5/2012. (II. 10.) VM rendelet

az Alaptörvény hatálybalépésével összefüggően Hazánk elnevezésének "Magyar Köztársaság"-ról "Magyarország"-ra történő változásából eredő, a vidékfejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A vidékfejlesztési miniszter

az 1. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 59. § (4) bekezdés, valamint 85. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 109. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 103. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában és 97. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 109. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 9. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 11. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 12. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 14. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 15. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (13) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 16. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 17. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 18. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 19. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (9) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 20. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 21. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 22. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 23. § tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdése 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 109. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (3) bekezdésében, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (9) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 25. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és f) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 26. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 27. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 28. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 29. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 30. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 31. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 32. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 33. § tekintetében az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 34. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 36. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 37. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 38. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 39. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 40. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 41. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 42. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 43. § tekintetében az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 44. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m) pontjában, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. §-ának b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (6) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 45. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 46. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 104. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 47. § tekintetében az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a szőlőtermelésről és borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 48. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 49. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (2) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (12) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 50. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26., 29., 30. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 51. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában, valamint az (5) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 97. § (10) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 52. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 17. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 53. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 54. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2., 3., 22. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 55. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 99. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 56. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 57. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 58. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 59. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 60. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 61. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § A Természetvédelmi Őrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet

a) 1. számú melléklet 3. számú függelék "ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" cím "A karjelvény leírása", "A Sapkajelvény leírása" és "A szakmai jelvény leírása" alcímében, 1. számú melléklet 3. számú függelék "ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" cím "A karjelvény leírása" és "A sapkajelvény leírása" alcímében, 2. számú melléklet "ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" cím "A jelvény leírása" alcímében és 2. számú melléklet "ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" cím "A jelvény leírása" alcímében a "magyar köztársasági címer" szövegrész helyébe a "Magyarország-címer" szöveg,

b) 1. számú melléklet 3. számú függelék "ÁLLAMI TERMÉSZETVÉDELMI ŐR" cím "A szakmai jelvény leírása" alcímében a "köztársasági címer" szövegrész helyébe a "Magyarország-címer" szöveg

lép.

2. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

a) 67. § (5) bekezdésében a "Magyar Köztársaság Növény-egészségügyi Határállomása" szövegrész helyébe a "Magyarország Növény-egészségügyi Határállomása" szöveg,

b) 67. § (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 8. és 10. számú mellékletében a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg,

d) 11. számú mellékletében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg,

e) 11. számú mellékletében a "RÉPUBLIQUE HONGROISE" szövegrész helyébe a "HONGRIE" szöveg,

f) 11. számú mellékletében a "REPUBLIK UNGARN" szövegrész helyébe az "UNGARN" szöveg

lép.

3. § Klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont c) alpontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

4. § A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklet IV. fejezet 1. és 5. pontjában, V. fejezet 6. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szöveg rész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

5. § Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont b) alpontjában, 4. számú melléklet 1. pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

6. § A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 1. § a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

7. § Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

8. § Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet

a) 8/A. § (1)-(3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 17. § (2)-(3) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

9. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 19. § (4)-(5) bekezdésében és 5. számú melléklet C rész 6.4. pont d) alpontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében, 38. § (4) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és 49. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében, 17. § (1)-(4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 44. § (1)-(3) bekezdés nyitó szövegrészében, 47. § (1) bekezdésében és 1. számú melléklet C rész II. fejezet 3. és 4. pontjában az "A Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

d) 19. § (1) és (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

e) 39. § (4) bekezdés d) pontjában a "Magyar Köztársaságon" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

f) 52/A. § (1) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

10. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 2. § 3., 26/a. pontjában, 3/A. § (2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 30. § (5) bekezdés b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságon" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

c) 15. § (8) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

d) 23. § (7) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg

lép.

11. § Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 2. § b) és e) pontjában, 3. § (8)-(10) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1)-(2) bekezdésében, 9. § (1)-(2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaságon" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdés nyitó szövegrészében, és (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságból" szövegrész helyébe a "Magyarországról" szöveg

lép.

12. § A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állat-egészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában, 8. § (3) bekezdésében, 9. § nyitó szövegrészében, 16. § (2) bekezdésében és 23. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "a Magyar Köztársaságból" szövegrész helyébe a "Magyarországról" szöveg

lép.

13. § Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állat-egészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában, 2. § (1) bekezdés 2., 4. és 6. pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében és b) pontjában, 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (3) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, 9. § (2) bekezdésében és b) pontjában, 9. § (3) bekezdésében és 10. § (2)-(4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés k) pontjában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságot" szövegrész helyébe a "Magyarországot" szöveg

lép.

14. § A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állat-egészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (1) bekezdés a)-b) pontjában és (4)-(5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében és 19. § (1) bekezdés b) pontjában, és (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

c) 19. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg

lép.

15. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 21. számú melléklet II. és III. fejezetében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

16. § Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló 19/2005. (III. 22.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 3. számú mellékletének címében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

17. § Az intervenciós cukorraktárakkal szembeni követelményekről szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM rendelet 4. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

18. § A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet 1. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

19. § A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet

a) 4. §-t megelőző alcímében, 4. § (2), (4)-(7) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 2. számú melléklet címében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 2. számú melléklet címében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

lép.

20. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaságra" szövegrész helyébe a "Magyarországra" szöveg lép.

21. § A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet

a) 1. § (1)-(2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

c) 15. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg

lép.

22. § A Magyar Agrárgazdasági Minőség Díjról szóló 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében az "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS" szövegrész helyébe a "MAGYARORSZÁG" szöveg lép.

23. § Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

24. § Az egyes géntechnológiával módosított takarmányok behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 31/2006. (IV. 29.) FVM-GKM-PM együttes rendelet 3. §-ában és 6. § (1)-(2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

25. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a) 8. § (11) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

b) 17. § (4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

26. § A Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról szóló 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet 3. melléklet 1. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

27. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

28. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

29. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

30. § A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet 1. § m) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

31. § Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

32. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 1. § j) pontjának ja) alpontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

33. § A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

34. § A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

a) 30. § (3) bekezdés b)-c) pontjában, 39. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 42. § (2) bekezdés e) pont ea)-ec) alpontjában, 7. számú melléklet 9. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg,

b) 32. § (6) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságon" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg,

c) 5. számú melléklet 1. pontjának nyitó szövegrészében az "A Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg

lép.

35. § A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

36. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet 5. § (5) bekezdés b) pontjában és 13. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

37. § A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

38. § Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó 1/2005/EK rendelet végrehajtásáról szóló 88/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében és 2. §-ában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

39. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

40. § Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

41. § A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól szóló 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelet 6. § (3) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

42. § Az ÚjMagyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § b) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

43. § Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet 1. § 4. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

44. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 20. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

45. § A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 14. § (5) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

46. § A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaságban" szövegrész helyébe a "Magyarországon" szöveg lép.

47. § A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. § 5. pontjában, 8. § (4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

48. § A tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 18/2010. (III. 4.) FVM rendelet 1. § 1. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

49. § Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 7. és 8. mellékletében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

50. § A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. § a)-c) pontjában, 4. § (1)-(2) és (4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

51. § Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

52. § Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet 9. § (4) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

53. § A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 3. § 13. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

54. § Az élelmiszer-előállítással és - forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 6. pontjában, 3. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

55. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igényléséről szóló 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

56. § A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010-2013 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet Mellékletében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

57. § Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

58. § Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról szóló 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet 11. §-ában és 14. § (2) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

59. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet 1. § 1. pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

60. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet 7. § a) pontjában és 11. § (2) bekezdés e) pontjában az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

61. § A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében az "a Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg lép.

62. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Környezetgazdálkodási Intézet címerhasználatáról szóló 10/1996. (VII. 4.) KTM rendelet.

(2) Hatályát veszti a Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díjról szóló 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet 1. §-ában szereplő a "A Földművelésügyi és" szövegrész.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter