101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról

A Kormány

a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, a 13. alcím, a 17. alcím, a 21. alcím, valamint a 39. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím és az 1. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím, valamint a 29. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével -,

a 26. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 30. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (5a) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Magyarság Hírnevéért Díjról szóló 183/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő" szöveg lép.

2. A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § A Szabad Magyarországért Emléklap alapításáról és adományozásáról, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/1999. (VII. 7.) Korm. rendelet

a) 5. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter látja" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter látja" szöveg,

b) 5. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő" szöveg

lép.

3. A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért" szöveg lép.

4. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az " , a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész.

5. Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter," szövegrész.

6. A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért" szöveg lép.

7. Az Egyesült Európáért Díj alapításáról szóló 282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az Egyesült Európáért Díjalapításáról szóló 282/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. és 6. §-ában az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az európai uniós ügyek koordinációjáért" szöveg lép.

8. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében az "és a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek" szövegrész.

9. A "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "kultúráért" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a "Márciusi Ifjak Díj - a fiatal magyar tehetségekért" alapításáról szóló 34/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében, valamint 4. és 5. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős" szövegrész.

10. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet

a) 9. § (2) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján az általános politikai koordinációért felelős miniszter" szöveg,

b) 9. § (6) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az általános politikai koordinációért" szöveg

lép.

11. A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről szóló 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében a "Miniszterelnökség" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányiroda" szöveg lép.

12. Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "minisztériumokra" szövegrész helyébe a "minisztériumokra, a Miniszterelnöki Kormányirodára" szöveg,

b) 2. § 6. pontjában a "minisztériumok" szövegrész helyébe a "minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda" szöveg,

c) 17. § (2) bekezdés f) pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdés c) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szöveg,

d) 20. § (2) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányirodának" szöveg

lép.

13. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az általános politikai koordinációért" szöveg lép.

14. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárási szabályairól szóló 359/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter," szövegrész.

15. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

16. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

16. § A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében a "minisztériumra" szövegrész helyébe a "minisztériumra, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodára" szöveg lép.

17. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet IV. fejezete a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

"21/A. A Miniszterelnöki Kormányirodára vonatkozó speciális szabályok

38/A. § E rendelet minisztériumokra vonatkozó rendelkezéseit a Miniszterelnöki Kormányirodára azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a Miniszterelnöki Kormányiroda tekintetében miniszteri program nem készül,

b) a Miniszterelnöki Kormányirodára vonatkozó intézményi munkatervet a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár fogadja el,

c) a Miniszterelnöki Kormányiroda tekintetében az intézményi stratégiát a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár önálló dokumentumként fogadja el."

(2) A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában a "minisztériumokra" szövegrész helyébe a "minisztériumokra, a Miniszterelnöki Kormányirodára" szöveg,

b) 10. §-ában, 22. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § e) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szöveg,

c) 10. §-ában a "többi miniszterrel" szövegrész helyébe a "többi miniszterrel, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkárral" szöveg,

d) 32. § (1) bekezdésében a "3. § a) pont ac)-ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervekre vonatkozó" szövegrész helyébe a "kormányhivatalokra, központi hivatalokra, rendvédelmi szervekre, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokra" szöveg,

e) 37. § (1) bekezdésében a "3. § a) pont ac)-ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervre vonatkozó" szövegrész helyébe a "kormányhivatalokra, központi hivatalokra, rendvédelmi szervekre, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokra" szöveg

lép.

18. A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 86/2012. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) és (2) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért felelős miniszter tevékenységét segítő" szöveg

lép.

19. A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról szóló 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

19. § A címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról szóló 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében az "a miniszterelnöknek" szövegrész helyébe az "- a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - a miniszterelnöknek" szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében a "javaslatot tesz a miniszterelnök" szövegrész helyébe a "javaslatot tesz - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - a miniszterelnök" szöveg,

c) 5. § (5) és (6) bekezdésében a "döntéséről az érintett" szövegrész helyébe a "döntéséről - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - az érintett" szöveg

lép.

20. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

20. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés b) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szöveg lép.

21. A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet 12. §-ában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatás-szervezésért" szöveg lép.

22. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szöveg lép.

23. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért" szöveg,

b) 4. §-ában az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért" szöveg

lép.

24. A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

24. § A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-ában a "minősülnek a minisztériumok" szövegrész helyébe az "a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda minősül" szöveg lép.

25. A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. § A kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontjában a "Miniszterelnökség, a Néprajzi Múzeum, a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a Néprajzi Múzeum, az Agrárminisztérium" szöveg lép.

26. A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "nemzetpolitikáért" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az általános politikai koordinációért" szöveg

lép.

27. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "költségvetési szerv" szövegrész helyébe a "költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda" szöveg lép.

28. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

28. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdés l) pontjában" szövegrész helyébe a "94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § k) pontjában" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "6. § (2) bekezdés l) pontjában" szövegrész helyébe a "4. § k) pontjában" szöveg

lép.

29. A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

29. § A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért" szöveg lép.

30. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

30. § Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "polgári hírszerzési tevékenység irányításáért" szöveg lép.

31. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávjr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Hivatali lakás használatát - az (1) bekezdéstől eltérően - az érintett kérelme alapján

a) a miniszter esetében - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján -

b) a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében

a miniszterelnök engedélyezi."

(2) Az Ávjr. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdéstől eltérően a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára számára korábbi juttatásainak igénybevételét - a megbízatása megszűnését követően legfeljebb a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig - a miniszterelnök engedélyezheti."

(3) Az Ávjr. a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § (1) Az e rendelet 8. § (2) bekezdése és 9. §-a alapján az egyes kormányrendeleteknek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kiadott személyes és további (szervezeti egységhez kirendelt) gépkocsihasználatra vonatkozó engedélyeket a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a Módr. hatálybalépését követő 45 napon belül felülvizsgálja, és a gépkocsihasználat további indokoltsága esetén új engedélyt ad ki, ellenkező esetben a korábbi engedély a fenti határnapot követő 30. napon érvényét veszíti.

(2) Az (1) bekezdés alapján kiadott új engedéllyel az e rendelet szerinti jogosult használhatja a Módr. hatálybalépését megelőzően számára személyes gépkocsihasználatra kiadott kategóriájú személygépkocsit."

(4) Az Ávjr.

a) 1. § 6. pontjában, 5. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (3) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében a "miniszterelnök egyéni" szövegrész helyébe a "miniszterelnök - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján - egyéni" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "5. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "5. § (1) és (2) bekezdése" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányiroda" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "minisztériumok" szövegrész helyébe a "minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda" szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter" szövegrészek helyébe a "Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára" szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésében a "közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát" szöveg,

h) 12. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért felelős" szöveg

lép.

32. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § 6. pont c) alpontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért" szöveg lép.

33. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért" szöveg lép.

34. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

34. § A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért" szöveg lép.

35. Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről szóló 225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában a "kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe a "közbeszerzésekért" szöveg lép.

36. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

36. § (1) A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MVP rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó kormányzati feladatok végrehajtásának irányítását a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el."

(2) Az MVP rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A végrehajtás szakpolitikai felelőse a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező olyan tagja, akit az (1) bekezdés szerinti kormányhatározat az adott feladat felelősének első helyen kijelölt."

(3) Az MVP rendelet 8. § (2) bekezdésében a "7. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "7. § (2) bekezdése" szöveg lép.

37. A postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 292/2016. (IX. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

37. § Hatályát veszti a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 292/2016. (IX. 23.) Korm. rendelet.

38. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

39. Az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az állami és önkormányzati közfeladat-kataszterről szóló 45/2018. (III. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A közfeladat-kataszter tartalmának feltöltéséért, módosításáért, a tartalom naprakészen tartásáért, ha a közfeladatot)

"l) - a Kormány, a kormánybizottság, az autonóm államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv kivételével - a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szerv és ezek területi szerve (a továbbiakban együtt: központi államigazgatási szerv) látja el, a központi államigazgatási szerv irányításáért, vezetéséért vagy felügyeletéért felelős miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiroda tekintetében a Miniszterelnöki Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár;"

(felelős.)

40. A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

40. § A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában az "a kormányzati tevékenység összehangolásáért" szövegrész helyébe az "az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért" szöveg lép.

41. Záró rendelkezések

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az irányító szerv, a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője

I. Az államháztartás központi alrendszerében

1. a központi költségvetés I. fejezeténél - az a)-g) alpontban meghatározott kivétellel - az Országgyűlés Hivatala és annak főigazgatója,

a) a 8-11. cím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

b) a Közbeszerzési Hatóság tekintetében a Közbeszerzési Hatóság és annak elnöke,

c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és annak elnöke,

d) az Egyenlő Bánásmód Hatóság tekintetében az Egyenlő Bánásmód Hatóság és annak elnöke,

e) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és annak elnöke,

f) a Nemzeti Választási Iroda tekintetében a Nemzeti Választási Iroda és annak elnöke,

g) a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala tekintetében a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala és annak főigazgatója,

2. a központi költségvetés II. fejezeténél a Köztársasági Elnöki Hivatal és annak főigazgatója,

3. a központi költségvetés III. fejezeténél az Alkotmánybíróság és annak elnöke,

4. a központi költségvetés IV. fejezeténél az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és annak főtitkára,

5. a központi költségvetés V. fejezeténél az Állami Számvevőszék és annak elnöke,

6. a központi költségvetés VI. fejezeténél az Országos Bírósági Hivatal és annak elnöke,

7. a központi költségvetés VIII. fejezeténél a Legfőbb Ügyészség és a legfőbb ügyész,

8. a központi költségvetés IX. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 40. § (1) bekezdése szerinti tagja,

9. a központi költségvetés X. fejezeténél az Igazságügyi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 109. §-a szerinti tagja,

10. a központi költségvetés XI. fejezeténél - az a)-c) alpontban meghatározott kivétellel - a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 14. § (1) bekezdése szerinti tagja,

a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,

b) a 32. cím 1-3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

c) a 32. cím 5. alcím 1. jogcímcsoport 1. jogcím tekintetében a Miniszterelnökség és a Kormánynak a Ktfr. 151. § (1) bekezdése szerinti tagja,

11. a központi költségvetés XII. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a szerinti tagja,

12. a központi költségvetés XIII. fejezeténél a Honvédelmi Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 107. §-a szerinti tagja,

13. a központi költségvetés XIV. fejezeténél a Belügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 40. § (1) bekezdése szerinti tagja, a 21. cím 1. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,

15. a központi költségvetés XVI. fejezeténél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az állami adó- és vámhatóság vezetője,

16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél - az a) és b) alpontban meghatározott kivétellel - az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,

a) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója,

b) a 21. cím 1. és 2. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

17. a központi költségvetés XVIII. fejezeténél a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 138. §-a szerinti tagja,

18. a központi költségvetés XIX. fejezeténél az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,

19. a központi költségvetés XX. fejezeténél - az a) és b) alpontban meghatározott kivétellel - az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,

a) a 21. cím 1. és 2. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

b) a 21. cím 3. és 4. alcím tekintetében az egészségbiztosításért felelős miniszter,

20. a központi költségvetés XXI. fejezeténél a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Kormánynak a Ktfr. 7. § (1) bekezdése szerinti tagja,

21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,

22. a központi költségvetés XXX. fejezeténél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,

23. a központi költségvetés XXXI. fejezeténél a Központi Statisztikai Hivatal és annak elnöke,

24. a központi költségvetés XXXIII. fejezeténél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,

25. a központi költségvetés XXXIV. fejezeténél a Magyar Művészeti Akadémia és annak elnöke,

26. a központi költségvetés XXXV. fejezeténél a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és annak elnöke,

27. a központi költségvetés XLI. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

28. a központi költségvetés XLII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

29. a központi költségvetés XLIII. fejezeténél a Miniszterelnöki Kormányiroda és a Kormánynak a Ktfr. 144. §-a szerinti tagja,

30. a központi költségvetés XLIV. fejezeténél az Agrárminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 79. §-a szerinti tagja,

31. a központi költségvetés LXII. fejezeténél a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és annak elnöke,

32. a központi költségvetés LXIII. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti tagja,

33. a központi költségvetés LXV. fejezeténél a Bethlen Gábor Alapért felelős testület,

34. a központi költségvetés LXVI. fejezeténél az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,

35. a központi költségvetés LXVII. fejezeténél az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja,

36. a központi költségvetés LXXI. fejezeténél a Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja, az 5. cím tekintetében a Kincstár és annak vezetője,

37. a központi költségvetés LXXII. fejezeténél az Egészségbiztosítási Alap tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kormánynak a Ktfr. 92. § (1) bekezdése szerinti tagja.

II. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében

1. a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) - a közös önkormányzati hivatal kivételével - a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke,

b) a közös önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése és a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke,

c) a társulás által irányított költségvetési szerv esetében a társulási tanács és annak elnöke,

d) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény szerinti térségi fejlesztési tanács által irányított költségvetési szerv esetében a térségi fejlesztési tanács és a térségi fejlesztési tanács elnöke,

2. a nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében

a) a helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv esetében a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke,

b) az országos nemzetiségi önkormányzat esetében az országos nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete és a képviselő-testület elnöke."

2. melléklet a 101/2018. (VI. 11.) Korm. rendelethez

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Az önhibán kívüli akadályozottság hatálya alatt álló szervek

AB
1.Elektronikus ügyintézést biztosító szerv megnevezéseAz önhibán kívüli akadályozottság időtartama
2.Nemzeti Választási Iroda2018. 01. 01. - 2018. 06. 30.
3.NKM Áramszolgáltató Zrt.2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
4.NKM Földgázszolgáltató Zrt.2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
5.Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
6.Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
7.Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
8.Miniszterelnöki Kabinetiroda2018. 01. 01. - 2018. 07. 31.
9.Miniszterelnöki Kormányiroda2018. 05. 22. - 2018. 12. 31.
10.Magyar Államkincstár (a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)2018. 01. 01. - 2018. 07. 31.
11.Emberi Erőforrások Támogatáskezelő2018. 01. 01. - 2018. 07. 31.
12.Szerencsejáték Felügyelet2018. 01. 01. - 2018. 05. 31.
13.Emberi Erőforrások Minisztériuma
(a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)
2018. 01. 01. - 2018. 06. 30.
14.Látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
(a II. pontban megjelölt ügyek tekintetében)
2018. 01. 01. - 2018. 06. 30.

"

Tartalomjegyzék