében a "Társaság" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében a "miniszter - a Társaság közreműködésével - megvizsgálja" szövegrész helyébe a "miniszter megvizsgálja" szöveg,

g) 9. § (2) és (3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésben, 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében a "Társaságot" szövegrész helyébe a "minisztériumot" szöveg,

h) 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében a "minisztert és a Társaságot" szövegrész helyébe a "minisztert" szöveg,

i) 15. § (1) bekezdésében a "Társasággal" szövegrész helyébe a "minisztériummal" szöveg,

j) 15. § (5) bekezdésében a "gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról" szövegrész helyébe a "- szükség esetén közreműködő bevonásával - gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 5. § (4) bekezdése,

c) 17. §-a.

8. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt." szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

9. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által)

"b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 2014-2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra szervezet által, az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) mint konzorciumi tag közreműködésével megvalósítandó épületenergetikai célú"

(projektekre terjed ki.)

(2) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a minisztérium a konzorciumvezető az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek tekintetében, akkor ellátja a konzorcium tagjainak az irányító hatóság felé való képviseletét.

(2) A minisztérium az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként

a) előkészíti a projektet,

b) a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,

c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. §-ában foglaltak figyelembevételével, és

d) - szükség esetén közreműködő bevonásával - gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról."

(3) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti projektek tekintetében, az (1) bekezdésben foglaltak mellett, konzorciumvezetőként vagy - ha a konzorciumi megállapodás erre feljogosítja - konzorciumi tagként]

"c) elláthatja a projektek megvalósításával kapcsolatos tervezési és - szükség esetén közreműködő bevonásával - műszaki ellenőri feladatokat."

12. § A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 3. alcím címében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős" szövegrész helyébe a "kizárólag a szakpolitikai felelős" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az "a Társaság" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

e) 4. alcím címében, 7. § (4) bekezdésében az "A Társaság" szövegrész helyébe az "A minisztérium" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében az "a Társasággal" szövegrészek helyébe az "a minisztériummal" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése és

b) 5. § (4) bekezdése.

10. Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

14. § Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

11. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A minisztérium

a) nyomon követi az 1. § szerinti projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását,

b) az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel vagy egyéb szervezettel együttműködve szakmai tanácsot ad a projektek kedvezményezettje vagy a támogatást igénylő számára, továbbá

c) kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, az 1. § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a kedvezményezettel."

(2) A 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a nemzeti fejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "kizárólag a Társaság és a szakpolitikai felelős" szövegrész helyébe a "kizárólag a szakpolitikai felelős" szöveg,

c) 4. alcím címében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, valamint 7. § (4) és (5) bekezdésében a "Társaság" szövegrészek helyébe a "minisztérium" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében az "ellátja a műszaki ellenőri feladatokat" szövegrész helyébe a "- szükség esetén közreműködő bevonásával - gondoskodik a műszaki ellenőri feladatok ellátásáról" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében az "a Társasággal" szövegrész helyébe az "a minisztériummal" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 5. § (4) bekezdése és

c) 6/A. § (2) bekezdése.

12. A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

13. A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Budapest XVII. kerületi Rákosmenti multifunkcionális csarnok, valamint a csarnokhoz kapcsolódó szabadtéri sportlétesítmények megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 492/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ában az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

14. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

15. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

16. A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

21. § A HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.)" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "A BMSK Zrt." szövegrész helyébe az "Az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg

lép.

17. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:98-B:100 mezőjében, valamint 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:95-B:96 mezőjében az "NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal" szövegrész helyébe az "Építési és Közlekedési Minisztériummal" szöveg lép.

18. A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Modern Városok Program keretében a veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark fejlesztése és bővítése tárgyú beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szóló 298/2017. (X. 10.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

19. A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. § A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési rendszerekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásának részletes szabályairól és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 431/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 3. pontjában a "gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "gazdasági társaság vagy költségvetési szerv" szöveg lép.

20. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezőjében a "Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft." szövegrész helyébe az "Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

21. A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása

26. § A berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

22. Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól szóló 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis üzemeltető szervezetének kijelöléséről és működésének részletes szabályairól szóló 74/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. §-ában az "NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe az "Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

23. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A Kormány Beruházási Ügynökségként az Építési és Közlekedési Minisztériumot jelöli ki."

24. A debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet módosítása

29. § A debreceni Latinovits Színház átalakításával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 267/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.)" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg,

b) 2. §-ában az "A BMSK Zrt." szövegrész helyébe az "Az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg

lép.

25. Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában az "NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)" szövegrész helyébe az "Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM)" szöveg,

b) 4. §-ában az "A Társaság" szövegrész helyébe az "Az ÉKM" szöveg

lép.

26. A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

31. § A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Kormány a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. és 3. sorában megjelölt ingatlanok esetében a Turizmus tv. 4. § (1) bekezdése szerinti feladatokat vagyonkezelőként az állami beruházásokért felelős miniszter látja el."

27. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

32. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 1. § (6) és (9) bekezdésében az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg lép.

28. A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

33. § A Népliget jelenleg is sportolásra hasznosított területének, valamint a Ferencvárosi Torna Club létesítményeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 244/2021. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.)" szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg,

b) 2. §-ában az "A BMSK Zrt." szövegrész helyébe az "Az Építési és Közlekedési Minisztérium" szöveg

lép.

29. Az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "a NIF Zrt." szövegrész helyébe az "az Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. és 9. §-ában az "a NIF Zrt." szövegrészek helyébe az "az ÉKM" szöveg,

c) 3. §-ában a "Kkt." szövegrész helyébe a "közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti az egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről szóló 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése.

30. Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "által ellátott állami feladatokat" szövegrész helyébe az "által ellátott állami feladatokat és a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Zrt. által ellátott egyéb tevékenységet - ide nem értve a sportért való kormányzati felelősségi körbe tartozó feladatait -" szöveg lép.

(2) A 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az 1. § szerinti feladatok vonatkozásában

a) a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökhöz, egyéb ingóságokhoz - ide nem értve az informatikai szakrendszereket és informatikai-telekommunikációs eszközöket - kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek, valamint

b) a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátási feladatok és az azok ellátásához szükséges személyi állomány tekintetében a jogelőd szerv jogutódja 2023. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.

(2) Az 1. § szerinti feladatátadás során az Építési és Közlekedési Minisztérium vagyonkezelésébe kerülő informatikai szakrendszerek és azokhoz szükséges informatikai-telekommunikációs eszközök üzemeltetését ellátó személyi állomány, valamint ezen személyi állomány személyi használatában álló informatikai eszközök tekintetében az 1. § (1) bekezdés szerinti jogelőd szervek jogutódja 2023. január 1-jétől a MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság."

31. Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak átadásáról szóló 426/2022. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) 2022. december 19. napjától a NIF Zrt. az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. jogutódja az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, nem projekthez kapcsolódó, nem selejtezhető immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében."

32. Hatályon kívül helyező rendelkezések

38. § Hatályát veszti

a) a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet,

b) a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelet,

c) a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 167/2016. (VI. 30.) Korm. rendelet.

39. § Hatályát veszti

1. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés c) és d) pontja,

2. a Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 4. §-a,

3. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a,

4. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §-a,

5. a dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

6. a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a,

7. a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. §-a,

8. a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet 4. §-a,

9. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §-a,

10. a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 5. §-a,

11. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-a,

12. a Budapest XII. kerületi Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskolához csatlakozó tornaterem építésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 5. §-a,

13. a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 5. §-a,

14. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 4/B. §-a,

15. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5-7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 7. §-a,

16. a siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a,

17. a Modern Városok Program keretében Kaposváron megvalósuló sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 494/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

18. a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelet 3. §-a,

19. a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet 6. §-a,

20. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

21. a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 4/D. §-a,

22. a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 256/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet 4. §-a,

23. a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2017. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. §-a,

24. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében a Biatorbágyi Általános Iskola beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 372/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. §-a,

25. a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztését szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 438/2017. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. §-a,

26. a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a,

27. a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a,

28. az Esztergom belterületén található Déli Kanonoksor műemléki védelem alatt álló épületének közcélú hasznosítás érdekében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 180/2018. (X. 2.) Korm. rendelet 4. §-a,

29. a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a,

30. a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-a,

31. a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet 5. §-a.

33. Hatályba nem lépésről szóló rendelkezés

40. § Nem lép hatályba a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 8. §-a.

34. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-35. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék