51/2013. (VI. 17.) VM rendelet

egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5., 19., és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § és a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. § 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10-14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17., 18., 19. és 22. pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15-17. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 19., 20. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19-20. § tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés d), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23-24. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25-29. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

1. § Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 1. számú függelék 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább

- harminc ló, vagy

- ötven szarvasmarha, vagy

- kétszáz juh, kecske, vagy

- száz sertés, vagy

- kettőezer broiler baromfi, vagy

- ötszáz kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.), vagy

- ötven strucc, vagy

- ötven anyanyúl és szaporulata, vagy

- ötven prémesállat;"

2. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az állatvédelmi képzés iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzés. A képzést és a vizsgáztatást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezi, végzi, illetve e feladatokat átruházhatja. Eredményes vizsgát követően a NÉBIH képesítési bizonyítványt ad ki, a kiadott képesítési bizonyítványokat nyilvántartja."

(2) A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

a) 11/A. § (6) bekezdésében "az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe "a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala" szöveg,

b) 11/A. § (8) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

c) 11/A. § (10) bekezdésében az "az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

d) 13/A. § (3) bekezdésében és a 7. számú melléklet 1.5. pontjában az "Az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

e) 1. számú melléklet 1. pontjában "a szarvasmarha (Bos taurus)" szövegrész helyébe a "szarvasmarhaféle" szöveg,

f) az 1. számú melléklet 10. pontjában az "az etetés" szövegrész helyébe a "a tejjel vagy tejpótlóval történő etetés" szöveg,

g) az 1. számú melléklet 12. pontjában az "emészthető rostanyag" szövegrész helyébe a "rostanyag" szöveg,

h) az 1. számú melléklet 17.1. pontjában az "oldalsó határoló elemeinek - a beteg állatok számára szolgáló izoláló boxok kivételével - biztosítaniuk kell, hogy az állat láthassa fajtársait" szövegrész helyébe a "fala nem lehet tömör, kivéve azokat, amelyek beteg állatok elkülönítésére szolgálnak, annak perforáltnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a borjú számára a közvetlen vizuális és fizikai kapcsolat létesítését" szöveg,

i) a 2. számú melléklet 1.3.5. pontjában a "súlyának" szövegrész helyébe az "élősúlyának" szöveg,

j) a 3. számú melléklet 2. pontjában az "üzembe helyezése" szövegrész helyébe az "üzembe helyezése és üzemben tartása" szöveg,

k) 7. számú melléklet 3.5. b) pontjában az "az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

l) a 7. számú melléklet 4.4. pontjában a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási állategészségügyi" szöveg

lép.

3. Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet módosítása

3. § (1) Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet [a továbbiakban: 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) Az állatkert olyan állandó intézmény, ahol az állatokat évente 7, vagy annál több napon keresztül a nagyközönség részére történő bemutatás céljából tartják."

(2) A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 1. §-a a következő, (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az állatkert a természet- és állatvédelmet szolgálja, az ismeretterjesztést, oktatást és nevelést az ott élő állatok folyamatos és szakszerű bemutatásával és tájékoztatással biztosítja."

(3) A 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 12. § (1) bekezdésében az "állatotthon működési engedély kérelemnek" szövegrész helyébe az "állatotthon Átv. 41. § (1) bekezdése szerinti engedélyezése iránti kérelemnek" szöveg lép.

4. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

4. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"18. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK, 2009/141/EK, 2010/6/EU irányelve és 574/2011/EU, 277/2012/EU, 744/2012/EU, 107/2013/EU rendelete,"

(2) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:)

"33. a Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről."

6. § A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

6. Harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól szóló 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet módosítása

7. § A harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól szóló 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet

a) 6. §-ában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "2004/68/EK tanácsi irányelvnek" szövegrész helyébe a "2004/68/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 2012/253/EU bizottsági végrehajtási határozatnak" szöveg,

c) 2. számú mellékletében az "utóbbi 12 hónapban a Culicoides populáció" szövegrész helyébe az "utóbbi 24 hónapban a Culicoides populáció", a "Minden faj, kivéve a Suidae családhoz tartozó fajokat" szövegrész helyébe az "A Bos, Bison, Bubalus, Ovis és Capra nemtől, és a Suidae családtól különböző minden egyéb faj" szöveg

lép.

7. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

8. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § E rendeletnek az egyes közösségi és hazai forrásokból finanszírozott agrártámogatási jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2013. (IV. 26.) VM rendelettel [a továbbiakban: 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet] megállapított 3. § (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 5. § (4) bekezdését, 6. § (2) bekezdését, és 8. §-át a 27/2013. (IV. 26.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

8. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

9. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "legfeljebb 50 millió forint" szövegrész helyébe a "legfeljebb 87 millió forint" szövegrész lép.

9. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

10. § Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet] 4. §-a a következő, (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A járványügyi helyzettől függően az országos főállatorvos országos vagy területi szintű járványügyi felmérő, illetve monitoring programot vezethet be az 1. számú mellékletben felsorolt állatbetegségekkel való fertőzöttség felmérése céljából. A program gyakorlati végrehajtásához szükséges részletes szabályokat a megyei igazgató-főállatorvos határozza meg a NÉBIH által kiadott útmutató alapján. A program végrehajtása állami költségre történik, beleértve a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megállapítására, valamint kizárására irányuló laboratóriumi vizsgálatokat.

(5) Az országos főállatorvos bejelentési kötelezettség alá nem tartozó, de nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek esetében állami költségre történő országos vagy területi szintű járványügyi felmérő, illetve monitoring program bevezetését rendelheti el, ha a járványügyi helyzet változása miatt felmerül az adott állatbetegség bejelentési kötelezettség alá vonása, de a döntéshez még nem áll rendelkezésre elegendő adat."

11. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Amennyiben az ország vagy valamely megyéje hivatalosan mentes a 2. számú melléklet A.2. jegyzékében szereplő betegségektől, akkor e betegségek valamely mentes megyében történt elsődleges kitöréséről, illetve bármely, mentes megyében elhelyezkedő állattartó telep hivatalosan betegségmentes státuszának visszavonásáról az országos főállatorvos egy héten belül értesíti a Bizottságot és a tagállamokat. Az említett betegségek hivatalosan mentes megyében történt bármely más megerősítését, vagy további állattartó telepek hivatalosan betegségmentes státuszának visszavonását az országos főállatorvos másodlagos kitörésként jelenti és ezekről havonta értesíti a Bizottságot és a tagállamokat. A szarvasmarha-gümőkór, szarvasmarha-brucellózis, valamint a kecske- és juhbrucellózis esetében a bejelentésnek a kórokozó fajok nevét is tartalmaznia kell, amennyiben azok ismertek."

12. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

13. § A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 4. § (2)-(3) bekezdésében a "Központ" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 6. § (1) bekezdésében a "2. számú mellékletben" szövegrész helyébe a "2. számú melléklet A.1. jegyzékében" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 7. § (2)-(5) bekezdése, az 1. számú melléklet A részének 6. és 9. pontja, valamint B részének 3. pontja.

10. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

15. § A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 62. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

"c) a Bizottság 2012/31/EU végrehajtási irányelve (2012. október 25.) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról."

16. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

17. § A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a gazdaság helye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)" szövegrész helyébe a "gazdaság helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)" szöveg,

b) 4. § (2)-(3) és (5) bekezdésében, 10. § (6) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (3)-(4) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 59. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú melléklet B részében foglalt táblázatban, 2. számú melléklet B részének Az egészségügyi felügyelet típusai alcím a) pontjaiban, 4. számú melléklet I. rész 1.2. pont a) alpontjában és b) alpont 2. alpontjában, 4. számú melléklet II. rész 2.4., 3.6., 4.2. pontjában az "MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

c) 4. számú melléklet I. rész 1.2. pont b) alpontjában az "az MgSzH-ban" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-ben" szöveg,

d) 4. számú melléklet I. rész 1.3. pont c) alpontjában az "az MgSzH" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az "MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

f) 6. §-ában az "MgSzH területi szerveinek" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok" szöveg,

g) 6. §-ában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

h) 6. §-ában, 10. § (2) bekezdés d) pontjában, 11. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés b) pontjában, 46. § (1) bekezdésében, 46. § (3)-(4) bekezdésében, 50. § (4)-(5) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 53. §-ában, 56. § (1) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében, 5. számú melléklet I. rész 1. pont f) és h) pontjában az "az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

i) 49. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 53. §-ában, 58. §-ában, 1. számú melléklet I. rész 1. pont nyitó szövegrészében, 1. számú melléklet II. rész nyitó szövegrészében, 5. számú melléklet I. rész 1. pont nyitó szövegrészében, 6. számú melléklet nyitó szövegrészében és 4-5. pontjában az "Az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

j) 2. számú melléklet B részének Megjegyzés rovatában az "az MgSzH illetékes területi szerve" szövegrész helyébe az "az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg,

k) 4. számú melléklet II. rész 1.5 pontjában az "az MgSzH Központnak" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-nek" szöveg,

l) 5. számú melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában az "az MgSzH Központot" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-et" szöveg,

m) 6. számú melléklet 5. pontjában az "MgSzH területi szervei" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságok" szöveg,

n) 5. számú melléklet I. rész 1. pont h) alpontjában a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztériummal" szöveg

lép.

11. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

18. § (1) A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 1. §-a a következő, h) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"h) a 91/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben"

[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

(2) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"h) a Ghánából és Indiából származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az 1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról szóló, 2013. január 31-i 91/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet."

12. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

19. § (1) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet [a továbbiakban: 21/2012. (III. 9.) VM rendelet] 9. § (3) bekezdés d) és e) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A kifizetési tervnek tartalmaznia kell)

"d) a kárenyhítési hozzájárulásként megállapított befizetési kötelezettség országosan összesített összegét, az agrárkár-enyhítési szerv által vezetett 10032000-00281629-00000017 Kárenyhítési lebonyolítási számlára a mezőgazdasági termelők által tárgyév december 31-ig befizetett összeget, a költségvetési támogatás összegét, valamint az MKK. tv. 7. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti összegeket, e) az Mkk. tv. 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti összeget,"

(2) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A kifizetési tervnek tartalmaznia kell)

"h) az Mkk. tv. 15. § (4) bekezdés a) pontja szerint a tárgyévet megelőző év vonatkozásában a tárgyévet követő év január 31-ig kifizetett összeget."

(3) A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet 9. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A mezőgazdasági árvízkár vonatkozásában védműnek minősül a belföldi jogsegély keretében a 4. § (5) bekezdés szerinti OVF által kiadott igazolás alapján az árvizek kártételei elleni védekezéshez szükséges vízilétesítmény."

20. § A 21/2012. (III. 9.) VM rendelet a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § E rendeletnek az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] módosított 9. § (3) bekezdés d) és e) pontjait, valamint az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdésének h) pontját és 9. § (8) bekezdését az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell."

13. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

21. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az MVH a június 30. után benyújtott - a 4-6. §-ban foglaltaknak megfelelő - megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a késedelmes benyújtás július tizenötödikét követő minden egyes napja után 10%-kal csökkenti."

14. A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet módosítása

22. § (1) A méhcsaládok pusztulásával kapcsolatos közösségi programokra igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás felhasználásának szabályairól szóló 10/2013. (II. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 10/2013. (II. 28.) VM rendelet] 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) végrehajtási időszak: 2012. április 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időszak;"

(2) A 10/2013. (II. 28.) VM rendelet 8. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"b) a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló, egyes tagállami önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2012. július 4-i 2012/362/EU bizottság végrehajtási határozat, valamint az azt módosító, 2013/225/EU bizottsági végrehajtási határozat"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

15. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosítása

23. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Ha az egységes kérelmet benyújtó ügyfél olyan köznevelési intézmény, amely jogutód nélkül megszűnt, és az új hasznosító köznevelési intézmény, akkor az egységes kérelemben igényelt, az egységes kérelemben megjelölt, és az új hasznosító által hasznosított területek alapján megállapítható támogatás az új hasznosítónak kerül kifizetésre, amennyiben az új hasznosító megfelel az egységes kérelemben igényelt valamennyi támogatási feltételnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetés feltétele, hogy az új hasznosító az MVH részére legkésőbb a tárgyévet követő év június 20-ig hitelt érdemlő módon igazolja, hogy az egységes kérelmet benyújtó köznevelési intézmény által az egységes kérelemben megjelölt területek a használatába kerültek."

24. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § E rendeletnek az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] megállapított 12/A. §-át az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályba lépésekor folyamatban levő, valamint a 2012. évben benyújtott egységes kérelem alapján folyamatban levő, vagy végzéssel megszüntetett eljárásokban is alkalmazni kell."

16. A tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 33/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása

25. § (1) A tej aflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 33/2013. (V. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"i) termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter által - a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján - elismert tejtermelési, tejforgalmazási, illetve tejfeldolgozási tevékenységet végző szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság;"

(2) Az R. 1. §-a a következő j) és k) pontokkal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"j) tejforgalmazó: olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikk 2. c ) pontja szerinti mezőgazdasági termék marketing tevékenységet végez;

k) mezőgazdasági termelői tevékenység: az 1535/2007/EK bizottsági rendelet 2. cikk szerinti tevékenység."

26. § Az R. 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági termelői tevékenységet végző termelői csoportok"

27. § Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alapján vissza nem térítendő általános csekély összegű (de minimis) támogatást vehetnek igénybe a tejfeldolgozók - ide értve a tejfeldolgozási, illetve tejforgalmazási tevékenységet végző termelői csoportokat is - az élelmiszeripari célú felhasználásra szánt tejaflatoxin kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatával kapcsolatos költségek részleges fedezésére."

28. § Az R. 6. § (3) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelemhez csatolni kell)

"c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási cél esetén az ártalmatlanítás költségeit igazoló, a kérelmező nevére kiállított számlák másolatát,

d) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási cél esetén a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 3. melléklete szerinti kereskedelmi okmány másolatát az ártalmatlanított tej mennyiségének igazolására, valamint az ártalmatlanításra történő átadás-átvétel időpontját igazoló, az ártalmatlanító által ellenjegyzett dokumentumot, valamint

e) a 2. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, valamint a 2. § (2) bekezdés szerinti támogatási célok esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentum másolatát."

29. § Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. E rendeletnek az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 51/2013. (VI. 17.) VM rendelettel [a továbbiakban: 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] módosított 1. § i) pontját, 2. § (1)-(2) bekezdését és a 6. § (3) bekezdésének c)-e) pontjait, valamint az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] megállapított 1. § j) és k) pontjait az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

17. Záró rendelkezések

30. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2013. június 17-én 18.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-a és az 1. melléklet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet

a) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek maximális melaminszintje tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 5-i 107/2013/EU bizottsági rendelet,

b) a 2004/68/EK tanácsi irányelv II. mellékletének a valamely terület kéknyelv-betegségtől mentesnek nyilváníthatóságára vonatkozó alapvető általános kritériumok tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 10-i 2012/253/EU bizottsági végrehajtási határozat,

c) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. november 27-i 2012/737/EU bizottsági végrehajtási határozat,

d) a Ghánából és Indiából származó földimogyoró, az Indiából származó okra és currylevelek, valamint a Nigériából származó görögdinnyemagok behozatalára vonatkozó specifikus feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK és az 1152/2009/EK bizottság rendelet módosításáról szóló, 2013. január 31-i 91/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

e) a mézelőméh-kolóniák fogyásáról szóló, egyes tagállami önkéntes felügyeleti tanulmányokat támogató uniós pénzügyi hozzájárulásról szóló 2012/362/EU végrehajtási határozatnak az ilyen tanulmányok tagállami programjaira vonatkozó határidők tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. május 17-i 2013/225/EU bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4) Ez a rendelet a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról szóló, 2012. október 25-i 2012/31/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelethez

"14. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

Növényegészségügyi határállomások jegyzéke

HatárszakaszokMegyeHatárátkelőVizsgálóhelyNyitvatartás
heti (nap)napi (h)
UkrajnaSzabolcs-Szatmár-BeregZáhonyközút70-24
Eperjeskevasút70-24
SzerbiaCsongrádRöszkeközút70-24
Bács-KiskunKelebiavasút5 (H-P)8-16
BelsőBudapestFerihegylégi5 (H-P)8-20
MVCSV Postaposta5 (H-P)H-CS
8-16 P
8-13"

"

2. melléklet az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelethez

A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. pontjában szereplő táblázat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nemkívánatos anyagTakarmányozásra szánt termékekLegnagyobb tartalom
mg/kg-ban (ppm), 12%-os
nedvességtartalmú
takarmányra vonatkozóan]
"7. Melamin (9)Takarmányok,
kivéve:
2,5
- kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv
eledel
- a következő takarmány-adalékanyagok:
2,5 (*)
- guanidino-ecetsav (GAA)-
- karbamid-
- biuret-
(*) A maximális szint a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek értékesítésre kerülő
formájára értendő."

3. melléklet az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelethez

"2. számú melléklet a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

Az Európai Unió Bizottságának és a tagállamoknak jelentendő állatbetegségek

A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek

A.1. jegyzék (az 5-6. § szerint jelentendő betegségek listája)

1. Afrikai lópestis (African horse sickness)

2. Afrikai sertéspestis (African swine fever, ASF)

3. Bőrcsomósodáskór (Lumpy skin disease)

4. Hólyagos szájgyulladás (Vesicular stomatitis)

5. Juh- és kecskehimlő (Sheep and goat pox, Capripox)

6. Kéknyelv betegség (Bluetongue)

7. Keleti marhavész (Rinderpest, cattle plague)

8. Kis kaptárbogár fertőzöttség (Small hive beetle, Aethina tumida)

9. Kiskérődzők pestise (Peste des petits ruminants)

10. Klasszikus sertéspestis (Classical swine fever, CSF)

11. Lépfene (Anthrax)

12. Lovak fertőző kevésvérűsége (Equine infectious anaemia)

13. Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának alábbi típusai:

- Japán encephalitis (Japanese encephalitis)

- Keleti ló-encephalomyelitis (Eastern equine encephalomyelitis)

- Lovak venezuelai agy-és gerincvelő-gyulladása (Venezuelan equine encephalomyelitis)

- Nyugati ló-encephalomyelitis (Western equine encephalomyelitis)

- Nyugat-nílusi láz (West Nile fever, WNF)

14. Madárinfluenza (HPAI baromfiban, fogságban élő és vadon élő madarakban, LPAI baromfiban és fogságban élő madarakban)

15. Newcastle-betegség (Newcastle-disease, ND)

16. Ragadós száj- és körömfájás (Foot-and-mouth disease, FMD)

17. Rift-völgyi láz (Rift Valley Fever)

18. Sertések hólyagos betegsége (Swine vesicular disease, SVD)

19. Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja (Contagious bovine pleuropneumonia)

20. Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (Bovine spongiform encephalopathy, BSE)

21. Takonykór (Glanders)

22. Tenyészbénaság (Dourine)

23. Tropilaelaps atka fertőzöttség (Tropilaelaps mite)

24. Veszettség (Rabies)

A.2. jegyzék (a 6/A. § szerint jelentendő betegségek listája)

1. Szarvasmarha-brucellózis

2. Szarvasmarha-gümőkór

3. Szarvasmarha-leukosis

4. Juh- és kecskebrucellózis (a Br. ovis kivételével)

B. Víziállatokat érintő betegségek

1. Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (Infectious haemapoietic necrosis)

2. Lazacok fertőző vérszegénysége (Infectious salmon anaemia)

3. Pisztrángok vírusos vérfertőzése (Viral haemorrhagic septicaemia)

4. Bonamia exitiosa-fertőzés

5. Bonamia ostreae-fertőzés

6. Járványos vérképzőszervi elhalás (Epizootic haematopoietic necrosis, EHN)

7. Koi herpesz vírus betegség (Koi herpesvirus disease)

8. Marteilia refringens-fertőzés (MR)

9. Microcytos mackini-fertőzés

10. Perkinsus marinus-fertőzés

11. Taura-szindróma (Taura syndrome)

12. White spot-betegség (White spot disease, WSD)

13. Yellowhead-betegség (Yellowhead disease)"

4. melléklet az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelethez

"3. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Jegyzékbe foglalt betegségek

EGZOTIKUS BETEGSÉGEK
BETEGSÉGFOGÉKONY FAJOK
HALAKJárványos vérképzőszervi elhalás
(EHN)
Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) és sügér
(Perca fluviatilis)
PUHATESTŰEKBonamia exitiosa-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi) és chilei lapos
osztriga (Ostrea chilensis)
Perkinsus marinus-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas) és amerikai
osztriga (Crassostrea virginica)
Microcytos mackini-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai
osztriga (Crassostrea virginica), Ostrea conchaphila és
európai lapos osztriga (Ostrea edulis)
RÁKOKTaura-szindrómaPenaeus setiferus, Penaeus stylirostris és fehér garnéla
(Penaeus vannamei)
Yellowhead-betegségÉszaki ostorgarnéla (Penaeus aztecus), Penaeus
duorarum, Penaeus japonicus, óriás tigrisgarnéla
(Penaeus monodon), Penaeus setiferus, Penaeus
stylirostris és fehér garnéla (Penaeus vannamei)
NEM EGZOTIKUS BETEGSÉGEK
BETEGSÉGFOGÉKONY FAJOK
HALAKPisztrángok vírusos vérfertőzése
(VHS)
Hering (Clupea spp.), marénák (Coregonus sp.),
csuka (Esox lucius), foltos tőkehal (G. aeglefinus),
csendes-óceáni tőkehal (Gadus macrocephalus),
atlanti-óceáni tőkehal (Gadus morhua), csendes-óceáni
lazac (Oncorhynchus spp.), szivárványos pisztráng
(Oncorhynchus mykiss), Onos mustelus, sebes pisztráng
(Salmo trutta), rombuszhal (Scophthalmus maximus),
spratt (Sprattus sprattus), pénzes pér (Thymallus
thymallus) és Paralichthys olivaceus
Pisztrángfélék fertőző
vérképzőszervi elhalása (IHN)
Ketalazac (Oncorhynchus keta), kisutch-lazac
(Oncorhynchus kisutch), Oncorhynchus masou,
szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), kékhátú
lazac (Oncorhynchus nerka), csendes-óceáni lazac
(Oncorhynchus rhodurus), királylazac (Oncorhynchus
tshawytscha) és atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)
Koi herpesz-vírus betegség (KHV)Közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio)
Lazacok fertőző vérszegénysége
(ISA)
Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss),
atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és sebes pisztráng
(Salmo trutta)
PUHATESTŰEKMarteilia refringens-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos
osztriga (Ostrea chilensis), európai lapos osztriga (Ostrea
edulis), argentínai osztriga (Ostrea puelchana), kék éti
kagyló (Mytilus edulis) és mediterrán kagyló (Mytilus
galloprovincialis)
Bonamia ostreae-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos
osztriga (Ostrea chilensis), Ostrea conchaphila, Ostrea
denselammellosa, európai lapos osztriga (Ostrea edulis)
és argentínai osztriga (Ostrea puelchana)
RÁKOKWhite spot-betegségA Decapoda rendhez tartozó valamennyi rákfaj"

"

Tartalomjegyzék