Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 8. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. § (1) bekezdésében,

a 10. alcím, a 3. és 4. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában,

a 12. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában,

a 13. alcím és az 5. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 16. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 17. alcím tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (1) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 19. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés és (3) bekezdés g) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)-g) pontjában és (3) bekezdés a) pontjának aa)-ak) alpontjában,

a 21. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 7. pontjában,

a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 23. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában,

a 24. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7., 9. és 15b. pontjában,

a 25. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 26. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,

a 28. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § g) és k) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 30. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20-22., és 30. alpontjában,

a 31. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában,

a 33. alcím és a 7. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 34. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 35. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 36. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 37. alcím és a 8. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) és j) pontjában,

a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 40. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában,

a 42. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 43. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában,

a 44. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában,

a 45., 46. és 50. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 47. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 48. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 49. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 51. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

az 52. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

az 53. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és i) pontjában,

az 54. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában, valamint (3) bekezdés d) pontjában,

az 55. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés a)-j) pontjában,

az 56. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában,

az 57. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,

az 58. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában,

az 59. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 60. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában,

a 61. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében,

a 62. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdés a) pontjában a "jogtanácsosa" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsosa" szöveg lép.

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A gyámhivatal indokolt esetben pert indít a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt. A gyámhivatal perindítás esetén mérlegeli, hogy a pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon indokolt-e megindítani."

(2) A Gyer. 64. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A bíróság felhívására a gyámhivatal gondoskodik a kiskorú gyermek részére kirendelt eseti gyám felmentése és új eseti gyám kirendelése iránt, ha a kirendelt eseti gyám a bírósági tárgyaláson nem jelent meg és a gyámhivatal intézkedése alapján sem valószínűsíthető a gyermek képviseletének ellátása a származási perben."

(3) A Gyer. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára jogosult gyámhivatal a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránti vagy szülői felügyelet megszüntetése iránti per indokoltságát állapítja meg, meghallgatja a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét. A gyámhivatal a szülői felügyelet megszüntetése iránti per esetén megteszi a Gyvt. 78. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti intézkedést. A gyámhivatal perindítás esetén mérlegeli, hogy a pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon indokolt-e megindítani."

(4) A Gyer. 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a gyermek súlyos veszélyeztetettsége miatt indokolt a szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítás, a gyámhivatal kérheti a bíróságtól a szülői felügyeleti jog megszüntetésének ideiglenes intézkedéssel történő elrendelését."

(5) A Gyer. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"108. § A gyámhivatal szükség szerint a 107. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak érdekében - határidő megjelölésével - felhívja a szülőt a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránti per megindítására, vagy maga intézkedik a per megindítása iránt. Ha a bíróság a keresetet jogerősen elutasítja, a gyermek elhelyezési javaslatát és egyéni elhelyezési tervét módosítani kell."

(6) A Gyer. 109. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a család- és gyermekjóléti központ javaslata, szükség esetén a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye alapján)

"e) a feltételek fennállása esetén pert indít a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt, a szülői felügyelet megszüntetése iránt, vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt, vagy ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása céljából az iratanyagot megküldi a 37. § (2) bekezdése szerinti kijelölt gyámhivatalnak,"

(7) A Gyer. 130/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A zárgondnok és az ideiglenes gondnok kirendelése esetén a gyámhivatal határozatában tájékoztatja az érintetteket, hogy a döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban a gyámhivatal a gondnokság alá helyezési pert nyolc napon belül megindítja, és a bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül megvizsgálja a gyámhatóság által hozott intézkedések fenntartásának szükségességét."

(8) A Gyer. 145. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal keresete irányulhat)

"a) cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre, legalább egy olyan ügycsoport megjelölésével, amelyre nézve a gyámhivatal a gondnokság alá helyezést kéri, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezésre, valamint cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság fenntartására vagy megszüntetésére,"

(9) A Gyer. 145. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal keresete irányulhat)

"c) a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre történő módosítására, legalább egy olyan ügycsoport megjelölésével, amelyre nézve a gyámhivatal az érintett személy gondnokság alá helyezését kéri,"

(10) A Gyer. 145. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a keresetlevélhez csatolja a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt)

"a) elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy az érintett személy a vizsgálaton nem jelent meg,"

(11) A Gyer. 145. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyámhivatal a keresetlevélhez csatolja a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt)

"e) lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett és a gyámhatósági meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet,"

(12) A Gyer. 158/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a gyámhivatal ellene számadásra kötelezés iránt polgári pert indít. A gyámhivatal a kereset benyújtásával egyidejűleg a Ptk. 4:159. § e) pontja alapján a szülőtől a vagyonkezelés és a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja, a kiskorú részére eseti gyámot, a gondnokolt részére eseti gondnokot rendel, illetve a gyámot, gondnokot tisztségéből elmozdítja."

5. § A Gyer.

a) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a "más" szövegrész helyébe a "harmadik" szöveg,

b) 64. §-át megelőző alcím címében a "rendezésére irányuló" szövegrész helyébe a "rendezése érdekében a származási" szöveg,

c) 64. § (1) bekezdésében a "családi jogállás rendezése iránti" szövegrész helyébe a "származási" szöveg,

d) 64. § (2) és (4) bekezdésében a "családi jogállás megállapítására irányuló" szövegrész helyébe a "származási" szöveg,

e) 97. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "gyermek elhelyezése vagy elhelyezésének megváltoztatása" szövegrész helyébe a "szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése" szöveg,

f) 127. § (2) bekezdés h) pontjában az "iránti" szövegrész helyébe az " , illetve a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránti" szöveg,

g) 130/A. § (1) bekezdés f) pontjában és a 130/A. § (2) bekezdésében a "167/A. §" szövegrész helyébe a "298. §" szöveg,

h) 130/D. § (3) bekezdés b) pontjában a "megszünteti" szövegrész helyébe a "megszüntette" szöveg,

i) 145. § (4) bekezdésében a "megszüntetése vagy a választójogból való kizárás" szövegrész helyébe a "megszüntetésének" szöveg,

j) 158. § (5) bekezdésében a "Pp. 396. §-a szerinti" szövegrész helyébe a "Pp. szerinti" szöveg,

k) 158/B. § (3) bekezdésében a "pert" szövegrész helyébe a "polgári pert" szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti a Gyer. 6. §-a és az azt megelőző alcím címe.

5. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni a telephelye (állandó lakhelye) szerint illetékes állami adóhatósághoz]

"b) az egyéni ügyvéd és az egyéni szabadalmi ügyvivő a kamarai tagság kezdetének, megszűnésének, az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel, törlés, valamint az ügyvédi vagy szabadalmi ügyvivői tevékenység szünetelésének időpontját,"

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

8. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)" szövegrész helyébe a "közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg

lép.

7. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tulajdonjog, a haszonélvezeti jog, az üzembentartói jog, a bérleti jog, az elő- vagy visszavásárlási jog, az eladási és a vételi jog, valamint a jelzálogjog keletkezésére, módosulására, megszűnésére, valamint az önálló zálogjog módosulására, megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye."

(2) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 44. § (2) bekezdés c) pontjában, 49. § (4) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 46. §-ában a "Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény" szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44. § (4) bekezdése.

8. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését) hitelt érdemlő módon, valamint aláírását közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintával igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a szervezet új vagy más vezetője másként nem rendelkezik. Több egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a számlavezető a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek."

9. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 14. § c) pontjában a " , jogtanácsos" szövegrész.

10. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A kézbesítés iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervénél kell előterjeszteni. A kézbesítési ügyet a Kar hivatali szerve osztja ki a külön jogszabály szerinti ügyelosztási szabályok alapján a címzett bírósági határozatban feltüntetett címe, különleges kézbesítés esetén a kérelmező által megjelölt egyéb kézbesítési hely alapján illetékes végrehajtók között."

(2) A Vkr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A kérelmet az erre szolgáló, a Kar hivatali szerve által jóváhagyott formanyomtatvány kitöltésével kell előterjeszteni. A kérelem postai vagy elektronikus úton nyújtható be."

(3) A Vkr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező nem kért bírósági végrehajtást a címzett ellen, és a kérelemhez csatolni kell a kézbesítés külön jogszabályban meghatározott díjának (a továbbiakban: kézbesítési díj) megfizetését igazoló átutalási megbízás vagy postai feladóvevény másolatát."

(4) A Vkr. 6. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kar hivatali szerve a kérelem érkezésétől számított 5 munkanapon belül kiosztja a kézbesítési ügyet, és átutalja a kérelmező által megfizetett kézbesítési díjat a kézbesítési végrehajtónak. Ha a kérelem nem tartalmazza a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatokat, a Kar hivatali szerve a kérelmet - a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt - visszaküldi a kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a visszaküldés okáról. Ha a kérelem a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatok mellett a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást sem tartalmazza, a Kar hivatali szerve ezt feljegyzi a kérelemre; az további ügyintézést nem igényel.

(2) A kézbesítési ügy végrehajtóhoz érkezésétől számított 5 munkanapon belül a végrehajtó a kérelmet megvizsgálja. Hiányos kérelem esetén erről tájékoztatja a kérelmezőt és felhívja a hiány pótlására. Ha a hiánypótlás a felhívásban megjelölt határidőn belül nem történik meg, a végrehajtó a kérelem teljesítése megtagadásának okát feljegyzi a kérelemre, és azt - a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt - visszaküldi a kérelmezőnek.

(3) Ha a kérelem nem tartalmazza a kézbesítési díjbefizetéséről szóló igazolást, a végrehajtó a kérelem megtagadásának okát feljegyzi a kérelemre; az további ügyintézést nem igényel."

14. § A Vkr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A bírósági iratra a végrehajtó rávezeti az arról szóló tájékoztatás szövegét, hogy a bírósági határozattal kapcsolatban a bíróság a kézbesítési fikció beálltát megállapította és az ellen a Pp. 138. §-a alapján kézbesítési kifogás előterjesztésére van lehetőség."

15. § (1) A Vkr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatvány a Kar hivatali szervénél vehető át, és a Kar hivatali szerve azt - letölthető formában - a világhálón is közzéteszi."

(2) A Vkr. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"46. § Ha a kézbesítés során feltárt kézbesítési hely nem a végrehajtó székhelye szerinti megyében van, a végrehajtó az eljárást megszünteti, a kérelemhez csatolt okiratokat visszaküldi a kérelmezőnek és tájékoztatja őt a feltárt kézbesítési helyről, valamint arról, hogy az eljárás lefolytatása iránti kérelmet a Kar hivatali szervénél terjesztheti elő."

(3) A Vkr. 46/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kézbesítési ügy a Kar hivatali szervének a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló informatikai alkalmazása útján, a kézbesítési cím szerint illetékes végrehajtók között kerül kiosztásra; a kézbesítendő irat pedig a fizetési meghagyásról a végrehajtó által a kézbesítés céljára kiállított papíralapú másolat."

16. § A Vkr. a következő VII/A. Fejezettel egészül ki:

"VII/A. FEJEZET

A Pp. 141. §-A SZERINTI BÍRÓSÁGI IRATOK KÉZBESÍTÉSE

46/G. § (1) A keresetlevélnek, illetve az eljárást befejező érdemi határozatnak a Pp. 141. §-a alapján történő végrehajtói kézbesítésére az e rendelet szerinti bírósági határozatra, valamint bírósági iratra vonatkozó rendelkezéseket az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.

(2) A kézbesítési cím a félnek a keresetlevélben vagy az eljárást befejező érdemi határozatban megjelölt lakóhelye, illetve székhelye, vagy a kérelemben megjelölt egyéb cím.

(3) A kézbesítés iránti kérelem, valamint a keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) informatikai rendszerén keresztül kerül megküldésre a Kar hivatali szerve részére. A kézbesítés díját a kérelmező a kézbesítési kérelem tárgyában eljáró bíróságnál (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: eljáró bíróság) köteles elnöki letétbe helyezni.

(4) A kézbesítési ügy a Kar hivatali szervének a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló informatikai alkalmazása útján, a 3. §-ban megjelölt végrehajtó részére kerül kiosztásra. Az ügykiosztást követően az ügyben eljáró végrehajtó személyéről a Kar hivatali szerve az eljáró bíróságot haladéktalanul értesíti.

46/H. § (1) A bírósági irat a 16. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti személynek, mint helyettes átvevőnek nem adható át.

(2) Ha a végrehajtó a helyszíni eljárás során azt állapítja meg, hogy a címzett a kézbesítési helyen ismeretlen, onnan elköltözött vagy ott-tartózkodására utaló jel nem található, megkeresi a postai szolgáltatót a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett új címének közlése érdekében. Az ennek eredményeként beszerzett új címet úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is ezt jelölték volna meg kézbesítési címként.

(3) A kézbesítés foganatosítására a helyszíni eljárást a kézbesítendő irat végrehajtóhoz érkezésétől - utánküldés szolgáltatás igénylése esetén bejelentett új címről való tudomásszerzéstől - számított 8 napon belül, a második helyszíni eljárást pedig az irat átvételére adott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül meg kell tartani.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti kézbesítési cím a végrehajtó székhelye szerinti megyén (Fővároson) kívül található, a Vht. 33. § szerinti megkeresésnek van helye; erről a végrehajtó a kézbesítést kérőt, valamint az eljáró bíróságot tájékoztatja és felhívja a kézbesítést kérőt a megkeresett végrehajtót megillető díjnak a Kar hivatali szerve részére történő megfizetésére. A díj megfizetését követően a megkeresést haladéktalanul foganatosítani kell.

(5) A címzett részére a kézbesítés megkísérléséről és a bírósági irat átvételének lehetőségéről szóló értesítést a 2. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni és azok átvételére az értesítés kiállításának napjától számítva 5 munkanapot kell biztosítani.

(6) A kézbesítés céljára tartott második helyszíni eljárás eredménytelensége esetén a címzettnek az (5) bekezdés szerint kell értesítést hagyni, és az értesítésen fel kell tüntetni azt is, hogy az a bírósági irat kézbesítésének második megkísérléséről készült.

46/I. § (1) A bírósági irat kézbesítése a 34. § (1) bekezdésében foglalt esetben eredményes, kivéve, ha a helyettes átvevő maga a kézbesítést kérő. A kézbesítést emellett eredményesnek kell tekinteni a 34. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben is a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.

(2) A 34. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a kézbesítés csak akkor eredménytelen, ha a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett címének felkutatása nem járt eredménnyel.

(3) A kézbesítés eredményéről szóló jegyzőkönyvet és az átvételi igazolás másolatát, valamint a kérelem teljesítésének megtagadásáról szóló tájékoztatást a végrehajtó az OBH informatikai rendszerén keresztül küldi meg a bíróságnak. A kézbesítés eredményéről a kérelmezőt is értesíteni kell."

17. § A Vkr.

a) 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet

lép.

18. § A Vkr.

a) 2. § c) pontjában a "Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 99. §-ának (2) bekezdése szerinti kézbesítési vélelem" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció" szöveg,

b) 2. § e) pont ea) alpontjában a "tartalmaz, továbbá" szövegrész helyébe a "tartalmaz, valamint aki a Pp. 141. §-a szerinti kérelem előterjesztésérére jogosult, továbbá" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "kézbesítési vélelem" szövegrész helyébe a "kézbesítési fikció" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az "ezen másik végrehajtónál" szövegrész helyébe az "a Kar hivatali szervénél" szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében a "beérkezését" szövegrész helyébe a "hozzá való beérkezését" szöveg,

f) 24. § (2) bekezdés a) pontjában a "címpéldánnyal vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "címpéldánnyal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

g) 28. § (4) bekezdésében a "Kar" szövegrészek helyébe a "Kar hivatali szerve" szöveg,

h) 40. § (2) bekezdésében a "beérkezésétől" szövegrész helyébe a "hozzá való beérkezésétől" szöveg,

i) 46/D. § (4) bekezdésében a "munkadíj" szövegrész helyébe a "díj" szöveg

lép.

19. § Hatályát veszti a Vkr.

a) 5. § (1) bekezdés d) pontjában a " , vagy ha azt a végrehajtó egyébként kéri," szövegrész,

b) 6. § (4) bekezdés d) pontja,

c) 7. § (3) bekezdése,

d) "A helyszíni eljárás díja" című alcíme.

11. A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontjában a "jogtanácsosa" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsosa" szöveg lép.

12. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 36. § (2) bekezdésében a "közokirattal vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "közokirattal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 46. § (2) bekezdésében a "közokiratba vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg

lép.

13. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 83. § (4) bekezdés h) pontjában a "címpéldánya vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "címpéldánya, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 83. § (6) bekezdésében és 117/B. § (1a) bekezdésében a "címpéldányát vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg

lép.

(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/D. § (3) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

15. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 10/A. §-ában az "a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §" szövegrész helyébe az "a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja" szöveg lép.

16. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

25. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés p) pontjában az "ügyvédi és ügyvédjelölti képesítések" szövegrész helyébe az "ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak" szöveg lép.

17. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bür.) 7. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)

"2. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 176. § (1) bekezdés k) és l) pontja és 176. § (2) bekezdése, valamint 618. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet visszautasító, továbbá a Pp. 618. § (1) bekezdése alapján a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást, a fellebbezést, a felülvizsgálati kérelmet, a perújítási kérelmet visszautasító,"

(végzést hozhat.)

(2) A Bür. 7. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)

"9. az ítélet és az eljárást befejező végzés kézbesítésének esetét kivéve, a kézbesítési kifogásnak helyt adó, valamint azt visszautasító vagy elutasító,"

(végzést hozhat.)

(3) A Bür. 7. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)

"17. a Pp. 359. § (1) bekezdése szerinti jogerőt tanúsító,"

(végzést hozhat.)

(4) A Bür. 7. § (1) bekezdés 19-21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)

"19. a Pp. 399. § (1) bekezdése alapján perújítási kérelmet visszautasító,

20. a Pp. 259. § (1) bekezdése szerinti eljárást megszüntető,

21. a Pp. 618. § (2) bekezdése szerinti eljárást megszüntető"

(végzést hozhat.)

(5) A Bür. 7. § (2) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:

[A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott végzések meghozatalán felül]

"13. a Pp. 258. § (1) és (2) bekezdése alapján a közjegyzői iratanyagot, illetve a keresetet tartalmazó iratot a közjegyzői felhívás szerinti bíróságra megküldheti."

(6) A Bür. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bírósági ügyintéző a gyermek tartása iránt indított perekben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben, valamint a származási és a gondnoksági perekben elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatását."

(7) A Bür. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § A bírósági ügyintéző a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 33/A. §-a alapján indult perekben első fokon jogosult a Cstv. 33/A. § (8) bekezdése szerinti értesítés felszámoló részére történő megküldésére."

(8) A Bür. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A bírósági ügyintéző közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3) bekezdése alapján megküldheti a keresetlevelet a közigazgatási szervnek."

(9) A Bür. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírósági ügyintéző nemperes eljárásban - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - első fokon eljárhat, és az ügy érdemében végzés meghozatalára jogosult)

"d) a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazásokkal kapcsolatos bírósági nyilvántartási eljárásban,"

(10) A Bür. 14. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírósági ügyintéző a felszámolási eljárásban - a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult felszámolási eljárás kivételével - első fokon jogosult)

"f) a felszámolást elrendelő és az eljárást befejező végzések kivonatának Cégközlönyben történő közzétételére;"

(11) A Bür. 14. §-a a következő h)-m) ponttal egészül ki:

(A bírósági ügyintéző a felszámolási eljárásban - a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult felszámolási eljárás kivételével - első fokon jogosult)

"h) a Cstv. 6. § (1c) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartás részére történő értesítések és adatszolgáltatások megküldésére,

i) a Cstv. 6. § (1e) bekezdésében írt adatigénylésre,

j) a felszámoló felmentésével összefüggésben a Cstv. 27/A. § (7) bekezdés szerint, a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság részére történő adatszolgáltatásra,

k) a Cstv. 29. § (1) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokra,

l) az adós Cstv. 45/A. § (2) bekezdés szerinti kérelmének az állami és önkormányzati adóhatóság részére történő megküldésére, valamint

m) a Cstv. 51. § (3), (3a) és (5) bekezdése, valamint 51/A. § szerinti jogerős végzések felszámoló szervezetet nyilvántartó hatóság részére történő megküldésére."

(12) A Bür. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A bírósági ügyintéző az erre rendszeresített nyomtatványon rögzítheti a jogi képviselő által nem képviselt félnek a polgári peres eljárást kezdeményező keresetét, valamint viszontkeresetét, a beszámítását és az ellenkérelmet tartalmazó nyilatkozatát, továbbá jegyzőkönyvbe foglalhatja a jogi képviselő által nem képviselt félnek az egyéb polgári eljárást kezdeményező kérelmét.

(2) Ha törvény alapján a jogi képviselő által nem képviselt fél a folyamatban lévő polgári peres és nemperes eljárások során szóbeli kérelmét jegyzőkönyvbe mondhatja, a bírósági ügyintéző jogosult a jegyzőkönyvet felvenni."

27. § A Bür.

a) 7. § (1) bekezdés 3. pontjában a "Pp. 106. § (2) és (3)" szövegrész helyébe a "Pp. 150. § (2)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés 6. pontjában a "perköltség" szövegrész helyébe a "költség" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés 7. pontjában az "illetékfeljegyzési" szövegrészek helyébe a "költségfeljegyzési" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés 8. pontjában a "perköltségbiztosíték" szövegrész helyébe a "perköltség-biztosíték" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a "Pp. 111. § (2)-(4) bekezdése" szövegrész helyébe a "Pp. 119. § (1) bekezdés b)-e) pontja" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdés 14. pontjában a "Pp. 227. § (2)" szövegrész helyébe a "Pp. 357. § (2)" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdés 15. pontjában és a 12. § (4) bekezdés g) pontjában a "Pp. 101. §-a" szövegrész helyébe a "Pp. 144. §-a" szöveg,

h) 7. § (1) bekezdés 16. pontjában és a 12. § (4) bekezdés h) pontjában a "Pp. 104. §-a" szövegrész helyébe a "Pp. 147. §-a" szöveg,

i) 7. § (1) bekezdés 18. pontjában a "Pp. 257. § (1)" szövegrész helyébe a "Pp. 390. § (2)" szöveg,

j) 7. § (2) bekezdés 1. pontjában a "Pp. 3. § (6)" szövegrész helyébe a "Pp. 110. § (2)" szöveg,

k) 7. § (2) bekezdés 5. pontjában a "vélelem" szövegrész helyébe a "fikció" szöveg,

l) 7. § (2) bekezdés 11. pontjában a "Pp. 87. § (2)" szövegrész helyébe a "Pp. 101. § (3)" szöveg,

m) 13. § b) pontjában a "csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)" szövegrész helyébe a "Cstv." szöveg,

n) 14. § b) pontjában a "kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására" szövegrész helyébe a "kérelem érdemi vizsgálat nélküli visszautasítására" szöveg,

o) 15. § b) pontjában a "kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására" szövegrész helyébe a "kérelem érdemi vizsgálat nélküli visszautasítására" szöveg,

p) 15. § e) pontjában a "Har. 3. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe a "Har. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti" szöveg,

q) 15/A. § a) pontjában az "Are. tv. 33. § d) és e) pontja szerinti" szövegrész helyébe az "Are. tv. 33. § c) és d) pontja szerinti" szöveg, az "elutasítására" szövegrész helyébe a "visszautasítására" szöveg,

r) 15/A. § c) pontjában a "kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítására" szövegrész helyébe a "kifogás érdemi vizsgálat nélküli visszautasítására" szöveg,

s) 36/A. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "jogerősen vagy véglegesen" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a Bür. 12. § (2) bekezdés e) pontja.

18. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

19. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet Melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

20. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 1. a) pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

21. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 142. § (4a) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

22. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a "jogtanácsos" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

23. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésben a "közokirattal vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "közokirattal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

24. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

35. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés a) pontjában az "ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát" szöveg lép.

25. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

36. § A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (4a) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

26. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

37. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet Mellékletében a "jogtanácsost, a jogi előadót" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsost, az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadót" szöveg lép.

27. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

38. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontjában a "közokirat vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "közokirat, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 4. § (2a) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg

lép.

28. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 10. § (3a) bekezdésében és 35. § (1c) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

29. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

40. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3b) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

30. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

41. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 42. § (2a) bekezdésében és 19. melléklet I. 2. e) pont ea) alpontjában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 48. § (2) bekezdésében az "ügyvédi okiratban" szövegrész helyébe az "ügyvéd által ellenjegyzett okiratban" szöveg

lép.

31. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21/B. § (7) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

32. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés a) pontjában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

33. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

44. § A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

34. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében és 8. melléklet "A vállalkozási import engedély iránti kérelem kötelező mellékletei:" alcím a) pontjában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

35. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

46. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

36. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

47. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a "közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos" szövegrész helyébe a "közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

37. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

38. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

49. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg,

b) 37/D. § (5) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg

lép.

39. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés a) pontjában az "ügyvéd, illetve jogtanácsos" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

40. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

51. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontjában a "címpéldányát vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

41. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

52. § A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet

a) 19. § (6) bekezdés c) pontjában az "1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. §-a" szövegrész helyébe a "2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) és (2) bekezdése" szöveg,

b) 19. § (7) bekezdésében a "196. §" szövegrész helyébe a "325. §" szöveg

lép.

42. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében és 4. § (5) bekezdésében a "jogtanácsos, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített)" szövegrész helyébe a "közokiratba foglalt, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott" szöveg lép.

43. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A tagsági jogviszony visszavonása indokolással és a szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok vétkes megszegésére való hivatkozással történhet. A döntés ellen közigazgatási bírósághoz lehet fordulni."

44. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a "címpéldányát vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

45. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 252. cím 536.1. pontjában az "és részt vesz a peres és nemperes eljárásokban" szövegrész.

46. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

57. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

47. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

58. § A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

48. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi képviselő részére átadott vagy a jogi képviselő által visszaszolgáltatott biztonsági okmányokról a járási hivatal nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

"f) jogi képviselő ügyvédi kamarai azonosító száma, közjegyző esetén igazolványszáma;"

(2) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jogi képviselő részére átadott vagy a jogi képviselő által visszaszolgáltatott biztonsági okmányokról a járási hivatal nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)

"h) kamarai jogtanácsos jogi képviselő azon munkáltatójának neve és székhelye, amellyel fennálló, az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti munkaviszonya (a továbbiakban: munkaviszony) keretében a jogi képviseletet ellátja."

(3) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A biztonsági okmányokról vezetett nyilvántartásban rögzített adatokat a jogi képviselő, illetve az (5) bekezdés szerinti esetben a kamarai jogtanácsos munkáltatója a biztonsági okmányoknak az általa történt visszaszolgáltatásától számított öt évig köteles megőrizni.

(3) Az ügyvédi, vagy közjegyzői kamarai tagság megszűnése, szünetelése esetén a jogi képviselőnek az általa kezelt biztonsági okmányokat nyolc napon belül vissza kell szolgáltatni a járási hivatal részére.

(4) Kamarai jogtanácsos munkaviszonyának megszűnése, vagy tartós távolléte esetén a kamarai jogtanácsos munkáltatója köteles gondoskodni a biztonsági okmányok dokumentált módon történő átvételéről és másik kamarai jogtanácsos részére történő átadásáról.

(5) Ha a kamarai jogtanácsos munkáltatója jogutód nélkül megszűnik, vagy ha nincs olyan kamarai jogtanácsos, akinek a fel nem használt biztonsági okmányokat át lehetne adni, azokat nyolc napon belül vissza kell szolgáltatni a járási hivatal részére."

(4) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 7/A. § (3) bekezdésében a "jogi képviselő nevének és székhelyének feltüntetésével" szövegrész helyébe a "jogi képviselő nevének és székhelyének, kamarai jogtanácsos jogi képviselő esetén a 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatok feltüntetésével" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "annál a szervezetnél, amelynél a jogtanácsos működik" szövegrész helyébe az "a kamarai jogtanácsos 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti munkáltatójánál" szöveg

lép.

49. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíróság a kérelmet nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el; azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e rendelet eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a 14. § (1) bekezdés a) pont szerinti kérelem alaposnak mutatkozik, és a kérelmező jogainak védelme csak így biztosítható, erre irányuló kérelemre a bíróság a sérelmezett zálogjogosulti intézkedés folytatását - a határozatának meghozataláig terjedő időre - végzéssel azonnali hatállyal megtilthatja; a végzés ellen külön fellebbezésnek van helye, a fellebbezésnek az intézkedés folytatásának megtiltására nézve nincs halasztó hatálya."

(3) A 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bíróság az elkésett kérelmet visszautasítja, az alaptalan kérelmet elutasítja."

50. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

61. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet

a) 81. § (2) bekezdés h) pontjában az "ügyvédekre, a jogtanácsosokra" szövegrész helyébe az "ügyvédi tevékenységet gyakorlókra" szöveg,

b) 82. § (7) bekezdés c) pontjában az "ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal" szövegrész helyébe az "ügyvédi tevékenységet gyakorlókkal" szöveg, a "polgári jogi közvetítői" szövegrész helyébe a "polgári és közigazgatási jogi közvetítői" szöveg,

c) 82. § (7) bekezdés d) pontjában az "a jogi előadók" szövegrész helyébe az "az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók" szöveg

lép.

51. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

62. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 77. § (1) bekezdés a) pontjában az "ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát" szöveg lép.

63. § Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 258.1. pontjában az "és részt vesz a peres és nemperes eljárásokban",

b) 5. melléklet 6.1.7. pontjában az "1952. évi III." és a "75. §"

szövegrész.

52. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

64. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a "közokiratba vagy ügyvéd" szövegrész helyébe a "közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

53. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

65. § A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 11. § (6) bekezdésében a "nem utasította el" szövegrész helyébe a "nem utasította vissza, nem utasította el" szöveg, a "megszüntette" szövegrész helyébe a "nem szüntette meg" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében az "adósságrendezés iránti kérelmet elutasító" szövegrész helyébe az "adósságrendezés iránti kérelmet visszautasító vagy elutasító" szöveg

lép.

54. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

66. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésében a "jogtanácsost, a jogi előadót" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsost, az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadót, a jogászt" szöveg lép.

55. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik a jogi képviselet ellátása, továbbá a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével, a NAV tv. 4. §-a szerinti központi, területi szerv alkalmazottja a NAV központi, illetve területi szervének tevékenységét érintő körben - ideértve a polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokat, a közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokat is - a NAV szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint, külön meghatalmazás nélkül képviseli a NAV-ot."

56. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Ügyvédi tevékenységet gyakorló - az ügyvédi tevékenységét szüneteltető személy kivételével - nem lehet jogvédelmi képviselő."

(2) Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "ügyvédi megbízást" szövegrész helyébe az "ügyvédi tevékenység folytatására megbízást" szöveg,

b) 3. melléklet IV. 1. pontjában az "ügyvéd esetén a" szövegrész helyébe az "az ügyvédi" szöveg

lép.

57. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

69. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

58. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

70. § A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

59. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"91. § Egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, az európai közösségi jogászt, a kamarai jogtanácsost, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el."

(2) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. § (16) bekezdésében a "kézbesítési vélelemre" szövegrész helyébe a "kézbesítési vélelemre, illetve a kézbesítési fikcióra" szöveg lép.

60. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:)

"1. gazdasági társaság esetén teljes - cégnyilvántartás szerinti - cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, képviselőjének nevét és közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját,

2. gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát,"

(2) A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:)

"4. az 1-3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő adatairól, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát,"

61. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

73. § A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontjában az "ügyvéd" szövegrész helyébe az "ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos" szöveg lép.

62. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. alcíme a következő 29. §-sal egészül ki:

"29. § A 3. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásban a 2018. január 1-jét megelőzően törvényszéki nyilvántartásba vett jogtanácsosként teljesített gyakorlat a kamarai jogtanácsosi gyakorlattal azonosan minősül."

(2) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés b) pontjában a "jogtanácsosi" szövegrész helyébe a "kamarai jogtanácsosi" szöveg lép.

63. Záró rendelkezések

75. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet I. alcímében a "Jogász, jogtanácsos" sor helyébe a következő sor lép:

(Munkakörök, beosztásokABCDEFGHIJ
Ügyintézői munkakörök:)
Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai
nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász
**

2. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. alcím 1. pont 1.41. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)

"1.41. az ügyvédi tevékenységet gyakorlók arcképes igazolványa;"

2. Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. alcím 1. pont 1.42. alpontja.

3. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

önálló bírósági végrehajtó
irodájának címe
......................................................... telefonszám
ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
ítéletvégzésfizetési
meghagyás
bírósági
meghagyás
közjegyzői
határozat,
egyezség,
költségjegyzék
ingatlan-
nyilvántartási
határozat
felszámolói
értesítés
szerződés
megszűnését
eredményező
nyilatkozat
keresetlevél
A határozatot hozó bíróság/ingatlanügyi hatóság neve/közjegyző neve és székhelye1:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe2:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
A bírósági / ingatlan-nyilvántartási / közjegyzői határozat száma / a felszámolói értesítés iktatószáma3:
.........................................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglaló közjegyző neve, székhelye,
a közjegyzői okirat száma4:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékletei5:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A keresetlevéllel indult perben eljáró bíróság neve, székhelye, valamint a per ügyszáma6:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
A keresetlevél mellékletei7:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
II. A címzett adatai
név: .........................................................................................................................................................................
cím (bírósági / ingatlan-nyilvántartási határozat / felszámolói értesítés / keresetlevél szerint):
.................................................................................................................................................................................
kézbesítés helye:
.................................................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: ................................................aláírás:
.................................................................................................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
.................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
.................................................................................................................................................................................
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem
állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve:
.................................................................................................................................................................................
dátum: ................................................aláírás:
.................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
.................................................................................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
.................................................................................................................................................................................
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
.................................................................P. H.
________________________
1 A megfelelő aláhúzandó.
2 Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
3 A megfelelő aláhúzandó.
4-5 Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
6-7 Ezeket a keresetlevél végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni."

4. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

………………………………………………………………………………………………..
önálló bírósági végrehajtó
………………………………………………………………………………………………..
irodájának címe
......................................................................................telefonszám
...........................................................................ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről
A bírósági iratot / ingatlan-nyilvántartási iratot / felszámolói értesítést / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozatot és mellékleteit/keresetlevelet és mellékleteit1
............................................................................(dátum)....................órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett számára.
A címzett az iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
Név: ......................................................................................................................................................................
Cím (határozat / ingatlan-nyilvántartási határozat / felszámolói értesítés / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozat / keresetlevél2 szerint):
………………………………………………………………………………………………..
Kézbesítés helye:
………………………………………………………………………………………………..
II. A bírósági irat / ingatlan-nyilvántartási irat / felszámolói értesítés / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozat és mellékletei /keresetlevél és mellékletet3 átvételének módja
………………………………………………………………………………………………..
(az átvétel helye)
………………………………………………………………………………………………..
(ügyfélfogadási idő)
………………………………………………………………………………………………..
(az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január l-jét követően kiadott vezetői
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a
címzett nem természetes személy, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata
P. H.
IV. Tájékoztatás4
1. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési fikció a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság előtt megdönthető. A címzett az iratot
az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
2. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan fizetési meghagyást kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A fizetési meghagyással szemben a fizetési meghagyásos
eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 33. §-a szerint lehet ellentmondást előterjeszteni.
3. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan ingatlan-nyilvántartási határozatot kísérelt meg
kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A kézbesítési fikció ellen az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kifogás terjeszthető elő.
A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
4. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó felszámolói értesítést kísérelt meg kézbesíteni.
A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
5. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot
és mellékleteit kísérelt meg kézbesíteni. A címzett az iratot és mellékleteit az értesítésben foglaltak szerint veheti át
a kézbesítési végrehajtó irodájában.
6. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan keresetlevelet, illetve eljárást befejező érdemi
határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a címzett megadott címére a postai szolgáltató útján
kézbesíteni megkísérelt keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesíthetetlen - ide nem értve
a kézbesítési fikció eseteit, valamint azokat az eseteket, amikor a kézbesíthetetlenség oka a címzett halála vagy
megszűnése - és a kézbesíthetetlenség nem a bíróság vagy a postai szolgáltató érdekkörében felmerült elhárítható ok
miatt következett be.
_____________________
1 A megfelelő aláhúzandó.
2 A megfelelő aláhúzandó.
3 A megfelelő aláhúzandó.
4 A megfelelő aláhúzandó."

5. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 12. számú melléklet I. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:)

"g) mindazon személyeknek, akik a tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez csatolt iratokat aláírták

ga) a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya,

gb) az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintája, vagy

gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata, a 117/B. § (1a) bekezdésben foglaltak kivételével."

6. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében a "Jogász, jogtanácsos" sor helyébe a következő sor lép:

Munkakörök, beosztások(Fizetési osztályok
ABCDEFGHIJVezetői
pótlék)
Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai
nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász
**

7. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 72. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"72. Közjegyzők, szakértők, ügyvédi tevékenységet gyakorlók felügyelete feladatkör

Az I. besorolási osztályban:

jogász szakképzettség és jogi szakvizsga."

8. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet 1201. pontjában

a) az "ügyvédnek" szövegrész helyébe az "ügyvédnek vagy kamarai jogtanácsosnak" szöveg,

b) az "ügyvéddel" szövegrész helyébe az "ügyvéddel vagy kamarai jogtanácsossal" szöveg

lép.

Tartalomjegyzék