68/2011. (XII. 30.) BM rendelet

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően hazánk elnevezésének Magyar Köztársaságról Magyarországra történő változásából eredő, a belügyminisztérium feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A(z)

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

2. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében,

3. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

4. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. § (4) bekezdésében,

5. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

6. § tekintetében nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (6) bekezdésében, továbbá az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény22. § (2) bekezdésében,

7. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 18. pontjában,

8. § tekintetében a katasztrófavédelemről szóló 2011. CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában,

9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3. pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésében, 54. § (2) bekezdésében,

10. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában,

11. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában,

12. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 18. pontjában,

13. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -, valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörében és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

14. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában, továbbá a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § j) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

15. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában,

16. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

17. § tekintetében a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

18. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

19. § tekintetében az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

20. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében,

21. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 19. pontjában,

22. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában,

23. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontjában,

24. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

25. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat - és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

26. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdés b) pontjában,

27. § tekintetében a Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 45. § (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) és i) pontjában,

28. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában,

29. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, valamint 75. § (3) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

30. § tekintetében a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

31. § tekintetében az 1-6. §, 15-32. §, 34-37. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében; az 1. §, 3. §, 6-15. §, 24-34. §, 38. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 5. pontjában; az 1-2. §, 4-6. §, 15-16. §, 24-32. §, 34-35. §, 38. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés n)-o) pontjában,

32. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 4., 8., 12. és 19. pontjában,

33. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,

34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

35. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés a)-b), d), e)-k), m)-q), s) és u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről,feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "Magyar Köztársaság területére" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg lép.

2. § A Szolgálati Jel, Bátorság Érdemjel kitüntető cím és a Miniszteri Díjalapításáról szóló 6/1992. (V. 5.) BM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

3. § A Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Emlékplakett alapításáról szóló 11/1992. (VII. 21.) IM rendelet 4. §-ában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

4. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/1993. (II. 9.) TNM rendelet Melléklete 2. pontjában "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg lép.

5. § Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993. (IX. 21.) IM rendelet Mellékletében "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERÉTŐL" szövegrész helyébe a "BELÜGYMINISZTERTŐL" szöveg lép.

6. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében "A Magyar Köztársaság elnöke" szövegrész helyébe a "A köztársasági elnök" szöveg,

b) a Melléklet 2. pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

7. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok szociális és kegyeleti gondoskodásának rendjéről szóló 3/1997. (II. 26.) TNM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

8. § A polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról szóló 7/1997. (II. 4.) BM rendelet

a) II. Fejezet 54. pont b) alpontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg,

b) a I. Fejezet 2. pont e) alpontjában az "Alkotmányban" szövegrész helyébe az "Alaptörvényben" szöveg

c) a II. Fejezet 25. pont d) alpontjában az "Alkotmány" szövegrész helyébe az "Alaptörvény" szöveg

lép.

9. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 2. számú mellékletének II. pont 1. alpontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

10. § Az egyes elismerések adományozására jogosultak köréről, az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 21/1997. (III. 19.) BM rendelet 9. § (1) bekezdésében, valamint a 17. § (1) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

11. § Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. (III. 26.) BM rendelet 1. § i) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

12. § A belügyi szervek szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatairól 39/1997. (VII. 18.) BM rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

13. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet VI. fejezetének címében, a 8. § (1) bekezdésében és a 9. § a) pont 4. alpontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

14. § A határterületen a vadászat, határvízen a közlekedés, a halászat és a horgászat rendjéről szóló 56/1997. (X. 21.) BM-FM együttes rendelet 1. §-ában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

15. § Az elismerések adományozásának rendjéről 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet 11. §-ában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

16. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 2. §-át megelőző címben "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

17. § A helyszíni bírságolás részletes szabályairól 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. § (6) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

18. § A "Köz Szolgálatáért érdemjel", a "Szemere Bertalan érdemjel", a "Szent György érdemjel", a "Szent László érdemjel", a "Szent Flórián érdemjel" kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet

a) 1. számú melléklet 1. pontjában, a 2. számú melléklet 1. pontjában, a 3. számú melléklet 1. pontjában és az 5. számú melléklet 1. pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 1. számú melléklet 1. pontjában, a 2. számú melléklet 1. pontjában, a 3. számú melléklet 1. pontjában és az 5. számú melléklet 1. pontjában a "Magyar Köztársság Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg

lép.

19. § A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ jogállásáról, részletes feladat- és hatásköréről, valamint a magyar bűnüldöző hatóságok és az Európai Rendőrségi Hivatal közötti nemzetközi együttműködésről szóló 4/2002. (I. 30.) BM-PM együttes rendelet

a) 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében a)-c) pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 9. §-ában "a Magyar Köztársaságba" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg,

d) 15. §-ában a "Magyar Köztársaságba" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg

lép.

20. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1/B. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

21. § A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontjában, a 3. melléklet I. pont d) alpontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

22. § A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 16/2006. (IV. 6.) BM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 2. mellékletében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

23. § A "Büntetés-végrehajtásért" Kitüntető Zászlóról szóló 24/2006. (X. 5.) IRM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében, az 1. számú melléklet 2. pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

b) 2. számú melléklet 1. pontjában a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg

lép.

24. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 18. § (2) bekezdésében és a 20. § (2) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe "A Magyarországon" szöveg,

b) 6. melléklet 2. pont b) 9. alpontjában, a 7. melléklet II. pontjában, a 17. melléklet 5. pontjában, a 26. melléklet alcímében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 8. mellékletben a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország", a "République de Hongrie" szövegrész helyébe a "La Hongrie", a "Republic of Hungary" szövegrész helyébe a "Hungary" szöveg,

d) 23. melléklet címében "a Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe az "a Magyarországon" szöveg,

e) a 26. melléklet 29. pontjában "a Magyar Köztársaság területét" szövegrész helyébe "Magyarországot" szöveg

lép.

25. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontjában és a 11. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

26. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában "a Magyar Köztársaság területén" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásokdíjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaságot" szövegrész helyébe a "Magyarországot" szöveg lép.

27. § A SIS-be történő adatbevitel elrendeléséhez szükséges felhasználandó iratmintákról, valamint a közúti közlekedés igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2007. (IX. 21.) IRM rendelet 11. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

28. § Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

29. § A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet 4. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

30. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet

a) 2. számú melléklet "BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ I. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI" cím alatt szereplő IV. pont ("SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK") 0725-06 Rendészeti alapfeladatok követelménymodul "Tulajdonságprofil" címét követően, valamint 0728-06 Rendészeti alapfeladatok II. követelménymodul "Tulajdonságprofil" címét követően "a Magyar Köztársaság Alkotmánya" szövegrész helyébe "Magyarország Alaptörvénye";

b) 2. számú melléklet "MAGÁNNYOMOZÓI SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI" cím alatt szereplő IV. pont ("SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK") 0767-06 Magánnyomozói követelménymodul "Tulajdonságprofil" címét követően az "A Magyar Köztársaság Alkotmánya" szövegrész helyébe "Magyarország Alaptörvénye";

c) 2. számú melléklet "RENDÉSZETI SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI" cím alatt szereplő IV. pont ("SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK") 0773-06 Rendészeti szervezési feladatok követelménymodul "Tulajdonságprofil" címét követően az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország";

d) 2. számú melléklet "RENDÉSZETI SZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI" cím alatt szereplő IV. pont ("SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK") 0777-06 Katasztrófavédelmi-polgári védelmi szervező saját feladatok követelménymodul "Tulajdonságprofil" címét követően az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország",

e) 2. számú melléklet "RENDÉSZETI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI" cím alatt IV. pont ("SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK") 2599-10 a rendészeti szerveknél rendészeti asszisztensi feladatokellátása "Tulajdonságprofil" alcímet követően, a 2600-10 a rendészeti szakterületen kívüli szervekkel kapcsolatos rendészeti asszisztensi feladatok ellátása "Tulajdonságprofil" alcímet követően az "Alkotmány" szövegrész helyébe az "Alaptörvény" szöveg

lép.

31. § Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet

a) 2. melléklet 1. pontjában, 3. melléklet 1. pontjában, 4. melléklet 1. pontjában, 5. melléklet 1. pontjában, 12. mellékletében, valamint 14. mellékletében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg,

b) 13. mellékletében a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg

lép.

32. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet 20. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaságnak" szövegrész helyébe "Magyarországnak" szöveg lép.

33. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg

lép.

34. § A 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről szóló 14/2011. (IV. 19.) BM rendelet 2. § p) pontjában, a 11. § (1) bekezdésében, valamint a 13. § (2) bekezdésében "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

35. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 1. §-ában, a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg lép.

(2) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában, 53. § (1) bekezdésében, valamint 92. § (3) bekezdés b) pontjában "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe "Magyarország" szöveg lép.

36. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter