23/2023. (V. 10.) AM rendelet

egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5., 20. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. pontjában és (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. és 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 9. és a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6., a 8. és a 17. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 43. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. és 10. pontjában, (3) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 1., a 2., a 4-15. és a 17. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró építési és közlekedési miniszterrel, valamint 160. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

1. § Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 41/1997. (V. 28.) FM rendelet] 1. számú melléklet

a) 61. § (1) bekezdésében, 109. § (2) bekezdés b), d) és g) pontjában, 110. §-t megelőző alcím címében, 110. § (1) bekezdésében, 110. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 110. § (2) bekezdés b) pontjában, 112. § (1) bekezdésében, 123. § (3) bekezdésében, 137. § (1) és (2) bekezdésében, 138. § (1) bekezdésében, 140. § (1) bekezdésében, 285. § a) és d) pontjában, 286. §-t megelőző alcím címében, 286. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 301. § (1) bekezdés a) pontjában, 303. §-t megelőző alcím címében, 303. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 303. § (2) bekezdésében, 318. §-t megelőző alcím címében, 318. §-ában, 404. § e) pontjában, 405. §-t megelőző alcím címében, 405. § nyitó szövegrészében, 432. § (2) és (3) bekezdésében, 446. § (2) és (4) bekezdésében, 452. § (4) bekezdésében, 454. § nyitó szövegrészében, 457. § (2) bekezdésében, 469. § b) és f) pontjában, 470. §-t megelőző alcím címében, 470. § nyitó szövegrészében, 611. § c) pontjában, 629. § (2) bekezdésében, 636. §-t megelőző alcím címében, 636. § nyitó szövegrészében és 23. számú függelék 5. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 62. § (1) bekezdésében az "a minisztérium" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 108. § (1) bekezdés a) pontjában, 286. § (2) bekezdésében és 411. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 110. § (2) bekezdés b) pontjában és 287. § b) pontjában a "megyéből" szövegrész helyébe a "vármegyéből" szöveg,

e) 119. § (1) bekezdésében a "megyei város" szövegrész helyébe a "megyei jogú város" szöveg,

f) 122. § (3) bekezdésében az "a földművelésügyi miniszter" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg,

g) 123. § (5) bekezdésében a "megyébe" szövegrész helyébe a "vármegyébe" szöveg,

h) 411. § (1) bekezdésében a "megyén" szövegrészek helyébe a "vármegyén" szöveg,

i) 629. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

j) 17. számú függelékében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet

a) 168-174. §-a,

b) 176. §-a,

c) 189. és 190. §-a,

d) 288. §-a,

e) 608. § (3) bekezdése és

f) 5. számú függelék 3.8. pont f)-i) alpontja.

2. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

3. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 9. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet

a) 2. § a) pontjában a "haszon" szövegrész helyébe a "termelés" szöveg,

b) 9. § (3) bekezdésében a "célra" szövegrész helyébe a "termelési célból" szöveg,

c) 11/A. § (1) bekezdésében a "haszonszerzés céljából" szövegrész helyébe a "termelési célból" szöveg,

d) 11/A. § (6) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a "tenyésztés" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági termelés" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 9. számú melléklet 1.1. pont c) alpontjában a "növényevő" szövegrész.

3. A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet módosítása

6. § A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet]

a) 3. § (1) bekezdésében és 3/B. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 3/A. § (1) és (1a) bekezdésében, 3/A. § (5) bekezdés záró szövegrészében, 3/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3/C. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/B. § (2) bekezdésében az "(1a) és" szövegrész.

4. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti a takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet.

5. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

9. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 2. § 1. pont g) alpontjában a "csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyérc, görény" szövegrész helyébe a "hosszúfarkú csincsilla és angóranyúl" szöveg,

b) 2. § 7. és 8. pontjában, 4. § (4) bekezdés i) pontjában, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, valamint 5. § (2), (5) és (6) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. § 7. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

d) 2. § 11. és 14. pontjában, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés b) és j) pontjában, 5. §-t megelőző alcím címében, 5. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és a)-c) pontjában, 10. § (6) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában, (4) bekezdés a) és d) pontjában, 13. § (3) bekezdésében, 14/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 5. § (4) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

6. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása

10. § A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a továbbiakban: 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet]

a) 2. § e) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (5) és (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (3) és (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 10. § (2) és (4) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet

a) 4. § (5) bekezdés g) pontja,

b) 4. § (5) bekezdés h) pontjában az " , egyidejűleg azt új, a g) pontban leírt címkével érvényesíteni" szövegrész,

c) Melléklet B) rész 6. pontjában az " , elegendő helyet biztosítva az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kibocsátott, az adott évre érvényes biztonsági jellel ellátott öntapadós címke beragasztására" szövegrész.

7. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

12. § (1) Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő, azt az állatorvos az (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet 115. cikkében foglaltak szerint határozza meg."

(2) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (8) bekezdése a következő f)-h) ponttal egészül ki:

(A felhasználásra vonatkozó bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:)

"f) a származási takarmánykeverő létesítmény engedélyének száma,

g) hatóanyag-bekeverési arány (mg/kg),

h) a gyógyszeres takarmány mennyisége."

(3) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 117. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"g) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

13. § A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 74/A. § (7) bekezdésében, 75. § (5) bekezdésében, 98. § (7) bekezdésében és 8. számú melléklet I. Fejezet 30. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

14. § A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A laboratórium a vizsgálatot megtagadhatja, ha

a) a minta alkalmatlan a vizsgálatra,

b) a mintakísérő irat hiányzik, vagy

c) a mintakísérő irat kitöltése hiányos, ide nem értve a vállalkozó aláírásának hiányát."

15. § A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 4. § (4) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés i) pontjában, 3. § (5) bekezdés b) pontjában, 3. § (6) bekezdés c) pontjában, 4. § (2) bekezdés d) pontjában, 4. § (3) bekezdés d) pontjában, 4. § (5) és (7) bekezdésében, 9. § (2), (7), (8), (10) és (11) bekezdésében, valamint 12. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 9. § (6) bekezdésében az "A minta vizsgálatra való alkalmatlansága, a mintakísérő irat hiánya vagy nem megfelelő kitöltése esetén a laboratórium a vizsgálatot megtagadhatja." szövegrész.

9. A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

17. § A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 11. és 12. pontjában, 4. § nyitó szövegrészében és 5. § nyitó szövegrészében a "6 hónapos" szövegrész helyébe a "kilenc hónapos" szöveg,

b) 4. § d) pontjában, 5. § e) és f) pontjában, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés f) pontjában, 22. § (1)-(3) bekezdésében, 23. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 8. § c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 9. § (6) bekezdésében, 24. §-ában a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 23. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

10. Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet módosítása

18. § Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet] 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Gomba-szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki)

"c) ötévente részt vesz az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által szervezett és felügyelt online továbbképzésen,"

19. § A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gomba-szakellenőri tevékenységre vonatkozó bejelentés tartalmazza a tevékenység helyének és időtartamának megjelölését, valamint a gomba-szakellenőri bizonyítvány számát is."

20. § Hatályát veszti a 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 18. §-a.

11. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet.

12. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 9. §-a.

13. A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosítása

23. § A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § A létesítmény bejáratánál a kéz- és lábbeli fertőtlenítésének lehetőségét folyamatosan biztosítani kell."

14. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

24. § Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet] 7. § (4b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4b) Ha az aktív közreműködőt az OJK jelölte ki, az aktív közreműködő az elrendelt járványügyi intézkedés végrehajtását követően a NÉBIH nevére kiállított és a közreműködés költségeit tartalmazó számlát harmincnapos fizetési határidővel benyújtja a NÉBIH-nek, amely intézkedik a számla aktív közreműködő részére történő kifizetéséről. A NÉBIH a számlát, valamint az aktív közreműködőt kijelölő határozatot a járványügyi intézkedés végrehajtását követő tizenöt napon belül megküldi a lebonyolító szervnek, igazolva, hogy a számla az általa elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkezett. A lebonyolító szerv az aktív közreműködés költségeit - a számlák és az aktív közreműködőt kijelölő határozat beérkezését követő hatvan napon belül -megtéríti a NÉBIH-nek."

25. § A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 10. § (10) bekezdésében a "belső nyilvántartása" szövegrész helyébe a "belső nyilvántartása, valamint a laboratóriumi vizsgálatokhoz kapcsolódó számlák és egyéb bizonylatok" szöveg lép.

15. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

26. § (1) A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet [a továbbiakban: 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A sertéseket

a) legkésőbb a születési tenyészet elhagyásakor,

b) importált állat esetében a karanténból történő kiszállítást megelőzően,

c) ha ez állategészségügyi okból szükséges,

d) tenyészkocasüldő és tenyészkan esetében legkésőbb az első vemhesítést, illetve az első fedeztetést vagy mesterséges termékenyítést követő hét napon belül,

de legfeljebb kilenc hónapos korukig az 1. mellékletben meghatározott módon füljelzővel vagy az 5. §-ban meghatározott esetben jelölőkalapáccsal kell megjelölni."

(2) A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § Ez a rendelet az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos tartott szárazföldi állatok nyomonkövethetősége tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/520 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

27. § A 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megjelölni" szövegrész helyébe a "megjelölni kilenc hónapos korukig" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 27. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 5. § (5) bekezdésében, 6. § a) pontjában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (2) bekezdés a) és b) pontjában, 12. § c), h) és i) pontjában, 23. §-ában, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 1. melléklet II. rész 3. pont 3.2. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 5. § (6) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 29. §-a.

16. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet módosítása

29. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet [a továbbiakban: 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet] 44. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben szereplő bejelentés benyújtására]

"d) termőföld más célú hasznosítása esetén az engedély jogosultja vagy annak megbízottja"

[jogosult.]

(2) A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

30. § A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

a) 29. § (9) bekezdésében a "25/2013. (IV. 16.) VM rendelet szerint elkészített záradékolt változási vázrajzot kell csatolni" szövegrész helyébe a "8/2018. (VI. 29.) AM rendelet szerint elkészített változási vázrajzot kell csatolni, azzal az eltéréssel, hogy a vázrajz záradékolása nem szükséges" szöveg,

b) 44. § (4) bekezdés a) pontjában a "25/2013. (IV. 16.) VM rendelet" szövegrész helyébe a "8/2018. (VI. 29.) AM rendelet" szöveg,

c) 5. melléklet címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 5. melléklet 1-10. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

17. A szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet módosítása

31. § (1) A szarvasmarha gümőkór elleni védekezésről szóló 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet [a továbbiakban: 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet] 2. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"12. szarvasmarha gümőkór: a Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) fajaival - a Mycobacterium bovis, a Mycobacterium caprae (Mycobacterium bovis subsp. caprae) és a Mycobacterium tuberculosis - való fertőzöttség;"

(2) Az 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha az állomány szarvasmarha gümőkórtól hivatalosan mentes minősítésének felfüggesztésére

a) a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerint ellenőrző vizsgálatok elmaradása miatt kerül sor, a felfüggesztés legfeljebb két hónapra, vagy

b) egyéb okból kerül sor, a felfüggesztés legfeljebb nyolc hónapra

rendelhető el."

(3) Az 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:

"15/A. § Ha a legelőn tartott szarvasmarha-állomány gümőkóros fertőzöttsége, valamint a legelőhöz közeli területeken a vadállományban kimutatott Mycobacteriumok jelenléte között járványügyi összefüggés állapítható meg, az újrafertőződés megelőzése érdekében a megyei kormányhivatal

a) határozott időre legeltetési tilalmat rendel el, vagy

b) az állattartót - határidő tűzésével - megerősített kerítés, illetve kerítésrendszer létesítésére kötelezi

az érintett legelő területén."

(4) Az 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 19. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az állományban élő valamely szarvasmarha a 2. § 14. pont ba) alpontja szerint minősül szarvasmarha gümőkór fertőzöttségére gyanúsnak, akkor - a 20/A. § alapján elrendelt állománycsere esetén - a fertőzöttségre gyanús állatot szintén elkülönített vágásra kell küldeni a tulajdonos állami kártalanítása mellett."

(5) Az 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet 15. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Ha a fertőzött állománynak az időben elhúzódó szelekciós mentesítése járványügyi kockázatot jelent, vagy veszélyezteti Magyarország hivatalos szarvasmarha gümőkór mentes státuszát vagy hátráltatja annak visszaszerzését, a megyei kormányhivatal a NÉBIH egyetértésével a betegség mielőbbi felszámolása érdekében állománycserével történő mentesítést rendel el."

32. § Az 56/2019. (XII. 12.) AM rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 11. § (6) bekezdésében a "megyékre" szövegrész helyébe a "vármegyékre" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés záró szövegrészében, 15. § (1)-(3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

18. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. §, a 4. § a)-c) és e) pontja, az 5. §, a 7. §, a 11. §, a 12. §, a 14. §, a 16. §, a 18-20. §, a 22-26. §, a 28. §, a 29. §, a 31. § és a 34. §, valamint az 1. és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

34. § Ez a rendelet

a) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

b) a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/4 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

c) az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendelet;

d) az (EU) 2016/429 és az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos állat- és árukategóriákat tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére és Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi, hatósági és állategészségügyi/hatósági bizonyítványminták tekintetében történő alkalmazására és az ilyen bizonyítványok hatósági kiállítására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 599/2004/EK rendelet, a 636/2014/EU és az (EU) 2019/628 végrehajtási rendelet, a 98/68/EK irányelv, továbbá a 2000/572/EK, a 2003/779/EK és a 2007/240/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 16-i (EU) 2020/2235 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

1. melléklet a 23/2023. (V. 10.) AM rendelethez

A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 9. számú melléklet 2.15. pontja helyébe a következő pont lép:

"2.15. A csincsillákat farkuknál vagy fülüknél fogva kell megfogni, majd a gondozó személy karjára ültetve kell őket tartani és szállítani."

2. melléklet a 23/2023. (V. 10.) AM rendelethez

A 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 8. mellékletében foglalt, a 2. számú indexhez tartozó táblázat 3. sora helyébe a következő sor lép:

(AB
1.FafajcsoportFőfafaj)
3.I-EKLVT, FD, KD, ha a véghasznált faállomány AK vagy NYO főfafajú volt: AK, NYO

Tartalomjegyzék