Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggésben történő módosításáról

A Kormány

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. § b) pontjában,

az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában,

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában,

a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés h) pontjában,

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), n) és q) pontjában,

a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában,

a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában,

a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében,

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15/A. §-ában,

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában,

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában,

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés b), n) és q) pontjában,

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában,

az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (1) bekezdésében,

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontjában,

a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében,

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 13. pontjában,

az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében,

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában,

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének másodfokú eljárása során hozott elsőfokú végzése elleni fellebbezés elbírálására a központi szerv jogosult."

2. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. § A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

3. A katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása[1]

4. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló rendelet szerinti kijelölő hatóságként a Kormány a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt jelöli ki."

5. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása

7. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. sorában az "Országos Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, a "rendészetért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

6. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) dönt."

(2) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, a Főfelügyelőség az eredménytelenség megállapítását követő 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból."

7. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek."

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A koordináló szervezetet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt."

(3) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn."

(4) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A tárgyévi biztosíték felhasználását a gyártó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg kezdeményezheti. A Főfelügyelőség az egyetértéséről a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig dönt."

8. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártók 3. §-ban, 4. §-ban és 6. §-ban meghatározott kötelezettségeinek átvállalására és teljesítésére létrehozott koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt."

(2) A hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a koordináló szervezet vagy a gyártó (a továbbiakban együtt: kötelezett) az e rendeletben meghatározott kötelezettségének az ismételten kiszabott bírság ellenére sem tesz eleget, a Főfelügyelőség az e tény megállapítását követő 90. napon a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból. Az engedély visszavonását kimondó határozat kézhezvétele és jogerőre emelkedése közötti időszakban a koordináló szervezet a tevékenységével összefüggő új szerződést már nem köthet."

9. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve

a) az orvostechnikai eszköznek való minősítés esetében,

b) az orvostechnikai eszköz osztályba sorolása, nyilvántartásával kapcsolatos döntések esetében,

c) az orvostechnikai eszköz forgalmazásának és használatának korlátozása és megtiltása iránt indult eljárásokban,

d) az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével és nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokban,

e) az orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatára való kijelöléssel kapcsolatos eljárásokban,

f) az egyedi méretvétel alapján készült orvostechnikai eszközök társadalombiztosítási támogatásához szükséges ellenőrzésre irányuló eljárásokban,

g) az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárásokban,

h) azon eljárásokban, amelyek során a Hivatal másodfokon hoz első fokú végzést, és

i) az orvostechnikai eszközök eseti használatbavételével kapcsolatos döntések esetében."

(2) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Hivatal látja el az orvostechnikai eszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével kapcsolatos kijelölő hatósági feladatokat."

10. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A betétdíjas termék gyártója e rendelet szerinti visszagyűjtési és visszaváltási kötelezettségének, illetve forgalmazója e rendelet szerinti visszaváltási kötelezettségének teljesítését átvállaló koordináló szervezet e tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt."

(2) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn."

11. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §-a.

12. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

[Közlekedési hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el:]

"l) a forgalmazási követelmények szabályozása tekintetében a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó vasúti és közúti termékek megfelelőségértékelését végző megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése, ellenőrzése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényszerinti szolgáltatás felügyelete"

[során.]

(2) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:]

"16. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával (vizsgakötelezettség alóli mentesítésével), a vizsgabiztosi, szakoktatói és iskolavezetői tevékenység engedélyezésével és szakfelügyeletével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletét és a szakfelügyelethez kapcsolódó bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzékvezetése, az engedélyezett képző szervek nyilvántartása, tansegédletek meghatározása,"

[során.]

(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A KEKKH hatósági eljárásaiban az útiokmány-nyilvántartás vezetése, a származás-ellenőrzés, az előzetes eredetiségvizsgálat, a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és a közlekedési pontrendszerrel összefüggő eljárások kivételével a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható."

(2) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott közúti közlekedési igazgatási és nyilvántartási ügycsoportba tartozóan a KEKKH által elsőfokú hatósági jogkörben hozott döntések tekintetében másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja jár el."

14. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Inytv. 72-74. §-a és 75. § (1) bekezdése szerinti ingatlanügyi hatóságként, a hozzáférési jogosultság megadására vonatkozó határozat meghozatalára, valamint az Inytv. 75. § (4) bekezdésében meghatározott, a hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában a határozat meghozatalára jogosult ingatlanügyi hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki. A hozzáférési jogosultság visszavonása vagy felfüggesztése esetén ki kell kérni a miniszter véleményét."

15. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § (1) Az NPI természetvédelmi szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenőrzés végzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

(2) A Kormány a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 15/A-15/C. §-ában foglalt feladatok ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI-t jelöli ki."

(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a 6. számú mellékletben kijelölt felügyelőségek járnak el az e mellékletben meghatározott illetékesség szerint."

(3) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

18. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/F. § (4) bekezdésében a "földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szöveg lép.

16. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § Hatályát veszti a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdése.

17. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás]

"d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság"

[(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.]

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban Igazgatóság)."

22. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Igazgatóság" szöveg, 7. § (5) bekezdésében az "a Hivatalnál" szövegrész helyébe az "az Igazgatóságnál" szöveg, az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternél" szövegrész helyébe az "a Hivatalnál" szöveg, 7. § (6) bekezdésében az "a Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az Igazgatósághoz" szöveg, az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Igazgatóság" szöveg, az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg, 7. § (7) bekezdésében az "Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 2. § a) pontja.

19. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás]

"d) az országos illetékességgel rendelkező Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)"

[(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.]

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A határátkelőhelyen előterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet a Rendőrség köteles haladéktalanul - elektronikus úton - döntésre felterjeszteni az Igazgatósághoz."

25. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Igazgatóság" szöveg, 10. § (5) bekezdésében az "a Hivatalnál, vagy az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternél" szövegrész helyébe az "az Igazgatóságnál, vagy a Hivatalnál" szöveg, 10. § (6) bekezdésében az "a Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az Igazgatósághoz" szöveg, az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Igazgatóság" szöveg, az "az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a Hivatalnak" szöveg, 10. § (7) bekezdésében az "Az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A Hivatal" szöveg lép.

20. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4/A. §-ában meghatározott információs szolgálatként, továbbá - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel -a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.

(2) Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként

a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,

b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,[2]

c) a kereskedelemért és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,[3]

d) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél - az e) pontban meghatározott kivétellel - első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

e) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

f) a településrendezésért és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, tervellenőri, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

g) a településrendezésért és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építésügyi igazgatási szakértői tevékenység, energetikai tanúsítói, beruházáslebonyolítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

h) az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén a felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői, valamint felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység esetén első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

i) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tűzvédelem, valamint polgári védelem szakterületen első fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

j) a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

k) a területrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

l) a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért és a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget, másodfokon a környezetvédelemért, a vízgazdálkodásért, illetve a természetvédelemért felelős minisztert,

m) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében:

ma) a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát,

mb) a közúti, vasúti és víziközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát,

mc) légiközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

n) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,

o) az elektronikus hírközlésért, illetve az informatikáért miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai és elektronikus hírközlési szakterületen első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,

p) az ügyvédi és ügyvédjelölti képesítések esetében első fokon a Budapesti Ügyvédi Kamarát, másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamarát

jelöli ki.

(3) A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása

a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,

b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,[4]

c) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik

ca) a gépjármű-közlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát,

cb) a közúti, vasúti és víziközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát,

cc) légiközlekedési tevékenységeknél első fokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalát,

másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

d) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Elnökét,

e) a kereskedelemért és iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetet, másodfokon a szakképzésért és felnőttképzésért felelős minisztert,

f) az elektronikus hírközlésért, illetve az informatikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét

jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.

(4) A Kormány az Etv. 60/A-60/C. §-a szerinti eljárásokban - az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - eljáró hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.

(5) A Kormány eljáró hatóságként

a) az Etv. 60/A-60/C. §-a szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák tekintetében első fokon az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt, másodfokon az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt,

b) az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettség esetén első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott szakma folytatása Magyarország területén engedélyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának és megkezdésének általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik, az engedélyezésre, illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.

(6) Az elismerésért felelős hatóság rendszeresen tájékoztatja az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó döntéseiről a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelős minisztert."

(2) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az 1. számú melléklet 1-6. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelős hatóságként

a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki."

(3) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. számú melléklet 5-11. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként

a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, tervellenőr) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építésügyi igazgatási szakértő) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki."

27. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 4. melléklet, 2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

21. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

28. § Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

22. A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

23. Az elemekés az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását akkor hagyja jóvá, ha annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek."

(2) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A koordináló szervezet tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges engedély iránti kérelemről a Főfelügyelőség dönt."

(3) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Főfelügyelőség a koordináló szervezet engedélyét visszavonja, és ezzel egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn."

31. § Hatályát veszti az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 10/A. §-a.

24. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

32. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sorában az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg, a "katasztrófavédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg lép.

25. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

34. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sorában az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság" szöveg, a "katasztrófavédelemért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg lép.

26. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

27. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

28. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

37. § Hatályát veszti a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

29. Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 308/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének másodfokú eljárása során hozott elsőfokú végzése elleni fellebbezés elbírálására a KEK KH jogosult."

30. A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

39. § A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

"9. § A megfelelőségértékelési tevékenységeket engedélyező kijelölő hatóság feladatait a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt hatóság, ennek hiányában a termékre vonatkozó forgalmazási követelmény szabályozása tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter látja el."

31. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

41. § Hatályát veszti a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora.

32. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

42. § Hatályát veszti az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:25. mezője.

33. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

43. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

34. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(2) A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

35. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

45. § Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 112. §-a.

36. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. § Hatályát veszti a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a.

37. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) bírálja el."

48. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "EEKH-t" szöveg lép.

38. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A Hivatal]

"j) ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat."

50. § Hatályát veszti a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. melléklet 9. sora.

39. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki az Eütv.]

"ac) 159. § (5) bekezdés c) pontja,"

[szerinti feladatok ellátására.]

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

40. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

52. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet 1. §a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a jogszabályban meghatározott, pályázat útján igénybe vehető nemzeti hatáskörbe tartozó]

"ab) az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) szabályozási körét képező szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek esetén a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézetet,"

[jelöli ki.]

53. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásaiban kijelölt szakhatóságok

ABCD
Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A létesítésre vonatkozó tűzvédelmi
előírásoknak való megfelelés.
első fokon eljáró
tűzvédelmi szakhatóság
másodfokon eljáró
tűzvédelmi szakhatóság
2.1.Gyorsforgalmi utak
esetében.
Közúti jelzések, forgalomtechnikai
elemekés elhelyezésük
közlekedésbiztonsági szempontból
való megfelelőségének vizsgálata.
rendőr-főkapitányságOrszágos
Rendőr-főkapitányság
2.2.Gyorsforgalmi útnak nem
minősülő országos
közutak esetében.
rendőr-főkapitányságOrszágos
Rendőr-főkapitányság
2.3.Helyi közutak esetébenrendőrkapitányságRendőr-főkapitányság
3.Ha ugyanezen
szakkérdést a hatóság
korábban önálló
eljárásban vagy
szakhatóságként nem
vizsgálta az eljárás
termőföldön
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére irányul.
A termőföld mennyiségi védelme
követelményei kérdésében.
körzeti földhivatal, több
körzeti földhivatal
illetékességi területét
érintő esetekben
a megyei kormányhivatal
földhivatala,
a fővárosban a fővárosi
kormányhivatal
földhivatala
megyei kormányhivatal
földhivatala,
a fővárosban a fővárosi
kormányhivatal
földhivatala, ha első
fokon a fővárosi és
megyei kormányhivatal
földhivatala járt el, akkor
a földügyért felelős
miniszter
4.1.Ha az eljárás termőföldön
megvalósuló út vagy
tevékenység
engedélyezésére irányul.
A termőföld minőségi védelme.fővárosi és megyei
kormányhivatal növény-
és talajvédelmi
igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
4.2.Ha az eljárás az
erdőterületre, az erdő
talajára, vízháztartására
vagy mikroklímájára
hatást gyakorló módon
megvalósuló út
engedélyezésére irányul.
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatafővárosi és megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
5.Az eljárás a bányászati
vagy gázipari
létesítmények biztonsági
övezetében történő
építést, a bányatelken,
a bányatelekkel nem
rendelkező felhagyott
bányával,
meddőhányóval,
célkitermelő hellyel,
bányászati
tevékenységgel érintett
egyéb területen, illetve
a 300 m2-nél nagyobb
alapterületű, bányászati
módszerekkel kialakított
föld alatti térségekkel
érintett területen történő
építést, nyilvántartott
ásványi nyersanyag
lelőhelyen, bányatelken
történő építést érint,
illetve az építés során
ásványi nyersanyagot
termelnek ki.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a bányászati vagy gázipari
létesítmények biztonsági övezetében
történő építés,
b) a bányatelken, a bányatelekkel nem
rendelkező felhagyott bányával,
meddőhányóval, célkitermelő hellyel,
bányászati tevékenységgel érintett
egyéb területen, illetve a 300 m2-nél
nagyobb alapterületű, bányászati
módszerekkel kialakított föld alatti
térségekkel érintett területen való
építés, a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
műszaki biztonsági szempontból
engedélyezhetőek-e. Továbbá
az építés során kitermelt ásványi
nyersanyag használatának,
értékesítésének, hasznosításának
feltételei, a fizetendő bányajáradék
mértéke meghatározása, az építmény
építésföldtani megalapozottságának
megítélése kérdésében. A földtani
veszélyeztetettség vizsgálata
figyelemmel a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra alkalmas
képződmények meglétére, tektonikai
jelenségekre (vetők, csúszásra
alkalmas felületek), védelemre
érdemes földtani képződmény
meglétére, felszínmozgás
veszélyeztetésének vizsgálata.
bányakapitányságMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal
6.Az eljárás honvédelmi és
katonai célú létesítmény
működési vagy
védőterületén tervezett
utak engedélyezésére
irányul.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak szerinti
esetben vagy további feltételek
mellett biztosíthatóak-e.
HM Hatósági Hivatal
vezetője
honvédelmi miniszter
7.Gyorsforgalmi út esetén.Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-e
az elérhető legjobb technika alapján
meghatározott
levegőtisztaság-védelmi
követelményeknek és előírásoknak,
a levegő minőségére vonatkozó
előírásoknak, valamint a védelmi
övezet kijelölési szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció
és a létesítmény zajkibocsátása
kielégíti-e a környezeti zajés rezgés
elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e
a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
állapotának védelme, továbbá a vizek
lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási
hulladékok kezelése, valamint
a hulladékok felhasználása megfelel-e
a hulladékgazdálkodási
követelményeknek.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
8.Főút, összekötő út,
bekötőút és állomáshoz
vezető út, belterületi
gyorsforgalmi út,
belterületi elsőrendű
főút, belterületi
másodrendű főút,
gyűjtőút, közforgalom
elől el nem zárt magánút,
parkoló, zajárnyékoló fal,
zajárnyékoló töltés,
valamint-anem
kizárólag gyalogos vagy
kerékpáros forgalom
lebonyolítására szolgáló
- híd, felüljáró, alagút,
aluljáró engedélyezése
esetén.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a) a tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
közösségi jogi követelményeknek,
valamint a tájvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek
a kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e,
b) az adott tevékenység megfelel-e
az elérhető legjobb technika alapján
meghatározott
levegőtisztaság-védelmi
követelményeknek és előírásoknak,
a levegő minőségére vonatkozó
előírásoknak, valamint a védelmi
övezet kijelölési szabályainak,
c) az engedélyezési tervdokumentáció
és a létesítmény zajkibocsátása
kielégíti-e a környezeti zajés rezgés
elleni védelem követelményeit,
d) az adott tevékenység megfelel-e
a felszín alatti vizek és ivóvízbázisok
állapotának védelme, továbbá a vizek
lefolyási viszonyainak vizsgálata
követelményeinek,
e) az építésnél az építési és a bontási
hulladékok kezelése, valamint
a hulladékok felhasználása megfelel-e
a hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
f) a tevékenység alapján jelentős
környezeti hatások feltételezhetők-e.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
9.Helyi jelentőségű védett
természeti területen
vagy arra közvetlen
hatást gyakorló módon
megvalósuló létesítmény
esetén.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény vagy tevékenység a helyi
önkormányzati rendeletben
meghatározott természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
települési önkormányzat
jegyzője, a fővárosban
a főjegyző
fővárosi és megyei
kormányhivatal
10.Ha az út régészeti
lelőhelyen, régészeti
védőövezet területén,
műemléki területen vagy
külön jogszabályban
meghatározott
esetekben műemléket
érintő módon valósul
meg.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a tervezett út, építmény, tevékenység
a kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
fővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal
11.Minden esetben.A településrendezési eszközökkel való
megfelelőség vizsgálata.
építésügyi hatóságfővárosi és megyei
kormányhivatal
12.Az államhatártól
számított 100 méteren
belül épülő létesítmény
esetén.
Annak elbírálása kérdésében, hogy
a létesítmény a kérelemben foglaltak
szerinti vagy további feltételek melletti
megvalósítása esetén az államhatár
rendje biztosított-e,
a határrendsértések és
határesemények megelőzhetők-e.
megyei
rendőr-főkapitányság
Országos
Rendőr-főkapitányság

"

2. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"6. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként az alábbi felügyelőségek járnak el:

a) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:

1. Budapest főváros,

2. Pest megye,

3. Nógrád megye,

4. Győr-Moson-Sopron megye,

5. Komárom-Esztergom megye,

6. Vas megye,

7. Veszprém megye,

8. Zala megye,

9. Somogy megye,

10. Fejérmegye,

11. Tolna megye,

12. Baranya megye,

13. Heves megye területén:

- Apc,

- Boldog,

- Hatvan,

- Heréd,

- Kerekharaszt,

- Lőrinci,

- Nagykökényes,

- Petőfibánya,

- Zagyvaszántó

települések közigazgatási területe;

b) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3. Hajdú-Bihar megye,

4. Jász-Nagykun-Szolnok megye,

5. Békés megye,

6. Csongrád megye,

7. Bács-Kiskun megye,

8. Heves megye az a) pont 13. alpontjában felsorol települések kivételével."

3. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. "Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei" pontjában foglalt táblázat 9. "Műszaki biztonság" sora helyébe a következő sor lép:

(Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
"
Műszaki biztonságBudapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal
"

2. Hatályát veszti a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. melléklet 4. "Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei" pontjában foglalt táblázat

a) 12. "Honvédelem",

b) 13. "Környezetvédelem, természetvédelem, vízügy",

c) 14. "Kulturális örökségvédelem"

sora.

4. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 40. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

SorszámSzabályozott szakma megnevezéseHatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni
1.Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői
tevékenység
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
2.Településtervezési tevékenység2. § (5) bekezdése szerint
3.Településrendezési szakértő2. § (5) bekezdése szerint
4.Területrendezési tervezési tevékenység2. § (5) bekezdés b) pont szerint
5.Beruházáslebonyolítói tevékenység2. § (5) bekezdése szerint
6.Energetikai tanúsítói tevékenység2. § (5) bekezdése szerint
SorszámSzabályozott szakma megnevezéseHatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni
7.Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértői tevékenység
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
8.Jövedéki ügyintézői tevékenységNemzeti Adó- és Vámhivatal
9.VámkezelőNemzeti Adó- és Vámhivatal
10.VámügyintézőNemzeti Adó- és Vámhivatal
11.Idegenvezetői tevékenységMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
12.Lovastúra-vezető tevékenységMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
13.Tűzvédelmi tevékenységOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
14.Polgári védelmi tevékenységOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.Igazságügyi szakértői tevékenységigazságügyért felelős miniszter
16.A közvetítői tevékenységről szóló törvény hatálya alá
tartozó közvetítés
igazságügyért felelős miniszter
17.Biztonságtechnikai tervező, szerelőOrszágos Rendőr-főkapitányság
18.Biztonságtechnikai szerelőOrszágos Rendőr-főkapitányság
19.Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelőOrszágos Rendőr-főkapitányság
20.Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelőOrszágos Rendőr-főkapitányság
21.MagánnyomozóOrszágos Rendőr-főkapitányság
22.Személy- és vagyonőrOrszágos Rendőr-főkapitányság
23.Fegyveres biztonsági őrOrszágos Rendőr-főkapitányság
24.Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges
termékenyítési szolgáltatások
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
25.Magán-állatorvosi tevékenységMagyar Állatorvosi Kamara
26.Adótanácsadásadópolitikáért felelős miniszter
27.Adószakértői tevékenységadópolitikáért felelős miniszter
28.Okleveles adószakértői tevékenységadópolitikáért felelős miniszter
29.Könyvviteli szolgáltatásadópolitikáért felelős miniszter
30.Belső ellenőradópolitikáért felelős miniszter
31.Társasházkezelőtársasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye
(székhelye) - működési területe - szerint illetékes
körzetközponti jegyző
32.Ingatlankezelőtársasházkezelő és ingatlankezelő szolgáltató lakóhelye
(székhelye) - működési területe - szerint illetékes
körzetközponti jegyző
33.Ingatlanközvetítői tevékenységaz ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye - működési
területe - szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi
önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei
önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi
Önkormányzat főjegyzője
34.Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítőaz ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítő szolgáltató (lakóhelye) székhelye - működési
területe - szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi
önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei
önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi
Önkormányzat főjegyzője

"

5. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

Az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzés alá tartozó szabályozott szakmák

SorszámSzabályozott szakma megnevezéseElőzetes ellenőrzést végző elsőfokú hatóságElőzetes ellenőrzést végző másodfokú hatóság
1.Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti
egészségügyi szolgáltatások, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével
fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos
Tisztifőorvosi Hivatala
2.Tűzvédelmi szakértőOrszágos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Gázszerelőfővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági
hatósága
Magyar Kereskedelmi és
Engedélyezési Hivatal központi szerve
4.Növényvédelmi tevékenységMagyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara területileg
illetékes szerve
Magyar Növényvédő Mérnöki és
Növényorvosi Kamara
5.Építészeti-műszaki tervezési
tevékenység, az Etv. IX. fejezetének
hatálya alá tartozó szabályozott
szakmák kivételével
2. § (6) bekezdése szerint2. § (6) bekezdése szerint
6.Építésügyi műszaki szakértői
tevékenység, az Etv. IX. fejezetének
hatálya alá tartozó szabályozott
szakmák kivételével
2. § (6) bekezdése szerint2. § (6) bekezdése szerint
7.Építési műszaki ellenőri tevékenység,
az Etv. IX. fejezetének hatálya alá
tartozó szabályozott szakmák
kivételével
2. § (6) bekezdése szerint2. § (6) bekezdése szerint
8.Felelős műszaki vezetői tevékenység,
az Etv. IX. fejezetének hatálya alá
tartozó szabályozott szakmák
kivételével
2. § (6) bekezdés a) pontja szerint2. § (6) bekezdés a) pontja szerint
9.Tervellenőri tevékenység, az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó
szabályozott szakmák kivételével
2. § (6) bekezdés a) pontja szerint2. § (6) bekezdés a) pontja szerint
10.Építésügyi igazgatási szakértői
tevékenység, az Etv. IX. fejezetének
hatálya alátartozó szabályozott
szakmák kivételével
2. § (6) bekezdés b) pontja szerint2. § (6) bekezdés b) pontja szerint
11.Felvonó- és mozgólépcső ellenőri
tevékenység
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki
Kamara
Magyar Mérnöki Kamara
12.Az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény szerinti, az atomenergia
alkalmazása körében eljáró független
műszaki szakértő
területi mérnöki kamaraMagyar Mérnöki Kamara

"

6. melléklet a 282/2011. XII. 21.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Az 1. § (3) bekezdésben hivatkozott szakhatóságok

ABC
Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
1.Közlekedés
1.1.gyorsforgalmi utak esetében, és
30 méter szabad nyílást
meghaladó közúti hidak esetén
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
1.2.az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elől el
nem zárt magánutak esetében
fővárosi és megyei
kormányhivatal közlekedési
felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
2.vasút, hajózásNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
3.Légiközlekedés
3.1.polgári célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
3.2.állami célúNemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
honvédelemért felelős miniszter
4.Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
5.Műszaki biztonságfővárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és
műszaki biztonsági hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

7. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. "Vízjogi engedélyezési eljárás" pontjában foglalt táblázat 18. "Hírközlés" sora helyébe a következő sor lép:

(Első fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság)
"
HírközlésNemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke
"

8. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyekés eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

ABCDE
LétesítményLétesítményazonosítójaA beruházás
megvalósításával
kapcsolatos engedélyek
Első fokon eljáró hatóságMásodfokon eljáró hatóság
1.Kiemelt
nagyberuházásként
motorverseny-pálya és
ahhoz kapcsolódó
egyéb sport,
szálláshely, szolgáltató
és logisztikai
kiszolgáló bázis és
létesítményei.
Az M7-es autópálya,
Sávoly község északi
közigazgatási határa
által lehatárolt terület
Marótvölgyi-csatorna
és Szőkedencs község
déli közigazgatási
határa által lehatárolt
terület.
általános építésügyi
hatósági engedélyek
Marcali Város jegyzőjeSomogy Megyei
Kormányhivatal
2.környezetvédelmi
hatósági
engedélyezések
Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
3.útügyi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja
4.vízjogi engedélyekNyugat-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
5.A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a területi
mérésügyi és műszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
6.földvédelmi hatósági
eljárások
Marcali Körzeti
Földhivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
7.ingatlan-nyilvántartási
hatósági eljárások
Marcali Körzeti
Földhivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
8.földmérési hatósági
eljárások
Marcali Körzeti
Földhivatal
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
9.erdővédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
10.hírközlési hatósági
engedélyek
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
11.bányahatósági
engedélyek
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Pécsi
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
12.talajvédelmi hatósági
engedélyek
Somogy Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság
Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
13.kulturális
örökségvédelmi
hatósági engedélyek
Baranya Megyei
Kormányhivatal
Kulturális
Örökségvédelmi
Irodája
Kulturális
Örökségvédelmi
Hivatal
14.vasúti hatósági
engedélyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

"

9. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az Igazságügyi szakértől szakterületek
bejegyezhetők a névjegyzékben
Szakhatóság]
4. mező- és erdőgazdálkodási, valamint élelmiszer-ipari
területek
VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

2. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek
bejegyezhetők a névjegyzékben
Szakhatóság]
"
8. informatikai területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
9. hírközlési területNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

3. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

[A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértői szakterületek
bejegyezhetők a névjegyzékben
Szakhatóság]
"
20. audiovizuális média területeNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

10. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság

AB
1A szakhatósági közreműködés feltételeSzakhatóság
2Ha az igazságügyi szakértő gépjárművekkel
kapcsolatos közlekedési szakterülete a
gépjármű-közlekedési műszaki (javítás, karbantartás,
járműértékelés); a közúti szállítás, fuvarozás; a közúti
jármű vizsgálat; a közúti járműtervezés műszaki; a
közúti közlekedési forgalmi, tároló és fenntartó
létesítmények technológiai tervezése, fenntartása; a
mobil rakodógép, rakodásgépesítés szakterületek
valamelyikének megfelel.
közlekedésért felelős miniszter
3Ha az igazságügyi szakértő környezetvédelmi vagy
természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem
vagy természetvédelem területein bejegyezhető
szakterületek valamelyikének megfelel.
VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet
4Ha az igazságügyi szakértő vízügyi szakterülete a
vízügyi területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet
5Ha az igazságügyi szakértő informatikai szakterülete
az informatikai területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
6Ha az igazságügyi szakértő hírközlési szakterülete a
hírközlési területen bejegyezhető szakterületek
valamelyikének megfelel.
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

"

11. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

1. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:5. mezője helyébe a következő mező lép:

(A beruházás megvalósításával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások)
(5.)A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

2. A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülőtér-fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat E:10. mezője helyébe a következő mező lép:

(Másodfokon eljáró hatóság)
(10.)Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

12. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok

1. Előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3Helyi természetvédelemtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei
kormányhivatal
4BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
5Területrendezési előírásokkal való
összhang
fővárosi és megyei
kormányhivatal építésügyi
hivatalának állami főépítésze
területrendezésért felelős
miniszter
6Termőföld minőségi védelme,
erdővédelem
termőföld minőségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdővédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
7Termőföld mennyiségi védelmemegyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban
a fővárosi kormányhivatal
földhivatala
földügyért felelős miniszter
8Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
9GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

2. Bányahatósági engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Helyi jelentőségű
természetvédelem
települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei
kormányhivatal
3Vízi közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
4Légi közlekedés
a) polgári célú
b) állami célú
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
b) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatala
a) Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
b) honvédelemért felelős
miniszter
5Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6Termőföld minőségi védelme,
erdővédelem
termőföld minőségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdővédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
7Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
8Határrendészetmegyei rendőr-főkapitányságOrszágos Rendőr-főkapitányság
9HonvédelemHonvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője
honvédelemért felelős miniszter
10GyógyhelyekOrszágos Tisztifőorvosi HivatalEgészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal

3. Vízjogi (vízkivétel) engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal

4. Régészeti feltárási engedély

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Termőföld minőségi védelme,
erdővédelem
termőföld minőségi védelme
esetében a megyei
kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága,
erdővédelem esetében a megyei
kormányhivatal erdészeti
igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
3Természetvédelemkörnyezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség

5. Termőföld más célú hasznosításának engedélyeztetése

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelemmegyei kormányhivatal növény-
és talajvédelmi igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
3Természetvédelem és vízügykörnyezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi
felügyelőség
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
4Helyi jelentőségű védett
természeti terület
települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei
kormányhivatal
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

6. Útügyi hatósági eljárások

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
4Helyi jelentőségű védett
természeti terület
települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei
kormányhivatal
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyeiKulturális Örökségvédelmi Hivatal
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei
kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
6Műszaki biztonságfővárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és
műszaki biztonsági hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

8. Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Talajvédelemmegyei kormányhivatal Növény-
és talajvédelmi igazgatósága
Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal
3Helyi természetvédelemtelepülési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei
kormányhivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
6Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

9. Erdészeti engedélyezés

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

"

13. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások)
(7)A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki
biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése
és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyek

14. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

ABC
1Szakhatósági közreműködés tárgyaElső fokú szakhatóságMásodfokú szakhatóság
2Egészségügyfővárosi és megyei
kormányhivatal megyei
népegészségügyi szakigazgatási
szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
3BányászatbányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani
Hivatal
4Tűzvédelemmegyei katasztrófavédelmi
igazgatóság
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
5Kulturális örökségvédelemfővárosi és megyei
kormányhivatal kulturális
örökségvédelmi irodája
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
6Műszaki biztonságfővárosi és megyei
kormányhivatal mérésügyi és
műszaki biztonsági hatósága
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

"

15. melléklet a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

I. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Nyitott sugárforrás
esetén.
A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe
történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás
esetén.
Tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás
esetén.
A lakosságra való
veszélyesség megítélése.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban a Fővárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

II. A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe
történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás
esetén.
Tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás
esetén.
A lakosságra való
veszélyesség megítélése.
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

III. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe
történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség; ha
az OTH jár el első fokon,
a szakhatóság az első
fokú eljárásban
az Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
ha nem az OTH jár el első
fokon: Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
2.Nyitott sugárforrás
esetén.
Tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
3.Nyitott sugárforrás
esetén.
A lakosságra való
veszélyesség megítélése.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban a Fővárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság; ha az OTH
jár el első fokon,
a szakhatóság az első
fokú eljárásban
az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
ha nem az OTH jár el első
fokon: Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

IV. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó engedélyezési eljárásban

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben,A radioaktív anyagoknakkörnyezetvédelmi,Országos
kivéve a röntgen-a levegőbe és vízbetermészetvédelmi ésKörnyezetvédelmi,
berendezéseket.történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
vízügyi felügyelőségTermészetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség

V. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetése, lezárása, és az aktív, valamint a passzív intézményes ellenőrzésre történő áttérés tekintetében

Bevonás és közreműködés feltételeSzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásban
1.Minden esetben.A radioaktív anyagoknak
a levegőbe és vízbe
történő kibocsátásának,
a vizek és víztartó
képződmények
radioaktív és
hőszennyezés elleni
védelmének, valamint
a levegő és a vízi
környezet radioaktív
szennyeződése
ellenőrzésének
vizsgálata, a kibocsátási
határértékek, valamint
az ellenőrzési
követelményeknek és
a környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
részére adandó
jelentések rendszerének
a meghatározása.
környezetvédelmi,
természetvédelmi és
vízügyi felügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség
2.Minden esetben.Az országos
településrendezési és
építési
követelményeknek,
valamint a helyi
településrendezési
tervnek és a helyi építési
szabályzatnak való
megfelelés.
építésügyi hatósága Kormány általános
hatáskörű területi
államigazgatási szerve
3.Minden esetben.A tárolóban
elhelyezendő radioaktív
és nukleáris anyagok,
nukleáris berendezések,
valamint a velük
folytatott tevékenységek
nyilvántartásával és
ellenőrzésével
kapcsolatos előírások
vizsgálatában, valamint
nukleáris
balesetelhárítási
kérdésekben.
Országos Atomenergia
Hivatal
5.Nyitott sugárforrás
esetén.
Tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban Fővárosi
Tűzoltó-parancsnokság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
6.Nyitott sugárforrás
esetén.
A lakosságra való
veszélyesség megítélése.
megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság,
a fővárosban a Fővárosi
Polgári Védelmi
Igazgatóság
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
7.Az eljárás honvédelmi
vagy katonai célú
létesítmény működési
vagy védőterületén
tervezett létesítmény
megvalósítására irányul.
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai
a kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
Honvédelmi
Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
honvédelemért felelős
miniszter
8.Minden esetben.Az építésföldtani
megalapozottság és
a földtani
veszélyeztetettség
vizsgálata figyelemmel
a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra
alkalmas képződmények
meglétére, tektonikai
jelenségekre (vetők,
csúszásra alkalmas
felületek), védelemre
érdemes földtani
képződmény meglétére,
a szűkebb környezet
felszíni és felszín alatti
képződményeire,
a felszínmozgásra utaló
jellegre, a felszíni
vízelvezetési
technológiákra.
bányakapitányságMagyar Bányászati és
Földtani Hivatal

"

Lábjegyzetek:

[1] A 377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. §-a alapján nem lép hatályba.

[2] Hatályba lépése előtt megállapította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[3] Hatályba lépése előtt megállapította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Hatályba lépése előtt megállapította a 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék