2017. évi CLIX. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb törvények módosításáról[1]

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

3. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

4. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

5. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény módosítása

26. §[27]

6. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

7. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

30. §[31]

8. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

31. §[32]

9. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

10. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

35. §[36]

36. §[37]

11. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

37. §[38]

12. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

38. §[39]

39. §[40]

13. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

40. §[41]

14. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

41. §[42]

15. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

46. §[47]

47. §[48]

48. §[49]

49. §[50]

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

16. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

54. §[55]

17. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

55. §[56]

56. §[57]

18. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

19. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

60. §[61]

61. §[62]

20. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

21. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. § A Tao. törvény

1.[73]

2.[74]

3.[75]

4.[76]

5.[77]

6.[78]

7.[79]

8.[80]

73. §[81]

22. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

74. §[82]

75. §[83]

23. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

76. §[84]

24. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

77. §[85]

78. §[86]

25. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

79. §[87]

80. §[88]

26. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

81. §[89]

82. §[90]

83. §[91]

84. §[92]

27. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

85. §[93]

86. §[94]

87. §[95]

88. § A Tbj.

1.[96]

2.[97]

3.[98]

4.[99]

5.[100]

6.[101]

7.[102]

8.[103]

9.[104]

10.[105]

11.[106]

12.[107]

13.[108]

14.[109]

15.[110]

16.[111]

17.[112]

18.[113]

89. §[114]

28. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

90. §[115]

91. §[116]

92. §[117]

29. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

93. §[118]

94. §[119]

95. §[120]

30. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

96. §[121]

31. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

97. §[122]

32. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

98. §[123]

33. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

99. §[124]

100. §[125]

34. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

101. §[126]

102. §[127]

103. §[128]

104. §[129]

105. §[130]

106. §[131]

107. §[132]

35. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

108. §[133]

36. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

109. § (1)[134]

(2)[135]

(3)[136]

110. §[137]

37. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

111. §[138]

38. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

112. §[139]

39. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

113. §[140]

114. §[141]

40. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

115. §[142]

41. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

116. §[143]

42. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

117. §[144]

43. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény módosítása

118. §[145]

44. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

119. §[146]

45. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

120. §[147]

121. §[148]

46. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

122. §[149]

47. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

123. §[150]

48. A regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvény módosítása

124. §[151]

49. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

125. §[152]

50. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

126. §[153]

127. §[154]

51. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

128. §[155]

129. §[156]

130. §[157]

131. §[158]

132. §[159]

133. §[160]

134. §[161]

52. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

135. §[162]

53. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

136. §[163]

137. §[164]

138. §[165]

139. §[166]

140. §[167]

141. §[168]

142. §[169]

143. §[170]

144. §[171]

145. §[172]

146. §[173]

147. §[174]

148. §[175]

149. §[176]

150. §[177]

151. §[178]

152. § (1)[179]

(2)[180]

153. §[181]

154. §[182]

54. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

155. §[183]

156. §[184]

157. §[185]

158. §[186]

55. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

159. §[187]

160. §[188]

56. A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása

161. §[189]

57. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

162. §[190]

58. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

163. §[191]

164. §[192]

165. §[193]

59. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

166. §[194]

60. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

167. §[195]

61. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

168. §[196]

62. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

169. §[197]

63. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

170. §[198]

64. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. törvény módosítása

171. §[199]

65. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

172. §[200]

66. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

173. §[201]

174. §[202]

67. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

175. §[203]

68. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

176. §[204]

177. §[205]

178. §[206]

179. §[207]

180. §[208]

69. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

181. §[209]

70. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

182. §[210]

183. §[211]

184. §[212]

71. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

185. §[213]

72. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

186. §[214]

73. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosítása

187. §[215]

188. §[216]

74. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

189. §[217]

75. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

190. §[218]

191. §[219]

76. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

192. §[220]

77. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

193. §[221]

194. §[222]

78. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

195. §[223]

196. §[224]

197. §[225]

198. §[226]

199. §[227]

79. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

200. §[228]

80. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

201. §[229]

81. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

202. §[230]

82. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása

203. §[231]

83. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

204. §[232]

84. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosítása

205. §[233]

85. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

206. §[234]

86. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

207. §[235]

87. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

208. §[236]

209. §[237]

88. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

210. §[238]

89. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

211. §[239]

90. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

212. §[240]

213. §[241]

214. §[242]

215. §[243]

216. §[244]

217. §[245]

91. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

218. §[246]

219. §[247]

92. Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosítása

220. §[248]

93. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

221. §[249]

94. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

222. §[250]

95. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

223. §[251]

96. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

224. §[252]

97. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

225. §[253]

226. §[254]

98. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény módosítása

227. §[255]

228. §[256]

229. §[257]

230. §[258]

99. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

231. §[259]

100. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

232. § Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 65. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

101. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása

233. §[260]

102. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

234. §[261]

103. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

235. §[262]

236. §[263]

237. §[264]

238. §[265]

239. §[266]

240. §[267]

241. §[268]

242. §[269]

243. §[270]

244. §[271]

245. §[272]

246. §[273]

247. §[274]

104. A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről szóló 2015. évi CXC. törvény módosítása

248. §[275]

105. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény módosítása

249. §[276]

250. §[277]

106. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

251. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 131. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában a Vht.-t kell alkalmazni. Ha a végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja, eljárására e törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

107. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény módosítása

252. § Nem lép hatályba az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény

1. 7. § (1) bekezdése,

2. 7. § (3) bekezdése,

3. 8. § b) és c) pontja,

4. 9. § c) pontja,

5. 18. §-a

6. 20. § a) pontja,

7. 47. § 4. pontja,

8. 73. § (2) bekezdése,

9. 80. § (6) bekezdése,

10. 84. § h) pontja,

11. 92. § b) pontja,

12. 107. § (15) és (17) bekezdése,

13. 108. § 18. pontja,

14. 123. § 1. pontja,

15. 136. § 9. pontja,

16. 143. § e) pontja,

17. 159. § c) pontja,

18. 291. § f) pontja,

19. 309. § c) pontja,

20. 370. § c) pontja,

21. 388. § (2) bekezdése,

22. 389. § b) pontja,

23. 433. § a), d) és e) pontja,

24. 473. §-a.

108. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosítása

253. § Nem lép hatályba az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény

1. 51. §-ában a "137. §-a," szövegrész,

2. 53. § 3. pontjában az "és 137. § (1)-(3) bekezdésében" szövegrész,

3. 55. §-a,

4. 75. §-a

5. 98-99. §-ai.

109. Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás kihirdetéséről szóló 2017. évi XCI. törvény módosítása

254. §[278]

110. Záró rendelkezések

255. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-71. §, a 72. § 1., 3., 5., 6., 7. pontjai, a 73-87. §, a 88. § 1. és 3-18. pont, 89-103. §, a 105. §, a 108. §, a 109. § (1) és (2) bekezdése, a 110-112. §, a 115-127. §, a 130. §, a 133. §, a 135-150. §, a 152. § (1) bekezdése, a 153. §, a 155-194. §, a 196-210. §, a 212. §, a 215-231. §, a 233-250. §, a 254. §, a 256. §, a 257. § (1) bekezdése, az 1. melléklet-5. melléklet és a 7. melléklet-8. melléklet 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 109. § (3) bekezdése, a 151. §, a 152. § (2) bekezdése és a 6. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4)[279]

256. § A 202. § (1) és (2) bekezdése a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. október 19-i 92/85/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének való megfelelést szolgálja.

257. § (1) E törvény 212. §-a az adózás területén való közigazgatási együttműködésről és a 77/799/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. február 15-i 2011/16/EU tanácsi irányelvnek a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló információkhoz való adóhatósági hozzáférés tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. december 6-i 2016/2258/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 243. §-a, 245. §-a és 247. §-a az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdésének a) pontjának való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[280]

2. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[281]

3. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[282]

4. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[283]

5. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[284]

6. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[285]

7. melléklet a 2017.évi CLIX. törvényhez[286]

8. melléklet a 2017. évi CLIX. törvényhez[287]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[40] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[49] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[59] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[60] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[61] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[62] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[72] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[73] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[74] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[75] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[77] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[78] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[80] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[85] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[89] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[90] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[91] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[92] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[93] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[94] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[95] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[96] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[97] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[98] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[99] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[100] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[101] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[102] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[103] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[104] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[105] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[106] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[107] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[108] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[109] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[110] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[111] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[112] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[113] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[114] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[115] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[116] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[117] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[118] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[119] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[120] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[121] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[122] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[123] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[124] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[125] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[126] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[127] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[128] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[129] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[130] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[131] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[132] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[133] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[134] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[135] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[136] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[137] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[138] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[139] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[140] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[141] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[142] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[143] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[144] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[145] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[146] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[147] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[148] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[149] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[150] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[151] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[152] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[153] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[154] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[155] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[156] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[157] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[158] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[159] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[160] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[161] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[162] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[163] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[164] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[165] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[166] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[167] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[168] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[169] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[170] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[171] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[172] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[173] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[174] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[175] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[176] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[177] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[178] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[179] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[180] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[181] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[182] Nem lép hatályba a 2018. évi XLI. törvény 258. § 3. pontja alapján.

[183] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[184] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[185] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[186] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[187] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[188] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[189] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[190] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[191] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[192] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[193] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[194] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[195] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[196] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[197] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[198] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[199] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[200] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[201] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[202] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[203] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[204] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[205] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[206] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[207] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[208] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[209] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[210] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[211] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[212] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[213] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[214] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[215] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[216] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[217] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[218] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[219] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[220] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[221] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[222] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[223] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[224] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[225] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[226] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[227] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[228] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[229] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[230] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[231] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[232] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[233] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[234] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[235] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[236] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[237] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[238] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[239] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[240] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[241] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[242] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[243] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[244] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[245] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[246] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[247] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[248] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[249] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[250] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[251] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[252] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[253] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[254] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[255] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[256] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[257] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[258] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[259] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[260] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[261] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[262] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[263] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[264] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[265] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[266] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[267] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[268] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[269] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[270] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[271] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[272] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[273] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[274] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[275] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[276] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[277] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[278] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[279] Hatályon kívül helyezte a 2018. évi XLI. törvény 99. §-a. Hatálytalan 2018.07.26.

[280] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[281] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[282] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[283] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[284] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[285] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[286] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[287] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére