Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 28. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 33. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 14., 15., 27. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 40. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, és a 81. § (2) bekezdés a, d)-e) és g)-j) pontjában, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § b) pontjában, valamint a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 8/C. § (2) bekezdésében és 8/D. §-ában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. §-a" szöveg lép.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében az "- az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint -" szövegrész helyébe az "- az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerint -" szöveg lép.

3. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. § A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15/B. § (4) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló törvény bevallások utólagos vizsgálatára vonatkozó" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény adóellenőrzésre vonatkozó" szöveg lép.

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 73. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6a) A (6) bekezdés szerinti végrehajtás iránti megkeresést követő változás-bejelentések során csak a bejelentéssel érintett negyedév tekintetében bekövetkezett összegváltozásokat kell az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni."

5. § Az R1. a következő 199. §-sal egészül ki:

"199. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 73. § (6a) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben első alkalommal a 2018. első negyedévet érintő változás-bejelentés kapcsán kell alkalmazni."

6. § Az R1. 72. §-ában a "Gyvt. 24. §-ának (8) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a Gyvt. 24. § (8) bekezdésében és e rendelet 73. § (6) bekezdésében" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1. 73. § (6) bekezdésében az "adók módjára történő" szövegrész.

5. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

8. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

1. 79. § (1) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 106. § (4) bekezdésében" szöveg,

2. 79. § (8) bekezdésében az "Art. 35. §-a (2) és (5) bekezdésének" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 59. § (1) és (3) bekezdésének" szöveg,

3. 79/A. §-ában az "Art. 164. §-a (6)-(8) bekezdésének" szövegrész helyébe az "Avt." szöveg,

4. 88/A. § (2) bekezdésében az "Art." szövegrészek helyébe az "adóigazgatási rendtartásról szóló törvény" szöveg

lép.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (8) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 11. pontjában" szöveg lép.

7. A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § A tandíjhitelhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének feltételeiről szóló 23/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 93. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe az "az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben" szöveg lép.

8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

1. 27/B. §-ában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)" szöveg,

2. 31. § (5) és (6) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése" szövegrészek helyébe az "az Art. 50. §-a" szöveg

lép.

9. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó egészségügyi államigazgatási szerv a gyógyszertár helye szerint illetékes adóhatóság részére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 93. §-a szerint szolgáltat adatot."

13. § Az R2. 6/A. § (1) bekezdés d) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában" szöveg lép.

10. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

14. § A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni."

15. § Az R3. 11/A. § (2) bekezdés a) pontjában és a 2. melléklet 2. pont i) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

16. § Hatályát veszti az R3. 11/G. § (2) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően" szövegrész.

11. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

12. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

18. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti" szöveg lép.

13. Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §" szöveg lép.

14. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

20. § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

15. Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet

1. 8/B. § (4) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény" szöveg,

2. 8/D. § (8) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "az Art." szöveg

lép.

16. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

22. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. §-a" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

17. A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

23. § A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

18. A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása

24. § A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 1. § (2) bekezdés c) pont ce) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény" szöveg lép.

20. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

26. § A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

21. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja" szöveg lép.

22. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdés i) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

23. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

29. § A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

1. 9/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)" szöveg,

2. 11. § (15) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 54. § (5) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe az "az Art. 266. § d) pontja" szöveg

lép.

24. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

30. § A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

25. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

26. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás behajtása érdekében a Főigazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot."

27. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló törvény" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény" szöveg lép.

28. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

34. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés d) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja" szöveg lép.

29. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A. § (5) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

30. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

1. 4. § (2) bekezdés b) pontjában és 6. § (1) bekezdés d) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény szerint" szöveg,

2. 6. § (1) bekezdés d) pont db) pontjában az "a köztartozásmentes adózói adatbázisban," szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban," szöveg

lép.

31. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

37. § A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

32. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló törvény" szöveg lép.

33. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A központosított illetményszámfejtés keretében)

"c) a személyi jövedelemadózással összefüggő foglalkoztatói, kifizetői feladatok ellátása, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerint teljesített biztosítotti bejelentések és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése, valamint 56. § (1) bekezdése szerinti bevallások elkészítése,"

[a Kincstár által biztosított, fejlesztett és működtetett számítógépes programon (a továbbiakban: illetményszámfejtő program) keresztül valósul meg.]

40. § Az R4. 62/A. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A foglalkoztató)

"h) a nyugdíjban, illetve korhatár előtti ellátásban részesülő foglalkoztatott az illetékes nyugdíjfolyósító szervtől, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők rehabilitációs szervtől kapott határozatát (rehabilitációs kártya), a rokkantsági ellátást, rehabilitációs ellátást megállapító szerv határozatát, valamint a külföldi illetékesség adatait igazoló dokumentumokat"

(a megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton küldi meg a Kincstárnak legkésőbb az azok beérkezését, átvételét követő harmadik munkanapig.)

41. § Az R4. 62/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A foglalkoztató az Art. 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti, a személyi juttatásokat terhelő, továbbá azokkal összefüggésben felmerülő, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettségét és azok önellenőrzését a Kincstár útján teljesíti."

42. § Az R4. 62/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kifizető ez irányú döntése esetén a Kincstár a fizetési jegyzékek elektronikus úton történő közléséhez informatikai felületet biztosít, amelyen keresztül a foglalkoztatott az illetményszámfejtő programban előállított fizetési jegyzéket elektronikus formában elérheti."

43. § Az R4. 62/H. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Kincstár a személyi jövedelemadó megállapításával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében elkészíti az adóévet követő év január 31-én jogviszonyban álló foglalkoztatottaknak az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti összesített igazolását.

(2) A Kincstár az általa készített, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti összesített igazolást a foglalkoztatott részére történő átadására jogszabályban meghatározott határnapot megelőző ötödik munkanapig elektronikus úton átadja a foglalkoztatónak."

44. § Az R4. 82. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az, akit)

"a) az Art. 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 3. pontjában vagy 16. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. pontjában, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-ában foglalt, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása,"

(miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.)

45. § Az R4. 179. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A helyi önkormányzat foglalkoztató esetén az Art. 16. § (1) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja szerinti bejelentési és az Art. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti bevallási kötelezettség teljesítése során a 2017. január 1-jét megelőző időszakra technikai adószámon benyújtott bevallások önellenőrzése az eredetileg beadott bevallásban feltüntetett technikai adószámon történik."

46. § Az R4. 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

47. § Az R4.

1. 62/E. § (1) bekezdésében az "a foglalkoztató rendelkezésére bocsát" szövegrész helyébe az "elektronikus úton a foglalkoztató rendelkezésére bocsát" szöveg,

2. 62/E. § (2) bekezdésében a "küld meg" szövegrész helyébe az "elektronikus úton küld meg" szöveg,

3. 62/G. §-ában az "igazodóan papír alapon" szövegrész helyébe az "igazodóan, amennyiben a papíralapú megküldést jogszabályi előírás nem indokolja elektronikus úton" szöveg,

4. 62/H. § (3) bekezdésében az "az Art. 46. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet" szöveg,

5. 167/A. § (2) bekezdésében 5. pontjában az "az Art. 22. § (1) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásáról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról" szöveg,

6. 167/B. § (3) bekezdésében az "az Art. 22. § (1) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott adózási módokra vonatkozó választásról, kizárólag adómentes tevékenység végzéséről, az adómegállapítás különös módjának alkalmazásáról tett" szöveg,

7. 167/B. § (4) bekezdésében a "17/A. § (8)" szövegrész helyébe a "43. § (7)" szöveg,

8. 1. melléklet I. pont 1. alpont a) pontjában az "a 8-10. cím" szövegrész helyébe az "a 8-11. cím" szöveg,

9. 5. melléklet A:18 mezőjében a "fejezetet irányító szerv" szövegrész helyébe az "elkülönített állami pénzalap kezelő szerve" szöveg

lép.

48. § Hatályát veszti az R4. 62/D. § (2) bekezdés d) pontjában a "kivéve, ha a foglalkoztatott annak elektronikus úton történő közlését kéri" szövegrész.

34. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

49. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hallgatói hitelszerződés alapján fennálló tartozás törlesztésére és behajtására az e rendeletben meghatározott szabályok, továbbá - a végrehajtáshoz való jog elévülési idejére vonatkozó rendelkezések kivételével - az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Avt.) meghatározott rendelkezések az irányadóak. A végrehajtáshoz való jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el, a végrehajtáshoz való jog elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. A törlesztési kötelezettség kezdete - a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 32. §-ban foglaltak kivételével - a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a 40. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napja."

50. § Az R5.

1. 24. §-ában az "Art." szövegrész helyébe az "Art., az Avt.",

2. 14. § (7) bekezdésében az "Art. 177. § (1) bekezdésében meghatározott" szövegrész helyébe az "adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 111. §-a szerinti"

szöveg lép.

35. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

51. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-ában" szöveg lép.

36. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a" szöveg lép.

37. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

53. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény" szöveg lép.

38. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1. 1. § nyitó szövegrészében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 50. §-a szerint" szöveg,

2. 2. §-ában "az Art. 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által" szövegrész helyébe az "az Art. 50. §-a szerint" szöveg,

3. a 2/A. §-ában és a 3. §-ában az "az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által" szövegrész helyébe az "az Art. 50. §-a szerint" szöveg,

4. 5. § (1) bekezdésében az "az Art. 31. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "az Art. 50. §-a" szöveg,

5. 6. § (1) és (2) bekezdésében az "Az Art. 31. § (2) bekezdés" szövegrész helyébe az "Az Art. 50. §-a" szöveg

lép.

39. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

55. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában foglaltak szerinti" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti" szöveg lép.

40. A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. § A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról szóló 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § 5. pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja" szöveg lép.

41. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja" szöveg lép.

42. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A beszedési megbízás érvényesítése után fennmaradó tartozás végrehajtásának foganatosítása érdekében az igazgatóság megkeresi az állami adóhatóságot."

43. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

59. § A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja szerint" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint" szöveg lép.

60. § Hatályát veszti a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

1. 1. melléklet 146.1. pont b) pontja,

2. 1. melléklet 149.2. pont c) pontja.

44. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. § A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

1. 8. § b) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)" szöveg, az "az Art. szerinti együttes adóigazolást" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást" szöveg,

2. 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Art. szerinti együttes adóigazolást" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást" szöveg

lép.

45. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 32/A. § (1) bekezdés e)-g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:]

"e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;"

63. § Az R6. 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni."

64. § Az R6. a következő 32/B. §-sal egészül ki:

"32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

(2) Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki."

65. § Az R6. 36. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 32/A. § (1) bekezdés e)-g) pontját, a (2) bekezdését és a 32/B. §-át a 2018. január 1-jét követően teljesített kifizetésekre kell alkalmazni."

46. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

66. § A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 22. pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 38. pontja" szöveg lép.

47. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő I/A. fejezettel egészül ki:

"I/A. FEJEZET

AZ ÁLLAMI ADÓ- ÉS VÁMHATÓSÁG HATÁSKÖRE

3/A. § (1) Az állami adó- és vámhatóság jár el

a) az adó, a költségvetési támogatás,

b) az adó-visszaigénylés, -visszatérítés,

c) az állami garancia (kezesség) kiutalása és visszakövetelése,

d) az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása,

e) az általános közigazgatási rendtartás alapján a végrehajtás tekintetében a hatáskörébe tartozó kötelezettségek,

f) az önkormányzatokat megillető helyi adóval, illetve a gépjárműadóval összefüggő tartozások megkeresés alapján történő végrehajtása

ügyében, feltéve, hogy azt törvény vagy kormányrendelet nem utalja más hatóság vagy adóhatóság hatáskörébe.

(2) A csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a vagyonrendezési, a kényszertörlési és adósságrendezési eljárásban az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó követelések és az általános közigazgatási rendtartás alapján megelőzően végrehajtásra átadott fizetési kötelezettségek tekintetében hitelezőként az állami adó- és vámhatóság jár el.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt követelések tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehajtás foganatosítójaként az állami adó- és vámhatóság jár el.

(4) A lakáscélú állami támogatások igénylésével összefüggésben a számlák valódiságát, valamint ezzel kapcsolatosan a támogatások igénybevételének jogszerűségét - a hitelintézet megkeresése alapján - az állami adó-és vámhatóság ellenőrzi.

(5) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a fémkereskedelemről szóló törvényben meghatározott bírság és egyéb költség végrehajtása.

(6) Az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény alapján a dohánytermék kiskereskedelmi piacfelügyelete során kiszabot bírság végrehajtása.

(7) Az állami adó- és vámhatóság jár el - jogszabályban meghatározott eltéréssel - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) hatálya alá tartozó fizetési kötelezettség elszámolásával kapcsolatos eljárásban, ide nem értve azokat a fizetési kötelezettségeket, amelyek az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartoznak."

68. § (1) Az R7. 5. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Központi Irányítás)

"k) jogszabályi kijelölés alapján szakhatóságként jár el;"

(2) Az R7. 5. §-a a következő t) ponttal egészül ki:

(A Központi Irányítás)

"t) végzi a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának teljesítésével, illetve az közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésével kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére jogszabályban meghatározott adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatokat."

69. § Az R7. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § A megyei igazgatóságok ellátják

a) a NAV szervezetén belül behajtási jogsegéllyel kapcsolatos, az Aktv. 4. § (4) bekezdés 5. pontjában megjelölt kapcsolattartó szerv részére meghatározott feladatokat,

b) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény szerint kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésére továbbá a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó jelentések kezelésével, ellenőrzésével, bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, valamint

c) a csak a Magyarországon érvényes, valamint az egynél több tagállamban érvényes engedélyeknek az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos feladatokat, valamint a 21. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést."

70. § Az R7. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Repülőtéri Igazgatóság ellátja a csak a Magyarországon érvényes, valamint az egynél több tagállamban érvényes engedélyeknek az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikkében meghatározott migrálással kapcsolatos feladatokat, valamint a 21. cikk (2) bekezdése szerinti utólagos adatrögzítést."

71. § (1) Az R7. 35. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3b) A felettes szerv célszerűségi, szakmai szempontok alapján - a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - az illetékes területi szervet az áruátengedést követő ellenőrzés lefolytatására kijelölheti."

(2) Az R7. 35. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Vámkódex 22. cikke szerinti kérelem vagy engedély kapcsán AEO feltételek vizsgálata, nyomon követése érdekében a szükséges eljárási cselekményt a 40. § vagy a 69. § alapján eljáró igazgatóság folytatja le."

(3) Az R7. 35. § (6) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (5) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei igazgatóság, vagy ha a kérelmező székhelye a Repülőtéri Igazgatóság illetékességi területén van, a Repülőtéri Igazgatóság végzi]

"f) Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i, 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 73. cikke szerinti egyszerűsítés engedélyezését, kivéve kapcsolatban álló személyek közötti ügyletekkel kapcsolatos engedélyezését."

(4) Az R7. 35. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A Vámkódex 173. cikk (3) bekezdéshez kapcsolódó vám-árunyilatkozat módosítására az a megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri igazgatóság jogosult, amelyiknél a módosítással érintett vám-árunyilatkozatot az alapeljárás során benyújtották."

72. § Az R7. 56/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"56/A. § (1) Az Art. 59. § (1) bekezdés b)-g) pontja, valamint 60. §-a alapján, kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személlyel szembeni határozatot, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) 48. § (4) bekezdése, 65. § (9) bekezdése, 90. § (3) bekezdése, 91. § (7) bekezdése, 102. §-a, valamint a 113. § (3) bekezdése szerinti döntést - figyelemmel a 81/A. §-ban foglaltakra - az a megyei igazgatóság hozza meg, amely az eredeti adós-adózó adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, kivéve a törvényi kezesség esetét.

(2) A 81/A. §-ban foglaltakra is figyelemmel az Art. 59. § (1) bekezdés a), h) és i) pontja szerinti határozatot a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy, az Art. 59. § (3) bekezdése szerinti határozatot a fióktelep, az Avt. 90. § (4) bekezdése szerinti határozatot az árverés nyertese, az Áfa törvény 150. §-a szerinti határozatot a kezes adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei igazgatóság hozza meg."

73. § Az R7. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"60. § A KAVIG folytatja le az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó, az állami garancia (kezesség) beváltásához kapcsolódó eljárást."

74. § Az R7. 61. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)

"j) az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXVIII. törvény és az áruk ideiglenes behozatali eljárás alá vonására vonatkozó A. T. A. igazolványról szóló Vámegyezmény és módosítása kihirdetéséről szóló 2017. évi CLXIX. törvény szerinti ATA- és CPD-igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekkel vagy szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, továbbá a tagállamokkal történő koordinációs feladatok ellátása;"

75. § Az R7. 63. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik]

"i) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. mellékletében és az Art. XIII. fejezetében meghatározott külföldi illetőségű adózók adóügyeiben, valamint az Art. XXIII. fejezetében meghatározott adóügyekben."

76. § Az R7. 91. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szakértői Intézet)

"d) termékhamisítási ügyekben fizikai, kémiai vizsgálatokat végez, és azzal kapcsolatosan véleményt ad ki;"

77. § Az R7. 91. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szakértői Intézet)

"f) ügyfél kérelmére tarifális besorolásra vagy laboratóriumi vizsgálatra vonatkozó, illetve jövedéki termékek adójogi minősítését tartalmazó szakmai véleményt ad ki;"

78. § Az R7. 98. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló 2017. november 14-i EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja."

79. § Az R7.

1. 5. § s) pontjában az "adatait." szövegrész helyébe az "adatait;" szöveg,

2. 10/B. § (1) bekezdésében, valamint a 78. § (1) és (3) bekezdésében az "az Art. szerinti" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti" szöveg,

3. 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés f) pontjában, 66. § nyitó szövegrészében és 66. § c) pontjában az "a vámhatóság" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság" szöveg,

4. 15. § (3) bekezdésében az "uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 47. §-a" szövegrész helyébe az "uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 130. §-a" szöveg,

5. 19. § (1) bekezdésében az "az állami adó- és vámhatóság vezetője" szövegrész helyébe a "felettes szerve", a "Vtv. 108. §" szövegrész helyébe a "Vtv. 201. §" szöveg,

6. 20. §-ában az "az Art. 87. § (1) bekezdés c), illetve d) pontja szerinti ellenőrzés" szövegrész helyébe az "a jogkövetési vizsgálat" szöveg,

7. 22. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Art. 85/A. §-a szerinti" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti" szöveg,

8. 22. § (1) bekezdés b) pontjában az "az adóigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés" szövegrész helyébe az "az adóigazolvánnyal és az adóazonosító jelnek az elektronikus személyazonosító igazolvány tárolóelemén történő elhelyezésével kapcsolatos ügyintézés" szöveg,

9. 26. §-ában az "az Art. 131. § (1)-(3) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az Art. 147. §-a szerinti" szöveg,

10. 27. § (2) és (3) bekezdésében, a 80. § (2) bekezdésében az "az Art. 14. § (4) bekezdése vagy az Art. 99. § (1a) bekezdése alapján" szövegrész helyébe az "az Art. alapján" szöveg,

11. 28. § (1) bekezdésében az "Az Art. szerinti" szövegrész helyébe az "Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti" szöveg,

12. 28. § (3) bekezdésében az "az egyes adókötelezettségekre irányuló ellenőrzés, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés" szövegrész helyébe a "jogkövetési vizsgálat" szöveg,

13. 32. §-ában az "az Art. 151. §-a szerinti" szövegrész helyébe az "az Art. 76. §-a szerinti" szöveg,

14. 33. §-ában az "Az Art. 131. § (1)-(3) bekezdés szerinti" szövegrész helyébe az "Az Art. 147. §-a szerinti" szöveg,

15. 39. § (1) bekezdésében a "Vtv. 57. §-ban" szövegrész helyébe a "Vtv. 146. §-ban" szöveg,

16. 39. § (2) bekezdésében a "Vtv. 47. §-ban" szövegrész helyébe a "Vtv. 130. §-ban" szöveg,

17. 47. § (2) és (3) bekezdésében a "Vtv. 108. §-a" szövegrész helyébe a "Vtv. 201. §-a" szöveg,

18. 54. § (3) bekezdésében az "utólagos ellenőrzés" szövegrész helyébe az "adóellenőrzés" szöveg,

19. 58. §-ában az "az Art. 118. §-a vagy 119. §-a szerinti ellenőrzést, illetve az Art. 132/C. § (2) bekezdésében meghatározott valódiságvizsgálatot" szövegrész helyébe az "a jogkövetési vizsgálatot" szöveg,

20. 59. §-ában az "Az Art. 9. § (3) bekezdése szerinti" szövegrész helyére az "Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 20. § (3) bekezdése szerinti" szöveg,

21. 63. § (5) bekezdésében az "az Art. 87. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti ellenőrzés" szövegrész helyébe az "a jogkövetési vizsgálat" szöveg,

22. 66. §-ának nyitó szövegrészében az "a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat" szövegrész helyébe az "a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat és a jövedéki ügyek intézését" szöveg,

23. 90. § (1) bekezdés b) pontjában az "az Art. 88. § (6) és (7) bekezdése, valamint az Art. 119. §-a szerinti ellenőrzéseket" szövegrész helyébe az "az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 82. §-a szerinti ellenőrzéseket, valamint a jogkövetési vizsgálatokat" szöveg

lép.

80. § Hatályát veszi az R7.

1. 5. § l) pontja,

2. 6. § (3) bekezdése,

3. 19. § (6) bekezdése,

4. 29. § (4) bekezdése,

5. 35. § (3a) bekezdése,

6. 74. § (1) bekezdésében "Art. szerinti" szövegrész,

7. 1. melléklet B) rész 4. pontjában az "1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. (helyrajzi szám: 38236/575);" szövegrész.

48. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

81. § A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 45. § (1) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adók módjára behajtandó köztartozás legkisebb behajtható összegét" szövegrész helyébe a "10 ezer forintot" szöveg lép.

49. A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet módosítása

82. § A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165-167. §-a szerinti" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 206-210. §-a szerinti" szöveg lép.

50. Az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

83. § Az "EUROVEGAS" Entertainment & Casino Park Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt", valamint az "Ipari Terület Bezenye" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete kötelezettségteljesítéséhez szükséges intézkedésekről, valamint egyes gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2016. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. §-ában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezdése szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 3. pont szerinti, a foglalkoztatottak bejelentésével kapcsolatos kötelezettségét, az Art. 50. §-a szerinti" szöveg lép.

51. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

84. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdés a) pontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (13) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 101. § b) pontja" szöveg lép.

52. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

85. § A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. pont 1.4. alpontjában az "az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint" szövegrész helyébe az "az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerint" szöveg lép.

53. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

86. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kincstár elnöke a 9. § (2) bekezdés f) pontja szerinti feladatok ellátását az (1) és (2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglaltaktól eltérően szabályozhatja, amelyről köteles az érintett intézményt előzetesen tájékoztatni, valamint e szabályokat a Kincstár honlapján közzétenni."

54. Záró rendelkezések

87. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38-39. ponttal egészül ki:

SorszámSzabályozott szakma megnevezéseHatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni
"38.Vámügynökadópolitikáért felelős miniszter
39.Vámtanácsadóadópolitikáért felelős miniszter"

2. melléklet a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő sorral egészül ki:

(KötelezettTartalomCímzettHatáridőMegjegyzés)
"29Egészségbiztosítási Alap kezelő
szerve
az Egészségbiztosítási Alapból
finanszírozott egészségügyi
intézményt megillető, de
engedményezés alapján más
szervezet részére kiutalt
támogatási összegek kimutatása
egészségügyi intézményenként és
engedményezett szervezetenként
Kincstárhavonta, a tárgyhónapot követő
hónap 10-éig

Tartalomjegyzék