28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet

a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdaságfejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 13. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában és (4a) bekezdés c) pont cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 13. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka)-kc) és ke)-kg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 15. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) és df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 17. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 18. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 19. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím és a 3. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g), h), o), u), y) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés r) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés k) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a), b) és z) pontjában, valamint a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. alcím és a 4. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 33. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés o) és z) pontjában, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés a), d), f), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 38. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 39. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés j) pontja alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 41. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 42. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 43. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 44. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 45. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 46. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 47. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 48. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 49. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény 110. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

az 50. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 51. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 52. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 53. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 54. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben -,

az 55. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés n) pont na) és nb) alpontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (12) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

az 56. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 57. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4c) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

az 58. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

az 59. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 60. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 61. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró energiaügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 62. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 63. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdésének g), i), l) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 64. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 65. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 66. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

a) 1. § (19) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2/B. § (1) bekezdésében, 2/C. § (2) bekezdésében és (4) bekezdés b) pontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2/C. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

2. A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet módosítása

2. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 1. §-ában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél," szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál" szöveg lép.

3. § A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a) 2. § (8) bekezdése,

b) 1. számú mellékletében foglalt táblázat II.11a. sorában az "(ebből a sugár-egészségügyi szakkérdésekben eljáró szakhatóság eljárásának díja: 114 700 Ft)" szövegrész.

3. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet módosítása

5. § A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

4. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

6. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

1. 13. § (7) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

2. 16. § (3) bekezdés d) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg,

3. 16/B. § (3) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

4. 1. számú melléklet A) rész "Acut flaccid paralysis" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

5. 1. számú melléklet A) rész "Acut flaccid paralysis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

6. 1. számú melléklet A) rész "Amoebiasis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

7. 1. számú melléklet A) rész "Anthrax" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

8. 1. számú melléklet A) rész "Anthrax" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

9. 1. számú melléklet A) rész "Botulizmus" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

10. 1. számú melléklet A) rész "Botulizmus" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

11. 1. számú melléklet A) rész "Brucellosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

12. 1. számú melléklet A) rész "Chikungunya-láz" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

13. 1. számú melléklet A) rész "Cholera" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

14. 1. számú melléklet A) rész "Cholera" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

15. 1. számú melléklet A) rész "Dengue-láz, Dengue haemorrhagiás láz" 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

16. 1. számú melléklet A) rész "Diphtheria" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

17. 1. számú melléklet A) rész "Diphtheria" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

18. 1. számú melléklet A) rész "Diphtheria" megjelölésű rész 3. pont 3.6. alpontjában az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

19. 1. számú melléklet A) rész "Echinococcosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

20. 1. számú melléklet A) rész "Encephalitis infectiosa" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg, az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

21. 1. számú melléklet A) rész "Enterohaemorrhagiás E. coli enteritis (EHEC)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

22. 1. számú melléklet A) rész "Enterotoxikus E. coli enteritis (ETEC)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában és 3. pont 3.1. alpontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

23. 1. számú melléklet A) rész "Enteroinvazív E. coli enteritis (EIEC)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában és 3. pont 3.1. alpontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

24. 1. számú melléklet A) rész "Enteropathogen E. coli enteritis (EPEC)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

25. 1. számú melléklet A) rész "Enteroaggregatív E. coli enteritis (EAggEC)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

26. 1. számú melléklet A) rész "Diffúz adheziós E. coli enteritis (DAEC)" megjelölésű részében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

27. 1. számú melléklet A) rész "Febris flava" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

28. 1. számú melléklet A) rész "Febris flava" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg, 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

29. 1. számú melléklet A) rész "Hantavírus okozta veseszindróma" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

30. 1. számú melléklet A) rész "Kullancsencephalitis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

31. 1. számú melléklet A) rész "Legionárius betegség" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

32. 1. számú melléklet A) rész "Legionárius betegség" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

33. 1. számú melléklet A) rész "Legionárius betegség" megjelölésű rész 3. pont 3.6. alpontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

34. 1. számú melléklet A) rész "Leptospirosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

35. 1. számú melléklet A) rész "Lyme-kór" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

36. 1. számú melléklet A) rész "Lyssa (veszettség)" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

37. 1. számú melléklet A) rész "Lyssa (veszettség)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. alpontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

38. 1. számú melléklet A) rész "Madárinfluenza" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

39. 1. számú melléklet A) rész "Madárinfluenza" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpont 2.1.1. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

40. 1. számú melléklet A) rész "Madárinfluenza" megjelölésű rész 2. pont 2.3. pont 2.3.2. alpontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

41. 1. számú melléklet A) rész "Madárinfluenza" megjelölésű rész 3. pont 3.4. alpontjában az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

42. 1. számú melléklet A) rész "Malária" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

43. 1. számú melléklet A) rész "Malleus" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

44. 1. számú melléklet A) rész "Malleus" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

45. 1. számú melléklet A) rész "Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica, meningococcaemia)" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

46. 1. számú melléklet A) rész "Meningococcus által okozott invazív betegség (meningitis epidemica, meningococcaemia)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

47. 1. számú melléklet A) rész "Morbilli" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg és az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

48. 1. számú melléklet A) rész "Morbilli" megjelölésű rész 3. pont 3.4. alpontjában az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

49. 1. számú melléklet A) rész "Nyugat-nílusi láz" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

50. 1. számú melléklet A) rész "Ornithosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

51. 1. számú melléklet A) rész "Paratyphus" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.3. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

52. 1. számú melléklet A) rész "Parotitis epidemica" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrészek helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

53. 1. számú melléklet A) rész "Parotitis epidemica" megjelölésű rész 3. pont 3.4. alpontjában az "NNK-val" szövegrészek helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

54. 1. számú melléklet A) rész "Pertussis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

55. 1. számú melléklet A) rész "Pestis" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

56. 1. számú melléklet A) rész "Pestis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

57. 1. számú melléklet A) rész "Poliomyelitis" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

58. 1. számú melléklet A) rész "Poliomyelitis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrészek helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

59. 1. számú melléklet A) rész "Q-láz" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

60. 1. számú melléklet A) rész "Rubeola" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe a "NNGYK" szöveg, az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

61. 1. számú melléklet A) rész "Rubeola" megjelölésű rész 3. pont 3.4. alpontjában az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

62. 1. számú melléklet A) rész "Congenitalis Rubeola Syndroma" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

63. 1. számú melléklet A) rész "Súlyos acut légúti tünetegyüttes-SARS" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

64. 1. számú melléklet A) rész "Súlyos acut légúti tünetegyüttes-SARS" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

65. 1. számú melléklet A) rész "Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) által okozott invazív betegség" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

66. 1. számú melléklet A) rész "Taeniasis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

67. 1. számú melléklet A) rész "Congenitalis toxoplasmosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

68. 1. számú melléklet A) rész "Trichinellosis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában és 3. pont 3.2. alpontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

69. 1. számú melléklet A) rész "Tularemia" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg, az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

70. 1. számú melléklet A) rész "Typhus abdominalis" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

71. 1. számú melléklet A) rész "Typhus abdominalis" megjelölésű rész 3. pont 3.3. alpontjában az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

72. 1. számú melléklet A) rész "Typhus exanthematicus" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

73. 1. számú melléklet A) rész "Typhus exanthematicus" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

74. 1. számú melléklet A) rész "Variola" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

75. 1. számú melléklet A) rész "Variola" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pontjában az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

76. 1. számú melléklet A) rész "Variola" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

77. 1. számú melléklet A) rész "Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpontjában az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

78. 1. számú melléklet A) rész "Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)" megjelölésű rész 2. pont 2.1. alpont 2.1.2. pontjában az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

79. 1. számú melléklet A) rész "Vírusos haemorrhagiás lázak (VHL)" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

80. 1. számú melléklet A) rész "Zika-vírus által okozott megbetegedés" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK" szövegrész helyéybe az "NNGYK" szöveg,

81. 1. számú melléklet B) rész "Acut urogenitalis chlamydiasis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

82. 1. számú melléklet B) rész "Lymphogranuloma venereum" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.2. pontjában és 3.2. pontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

83. 1. számú melléklet B) rész "Syphilis" megjelölésű rész 2. pont 2.3. alpont 2.3.1. és 2.3.2. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

84. 1. számú melléklet B) rész "Syphilis" megjelölésű rész 3. pont 3.2. alpontjában az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

85. 2. számú melléklet 1. pontjában az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg,

86. 3. számú melléklet "Az egészségügyi szervek feladatai a fertőtlenítéssel kapcsolatban" megjelölésű rész 5. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

87. 6. számú mellékletében foglalt táblázatban az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg, az "NNK-ban" szövegrész helyébe az "NNGYK-ban" szöveg, az "NNK-ba" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg

lép.

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

7. § A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 12. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

6. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása

8. § (1) A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdés h) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg lép.

(2) A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a) 14. § (3) bekezdés e) pontjában, 21. § (3) és (4) bekezdésében és 2. számú melléklet III. pont 6. alpontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

b) 21. § (3) bekezdésében az "NNK-nak" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

7. A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet módosítása

9. § A közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a) 11. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

8. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet módosítása

10. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet 28. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

9. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása

11. § Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekezdésében és 2. számú melléklet II. pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

12. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

a) 20/O. § (6) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 20/R. § (5) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

11. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

13. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet

a) 11. § (3) bekezdés c) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központban (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. melléklet II. pont a) és b) alpontjában, III. pont a) és b) alpontjában, VI. pont 1. alpont a) pontjában és VI. pont 2. alpont a) pontjában az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

12. A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

14. § A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

13. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

15. § Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet

a) 2/A. § (1) bekezdésében az "Az OGYÉI" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2/A. § (2) bekezdésében, 7/A. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében, 11. § (1)-(3) bekezdésében, 15/A. §-ában és 16. § (1g), (1i), (1k) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 14. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

e) 14. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

f) 16. § (1a) és (1d) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

14. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet módosítása

16. § A speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló 24/2003. (V. 9.) ESZCSM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (3) és (4) bekezdésében és 7. § (2) és (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

15. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása

17. § Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet 2. számú mellékletében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

16. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 6/a. számú melléklet "I. Normál eljárás" rész 2. pont 2.2. alpontjában az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 6/a. számú melléklet "II. Egyszerűsített eljárás" rész 2. pont 2.2. és 2.11. alpontjában az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 7/a. számú melléket 1. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "az NNGYK-hoz" szöveg,

d) 7/a. számú melléket 2. pont 2.3. alpontjában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 7/a. számú melléket 2. pont 2.8. alpontjában és 7/b. számú melléklet "I. Adatok" rész 2. pontjában az "OGYÉI-hez" szövegrészek helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

17. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

19. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az anyatej-helyettesítő tápszerek, fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek, a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek és a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti élelmiszeripari vállalkozó (a továbbiakban: élelmiszer-vállalkozó) legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) az (5) bekezdés szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével."

20. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az NNGYK a (4) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és - ha a vizsgálat során élelmiszerbiztonsági kockázatra utaló adat merül fel - annak eredményéről tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal járási hivatalát és a NÉBIH-et is."

21. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről, valamint annak okáról a vármegyei kormányhivatal járási hivatala az országos tisztifőorvost, valamint a vármegyei kormányhivatal járási hivatala és az NNGYK a NÉBIH-et haladéktalanul értesíti. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat."

22. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésről, valamint annak okáról a vármegyei kormányhivatal járási hivatala az országos tisztifőorvost, valamint a vármegyei kormányhivatal járási hivatala és az NNGYK a NÉBIH-et haladéktalanul értesíti. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat."

23. § A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

b) 10. § (4) bekezdésében és 11. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

18. Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

24. § Az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-t, valamint tájékoztatja az országos tisztifőorvost" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

e) 13. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

19. A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

25. § A gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről szóló 39/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében és 5. § (4a) bekezdésében az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg

lép.

20. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

26. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

27. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet

a) 2/A. § (1) bekezdésében az "az OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (1), (3)-(5) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 9. § (2) és (6) bekezdésében, 12/A. §-ában, 13. § (6) és (7) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 15. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 21/B. § (1) bekezdésében és 5. számú mellékletében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 3. számú melléklet II. pontjában, 4. számú melléklet II. pontjában és 5. számú melléklet II. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

d) 3. számú melléklet III. pontjában, 4. számú melléklet III. pontjában és 5. számú melléklet III. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot" szöveg,

e) 6. számú mellékletében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól" szöveg,

f) 6. számú mellékletében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

21. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása

28. § A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés j) pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés f) pontjában, (2), (12) és (14) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 20/A. §-ában, 20/B. § (3) és (4) bekezdésében, 1. számú mellékletében, 1. számú melléklet 2. pontjában, 2. számú melléklet 10. pont 10.1. alpontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 9. § (1) bekezdés e) pontjában, 19/A. § (1) bekezdésében és 2. számú melléklet 12. pontjában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 9. § (13) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

e) 11. § (1) bekezdés b) pontjában, 20/B. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

22. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

29. § Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázatban az "országos tisztifőorvos, Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

23. Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosítása

30. § Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet 4. § (2a) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

24. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

31. § A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet 7. számú mellékletében a "NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT" szövegrész helyébe a "NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT" szöveg lép.

25. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet módosítása

32. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 5. § (2b) bekezdésében az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

26. Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet módosítása

33. § Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (9) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 19. § (5) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrészek helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

27. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

34. § A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet]

a) 2. § (2) bekezdésében az "az országos tisztifőorvos" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (8) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 21. §-ában, 25. §-ában és 26. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdés c) pontjában, 15. § (5) bekezdésében és 25. §-ában az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) és (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 10. § (2) és (4) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

f) 11. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész.

28. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet módosítása

36. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről 44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában és 1. melléklet II. pont 3. alpontjában és X. pont 4. alpontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés f) pontjában, 4/A. § (2) bekezdésében és 1. melléklet XII. pont 1. alpontjában az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében és 1. melléklet II. pont 2. alpontjában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 1. melléklet IV. pont 2. alpontjában az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg

lép.

29. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

37. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet [a továbbiakban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet]

a) 1. § (3) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 13. § (1)-(3) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 18. § (1)-(5), (7)-(9) bekezdésében, 18/A. §-ában, 22. § (2) bekezdésében, 23. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 25. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 26. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 27. § (2) és (3) bekezdésében, 33. § (1)-(3) és (6)-(8) bekezdésében, 35. § (2), (2a) és (5) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében, 39. § (1)-(4) és (6) bekezdésében, 39/A. § (2) bekezdésében, 41. §-ában és 43. § (1) és (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 16. §-ában, 21. § (1) és (2) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

d) 21. § (1) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 1. melléklet 3. Rész 1. pont 1.1. alpont a) pontjában, 1. számú melléklet 3. Rész 1. pont 1.2. alpont c) pontjában az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

e) 21. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (3) és (4) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, 35. § (4) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében, 1. számú melléklet 1. Rész 3. Fejezet (5) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

f) 29. § (1) és (2) bekezdésében, 1. számú melléklet 3. Rész 1. pont 1.1. alpont a) pontjában az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

g) 32. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg,

h) 1. számú melléklet "BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK" rész (11) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrészek helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

i) 1. számú melléklet 3. Rész 1. pont 1.1. alpont a) pontjában az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

j) 1. számú melléklet 3. Rész 1. pont 1.1. alpont c) pontjában az "OGYÉI-nek" szövegrészek helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

k) 1. számú melléklet 3. Rész 1. pont 1.2. alpont c) pontjában az "az OGYÉI végzi el az NNK bevonásával" szövegrész helyébe az "az NNGYK végzi el" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23. § (3) bekezdése.

30. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása

39. § A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 6. §-ában az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg

lép.

31. A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet módosítása

40. § A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyért felelős Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében és 5. §-ában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

32. A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet módosítása

41. § A biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet [a továbbiakban: 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet] 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

42. § A 21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a) 1. §-ában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 3. § (2) és (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

33. A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet módosítása

43. § A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 12. § (8) bekezdésében, 15. § (3) és (6) bekezdésében, 16. § e) pontjában, 16/A. § (1) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (11) bekezdésében és 23. § (4) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 36/A. § (6) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

d) 17. § (5) bekezdésében az "OGYÉI-vel" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

e) 36/A. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg

lép.

34. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

44. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a) 2. § i) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdés a) pont ai) alpontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2. számú melléklet 1.2. pontjában foglalt táblázatban az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

35. A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosítása

45. § A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § 1. pontjában, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 1. melléklet 1. pont 1.1. és 1.2. alpontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

36. A humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

46. § A humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "OGYI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

37. Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet módosítása

47. § Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről szóló 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet [a továbbiakban: 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet] 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § Az anyatej-helyettesítő tápszerek, a fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő tápszerek, valamint a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek első magyarországi fogalomba hozatalakor teljesítendő bejelentési kötelezettségre a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendeletben (a továbbiakban: R. I.) foglaltakat kell alkalmazni."

48. § A 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

a) 14. § (3) bekezdésében a "csak az OGYÉI engedélyével" szövegrész helyébe a "csak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) engedélyével" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-nél" szövegrész helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 15. § (3) és (6) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

e) 15. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-be" szövegrész helyébe az "NNGYK-ba" szöveg,

f) 15. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

38. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

49. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet]

a) 1. §-ában az "az országos tisztifőorvosnál, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

50. § Hatályát veszti az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.

39. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

51. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 8. § (6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg

lép.

40. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

52. § Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (14) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 12. §-ában, 17. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, (2) bekezdés b) és f) pontjában, 21. § (2) és (3) bekezdésében, 26/A. §-ában és 27. § (6) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 17. § (2) és (5) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében, 29. § (2), (5) és (10) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 27. § (4), (5) és (7) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrészek helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

f) 28. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-nél" szövegrészek helyébe az "NNGYK-nál" szöveg,

g) 28. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrészek helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

h) 14. melléklet címében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

41. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

53. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A MIAB tanácsadó testület, amely az alakuló ülésen elfogadott ügyrend szerint működik. A MIAB elnöke a vármegyei tisztifőorvos, titkára a vármegyei tisztifőorvos javaslata alapján az ügyrendben meghatározott személy. A MIAB tagjai az országos tisztifőorvos által kijelölt személy, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) főigazgatója által kijelölt személy és az infektológiai, mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikai és infekciókontroll tevékenység felett szakfelügyeletet gyakorló, a feladattal megbízott szakfelügyelő főorvosok."

54. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet 9. § b) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

42. Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet módosítása

55. § Az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet 16. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

43. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet módosítása

56. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ionizáló sugárzást kibocsátó vizsgálati gyógyszerre vonatkozó klinikai vizsgálat engedélyezése esetében a kérelmező által a Gytv. 1. számú mellékletének 2022. január 30-án hatályos rendelkezéseire figyelemmel befizetett igazgatási szolgáltatási díj 55%-a az NNGYK-t, 45%-a az ETT-t illeti meg. Klinikai vizsgálat engedélyének ionizáló sugárzást kibocsátó vizsgálati gyógyszert érintő módosítása esetén a kérelmező által befizetett igazgatási szolgáltatási díj 40%-a az NNGYK-t, 60%-a az ETT-t illeti meg."

(2) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben a klinikai vizsgálat tervezett módosítása nem érinti az ETT hatáskörébe tartozó szakkérdéseket, az engedély módosítása iránti eljárásban a kérelmező által befizetett igazgatási szolgáltatási díj ráeső hányada az NNGYK-t illeti meg."

57. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/B. § Az 1/A. § alapján az ETT-t megillető igazgatási szolgáltatási díjhányadokat az Országos Kórházi Főigazgatóság 100320000-00362241-00000000 számú elszámolási számlájára utalja át az NNGYK."

58. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "OGYÉI 10032000-00290050-00000000" szövegrész helyébe az "NNGYK 1003200000290438-00000000" szöveg,

c) 1/A. § (1) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrészek helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

d) 1/A. § (3) bekezdés a)-e) pontjában az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

59. § Hatályát veszti az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról szóló 57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1/A. § (4) bekezdése.

44. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet módosítása

60. § Az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról szóló 33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1)-(4) bekezdésében és 8. §-ában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 3-5. §-ában, 6. § (1) bekezdésében és 8. §-ában az "OGYÉI-hez" szövegrész helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

d) 9. §-ában az "OGYÉI-vel" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg

lép.

45. A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet módosítása

61. § A vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről szóló 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 1. § (1) és (2) bekezdésében, 2. § (3) és (5) bekezdésében és 3. §-ában az "az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az NNGYK" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében az "Az OGYÉI" szövegrész helyébe az "Az NNGYK" szöveg,

d) 2. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 2. § (4) bekezdésében az "OGYÉI-től" szövegrész helyébe az "NNGYK-tól" szöveg,

f) 2. § (7) bekezdésében az "OGYÉI-t és az országos tisztifőorvost" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg,

g) 4. §-ában az "OGYÉI-vel" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg

lép.

46. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

62. § Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. mellékletében

a) az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrészek helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

b) az "az NNK" szövegrészek helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

47. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet módosítása

63. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az NNGYK a súlyos feltételezett mellékhatásokról kapott (1) bekezdés szerinti jelentést annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, nem súlyos feltételezett mellékhatások esetében 90 napon belül elektronikus úton továbbítja az EudraVigilance adatbázisba, továbbá megteszi a szükséges betegbiztonsági intézkedéseket, ideértve azt az esetet is, ha a jelentés a gyógyszer helytelen alkalmazásából eredő feltételezett mellékhatásra vonatkozik."

64. § Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében, 4. § (1)-(3) bekezdésében, 5. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 7. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 8. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b) pontjában, 12. § (1)-(5) bekezdésében, 13. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében és 14. § (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 14. § (1) és (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

d) 6. § (9) bekezdésében az "OGYÉI-vel" szövegrészek helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

e) 10. § (4) bekezdésében és 13. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-nek" szövegrész helyébe az "NNGYK-nak" szöveg,

f) 11. § (2) bekezdés a) pontjában az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

65. § Hatályát veszti az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról szóló 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet 7. § (6) és (9) bekezdése.

48. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

66. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 2. melléklet 22.2.1.10. pontjában az "OGYÉI-NEAK" szövegrész helyébe az "NNGYK-NEAK" szöveg,

b) 5. melléklet 2.3.2.2. pont i) alpontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központban" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban" szöveg

lép.

49. A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosítása

67. § A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 8/D. § (2) bekezdés b) pontjában és 8/E. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

68. § Hatályát veszti a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 8/D. § (2) bekezdés c) pontja és 8/E. § (1) bekezdés d) pontja.

50. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

69. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében az "A Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 10. § (7) és (8) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, valamint 14. § (1) és (2) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében az "NNK-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

51. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

70. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat

a) B:14 mezőjében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg,

b) B:17 mezőjében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

52. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása

71. § A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 16. § (7) bekezdésében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

53. A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

72. § A helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a) 1. § d) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § 7. pontjában, 7. § (2) és (5) bekezdésében, 8. § (1), (2), (6)-(10) bekezdésében, 10. § (3) és (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 2. melléklet A) rész I. pontjában, II. pont 1. alpontjában, 1. alpont 1.2.2. és 1.2.3. pontjában, III. pont 1. alpontjában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "OGYÉI-vel" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

d) 7. § (6) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében és 2. melléklet A) rész III. pont 1. alpont 1.2. pontjában az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg,

e) 8. § (5) bekezdésében az "OGYÉI-hez" szövegrészek helyébe az "NNGYK-hoz" szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében az "OGYÉI-t" szövegrész helyébe az "NNGYK-t" szöveg

lép.

54. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

73. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet C) rész 5. pontjában az "A Nemzeti Népegészségügyi Központnál" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál" szöveg lép.

55. A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet módosítása

74. § A Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 5. § (3) és (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg

lép.

56. Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet módosítása

75. § Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

a) 6. § b) pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 8. §-ában az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az OGYÉI" szövegrész helyébe az "az Országos Kórházi Főigazgatóság, az NNGYK" szöveg

lép.

57. Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet módosítása

76. § Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "10032000-00290050-00000000" szövegrész helyébe az "10032000-0029043800000000" szöveg,

c) 2. § (2)-(5) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

58. A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet módosítása

77. § A fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

59. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása

78. § Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés d) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszer útján csatlakozásra köteles államigazgatási szervek:

a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és

b) a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ."

60. A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

79. § A lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

61. Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosítása

80. § Az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 7. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

62. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosítása

81. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

a) 4. § (2) bekezdés d) pontjában a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 11. § (2)-(4), (8) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében és 19. § (1) és (2) bekezdésében az "NNK" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében az "NNK-val" szövegrész helyébe az "NNGYK-val" szöveg,

d) 11. § (7) bekezdésében és 22. § (7) bekezdésében az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

63. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

82. § A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a) 8/C. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 8/C. § (7) bekezdésében az "NNK" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

64. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet módosítása

83. § Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Nemzeti Népegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ" szöveg lép.

65. A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról szóló 25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet módosítása

84. § A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról szóló 25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a) 4. § (1) bekezdés 13. pontjában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 7. § (1) és (3) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "OGYÉI" szövegrészek helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

66. A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet módosítása

85. § A Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról szóló 30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK)" szöveg,

b) 4. és 5. §-ában az "OGYÉI" szövegrész helyébe az "NNGYK" szöveg

lép.

67. Záró rendelkezések

86. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelethez

"3. számú melléklet az 50/1996. (XII. 27.) NM rendelethez

AB
1.IntézménySzámlaszám
2.Belügyminisztérium10032000-01483305
3.Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő10032000-01301005-00000000
4.Országos Kórházi Főigazgatóság10320000-00362241-00000000
5.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ10032000-00290438-00000000

"

2. melléklet a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelethez

Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 15. és 16. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(ABC
1.Hatáskör/IlletékességA szerv megnevezéseSzámlaszám)
15.Gyógyszerrel végzett
beavatkozással nem járó
vizsgálatok
Nemzeti Népegészségügyi és
Gyógyszerészeti Központ
10032000-00290438-00000000
16.Orvostechnikai eszközzel
végzett beavatkozással nem
járó vizsgálatok, valamint
az 1. § (2) bekezdése szerinti,
in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközzel végzett
teljesítőképesség-vizsgálat
Nemzeti Népegészségügyi és
Gyógyszerészeti Központ
10032000-00290438-00000000

3. melléklet a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelethez

"6. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
1372 Budapest 5, Pf. 450
Fax: (1) 886-9460
Kelt:........................, 20....................
KÉRELEM
INDIKÁCIÓN TÚLI GYÓGYSZERRENDELÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról
szóló 2005. évi XCV. törvény 25. § (6) és (6a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérem a Nemzeti
Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtól indikáción túli gyógyszerrendelés engedélyezését az alábbiak
szerint
□ sürgősséggel (amit külön mellékletben indokolok1)
□ a szokásos eljárási rendben
1 Kizárólag az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló 448/2017. (XII. 27.)
Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése szerint.
A kérelmező orvos adatai
A kérelmet előterjesztő kezelőorvos neve, elérhetősége: ..............................................................................................................................
Munkahelye: ..........................................................................................................................................................................................
Szakorvosi képesítése: .............................................................................................................................................................................
A beteg adatai
A beteg neve: .........................................................................................................................................................................................
Születési ideje: .......................................................................................................................................................................................
TAJ száma: ............................................................................................................................................................................................
Betegsége: .............................................................................................................................................................................................
Nyilatkozattételre jogosult személy neve:...................................................................................................................................................
A gyógyszer adatai
A gyógyszer neve:...................................................................................................................................................................................
Hatóanyaga(i): .......................................................................................................................................................................................
Hatáserőssége: .......................................................................................................................................................................................
Gyógyszerformája: .................................................................................................................................................................................
Kiszerelése:............................................................................................................................................................................................
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:................................................................................................................................................
A gyógyszer forgalomban van (megjelölendő):
□ Magyarországon (ha nem, akkor)
□ az Európai Gazdasági Térség tagállamában, például: ...............................................................................................................................
(ha nem, akkor)
□ más országban, éspedig: .......................................................................................................................................................................
Az indikáción túli gyógyszerrendelés adatai
Az engedélyezni kért javallat: ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Első ízben az adott beteg esetében az addig alkalmazott kezelés és annak indokolása, hogy az miért nem volt
eredményes:2
A gyógyszer tervezett adagolása: ..............................................................................................................................................................
A kezelés várható időtartama:
□ folyamatos
□ meghatározható, éspedig: ......................................................................................................................................................................
E kérelemhez csatolom:
□ nyilatkozatomat, ami szerint vállalom, hogy a kezelés lezárultakor, valamint folyamatos kezelés esetén
az NNGYK által meghatározott időközönként az NNGYK-nak részletes, kiértékelhető jelentést küldök a beteg
állapotáról, a kezelésről, annak eredményéről, valamint az esetleges mellékhatásokról,
□ a beteg (illetve a nyilatkozattételre jogosult személy) nyilatkozatát, hogy hozzájárul a gyógyszer indikáción túli
alkalmazásához.
…………………………………….
kérelmező kezelőorvos
P. H.
2 Részletes mellékletben."

"

4. melléklet a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelethez

"2. számú melléklet a 21/2007. (V. 8.) EüM rendelethez

AB
1.IntézménySzámlaszám
2.Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ10032000-00290438-00000000

"

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére