40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás

egyes ORFK utasításoknak a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, egyes ORFK utasításoknak a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. Az útzár telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 9/1996. (III. 21.) ORFK utasítás módosítása

1. Az útzár telepítésének és alkalmazásának módjáról szóló 9/1996. (III. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 9/1996. ORFK utasítás)

a) 3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 8. pontjában az "Az ORFK közbiztonsági főigazgatója intézkedjen" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes intézkedik" szöveg;

c) 9. pontjában az "Az ORFK gazdasági és informatikai főigazgatója gondoskodjon" szövegrész helyébe az "A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes gondoskodik" szöveg

lép.

2. Hatályát veszti a 9/1996. ORFK utasítás 7. pontja.

2. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás módosítása

3. A Magyar Köztársaság Rendőrségének Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 11/1998. ORFK utasítás)

a) 21., 233. és 387. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 214. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

4. A 11/1998. ORFK utasítás "Rövidítések" című táblázatában

a) a "Megye(-i)" szövegrész helyébe a "Vármegye(-i)" szöveg;

b) a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg;

c) az "MRFK" szövegrész helyébe a "VMRFK" szöveg

lép.

3. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás módosítása

5. A belföldi Állami Futárszolgálat Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 19/2001. (XII. 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 19/2001. ORFK utasítás) melléklet 3. pont

a) 3.3. alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3.24. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

c) 3.30. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

d) 3.31. alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

6. A 19/2001. ORFK utasítás melléklet

a) 10. pont c) alpontjában, 11. pont a) alpontjában, 18. pont f) alpontjában, 19. pont i) alpontjában, 41. pont b) alpontjában és 207/A. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

b) 10. pont d) alpontjában, 10. pontját követő alcím címében, 11. pont nyitó szövegrészében és b) alpontjában, 17. pontját követő alcím címében, 19. pont nyitó szövegrészében és a) alpontjában, 24. és 27. pontjában, 71. pont a) alpontjában, 77. és 121. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 11. pont nyitó szövegrészében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg;

d) 12. és 16. pontjában, 18. pont nyitó szövegrészében, 71. pont b) alpontjában, 167., 194., 200., 204. pontjában és 5. számú függelékében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

e) 138. pont a) alpontjában a "megyeszékhely" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhely" szöveg;

f) 2. számú függelékében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg, a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

4. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás módosítása

7. A Rendőrség internetes honlapja és intranet-hálózata működtetéséről, valamint az internet rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 3/2006. (II. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 3/2006. ORFK utasítás) 3. pont w) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

8. Hatályát veszti 3/2006. ORFK utasítás

a) 8. pont b) alpontjában a " , valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott felhívások nyilvánosságra hozatala érdekében" szövegrész;

b) 8. pont d) alpontja.

5. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

9. Az Országos Rendőr-főkapitányság állománya nyílt paranccsal, illetve megbízólevéllel történő ellátásának és alkalmazásának rendjéről szóló 8/2006. (V. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 8/2006. ORFK utasítás) 16. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A speciális nyílt parancs kiállítására)

"b) a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes;

c) a műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes;"

10. A 8/2006. ORFK utasítás

a) 25. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesnek" szöveg;

b) 26. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 1. és 2. számú mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

11. Hatályát veszti a 8/2006. ORFK utasítás

a) 30. pontja;

b) 3. számú mellékletében az "ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda" szövegrész.

6. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

12. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 66. pontjában a "Titkársági Főosztály Ügykezelési-, Adat- és Titokvédelmi Osztályon (a továbbiakban: Ügykezelési Osztály)" szövegrész helyébe az "Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály (a továbbiakban: EÜAFO)" szöveg;

c) 75. pontjában az "Ügykezelési Osztály" szövegrészek helyébe az "EÜAFO" szöveg;

d) 102-103. pontjában az "Ügykezelési Osztály" szövegrész helyébe az "EÜAFO" szöveg

lép.

7. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás módosítása

13. Az Országos Rendőr-főkapitányság telekommunikációs eszközökkel történő ellátásának rendjéről, valamint a távközlési szolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 23/2007. (OT 16.) ORFK utasítás 1. pont j) alpontjában a "megyei (budapesti)" szövegrész helyébe a "vármegyei (fővárosi)" szöveg lép.

8. A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 33/2007. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása

14. A Magyar Honvédség személyi és technikai állományát érintő közúti közlekedési balesetek esetén követendő eljárásról szóló 33/2007. (OT 28.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 33/2007. ORFK utasítás) mellékletében

a) a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg;

b) a "megyehatár" szövegrészek helyébe a "vármegyehatár" szöveg;

c) a "Megyehatár" szövegrész helyébe a "Vármegyehatár" szöveg;

d) a "megyehatárok" szövegrész helyébe a "vármegyehatárok" szöveg

lép.

15. Hatályát veszti a 33/2007. ORFK utasítás 7. és 8. pontja.

9. A Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás módosítása

16. A Rendőrség bűnügyi tevékenységének szakmai irányításáról szóló 51/2007. (OT 31.) ORFK utasítás

a) 3. pontjában az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM)" szövegrész helyébe az "a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM)" szöveg;

b) 4. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 5. pontjában az "Az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 24. pont k) alpontjában az "az IRM szervei" szövegrész helyébe az "a BM és az irányítása alá tartozó szervek" szöveg;

e) 30. pont nyitó szövegrészében az "az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

10. A határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás módosítása

17. A határforgalom ellenőrzése során alkalmazott határátléptető-, a határátlépés helyének és idejének utólagos bejegyzésére szolgáló-, valamint a kiegészítő bélyegzők alkalmazásáról szóló 7/2008. (OT 6.) ORFK utasítás 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

11. A madárinfluenza állat-járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó rendőri feladatokra való felkészülésről és a bevezetett járványügyi rendszabályok rendőrségi biztosításáról szóló 9/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

18. A madárinfluenza állat-járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó rendőri feladatokra való felkészülésről és a bevezetett járványügyi rendszabályok rendőrségi biztosításáról szóló 9/2008. (OT 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 9/2008. ORFK utasítás)

a) 1. pontjában, 4. pont b) alpontjában és 5. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 2. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatóját" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettest" szöveg;

c) 3., 5. és 6. pont nyitó szövegrészében, valamint 7. pont a) alpontjában a "megyei (budapesti)" szövegrész helyébe a "vármegyei (fővárosi)" szöveg;

d) 3. pont c) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

e) 3. pont f) alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának vezetőjével" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal" szöveg;

f) 3. pont h) alpontjában az "1989. évi III. törvény" szövegrész helyébe a "2018. évi LV. törvény" szöveg;

g) 10. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe a "gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

19. Hatályát veszti a 9/2008. ORFK utasítás 12. pontja.

12. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosítása

20. A vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2008. ORFK utasítás) 20. pont b) alpontjában a "megyei (budapesti)" szövegrész helyébe a "vármegyei (fővárosi)" szöveg lép.

21. Hatályát veszti a 10/2008. ORFK utasítás 21. és 23. pontja.

13. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

22. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. (OT 10.) ORFK utasítás 1-3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

14. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás módosítása

23. A Nemzeti Influenza Pandémiás Terv rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 19/2008. (OT 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 19/2008. ORFK utasítás) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesek megbízzák a védelmi tiszteket, illetve a védelmi referenseket a vármegyei (fővárosi) szintű kapcsolattartással, azok felveszik a kapcsolatot a felkészülésben, a pandémia felszámolásában érintett egészségügyi, illetve egyéb szervezetek vármegyei kirendeltségeivel (NIPT II. fejezet). A kapcsolatfelvétel keretében felmérik az együttműködés lehetséges formáit, erő és eszköz szükségletét. A gyors információátadás érdekében egyeztetik a napi 24 órában biztosított elérhetőségeket (így különösen telefonszám, e-mail-cím), kialakítják a folyamatos kapcsolattartás rendszerét, és annak egy naprakész példányát elhelyezik a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központján."

24. A 19/2008. ORFK utasítás 5. pont e) alpont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendőri szervek vezetői gondoskodnak az érintett állomány felkészítésére, illetve oktatására az alábbi témaköröket illetően:)

"ea) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 37. §-ában, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) meghatározott biztonsági intézkedések;"

25. A 19/2008. ORFK utasítás

a) 4. pont c) alpontjában

aa) az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "a Belügyminisztériumnak" szöveg,

ab) az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettes" szöveg,

ac) az "az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes" szöveg,

ad) a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. pont g) alpontjában a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg, az "ÁNTSZ" szövegrészek helyébe az "állami népegészségügyi szerv" szöveg;

c) 5. pont h) alpontjában és 9. pont b) alpontjában az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "állami népegészségügyi szerv" szöveg;

d) 6. pont a) alpontjában a "Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatallal" szöveg;

e) 6. pont c) alpontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

f) 7. pont a) alpontjában a "24. §-ában" szövegrész helyébe a "10. §-ában" szöveg, a "30. §-ában" szövegrész helyébe a "17. §-ában" szöveg;

g) 7. pont c) alpontjában, 9. pont a) alpontjában az "ÁNTSZ-szel" szövegrész helyébe az "állami népegészségügyi szervvel" szöveg;

h) 9. pont f) alpontjában a "30. §-ának" szövegrész helyébe a "17. §-ának" szöveg

lép.

26. Hatályát veszti a 19/2008. ORFK utasítás 13. pontja.

15. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás módosítása

27. A Rendőrség személyi állománya lövedékálló védőmellényének használatáról szóló 34/2008. (OT 18.) ORFK utasítás

a) 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 29. pont nyitó szövegrészében az "az ORFK gazdasági főigazgatója, az ORFK bűnügyi főigazgatójának és az ORFK rendészeti főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes, a bűnügyi és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 29. pont b) alpontjában és c) alpont cb) pontjában a "pont" szövegrész helyébe az "alpont" szöveg;

d) 29. pont c) alpontjában a "pontokban" szövegrész helyébe az "alpontokban" szöveg;

e) 31. pontjában az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

16. A Rendőrség egyes szerveinek a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő feladatainak végrehajtásában való együttműködési kötelezettségéről, a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 41/2008. (OT 24.) ORFK utasítás módosítása

28. A Rendőrség egyes szerveinek a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő feladatainak végrehajtásában való együttműködési kötelezettségéről, a feladatok végrehajtásának rendjéről szóló 41/2008. (OT 24.) ORFK utasítás

a) 1. pontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: PMRFK)" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: Pest VMRFK)" szöveg;

b) 6. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 11. pont nyitó szövegrészében, 12. pont b) alpontjában, 16. pont nyitó szövegrészében és 24. pont b) alpontjában a "PMRFK" szövegrész helyébe a "Pest VMRFK" szöveg;

d) 12. pont b) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

e) 25. pontjában a "PMRFK" szövegrészek helyébe a "Pest VMRFK" szöveg;

f) 33. pont b) alpontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatójához" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek" szöveg;

g) 34. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

17. A Rendőrség és a civil szervezetek együttműködésének kialakítása során követendő eljárásról szóló 44/2008. (OT. 26.) ORFK utasítás módosítása

29. A Rendőrség és a civil szervezetek együttműködésének kialakítása során követendő eljárásról szóló 44/2008. (OT. 26.) ORFK utasítás 8. pont a) alpontjában a "megyei bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság" szövegrész helyébe a "törvényszék" szöveg lép.

18. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás módosítása

30. A Rendőrség szervei hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás

a) 8. pontjában, 61. pont a) alpontjában és 64. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

19. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

31. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott díjkitűzéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 16/2009. (OT 9.) ORFK utasítás 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

20. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása

32. A közbiztonságra veszélyes helyzetek kezelésével összefüggő rendőrségi tárgyalási feladatokról szóló 32/2009. (OT 17.) ORFK utasítás 1. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

21. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás módosítása

33. A Rendőrségi Szövegbányász Rendszer üzembeállításával és működtetésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 40/2009. (OT 23.) ORFK utasítás

a) 1. pontjában, 6. pont nyitó szövegrészében és b) alpontjában, 8. pont g) alpontjában, valamint 2. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 8. pont nyitó szövegrészében az "az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 1. számú mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

d) 2. számú mellékletében a "Pest MRFK" szövegrész helyébe a "Pest VMRFK" szöveg

lép.

22. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás módosítása

34. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2009. ORFK utasítás)

a) 2-3., 15. és 17. pontjában, valamint 1. számú melléklet II-IV. fejezetében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. számú melléklet I. fejezetében szereplő táblázatban a "Megyei/Budapesti RFK" szövegrész helyébe a "Vármegyei/Budapesti RFK" szöveg

lép.

35. Hatályát veszti a 43/2009. ORFK utasítás 20. pontja.

23. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás módosítása

36. A sztrájk, a közúti forgalomlassító rendezvény és a közúti közlekedési blokád megtartása során jelentkező rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 46/2009. (OT 28.) ORFK utasítás

a) 1. és 12. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 20. pont nyitó szövegrészében az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 21. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

24. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosítása

37. A cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás

a) 2. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. melléklet "Pályázati feltételek" című alcím h) pontjában a "megyei/fővárosi" szövegrész helyébe a "vármegyei/fővárosi" szöveg

lép.

25. Az autópályákon és autóutakon bekövetkezett közlekedési balesetek jelentési rendjéről szóló 7/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

38. Az autópályákon és autóutakon bekövetkezett közlekedési balesetek jelentési rendjéről szóló 7/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

26. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

39. A sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 8/2010. ORFK utasítás)

a) 1., 5., 18., 21. pontjában, 37. pont c) alpontjában, 38. pont nyitó szövegrészében és 40. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. pont b) alpontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 3. pont b) alpontjában, 5-6., 13. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 37. pont nyitó szövegrészében az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

e) 39. pont b) alpontjában a "Magyar Köztársaság" szövegrész helyébe a "Magyarország" szöveg;

f) 42. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

40. Hatályát veszti a 8/2010. ORFK utasítás 44-45. pontja.

27. A rendőrségi objektumokban elhelyezésre, telepítésre kerülő híradástechnikai, valamint biztonságtechnikai eszközök engedélyezési eljárásáról szóló 9/2010. (OT 5.) ORFK utasítás módosítása

41. A rendőrségi objektumokban elhelyezésre, telepítésre kerülő híradástechnikai, valamint biztonságtechnikai eszközök engedélyezési eljárásáról szóló 9/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Nem engedélyezhető nem rendőrségi tulajdonú híradó-, biztonságtechnikai eszköz vagy rendszer elhelyezése rendőrségi objektumokban abban az esetben, ha azok zavarják az alapfeladatokat ellátó szolgálatok működését. Annak eldöntésére, hogy egy adott ügyeleti szolgálatra telepített idegen híradás-, illetve biztonságtechnikai berendezés üzemeltetése ténylegesen kedvezőtlenül befolyásolja a rendőrségi alapfeladatok ellátását végző ügyeleti, illetve egyéb rendőri szolgálat működését, az engedélyezés előtt nyilatkoztatni szükséges a vármegyei vagy a budapesti rendészeti rendőrfőkapitány-helyettest, valamint az ORFK, a Készenléti Rendőrség és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság ügyeleti szolgálata tekintetében a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes véleményét be kell szerezni."

28. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása

42. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól szóló 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 4. pont f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

29. A Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás módosítása

43. A Rendőrség idegenrendészeti tevékenységét támogató szakrendszer működtetéséről szóló 15/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

30. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás módosítása

44. A kényszerítő eszközök rendszeresítési, illetve alkalmazásba vételi eljárásának részletszabályairól szóló 19/2010. (OT 9.) ORFK utasítás

a) 3. pont f) alpontjában az "az ORFK bűnügyi vagy rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi vagy rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

b) 4. és 30. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 7. pontjában az "ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe a "gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes részére" szöveg;

d) 9-11. pontjában, 12. pont b) alpontjában, 14. és 33. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

e) 5. pont g) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

31. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

45. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás

a) 1. pontjában, 2. pont b) alpontjában, 8. pont c) és h) alpontjában, 9. pont a) és f) alpontjában, 24. pont a) alpontjában, valamint 40. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 29. pont a) alpontjában a "megyei/fővárosi" szövegrész helyébe a "vármegyei/fővárosi" szöveg

lép.

32. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás módosítása

46. Az Európa Tanács Kínzásellenes Bizottsága (CPT) ajánlásainak végrehajtásáról szóló 22/2010. (OT 10.) ORFK utasítás

a) 1. és 17. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 22. pontjában az "az ORFK bűnügyi és rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi és rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

33. A dokumentációkészítés szabályairól szóló 25/2010. (OT 13.) ORFK utasítás módosítása

47. A dokumentációkészítés szabályairól szóló 25/2010. (OT 13.) ORFK utasítás

a) 13. pont a)-b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 20. pontjában az "az ORFK Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály" szövegrész helyébe az "a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (a továbbiakban: ROKK)" szöveg, az "Az Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály" szövegrész helyébe az "A ROKK" szöveg;

c) 21. pontjában az "az Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály" szövegrész helyébe az "a ROKK" szöveg

lép.

34. A rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás módosítása

48. A rendőri csapaterővel megoldandó feladatok során alkalmazható térképekről szóló 31/2010. (OT 17.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 31/2010. ORFK utasítás) 1. pont b) alpontjában és 7. pont nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

49. Hatályát veszti a 31/2010. ORFK utasítás 31. pontja.

35. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosítása

50. Az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás

a) 4., 7., 12., 20-22., 44., 64. és 66. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 6., 9., 14. pont a), d)-e), i) alpontjában, 15., 47. pontjában, 48. pont nyitó szövegrészében és a) alpontjában, 49., 51., 57., 61., 75. és 79. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 19. pontját követő alcím címében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

36. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás módosítása

51. A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

a) 19-20. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 121. és 241. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

37. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás módosítása

52. A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól szóló 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában és 57. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

38. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás módosítása

53. A támadásjelző rendszer működtetéséről szóló 20/2011. (X. 7.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában és a 4. melléklet II. pont 6. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. mellékletében a "(megyei/budapesti)" szövegrész helyébe a "(vármegyei/fővárosi)" szöveg

lép.

39. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás módosítása

54. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és a roma kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködésről, kapcsolattartásról szóló 22/2011. (X. 21.) ORFK utasítás

a) 1., 17. és 19. pontjában, valamint 20. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 18. pontjában az "az ORFK bűnügyi és rendészeti főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a bűnügyi és rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

40. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás módosítása

55. A multikulturális környezetben végrehajtott rendőri intézkedésekről szóló 27/2011. (XII. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 27/2011. ORFK utasítás)

a) 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 2. pontjában a "megyei (budapesti)" szövegrész helyébe a "vármegyei (fővárosi)" szöveg

lép.

56. Hatályát veszti a 27/2011. ORFK utasítás 25. pontja.

41. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás módosítása

57. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 6/2012. ORFK utasítás) 8. pont i) alpontjában, 11-12. pontjában, 150. pont e) alpontjában, valamint 151. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

58. Hatályát veszti a 6/2012. ORFK utasítás 167. és 169. pontja.

42. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás módosítása

59. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról szóló 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 7-8. pontjában és 26. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 21. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 3. mellékletében a "Megyei/Budapesti" szövegrész helyébe a "Vármegyei/Budapesti" szöveg

lép.

43. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

60. A Rendőrség munkavédelmi tevékenységének ellátásáról szóló 10/2012. (VI. 29.) ORFK utasítás 2-4. mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

44. Az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól szóló 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

61. Az iskolakerülő gyermekkorú személlyel szemben foganatosítható rendőri intézkedés részletszabályairól szóló 22/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

45. Az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról szóló 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

62. Az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról szóló 23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

46. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás módosítása

63. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről szóló 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 24/2012. ORFK utasítás)

a) 1. pont e) alpontjában és 3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. pont e) alpontjában, 4. pontjában, 7. pont c) és i) alpontjában, 8., 11. és 12., 31., 33., 35., 38., 43., 52., 56-59., 62. pontjában, 67. pont b) alpontjában és 69. pontjában az "MRFK" szövegrész helyébe a "VMRFK" szöveg;

c) 2. és 10. pontjában az "MRFK" szövegrészek helyébe a "VMRFK" szöveg;

d) 12. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

64. A 24/2012. ORFK utasítás 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. A központi szakmai alapképzést megelőzően a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell végezni a pályázó alkalmasságvizsgálatait, valamint a pályázónak lőkészségfelmérésen kell részt vennie."

47. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás módosítása

65. A rendőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 2/2013. ORFK utasítás)

a) 1. pont b) alpontjában, 15. pont f) alpontjában, 25. és 26. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. és 16. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 21. és 24. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

66. Hatályát veszti a 2/2013. ORFK utasítás 28. pontja.

48. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás módosítása

67. A médiatartalom-szolgáltatók részére adható tájékoztatás rendjéről szóló 10/2013. (III. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 10/2013. ORFK utasítás) 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 5. pontban nem szerepeltetett vármegyei rendőr-főkapitányságokon, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságon önálló szóvivői munkakört kell kialakítani. A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló szóvivő munkáját:)

"a) a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság esetében legalább egy;"

68. A 10/2013. ORFK utasítás

a) 2. pont a) alpontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság" szöveg;

b) 2. pont b) alpontjában, 3/B. pontjában, 4. pont i) alpontjában, 6. pont nyitó szövegrészében és b) alpontjában, 6/A. és 35. pontjában, 39. pont nyitó szövegrészében, 43-45. pontjában, 46. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 5. pontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon" szöveg;

d) 7. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

e) mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

69. Hatályát veszti a 10/2013. ORFK utasítás

a) 36. pontja;

b) 68. pontja.

49. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás módosítása

70. A fegyelemkezelő adatállománnyal kapcsolatos feladatokról szóló 11/2013. (III. 29.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 11/2013. ORFK utasítás) 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

71. Hatályát veszti a 11/2013. ORFK utasítás 17. pontja.

50. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosítása

72. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 13/2013. ORFK utasítás)

a) 1. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 124. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatója az ORFK rendészeti főigazgatójával" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettessel" szöveg

lép.

73. Hatályát veszti a 13/2013. ORFK utasítás 127. pontja.

51. A Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, a kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól szóló 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

74. A Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek védelmének, a kijelölt létesítmények őrzésének rendőrségi feladatairól szóló 19/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a) 1. pont d) alpontjában, 14. pont b) alpontjában, 15. pont nyitó szövegrészében, 18. és 21. pontjában, valamint 22. pont nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 27. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 2. mellékletében a "(megye)" szövegrész helyébe a "(vármegye)" szöveg

lép.

52. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

75. A rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 16. és 25. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 2. mellékletében az "MRFK-ra" szövegrész helyébe a "VMRFK-ra" szöveg;

c) 3. mellékletében az "MRFK" szövegrészek helyébe a "VMRFK" szöveg

lép.

53. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás módosítása

76. A jelentési és felterjesztési rendről szóló 21/2013. (V. 17.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 15. pontjában és 15/A. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 7. pontjában a "Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium rendészeti államtitkára" szöveg

lép.

54. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás módosítása

77. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által végzett vizsgálatokkal kapcsolatos eljárásról szóló 29/2013. (VII. 5.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 10/C. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrészek helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 10/D. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

55. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás módosítása

78. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 31/2013. (VIII. 5.) ORFK utasítás

a) 2. pont nyitó szövegrészében az "az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

b) 5. pont g) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

56. A választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás módosítása

79. A választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 39/2013. (X. 4.) ORFK utasítás

a) 1. pont e) alpontjában, 5. pont a)-b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 14. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 15. és 16. pontjában az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 26. pontjában az "az ORFK rendészeti főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére" szöveg

lép.

57. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról szóló 40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás módosítása

80. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv vagyonkezelésében lévő sportcélú létesítmények hasznosításáról szóló 40/2013. (X. 18.) ORFK utasítás 1. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

58. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása

81. Az EMPACT akciótervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 42/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás

a) 1. pont f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, az "(a továbbiakban: MRFK)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: VMRFK)" szöveg;

b) 9. pont b) alpontjában az "MRFK-tól" szövegrész helyébe a "VMRFK-tól" szöveg

lép.

59. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás módosítása

82. Az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 43/2013. ORFK utasítás) 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az országos rendőrfőkapitány, távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítésére kijelölt országos rendőrfőkapitány-helyettes elrendelheti)

"a) országos jelentőségű vagy több vármegyét (fővárost) érintő - rendőri intézkedést igénylő - események esetén, különös tekintettel Magyarország Alaptörvényében meghatározott különleges jogrend időszakában;"

83. A 43/2013. ORFK utasítás

a) 1. pont e) alpontjában, 24. pontjában, 5. alcímének címében, 31-32., valamint 36. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 4. pontjában, 6. pont nyitó szövegrészében, 15. és 35. pontjában az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 8. pont nyitó szövegrészében az "Az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 10. pont nyitó szövegrészében, 12. és 19. pontjában az "Az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

e) 11. pontjában az "Az ORFK személyügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

f) 34. pontjában az "Az ORFK rendészeti főigazgatójának a" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

g) 23., 25., 29. és 30. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

60. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás módosítása

84. Az intranethálózat működtetéséről, valamint az Internet és elektronikus levelezési rendszer rendőrségi igénybevételének szabályairól szóló 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 45/2013. ORFK utasítás) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

85. A 45/2013. ORFK utasítás

a) 1. pont h) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 21. pontjában az "ORFK gazdasági főigazgatójához" szövegrész helyébe a "gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyetteshez" szöveg;

c) 52. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 2. mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

61. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás módosítása

86. A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás

a) 10. pont g) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 20. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatója" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 53. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg

lép.

62. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása

87. A panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás 23. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

63. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás módosítása

88. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 52/2013. (XII. 16.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 39. és 43. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 17. pontjában az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Fejlesztési Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IFF)" szövegrész helyébe az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály (a továbbiakban: ORFK GF IF)" szöveg;

c) 19-20., 22., 30-32., 34. és 35. pontjában az "ORFK GF IFF" szövegrész helyébe az "ORFK GF IF" szöveg

lép.

64. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

89. A körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pont e) alpontjában, 45. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

65. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

90. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 57/2013. ORFK utasítás) 2. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utasítás alkalmazásában:)

"k) BM munkatárs: a Belügyminisztérium, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ), a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK), a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és alárendelt szerveik, valamint a rendvédelmi technikumok állományának tagjai."

91. Az 57/2013. ORFK utasítás 75. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"75. Az irányított állomány adatlekérdezés során - ha az rendelkezésére áll - köteles a mobil eszközt használni. Ebben az esetben az adatokat nem kell a TIK-en keresztül visszaellenőrizni, azonban a megtett intézkedéseket jelenteni kell a TIK részére. Ez alól kivétel, ha az intézkedés körülményei vagy a lekérendő adatok, információk a közvetlen rádiókapcsolat szükségességét indokolják."

92. Az 57/2013. ORFK utasítás 117. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"117. A személyeknek veszélyhelyzet vagy egyéb események során bekövetkezett eltűnésekor, illetve az ismeretlen helyen tartózkodó személy megtalálása, felkutatása érdekében a TIK ügyeletese telefonon értesíti a KR Központi Ügyeletét (tel.: BM: 26-523, mobil: +36-30/820-0742), és előzetesen tájékozódik a KR állományában lévő szolgálati kutya kutatásba történő bevonásának lehetőségéről."

93. Az 57/2013. ORFK utasítás 117/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"117/B. A TIK Ügyeletes tájékoztatja a helyszíni parancsnokot a KR kutyás egység várható helyszínre érkezésének időpontjáról, valamint a szakmailag indokolt - a KR kutyavezető által javasolt - rendőri intézkedések, eljárások megtételéről."

94. Az 57/2013. ORFK utasítás

a) 1. pont h) alpontjában, 20., 23. pontjában, 79/A. pont f) alpontjában, 111. pont b) alpontjában, valamint 1. melléklet 26. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. pont h) alpontjában az "(a továbbiakban: MRFK)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: VMRFK)" szöveg;

c) 2. pont c) alpontjában, 16. pont nyitó szövegrészében, 28. pontjában, 29. pont f) alpontjában, 32., 37., 39-40., 49-50., 53., 69/C., 73., 88/A., 96. pontjában, 105. pont a) és c) alpontjában, 107/A-107/B. pontjában, 1. melléklet 107. pont y) alpontjában, valamint 1. melléklet 108. pont a) alpontjában az "MRFK" szövegrész helyébe a "VMRFK" szöveg;

d) 3., 6., 43. pontjában és 65. pont b) alpontjában az "MRFK-n" szövegrész helyébe a "VMRFK-n" szöveg;

e) 29. pont e) alpontjában, 31., 46., 51., 65/A. pontjában, valamint 105. pont b) alpontjában az "MRFK" szövegrészek helyébe a "VMRFK" szöveg;

f) 43. pontjában a "megyeszékhelyi" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyi" szöveg;

g) 79. pont g) alpontjában, 88. pontjában, 105. pont a) és b) alpontjában, 115. pontjában és az 1. melléklet 107. pont nyitó szövegrészében az "MRFK-k" szövegrész helyébe a "VMRFK-k" szöveg;

h) 79/A. pont l) alpontjában az "MRFK-t" szövegrészek helyébe a "VMRFK-t" szöveg

lép.

95. Hatályát veszti az 57/2013. ORFK utasítás

a) 85. pont p), q) és u) alpontja;

b) 99. pontjában a " , valamint szóban tájékoztatást ad a TIBEK Ügyeleti Osztálynak" szövegrész;

c) 117/A. pontja.

66. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosítása

96. Az egyes eseményekkel kapcsolatos parancsnoki kivizsgálások szempontrendszeréről és jelentési rendjéről szóló 58/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. pont h) alpontjában, 4. pont a) alpontjában, melléklet III. fejezet 5. pont m) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

67. Az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás módosítása

97. Az euróra elkövetett pénzhamisítás, valamint a pénzhamisítás elősegítésének bűncselekménye miatt elrendelt nyomozásokhoz nyújtott pénzügyi támogatások igénybevételéről szóló 3/2014. (II. 12.) ORFK utasítás

a) 1. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 9. pont a) alpontjában, 10. pontjában és 14. pont nyitó szövegrészében az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Közgazdasági Főosztály" szövegrész helyébe az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdálkodási Főosztály" szöveg

lép.

68. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

98. A Rendőrség Drogellenes Stratégiájáról szóló 4/2014. (II. 21.) ORFK utasítás

a) 4. pontjában a "megyeszékhelyi" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyi" szöveg, a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 4., 6. és 16. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

c) 4., 19. és 31. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

d) 5-7., 11-12., 21., 23., valamint 26. pontjában az "Az ORFK bűnügyi főigazgatója" szövegrész helyébe az "A bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

e) 9. pontjában az "az ORFK bűnügyi és rendészeti főigazgatójával" szövegrész helyébe az "a bűnügyi és rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettessel" szöveg;

f) 14-15. pontjában, a melléklet II. fejezet 3. pont 3.1. és 3.3-3.4. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

g) 16. pontjában az "Az ORFK rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

h) 24. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

i) 27. pontjában az "az ORFK bűnügyi és gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a bűnügyi és gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

j) 29. pontjában az "Az ORFK gazdasági főigazgatója - az ORFK bűnügyi főigazgatójának" szövegrész helyébe az "A gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes - a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes" szöveg;

k) 32. pontjában az "az ORFK bűnügyi főigazgatóján" szövegrész helyébe az "a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettesen" szöveg;

l) melléklet II. fejezet 2. pont 2.1. alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

69. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás módosítása

99. A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 13/2014. (V. 16.) ORFK utasítás 5. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

70. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása

100. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv katasztrófavédelmi feladatairól szóló 15/2014. (V. 23.) ORFK utasítás

a) 1. pont d) alpontjában, 2. és 11/E. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

71. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás módosítása

101. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvényben foglalt, rendőri szerveket érintő feladatok végrehajtásáról szóló 16/2014. (V. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 16/2014. ORFK utasítás) 26. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. Az Emü. 37. és 38. pontja szerinti adatszolgáltatás teljesülése érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesei legkésőbb a negyedévet követő hónap utolsó napja előtti 5. munkanapig megküldik az Emü. kitöltött 6. mellékletét az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetőjének."

102. A 16/2014. ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

72. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás módosítása

103. A Rendőrség őrzött szállásainak szolgálati szabályzatáról és a menekültügyi őrzött befogadó központokban végrehajtandó rendőrségi feladatokról szóló 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 21/2014. ORFK utasítás)

a) 6. melléklete helyébe a 2. melléklet;

b) 7. melléklete helyébe a 3. melléklet

lép.

104. A 21/2014. ORFK utasítás

a) 36. pont k) alpontjában, 49. pont f) alpontjában, 124-126., 133., 152. pontjában, 188. pont b)-c) alpontjában, 189-190., 206., 234., 237. pontjában, valamint 11. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 29. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

73. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás módosítása

105. A rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás 77. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

74. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás módosítása

106. Az iratok külföldre továbbításának szabályairól szóló 34/2014. (X. 10.) ORFK utasítás 15. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

75. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

107. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya egyéni védőeszközzel való ellátásának biztosításáról szóló 44/2014. (XII. 23.) ORFK utasítás

a) 1. pont h) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. pontjában az "az ORFK gazdasági főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek" szöveg

lép.

76. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosítása

108. A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás

a) 150-152., 174. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 167. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 165/C. pontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság" szöveg;

d) 8. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, az "MRFK" szövegrész helyébe a "VMRFK" szöveg

lép.

77. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás módosítása

109. A Rendőrség közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 7/2015. (V. 11.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 7/2015. ORFK utasítás) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

110. A 7/2015. ORFK utasítás

a) 36/A. pontjában és 3. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. mellékletében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg

lép.

78. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

111. A Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 21/2015. ORFK utasítás)

a) 10. pont h) alpontjában a "BM Közbiztonsági Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "BM Rendészeti Államtitkárság" szöveg;

b) 18. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 18. pont i) alpontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: PMRFK)" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Pest VMRFK)" szöveg;

d) 19. pont c) alpontjában, 20-21., 99. pont b) alpontjában, 99/A. pont b) alpontjában, 114. pontjában és az 5. melléklet címében a "PMRFK" szövegrész helyébe a "Pest VMRFK" szöveg;

e) 51. pontjában a "PMRFK" szövegrészek helyébe a "Pest VMRFK" szöveg

lép.

112. Hatályát veszti a 21/2015. ORFK utasítás 9. pont h) alpontjában az "és közbiztonsági főigazgatója" szövegrész.

79. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosítása

113. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 22/2015. ORFK utasítás)

a) 1. pont b) alpontjában és 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 8. pont h) alpontjában a "BM Közbiztonsági Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "BM Rendészeti Államtitkárság" szöveg;

c) 43. pontjában a "közbiztonsági főigazgatójának" szövegrész helyébe a "rendészeti államtitkárának" szöveg

lép.

114. Hatályát veszti a 22/2015. ORFK utasítás 6. pont h) alpontjában az "és közbiztonsági főigazgatója" szövegrész.

80. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás módosítása

115. A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzatról szóló 24/2015. (X. 15.) ORFK utasítás 66/B., 95., 229-231., 233., 236., 245., 248-250., 254., 273-274., valamint 276. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

81. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás módosítása

116. A körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás

a) 1. pont c) alpontjában, 13., 17., 20., 77., 88., 95., valamint 102. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 14., 19. és 81. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

82. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás módosítása

117. Az európai uniós döntéshozatalban való részvétellel kapcsolatos rendőrségi szakértői tevékenységről szóló 27/2015. (XII. 12.) ORFK utasítás

a) 1. pont h) alpontjában, 10. és 11. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 12. pont m) és o) alpontjában, 13. pont b) és e) alpontjában az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Üzemeltetési Főosztály" szövegrész helyébe az "ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály" szöveg

lép.

83. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás módosítása

118. Az alaki és technikai szemle végrehajtásáról szóló 30/2015. (XII. 17.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontjában és 4. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

84. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

119. A belföldi reprezentációról szóló 1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

a) 1. pont h) alpontjában és 11. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. melléklet 2. pont c) alpontjában az "(MRFK, BRFK)" szövegrész helyébe a "(VMRFK, BRFK)" szöveg;

c) 2. melléklet 1. pont b) alpontjában és 2. melléklet 3. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

85. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás módosítása

120. A lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2016. (I. 7.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontjában, 2-3., valamint 38-39. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

86. A Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről szóló 7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás módosítása

121. A Határrendészeti Oktatóbázis működéséről és a határrendészeti célú képzések rendjéről szóló 7/2016. (III. 31.) ORFK utasítás 10. pontjában a "Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

87. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás módosítása

122. A Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasítás 4. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

88. Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás módosítása

123. Az arcképelemzési nyilvántartás és az arcképelemző rendszer igénybevételével kapcsolatos feladatokról szóló 11/2016. (IV. 29.) ORFK utasítás 1. pont f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

89. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás módosítása

124. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 16/2016. ORFK utasítás) 21. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bűnmegelőzési programok központi szakirányítási feladatait az ORFK BF Bűnügyi Főosztály Bűnmegelőzési Osztály (a továbbiakban: ORFK BMO) látja el, ennek keretében:]

"i) a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztályának (a továbbiakban: FVMRFK BMO) vezetője útján gondoskodik az OVI-ZSARU programhoz kapcsolódó eszközök területi szervekhez történő eljuttatásáról, valamint - amennyiben arra igény van - felkéri az FVMRFK BMO-t szakmai segítség nyújtására a területi szervek által szervezett programindító foglalkozásokhoz;"

125. A 16/2016. ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában és 32. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 23. pont g)-h) alpontjában az "FMRFK BMO" szövegrész helyébe az "FVMRFK BMO" szöveg

lép.

90. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás módosítása

126. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 6. pont c) alpontjában, 43. pont b) alpontjában, 67. pontjában, 82. pont d) alpontjában, 85. pontjában, valamint 100. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

91. A rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás módosítása

127. A rászoruló személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 24/2016. (X. 6.) ORFK utasítás

a) 1. pont c) alpontjában, 2. pont nyitó szövegrészében, 4. pont b) alpontjában, 5. pont nyitó szövegrészében, 6. és 7. pontjában, 9. pont b)-c) alpontjában, 10. pont nyitó szövegrészében, 11. pontjában, 12. pont a) alpontjában, 13. pontjában, 14. pont nyitó szövegrészében, 15. pont nyitó szövegrészében, 18. pont nyitó szövegrészében és 2-3. mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 1. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

92. A mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás módosítása

128. A mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 28/2016. (X. 17.) ORFK utasítás

a) 4. pont c) alpontjában és 18. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 11. pontjában és 1. mellékletében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 15. pontjában a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság" szöveg

lép.

93. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásáról szóló 29/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás módosítása

129. A külföldiek légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásáról szóló 29/2016. (XI. 10.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 29/2016. ORFK utasítás) 18. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

130. Hatályát veszti a 29/2016. ORFK utasítás 93. pontja.

94. A regionális kábítószervizsgáló laboratóriumok kirendelésének rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása

131. A regionális kábítószervizsgáló laboratóriumok kirendelésének rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) ORFK utasítás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A kábítószervizsgáló laboratóriumok egyenletes terhelésének elősegítése, valamint a logisztikai szempontok figyelembevételével a lefoglalt kábítószergyanús bűnjeleknek a szakértői kirendelés és vizsgálatra szállítás rendje az alábbi:

a) a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ (a továbbiakban: NSZKK) Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetet (Budapest) rendeli ki:

aa) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság;

ab) a Budapesti Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

ac) a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

ad) a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

ae) a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

af) a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

ag) a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint az illetékességi területéről:

aga) a Jászberényi Rendőrkapitányság,

agb) a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság,

agc) a Mezőtúri Rendőrkapitányság,

agd) a Szolnoki Rendőrkapitányság,

age) a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság,

agf) a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság;

ah) a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint az illetékességi területéről:

aha) a Kecskeméti Rendőrkapitányság,

ahb) a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság;

ai) a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

b) az NSZKK Győri Regionális Kábítószervizsgáló Laboratóriumát rendeli ki:

ba) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

bb) a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

bc) a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint az illetékességi területéről:

bca) a Szombathelyi Rendőrkapitányság,

bcb) a Kőszegi Rendőrkapitányság,

bcc) a Celldömölki Rendőrkapitányság;

c) az NSZKK Veszprémi Regionális Kábítószervizsgáló Laboratóriumát rendeli ki:

ca) a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

cb) a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

cc) a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről:

cca) a Körmendi Rendőrkapitányság,

ccb) a Sárvári Rendőrkapitányság,

ccc) a Vasvári Rendőrkapitányság;

cd) a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről:

cda) a Fonyódi Rendőrkapitányság,

cdb) a Siófoki Rendőrkapitányság,

cdc) a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság;

d) az NSZKK Pécsi Regionális Kábítószervizsgáló Laboratóriumát rendeli ki:

da) a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

db) a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

dc) a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság, valamint az illetékességi területéről:

dca) a Kaposvári Rendőrkapitányság,

dcb) a Barcsi Rendőrkapitányság,

dcc) a Marcali Rendőrkapitányság,

dcd) a Nagyatádi Rendőrkapitányság;

e) az NSZKK Szegedi Regionális Kábítószervizsgáló Laboratóriumát rendeli ki:

ea) a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

eb) a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

ec) a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről:

eca) a Bajai Rendőrkapitányság,

ecb) a Kalocsai Rendőrkapitányság,

ecc) a Kiskőrösi Rendőrkapitányság,

ecd) a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság,

ece) a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság;

f) az NSZKK Debreceni Regionális Kábítószervizsgáló Laboratóriumát rendeli ki:

fa) a Hajdú Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

fb) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az illetékességi területén lévő rendőrkapitányságok;

fc) a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéről:

fca) a Karcagi Rendőrkapitányság,

fcb) a Tiszafüredi Rendőrkapitányság;

g) a lefoglalás helye szerint illetékes Kábítószervizsgáló Laboratóriumot rendeli ki a Készenléti Rendőrség."

95. Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról szóló 2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás módosítása

132. Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának végrehajtásáról szóló 2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás

a) 1. pont d) alpontjában, 4. pont e) alpontjában, 6. pont a) alpontjában, 8. pont e), i) és ia) alpontjában, 9. pont nyitó szövegrészében és d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 5. pont a) alpontjában a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatójának helyettesével" szövegrész helyébe a "Nemzeti Információs Központtal" szöveg

lép.

96. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről szóló 10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás módosítása

133. Az igazgatásrendészeti szolgálati ág által ellátott hatósági feladatokhoz kapcsolódó biztonsági okmányok védelméről szóló 10/2017. (II. 21.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 26/D. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

97. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

134. A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 3. pont g) alpontjában, 185. pontjában, 186. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

98. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

135. A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 2. pont d) alpontjában, 7-8., 37. és 49. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

99. A nemzetközi kapcsolattartás rendjéről szóló 15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás módosítása

136. A nemzetközi kapcsolattartás rendjéről szóló 15/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 3. pont b) alpontjában és 101. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

100. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás módosítása

137. A forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasítás

a) 2. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 3. pont c)-e) alpontjában és 20. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

101. Az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról szóló 24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás módosítása

138. Az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról szóló 24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában, 6. pont nyitó szövegrészében, 7., 82., 84., valamint 105-107. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

102. Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás végrehajtásáról szóló 25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás módosítása

139. Az Európai Rendőrségi Hivatal által működtetett Európai Biztonságos Hálózat alkalmazásainak felhasználásával megvalósuló együttműködés és információcsere rendjéről szóló 23/2016. (IX. 15.) BM-NGM együttes utasítás végrehajtásáról szóló 25/2017. (VIII. 17.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

103. A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás módosítása

140. A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás

a) 1. pont e) alpontjában, 13. és 32. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 14. pont b) alpontjában, 15. és 24. pontjában a "megyei (budapesti)" szövegrész helyébe a "vármegyei (fővárosi)" szöveg

lép.

104. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás módosítása

141. A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V. 4.) ORFK utasítás 1. pont c) alpontjában, 10. pont a) és c) alpontjában, valamint 31. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

105. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

142. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények nyomozása során a Rendőrség szerveire háruló feladatokról szóló 16/2018. (V. 31.) ORFK utasítás 2. pont e), l)-m) alpontjában, 4. pont nyitó szövegrészében, 5. pont d) alpontjában, 6., 17., 26., valamint 53. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

106. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

143. A Rendőrség gazdaságvédelmi tevékenységéről szóló 17/2018. (V. 31.) ORFK utasítás 1. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

107. Az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás módosítása

144. Az Informatikai Biztonsági Szabályzatról szóló 18/2018. (V. 31.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

108. A Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

145. A Bűnügyi Elemzési Szabályzatról szóló 23/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás

a) 7. pontjában, 8. pont a) és h) alpontjában, 9. pont g) alpontjában, 27. pontjában, 38. pont a) alpontjában, 46., valamint 54. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 34. pont f) alpontjában és 36. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

109. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

146. A szagmaradványok és személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 25/2018. ORFK utasítás) 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

147. Hatályát veszti a 25/2018. ORFK utasítás 73. pontja.

110. A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról szóló 26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás módosítása

148. A bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról szóló 26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

111. A Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a D és F adattárakkal kapcsolatos feladatokról szóló 35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

149. A Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendjével, valamint a D és F adattárakkal kapcsolatos feladatokról szóló 35/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 4. pont f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

112. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás módosítása

150. Az illegális migrációval összefüggő jogsértések kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás

a) 1. és 10. pontjában, 11. pont c) alpontjában, 14-15., 18., 20., 27., 39. pontjában, 43. pont a) és c) alpontjában, valamint 46. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 12-13., 17. és 19. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

113. A bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

151. A bűnügyi felügyelettel kapcsolatban a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról szóló 37/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás

a) 3. pont h) és l) alpontjában, 17. pont záró szövegrészében, 24., 26., 29., 38. és 39. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 29. pontjában az "Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) GF Informatikai Üzemeltetési Főosztályon" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) GF Informatikai Főosztályon" szöveg

lép.

114. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás módosítása

152. Az ittasság ellenőrzéséről szóló 40/2018. (VI. 29.) ORFK utasítás 27. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

115. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás módosítása

153. Az Öltözködési Szabályzatról szóló 43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

a) 59. pontjában, 60. pont c) alpontjában, 63. pontjában, 10. melléklet 20. sorában, valamint 10/A. melléklet 2. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 60. pont c) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg;

c) 62. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

116. A Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás módosítása

154. A Lövészeti Szabályzatról szóló 44/2018. (VIII. 23.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 49. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

117. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás módosítása

155. A békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és a tartalékkészletek meghatározásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) ORFK utasítás 3. pont o) és r) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

118. A fedett nyomozó biztosításáról szóló 2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás módosítása

156. A fedett nyomozó biztosításáról szóló 2/2019. (I. 24.) ORFK utasítás 1. pont e) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

119. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás módosítása

157. A műanyag értékzáró plomba rendőrségi alkalmazásáról szóló 24/2019. (V. 23.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 5. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

120. A gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás módosítása

158. A gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontjában, 14. és 21. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

121. A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás módosítása

159. A minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 117. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

122. A rendőrségi toborzás rendjéről szóló 36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás módosítása

160. A rendőrségi toborzás rendjéről szóló 36/2019. (X. 14.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 28. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

123. Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosítása

161. Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Adatvédelmi Szabályzat) a következő 128/A. ponttal egészül ki:

"128/A. Az Infotv. 37/C. § (1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, illetve az egyes feladatok ellátására létrehozott szervek esetén a szerv vezetője által kijelölt vezető intézkedik a közzétételi körbe tartozó adatok adatvédelmi tisztviselő részére történő megküldésére, aki gondoskodik a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részére teljesítendő adatszolgáltatás végrehajtásáról."

162. Az Adatvédelmi Szabályzat

a) 1. melléklete az 5. melléklet;

b) 2. melléklete a 6. melléklet;

c) 3. melléklete a 7. melléklet;

d) 5. melléklete a 8. melléklet

szerint módosul.

163. Az Adatvédelmi Szabályzat 4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

164. Az Adatvédelmi Szabályzat

a) 1. pont b) alpontjában és 29. pont t)-v) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 12. pontjában, 2-3. és 5. mellékletében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

124. A közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról szóló 41/2019. (XII. 13.) ORFK utasítás módosítása

165. A közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról szóló 41/2019. (XII. 13.) ORFK utasítás 2. pont d) alpontjában a "Pest Megyei Rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság" szöveg lép.

125. A pályázat- és projektkezelés rendjéről szóló 9/2020. (IV. 24.) ORFK utasítás módosítása

166. A pályázat- és projektkezelés rendjéről szóló 9/2020. (IV. 24.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 9/2020. ORFK utasítás) 6. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ORFK GF ETO ellátja a pályázatkutató és projektszervező tevékenység szakirányításához kapcsolódó központi feladatokat, ennek keretében)

"l) végrehajtja az európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló projektek nyomonkövetéséről, valamint a közvetlen irányítású európai uniós programok végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 31.) BM utasításban a projektet megvalósító szervre vonatkozóan meghatározott feladatokat;"

167. A 9/2020. ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

126. Az iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás módosítása

168. Az iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX. 10.) ORFK utasítás

a) 2. pont f) és i) alpontjában, 11-14., 16., 19., 35., 52., 63., 67., 70/B. és 75-76. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

b) 2. pont o) alpontjában, 10. és 50. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 38. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

127. A nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében fogvatartott személyek kísérésének rendőrségi feladatairól szóló 29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás módosítása

169. A nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében fogvatartott személyek kísérésének rendőrségi feladatairól szóló 29/2020. (XI. 13.) ORFK utasítás 13. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

128. A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

170. A Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás

a) 2. pont a) alpont ae) pontjában és 22/C. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg;

b) 2. pont a) alpont af) pontjában, valamint 1. melléklet II. és III. fejezet címében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg;

c) 2. pont a) alpont af) pontjában és 1. melléklet II. fejezet 1. pontjában foglalt táblázatában az "MRFK" szövegrészek helyébe a "VMRFK" szöveg;

d) 2. pont e) alpont ec) pontjában, 22. és 22/E-22/G. pontjában az "MRFK" szövegrész helyébe a "VMRFK" szöveg

lép.

129. A Rendőrség Kutyás Szolgálati Szabályzatáról szóló 36/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás módosítása

171. A Rendőrség Kutyás Szolgálati Szabályzatáról szóló 36/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 36/2020. ORFK utasítás) 1. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

172. Hatályát veszti a 36/2020. ORFK utasítás 216. pontja.

130. A Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás módosítása

173. A Rendőrség Lovas Szolgálati Szabályzatáról szóló 7/2021. (IV. 9.) ORFK utasítás 1. pont c) alpontjában és 21. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

131. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás módosítása

174. Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 12/2021. (IV. 30.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 15. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

132. A sebességméréssel összefüggő feladatokról szóló 6/2022. (II. 4.) ORFK utasítás módosítása

175. A sebességméréssel összefüggő feladatokról szóló 6/2022. (II. 4.) ORFK utasítás 1. pont d) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

133. Az informatikai alkalmazásfejlesztési folyamatok szabályozásáról szóló 14/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosítása

176. Az informatikai alkalmazásfejlesztési folyamatok szabályozásáról szóló 14/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

134. A képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás módosítása

177. A képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

135. A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról szóló 21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

178. A fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és - újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról szóló 21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

a) 1. pont b) alpontjában, 2., 7-8., 11-12., 14., 17., 30., valamint 37. pontjában a "megyei" szövegrész helyett a "vármegyei" szöveggel;

b) 6. és 36. pontjában a "megyei" szövegrészek helyett a "vármegyei" szöveggel

lép hatályba.

136. A Rendőrség távoktatási rendszere működtetésének szabályairól szóló 30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítás módosítása

179. A Rendőrség távoktatási rendszere működtetésének szabályairól szóló 30/2022. (IX. 14.) ORFK utasítás 1. pont b) alpontjában és 7. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

137. Az előállító egység és az előállító helyiség működtetésével, az előállítás és a visszatartás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás módosítása

180. Az előállító egység és az előállító helyiség működtetésével, az előállítás és a visszatartás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2022. (XI. 30.) ORFK utasítás (a továbbiakban: 36/2022. ORFK utasítás) 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. A szóbeli tájékoztatást követően a fogvatartott részére át kell adni a magyar nyelvű - a magyar nyelvet nem ismerő fogvatartott esetén az anyanyelvén vagy az általa értett nyelven elkészített - írásos tájékoztatót (2. melléklet), majd szóban, ezt követően az 1. mellékleten írásban is nyilatkoztatni kell a tájékoztató átvételéről, valamint az abban foglaltak tudomásulvételéről."

181. A 36/2022. ORFK utasítás 59. pontjában a "2. melléklete" szövegrész helyébe az "1. melléklete" szöveg lép.

138. Záró rendelkezések

182. Ez az utasítás 2023. január 1-jén lép hatályba.

183. Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) egyes szakterületei gondoskodnak a feladatkörükbe tartozó iratminták vonatkozásában a vármegye elnevezés bevezetésével összefüggő módosításról.

184. Az aláírási címpéldányok, információs táblák és logók cseréjéről 2023. június 30-ig kell gondoskodni.

185. Új ruházati termékként a vármegye elnevezést tartalmazó felirattal rendelkező karjelvény adható ki, a megye elnevezést tartalmazó felirattal rendelkező karjelvény 2023. június 30-ig hordható.

186. A bélyegzők, valamint a fokozott biztonságú elektronikus és szervezeti aláírás adatainak aktualizálásáról a soron következő csere alkalmával kell gondoskodni.

187. Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerében a névmódosítás átvezetésének kezdeményezéséről, valamint az adók módjára történő behajtásokkal kapcsolatos regisztráció módosításáról az ORFK Hivatala gondoskodik.

188. Gépjárműállományuk tekintetében a forgalmi engedélyekben a névváltozás bejegyzésének, valamint az új közúti gépjármű-felelősségbiztosítási igazolások és kötelező biztosítási zöldkártyák kiállításának kezdeményezéséről a vármegyei rendőr-főkapitányságok 2023. június 30-ig gondoskodnak.

189. Ez az utasítás 2023. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Balogh János r. altábornagy s. k.,

országos rendőrfőkapitány

1. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

"1. melléklet a 45/2013. (XI. 15.) ORFK utasításhoz

Funkcionális e-mail-címek névképzési szabálya

a) rendőri szervek, azok szervezeti elemei részére

névképzési szabály: szervezetiegység.szerv@varmegye.police.hu

b) folyamatos szolgálatot ellátó ügyelet részére

névképzési szabály: ugyelet.szerv@varmegye.police.hu

c) írásban kijelölt sajtó vagy kommunikációs szervezeti elem, munkatárs részére

névképzési szabály: sajto.szerv@varmegye.police.hu

d) írásban kijelölt EU integrációs vagy schengeni feladatokkal megbízott munkatárs részére

névképzési szabály: euint.szerv@varmegye.police.hu

e) önálló szervezeti elemként működő panasziroda részére

névképzési szabály: panasz.szerv@varmegye.police.hu

f) törzsek részére

névképzési szabály: torzs.szerv@varmegye.police.hu"

2. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

"6. melléklet a 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasításhoz

Az őrzött szállások befogadóképessége

Őrzött szállás helyeFérőhely
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság36 fő
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság178 fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság133 fő
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság23 fő
Összesen:370 fő"

"

3. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

"7. melléklet a 21/2014. (VII. 4.) ORFK utasításhoz

Az őrzött szállások illetékessége
Őrzött szállás helyeIlletékesség (vármegye)
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságGyőr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Vas, Zala
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságBaranya, Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád-Csanád, Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságBorsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Repülőtéri Rendőr IgazgatóságFejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok,
Nógrád, Pest, Tolna, Veszprém

"

4. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

"1. melléklet a 7/2015. (V. 11.) ORFK utasításhoz

A Rendőrség által végrehajtandó közegészségügyi-járványügyi hatósági feladatok és a közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés ellátásáért felelős személyek

Felelős szervFelelős szervezeti elemFelelősfeladatEllenőrizendő szervek*
1.ORFKSZFIRendvédelmi tisztiorvosKJHE1. A Rendőrség az ORFK kivételével,
2. BM OKF,
3. Ogy. Ő.,
KJE4. ORFK,
5. Miskolci RVT,
6. Körmendi RVT
a Rendőrség
közegészségügyi
főfelügyelője
KJHE1. Rendőrség az ORFK kivételével,
2. BM OKF,
3. Ogy. Ő.,
KJE4. ORFK,
5. Miskolci RVT,
6. Körmendi RVT
2.ORFKSZFIKözegészségügyi-
járványügyi felügyelő
KJHE1. Bács-Kiskun VMRFK,
2. Baranya VMRFK,
3. Békés VMRFK,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK,
5. Csongrád-Csanád VMRFK,
6. Fejér VMRFK,
7. Győr-Moson-Sopron VMRFK,
8. Hajdú-Bihar VMRFK,
9. Heves VMRFK,
10. Jász-Nagykun-Szolnok VMRFK,
11. Komárom-Esztergom VMRFK,
12. Nógrád VMRFK,
13. Somogy VMRFK,
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg VMRFK,
15. Tolna VMRFK,
16. Vas VMRFK,
17. Veszprém VMRFK,
18. Zala VMRFK,
19. az e rovat 1-18. pontjában
meghatározott szervek területén működő,
a KR-hez tartozó szervezeti elemek
3.BRFKHSZ Egészségügyi
Osztály
Közegészségügyi-
járványügyi felügyelő
KJE1. ORFK,
2. BRFK,
3. Pest VMRFK,
4. NEBEK
KJHE5. KR Budapesten működő szervezeti
elemei,
6. ROKK
4.KRHSZ EPOKözegészségügyi-
járványügyi felügyelő
KJE1. KR,
2. NOK,
3. Ogy. Ő.,
4. ROKK
KJHE5. BRFK,
6. Pest VMRFK,
7. RRI
* Rövidítések:BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság
HSZ: Humánigazgatási Szolgálat
HSZ EPO: Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztály
KJE: Közegészségügyi-járványügyi ellenőrzés
KJHE: Közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzés
KR: Készenléti Rendőrség
NEBEK: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
NOK: Nemzetközi Oktatási Központ
Ogy. Ő.: Országgyűlési Őrség
ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság
Rendőrség: általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
ROKK: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
RVT: rendvédelmi technikum
SZFI: Személyügyi Főigazgatóság
VMRFK: Vármegyei Rendőr-főkapitányság

"

5. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

Az Adatvédelmi Szabályzat 1. melléklet 2. pontja a "XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák" című táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"XII. Közzétételi egység: Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
nincs ilyen közérdekű adat
2. Az 1. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke,
a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.
3. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.
4. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.
5. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot
biztosító megállapodások szövege.
6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére.

XIII. Közzétételi egység: Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok és kulturális közadatok listája

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
nincs ilyen közérdekű adat

"

6. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

Az Adatvédelmi Szabályzat 2. melléklet 2. pontja a "XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák" című táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"XII. Közzétételi egység: Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
nincs ilyen közérdekű adat
2. Az 1. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke,
a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.
3. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.
4. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.
5. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege.
6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére.

XIII. Közzétételi egység: Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok és kulturális közadatok listája

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
nincs ilyen közérdekű adat

"

7. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

Az Adatvédelmi Szabályzat 3. melléklet 2. pontja a "XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák" című táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"XII. Közzétételi egység: Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
nincs ilyen közérdekű adat
2. Az 1. pont szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános
jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.
3. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.
4. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek
megjelölése.
5. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege.
6. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más
kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható
közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére.

XIII. Közzétételi egység: Újrahasznosítás céljára elérhető közadatok és kulturális közadatok listája

A) Adat megnevezéseB) Belső adatfelelős
1. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
nincs ilyen közérdekű adat

"

8. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

Az Adatvédelmi Szabályzat 5. melléklet "III. Közzétételi egység: Körzeti megbízottak elérhetősége" című táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. Közzétételi egység: Körzeti megbízottak elérhetősége

Adat megnevezéseMegjegyzésFrissítésMegőrzésBelső adatfelelős
1. A körzeti megbízotti működési körzetért felelős körzeti megbízott
elérhetősége (szolgálati mobiltelefonszám, körzeti megbízotti iroda
címe, telefonszáma, e-mail-címe, körzeti megbízotti működési
körzete, fogadóóra időpontja), valamint a településeken megtartásra
kerülő fogadóóra időpontja, helyszíne
a körzeti megbízotti
szabályzatról szóló
26/2015. (XII. 9.)
ORFK utasítás 14. pontja
alapján
a változásokat követően
azonnal
az előző állapot
törlendő
a rendőrkapitányságok
esetén a rendészetért
felelős vezető

"

9. melléklet a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasításhoz

"4. melléklet a 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasításhoz

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓAN KIJELÖLT BELSŐ ADATFELELŐSÖK

I. Közzétételi egység: Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve
bűnüldözési célból elhelyezett kamerákat működtető
adatkezelő szerv megnevezése
a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdése
alapján
a változást követően
azonnal
az előző állapot
törlendő
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén a rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettes,
a bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes;
az egyes feladatok ellátására
létrehozott szervek vezetője
által kijelölt vezető;
a rendőrkapitányságok esetén
a rendészetért felelős vezető
2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
3. A képfelvevő pontos helye
4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai

II. Közzétételi egység: A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá
a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap
terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege,
közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja
az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 368/2011.
Korm. rendelet) 6. melléklet 12. pontja
alapján
a kifizetést követő
8 napon belül
az előző állapot
nem törölhető
gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes;
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén
a gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

III. Közzétételi egység: Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok
esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített
kifizetés összege, kedvezményezettje és a kifizetés időpontja
a 368/2011. Korm. rendelet
6. melléklet 13. pontja alapján
a kifizetést követő
8 napon belül
az előző állapot
nem törölhető
gazdasági
országos rendőrfőkapitány-
helyettes

IV. Közzétételi egység: Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatás

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Az e-ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatásaz elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: 2015. évi CCXXII. törvény)
26. § (1) bekezdése, az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 451/2016. Korm. rendelet)
37. §-a alapján
a változást követően
azonnal
5 évet követően
archív
állományban
ORFK Hivatal Elektronikus
Ügyviteli és Adatvédelmi
Főosztály vezetője
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén az elektronikus
ügyintézésért és
iratkezelésért felelős vezető
a rendőrkapitányságok és
határrendészeti
kirendeltségek esetén
az elektronikus
ügyintézésért és
iratkezelésért felelős vezető

V. Közzétételi egység: A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény szerinti gyűlést megtiltó határozatok

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Határozat gyűlés megtiltásáraa gyülekezési jogról szóló törvény hatálya
alá tartozó gyűlésre irányuló bejelentés
elintézésének és a gyűlés biztosításával
kapcsolatos rendőrségi feladatok
végrehajtásának részletes szabályairól szóló
26/2018. (IX. 27.) BM rendelet
[a továbbiakban: 26/2018. (IX. 27.)
BM rendelet] 8. § (1)-(3) bekezdése alapján
a változást követően
azonnal
a bíróság
döntésével nem
érintett határozat
a gyűlés
megtartását
követő 15. napot
követő
munkanap,
azt követően
archív
állományban
tárolandó
rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
a megyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén a rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettes
a rendőrkapitányságok
esetén a rendészetért
felelős vezető

VI. Közzétételi egység: Fokozott ellenőrzés elrendelése

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Fokozott ellenőrzés elrendelésea rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
26. § (5) bekezdése alapján
a változást követően
azonnal
lejártáig, azt
követően archív
állományban
bűnügyi
országos rendőrfőkapitány-
helyettes
rendészeti
országos rendőrfőkapitány-
helyettes
Készenléti Rendőrség
parancsnoka
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóság igazgatója
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén a rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettes
2. Fokozott ellenőrzés meghosszabbításalejártáig, azt
követően archív
állományban
a rendőrkapitányságok
esetén a rendészetért
felelős vezető
a határrendészeti
kirendeltség vezetője

VII. Közzétételi egység: A büntetőeljárásról szóló 2017. éviXC. törvény 817/B. § (1) bekezdése szerinti határozatok

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
A nyomozó hatóság az alábbi adatokat teszi közzé:
1. határozat a feljelentés elutasításáról vagy az eljárás
megszüntetéséről (anonimizálva);
2. a nyomozó hatóság megnevezése;
3. az ügy száma;
4. a közzététel időpontja;
5. a bűncselekmény megnevezése;
6. tájékoztatás:
a) a felülbírálati indítvány benyújtásának feltételeiről;
b) a felülbírálati indítványt előterjesztő jogairól és
kötelezettségeiről;
c) a felülbírálati indítvány előterjesztésének határidejéről;
d) a felülbírálati indítvány benyújtásának a helyéről.
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi
XC. törvény 817/C. §
változást követően
azonnal
a közzétételtől
számított
1 hónap, azt
követően archív
állományban
tárolandó.
bűnügyi országos
rendőrfőkapitány-
helyettes
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén a bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettes
a rendőrkapitányságok
esetén a bűnügyért felelős
vezető

VIII. Közzétételi egység: A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény szerinti egyéb határozatok

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. A határozat megsemmisítésével, hatályon kívül helyezésével
vagy megváltoztatásával kapcsolatos felülvizsgálati eredményt
tartalmazó döntés
2. A gyűlés rendjének fenntartása, a közrend biztosítása
érdekében a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény
11. § (4) bekezdése alapján, valamint 13. § (5) bekezdése
alapján meghozott határozat
a 26/2018. (IX. 27.) BM rendelet 8. §
(1)-(3) bekezdése alapján
a változást követően
azonnal
a gyűlés időpontját
követő munkanap,
azt követően archív
állományban
tárolandó
rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén a rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettes
a rendőrkapitányságok esetén
a rendészetért felelős vezető

IX. Közzétételi egység: Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályzatok

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. A Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott
elektronikus ügyintézési szabályzata
a 2015. évi CCXXII. törvény 26. §
(1) bekezdése, a 451/2016. (XII. 19.)
Korm. rendelet 37. §-a alapján
a változást követően
azonnal
hatályon kívül
helyezését
követően archív
állományban
ORFK Elektronikus Ügyviteli
és Adatvédelmi Főosztály
vezetője
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén az elektronikus
ügyintézésért és
iratkezelésért felelős vezető a rendőrkapitányságok és
határrendészeti
kirendeltségek esetén
az elektronikus
ügyintézésért és
iratkezelésért felelős vezető
2. A Rendőrség Információátadási Szabályzataa 2015. évi CCXXII. törvény 65. §-a alapján
3. Elektronikus ügyintézési és iratkezelési szabályzata 2015. évi CCXXII. törvény és
a közokiratokról, a közlevéltárakról és
a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény alapján
4. Másolatkészítési szabályzata 451/2016. Korm. rendelet 55. §
(8) bekezdése alapján
5. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzataz elektronikus ügyintézési szolgáltatások
nyújtására használható elektronikus
aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó
követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.)
Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése alapján
6. A Küldemény Dokumentumtár elektronikus ügyintézési
szolgáltatás szolgáltatási szabályzata
a 2015. évi CCXXII. törvény 26. § (1) bekezdése, a 451/2016. Korm. rendelet 37. §-a alapján

X. Közzétételi egység: Közös adatkezelői megállapodás

A) Adat megnevezéseB) MegjegyzésC) FrissítésD) MegőrzésE) Belső adatfelelős
1. Közös adatkezelői megállapodás szövegeaz Infotv. 25/B. § (1) bekezdése alapjána változást követően
azonnal
lejártáig, azt
követően archív
állományban
Országos
Rendőr-főkapitányság
hivatalvezetője
a vármegyei (fővárosi)
rendőr-főkapitányságok
esetén hivatalvezető
rendőrkapitányságok és
határrendészeti
kirendeltségek esetén
a hivatalvezető vagy
a hivatalvezetői feladatok
ellátásával megbízott
személy

"

Tartalomjegyzék