32013L0015[1]

A Tanács 2013/15/EU irányelve ( 2013. május 13. ) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2013/15/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára - ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el - minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2) Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) Az áruk szabad mozgása területén elfogadott irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A következő irányelvek ezen irányelv mellékletének megfelelően módosulnak:

1. Gépjárművek szabad mozgása területén:

- A gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelv (1),

- A gépkocsik és pótkocsik tüzelőanyag-tartályaira, valamint hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. március 20-i 70/221/EGK tanácsi irányelv (2),

- A gépjárművek hangjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. július 27-i 70/388/EGK tanácsi irányelv (3),

- A gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/320/EGK tanácsi irányelv (4),

- A gépjárművek által előidézett rádiózavarokról (elektromágneses összeférhetőség) szóló, 1972. június 20-i 72/245/EGK tanácsi irányelv (5),

- A gépjárművek jogosulatlan használata elleni védelemre szolgáló eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. december 17-i 74/61/EGK tanácsi irányelv (6),

- A gépjárművek üléseiről, azok rögzítéseiről és a fejtámlákról szóló, 1974. július 22-i 74/408/EGK tanácsi irányelv (7),

- A gépjárművek kiálló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1974. szeptember 17-i 74/483/EGK tanácsi irányelv (8),

- A gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelv (9),

- A gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/757/EGK tanácsi irányelv (10),

- A gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira, nappali menetlámpáira és oldalsó méretjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/758/EGK tanácsi irányelv (11),

- A gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/759/EGK tanácsi irányelv (12),

- A gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/760/EGK tanácsi irányelv (13),

- A gépjárművek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/761/EGK tanácsi irányelv (14),

- A gépjárművek ködfényszóróira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/762/EGK tanácsi irányelv (15),

- A gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/538/EGK tanácsi irányelv (16),

- A gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/539/EGK irányelv (17),

- A gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/540/EGK tanácsi irányelv (18),

- A gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 28-i 77/541/EGK tanácsi irányelv (19),

- A gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. december 21-i 78/318/EGK tanácsi irányelv (20),

- A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. július 25-i 78/764/EGK tanácsi irányelv (21),

- A gépjárművek üléseinek fejtámláira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. október 16-i 78/932/EGK tanácsi irányelv (22),

- A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok hátul felszerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló, 1986. május 26-i 86/298/EGK tanácsi irányelv (23),

- A keskeny nyomtávú kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló, 1987. június 25-i 87/402/EGK tanácsi irányelv (24),

- A gépjárművek és pótkocsijaik mechanikus kapcsolószerkezeteiről, valamint ezeknek a gépjárművekre történő felszereléséről szóló, 1994. május 30-i 94/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (25),

- Az egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól szóló, 1995. október 24-i 95/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (26),

- A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről szóló, 2000. május 22-i 2000/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (27),

- A gépjárművek elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. június 26-i 2000/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (28),

- A gépjárművek és pótkocsijaik fűtéséről szóló, 2001. szeptember 27-i 2001/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (29),

- A személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről szóló, 2001. november 20-i 2001/85/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (30),

- A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (31),

- A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (32),

- A közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2003. november 10-i 2003/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (33),

- A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (34),

- A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről szóló, 2009. július 13-i 2009/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (35),

- A mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok megszüntetéséről (elektromágneses összeférhetőség) szóló, 2009. július 13-i 2009/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (36),

- A kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (statikus vizsgálat) szóló, 2009. július 13-i 2009/75/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (37),

- A kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló, 2009. november 30-i 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (38).

2. A lábbelik szabad mozgása területén: A fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1994. március 23-i 94/11/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (39).

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjától alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY

(1) HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

(2) HL L 76., 1970.4.6., 23. o.

(3) HL L 176., 1970.8.10., 12. o.

(4) HL L 202., 1971.9.6., 37. o.

(5) HL L 152., 1972.7.6., 15. o.

(6) HL L 38., 1974.2.11., 22. o.

(7) HL L 221., 1974.8.12, 1. o.

(8) HL L 266., 1974.10.2., 4. o.

(9) HL L 24., 1976.1.30., 1. o.

(10) HL L 262., 1976.9.27., 32. o.

(11) HL L 262., 1976.9.27., 54. o.

(12) HL L 262., 1976.9.27., 71. o.

(13) HL L 262., 1976.9.27., 85. o.

(14) HL L 262., 1976.9.27., 96. o.

(15) HL L 262., 1976.9.27., 122. o.

(16) HL L 220., 1977.8.29., 60. o.

(17) HL L 220., 1977.8.29., 72. o.

(18) HL L 220., 1977.8.29., 83. o.

(19) HL L 220., 1977.8.29., 95. o.

(20) HL L 81., 1978.3.28, 49. o.

(21) HL L 255., 1978.9.18., 1. o.

(22) HL L 325., 1978.11.20., 1. o.

(23) HL L 186., 1986.7.8., 26. o.

(24) HL L 220., 1987.8.8., 1. o.

(25) HL L 195., 1994.7.29., 1. o.

(26) HL L 281., 1995.11.23., 1. o.

(27) HL L 173., 2000.7.12., 1. o.

(28) HL L 203., 2000.8.10., 9. o.

(29) HL L 292., 2001.11.9, 21. o.

(30) HL L 42., 2002.2.13., 1. o.

(31) HL L 124., 2002.5.9., 1. o.

(32) HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

(33) HL L 25., 2004.1.29., 1. o.

(34) HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(35) HL L 261., 2009.10.3., 1. o.

(36) HL L 216., 2009.8.20., 1. o.

(37) HL L 261., 2009.10.3., 40. o

(38) HL L 27., 2010.1.30., 33. o.

(39) HL L 100., 1994.4.19., 37. o.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

GÉPJÁRMŰVEK

1. A 70/157/EGK irányelv II. mellékletének 4.2. pontja a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"»25« Horvátország esetében".

2. A 70/221/EGK irányelv II. mellékletének 6.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

3. A 70/388/EGK irányelv I. mellékletének 1.4.1. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország esetében".

4. A 71/320/EGK irányelv XV. mellékletének 4.4.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország".

5. A 72/245/EGK irányelv I. mellékletének 5.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország részére".

6. A 74/61/EGK irányelv I. mellékletének 5.1.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- »25« Horvátország esetében".

7. A 74/408/EGK irányelv I. mellékletének 6.2.1. pontjában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország esetében".

8. A 74/483/EGK irányelv I. mellékletben a 3.2.2.2. pontra vonatkozó 1. lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország esetében".

9. A 76/114/EGK irányelv mellékletének 2.1.2. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország esetében".

10. A 76/757/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

11. A 76/758/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

12. A 76/759/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország esetében".

13. A 76/760/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

14. A 76/761/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a) az 5.2.1. pontban szereplő lista a következőkkel egészül az Írországra vonatkozó szövegrészt követően ki:

"25 Horvátország esetében";

b) a 6.2.1. pontban szereplő lista a következőkkel egészül az Írországra vonatkozó szövegrészt követően ki:

"25 Horvátország esetében".

15. A 76/762/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

16. A 77/538/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország".

17. A 77/539/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

18. A 77/540/EGK irányelv I. mellékletének 4.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország esetében,".

19. A 77/541/EGK irányelv III. mellékletének 1.1.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország,".

20. A 78/318/EGK irányelv I. mellékletének 7.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

21. A 78/764/EGK irányelv II. mellékletének 3.5.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország esetében".

22. A 78/932/EGK irányelv VI. mellékletének 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország esetében".

23. A 86/298/EGK irányelv VI. mellékletének első francia bekezdése a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország,".

24. A 87/402/EGK irányelv VII. melléklete a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követő első francia bekezdésben

"25 Horvátország esetében,".

25. A 94/20/EK irányelv I. mellékletének 3.3.4. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

26. A 95/28/EK irányelv I. mellékletének 6.1.1. pontja a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

27. A 2000/25/EK irányelv I. melléklete 4. függeléke 1. pontjának 1. szakaszában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"»25« Horvátország esetében".

28. A 2000/40/EK irányelv I. mellékletének 3.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország".

29. A 2001/56/EK irányelv I. melléklete 5. függelékének 1.1.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország".

30. A 2001/85/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a) a 7.6.11.1. pontjában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki:

"Izlaz u slučaju opasnosti";

b) a 7.7.9.1. pontjában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki:

"Autobus se zaustavlja".

31. A 2002/24/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) a IV. melléklet A. részében szereplő minta 2. oldalán lévő 47. pont helyébe a következő táblázat lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

b) az V. melléklet a következőképpen módosul:

i. Az A. rész 1. pontjának 1. szakaszában a felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 - Horvátország esetében;"

ii. A B. rész 1.1. pontjában a felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"- 25 Horvátország esetében".

32. A 2003/37/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) a II. melléklet C. fejezetében az 1. függelék 1. pontjának első francia bekezdése a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 - Horvátország;"

b) a III. melléklet a következőképpen módosul:

i. az I. rész "A - Teljes/befejezett traktorok" 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

ii. az I. rész "B - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - teljes/befejezett" 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

iii. az I. rész "C - Cserélhető vontatott gép - teljes/befejezett" 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

iv. a II. rész "A - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - befejezetlen" 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

v. a II. rész "B - Cserélhető vontatott gépek - befejezetlen" 16. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium: …Bulgária: …Cseh Köztársaság: …
Dánia: …Németország: …Észtország: …
Írország: …Görögország: …Spanyolország:: …
Franciaország: …Horvátország: …Olaszország: …
Ciprus: …Lettország: …Litvánia: …
Luxemburg: …Magyarország: …Málta: …
Hollandia: …Ausztria: …Lengyelország: …
Portugália: …Románia: …Szlovénia: …
Szlovákia: …Finnország: …Svédország: …
Egyesült Királyság: …”

33. A 2003/97/EK irányelv I. melléklete 5. függelékének 1.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 - Horvátország,".

34. A 2007/46/EK irányelv VII. melléklete a következőképpen módosul:

a) az 1. pontjának 1. szakaszában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében;";

b) a függelékének 1.1. pontjában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében".

35. A 2009/57/EK irányelv VI. melléklete első bekezdésében szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország esetében;".

36. A 2009/64/EK irányelv I. mellékletének 5.2. pontjában szereplő azonosítási számok felsorolása a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében;".

37. A 2009/75/EK irányelv VI. mellékletének első bekezdésében szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25. Horvátország esetében".

38. A 2009/144/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) a III. A. melléklete 5.4.1. pontjára vonatkozó 1. lábjegyzet a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország = 25,";

b) a IV. melléklete 4. függelékének első francia bekezdése a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében;";

c) az V. melléklete 2.1.3. pontjában szereplő megkülönböztető kódok listája a következőkkel egészül ki az Írországra vonatkozó szövegrészt követően:

"25 Horvátország esetében;".

B. RÉSZ

LÁBBELI

A 94/11/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

a) az 1. pont a következőképpen módosul:

i. az a) pontban az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Gornjište";

ii. a b) pontban az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Podstava i uložna tabanica";

iii. a c) pontban az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Potplat (donjište)";

b) Az I. melléklet 2. pontja a következőképpen módosul:

i. az a) pont i. alpontjában az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Koža";

ii. az a) pont ii. alpontjában az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Koža korigiranog lica";

iii. a b) pontban az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Tekstil";

iv. a c) pontban az "Írásos jelölés" lista a következőkkel egészül ki:

"HR Drugi materijali'.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013L0015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013L0015&locale=hu

Tartalomjegyzék