Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), g) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím, valamint az 1-6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint a 9. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d), e) és h)-j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím, valamint a 10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. és 14. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím, valamint a 11. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím és a 12. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím, valamint a 13. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés g) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 124. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 125. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 127. § és 129. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 128. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 131. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 132. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában)

"c) irányadó időszak: folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napjától az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak, melynek kezdő napja nem lehet korábbi az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napjánál,

d) számítási időszak: az irányadó időszakon belül az Ebtv. 48. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott időszak azon naptári napjainak a száma, amelyre pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet vallottak be, amely legfeljebb azon hónapig tarthat, ameddig a biztosított jövedelméről a bevallás benyújtásra került."

(2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"p) keresőtevékenység: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyban, valamint egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett személyes tevékenység."

(3) A Vhr. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kormány egészségbiztosítóként az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet jelöli ki az Ebtv. 27. § (1) és (2) bekezdésében a 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatok kivételével, 27. § (5) és (7) bekezdésében, 39/B. § (1a) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában, 63. § (1) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 80. § (4) és (5) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására."

2. § (1) A Vhr. 11. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az Ebtv. 22. § (1) bekezdésének alkalmazásakor biztosított alatt azt az anyát is érteni kell, aki a koraszülött intézményben elhelyezett gyermekének anyatejellátása érdekében jelenik meg az egészségügyi szolgáltatónál."

(2) A Vhr. 11. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(17) Az utazási költségtérítési utalvánnyal történő utazás lehetőségéről és az igénybevétel feltételeiről a biztosítottat a háziorvos vagy a házi gyermekorvos tájékoztatja. Ha az utazási költségtérítési utalvány kiállításának jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, utazási utalvány nem állítható ki."

3. § (1) A Vhr. 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az orvosválasztási nyilatkozatban meg kell határozni a kapcsolattartás módját, a választott orvos közreműködésével nyújtott ellátás igénybevételének rendjét, valamint a nyilatkozatban foglaltak módosítására és visszavonására vonatkozó rendelkezéseket."

(2) A Vhr. 11/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egészségügyi szolgáltatónak jól látható helyre ki kell függesztenie az orvosválasztás lehetőségéről szóló tájékoztatót."

4. § (1) A Vhr. 11/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelem elbírálása során az OEP a beteg kórtörténete, a betegség súlyossága, a kérelemben megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz kérelmező általi használatának orvosszakmai indokoltsága, költsége és költséghatékonysága, valamint a várható egészségnyereség alapján, a kórkép előfordulási gyakoriságának a figyelembevételével dönt."

(2) A Vhr. 11/E. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Korábban nem kérelmezett hatóanyag, indikáció vagy eszközfajta esetén az OEP az általa felkért, a kérelemben megjelölt gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét is kikéri."

5. § (1) A Vhr. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-t - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Tbj. szerinti biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személy kezdeményezésére az ország területén bármely egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP hatósági igazolványon igazolja. Ha a Tbj. szerinti belföldi személy magyarországi tartózkodása vagy egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultsága határozott idejű, az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP a hatósági igazolvány hatályát ezen időtartamra korlátozza. A TAJ-t igazoló hatósági igazolvány kiadását az erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell kérelmezni."

(2) A Vhr. 12/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az EU-Kártya hatálya:

a) a Tbj. szerinti egészségügyi szolgáltatásra jogosultság időtartama, de legfeljebb 36 hónap,

b) a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot teljesítő személy és ellátmánypótlékra jogosult hozzátartozója esetében a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap."

6. § A Vhr. 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Gyógyászati segédeszközök árához nyújtott támogatással történő forgalmazására, javítására, kölcsönzésére az OEP azzal a gyógyászati segédeszköz-forgalmazóval (gyártóval) köt szerződést, aki]

"a) az általa forgalmazott gyógyászati segédeszköz tekintetében megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályban meghatározott előírásoknak, valamint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz vonatkozásában tanúsítja a gyártásra akkreditált minőségmegfelelőségi eljárás alkalmazását, továbbá megfelel a forgalmazóra (gyártóra, gyártásra) a jogszabályban előírt feltételeknek,"

7. § A Vhr. 26/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni."

8. § A Vhr. 27/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/A. § (1) Megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napok közül azokat, amelyek megelőzik a keresőképtelenség első napján fennálló biztosítás kezdő napját, össze kell számítani a fennálló biztosításban töltött napokkal.

(2) Az összeszámított biztosítási jogviszony időtartamát ahhoz a fennálló jogviszonyhoz kell hozzászámítani, amelyiknél a biztosított az ellátást kéri.

(3) Ha a biztosított több fennálló jogviszonyából kéri az ellátást, a kérelemmel érintett valamennyi fennálló biztosítási jogviszonyhoz külön-külön hozzá kell számítani a megszűnt biztosítási jogviszonyból származó biztosításban töltött napoknak a fennálló biztosítás kezdő napját megelőző napjait."

9. § A Vhr. 31. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A pénzbeli ellátás, valamint a baleseti táppénz összegének megállapításakor a jövedelemadó előleg megállapításához bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet arra a hónapra kell figyelembe venni, amely hónapra a bevallás készült.

(2) A naptári napi alap megállapításánál a számítási időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelmet el kell osztani a számítási időszak naptári napjainak a számával.

(3) Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját."

10. § A Vhr. 31/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31/D. § (1) A biztosított a méltányossági kérelmet a foglalkoztatójához nyújthatja be. A táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell az orvosi igazolást és javaslatot, valamint az orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról. A foglalkoztató a biztosított méltányossági kérelmét a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a 38. § (1) bekezdése szerint a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.

(2) A foglalkoztató - az Ebtv. 50. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben - ha

a) társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez,

b) társadalombiztosítási kifizetőhelyet nem működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi az OEP-hez a beérkezett dokumentumokat, valamint az OEP által rendszeresített nyomtatványt kitöltve.

(4) A méltányossági kérelmek elbírálásánál figyelemmel kell lenni a biztosított

a) biztosításban töltött idejére,

b) 30 napnál hosszabb megszakítást megelőző biztosítási idejének tartamára,

c) jövedelmi viszonyára és egyéb méltánylást érdemlő körülményeire.

(5) A táppénz időtartamának meghosszabbítása iránti kérelem kizárólag az illetékes orvos által kiadott igazolásban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető.

(6) A táppénzt méltányosságból legkorábban - a 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása vagy kórházi tartózkodása címén méltányosságból megállapítható táppénz esetét kivéve - az igényjogosultság megszűnését követő naptól lehet megállapítani."

11. § A Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon, a méltányosságból folyósított ellátás időtartamát, valamint az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított gyermekgondozási díjat. A folyósító szerv az Igazolványt öt napon belül visszaadja vagy visszaküldi a biztosítottnak."

12. § A Vhr. 37/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Ebtv. 63. § (1) bekezdésének az alkalmazásakor a biztosított gyermekgondozási díj iránti kérelme elbírálásához a foglalkoztató "Foglalkoztatói igazolást" állít ki, melyet a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt a társadalombiztosítási kifizetőhely 5 napon belül továbbít a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez."

13. § (1) A Vhr. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez."

(2) A Vhr. 38. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátás felvételét az Ebtv. 61. § (10) bekezdésében meghatározott személy kérheti. Ezen személyek pénzbeli ellátások, baleseti táppénz, valamint utazási költségtérítés iránti igényét úgy kell tekinteni, mintha azt az elhunyt maga nyújtotta volna be. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyújtani. A formanyomtatványon fel kell tüntetni az elhunyt személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, a halál időpontját, az igénylőnek az elhunyt személlyel fennállt rokonsági, hozzátartozói fokát, valamint az igénylő személy nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakóhelyét és aláírását.

(6) Ha a biztosított a keresőképtelenség, a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj igénybevétele vagy a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztatónál vagy foglalkoztatóknál biztosítási jogviszonyban állt, az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett ezen nyomtatvánnyal, a foglalkoztató a "Foglalkoztatói igazolással" együtt köteles benyújtani a 37. § szerint kiállított Igazolványt, és ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekére tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat, akkor csatolni kell a 37/A. § szerint kiállított jövedelemigazolást."

(3) A Vhr. 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Ha a jövedelemigazolással kapcsolatos hiánypótlási eljárás nem vezet eredményre, a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bevallott jövedelemadatokból kell megállapítani."

14. § A Vhr. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egy százalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról."

15. § A Vhr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a biztosított részére a pénzbeli ellátást vagy baleseti táppénzt az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv folyósítja és a biztosítási jogviszony a pénzbeli ellátás vagy a baleseti táppénz folyósításának időtartama alatt megszűnik, a foglalkoztató köteles haladéktalanul értesíteni a folyósító egészségbiztosítási szakigazgatási szervet a biztosítási jogviszony megszűnésének időpontjáról."

16. § A Vhr. 49/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49/B. § A kifizetőhelynek, továbbá a Magyar Államkincstár területi szervének a betegségi és anyasági ellátással, valamint a baleseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez lehet fellebbezni."

17. § A Vhr. 50. §-a a következő (13)-(17) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Ahol kormányrendelet csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-je előtt nyílt meg.

(14) Ha a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultság kezdőnapja 2015. január 1-je elé esik, az ellátás terhességi-gyermekágyi segélyként kerül folyósításra.

(15) A terhességi-gyermekágyi segély tárgyában 2015. január 1-je előtt előállított nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén a nyomtatványt csecsemőgondozási díj iránti kérelemnek kell tekinteni.

(16) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított 11. § (7a) bekezdését a 2014. december 31-ét követő utazásokra kell alkalmazni.

(17) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított 38. § (5) bekezdését a 2014. december 31-ét követően kezdődő igényjogosultságok esetében kell alkalmazni."

18. § A Vhr.

a) 24. § b) pontjában a "köti," szövegrész helyébe a "köti, és",

b) 26. §-át megelőző alcímben a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj",

c) 26. § (2) bekezdésében, 26/A. § (2a) bekezdés nyitó szövegrészében és h) pontjában, 31/F. § (1) bekezdés d) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 37/A. § (2) bekezdésében, 38. § (10) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj",

d) 38. § (1) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrészek helyébe a "csecsemőgondozási díj",

e) 26/A. § (1) és (2) bekezdésében, 26/C. §-ában, 37/A. § (2) bekezdésében, 39/A. § (1) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyt" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjat",

f) 26/A. § (1) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélynek" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjnak",

g) 38. § (1) és (2) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyre" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra",

h) 42/A. §-ában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Vhr.

a) 26. § (1) bekezdése,

b) 31. § (4) bekezdése,

c) 33. § (3) bekezdése,

d) 38. § (1) bekezdésében a "(telephelye)" szövegrész,

e) 38. § (11) bekezdése,

f) 39. § (2) bekezdése.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. § (8) bekezdésében az "a pneumococcus és az influenza megbetegedés" szövegrész helyébe az "a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a Tr. 2. § (3), (6) és (7) bekezdése.

3. Az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet Melléklete 5. pontjában a "- jelen nyilatkozatához a nyilatkozat tételét követő 3. év első napjától nem fűződik joghatás," szövegrész.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendő finanszírozási szerződést - az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - általános szerződési feltételek alkalmazásával, elektronikus úton is megkötheti. Az OEP a finanszírozási szerződés felek jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a hatálybalépést megelőzően 30 nappal az egészségbiztosításért felelős miniszter részére jóváhagyásra megküldi, ha a szerződés tartalma nem jogszabályi rendelkezésen alapul, vagy a szerződésmódosításra nem jogszabályváltozás miatt kerül sor. Ha az egészségbiztosításért felelős miniszter a szerződéstervezetre a kézhezvételtől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, azt jóváhagyottnak kell tekintetni."

24. § A Kr. 4. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

"(5b) A finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltatót felszólítani az ellátott személy által megfizetett térítési díj visszafizetésére, ha az (5a) bekezdés szerint megállapításra kerül, hogy az ellátott személy az ellátásra térítési díj megfizetése nélkül is jogosult lett volna."

25. § A Kr. 5/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Ha az (1) bekezdés szerinti adathiány, illetve a (2) bekezdés szerinti adathiba folyamatosan, a (3) bekezdés szerinti listára való felkerülését követő hetedik egyeztetési időpontban is fennáll, az OEP az érintett tételeket - az (5) bekezdés szerinti szankció mellőzésével - véglegesen kivezeti a (3) bekezdés szerinti listáról. A kivezetett tételek finanszírozására nem kerül sor."

26. § A Kr. 6/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az OEP főigazgatója különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásának mellőzéséről."

27. § A Kr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

a)felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa)nem éri el az 1200 főt368 000 Ft,
ab)1200 és 1500 fő között van350 000 Ft,
ac)1500 fő felett van312 000 Ft,
b)gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma
ba)nem éri el a 600 főt405 000 Ft,
bb)600 és 800 fő között van387 000 Ft,
bc)800 fő felett van350 000 Ft,
c)vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca)nem éri el az 1200 főt386 000 Ft,
cb)1200 és 1500 fő között van365 000 Ft,
cc)1500 fő felett van329 000 Ft."

"

28. § A Kr. 27/A. §-a a következő (9)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Eftv. 7. § (3) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítás csak abban az esetben járhat TVK átcsoportosítással, ha

a) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében szereplő szakma megszűnik, ebben az esetben a megszűnő szakmához tartozó ellátási területet ezután ellátó egészségügyi szolgáltató részére a TVK megállapítása a (6) bekezdés alapján történik,

b) az átcsoportosítással az adott egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződésében az egészségügyi szolgáltatónál új szakma kerül kialakításra, és az egészségügyi szolgáltató az e szakmához meghatározott ellátási területet korábban ellátó egészségügyi szolgáltatóval a TVK átadásáról és annak mértékéről is megállapodik.

(10) A (9) bekezdés b) pontjában foglaltak irányadók arra az esetre is, amikor a járóbeteg-szakellátás ellátási szintjei között történik a területi ellátási kötelezettség módosítása.

(11) Nem kell módosítani a TVK-t abban az esetben, ha szünetelés miatt az egészségügyi államigazgatási szerv egy adott szakellátás vonatkozásában más egészségügyi szolgáltatót jelöl ki, és a kijelölés időtartama a 30 napot nem haladja meg. Az egészségügyi szolgáltatók a 30 napot meg nem haladó szünetelés időtartamára a TVK átadásáról megállapodhatnak."

29. § A Kr. 27/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járóbeteg-szakellátást is végző aktív fekvőbeteg-szakellátást vagy egynapos sebészeti ellátást nyújtó szolgáltató teljesítményvolumene értékarányosan súlyszámban vagy pontszámban is meghatározható. Az egyes ellátási formák közötti átcsoportosítás aktív fekvőbeteg-szakellátásból vagy egynapos sebészeti ellátásból járóbeteg-szakellátásba, illetve aktív fekvőbeteg-szakellátásból egynapos sebészeti ellátásba kezdeményezhető."

30. § (1) A Kr. 33. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése megtörtént, és amelyre a beteg felvételének helyéről a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helyére történő eljuttatásához - a közlekedési szabályok betartásával a lehetséges legrövidebb, a beteg egészségi állapotának figyelembevételével megválasztott útvonalon - feltétlenül szükség volt."

(2) A Kr. 33. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a beteg állapotának rosszabbodása miatti mentési esemény bekövetkezésére a betegszállító szolgáltatónak felróható okból került sor, az OEP az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja.

(11) Ha az OEP tudomására jut, hogy a szolgáltató az elszámolható hasznos és többlet kilométerek számát nem az (1), (1a), (3) és (4a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jelentette, és az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a jogellenes magatartásra legalább két esetben, a magasabb finanszírozási díj jogosulatlan megszerzése céljából került sor, az OEP az érintett szolgáltató betegszállítási feladatok ellátására kötött finanszírozási szerződését felmondhatja."

31. § A Kr. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti halottszállításért közigazgatási határon belül 8400 forint, közigazgatási határon túli esetben 12 600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, ha a szállításról szóló számlát igazoltan kiegyenlítette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés időpontját kell tekinteni."

32. § A Kr. 35. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(9) A finanszírozási szerződésben egy teljes szakápolói munkaidőre legfeljebb napi 6 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 6 vizit köthető le. A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére időarányosan csökkentett kapacitás köthető le. Az OEP a teljesített viziteket csak abban az esetben finanszírozza, ha a rehabilitációs tevékenységekre számított díjazás aránya nem haladja meg a finanszírozási szerződésben rögzített összes tevékenységre számított díj 50%-át, a szakápolási tevékenységek díjaránya az összes díj 70%-át.

(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetők el, amelyek ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - az ápolási tevékenységek esetében az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetők. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - a logopédia kivételével legfeljebb két hónapos időtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetők el, amelyek az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül egy alkalommal megismételhetők. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást követően ismételt ápolási tevékenységek újelrendelő lap kitöltésével rendelhetők el. Ápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetők, amelyek orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként, az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal megismételhetők. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évről a következő naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdődött."

33. § A Kr. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A rehabilitációs ellátást végző szervezeti egységek által nyújtott ellátásokat - ide nem értve a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat - az OEP honlapján közzétett kitöltési útmutató szerint kell jelenteni."

34. § A Kr. a következő 48/A. §-sal egészül ki:

"48/A. § Otthoni tartós gépi lélegeztetésre az arra jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval az OEP finanszírozási szerződést köt. A finanszírozás betegenként napi fix díjjal történik, amelynek mértéke megegyezik a mindenkori hatályos krónikus napi díj és a 00025 kódszámú krónikus ellátás szorzójának szorzatával. Az egészségügyi szolgáltató köteles bejelenteni, ha a szerződésben meghatározott beteg otthoni lélegeztetése bármilyen okból megszűnik. A bejelentés elmulasztásából eredő finanszírozási többletet a finanszírozó jogosult az egészségügyi szolgáltató finanszírozási díjából visszavonni."

35. § A Kr. IV/A. fejezet címe helyébe a következő cím lép:

"IV/A.

BELFÖLDI KÖLTSÉGMÉRTÉK MEGÁLLAPÍTÁSA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ESETÉN"

36. § A Kr. IV/A. fejezete a következő 50/C. §-sal egészül ki:

"50/C. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti belföldi költségmértéket

a) az 50/A. § (1) és (2) bekezdése alapján,

b) az R. 1. és 1/A. számú melléklete szerinti egyszerhasználatos eszközök, implantátumok és hatóanyagok felhasználása esetén a beszerzési ár alapján

kell megállapítani."

37. § A Kr. a következő 76/G. §-sal egészül ki:

"76/G. § (1) A finanszírozó jogosult az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 3. §-ban foglaltak figyelembevételével a finanszírozási szerződéseket 2015. december 31-éig újrakötni.

(2) A finanszírozó jogosult a teljesítményjelentések rekordképeit saját hatáskörben módosítani. A finanszírozó a módosított rekordképnek megfelelő adatlapokat az alkalmazást megelőzően 45 nappal korábban köteles a honlapján közzétenni és e tényről a vele szerződött egészségügyi szolgáltatókat értesíteni."

38. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kr. 14. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kr. 28. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kr. 28/A. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kr. 28/B. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

39. § A Kr.

a) 4. § (5a), (8) és (10) bekezdésében, 26/A. § (3) bekezdésében, 30. § (3) és (11) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (7) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében, 43/A. § (2) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében és 46. § (3) bekezdésében az "5. napjáig" szövegrész helyébe az "5. munkanapjáig",

b) 5. § (1) bekezdésében az "5. napjáig" szövegrészek helyébe az "5. munkanapjáig",

c) 9. § (2) bekezdésében az "a MOK" szövegrész helyébe az "a Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)",

d) 14. § (9) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segélyt" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segélyt, csecsemőgondozási díjat",

e) 27. § (3) bekezdésében az "és a 67. § alapján a 2013." szövegrész helyébe az "alapján a 2014.",

f) 27. § (4) bekezdésében az "és a 67. § szerint a 2013." szövegrész helyébe a "szerint a 2014.",

g) 33. § (1) bekezdésében az "a betegszállítás szempontjából" szövegrész helyébe az "a szállított betegek szempontjából",

h) 33. § (1a) bekezdésében a "hiánytalanul kitöltött adatlapot" szövegrész helyébe a "hiánytalanul kitöltött, a betegszállítási esemény idő és kilométer adatait eseményszerűen tartalmazó adatlapot",

i) 33. § (3) bekezdésében az "a beteg" szövegrész helyébe az "az adott beteg" szöveg, a "legrövidebb útszakasz" szövegrész helyébe az "útszakasz",

j) 33/A. § (2a) bekezdésében a "61 millió forint" szövegrész helyébe a "76,325 millió forint",

k) 33/A. § (3) bekezdésében a "4 millió forint" szövegrész helyébe a "6 millió forint",

l) 37. § (5) bekezdés f) pontjában az "a megelőző 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény időtartamát" szövegrész helyébe az "a megelőző 12 hónapban végzett 00001 és 00015 kódszámú ápolási események időtartamát",

m) 12. számú melléklet B) részében a "34. § (13) bekezdése" szövegrész helyébe a "35. § (15) bekezdése" szöveg

lép.

40. § Hatályát veszti a Kr.

a) 6/C. § (1) és (2) bekezdése,

b) 27/A. § (3a) bekezdése,

c) 27/A. § (4) bekezdésében a " , valamint az Eftv. 14. § (8) bekezdése szerinti" szövegrész,

d) 35. § (8) bekezdésében az "és a díjazás összege évente" szövegrész,

e) 53. és 54. §-a,

f) 56-58. §-a,

g) 60-62. §-a,

h) 65. és 66. §-a,

i) 68-70. §-a,

j) 72-73. §-a,

k) az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 76. §-a,

l) 76/B. §-a,

m) 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00025" megjelölésű sorában az "és otthoni" szövegrész,

n) 8/A. számú mellékletében foglalt "A nem pszichiátriai rehabilitációs minősítési kritériumok" megjelölésű táblázatot követő jegyzetében a ", diabetológiai szakápoló a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében" szövegrész.

5. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében az "évente legalább két alkalommal az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot meghirdeti" szövegrész helyébe az "az ÁNTSZ a szakirányú tanfolyamot évente meghirdeti" szöveg lép.

6. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

42. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"i) ivóvízellátó rendszer: az ivóvíz beszerzését és szolgáltatását biztosító vízilétesítmények összessége,"

43. § Az R. 4. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Az ivóvízbiztonsági terv felülvizsgálatára, illetve jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határideje 45 nap.

(15) Az ivóvízbiztonsági tervben foglaltak betartását az ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzésének keretében az illetékes népegészségügyi szerv évente legalább egyszer a helyszínen is ellenőrzi."

44. § Az R. 5. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vízmintavételi helyeket a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti pontokon az illetékes népegészségügyi szerv a vízellátó rendszer üzemeltetője kérelmére határozatban hagyja jóvá. Az illetékes népegészségügyi szerv a vízmintavételi helyek jóváhagyáskori feltételeinek fennállását legalább évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja a vízmintavételi helyeket.

(1b) Az élelmiszeripari vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján - a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszer-higiénia biztosítása érdekében felhasználják - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott vizsgálati program szerint ellenőrizze. A vízmintavételi helyeket az élelmiszeripari vállalkozás kérelmére a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hagyja jóvá."

45. § Az R. az 5/A. §-át követően a következő alcímmel és 5/B. §-sal egészül ki:

"Informatikai rendszer

5/B. § (1) A vízminőség-ellenőrző vizsgálatokkal, a határérték-túllépésekkel, a szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményekkel, valamint a minőségjavító intézkedésekkel kapcsolatos adatok, információk rögzítése, folyamatos tárolása és kezelése céljából az OTH működteti a Humán felhasználású vizek informatikai rendszerét (a továbbiakban: HUMVI rendszer).

(2) A HUMVI rendszerbe az OTH, valamint az OTH feljogosítását követően az OKI, az illetékes népegészségügyi szerv, továbbá az üzemeltető, és az üzemeltető által megbízott laboratórium tölthet fel adatokat.

(3) A HUMVI rendszerbe az üzemeltető és az általa megbízott ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a (4)-(7) bekezdésben foglaltak szerint rögzít adatokat.

(4) Az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi emberi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredménye az aktuális negyedév lezárultát követő 15 napon belül a HUMVI rendszerbe feltöltésre kerüljön. Határérték-túllépés esetén a feltöltés keretében a túllépés okát is rögzíteni kell.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak a következők szerint teljesíthetők:

a) az üzemeltető rögzíti az adatokat a HUMVI rendszerben, vagy

b) a laboratórium rögzíti az adatokat a rendszerben, amiket az üzemeltető jóváhagy.

(6) Az üzemeltető az 5. § (5) bekezdésében előírt, elektronikus úton történő tájékoztatást a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén keresztül teljesíti.

(7) Az üzemeltető adatváltozás esetén, de legalább évente egyszer, tárgyév december 10-éig frissíti a HUMVI rendszerben rá vonatkozó, következő adatokat:

a) szolgáltatott vízmennyiség,

b) ellátott települések száma,

c) ellátott lakosok száma,

d) víztípus szerinti megoszlás,

e) vízfelhasználás szerinti megoszlás,

f) vízkezelésre vonatkozó technikai információk, és

g) vízfertőtlenítésének módja.

(8) Az emberi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó, valamennyi hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat eredményét az aktuális negyedév lezárultát követő 15 napon belül az illetékes népegészségügyi szerv által megbízott laboratórium a HUMVI rendszerben rögzíti. A laboratórium által rögzített adatokat az illetékes népegészségügyi szerv jóváhagyja."

46. § (1) Az R. 6. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, üzemeltető által jelentett vagy az illetékes népegészségügyi szerv által észlelt, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az illetékes népegészségügyi szerv a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges ivóvíz minőség javító intézkedéseket elrendeli. A beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló vizsgálat eredményéről az üzemeltető haladéktalanul telefonon és a HUMVI rendszer azonnali jelentési felületén keresztül tájékoztatást nyújt az illetékes népegészségügyi szerv részére, majd a közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozás módját a határérték túllépés feltételezett okának megjelölésével, valamint a beavatkozás hatékonyságát igazoló ellenőrző minta eredményét a HUMVI rendszerben rögzíti."

(2) Az R. 6. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2b) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a beavatkozás elvégzéséről és a beavatkozás eredményességét igazoló vizsgálat eredményéről az élelmiszer-vállalkozás telefonon tájékoztatást nyújt az (1) bekezdésben meghatározott hatóság részére, majd a közegészségügyi kockázat elhárítása érdekében tett beavatkozás módját a határérték túllépés feltételezett okának megjelölésével, valamint a beavatkozás hatékonyságát igazoló ellenőrző minta eredményét a hatóság és a NÉBIH részére haladéktalanul megküldi."

47. § Az R. 6. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A (4) bekezdés szerinti korlátozást az illetékes népegészségügyi szerv, illetve - a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszeripari vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén azon megfelelőségi ponttól, ahol a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvizet az élelmiszer-előállításhoz, illetve -kezeléshez az élelmiszerhigiénia biztosítása érdekében felhasználják - az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv abban az esetben oldhatja fel vagy tekinthet el az elrendelésétől, ha az üzemeltető az egészségkockázat elhárításához, - a vízminőségi kifogás tekintetében - a vízbiztonság fenntartásához szükséges intézkedéseket megtette. Az üzemeltető a megtett intézkedések eredményességét ivóvízvizsgálati eredmények benyújtásával igazolja."

48. § (1) Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az illetékes népegészségügyi szerv az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az önellenőrző és hatósági vizsgálatok eredményére vonatkozó adatokat az aktuális negyedév lezárultát követő 21 napon belül a HUMVI rendszerben jóváhagyja. A népegészségügyi szakigazgatási szerv évente írásos jelentést készít a megye ivóvízminőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja az üzemeltetőket, az élelmiszeripari vállalkozásokra vonatkozóan az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságot és a területi vízügyi hatóságot. Az OTH az éves településsoros ivóvíz-minőségi adatokat elektronikus formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére."

(2) Az R. 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszeripari vállalkozások ivóvízminőségi helyzetére vonatkozó adatokat az aktuális negyedév lezárultát követő 21 napon belül összesíti és megküldi a NÉBIH-nek, amely ezen adatokat az OTH-nak továbbítja; egyúttal tájékoztatja a NÉBIH az OTH-t a 6. § (2b) bekezdése szerint megkapott adatokról is."

49. § Az R.

a) 2. § k) pontjában a "kijelölésre került," szövegrész helyébe a "kijelölésre került, vagy az egyedi ivóvízellátórendszer üzemeltetője," szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "üzemeltető, illetve az élelmiszeripari vállalkozás" szövegrész helyébe az "üzemeltető" szöveg, az "évente jóváhagyott" szövegrész helyébe az "évente határozatban jóváhagyott" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "szerv legalább évente" szövegrész helyébe a "szerv folyamatosan" szöveg,

d) 5. (7) bekezdésében a "szakvéleménye alapján az OTH" szövegrész helyébe a "szakvéleménye alapján az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "megfelelő és naprakész információ" szövegrész helyébe a "megfelelő és rendszeres információ" szöveg

lép.

50. § (1) Az R. 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

51. § Hatályát veszti az R.

a) 5. § (4) bekezdése,

b) 10. § (7), (11), (13) és (13b) bekezdése,

c) 4. számú melléklete.

7. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségügyi szolgáltatónak a szolgáltatás helyén elhelyezett információs táblán fel kell tüntetnie az engedélyezett egészségügyi szakmát, illetve szakmákat, vagy a szervezeti egység működési engedély szerinti elnevezését, továbbá, ha nem folyamatos betegellátást végez, a rendelési időt, valamint a betegek számára rendelkezésre állás idejét. Az egészségügyi szolgáltató a betegek számára elérhető módon tájékoztatást köteles adni az egészségügyi szolgáltatásaira kötött felelősségbiztosítása meglétéről és működési engedélyének érvényességéről."

53. § A Műkr. 7. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetika, genetikai tanácsadás, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztika szakmák működési engedélyezési eljárása során az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megkéri az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának szakmai véleményét. A működési engedélyt az eljáró hatóság a jogszabályban előírt feltételek teljesítésének vizsgálata mellett az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának véleménye alapján adja ki."

54. § A Műkr. 15/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A működési engedély 14. §, 15. §, illetve e § szerinti módosításáról szóló határozatot közölni kell a 11. § (5) bekezdésében felsorolt szervekkel."

55. § A Műkr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó, a (2) bekezdés e)-g) pontja szerinti felfüggesztés és működési engedély visszavonása esetén a betegellátás átmeneti biztosítása érdekében más egészségügyi szolgáltató kijelöléséről a kijelölésre kerülő egészségügyi szolgáltató működési engedélyét kiadó egészségügyi államigazgatási szerv dönt."

56. § A Műkr. a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § E rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

57. § A Műkr.

a) 3. § (2) bekezdésében az "a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben" szövegrész helyébe az "a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "biobanki," szövegrész helyébe a "biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai," szöveg,

c) 7. § (10) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban" szövegrész helyébe az "Az (1) bekezdés, a 14. § (1) bekezdése, a 15/A. §, a 16. § (2) bekezdése, valamint a 19. § szerinti eljárásokban" szöveg,

d) 12/A. § (6) bekezdés g) pontjában az "eredményét" szövegrész helyébe az "eredményét, valamint foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusát" szöveg,

e) 13. § (5) bekezdésében a "kérelmére" szövegrész helyébe a "kérelmére, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében az "a 13. §-ban és 15. §-ban" szövegrész helyébe az "a 13. §-ban, a 15. §-ban és a 17. § (2) bekezdésében" szöveg,

g) 25. § (7) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltatói által" szövegrész helyébe az "egészségügyi szolgáltatói által, továbbá az orvostudományi egyetemeken az orvosképzés keretében" szöveg

lép.

58. § Hatályát veszti a Műkr. 15. § (4) bekezdése.

8. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

59. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 5. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

60. § A Vr. 13/B. § (7) bekezdésében az "a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló" szövegrész helyébe az "a betegfogadási listáról szóló" szöveg lép.

61. § Hatályát veszti a Vr. 3. § (5) bekezdése.

9. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. vhr.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

"e) az egészségügyi szolgáltató érvényes finanszírozási szerződése alapján már finanszírozott szakmában létrejövő új ellátási forma, vagy az egészségügyi szolgáltatónál már finanszírozott ellátási formában - nem átcsoportosítás útján - létrejövő új szakma, továbbá finanszírozási szerződés hiányában is az egészségügyi szolgáltatónál létrejövő új ellátási forma vagy szakma,"

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(2) Az Eftv. vhr. 1. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában többletkapacitás az)

"i) a finanszírozási szerződés szerinti dialízis kapacitás mértékét meghaladó kapacitás,"

(amely a Tv. alapján lekötött kapacitásához képest a magasabb összegű elszámolás és teljesítménynövekedés finanszírozása miatt többletforrás-igénnyel jár.)

(3) Az Eftv. vhr. 1. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:

"(1d) A Tv. 1. § (2) bekezdés i) pontja szerinti kapacitás teljesítménynövekedés vagy magasabb összegű elszámolás hiányában is többletkapacitásnak minősül, ha annak befogadása az egészségügyi szolgáltató összes kapacitása tekintetében növekedést eredményezne."

63. § Az Eftv. vhr. 2/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vagyoni biztosíték mértékének felét az ellátási szerződés megkötését követő 30 napon belül, a teljes összegre történő kiegészítést az ellátási szerződés megkötését követő 90 napon belül teszi le

a) a Tv. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv, illetve fenntartó,

b) a Tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kapacitást átvevő egészségügyi szolgáltató."

64. § Az Eftv. vhr. 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő b) ponttal egészül ki:

[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül]

"a) a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ,

b) a Terrorelhárítási Központ,"

65. § (1) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:

"(8b) A fenntartó a Tv. 5. § (1) bekezdése szerinti tartós ellátási igény csökkenés fennállása nélkül is kezdeményezheti a Tv. 7. § (1), (3) és (4) bekezdése szerinti kapacitás-átcsoportosítást."

(2) Az Eftv. vhr. 8. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki: "(17) Az OTH (16) bekezdés szerinti megkeresése tartalmazza

a) az átcsoportosítással érintett szakmák, ellátási formák megnevezését,

b) az átcsoportosítással érintett kapacitások mennyiségét,

c) az átcsoportosítás szükségességének részletes szakmai indokolását,

d) az átcsoportosítással kapcsolatos szakmai véleményét, és

e) a 13. § (4) bekezdés c) pontja szerinti - a fenntartó által az OTH rendelkezésére bocsátott - hatásvizsgálatot."

66. § (1) Az Eftv. vhr. 8/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén:]

"c) egy aktív fekvőbeteg-szakellátási ágy, valamint heti egy járóbeteg-szakellátási szolgáltatási óra helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató adott szakma szerinti aktív fekvőbeteg-, illetve járóbetegszakellátási kapacitásra az átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű súlyszám,"

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

(2) Az Eftv. vhr. 8/A. § (1) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti átcsoportosítás esetén:]

"f) egy krónikus fekvőbeteg-szakellátási ágy helyébe egynapos ellátásra az átcsoportosított, a szolgáltató - adott krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmájának - kapacitására az átcsoportosítást megelőző finanszírozási évben jutó havi átlagos teljesítmény egyenértékének megfelelő mennyiségű súlyszám,

g) a járóbeteg-szakellátás keretében végezhető nappali ellátás esetében egy beteglétszám helyett egy járóbetegszakellátási óra"

[állapítható meg, azzal, hogy amennyiben intézeti hospice-re a d) pont szerinti kapacitás-mennyiséget meghaladóan csoportosítanak át, az az ott meghatározottak arányában történhet.]

67. § (1) Az Eftv. vhr. 12/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igény elfogadása esetén az igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási szerződésében a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő 30 napon belül az OEP - erre irányuló kérelem esetén - az egészségügyi szolgáltatóval finanszírozási szerződést köt, ha annak jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak. A fizikai megvalósítás időpontját az egészségügyi szolgáltató a támogatási szerződés hatályos példányának bemutatásával az OEP-nél igazolja."

(2) Az Eftv. vhr. 12/C. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a 12. § (1) bekezdése szerinti támogatási igénnyel összefüggő fejlesztés támogatási szerződésében a beruházás vagy beruházási elem fizikai megvalósítására meghatározott időpontot követő egy éven belül a pályázó nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését, vagy annak a pályázatra vonatkozó támogatási szerződésben foglaltak szerinti időpontra történő halasztását, az OTH az OEP megkeresése alapján az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli a nyilvántartásból."

68. § (1) Az Eftv. vhr. 13. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell:)

"a) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a kérelem tárgyát képező egészségügyi tevékenységre működési engedéllyel már rendelkezik, vagy ha az a kérelem tárgyát képező tevékenységre még nem terjed ki, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a működési engedély módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez,"

(2) Az Eftv. vhr. 13. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az OEP a beérkezett kérelmeket, a (6) bekezdés alapján készített összefoglalót, továbbá az OTH által a (7) bekezdés szerinti megkeresésre adott állásfoglalást - a TBB soron következő ülését legalább 10 nappal megelőzően - megküldi a TBB tagjainak."

69. § Az Eftv. vhr. 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A TBB az ülésének időpontját megelőző második hónap utolsó napjáig hiánytalanul beérkezett kérelmeket tárgyalja meg."

70. § Az Eftv. vhr. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A befogadási javaslat elkészítése során nem részesíthető előnyben az a 12. § (1) bekezdése szerinti többletkapacitás igény a fejlesztés fizikai megvalósításától számított 3 éven belül, amely esetében a fejlesztést megelőzően az egészségügyi szolgáltató vagy fenntartója nyilatkozott arról, hogy nincsen többletkapacitásra vonatkozó igénye."

71. § Az Eftv. vhr. 15/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek, az OTH közigazgatási eljárás keretében - legfeljebb egy éves határidő meghatározásával - kötelezi a szolgáltatót a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi feltételek biztosítására. Ha a szolgáltató a határozatban megállapított határidőre sem teljesíti a jogszabályban előírt személyi, tárgyi feltételeket, az OTH kezdeményezi az OEP-nél az adott szakmára megállapított súlyozási szorzó módosítását, kivéve, ha a szolgáltató adott szakmát érintő kapacitása a legalacsonyabb súlyozási szorzóval kerül finanszírozásra."

72. § Az Eftv. vhr. a következő 17/I. §-sal egészül ki:

"17/I. § Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel megállapított 15/C. § (3) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell."

73. § Az Eftv. vhr.

a) 13. § (3) bekezdésében a "két" szövegrész helyébe az "egy",

b) 14. § (6) bekezdésében az "5 nappal" szövegrész helyébe a "10 nappal"

szöveg lép.

74. § Hatályát veszti az Eftv. vhr.

a) 6. § (7) bekezdése,

b) 2. számú melléklet B) rész 4. pontja,

c) 3. számú melléklet 78. pontja.

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kutatás R.) 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen cím alkalmazásában)

"g) IKEB: intézményi etikai bizottság, azaz olyan független bizottság, amelyet minden olyan egészségügyi intézményben létre kell hozni, ahol e cím hatálya alá tartozó kutatást végeznek, és amelynek feladata annak ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy az engedélyezett és etikai szempontból elfogadott kutatás megvalósítása során biztosítva vannak-e a személyi és tárgyi feltételek, és betartják-e a kutatási tervben foglalt előírásokat, etikai követelményeket, különös tekintettel a kutatásba bevontak védelmére."

76. § (1) A Kutatás R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kutatást az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: engedélyező) az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti - a közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok kijelölését meghatározó jogszabály szerinti feladatmegosztásnak megfelelő - etikai bizottság szakhatósági állásfoglalása, vagy a 6. § szerinti regionális etikai bizottság szakvéleménye alapján engedélyezi és nyilvántartásba veszi.

(2) Az engedélyező eljárása során a fővárosi és megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei (a továbbiakban: szakértő) a 2. melléklet szerinti illetékességgel szakértőként járnak el, ennek keretében az engedélyező által meghatározottak szerint vizsgálják a kutatási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét."

(2) A Kutatás R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Több központban végzett kutatásra egy engedélyt kell kiadni."

77. § A Kutatás R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A másodfokú eljárásban - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló kormányrendelet szerinti jogorvoslati hatóság (a továbbiakban: jogorvoslati hatóság) az Egészségügyi Tudományos Tanács Elnöksége (a továbbiakban: ETT Elnöksége) szakhatósági állásfoglalása alapján jár el.

(2) A 6. § szerinti kutatások során a jogorvoslati hatóság a másodfokú eljárásban az ETT Elnöksége szakvéleményének figyelembevételével jár el."

78. § A Kutatás R. 11. § (3) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(A kutatási terv lényeges módosításának minősül különösen, ha)

"e) a kutatásba új kutatási helyszín kerül bevonásra, vagy

f) a kutatás vezetőjének személye változik."

79. § A Kutatás R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedélyező a kutatás időtartama alatt ellenőrzi, hogy a kutatást a szakmai szabályoknak megfelelően, az engedélyben és a kutatási tervben foglaltaknak megfelelően végzik-e. Az engedélyező - a feladatkörüket érintő szakkérdés felmerülése esetén - bevonja a szakértőt, az etikai bizottságot vagy az IKEB-et az ellenőrzés lefolytatásába. A szakértő, az etikai bizottság és az IKEB az engedélyezési eljárás tekintetében rá irányadó jogszabály szerint közreműködik az ellenőrzés lefolytatásában."

80. § A Kutatás R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a kérelmező kívánja a kutatást annak befejezése előtt felfüggeszteni vagy megszüntetni, erről az indokok felsorolásával legkésőbb a felfüggesztéssel vagy megszüntetéssel egyidejűleg értesíti az engedélyezőt, az etikai bizottságot, a szakértőt, és több központban végzett kutatás esetén valamennyi érintett magyarországi kutatóhelyet. A kérelmező kutatást felfüggesztő vagy megszüntető bejelentése alapján az engedélyező a kutatást a nyilvántartásban felfüggesztett vagy megszüntetett státusszal tünteti fel."

81. § A Kutatás R. a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 2. § g) pontjában, 3. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 10. §-ban, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, valamint 2. mellékletben foglaltakat a 2015. március 1-jét megelőzően már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmeket és az engedélyezett, de be nem fejezett kutatásokhoz kapcsolódó dokumentációt a szakértő haladéktalanul, de legkésőbb 2015. március 15-éig átadja az OTH részére.

(3) A MódR.-rel megállapított 3. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást az OTH 2015. augusztus 1-jéig állítja össze."

82. § A Kutatás R. 2. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

83. § A Kutatás R. 7. § e) pontjában a "szakmai alkalmasságáról," szövegrész helyébe a "szakmai alkalmasságáról és etikai megfelelőségéről," szöveg lép.

84. § Hatályát veszti a Kutatás R.

a) 11. § (3) bekezdés c) pontjában a "vagy" szövegrész,

b) 12. § (2) és (3) bekezdése.

11. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

85. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az OEP - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a jogszabályokban meghatározott feladatai keretében

a) meghatározza a területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a területi egészségügyi ellátás megszervezését,

b) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,

c) ellátja az egészségüggyel, az egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési és értékelési, kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,

d) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben."

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a hatósági feladatok ellátása céljából

a) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában a Budapest Főváros Kormányhivatala megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve hajózási, illetve repülőtéri kirendeltséget,

b) a határkikötő, a nemzetközi áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő vonatkozásában a Baranya Megyei Kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve hajózási kirendeltséget működtet [az a) és b) pontban foglalt kirendeltségek a továbbiakban együtt: kirendeltség]".

(2) Az ÁNTSZr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti repülőtéren és kikötőkben a kirendeltség látja el a területileg illetékes járási népegészségügyi intézetek számára jogszabályban meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket."

87. § Az ÁNTSZr. 12. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az Eütv.)

"ad) 159. § (6) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

88. § Az ÁNTSZr. a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § A Kormány az Országos Egészségfejlesztési Intézetet jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet Dohányzásellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005. évi III. törvénnyel kihirdetett, az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat ellátására."

89. § Az ÁNTSZr. 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A másodfokú eljárás)

"b) ha első fokon a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, kirendeltség vagy - ha jogszabály másként nem rendelkezik - országos intézet járt el, az országos tisztifőorvos,"

(hatáskörébe tartozik.)

90. § Az ÁNTSZr. 23. § (1) bekezdésében a "természetes fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló" szövegrész helyébe a "természetes fürdővízzé nyilvánítási" szöveg lép.

91. § Hatályát veszti az ÁNTSZr.

a) 12. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja,

b) 12. § (5) bekezdés c) pont cf) alpontja,

c) 4. melléklet IV. pontja.

13. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

92. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében a "2014. évre" szövegrész helyébe a "2015. évre" szöveg lép.

14. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

93. § Hatályát veszti a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § i), p) és q) pontja,

b) 2/B. § (2) bekezdése.

15. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

94. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öotv. Vhr.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása annak az egészségügyi államigazgatási szervnek a hatáskörébe tartozik, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi szolgáltató működési engedélyének kiadására jogosult."

95. § Az Öotv. Vhr. 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "praxisengedéllyel" szövegrész helyébe a "praxisjoggal" szöveg lép.

16. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

96. § A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésében a "Magyar Honvédség Honvédkórház" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség Egészségügyi Központ" szöveg lép.

17. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

97. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kábítószer Vhr.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet évente, legkésőbb a tárgyév február 28-ig nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem által érintett évre vonatkozó, az ipari mák termesztésére szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget."

98. § A Kábítószer Vhr. a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § Az a gazdálkodó szervezet, amely 2014. december 31-én a GBL vegyületre vonatkozóan érvényes nem gyógyászati célú tevékenységi engedéllyel, eseti kutatási engedéllyel rendelkezik vagy az EEKH nyilvántartásában szerepel, a GBL vegyülettel végzett, az engedély vagy a nyilvántartás szerinti tevékenységét továbbra is folytathatja."

99. § A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

18. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

100. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OBDK Vhr.) 19. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OBDK)

"b) összegzi a jogvédelmi képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó szakembereknek szakmai segítséget, módszertani útmutatást nyújt, szakmai műhelyt és továbbképzési programot szervez, valamint képzési programot dolgoz ki és képzést tart a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak érvényesülése érdekében,"

101. § Az OBDK Vhr. 20. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogok érvényesítése érdekében az OBDK tájékoztatást nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára)

"e) az egy adott tagállamban kiállított, de más tagállamban kiváltott orvosi rendelvényeken feltüntetendő elemekről."

102. § Az OBDK Vhr. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Mentesül az 5. § (1) bekezdése szerinti tanfolyam és vizsga letétele alól a jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédői képesítéssel, valamint a betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, továbbá az egészségügyi szakjogász végzettséggel rendelkező személy. A kinevezésében meghatározott próbaidő tartamáig mentesülhet továbbá az a személy is, aki az OBDK-val létesített munkavégzésre irányuló jogviszonya kezdetekor az 5. § (1) bekezdése szerinti tanfolyam elvégzését vállalja és a vizsgát a próbaidő leteltéig sikeresen teljesíti."

103. § Az OBDK Vhr. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § E rendelet

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

104. § Az OBDK Vhr.

a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a "szakképzettségű személy," szövegrész helyébe a "szakképzettségű, továbbá az okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező személy," szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés d) pontjában a "hittanár." szövegrész helyébe a "hittanár, továbbá az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy." szöveg,

c) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a "kifüggesztésre kerüljön," szövegrész helyébe a "kifüggesztésre kerüljön, továbbá, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon közzétételre kerüljön," szöveg

lép.

105. § Hatályát veszti az OBDK Vhr. 15. § (3) bekezdésében a " , valamint a kormányzati portálon" szövegrész.

19. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

106. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. rendelet) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 252. pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónak az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó, 2015. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja a bérnövelésre 2014. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérnövelés megvalósítása során a foglalkoztatottat a 2014. december 1-jén hatályos jogszabályi rendelkezések és a munkaszerződés alapján megillető alapbér, valamint rendszeres pótlék vagy pótlékok együttes összegét 2015. január 1-jével az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatott esetén az 5. mellékletben szereplő összeggel meg kell emelni (a továbbiakban: havi béremelési összeg).

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági kezdő időpont és 2014. december 31-e közötti időszak vonatkozásában a bérnövelés megvalósítása érdekében az (1) bekezdés szerint béremelésre jogosult foglalkoztatott részére - legfeljebb az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának időtartamára - a (2) bekezdés szerinti havi béremelési összeget egy összegű bérkülönbözetként kell megállapítani, és azt a 2015. január havi munkabér kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni.

(4) A munkáltató által a (3) bekezdés szerinti időszakra vonatkozóan kifizetendő bérkülönbözet biztosítása érdekében igényelhető támogatás összege megegyezik a munkáltató által kifizetendő bérkülönbözetnek a kifizetőt terhelő adókkal és járulékokkal megnövelt mértékével.

(5) A (3) bekezdés szerinti bérkülönbözet biztosításához nyújtott támogatás igénylésére a 4. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a (3) bekezdés szerint kifizetendő bérkülönbözet tekintetében a GYEMSZI 2015. január 20-ig továbbítja a bruttó támogatási összeget az OEP részére."

107. § A 256/2013. Korm. rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

108. § Hatályát veszti a 256/2013. Korm. rendelet 10/A. §-a.

20. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az élelmiszerlánc területén a NÉBIH, a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, valamint a járási hivatal járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) élelmiszer-biztonsági szempontból ellenőrzi, hogy a biocid termék ipari alkalmazása, raktározása, valamint a biocid termékkel végzett foglalkozásszerű tevékenység megfelel-e az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott követelményeknek. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi továbbá a forgalomba hozott biocid termék engedélyében foglaltak betartását az élelmiszer-biztonsági szempontok figyelembe vételével. Az élelmiszerláncfelügyeleti szerv laboratóriumi vizsgálattal is ellenőrizheti az élelmiszerláncban felhasználásra forgalomba hozott biocid termék megfelelőségét."

(2) A 316/2013. Korm. rendelet 21. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogsértés esetén saját hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket az élelmiszerbiztonság fenntartása érdekében. A biocid termék gyártására, forgalomba hozatalára visszavezethető hiányosság vagy annak gyanúja esetén a NÉBIH értesíti az OTH-t."

110. § A 316/2013. Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OTH információs szolgálatot működtet, valamint a honlapján elérhetővé teszi)

"b) a Magyarországon engedéllyel rendelkező biocid termékekre vonatkozó információk közül a következőket:

ba) a termék nevét,

bb) az engedély adatai közül az engedély számát, az engedély lejáratának időpontját, első engedély számát,

bc) az engedélyes nevét,

bd) a biocid terméktípus számát és

be) a termék hatóanyagának megnevezését."

111. § A 316/2013. Korm. rendelet 26. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"e) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 11-i 334/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

112. § A 316/2013. Korm. rendelet 24. § (1), (2) és (3) bekezdésében az "1451/2007/EK bizottsági rendelet" szövegrész helyébe az "1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet" szöveg lép.

113. § Hatályát veszti a 316/2013. Korm. rendelet

a) 21. § (5) bekezdése,

b) 23. § (2) bekezdése,

c) 26. § b) pontja.

21. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

114. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A külföldi gyógykezelés akkor engedélyezhető, ha a társadalombiztosítás által be nem fogadott gyógykezelés Magyarországon szakmailag elfogadott és reális egészségnyereséggel jár. A külföldi gyógykezelést akkor kell engedélyezni, ha a társadalombiztosítás által befogadott gyógykezelés Magyarországon a betegnek az engedély iránti kérelem benyújtása időpontjában fennálló egészségi állapotára és betegségének várható lefolyására tekintettel orvosszakmai szempontból elfogadható időn belül magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál nem biztosítható."

115. § (1) A Kgyr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy a külföldi gyógykezelést az uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó szolgáltatónál, illetve bármilyen más okból nem az uniós rendeletek szabályai szerint kívánja igénybe venni, vagy olyan engedélyt kér, amely kizárólag az ellátás igénybevételére jogosít az egészségügyi szolgáltató megjelölése nélkül, erről kérelmében nyilatkoznia kell. Az OEP az 5. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott eljárást folytatja le, figyelembe véve a sürgősséget és az egyéb egyedi körülményeket. A jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmet az OEP abban az esetben utasíthatja el, ha az ellátás orvosilag indokolt időn belül hazai közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál biztosítható. Ha ez a feltétel nem áll fenn, az OEP a külföldi gyógykezelést engedélyezi, és döntése mellé kiadja a 4. melléklet szerinti bírálati lapot."

(2) A Kgyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevétele esetén a külföldi gyógykezelésre jogosult személy az ellátás hitelt érdemlően igazolt tényleges költségének utólagos megtérítésére jogosult, azzal, hogy az OEP által fizetendő térítés összege nem haladhatja meg az igénybevétel idején az ellátásra vonatkozó magyarországi közfinanszírozott ellátás belföldi költségének mértékét. Ebben az esetben a külföldi gyógykezelésre jogosult személynek teljesítenie kell a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási feltételeket. A belföldi költségmértéket az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani."

116. § A Kgyr. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a GYEMSZI-nek a Tagozat szakmai javaslatával kapcsolatban fenntartása van vagy a Tagozat véleménye nem egyértelmű, akkor ezek tisztázása érdekében azt a GYEMSZI felülvizsgálat céljából 3 napon belül megküldi az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökségének és erről egyidejűleg értesíti az OEP-et. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége - ha indokoltnak tartja a felülvizsgálati eljárás során további információ bekérését, akkor annak tartalmát és módját meghatározva és dokumentálva - az 5. melléklet alapján új javaslatot készít, amelyben 5 napon belül előadja orvosszakmai véleményét, és azt egyidejűleg megküldi a GYEMSZI-nek. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége a megadott határidőben nyilatkozhat arról is, hogy a Tagozat szakmai javaslatával egyetért. A GYEMSZI a javaslatot 3 napon belül továbbítja az OEP-nek."

117. § A Kgyr. 2. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

118. § A Kgyr. 9. § (7) bekezdésében a "kísérő költségei" szövegrész helyébe a "kísérő utazási költségei" szöveg lép.

22. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

119. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(6) Természetes halál esetén, ha a holttest boncolására nem került sor, a holttest elhamvaszthatóságát a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete engedélyezi."

23. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

120. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evr.) 10. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A megyei tisztifőorvos az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó tervet (a továbbiakban: megyei részterv) a vonatkozó szakmai előírások alapján készíti el, amit a megyei védelmi bizottság elnöke ellenjegyez. A megyei résztervek ellenjegyzésre történő felterjesztési határideje tárgyév március 31-e. A megyei védelmi bizottság elnöke az általa ellenjegyzett megyei résztervet tárgyév április 15-éig az országos tisztifőorvos részére megküldi jóváhagyás céljából.

(6) Az országos tisztifőorvos az (5) bekezdés szerint megküldött megyei részterveket szükség esetén visszaküldi a megyei tisztifőorvos részére átdolgozás céljából. A jóváhagyott megyei részterveket az országos tisztifőorvos - felhasználás céljából - megküldi az egészségügyért felelős miniszter részére tárgyév május 15-éig."

(2) Az Evr. 10. §-a a következő (7)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az országos tisztifőorvos tárgyév május 15-éig terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter részére az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálatnak az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó résztervét.

(8) Az OMSZ főigazgatója, valamint az EKI főigazgatója tárgyév május 15-éig terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter részére az OMSZ résztervét, illetve az EKI-nek az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó résztervét.

(9) A (6)-(8) bekezdés szerinti jóváhagyott résztervek alapján az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik az Egészségügyi Válsághelyzetek Kezelésének Országos Tervének (a továbbiban: Országos Terv) előkészítéséről.

(10) A (9) bekezdés szerinti előkészítés keretében az országos tisztifőorvos tárgyév június 15-éig tehet javaslatot az Országos Terv tartalmi elemeire.

(11) Az Országos Terv az egészségügyi válsághelyzetek kezelésének legfőbb tervezési dokumentuma, ami a (9) bekezdés szerinti részterveken túl tartalmazza az egyes résztervek alkalmazásának, illetve azok együttes alkalmazásának tervét a vonatkozó szakmai előírások szerint.

(12) Az Országos Tervet az egészségügyért felelős miniszter adja ki tárgyév június 30-áig."

24. Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosítása

121. § Hatályát veszti az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 13-13/D. §-a, 22. §-a, 23. §-a, 28. §-a és 48. §-a.

25. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása

122. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cs1.) 16. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2015. január 1-je előtt előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok 2014. december 31-ét követően is felhasználhatók, azzal, hogy ahol a nyomtatvány terhességi gyermekágyi segélyt említ, ott a 2014. december 31-ét követően megnyílt igényjogosultság esetén csecsemőgondozási díjat kell érteni.

(4) A 2014. december 31-e után előállított 5. számú melléklet szerinti nyomtatványok alkalmazása során csecsemőgondozási díj alatt terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való igényjogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg."

123. § A Cs1. 5. számú mellékletében a "terhességi gyermekágyi segélyre" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra" szöveg lép.

124. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § b) pont bf) alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban",

b) 19. § (6) bekezdésében a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrészek helyébe "terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj,"

c) 2. számú melléklet 3.2. és 3.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban",

d) 3. számú melléklet 3.4. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban",

e) 4. számú melléklet 3.2. és 3.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban"

szöveg lép.

125. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 4.2.7.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj",

b) 2/A. számú melléklet 4.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj",

c) 3. számú melléklet

ca) 1.8. alpontjában a "gyermekgondozási díjat vagy terhességi gyermekágyi segélyt" szövegrész helyébe a "gyermekgondozási díjat, terhességi-gyermekágyi segélyt vagy csecsemőgondozási díjat",

cb) 5.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj",

d) 4. számú melléklet 4.1.2. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, a csecsemőgondozási díj",

e) 9. számú melléklet 5.2.8.3. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj"

szöveg lép.

126. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet "TÁJÉKOZTATÓ az igénylőlap kitöltéséhez" részében a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg lép.

127. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: "Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért", valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: "Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése" keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

128. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész

aa) 1714. pontjában a "Terhességi-gyermekágyi segélyt" szövegrészek helyébe a "Csecsemőgondozási díjat",

ab) 1714. pontjában a "Terhességi-gyermekágyi segélyre" szövegrész helyébe a "Csecsemőgondozási díjra",

ac) 1747. pontjában a "Terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "Csecsemőgondozási díj",

ad) 1747. pontjában a "Terhességi-gyermekágyi segélyt" szövegrész helyébe a "Csecsemőgondozási díjat"

b) 3. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész 1514. pontjában a "Terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "Csecsemőgondozási díj"

szöveg lép.

129. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció "A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban" keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjban" szöveg lép.

130. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.11. alpontjában és 2. pont 2.5. alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díj" szöveg lép.

131. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet "III. Jövedelem típusai" rész 3. pontjában a "terhességi-gyermekágyi segély" szövegrész helyébe a "terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj" szöveg lép.

132. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyre" szövegrész helyébe a "csecsemőgondozási díjra" szöveg lép.

133. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, 8. §-a, 13. § (2) bekezdése, 17. § b) pontja, valamint 18. § f) és g) pontja.

26. Záró rendelkezések

134. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet 2015. április 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1-32. §, a 35-37. §, a 38. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdése, a 39. §, a 40. § a)-l) és n) pontja, a 41-74. §, a 85-86. §, a 88-89. §, a 91. § c) pontja, a 92-118. §, a 120. §, a 122-132. §, a 135. §, az 1. és 2. melléklet, a 4-9. melléklet, valamint a 11-13. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 121. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 34. §, a 40. § m) pontja, a 75-84. §, a 87. §, a 90. §, a 91. § a) és b) pontja, valamint a 10. melléklet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 33. §, a 38. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2015. április 1-jén lép hatályba.

135. § (1) Ez a rendelet

a) a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről szóló 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendeletnek a piacra jutás bizonyos feltételei tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. március 11-i 334/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a biocid termékekben található valamennyi létező hatóanyag szisztematikus vizsgálatára irányuló, az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett munkaprogramról szóló, 2014. augusztus 4-i 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

millió forint

Megnevezés2015. évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
86 292,0
649,3
10 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen97 047,5
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem
MSZSZ: gyermekgyógyászat
MSZSZ: nőgyógyászat
2 217,1
19 529,8
483,4
121,6
96,3
2.Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen22 448,2
3.Fogászati ellátás25 946,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás6 196,9
8.Művesekezelés23 171,1
9.Otthoni szakápolás4 596,8
11.Működési költségelőleg2 000,0
Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
8,9
5 611,3
60,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
szolgálatok együttműködésének támogatása
750,0
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete53 486,9
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése7 800,0
13.Célelőirányzatok összesen67 737,1
15.Mentés29 471,2
17.Laboratóriumi ellátás21 191,3
Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás123 419,1
Fekvőbeteg szakellátás428 835,5
- aktív fekvőbeteg szakellátás359 986,3
- krónikus fekvőbeteg szakellátás62 849,2
- bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)1 000,0
- várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete5 000,0
Extrafinanszírozás500,0
Speciális finanszírozású szakellátás76 069,1
18.Összevont szakellátás összesen628 823,7
21.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék10 000,0
22.Háziorvosi ellátórendszer megújításának I. üteme10 000,0
Összesen948 630,6

"

2. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kr. 8. számú mellékletében foglalt táblázat "00029" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KódjaMegnevezéseSzorzója)
00029Krónikus belgyógyászati, nőgyógyászati és pulmonológiai osztályokon, a
természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 13. § (1) és (3)
bekezdése szerinti gyógytényezők felhasználásával végzett krónikus ellátás
1,8

3. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 18. pontja a következő "F." ponttal egészül ki: "F. rehabilitációs ellátás folytatása az elsőbbségi rehabilitáció megszakítását követően"

2. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 19. pontja a következő "N." és "P." ponttal egészül ki:

"N. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás - elsőbbségi rehabilitáció

P. rehabilitációs ellátási program szerinti teljes napi ellátás - programozható rehabilitáció"

3. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 23. pontja az "R." pontot követően a következő "S." ponttal egészül ki:

"S. otthonába bocsátva, elsőbbségi rehabilitációs ellátás megszakítása miatt"

4. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pont 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. ápolást indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség"

5. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pont 3. pontja helyébe a következő pont lép:

"3. ápolást indokoló fődiagnózis/rehabilitációs szervezeti egységben végzett ellátás esetén a rehabilitációs ellátást indokoló fődiagnózis"

6. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontja az "M." pontot követően a következő "P." ponttal egészül ki:

"P. rehabilitációs ellátást indokoló kísérő betegség"

7. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pont "R." pontja helyébe a következő pont lép:

"R. rehabilitációt igénylő indokoló diagnózis az aktív ellátást végző szervezet szerint"

8. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 26. pontja a következő "X." ponttal egészül ki:

"X. rehabilitációs állapot kód funkcionális teszt alapján"

9. A Kr. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 27. pontja az "S." pontot megelőzően a következő "G-I." ponttal egészül ki:

"G. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló fődiagnózis alapján

H. rehabilitációs célú beavatkozás a rehabilitációt indokoló kísérő betegség miatt

I. rehabilitációs terv Rehabilitációs Ellátási Program szerinti ellátásra"

4. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2015. évre vonatkozó TVK

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2014. november és 2015. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 78 270 495 337 pontszám.

Ebből:

1.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

1.1.1. a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

1.1.2. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 100 000 000 pontszám;

1.2. a következő, korai fejlesztést végző intézmények részére 43 779 694 pontszám a következők szerint:

IntézményÉves TVK többlet pontszám
4013Autizmus Alapítvány, Budapest13 784 103
4977Nemzetközi Pető András Közalapítvány1 106 808
5087Dévény Anna Alapítvány6 780 421
7990Vadaskert Alapítvány, Budapest6 887 628
B944Gézengúz Alapítvány, III. kerület13 866 876
H058Budapesti Korai Fejlesztő Központ1 353 858
ÖSSZESEN43 779 694

2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2014. november és 2015. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos TVK mértéke: 2 092 775 súlyszám.

Ebből:

2.1. az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

2.1.1. a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret,

2.1.2. a várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok fedezete, valamint

2.1.3. a Népegészségügyi Program keretében végzett vastagbélszűrést követő ellátások fedezete mindösszesen: 34 000 súlyszám.

3. Az egyes ellátási formák 2015. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

ABC
1.HónapAktív fekvőbeteg-szakellátásJáróbeteg-szakellátás
2.2014. november1/121/12
3.2014. december1/121/12
4.2015. január1/121/12
5.2015. február1/121/12
6.2015. március1/121/12
7.2015. április1/121/12
8.2015. május1/121/12
9.2015. június1/121/12
10.2015. július1/121/12
11.2015. augusztus1/121/12
12.2015. szeptember1/121/12
13.2015. október1/121/12

"

5. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók 2015. évre vonatkozó TVK mennyisége

súlyszám*

ABCDEFGHIJ
12 havi keret2015. április 30-ig felhasználható (6 havi) keret
1OEP kódEgészségügyi szolgáltatóÖsszesenAktív fekvőEgynaposAltatásban
végzett
fogászatra
szerződhető
keret
ÖsszesenAktív fekvőEgynaposAltatásban
végzett
fogászatra
szerződhető
keret
201_1052Mohácsi Kórház7 243,266 414,05829,210,003 621,633 207,02414,600,00
301_2912Pécsi Tudományegyetem95 882,5195 582,510,00300,0047 941,2647 791,260,00150,00
401_A316Siklósi Kórház Nonprofit Kft.345,340,00345,340,00172,670,00172,670,00
501_C353URO-CLIN Kft.840,000,00840,000,00420,000,00420,000,00
601_N584Komlói Egészségcentrum2 884,732 268,41616,320,001 442,361 134,20308,160,00
701_N591Szigetvári Kórház4 980,204 980,200,000,002 490,102 490,100,000,00
802_1084Bajai Szent Rókus Kórház14 279,9113 932,95346,960,007 139,956 966,47173,480,00
902_1122Bács-Kiskun Megyei Kórház66 854,6766 770,3884,290,0033 427,3333 385,1942,150,00
1002_N590Kiskunhalasi Semmelweis Kórház14 702,6314 191,37511,250,007 351,317 095,69255,630,00
1103_1243Orosházi Kórház9 462,199 055,93406,270,004 731,104 527,96203,130,00
1203_1248Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház36 156,2036 156,200,000,0018 078,1018 078,100,000,00
1303_1249Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet13 466,1412 988,53477,610,006 733,076 494,26238,810,00
1404_1301Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, Edelény3 991,333 991,330,000,001 995,661 995,660,000,00
1504_1345Tiszaújváros Városi Rendelőintézet773,000,00773,000,00386,500,00386,500,00
1604_1349Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház
76 516,8875 655,46861,420,0038 258,4437 827,73430,710,00
1704_1391Sárospatak Városi Rendelőintézet767,000,00767,000,00383,500,00383,500,00
1804_1400Szerencs ESZEI485,000,00485,000,00242,500,00242,500,00
1904_1407Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház7 796,137 673,20122,920,003 898,063 836,6061,460,00
2004_M058Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft.3 607,403 082,93524,470,001 803,701 541,47262,230,00
2104_N587Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi
Oktatókórház
27 779,2127 779,210,000,0013 889,6013 889,600,000,00
2204_N684Almási Balogh Pál Kórház, Ózd7 979,087 979,080,000,003 989,543 989,540,000,00
2305_1454CSMEK Hódmezővásárhely - Makó9 065,718 161,39904,330,004 532,864 080,69452,160,00
2405_1484Mellkasi Betegségek Szakkórháza, Deszk3 561,123 561,120,000,001 780,561 780,560,000,00
2505_1487Dr. Bugyi István Kórház, Szentes12 333,4612 333,460,000,006 166,736 166,730,000,00
2605_2917SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ93 474,3193 134,310,00340,0046 737,1646 567,160,00170,00
2705_M226Kisteleki Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.343,740,00343,740,00171,870,00171,870,00
2806_1568Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház50 345,0848 797,071 548,000,0025 172,5424 398,54774,000,00
2906_C975NAPFÉNY 2001 Nonprofit Kft.668,600,00668,600,00334,300,00334,300,00
3006_H059Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft.1 008,000,001 008,000,00504,000,00504,000,00
3106_M934Szent Pantaleon Kórház, Dunaújváros18 001,0017 901,7999,210,009 000,508 950,8949,610,00
3207_1601Csornai Margit Kórház253,000,00253,000,00126,500,00126,500,00
3307_1630Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet, Kapuvár376,210,00376,210,00188,110,00188,110,00
3407_1640Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr50 823,0250 823,020,000,0025 411,5125 411,510,000,00
3507_1644Karolina Kórház-Rendelőintézet, Mosonmagyaróvár5 308,365 308,360,000,002 654,182 654,180,000,00
3607_1663Soproni Gyógyközpont15 072,8715 072,870,000,007 536,447 536,440,000,00
3708_1683Gróf Tisza István Kórház8 600,568 315,38285,180,004 300,284 157,69142,590,00
3808_2894Debreceni Egyetem Klinikai Központ104 012,77103 592,770,00420,0052 006,3951 796,390,00210,00
3908_N600Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet40 254,7439 844,45410,290,0020 127,3719 922,22205,150,00
4009_2899Mátrai Gyógyintézet3 354,073 354,070,000,001 677,031 677,030,000,00
4109_N581Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet7 371,597 017,69353,910,003 685,803 508,84176,950,00
4209_N585Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet27 539,5027 539,500,000,0013 769,7513 769,750,000,00
4309_N682Bugát Pál Kórház7 455,207 051,49403,710,003 727,603 525,75201,850,00
4410_1865Vaszary Kolos Kórház12 843,4612 843,460,000,006 421,736 421,730,000,00
4510_1871Selye János Kórház1 434,001 273,03160,970,00717,00636,5180,490,00
4610_1876Szent Borbála Kórház27 747,4527 746,630,820,0013 873,7313 873,320,410,00
4710_K404Kastélypark Klinika Kft.2 301,171 920,00381,170,001 150,59960,00190,590,00
4811_1903Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet9 506,449 024,94481,500,004 753,224 512,47240,750,00
4911_1928Szent Lázár Megyei Kórház18 633,0018 633,000,000,009 316,509 316,500,000,00
5011_1945Margit Kórház378,340,00378,340,00189,170,00189,170,00
5112_1980Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Dabas342,970,00342,970,00171,490,00171,490,00
5212_2010Pest Megyei Flór Ferenc Kórház25 708,7425 386,84321,900,0012 854,3712 693,42160,950,00
5312_2049Szent Rókus Kórház, Budapest2 176,100,002 176,100,001 088,050,001 088,050,00
5412_2052Szentendre Egészségügyi Intézet435,000,00435,000,00217,500,00217,500,00
5512_2057Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézet498,000,00498,000,00249,000,00249,000,00
5612_2073Tüdőgyógyintézet Törökbálint7 769,807 769,800,000,003 884,903 884,900,000,00
5712_2090Vecsési Egészségügyi Szolgálat346,690,00346,690,00173,350,00173,350,00
5812_2095Jávorszky Ödön Városi Kórház, Vác15 348,9215 214,96133,960,007 674,467 607,4866,980,00
5912_2103Dr. Romics László Egészségügyi Intézet, Érd1 034,000,001 034,000,00517,000,00517,000,00
6012_2911Gálfi Béla Nonprofit Kft757,90757,900,000,00378,95378,950,000,00
6112_C613EUROP-MED KFT.1 743,540,001 743,540,00871,770,00871,770,00
6212_H199MEN FOR CARE KFT.680,330,00680,330,00340,170,00340,170,00
6312_N588Misszió Egészségügyi Központ345,060,00345,060,00172,530,00172,530,00
6412_N593Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet16 518,9016 518,900,000,008 259,458 259,450,000,00
6513_2137Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház45 006,6945 006,690,000,0022 503,3522 503,350,000,00
6613_2162Siófoki Kórház-Rendelőintézet10 669,3010 347,20322,100,005 334,655 173,60161,050,00
6713_3205Kistérségi Járóbetegellátó Központ, Barcs500,000,00500,000,00250,000,00250,000,00
6813_H275Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum5 350,785 350,780,000,002 675,392 675,390,000,00
6913_N683Nagyatádi Kórház4 228,634 069,84158,790,002 114,322 034,9279,390,00
7014_2230Felső-Szabolcsi Kórház14 010,3913 716,21294,180,007 005,196 858,10147,090,00
7114_N599Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
85 841,8285 562,94278,880,0042 920,9142 781,47139,440,00
7215_2324Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi G. Kórház-
Rendlőintézet, Szolnok
36 527,3236 527,320,000,0018 263,6618 263,660,000,00
7315_2378Kátai Gábor Kórház, Karcag8 117,658 117,650,000,004 058,834 058,830,000,00
7415_8002Szolnoki MÁV Kórház3 632,903 632,900,000,001 816,451 816,450,000,00
7515_N586Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet2 161,002 126,1034,900,001 080,501 063,0517,450,00
7615_N596Jászberényi Szent Erzsébet Kórház6 631,796 631,790,000,003 315,893 315,890,000,00
7716_2392Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet429,080,00429,080,00214,540,00214,540,00
7816_2425Balassa János Kórház26 816,1526 816,150,000,0013 408,0713 408,070,000,00
7916_2436Paksi Gyógyászati Központ370,170,00370,170,00185,080,00185,080,00
8016_N582Dombóvári Szent Lukács Kórház5 491,305 115,97375,330,002 745,652 557,99187,660,00
8117_2524Kemenesaljai Egyesített Kórház303,000,00303,000,00151,500,00151,500,00
8217_2531Szent László Kórház, Sárvár456,650,00456,650,00228,330,00228,330,00
8317_N595Markusovszky Egyetemi Oktatókórház46 777,9846 627,88150,100,0023 388,9923 313,9475,050,00
8418_2535Magyar Imre Kórház9 628,688 977,36651,320,004 814,344 488,68325,660,00
8518_2586Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti
Szakrendelő
5 745,415 314,36431,040,002 872,702 657,18215,520,00
8618_2601Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű2 773,252 773,250,000,001 386,631 386,630,000,00
8718_2611Zirci Erzsébet Kórház343,630,00343,630,00171,820,00171,820,00
8818_2893Balatonfüred Állami Szívkórház4 157,704 157,700,000,002 078,852 078,850,000,00
8918_C149Pannon Reprodukciós Intézet Kft.982,63982,630,000,00491,31491,310,000,00
9018_H505Szent Donát Várpalota Kft.578,580,00578,580,00289,290,00289,290,00
9118_N592Deák Jenő Kórház365,000,00365,000,00182,500,00182,500,00
9218_N594Csolnoky Ferenc Kórház30 116,7130 116,710,000,0015 058,3615 058,360,000,00
9319_2703Keszthelyi Kórház5 144,234 569,16575,070,002 572,122 284,58287,540,00
9419_2734Zala Megyei Kórház37 138,4937 138,490,000,0018 569,2518 569,250,000,00
9519_2747Kanizsai Dorottya Kórház14 948,7314 266,37682,370,007 474,377 133,18341,180,00
9619_N597Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház876,64876,640,000,00438,32438,320,000,00
9720_0765HT Medical Center Kft.679,040,00679,040,00339,520,00339,520,00
9820_2872Bethesda Gyermek Kórház6 494,136 306,130,00188,003 247,073 153,070,0094,00
9920_2873Bajcsy-Zsilinszky Kórház27 608,9127 608,910,000,0013 804,4613 804,460,000,00
10020_2877Heim Pál Gyermekkórház-Rendelőintézet17 227,6916 977,690,00250,008 613,848 488,840,00125,00
10120_2878Egyesített Szent István és Szent László Kórház-
Rendelőintézet
45 966,9645 078,87888,090,0022 983,4822 539,43444,050,00
10220_2879Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet26 802,6526 802,650,000,0013 401,3213 401,320,000,00
10320_2880Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak
30 764,5030 764,500,000,0015 382,2515 382,250,000,00
10420_2886Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és
Baleseti Központ
45 186,2045 186,200,000,0022 593,1022 593,100,000,00
10520_2887Nyírő Gyula Kórház - OPAI6 840,486 485,96354,510,003 420,243 242,98177,260,00
10620_2889Szent Imre Kórház26 348,6626 348,660,000,0013 174,3313 174,330,000,00
10720_2890Károlyi Sándor Kórház6 151,106 151,100,000,003 075,553 075,550,000,00
10820_2891Uzsoki Utcai Kórház40 440,7140 440,710,000,0020 220,3620 220,360,000,00
10920_2896Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet26 722,9026 722,900,000,0013 361,4513 361,450,000,00
11020_2897Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet14 476,0014 476,000,000,007 238,007 238,000,000,00
11120_2903Országos Klinikai Idegtudományi Intézet12 630,5612 630,560,000,006 315,286 315,280,000,00
11220_2906Országos Onkológiai Intézet51 999,0051 999,000,000,0025 999,5025 999,500,000,00
11320_2907Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet4 781,704 781,700,000,002 390,852 390,850,000,00
11420_2910Országos Sportegészségügyi Intézet1 823,271 823,270,000,00911,64911,640,000,00
11520_2913Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet1 683,631 683,630,000,00841,81841,810,000,00
11620_2915Semmelweis Egyetem122 699,86121 524,14673,72502,0061 349,9360 762,07336,86251,00
11720_4026MAZSIHISZ Szeretetkórház851,90851,900,000,00425,95425,950,000,00
11820_7610Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat407,740,00407,740,00203,870,00203,870,00
11920_7990Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki
Egészségéért
1 611,251 611,250,000,00805,62805,620,000,00
12020_8714KAÁLI Intézet Kft.5 575,335 575,330,000,002 787,662 787,660,000,00
12120_A275Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat339,210,00339,210,00169,610,00169,610,00
12220_C030Sterilitás Kft.639,34639,340,000,00319,67319,670,000,00
12320_C247Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.571,70571,700,000,00285,85285,850,000,00
12420_C278Kelen Kórház Kft.349,520,00349,520,00174,760,00174,760,00
12520_H025Bp. XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat382,700,00382,700,00191,350,00191,350,00
12620_H043Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.533,000,00533,000,00266,500,00266,500,00
12720_H915Budai Egészségközpont Kft.10 805,1010 805,100,000,005 402,555 402,550,000,00
12820_K358Ars Medica Lézerklinika Kft.387,160,00387,160,00193,580,00193,580,00
12920_K403Magyar Honvédség Egészségügyi Központ64 883,8264 883,820,000,0032 441,9132 441,910,000,00
13020_K405PREMED PHARMA Kft.347,930,00347,930,00173,970,00173,970,00
13120_K409Istenhegyi Magánklinika Zrt.343,200,00343,200,00171,600,00171,600,00
13220_K413Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi
Szolgáltató Kft.
343,720,00343,720,00171,860,00171,860,00
13320_K558Bp. XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kft.580,410,00580,410,00290,200,00290,200,00
13420_K620Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kft.
342,560,00342,560,00171,280,00171,280,00
13520_M915Betegápoló Irgalmas Rend13 958,7013 958,700,000,006 979,356 979,350,000,00
13620_N511Szent Margit Kórház11 990,6011 990,600,000,005 995,305 995,300,000,00
2 051 260,672 010 902,3638 358,312 000,001 025 630,331 005 451,1819 179,151 000,00

* Tartalmazza a 27. § (7) bekezdése szerinti TVK-mentesítés miatti TVK-csökkentést."

6. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a "15M 735Z" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(HBCsFeltétel)
"
15M 736ZÚjszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős
műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál
hosszabb gépi lélegeztetéssel és Surfactant
kezeléssel
(III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott ellátás)

2. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

(HBCsFeltétel)
"
25P 9210Speciális, nagy intracranialis műtétek
polytraumatizált állapotban
III. progresszivitási szintű osztályon nyújtott
ellátás
25P 9220Nagy műtétek polytraumatizált állapotban
25P 923AEgyéb műtétek polytraumatizált állapotban
25M 9240Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó
végtag polytraumatizált állapota
25M 9250Egyéb polytraumatizált állapot
25P 936ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel, műtét <3
25P 937ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel,
3<= műtét <=6
25P 938ZPolytraumatizált állapot műtétei (kivéve:
speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos
társult betegséggel, műtét >6
25M 939ZPolytraumatizált állapot súlyos társult
betegséggel 1 hétnél hosszabb intenzív
ellátással
25M 940ZPolytraumatizált állapot súlyos társult
betegséggel 1 hétnél rövidebb intenzív
ellátással

3. A Kr. 28/B. számú mellékletében foglalt táblázat "15M 735Z" megjelölésű sorában az "Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel" szövegrész helyébe az "Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi lélegeztetéssel vagy Surfactant kezeléssel" szöveg lép.

7. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet C) részében foglalt táblázatot követő "Megjegyzések" megjelölésű rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Megjegyzések:)

"1. A 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisból származó víz esetében a jelen melléklet D) részében foglalt határértékek az irányadók.

A permanganát-index (KOIps) határértéke felszíni vízből nyert ivóvízben (az egyéb vizekkel való keveredés előtt) 3,5 mg/l és 5,0 mg/l közötti érték, azzal, hogy - e tartományon belül - a nyers vízben mért érték 65%-át nem haladja meg."

2. Az R. 1. számú melléklet E) része helyébe a következő rendelkezés lép:

"E) Mikroszkópos biológiai vízminőségi jellemzők és határértékek

Vízminőségi jellemzőkParametrikus értékEgységMegjegyzés
Üledék0,1ml/l2.1.
Vas- és mangánbaktériumok2x104szám/l2.2.
Kénbaktériumok2x104szám/l2.2., 2.3.
Szennyezettséget jelző baktériumok0szám/l2.1.
Cianobaktériumok és algák5x103szám/l2.4.
Gombák0szám/l2.1.
Házas amőbák5szám/l2.5.
Egyéb véglények0szám/l2.6.
Fonálférgek5szám/l2.7.
Egyéb férgek0szám/l2.8.
Egyéb (gerinctelen) szervezetek0szám/l2.9.

1. Vizsgálati követelmények

1.1. A mikroszkópos biológiai vizsgálatok kizárólag a fénymikroszkóppal azonosítható szervezetekre és a mikroszkópos kép alapján felismerhető egyéb képletekre vonatkoznak. A tárgykörbe tartozó vizsgálatok alapkövetelménye az áteső fényben történő vizsgálat, a pontosabb meghatározáshoz viszont célszerű egyéb fénymikroszkóphoz kapcsolható képalkotó technikák alkalmazása (például sötétlátóteres, fáziskontraszt, differenciál interferenciakontraszt feltétek)

1.2. A vízmintában azonosított szervezeteket olyan taxonómiai rangban kell megadni, amelyben az adott szervezet a mikroszkópos kép alapján kellő bizonyossággal meghatározható.

1.3. A mikroszkópos biológiai határértékek túllépése esetén a kifogásoltságot okozó szervezetek előfordulásának okát minden esetben ki kell deríteni és számuk határértéknek megfelelő csökkentése érdekében be kell avatkozni.

2. Megjegyzések:

2.1. Legalább 1 liter vízmintából 0,45 μm-es membránszűrőn kiszűrt, lemosott, majd centrifugálva tömörített anyagként mérve.

Ez az üledék sem tartalmazhat

a) háztartási, ipari vagy mezőgazdasági eredetű anyagokat;

b) natív készítményben meghatározható, szennyezettséget jelző baktériumokat (pl. Spirillum, Spirochaeta, Sarcina, Zoogloea, Beggiatoa), baktériumtelepeket, gombákat (pl. Fusarium, Leptomitus, Candida, kivéve: Alternaria, Cladosporium fajokat, melyek előfordulását kizárólag az üledék minőségénél kell jelezni és a szennyezés okát ki kell deríteni). Az üledék mennyisége a vezetékhálózatban nem emelkedhet lényegesen a betáplált vízben mért értékhez képest. A betáplált vízben levő szervezetektől eltérő élőlények a vízfogyasztás helyén nem válhatnak jellemzővé.

2.2. Azokat a baktériumtelepeket (telepes, csomós elrendezésű formák), melyek fonalai, képletei egyértelműen nem számolhatóak, a mennyiségi meghatározásánál telepenként 100-nak kell számolni. A pontosan azonosítható és egymástól egyértelműen elkülöníthető fonalakat, képleteket egyenként kell számolni.

2.3. Kivéve a Beggiatoa fajokat és a vélhetően külső forrásból bekerülő, szennyezettséget jelző kénbaktérium szervezeteket, melyek a Szennyezettséget jelző baktériumok vízminőségi jellemzőihez sorolandóak.

2.4. A megadott határértéken túl parti szűrésű vízbázis esetén 500 szám/l, felszín alatti vízbázis esetén 100 szám/l mennyiség felett előfordulásuk okát ki kell deríteni és soron kívül be kell avatkozni számuk csökkentése érdekében. A mikroszkópos kép alapján azonosított, szakirodalmi hivatkozások alapján potenciálisan toxintermelő, valamint íz- és szagrontó algák előfordulása esetén ugyancsak soron kívüli üzemeltetői beavatkozás szükséges.

2.5. A csoportba kizárólag a házas amőbák (Testacea) képviselői tartoznak. Előfordulásuk okát minden esetben ki kell deríteni, és számuk csökkentése érdekében az üzemeltetőnek be kell avatkoznia.

2.6. Szennyezettséget jelző indikátor szervezetek: állati életmódú ostorosok (Flagellata), csillós egysejtűek (Ciliata), gyökérlábúak (Rhizopoda) a házas amőbák (Testacea) kivételével, melyek előfordulását a házas amőbák vízminőségi jellemzőhöz kell sorolni.

2.7. A csoportba kizárólag a szabadon élő és nem parazita életmódú, mikroszkopikus méretű szabadonélő fonálférgek (Nematoda libera) kifejlett egyedei tartoznak. Előfordulásuk okát minden esetben ki kell deríteni, és számuk csökkentése érdekében az üzemeltetőnek be kell avatkoznia. Mivel a petéik egyértelműen nem különíthetőek el más férgek petéitől, azokat az Egyéb férgek vízminőségi kategóriába kell sorolni.

2.8. A vízminőségi kategóriába a csillóshasúak (Gastrotricha), kerekesférgek (Rotatoria), húrfégek (Nematomorpha) és gyűrűsférgek (Annelida) törzsének képviselői (beleértve a különböző fejlődési alakokat, szaporodási formákat) tartoznak.

2.9. A vízminőségi kategóriába a Medveállatkák (Tardigrada), Ízeltlábúak (Arthropoda) törzsének képviselői és minden egyéb, előző vízminőségi jellemzőkhöz nem besorolható többsejtű szervezetek tartoznak."

3. Hatályát veszti az R. 1. számú melléklet F) része.

8. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő cím lép:

"1. Az üzemeltető által végzett vagy végeztetett vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma (a vizsgálati mintaszámot a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell kerekíteni, mind az önellenőrző, mind a hatósági vizsgálatok esetében)"

2. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázat "100-1000" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

[Naponta termelt (szolgáltatott) ivóvízEllenőrző vizsgálatra évente vett mintákRészletes vizsgálatra évente vett
mennyisége egy körzeten belülszámaminták száma
(1. és 2. megjegyzés) m3(3., 4. és 5. megjegyzés)(3. és 5. megjegyzés)]
"
100-10004 minta1 minta

3. Az R. 2. számú melléklet B) rész 1. pontjában foglalt táblázatot követő "Megjegyzések:" rész a következő 7. ponttal egészül ki:

"7. A vizsgálati mintaszámot a kerekítés szabályait figyelmen kívül hagyva, minden esetben felfelé kell kerekíteni, mind az önellenőrző, mind a hatósági vizsgálatok esetében."

4. Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet B) részében az "A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti pontokon az illetékes népegészségügyi szervvel; a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az illetékes népegészségügyi szervvel és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel egyeztetve jelöli ki." szövegrész.

5. Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet B) rész 2. pontja.

9. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Vr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat a következő sorokkal egészül ki:

(Várólista
azonosító
Várólista megnevezésBeavatkozás
OENO kódja
Beavatkozás megnevezés)
026Jelentős kiterjesztett gerincműtétek5812JKiterjesztett gerincműtét
026Jelentős kiterjesztett gerincműtétek5812KKombinált ventro-dorsalis gerincműtét

10. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kutatás R. 2. mellékletében foglalt táblázat B oszlopának címében az "Engedélyező" szövegrész helyébe a "Szakértő" szöveg lép.

11. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kábítószer Vhr. 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" cím "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" alcímében foglalt táblázat a következő 57-98. sorral egészül ki:

(Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran
használt más írásmód/
Kémiai név)
57.1 - naphyrone (1 -nafiron)1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1 -yl)pentan-1-one
58.2-aminoindane (2-
aminoindán)
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
59.2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)
2-(diphenylmethyl)piperidine
60.2-naphyrone (2-nafiron)1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1 -yl)pentan-1-one
61.3-MeO-PCEN-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine
62.4-MeO-PCP1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine
63.5-IAI5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
64.5-MeO-AMT1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine
65.α- Pyrrolidinovalerophenone,
α -PVP
1 -phenyl-2-(1 -pyrrolidinyl)-1 -pentanone
66.AM-22011-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)methanone
67.AMT (alfa-metiltriptamin)1-(lH-indol-3-yl)propan-2-amine
68.Camfetamine (kamfetamin)N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
69.CP 47,497 C8-homológ2-(3-hyd roxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol
70.CRA 13naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1 -yl]methanone
71.D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)
diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
72.DBZP1,4-dibenzylpiperazine
73.Desoxy-D2PM (dezoxi-D2PM)2-(diphenylmethyl)pyrrolidine
74.Dimethocaine (dimetokain)3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate
75.DMAA4-methylhexan-2-amine
76.Etaqualone (etakvalon)3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one
77.Ethylphenidate (etilfenidát)ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate
78.GBL, gamma- butyrolactone
(gamma-butirolakton)
dihydrofuran-2(3H)-one
79.HU-2109-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-
tetrahydrobenzo [c]chromen-1-ol
80.Ibogain(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9-
methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole
81.MDAI6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine
82.Methoxetamine
(metoxetamin)
2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone
83.MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine
84.ODT, O-desmethyltramadol (O-dezmetiltramadol)3-(2-[(dimethylamino)methyl]-1-hyd roxycyclohexyl)phenol
85.para-methyl-4-methylaminorex (para-metil-4-
metilaminorex) / 4,4'-DMAR
4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine, illetve 4-
methyl-5-(4-methylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-imine tautomerek
86.Pentedron, β -ethyl-methcathinone
(β-etil-metkatinon)
2-methylamino-1 -phenyl-1 -pentanone
87.MBZP1-benzyl-4-methylpiperazine
88.pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate
89.pFPP1-(4-fluorophenyl)piperazine
90.Phenazepam (fenazepam)7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
91.Salvinorin A (Szalvinorin A)(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3 furanyl)dodecahydro-6a,10b-
dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester
92.TFMPP1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
93.β- Me-PEA2-phenylpropan-1-amine
94.3-MeO-PCP1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine
95.Homoamphetamine3-amino-1-phenyl-butane
96.AH-79213,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid
97.25I-NBOMe4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin
98.AB-CHMINACAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamide

12. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 256/2013. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 252. sorral egészül ki:

1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
252.Kumánia Gyógyfürdő Kft.Kisújszállás

13. melléklet a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kgyr. 2. melléklete a "II. Nem befogadott ellátás esetén az ellátástól várható eredmény:" megjelölésű sorát megelőzően a következő sorral egészül ki:

A beteg kezelőorvosa szerint a külföldi gyógykezelés sürgős: igen nem.
Egyéb releváns, egyedi körülmények leírása:............................................

Tartalomjegyzék