30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10., a 11., a 13., a 15. és az 50. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 12. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16, a 17., a 22., a 33., a 34., a 41. és a 46. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím és az 1. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés h) pontjában, valamint 16. § (15) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 35. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím és a 2. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. és a 61. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § e)-h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés e) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím és a 4. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 60. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. § A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 17/1996. Korm. r.) 3. § (1) bekezdésében az "Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézetbe (a továbbiakban: OSSKI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központba (a továbbiakban: OKK)" szöveg lép.

2. § A 17/1996. Korm. r.

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "MTA Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézettel (a továbbiakban: MTA KK IKI)" szövegrész helyébe az "MTA Energiatudományi Kutatóközponttal (a továbbiakban: MTA EK)" szöveg,

b) 6. § (1) és (2) bekezdésében az "OSSKI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében az "MTA KK IKI-t" szövegrész helyébe az "MTA EK-t" szöveg,

d) 6. § (3) és (5) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdés a) pontjában, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1)-(3) bekezdésében az "MTA KK IKI" szövegrész helyébe az "MTA EK" szöveg,

e) 6. § (4) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "MTA KK IKI" szövegrészek helyébe az "MTA EK" szöveg,

f) 6. § (4) bekezdésében az "OSSKI-val" szövegrész helyébe az "OKK-val" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében az "OSSKI" szövegrészek helyébe az "OKK" szöveg,

h) 8. § (1) bekezdésében az "MTA KK IKI-nél" szövegrész helyébe az "MTA EK-nál" szöveg

lép.

2. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. § A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész 1.120. pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

3. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/1997. Korm. r.) 11/D. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - a b) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell:]

"b) gyógyszerre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:

ba) a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amelyből megállapítható a kért gyógyszer neve, kiszerelése, pontos dózisa, a gyógyszerváltás, tápszerváltás indokoltsága, az eddigi terápiák, illetve az új kezelések várható hatékonysága, a támogatás időtartama,

bb) a Magyarországon és az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező állam (a továbbiakban: EGT tagállam) területén forgalomban nem lévő gyógyszer esetén - a kezelőorvos kérelmére -az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott engedély másolatát, a Magyarországon nem, viszont valamely EGT tagállam területén forgalomban lévő gyógyszer esetén az OGYÉI által - a kezelőorvosnak a gyógyszer rendelését megelőző kérelmére - kiadott, jogszabályban meghatározott nyilatkozat másolatát;"

5. § Hatályát veszti a 217/1997. Korm. r.

a) 31. § (3a) és (5)-(8) bekezdése,

b) 33. § (2), (4) és (5) bekezdése.

6. § A 217/1997. Korm. r. 11/D. § (3) bekezdés a) pontjában és 11/D. § (4a) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 14. § (8) bekezdésében az "az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) részére - az OALI-val" szövegrész helyébe az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére - az OTH-val" szöveg,

b) 14. § (9) bekezdésében az "az OALI-val" szövegrészek helyébe az "az OTH-val" szöveg,

c) 18/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében az "az OALI" szövegrész helyébe az "az OTH" szöveg,

d) 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "27. Beavatkozások" pontjában az "OGYI" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg,

e) 26. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész "1. Protokoll szám" pontjában az "OGYI" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg

lép.

5. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

8. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 6/C. § (4) bekezdésében az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: ÁNTSZ OTH)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg, az "Az ÁNTSZ OTH" szövegrész helyébe az "Az OGYÉI" szöveg,

b) 6/C. § (6) bekezdésében "ÁNTSZ OTH" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg

lép.

6. Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a "cselekvőképességet érintő gondnokság" szövegrész helyébe a "cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézettel" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központtal" szöveg

lép.

7. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 201/2001. Korm. r.) 4. § (9) bekezdésében az "Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)" szöveg lép.

11. § A 201/2001. Korm. r.

a) 5. § (7) bekezdésében az "OKI" szövegrészek helyébe az "OKK" szöveg,

b) 5/B. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében és 10. § (10) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg,

c) 5. számú melléklet I. fejezet B) rész 3. és 4. pontjában, II. fejezet 1. pont 1.8. alpontjában, III. fejezet 1. pontjában és IV. fejezetében az "OKI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg

lép.

8. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "a "Fodor József" Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (a továbbiakban: OKK-OSSKI)" szövegrész helyébe az "az Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)" szöveg,

b) 3. számú melléklet II. rész 1. pontjában az "OKK-OSSKI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg

lép.

9. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdésében a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet" szövegrész helyébe az "Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot" szöveg lép.

10. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (3) és (6) bekezdésében az "EEKH-nak" szövegrész helyébe az "ENKK-nak" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében az "EEKH-t" szövegrész helyébe az "ENKK-t" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában az "EEKH" szövegrészek helyébe az "ENKK" szöveg,

f) 13. § (3) bekezdésében az "EEKH-hoz" szövegrész helyébe az "ENKK-hoz" szöveg

lép.

11. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

15. § A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet j) pontjában az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

12. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II. rész II.2. pont j) alpontjában az "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete" szövegrész helyébe az "az Országos Közegészségügyi Központ" szöveg lép.

13. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

17. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 159/2005. Korm. r.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az információszolgáltatásra kötelezett gyógyszertár az előírt adatokat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI) küldi meg, nyilvántartásba vétel céljából"

18. § A 159/2005. Korm. r.

a) 1. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerésze vagy az általa kijelölt tisztigyógyszerész, aki" szövegrész helyébe az "az OGYÉI, amely" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés e) pontjában az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg

lép.

14. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

19. § A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. pontjában az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

15. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

20. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "Megjegyzések a 2. táblázathoz:" rész 1. pont b) alpontjában a "Fodor József Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ" szöveg lép.

16. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat "Gyógyhelyek védelme" sorában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

17. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat D:2. mezőjében és 3. mellékletében foglalt táblázat D:2. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

18. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 12/B. § (3) bekezdésében az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet," szövegrész,

b) 12/B. § (6) bekezdése.

19. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

24. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 31/2007. Korm. r.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

20. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés b) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg

lép.

21. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

26. § A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a) 2. számú mellékletében foglalt táblázat

aa) 2. pont c) sorában, valamint 3. pont d) és f) sorában az "Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)" szöveg,

ab) 3. pont g) sorában az "Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ (OKK)" szöveg,

ac) 7. pontjában az "Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ (OKK)" szöveg,

b) 3. számú mellékletében foglalt táblázat 11. sorában a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)" szöveg

lép.

22. A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

27. § A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "Országos "Frederic Joliot Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ" szöveg lép.

23. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

28. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 1. § (3) bekezdés a) pontjában és 1. § (5) bekezdés a) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot" szöveg,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat 35. sorában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg

lép.

24. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

29. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 8. § (5) bekezdésében az "Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében az "OKI-nak" szövegrész helyébe az "OKK-nak" szöveg,

c) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az "OKI-ba" szövegrész helyébe az "OKK-ba" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében az "OKI" szövegrészek helyébe az "OKK" szöveg

lép.

25. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

30. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg lép.

26. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 337/2008. Korm. r.) 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OTH a bejelentést követően haladéktalanul tájékoztatja ennek tényéről az egészségügyért felelős minisztert, az OEP-et és az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (a továbbiakban: ÁEEK)."

32. § A 337/2008. Korm. r. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A TBB létszáma 8 fő, amelyből 3 főt az egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az államháztartásért felelős miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt az ÁEEK főigazgatója jelöl ki. A TBB elnökét - a tagok közül - az OEP főigazgatója jelöli ki."

33. § A 337/2008. Korm. r.

a) 1/A. § (5) bekezdésében és 1/B. § (7) bekezdésében az "a GYEMSZI-nek" szövegrész helyébe az "az ÁEEK-nak" szöveg,

b) 1/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 1/E. § (3) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az ÁEEK" szöveg,

c) 1/E. § (3) bekezdésében az "a GYEMSZI-nél" szövegrész helyébe az "az ÁEEK-nál" szöveg,

d) 11/D. § (2) bekezdésében az "a GYEMSZI és az OTH bevonásával" szövegrész helyébe az "az OTH bevonásával" szöveg,

e) 7. számú mellékletében a "GYEMSZI főigazgató" szövegrész helyébe az "ÁEEK főigazgató" szöveg

lép.

34. § Hatályát veszti a 337/2008. Korm. r.

a) 1/B. § (5) bekezdésében az "- a Tv.-ben meghatározott szabályok szerint és a GYEMSZI javaslatának figyelembevételével -" szövegrész,

b) 17/C. § (1) bekezdése.

27. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

35. § A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról szóló 338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (a továbbiakban: GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OGYÉI" szöveg

lép.

28. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 339/2008. Korm. r.) 1. §-ában a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK)" szöveg lép.

37. § A 339/2008. Korm. r.

a) 2. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OBDK" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrészek helyébe az "Az OBDK" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OBDK" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a 339/2008. Korm. r. 1. §-ában az "a GYEMSZI-vel történt megállapodás alapján" szövegrész.

29. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

39. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 22. §-ában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

30. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

40. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "Országos Kémiai Biztonsági Intézetet (a továbbiakban: OKBI)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központot (a továbbiakban: OKK)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "OKBI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg

lép.

31. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központról" szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 20. §-ában és 21. § (1) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés c) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

e) 18. § (2a) bekezdésében az "EEKH-hoz" szövegrész helyébe az "ENKK-hoz" szöveg,

f) 18. § (2b) és (2c) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 20. §-ában, 21. § (1) bekezdésében, valamint 32. § (1) bekezdésében az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg,

g) 18. § (3) bekezdés a) pontjában az "a GYEMSZI-től" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-től" szöveg,

h) 18. § (4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OGYÉI" szöveg,

i) 19. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a GYEMSZI-nél" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-nél" szöveg,

j) 19. § (1) bekezdés c) pontjában az "EEKH-nál" szövegrész helyébe az "ENKK-nál" szöveg,

k) 21. § (2) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrészek helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

l) 21. § (2) bekezdésében az "EEKH" szövegrészek helyébe az "ENKK" szöveg,

m) 23. § (1) bekezdésében az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

n) 33. § (2) bekezdésében az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg

lép.

32. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 288/2009. Korm. r.) 1. mellékletében foglalt "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" című táblázat

a) 2084, 2086, 2087, 2100, 2108 és 2159 nyilvántartási számú sorában a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szöveg,

b) 2095 nyilvántartási számú sorában a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg,

c) 2120 nyilvántartási számú sorában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szöveg

lép.

(2) A 288/2009. Korm. r. 3. mellékletében foglalt "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések -Adatátvételek" című táblázat

a) 1560 nyilvántartási számú sorában az "Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg,

b) 1578 nyilvántartási számú sorában az "a megyei/fővárosi tisztifőgyógyszerészek, illetve tisztigyógyszerészek" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg,

c) 1589, 1860 és 1861 nyilvántartási számú sorában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg

lép.

33. A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

43. § A magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:9. mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

34. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében, 3. pontjában foglalt táblázat C:2. mezőjében és 6. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

35. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 180/2010. Korm. r.) 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az OEP a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelem esetében az ENKK szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követő 5 napon belül, a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében annak az OEP-hez történő megérkezésétől számított 5 napon belül a kérelmet véleményezés céljából megküldi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI), valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának (a továbbiakban: tagozat), továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak. Az OEP a kérelemhez tájékoztatásul csatolja az ENKK szakhatósági állásfoglalását."

46. § A 180/2010. Korm. r.

a) 6. § (1) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

b) 6. § (2) és (4) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OGYÉI" szöveg

lép.

36. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 319/2010. Korm. r.) 4. § (1a) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki:

[Az OEP - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a jogszabályokban meghatározott feladatai keretében]

"e) ellátja az egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet, elkészíti és folyamatosan karbantartja az ágazati központi informatikai stratégiát,

f) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és elemez"

(2) A 319/2010. Korm. r. 4. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A Kormány térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervként az OEP-et jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 146. § (1) bekezdése szerinti feladatok ellátására, azzal, hogy ezt a feladatot az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal együttműködésben látja el."

48. § A 319/2010. Korm. r. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az OEP által hozott hatósági döntés elleni fellebbezést az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK) bírálja el."

49. § A 319/2010. Korm. r. a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Az OEP alapító okiratának az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján szükséges módosítása 2015. március 1-jétől alkalmazandó."

50. § A 319/2010. Korm. r.

a) 8. § (1) bekezdés b) pontjában az "EEKH-t" szövegrész helyébe az "ENKK-t" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK"szöveg

lép.

37. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 323/2010. Korm. r.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos tisztifőorvos tevékenységét a helyettes országos tisztifőorvosok segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tisztifőorvos gyakorolja"

52. § (1) A 323/2010. Korm. r. 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az egyedi utasítás kiadásának joga az országos intézetek irányítása körében az egészségügyért felelős minisztert is megilleti."

(2) A 323/2010. Korm. r. 16. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Közegészségügyi Központot jelöli ki a Kbtv.)

"c) 8. § (5) bekezdése, 10. § (3) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

53. § A 323/2010. Korm. r. 26. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az OTH és országos intézetei alapító okiratainak az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján szükséges módosításai 2015. március l-jétől alkalmazandók."

54. § A 323/2010. Korm. r. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

55. § A 323/2010. Korm. r.

a) 12. § (5) bekezdés e) pontjában az "a Gytv." szövegrész helyébe az "az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében az "OÉTI-t" szövegrész helyébe az "OTH-t és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetet" szöveg,

c) 16. § (1) és (2) bekezdésében az "Országos Kémiai Biztonsági Intézetet" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központot" szöveg,

d) 16/A. §-ában az "az Országos Egészségfejlesztési Intézetet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet" szöveg,

e) 25/A. § (3) bekezdésében és 25/B. §-ában az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OGYÉI" szöveg,

f) 25/C. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

g) 25/D. § (3) bekezdésében az "EEKH-t" szövegrész helyébe az "ENKK-t" szöveg,

h) 25/D. § (4) bekezdésében az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg

lép.

56. § Hatályát veszti a 323/2010. Korm. r.

a) 7. § (6) bekezdés d) pontjában a " , gyógyszerügyi" szövegrész,

b) 12. § (4) bekezdés c) és i) pontja,

c) 13. § f) pontja,

d) 15. § (1) és (4) bekezdése,

e) 18/A. §-a,

f) 22. § (7) bekezdése,

g) 26. § (3) bekezdése,

h) 11. alcíme.

38. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

57. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 8.6. sorában a "Környezetegészségügyi Intézet, Országos 'Frédéric Joliot-Curie' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos Kémiai Biztonsági Intézet" szövegrész helyébe a "Közegészségügyi Központ" szöveg lép.

39. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

58. § A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

40. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

59. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt "Megjegyzések a 2. táblázathoz" rész 1. pont b) alpontjában az "Országos Kémiai Biztonsági Intézete" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ" szöveg lép.

41. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

60. § A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat C:14. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

42. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. §-ában az "az Országos Alapellátási Intézettel (a továbbiakban: OALI)" szövegrész helyébe az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (a továbbiakban: OTH)" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az "az OALI-t" szövegrész helyébe az "az OTH-t" szöveg

lép.

43. A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

62. § A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. központi beszerző szervezet: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ;"

44. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

63. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 66/2012. Korm. r.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmezőnek klinikai vizsgálat esetén a kérelemhez csatolnia kell az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt. Az ENKK a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról és határozatát közli az OGYÉI-vel, valamint az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal."

64. § A 66/2012. Korm. r. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az újpszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló miniszteri rendelet szerinti új pszichoaktív anyagokat - a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével - minden más anyagtól térben elkülönítve kell elhelyezni

a) minden oldalról erős fallal körülzárt, megfelelő megvilágítású, biztonsági zárral és vasráccsal vagy ezzel azonos védelmi szintet biztosító biztonsági redőnnyel, valamint elektronikus védelmi berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy

b) biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben, melyet K1, K2 és P2 jegyzéken szereplő kábítószer, illetve pszichotróp anyag 500 g-ot meghaladó összesített mennyisége esetén elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell tárolni."

65. § A 66/2012. Korm. r.

a) 3. § (3) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központot (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

b) 3. § (4) és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 10. §-ában, 16. § (2) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, valamint 6-8. mellékletében az "EEKH-nak" szövegrész helyébe az "ENKK-nak" szöveg,

c) 3. § (5) és (7) bekezdésében, 6. § (2a) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1), (2) és (4)-(6) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 13. § (9) bekezdésében, 15. § (2) és (5) bekezdésében, 16. § (3)-(6) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) és (4)-(5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) pontjában, 27. § (3) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, valamint 32. §-ában az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében az "EEKH-tól" szövegrész helyébe az "ENKK-tól" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében az "EEKH-nál" szövegrész helyébe az "ENKK-nál" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében és 29. § (3) bekezdésében az "EEKH-hoz" szövegrész helyébe az "ENKK-hoz" szöveg,

g) 13. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, valamint 16. § (1) és (2) bekezdésében az "EEKH" szövegrészek helyébe az "ENKK" szöveg,

h) 13. § (3) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, valamint 27. § (3), (4) és (9) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

i) 26. § (1) bekezdés c) pontjában az "a tisztifőgyógyszerész" szövegrész helyébe az "az OGYÉI" szöveg,

j) 27. § (4) bekezdésében az "az Országos Egészségfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet" szöveg,

k) 7. és 8. mellékletének címében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg

lép.

45. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2012. Korm. r.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Az OBDK gazdasági szervezettel rendelkezik."

67. § (1) A 214/2012. Korm. r. 2. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az OBDK látja el)

"f) az Eütv. 123. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése szerinti egészségügyi államigazgatási szerv működésével"

(kapcsolatos feladatokat.)

(2) A 214/2012. Korm. r. 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az egészségügyért felelős miniszter az Eütv. 151. § (1) bekezdésében meghatározott feladatát az OBDK közreműködésével látja el a Nemzeti Betegfórumról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint."

68. § A 214/2012. Korm. r. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az OBDK a (4) bekezdés szerinti honlap működtetése és a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében történő adatszolgáltatásra vonatkozóan megállapodást köt az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, továbbá az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal."

69. § A 214/2012. Korm. r. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

"11/A. Szakmai minőségértékeléssel és minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

20/A. § Az OBDK feladat- és hatáskörében eljárva, az egészségügyi szolgáltatók szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint végzi az egészségügyi minőségfejlesztési feladatok koordinálását, szakmai irányítását, illetve dokumentálását, valamint az egészségügyi szolgáltatók és a szolgáltatások tekintetében szakmai minőségértékelést végez, amely alapján javaslatot tesz a minőségfejlesztés irányára."

70. § A 214/2012. Korm. r. 22. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

"(15) Az OBDK alapító okiratának az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján szükséges módosítása 2015. március 1-jétől alkalmazandó."

71. § A 214/2012. Korm. r. 22. § (14) bekezdésében az "A (12) bekezdés szerinti tanfolyam" szövegrész helyébe az "Az e rendelet szerinti jogvédelmi képviselői tanfolyam" szöveg lép.

72. § Hatályát veszti a 214/2012. Korm. r. 22. § (12) és (13) bekezdése.

46. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

73. § A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:10. mezőjében és 2. pontjában foglalt táblázat C:18. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

47. Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglalt veszélyes anyag követelmények betartását a 7. melléklet szerinti)

"b) 8. termékcsoport esetében az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ,"

[(az a)-c) pont szerinti hatóságok a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti hatóság) ellenőrzi.]

48. A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 6/2013. Korm. r.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

"b) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK),"

(2) A 6/2013. Korm. r. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet értelmében piacfelügyeleti hatóság:)

"d) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI),"

76. § A 6/2013. Korm. r.

a) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "EEKH-t" szövegrész helyébe az "ENKK-t" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés d) pontjában az "a GYEMSZI-t" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-t" szöveg

lép.

49. A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

77. § A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2013. Korm. r.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igénylésnek megfelelő támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak."

78. § (1) A 124/2013. Korm. r. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében az igénylés adattartalmát érintően kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól."

(2) A 124/2013. Korm. r. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az OEP ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást a tárgyhónapot követő hónapban esedékes, a jövedelem-kiegészítéssel összefüggő támogatási összegből levonja."

79. § A 124/2013. Korm. r.

a) 1. § (3) bekezdésében az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI)" szövegrész helyébe az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében, valamint 2. § (4) és (7) bekezdésében az "A GYEMSZI" szövegrész helyébe az "Az OEP" szöveg,

c) 2. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 3. § (4) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

d) 2. § (7) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrészek helyébe az "az OEP" szöveg,

e) 2. § (5) bekezdésében az "a GYEMSZI-t" szövegrész helyébe az "az OEP-et" szöveg,

f) 1. melléklet 1. pontjában az "a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet" szövegész helyébe az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szöveg

lép.

80. § Hatályát veszti a 124/2013. Korm. r.

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 4. § (2) és (4) bekezdése,

c) 6. § (1) és (2) bekezdése.

50. A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

81. § A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet 3. § d) pontjában az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

51. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

82. § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)

"f) Országos Közegészségügyi Központ,"

52. A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet módosítása

83. § A kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2013. Korm. r.)

a) 2. §-ában a "tájékoztatón foglaltakat magyar nyelven" szövegrész helyébe a "tájékoztatóban foglaltakat a csomagoláson magyar nyelven" szöveg,

b) 3. §-ában az "Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézetet" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a "20. cikk (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "20. cikk (1) bekezdése" szöveg

lép.

84. § Hatályát veszti a 246/2013. Korm. r.

a) 12. §-a,

b) 13. § (2) bekezdése,

c) 14. §-a,

d) 1. melléklete.

53. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

85. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 256/2013. Korm. r.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató munkáltató az Eütev. 30. §-a szerinti támogatás iránti igényét a 3. melléklet szerinti tartalommal elektronikus úton nyújtja be az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) részére."

86. § (1) A 256/2013. Korm. r. 4. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A munkáltató a 3. § (1) bekezdésében meghatározott igénybejelentését az OEP által meghatározott, legalább 5 munkanapos határidővel megállapított időpontig nyújtja be az OEP részére.

(3) A 3. § (1) bekezdése alapján benyújtott igénybejelentés alapján az OEP a támogatási összeget

a) az adott év március 1-je és augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozóan az adott év január 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján,

b) az adott év szeptember 1-je és az adott évet követő év február 28-a közötti időszakra vonatkozóan az adott év július 1-jei munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés alapján megállapított vagy az 5. § (2) bekezdésében foglalt bejelentés figyelembe vételével módosított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak."

(2) A 256/2013. Korm. r. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekkel a 6. melléklet szerinti tartalommal számol el az OEP felé.

(7) A (6) bekezdésben foglalt elszámolás a tárgyévet megelőző év október hónaptól a tárgyév szeptember hónapjáig

tartó időszakra a tárgyév október 15-ig esedékes."

87. § (1) A 256/2013. Korm. r. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a támogatás iránti igényt - az igénylés adattartalmát is ide értve -, valamint a ténylegesen megvalósított béremelést is ellenőrzi. Az OEP az ellenőrzés keretében annak adattartalmát érintően - hatáskörében eljárva -kiegészítő adatokat kérhet a munkáltatótól."

(2) A 256/2013. Korm. r. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az OEP az ellenőrzése során megállapítja, hogy a munkáltató jogosulatlanul vett igénybe vagy használt fel támogatást, a jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált támogatást,

a) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-áig megtörténik, az adott hónapot követő hónapban,

b) ha a jogosulatlan igénybevétel megállapítása az adott hónap 20-át követően történik meg, az adott hónapot követő második hónapban

esedékes támogatási összegből levonja."

88. § A 256/2013. Korm. r. 6. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § A 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a 2015. március 1-je és 2015. augusztus 31-e közötti időszakra vonatkozó támogatási összegeket az OEP a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet által részére 2015. február 20-áig szolgáltatott adatok alapján állapítja meg"

89. § A 256/2013. Korm. r.

a) 3. § (3) bekezdésében az "a GYEMSZI" szövegrész helyébe az "az OEP" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat

ba) 149. sorában az "Országos Gyermekegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet" szöveg,

bb) 152. sorában az "Országos Környezetegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központ" szöveg

lép.

90. § Hatályát veszti a 256/2013. Korm. r.

a) 4. § (1) bekezdése,

b) 5. § (3) és (5) bekezdése,

c) 9., 10. és 12. §-a.

54. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

91. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében az "Országos Kémiai Biztonsági Intézetben" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Központban" szöveg lép.

55. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

92. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 331/2013. Korm. r.)

a) 2. § (3) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés b) pontjában az "az országos tisztifőgyógyszerésznek az OTH" szövegrész helyébe az "az OGYÉI-nek a" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "országos tisztifőgyógyszerésznek" szövegrész helyébe az "OGYÉI-nek" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az "országos tisztifőgyógyszerész" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg

lép.

93. § Hatályát veszti a 331/2013. Korm. r. 3. § (2) bekezdésében az "az OTH" szövegrész.

56. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 340/2013. Korm. r.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az OEP a külföldi gyógykezelés iránti kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül megállapította, hogy az ellátás Magyarországon a társadalombiztosításba nem befogadott, ennek megjelölésével a kérelmet és az egészségügyi dokumentációt elektronikus úton továbbítja az Egészségügyi Szakmai Kollégium ügyben illetékes tagozatának (a továbbiakban: Tagozat) az ügy orvosszakmai megítélését szolgáló 5. melléklet kitöltése érdekében. A külföldön történő gyógykezelés indokoltságáról szóló szakmai javaslat meghozatalában nem vehet részt a Tagozat azon tagja, aki a beteg kezelőorvosaként vagy a kezelésben előzőleg részt vevő orvosként a beteg kezelésében részt vett."

(2) A 340/2013. Korm. r. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Tagozat a külföldi gyógykezelésre jogosult személytől, hozzátartozójától vagy kezelőorvosától további dokumentumokat kérhet be. A Tagozat az 5. melléklet szerinti orvosszakmai véleményét a rendelkezésre álló iratok és a beteg szükség szerinti vizsgálata alapján, a (2) bekezdés szerinti határidőben adja meg, és egyidejűleg megküldi az OEP-nek."

(3) A 340/2013. Korm. r. 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Ha az OEP-nek a Tagozat szakmai javaslatával kapcsolatban fenntartása van vagy a Tagozat véleménye nem egyértelmű, akkor ezek tisztázása érdekében azt felülvizsgálat céljából 3 napon belül megküldi az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnökségének. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége - ha indokoltnak tartja a felülvizsgálati eljárás során további információ bekérését, akkor annak tartalmát és módját meghatározva és dokumentálva - az 5. melléklet alapján új javaslatot készít, amelyben 5 napon belül előadja orvosszakmai véleményét, és azt egyidejűleg megküldi az OEP-nek. Az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöksége a megadott határidőben nyilatkozhat arról is, hogy a Tagozat szakmai javaslatával egyetért.

(7) Az OEP - ha hiánypótlás nem szükséges - az 5. mellékletnek megfelelően kiadott javaslat beérkezésétől számított 8 napon belül dönt a külföldi gyógykezelés engedélyezéséről és a finanszírozás mértékéről az eset valamennyi körülményének figyelembevételével, valamint kiadja a 6. melléklet szerinti bírálati lapot. Az utazás és szükség esetén kísérő utazási költségei tekintetében az OEP - a beteg kérésének és a kezelőorvos javaslatának a figyelembevételével - méltányosságból támogatást nyújthat."

95. § A 340/2013. Korm. r. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OEP a kiadott engedélyekről és az azok alapján kiizetett költségekről, továbbá az engedélyhez nem kötött külföldi gyógykezelésekre kiizetett költségekről nyilvántartást vezet, és havonta jelentést készít az egészségügyért felelős miniszter részére, amelyben bemutatja az egyes ellátásfajtáknak a teljes költségeken belüli arányát."

96. § A 340/2013. Korm. r.

a) 15. § (1) bekezdésében az "Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (a továbbiakban: EEKH)" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központhoz (a továbbiakban: ENKK)" szöveg,

b) 15. § (2) és (3) bekezdésében az "EEKH" szövegrész helyébe az "ENKK" szöveg

lép.

57. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

97. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat D:5. mezőjében az "Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartási és Képzési Központ" szöveg lép.

58. Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

98. § (1) Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 521/2013. Korm. r.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ÁEüT-t az egészségügyért felelős miniszter felügyeli."

(2) Az 521/2013. Korm. r. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az OMSZ főigazgatója, az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) főigazgatója, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója tárgyév május 15-éig terjeszti fel jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter részére az egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására vonatkozó résztervét."

59. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

99. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 152/2014. Korm. r.) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

60. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

100. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:32. mezőjében a "Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet-Országos Gyógyszerészeti Intézet" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg lép.

61. Az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

101. § Nem lép hatályba az e-közigazgatásért felelős miniszter egyes beruházásokhoz szükséges jóváhagyásának és ellenőrzési jogkörének biztosításához szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 391/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése és 7. melléklete.

62. Záró rendelkezések

102. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. március 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet 2015. június 2-án hatályát veszti.

(2) Az 52. § (2) bekezdése 2015. június 1-jén lép hatályba.

103. § A 83. és 84. § a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2013. november 25-i 1197/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. A 31/2007. Korm. r. 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:7., A:8. és A:96. mezőjében az "OKI" szövegrész helyébe az "OKK" szöveg lép.

2. A 31/2007. Korm. r. 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

(Adatkezelő szervezet neveRövidítés)
"
37.Országos Közegészségügyi KözpontOKK

2. melléklet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelethez

"1. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az országos intézetek elnevezése, székhelye

1. Országos Közegészségügyi Központ (OKK), Budapest

2. Országos Epidemiológiai Központ (OEK), Budapest

3. Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI), Budapest

4. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI), Budapest"

3. melléklet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelethez

"7. melléklet a 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelethez

A 4. § (7a) bekezdése szerinti, e-közigazgatásért felelős miniszter jóváhagyásának beszerzésére köteles szervek:

1. a minisztériumok

2. - az 1. pontban meghatározott költségvetési szervek és a központi költségvetés I-VIII., XXX., XXXIII. és XXXIV. fejezetéhez tartozó költségvetési szervek kivételével - a központi költségvetésben önálló fejezettel rendelkező költségvetési szervek

3. a társadalombiztosítás alapjait kezelő költségvetési szervek

4. fővárosi és megyei kormányhivatalok

5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

6. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

7. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

8. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

9. Országos Rendőr-főkapitányság és az irányítása alá tartozó szervek

10. Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

11. Állami Egészségügyi Ellátó Központ

12. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

13. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

14. Oktatási Hivatal

15. Országos Tisztifőorvosi Hivatal

16. Földmérési és Távérzékelési Intézet

17. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

18. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

19. Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

20. Magyar Államkincstár

21. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

22. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

23. Nemzeti Közlekedési Hatóság

24. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

25. Országos Mentőszolgálat

26. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

27. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

28. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló kormányrendeletben adatfeldolgozóként meghatározott szervezet vagy gazdasági társaság

29. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

30. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ"

4. melléklet a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelethez

1. A 152/2014. Korm. r. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 2 sora helyébe a következő sor lép:

(A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
"
2Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központirányítás

2. A 152/2014. Korm. r. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat 4 sora helyébe a következő sor lép:

(A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
"
4Állami Egészségügyi Ellátó Központirányítás

3. A 152/2014. Korm. r. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat a következő 13 sorral egészül ki:

(A központi államigazgatási szerv neveA miniszter hatásköre)
"
13Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetirányítás

Tartalomjegyzék