113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról

A Kormány

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdésének e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 9. alcím tekintetében a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § a)-e), j)-k) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14. alcím tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (2) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 16. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 18. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 21. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 23. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva,

a 25. alcím tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében, valamint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 18. pontjában és (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 26. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 27. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 28. alcím tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,

a 29. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 30. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdésének k) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 63. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 31. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,

a 32. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 34. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. § (2) bekezdésében a "regionális igazgatóságához" szövegrész helyébe a "területi szervéhez" szöveg lép.

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában a "Területi Igazgatóságai" szövegrész helyébe a "területi szervei" szöveg lép.

3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a "regionális igazgatóságának" szövegrész helyébe a "területi szervének" szöveg lép.

4. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében az "Igazgatóságánál" szövegrész helyébe a "szervénél" szöveg lép.

5. A közoktatásról szó ló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/B. § (5) bekezdésében az "az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság)" szöveg, a 13. § (1) bekezdésében a "a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál (a továbbiakban: Igazgatóság)" szövegrész helyébe az "Igazgatóságnál" szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. számú melléklete.

6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

7. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, 91/B. § (4) bekezdésében a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg, a "regionális igazgatóság" szövegrész helyébe a "területi szerv" szöveg, 91/B. § (5) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 91/C. § (4) bekezdésében a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg, 91/D. § (2) bekezdésében a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg, 91/D. § (4) bekezdésének c) pontjában a "regionális igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg, 91/D. § (6) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 91/I. § (5) bekezdésében a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg, a "regionális igazgatóság" szövegrész helyébe "területi szerv" szöveg, 91/K. § (1) bekezdésében a "regionális igazgatóságával" szövegrész helyébe a "területi szervével" szöveg, 91/L. § (1) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének ab) pontjában a "regionális igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg, 91/O. § (1) bekezdésének bc) pontjában a "regionális igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg, 91/R. § (1) bekezdésének c) pontjában a "regionális igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg lép.

7. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 21/C. § (3) bekezdésében az "igazgatóságainak" szövegrész helyébe a "szerveinek" szöveg, 22. § (1) bekezdésében a "Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg lép.

8. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 49/B. §-ában a "Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igazgatóság)" szövegrész helyébe a "területi szervének" szöveg lép.

9. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

10. § A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "Területi Igazgatóságai" szövegrész helyébe a "területi szervei" szöveg lép.

10. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

11. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "regionális igazgatóságánál" szövegrész helyébe a "területi szervénél" szöveg, 11. § (1) bekezdésének b) pontjában a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság" szöveg, 16. § (3) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósághoz" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósághoz" szöveg, a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság" szöveg, 19/B. § b) pontjában a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságot" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságot" szöveg lép.

11. A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

12. § A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában a "Regionális Igazgatóságai" szövegrész helyébe a "területi szervei" szöveg, 6/A. § (1) bekezdésében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg, a 6/A. § (2) bekezdésében "a pénzügyminiszter" szövegrész helyébe az "az államháztartásért felelős miniszter" szöveg lép.

12. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/A. § (1) bekezdésében az "a Kincstár Regionális Igazgatóságaihoz" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár területi szerveihez" szöveg lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

14. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (13) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 18. § (15) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 20. § (8) bekezdés második mondatában a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 21. § (11) bekezdésében a "regionális igazgatóságához" szövegrész helyébe a "területi szervéhez" szöveg lép.

14. A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "igazgatóságához" szövegrész helyébe a "szervéhez" szöveg, 3. §-ában az "a központi költségvetés XXII. Pénzügyminisztérium fejezete" szövegrész helyébe az "a központi költségvetés" szöveg lép.

15. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(7. § A Nemzeti Programengedélyező az 5. §-ban előírt feladatainak ellátása érdekében:)

"d) a Kincstár, az MVH, valamint a végrehajtó szervezetek pénzügyi lebonyolítást és az alkalmazott ellenőrzési és irányítási rendszert szabályozó eljárásrendjeit a véglegesítést megelőzően véleményezi."

17. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A végrehajtó szervezet feladatait az ellenőrzés, az euró számla feletti rendelkezés, a kifizetés engedélyezése, valamint a pénzügyi és szakmai nyilvántartás kivételével, felelőssége megtartása mellett delegálhatja más szervezetekre is. A feladatok delegálását a végrehajtó szervezet és a delegált feladatot ellátó szervezet írott megállapodásban szabályozza. A végrehajtó szervezet felelős a delegált feladatok ellátásának ellenőrzéséért, az erre vonatkozó szabályozás és írott eljárásrendek kialakításáért."

18. § A Rendelet 2. § 10. pontjában a "Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg, a 2. § 15 pontjában a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 2. § 20. pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 2. § 21. pontjában az "Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)" szövegrész helyébe az "Államháztartási Belső Kontroll Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBK Tárcaközi Bizottság) szöveg, a 2. § 26. pontjában a "Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM)" szövegrész helyébe a "Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM)" szöveg, a 2. § 30. pontjában az "a KEHI tölti be a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően" szövegrész helyébe az "az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF) tölti be az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § b) pontjába foglaltaknak megfelelően" szöveg, a 3. §-a előtti alcímben a "Pénzügyminisztérium (PM) Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a "pénzügyminiszter" szövegrész helyébe a "nemzetgazdasági miniszter" szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a "a PM" szövegrész helyébe az "az NGM" szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a "szakállamtitkár" szövegrész helyébe a "helyettes államtitkár" szöveg, a 7. § b) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 7. § d) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 9. § (1) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 13. § j) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 19. §-ában a "PM" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 26. § (1) bekezdésében a "központi költségvetésből történik a Pénzügyminisztérium fejezet terhére" szövegrész helyébe a "központi költségvetés terhére történik" szöveg, a 28. §-ában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 29. §-ában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 30. § b) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 30. § c) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Irodától" szövegrész helyébe a "Kincstártól" szöveg, a 30. § g) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Irodához" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz" szöveg, a 32. § (1) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 32. § (3) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 32. § (4) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 36. §-ában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 37. § (1) bekezdésének cb) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár alap" szöveg, a 37. § (1) bekezdésének d) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Irodának" szövegrész helyébe a "Kincstárnak" szöveg, a 37. § (1) bekezdésének e) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 37. § (1) bekezdésének g) pontjában a "PM Nemzeti Programengedélyező Irodának" szövegrész helyébe a "Kincstárnak" szöveg, a 38. § (2) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 38. § (3) bekezdésében a "Központi költségvetés terhére történik a PM fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére" szöveg helyébe a "központi költségvetés terhére történik" szöveg, a 40. § (1) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 40. § (4) bekezdésében "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 46. §-ában az "pénzügyi ellenőrzésre" szövegrész helyébe a "kontrollrendszerre" szöveg, a 47. § (2) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, az 54. § (3) bekezdésében a "Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság)" szövegrész helyébe a "ÁBK Tárcaközi Bizottság" szöveg, az 54. § (4) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, az 55. § (2) bekezdésében az "ÁBPE Tárcaközi Bizottság" szövegrész helyébe a "ÁBK Tárcaközi Bizottság" szöveg, az 56. § (2) bekezdésében az "ÁBPE Tárcaközi Bizottság" szövegrész helyébe az "ÁBK Tárcaközi Bizottság" szöveg, az 58. § (1) bekezdésében a "PM Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, az 59/A. § (3) bekezdésében az "ÁBPE Tárcaközi Bizottság" szövegrész helyébe az "ÁBK Tárcaközi Bizottság" szöveg, az 59/A. § (4) bekezdésében az "ÁBPE Tárcaközi Bizottság" szövegrész helyébe az "ÁBK Tárcaközi Bizottság" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a Rendelet 9. § (2) bekezdése, 15. § (1) bekezdés f) pontja, a 26. § (3) és (4) bekezdése, a 30. § g) pontja, a 32. § (3) bekezdésében az "és nettó kamatának" szövegrész, az 54. § (3) bekezdésében az "és az EDIS Bizottság" szövegrész, valamint a 41. §-45. §-ok.

16. A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet módosítása

20. § A megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében a "Területi Igazgatóságát" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg lép.

17. A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "regionális igazgatóságán" szövegrész helyébe a "területi szervén" szöveg lép.

18. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[21. § (2) Az irányító hatóság hitelesítési jelentése tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban foglalt költségek ténylegesen kifizetésre kerültek és a 20. § szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy]

"d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámolhatók, számlák vagy a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb bizonylatokkal alátámaszthatók, valamint a vonatkozó nemzeti és közösségi szabályokkal összhangban merültek fel."

23. § Az R. 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyarország területén megvalósuló projektekkel kapcsolatban felmerült szabálytalanságok kezelése során a nemzeti hatóság viseli a felelősséget az egyedi vagy rendszerjellegű szabálytalanságok kivizsgálásáért, a szükséges intézkedések megtételéért, a szabálytalanul kifizetett források visszafizettetéséért, a megfelelő nyilvántartások vezetéséért, a követelések tételes nyilvántartásáért, továbbá gondoskodik a szükséges pénzügyi korrekciók végrehajtásáról."

24. § Az R. 45. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő b) és c) pont lép:

[45. § (2) Az irányító hatóság, a kifizető hatóság, a nemzeti hatóság és a közreműködő szervezet]

"b) a tervezés, a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenőrzés és a monitoring feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak;

c) a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és a beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az IMIR-be történő bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését;"

25. § Az R. 2. § (1) bekezdés ab) pontjában a "Pénzügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg, a 2. § (1) bekezdés ag) pontjában a "Pénzügyminisztériumnak" szövegrész helyébe "Nemzetgazdasági Minisztériumnak" szöveg lép.

26. § Hatályát veszti az R. 10. § (5) bekezdése; 17. §-a, 18. §-a, 31. §-a, 32. §-a és 41. §-a.

19. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az irányító hatóság pénzügyi feladatait közreműködő szervezetre ruházhatja át a végső felelősség megtartása mellett.

(2) Az átruházott feladatokat ellátó közreműködő szervezet - az átruházás szabályai szerint - részt vehet az operatív programok, valamint az EQUAL program terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében elláthatja az alábbi pénzügyi feladatokat:

a) a benyújtott elszámolások, számlák vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok vizsgálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a költségek elszámolhatóak, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;

b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult költségeinek összesítése, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése;

c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank)számla felett;

d) a támogatás - a kedvezményezettet illető - igazolt összegének átutalására vonatkozó megbízásnak a Magyar Államkincstár részére történő továbbítása a forint lebonyolítási (bank)számlán történt jóváírásról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül, amellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni ellenőrzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;

f) az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatív program, valamint EQUAL program számviteli nyilvántartásainak vezetése e rendelet 36-39. §-ai szerint;

g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenőrzési szabályzatok elkészítése;

h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatási igény teljesítése;

i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges működéssel összhangban lévő, a pályázati adat-és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének írásban történő kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági szabályzatra;

j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban;

k) a kedvezményezett által elkövetett szerződésszegésből és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatásokból eredő követelések kezelése;

l) a kifizető hatóság felé küldendő hitelesítési jelentés összeállítása."

28. § Az R1. 51. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizető hatóság, a közreműködő szervezetek és a lebonyolító testületek]

"b) a tervezés, a pályáztatás, a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás, ellenőrzés és a monitoring feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak,"

29. § Az R1. 51. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[51. § (2) Az irányító hatóságok, a kifizető hatóság, a közreműködő szervezetek és a lebonyolító testületek]

"c) a szerződéskötés, a pénzügyi lebonyolítás és beszámolás folyamataiban és ezen folyamatok adatainak az EMIR-be történő bevitele során biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,"

30. § Hatályát veszti az R1. 5. § g) pontja; 8. § (2) bekezdés f) pontja; 9. § i) pontja; 12. § (2) bekezdés q) pontja; a 36.-39/A. §-ok, továbbá a 2., 3. és 4. számú mellékletek.

20. A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet módosítása

31. § A területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 8. §-ában az "igazgatóságának" szövegrész helyébe a "szervének" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "Területi Igazgatóságot" szövegrész helyébe a "területi szervét" szöveg lép.

21. A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

32. § A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "igazgatóságát" szövegrész helyébe a "szervét" szöveg, 5. § (2) bekezdésében az "igazgatósága" szövegrész helyébe a "szerve" szöveg lép.

22. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésének b) pontjában a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg, 12. § (1) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságát" szöveg, a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága" szöveg lép.

23. Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről szóló 102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

24. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének 12. pontjában a "Pénzügyminisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

36. § Hatályát veszti az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet a 63. § (2) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím" szövegrész, a 64. § (4) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím" szövegrész, valamint a 64/A. § (4) bekezdésében a "Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím" szövegrész.

25. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdésében a "Területi Igazgatóságánál" szövegrész helyébe a "területi szervénél" szöveg lép.

26. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

38. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének c) pontjában a "Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg, 3. § (2) bekezdésének b) pontjában a "Pénzügyminisztérium, Nemzeti Programengedélyező Iroda" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

27. A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 2. § (9) bekezdésében a "Regionális Igazgatóságánál" szövegrész helyébe a "területi szervénél" szöveg, 4. § (1) bekezdésében a "Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 1. számú mellékletében a "Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, a "Regionális Igazgatóságának" szövegrész helyébe a "területi szervének" szöveg, a "Regionális Igazgatóságai" szövegrész helyébe a "területi szervei" szöveg lép.

28. Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

40. § Az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (13) bekezdésében a "Magyar Államkincstárnak a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a szerint illetékes regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár illetékes területi szerve" szöveg lép.

29. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

41. § A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében a "regionális igazgatóságán" szövegrész helyébe a "területi szervén" szöveg lép.

42. § Hatályát veszti a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdésében az "és regionális" szövegrész.

30. Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében a "regionális igazgatóságán" szövegrész helyébe a "területi szervén" szöveg lép.

44. § Hatályát veszti az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdésében az "és regionális" szövegrész.

31. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg, 8. § (11) bekezdésében a "regionális igazgatósága" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg lép.

32. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 1515 és 1915 nyilvántartási számú sorában a "regionális" szövegrész helyébe a "területi" szöveg lép.

33. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Főigazgatóság önállóan működő központi költségvetési szerv."

48. § Az R2. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 122. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervként a Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki."

49. § Az R2. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Főigazgatóság - külön kormányrendeletek szerint - ellátja az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen

a) a 2004-2006 közötti programozási időszak tekintetében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programmal kapcsolatos ellenőrzéseket;

b) az európai uniós előcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás felhasználásának ellenőrzését;

c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának ellenőrzését és a költségnyilatkozatok igazolását;

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos ellenőrzéseket;

e) az európai területi együttműködési programokkal kapcsolatos ellenőrzéseket;

f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenőrzéseket;

g) a Svájci-Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

h) az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat."

50. § Az R2. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Főigazgatóság az európai uniós és a nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzési tevékenységét a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályok, valamint a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint elkészített, a Főigazgatóság főigazgatója által jóváhagyott ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

(2) Az ellenőrzési tevékenysége kapcsán a Főigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen az alábbiak tekintetében:

a) az ellenőrzési stratégiák és az éves ellenőrzési tervek kidolgozása,

b) az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása,

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d) a megállapítások, következtetések és javaslatok kidolgozása,

e) az ellenőrzések során észlelt, a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti szabálytalanságok megállapítása,

f) az ellenőrzési jelentések, az éves ellenőrzési jelentések és a záró ellenőrzési jelentések elkészítése,

g) az éves vélemények, valamint a zárónyilatkozatok kiadása."

51. § Az R2. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított tizenöt - rendszerellenőrzés esetén huszonkét - napon belül megküldeni a Főigazgatóság részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét."

52. § Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az ellenőrzött a rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélést kell tartani. A megbeszélést az észrevételezési határidő lejártától számított tíz napon belül kell megtartani."

53. § Az R2. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az ellenőrzött szerv vezetője az intézkedési tervek teljesüléséről félévente, minden év március 31-éig és szeptember 30-áig tájékoztatást ad a főigazgató részére a Főigazgatóság ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.

(2) A Főigazgatóság minden év december 15-ig a miniszter útján beszámol a Kormány számára a tárgyévet megelőző év július 1-je és a tárgyév június 30-a között elvégzett ellenőrzésekről."

54. § Az R2. 2. § (4) bekezdésében a "köztisztviselők" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselők" szöveg, a 15. § (3) bekezdésében a "köztisztviselői" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői" szöveg lép.

55. § Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az egyes kormányrendeleteknek az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságra vonatkozó szabályok változásával, a Magyar Államkincstár átszervezésével, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakulásával összefüggő módosításáról szóló 113/2011. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító rendelet) megállapított 10. § (3) bekezdését a Módosító rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni."

56. § Hatályát veszti az R2. 15. § (5)-(10) bekezdése.

34. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdésének q) pontjában a "Nemzeti Programengedélyező Irodát" szövegrész helyébe a "szervezetet" szöveg lép.

35. Záró rendelkezések

58. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék