37/2015. (VI. 16.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 51. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában és 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 12. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 20. pont a) és b) alpontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 21-22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 21. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b), d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21., 22. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 25. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a 27. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím és a 32. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33., a 36. és a 37. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) és f)-g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, 6. pont a)-c) és e) alpontjában, továbbá 23. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a munkaügyi ellenőrzést a Belügyminisztérium személyzeti szerve (a továbbiakban: főosztály) látja el."

2. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet

a) 2. §-ában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII." szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló", valamint

b) 3. §-ában a "helyi" szövegrész helyébe a "helyszíni" szöveg lép.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosítása

3. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 16. § (3) bekezdése.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre és hivatásos állományuk tagjaira terjed ki."

5. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a 3. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

"A kártérítési eljárás mellőzésével hozott határozat

3. § (1) A Hszt. 238. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén az állományilletékes parancsnok vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv általa kijelölt tagja személyes meghallgatást tart. Ha az eljárás alá vont személy a felelősségére vagy a megtérítési kötelezettségére vonatkozó nyilatkozatát a személyes meghallgatás során visszavonta, a kártérítési eljárást öt napon belül meg kell indítani.

(2) A személyes meghallgatásról egyidejűleg jegyzőkönyv készül."

6. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az állományilletékes parancsnok az eljárást felfüggesztheti:)

"c) ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a bekövetkezett káreseményre is kiterjedő biztosítással rendelkezik vagy a megrongálódott dolog értékesítése valószínűsíthető, a biztosító kártérítési ajánlatának kézhezvételéig vagy a dolog értékesítéséig, de legfeljebb hat hónapi időtartamra."

7. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 7. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az eljárás alá vont személy által a kártérítési eljárásban igénybe vett jogi képviselet költségeit a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv viseli, ha az eljárás alá vont személy kártérítési felelősségét az eljárás során nem állapították meg.

(4) Ha a kártérítési felelősséget nem állapították meg, az erről szóló határozatban fel kell hívni az eljárás alá vont figyelmét a képviselettel kapcsolatos költségek megtérítésének lehetőségére.

(5) Az eljárás alá vont jogi képviselettel kapcsolatos költségeit csak akkor lehet megtéríteni, ha azt saját névre szóló számlával igazolja. Ügyvédi munkadíjaként legfeljebb a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott összeget lehet elszámolni."

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet a következő 18/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Visszatérítési és mentesítési eljárás

18/A. § (1) Ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv kára a kártérítési határozat jogerőre emelkedését követően a dolog értékesítése vagy biztosítási jogviszony alapján részben vagy egészben megtérült, az eljárás alá vont személy által a kártérítési határozat alapján teljesített összegnek a megtérült részét vissza kell téríteni.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben, az eljárás alá vont személy a jogerős határozat alapján még nem teljesített vagy teljesítésének összege nem haladja meg a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv meg nem térült kárának összegét, az állományilletékes parancsnok mentesíti a Hszt. 236. § (4) bekezdése alapján megtérítési kötelezettség alá nem eső kárösszeg megfizetése alól.

(3) Visszatérítésről és a mentesítésről az állományilletékes parancsnok határozatban intézkedik. A határozatra és a határozat elleni jogorvoslatra a 15-23. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell."

9. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "158. § (5)" szövegrész helyébe a "237. § (6)",

b) 8/A. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, II. Fejezet címében, 25. §-át megelőző alcímében, 25. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 29. § (1) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó",

c) 10. § (2) bekezdésében a "133. §-át" szövegrész helyébe a "203. §-át",

d) 13. § (2) bekezdésében

da) a "133. §" szövegrész helyébe a "203. §",

db) a "134. § (3)" szövegrész helyébe a "204. § (2)-(5)",

e) 24. § (1) bekezdésében a "161. §-a" szövegrész helyébe a "240. §-a",

f) 25. § (1) bekezdésében a "162. §-ának" szövegrész helyébe a "241. §-ának",

g) 27. §-ában a "162. §" szövegrész helyébe a "241. §", valamint

h) 42. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

szöveg lép.

4. Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet módosítása

10. § Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumra, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatóságára, valamint az ezen szervek hivatásos állományának tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó azon tagjára terjed ki, akit a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 34. § (1) és (2) bekezdése alapján alkalmaznak összekötő tisztviselőként."

11. § (1) Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"c) külföldi állomáshely: az Európai Unió tagállamában vagy harmadik országban lévő hivatal vagy iroda, amelyet az összekötői tevékenység ellátása érdekében nemzetközi szerződés vagy megállapodás alapján más állam bűnüldöző szervénél, uniós ügynökségnél, intézménynél vagy nemzetközi bűnüldözési szervezetnél hoztak létre, vagy amelyet e célból rendelkezésre bocsátottak,"

(2) Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában)

"e) kihelyező szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,"

12. § Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A kihelyező szerv gondoskodik arról, hogy a (3) bekezdés alapján nyújtott információk az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló 2009/371/IB tanácsi határozattal összhangban továbbításra kerüljenek az Európai Rendőrségi Hivatalnak is."

13. § Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"34. § A rendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter minden év január 31-ig tájékoztatja az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságát a harmadik országba kihelyezett összekötőkről és feladatukról, valamint az Európai Unió bármely tagállamával összekötők kihelyezéséről kötött együttműködési megállapodásról, továbbá tájékoztatja a tagállamokat a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez kihelyezni kívánt összekötőkről."

14. § Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § E rendelet 2. § b) pontja, 9. §-a és 43. §-a a tagállamok bűnüldözési szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB tanácsi határozatnak, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló 2006/560/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja."

15. § (1) Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet

a) 2. § d) pontjában a "hivatásos állományú tisztek esetében olyan tartós" szövegrész helyébe a "hivatásos állomány esetében olyan külföldre",

b) 3. § (1) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter", továbbá az "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős miniszter",

c) 3. § (2) bekezdésében az "e rendelet" szövegrész helyébe az "a Kormány rendelete",

d) 4. §-át megelőző alcímének címében a "kihelyezése, ideiglenes hazarendelése, a kihelyezés megszűnése, megszüntetése" szövegrész helyébe az "ideiglenes hazarendelése", valamint

e) 5. § (4) bekezdésében az "a 6. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti megszüntetés" szövegrész helyébe az "a kihelyezés visszavonásával a tartós külföldi szolgálat megszüntetésének a"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM-PM együttes rendelet

1. 1. § (2) és (4) bekezdése,

2. 2. § f) pontja,

3. 3. § (3) bekezdése,

4. 4. §-a,

5. 5. § (6) bekezdése,

6. 6-8. §-a,

7. 10. §-a és a 10. §-t megelőző alcíme,

8. 11-12. §-a és a 11. §-t megelőző alcíme,

9. 13-17. §-a és a 13. §-t megelőző alcíme,

10. 18. §-a és a 18. §-t megelőző alcíme,

11. 19-22. §-a és a 19. §-t megelőző alcíme,

12. 23-25. §-a és a 23. §-t megelőző alcíme,

13. 26. §-a és a 26. §-t megelőző alcíme,

14. 27-30. §-a és a 27. §-t megelőző alcíme,

15. 31. §-a és a 31. §-t megelőző alcíme,

16. 32. § (1) bekezdése,

17. 33. §-a, valamint

18. Melléklete.

5. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

16. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 1/B. § (4) bekezdés a) pontjában a "fegyveres szervvel" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi szerv)", valamint

b) 1/B. § (4) bekezdés a) pontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi"

szöveg lép.

6. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

17. § A lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. számú melléklete szerinti táblázat első táblázati sorában

a) a "Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség", valamint

b) az "10023002-01451722-00000000" szövegrész helyébe az "10023002-01451825-00000000"

szöveg lép.

7. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet módosítása

18. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) tanuló:

ba) ösztöndíjas tanuló: a szakközépiskolába felvételt nyert és beiratkozott, rendvédelmi pályára készülő személy;

bb) kettős jogállású tanuló: tanulmányai alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 49. § (4) bekezdése alapján hivatásos állományba kinevezett személy;"

19. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 4. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szerződésnek a juttatások és a kötelezettségek meghatározására, valamint a szerződésszegés esetére, az Nkt. által előírtakon felüli juttatások visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseken túl tartalmaznia kell a tanuló alábbi kötelezettségeit:)

"c) a szakmairány moduljának megkezdéséig a számára előírt gépjárművezetői engedélyt megszerzi;"

20. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanuló havonta ösztöndíjra jogosult, amely alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésből, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból áll. Az ösztöndíjösszegét az egyes ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, a tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni."

21. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az alapösztöndíj a tanulónak - hivatásos állományba vételének időpontjáig - alanyi jogon jár, havi összege az elméleti képzés időszakában a rendvédelmi illetményalap 0,5 szorzószáma. A tanulót az összefüggő szakmai gyakorlat idején is megilleti az alapösztöndíj, a tanulmányi és az egyéb pótlék azzal az eltéréssel, hogy az így folyósított összegnek legalább a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket kell elérnie.

(4) A tanulmányi pótlék a tanulónak az előző félévi tanulmányi eredményétől függően jár, mértéke a rendvédelmi illetményalapnak a tanulmányi átlageredményétől függő szorzószáma, az alábbiak szerint:

3,50 és alattitanulmányi átlag esetén:nem jár
3,51-4,00tanulmányi átlag esetén:0,1
4,01-4,50tanulmányi átlag esetén:0,15
4,50-5,00tanulmányi átlag esetén:0,2"

"

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az alapösztöndíj-kiegészítés a tanulóknak akkor jár, ha megbízás alapján a szakközépiskola szervezetében külön feladatokat is ellát. Mértéke a rendvédelmi alap meghatározott szorzószáma, az alábbiak szerint:

osztálytitkár (osztályonként 1 fő)0,1
egyéb megbízatás (osztályonként max. 3 fő)0,05"

"

(3) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 6. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az egyéb pótlék szorzószáma az egyes tanulmányi félév során

I. tanulmányi félév:0,25
II. tanulmányi félév:0,26
III. tanulmányi félév:0,27
IV. tanulmányi félév:0,28"

"

22. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tanuló részére a szakközépiskola tanulói szállásán való elhelyezés a szakközépiskola által elrendelt kötelező bentlakás időszakában térítésmentes, egyéb esetben térítésköteles. A szakközépiskola igazgatójának javaslatára az ORFK vezetője minden évben meghatározza a következő tanévre vonatkozó térítési díjmértékét, amelyet a szállást igénybe vevő tanulónak az igénybevételt követő hónap 15. napjáig kell megfizetnie."

23. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 8. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A tanuló a szakközépiskola által elrendelt kötelező bentlakás időszakában az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a szakközépiskola élelmezési normatáblája alapján - térítésmentes reggeli és vacsora ellátásra is jogosult."

24. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet 24. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendészeti szakközépiskolai képzéssel összefüggő, valamint a tanulói ellátás biztosítására vonatkozó költségek fedezetét - az e rendeletben foglaltak kivételével - a szakközépiskola költségvetésében kell biztosítani, melyek különösen:)

"a) a tanulói pénzbeli juttatás költsége (alapösztöndíj, alapösztöndíj-kiegészítés, tanulmányi pótlék, valamint egyéb pótlékok);

b) a tanulók (szakközépiskolai, szakmai gyakorlat alatti - nem a lakóhely szerint illetékes szolgálati hely esetén napi háromszori (reggeli, ebéd, vacsora), lakóhely szerint illetékes szolgálati hely kijelölése esetén a napszaknak megfelelő egyszeri) - természetben nyújtott élelmezési költsége;"

25. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 84-85. §-ait" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 72. alcímét",

b) 3. § (2) bekezdésében a "73. §-ának" szövegrész helyébe a "131. §",

c) 6. § (5) bekezdésében a "juttatás" szövegrész helyébe a "pótlék", valamint

d) 6. § (7) bekezdésében az "ösztöndíj-kiegészítés" szövegrész helyébe az "alapösztöndíj-kiegészítés"

szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

26. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. § (1) bekezdés a)-e) pontjában, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. § b) és d) pontjában meghatározott rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél (a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv), valamint a Tv. 51. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állományúak, valamint a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába tartozók (a továbbiakban együtt: hivatásos állományú) által elkövetett, a Tv. 181. § (1)-(3) bekezdése szerinti fegyelemsértések, a fegyelmi eljárás keretében elbírálandó szabálysértések és katonai vétségek fegyelmi jogkörben történő elbírálására.

(2) E rendelet rendelkezéseit a szolgálati beosztást be nem töltő (rendelkezési állományban lévő) hivatásos állományra is megfelelően alkalmazni kell."

27. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fegyelemsértés megalapozott gyanúja akkor áll fenn, ha a rendelkezésre álló adatok alapján alapos okkal lehet következtetni arra, hogy a hivatásos állományú kötelezettségszegésnek minősülő cselekményt követett el és annak elkövetésében vétkesség terheli."

28. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fegyelmi vizsgálat lefolytatásával a fegyelmi jogkört gyakorló irányítása alatt álló fegyelmi ügyek intézésére létrehozott szervezeti egység (fegyelmi szerv) hivatásos állományú munkatársát vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott hivatásos állományú személyt kell megbízni. Ilyen szervezeti egység vagy munkatárs hiányában a fegyelmi jogkör gyakorlója az alárendeltjei közül - a Tv. 196. § (1) bekezdése figyelembevételével - megfelelő jogi és szakmai ismeretekkel rendelkező, arra alkalmas hivatásos állományút bíz meg a vizsgálattal."

29. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 17. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A szolgálati beosztásból felfüggesztésnek a Tv. 199. § (3) bekezdése alapján történő meghosszabbításáról a fegyelmi jogkör gyakorlója dönt.

(5) A beosztásból történt felfüggesztés indokoltságát az ügy vizsgálója folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha az indokolttá vált, javaslatot tesz a megszüntetésre a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A beosztásból történő felfüggesztésnek a Tv. 199. § (5) bekezdése szerinti megszüntetése esetén a felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg, az eljárás alá vont - eredeti besorolása és illetménye meghagyása mellett - vezényléssel az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó szervnél, ennek hiányában a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél levő másik - a besorolási osztályának és besorolási kategóriájának megfelelő, ha erre nincs lehetőség, alacsonyabb - szolgálati beosztásban foglalkoztatható az eljárás befejezéséig."

30. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgálat megkezdésekor iratjegyzéket kell felfektetni, amelyet az eljárás jogerős befejezéséig folyamatosan vezetni kell. Ha a tárgyi bizonyíték anyagánál vagy méreténél fogva az iratokhoz nem csatolható, akkor azt sorszámmal kell ellátni és az iratjegyzéken fel kell tüntetni. A fegyelmi eljárásra vonatkozó ügyészségi, szakfelügyeleti rendelkezéseket, intézkedéseket, továbbá a belső levelezés iratait keletkezésük sorrendjében, sorszámozva, összefűzötten, a fegyelmi iratoktól elkülönítetten kell kezelni (házi irat)."

31. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi iratok kézhezvételét követően a személyes meghallgatás időpontját a Tv. 203. § (1) bekezdésében meghatározott értesítési határidő betartásával tűzi ki."

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a személyes meghallgatás befejezésekor közli az eljárás alá vonttal, hogy az eljárást megszünteti, póteljárásra utalja vagy öt napon belül az ügyet érdemben elbírálja."

32. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyszerűsített eljárásban a személyes meghallgatás időpontját a Tv. 203. §-ának figyelembevételével kell kitűzni. Ha az eljárás alá vont személyes meghallgatáson való részvételében önhibáján kívül akadályoztatva van és védekezését írásban sem közölte, az eljárást a Tv. 198. § (1) bekezdése alapján fel kell függeszteni."

33. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a 29. §-t megelőző következő alcímmel egészül ki:

"Az érdemi határozat és a fenyítés kiszabásának szempontjai"

34. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 32. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Ha az eljárás alá vont távolléte miatt a határozat előtte történő kihirdetésére nem kerülhet sor, azt postai úton - a Tv. 6. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - tértivevénnyel kell részére megküldeni (kézbesítés). Az újra megkísérelt kézbesítés eredménytelensége esetén az erről szóló feljegyzést, valamint a tértivevényt és a borítékot a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.

(4) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni, amikor azt az eljárás alá vontnak kihirdették és átvette, vagy az átvételét megtagadta, és arról jegyzőkönyv készült."

35. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárás alá vont vagy képviselője az érdemi határozattal szembeni panaszát az elöljáró parancsnokhoz címezve írásban vagy szóban a fegyelmi jogkör gyakorlójánál terjesztheti elő. A szóban előadott panaszt írásba kell foglalni, amelynek az írásba foglalásáról a fegyelmi jogkör gyakorlója gondoskodik. A panaszt nem szükséges megindokolni."

36. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Nem alkalmazható a Tv. 185. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fenyítés, ha azzal a hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagja a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztáshoz rendelt rendfokozatba kerülne visszavetésre."

37. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel, az eljárást folytató szerv kezdeményezésére függesztették fel szolgálati beosztásából és a felfüggesztésből két hónap letelt, az állományilletékes parancsnok a felfüggesztést kezdeményező szervet írásban a felfüggesztés indokoltságának felülvizsgálatára kéri fel. Ha a beosztásból felfüggesztés a hat hónapot meghaladja, a fenntartás indokoltságáról az állományilletékes parancsnok írásban kikéri az eljárást folytató szerv felettes szerve vezetőjének a véleményét.

(2) A szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel történő felfüggesztéssel szemben a felfüggesztett a Tv. 201. § (1) bekezdése szerint élhet panasszal."

38. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 45-47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § Az elrendelésre jogosult vezető az iratok kézhezvételétől számított három munkanapon belül, a kézhezvételtől számított 15 napon belüli időpontra meghallgatást tűz ki, amelyen az eljárás alá vont személy és képviselője, valamint a vizsgáló lehet jelen.

46. § Az eljárásra jogosult vezető az eljárás megszüntetéséről vagy a méltatlanság megállapításáról szóló határozatát a személyes meghallgatást követő öt munkanapon belül hozza meg.

47. § (1) A méltatlansági eljárás alá vont a vizsgáló személye ellen az ügyben való érintettség miatt elfogultságot jelenthet be. Az elfogultságot az elrendelésre jogosult vezető három napon belül elbírálja.

(2) Ha az elfogultságot az állományilletékes parancsnokkal szemben terjesztették elő, azt az állományilletékes parancsnok elöljárója bírálja el, és szükség esetén az alárendeltségébe tartozó, másik állományilletékes parancsnokot jelöl ki eljárásra jogosult vezetőnek, vagy az ügyet magához vonva személyesen látja el az állományilletékes parancsnokot megillető hatáskört."

39. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

1. 2. § (2) bekezdésében a "Hszt. 122. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 184. §",

2. 3. §-ában a "Hszt. 121. §-a" szövegrész helyébe a "Tv. 183. §-a",

3. 4. § (1) bekezdésében a "Hszt." szövegrész helyébe a "Tv."

4. 4. § (3) bekezdésében a "Hszt. 42. § (2)" szövegrész helyébe a "Tv. 51. § (2)-(4)",

5. 4. § (3) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdés b) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésében, továbbá 45. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi",

6. 5. §-ában a "Hszt. 127/A. §" szövegrész helyébe a "Tv. 194. §",

7. 6. § (1) bekezdésében a "vezénylés helye" szövegrész helyébe a "vezénylés vagy átrendelés helye"

8. 7. § (1) bekezdésében az "A Hszt. 120. §-ának (2) bekezdése szerinti eljárás" szövegrész helyébe az "Az eljárás",

9. 7. § (2) bekezdésében a "Hszt. 123. §" szövegrész helyébe a "Tv. 185. §",

10. 8. § (1) bekezdésében

a) a "Hszt. 127. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 193. §", továbbá

b) a "Hszt. 128. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 195. § (3)",

11. 8. § (2) bekezdésében, továbbá 15. § (4) bekezdésében a "Hszt. 140. §-a (1) bekezdésének a)-d), illetve f) pontja" szövegrész helyébe a "Tv. 210. § (1) bekezdés a)-d), illetve f)-h) pontja",

12. 9. § (3) bekezdésében az "A Hszt. 120. §-ának (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "Az eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés elleni"

13. 10. § (3) bekezdésében a "Hszt. 120. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 182. §",

14. 11. § (6) bekezdésében a "Hszt. 128. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 195. §",

15. 13. § (1) bekezdésében a "Hszt. 7. §-ának (3)" szövegrész helyébe a "Tv. 6. § (4) és (6)",

16. 13. § (2) bekezdésében a "Hszt. 128. §" szövegrész helyébe a "Tv. 195. §",

17. 14. § (3) bekezdésében a "Hszt. 129. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 196. §",

18. 15. § (1) és (2) bekezdésében a "Hszt. 130. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 197. §",

19. 17. § (6) és (7) bekezdésében a "Hszt. 132. §-ának (5) bekezdése" szövegrész helyébe a "Tv. 199. § (6) bekezdése",

20. 17. § (7) bekezdésében a "Hszt. 132. §-ának (8)" szövegrész helyébe a "Tv. 201. § (1)",

21. 18. § (2) bekezdésében a "Hszt. 133. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 203. §",

22. 18. § (6) bekezdésében a "Hszt. 133. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 203. §",

23. 24. § (1) bekezdésében a "Hszt. 133. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 203. §",

24. 30. § (3) bekezdésében a "Hszt. 138. §-a" szövegrész helyébe a "Tv. 208. §-a",

25. 31. §-ában a "Hszt. 140. §-a" szövegrész helyébe a "Tv. 210. §",

26. 33. § (7) bekezdésében a "Hszt. 9. §-ában" szövegrész helyébe a "Tv. 8. §-ában",

27. 34. § (2) bekezdésében a

a) a "Hszt. 123. §" szövegrész helyébe a "Tv. 185. §", továbbá

b) a "Hszt. 49/D. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "Tv. 62. § (1) bekezdése",

28. 34. § (4) bekezdésében a "Hszt. 123. § (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a "Tv. 185. § (1) bekezdés",

29. 34. § (7) bekezdésében a "Hszt. 123. §-a (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a "Tv. 185. § (1) bekezdés",

30. 37. § (2) bekezdésében a "Hszt. 119. §-ának" szövegrész helyébe a "Tv. 181. §", valamint

31. 43. § (1) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében a "Hszt. 56. § (2) bekezdés e)" szövegrész helyébe a "Tv. 86. § (2) bekezdés d)"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a) 4. § (5) és (6) bekezdése,

b) 17. § (6) bekezdésében az "illetve a távolléti díj visszatartása mértékének megváltoztatásáról" szövegrész,

c) 27. § (3) bekezdése,

d) 34. § (7) bekezdésében az "a Hszt. 2. §-ának s) pontja figyelembevételével" szövegrész,

e) 35. §-a, valamint

f) 41. §-a.

9. A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

40. § A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "külföldi vagy magyar fegyveres szerv" szövegrész helyébe a "külföldi fegyveres szerv vagy a Magyar Honvédség" szöveg lép.

10. A hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet módosítása

41. § A hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. § f)-g), 56. § (1) bekezdésének c), 56. § (2) bekezdésének b), 56. § (5) bekezdésének b), 59. § (1) bekezdésének b), illetve d) pontjára" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 80. § (1) bekezdés f)-g), 86. § (2) bekezdés b), 86. § (1) bekezdés b), 82. § (1) bekezdés a) és c) pontjára" szöveg lép.

11. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

42. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"e) rendvédelmi feladatokat ellátó szerv: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott szervek,"

43. § (1) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

a) 4. § (1) bekezdés e) pontjában, 26. §-t megelőző alcímében, 26. § (3), (6) és (7) bekezdésében, továbbá 2. mellékletében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó",

b) 22. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 75. §-ában" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 106. §-ában",

c) 22. § (2) bekezdésében a "47/A. § (1) bekezdésének és 56. § (5) bekezdésének" szövegrész helyébe a "86. § (5) bekezdésének",

d) 38/A. § (1) és (2) bekezdésében a "180. §-a" szövegrész helyébe a "257. §-a",

e) 7. melléklet 1. függelék 1., 2. pontja szerinti táblázat B:2 cellájában a "245/H. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "155. § (2) bekezdés",

f) 7. melléklet 1. függelék 1. pontja szerinti táblázat 17:C és 28:C cellájában a "Központi GEI" szövegrész helyébe a "NEBEK, ROKK",

g) 7. melléklet 1/A. függelék 1.1. pontja és 2.1. pontja szerinti táblázat B:2 cellájában a "245/H. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "155. § (2) bekezdés",

h) 7. melléklet 5. függelék 1. pontja szerinti táblázat A:2 cellájában a "245/H § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "155. § (2) bekezdés", valamint

i) 16. melléklet 16. pontjában a "[Hszt. 93. § (2) bekezdése alapján]" szövegrész helyébe a "[Hszt. 147. § (2) bekezdése]"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet

a) 7. mellékletében az "A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:" alcím 6. pontja, valamint

b) 7. melléklet 1. függelék szerinti táblázat 21:C cellájában az "ORFK BEI, ORFK NEBEK, RSZKK, ORFK DOK" szövegrész.

12. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

44. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"4. egységkészlet: a fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagnormában (a továbbiakban: norma) - az abban meghatározott felszámítási jogcímen - szereplő szakanyagok."

(2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 2. §-a a következő 13a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"13a. rendfokozat: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 15. § (1) bekezdése alapján viselt besorolás szerinti vagy a Hszt. 346. § (2) bekezdése alapján viselt címzetes rendfokozat; ha a hivatásos állomány tagja címzetes rendfokozatot visel, e rendelet rendelkezéseinél a címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni."

45. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 98. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a rendőr alkoholfogyasztás miatt vagy más szer hatása miatt szolgálatképtelen állapotban van, szolgálatba nem osztható be."

46. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 28. alcímének címében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról",

b) 36. § (1) és (3) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról", valamint

c) 89. § (2) bekezdés a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében" szövegrész helyébe a "Hszt. 1. mellékletében"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 98. § (2) és (5) bekezdése.

13. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása

47. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázatot követő magyarázó részben az "az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendeletben" szövegrész helyébe az "a büntetés-végrehajtási szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztásokat és az azok betöltéséhez szükséges képesítési követelményeket meghatározó miniszteri rendeletben" szöveg lép.

14. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

48. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2. §-a a következő s) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"s) rendfokozat: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 15. § (1) bekezdése alapján viselt besorolás szerinti vagy a Hszt. 346. § (2) bekezdése alapján viselt címzetes rendfokozat; ha a hivatásos állomány tagja címzetes rendfokozatot visel, e rendelet rendelkezéseinél a címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni."

49. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet

a) 1. §-ában az "állományú, tűzoltói és polgári védelmi állományviszonyban" szövegrész helyébe az "állományban",

b) 3. §-ában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.)" szövegrész helyébe a "Hszt.-ben", valamint

c) 16. § (6) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 20. alcíme.

15. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

50. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § (1) A rendvédelmi szervek személyi állománya tagjának balesetének szolgálati kötelmekkel, valamint munkavégzéssel összefüggő jellegének kivizsgálására irányuló eljárás eredményeként meghozott minősítő határozat elleni, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 257. § (4) bekezdése szerinti fellebbezést (a továbbiakban: fellebbezés) a belügyminiszter vagy a Belügyminisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint az e feladat- és hatáskörben kiadmányozásra jogosult állami vezető (a továbbiakban együtt: elbíráló személy) bírálja el.

(2) A fellebbezést az elbíráló személynek címezve, - a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével -az állományilletékes parancsnokhoz kell benyújtani.

(3) Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében az elbíráló személynek címzett fellebbezést a főigazgatóhoz kell benyújtani.

(4) A fellebbezés elbírálására nyitva álló ügyintézési idő az ügy összes iratának az elbíráló személyhez érkezését követő napon kezdődik."

51. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 1. §-ában a "rendvédelmi szervekre" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervekre", valamint

b) 25. § (1), (2) és (5) bekezdésében az "A rendvédelmi szervet irányító miniszter" szövegrész helyébe az "Az elbíráló személy", valamint

c) 23. § (3) bekezdésében az "a rendvédelmi szervet irányító miniszter" szövegrész helyébe az "az elbíráló személy"

szöveg lép.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet módosítása

52. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) állományilletékes parancsnok: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti állományilletékes parancsnok, valamint a vezényeltek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;"

53. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet

a) 25. § (5) bekezdés a) pontjában a "49/B-49/G. §-ában" szövegrész helyébe a "62-64. §-ában", valamint

b) 25. § (6) bekezdésében a "49/C. §-a" szövegrész helyébe a "63. §-a"

szöveg lép.

17. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

54. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"e) szolgálati viszony: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony."

55. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 18. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a szolgálati igazolvány tartalmazza

a) az adott rendvédelmi szerv címerét, illetve emblémáját,

b) a rendőrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a rendvédelmi szerv angol megnevezését,

c) a hivatásos állomány tagjának jogosultsági körét, valamint állományviszonyának megnevezését, az igazolvány érvényességét,

d) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv esetében a kibocsátó hatóság kódját,

e) az igazolvány kitöltésének dátumát,

f) a gépi kódot, valamint

g) az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat esetében "AZ IGAZOLVÁNY TULAJDONOSA NEMZETBIZTONSÁGI FELADATOT LÁT EL" feliratot."

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A szolgálati igazolvány adattartalmának leírását és az egyes adatok szolgálati igazolványon történő elhelyezését az 1-7. melléklet tartalmazza."

56. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi személyügyi szerv)

"d) az elveszett, majd megkerült szolgálati igazolványt a megkerülést követően haladéktalanul, valamint"

(visszavonja.).

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A helyi személyügyi szerv)

"e) a megrongálódás, valamint adatváltozás miatt cserére szoruló szolgálati igazolványt a csere napján"

(visszavonja.).

57. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hivatásos állomány tagjának halála esetén szolgálati igazolványa - a közeli hozzátartozó kérelmére, kegyeleti okból - az állományilletékes parancsnok engedélyével átadható a közeli hozzátartozónak, az alábbi eljárási szabályok megtartásával:)

"c) az érvénytelenítés és az átadás tényét a szolgálati igazolvány adatait tartalmazó nyilvántartásokban rögzíteni kell, valamint"

58. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § (1) Aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépését követően a rendfokozatát a továbbiakban címzetes jelzővel viseli, annak a szolgálati igazolványát 2016. június 30-ig kell kicserélni.

(2) Akinek a viselt rendfokozata a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján 2015. július 1-jével megállapított besorolására tekintettel megváltozik - kivéve, aki a rendfokozatát a továbbiakban címzetes jelzővel viseli -, annak a szolgálati igazolványát 2015. december 31-ig kell kicserélni."

59. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet

a) 1. § a)-d) pontjában, 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, továbbá 9. § (2) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó", valamint

b) 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontja szerinti táblázat 5. sora.

18. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

60. § (1) A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 31. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott jutalom adományozásánál]

"a) a foglalkoztatási jogviszonyban történt megszakítás esetén valamennyi, a belügyi szerveknél korábban bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt vagy repült órát, és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 51. § (2)-(4) bekezdése, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése szerint más szervnél töltött szolgálati időt össze kell számítani; a repült órák száma, valamint a szolgálati évek tartama közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni;"

(2) A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 31. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott jutalom adományozásánál]

"c) a belügyi szervektől nyugállományba helyezett, ide értve a szolgálati járandóságban részesülők, illetve azok esetén is, akik 2011. december 31. napján a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet szerinti rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságban részesültek, és jelenleg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján ellátásban részesülnek, ismételt foglalkoztatásakor a korábban elismert időt is figyelembe kell venni."

61. § (1) A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a) 27. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó",

b) 27. § (2) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó", valamint

c) 44. § (1) bekezdésében az "I. besorolási osztályba tartozó hivatásos állományú tagjának a Hszt. 118. § (2)" szövegrész helyébe az "a hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó tagjának a Hszt. 180. § (1)"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. § (2) bekezdése.

19. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

62. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Belügyminisztérium lakásügyi szervei:)

(helyi lakásügyi szerv:)

"bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a rendészeti szakközépiskolák, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet állománya vonatkozásában,"

63. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés h) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 75/B. § (4)" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 59. § (2)" szöveg lép.

20. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

64. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó" szöveg lép.

21. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása

65. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. belügyi szerv: a Belügyminisztérium, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott - a belügyminiszter irányítása alatt álló - rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF), a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ;"

66. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31/A. § Az e rendelet hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv a személyügyi nyilvántartás részeként a Hszt. 277. §-a szerinti utánpótlási és vezetői adatbankot, ennek részeként

a) utánpótlási nyilvántartást, valamint

b) vezetői nyilvántartást

vezet."

67. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § A rendészeti tehetséggondozási programban a hivatásos állomány azon tagja vehet részt, aki

a) legalább négy év szolgálati viszonnyal rendelkezik,

b) nem tölt be vezetői beosztást,

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik,

d) rendelkezik angol, német, vagy francia nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával,

e) a jelentkezését megelőző utolsó minősítésén kiváló értékelést kapott, vagy akinek a három éven belüli teljesítményértékelései a két legmagasabb értékelési kategória valamelyikébe tartoztak, valamint

f) a kiválasztási eljárás során jogosultságot szerzett a rendészeti tehetséggondozási programra történő jelentkezésre."

68. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hivatásos állománynak a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot, továbbá a rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot eredményesen teljesítő, vezetői beosztást betöltő tagja (a továbbiakban: rendészeti vezető) vezetői továbbképzésen köteles részt venni."

69. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet

1. 1. § 12. pontjában a "továbbiakban: intézményi" szövegrész helyébe a "továbbiakban együtt: intézményi",

2. 3. § (2) bekezdésében a "bejelentés kötelesek" szövegrész helyébe a "bejelentés-kötelesek",

3. 3. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Közszolgálati Egyetem" szövegrész helyébe az "az NKE",

4. 4. § (5) bekezdés e) pontjában a "programjegyzékébe" szövegrész helyébe a "programjegyzékbe",

5. 7. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az "osztály tagjának" szövegrész helyébe az "osztályba tartozó tagjának",

6. 7. § (4) bekezdés c) pontjában az "a b) pontban" szövegrész helyébe az "az a) pontban",

7. 7. § (4b) bekezdésében az "év" szövegrész helyébe az "éve",

8. 9. § (5) bekezdésében az "a új" szövegrész helyébe az "az új"

9. 10. § (1) bekezdésében a "tovább folytatódik" szövegrész helyébe a "továbbfolytatódik",

10. 10. § (3) bekezdésében az "eléréséhez" szövegrész helyébe az "eléréséig"

11. 11. § (2) bekezdésében a "bejelentés köteles" szövegrész helyébe a "bejelentés-köteles", továbbá az "előirányzat átadással" szövegrész helyébe az "előirányzat-átadással",

12. 11. § (8) bekezdésében a "pontjai" szövegrész helyébe a "pontja", a "szállás és" szövegrész helyébe a "szállás-és", továbbá a "pontjaiban" szövegrész helyébe a "pontjában",

13. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a "végzettséggel," szövegrész helyébe a "végzettséggel rendelkezik,"

14. 22. § (2) bekezdésében a "bekezdései megfelelően" szövegrész helyébe a "bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően",

15. 23. § (2) bekezdésében az "elkészítéshez" szövegrész helyébe az "elkészítéséhez",

16. 34. § a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 203/C. § (5)" szövegrész helyébe a "Hszt. 279. § (4)",

17. 48. § (5) bekezdésében a "támogatásának, ilyen képzésekre történő beiskolázás vagy ilyen" szövegrész helyébe a "támogatásának, az ilyen képzésekre történő beiskolázás vagy az ilyen",

18. 53. § (8) bekezdésében a "képzőtanfolyamon vagya" szövegrész helyébe a "képző tanfolyamon vagy a",

19. 55. § (2) bekezdésében a "mellett - rendészeti" szövegrész helyébe a "mellett - a rendészeti",

20. 56. § (2) bekezdésében a "közzé tett" szövegrész helyébe a "közzétett"

21. 57. § (1) bekezdésében a "tanfolyamon a" szövegrész helyébe a "tanfolyamon a képzés a",

22. 59. § (2) bekezdésében a "betartva tanácsadói" szövegrész helyébe a "betartva - tanácsadói", valamint

23. 61. § (1) bekezdésében a "tanfolyamon a képzési programban a meghatározott" szövegrész helyébe a "tanfolyamon a képzés a képzési programban meghatározott"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a) 12. §-ában az "és", valamint

b) 48. § (1) bekezdés a) pontjában a "vagy"

szövegrész.

22. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

70. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a) 1. § a) és b) pontjában, 1. § c) pont ca) és cb) alpontjában, 1. § d) és e) pontjában, 1. § f) pont fa) és fb) alpontjában, 1. § g) pontjában, 4. § (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § a) és b) pontjában, 17. § (4) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, továbbá 20. § (2) bekezdésében, 1. melléklet II. rész 1. pont a) alpontjában, 1. melléklet II. rész 2. és 3. pontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

b) 1. § c) pont cd) alpontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII." szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.",

c) 2. § (1) bekezdésében, 14. § (4) és (5) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, továbbá 20. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrészek helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó", valamint

d) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "megállapított illetményalap" szövegrész helyébe a "megállapított rendvédelmi illetményalap", valamint

e) 16. §-ában a "210. §" szövegrész helyébe a "264. §"

szöveg lép.

23. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

71. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a) 1. § a) pontjában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek (a továbbiakban: rendvédelmi szerv)", valamint

b) 5. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe "rendvédelmi"

szöveg lép.

24. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

72. § A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 2. melléklet "A 22. sorszámú Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye" alcím 3.1. pontjában foglalt táblázat B:3.1.2-B:3.1.17. pontjában a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó" szöveg lép.

25. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

73. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti ajánlott elemek tárgyévi alkalmazásáról vagy mellőzéséről a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állománya vonatkozásában az országos parancsok a tárgyévet megelőző év december 31-ig dönt."

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a hivatásos állomány tagja valamely, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá nem tartozó belügyi szervnél a Hszt. 69. §-a alapján vezényléssel teljesít szolgálatot (a továbbiakban: vezényelt), a vonatkozásában végrehajtott teljesítményértékelés során az ajánlott elemek alkalmazásáról a vezénylés helye szerinti belügyi szerv vezetője dönt."

74. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A szervezeti teljesítményértékelés a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv által működtetett értékelő rendszer, amely elősegíti a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv professzionális, jogszerű és szakszerű működését, javítja tevékenysége hatékonyságát és eredményességét, támogatja a vezetői döntés-előkészítést és döntéshozatalt.

(2) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és annak területi, valamint helyi szerve éves teljesítményét

a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának értékelése,

b) a szervezeti működés teljesítménymutatóinak értékelése, továbbá

c) a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének mérése [az a)-c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: értékelési elemek]

alapján kell megállapítani."

75. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos parancsnok a tárgyév november 30-ig összeállítja és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv intranetén közzéteszi a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok méréséhez szükséges adatokat."

76. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 18. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesüléséhez az összesített átlagának függvényében az alábbi százalékos érték kapcsolódik:)

"d) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga az 50%-ot meghaladja, de nem éri el a 75%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából 50%-os értéken kell figyelembe venni;"

77. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

78. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

1. 2. § 1-2., 6., 20., és 22. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, valamint 8. melléklet I. és II. pontjának címében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó"

2. 2. § 7. pontjában a "lehetnek munkavégzéshez kötődőek és" szövegrész helyébe a "lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy",

3. 2. § 19. pontjában a "szemben tárgyévre" szövegrész helyébe a "szemben a tárgyévre",

4. 3. § (1) bekezdésében a "teljesítményértékelésnek Korm." szövegrész helyébe a "teljesítményértékelésnek a Korm.",

5. 4. § (1) bekezdésében az "egyidejűleg, tárgyév" szövegrész helyébe az "egyidejűleg, a tárgyév",

6. 4. § (2) bekezdésében a "részére tárgyévre" szövegrész helyébe a "részére a tárgyévre",

7. 4. § (3) bekezdésében a "három - munkavégzéshez kötődő vagy munkavégzésen" szövegrész helyébe a "három - a munkavégzéshez kötődő vagy a munkavégzésen",

8. 5. § (3) bekezdésében a "mellékletekben szereplő" szövegrész helyébe a "melléklet szerinti",

9. 8. § (2) és 9. § (2) bekezdésében az "és helyi" szövegrész helyébe az "és a helyi", továbbá a "valamint ezek szervezetszerű helyettesi beosztást" szövegrész helyébe a "valamint az ezek szervezetszerű helyettesi beosztását",

10. 8. § (9) bekezdésében a "bekezdésben a" szövegrész helyébe a "bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása során a",

11. 11. § (1) bekezdés a) pontjában az "és szolgálatteljesítéssel" szövegrész helyébe az "és a szolgálatteljesítéssel"

12. 11. § (1) bekezdés c) pontjában a "fejleszthetőségre" szövegrész helyébe a "fejleszthetőségére",

13. 11. § (2) bekezdésében a "82. § (5)" szövegrész helyébe a "112. § (3)",

14. 13. § (1) bekezdésében az "[a továbbiakban az a)-c) pont együtt: szakterület]" szövegrész helyébe az "[az a)-c) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: szakterület]",

15. 14. § (4) bekezdésében az "és helyi" szövegrész helyébe az "és a helyi",

16. 16. § (1) bekezdésében az "átlag értekeit" szövegrész helyébe az "átlagértékeit"

17. 18. § (1) bekezdésében a "0-100%-ig" szövegrész helyén a "0%-tól 100%-ig",

18. 18. § (4) bekezdés c) pontjában a "100%-t azt" szövegrész helyébe a "100%-ot, azt"

19. 18. § (4) bekezdés e) pontjában az "50%-t azt" szövegrész helyébe az "50%-ot, azt",

20. 21. § (2) bekezdésében a "parancsnokság, mint" szövegrész helyébe a "parancsnokság mint",

21. 22. § (1) bekezdésében a "helyi és területi" szövegrész helyébe a "területi és a helyi"

22. 7. mellékletében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (3)" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2)", valamint

23. 8. melléklete

a) I. cím 3. pontjában a "feladat meghatározó" szövegrész helyébe a "feladat-meghatározó",

b) II. cím 1. pont 1.2. alpontjában a "követelményeknek megfelelése" szövegrész helyébe a "követelményeknek való megfelelése",

c) II. cím 2. pont 2.5. alpontjában a "színvonala eredményessége" szövegrész helyébe a "színvonala, eredményessége",

d) III. címének címében a "feladatók" szövegrész helyébe a "feladatok"

e) III. cím 1. pont 1.3. alpontjában a "járőr szolgálat" szövegrész helyébe a "járőrszolgálat",

f) IV. cím 5. pont 5.1. alpontjában a "személy és gépjármű beléptetések" szövegrész helyébe a "személy- és gépjármű-beléptetések",

g) VI. címének címében a "büntetés-végrehajtás szervezet" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtási szervezet",

h) VII. cím 1. pont 1.2. alpontjában a "tűzoltó technika kezelői" szövegrész helyébe a "tűzoltótechnika-kezelői", továbbá

i) VII. cím 5. pont 5.1. alpontjában az "állásfoglalásokat" szövegrész helyébe az "állásfoglalások

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében a "féléves, illetve" szövegrész, valamint

b) 4. § (6) bekezdése.

26. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet módosítása

79. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "1. § E rendelet hatálya

a) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre,

b) a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervre,

c) a terrorizmust elhárító szervre,

d) a büntetés-végrehajtási szervezetre,

e) a hivatásos katasztrófavédelmi szervre,

f) az Alkotmányvédelmi Hivatalra,

g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra [a továbbiakban az a)-g) pont együtt: rendvédelmi szerv] és

h) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos állományú, kormányzati szolgálati, közszolgálati, igazságügyi alkalmazotti, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira

terjed ki."

80. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 5. § (3) bekezdésében, továbbá 7. § (1) bekezdésében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi", valamint

b) 5. § (1) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról"

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 2. §-a.

27. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

81. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv országos parancsnoka vagy országos főigazgatója részére vezetői juttatásként biztosított hivatali lakás használatára."

82. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában a Belügyminisztérium lakásügyi szervei:)

(helyi lakásügyi szerv:)

"bb) a Készenléti Rendőrség: a saját, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a rendészeti szakközépiskolák, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság,a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet állománya vonatkozásában,"

83. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 9. § (9) bekezdésében a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény" szöveg lép.

28. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 17/2014. (II. 28.) BM rendelet módosítása

84. § Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 17/2014. (II. 28.) BM rendelet 11. § (4) bekezdésében a "fegyveres szervet" szövegrész helyébe a "rendőrség szakértői szervét" szöveg lép.

29. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

85. § (1) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2005. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pont 1.1. alpontja a következő 1.1.7. alponttal egészül ki:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

az általános munkakörök közül)

"1.1.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör"

(2) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2005. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pont 1.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül)

"1.2.4. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás Felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre"

(3) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2005. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pont 1.3. alpontja a következő 1.3.5-1.3.6. alponttal egészül ki:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

a Készenléti Rendőrség munkakörei közül)

"1.3.5. a Gazdasági Ellátó Központban a közbeszerzési és EU pályázati eljárásban résztvevő munkakör és a leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.3.6. a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály valamennyi munkaköre"

(4) A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2005. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pontja a következő 1.8. és 1.9. alponttal egészül ki:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"1.8. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkakörei közül:

1.8.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes;

1.8.2. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Nemzetközi Információs Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.3. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Nemzetközi Bűnügyi Igazgatóság Körözési Nyilvántartó és Szakirányító Főosztály Adatkezelő és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre;

1.8.4. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság valamennyi munkaköre.

1.9. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakörök"

86. § Hatályát veszti belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2005. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pont 1.5. pontja, valamint 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" alcím 1. pont 1.5.1-1.5.3. alpontja.

30. A büntetés-végrehajtási szervezet munkaügyi ellenőrzéséről szóló 4/1998. (II. 25.) IM rendelet hatályon kívül helyezése

87. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet munkaügyi ellenőrzéséről szóló 4/1998. (II. 25.) IM rendelet.

31. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 50/1998. (XI. 4.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

88. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 50/1998. (XI. 4.) BM rendelet.

32. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 14/2001. (VI. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

89. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 14/2001. (VI. 29.) BM rendelet.

33. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 31/2003. (VII. 18.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

90. § Hatályát veszti a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 31/2003. (VII. 18.) BM rendelet.

34. A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 21.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

91. § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I. 21.) BM-IM-MeHVM együttes rendelet.

35. A hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (XII. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

92. § Hatályát veszti a hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (XII. 31.) BM rendelet.

36. A bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2011. (XII. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

93. § Hatályát veszti a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2011. (XII. 29.) BM rendelet.

37. Az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

94. § Hatályát veszti az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2011. (XII. 30.) BM rendelet.

38. Záró rendelkezések

95. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

96. § E rendelet 12. §-a és 14. §-a

a) a tagállamok bűnüldözési szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló, 2003. február 27-i, 2003/170/IB tanácsi határozatnak, valamint

b) a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló, 2006. július 24-i, 2006/560/IB tanácsi határozatnak

való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet "A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:

1. ÁFSZÁllami Futárszolgálat
2. BRFKBudapesti Rendőr-főkapitányság
3. BSZKIBűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
4. KJÜKözponti Javító Üzem
5. KOKKatasztrófavédelmi Oktatási Központ
6. KRKészenléti Rendőrség
7. KR SZOKészenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
8. LRPLégirendészeti Parancsnokság
9. NKENemzeti Közszolgálati Egyetem
10. NOKBelügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
11. NVSZNemzeti Védelmi Szolgálat
12. OKFOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13. NEBEKNemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
14. ORFK RSZKKOrszágos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja
15. ROKKRendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
16. RRIRepülőtéri Rendőr Igazgatóság
17. PMRFKPest Megyei Rendőr-főkapitányság
18. PSZHpáncélozott szállító harcjármű
19. RSZKIrendészeti szakközépiskolák
20. TEKTerrorelhárítási Központ
21. TÜSZKészenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat"

"

2. melléklet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 1. pontjában az "A rendőrség hivatásos állományú" szövegrész helyébe az "Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állományának" szöveg lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke

ABC
1.Az igazolvány első oldalára
kerülő szerv megnevezése
Az igazolvány hátoldalára
kerülő kódszám
Szerv megnevezése
2.RENDŐRSÉG200.ORFK központi szervek
3.203.Készenléti Rendőrség
4.290.Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
5.163.Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
6.166.Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
7.183.Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
8.301.Budapesti Rendőr-főkapitányság
9.302.Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
10.303.Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
11.304.Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
12.305.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
13.306.Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
14.307.Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
15.308.Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
16.309.Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
17.310.Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
18.316.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
19.311.Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
20.312.Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
21.313.Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
22.314.Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
23.315.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
24.317.Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
25.318.Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
26.319.Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
27.320.Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

"

3. melléklet a 37/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

"6. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

Összesített értékelő lap
s.sz.Értékelési modulAz
értéke-
lés ideje
Az
értékelő
funkciója
Teljesítményfokozatok
100%<--------------------------------------------------------------------------------------------------------0%
kivételes teljesítményjó teljesítménymegfelelő teljesítményátlag alatti teljesítményelfogadhatatlan teljesítmény
A teljesítményértéke-
lés kötelező elemei
A
tel-
je-
sít-
mény-
érté-
kelés
köte-
lező
ele-
mei
1.munkaköri egyéni
teljesítménykövetelmén
yek mérésének, illetve
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
2.kompetencia alapú
munka-magatartás
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
a teljesítmény-
értékelés kötelező
elemei minősíté-
sének az eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
A
tel-
je-
sít-
mény-
érté-
kelés
aján-
lott
ele-
mei
1.kompetenciaszintek
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
2.fejlesztési célok
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
3.stratégiai egyéni
teljesítménykövetel-
mények értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
4.év közbeni
többletfeladatok
értékelésének
eredménye
év végeértékelő
vezető
értékelése
a teljesítmény-
értékelés ajánlott
elemei minősíté-
sének az eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
Teljesítményérté-
kel és eredménye
év végeértékelő
vezető
értéke-
lése
kivételes teljesítmény
100-91%
jó teljesítmény
90-71%
megfelelő teljesítmény
70-51%
átlag alatti teljesítmény
50-41 %
elfogadhatatlan teljesítmény
40-0% %
100-
99
98-
97
96-
95
94-
93
92-
91
90-
87
86-
83
82-
79
78-
75
74-
71
70-
67
66-
63
62-
59
58-
55
54-
51
50-
49
48-
47
46-
45
44-
43
42-
41
40-
33
32-
25
24-
17
16-
9
8-0
Kelt,................év...........hó.......nap
……………………………………
értékelt személy
……………………………………
értékelő vezető"

"

Tartalomjegyzék