2014. évi XCIX. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról[1]

I. FEJEZET

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁST SZABÁLYOZÓ JOGANYAG MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. § [55]

1.[56]

2.[57]

3.[58]

4.[59]

5.[60]

6.[61]

7.[62]

8.[63]

9.[64]

10.[65]

11.[66]

12.[67]

13.[68]

14.[69]

15.[70]

16.[71]

17.[72]

18.[73]

19.[74]

20.[75]

21.[76]

22.[77]

23.[78]

24.[79]

25.[80]

26.[81]

27.[82]

28.[83]

29.[84]

30.[85]

31.[86]

32.[87]

33.[88]

34.[89]

35.[90]

36.[91]

37.[92]

38.[93]

39.[94]

40.[95]

41.[96]

42.[97]

43.[98]

44.[99]

45.[100]

46.[101]

47.[102]

48.[103]

49.[104]

50.[105]

51.[106]

52.[107]

53.[108]

54.[109]

55.[110]

56.[111]

57.[112]

58.[113]

59.[114]

60.[115]

61.[116]

62.[117]

63.[118]

64.[119]

65.[120]

66.[121]

55. § (1)[122]

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

1.[123]

2.[124]

3.[125]

4.[126]

5.[127]

6.[128]

7.[129]

8.[130]

9.[131]

10.[132]

11.[133]

12.[134]

13.[135]

14.[136]

15.[137]

16.[138]

17.[139]

18.[140]

19.[141]

20.[142]

21.[143]

22.[144]

23.[145]

24.[146]

II. FEJEZET[147]

56. §[148]

57. §[149]

58. §[150]

59. §[151]

60. §[152]

61. §[153]

III. FEJEZET

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

62. §[154]

63. §[155]

64. §[156]

65. §[157]

66. §[158]

67. §[159]

68. §[160]

69. §[161]

70. §[162]

71. §[163]

72. §[164]

73. §[165]

74. §[166]

75. §[167]

76. §[168]

77. §[169]

78. §[170]

79. § (1)[171]

(2)[172]

80. §[173]

81. §[174]

82. §[175]

83. §[176]

84. §[177]

85. §[178]

86. §[179]

87. §[180]

88. §[181]

89. §[182]

90. § (1)[183]

(2)[184]

(3)[185]

91. § (1)[186]

(2)[187]

(3)[188]

4. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

92. §[189]

5. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

93. §[190]

6. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

94. §[191]

95. § (1)[192]

(2)[193]

7. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

96. §[194]

97. §[195]

98. §[196]

99. §[197][198]

100. §[199]

101. §[200]

102. §[201]

103. §[202]

104. §[203]

105. §[204]

106. §[205]

107. §[206]

108. § (1)[207]

(2)[208]

(3)[209]

109. §[210]

8. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

110. §[211]

9. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

111. §[212]

112. §[213]

113. §[214]

IV. FEJEZET[215]

10.[216]

114. §[217]

115. §[218]

116. §[219]

117. §[220]

11.[221]

118. §[222]

12.[223]

119. §[224]

13.[225]

120. §[226]

121. §[227]

122. §[228]

V. FEJEZET

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ FELADAT- ÉS SZERVEZETRENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

14. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

123. §[229]

124. §[230]

125. §[231]

126. §[232]

127. §[233]

128. §[234]

129. §[235]

130. §[236]

131. §[237]

15. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

132. § (1)[238]

(2)[239]

133. §[240]

134. §[241]

135. § A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.[242]

2.[243]

3.[244]

4.[245]

5.[246]

6.[247]

7.[248]

8.[249]

9.[250]

10.[251]

11.[252]

12.[253]

13.[254]

136. § (1) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.[255]

2.[256]

3.[257]

4.[258]

5.[259]

6.[260]

(2) Hatályát veszti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

1.[261]

2.[262]

3.[263]

4.[264]

(3)[265]

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény módosítása

137. § (1)[266]

(2)[267]

138. §[268]

139. §[269]

140. §[270]

141. §[271]

142. §[272]

143. §[273]

144. §[274]

145. §[275]

146. §[276]

147. §[277]

148. §[278]

149. § (1)[279]

(2) Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény

1.[280]

2.[281]

3.[282]

4.[283]

5.[284]

6.[285]

17. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

150. §[286]

151. § Hatályát veszti az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény

1.[287]

2.[288]

3.[289]

VI. FEJEZET

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TOVÁBBI TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

18. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

152. §[290]

153. §[291]

154. §[292]

155. §[293]

156. §[294]

157. § (1)[295]

(2)[296]

(3)[297]

158. § (1)[298]

(2) Hatályát veszti a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

1.[299]

2.[300]

19. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

159. §[301]

20. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

160. §[302]

161. §[303]

162. §[304]

163. §[305]

21. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

164. §[306]

165. §[307]

166. §[308]

167. §[309]

168. §[310]

169. §[311]

170. §[312]

171. §[313]

172. §[314]

173. §[315]

174. §[316]

175. §[317]

176. §[318]

177. §[319]

178. §[320]

179. §[321]

180. §[322]

181. §[323]

182. §[324]

22. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

183. §[325]

23. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

184. §[326]

185. §[327]

186. §[328]

187. §[329]

188. §[330]

24. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

189. §[331]

25. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

190. §[332]

26. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

191. §[333]

192. §[334]

193. §[335]

194. §[336]

27. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

195. §[337]

196. §[338]

197. §[339]

28. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

198. §[340]

199. §[341]

29. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

200. §[342]

30. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

201. §[343]

31. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

202. §[344]

203. §[345]

32. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

204. §[346]

33. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

205. §[347]

34. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

206. §[348]

207. §[349]

208. §[350]

209. §[351]

35. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

210. §[352]

36. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

211. §[353]

37. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

212. §[354]

38. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

213. §[355]

39. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

214. §[356]

215. §[357]

216. §[358]

217. §[359]

218. §[360]

40. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

219. §[361]

220. §[362]

221. § (1) Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

1.[363]

2.[364]

3.[365]

(2)[366]

41. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

222. §[367]

223. §[368]

224. §[369]

225. §[370]

226. §[371]

227. §[372]

228. §[373]

229. §[374]

230. §[375]

231. §[376]

42. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

232. §[377]

233. §[378]

234. §[379]

235. §[380]

236. §[381]

237. §[382]

238. §[383]

239. §[384]

240. §[385]

241. §[386]

242. §[387]

243. §[388]

244. §[389]

245. §[390]

246. §[391]

247. §[392]

248. §[393]

249. §[394]

250. §[395]

251. §[396]

43. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

252. §[397]

44. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

253. §[398]

45. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása

254. §[399]

255. §[400]

256. §[401]

257. §[402]

46. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

258. §[403]

259. §[404][405]

260. §[406]

261. § (1)[407]

(2)[408]

47. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

262. §

263. §

264. §

265. §

266. §

267. §

268. §[409]

269. §

270. §

48. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

271. §[410]

49. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

272. §[411]

273. §[412]

274. §[413]

275. §[414]

276. §[415]

277. §[416]

50. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

278. §[417]

51. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

279. §[418]

52. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

280. §[419]

281. §[420]

282. §[421]

283. §[422]

284. §[423]

285. §[424]

286. §[425]

287. §[426]

288. §[427]

289. §[428]

53. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

290. §[429]

54. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása[430]

55. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

292. §[431]

56. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

293. §[432]

57. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

294. §[433]

295. §[434]

296. §[435]

58. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosítása

297. §[436]

59. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

298. §[437]

60. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXVIII. törvény módosítása

299. §[438]

61. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

300. §[439]

301. §[440]

302. §[441]

62. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

303. §[442]

63. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

304. §[443]

305. §[444]

306. §[445]

64. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

307. §[446]

308. §[447]

309. §[448]

310. §[449]

311. §[450]

312. §[451]

313. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

1.[452]

2.[453]

3.[454]

4.[455]

5.[456]

314. §[457]

65. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

315. §[458]

66. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

316. §[459]

317. §[460]

318. §[461]

319. §[462]

320. §[463]

321. §[464]

67. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

322. §[465]

68. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXX. törvény módosítása

323. §[466]

69. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény módosítása

324. §[467]

70. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

325. §[468]

71. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény módosítása

326. §[469]

327. §[470]

72. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény módosítása

328. §[471]

73. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

329. §[472]

74. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

330. §[473]

331. §[474]

332. §[475]

75. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

333. §[476]

334. §[477]

335. §[478]

76. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

336. §[479]

77. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

337. §[480]

338. §[481]

339. §[482]

340. §[483]

78. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

341. §[484]

79. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

342. §[485]

343. §[486]

344. §[487]

345. §[488]

346. §[489]

347. §[490]

80. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

348. §[491]

349. §[492]

350. §[493]

351. §[494]

352. §[495]

353. §[496]

81. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosítása

354. §[497]

82. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

355. §[498]

356. §[499]

357. § (1)[500]

(2)[501]

358. §[502]

359. §[503]

83. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

360. §[504]

361. §[505]

362. §[506]

363. §[507]

84. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

364. §[508]

365. §[509]

366. §[510]

367. §[511]

368. §[512]

369. §[513]

370. § A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

1.[514]

2.[515]

3.[516]

4.[517]

85. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

371. §[518]

372. §[519]

373. §[520]

374. §[521]

375. §[522]

86. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

376. §[523]

377. §[524]

378. §[525]

87. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

379. §[526]

380. §[527]

381. §[528]

382. §[529]

383. §[530]

88. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

384. §[531]

385. §[532]

89. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

386. §[533]

387. §[534]

388. §[535]

90. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

389. §[536]

390. §[537]

391. §[538]

392. §[539]

393. §[540]

91. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény módosítása

394. §[541]

395. §[542]

92. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény módosítása

396. §[543]

397. §[544]

398. §[545]

399. §[546]

400. §[547]

401. §[548]

402. §[549]

93. Az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVIII. törvény módosítása

403. §[550]

94. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

404. §[551]

405. §[552]

406. §[553]

407. §[554]

408. §[555]

409. §[556]

95. A Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény hatályon kívül helyezése

410. §[557]

96. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

411. §[558]

412. §[559]

413. §[560]

97. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2013. évi IV. törvény módosítása

414. §[561]

98. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

415. §[562]

99. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosítása

416. §[563]

417. §[564]

100. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítása

418. §[565]

419. §[566]

420. §

421. §[567]

422. § (1)[568]

(2)[569]

101. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény módosítása

423. §[570]

424. §[571]

425. §[572]

426. §[573]

427. §[574]

102. Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosítása

428. §[575]

103. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény módosítása

429. §[576]

104. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

430. §[577]

105. Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény módosítása

431. §[578]

432. §[579]

106. Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény hatályon kívül helyezése

433. §[580]

107.[581]

434. §[582]

108.[583]

435. §[584]

436. §[585]

437. §[586]

438. §[587]

439. §[588]

440. §[589]

441. §[590]

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

109. Hatályba léptető rendelkezések

442. § (1) Ez a törvény - a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. §, a 10. §-53. §, az 54. § 1-45. pontja, 47-52. pontja és 54-66. pontja, az 55. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1-10. pontja, 12. pontja, 13. pontja és 15-24. pontja, a 63. §, a 75. §-78. §, a 79. § (2) bekezdése, a 84. §, a 86. §, a 88. §, a 89. §, a 90. § (1) bekezdése, a 91. § (2) bekezdése, a 95. § (2) bekezdése, a 96. §-98. §, a 100. §, a 102. §, a 103. §, a 105. §, a 106. §, a 108. § (1) bekezdése, a 123. §-131. §, a 132. § (2) bekezdése, a 135. § 1., 5., 7. és 8. pontja, a 136. § (1) bekezdés 2., 3. és 6. pontja, a 136. § (2) bekezdés 1., 2. és 4. pontja, a 136. § (3) bekezdése, a 137. § (1) bekezdése, a 149. § (2) bekezdés 3. pontja, a 151. § 3. pontja, a 152. §-154. §, a 157. § (2) bekezdése, a 158. § (2) bekezdés 1. pontja, a 19. alcím, a 160. §-162. §, a 21. alcím, a 23-37. alcím, a 214. §, a 215. §, a 217. §, 219. §, a 220. §, a 221. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja, a 221. § (2) bekezdése, a 41-45. alcím, a 261. § (1) bekezdése, a 48. alcím, a 49. alcím, az 51. alcím, az 52. alcím, az 58-63. alcím, a 312. §, a 313. § 3-5. pontja, a 65. alcím, a 68-72. alcím, a 74-78. alcím, a 342. §, a 343. §, a 346. §-350. §, a 353. §, a 81-83. alcím, a 364. §, a 368. §, a 370. § 2-4. pontja, a 86-88. alcím, a 90-92. alcím, a 94. alcím, a 96-99. alcím, a 101. alcím, a 104. alcím és az 1-3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 163. § 2015. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 59. § (2) bekezdése 2015. január 11-én lép hatályba.

(5) Az 54. § 46. pontja, az 55. § (2) bekezdés 11. és 14. pontja, a 60. § és a 61. § 2. pontja 2015. február 1-jén lép hatályba.

(6) Az 54. § 53. pontja, a 64. §-66. §, a 68. §-74. §, a 79. § (1) bekezdése, a 80. §-83. §, a 85. §, a 87. §, a 90. § (2) bekezdése, a 91. § (3) bekezdése, a 92. §-94. §, a 108. § (2) bekezdése és a 110. §-112. § 2015. március 1-jén lép hatályba.

(7) A 62. §, a 67. §, a 90. § (3) bekezdése, a 101. §, a 108. § (3) bekezdése és 221. § (1) bekezdés 2. pontja 2015. április 1-jén lép hatályba.

(8)[591] A 117. §, a 132. § (1) bekezdése, a 133. §, a 134. §, a 135. § 2-4., 6. és 9-13. pontja, a 136. § (1) bekezdés 1., 4. és 5. pontja, a 136. § (2) bekezdés 3. pontja, a 137. § (2) bekezdése, a 138. §-148. §, a 149. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 1., 2. és 4-6. pontja, a 150. §, az 55. alcím, a 365. §-367. §, a 369. §, 370. § 1. pontja, a 375. §, a 419. § és a 420. § (1) bekezdése 2015. július 1-jén lép hatályba.

(9) A 95. § (1) bekezdése, 99. §, a 104. §, a 107. §, a 109. §, a 259. §, a 260. §, a 261. § (2) bekezdése 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10)[592] A 151. § 1. és 2. pontja, a 258. §, a 47. alcím, az 54. alcím, a 418. §, a 420. § (2) bekezdése, a 421. § és a 422. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

110. Átmeneti rendelkezések

443. § Ahol törvény csecsemőgondozási díjat említ, azon terhességi-gyermekágyi segélyt kell érteni, ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-jét megelőzően nyílt meg.

111. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

444. § E törvény

1. 4. §-a, 5. §-a és 10. § (3) bekezdése az Alaptörvény 40. cikke alapján,

2. 10. § (2) bekezdése az Alaptörvény 44. cikk (5) bekezdése alapján,

3. 111. §-a, 112. §-a és 113. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján,

4. 116. §-a, 119. § (2) bekezdése, 122. § (3) bekezdése és 376. §-378. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

5. 336. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése és 54. cikk (4) bekezdése alapján,

6. 342. §-a, 343. §-a és 347. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése és 26. cikk (1) és (2) bekezdése alapján,

7. 348. §-353. §-a az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,

8. 360. §-363. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján,

9. 423. §-427. §-a az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

112. Az Európai Unió jogának való megfelelés

445. § Ez a törvény az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez[593]

2. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez[594]

3. melléklet a 2014. évi XCIX. törvényhez[595]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 15-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[55] A felvezető szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 1. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 2. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[147] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 3. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[182] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[197] Hatályba lépése előtt módosította a 2015. évi VIII. törvény 22. § (1) bekezdése.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[215] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[216] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[217] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[218] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[219] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[220] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[221] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[222] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[223] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[224] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[225] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[226] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[227] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[228] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 4. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján. A felvezető szövegrészt és a 3. pontot újra hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 56. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[278] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[279] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[285] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[288] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[289] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[290] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[291] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[292] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[293] Nem lép hatályba a 2015. évi CCXXV. törvény 48. § a) pontja alapján.

[294] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[295] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[296] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[297] Nem lép hatályba a 2015. évi CXXV. törvény 48. § b) pontja alapján.

[298] Nem lép hatályba a 2015. évi CCXXV. törvény 48. § c) pontja alapján.

[299] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[300] Nem lép hatályba a 2015. évi CXXV. törvény 48. § c) pontja alapján.

[301] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[302] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[303] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[304] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[305] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[306] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[307] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[308] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[309] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[310] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[311] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[312] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[313] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[314] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[315] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[316] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[317] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[318] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[319] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[320] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[321] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[322] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[323] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[324] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[325] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[326] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[327] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[328] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[329] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[330] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[331] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[332] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[333] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[334] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[335] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[336] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[337] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[338] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[339] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[340] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[341] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[342] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[343] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[344] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[345] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[346] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[347] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[348] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[349] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[350] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[351] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[352] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[353] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[354] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[355] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[356] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[357] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[358] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[359] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[360] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[361] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[362] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[363] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[364] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[365] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[366] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[367] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[368] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[369] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[370] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[371] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[372] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[373] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[374] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[375] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[376] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[377] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[378] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[379] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[380] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[381] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[382] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[383] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[384] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[385] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[386] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[387] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[388] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[389] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[390] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[391] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[392] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[393] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[394] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[395] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[396] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[397] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[398] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[399] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[400] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[401] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[402] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[403] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[404] Hatályba lépése előtt módosította a 2015. évi VIII. törvény 22. § (2) bekezdése a)-b) pontja.

[405] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[406] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[407] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[408] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[409] Nem lép hatályba a 2015. évi XXXV. törvény 23. §-a alapján.

[410] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[411] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[412] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[413] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[414] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[415] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[416] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[417] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[418] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[419] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[420] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[421] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[422] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[423] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[424] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[425] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[426] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[427] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[428] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[429] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[430] A 2015. évi IV. törvény 3. §-a alapján nem lép hatályba.

[431] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[432] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[433] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[434] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[435] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[436] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[437] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[438] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[439] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[440] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[441] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[442] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[443] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[444] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[445] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[446] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[447] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[448] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[449] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[450] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[451] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[452] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[453] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[454] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[455] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[456] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[457] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[458] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[459] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[460] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[461] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[462] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[463] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[464] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[465] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[466] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[467] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[468] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[469] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[470] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[471] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[472] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[473] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[474] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[475] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[476] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[477] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[478] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[479] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[480] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[481] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[482] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[483] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[484] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[485] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[486] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[487] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[488] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[489] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[490] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[491] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[492] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[493] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[494] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[495] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[496] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[497] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[498] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[499] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[500] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 7. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[501] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[502] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[503] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[504] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[505] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[506] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[507] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[508] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[509] A 2015. évi LXVI. törvény 92. §-a alapján nem lép hatályba.

[510] A 2015. évi LXVI. törvény 92. §-a alapján nem lép hatályba.

[511] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[512] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[513] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[514] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[515] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[516] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[517] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[518] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 8. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[519] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[520] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[521] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[522] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[523] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[524] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[525] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[526] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[527] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[528] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[529] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[530] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[531] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[532] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[533] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[534] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[535] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[536] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[537] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[538] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[539] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[540] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[541] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[542] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[543] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[544] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[545] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[546] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[547] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[548] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[549] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[550] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[551] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[552] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[553] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[554] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[555] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[556] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[557] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[558] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[559] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[560] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[561] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[562] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[563] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[564] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[565] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[566] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[567] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[568] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[569] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[570] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[571] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[572] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[573] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[574] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[575] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[576] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[577] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[578] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[579] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[580] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[581] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 9. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[582] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 9. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[583] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[584] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[585] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[586] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[587] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[588] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[589] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[590] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi LXVII. törvény 234. § 10. pontja. Hatálytalan 2016.06.18.

[591] Megállapította a 2015. évi LXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.06.30.

[592] Megállapította a 2015. évi CCXXV. törvény 47. §-a. Hatályos 2015.12.24.

[593] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[594] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

[595] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. § -a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére