32009R0661[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 661/2009/EK rendelete ( 2009. július 13. ) a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 661/2009/EK RENDELETE

(2009. július 13.)

a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

E rendelet előírásokat állapít meg:

1. a gépjárművek, és az ezekhez tervezett pótkocsik, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek biztonságosságuk tekintetében történő típusjóváhagyására;

2. az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében a biztonság, a hatékony üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás vonatkozásában, valamint a sebességváltás-jelzők tekintetében, a hatékony üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás vonatkozásában a gépjárművek típusjóváhagyására; és

3. az újonnan gyártott gumiabroncsok biztonsága, gördülő-ellenállási teljesítménye és gördülési zajkibocsátása tekintetében történő típusjóváhagyására.

2. cikk

Hatály

E rendelet, az 5-12. cikke előírásaira is figyelemmel, a 2007/46/EK irányelv II. melléklet A. részében meghatározott M, N és O kategóriájú járművekre, valamint rendszereikre, alkatrészeikre és önálló műszaki egységeikre alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2007/46/EK irányelv 3. cikkében megállapított fogalommeghatározások alkalmazandók.

A fentiek mellett még a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

"elektronikus stabilitásszabályozás" : jármű olyan elektronikus szabályozó funkciója, amely javítja a jármű dinamikus stabilitását;

2.

"I. osztályú M2 vagy M3 jármű" : olyan M2 vagy M3 kategóriájú jármű, amelynek kapacitása a járművezetőn kívül meghaladja a 22 utast, álló utasok számára kialakított területekkel rendelkezik, lehetővé téve az utasok gyakori mozgását;

3.

"A. osztályú M2 vagy M3 jármű" : a vezetőn kívül legfeljebb 22 utas kapacitású, utasok szállítására tervezett M2 vagy M3 kategóriájú jármű, amely üléseket és állóhelyet biztosít;

4.

"sávelhagyásra figyelmeztető rendszer" : olyan rendszer, amely figyelmezteti a járművezetőt a járműnek a menetsávból történő kisodródására;

5.

"fejlett vészfékező rendszer" : olyan rendszer, amely képes automatikusan érzékelni a vészhelyzeteket és bekapcsolni a jármű fékrendszerét, hogy az ütközés elkerülése vagy tompítása céljából lelassítsa a járművet;

6.

"terhelhetőségi jelzőszám" : azt a terhelést kifejező egy vagy két szám, amelyet a gumiabroncs egy kerékre, vagy egy kerékre és ikerkerékre felszerelve a megadott sebességkategóriának megfelelő sebességen és a gyártó által meghatározott előírásoknak megfelelő használat mellett elvisel;

7.

"abroncsnyomás-ellenőrző rendszer" : olyan járműbe beépített rendszer, amely képes az abroncsnyomásnak és a nyomás idővel történő változásának az értékelésére, és menet közben továbbítja a megfelelő információkat a járművezetőhöz;

8.

"különleges használatú gumiabroncs" : olyan gumiabroncs, amelyet rendeltetésszerűen vegyesen használnak közúton és terepen, vagy más különleges célokra;

9.

"professzionális terepjáró gumiabroncs" : olyan különleges használatú gumiabroncs, amelyet elsősorban nehéz terepen használnak;

10.

"megerősített gumiabroncs" vagy "extra teherbírású gumiabroncs" : olyan C1 típusú gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetvázat nagyobb teherbírásúra tervezték, mint az annak megfelelő alapkivitelű gumiabroncsét;

11.

"téli gumiabroncs" : olyan gumiabroncs, amelynél a futófelület mintázata, a futófelület anyagának összetétele vagy a futófelület szerkezete elsődlegesen arra van tervezve, hogy téli viszonyok között (hó) a jármű mozgásának elindítására vagy fenntartására való képessége tekintetében jobb teljesítményt nyújtson, mint a normál gumiabroncs;

12.

"T típusú ideiglenes használatra tervezett tartalék gumiabroncs" : ideiglenes használatra tervezett, a szokásos és a megerősített gumiabroncsokra előírt belső nyomásnál nagyobb belső nyomáson való használatra tervezett tartalék gumiabroncs;

13.

"vonóabroncs" : "M + S", "M.S." vagy "M&S" jelöléssel ellátott, C2 vagy C3 osztályú téli gumiabroncs, amelyet rendeltetésszerűen a jármű hajtótengelyére vagy hajtótengelyeire szerelnek fel;

14.

"védtelen úthasználó" : gyalogosok, kerékpárosok és motorkerékpárosok;

15.

"sebességváltás-jelző" vagy "GSI" : arra vonatkozó javaslatot mutató kijelző, hogy a vezető mikor váltson sebességet;

16.

"kézi sebességváltó" : olyan sebességváltó, amely oly módon működtethető, hogy valamennyi vagy néhány sebességfokozat közötti váltás a járművezető által végzett művelet közvetlen következménye, tekintet nélkül a fizikai végrehajtás módjára; ez a meghatározás nem terjed ki azon rendszerekre, amelyekben a járművezető csak előre kiválaszthat egy bizonyos sebességváltási stratégiát vagy korlátozza a vezetés közben rendelkezésre álló sebességfokozatok számát, és ahol a tényleges sebességváltás indítása a vezető, bizonyos vezetési módok szerinti döntésétől függetlenül történik.

II. FEJEZET

A GYÁRTÓK KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Általános kötelezettségek

(1) A gyártóknak igazolniuk kell, hogy minden új jármű, amelyet a Közösségen belül értékesítenek, nyilvántartásba vesznek vagy forgalomba állítanak, e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő típusjóváhagyással rendelkezik.

(2) A gyártók megválaszthatják, hogy egy valamennyi rendszerre és az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi alkatrész és önálló műszaki egység beszerelésére kiterjedő típusjóváhagyásra irányuló kérelmet, vagy pedig egy vagy több rendszerre kiterjedő, és az e rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több alkatrész és egy vagy több önálló műszaki egység beszerelésére kiterjedő típusjóváhagyásra irányuló kérelmet nyújtanak-e be. A IV. mellékletében felsorolt vonatkozó ENSZ-EGB-előírásoknak megfelelő típusjóváhagyás e rendelettel és ennek végrehajtási intézkedéseivel összhangban EK-típusjóváhagyásnak minősül.

(3) A gyártóknak igazolniuk kell, hogy minden új rendszer, alkatrész, és önálló műszaki egység, amelyet a Közösségen belül értékesítenek vagy forgalomba állítanak, az e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő típusjóváhagyással rendelkezik.

5. cikk

Általános előírások és vizsgálatok

(1) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járműveket úgy tervezik, gyártják és szerelik össze, hogy azok a lehető legkisebb sérülési veszélyt jelentsék a bennük tartózkodókra és más úthasználókra nézve.

(2) A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járművek, a rendszerek, az alkatrészek és az önálló műszaki egységek megfelelnek az e rendeletben és a végrehajtási intézkedéseiben foglalt vonatkozó előírásoknak, beleértve a következőkre vonatkozó előírásokat:

a) a jármű szerkezeti integritása, beleértve a törésteszteket;

b) azok a rendszerek, amelyek a járművezetőt segítik a jármű vezetésében, ideértve a kormányzó, a fékező és az elektronikus stabilitásszabályozó rendszereket;

c) azok a rendszerek, amelyek a járművezető számára látóteret, valamint a jármű állapotát és a környezetet ismertető információkat biztosítanak, ideértve az üvegezéseket, a tükröket és a járművezetőt tájékoztató rendszereket;

d) a jármű világítási rendszerei;

e) a járműben tartózkodók védelme, ideértve a belső felszereléseket, a fejtámlákat, a biztonsági öveket, az ISOfix rögzítéseket vagy beépített gyereküléseket és a járműajtókat;

f) a jármű külseje és tartozékai;

g) elektromágneses összeférhetőség;

h) figyelmeztető hangjelzések;

i) fűtésrendszerek;

j) a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök;

k) járműazonosító rendszerek;

l) tömegek és méretek;

m) elektromos biztonság;

n) sebességváltás-jelzők.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett előírások az I. mellékletben meghatározott járművek és rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében alkalmazandók.

6. cikk

Egyes N és O kategóriájú járművekre vonatkozó különös előírások

(1) Az 5., 8., 9., 10. és 12. cikkben és azok végrehajtási intézkedéseiben megállapított előírásokon túl az N és O kategóriájú járműveknek adott esetben meg kell felelniük az e cikk (2)-(5) bekezdésében megállapított előírásoknak és azok végrehajtási intézkedéseinek is.

(2) Az N2 és N3 kategóriájú járműveket úgy kell gyártani, hogy egy másik járművel történő frontális ütközés esetén a járműben tartózkodók aláfutás miatt bekövetkező sérülésének a lehető legkisebb legyen a veszélye.

(3) Az N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járműveket úgy kell gyártani, hogy egy védtelen úthasználóval történő oldalsó ütközés esetén az adott védtelen úthasználó aláfutás miatt bekövetkező sérülésének a lehető legkisebb legyen a veszélye.

(4) Figyelemmel az ENSZ-EGB 29. sz. előírására, a vezetőfülkének vagy a járművezető és az utasok számára biztosított térnek elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy a járműben ülők számára védelmet nyújtson még ütközés és felborulás esetén.

(5) Az N2, N3, O3 és O4 kategóriájú járműveket úgy kell gyártani, hogy a jármű által felvert permet más járművek vezetőinek látóképességére a lehető legkisebb hatással legyen.

7. cikk

M2 és M3 kategóriájú járművekre vonatkozó különös előírások

(1) Az 5., 8., 9., 10. és 12. cikkben és azok végrehajtási intézkedéseiben megállapított előírásokon túl az M2 és M3 kategóriájú járműveknek meg kell felelniük az e cikk (2)-(5) bekezdésében megállapított előírásoknak és azok végrehajtási intézkedéseinek is.

(2) A jármű szállítókapacitásának, beleértve az ülő és álló utasokat és a kerekes széket használókat is, összhangban kell lennie a jármű tömegével, méretével és elrendezésével.

(3) A karosszériát úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a jármű teljes szállítókapacitással is képes legyen biztonságosan és stabilan üzemelni. Megfelelő megoldásokkal biztosítani kell a járműbe történő biztonságos beszállást és a jármű biztonságos elhagyását, különösen vészhelyzetben.

(4) Az I. osztályú járműveknél biztosítani kell a csökkent mozgásképességű személyek, köztük a kerekes széket használók akadálymentes mozgását.

(5) Az autóbuszok felépítményének belső kialakításához felhasznált anyagoknak meg kell akadályozniuk lángok keletkezését vagy legalábbis késleltetniük kell a tűz kialakulását, ezáltal lehetővé téve az utasoknak, hogy tűz esetén a jármű belső terét elhagyhassák.

8. cikk

Gumiabroncsok besorolása

(1) A gumiabroncsokat a következő osztályokba kell besorolni:

a)

C1 osztályú gumiabroncsok - elsődlegesen M1, N1, O1 és O2 kategóriájú járművekhez tervezett gumiabroncsok;

b)

C2 osztályú gumiabroncsok - elsődlegesen M2, M3, N, O3 és O4 kategóriájú járművekhez tervezett gumiabroncsok, amelyek terhelhetőségi jelzőszáma egy kerékre szerelve ≤ 121, sebességkategória-jele pedig ≥ "N";

c)

C3 osztályú gumiabroncsok -

elsődlegesen M2, M3, N, O3 és O4 kategóriájú járművekhez tervezett gumiabroncsok, amelyek terhelhetőségi jelzőszáma az alábbiak egyike:

i. terhelhetőségi jelzőszáma egy kerékre felszerelve ≤ 121, sebességkategória-jele pedig ≤ "M",

ii. terhelhetőségi jelzőszáma egy kerékre felszerelve ≥ 122.

Egy abroncs több osztályba is besorolható, feltéve, hogy megfelel minden besorolási osztály vonatkozó előírásainak.

(2) Az ENSZ-EGB 30. és 54. előírásában szereplő terhelhetőségi jelzőszámok és a hozzájuk tartozó tömegek listáját kell alkalmazni.

9. cikk

Járművek gumiabroncsaira, a gumiabroncsok és az abroncsnyomás-ellenőrzőrendszerek beépítésére vonatkozó különös rendelkezések

(1) A jármű felszerelésének részét képező összes gumiabroncsnak, ideértve a tartalék abroncsot is, alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt az adott járműhöz használni lehessen, különösen a méretei, a sebességi és a terhelhetőségi jellemzői tekintetében.

(2) Az M1 kategóriájú járművekbe megfelelő abroncsnyomás-ellenőrző rendszert kell beépíteni, amely szükség esetén, az optimális üzemanyag-fogyasztás és az útbiztonság érdekében képes a járművezetőt a jármű belsejében figyelmeztetni, ha az abroncsban nyomáscsökkenés lép fel. Ennek elérése érdekében megfelelő határértékeket kell meghatározni a műszaki előírásokban, amelyek lehetővé teszik ezen kívül a pontos abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek technológiailag semleges és költséghatékony kifejlesztését.

(3) Az összes C1 gumiabroncsnak meg kell felelnie a II. melléklet A. részében előírt nedves tapadási értékeknek.

(4) Az összes gumiabroncsnak meg kell felelnie a II. melléklet B. részében előírt gördülőellenállási értékeknek.

(5) Az összes gumiabroncsnak meg kell felelnie a II. melléklet C. részében a gördülési zajra előírt értékeknek.

(6) A (3), (4) és (5) bekezdés nem alkalmazandó az alábbiakra:

a) azok a gumiabroncsok, amelyekre a megengedett névleges sebesség nem éri el a 80 km/h-t;

b) azok a gumiabroncsok, amelyeknél a névleges felniátmérő legfeljebb 254 mm vagy legalább 635 mm;

c) T típusú ideiglenes használatú tartalék gumiabroncsok;

d) a kizárólag az első ízben 1990. október 1-jét megelőzően nyilvántartásba vett gépjárművekre történő felszerelésre tervezett gumiabroncsok;

e) a vonótulajdonságok javítására szolgáló kiegészítő eszközökkel felszerelt gumiabroncsok.

(7) A II. melléklet B. és C. részében a gördülőellenállásra és a gördülési zajra vonatkozó előírások nem vonatkoznak a professzionális terepjáró gumiabroncsokra.

10. cikk

Fejlett járműrendszerek

(1) A 14. cikk (3) bekezdése a) pontjával összhangban megállapított kivételekre figyelemmel, az M2, M3, N2, és N3 kategóriájú járművekbe e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő fejlett vészfékező rendszert kell beépíteni.

(2) A 14. cikk (3) bekezdése a) pontjával összhangban megállapított kivételekre figyelemmel, az M2, M3, N2, és N3 kategóriájú járművekbe e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszert kell beépíteni.

11. cikk

Sebességváltás-jelzők

A kézi sebességváltóval felszerelt, 2 610 kg referenciatömeget meg nem haladó M1 kategóriájú járművekbe, valamint azokba a kézi sebességváltóval felszerelt járművekbe, amelyekre a 715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban a típusjóváhagyást kiterjesztik, sebességváltás-jelzőt kell beépíteni e rendelet előírásaival és a végrehajtási intézkedéseivel összhangban.

12. cikk

Elektronikus stabilitásszabályozó rendszerek

(1) Az M1 és N1 kategóriájú járművekbe az e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő elektronikus stabilitásszabályozó rendszert kell beépíteni.

(2) A 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakasza 4.2. és 4.3. pontjaiban meghatározott terepjáró járművek kivételével, a következő járművekbe az e rendelet előírásainak és a végrehajtási intézkedéseinek megfelelő elektronikus stabilitásszabályozó rendszert kell beépíteni:

a) M2 és M3 kategóriájú járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a csuklós és távolsági autóbuszok, valamint az I. vagy A. osztályú autóbuszok kivételével;

b) N2 és N3 kategóriájú járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a 3,5-7,5 tonna össztömegű félpótkocsi-vontató közúti vontatók és a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének A. szakasza 5.7. és 5.8. pontjában meghatározott különleges rendeltetésű járművek kivételével;

c) O3 és O4 kategóriájú, légrugóval felszerelt járművek, a több mint három tengellyel rendelkezők, a kivételes terhet szállító pótkocsik és az állóhelyekkel ellátott pótkocsik kivételével.

III. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK KÖTELEZETTSÉGEI

13. cikk

Járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása

(1) 2011. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírásokra hivatkozva meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M1 és N1 járműkategóriák olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

Az V. melléklet 1. táblázatában meghatározott végrehajtási időpontokat követően a nemzeti hatóságoknak az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírásokra hivatkozva meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M2, M3, N2, N3, O2, O3 és O4 kategóriájú járművek olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(2) 2012. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak az 5-8. cikk és a 9. cikk (2) bekezdése és a 11. cikk járműbiztonsági és gumiabroncsokra vonatkozó előírásaira hivatkozva meg kell tagadniuk:

a) az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az említett cikkekben és a végrehajtási intézkedéseikben megnevezett járműkategóriák olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; valamint

b) az ilyen járművekre tervezett új alkatrésztípusok, illetve az önálló műszaki egységek új típusai tekintetében az olyan alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(3) 2012. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a 9. cikk (1) és (3)-(7) bekezdése és a II. melléklet gumiabroncsokra vonatkozó előírásaira hivatkozva - kivéve a II. melléklet B. részének 2. táblázatában megadott gördülő-ellenállási határértékeket - meg kell tagadniuk az alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást olyan új gumiabroncs-típusok esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és intézkedéseinek.

2013. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a 9. cikk (1), (3) és (7) bekezdése, valamint a II. melléklet gumiabroncsokra vonatkozó előírásaira hivatkozva - kivéve a II. melléklet B. részének 2. táblázatában megadott gördülő-ellenállási határértékeket - meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M, N, és O járműkategóriák olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(4) Az V. melléklet 2. táblázatában meghatározott végrehajtási időpontokat követően a nemzeti hatóságoknak az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírásaira hivatkozva érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 kategóriájú olyan új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(5) 2014. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak az 5., 6., 7., 8. cikkben, a 9. cikk (1)-(4) bekezdésében, a 11. cikkben, a 12. cikk (1) bekezdésében és a II. melléklet A. és B. részében foglalt járműbiztonsági és gumiabroncsokra vonatkozó előírásokra hivatkozva - a C3 gumiabroncsokra vonatkozó gördülőellenállási határértékek és a II. melléklet B. részének 2. táblázatában megadott gördülőellenállási határértékek kivételével:

a) az említett cikkekben megnevezett kategóriájú új járművek esetében érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését az említett cikkekben megnevezett kategóriájú olyan új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; valamint

b) meg kell tiltaniuk az ilyen járművekhez tervezett új alkatrészek vagy önálló műszaki egységek értékesítését és forgalomba helyezését, amennyiben az ilyen új alkatrészek vagy önálló műszaki egységek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(6) 2016. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a gumiabroncsok gördülési zajára vonatkozó előírásokra, és a C3 gumiabroncsok tekintetében a gumiabroncsok gördülő-ellenállására is hivatkozva - a II. melléklet B. részének 2. táblázatában megadott gördülő-ellenállási határértékek kivételével:

a) az M, N és O kategóriájú új járművek esetében érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amennyiben az ilyen járművek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; valamint

b) meg kell tiltaniuk az ilyen járművekhez tervezett olyan új gumiabroncsok értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(7) 2016. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a gumiabroncsok gördülő-ellenállására vonatkozó előírásokra hivatkozva meg kell tagadniuk az alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást a gumiabroncsok olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet B. részének 2. táblázatában a gördülő-ellenállásra előírt határértékeknek.

(8) 2017. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak az gumiabroncsok gördülő-ellenállására vonatkozó előírásokra hivatkozva meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M, N és O járműkategóriák olyan új típusai tekintetében, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet B. részének 2. táblázatában a gördülő-ellenállásra előírt határértékeknek.

(9) 2018. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak:

a) a C1 és C2 gumiabroncsok gördülő-ellenállására vonatkozó, a II. melléklet B. részének 2. táblázatában meghatározott határértékeket érintő előírásokra hivatkozva érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában, az M, N és O kategóriájú olyan új járművek tekintetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amennyiben az ilyen járművek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; valamint

b) meg kell tiltaniuk az ilyen járművekhez tervezett olyan új gumiabroncsok értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet B. részének 2. táblázatában a gördülő-ellenállásra előírt határértékeknek.

(10) 2020. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak:

a) a C3 gumiabroncsok gördülő-ellenállására vonatkozó, a II. melléklet B. részének 2. táblázatában meghatározott határértékeket érintő előírásokra hivatkozva érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában az M, N és O kategóriájú új járművek tekintetében, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amennyiben az ilyen járművek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; valamint

b) meg kell tiltaniuk az ilyen járművekhez tervezett olyan új gumiabroncsok értékesítését és forgalomba helyezését, amelyek nem felelnek meg a II. melléklet B. részének 2. táblázatában a gördülő-ellenállásra előírt határértékeknek.

(11) Az (5), (6), (9) és (10) bekezdésben meghatározott időpontokat megelőzően gyártott, valamint a II. melléklet előírásainak nem megfelelő C1, C2 és C3 gumiabroncsok a fent említett időpontokat követően legfeljebb 30 hónapig értékesíthetők.

(12) 2013. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a 10. cikk járműbiztonsági előírásaira hivatkozva meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást az M2, M3, N2 és N3 járműkategóriák új típusai tekintetében, amennyiben ezek a járművek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(13) 2015. november 1-jei hatállyal a nemzeti hatóságoknak a 10. cikk járműbiztonsági előírásaira hivatkozva érvénytelennek kell tekinteniük a meglévő megfelelőségi igazolásokat a 2007/46/EK irányelv 26. cikke alkalmazásában az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú új járművek tekintetében, és meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és forgalomba helyezését, amennyiben az ilyen járművek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

(14) A nemzeti hatóságoknak engedélyezniük kell az (1), (2) és (3) bekezdésben említett időpontokat megelőzően típusjóváhagyásban részesült járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek értékesítését és használatba vételét és továbbra is meghosszabbítják a jóváhagyást ezekre a járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre azon szabályozási aktus feltételei szerint, amely alapján a típusjóváhagyás eredetileg történt, kivéve ha az ezekre a járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó előírásokat e rendelet és végrehajtási intézkedései módosították, vagy újakkal egészítették ki.

A nemzeti hatóságoknak engedélyezniük kell az (1), (2) és (3) bekezdésben említett időpontot megelőzően típusjóváhagyásban részesült járművekhez tervezett cserealkatrészek és csereként használatos önálló műszaki egységek értékesítését és használatba vételét és ezekre továbbra is meghosszabbítják az EK-típusjóváhagyást, kivéve a csereabroncsokat, azon szabályozási aktus feltételei szerint, amely alapján a típusjóváhagyás eredetileg történt.

(15) Az (1)-(14) bekezdés sérelme nélkül, és a 14. cikkben említett végrehajtási intézkedések hatálybalépésére figyelemmel, a gyártó kérése esetén a nemzeti hatóságok az 5-12. cikk járműbiztonsági és gumiabroncsokra vonatkozó előírásaira hivatkozva:

a) nem tagadhatják meg az EK-típusjóváhagyást vagy a nemzeti típusjóváhagyást egy új járműtípus tekintetében, illetve nem tagadhatják meg a alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó EK-típusjóváhagyást az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek új típusa tekintetében, amenynyiben az ilyen jármű, alkatrész vagy műszaki egység megfelel e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek; illetve

b) nem tilthatják meg egy új jármű nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, illetve nem tilthatják meg egy új alkatrész vagy önálló műszaki egység értékesítését vagy forgalomba helyezését, amennyiben a jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek.

IV. FEJEZET

VÉGREHAJTÁS

14. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A Bizottság elfogadja a következő végrehajtási intézkedéseket:

a) részletes szabályok a gépjárművek, azok pótkocsijai, alkatrészei és önálló műszaki egységei típusjóváhagyáshoz szükséges különös eljárások, vizsgálatok és műszaki előírások vonatkozásában, figyelemmel az 5-12. cikk rendelkezésire;

b) részletes szabályok az olyan járművekre vonatkozó különleges biztonsági előírások tekintetében, amelyek rendeltetésszerűen veszélyes árukat szállítanak közúton, a tagállamokon belül vagy azok között, tekintetbe véve az ENSZ-EGB 105. előírását;

c) azon fizikai jellemzőknek és teljesítménykövetelményeknek a pontosabb meghatározása, amelyekkel a gumiabroncsoknak rendelkeznie kell ahhoz, hogy "különleges használatú abroncsnak", "professzionális terepjáró abroncsnak", "megerősített abroncsnak", "extra teherbírású abroncsnak", "téli gumiabroncsnak", "T-típusú, átmeneti használatú pótgumiabroncsnak" vagy "vonóabroncsnak" minősüljenek a 3. cikk második bekezdésének 8-13. pontja értelmében;

d) a II. melléklet B. és C. részeiben meghatározott gördülő-ellenállásra és gördülési zajra vonatkozó határértékeket módosító intézkedések, amennyiben erre a vizsgálati eljárások változásainak eredményeként szükség van, anélkül, hogy hátrányosan érintenék a környezetvédelem szintjét;

e) részletes előírások a II. melléklet C. részének 1. pontjában említett zajszintek meghatározási eljárása tekintetében;

f) a IV. mellékletet módosító rendelkezések, hogy az kiterjedjen a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében kötelező ENSZ-EGB-előírásokra.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, a 10. cikk rendelkezéseire vonatkozó intézkedések kivételével, 2010. december 31-ig kell elfogadni.

A 10. cikk rendelkezéseire vonatkozó intézkedéseket 2011. december 31-ig kell elfogadni.

(3) A Bizottság elfogadhatja a következő végrehajtási intézkedéseket:

a) az M2, M3, N2 és N3 kategóriák egyes járművei vagy járműosztályai tekintetében a 10. cikkben említett fejlett vészfékező rendszerek felszerelésének kötelezettsége alól mentesítő intézkedések, amennyiben költség-haszon elemzést követően és figyelembe véve valamennyi vonatkozó biztonsági szempontot, ezen rendszerek alkalmazásáról kiderül, hogy az nem megfelelő az érintett jármű vagy járműosztályok vonatkozásában;

b) 2010. december 31-ig, költség-haszon elemzés alapján, a 13. cikk (11) bekezdésében megállapított időtartamot csökkentő intézkedések, amelyek az érintett gumiabroncs-osztályok és -kategóriák szerint különböztethetők meg.

(4) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló, e cikkben említett intézkedéseket a 15. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2007/46/EK irányelv 40. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott "Műszaki Bizottság - Gépjárművek" elnevezésű bizottság (TCMV) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdése, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. cikk

Szankciók jogsértés esetén

(1) A tagállamok megállapítják e rendelet rendelkezéseinek és végrehajtási intézkedéseinek a gyártó általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatásosaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2011. február 20-ig, vagy adott esetben a vonatkozó végrehajtási intézkedések hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül értesítik a Bizottságot ezekről a rendelkezésekről, és haladéktalanul értesítik a Bizottságot az említett rendelkezéseket érintő valamennyi későbbi módosításról.

(2) A szankcióval járó jogsértések típusai közé tartoznak legalább a következők:

a) hamis nyilatkozat tétele a jóváhagyási eljárás vagy visszahívást eredményező eljárások során;

b) a típusjóváhagyáshoz használt vizsgálati eredmények meghamisítása;

c) olyan adatok vagy műszaki leírások visszatartása, amelyek visszahíváshoz vagy a típusjóváhagyás visszavonásához vezethetnek.

17. cikk

Jelentéstétel

2012. december 1-jéig, majd azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlament és a Tanács részére, amely adott esetben javaslatokat tartalmaz e rendelet vagy az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok módosítására, további biztonsági szempontok bevezetése érdekében.

18. cikk

A 2007/46/EK irányelv módosítása

A 2007/46/EK irányelv IV., VI. és XI. és XV. mellékletét e rendelet III. melléklete szerint kell módosítani.

19. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 70/221/EGK, a 70/222/EGK, a 70/311/EGK, a 70/387/EGK, a 70/388/EGK, a 71/320/EGK, a 72/245/EGK, a 74/60/EGK, a 74/61/EGK, a 74/297/EGK, a 74/408/EGK, a 74/483/EGK, a 75/443/EGK, a 76/114/EGK, a 76/115/EGK, a 76/756/EGK, a 76/757/EGK, a 76/758/EGK, a 76/759/EGK, a 76/760/EGK, a 76/761/EGK, a 76/762/EGK, a 77/389/EGK, a 77/538/EGK, a 77/539/EGK, a 77/540/EGK, a 77/541/EGK, a 77/649/EGK, a 78/316/EGK, a 78/317/EGK, a 78/318/EGK, a 78/549/EGK, a 78/932/EGK, a 89/297/EGK, a 91/226/EGK, a 92/21/EGK, a 92/22/EGK, a 92/24/EGK, a 92/114/EGK, a 94/20/EK, a 95/28/EK, a 96/27/EK, a 96/79/EK, a 97/27/EK, a 98/91/EK, a 2000/40/EK, a 2001/56/EK, a 2001/85/EK, és a 2003/97/EK irányelv 2014. november 1-jével hatályát veszti.

(2) A 92/23/EGK irányelv 2017. november 1-jével hatályát veszti.

(3) A hatályon kívül helyezett irányelvekre történő hivatkozást e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2011. november 1-jétől kell alkalmazni.

A 13. cikk (15) bekezdését, a 14. cikket és a III. melléklet 1. a) iii., 1. b) iii. és 1. b) iv., 2. c), 3. a) iii., 3. b). iii., 3. c) iii., 3. d) iii., 3. e) iii. és 3. f) ii. pontját 2009. augusztus 20-tól kell alkalmazni.

A III. melléklet 1. a) i., 1.b) i., 2. a), 3. a) i., 3. b) i., 3. c) i., 3. d) i., 3. e) i. és 3. f) i. pontját 2014. november 1-jétől kell alkalmazni.

A III. melléklet 1. a) ii., 1. b) ii., 2. b), 3. a) ii., 3. b) ii., 3. c) ii., 3. d) ii., 3. e) ii. és 4. pontját 2017. november 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett előírások alkalmazási köre

TárgyAlkalmazhatóság
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
Üzemanyagtartály/hátsó aláfutásgátlókXXXXXXXXXX
Hátsó rendszámtábla helyeXXXXXXXXXX
Kormányzási erőkifejtésXXXXXXXXXX
Ajtózár és csuklópántXXXX
Hangjelző készülékXXXXXX
Közvetett látást segítő eszközökXXXXXX
FékberendezésXXXXXXXXXX
Rádiózavar (elektromágnes-összeférhetőség)XXXXXXXXXX
Belső szerelvényekX
Lopásgátló és indításgátló berendezésXXXXXX
Kormány viselkedése ütközésnélXX
ÜlésszilárdságXXXXXX
Kinyúló részekX
SebességmérőXXXXXX
(Hatóságilag előírt) táblákXXXXXXXXXX
Biztonságiöv-rögzítési pontokXXXXXX
Világító- és fényjelző berendezések beszereléseXXXXXXXXXX
FényvisszaverőkXXXXXXXXXX
Hátsó méretjelző lámpák, első (oldalsó) helyzetjelző, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpák, féklámpák, oldalsó jelző és nappali menetlámpákXXXXXXXXXX
Irányjelző lámpákXXXXXXXXXX
Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpákXXXXXXXXXX
Fényszóró (izzóval)XXXXXX
Első ködfényszórókXXXXXX
VonóhorogXXXXXX
Hátsó helyzetjelző ködlámpákXXXXXXXXXX
TolatólámpákXXXXXXXXXX
Várakozást jelző lámpákXXXXXX
Biztonsági övek és utasbiztonsági rendszerekXXXXXX
LátómezőX
A kezelőszervek, illetve az ellenőrző és visszajelző lámpák jelöléseXXXXXX
Jég- és páramentesítőX(1)(1)(1)(1)(1)
Szélvédőmosó/-törlő berendezésX(2)(2)(2)(2)(2)
FűtésXXXXXXXXXX
KerékdobX
FejtámlákX
OldalvédelemXXXX
A felcsapódó víz elleni védelemXXXXXXX
Biztonsági üvegXXXXXXXXXX
GumiabroncsokXXXXXXXXXX
Sebességkorlátozó eszközökXXXX
Tömegek és méretekXXXXXXXXXX
Vezetőfülke kiálló részeiXXX
CsőkapcsolókX (3)X (3)X (3)X (3)X (3)X (3)XXXX
ÉghetőségX
Helyi és távolsági autóbuszokXX
Frontális ütközésX (4)
Oldalsó ütközésX (5)X (5)
Veszélyes áruk szállítására használt járművekX (6)X (6)X (6)X (6)X (6)X (6)X (6)
Mellső aláfutás elleni védelemXX
Elektromos biztonságXXXXXX
(1) Az ezen kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédő-jégmentesítő és -párátlanító berendezéssel.
(2) Az ezen kategóriába tartozó járműveknek rendelkezniük kell megfelelő szélvédőmosó és -törlő berendezéssel.
(3) Csak a csatlakozóberendezéssel ellátott járművek esetében.
(4) 2,5 tonnát meg nem haladó technikailag megengedett össztömeg.
(5) Csak olyan járműveknél alkalmazandó, ahol a legalacsonyabb ülés ülésvonatkozási pontja („R” pont) legfeljebb 700 mm-rel haladja meg a talajszintet. Az „R” pontot az UNECE 95. irányelvben határozzák meg.
(6) Csak akkor alkalmazandók, ha a gyártó veszélyes áruk közúti szállítására tervezett jármű EK-típusjóváhagyását kérelmezi.

II. MELLÉKLET

Gumiabroncsok nedves tapadására, gördülő-ellenállására és gördülési zajára vonatkozó előírások

A. RÉSZ - A NEDVES TAPADÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A C1 osztályú gumiabroncsoknak meg kell felelniük az alábbi előírásoknak:

Használati kategóriaNedves tapadási jelzőszám (G)
Olyan sebességkategória-jellel („Q” vagy az alatt, kivéve a „H”-t) rendelkező téli gumiabroncs, amely legfeljebb 160 km/h legnagyobb megengedett sebességet jelez≥ 0,9
Olyan sebességkategória-jellel („R” és az felett, beleértve a „H”-t) rendelkező téli gumiabroncs, amely legalább 160 km/h legnagyobb megengedett sebességet jelez≥ 1,0
Normál (közúti) gumiabroncs≥ 1,1

B. RÉSZ - GÖRDÜLŐ-ELLENÁLLÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az egyes abroncstípusoknál a gördülő-ellenállási együttható legnagyobb értéke az ISO 28580 szabvány szerint mérve nem haladhatja meg a következőket:

1. táblázat

AbroncsosztályFelső határérték (kg/tonna)
1. fázis
C112,0
C210,5
C38,0

2. táblázat

AbroncsosztályFelső határérték (kg/tonna)
2. fázis
C110,5
C29,0
C36,5

A téli gumiabroncsok esetében az 1. táblázatban és a 2. táblázatban a határértékeket 1 kg/tonnával növelni kell.

C. RÉSZ - GÖRDÜLÉSI ZAJRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet végrehajtási intézkedéseiben említett eljárásnak megfelelően meghatározott zajszintek nem haladhatják meg az 1.1. vagy 1.2. pontban megadott határértékeket. Az 1.1. és az 1.2. pont táblázata a hőmérséklettel és a műszerek tűrésével korrigált mért értékeket tartalmazza, egész számra kerekítve, kivéve a C3 gumiabroncsok esetében.

1.1. C1 osztályú gumiabroncsok, a méréshez használt gumiabroncs névleges profilszélességével: Abroncsosztály Névleges profilszélesség (mm) Határérték, dB(A) C1A ≤ 185 70 C1B > 185 ≤ 215 71 C1C > 215 ≤ 245 71 C1D > 245 ≤ 275 72 C1E > 275 74 A téli gumiabroncsok, megerősített vagy extra teherbírású abroncsok, vagy ezen osztályok bármely kombinációja esetén a fenti határértékeket 1 dB(A)-val növelni kell.

1.2. C2 és C3 osztályú gumiabroncsok, a gumiabroncsok használati kategóriájával: Abroncsosztály Használati kategória Határérték, dB(A) C2 Normál abroncsok 72 Vonóabroncsok 73 C3 Normál abroncsok 73 Vonóabroncsok 75 A különleges használatú gumiabroncsok esetében a fenti határértékeket 2 dB(A)-val növelni kell. További 2 dB(A)-t meg kell engedni a C2 vontatóabroncs kategóriába tartozó téli gumiabroncsok esetében. A C2 és C3 gumiabroncsok minden más kategóriájában meg kell engedni az 1 dB(A)-t a téli gumiabroncsok esetében.

III. MELLÉKLET

A 2007/46/EK irányelv módosításai

A 2007/46/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet I. része a következőképpen módosul:

a) A táblázat a következőképp módosul:

i. a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. és 57. pontot el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaHivatkozás a Hivatalos LapraHatály [Alkalmazhatóság]
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletHL L 200, 2009.7.31., 1 o.XXXXXXXXXX”

b) A függelék a következőképpen módosul:

i. a táblázat 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 44., 45., 50., 51., 52., 53. és 54. pontját el kell hagyni;

ii. a táblázat 46. pontját el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TárgySzabályozási aktus számaHivatkozás a Hivatalos LapraM1
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletHL L 200, 2009.7.31., 1 o.P/A”

iv. A "Jelmagyarázat" a következő szöveggel egészül ki:

"P/A : Ez a rendelet részlegesen alkalmazandó. A pontos alkalmazási kört e rendelet végrehajtási intézkedései határozzák meg."

2. A VI. melléklet függelékében a táblázat a következőképpen módosul:

a) a 3-10., a 12-38., a 42-45. és a 47-57. pontot el kell hagyni;

b) a 46. pontot el kell hagyni;

c) a táblázat a következő sorral egészül ki:

TárgySzabályozási aktus száma(1)Az alábbival módosított:A következő változatokra vonatkozik:
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendelet”

3. A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az 1. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i. a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. és 54. pontot el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaM1 ≤ 2 500 (1) kgM1 > 2 500 (1) kgM2M3
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletP/AP/AP/AP/A”

b) A 2. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i. a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56. és 57. pontot el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaM1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/A”

c) A 3. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i. a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 44., 45., 50., 51., 52., 53. és 54. pontot el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaM1
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletP/A”

d) A 4. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i. a táblázat 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. 54., 55., 56. és 57. pontját el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaM2M3N1N2N3O1O2O3O4
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/AP/A”

e) Az 5. függelékben a táblázat a következőképpen módosul:

i. a táblázat 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 42., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. 54., 55., 56. és 57. pontját el kell hagyni;

ii. a 46. pontot el kell hagyni;

iii. a táblázat a következő sorral egészül ki:

TételTárgySzabályozási aktus számaN3 kategóriájú önjáró daru
„63.Általános biztonság661/2009/EK rendeletP/A”

f) A betűjelzések magyarázata a következőképpen módosul:

i. a C, U, W5, és W6 pontokat el kell hagyni;

ii. a magyarázat a következő szöveggel egészül ki:

"P/A : Ez a szabályozási aktus részlegesen alkalmazandó. A pontos alkalmazási kört a rendelet végrehajtási intézkedései határozzák meg."

4. A XV. mellékletben a táblázatban a 46. pontot el kell hagyni.

IV. MELLÉKLET

A kötelezően alkalmazandó ENSZ-EGB-előírások listája

Az előírás számaTárgyA HL-ben közzétett módosítássorozatHL-hivatkozásAz ENSZ-EGB-előírások által érintett terület
1.Aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, R2 és/vagy HS1 kategóriájú izzólámpával felszerelt fényszórók02. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 1. o.M, N (a)
3.Gépjárművekre felszerelt fényvisszaverő eszközökA 02. módosítássorozat 12. kiegészítéseHL L 323., 2011.12.6., 1. o.M, N, O
4.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtábláinak megvilágításaAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.7., 7. o.M, N, O
6.Gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáiA 01. módosítássorozat 25. kiegészítéseHL L 213., 2014.7.18., 1. o.M, N, O
7.Gépjárművek és pótkocsijaik első és hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpái, féklámpái és méretjelző lámpáiA 02. módosítássorozat 23. kiegészítéseHL L 285., 2014.9.30., 1. o.M, N, O
8.Gépjárművek fényszórói (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 és/vagy H11)05. módosítássorozat az 1. felülvizsgálat 4. helyesbítéseHL L 177., 2010.7.10., 71. o.M, N (a)
10.Elektromágneses összeférhetőségA 05. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 41., 2017.2.17., 1. o.M, N, O
11.Ajtózárak és ajtórögzítő elemekA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 1. o.M1, N1
12.Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelmeA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 89., 2013.3.27., 1. o.M1, N1
13.Járművek és pótkocsik fékezéseA 11. módosítássorozat 13. kiegészítéseHL L 42., 2016.2.18., 1. o.M2, M3, N, O (b)
13-H.Személygépkocsik fékezéseAz előírás eredeti változatának 16. kiegészítéseHL L 335., 2015.12.22., 1. o.M1, N1 (c)
14.A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontokA 07. módosítássorozat 5. kiegészítéseHL L 218., 2015.8.19., 27. o.M, N
16.Biztonsági övek, utasbiztonsági rendszerek, gyermekbiztonsági rendszerek és ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerekA 07. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 109., 2018.4.27., 1. o.M, N (d)
17.Ülések, azok rögzítései és fejtámlák08. módosítássorozatHL L 230., 2010.8.31., 81. o.M, N
18.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeA 03. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 120., 2010.5.13., 29. o.M2, M3, N2, N3
19.Gépjárművek első ködfényszóróiA 04. módosítássorozat 6. kiegészítéseHL L 250., 2014.8.22., 1. o.M, N
20.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, halogénizzókkal (H4 lámpákkal) felszerelt fényszórói03. módosítássorozatHL L 177., 2010.7.10., 170. o.M, N (a)
21.Belső berendezésekA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 188., 2008.7.16., 32. o.M1
23.Gépjárművek és pótkocsijaik tolatólámpáiAz előírás eredeti változatának 19. kiegészítéseHL L 237., 2014.8.8., 1. o.M, N, O
25.A jármű ülésével egybeépített vagy különálló fejtámlák (fejtámaszok)04. módosítássorozat az 1. felülvizsgálat 2. helyesbítéseHL L 215., 2010.8.14., 1. o.M1
26.Kiálló részekA 03. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 215., 2010.8.14., 27. o.M1
28.Akusztikai figyelmeztető berendezések és hangjelzésekAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 323., 2011.12.6., 33. o.M, N
29.A haszongépjárművek vezetőfülkéjében ülő személyek védelme03. módosítássorozatHL L 304., 2010.11.20., 21. o.N
30.Gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C1 osztály)A 02. módosítássorozat 16. kiegészítéseHL L 307., 2011.11.23., 1. o.M, N, O
31.Gépjárművek európai aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, sajtolt burás fényszóróiA 02. módosítássorozat 7. kiegészítéseHL L 185., 2010.7.17., 15. o.M, N
34.Tűzveszély elleni védelem (folyékony tüzelőanyagok tartályai)A 03. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 231., 2016.8.26., 41. o.M, N, O (e)
37.Gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyott lámpaegységeibe való izzólámpákA 03. módosítássorozat 42. kiegészítéseHL L 213., 2014.7.18., 36. o.M, N, O
38.Gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáiAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.20., 7. o.M, N, O
39.Sebességmérő berendezés és annak beépítéseA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 302., 2018.11.28., 106. o.M, N
43.Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagokA 01. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 42., 2014.2.12., 1. o.M, N, O
44.Gépjárművekben utazó gyermek utasok rögzítőeszközei („gyermekbiztonsági rendszerek”)A 04. módosítássorozat 10. kiegészítéseHL L 265., 2016.9.30., 1. o.M, N (h)
46.Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésükA 04. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 237., 2014.8.8., 24. o.M, N
48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekbe történő beépítéseA 06. módosítássorozat 10. kiegészítéseHL L 14., 2019.1.16., 42. o.M, N, O
54.Haszongépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C2 és C3 osztály)Az előírás eredeti változatának 17. kiegészítéseHL L 307., 2011.11.23., 2. o.M, N, O
55.Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészeiA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 227., 2010.8.28., 1. o.M, N, O (f)
58.Hátsó ráfutásgátlók [aláfutásgátlók] (RUPD) és beépítésük; hátsó aláfutás elleni védelem (RUP)03. módosítássorozatHL L 49., 2019.2.20., 1. o.M, N, O
61.Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részeiAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 1. o.N
64.Ideiglenes használatra szánt tartalékegység, defekttűrő gumiabroncsok/rendszer és abroncsnyomás-ellenőrző rendszerA 02. módosítássorozat 1. helyesbítéseHL L 310., 2010.11.26., 18. o.M1, N1
66.Nagy személyszállító járművek felépítményének szilárdsága02. módosítássorozatHL L 84., 2011.3.30., 1. o.M2, M3
67.PB-gázt használó gépjárművekA 01. módosítássorozat 14. kiegészítéseHL L 285., 2016.10.20., 1. o.M, N
73.Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója01. módosítássorozatHL L 122., 2012.5.8., 1. o.N2, N3, O3, O4
77.Gépjárművek parkolólámpáiAz előírás eredeti változatának 14. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.21., 7. o.M, N
79.Kormányberendezés03. módosítássorozatHL L 318., 2018.12.14., 1. o.M, N, O
80.Nagy személyszállító gépjárművek üléseiAz előírás 03. módosítássorozataHL L 226., 2013.8.24., 20. o.M2, M3
87.Gépjárművek nappali menetjelző lámpáiAz előírás eredeti változatának 15. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.24., 7. o.M, N
89.Sebességkorlátozó készülékekAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.25., 7. o.M, N (g)
90.Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei02. módosítássorozatHL L 185., 2012.7.13., 24. o.M, N, O
91.A gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelt oldalsó helyzetjelző lámpákAz előírás eredeti változatának 13. kiegészítéseHL L 4., 2012.1.27., 7. o.M, N, O
93.Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelemAz előírás eredeti változataHL L 185., 2010.7.17., 56. o.N2, N3
94.Utasok védelme frontális ütközés esetén03. módosítássorozatHL L 35., 2018.2.8., 1. o.M1
95.Utasok védelme oldalirányú ütközés eseténA 03. módosítássorozat 4. kiegészítéseHL L 183., 2015.7.10., 91. o.M1, N1
97.Jármű-riasztórendszerekA 01. módosítássorozat 6. kiegészítéseHL L 122., 2012.5.8., 19. o.M1, N1
98.Gázkisüléses fényforrással ellátott gépjárműfényszórókA 01. módosítássorozat 4. kiegészítéseHL L 176., 2014.6.14., 64. o.M, N
99.Gépjárművek jóváhagyott gázkisüléses lámpaegységeiben használatos gázkisüléses fényforrásokAz előírás eredeti változatának 9. kiegészítéseHL L 285., 2014.9.30., 35. o.M, N
100.Elektromos biztonságA 02. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 302., 2018.11.28., 114. o.M, N
102.Rövid vonószerkezetek; jóváhagyott típusú rövid vonószerkezet felszereléseAz előírás eredeti változataHL L 351., 2008.12.30., 44. o.N2, N3, O3, O4
104.Fényvisszaverő jelzések (nehéz és hosszú járművek)Az eredeti változat 7. kiegészítéseHL L 75., 2014.3.14., 29. o.M2, M3, N, O2, O3, O4
105.Veszélyes anyagok szállítására szolgáló járművek05. módosítássorozatHL L 4., 2012.1.7., 30. o.N, O
107.M2 és M3 kategóriájú járművekA 07. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 52., 2018.2.23., 1. o.M2, M3
110.Nagy nyomású földgázzal (CNG) üzemelő rendszerek különleges alkatrészeiA 01. módosítássorozat 2. kiegészítéseHL L 166., 2015.6.30., 1. o.M, N
112.Gépjárművek aszimmetrikus tompított fényt, távolsági fényt vagy mindkettőt kibocsátó, izzólámpákkal és/vagy LED-modulokkal felszerelt fényszóróiA 01. módosítássorozat 4. kiegészítéseHL L 250., 2014.8.22., 67. o.M, N
116.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelmeAz előírás eredeti változatának 3. kiegészítéseHL L 45., 2012.2.16., 1. o.M1, N1
117.Gumiabroncsok gördülési zaja, nedves tapadása és gördülési ellenállása (C1, C2 és C3 osztály)A 02. módosítássorozat 8. kiegészítéseHL L 218., 2016.8.12., 1. o.M, N, O
118.Buszokhoz használt anyagok tűzállóságaA 02. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 102., 2015.4.21., 67. o.M3
119.Kanyarodási lámpákA 01. módosítássorozat 3. kiegészítéseHL L 89., 2014.3.25., 101. o.M, N (h)
121.Kézi működtetésű kezelőszervek, visszajelző lámpák és kijelzők elhelyezése és azonosítása01. módosítássorozatHL L 5., 2016.1.8., 9. o.M, N
122.Járművek fűtési rendszereAz előírás eredeti változatának 1. kiegészítéseHL L 164., 2010.6.30., 231. o.M, N, O
123.Adaptív fényszórórendszerek (AFS)A 01. módosítássorozat 9. kiegészítéseHL L 49., 2019.2.20., 24. o.M, N
125.Előre irányuló látómezőA 01. módosítássorozat 1. kiegészítéseHL L 20., 2018.1.25., 16. o.M1
128.Világító diódás (LED-es) fényforrásAz előírás eredeti változatának 6. kiegészítéseHL L 320., 2018.12.17., 63. o.M, N, O
140.Menetstabilizáló rendszerAz előírás eredeti változatának 2. kiegészítéseHL L 269., 2018.10.26., 17. o.M1, N1
141.Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (TPMS)Az előírás eredeti változataHL L 269., 2018.10.26., 36. o.M1, N1 (i)

Megjegyzések a táblázathoz

Az ENSZ-EGB-előírások ezen táblázatban felsorolt átmeneti rendelkezései alkalmazandók, kivéve, ha e rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerülnek meghatározásra. A táblázat szerinti előírások későbbi módosításaival összhangban lévő előírásoknak való megfelelést szintén el kell fogadni.

Az ezen táblázatban felsorolt ENSZ-EGB-előírásokban meghatározott időpontok, amelyek a felülvizsgált 1958. évi megállapodás (A Tanács 1997. november 27-i határozata az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához (a felülvizsgált 1958. évi megállapodás) való csatlakozásáról (HL L 346., 1997.12.17., 78. o.)) részes feleinek a nyilvántartásba vétellel, az üzembe helyezéssel, a forgalomba hozatallal, az értékesítéssel és más hasonló rendelkezésekkel kapcsolatos kötelezettségeire vonatkoznak, kötelezően alkalmazandók a 2007/46/EK irányelv 26. és 28. cikkének alkalmazásában, kivéve, ha a 661/2009 rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerültek meghatározásra, mert akkor ezeket kell alkalmazni.

Egyes esetekben az ezen táblázatban felsorolt ENSZ-EGB-előírások átmeneti rendelkezései úgy rendelkeznek, hogy egy adott időponttól kezdve a felülvizsgált 1958. évi megállapodásnak az adott ENSZ-EGB-előírás bizonyos módosítássorozatát alkalmazó részes felei számára a nemzeti vagy regionális típusjóváhagyás tekintetében nem kötelező, illetve elutasítható az előző módosítássorozatok vagy a hasonló szándékú és jelentésű szövegezés szerint jóváhagyott típus elfogadása. Az ilyen rendelkezés kötelezi a nemzeti hatóságokat arra, hogy a 2007/46/EK irányelv 26. cikkének alkalmazásában ne tekintsék többé érvényesnek a megfelelőségi nyilatkozatokat, kivéve, ha a 661/2009 rendelet tekintetében külön alternatív időpontok kerültek meghatározásra, mert akkor ezeket kell alkalmazni.

(a) Az 1., 8. és 20. sz. ENSZ-EGB-előírások az új járművek EK-típusjóváhagyására nem vonatkoznak.

(b) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező.

(c) A 661/2009/EK rendelet 12. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően elektronikus stabilitásszabályozó rendszer beszerelése kötelező.

(d) S-típusú vagy hámrendszerű biztonsági övvel felszerelt vezetőülés esetében a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés nem kötelező.

(e) A 34. sz. ENSZ-EGB-előírás II. részének nem kötelező megfelelni.

(f) Amennyiben a járműgyártó nyilatkozata szerint egy jármű teher vontatására alkalmas (a 2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.11.5. pontja), és a megfelelő, az adott gépjárműtípusra felszerelt vagy nem felszerelt mechanikus vonószerkezet valamilyen része (részlegesen) eltakarhatja a világítóelemeket és/vagy a hátsó rendszámtábla felszerelésének helyét és rögzítőeszközét, a következők alkalmazandók:

- a gépjármű használati útmutatójában (pl. a gépjármű kézikönyve) világosan elő kell írni, hogy nem engedélyezett olyan mechanikus vonószerkezet felszerelése, amelyet nem lehet könnyen eltávolítani vagy áthelyezni;

- az útmutatóban világosan elő kell írni továbbá, hogy a felszerelt mechanikus vonószerkezetet mindig el kell távolítani vagy át kell helyezni, ha nincs használatban; valamint

- az 55. számú ENSZ-előírás szerinti járműrendszer-típusjóváhagyás esetén biztosítani kell, hogy az eltávolításra, áthelyezésre és/vagy váltakozó elhelyezésre vonatkozó rendelkezéseket a világítóberendezés, valamint a hátsó rendszámtábla felszerelésének helye és rögzítőeszköze tekintetében is teljes mértékben teljesítsék.

(g) Csak sebességkorlátozó készülékekre és ezeknek az M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekbe való beszerelésére vonatkozik.

(h) A 0. számú ENSZ-előírás (HL L 135., 2018.5.31., 1. o.) alapján kibocsátott azon univerzális nemzetközi egészjárműtípus-jóváhagyás, amely magában foglalja az erre a megjegyzésre hivatkozó táblázatban megadott releváns ENSZ-előírások alapján megadott típusjóváhagyást, egyenértékűnek tekintendő az ezen előírás alapján megadott EK-típusjóváhagyással.

(i) A 661/2009/EK rendelet 9. cikke (2) bekezdésének megfelelően az M1 kategóriájú járművekbe kötelező abroncsnyomás-ellenőrző rendszert beépíteni. A 141. számú ENSZ-előírás a legfeljebb 3 500 kg tömegű M1 kategóriájú járművek jóváhagyására vonatkozik. A 141. számú ENSZ-előírás önkéntes alapon alkalmazható azon N1 kategóriájú járművek jóváhagyására, amelyek tengelyeit nem szerelték fel ikerkerekekkel.

Függelék

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett irányelvek szerint odaítélt típusjóváhagyások érvényessége és meghosszabbítása

E rendelet 13. cikke (14) bekezdésének megfelelően a járművekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre az alább felsorolt irányelvekkel összhangban kiadott EK-típusbizonyítványok használhatók a vonatkozó ENSZ-EGB-előírásoknak való megfelelés igazolására.

Az előírás számaTárgyVonatkozó irányelvHL-hivatkozásAlkalmazási terület
10.Elektromágneses összeférhetőség72/245/EGK irányelvHL L 152., 1972.7.6., 15. o.M, N, O, alkatrész, önálló műszaki egység (a)
11.Ajtózárak és ajtórögzítő elemek70/387/EGK irányelvHL L 176., 1970.8.10., 5. o.M1, N1 (b)
12.Ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelme74/297/EGK irányelvHL L 165., 1974.6.20., 16. o.M1, N1 (a)
14.A biztonsági öv rögzítési pontjai, ISOFIX rögzítési rendszerek és ISOFIX felső hevederrögzítési pontok76/115/EGK irányelvHL L 24., 1976.1.30., 6. o.M (c)
18.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M2, M3, N2, N3, alkatrész, önálló műszaki egység
21.Belső berendezések74/60/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 2. o.M1
26.Kiálló részek74/483/EGK irányelvHL L 266., 1974.10.2., 4. o.M1, önálló műszaki egység (d)
28.Akusztikai figyelmeztető berendezések és hangjelzések70/388/EGK irányelvHL L 176., 1970.8.10., 12. o.M, N, alkatrész
30.Gépjárművek és pótkocsijaik gumiabroncsai (C1 osztály)92/23/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 95. o.alkatrész (e)
34.Tűzveszély elleni védelem (folyékonytüzelőanyag-tartályok)70/221/EGK irányelvHL L 76., 1970.4.6., 23. o.M, N, O (f)
39.Sebességmérő berendezés és annak beépítése75/443/EGK irányelvHL L 196., 1975.7.26., 1. o.M, N (g)
43.Biztonsági üvegezésre alkalmas anyagok92/22/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 11. o.M, N, O, alkatrész
46.Közvetett látást biztosító eszközök és beépítésük2003/97/EK irányelvHL L 25., 2004.1.29., 1. o.M, N1, alkatrész
48.Világító és fényjelző berendezések gépjárművekre történő felszerelése76/756/EGK irányelvHL L 262., 1976.9.27., 1. o.M, N, O
55.Járműszerelvények mechanikus csatlakozó-alkatrészei94/20/EK irányelvHL L 195., 1994.7.29., 1. o.M, N, O, alkatrész
58.Hátsó ráfutásgátlók és beépítésük; hátsó ráfutás elleni védelem70/221/EGK irányelvHL L 76., 1970.4.6., 23. o.M, N, O, önálló műszaki egység
61.Haszongépjárművek vezetőfülkéjének a hátfal síkja előtti kiálló részei92/114/EGK irányelvHL L 409., 1992.12.31., 17. o.N
73.Tehergépjárművek oldalsó aláfutásgátlója89/297/EGK irányelvHL L 124., 1989.5.5., 1. o.N2, N3, O3, O4
79.Kormányberendezés70/311/EGK irányelvHL L 133., 1970.6.18., 10. o.M, N, O (h)
89.Sebességkorlátozó készülékek92/24/EGK irányelvHL L 129., 1992.5.14., 154. o.M2, M3, N2, N3, önálló műszaki egység
90.Gépjárművek és pótkocsijaik csere-fékbetétrészegységei és dobfékbetétjei71/320/EGK irányelvHL L 202., 1971.9.6., 37. o.önálló műszaki egység (i)
93.Elülső aláfutásgátló berendezések és azok beépítése; elülső aláfutás elleni védelem2000/40/EK irányelvHL L 203., 2000.8.10., 9. o.N2, N3, önálló műszaki egység
97.Jármű-riasztórendszerek74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M1,N1, alkatrész, önálló műszaki egység
116.Gépjárművek jogosulatlan használat elleni védelme74/61/EGK irányelvHL L 38., 1974.2.11., 22. o.M1, N1, alkatrész, önálló műszaki egység
122.Járművek fűtési rendszere2001/56/EK irányelvHL L 292., 2001.11.9., 21. o.M, N, O, alkatrész
125.Menetirányú látómező77/649/EGK irányelvHL L 267., 1977.10.19., 1. o.M1

Megjegyzések a táblázathoz

(a) Nem alkalmazandó elektromos meghajtással ellátott járműtípusok esetében.

(b) Nem alkalmazandó olyan járműtípusok esetében, amelyeknél módosítottak a jármű kialakításán és/vagy hátsó ajtót és/vagy tolóajtót szereltek fel.

(c) Csak különleges célra átalakított, M1 kategóriájú, 2,0 tonna megengedhető legnagyobb megrakott tömeget meg nem haladó járművekre alkalmazandó - a lakóautók kivételével -, valamint az M2 és M3. kategóriájú járművekre.

(d) Nem alkalmazandó önálló műszaki egységnek tekinthető rádióvevő és -adó antennák esetében.

(e) Csak a 2014. november 1-jén, az előtt vagy az után gyártott C1 osztályú gumiabroncsokra alkalmazandó, amelyeket 2014. november 1-je után kívánnak értékesíteni vagy üzembe helyezni, és amelyeket a méretmegjelölésen belül "Z" betűkóddal azonosítanak.

(f) Nem vonatkozik a 34. sz. ENSZ-EGB-előírás II. részére.

(g) Lásd a 130/2012/EK rendelet 4. cikkét (A Bizottság 2012. február 15-i 130/2012/EU rendelete az egyes gépjárművekre a járműbe való bejutás és a manőverezőképesség tekintetében vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 43., 2012.2.16., 6. o.)).

(h) Nem alkalmazandó összetett elektronikus járművezérlő rendszereket magában foglaló kormányberendezéssel ellátott járműtípusok esetében.

(i) Az (EU) 2015/166 rendelet rendelkezéseinek sérelme nélkül, illetve nem alkalmazandó féktárcsákra és fékdobokra.

V. MELLÉKLET

Az elektronikus stabilitásszabályozó rendszerekre vonatkozó előírások végrehajtási időpontjai az M2, M3, N2, N3, O3 és O4 járműkategóriák tekintetében

1. táblázat - Új járműtípusokra vonatkozó végrehajtási időpontok

JárműkategóriaVégrehajtás időpontja
M22013. július 11.
M3 (III. osztály)2011. november 1.
M3 < 16 tonna (pneumatikus átvitel)2011. november 1.
M3 (II. és B. osztály) (hidraulikus átvitel)2013. július 11.
M3 (III. osztály) (hidraulikus átvitel)2013. július 11.
M3 (III. osztály) (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2014. július 11.
M3 (II. osztály) (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2014. július 11.
M3 (a fentiektől eltérő)2011. november 1.
N2 (hidraulikus átvitel)2013. július 11.
N2 (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2014. július 11.
N2 (a fentiektől eltérő)2012. július 11.
N3 (2 tengelyes félpótkocsi-vontató közúti vontatók)2011. november 1.
N3 (2 tengelyes félpótkocsi-vontató közúti vontatók pneumatikus vezérlésátvitellel (ABS))2011. november 1.
N3 (3 tengely elektromos vezérlésátvitellel (EBS))2011. november 1.
N3 (2 és 3 tengely pneumatikus vezérlésátvitellel (ABS))2012. július 11.
N3 (a fentiektől eltérő)2011. november 1.
O3 (3,5 és 7,5 tonna tengelyterhelés)2012. július 11.
O3 (a fentiektől eltérő)2011. november 1.
O42011. november 1.

2. táblázat - Új járművekre vonatkozó végrehajtási időpontok

JárműkategóriaVégrehajtás időpontja
M22015. július 11.
M3 (III. osztály)2014. november 1.
M3 < 16 tonna (pneumatikus átvitel)2014. november 1.
M3 (II. és B. osztály) (hidraulikus átvitel)2015. július 11.
M3 (III. osztály) (hidraulikus átvitel)2015. július 11.
M3 (III. osztály) (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2016. július 11.
M3 (II. osztály) (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2016. július 11.
M3 (a fentiektől eltérő)2014. november 1.
N2 (hidraulikus átvitel)2015. július 11.
N2 (pneumatikus vezérlésátvitel és hidraulikus energiaátvitel)2016. július 11.
N2 (a fentiektől eltérő)2014. november 1.
N3 (2 tengelyes félpótkocsi-vontató közúti vontatók)2014. november 1.
N3 (2 tengelyes félpótkocsi-vontató közúti vontatók pneumatikus vezérlésátvitellel (ABS))2014. november 1.
N3 (3 tengely elektromos vezérlésátvitellel (EBS))2014. november 1.
N3 (2 és 3 tengely pneumatikus vezérlésátvitellel (ABS))2014. november 1.
N3 (a fentiektől eltérő)2014. november 1.
O3 (3,5 és 7,5 tonna tengelyterhelés)2014. november 1.
O3 (a fentiektől eltérő)2014. november 1.
O42014. november 1.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0661 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0661&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0661-20190424 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0661-20190424&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére