48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott hatáskörömben eljárva,

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosítása tekintetében a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében,

a vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet módosítása tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 9. és 12. pontjában,

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában,

az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az útvonal-kijelölés díjáról szóló 12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet tekintetében az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet 8. §-a (2) bekezdésében,

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 11. és 12. alpontjában,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-ának (5) bekezdésének j) és p) pontjában,

a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet módosítása tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (2) bekezdésének a)-b) pontjában,

a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 2. alpontjában,

a közútkezelői rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásokról szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában,

az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában,

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosítása tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában,

a repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában,

a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. és 16. alpontjában, a koordinált repülőtereken a résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (1) bekezdésének p) pontjában,

az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában,

a kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

az egyes munkaköri megnevezésekről szóló 6/2000. (IX. 13.) KöViM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában,

a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,

a hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában,

az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdésének o) pontjában,

a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) és l) pontjában,

a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének h) és j) pontjában,

a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének j) pontjában,

a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének k) és p) pontjában,

az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról szóló 18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában,

a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,

az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet tekintetében víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének k) és l) pontjában,

az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, valamint a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában,

a légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (1) bekezdésének l) pontjában,

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet tekintetében

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében,

a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM

rendelet módosításáról szóló 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,

az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában,

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában,

a közösségi kikötőbe érkező, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének d) és v) pontjában,

a légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosításáról szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-a (1) bekezdésnek l) pontjában,

a Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekről szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,

a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének x) pontjában,

a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 21. alpontjában,

a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában,

a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában,

a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (2) bekezdésének h) pontjában,

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 50/A. §-a (2) bekezdésének h) pontjában,

a tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában,

a légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában,

a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet tekintetében közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 14. és 19. alpontjában,

a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosítása tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-a (1) bekezdésének f) pontjában,

a súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 22. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,

a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,

a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 19. pontjában,

a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában,

a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában,

a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában,

a Budai MÁV Kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 63/2007. (VI. 29.) GKM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában,

a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 22. pontjában,

a léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának (1) bekezdésének l) pontjában, (2) bekezdésének e) és k) pontjában,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt feladatkörben eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel egyetértésben,

a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésnek 11. és 17. pontjában,

az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet, valamint az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 15. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosítása

1. §[1]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendelet módosítása

2. §[2]

A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet módosítása

3. §[3]

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása

4. §[4]

A bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet módosítása

5. §[5]

A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosítása

6. §[6]

Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosítása

7. §[7]

A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosítása

8. §[8]

Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet módosítása

9. §[9]

A repülőtér üzemben tartási engedélyéről szóló 24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet módosítása

10. §[10]

A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet módosítása

11. §[11]

A bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet módosítása

12. §[12]

A koordinált repülőtereken a résidőkiosztás egységes szabályairól szóló 5/2000. (III. 10.) KHVM rendelet módosítása

13. §[13]

Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet módosítása

14. §[14]

A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

15. §[15]

A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet módosítása

16. §[16]

A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet módosítása

17. §[17]

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

18. §[18]

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosítása

19. §[19]

A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosítása

20. §[20]

A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosítása

21. §[21]

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosítása

22. §[22]

A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet módosítása

23. §[23]

A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet módosítása

24. §[24]

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

25. §[25]

A víziközlekedés irányítására és hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

26. §[26]

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

27. §[27]

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet módosítása

28. §[28]

Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

29. §[29]

Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

30. §[30]

A légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosítása

31. §[31]

A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

32. §[32]

A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet módosítása

33. §[33]

A közösségi kikötőbe érkező, illetve onnan induló tengeri hajókra vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről szóló 47/2004. (IV. 22.) GKM rendelet módosítása

34. §[34]

A Ro-Ro személyhajókra vonatkozó különös stabilitási követelményekről szóló 54/2004. (IV. 22.) GKM rendelet módosítása

35. §[35]

A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet módosítása

36. §[36]

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosítása

37. §[37]

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet módosítása

38. §[38]

A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

39. §[39]

A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

40. §[40]

A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása

41. §[41]

A légiközlekedési balesetek, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek szakmai vizsgálatának szabályairól szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

42. §[42]

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

43. §[43]

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosítása

44. §[44]

A súlyos víziközlekedési balesetek és a rendkívüli hajózási események vizsgálatának részletes szabályairól szóló 9/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

45. §[45]

A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosítása

46. §[46]

A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet módosítása

47. §[47]

A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

48. §[48]

A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

49. §[49]

A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

50. §[50]

Hatályukat vesztő rendeletek és rendelkezések

51. § Hatályát veszti

1. az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal-kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az útvonal-kijelölés díjáról szóló 12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet,

2. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 105. §-a és az azt megelőző alcím,

3. a közútkezelői rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásokról szóló 15/1996. (V. 7.) KHVM rendelet,

4. a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról szóló 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet,

5. egyes munkaköri megnevezésekről szóló 6/2000. (IX. 13.) KöViM rendelet,

6. a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (V. 27.) KöViM rendelet 11. §-ának az " , egyidejűleg hatályát veszti" szövegrésze és a)-d) pontja,

7. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról szóló18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet,

8. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet módosításáról szóló 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet,

9. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról szóló 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet,

10. a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet,

11. az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM-KöM-PM együttes rendelet módosításáról szóló 45/2004. (IV. 15.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet,

12. a légi járművek és légi jármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet módosításáról szóló 50/2004. (IV. 22.) GKM rendelet,

13. a közúti járművezetői vizsga és az egyes közúti közlekedési szakképesítésekkel összefüggő vizsgák díjairól szóló 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 42/2005. (VI. 11.) GKM rendelet,

14. a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése és 3. §-a,

15. a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet,

16. a Budai MÁV Kórház fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről szóló 63/2007. (VI. 29.) GKM rendelet,

17. a közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről szóló 117/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 42/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet.

2010. január 1-jén hatályba lépő módosítások

52. § Hatályát veszti

1. a bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében a "büntetlen előéletű," szövegrész,

2. a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja, 8. § (2) bekezdésének b) pontja,

3. a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 3. § (3) bekezdésének első mondata, 6. § (1) bekezdés c) pontjában az "a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában," szövegrész,

4. az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja, 3. § (3) bekezdésének első mondata,

5. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja, 1. melléklet a) pontja.

Záró rendelkezések

53. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 52. § 2010. január 1-jén lép hatályba.[51]

54. § (1) Az 1-50. §, valamint az 1-4. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

1. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez[52]

2. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez[53]

3. melléklet a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelethez[54]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[51] Hatálybalépése előtt módosította az 51/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 1. § -a.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 54. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Tartalomjegyzék