2/2022. (I. 27.) AM rendelet

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 7., 8. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

1. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet 17. § (4) bekezdésében a "mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 22-i, 637/2009/EK bizottsági" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási" szöveg lép.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

2. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet] 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet

1. a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/401/EGK tanácsi irányelvnek,

2. a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i 66/402/EGK tanácsi irányelvnek,

3. a cukorrépa-vetőmag forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/54/EK tanácsi irányelvnek,

4. a vetőburgonya forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/56/EK tanácsi irányelvnek,

5. az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/57/EK tanácsi irányelvnek,

6. a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról szóló 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2004. április 20-i 2004/55/EK bizottsági irányelvnek,

7. a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK tanácsi irányelvnek,

8. a gabonavetőmagokban az Avena fatua előfordulása különleges feltételeinek megállapításáról szóló, 2006. május 23-i 2006/47/EK bizottsági irányelvnek,

9. a 66/402/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a vetőmagtétel legnagyobb tömege tekintetében történő módosításáról szóló, 2006. június 12-i 2006/55/EK bizottsági irányelvnek,

10. a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről szóló, 2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvnek,

11. a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 2002/55/EK, 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a növények botanikai neve és egyéb szervezetek tudományos neve tekintetében, továbbá a 66/401/EGK, 66/402/EGK és 2002/57/EK irányelv bizonyos mellékleteinek a tudományos és technikai ismeretek fejlődésének figyelembevételével történő módosításáról szóló, 2009. június 26-i 2009/74/EK bizottsági irányelvnek,

12. a természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek forgalmazása tekintetében bizonyos eltérések biztosításáról szóló, 2010. augusztus 30-i 2010/60/EU bizottsági irányelvnek,

13. a 66/402/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az Oryza sativa terményére vonatkozó feltételek módosításáról szóló, 2012. január 6-i 2012/1/EU bizottsági irányelvnek,

14. a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 2012/37/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

15. a 2002/56/EK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a vetőburgonyára és a vetőburgonya-tételekre vonatkozó minimális feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 2013/63/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

16. az elit és a minősített vetőburgonya uniós osztályai, valamint az ezekre az osztályokra vonatkozó feltételek és megnevezések meghatározásáról szóló, 2014. február 6-i 2014/20/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

17. a szuperelit vetőburgonyára vonatkozó minimális feltételek és uniós osztályok meghatározásáról szóló, 2014. február 6-i 2014/21/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek,

18. a gabonavetőmagok forgalmazásáról szóló 66/402/EGK tanács irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 29-i (EU) 2015/1955 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

19. az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról szóló 2002/57/EK tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2016. január 5-i (EU) 2016/11 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

20. a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek a vetőmagcsomagok hatósági címkéje tekintetében történő módosításáról szóló, 2016. március 3-i (EU) 2016/317 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

21. az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2016. december 1-i (EU) 2016/2109 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

22. a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek a Sorghum spp-re vonatkozó izolációs távolság tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. július 19-i (EU) 2018/1027 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

23. az új fajok, valamint a Lolium x boucheanum Kunth faj botanikai nevének hozzáadása tekintetében a 66/401/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/2109 végrehajtási irányelv helyesbítéséről szóló, 2018. július 19-i (EU) 2018/1028 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

24. a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 68/193/EGK, a 2002/55/EK, a 2002/56/EK és a 2002/57/EK tanácsi irányelvnek, a 93/49/EGK és a 93/61/EGK bizottsági irányelvnek, valamint a 2014/21/EU és a 2014/98/EU végrehajtási irányelvnek a vetőmagok és egyéb növényi szaporítóanyagok károsítói tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. február 11-i (EU) 2020/177 bizottsági végrehajtási irányelvnek,

25. a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/415 bizottsági végrehajtási irányelvnek és

26. a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és -mintái tömegének a tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. december 7-i (EU) 2021/2171 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja."

3. § A 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

1. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban a "Sorghum bicolor (L.) Moench" szövegrészek helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor" szöveg,

2. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban a "Sorghum sudanense (Piper) Stapf" szövegrészek helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse" szöveg,

3. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények -fajták pontjában foglalt táblázatban a "Triticum aestivum L." szövegrész helyébe a "Triticum aestivum L. subsp. aestivum" szöveg,

4. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények -fajták pontjában foglalt táblázatban a "Triticum durum Desf." szövegrész helyébe a "Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren" szöveg,

5. 1. számú melléklet A. részében foglalt első táblázatban és 1. számú melléklet B. rész 1. Kalászos növények -fajták pontjában foglalt táblázatban a "Triticum spelta L." szövegrész helyébe a "Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell." szöveg,

6. 1. számú melléklet A. részében Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, 1. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban a "Triticum aestivum" szövegrész helyébe a "Triticum aestivum L. subsp. aestivum" szöveg,

7. 1. számú melléklet A. részében Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, az 1. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban a "Triticum durum" szövegrész helyébe a "Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren" szöveg,

8. 1. számú melléklet A. részében Az alább felsorolt fajok vetőmagjának a következő fajtatisztasági határértéknek kell megfelelnie szövegrészt követő táblázat A:2 és A:10 mezőjében, 1. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázatban, valamint 1. számú melléklet C. rész II. pontjában foglalt táblázatban a "Triticum spelta" szövegrész helyébe a "Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell." szöveg,

9. 1. számú melléklet B. részében foglalt táblázatban a "Sorghum sudanense" szövegrész helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse" szöveg,

10. 1. számú melléklet B. rész 4. pontjában foglalt táblázatban, 1. számú melléklet B. rész 6.1.6.2.1., 6.1.6.2.2., 6.2.6.2.1., 6.2.6.2.2., 6.3.6.6.1., 6.3.6.6.2. pontjában a "Sorghum bicolor" szövegrész helyébe a "Sorghum bicolor subsp. bicolor" szöveg,

11. 1. számú melléklet B. rész 6.1.6.2., 6.2.6.2. és 6.3.6.6. pontjában a "S. sudanense" szövegrész helyébe a "S. bicolor subsp. drummondii" szöveg,

12. 1. számú melléklet B. rész 6.2. pontjában a "Sorghum bicolor L. Moench" szövegrész helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor" szöveg,

13. 1. számú melléklet B. rész 6.2. és 6.3. pontjában a "Sorghum sudanense Piper Stapf" szövegrész helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse" szöveg,

14. 1. számú melléklet B. rész 6.3. pontjában a "Sorghum bicolor L. Moench" szövegrészek helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor" szöveg,

15. 1. számú melléklet C. rész I. és II. pontjában foglalt táblázatban a "Sorghum bicolor" szövegrészek helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor" szöveg,

16. 1. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázatban és C. rész II. pontjában foglalt táblázatban a "Sorghum sudanense" szövegrészek helyébe a "Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse" szöveg,

17. 3. számú melléklet A. részében foglalt táblázat A:17 mezőjében, 3. számú melléklet B. rész 2. pont 2. csoportjában, 3. számú melléklet C. rész I. pontjában foglalt táblázat A:17 mezőjében, 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. alpontjában foglalt táblázat A:18 mezőjében, és 3. számú melléklet C. rész II. 1.2.2.1. alpontjában foglalt táblázat A:18 mezőjében a "Krajina" szövegrész helyébe a "Hack" szöveg,

18. 3. számú melléklet B. rész 2. Fűfélék pontjában az "Egyéb követelmények" sort követő táblázatban, 3. számú melléklet C. rész II. 1.1.2.1. pontjában foglalt táblázat G:2 mezőjében, 3. számú melléklet C. rész II. pont 1.2.2.1. alpontjában foglalt táblázat G:2 mezőjében és 3. számú melléklet D. rész II. pont 2. alpontjában az "Egyéb követelmények" sort követő táblázatban az "Elytrigia" szövegrész helyébe az "Elymus" szöveg,

19. 3. számú melléklet D. rész III. 2. pontjában foglalt 2. táblázatban és 3. számú melléklet D. rész III. pont 2. alpontjában a "Datura stramonium (Csattanó maszlag)" sort követő táblázatban az "Elytrigia" szövegrészek helyébe az "Elymus" szöveg

lép.

3. A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosítása

4. § A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett tájfajta és házikerti fajta (a továbbiakban: elismert tájfajta és elismert házikerti fajta) neve a 2009/145/EK bizottsági irányelv 7. cikk (1) bekezdése alapján, a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet előírásaitól csak akkor térhet el, ha az nem sérti harmadik fél korábbi iparjogvédelmi jogát."

4. A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

5. § A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett tájfajta (a továbbiakban: elismert tájfajta) neve a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet előírásaitól csak akkor térhet el, ha az nem sérti harmadik fél korábbi iparjogvédelmi jogát."

5. A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosítása

6. § A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 61. § (2) bekezdésében a "január 29-én" szövegrész helyébe a "június 1-jén" szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. §, a 4. §, az 5. § és a 8. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) A 2. § és a 3. § 2022. február 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet

1. a 66/401/EGK és 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az egyes vetőmag- és gyomfajok taxonómiai csoportjainak és neveinek a tudományos és műszaki ismeretek fejlődéséhez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2021. március 8-i (EU) 2021/415 bizottsági végrehajtási irányelvnek és

2. a 66/402/EGK tanácsi irányelvnek az Avena nuda vetőmagtételei és - mintái tömegének a tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. december 7-i (EU) 2021/2171 bizottsági végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a mezőgazdasági növényfajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságáról és a 637/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 3-i (EU) 2021/384 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék