Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet

a közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím és az 1-6. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, a 7. és 8. melléklet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím, a 9. és 10. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. és 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 22.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím, a 11. és 13. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím és a 14. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 16. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában és 74. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím, a 15. és 16. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, valamint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 22.) Korm. rendelet 160. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 22. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása

1. § A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járműfenntartó tevékenység elvégzését)

"d) az 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott "Járművek bontása" tevékenység (a továbbiakban: járműbontó tevékenység) esetében a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bontási átvételi igazolás kiadásával a Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó járművek esetében lehet tanúsítani, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó járművekre vonatkozóan pedig"

(tanúsítani kell.)

2. § Az R1.

a) 3. § (3) bekezdésében az "a szakiránynak megfelelő autószerelő" szövegrész helyébe az "a szakiránynak megfelelő autószerelő - motorkerékpár alkatrészek esetében motorkerékpár-szerelő -" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "autószerelő" szövegrész helyébe az "autószerelő, motorkerékpár-szerelő" szöveg, valamint a "kisjavítást autószerelő" szövegrész helyébe a "kisjavítást autószerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő - " szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az "autószerelői" szövegrész helyébe az "autószerelői, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelői" szöveg,

d) 7. § c) pontjában az "autószerelő" szövegrész helyébe az "autószerelő, motorkerékpárok járműfenntartó tevékenysége esetén motorkerékpár-szerelő" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "berendezéssel (műszerrel)" szövegrész helyébe a "berendezéssel (műszerrel) és a beállításhoz szükséges szakmai ismeretekkel" szöveg,

f) 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés a) és b) pontjában" szöveg,

g) 11. § (2) bekezdés a) pontjában a "címét," szövegrész helyébe a "címét, elektronikus és telefonos elérhetőségét," szöveg,

h) 13. § (2) bekezdésében a "tűzvédelmi" szövegrész helyébe a "munka- és tűzvédelmi" szöveg

lép.

3. § (1) Az R1.

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint,

b) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint,

c) 3. számú melléklet a 3. melléklet szerint,

d) 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint,

e) 5. számú melléklete az 5. melléklet szerint

módosul.

(2) Az R1. 6. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § a) pontjában az "a motorkerékpárt és" szövegrész,

b) a 7. § c) pontjában a " , továbbá gázautó-szerelő szakképesítés" szövegrész.

2. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

5. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(Nem minősül átalakításnak)

"k) a kerékpárszállító eszköz felszerelése."

(2) Az R2. 2. § (3b) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: (A rendelet alkalmazásában:)

"d) cserefelépítményt szállító jármű: a típusjóváhagyási, a sorozat átalakítási engedélyezési, és az egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyezési eljárásában az olyan jármű, amelyen a felépítmény - több felépítmény esetén valamennyi felépítmény - az alvázkeretről külső emelőszerkezet igénybevétele nélkül leemelhető, cserélhető."

6. § (1) Az R2. 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az Európai Unió tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott "EK típusjóváhagyó okmány" alapján a közlekedési hatóság a gyártó vagy a forgalmazó kérelmére-típusvizsgálat nélkül - általános forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Azon járműtípus esetében, amelyre a vonatkozó "EK típusjóváhagyó okmány" közlekedéshatósági informatikai rendszerben történő regisztrációja megtörtént, az általános forgalomba helyezési engedély kiadása a regisztrációnak a közlekedési hatóság informatikai rendszerében történő elfogadásával valósul meg."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:

"(11a) Az M1 és N1 járműkategóriába tartozó típus esetében a gyártó és a forgalmazó elektronikus úton, a közlekedési hatóság informatikai rendszerében kérelmezheti a (11) bekezdés szerinti általános forgalomba helyezési engedély kiadását."

(3) Az R2. 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Közösségi járműre - ha az megfelel az e rendeletben és a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben a jármű-honosítási eljárásra előírt feltételeknek - egyedi forgalomba helyezési engedélyt nem kell kiadni. A járműre a műszaki adatlapot és a műszaki vizsgálati bizonyítványt a (8) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése nélkül, a jármű forgalomban tartására vonatkozóan a származási országban megszerzett jogosultság igazolása mellett, a 4/C. §-ban meghatározott jármű-honosítási eljárásban kell kiadni."

7. § (1) Az R2. 4/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedési hatóság minden naptári évre vonatkozóan - a járműgyártóktól vagy az általuk kijelölt importőröktől kapott adatszolgáltatás alapján - nyilvántartást vezet az illetékességi területén nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek adatairól az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt adattartalommal. A járműgyártó vagy az általuk kijelölt importőr minden naptári hónapot követő 15. napig megküldi a közlekedési hatóság részére a naptári hónapban nyilvántartásba vett új nehézgépjármű adatait."

(2) Az R2. 4/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A közlekedési hatóság minden a negyedév végét követő második hónap 15-éig egyezteti a járműgyártóval vagy az általa kijelölt importőrrel a tárgyi negyedévben az (1) bekezdés alapján rendelkezésére álló adatokat."

8. § Az R2. 4/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/C. § (1) A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

(2) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott további adatait a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek alapján, a származási országban kiadott okmányok figyelembevételével kell megállapítani."

9. § Az R2. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A közlekedési hatóság engedélye alapján nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt az új járművet, amelyet a teljes járműre kiadott EK típusjóváhagyás alapján a gyártója, vagy a gyártót képviselő hazai forgalmazó értékesít, ha

a) a típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a 4. § (11) bekezdése szerint a közlekedéshatósági informatikai rendszerben adta ki az általános forgalomba helyezési engedélyt, és a gyártó,

b) az M2, M3, N2, N3 és O járműkategóriába tartozó jármű esetében a gyártó

Megfelelőségi nyilatkozatot (a továbbiakban: COC okmányt) adott ki."

10. § (1) Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a KR. alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott - a forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi és az MR. 111. és 112. §-ában előírt követelményeknek megfelelőségéért fennálló - felelősségét."

(2) Az R2. 12. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) Az MR. 9. § (3) bekezdésében meghatározott követelmény teljesítésének ellenőrzése - a trolibuszok kivételével -, ha a hibrid és tisztán elektromos hajtáslánc elemei a vizsgálat során sértetlenek és gyári kivitelűek, nem része az időszakos vizsgálatnak."

11. § (1) Az R2. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a különleges felépítmény olyan berendezés, amelynek üzembe helyezését, vagy üzemben tartását jogszabály külön vizsgálathoz köti, akkor a vizsgálaton történő megfelelőséget igazoló érvényes dokumentumot a különleges felépítményű jármű honosítási eljárása vagy forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata során be kell mutatni. Ilyen dokumentum hiányában a járművet a honosítási eljárás vagy forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat során nem lehet megfeleltnek minősíteni."

(2) Az R2. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az MR. 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények teljesítését a felépítmény fajtája szerinti - jogszabály alapján e tevékenység ellátására jogosult - szakértő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a honosítási eljárás és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során igazolni."

12. § Az R2. 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, valamint az R2. a következő 30/C. §-sal egészül ki:

"30/B. § (1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikkben rögzített határidőktől számítva automatikusan 6 hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni a kifutó sorozatú járművek forgalomba helyezésére vonatkozó, következő sorozat forgalomba helyezési engedélyek időbeli hatályát:

a) azon az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikke szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési engedélyek esetében, amelyek a COVID járvánnyal összefüggően kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (továbbiakban: Veszélyhelyzet) ideje alatt hatályosak voltak,

b) azon az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikk szerint kiadott sorozat forgalomba helyezési engedélyek esetében, amelyek olyan járműtípusra vonatkoznak, amelyek EK-típusjóváhagyása a Veszélyhelyzet időtartama alatt hatálytalanná vált.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti sorozat forgalombahelyezési engedélyekben szereplő járművek darabszáma - eltérően az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) 49. cikk (1) bekezdésében foglaltaktól - egy vagy több típusban nem haladhatja meg az M1 kategória esetében Magyarországon a 2019. évben az összes típusból használatba vett járművek 10%-át, N1 kategória esetében Magyarországon a 2019. évben az összes típusból használatba vett járművek 60%-át.

30/C. § A Muzeális Minősítő Bizottság által 2022. január 1-jét megelőzően kiadott igazolások érvényességét a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet szerinti módosítások hatálybalépése nem érinti, azok lejáratukig érvényesek."

13. § Az R2. 31. § (2) bekezdés 53-55. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a bekezdés a következő 56. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"53. az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet,

54. az (EU) 2017/2400 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. február 19-i (EU) 2019/318 bizottsági rendelet,

55. a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., III. és IV. mellékletének az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló bizonyos előírásaira való hivatkozások aktualizálása és bizonyos előírások felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 3-i (EU) 2019/543 bizottsági rendelet és

56. az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások meghatározásáról, valamint a 443/2009/EK és az 510/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/631 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

14. § Hatályát veszti az R2. 20. § (5) bekezdése.

3. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

15. § (1) A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet rendelkezéseitől eltérést

a) a közlekedési hatóság

aa) közszolgáltatást végző jármű esetében az üzembentartó a járműben az utasok mozgását vagy elhelyezkedését befolyásoló tárgyat, berendezést vagy a jármű külső felületén a típusbizonyítványban, forgalomba helyezési vagy átalakítási engedélyben nem szereplő - alkalmazási vagy jóváhagyási jellel nem rendelkező - berendezést, kiegészítő elemet, ideiglenes berendezést, a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit befolyásoló díszítést - beleértve a jármű reklámmal, kiegészítő fényforrással vagy fóliával történő ellátását - kíván elhelyezni legfeljebb 3 hónap időtartamra, ha a kérelmező igazolja, hogy a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények nem sérülnek;

ab) a mozgáskorlátozott személy által is vezethető segédmotoros kerékpár, motorkerékpár és személygépkocsi tekintetében, a járműnek a mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakítása érdekében;

ac) egyéb - már forgalomba helyezett - jármű esetében, ha a kérelmező igazolja, hogy a közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közegészségügyi követelmények nem sérülnek;

ad) a rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az 50 km/h sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés esetében;

ae) a pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága esetében;

b) a közlekedésért felelős miniszter

ba) kísérlet céljából járműfejlesztő által tesztelt jármű esetében, az ER.-ben meghatározott fejlesztési célú jármű esetében;

bb) az a) pont aa) alpontjában foglalt módosítások esetében, ha a módosított jármű üzemeltetésére 3 hónapot meghaladóan kerül sor;

bc) a környezetvédelmi szempontból nem megfelelő járművek esetében a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben

engedélyez."

(2) Az R3. 4. § (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltak tekintetében a feltételek fennállását a kérelmező az erre irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg megindokolja, valamint dokumentumokkal alátámasztja."

4. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

16. § A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem szükséges az 1. számú melléklet A. rész 1. pont 1.4. és 1.5. alpontjában meghatározott hajózási szakmai tárgyakból vizsgát tennie annak a személynek, akinek

a) belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítése,

b) tengerész fedélzeti tiszti, vagy magasabb képesítése vagy

c) hajózási szakirányú egyetemi, főiskolai végzettsége

van."

5. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

17. § A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az elméleti vizsga sikeres teljesítését követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon belül tehető. A határidő jogvesztő.

(9) A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni."

18. § (1) Az R4. 2. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

19. § Hatályát veszti az R4.

a) 2. számú melléklet A. rész III. fejezet 2. pont d) alpontja és a 3. pont a) alpont af) alpontja, valamint a 4. pont b) alpontja,

b) 4. számú melléklet II. fejezet 3. pont d) alpontja.

6. A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosítása

20. § A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az engedélynek tartalmaznia kell:" szövegrész helyébe az "A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedély tartalmazza:" szöveg,

b) 17. § (1) és (3) bekezdésében a "repülőtérrendben szabályozza" szövegrész helyébe a "repülőtéri kézikönyvben vagy repülőtérrendben szabályozza" szöveg,

c) 23. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szövegrész helyébe a "légiközlekedési hatóság" szöveg

lép.

21. § (1) Az R5. 3. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 4. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

22. § Hatályát veszti az R5.

a) 3. §-a,

b) 2. számú melléklete.

7. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

23. § A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R6.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgák díjait a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló rendelet tartalmazza."

24. § Hatályát veszti az R6.

a) 8. § (5) bekezdése,

b) 2. számú melléklete.

8. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

25. § A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet (a továbbiakban: R7.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályaalkalmassági vizsgálatért a pályaalkalmassági vizsgálatot kezdeményezőnek a 2. számú mellékletben meghatározott pályaalkalmassági vizsgálati eljárási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. A díjat a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) részére átutalással a vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára, vagy készpénz-átutalási megbízással kell befizetni."

26. § Az R7. 10/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Túlfizetés esetén a vizsgaközpont a díjtöbblet banki tranzakciós költséggel vagy postaköltséggel csökkentett részét a tárgyhót követő hónap 30. napjáig visszatéríti, ha a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a befizető a 2. számú mellékletben meghatározott díjat meghaladó összeget fizetett."

27. § Az R7. 10/A. § (1) bekezdésében

a) a "3. § (1) bekezdése, (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "3. § (1) bekezdése, (1a) bekezdése" szöveg,

b) az "és (3) bekezdés a) és c) pontja" szövegrész helyébe az "és (2) bekezdés a), c) és e) pontja" szöveg,

c) az "a 3. § (3) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe az "a 3. § (2) bekezdés d) pontja" szöveg

lép.

9. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

28. § A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "3. pontjában, továbbá" szövegrész helyébe a "3. pontjában, az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban az 1. számú melléklet 1. pontjában és 2. pont b)-c) és f)-k) alpontjában, továbbá" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "kivéve, ha a Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "kivéve az a) pontban meghatározott az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárást, továbbá, ha a Nyilvántartó" szöveg,

c) 4. § b) pontjában az "Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a 31. §-ának (2) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "Itv. 31. § (1)-(3) bekezdésében" szöveg

lép.

10. A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontjában a " , valamint a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakértői eljárás" szövegrész.

11. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

30. § (1) A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"8. vizsgára bocsátás: a vizsgaközpont jóváhagyása, amely alapján a 10-11. § és a 33. § (9) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vizsgázó a vizsgát megkezdheti,"

(2) Az R8. 2. § (1) bekezdése a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"9. vizsgára jelentés: a képző szervnek, vagy - megismételt számítógépes elméleti vizsga esetén - a vizsgázónak, vagy a szaktanfolyam hallgatójának vizsgára bocsátásra irányuló igénybejelentése a vizsgaközpont felé,

10. elektronikus vizsgaigazolás: a vizsgaközpont által kiállított elektronikus dokumentum az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, ezen rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről,"

(3) Az R8. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"12. jelentkezési adatlap: a bizonylati albumban előírt tartalmú, papíralapú vagy elektronikus űrlap, amely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a vizsgaközpont között, amennyiben az a Bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre és beküldésre,"

(4) Az R8. 2. § (1) bekezdése a következő 20. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"20. képző szervi adatszolgáltatás: a jelentkezési adatlaphoz kapcsolódóan a képző szerv elektronikus űrlapon keresztül, a vizsgaközpont felé történő adatszolgáltatása a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adattartalommal,"

(5) Az R8. 2. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"22. rutinvizsga: a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének számonkérése a "C1", "C", "D1", "D", "T", "TR" kategóriák, továbbá a "BE", "CE", "C1E", "DE", "D1E" kombinált kategóriák esetében,"

(6) Az R8. 2. § (1) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"30. vezetési karton: a bizonylati albumban szereplő papíralapú nyomtatvány, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata,"

(7) Az R8. 2. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"31. elektronikus vezetési karton: a vezetési kartonnal egyenértékű, a vizsgaközpont informatikai rendszeréhez kapcsolódó, a 38. § szerint akkreditált elektronikus alkalmazás, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata,"

(8) Az R8. 2. § (1) bekezdés 39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"39. tanrend: a tanterv figyelembevételével az iskolavezető által meghatározott, az alapismeretek tantárgyainak tantermi oktatás esetére lebontott ütemezése a hozzá kapcsolódó erőforrások (különösen oktató, tanterem) meghatározásával,"

(9) Az R8. 2. § (1) bekezdés 49. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"49. Akkreditáció: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, a korszerű szimulátorok vagy az elektronikus vezetési karton rendszerek meghatározott időintervallumig tartó alkalmassága,"

(10) Az R8. 2. § (1) bekezdés 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet alkalmazásában:)

"50. Akkreditációs eljárás: az e-learning rendszerű képzésben alkalmazott zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer, a digitális tananyagok, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott korszerű szimulátorok vagy az elektronikus vezetési karton rendszerek alkalmasságának megállapítására irányuló eljárás,"

(11) Az R8. 2. § (1) bekezdése a következő 52-56. ponttal egészül ki:

(A rendelet alkalmazásában:)

"52. vizsgaközpont informatikai rendszer: a vizsgaközpont által működtetett, a képző szervek, a tanulók, a vizsgázók, a vizsgabiztosok és a vizsgaközpont e rendelet szerinti feladatellátását támogató informatikai keretrendszer,

53. névsor: a bizonylati album szerinti tanulmányi napló része, amelyen rögzítésre kerül a tanfolyam, szaktanfolyam tantermi elméleti képzésén, valamint a csoportos gyakorlati oktatáson részt vevők listája, amelyet a bizonylati album szerint papír alapon vezetni és elektronikusan jelenteni kell,

54. jelenléti ív: a bizonylati album szerinti tanulmányi napló része, amelyet a foglalkozás kezdetekor elektronikus lejelentés mellett a tantermi, valamint csoportos gyakorlati oktatáson részt vevők aláírnak az oktatási események rögzítése céljából,

55. engedély-nyilvántartás: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény szerinti engedély-nyilvántartás,

56. összerendelési nyilvántartás: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás."

31. § (1) Az R8. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) E-learning képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha az e-learning képzést a tanuló elvégezte, és erről az e-learning rendszerű képzést nyújtó képző szerv az akkreditált rendszerében elektronikus igazolást állított ki és ezt benyújtotta a vizsgaközpont részére."

(2) Az R8. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tantermi képzés esetén a meghatározott oktatási idő akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló elvégezte a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott képzést (tantárgyakat), illetve annak foglalkozásain a 3. melléklet 3.2.2. alpontjában rögzítettek szerint jelen volt."

32. § (1) Az R8. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része az előírt összes elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után, főoktatási része - járműkezelési vizsgakötelezettség esetén - a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető meg. A "B" kategóriás képzés esetén a vezetési gyakorlat tantárgy főoktatási része a kötelezően teljesítendő alapoktatási órák teljesítését követően kezdhető meg. Amennyiben a tanuló az "A1" kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen "B" kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet."

(2) Az R8. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vezetési gyakorlat tantárgy (ideértve a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit) szakoktatói felügyelet mellett gyakorolható abban az esetben, ha a tantervi és vizsgakövetelmények vezetési karton vagy elektronikus vezetési karton vezetését írja elő. A gyakorlásra a vizsgaközpont által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által a bizonylati albumban meghatározott módon kiállított vezetési karton, vagy az elektronikus vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy (ideértve a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit) oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatás szabályszerű végzésének, ha

a) a vezetési kartont a szakoktató a bizonylati albumban előírt szabályok szerint vezeti - ideértve a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzését is - és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor saját kezűleg aláírta, vagy

b) az elektronikus vezetési kartont a szakoktató a bizonylati albumban előírt szabályok szerint vezeti és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor az oktatás tényét a 38. § szerint akkreditált elektronikus vezetési karton rendszer segítségével igazolta."

(3) Az R8. 6. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása a "B" kategória esetén - a kategóriának megfelelő tantervi és vizsgakövetelmények szerinti időtartamban - a 38-38/A. §-ban meghatározott, a kategóriának megfelelő, érvényes akkreditációval rendelkező szimulátoron is végezhető."

(4) Az R8. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyakorlati oktatások (ideértve a vezetési gyakorlat tantárgy szimulátoron történő oktatását, valamint a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit és a gépkezelési gyakorlati órákat) esetében legkésőbb a foglalkozás kezdetét 2 órával megelőzően a szakoktató (veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tartott oktatás és gépkezelési gyakorlat esetén az iskolavezető) a bizonylati albumban meghatározott módon a vizsgaközpontot elektronikus úton tájékoztatja a gyakorlati oktatások tervezett kezdetéről és végéről, továbbá az indulás és az érkezés (szimulátoron, veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán történő oktatás, valamint gépkezelési gyakorlat esetén az oktatás) tervezett helyszínéről."

(5) Az R8. 6. §-a a következő (8)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A gyakorlati oktatás (ideértve a vezetési gyakorlat tantárgy szimulátoron történő oktatását, valamint a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit és a gépkezelési gyakorlati órákat) megtartását követően a szakoktató (veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tartott oktatás és gépkezelési gyakorlat esetén az iskolavezető) 24 órán belül, de a gyakorlati vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott minimális menettávolságok és kötelező óraszámok teljesítése tekintetében legkésőbb a gyakorlati vizsgát 6 órával megelőzően, elektronikus úton tájékoztatja a gyakorlati óra megtartásának tényéről, tényleges kezdetéről, végéről és időtartamáról, és (ha az értelmezhető) az induló kilométeróra-állás és a levezetett távolság adatairól.

(9) A gépkezelési gyakorlati órák esetében az iskolavezető tájékoztatja a vizsgaközpontot

a) a (7) bekezdés szerinti határidőig az ott rögzítetteken túlmenően a szaktanfolyami képzés kódjáról, az oktatás tervezett helyszínéről és az oktató nevéről,

b) a (8) bekezdés szerinti határidőig az ott rögzítetteken túlmenően a szaktanfolyami képzés kódjáról, az oktatás tényleges helyszínét, a gépazonosítót és az oktatást ténylegesen megtartó oktató nevéről.

(10) A (7)-(9) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak tartalmazni kell az oktatás kategóriáját és jellegét, a vezetési karton (gépkezelési karton) vagy az elektronikus vezetési karton azonosítóját, a tanuló azonosítóját, valamint, ha az értelmezhető, az oktató jármű rendszámát."

33. § Az R8. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A vizsgára jelentkezés feltételeként:

a) az e-learning képzés teljesítését az e-learning rendszerű képzést nyújtó képző szerv az 5. § (5) bekezdésben foglaltak szerint;

b) a tantermi képzés teljesítését a képző szerv a vizsgaközpontnak elektronikusan bejelentett jelenléti ívek alapján igazolja.

(2) A vezetési gyakorlat tantárgy képzésének a vizsgaszabályzatban meghatározott mértékű teljesítését a képző szerv az elektronikusan bejelentett gyakorlati oktatások alapján igazolja."

34. § Az R8. a következő "A vizsgáztatás általános előírásai" alcímmel egészül ki:

"A vizsgára bocsátással összefüggő feladatok

7/B. § (1) A képző szerv a képzési és a vizsgára bocsátással összefüggő feladatai körében rögzíti a vizsgázó vizsgaszervezéshez, valamint a vizsgázó kérésére a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges adatait, nyilatkozatait és kérelmeit, és a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton átadja ezen adatokat a vizsgaközpont részére. A vizsgázó, illetve törvényes képviselője által hitelesített nyilatkozatokat, illetve hiteles másolatukat a képző szerv papír alapon is továbbíthatja a vizsgaközpontnak.

(2) A vizsgázó a vizsgaszervezéshez, valamint a vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges, adatait, nyilatkozatait és kérelmeit elektronikus úton a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül is benyújthatja, melyeket a vizsgaközpont az informatikai rendszerén keresztül a vizsgázó nyilatkozatában megjelölt képző szerv részére elérhetővé tesz.

(3) A vizsgázó képzésének ellenőrzéséhez, felügyeletéhez és vizsgáinak szervezéséhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilatkozatokat, kérelmeket a képző szerv a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül elektronikus úton továbbítja a vizsgaközpont részére.

(4) A vizsgaközpont a képző szerv vagy a vizsgázó által átadott adatok alapján a vizsgázó (mint járművezető vagy járművezető-jelölt) vezetői engedélyére, egészségi alkalmasságára, utánképzési kötelezettségére, vezetéstől való eltiltásaira, valamint természetes személyazonosító adataira vonatkozóan a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz útján adatszolgáltatást kérhet az engedély-nyilvántartásban és az összerendelési nyilvántartásban szereplő adatokról, ezzel ellenőrzi a vizsgázó természetes személyazonosító és vezetési jogosultságra vonatkozó adatait, egészségi alkalmasságát, azt hogy a vizsgázó utánképzésre kötelezett-e, vagy áll-e vezetéstől való eltiltás hatálya alatt. Az adatok eltérése esetén a vizsgaközpont az eltérés tényét jelzi a képző szervnek. A képző szerv a vizsgaközpont jelzése alapján adategyeztetést kezdeményez a vizsgázóval, és javítja az adatokat.

(5) A vizsgázó vizsgaeredményei a vizsgaközpont informatikai rendszerében a vizsgára jelentő képző szerv részére elérhetőek.

(6) A vizsgaközpont a közúti járművezetők utánképzésére jelentkezők adatait az adott személy utánképzésében részt vevő képző szerv részére elérhetővé teszi. A képző szerv az utánképzési programok megtartásához kapcsolódó, vizsgaközpont által meghatározott adatszolgáltatásokat és nyilatkozatokat a vizsgaközpont informatikai rendszerén keresztül teljesíti.

(7) A vizsgaközpont informatikai rendszerébe rögzített adatok a nyilvántartásba vétel időpontjától kezdődően hitelesítettnek tekintendők."

35. § (1) Az R8. 10. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"a) a tanfolyam elméleti részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte - vagy annak elvégzése alól részben vagy egészében a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült - és az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,"

(2) Az R8. 10. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Elméleti vizsgára az bocsátható, aki)

"f) legkésőbb a vizsgára való jelentkezés során - a bizonylati album szerinti azonosítók szerepeltetésével -az igazgatási szolgáltatási díjat - a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakra vonatkozó rendelet alapján - megfizette."

36. § (1) Az R8. 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részét az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte; ez a követelmény nem vonatkozik arra, aki a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati részének az elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,"

(2) Az R8. 11. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki)

"g) a külföldi hatóság által kiállított meglévő vezetői engedélyét a vizsgán bemutatja."

(3) Az R8. 11. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Forgalmi vizsga - ha e rendelet másként nem rendelkezik - sikeres járműkezelési, vagy rutinvizsga után tehető."

(4) Az R8. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 10. § (2) bekezdésében előírt vezetői engedély helyett egy évig el kell fogadni a feltételként meghatározott kategória megszerzését tanúsító - a vizsgaközpont által kiállított és a közlekedési igazgatási hatóság részére elektronikus úton továbbított -, az e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről szóló vizsgaigazolást. Az egy évet az adott kategóriára vonatkozó utolsó sikeres vizsga letételének időpontjától kell számítani."

37. § Az R8. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Forgalmi vizsga - a vizsgáztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével - a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgaútvonalon és időszakban tartható. A forgalmi vizsga kiindulási helyére bármely képző szerv jelenthet vizsgát, a közlekedési hatóság az útvonal kijelölést erre is tekintettel határozza meg.

(3a) A sikeres forgalmi vizsga feltétele, hogy a kijelölt vizsgaútvonalhoz tartozó valamennyi csomópontot - kivéve a forgalmi okból történő útvonal módosítást - érintette a vizsgázó, és a vizsgaesemény időtartama a jogszabályban meghatározott, a közúton vezetéssel eltöltött idejére vonatkozó teljes időtartam legalább 80%-át kitölti."

38. § Az R8. 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vezetői engedély kiadásának feltételéül a jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz a 8. mellékletben előírt vizsgatárgyakból megfelelt vagy azok teljesítése alól e rendelet alapján felmentést kapott. Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően egy napon belül a vizsgaközpont elektronikus vizsgaigazolás kiállításával és továbbításával adatot szolgáltat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. A vizsgaközpont a vizsgázó kérelmére az elektronikus vizsgaigazolásról másodlati példányt állít ki."

39. § (1) Az R8. 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizsgaközpont érvényteleníti azt a vizsgát

a) amelyet a vizsgázó a vizsgaközpont félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tett le,

b) ha bíróság ítélete vagy hatósági határozat alapján utóbb megállapítható, hogy a vizsga napján a vizsga valamely személyi feltétele hiányzott."

(2) Az R8. 15. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha a vizsgaigazolást a vizsgaközpont már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló döntésről és a vizsgaigazolás visszavonásáról a vizsgaközpont elektronikus úton tájékoztatja a közúti közlekedési nyilvántartó szervet."

40. § Az R8. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A névjegyzékbe felvett, valamint a 21. § (1) bekezdés szerinti továbbképzés esetén vizsgakötelezettségét sikeresen teljesített szakoktatónak a közlekedési hatóság a vizsga letételétől számított két évig hatályos elektronikus szakoktatói igazolványt ad ki, ide nem értve az ideiglenes névjegyzékbe történő felvételt."

41. § Az R8. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szakoktató oktatás, valamint járműkezelési, rutin és forgalmi vizsgáztatás közben köteles magánál tartani)

"b) a járművezetési gyakorlat tantárgy oktatásakor és a gyakorlati vizsgán az a) pontban foglaltakon kívül a jármű forgalmi engedélyét, az érvényes oktatójármű-igazolást és a papíralapú vagy elektronikus vezetési kartont."

42. § Az R8. 26. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Vizsgabiztosi vizsgára az bocsátható, aki a vizsgabiztosi tanfolyamot igazoltan elvégezte. Az elméleti vizsgabiztosi vizsgára az bocsátható, aki az elméleti vizsgabiztosi tanfolyamot igazoltan elvégezte.

(2) A vizsgabiztosi és az elméleti vizsgabiztosi vizsgán a vizsgaközpont által kijelölt, a névjegyzékben szereplő vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsga a közlekedésért felelős miniszter által a tantervi és vizsgakövetelményben meghatározottak alapján történik."

43. § Az R8. 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az elméleti vizsgabiztosoknak a vizsgabiztosi tevékenység folytatásához - a (3) bekezdés szerinti követelményeknek való megfelelés érdekében - kétévente továbbképzésen kell részt venniük, és ezt követően sikeres vizsgát kell tenniük."

44. § Az R8. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A vizsgabiztos vizsgáztatás közben magánál tartja vizsgabiztosi igazolványát. A vizsgabiztos "T" kategóriás forgalmi vizsgáztatás közben magánál tartja a vezetői engedélyét (vagy a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott, a vezetői engedély kiállítására irányuló kérelem adatlapot, annak adatlapon feltüntetett érvényességi idején belül) is.

(1a) Az elméleti vizsgabiztos vizsgáztatás közben magánál tartja elméleti vizsgabiztosi igazolványát."

45. § Az R8. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § (1) Szaktanfolyami képzésre az jelentkezhet, aki a Kkt. 19. § (5) bekezdés szerinti, valamint a jelentkezésre vonatkozóan e rendeletben, valamint a jogszabályban rögzített feltételeknek megfelel. A szaktanfolyami képzést követő vizsgára az bocsátható, aki megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

(2) A vizsgát a vizsgaközpont által - szakmai szempontok figyelembevételével - kijelölt független vizsgabiztos vagy vizsgabizottság előtt kell teljesíteni. A vizsgabizottság elnökének és tagjának kijelölése a kijelöléssel érintett vizsgára szól. A vizsgabizottság elnöke és tagja felelős a vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

(3) A vizsgabizottság elnöke és tagja olyan személy lehet, aki szerepel a szaktanfolyami vizsgabiztosi névjegyzékben és az adott vizsgatárgy vonatkozásában megfelel a jogszabályban és a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott feltételeknek. A vizsgán vizsgabizottság elnöke és tagja nem lehet az, aki a vizsgázó vizsgára történő felkészítésében részt vett, a vizsgázónak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, alkalmazottja, vagy akitől egyébként - fennálló jogviszonya, gazdasági érdekeltsége miatt - nem várható el a vizsga tárgyilagos megítélése.

(4) A vizsgabiztosi névjegyzékbe olyan személy vehető fel, aki jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, végzettséggel, és gyakorlati idővel rendelkezik, valamint, akinek a névjegyzékbe való felvételét megelőző két éven belül a szakoktatói, a vizsgabiztosi, és az iskolavezetői tevékenységi engedélyét a közlekedési hatóság nem vonta vissza.

(5) A szaktanfolyami vizsgabiztos csak azon szaktanfolyami képesítésekhez tartozó vizsgatárgyak vonatkozásában kerülhet vizsgabiztosi névjegyzékbe, amelyekre nézve rendelkezik a vizsgabiztosra vonatkozóan - jogszabályban, illetve a tantervi és vizsgakövetelményekben - meghatározott képesítéssel, iskolai végzettséggel, valamint szakmai gyakorlati idővel.

(6) A szaktanfolyami képzés vizsgabiztosának kétévente a KTI által szervezett időszakos, szakirányú továbbképzésen kell részt vennie és a továbbképzéshez kapcsolódóan vizsgakötelezettségét sikeresen teljesítenie kell.

(7) A szaktanfolyami képzésre és vizsgáztatásra a tanfolyami képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések mellett a szaktanfolyami képzés tekintetében a közlekedésért felelős miniszter, a szaktanfolyami vizsgáztatás tekintetében a vizsgaközpont által a képzés, vizsgáztatás tárgykörében jogszabály alapján kiadott szabályzatait alkalmazni kell."

46. § Az R8. 33/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33/F. § (1) Az e fejezet szerinti sikeres vizsga esetén a vizsgázó részére - hatályos vezetői engedély megléte esetén - a vizsgaközpont a 14. számú melléklet szerinti, a 95. harmonizált uniós kódot tartalmazó, öt évig hatályos gépjárművezetői képesítési igazolványt állít ki és azt hivatalos iratként, vagy a vizsgaközpont kijelölt ügyfélszolgálatán keresztül személyes átvétellel bocsátja a vizsgázó rendelkezésére.

(2) A gépjárművezetői képesítési igazolvány tulajdonosa a vizsgaközpontnál az a)-c) pontban meghatározott körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni, ha a részére kiadott gépjárművezetői képesítési igazolvány

a) elveszett, ellopták vagy megsemmisült,

b) megrongálódás vagy elhasználódás miatt bármely bejegyzett adata nem olvasható, vagy

c) bármely bejegyzett adata megváltozott, ide nem értve a gépjárművezetői képesítési igazolvány tulajdonosának gépjárművezetői képesítési igazolványában feltüntetett lakcímét és a vezetői engedély számát.

(3) A gépjárművezetői képesítési igazolvány tulajdonosának (2) bekezdés szerinti bejelentése alapján a vizsgaközpont - a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a gépjárművezetői képesítési igazolvány és a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az adatváltozást tanúsító okmány felmutatása mellett - a nyilvántartásban rögzített adatok felhasználásával, az érvényes vezetői engedély bemutatása mellett a korábban kiadott gépjárművezetői képesítési igazolvány helyett új gépjárművezetői képesítési igazolványt ad ki.

(4) Ha a gépjárművezetői képesítési igazolvány időbeli hatálya lejárt, jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén a vizsgaközpont új gépjárművezetői képesítési igazolványt állít ki.

(5) A gépjárművezetői képesítési igazolványon a kiadásának időpontjában fennálló lakcímadat és a vezetői engedély száma kerül feltüntetésre. Ezen adatok megváltozása nem érinti a kiadott gépjárművezetői képesítési igazolvány érvényességét. A vezetői engedély cseréjét követően a gépjárművezetői képesítési igazolványra utaló 95. harmonizált uniós kódot is tartalmazó vezetői engedély önállóan, a korábbi vezetői engedély számát tartalmazó gépjárművezetői képesítési igazolvány az új vezetői engedéllyel együttesen igazolja a 33/A. §-ban meghatározott követelményeknek való megfelelést."

47. § (1) Az R8. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) A közlekedési hatóság évente legalább egy alkalommal - a Közlekedési Szakértői Testület akkreditációs eljárás követelményeinek meghatározására, az akkreditációs jog visszavonására irányuló, a közlekedésért felelős miniszter részére benyújtott javaslata alapján - pályázatot hirdet az e-learning rendszerű képzésben alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment-rendszer (a továbbiakban: Rendszer), az e-learning rendszerű képzéshez szükséges digitális tananyagok (a továbbiakban: Tananyag), a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésénél és vizsgáztatásánál alkalmazott, a járművek és járműszerelvények technikai kezelése, a forgalmi helyzetek és a járművezetési veszélyhelyzetek gyakorlására alkalmas szimulátorok (a továbbiakban: Szimulátor) és az elektronikus vezetési karton vezetésére szolgáló alkalmazás és a kapcsolódó informatikai rendszer (a továbbiakban: elektronikus vezetési karton rendszer) tanúsításának, minősítésének megszerzésére.

(2) A pályázati kiírásokat a közlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. A pályázat benyújtásának határideje a kiírástól számított 30 nap, a pályázathoz mellékelni kell az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.

(3) A közlekedési hatóság az akkreditáció megszerzésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntését a Közlekedési Szakértői Testület állásfoglalásának figyelembe vételével hozza meg. A pályázatokat a beérkezés sorrendjében abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e:

a) a Rendszer és a Szimulátor vonatkozásában

aa) a jogszabályi követelményeknek,

ab) a pályázati kiírásnak;

b) a Tananyag vonatkozásában

ba) a jogszabályi követelményeknek,

bb) a közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelményeknek, valamint

bc) a pályázati kiírásnak;

c) az elektronikus vezetési karton rendszerek vonatkozásában

ca) a jogszabályi követelményeknek,

cb) a pályázati kiírásnak,

cc) az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek.

(4) Az akkreditáció eredményét a beadási határidőtől számított 60 napon belül kell kihirdetni.

(5) A sikeres akkreditáció eredményeként a közlekedési hatóság a Rendszert, a Tananyagot, a Szimulátort, illetve az elektronikus vezetési kartonrendszert a képzési vagy vizsgáztatási tevékenység során felhasználhatónak minősíti, és akkreditációs számmal - továbbá a Szimulátor esetében az engedély hatályosságát jelző matricával - látja el.

(6) A szimulátor típus sikeres akkreditációja esetén a közlekedési hatóság a szakértői testület javaslata alapján típusakkreditációt ad ki. A közlekedési hatóság a közlekedésért felelős miniszter által - a Közlekedési Szakértői Testület szakmai állásfoglalására, valamint a pályázati kiírásban foglaltakra figyelemmel - meghatározott, az elbírálás időpontjában hatályos szimulátor berendezések akkreditálásának módjára vonatkozó eljárásrend és mellékletei szerint meghatározza, hogy az adott típusú szimulátor típus mely képzésekre és vizsgákra alkalmas. A képzési és vizsgarész csak a közlekedési hatóság által ellátott akkreditációs számmal és matricával rendelkező szimulátoron végezhető.

(7) A közlekedési hatóság a képző szerv erre irányuló kérelme alapján típusakkreditációs eljárás lefolytatása nélkül, a típusra vonatkozó akkreditációs érvényességi időtartamig akkreditációs számmal és matricával látja el azon szimulátor berendezést, amely tekintetében megállapította, hogy típusa azonos valamely érvényes akkreditációval rendelkező szimulátor típussal.

(8) A Rendszer, a Tananyag, a Szimulátor, illetve az elektronikus vezetési kartonrendszer akkreditációjának érvényességi ideje legfeljebb 60 hónap a kihirdetést követően.

(9) Az akkreditáció érvényességi ideje alatt az akkreditációt megszerző képző szerv gondoskodik a jogszabályi, a közlekedési hatóság és - az elektronikus vezetési karton rendszer esetében a vizsgaközpont - szabályzatainak való megfelelőségről, valamint a tantervi megfelelőségről. A közlekedési hatóság a változtatásokat ellenőrizheti.

(10) Ha az akkreditált Rendszernek, Tananyagnak, Szimulátornak, vagy elektronikus vezetési karton rendszernek a (9) bekezdés szerinti kötelező módosítása szerinti változata az erre vonatkozó felszólítást követő 10 munkanapon belül sem felel meg a jogszabályi, szabályzati, tantervi vagy akkreditációs előírásoknak, a közlekedési hatóság az akkreditációt visszavonja.

(11) A közlekedésért felelős miniszter az akkreditált Rendszer, Tananyag, Szimulátor és elektronikus vezetési kartonrendszer listáját és akkreditációs számát honlapján közzéteszi."

48. § Az R8. 38/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38/A. § (1) A Rendszer akkor akkreditálható, ha

a) a képző szerv az akkreditációs időszak teljes idejére igazolja a tanúsított és szabványos Rendszer jogszerű felhasználhatóságát legalább ezer konkurens (egyidejű) felhasználóra vonatkozóan,

b) a Rendszerhez és a tanulók részére a folyamatban lévő aktuális képzések Tananyagaihoz folyamatos, időkorlátozás nélküli (7x24 órás rendelkezésre állással) tanulói hozzáférést biztosít,

c) a közlekedési hatóság részére a Rendszerhez és annak minden Tananyagához folyamatos, időkorlátozás nélküli hozzáférést biztosít,

d) adatbázisában rögzíti a tanuló aktuális képzésben történő előrehaladását, a Rendszerben eltöltött idejét, értékeli és rögzíti a tanulónak a Tananyagban szereplő ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit, a tanuló Rendszerben történő kötelező regisztrációját követően a tanuló egyedi azonosítójával a Rendszerbe történő belépéseit - ideértve a tanulói számítógép IP címének naplózását is azzal, hogy a tanuló Rendszerben eltöltött idejét minden esetben rögzíteni (naplózni) kell,

e) az e-learning képzésben részt vevő tanuló adatait tartalmazó állományt (a továbbiakban: e-learning képzés kezdés bejelentés) a hozzáférés kiadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

f) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek - képzési igazolás kiállításával egyidejűleg - a tanuló adatait és képzésének leíró adatait az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott, a közlekedési hatóság által meghatározott szabványos XML formátumú és adattartalmú állományban (a továbbiakban: e-learning képzési statisztika) kell tárolnia; az e-learning képzési statisztikát a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

g) a tanuló e-learning képzésének befejezésekor a Rendszernek automatikusan ki kell állítania, és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátnia a 3. melléklet 3.2.4. pontja szerinti igazolást (a továbbiakban: e-learning képzési igazolás) a közlekedési hatóság által meghatározott adattartalommal; a kiállított e-learning képzési igazolást a Rendszernek a kiállítást követően haladéktalanul el kell küldenie vagy letölthetővé kell tennie az iskolavezetőnek és a tanulónak; az így előállított e-learning képzési igazolást a képző szervnek legalább 5 évig kell megőriznie, illetve a Rendszernek az e-learning képzési igazolás kiállítását követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül el kell küldenie a közlekedési hatóság által meghatározott módon a vizsgaközpont részére,

h) biztosítja a SCORM formátumú szabványos - a közlekedési hatóság által rendelkezése bocsátott - kiegészítő ismeretanyag képzéshez történő hozzáadását,

i) a képzési folyamat megszakítható és az egyéni azonosítást követően folytatható,

j) a fejezetek végén kérdésbankból véletlenszerűen önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára,

k) az önellenőrző tesztek a tanuló által a képzési folyamatban tetszőleges számban ismételhetőek,

l) a modulok végén önellenőrző tesztet biztosít a tanuló számára és csak akkor lehet elvégzett a modul, ha a tanuló az adott modul ismeretanyagából feltett megfelelő számú kérdésekre legalább 85%-ban helyes választ adott.

(2) A Tananyag akkor akkreditálható, ha

a) az e-learning tananyagokra vonatkozó speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokra figyelemmel olyan mennyiségű és színvonalú animációval és önellenőrző teszttel rendelkezik, amellyel az előírt ismeretanyagot egy átlagos képességű tanuló külső segítség nélkül is el tudja sajátítani és megszerzett tudásának megfelelőségéről önállóan meg tud győződni,

b) a képzésen belül a Tananyag modulárisan épül fel oly módon, hogy egy átlagos képességű tanuló képes bármely modul egyszerre történő elvégzésére,

c) a modulok fejezetenként elkülönültek, és egy fejezet legfeljebb tíz modult tartalmaz,

d) színvonala és kidolgozottsága tekintetében - ideértve, de nem kizárólagosan a speciális pedagógiai és didaktikai elvárásokat, valamint az animációk és tesztek színvonalát és mennyiségét - eléri az adott képzésen akkreditált tananyagok átlagos színvonalát.

(3) Az elektronikus vezetési kartonrendszer akkor akkreditálható, ha

a) alkalmas a bizonylati albumban lévő adattartalmon túl a vezetési gyakorlati oktatás alatt az oktató jármű földrajzi helymeghatározása alapján a járművel megtett becsült menettávolság, az oktatás időpontja és időtartama automatikus rögzítésére, valamint a vizsgaközpont által történő ellenőrzésére,

b) alkalmas a szakoktató elektronikus vezetési karton rendszerbe történő belépéseinek naplózására,

c) alkalmas a gyakorlati képzésben részt vevő tanuló és a gyakorlati foglalkozások adatai legalább 5 éves időtartamú megőrzésére."

49. § Az R8. a következő 39/A. §-sal egészül ki:

"39/A. § (1) A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendeletnek (a továbbiakban: Módr.2.) e rendeletre vonatkozó módosító rendelkezéseit azon vizsgázó esetében, aki 2022. december 19-ét megelőzően az adott kategória megszerzéséhez előírt "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" vagy "Rutin" vizsgakötelezettség közül az egyiket nem teljesítette, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 2022. december 19-től a "Rutin" vizsgakötelezettséget köteles teljesíteni.

(2) A Módr.2.-vel megállapított 6. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakoktató a 2022. december havi óra- és vizsgaösszesítő lapot 2022. december 18. napjáig küldi meg a közlekedésért felelős miniszter által a bizonylati albumban meghatározott módon a vizsgaközpontnak elektronikus úton.

(3) A Módr.2.-vel megállapított 6. § (7) bekezdés alkalmazásával összefüggésben a 2022. december 18. napjáig a vizsgaközpontnak megküldött havi óra- és vizsgaösszesítő lapok adatainak és a vezetési kartonok adatainak összhangja érdekében a szakoktató a vizsgaközpontnak megküldött havi óra- és vizsgaösszesítő lapok adatait 2022. december 18. napjáig módosíthatja.

(4) A Módr.2.-vel megállapított 6. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti gyakorlati foglalkozások esetében a 6. § (7) bekezdés szerinti adatokat a szakoktatónak nem kell legkésőbb a foglalkozás kezdetét 2 órával megelőzően, illetve a gyakorlati foglalkozás megtartását követően 24 órán belül a vizsgaközpont részére megküldeni. A 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti gyakorlati foglalkozások esetében a gyakorlati foglalkozás megtartását követően a szakoktató 2023. január 9. és 2023. január 31. napja között elektronikus úton bejelenti a gyakorlati óra megtartásának tényét, tényleges kezdetét, végét és időtartamát, a foglalkozás kategóriáját és jellegét, a vezetési karton vagy az elektronikus vezetési karton adatait és a tanuló azonosítóját, valamint ha az értelmezhető, az oktató jármű rendszámát, az induló kilométeróra-állást és a levezetett távolságot a vizsgaközpont részére.

(5) A Módr.2.-vel megállapított 7. § b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2022. december 19. napját megelőzően elektronikusan megküldött névsorral rendelkező, valamint a 2022. december 19. napját megelőző időszakra eső első foglalkozással megkezdett képzés esetében a tantermi képzések teljesítését a vizsgaközpont a képző szerv által vezetett, aláírt jelenléti ívek alapján ellenőrizheti. A képző szerv a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja között indított e-learning képzésen és tantermi képzésen résztvevő tanulókat, illetve névsorukat és jelenléti ívüket 2023. január 9. és 2023. január 31. napja között jelenti le.

(6) A Módr.2.-vel megállapított 7/B. § előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakra eső nyilatkozatok és adatszolgáltatások 2023. január 9. és 2023. január 31. napja között pótolhatóak.

(7) A Módr.2.-vel megállapított 17. § (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2022. december 31. napjáig érvényes szakoktatói igazolványok érvényességi ideje 2023. december 31. napjáig meghosszabbodik. A szakoktatói igazolványok 2023. december 31-ig nem elektronikus szakoktatói igazolványként is kiadhatók.

(8) A Módr.2.-vel megállapított 3. számú melléklet 3.2. pont 3.2.1. alpontjában foglalt táblázatot akként kell alkalmazni, hogy a 2022. december 19. napját megelőzően "C1", "C", "D1", "D", "T", "TR" kategóriák, valamint "BE", "C1E", "CE", "D1E", "DE" kombinált kategóriák esetében teljesített

a) "Alapoktatás" jellegű gyakorlati foglalkozásokat 2022. december 19-től a "Rutin vizsgára felkészítő vezetés" jellegű gyakorlati foglalkozásként kell figyelembe venni,

b) "Hegyvidéki vezetés" jellegű gyakorlati foglalkozásokat 2022. december 19-től "Országúti vezetés" jellegű gyakorlati foglalkozásként kell figyelembe venni.

(9) A Módr.2.-vel megállapított. 3. számú melléklet 3.2. alpont 3.2.2. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) ha a tanfolyam első foglalkozása 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakra esik, az iskolavezető az általa elkészített tanrendet, valamint a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakban módosított tanrendet, annak összes foglalkozására kiterjedően 2023. január 9. és 2023. január 31. napja közötti időszakban küldi meg a vizsgaközpont részére;

b) a 2022. december 19. napját megelőzően elektronikusan megküldött névsorral rendelkező és 2022. december 19. napját megelőzően megkezdett tanfolyam esetén a foglalkozást tartó szakoktató nem köteles a foglalkozások jelenléti ívét elektronikus formában a vizsgaközpont részére bejelenteni;

c) azon személyek esetén, akiknek a jelentkezési lap adatait a képző szerv 2022. december 18. napjáig elektronikusan megküldte a vizsgaközpont részére, de az aláírt jelentkezési lapot 2022. december 18. napjáig nem nyújtotta be a vizsgaközpont részére, a képző szerv 2023. január 9. napját követően küldi meg ismételten a tanuló jelentkezési adatlap adatait elektronikus formában a vizsgaközpont részére;,

d) a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakban első foglalkozással megkezdett tanfolyamon kizárólag a 2022. december 19. naptól hatályos szabályok szerint vehet részt tanuló és rögzíthető a névsorra, ebben az esetben a jelentkezési adatlapot 2023. január 9. és 2023. január 31. napja között kell benyújtani a vizsgaközpont részére;

e) a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakra eső első foglalkozással megkezdett tanfolyam névsorát, valamint a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja között megtartott tantermi elméleti foglalkozás jelenléti ívét a foglalkozást tartó szakoktató 2023. január 9. és 2023. január 31. napja között jelenti be elektronikus formában a vizsgaközpont részére.

(10) A Módr.2.-vel megállapított 3. számú melléklet 3.5. alpont 3.5.1. alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a járművezetési gyakorlat oktatása a 2022. december 19. napját megelőzően hitelesített vezetési kartonok birtokában is megkezdhető, illetve folytatható;

b) a 2022. december 19. és 2023. január 8. napja közötti időszakban a járművezetési gyakorlat oktatása olyan vezetési kartonnal is megkezdhető, illetve folytatható, amelyet elektronikusan még nem jelentettek be, és a vizsgaközpont által elektronikusan generált egyedi azonosítóval sem láttak még el. A 2022. december 19. és 2023. január 8. napja között, nem hitelesített vezetési kartonnal megkezdett járművezetési gyakorlat esetén a szakoktató 2023. január 9. és 2023. január 31. között köteles a vizsgaközpont részére elektronikusan bejelenteni és a vizsgaközpont által elektronikusan generált egyedi azonosítóval ellátni a vezetési kartont.

(11) A vizsgaközpont vezetője a 2022. december 19. és 2023. január 31. közötti időszakban a vizsgaközpont honlapján közzétett közleményben meghatározott naptári napokra vonatkozóan rendelhet el rendkívüli vizsgára jelentkezési, vizsgáztatási, illetve vizsgaigazolás-kiállítási szünetet."

50. § Az R8.

a) 3. melléklete a 11. melléklet szerint,

b) 5. melléklete a 12. melléklet szerint,

c) 8. melléklete a 13. melléklet szerint

módosul.

51. § Az R8.

a) 2. § (1) bekezdés 38. pontjában a "38. tanterv: a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó pedagógiai dokumentum," szövegrész helyébe a "38. tanterv: a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, a képző szerv képzési tevékenységét meghatározó követelményrendszert tartalmazó pedagógiai dokumentum," szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés 51. pontjában az "az adott tananyag megértését." szövegrész helyébe az "az adott tananyag megértését," szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésben, a 10. § (2) bekezdés d) pontjában, a 18. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában a "Trolibusz" szövegrész helyébe a "TR" szöveg,

d) 3. § (7) és (8) bekezdésében a "képzőszerv" szövegrész helyébe a "képző szerv" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében az "(az ún. "Bizonylati album"-ban szereplő nyomtatványokat)" szövegrész helyébe az "(a bizonylati albumban szereplő nyomtatványokat)" szöveg,

f) 6. § (6) bekezdésében a "vezetési gyakorlat tantárgy" szövegrész helyébe a "vezetési gyakorlat tantárgy (ideértve a vezetési gyakorlat tantárgy szimulátoron történő oktatását, valamint a közúti közlekedési szakember képzés járművezetéssel járó oktatási óráit)" szöveg,

g) 9. § (7) bekezdésében a "- kérelemre -" szövegrész helyébe az "- elektronikus bejelentés alapján -" szöveg,

h) 9. § (7a) bekezdésében a "jelentkezési lapon" szövegrész helyébe a "jelentkezési adatlapon" szöveg, a "8. számú melléklet 6.1.1. pontjában" szövegrész helyébe a "8. számú melléklet 1.4. pontjában" szöveg,

i) 10. § (1) bekezdés e) pontjában, 39. § (3) bekezdésében a "jelentkezési lapon" szövegrész helyébe a "jelentkezési adatlapon" szöveg,

j) 10. § (3) bekezdésében az "a forgalmi vizsga teljesítéséről szóló vizsgaigazolást." szövegrész helyébe az "az e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről szóló vizsgaigazolást." szöveg,

k) 11. § (1) bekezdés f) pontjában a "Bizonylati Album" szövegrész helyébe a "bizonylati album" szöveg,

l) 18. § (3) bekezdés be) pontjában, 18. § (5) bekezdésében a "Tr" szövegrész helyébe a "TR" szöveg,

m) 21. § (1) bekezdésében az "évenként" szövegrész helyébe a "kétévenként" szöveg, a "venni" szövegrész helyébe a "vennie" szöveg, a "tenni" szövegrész helyébe a "tennie" szöveg,

n) 25. § (2) bekezdés b) pontjában az "és legalább kétéves szakoktatói gyakorlattal, vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal rendelkezik" szövegrész helyébe a "vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves közlekedésrendészeti gyakorlattal rendelkezik" szöveg,

o) 25. § (2) bekezdés d) pontjában a "kombinált kategóriára" szövegrész helyébe a "kombinált kategóriára a vizsgáztatási jogosultságnak megfelelően" szöveg,

p) 27. § (1) bekezdés a) pontjában a "vizsgabiztosi képesítéssel" szövegrész helyébe a "vizsgabiztosi vagy elméleti vizsgabiztosi képesítéssel" szöveg,

q) 27. § (1) bekezdés d) pontjában az "aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik" szövegrész helyébe az "az elméleti vizsgabiztos kivételével, aki érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik" szöveg,

r) 27. § (1) bekezdés e) pontjában az "akire nem vonatkozik olyan rendelkezés," szövegrész helyébe az "az elméleti vizsgabiztos kivételével, akire nem vonatkozik olyan rendelkezés," szöveg,

s) 27. § (1) bekezdés g) pontjában az "aki a vizsgabiztosi képzésre" szövegrész helyébe az "aki a vizsgabiztosi vagy elméleti vizsgabiztosi képzésre" szöveg,

t) 27. § (2) bekezdésében a "vizsgabiztosi igazolványt" szövegrész helyébe a "vizsgabiztosi vagy elméleti vizsgabiztosi igazolványt" szöveg,

u) 27. § (3) bekezdésében az "évente összesen legalább kétnapos" szövegrész helyébe a "kétévente összesen legalább négynapos" szöveg,

v) 32. § (1) bekezdésében az "évenként" szövegrész helyébe a "kétévenként" szöveg,

w) az "A "Gépjárművezetői képesítési igazolvány" kiadása, nyilvántartása" alcímben a " "Gépjárművezetői" szövegrész helyébe a "gépjárművezetői" szöveg és az "igazolvány" " szövegrész helyébe az "igazolvány" szöveg,

x) 41/A. §-ában a " "Gépjárművezetői" szövegrész helyébe a "gépjárművezetői" szöveg és az "igazolványok" " szövegrész helyébe az "igazolványok" szöveg

lép.

52. § Hatályát veszti az R8.

a) 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "és a "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" tantárgyak" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdés 7. pontjában a "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga," szövegrész,

c) 2. § (1) bekezdés 26. és 28. pontja,

d) 2. § (1) bekezdés 33. pontjában az "aláírását és vizsgaeredményeit is," szövegrész,

e) 9. § (6) és (8) bekezdése,

f) 10. § (1) bekezdés g) pontja,

g) 10. § (2) bekezdés b) pontjában az "és "C" " szövegrész,

h) 11. § (1) bekezdés f) pontjában a "vagy közvetlenül" szövegrész,

i) 11. § (1a) bekezdésében a " , valamint biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsgát" szövegrész,

j) 11. § (3) bekezdés d) pontjában a "- külön jogszabály alapján -" szövegrész,

k) 11. § (5) bekezdés a) pontjában az "és két éven belül "A1" kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett" szövegrész,

l) 11. § (5) bekezdése b) pontjában az "és két éven belül "A1" vagy "A2" kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett" szövegrész,

m) 14. § (8) bekezdése,

n) 15. § (2) bekezdés b) pontjában az "a biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési," szövegrész,

o) 18. § (4) bekezdés második mondatában, 20. § (2) bekezdés második mondatában és 26. § (2) bekezdés második mondatában az "A" szövegrész,

p) a 18. § (4) bekezdés második mondatában, 20. § (2) bekezdés második mondatában a "meghatározottak szerint" szövegrész, valamint 32. § (1) bekezdésében a "meghatározottak szerinti" szövegrész,

q) 21. § (3) bekezdése,

r) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az "és a szakoktatói igazolványát, ez utóbbit köteles jól láthatóan magán viselni," szövegrész,

s) 25. § (3) bekezdés c) pontja,

t) 31. § (1) bekezdés a) pontjában az "és szakoktatói vagy a 3. melléklet 2.5 pontjában meghatározott képesítéssel" szövegrész, u) 31. § (1) bekezdés b) pontja,

v) 33/D. § (2) bekezdése, (4) bekezdése és (6) bekezdése,

w) 38/B. §-a.

12. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

53. § A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 16. §-a és "A vasúti igazgatási szerv ellenőrzési jogköre" című alcím helyébe a következő alcím lép:

"A működési engedélyekről, valamint a tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságokról és a bejelentett vasúti tevékenységekről vezetett nyilvántartás adatai

16. § (1) A vasúti igazgatási szerv a működési engedéllyel és a tudomásul vett bejelentéssel rendelkező vasúti társaságokról elektronikus nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza

a) a vasúti társaság elnevezését, cégjegyzékszámát és székhelyét vagy telephelyét;

b) a működési engedély vagy a bejelentést tudomásul vevő döntés azonosítóját, kiadmányozásának dátumát;

c) a vasúti társaság által végzett vasúti tevékenység megnevezését;

d) az a)-c) pontban felsorolt adatok törlésének tényét, időpontját.

(3) A vasúti igazgatási szerv a nyilvántartásban kezelt adatokat azok törlésétől számított tíz évig megőrzi."

13. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítása

54. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet 24. § 30a. pontjában a "4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 13. § 3. pontja" szövegrész helyébe a "4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 13. § 5. pontja" szöveg lép.

14. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

55. § A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet (továbbiakban: R9.) a következő 4. §-sal egészül ki:

"4. § A szakszolgálati engedélykérelem kötelező tartalmi elemeit a 3. melléklet határozza meg."

56. § Az R9. 3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

15. A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

57. § A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díjmegállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 18. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A légiközlekedési hatóság az utasforgalom jelentős mértékű tartós csökkenésével járó esemény bekövetkezése esetén - a repülőtér üzemben tartója kérelmére - a 18. § (1) bekezdése szerinti fogyasztói elégedettségi felmérés elvégzésének kötelezettsége alól az érintett negyedév vonatkozásában felmentést adhat.

(1c) Az utasforgalom jelentős mértékű csökkenését az esemény bekövetkezését megelőző két év statisztikai adatai alapján számított átlagos éves utasforgalom adatai alapján kell megállapítani. Tartósnak kell tekinteni az eseményt követően legalább két negyedéven át tartó utasszám csökkenést."

16. A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosítása

58. § A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R10.) 15. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rádióállomás kezelői engedélyt az a 18. életévét betöltött, legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy szerezheti meg, aki)

"a) képzésen történő részvétellel elsajátította a következő elméleti ismereteket:"

59. § Az R10. 15. §-a a következő (3a)-(3c) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés elvégzését követően a hatósági vizsga ismétlésére egy éven belül legfeljebb két alkalommal van lehetőség.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti vizsgaidőpontok között legalább egy hónap időtartamnak kell eltelnie.

(3c) A második sikertelen ismétlő hatósági vizsga esetén az elméleti ismeretek elsajátítására szolgáló képzés újbóli elvégzése szükséges."

60. § Hatályát veszti az R10. 3. § (7) bekezdése.

17. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása

61. § A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet

a) 6. § (1) bekezdés c) pontjában a "légiközlekedési hatóság" szövegrész helyébe a "légiközlekedési vizsgaközpont" szöveg,

b) 22. § (1) és (2) bekezdésében a "légiközlekedési hatóság vagy" szövegrész helyébe a "légiközlekedési vizsgaközpont vagy" szöveg

lép.

18. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása

62. § A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet (a továbbiakban: R11.) 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az elméleti vizsgát a légiközlekedési vizsgaközpont folytatja le, a képző szervezet a légiközlekedési vizsgaközpont részére igazolást ad ki az elméleti képzés sikeres teljesítéséről. Az igazolás kiállítását követő 12. hónap elteltével az elméleti vizsgára a növendék nem bocsátható. A képző szervezet ezen igazolást ismételten is kiadhatja, ha meggyőződött arról, hogy a képzést korábban teljesítő növendék az igazolt ismereteknek továbbra is birtokában van. Ha a növendék nem rendelkezik teljes körűen az előírt ismeretekkel, a képző szervezet ismeretfrissítő oktatásban részesíti."

63. § Az R11. 133. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légiközlekedési vizsgaközpont által a lefolytatott sikeres elméleti vizsgát követően kiállított tanúsítvány kötelező tartalmi elemei a következőek:

a) a kiállító légiközlekedési vizsgaközpont neve, címe,

b) a vizsgázó neve, születési helye és ideje,

c) a teljesített vizsga megnevezése,

d) a vizsga időpontja,

e) a tanúsítvány kiállításának időpontja,

f) a légiközlekedési vizsgaközpont nevében eljáró azon személy neve és aláírása, aki kiállította, és

g) a tanúsítvány azonosítószáma."

64. § Az R11. 117. § (4) bekezdésében a "légiközlekedési hatóságnak" szövegrész helyébe a "légiközlekedési vizsgaközpontnak" szöveg lép.

19. Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról szóló 43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet módosítása

65. § Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról szóló 43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet 1. §-ában a "130 euró" szövegrész helyébe a "239 euró" szöveg lép.

20. A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet módosítása

66. § (1) A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet (a továbbiakban: R12.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges, az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet

a) UAS.OPEN.020 4. b),

b) UAS.OPEN.070 2. b),

c) UAS.STS-01.020 3. b),

d) UAS.STS-02.020 10. b)

pontja szerinti tanfolyamokat, továbbá a drón pilóta tanfolyamot a légiközlekedési hatóság által a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet alapján kiadott engedéllyel rendelkező képző szervezet szervezi és folytatja le."

(2) Az R12. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A képző szervezet a tanfolyamot a légiközlekedési hatóság által meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelmény, valamint Ügyviteli és Bizonylatolási Rend alapján tartja meg. A drón pilóta tanfolyamhoz meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelménynek az 1. mellékletnek kell megfelelnie."

67. § (1) Az R12. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A távoli pilóták pilóta nélküli légijárművek irányításához szükséges, az (EU) 2019/947 bizottsági végrehajtási rendelet

a) UAS.OPEN.020 4. b),

b) UAS.OPEN.030 2. c),

c) UAS.STS-01.020 2. b),

d) UAS.STS-02.020 9. b)

pontja szerinti vizsgákat, továbbá a drón pilóta vizsgát a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: vizsgaközpont) szervezi és folytatja le."

(2) Az R12. 4. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A vizsgaközpont a vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság által meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelmény, valamint Vizsgaszabályzat alapján hajtja végre. A drón pilóta vizsgához meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelménynek a 2. mellékletnek kell megfelelnie.

(4) A vizsgaközpont a honlapján közzéteszi

a) a vizsgára, pótvizsgára jelentkezés feltételeit,

b) a vizsgakövetelményeket, a vizsgáztatásra alkalmas vizsgahelyszíneket, a vizsga típusát,

c) a vizsga díját,

d) a kompetenciatanúsítvány mintáját,

e) a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány mintáját,

f) a vizsga sikeres teljesítését igazoló igazolás mintáját.

(5) A vizsgára jelentkezés, a kompetenciatanúsítvány kiállításának feltételeként előírt tanfolyam és a drón pilóta tanfolyam teljesítését a képző szervezet, az önállóan végzett képzés teljesítését a tanuló igazolja."

68. § Az R12. 4. §-a a következő (7a)-(7c) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A drón pilóta tanfolyam és drón pilóta vizsga teljesítése esetén a vizsgaközpont pilóta nélküli légijármű irányítói igazolványt állít ki, amelynek mintáját a Vizsgaszabályzat tartalmazza. A pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány a drón pilóta vizsga sikeres teljesítésének időpontjától számított öt évig hatályos.

(7b) A drón pilóta vizsga ismételt teljesítése esetén a vizsgaközpont öt évvel meghosszabbítja a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány időbeli hatályát. Az új hatályossági időt az eredeti hatályossági idő végétől kell számolni, ha az ismételt drón pilóta vizsga az eredeti hatályossági időt megelőző hat hónapon belül kerül teljesítésre, egyéb esetben az új hatályossági időt az ismételt drón pilóta vizsga sikeres teljesítésének időpontjától kell számolni.

(7c) A (7), (7a) és (7b) bekezdéstől eltérő vizsgák sikeres teljesítése esetében a vizsgaközpont a vizsga sikeres teljesítését igazoló igazolást állít ki, amelynek mintáját a Vizsgaszabályzat tartalmazza."

69. § Az R12. a 15. és 16. melléklet szerinti 1. és 2. melléklettel egészül ki.

21. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet módosítása

70. § A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet 1. melléklet 25.1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A foglalkozásvezetőt a közlekedési hatóság elismeri, ha)

"b) a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által meghirdetett továbbképzésen igazoltan részt vett, és"

(megfelelt.)

22. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosítása

71. § A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében az "Utazási földmunkagépek" szövegrész helyébe az "Univerzális földmunkagépek" szöveg lép, D:4 mezőjében a "Traktor alapú földmunkagép" szövegrész helyébe az "1 Traktor alapú univerzális földmunkagép" szöveg lép.

23. Záró rendelkezések

72. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A 25. és a 65. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 21. §, a 9. és 10. melléklet az e rendelet kihirdetését követő második hónap 15. napján lép hatályba.

(4) A 49. § 2022. november 1-jén lép hatályba.

(5) A 30. § (1)-(6), (8), (11) bekezdése, a 31-36. §, a 38. §, a 41-46. §, az 50. §, az 51. § a)-m) pontja és p)-x) pontja, az 52. § a)-v) pontja, valamint a 11-13. melléklet 2022. december 19-én lép hatályba.

(6) A 28. § a) és b) pontja és a 40. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

73. § Ez a rendelet az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és tüzelőanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Palkovics László s. k.,

technológiai és ipari miniszter

1. melléklet a 9/2022. (VIII 1.) TIM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Járműszerelő tevékenység:

a) járművek napi vizsgálata, időszakos műszaki szemléje és garanciális átvizsgálása,

b) jármű kisjavítása, futójavítása, jármű fődarab és karosszéria cseréje,

c) járművek, jármű fődarabok és részegységek diagnosztikai ellenőrzése, beszabályozása,

d) járművek, jármű fődarabok, részegységek javítása és (az elektromos részegységek kivételével) felújítása,

e) járművek egyedi előállítása (összeépítése) és átalakítása,

f) járművek bontása.

Előírt képesítés:

a) autószerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár- szerelő - szakmunkás képesítés,

b) alternatív járműhajtási technikus,

c) autógyártó,

d) gépjármű-mechatronikai technikus,

e) gépjármű mechatronikus,

f) járműipari karbantartó technikus,

g) mechatronikai technikus,

h) mezőgazdasági gépésztechnikus,

i) honvéd kadét- gépjármű mechatronikai technikus (szerviz),

j) Honvéd altiszt-Műszakigép-szerelő, Páncélos- és gépjárműszerelő."

2. Az R1. 1. számú melléklet 2. pontjában az "autóvillamossági szerelő szakmunkás" szövegrész helyébe az "autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő szakmunkás" szöveg lép.

3. Az R1. 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Karosszériajavító tevékenység, ideértve:

a) jármű karosszériák és tartozékaik kisjavítása, futójavítása, karosszéria elemek, valamint autószerelő közreműködésével a teljes karosszéria cseréje,

b) karosszéria elemek és tartozékok felújítása,

c) jármű felépítmények összeépítése és átalakítása,

d) karosszériák és tartozékaik bontása.

Előírt képesítés:

a) karosszérialakatos szakmunkás képesítés,

b) járműkarosszéria-előkészítő képesítés,

c) karosszéria-lakatos képesítés."

4. Az R1. 1. számú melléklet 4. pontjában az "autószerelő " szövegrész helyébe az "autószerelő, motorkerékpár-szerelő " szöveg lép.

5. Az R1. 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Gumiabroncsjavító tevékenység

Előírt képesítés: gumiabroncsjavító szakmunkás képesítés, továbbá gumijavító, autószerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő - vagy karosszérialakatos szakmunkás képesítés gumiabroncsjavító tanfolyammal, gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó szakképesítés."

6. Az R1. 1. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. Járműfényező tevékenység

Előírt képesítés:

a) fényező-mázoló szakmunkás képesítés,

b) Fémszerkezet-felület-bevonó képesítés,

c) Járműfényező képesítés,

d) Járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó képesítés."

7. Az R1. 1. számú melléklet 8. pontjában az "Autókárpitos" szövegrész helyébe a "Járműkárpitos" szöveg lép.

8. Az R1. 1. számú melléklet 9. pontjában az "Autórugó" szövegrész helyébe a "Járműrugó" szöveg lép.

9. Az R1. 1. számú melléklet 11. pontjában az "autószerelő, karosszérialakatos" szövegrész helyébe az "autószerelő, motorkerékpár-szerelő, karosszérialakatos" szöveg lép.

10. Az R1. 1. számú melléklet 13. pontjában az "Autómosás" szövegrész helyébe az "Autómosás, autópolírozás" szöveg lép.

11. Az R1. 1. számú melléklet 14. pont c) alpontjában a "karosszéria elemek" szövegrész helyébe a "karosszéria és motorkerékpárváz elemek" szöveg lép.

12. Az R1. 1. számú melléklet 15. pontjában, 17. pontjában és 19. pontjában, az "autószerelő vagy autóvillamossági szerelő" szövegrész helyébe az "autószerelő vagy autóvillamossági szerelő - motorkerékpárok esetében motorkerékpár-szerelő -" szöveg lép.

13. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 15. d) pontjában a "gázautó-szerelő szakképesítéssel rendelkező", a 15. e) pontjában a "továbbá gázautó-szerelő szakképesítés" szövegrész.

14. Az R1. 1. számú melléklet 17. pontjában a "gépkocsiban" szövegrész helyébe a "gépjárművön" szöveg lép, valamint hatályát veszti a "továbbá gázautó-szerelő szakképesítés" szövegrész.

15. Hatályát veszti az R1. 1. számú melléklet 19. pont, előírt képesítés a) pontjában a "(gázüzemeanyag-ellátó berendezés bontása esetén gázautó-szerelő szakképesítéssel kiegészítve)" szövegrész.

2. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet 1. pont nyitó szövegrésze és a) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. Autószerelői - motorkerékpárok járműfenntartói tevékenysége esetében motorkerékpár-szerelő - szakiránynak megfelelő

a) felsőfokú képesítés:

aa) okleveles gépészmérnöki, okleveles közlekedés mérnöki, okleveles közlekedés-gépészmérnöki, és okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki képesítés,

ab) gépész-üzemmérnöki, közlekedésgépész-üzemmérnöki, általános gépész-üzemmérnöki, gépjavítástechnológiai üzemmérnöki és mezőgazdasági gépész-üzemmérnöki képesítés,

ac) felsőfokú technikumon szerzett gépjárműközlekedési szaktechnikusi, gépész szaktechnikusi és mezőgazdasági gépész szaktechnikusi képesítés,

ad) mechatronikai mérnök,

ae) elektromos járműhajtás szakmérnök,

af) hibrid és tisztán elektromos hajtásrendszerek javítása esetében elektromos járműhajtás szakmérnök, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki képesítés, vagy az előírt képesítések egyike és a javítandó hajtásrendszerrel szerelt jármű gyártója által előírt képzés, vagy képesítés,

b) középfokú képesítés:

ba) közlekedésgépészeti, járműjavítási, járműgyártási, motoripari, autóipari, alternatív járműhajtási, gépjárműmechatronikai, járműipari karbantartó, mechatronikai, honvéd kadét - gépjármű mechatronikai, mezőgazdasági gépész és általános gépészeti technikumi végzettség,

bb) közlekedésgépészeti szakközépiskolai végzettség,

bc) autóipari művezetői képesítés.

bd) hibrid és tisztán elektromos hajtásrendszerek javítása esetében alternatív járműhajtási, elektromos gép- és készülékszerelő technikusi képesítés vagy az előírt képesítések egyike és a javítandó hajtásrendszerrel szerelt jármű gyártója által előírt képzés, vagy képesítés."

2. Az R1. 2. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a "gépészeti technikumi" szövegrész helyébe a "gépészeti, motorkerékpárok járműfenntartói tevékenysége esetében motorkerékpár-szerelő - technikumi" szöveg lép.

3. Az R1. 2. számú melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő)

"a) felsőfokú képesítés:

aa) okleveles közlekedés gépészmérnöki, okleveles közlekedésmérnöki, okleveles villamosmérnöki, okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki valamint villamos és közlekedés üzemmérnöki képesítés,

ab) a Felsőfokú Gépjárműközlekedési Technikum Műszaki Üzemeltetési szakon, valamint a Felsőfokú Villamosgépipari Technikum villamosgépek és készülékek szakán szerzett szaktechnikusi képesítés,

ac) mechatronikai mérnök képesítés."

4. Az R1. 2. számú melléklet 2. pont b) alpontjában a "gépjárműtechnikai szakán szerzett technikusi" szövegrész helyébe a "gépjármű technikai szakán szerzett - motorkerékpárok járműfenntartói tevékenysége esetében motorkerékpár szerelő - technikusi" szöveg lép.

5. Az R1. 2. számú melléklet 3. pontjában a "karosszériajavító" szövegrész helyébe a "karosszériajavító és motorkerékpárváz-javító" szöveg lép.

3. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet 1. pont b) alpontjában a "szerelőakna" szövegrész helyébe a "gépkocsik esetében szerelőakna" szöveg lép.

2. Az R1. 3. számú melléklet 2. pont b) alpontjában és a 3. pont b) alpontjában a "szerelőakna" szövegrész helyébe a "gépkocsik esetében szerelőakna" szöveg lép.

3. Az R1. 3. számú melléklet 4. pont b) alpontjában és az 5. pont b) alpontjában a "szerelőakna" szövegrész helyébe a "gépkocsik esetében szerelőakna" szöveg lép.

4. Az R1. 3. számú melléklet 7. pontjában a "Karosszériajavítás" szövegrész helyébe a "Karosszériajavítás, motorkerékpárváz-javítás" szöveg lép.

5. Az R1. 3. számú melléklet 7. pont b) alpontjában a "kocsiszekrény" szövegrész helyébe a "kocsiszekrény, motorkerékpárváz" szöveg lép.

6. Az R1. 3. számú melléklet 12. pontjában a "mosása" szövegrész helyébe a "mosása, polírozása" szöveg lép.

7. Az R1. 3. számú melléklet 13. pont b) alpont bb) alpontjában a "padozatától mért" szövegrész helyébe az "esetén a padozatától mért" szöveg lép.

8. Az R1. 3. számú melléklet 13. pont b) alpont bc) alpontjában a "vészszellőztető" szövegrész helyébe az "esetén a vészszellőztető" szöveg lép.

4. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"4. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29) KHVM rendelethez

A tanúsítás mintája gázbiztonsági szemléről
Mérete: 70 x 105 mm

SORSZÁM:
TANÚSÍTÁS

gázüzemű gépjárművön elvégzett gázbiztonsági szemléről

Rendszám:
Gyártmány, típus:
Kilométer számláló állása:
Forgalomba helyezés (átalakítás) eng. sz.:
1.A .................................................................. gyártómű által készített, .............................. számú,
............................................................-ig érvényes próbával .................. (bar) próbanyomásra
ellenőrzött gáztartályt,
és..............................típusú.......................................azonosító jelű elpárologtatót/nyomáscsökkentőt
a .......................................... 0 KF jelű szakműhely a fenti gépkocsiba ....................................-én
szerelte be.
A gáztartály ÁEEF eng. száma:........................
az üzemanyag-ellátó berendezés ÁEEF eng. száma:..............................
2.A jármű gázüzemanyag-ellátó berendezésén az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet szerinti gázbiztonsági szemlét
..............................-én elvégeztem.

A szemle alapján a....................................szakműhely nevében
tanúsítom,
hogy a gépjárműbe szerelt gázüzemanyag-ellátó berendezés az 1. pontban foglalt azonosítási adatoknak megfelel.
A gázüzemanyag-ellátó berendezés gépjárműbe szerelése megfelel a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletnek
és a beszerelési utasításnak (átalakítási dokumentációnak). A berendezés sérüléstől, a csatlakozási pontok
gázszivárgástól mentesek.
Kelt:........................
Munkaszám:........................
P. H.
...........................................................
szerelő a szakműhely nevében"

"

5. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R1. 5. számú melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

"4. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben előírt műszaki vizsgálat és a különböző eljárásban végzett környezetvédelmi felülvizsgálat keretében végzett munkafolyamatokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni."

2. Az R1. 5. számú melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"

ABC
1.MunkafolyamatMérések, vizsgálatok és közlendő adatokA vizsgálat módja, eszköze
2.fékberendezés ellenőrzés, javításkerékfékerő a pedálerő
- motorkerékpár esetében
a fékkar működtető erő
- függvényében
(légféknél kivezérelt nyomás
függvényében),
gépkocsik esetében az oldalak
közötti fékerő eltérés,
görgős fékerőmérő próbapad
3.fékerő ingadozás vagy lassulás2lassulásmérő, regisztráló
szerkezettel
4.gumiabroncs nyomása a méréskorgumiabroncsnyomás-mérő
5.futómű ellenőrzés, javítás,kerékösszetartás
kerékdőlés
csapterpesztés
csapszeg-utánfutás
kanyarodási szögeltérés
nyomkövetés, tengelyhelyzet
motorkerékpárok esetében
egynyomon futás, tengelytáv,
villadőlés
futómű-ellenőrző készülék
6.gyorsvizsgálatoldalkúszáselmozdulólapos futómű ellenőrző
7.gumiabroncs nyomása a méréskorgumiabroncsnyomás-mérő
8.lengéscsillapító ellenőrzés,
javítás3
diagram vagy mért értékkiszerelés, illetve gépkocsik
esetében kiszerelés nélküli
lengéscsillapító próbapad
9.gumiabroncs nyomása a méréskorgumiabroncsnyomás-mérő
10.kerékkiegyensúlyozás4maradó kiegyensúlyozatlanság
síkonként
leszerelt kerekeket kiegyensúlyozó
készülék
felszerelt kerekeket kiegyensúlyozó
készülék
11.fényszóró beállítás, javítástompított fény 10 m-re vetített
sötét-világos határának a
fényszórótengely magasságához
viszonyítva mm-ben,
vízszintes irányeltérés
fényszóró beállító készülék,
12.gumiabroncs nyomása a méréskorgumiabroncsnyomás-mérő
13.légfékszerelvény ellenőrzés,
javítás
nyomás és időmérések a
funkciónak megfelelően
légfékszerelvényeket vizsgáló
próbapad vagy műszerkészlet
14.fékfolyadék állapot ellenőrzésvíztartalomvíztartalom ellenőrző készülék
15.kipufogógáz szennyezőanyag-
tartalmának ellenőrzése
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
5. számú mellékletének
követelményei ellenőrzéséhez
szükséges mérési eredmények
gázelemző készülék,
fordulatszámmérő, gépkocsik
esetében motorolaj
hőmérsékletmérő
16.dízel füstölés ellenőrzés6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
5. számú mellékletének
követelményei ellenőrzéséhez
szükséges mérési eredmények
füstölésmérő készülék
fordulatszámmérő
gépkocsik esetében motorolaj
hőmérséklet mérő
17.zajkibocsátás ellenőrzése6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
3. számú mellékletének közeltéri
zajmérés követelményei
ellenőrzéséhez szükséges mérési
eredmények
zajszintmérő műszer
fordulatszámmérő
18.elektronikusan irányított
rendszerek ellenőrzése
(ABS, ESP, motormenedzsment,
légzsák stb.)5
az öndiagnosztikai
állapotfelügyeletben tárolt
hibakód kiolvasás
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
19.gyújtásellenőrzés, javításelektronikus gyújtás dinamikus
paraméterei
zárásszög
alapelőgyújtás
röpsúlyos szabályzó, a szabályozás
kezdetéhez tartozó fordulatszám,
a szabályozás végéhez tartozó
szögérték és fordulatszám
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter zárásszögmérő
előgyújtásszög-mérő
fordulatszámmérő
20.vákuumszabályozó, a szabályozás
kezdeti és végpontjához tartozó
szög- és vákuumérték
vákuummérő műszer
21.primer és szekunder gyújtásképgyújtásvizsgáló oszcilloszkóp
22.dízel előbefecskendezési
szöghelyzet beállítása,
fordulatszámmérés
elektronikus befecskendező
dinamikus paraméterei
előbefecskendezési szöghelyzet
főtengely °-ban alapjárati
fordulatszám
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
előbefecskendezési
szöghelyzetmérő műszer vagy
kapilláriscső
23.leszabályozási fordulatszámOBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
dízel fordulatszámmérő
24.dízel befecskendező szivattyú
javítás, ellenőrzés
elektronikus befecskendező
dinamikus paraméterei
adagoláskezdet mm-ben,
hengerenként a szállítás
mm3/löket
legnagyobb üzemi töltés,
mm3/löket az üzemi ford. szám
két távoleső pontján
Indítótöltés mm3/löket
üresjárati szabályozás kezdeti és
befejező ford. száma
üresjárati töltésegyenlőség
mm3/löket
végszabályzás kezdeti és
a leszabályozott nulltöltéshez
tartozó ford. szám
előbefecskendezés-szabályozó
működési tartománya
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
indikátoróra
dízel befecskendező szivattyú
ellenőrző próbapad
25.dízel befecskendező fúvóka
javítás, ellenőrzés
porlasztási nyitónyomás
porlasztás minőségének és
kúpszögének megfelelősége,
befecskendező fúvókaszelep
tömítettségének megfelelősége
dízel befecskendező fúvóka
vizsgáló készülék
26.dízel táprendszer javítás,
ellenőrzés
tápszivattyú maximális nyomása
nyomáshatároló szelep beállítási
értéke
tápszivattyú szívóképességének
megfelelősége
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
dízel befecskendező próbapad
vagy nyomásmérő és működtető
berendezés
27.üzemanyag befecskendező
rendszer karburátor, javítás,
beállítás
elektronikus befecskendező
dinamikus paraméterei
üzemanyagnyomás
benzin és levegőfúvókák mérete,
vagy átfolyás
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
üzemanyag nyomás mérő
fúvóka kaliber, vagy átfolyás-mérő
28.üzemanyagszint mm-ben, vagy
az úszó geometriai helyzete
mm-ben
célszerszám
29.kipufogógáz szennyezőanyag
tartalma
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter
gázelemző, fordulatszámmérő
30.benzinellátó rendszer javítás,
vizsgálat
tápszivattyú szívóképessége,
szállítóképessége
vákuummérő
nyomásmérő
31.kompresszióméréskompresszió végnyomás
hűtőfolyadék hőfok
visszacsapó szeleppel ellátott
kompressziómérő,
hőmérő, hőfokjelző
32.hengertömítettség-mérésvizsgálónyomás
vesztességgel csökkentett
nyomás
%-os csökkenés
hengertömítettség vizsgáló
berendezés
33.fogyasztásmérésüzemállapothoz kötött minősítő
eredmények, illetve, ha jogszabály
vagy szabvány rögzít egyes
üzemállapotokat, akkor annak
megfelelő minősítő eredmények
gumiabroncs nyomása a méréskor
fogyasztásmérő készülék,
vagy próbapad, referencia
feltételeket mérő készülékek
gumiabroncsnyomás-mérő
34.motorteljesítmény és
fogyasztásmérés
teljesítmény nyomaték fajlagos
fogyasztás
motorfékpad vagy gépjármű
teljesítmény és fogyasztásmérő
próbapad
35.feszültségszabályozó ellenőrzés,
beállítás
egyenáramú generátornál
bekapcsolási feszültség
terheletlen szabályozott
feszültség visszáram váltakozó
áramú generátornál terheletlen
szabályozott feszültség
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter feszültségmérő
árammérő
36.generátor ellenőrzésnévleges áram és feszültség
vagy teljesítmény névleges
fordulatszámon
OBD, EOBD hibakód kiolvasó vagy
rendszerteszter feszültségmérő,
árammérő terhelő-ellenállás
fordulatszámmérő
37.akkumulátor vizsgálataterhelt kapocsfeszültségek
alkalmazott terhelő-ellenállás
cellavizsgáló vagy terhelő-
ellenállás és voltmérő
38.akkumulátor savsűrűségméréscellánként a savsűrűségsavsűrűségmérő vagy
refraktométer
39.szélvédő és ablakok fényszűrő
fóliázása
megvilágítás csökkenés százalékakörnyezeti megvilágításmérő
40.motor hűtőfolyadékának
fagyáspontja
fagyáspontrefraktométer
41.csavarmeghúzás előírt
nyomatékkal
meghúzási nyomatéknyomatékkulcs
42.szelephézag ellenőrzés, beállításszelephézagok hidegen vagy
melegen, a gyári előírástól
függően
hézagmérő készlet célkészülék
43.alváz és karosszéria javításeredeti méreteknek megfelelőséggyári mérettáblázat, rajzok,
sablonok
44.gázüzemanyag-ellátó berendezés
javítás, gázbiztonsági szemle
gázüzemanyag szivárgáskézi szivárgás ellenőrző készülék

Megjegyzések:

1 Értékelő ellenőrzést az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 11. számú melléklete szerinti előírás alapján kell végezni.

2 Helyettesítő mérés a szokványos próbapadon nem mérhető járműveknél (pl. traktor) a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott követelmények figyelembe vételével.

3 3,5 t megengedett össztömeg fölötti gépjárművek javításánál nem kötelező.

4 18"-nál nagyobb méretű kerekek kiegyensúlyozottságának ellenőrzése nem kötelező, de a kormányzott mellső kerekeken ajánlott.

5 Alkalmazása 2004. január 1. napja után kötelező.

6 A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény."

6. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"6. számú melléklet az 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelethez

A járműfenntartó tevékenységhez alkalmazható egyes gépjárművizsgáló berendezések (műszerek) méréstechnikai követelményei

ABC
1.BerendezésEszközzel mérendő érték, műszaki jellemzőAz alkalmazott mérőeszköz
legnagyobb megengedett
hibája(1)
2.szgk és motorkerékpártgkszgk és motorkerékpártgk
3.görgős fékerőmérőfékerő0-5 kN0-30 kN±2%(2)±2%(2)
4.pedál és kézierő0-600 N0-800 N±2%±2%
5.fékezőnyomás0-10 bar±2,5%
6.lassulásmérőlassulás0,5-9,81 m/s2±0,1 m/s2
7.idő0-6 sec±0,1 s
8.pedálerő0-800 N±20 N
9.fékezőnyomás0-10 bar±4%
10.futómű ellenőrző
(motorkerékpárok
esetében a rájuk
értelmezhető
paraméterek
figyelembe vételével)
kerékösszetartás mm-ben-6 mm - 0 - +12 mm±0,25 mm
11.motorkerékpár tengelytáv mm-ben-±0,25 mm
12.kerékösszetartás fokban-1° - 0 - +2°±2,5'
13.kerékdőlés-3° - 0 - +6°±5'
14.csapterpesztés-3° - 0 - +10°±7,5'
15.utánfutás-3° - 0 - +10°±7,5'
16.kanyarodási szögeltérés0 - +10°±15'
17.hátsó futómű nyomkövetésbalra 10 cm - 0 -
jobbra 10 cm
±0,25 mm
18.hátsó futómű ferdeségebalra 2° - 0 - jobbra 2°±5'
19.elmozdulólapos
futómű ellenőrző
oldalkúszás±10 m/km±0,2 m/km
20.lengéscsillapító
vizsgáló
erőingadozás érzékelő berendezés:maradó talperő
a statikus terhelés
százalékában
±3% (100%-ra vonatkozóan)
21.kerékkiegyensúlyozat-
lanság-mérő leszerelt
kerekekhez
kiegyensúlyozatlanság
tömege
0-150 gr0-1500 gr±3 gr±30 gr
22.kerékkiegyensúlyozat-
lanság-mérő felszerelt
kerekekhez
kiegyensúlyozatlanság tömege0-150 gr0-1500 gr±7 gr±70 gr
23.fényszóró beállítótompított fény lefelé vetítés 10 m távolságra vonatkoztatva0-40 cm±30 mm
24.tompított fény vízszintes irányeltérés-±1°
25.tompított fény vízszintes szakaszának eltérése a vízszintestől±3°
27.légfék rendszereket és szerelvényeket vizsgáló berendezésnyomásmérés0-4 bar
0-10 bar
0-16 bar
±0,08 bar
±0,16 bar
±0,25 bar
28.nyomáskapcsolók0,5-10 bar±0,2 bar
29.fékfolyadék forráspont ellenőrzőforrási
hőmérséklet
0-300 °C±2%
30.szervokormány ellenőrzőkézinyomaték0-60 Nm±2 Nm
31.rendszernyomás0-160 bar
0-10 bar
±5 bar
±0,4 bar
32.kormányerő és holtjáték mérőerőmérés
szögmérés
0-800 N
0-50°
±2%
±1°
33.gumiabroncs töltő és ellenőrzőnyomásmérés0-4 bar
4-10 bar
10- bar
±0,08 bar
±0,16 bar
±0,25 bar
34.kipufogógáz elemzőCO mérés
CH mérés
λ(lambda -
légviszony)
meghatározása
CO (tf%) 0-5%
CH (ppm)
0-2500
négykomponenses I. vagy
0. osztályú gázelemző műszer
kétütemű járművek mérése során
II. osztályú CO-CH mérő
35.dízelfüstölés-mérőabszolút fényelnyelési együttható0-5 k±0,05 k
36.reakció idő teljes áramú
mérőrendszer
mintavételes mérőrendszer
A üzemmód
B üzemmód
tw<200 ms
tw<50 ms
t90=1±0,1 s
37.zajszintmérőhangnyomásszint40-120 dBA±1,5 dBA
38.fordulatszámmérő
benzinmotorhoz
fordulatszám300-6000 1/min±3%
39.előgyújtásszög-mérőgyújtásszög0-60°±2°
40.zárásszögmérőzárásszög0-100%
0-45°
0-60°
0-90°
±5%
41.dízel előbefecskendezésszög- és fordulatszámmérőelőbefecskendezési szög
fordulatszám
0-40°
300-6000 1/min
±2°
±3%
42.dízel befecskendező próbapadhengerenkénti szállítás
fordulatszám
0-250 mm3/löket
0-3000 1/min
±2,5%
±3%
43.dízel befecskendező fúvóka vizsgálóporlasztó nyitónyomás0-600 bar±5 bar
44.OBD, EOBD kiolvasóa nem gyártóspecifikus hibakódok
és
az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
szerinti műszaki vizsgálatok
esetében CO2-kibocsátás kiolvasása
is
45.sűrítési csúcsnyomásmérőbenzinmotor4-16 bar±0,8 bar
46.dízelmotor10-50 bar±2,25 bar
47.hengertömítettség-mérővizsgálónyomás és vesztesége0-4 bar±0,16 bar
48.hordozható tüzelőanyagfogyasztás-mérőátfolyás cm3
átfolyási sebesség
szgk
0-40 l/h
tgk
0-80 l/h
±2%
49.gépjárművek tüzelőanyag-fogyasztását és teljesítményét mérő
görgős próbapad
vonóerő
sebesség
átfolyás cm3
szgk
tgk
szgk
tgk
0-3 kN
0-10 kN
0-180 km/ó
0-100 km/ó
±2%
±2%
±2%
50.nyomatékkulcsnyomaték0-100 Nm
0-200 Nm
0-500 Nm
±4%
51.megvilágításmérőmegvilágítás erőssége0-100 000 lx±10%
52.kézi gázszivárgás ellenőrző készülékjelzési határalsó5%-a±20%
éghetőségi
koncentráció
legfeljebb

Megjegyzések:

1. A %-ban kifejezett legnagyobb megengedett hiba a berendezés felső méréshatárának százalékát jelenti.

2. A jobb és bal oldal közötti eltérés legfeljebb 2% lehet."

7. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

Az R4. 2. számú melléklet A. rész, II. fejezet, 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Képesítési előírások)

"7. Úszómunkagép-vezető képesítés az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken úszómunkagép munkavégzés és veszteglés során történő vezetésére, továbbá karavánban továbbított úszómunkagép vezetői feladatainak az ellátására jogosít. Önjáró úszómunkagép munkaterületen kívüli közlekedése során történő vezetésre az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken - a munkagép méretének és jellemzőinek megfelelően -a kisgéphajó-vezetői vagy hajóvezetői képesítés jogosít."

8. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R4. 4. számú melléklet II. fejezet, 4. pont a) alpont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés esetén:)

"ac) 500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 50 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón,"

2. Az R4. 4. számú melléklet II. fejezet, 4. pont b) alpont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó vezetésére jogosító IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés esetén:)

"bb) 450 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 20 órányi - ebből legalább 5 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón;"

3. Az R4. 4. számú melléklet II. fejezet, 4. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:)

"c) kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány."

4. Az R4. 4. számú melléklet II. fejezet, 5. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:)

"c) III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1000 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 100 órányi - ebből legalább 20 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, vagy"

5. Az R2. 4. számú melléklet II. fejezet, 6. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:)

"c) II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 200 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, vagy"

9. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"3. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez

Egyes földi kiszolgálási tevékenységekhez előírt szakmai követelmények

I. Általános követelmények

A kérelmezőnek rendelkeznie kell a földi kiszolgálás ellátásához szükséges, a jogszabályok által előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő iroda- és szolgálati helyiségekkel.

II. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos szakmai követelmények

1. A repülőgép terhelés és súlypont számítása (Load Control)

A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte kötelező, továbbá a kérelmezőnek rendelkeznie kell

1.1. a számítógépes repülőgép terhelés és súlypontszámító rendszer (Load Control System) használati jogával,

1.2. a SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,

1.3. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri engedélyekkel,

valamint igazolja a saját vagy megvásárolt Load Control Rendszer használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezik kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.

2. Jegykezelés (Departure Control)

A kérelmezőnek rendelkeznie kell

2.1. a számítógépes jegykezelési rendszer (Departures Control System, DCS) használati jogával,

2.2. a SITA kommunikációs rendszer használatának jogosultságával,

valamint igazolja a saját vagy megvásárolt DCS használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezik kidolgozott képzési tematikával a rendszer használatát illetően.

3. Az egységrakományok kezelése (ULD Control)

A kérelmezőnek rendelkezni kell

3.1. speciális eszközökkel és megfelelő tárolóhelyiséggel,

3.2. speciális egységrakomány képző eszközök (ULD) tárolásához, kezeléséhez és szállításához szükséges eszközökkel,

3.3. statikus és mobil rakodó/emelő eszközökkel,

3.4. megfelelő adminisztrációs rendszerrel az eszközök és az egységrakomány képző eszközök nyilvántartására.

4. Utas- és poggyászkezelés (Passanger & Baggage)

A kérelmező

4.1. kézikönyvének tartalmaznia kell az utas- és poggyászkezelési eljárásokat, különös tekintettel a kíséret nélküli gyermek, tranzitutas, vízum nélküli tranzitutas, deportált utas, VIP utas kezelésére,

4.2. rendelkezik a jegykezelő pultok üzemeltetőjével érvényes szerződéssel a jegykezelő pultokhoz való hozzáféréséről,

4.3. rendelkezik Elveszett Poggyász Kereső Szolgálattal és az ehhez szükséges rendszerhez való igazolható használati jogosultsággal,

4.4. rendelkezik az utaskezeléshez szükséges infrastruktúrához való hozzáférése a tranzitterületen is,

4.5. rendelkezik a túlsúly beszedéséhez szükséges infrastruktúrával és technikai háttérrel,

4.6. rendelkezik veszélyes áru kezelésére vonatkozó tanfolyamot (DGR) elvégzett személyzettel,

4.7. rendelkezik a poggyászok és utasok szállítására megfelelő eszközzel.

5. Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail)

A kérelmező rendelkezik

5.1. fedett tárolóhelyiséggel,

5.2. a vonatkozó vámjogszabályoknak megfelelő raktárral az uniós és nem uniós áruk kezeléséhez,

5.3. speciális áruk tárolásához speciális raktárakkal, ezek kezeléséhez megfelelően képzett és jogosított személyzettel,

5.4. árukezeléshez előírt vizsgával rendelkező személyzettel,

5.5. a célnak megfelelő hitelesített mérleggel,

5.6. megfelelő számítógépes háttérrel,

5.7. megfelelő vámhatósági engedélyekkel, valamint a vámrendszerekhez való hozzáférési jogosultsággal és annak technikai hátterével,

5.8. az elvégzendő tevékenységhez külön jogszabályban előírt egészségügyi, állategészségügyi és tűzvédelmi engedélyekkel,

5.9. tűzvédelmi szabályzattal és veszélyes árukezelési szabályzattal (DGR),

5.10. a Légifuvarozók Nemzetközi Szervezete (IATA) által elfogadott teljes körű tűzvédelmi és veszélyes árukezelési (DGR) képzésen részt vett személyzettel.

6. Előtéri kiszolgálás (Ramp handling)

A kérelmező számára követelmény

6.1. a biztonsági előírások megléte és azok betartása,

6.2. a dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú eszközparkkal való rendelkezés,

6.3. a légijármű földi beállítása induláskori és érkezéskori tevékenységhez:

6.3.1. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri és egyéb engedélyekkel, különösképpen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott frekvencia engedéllyel való rendelkezés,

6.3.2. a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzésről, vizsgáztatásról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte.

7. A repülőgép takarítása

A kérelmező számára követelmény a külön jogszabályban foglalt egészségügyi előírások betartása.

8. A személyzet földi szállítása

A kérelmező dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú eszközparkkal rendelkezik.

9. Biztonság (Security)

A kérelmező a cargo tevékenység ellátáshoz szükséges átvilágító berendezéssel rendelkezik.

10. Jégtelenítés

A kérelmező a jégtelenítési tevékenységhez dokumentáltan karbantartott, üzemképes, a tevékenységhez folyamatosan rendelkezésre álló, megfelelő számú, a jégtelenítő folyadék típusának megfelelő, kifejezetten repülőgép jégtelenítésére gyártott eszközzel (eszközökkel) rendelkezik. A jégtelenítésre kizárólag ISO minősített jégtelenítő folyadék használható.

11. Az üzemelés irányítása (Flight Operation)

A kérelmező számára

11.1. a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rádió kommunikáció technikai és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri és egyéb engedélyekkel, különösképpen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott frekvencia engedély,

11.2. a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tisztképzésről, vizsgáztatásról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló miniszteri rendelet által előírt szakszolgálati engedély

megléte kötelező."

10. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"4. számú melléklet a 7/2002. (I. 28. ) KöViM rendelethez

A követelmények egységes szerkezetben történő megjelenítéséről

ABCDEFGHIJKL
1.Repülőgép
terhelés-
és
súlypont
számítása
(Load Control)
Jegykezelés
(Departure
Control)
Egység-
rakományok
kezelése
(ULD)
Utas- és
pogygyász-
kezelés
(Passanger
& Baggage)
Áru- és
postaküldemények
kezelése
(Cargo
& Post Office Mail)
Előtéri
kiszolgálás
(Ramp
handling)
Repülőgép-
takarítás
Személyzet
földi szállítása
Catering
szolgáltatás
Biztonság
(Security)
JégtelenítésÜzemelés
irányítás
(Flight
Operation)
2.Iroda- és szolgálati
helyiség
++++++++++++
3.DCS használati jog
és képzés
+++
4.SITA+++++
5.BRS használati jog
és képzés
++
6.Load Control
System
++
7.Teljes
tevékenységet
átfogó kidolgozott
eljárások/
kézikönyv
++++++++++++
8.Képzett személyzet++++++++++++
9.Megfelelő eszközök++++++++++++
10.Kidolgozott képzési
tematika
+++++++++++
11.Minőségbiztosí-
tási tanúsítás
++++++++++++
12.Repülőtéri
kézikönyv/
reptérrend
betartása
++++++++++++
13.Vonatkozó
engedélyek
+++++++
14.Kidolgozott eljárás
rendellenességek
kezelésére
++++++++++++
15.Kijelölt védelmi
tiszt
++++++++++++
16.Jóváhagyott
védelmi terv
++++++++++++

"

11. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pontjában az "Az egyes járműkategóriákhoz tartozó oktatási idők és teljesítendő menettávolságok" szövegrész helyébe az "Az egyes járműkategóriákhoz tartozó oktatási idők és teljesítendő menettávolságok (járművezetési gyakorlat esetén a 3.6 e) pont szerinti percben kifejezett tanóra időtartammal számolva)" szöveg lép.

2. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"Kötelező óraszámok és teljesítendő menettávolságok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

ABCD
1.KategóriaAlapismeretek
Elmélet tantárgyak
Járművezetési gyakorlatMegjegyzés
2.ΣóraKJeSzüF1-2MuΣóraAFF/vF/oF/éF/kRM
3.A1, A222XXX--1661082---240
4.A11)3XXX--2111----30
5.A22)------124862---18011. §
(5) bekezdés
6.A23)3XXX--82642---120
7.A4)------124844---18011. §
(5) bekezdés
8.A5)3XXX--82642---120
9.A2)------1661082---24011. §
(5) bekezdés
10.A3)3XXX--104642---150
11.A6)22XXX--261016115---390
12.B28XXX--299201442--580
13.B969)6--X-X44-----4-
14.B128XXX--299201442--348
15.C166XXX-X16--642-4300
16.C66XXX-X16--642-4300
17.C7)-----12--44--425011. §
(5) bekezdés
c) pont
C8)52XXX--12--44--4200
18.D134XXX--18--662-4390
19.D22XXX--24--146--4550
20.D10)36XXX-X36--20102-4850
20.BE18XXX-X11--44--3220
21.C1E14XXX--12--44--4250
22.CE14XXX--12--44--4250
23.D1E18XXX-X12--44--4250
24.DE14XXX--12--44--4250
25.AM16XX---1046-----100
26.T46XXX-X12--33-33-
27.K12X-------------
28.TR88XXXXX58--45---13-
29.TR8)46XXXXX30--22---8-

"

3. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pontja szerinti táblázat alatti "Rövidítések" rész a következő szöveggel egészül ki:

"R = rutin vizsgára felkészítő vezetés."

4. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. pontja szerinti táblázatot követő magyarázat a következő 10) ponttal egészül ki:

"10) "C" kategóriára érvényes vezetői engedély nélkül"

5. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.2. Tanfolyam megkezdése tantermi elméleti oktatás esetén

Az iskolavezető által elkészített tanrendet a tanfolyam kezdetét megelőző legalább 3 munkanappal korábban a vizsgaközpont részére meg kell küldeni. Tanrend változása esetén a bizonylati album szerinti módosított tanrendet a változás előtt legalább 3 munkanappal korábban a vizsgaközpont részére elektronikus úton meg kell küldeni, illetve egy példányt a tanulmányi naplóhoz csatolni kell. A tantárgyi tananyag témakörönkénti felosztása a szakoktató feladata.

A tanfolyam névsorára azon személy rögzíthető, aki a jelentkezési adatlapot megfelelően kitöltve benyújtotta a vizsgaközpont részére, akinek a jelentkezési adatlap szerinti adatait a képző szerv már elektronikusan megküldte és aki a képzésen való részvétel feltételeit teljesíti. A tanfolyamon részt vevők névsorát a tanfolyam első foglalkozását megelőzően elektronikus úton meg kell küldeni a vizsgaközpont részére, illetve a névsor egy példányt a tanulmányi naplóhoz kell csatolni.

A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratni. A jelenléti ívet az összes résztvevő aláírása után le kell zárni úgy, hogy arra további aláírás ne kerülhessen, majd a tanulmányi naplóhoz kell csatolni. A tanfolyam tantermi elméleti képzései esetén a foglalkozást tartó szakoktató köteles minden megtartott foglalkozás megkezdését követő 15 percen belül a jelenléti ív adatait elektronikus úton a vizsgaközpont számára megküldeni, illetve a foglalkozásról annak befejezése előtt távozókat a vizsgaközpont részére haladéktalanul elektronikusan bejelenteni. A képző szerv - a vállalkozási feltételeinek megfelelően - az előírtnál magasabb óraszámú tanfolyamokat is tarthat.

A tanulók esetében a képzés elvégzését a közlekedési hatóság és a vizsgaközpont akkor tekinti teljesítettnek, ha a vizsgaközpont részére megküldött tanrend és jelenléti ívek alapján a tanuló a képzés szerinti tantárgy tanteremben történő elméleti oktatási foglalkozásainak összesített, pótfoglalkozások nélküli óraszámával legalább megegyező óraszámú foglalkozáson jelenléti ívvel igazoltan jelen volt. Hiányzás esetén a tanuló számára - azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt - pótfoglalkozást kell tartani. A pótfoglalkozást a tanrendbe be kell illeszteni, és a tanrend módosítására vonatkozók szerint be kell jelenteni."

6. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.2. alpont 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.2.4. Képzés elvégzésének igazolása

3.2.4.1. A vizsgára jelentkezéshez e-learning képzés esetén az előírt képzési rész elvégzését tanúsító igazolást az e-learning rendszerű képzést nyújtó képző szerv a 38/A. § (1) bekezdés e) pont szerint, tantermi képzés esetén az előírt képzési rész utolsó foglalkozásának jelenléti ívét a foglalkozást megtartó szakoktató a 3.2.2 pont szerint, de mindkét esetben legkésőbb a vizsgázó vizsgája megkezdése előtt 12 órával köteles a vizsgaközpont részére elektronikus úton elküldeni.

3.2.4.2. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a képző szerv azonosító adatait (nevét, címét),

b) a tanuló személyes adatait (nevét, anyja nevét, születési dátumát, születési helyét),

c) a tanuló azonosítóját,

d) vezetői engedély kategóriát, amelyre a képzés irányul,

e) a teljesített képzési rész (tantárgy)

ea) megnevezését,

eb) kezdési időpontját,

ec) befejezési időpontját,

f) igazolás kiállításának dátumát."

7. Az R8. 3. melléklet 4. pontjában

a) az "az "A" és "B" kategória, továbbá az "A1", "A2" kategória kivételével" szövegrész helyébe az "az "A1", "A2", "B1" és "A", "B", "AM"kategória kivételével"szöveg,

b) az "A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik" szövegrész helyébe az "A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezését a vizsgázó a képző szerv közreműködésével, elektronikus úton nyújtja be a vizsgaközpont részére" szöveg,

c) az "a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi" szövegrész helyébe az "az elektronikus bejelentés alapján a vizsgaközpont engedélyezi" szöveg

lép.

8. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.5. alpont 3.5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.5.1. Általános előírások

3.5.1.1. A járművezetési gyakorlat oktatása csak a tanuló nevére kiállított, a vizsgaközpont részére elektronikusan bejelentett és a vizsgaközpont által elektronikusan generált egyedi azonosítóval ellátott vezetési karton vagy az elektronikus vezetési karton birtokában kezdhető meg.

3.5.1.2. A járművezetési gyakorlat oktatása során - a kétkerekű járművek vezetésének oktatását kivéve - egy oktató egyidejűleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt, a főoktatásnál maximum két főt oktathat.

3.5.1.3. A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére, valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást - a 6. § (3a) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - alapvetően gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben - a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett, valamint a kétkerekű járművek vezetőinek oktatását ide nem értve - a közúti forgalomban is történhet. Ahol ez előírt, sikeres járműkezelési vizsga előtt a közúti forgalomban végzett oktatás ideje azonban ilyen esetben is csak az alapoktatás része.

3.5.1.4. A kétkerekű járművek vezetésének oktatása esetén a főoktatás - ahol az értelmezhető - csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el.

3.5.1.5. A gyakorlati oktatást a vezetési kartonon vagy az elektronikus vezetési kartonon kell dokumentálni.

3.5.1.6. A járműkezelési- és rutinvizsga biztonsági ellenőrzési feladatokat a gyakorlati oktatás során használt járművön kell tanítani."

9. Az R8. 3. melléklet 3. pont 3.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3.6. Az oktatási idő

3.6.1. Az oktatási idő az alábbi időtartamokat nem haladhatja meg:

a) az alapismeretek oktatása során - az e-learning oktatást kivéve - a tanfolyami csoportnak naponta legfeljebb 4 elméleti tanóra tartható (4x45 perc);

b) a vezetési gyakorlat oktatása során egy tanulónak az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 tanóra tartható;

c) a főoktatás és rutin vizsgára felkészítő vezetési gyakorlat során a tanulónak naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után minimálisan 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni;

d) az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc;

e) a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak tervezett időtartama: 50 perc;

f) a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani.

Egy tanuló fentiek szerint számított összesített napi oktatási ideje nem haladhatja meg a 4 tanórát.

A szakoktatók napi megengedett oktatási órakeretébe a vizsgák időtartama nem számít bele.

3.6.2. A vezetési gyakorlati tantárgy foglalkozásainak tényleges időtartama indokolt esetben (pl. a forgalmi körülmények függvényében) eltérhet a jelen pont szerint megtervezett és a vizsgaközpontnak elektronikusan bejelentett időtartamnál. A tényleges időtartam tanóránként ilyen esetekben is legfeljebb 10%-kal lehet hosszabb a 3.6. e) pont szerinti tervezett időtartamnál. A 3.2.1. alpontban előírt oktatási idők teljesítésének számítása során a foglalkozások tényleges, percben kifejezett időtartamát szükséges figyelembe venni."

10. Hatályát veszti az R8. 3. melléklet

a) 2. pont 2.3. alpontjában az "a "Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" " szövegrész,

b) 3. pont 3.1.4. alpontja,

c) 3. pont 3.2. alpont 3.2.1. alpontja szerinti táblázat alatti "Rövidítések:" címszó alatti értelmező rendelkezések köréből a "Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés", és "F/h = hegyvidéki vezetés" szövegrész,

d) 4. pont 4.1.1. alpontjából az "és a "biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" " szövegrész,

e) 4. pont 4.1.2. alpontja.

12. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R8. 5. melléklet 1. pont "B" kategória a) pont aa) alpontjában az "5" szövegrész helyébe a "4" szöveg lép.

2. Az R8. 5. melléklet 1. pont "B" kategória b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(B kategóriába tartozó négykerekű személygépkocsi, amely az alábbi jellemzőkkel és felszerelésekkel rendelkezik: kötelező felszerelések és tartozékok:)

"bb) oldalhelyes irányjelző visszajelző, amely láthatóvá teszi az irányjelző működését,"

13. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

1. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.2. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"1.2. Vizsgatárgyak és a gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje (percben)

ABCD
1.KategóriaElméleti vizsgatárgyakGyakorlati vizsgatárgyak vizsgaidejeMegjegyzés
2.SzüF1-2MuJkRF5)
3.121213
4.AMX---1510--3020
5.A1X---2015--5040
6.A11)X-------5040
7.A2----2015--504011. § (5) bekezdés
a) pont
8.A2X---2015--5040
9.A----2015--504011. § (5) bekezdés
b) pont
10.A2)X---2015--5040
11.BX-------6050
12.B96-X-X--3025--
13.B1X---2015--5040
14.BEXX-X--30255040
15.C1XX-X--30256045
16.C------3025604511. § (5) bekezdés
c) pont
17.CXX-X--30256045
18.C3)X-----30256045
19.C1EXX----35306045
20.CEXX----35306045
21.D1X----30256045
22.DX-----302510590
23.D4)XX-X--302510590
24.D1EXX-X--30256045
25.DEXX----35306045
26.TX--X-30253525
27.T------3025352511. § (3) bekezdés
c) pont
28.KX---------
29.TrXXXX30255040

"

2. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.2. alpontja szerinti táblázatot követő értelmező rendelkezések első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kö = Közlekedési alapismeretek, amely járművezetés elméleti, valamint az "A1", "A2", "A", "B1", "B", "T" kategóriáknál szerkezeti és üzemeltetési ismereteket is tartalmaz."

3. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.2. alpontja szerinti táblázatot követő értelmező rendelkezések körében a "3)" szövegrész helyébe az "5)" szöveg lép.

4. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.2. alpontja szerinti táblázatot követő értelmező rendelkezés a következő 3) ponttal egészül ki:

"3) D kategóriára érvényes vezetői engedéllyel".

5. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.2. alpontja szerinti táblázatot követő értelmező rendelkezés a következő 4) ponttal egészül ki:

"4) C kategóriára érvényes vezetői engedély nélkül"

6. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.3. alpont a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Sikertelen a forgalmi vizsga, ha)

"a) a vizsgázó az 1.8.2.; 1.8.3., 1.8.4. pontban meghatározott hibát követ el, vagy"

7. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.5. alpont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vizsgázónak a vizsgán biztonsági ellenőrzési, technikai kezelési és manőverezési feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania."

8. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.7. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.7. A vizsgázónak a vizsgán biztonsági ellenőrzési, üzemeltetési, rakománybiztonsági vagy utasbiztonsági, valamint technikai kezelési és manőverezési feladatokat kell egymást követő sorrendben végrehajtania."

9. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.7.1. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.7.1. "Megfelelt" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) az ellenőrzési és üzemeltetési feladat végrehajtása során legalább a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket képes elvégezni, és a szerszámokat szakszerűen használja, továbbá a vizsgatevékenységgel összefüggő munkavédelmi előírásokat megtartja, és;

b) a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy hajtotta végre, hogy sikertelenséget okozó hibát nem követett el."

10. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.7.2. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.7.2. "Nem felelt meg" minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

a) az ellenőrzési és üzemeltetési feladat vonatkozásában

aa) a vizsgatételen szereplő feladatot, a szükséges ellenőrzési, karbantartási, szerelési műveleteket nem képes elvégezni;

ab) szerkezeti rongálódást okoz vagy okozna;

ac) megszegi a vizsgatevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi rendelkezéseket.

b) a technikai kezelési és manőverezési feladatok vonatkozásában

aa) bármelyik feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el;

ab) a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el."

11. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.8.2. alpont 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:)

"4. meghatározott feladatot második javítással sem képes a megfelelő módon végrehajtani;"

12. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.8.3. alpont nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.8.3. Az "AM", "A1", "A2", "A" kategória forgalmi vizsgafeladatai és értékelése"

13. Az R8. 8. melléklet I. pont 1.8.3. alpont 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A forgalmi vizsga sikertelenségét okozó hiba

Ha a vizsgázó:)

"4. meghatározott feladatot második javítással sem képes a megfelelő módon végrehajtani;"

14. Hatályát veszti az R8. 8. melléklet

a) I. pont 1.2. alpontja szerinti táblázatot követő értelmező rendelkezések körében a "Bü = Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés" szövegrész,

b) I. pont 1.6. pontja, valamint 1.6.1. és 1.6.2. alpontja.

14. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"3. melléklet a 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelethez

A REPÜLÉSTÁJÉKOZTATÓ TISZT ÉS LÉGIFORGALMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. A szakszolgálati engedély száma (amennyiben rendelkezésre áll)

2. Személyi adatok (név, születési idő, hely, állampolgárság, anyanyelv, lakcím, e-mail-cím)

3. A kért szakszolgálati engedély típusa (repüléstájékoztató, légiforgalmi tiszt)

3.1. A kérelmezett jogosítás vagy kiterjesztés (munkahelyi, szakszolgálati, nyelvi) és annak típusa (első kiadás, meghosszabbítás, megújítás)

4. Elvégzett képzés illetve sikeres vizsga

4.1. Kezdő képzés (a képzési szervezet neve, a képzés befejezésének dátuma)

4.2. Munkahelyi képzés (a képzés munkahelye, befejezésének dátuma, a munkahelyi vizsga időpontja)

4.3. Nyelvismereti vizsga (a vizsgáztatást végző szervezet, a nyelvismereti vizsga nyelve, időpontja, elért szintje)

5. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az általa megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kérelmező aláírása

6. A szolgáltató igazolása a jogosítás, a munkahelyi kiterjesztés és a szakszolgálati kiterjesztés meghosszabbítása esetén arról, hogy a kérelmező a jogszabályi követelményeket teljesítette

7. A kérelem megalapozottságát igazoló dokumentumok másolata, különösen

7.1. A kezdő képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata

7.2. Munkahelyi képzés sikeres elvégzéséről kiállított igazolás másolata

7.3. Nyelvismereti vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány másolata

7.4. Munkahelyi vizsga jegyzőkönyv másolata"

15. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"1. melléklet a 6/2021. (II. 5.) ITM rendelethez

Drón pilóta tanfolyam

ABCD
1.Oktatás típusaTantárgyA tantárgy oktatásával elérendő célMinimális
óraszám
2.ElméletLégijogA távoli pilóta ismerje az UAS üzembentartással összefüggő
jogszabályokat
8 óra
3.UAS rendszerek
üzembentartása
A távoli pilóta megszerezze az UAS rendszerek földi és légi
üzemeltetéséhez szükséges elméleti ismereteket, beleértve
a repülésbiztonsággal, navigációval és üzembentartási
eljárásokkal kapcsolatos ismereteket.
24 óra
4.UAS rendszerek
általános ismerete
A távoli pilóta ismerje a drónok műszaki jellemzőit,
szerkezeti felépítését, a fedélzetre installált eszközöket és
berendezéseket, tudja azok főbb paramétereit és működési
elvét.
12 óra
5.MeteorológiaA távoli pilóta ismerje a légkör felépítését, összetevőit és
azokat az alapvető hatásokat, amelyek meghatározzák
a légkörben lejátszódó jelenségeket, továbbá ismerje
a légköri jelenségeket és tisztában legyen azok UAS
üzembentartására vonatkozó gyakorlati következményeivel
12 óra
6.Emberi tényezőkA távoli pilóta ismerje az emberi tényezők UAS rendszerek
üzembentartására gyakorolt hatását és az ebből fakadó
kockázatok kezelésének módját.
4 óra
7.GyakorlatUAS rendszerek
üzembentartásának
gyakorlata
A távoli pilóta megszerezze az UAS rendszerek földi és
légi üzemeltetéséhez szükséges gyakorlati ismereteket,
beleértve a repüléstervezést, a légtérhasználati ismereteket,
a műveleti területtel kapcsolatos kockázatok értékelését,
a normál, vészhelyzeti és sürgősségi eljárásokat, a pilóta
nélküli légi jármű repülési útvonalának vezérlését és
automatizálásának kezelését, a repülés előtti és repülés
utáni ellenőrzéseket, a légiforgalmi kommunikációs
ismereteket és az emberi tényezőkből fakadó kockázatok
gyakorlati kezelésére vonatkozó ismereteket.
16 óra

"

16. melléklet a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelethez

"2. melléklet a 6/2021. (II. 5.) ITM rendelethez

Drón pilóta vizsga

ABCDE
1.Vizsga típusaVizsgatárgyVizsga tartalmaVizsga formájaMegfelelési küszöb
2.ElméletDrón pilóta elméleti
vizsga
A légijog,
UAS rendszerek
üzembentartása,
UAS rendszerek
általános ismerete,
meteorológia és
emberi tényezők
tantárgy témakörei
Számítógépes
vizsga, minimum
60 db
feleletválasztós
kérdéssel
a kérdések legalább
75%-át helyesen kell
megválaszolni
3.GyakorlatDrón pilóta
gyakorlati vizsga
UAS rendszerek
üzembentartásának
gyakorlata tantárgy
témakörei
Komplex gyakorlati
vizsgafeladatok
végrehajtása
a vizsga feladat
végrehajtása
legalább 75%-os
szinten, úgy, hogy
repülésbiztonságot
veszélyeztető hibát
nem követ el a vizsgázó

"

Tartalomjegyzék