8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek deregulálásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka), kc), kk) és kl) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 9., 20., 21., 24., 36., 50. és 56. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. és 47. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. és 12. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13., 30., 32., 37. és 45. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 14. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont aa)-ah) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 25. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) és o) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a)-c) pontjában és (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 31. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában, h) pontjában, és i) pont ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. és 34. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 35. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, valamint (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 39. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 41. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 42. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) és g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 43. alcím és az 1. és 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 44. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka), kc), ke), kg), ki) és kj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 46. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 48. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 49. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib), ic) és id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 51. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 52. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

az 53. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 54. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 55. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 57. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 58. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

az 59. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 60. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről szóló 19/1991. (XI. 5.) NM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről szóló 19/1991. (XI. 5.) NM rendelet.

2. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosítása

2. § A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet [a továbbiakban: 37/1996. (X. 18.) NM rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az üzemeltetési szabályzat megfelelőségéről a közfürdő fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) határoz."

3. § Hatályát veszti a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet 8. § (5) és (6) bekezdése.

3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

4. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet [a továbbiakban: 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet] 17/P. § (2) és (3) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése.

4. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

6. § Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet.

5. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

7. § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdése.

6. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

8. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet [a továbbiakban: 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet] 20/R. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e fejezetben meghatározott engedélyezési eljárásokért - a nem kereskedelmi vizsgálatok kivételével - az engedélyező hatóság részére a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni."

9. § A 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

a) 20/J. § (2) bekezdés d) pontjában az "engedélyező hatóság" szövegrész helyébe az "emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdése szerinti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság)" szöveg,

b) 20/Q. §-ában a "20/E. § (1) bekezdésének c)-d) pontját," szövegrész helyébe a "235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdés c) és d) pontját" szöveg,

c) 20/S. § (1) bekezdésében az "a 20/E. § (3) bekezdése a) és c) pontja" szövegrész helyébe az "a 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 17/A. § (3) bekezdés a) és c) pontja" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti a 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

a) 8. §-a,

b) 18. §-a,

c) 20/E. §-a,

d) 20/K. §-a,

e) 20/L. §-a,

f) 20/R. § (10) bekezdése,

g) "Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos beavatkozással nem járó vizsgálatok" alcíme.

7. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

11. § Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet] 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OGYÉI a Pftv. 16. § (7) bekezdésében foglalt esetben az ügydöntő határozat meghozataláig terjedő időtartamra elrendelheti a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogkövetkezmények alkalmazását."

12. § A 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 12/A. § (2) bekezdésében az "a 12. § és a 13. §" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet" szöveg lép.

13. § Hatályát veszti a 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet

a) 12. §-a,

b) "A CE jelölés nélküli forgalmazás, illetve a CE jelölés jogellenes alkalmazása" alcíme,

c) 15. §-a,

d) 15/A. §-ában a " , valamint a 12. § (5) bekezdése szerint közzétett adatokat" szövegrész.

8. A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet

a) 3. § (1) és (2) bekezdése,

b) 4. § (1) és (2) bekezdése,

c) 5-9. §-a,

d) 9. és 10. számú melléklete.

9. Az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

15. § Hatályát veszti az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 11/2002. (III. 26.) EüM rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IX. 30.) ESZCSM rendelet.

10. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet.

11. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (III. 8.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 15/2004. (III. 8.) ESZCSM rendelet.

12. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

18. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelet.

13. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

19. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet]

a) 4. § (3) bekezdésében az "A 6. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "A gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (3) bekezdése" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában az "a Tfr." szövegrész helyébe az "az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet (a továbbiakban: Tfr.)" szöveg,

c) 5. számú mellékletében a "10. § (4) bekezdése" szövegrészek helyébe a "Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése" szöveg,

d) 6/a. számú mellékletében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdése" szövegrészek helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a " , döntés-előkészítő és döntéshozatali" szövegrész,

b) 2. § a)-m) pontja és r)-z) pontja,

c) "A gyógyszerek befogadásának és támogatásának alapelvei" alcíme,

d) 5/B-10/G. §-a,

e) 14. § (2) bekezdés b) pontja,

f) 14/A. §-a,

g) 19-20. §-a,

h) 22. §-a.

14. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 33/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet.

15. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

22. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet]

a) 3. § (1) bekezdésében az "a 2/A. §-ban, az (5)-(8) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "az (5)-(8) bekezdésben, a 6. § (3) bekezdésében, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) Indikáción túli gyógyszerrendelés és Egyedi gyógyszerbeszerzés alcímében foglaltak kivételével" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "A 2/A. §-ban foglalt indikáción túli" szövegrész helyébe az "Indikáción túli" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés h) pontjában az "a 2/A. § szerinti gyógyszerrendelés esetén" szövegrész helyébe az "indikáción túli gyógyszerrendelés esetén" szöveg,

d) 9. § (4) bekezdésében az "a 2/A. §-ban foglaltak kivételével" szövegrész helyébe az "indikáción túli gyógyszerrendelés kivételével" szöveg,

e) 12/A. §-ában a "3. § (5) bekezdése és a 4. § (1) bekezdése szerint" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet EGT tagállamban vagy EGT-megállapodásban részes államban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszer rendelése alcíme és Egyedi gyógyszerbeszerzés alcíme szerint" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

a) 2/A. és 2/B. §-a,

b) 3. § (5) bekezdése,

c) "Egyedi gyógyszerbeszerzés igénylése" alcíme.

16. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

24. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet] 1. § (3) bekezdésében a "12-19. §-ában" szövegrész helyébe a "14. és 15. §-ában" szöveg lép.

25. § Hatályát veszti az 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet

a) 4-6. §-a,

b) 10. §-a,

c) 12. §-a,

d) 16-19. §-a.

17. A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

26. § Hatályát veszti a prostituáltak részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2005. (III. 23.) EüM rendelet.

18. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása

27. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet [a továbbiakban: 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Klinikai vizsgálatot végezni, vizsgálati készítményt emberen alkalmazni csak az OGYÉI engedélyének birtokában lehet. Klinikai vizsgálat csak az OGYÉI engedélyező határozatában meghatározott feltételek, valamint az engedélyezett vizsgálati terv előírásai szerint folytatható."

(2) A 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet 5. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A klinikai vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató a nyomtatott sajtó, illetve a saját honlapján közzétett felhívás útján, továbbá a szakmai és a betegszervezetek, valamint a megbízó honlapján cselekvőképes vizsgálati alanyokat toborozhat. A toborzási felhívás nem lehet reklámcélú, nem tartalmazhatja a vizsgálati készítmény kereskedelmi nevét, gyártóját, valamint a forgalomba hozatalra jogosult személy megjelölését."

28. § Hatályát veszti a 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

a) 6. § (9) bekezdése,

b) 12. § (7) bekezdése,

c) 14. § (1) és (3) bekezdése.

19. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

29. § Hatályát veszti az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről szóló 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

a) 1. § (1) és (2) bekezdése,

b) 2. §-a,

c) 5. §-a,

d) 1. melléklet Hatósági ellenőrzések rész (2) bekezdésében az "e rendelet 2. § (2) bekezdése szerint" szövegrész.

20. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

30. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet [a továbbiakban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti esetekre terjed ki."

31. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében az "a 10. § szerinti" szövegrész helyébe az "az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a "10. §-ban" szövegrész helyébe a "Korm. rendeletben" szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében a "11. § (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés" szöveg,

d) 13. § (5) bekezdésében a "11. § (1) bekezdésének" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének" szöveg,

e) 16/A. § (1) bekezdésében az "A 7. § (1) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe az "A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg és az "a 7. § (1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában" szöveg,

f) 16/A. § (2) bekezdésében a "6. § szerint" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet szerint" szöveg,

g) 18/A. §-ában a "7. § (2)-(9) bekezdését" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet 5. § (2)-(9) bekezdését" szöveg,

h) 20. §-ában az "az 5. § (2) bekezdésének" szövegrész helyébe az "a Korm. rendeletnek" szöveg,

i) 22. § (2) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében az "az 5. § (2) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet szerinti" szöveg,

j) 29. § (1) és (2) bekezdésében az "az 5. § (2) bekezdés szerint" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet szerint" szöveg,

k) 1. számú melléklet BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK részében az "Az 5. § (2) bekezdésének megfelelően" szövegrész helyébe az "A Korm. rendeletnek megfelelően" szöveg,

l) 1. számú melléklet 1. Rész 1.4. pontjában az "Az 5. § (3) bekezdés" szövegrész helyébe az "A Korm. rendelet" szöveg,

m) 1. számú melléklet 2. Rész 1. alcímében az "a 7. § (10) bekezdésének megfelelően" szövegrész helyébe az "a Korm. rendeletnek megfelelően" szöveg,

n) 1. számú melléklet 2. Rész 2. alcímében a "7. § (12) bekezdése szerint" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet szerint" szöveg, valamint a "7. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet" szöveg,

o) 1. számú melléklet 2. Rész 4. alcímében a "7. § (12) bekezdés" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet" szöveg,

p) 1. számú melléklet 2. Rész 5. alcímében a "7. § (10) bekezdés" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet" szöveg,

q) 1. számú melléklet 3. Rész 2. alcímében az "a 8. § alapján" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet 7. §-a alapján" szöveg,

r) 1. számú melléklet 3. Rész 3. alcímében a "9. § (1) bekezdés" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet" szöveg, valamint a "9. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe a "Korm. rendelet" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

a) 1. § (2) és (5) bekezdése,

b) 2. § (1) bekezdés 2-3., 9-12., 15-16., 18-23. pontja,

c) 5-7/A. §-a,

d) 8-11. §-a,

e) 15. §-a,

f) 15/A. §-a,

g) "A forgalomba hozatali engedély nyilvántartása" alcíme,

h) "Módosítás" alcíme,

i) "Megújítás" alcíme,

j) 33. § (2) és (8) bekezdésében az "a 15/A. §," szövegrész,

k) 34. §-a,

l) 45. § (3) bekezdése.

21. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 13/2006. (III. 23.) EüM-FMM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

33. § Hatályát veszti a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet módosításáról szóló 13/2006. (III. 23.) EüM-FMM együttes rendelet.

22. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása

34. § (1) A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet [a továbbiakban: 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet] 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem vehető figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer,)

"a) amelynek forgalomba hozatali engedélye az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezésről szóló kormányrendelet, illetve a Gytv. 18. §-a alapján visszavonásra került, vagy nem került megújításra,"

(2) A 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 3. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nem vehető figyelembe a gyógyszerköltség meghatározásakor az a gyógyszer, tápszer,)

"c) amely árához megállapított támogatás megszüntetéséről a NEAK - az egészségbiztosítás keretében árhoz nyújtott támogatással rendelhető szolgáltatások társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól, valamint a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján - végleges döntést hozott, és a gyógyszer támogatással már nem rendelhető,

d) amely a jogosult számára a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Tr.) 4. § (2) bekezdésére tekintettel egészségügyi jogcím alapján 100%-os támogatással rendelhető."

(3) A 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Ha az igazoláson feltüntetett adatok alapján megalapozott döntés nem alakítható ki, így különösen ha a 2. § szerint kiválasztott hatóanyaghoz tartozó gyógyszer csak az igazoláson feltüntetettől eltérő gyógyszerformában rendelhető, illetve ha a gyógyszerek hatáserőssége - az adagolás figyelembevételével - nem biztosítja a hatóanyag igazoláson szereplő napi mennyiségét, a szakkérdés előkészítése érdekében a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal megkeresi az igazolást kiállító háziorvost. A háziorvos a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal megkeresésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. §-a alapján írásban válaszol."

23. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 29/2006. (VII. 24.) EüM-KvVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

35. § Hatályát veszti az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet módosításáról szóló 29/2006. (VII. 24.) EüM-KvVM együttes rendelet.

24. Az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

36. § Hatályát veszti az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2006. (XII. 8.) EüM rendelet.

25. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

37. § Hatályát veszti a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 48/2006. (XII. 28.) EüM rendelet.

26. Az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

38. § Hatályát veszti az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismeréséről, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységről, valamint az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló 17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet.

27. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

39. § Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet.

28. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

40. § Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet.

29. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosítása

41. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet [a továbbiakban: 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazása során a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényben (a továbbiakban: Gyftv.), az Ebtv.-ben, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben (a továbbiakban: R.), az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: IVD-rendelet), valamint a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni."

(2) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti

a) társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem adattartalmát az R. szerinti orvostechnikai eszközök esetében az 1. számú melléklet;

b) gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadáshoz szükséges kérelem adattartalmát az IVD-rendelet szerinti önellenőrzésre szolgáló in vitro orvostechnikai eszközök esetében a 2. számú melléklet;

c) gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalmát az orvostechnikai eszköznek vagy in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek nem minősülő gyógyászati segédeszközök tekintetében a 3. számú melléklet;

d) társadalombiztosítási támogatással történő kölcsönzésének igényléséhez szükséges kérelem adattartalmát a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök tekintetében a 4. számú melléklet;

e) társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásához szükséges kérelem adattartalmát az R. 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszközök) tekintetében az 5. számú melléklet

határozza meg.

(2) A 6. számú melléklet határozza meg azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti befogadás iránti kérelmet benyújtani.

(3) A 7. számú melléklet határozza meg a Gyftv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelem esetében az egy kérelemben beadható eszközöket és azok tartozékait."

(3) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A 16. számú melléklet tartalmazza az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök gyártására és kiszolgálására vonatkozó követelményeket."

(4) A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A 20. számú melléklet határozza meg a Korm. rendelet szerinti, az egyes funkcionális csoportokban megállapítható támogatási technikákat.

(2) A 21. számú melléklet határozza meg a Korm. rendelet szerinti fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes funkcionális csoportokat."

42. § A 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a) 4. § (2) bekezdés e) pontjában a "2. § (4) bekezdés kd)-ke) alpontja szerinti" szövegrész helyébe az "a Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés bd)-be) alpontja szerinti" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében az "Az igazgatási szolgáltatási díjat" szövegrész helyébe az "A Gyftv. 32. § (8) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a "Gtv." szövegrészek helyébe a "Gyftv." szöveg,

d) 10/C. § (1) bekezdésében az "a forgalomba hozó igazgatási szolgáltatási díjat fizet, melynek összege" szövegrész helyébe az "a Gyftv. 32/B. § (2) bekezdése alapján fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege" szöveg,

e) 10/F. § (3) bekezdés b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés c) pontjában, 13. § (4) és (9) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 14. § (4a) bekezdésében, 14. § (8) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 14. § (10) bekezdés a) és b) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (1) bekezdés b) pontjában, 1. számú melléklet 1. pontjában, 2. számú melléklet 1. pontjában, 3. számú melléklet 1. pontjában, 4. számú melléklet 1. pontjában, 5. számú melléklet 1. pontjában a "Gtv." szövegrész helyébe a "Gyftv." szöveg,

f) 14. § (7) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg,

g) 14. § (8) bekezdés b) és c) pontjában a "jogerőre emelkedése" szövegrész helyébe a "véglegessé válása" szöveg

lép.

43. § Hatályát veszti a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdése,

b) 5-5/D. §-a,

c) 7. § (2) és (5) bekezdése,

d) 8-8/A. §-a,

e) 9/A-9/B. §-a,

f) 10. § (1) bekezdése,

g) 10/A-10/B. §-a,

h) 10/D. §-a,

i) 10/E. § (2)-(6) bekezdése.

30. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

44. § Hatályát veszti a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 16/2007. (IV. 2.) EüM rendelet.

31. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

45. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)" szöveg,

b) 8/D. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

c) 8/E. § (1) bekezdésében az "a Ket." szövegrész helyébe az "az Ákr." szöveg

lép.

32. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 22/2007. (V. 11.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

46. § Hatályát veszti a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 22/2007. (V. 11.) EüM rendelet.

33. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 24.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

47. § Hatályát veszti a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 24/2007. (V. 24.) EüM rendelet.

34. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól szóló 25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

48. § Hatályát veszti a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól szóló 25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet.

35. A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

49. § Hatályát veszti a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 27/2007. (VI. 11.) EüM rendelet.

36. A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2007. (VII. 3.) EüM-FVM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

50. § Hatályát veszti a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról szóló 35/2007. (VII. 3.) EüM-FVM együttes rendelet.

37. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

51. § Hatályát veszti a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelet.

38. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

52. § Hatályát veszti a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelet.

39. A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

53. § Hatályát veszti a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

40. A testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

54. § Hatályát veszti a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 19.) EüM rendelet.

41. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

55. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az e rendelet 4-5. §-ában foglalt követelményeknek" szövegrész helyébe az "a 4. §-ban és a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének eljárási szabályairól szóló Korm. rendeletben" szöveg lép.

56. § Hatályát veszti a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 5. és 6. §-a.

42. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

57. § Hatályát veszti a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelet.

43. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

58. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet [a továbbiakban: 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nem az Etv. 28. §-a szerinti tagállamban vagy állampolgár által megszerzett, illetve a nem valamely tagállam arra feljogosított intézménye által kiállított szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi vagy egyéb felsőfokú szakirányú szakképzés során megszerezhető szakképzettséget tanúsító oklevél elismerésére irányuló eljárásban, ha az oklevél további feltételek előírása nélkül nem ismerhető el, az elismerés feltételeként - a kérelmező által folytatott tanulmányok, valamint a megszerzett szakmai tapasztalat figyelembevételével - az ÁEEK szakmai gyakorlat teljesítését vagy szakmai vizsga letételét írhatja elő az Etv. V. Fejezetében, valamint 16. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával."

(2) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi képesítések megszerzését tanúsító oklevelek elismerésére irányuló kérelmet a 2. melléklet szerinti adattartalmú, az ÁEEK által erre rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani, amihez a kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat és igazolásokat kell csatolni."

(3) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az ÁEEK alkalmazkodási időszakot ír elő, a kérelmező azt valamely, az elismertetni kívánt oklevél által tanúsított képesítésnek megfelelő gyakorlati képzésre jogosult egészségügyi intézményben vagy intézményekben (a továbbiakban: képző intézmény) teljesíti, a határozatban meghatározott időtartamban. Az alkalmazkodási időszak megkezdéséről, valamint a kérelmező által választott képző intézmény nevéről és címéről a képző intézmény tájékoztatja az ÁEEK-t."

(4) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A vizsga eredményéről a vizsgaszervező intézmény a vizsga lebonyolítását követően haladéktalanul tájékoztatja az ÁEEK-t és a kérelmezőt."

(5) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Szükség esetén a minimális képzési követelményeknek való megfelelést az ÁEEK a kérelmező kérelmére, szakértő véleménye alapján állapítja meg."

(6) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ÁEEK a 10-13. §-ban, valamint az Eütv. 110/A. §-ában említett hatósági bizonyítványokat a kérelmező igénye szerint magyar vagy angol vagy mindkét nyelven állítja ki."

59. § (1) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

60. § Hatályát veszti a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a " ,valamint a 4. § (2) bekezdésének" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdésében az "és a 4. § (2) bekezdése" szövegrész,

c) 14. § (1) bekezdésében az "Az ÁEEK a hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki." szövegrész,

d) 14. § (2) bekezdésében a " , hatvan napon belül" szövegrész,

e) 4. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése és 9. §-a.

44. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

61. § Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet [a továbbiakban: 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet]

a) 14. § (8) bekezdésében az "a 22. § (1) bekezdése vagy a 23. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése vagy 6/C. § (1) bekezdése szerinti" szöveg,

b) 28. § (4) bekezdésében az "- a Ket. szerint -" szövegrész helyébe az "- az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint -" szöveg

lép.

62. § Hatályát veszti a 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

a) "Piacfelügyeleti és hatósági ellenőrző eljárások" alcíme,

b) 26/A. §-ában a " , valamint a 22. § (5) bekezdése szerint közzétett adatokat" szövegrész,

c) 30. §-a.

45. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

63. § Hatályát veszti a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 6/2009. (III. 20.) EüM rendelet.

46. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

64. § Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet.

47. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet hatályon kívül helyezése

65. § Hatályát veszti az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet.

48. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása

66. § Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban: 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet]

a) 2. § (5) bekezdésében az "államigazgatási" szövegrész helyébe a "közigazgatási" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "Az (1) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos hatósági eljárás egyes kérdéseiről szóló 422/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti" szöveg

lép.

67. § Hatályát veszti a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet

a) 2. § (1)-(4) bekezdése,

b) 4. §-a,

c) 6. §-a,

d) 7. § (1) és (3)-(6) bekezdése,

e) 8. § (3) és (5) bekezdése,

f) 2. melléklete.

49. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

68. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet] 7. § (6) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a "szakértőként veszi igénybe" szövegrész helyébe a "- szükség esetén - szakértőként veszi igénybe" szöveg lép.

69. § Hatályát veszti a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

a) 7. § (8) bekezdésében az "Az ÁEEK az értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt az akkreditáció további fenntartásáról vagy megszüntetéséről." szövegrész,

b) 7/A. § (2) bekezdésében az "a kijelöléstől számított 8 napon belül" szövegrész.

50. Az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet módosítása

70. § Hatályát veszti az egészségügyért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 18/2010. (IV. 20.) EüM rendelet

a) 1. §-a,

b) 2. § (1) és (2) bekezdése,

c) 5. § (1) és (4) bekezdése,

d) 7. §-a,

e) 10. §-a.

51. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

71. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén a működési nyilvántartást vezető szerv a licencet megújítja, és a megújítás tényét igazolja."

72. § A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. § (4) bekezdés a) pontjában az "önállóan gyakorolta" szövegrész helyébe az "önállóan gyakorolta, és e feltételek fennállását megfelelően igazolja" szöveg lép.

73. § Hatályát veszti a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. § (5) bekezdése.

52. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

74. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdésében az "a működési engedély jogerőre emelkedésének" szövegrész helyébe az "a működési engedély véglegessé válásának" szöveg lép.

53. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

75. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:13 mezőjében a "Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Szakértői és Kutató Központ" szöveg lép.

54. Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

76. § Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése során az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerint az ETT HRB-t szakértőként rendelik ki, az ETT HRB a szakvéleményt testületként adja meg."

77. § Hatályát veszti a 28/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 8. § (2) és (5) bekezdése.

55. A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

78. § Hatályát veszti a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a) 6. §-a,

b) 7. § (1) bekezdése,

c) 9. §-a,

d) 11. §-a,

e) 13. §-a,

f) 15. §-a.

56. A hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet hatályon kívül helyezése

79. § Hatályát veszti a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végezhető egészségügyi tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályokról szóló 42/2015. (IX. 18.) EMMI rendelet.

57. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása

80. § A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésében az "engedély jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe az "engedély véglegessé válását" szöveg lép.

58. A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

81. § A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 11. § (5) és (7) bekezdésében a "jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben" szövegrész helyébe a "jogerős hatósági határozatban, végleges hatósági döntésben vagy jogerős bírósági ítéletben" szöveg lép.

59. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

82. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 9. § (4) bekezdése.

60. Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet módosítása

83. § (1) Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet] 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha az engedélyes szolgáltató tekintetében a Biocid korm.r. 21/A. § (3) bekezdésében foglalt körülmény már nem áll fenn, a szolgáltató a változás bekövetkezésétől egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást csak a ténylegesen foglalkoztatott személyek szakmai kompetenciájának megfelelő résztevékenységek körében nyújthat, vagy - szakmai kompetenciával rendelkező foglalkoztatott személy hiányában - egészségügyi kártevőirtó szolgáltatást nem nyújthat."

(2) A 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A raktárban elhelyezett vagy felhasználásra kiadott I. és II. forgalmi kategóriájú irtószerek és gázosítószerek naprakész nyilvántartásáról a raktár üzemeltetője gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza)

"c) a Biocid korm.r. 21/A. § (1) bekezdése szerinti engedély számát."

84. § Hatályát veszti a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet

a) 3. § (2)-(4) bekezdése,

b) 4. és 5. §-a,

c) 23. §-ában a "-5" szövegrész.

61. Záró rendelkezések

85. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelethez

1. A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklet

a) 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kérelmező szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok)

"a) munkahelyek az elmúlt öt év során (munkahely neve, szakmai tapasztalat időtartama, munkahelyi beosztása)"

b) 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. A kapcsolattartás módjának megjelölése"

2. Hatályát veszti a 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 2. melléklet 4. pont e) alpontja és 6. pontja.

2. melléklet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelethez

A 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet 4. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. Az igényelt hatósági bizonyítvány kiállításának nyelvére irányuló nyilatkozat

5. A kapcsolattartás módjának megjelölése"

Tartalomjegyzék