9/2015. (III. 31.) NGM rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok integrációjával összefüggésben a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 2. alcím, valamint a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím, valamint a 3-5. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont ds) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dk) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dp) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím, valamint a 6. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont di) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 13. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 13/A. § (4) bekezdés b), c), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 17. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím, valamint a 8. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 19. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a), c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 25. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont de) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 27. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 28. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével -,

a 31. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. alcím tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások minisztere véleményének kikérésével -,

a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. alcím tekintetében a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 41. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (32) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 59. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 59. § b)-d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

1. § A keszonmunkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: 6/1987. EüM rendelet) 3. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve felügyelősége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

2. § A 6/1987. EüM rendelet melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

3. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: 5/1993. MüM rendelet)

a) 7. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelősége (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a "munkavédelmi felügyelőségnek, illetve a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) munkabaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "munkavédelmi felügyelőségnek, illetve az MBFH munkáltató székhelye szerint illetékes területi szervének" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak, illetve bányafelügyeletnek" szöveg,

e) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "munkavédelmi felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósághoz" szöveg

lép.

4. § Az 5/1993. MüM rendelet 5. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet módosítása

5. § A rendbírságról szóló 3/1996. (IV. 5.) MüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg

lép.

4. A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet módosítása

6. § (1) A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásokról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban: 6/1996. MüM rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kormányhivatal a 3. § szerinti képzést szervező intézménnyel - amennyiben van olyan személy, aki a képző intézmény által nyújtott képzésben részt fog venni, és ehhez a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalától mint állami foglalkoztatási szervtől (a továbbiakban: járási hivatal) támogatásban részesül -együttműködési megállapodást köt. Az együttműködési megállapodás tartalmazza:

a) az intézmény által nyújtott, a 3. § (2) bekezdése szerinti képzések időtartamát, a képzési költség átvállalt része átutalásának feltételeit és ütemezését;

b) a képző intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy

1. a képzési programot a kormányhivatal által kért időszak alatt lebonyolítja, a megvalósításhoz szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételeket biztosítja, a megváltozott munkaképességű hallgatók számára a képzésben való eredményes részvételhez szükséges környezeti és kommunikációs akadálymentesítést biztosítja,

2. a képzés megkezdését megelőzően - külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - gondoskodik a képzésre jelentkezők szakmai alkalmassági vizsgálatáról,

3. a képzésben résztvevőket vizsgára felkészíti, gondoskodik a vizsga megszervezéséről és lebonyolításáról,

4. a hallgatók részvételéről jelenléti ívet vezet, és azt havonta megküldi a kormányhivatal részére,

5. a képzési program végrehajtásáról, valamint a képzési programban tételesen felsorolt, a résztvevőkhöz közvetlenül kapcsolódó felszerelésekről, eszközökről elkülönített nyilvántartást vezet, és erről tájékoztatja a kormányhivatalt,

6. hozzájárul a képzés ellenőrzéséhez, továbbá

7. a képzésre jelentkezett, a megállapodás szerint hosszú ideje nem foglalkoztatott személyek számára biztosítja a szintfelmérés előtt az előzetes felzárkózást elősegítő képzésben történő részvételt (tanulástechnikai tréning);

c) a kormányhivatal kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy

1. a képzésre jelentkezők tájékoztatást kapnak az intézmény programjairól,

2. a képzési költség általa átvállalt részét számla alapján közvetlenül átutalja a képzést szervező intézménynek;

d) a megállapodás megszegésének következményeit, továbbá

e) egyéb, a felek által fontosnak tartott feltételeket."

(2) A 6/1996. MüM rendelet 26/A. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A program költségei közül)

"b) a járási hivatal által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások, valamint a program működtetésének a kormányhivatalnál és járási hivatalnál felmerült költségeit - kivéve az Flt. 39. § (4) bekezdésében meghatározott költségeket - az intézményi költségvetés terhére,"

(kell elszámolni.)

7. § A 6/1996. MüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "Az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "munkaügyi központnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés d) pontjában, 21/A. § (2) bekezdés b) pontjában, 26/C. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint (3) bekezdésében, 26/G. § (1) és (3) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdés h) pontjában, 21/A. § (2) bekezdés d) pontjában és 27/B. § (1) bekezdés c) pontjában a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

e) 3. § (4) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében a "munkaügyi központtal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

g) 5. § (1), (3) bekezdésében, (4) bekezdés d) pontjában, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

h) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (3) bekezdésében, 8/A. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában, 11. § (2) bekezdés a) pont aa) alpont 4. pontjában, 11. § (6) bekezdésében, 21/A. § (3) bekezdésében, 21/B. § (2) és (4) bekezdésében, 27. § (17) bekezdés nyitó szövegrészében, 27/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

i) 9. § (3) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 21/A. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "kirendeltséghez" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

j) 18. § (9) bekezdésében a "munkaügyi központhoz" szövegrész helyébe a "kormányhivatalhoz" szöveg,

k) 26/C. § (2) bekezdés b) pontjában a "munkaügyi központok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg,

l) 27/B. § (1) bekezdés c) pontjában a "kirendeltséggel" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg

lép.

5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosítása

8. § A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet (a továbbiakban: 27/1996. NM rendelet) 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl bevonja

a) növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt;

b) a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát;

c) állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt;

d) a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a bányafelügyeleti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt."

9. § A 27/1996. NM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelőségéhez (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1), (7) bekezdésében, (8) bekezdés c) pontjában, (9) és (10) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében és 5. § (9) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe az "a munkavédelmi hatóságot" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósághoz" szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőségéhez" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatósághoz" szöveg,

f) 5. § (1) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőségnél" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnál" szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a "járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézeténél (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet)" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal)" szöveg,

h) 5. § (9) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak" szöveg,

i) 5. § (9) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

j) 5. § (10) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 6. §-ában a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

l) 6. §-ában a "járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt" szöveg

lép.

10. § (1) A 27/1996. NM rendelet 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 27/1996. NM rendelet 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) A 27/1996. NM rendelet 6. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

6. Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

11. § Az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 5. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

7. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosítása

12. § A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 9. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

8. A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet módosítása

13. § A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérők műszaki követelményeire, forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére vonatkozó előírásokról szóló 51/1999. (IX. 10.) GM rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;"

9. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

14. § (1) A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: 61/1999. EüM rendelet) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkáltató haladéktalanul tájékoztatja a munkavédelmi hatóságot, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal) minden olyan balesetről, technológiai, illetve üzemzavarról, amely a 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők szétterjedését okozhatja vagy okozhatta."

(2) A 61/1999. EüM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a biológiai tényezővel történt expozíció következtében akár egyetlen munkavállaló is fertőződött vagy megbetegedett, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának kezdeményezésére, szükség szerint a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal véleményének figyelembevételével a munkavédelmi hatóság a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával kijelöli azon munkavállalók körét, akiket - az azonos expozíció miatt - megfigyelés alá kell vonni, és kezdeményezi a 3. § szerinti becslés újraértékelését."

15. § A 61/1999. EüM rendelet

a) 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg,

b) 7. §-át megelőző alcím címében az "A munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe az "A munkavédelmi hatóság" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 11. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 12. §-át megelőző alcím címében, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (6) és (7) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak" szöveg,

e) 13. § (6) és (7) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetnek" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalnak" szöveg,

f) 16. § (2) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg

lép.

10. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

16. § A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A rendeletben foglaltak megtartásának ellenőrzéséről a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság gondoskodik."

11. Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet módosítása

17. § Az egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 65/1999. (XII. 13.) GM rendelet 2. § n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"n) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;"

12. A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosítása

18. § A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: 26/2000. EüM rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkáltató - amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság) indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot - a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknél az MH szakhatóságai - a munkavédelmi hatóság tájékoztatása mellett - jogosultak a kockázatbecslés elrendelésére."

19. § A 26/2000. EüM rendelet

a) 4. § (5) és (6) bekezdésében, 5. § (13) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. §-ában, 18. §-át megelőző alcím címében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

b) 5. § (10) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "munkavédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében és 16. § (5) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség felügyelője" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság kormánytisztviselője" szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség felügyelőjének" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság kormánytisztviselőjének" szöveg,

e) 18. § (2) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságot" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

lép.

20. § A 26/2000. EüM rendelet 3. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

13. A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet módosítása

21. § (1) A munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet (a továbbiakban: 30/2000. GM rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A járási hivatal a közvetítést kérő személy részére munkaközvetítést akkor végez, ha

a) rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és

b) a járási hivatallal kapcsolatot tart."

(2) A 30/2000. GM rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A munkaadó köteles bejelenteni)

"b) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló jogszabályban meghatározott körben - az a) pontban foglaltakon túlmenően - az olyan álláshelyet, amelyben a foglalkoztatás munkaviszonyon kívüli egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony [29. § c) pont] keretében történik."

(3) A 30/2000. GM rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtásának további feltétele, hogy a támogatást kérő

a) a pályázat benyújtását megelőzően legalább egy évig folytassa azt a szolgáltatási tevékenységet, amelynek támogatására a pályázatot benyújtotta,

b) vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja,

c) vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel,

d) a kormányhivatal által támogatott szolgáltatást nyújtó személyek rendelkeznek a mellékletben meghatározott feltételekkel, továbbá

e) a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a kormányhivatallal kötött megállapodásban rögzített azonosításra alkalmas módon nyilvántartja,

f) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeinek, és azok fennállását igazolja."

22. § A 30/2000. GM rendelet

a) 1. § a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának mint állami foglalkoztatási szervnek (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 1. § b) pontjában a "fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal mint állami foglalkoztatási szerv (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

c) 1. § c) pontjában, 2. §-ában, 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c), e) pontjában, (2) bekezdésében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 24. § (2) bekezdésében és 28. §-ában a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 2. §-ában, 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. §-ában, 24. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (2) bekezdésében, 29/A. § nyitó szövegrészében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

e) 9/A. §-ában a "kirendeltségtől" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg,

f) 9/A. §-ában, és 26. §-ában a "kirendeltség" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalának foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

h) 13. § (2) bekezdésében a "kirendeltségnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

i) 14. § (2) bekezdés a) pontjában, 16. § (2) bekezdésében a "kirendeltséget" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

j) 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a), b) pontjában a "kirendeltségnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

k) 16. § (2) bekezdésében a "kirendeltséggel" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg,

l) 21. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe az "egyéni vállalkozó vagy jogi személy" szöveg,

m) 25. § (2) bekezdésében, és 29/A. § c) pontjában a "munkaügyi központtal" szövegrész helyébe a "kormányhivatallal" szöveg,

n) 25. § (3) bekezdésében a "munkaügyi központot" szövegrész helyébe a "kormányhivatalt" szöveg

lép.

23. § A 30/2000. GM rendelet melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

14. A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet módosítása

24. § A szeszfokmérők, valamint az alkohol-sűrűségmérők műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről szóló 35/2000. (X. 18.) GM rendelet 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"g) hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;"

15. A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosítása

25. § A Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet 3. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

16. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet módosítása

26. § A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet 6. § (6) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak" szöveg lép.

17. A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

27. § A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet 10. §-ában a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi" szöveg lép.

18. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet módosítása

28. § Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet (a továbbiakban: 4/2002. SZCSM-EÜM együttes rendelet) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségéhez" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg lép.

29. § A 4/2002. SZCSM-EÜM együttes rendelet 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

30. § A háztartási villamos hűtőszekrényekre, fagyasztószekrényekre és ezek kombinációira vonatkozó energia-hatásfok követelményekről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 5/2002. (II. 15.) GM rendelet 2. § c) pontjában a "fogyasztóvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

20. A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet módosítása

31. § A háztartási kombinált mosó-szárító gépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 6/2002. (II. 15.) GM rendelet 10. §-ában a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi" szöveg lép.

21. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

32. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a) 9. § (1) bekezdésében a "területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

22. A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

33. § A háztartási villamos sütők energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 87/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 10. §-ában a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi" szöveg lép.

23. A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

34. § A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet 10. §-ában a "Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a területi felügyelőségek ellenőrzik" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal ellenőrzi" szöveg lép.

24. A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása

35. § A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés d) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdés i) pontjában a "munkavédelmi felügyelőségtől" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságtól" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg

lép.

25. A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet módosítása

36. § A gazdasági és közlekedési főügyeleti rendszer létrehozásáról, működéséről, valamint egyes bejelentési kötelezettségekről szóló 59/2005. (VII. 18.) GKM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés b) pontjában és 9. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósággal" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

lép.

26. A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása

37. § A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: 66/2005. EüM rendelet) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az 5. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések keretében a munkavédelmi képviselő vagy a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa megállapítja, hogy

a) a hallásvizsgálatok eredménye és a jegyzőkönyv között ellentmondás van, vagy

b) a zajmérés nem az üzemszerű működésnek megfelelően történt,

a jegyzőkönyvet észrevételeivel a munkavédelmi hatóságnak megküldi. A munkavédelmi hatóság az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) véleményének figyelembevételével határozattal intézkedik a zajmérés megismétléséről."

38. § A 66/2005. EüM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg lép.

27. Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosítása

39. § Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság)" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg,

c) 16. § (3) bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg

lép.

28. Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet módosítása

40. § (1) Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet (a továbbiakban: 26/2006. GKM rendelet) 4. § (1) bekezdésében a "Hatóság" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság)" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 26/2006. GKM rendelet 2. §-a.

29. Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosítása

41. § Az autógáztartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 30/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainál" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg lép.

30. A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosítása

42. § A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet

a) 26. § (2) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központját" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 27. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 27. § (4) bekezdésében a "munkaügyi központok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg,

d) 28. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

31. A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet módosítása

43. § A gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről szóló 51/2007. (V. 17.) GKM rendelet 2. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolják" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi hatóság) gyakorolja" szöveg lép.

32. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása

44. § A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

33. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet módosítása

45. § Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2011. NGM rendelet) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

"b) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal)."

46. § A 2/2011. NGM rendelet

a) 2. § (1), (2), és (5) bekezdésében, valamint 3. §-ában a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 3. §-ában a "kirendeltséggel való együttműködési kötelezettsége" szövegrész helyébe a "járási hivatallal az Flt. 54. § (9) bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége" szöveg

lép.

34. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet módosítása

47. § A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. § 17. pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;" szövegrész helyébe a "bányafelügyelet;" szöveg lép.

35. A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet módosítása

48. § A Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: 2/2012. NGM rendelet) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal),"

49. § A 2/2012. NGM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a "kirendeltséghez" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a "kirendeltség" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

d) 2. § (3) bekezdésében a "kirendeltségnek" szövegrészek helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "a munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében a "kirendeltségtől" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg,

g) 6. § (1) bekezdésében a "kirendeltségnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg

lép.

50. § (1) A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A 2/2012. (II.7) NGM rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

36. A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet módosítása

51. § A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2. melléklet 2.1. pont 82. alpontjában az "az illetékes bányakapitányságtól" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelettől" szöveg,

c) 2. melléklet 7.9. pontjának "A felhasználó képviselőjének nyilatkozata" alcímének 3. pontjában a "területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

37. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet módosítása

52. § (1) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet (a továbbiakban: 18/2013. NGM rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter határozza meg az NFA előirányzatainak azon részét, amely felett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) bekezdése szerint rendelkezik (a továbbiakban: megyei NFA keret). A kormányhivatal Ávr. 9. § (8) bekezdése szerinti szervezeti egysége vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a továbbiakban együtt: kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége) a megyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik."

(2) A 18/2013. NGM rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége által beszedett, az Flt. 39/C. § (1) bekezdés i) pontja szerinti bevétel (a továbbiakban: területi egyéb bevétel) azt az alaprészt illeti meg, amely javára jogszabály a befizetést előírja vagy amelynek jogcímén a kifizetés megtörtént.

(2) Az NFA-t illető, a tervezettet meghaladóan befolyt területi egyéb bevételt a kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége az alaprész kiadásainak forrásául nem használhatja fel."

53. § A 18/2013. NGM rendelet

a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége" szöveg,

b) 2. § (5) bekezdésében az "az Ávr. 13. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "az Ávr. 13. § (2) és (3) bekezdése" szöveg,

c) 3. §-ában az "A munkaügyi központ vezetője" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal megyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egység vezetője" szöveg,

d) 3. §-ában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

e) 4. §-ában a "kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében a "munkaügyi központ igazgatója és a kirendeltség vezetője" szövegrész helyébe a "kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője" szöveg

lép.

38. A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosítása

54. § A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (1) és (2) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az "a munkaügyi központnak" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg

lép.

39. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosítása

55. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 4. alcímében foglalt táblázat C:28. mezőjében a "munkaügyi kirendeltség" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg lép.

40. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet módosítása

56. § (1) Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 35/2014. NGM rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei forgalmazására szolgáló szállítható nyomástartó berendezések vonatkozásában a műszaki biztonsági hatósági jogkört a bányafelügyelet gyakorolja."

(2) A 35/2014. NGM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szövegrész helyébe a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdésében az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai állapítják" szövegrész helyébe az "a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal állapítja meg" szöveg

lép.

41. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása

57. § Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet 3. § (4) bekezdésében a "kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága" szövegrészek helyébe a "földművelésügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

42. Záró rendelkezések

58. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

59. § Hatályát veszti

a) a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betöltéséhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekről szóló 63/2005. (VII. 29.) GKM rendelet,

b) a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet,

c) a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról szóló 22/2007. (V. 23.) SZMM rendelet,

d) a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) SZMM rendelet.

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet mellékletének 1.3. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

2. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 5. számú melléklet "A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatója" címét követő második bekezdésében a "munkavédelmi felügyelőség, illetve a bányakapitányság" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság, illetve a bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

3. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 3. számú melléklet I. alcím 3. és 4. pontjában, II. alcím 1. és 2. pontjában a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

4. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 4. számú melléklet "Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről), fokozott expozícióról" című nyomtatványban a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

5. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 6. számú melléklet "Értesítés" alcímét megelőzően a "Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv Munkavédelmi Felügyelősége" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

6. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

1. A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 3. számú melléklet címében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

2. A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 3. számú melléklet "IGAZOLÁS" alcímében a "munkavédelmi felügyelőség" szövegrészek helyébe a "munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

7. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet melléklet "A szolgáltatás nyújtásának személyi feltételei" címét követően az "A munkaügyi központ" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg lép.

8. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet 4. számú melléklet I. Általános követelmények rész 5. Szellőztetés alcím 5.6. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének" szövegrész helyébe a "munkavédelmi hatóságnak" szöveg lép.

9. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 1. melléklet "Belépési nyilatkozat" alcímében

1. a "Munkaügyi Központ" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal" szöveg,

2. az "a munkaügyi központ kirendeltsége" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

3. a "munkaügyi központ kirendeltségén" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

4. a "munkaügyi központ kirendeltségének" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

5. az "azon a kirendeltségen" szövegrész helyébe az "annál a járási hivatalnál" szöveg lép.

10. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelethez

"4. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Hatósági bizonyítvány
járulékkedvezmény igénybevételéhez a Karrier Híd Programban részt vett személy részére
Hatósági bizonyítvány száma:..................................................................................................................................
családi és utónév:..................................................................................................................................................... ;
születési családi és utónév:....................................................................................................................................... ;
születési hely, idő (év, hónap, nap): ........................................................................................................................ ;
anyja neve:............................................................................................................................................................... ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:................................................................................................................. ;
adóazonosító jel:...................................................................................................................................................... ;
A járulékkedvezmény igénybevételének érvényessége:
.....................................................-tól (kiállítás dátuma)
.....................................................-ig (a kiállítás hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napja)
A Karrier Híd Programban résztvevő személy foglalkoztatása esetén a költségvetési szervnek nem minősülő
foglalkoztatónál munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató jogosult az egyes
adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. §
(1) bekezdésben meghatározott adókedvezményre. Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványon szereplő
érvényességi időtartam alatt vehető igénybe.
Ismételt kiadás esetén:
A.........................napon kiadott........................számú hatósági bizonyítvány...............................naptól érvénytelen.
A kiállítás dátuma: .................................................
………………………………………
járási hivatal vezető
/kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintéző"

Tartalomjegyzék