2019. évi CXXVII. törvény

az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról[1]

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

2. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

3. §[4]

3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

4. §[5]

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

5. §[6]

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

6. §[7]

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

7. §[8]

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

8. §[9]

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

9. §[10]

9. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

10. §[11]

10. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

11. §[12]

11. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

12. §[13]

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

13. §[14]

13. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

14. §[15]

14. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

15. §[16]

16. §[17]

17. § Az Nbtv.

a)[18]

b)[19]

15. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

18. §[20]

16. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

19. §[21]

17. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

20. §[22]

18. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

21. §[23]

19. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

22. §[24]

20. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

23. §[25]

24. §[26]

25. §[27]

26. § Az Iasz.

a)[28]

b)[29]

c)[30]

d)[31]

e)[32]

lép.

27. §[33]

21. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

28. §[34]

22. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

29. §[35]

23. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

30. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény

a)[36]

b)[37]

24. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

31. §[38]

25. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

32. §[39]

26. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

33. §[40]

27. Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

34. §[41]

28. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

35. §[42]

29. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

36. §[43]

30. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

37. §[44]

31. A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

38. §[45]

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

39. §[46]

33. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

40. §[47]

34. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

41. §[48]

35. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

42. §[49]

36. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

43. §[50]

37. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

44. §[51]

38. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

45. §[52]

39. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

46. §[53]

40. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosítása

47. §[54]

48. § (1)[55]

(2)[56]

(3)[57]

(4)[58]

49. §[59]

41. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

50. §[60]

42. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

51. §[61]

52. §[62]

43. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

53. §[63]

54. §[64]

44. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

55. §[65]

56. §[66]

45. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

57. §[67]

58. §[68]

59. §[69]

60. §[70]

61. §[71]

62. §[72]

63. §[73]

64. §[74]

65. §[75]

66. §[76]

67. §[77]

68. §[78]

69. §[79]

70. §[80]

71. §[81]

72. §[82]

73. §[83]

74. §[84]

75. §[85]

76. §[86]

77. §[87]

78. §[88]

79. §[89]

80. §[90]

81. §[91]

82. §[92]

83. §[93]

84. §[94]

85. §[95]

86. §[96]

87. §[97]

88. §[98]

89. § (1) A Bszi.

1.[99]

2.[100]

3.[101]

(2) A Bszi.

1.[102]

2.[103]

3.[104]

4.[105]

90. §[106]

46. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

91. §[107]

92. §[108]

93. §[109]

94. §[110]

95. §[111]

96. §[112]

97. §[113]

98. §[114]

99. §[115]

100. §[116]

101. §[117]

102. §[118]

103. §[119]

104. §[120]

105. §[121]

106. §[122]

107. §[123]

108. §[124]

109. §[125]

110. §[126]

111. §[127]

112. §[128]

113. §[129]

114. §[130]

115. §[131]

116. §[132]

117. §[133]

118. §[134]

119. §[135]

120. § (1)[136]

(2)[137]

121. §[138]

122. §[139]

123. §[140]

124. §[141]

125. §[142]

126. §[143]

127. §[144]

128. §[145]

129. §[146]

130. §[147]

131. §[148]

132. § (1)[149]

(2)[150]

133. §[151]

134. §[152]

135. §[153]

136. §[154]

137. §[155]

138. §[156]

139. § (1)[157]

(2)[158]

140. §[159]

141. §[160]

142. §[161]

143. § (1)[162]

(2)[163]

144. §[164]

145. §[165]

146. § (1) A Bjt.

a)[166]

b)[167]

c)[168]

d)[169]

e)[170]

f)[171]

g)[172]

(2) A Bjt.

a)[173]

b)[174]

c)[175]

147. § (1)[176]

(2)[177]

(3)[178]

47. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

148. §[179]

149. §[180]

48. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

150. § (1)[181]

(2)[182]

(3)[183]

(4)[184]

(5)[185]

(6)[186]

(7)[187]

(8)[188]

(9)[189]

(10)[190]

(11)[191]

151. §[192]

152. §[193]

153. §[194]

154. § Hatályát veszti az Üjt.

a)[195]

b)[196]

c)[197]

49. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

155. §[198]

156. §[199]

157. §[200]

50. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

158. §[201]

159. §[202]

160. § (1)[203]

(2) Hatályát veszti az Mötv.

a)[204]

b)[205]

c)[206]

d)[207]

e)[208]

51. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

161. §[209]

52. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

162. §[210]

53. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

163. §[211]

54. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

164. §[212]

165. §[213]

55. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

166. §[214]

56. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

167. §[215]

57. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

168. §[216]

58. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

169. §[217]

59. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

170. §[218]

60. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

171. §[219]

172. §[220]

61. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

173. §[221]

62. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

174. §[222]

63. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

175. §[223]

176. §[224]

177. § Hatályát veszti az Mnbtv.

a)[225]

b)[226]

c)[227]

d)[228]

e)[229]

f)[230]

64. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

178. §[231]

65. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény módosítása

179. § (1)[232]

(2)[233]

(3)[234]

(4)[235]

66. A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosítása

180. §[236]

67. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

181. §[237]

68. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása

182. §[238]

183. §[239]

184. §[240]

185. §[241]

186. §[242]

187. §[243]

188. §[244]

189. §[245]

190. §[246]

191. §[247]

192. §[248]

193. §[249]

194. §[250]

195. §[251]

196. §[252]

197. §[253]

69. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

198. §[254]

199. §[255]

200. §[256]

70. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény módosítása

201. §[257]

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

202. §[258]

203. §[259]

204. §[260]

205. §[261]

206. §[262]

207. §[263]

208. §[264]

209. §[265]

210. §[266]

211. §[267]

212. §[268]

213. §[269]

214. §[270]

215. §[271]

216. §[272]

217. §[273]

218. §[274]

219. §[275]

220. §[276]

221. §[277]

222. §[278]

223. §[279]

224. §[280]

225. §[281]

226. §[282]

227. §[283]

228. §[284]

229. §[285]

230. §[286]

231. §[287]

232. §[288]

233. §[289]

234. §[290]

235. §[291]

236. §[292]

237. §[293]

238. § A Kp.

1.[294]

2.[295]

3.[296]

4.[297]

5.[298]

6.[299]

7.[300]

8.[301]

9.[302]

10.[303]

11.[304]

12.[305]

13.[306]

14.[307]

15.[308]

16.[309]

17.[310]

18.[311]

239. § Hatályát veszti a Kp.

a)[312]

b)[313]

c)[314]

d)[315]

e)[316]

f)[317]

72. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

240. §[318]

241. §[319]

73. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

242. §[320]

243. §[321]

244. §[322]

245. §[323]

246. §[324]

74. A bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény módosítása

247. §[325]

75. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása

248. §[326]

76. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

249. §[327]

77. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény módosítása

250. §[328]

78. A pénzügyi közvetítőrendszer hatósági felügyeletét érintő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXCI. törvény módosítása

251. §[329]

79. Záró rendelkezések

252. § (1) Ez a törvény - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 4-6. alcím, 8-10. alcím, a 13. alcím, a 16. §, a 17. § a) pontja, a 15-19. alcím, a 23. §, a 25. §, 26. § b), c) és e) pontja, a 21. és 22. alcím, 30. § a) pontja, 24. és 25. alcím, a 28. és 29. alcím, a 31. és 32. alcím, a 48. § (1) bekezdés, a 41-43. alcím, a 79. § és 80. §, a 88. §, 89. § (1) bekezdés 1. pontja, 89. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja, a 106-108. §, 127-131. §, a 132. § (1) bekezdés, 133-137. §, a 139. § (1) bekezdés, a 143. § (2) bekezdés, a 145. §, 146. § (1) bekezdés a), c), d), e) és g) pontja, 146. § (2) bekezdés c) pontja, a 47. alcím, a 150. § (5)-(11) bekezdése, 151-153. §, 154. § c) pontja, 49. alcím, a 158. § és 159. §, 160. § (2) bekezdés a) és c)-e) pontjai, az 51. és 52. alcím, az 54. alcím, az 56. alcím, az 59. alcím, a 61. és 62. alcím, a 175. § és 176. §, 177. § c) és d) pontja, 64. alcím, 179. § (1)-(3) bekezdése, 66-67. alcím, a 196. §, a 69. és 70. alcím, a 211. § és 212. §, a 214-220. §, a 236. § és 237. §, 239. § d) pontja, a 72. alcím, a 75-78. alcím, a 255. §, az 1., 5-8. melléklet 2020. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 11. alcím, a 39. alcím, az 58. alcím, a 213. §, a 238. § 15. pontja, a 74. alcím 2020. március 1. napján lép hatályba.

(4) A 2. és 3. alcím, 7. alcím, 12. alcím, a 15. §, a 17. § b) pontja, a 24. §, 26. § a) és d) pontja, a 27. §, 30. § b) pontja, 26. és 27. alcím, 30. alcím, a 33-38. alcím, a 47. §, a 48. § (3) bekezdése, a 49. §, az 57-78. §, a 81-87. §, a 89. § (1) bekezdés 2. és 3. pontja, 89. § (2) bekezdés 1. és 2. pontja, a 90. §, 92-104. §, a 109-118. §, a 120. § (1) bekezdése, a 121-126. §, a 132. § (2) bekezdés, a 138. §, a 139. § (2) bekezdés, a 141. § és 142. §, a 146. § (1) bekezdés b) és f) pontja, a 147. § (1) és (3) bekezdése, 150. § (1) bekezdése, a 160. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja, az 53. alcím, az 55. alcím, az 57. alcím, a 60. alcím, 177. § a), b) és e)-f) pontja, a 182-195. §, a 197. §, a 204-207. §, a 209. § és 210. §, 222-235. §, a 238. § 2-14. és 16-18. pontja, 239. § c), e) és f) pontja, a 73. alcím, 3. melléklet 2020. április 1. napján lép hatályba.

(5)[330] A 48. § (2) és (4) bekezdése, a 2. és 4. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 179. § (4) bekezdése 2023. július 1-jén lép hatályba.

253. § E törvény

1. 9. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

2. 15-17. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,

3. 45. §-a a) és b) pontja az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése alapján,

4. 51. § és 52. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése alapján,

5. 53. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 53. és 54. cikke alapján,

6. 53. § (3) bekezdése és 54. § a) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (6) bekezdése alapján,

7. 54. § b) és c) pontja az Alaptörvény XXXI. cikk (5) és (6) bekezdése alapján,

8. 55. § és 56. §-a az Alaptörvény 24. cikk (9) bekezdése alapján,

9. 60-86. §-a, 88. §-a, 89. § (1) bekezdése, valamint 90. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (6) és (8) bekezdése alapján,

10. 91. §-a, 98-125. §-a, 127-141. §-a, 143. §-a, 146. § (1) bekezdése, valamint 147. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

11. 148. § és 149. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

12. 150-154. §-a, 7. és 8. melléklete az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

13. 155. §-157. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

14. 158-160. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

15. 170. §-a az Alaptörvény 23. cikke alapján,

16. 172. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján,

17. 174. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján,

18. 176. §-a, valamint 177. § a), b) és e) pontja az Alaptörvény 41. cikk (1), (2), (5) és (6) bekezdése alapján,

19. 178. § b) pontja az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján,

20. 180. § b) pontja az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

254. § (1) A 105. §, 144. § és 173. § az európai uniós adóügyi vitarendezési mechanizmusokról szóló, 2017. október 10-i (EU) 2017/1852 tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A 179. § az európai polgári kezdeményezésről szóló 2019. április 17-i 2019/788/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 20. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

255. §[331]

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[332]

2. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[333]

3. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[334]

4. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[335]

5. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[336]

6. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[337]

7. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[338]

8. melléklet a 2019. évi CXXVII. törvényhez[339]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[235] Később lép hatályba e törvény 252. § (6) bekezdése alapján. Hatályos 2023.07.01.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[278] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[279] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[285] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[288] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[289] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[290] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[291] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[292] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[293] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[294] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[295] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[296] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[297] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[298] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[299] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[300] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[301] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[302] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[303] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[304] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[305] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[306] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[307] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[308] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[309] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[310] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[311] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[312] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[313] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[314] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[315] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[316] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[317] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[318] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[319] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[320] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[321] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[322] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[323] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[324] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[325] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[326] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[327] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[328] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[329] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[330] Módosította a 2020. évi CLXV. törvény 99. §-a. Hatályos 2020.12.23.

[331] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[332] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[333] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[334] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[335] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[336] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[337] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[338] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[339] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére