Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés c) és t)-v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 2. pont 2.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés a), n), o) és r) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21., 31-34., 36-38., 47-49., 58., 66. és 67. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4., 17. és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 4. pont 4.5. alpontjában és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25., 27-30., 35., 39. és 45. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. és 64. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 17. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41., 43., 44., 46., 50., 55. és 72. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában, valamint 93. § (1a) bekezdés a), b), c), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 21. pontjában, valamint 93. § (1a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével,

az 54., 57., 65., 68. és 69. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1-3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 61. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 73. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 74. és a 75. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 76. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet

a) 4. számú melléklet "Belterületi közutak" pontjában a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg,

b) 4. számú melléklet "Közkert" és "Közpark" pontjában a "területfelhasználási egységébe" szövegrész helyébe az "építési övezetébe, övezetébe" szöveg

lép.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 5. § (16) bekezdés b) pontjában az "eszközökre" szövegrész helyébe a "tervre" szöveg,

b) 10. § (6) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg

lép.

3. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 83/A. § (2) bekezdés c) pontjában az "integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg lép.

4. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

4. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdésében a "területfelhasználási egységek" szövegrész helyébe az "építési övezetek, övezetek" szöveg lép.

5. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 6. § (2)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az igazgatási terület beépítésre szánt területe általános használata szerint lehet

1. nagyvárosias lakóterület,

2. kisvárosias lakóterület,

3. kertvárosias lakóterület,

4. falusias lakóterület,

5. településközponti vegyes terület,

6. intézményi vegyes terület,

7. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,

8. ipari gazdasági terület,

9. egyéb ipari gazdasági terület,

10. általános gazdasági terület,

11. üdülőházas üdülőterület,

12. hétvégi házas üdülőterület vagy

13. különleges beépítésre szánt terület, a 24. § alapján.

(3) Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területe általános használata szerint lehet

1. közúti közlekedési terület,

2. egyéb közlekedési terület,

3. közműelhelyezési terület,

4. hírközlési terület,

5. közpark zöldterület,

6. közkert zöldterület,

7. védelmi célú erdőterület,

8. rekreációs célú erdőterület,

9. egyéb erdőterület,

10. kertes mezőgazdasági terület,

11. általános mezőgazdasági terület,

12. tájgazdálkodási mezőgazdasági terület,

13. vízgazdálkodási terület,

14. természetközeli terület vagy

15. különleges beépítésre nem szánt terület, a 30/B. § alapján.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt általános használatok mellett - a különleges beépítésre szánt és különleges beépítésre nem szánt területen kívül - egyéb általános használat az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel nem állapítható meg.

(5) A Balaton vízparti területe vonatkozásában kormányrendelet egyéb általános építési használatot is megállapíthat, valamint a fővárosi rendezési szabályzat a (2) és (3) bekezdésben meghatározott általános használat szerinti területeket a helyi adottságoknak megfelelően tovább bonthatja.

(6) A helyi építési szabályzatnál a (2) és (3) bekezdésben - a kerületi építési szabályzatnál a fővárosi rendezési szabályzatban - meghatározott általános használatokon belül a helyi adottságok figyelembevételével kerülnek meghatározásra építési övezetként vagy övezetként a sajátos használatok és területeik. A beépítésre szánt területeket építési övezetekbe, a beépítésre nem szánt területeket övezetekbe kell sorolni.

(7) A területi adottságok figyelembevételével egy adott területre egymás felett legfeljebb kettő általános használat szerinti terület, illetve építési övezet vagy övezet is meghatározható.

(8) A szabályozási tartalékterülettel érintett területeken meghatározásra kerül az építési jogot keletkeztető építési övezet vagy övezet, és a fejlesztési akcióterület kijelöléssel összhangban a terület távlati általános használata, ami építési jogot nem keletkeztet.

(9) Kerületi építési szabályzatban építési övezet és övezet a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek használatának általános jellegét, szintterületi átlagértékét és egyes területek beépítési magasságát meghatározó fővárosi rendezési szabályzattal összhangban határozható meg."

6. § (1) Az OTÉK 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti általános használatú területek településfejlesztési tervben jelölt területeit a településrendezési tervben közterületekre és egyéb közterületnek nem minősülő általános használatú területekre kell tagolni, amennyiben ezt a tagolást a fejlesztési terv nem tartalmazza."

(2) Az OTÉK 7. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területeken építési tevékenység csak helyi építési szabályzat alapján történhet.

(3a) A helyi építési szabályzatban a megengedett legnagyobb beépítési magasságot

a) az épületmagasság,

b) a homlokzatmagasság vagy

c) a párkánymagasság

alkalmazásával kell meghatározni, amelyek indokolt esetben egy építési övezeten, övezeten belül együtt is alkalmazhatóak.

(3b) A megengedett legnagyobb beépítési magasság meghatározása mellett kiegészítő előírásként az épület legmagasabb pontja is meghatározható."

(3) Az OTÉK 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A nagyvárosias lakóterületen, a kisvárosias lakóterületen és a településközponti vegyes területen - zárt sorú beépítés esetén - az épületmagasság meghatározása során a település sajátosságainak megfelelő utcai légtérarányt kell biztosítani."

(4) Az OTÉK 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A helyi építési szabályzat az egyes építési övezetekhez és övezetekhez kapcsolódóan a szintterületi mutató számításáról - a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett - külön rendelkezhet. A fővárosi rendezési szabályzat a szintterület-átlagérték számításáról külön rendelkezik, a kerületi építési szabályzat a szintterületi mutatót és annak számítását ezzel összhangban állapítja meg."

7. § (1) Az OTÉK 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi építési szabályzat a közműellátás mértékét és módját

a) az építési övezetek és övezetek csoportjára vagy

b) az építési övezetre és övezetre

állapítja meg."

(2) Az OTÉK 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A közművesítettség közüzemi ellátással vagy - a 47. § és a 47/A. § szerinti előírások betartása mellett - egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet."

8. § Az OTÉK "A település zöldfelületi rendszere" alcíme és 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A település zöldfelületi rendszere és zöldinfrastruktúra-hálózata

9. § (1) A településtervben gondoskodni kell a település igazgatási területén a környezet állapotának és a klimatikus viszonyoknak megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a jellemzően zöldterületekből, az erdőkből és fasorokból álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításáról, valamint az épített környezet jellegét meghatározó elemeinek megőrzéséről.

(2) A települési zöldinfrastruktúra a természetes, természetközeli területek, valamint az ökológiai funkciót betöltő egyéb növényzettel fedett, illetve vízparti ökoszisztémák hálózata. Meglévő és tervezett elemei jellemzően a zöld-, erdő-, mezőgazdasági, vízgazdálkodási, természetközeli és a jelentős zöld- és vízfelülettel rendelkező különleges beépítésre szánt és különleges beépítésre nem szánt területeinek, zöldfelületeinek, fasorainak a helyi sajátosságoknak megfelelő módon tervezett rendszere. A zöldinfrastruktúra-hálózat kialakításának fontos szempontja, hogy az egyes elemeinek folytonossága, illeszkedése mind a beépített terület határán, mind a települések közigazgatási határán lehetőség szerint biztosított legyen."

9. § (1) Az OTÉK 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az egyes területek általános használatához kapcsolódó épületrendeltetést a 11-24. § és a 26-30/B. § tartalmazza, amelyet a helyi építési szabályzatban a sajátos használat szerinti építési övezet, övezet lehatárolásakor, valamint az építési övezetben, övezetben elhelyezhető rendeltetések meghatározásakor figyelembe kell venni. Az elhelyezhető építmény - a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában - egy vagy több rendeltetést tartalmazhat.

(2) Az egyes építési övezetekben vagy övezetekben

a) az e rendelet és a 6. § (5) bekezdése szerinti kormányrendelet alapján megállapítható egyéb rendeltetéseken kívül csak olyan más rendeltetés helyezhető el, amely a használata során a terület általános vagy sajátos használatát nem korlátozza, vagy attól nem igényel védelmet, és az adott területre vonatkozó építési övezeti, övezeti előírásoknak megfelel,

b) az önkormányzat valamennyi rendeltetés létesítését feltételhez kötheti, és az e rendeletben az adott általános használathoz rendelt rendeltetéseket korlátozhatja."

(2) Az OTÉK 10. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A gépjárművek telken belüli elhelyezésének lehetőségét és módját a 42. § előírásaival összhangban a helyi építési szabályzat meghatározhatja.

(3b) Minden építési övezetben, övezetben elhelyezhető az előírások szerinti főépítmény rendeltetésszerű használatát biztosító melléképítmény, kivéve, ha a helyi építési szabályzat másként rendelkezik."

(3) Az OTÉK 10. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A helyi építési szabályzat meghatározhatja egyes főépítményekben elhelyezhető önálló rendeltetési egységek számát.

(7) Ha a helyi építési szabályzat másként nem rendelkezik, az építési övezetben és övezetben lévő épületben a 11-24. § és 26-30/B. § szerinti rendeltetések vegyesen és önállóan is elhelyezhetőek."

10. § Az OTÉK 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Agglomerációs településen az új lakóterület kijelölésével összefüggésben, a településtervben és a sajátos jogintézmények alkalmazásával biztosítani kell

a) a lakóterületen a villamosenergia-ellátás és a víziközmű-ellátás, a közúthálózat vonatkozásában a szilárd burkolatú közutak, gépjármű-várakozóhelyek, gyalogjárdák, továbbá a közvilágítás, a csapadékvíz-elvezető rendszer és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a lakóterület beépítésével egy időben történő megvalósulását;

b) az óvodai, általános iskolai és egészségügyi alapellátásban, a lakosságszám növekedéséből származó kapacitásigény kiszolgálását

ba) 5000 fő feletti településeken a település közigazgatási határán belüli intézményekben,

bb) 5000 fő alatti településeken a település közigazgatási határán belüli vagy a közvetlenül szomszédos településeken elérhető intézményekben;

c) a fővárossal való kapcsolatát biztosító úthálózati elemek, különösen csomópontok és összekötő szakaszok tekintetében azt, hogy azok keresztmetszeti kapacitása nem merül ki, szolgáltatási szintje nem romlik, és többletútvonalhasználat nem keletkezik; és

d) a lakóterület területhatárán belül legalább egy játszóteret és pihenést, rekreációt szolgáló zöldterületet."

11. § (1) Az OTÉK 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A településközponti vegyes terület - a településszerkezet központi vagy alközponti funkciójának ellátása érdekében - a település működését biztosító, a lakórendeltetést nem zavaró, jellemzően vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál."

(2) Az OTÉK 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A településközponti vegyes területen lakóépület és lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon helyezhető el."

12. § Az OTÉK 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Lakás a (2) bekezdés szerinti rendeltetést tartalmazó épületben kizárólag a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon helyezhető el."

13. § Az OTÉK 19. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

19. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, szolgáltató célú és raktárépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) iroda,

b) a gazdasági területhez kapcsolódó diák- vagy munkásszállás,

c) a gazdasági területhez kapcsolódó, közép- vagy felsőfokú szakmai képzést biztosító oktatási,

d) a területen dolgozók ellátását szolgáló óvoda, bölcsőde, egészségügyi

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati és egy tulajdonosi lakás alakítható ki, a helyi építési szabályzatban meghatározott módon."

14. § Az OTÉK az "Ipari terület" alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Ipari gazdasági terület

19/A. § (1) Az ipari gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást gyakorló, különlegesen veszélyes, bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az ipari gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató és raktár

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az ipari gazdasági területen önálló lakóépület nem helyezhető el. Gazdasági tevékenységi célú épületen belül szolgálati és tulajdonosi lakás nem alakítható ki."

15. § Az OTÉK 20. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Egyéb ipari gazdasági terület

20. § (1) Az egyéb ipari gazdasági terület elsősorban olyan gazdasági célú ipari, energiaszolgáltatási, településgazdálkodási építmények és raktárak elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el, és nem tartoznak a 19/A. § (1) bekezdése szerinti tevékenységi körbe.

(2) Az egyéb ipari gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) iroda,

b) a gazdasági területhez kapcsolódó munkásszállás,

c) kereskedelmi, szolgáltató

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az egyéb ipari gazdasági területen önálló lakóépület nem helyezhető el. Egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati lakás alakítható ki, a helyi építési szabályzatban meghatározott módon."

16. § Az OTÉK 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/A. § (1) Az általános gazdasági terület a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár-rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az általános gazdasági területen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) iroda,

b) a gazdasági területhez kapcsolódó diák- vagy munkásszállás,

c) a gazdasági területhez kapcsolódó, közép- vagy felsőfokú szakmai képzést biztosító oktatási,

d) a területen dolgozók ellátását szolgáló óvoda, bölcsőde, egészségügyi

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az általános gazdasági területen önálló lakóépület nem helyezhető el. Egy telken csak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül, és kizárólag egy szolgálati lakás alakítható ki, a helyi építési szabályzatban meghatározott módon."

17. § Az OTÉK 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az üdülőházas üdülőterületen elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül

a) az üdülőházas üdülőterület kiszolgálását biztosító iroda,

b) kereskedelmi, szolgáltató, szállásjellegű,

c) kulturális, közösségi szórakoztató,

d) hitéleti és

e) sport

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az üdülőházas üdülőterületen belül önálló lakóépület nem helyezhető el. Egy telken az üdülőépületen belül kizárólag egy szolgálati lakás alakítható ki, a helyi építési szabályzatban meghatározott módon."

18. § Az OTÉK 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hétvégi házas üdülőterületen jellemzően legfeljebb két üdülő rendeltetési egységet magába foglaló üdülőépület helyezhető el, amely állandó üdülői kör időszakos pihenésére szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas."

19. § Az OTÉK 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A különleges beépítésre szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken

a) az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre,

b) a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek, vagy

c) településrendezési adottságuk egyedi - a fejlesztési célok vagy a helyi sajátosságok figyelembevételével -,

azzal, hogy a beépítésre szánt különleges terület célját és fajtáját a településtervben, a sajátos használat szerinti építési övezetet és a kapcsolódó beépítési előírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni."

20. § Az OTÉK a 26. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki, valamint 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A közúti közlekedési terület

26. § (1) A közúti közlekedési terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű-várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.

(2) A közút elhelyezése céljára - más jogszabályi előírás hiányában - legalább a következő szélességű területet kell biztosítani, a vonalvezetési jellemzők figyelembevételével:

a) gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) esetén 60 m,

b) főút esetén 40 m,

c) országos mellékút esetén 30 m,

d) helyi gyűjtőút esetén 22 m,

e) kiszolgálóút esetén 12 m,

f) kiszolgálóút kialakult állapot esetén a helyi építési szabályzatban foglaltaknak megfelelően,

g) kerékpárút esetén 3 m,

h) gyalogút esetén 3 m.

(3) A közlekedési terület méretét úgy kell meghatározni, hogy az a helyi sajátosságoknak megfelelő zöldfelületi, gyalogosközlekedési, valamint csapadékvíz-szikkasztási igényeket ki tudja szolgálni.

(4) A közúti közlekedési területen a közlekedést kiszolgáló épület, valamint a területet igénybe vevők ellátását szolgáló iroda, kereskedelmi, szolgáltató, raktár- és szállásjellegű épület helyezhető el. Lakás - a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon elhelyezett szolgálati lakás kivételével - nem helyezhető el."

21. § Az OTÉK a "Zöldterület" alcímet megelőzően a következő alcímekkel egészül ki:

"Az egyéb közlekedési terület

26/A. § (1) Az egyéb közlekedési terület a kötöttpályás, a vízi és a légi közlekedés, továbbá a közmű és a hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.

(2) A vasút elhelyezése céljára - más jogszabályi előírás hiányában - legalább a következő szélességű építési területet kell biztosítani, a vonalvezetési jellemzők figyelembevételével:

a) kétvágányú vasút esetén 20 m,

b) egyvágányú vasút esetén 10 m.

(3) Az egyéb közlekedési területen a közlekedést kiszolgáló épület, valamint a területet igénybe vevők ellátását szolgáló iroda, kereskedelmi, szolgáltató, raktár- és szállásjellegű épület helyezhető el. Lakás - a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon elhelyezett szolgálati lakás kivételével - nem helyezhető el.

A közműelhelyezési terület

26/B. § A közműelhelyezési terület a közműellátás építményei elhelyezésére szolgál. A területen elhelyezhető épület a közműellátás céljára szolgáló rendeltetést tartalmazhat.

A hírközlési terület

26/C. § A hírközlési terület a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. A területen csak a hírközlés céljára szolgáló épület helyezhető el."

22. § (1) Az OTÉK 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. A zöldterület általános használata szerint közpark vagy közkert."

(2) Az OTÉK 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A közpark zöldterületen a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmény és vendéglátó, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el.

(4) A közkert zöldterületen a rendeltetésszerű használathoz szükséges építmény helyezhető el."

23. § Az OTÉK 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Az erdőterület az erdőgazdálkodás hosszú távú célját, a település ökológiai rendszerének megőrzését, javítását és védelmét, valamint a pihenést és a szabadidős tevékenységet egymással összehangoltan szolgáló területek összessége.

(2) Az erdőterület általános használata szerint lehet

a) védelmi célú erdőterület,

b) rekreációs erdőterület vagy

c) egyéb erdőterület.

(3) Védelmi célú erdőterület jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti védelmi rendeltetésű erdő, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti, a környezeti elemek védelmét, a környezeti terhelés megelőzését vagy csökkentését szolgáló védőerdő, a természet védelméről szóló törvény szerinti védett erdő, továbbá a területrendezési és településrendezési követelmények teljesítését szolgáló védőerdő.

(4) A védelmi célú erdőterületen csak erdő- és vadgazdálkodási, természetvédelmi, honvédelmi vagy katonai rendeltetésű épületet lehet elhelyezni olyan módon, hogy

a) a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 0,2% lehet, vagy

b) a helyi építési szabályzat kizárhatja az épület elhelyezését.

(5) Rekreációs erdőterületbe jellemzően a közjóléti célt szolgáló, pihenést és szabadidős tevékenységet biztosító erdőterületet kell sorolni.

(6) Rekreációs erdőterületen erdő- és vadgazdálkodási, rekreációs, vendéglátást, pihenést, testedzést szolgáló sport-, továbbá kulturális, hitéleti rendeltetésű épületet lehet elhelyezni, oly módon, hogy a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 5% lehet.

(7) Egyéb erdőterületbe jellemzően az erdőről szóló törvény szerinti honvédelmi rendeltetésű erdőket, a védelmi rendeltetésű erdőnek nem minősülő erdőket, a vízgazdálkodási célú erdőket és az egyéb feladatok megvalósítását szolgáló erdőket kell sorolni.

(8) Az egyéb erdőterületen a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 0,5%.

(9) A helyi építési szabályzatban az önkormányzat által tervezett erdőket a tervezett általános használatuknak megfelelően kell a (2) bekezdés szerinti erdőterületek valamelyikébe besorolni."

24. § (1) Az OTÉK 29. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a)-(2d) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A mezőgazdasági területek a termőföld mennyiségi és minőségi védelmét, a mezőgazdasági termelés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás igényeit egységesen szolgáló területek. A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás, az állattenyésztés és a halgazdálkodás, továbbá az ezekkel kapcsolatos termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló épületek helyezhetők el.

(2) A mezőgazdasági területeken elhelyezhető épület az (1) bekezdésben foglaltakon kívül:

a) mezőgazdasággal összefüggő lakó- vagy szállásjellegű,

b) hitéleti

rendeltetést is tartalmazhat.

(2a) A mezőgazdasági terület a földhasználat módja és természetbeni állapota figyelembevételével lehet

a) kertes,

b) általános vagy

c) tájgazdálkodási

mezőgazdasági terület.

(2b) A kertes mezőgazdasági terület alapvetően kisüzemi vagy családi használatú telkekből áll, amely jellemzően kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágban szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Az övezetben lakás nem létesíthető.

(2c) Az általános mezőgazdasági terület alapvetően az árutermelő célt szolgáló telkekből áll, amely jellemzően szántó, valamint szántó, kert, szőlő és gyümölcsös művelési ágban vegyesen szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Az övezetben mezőgazdasággal összefüggő lakórendeltetés a helyi építési szabályzatban meghatározott módon és számban létesíthető.

(2d) A tájgazdálkodási mezőgazdasági terület alapvetően természetközeli használatot folytató telkekből áll, amely jellemzően nádas, gyep (rét, legelő), I. és II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszterhez vagy ökológiai hálózat magterületéhez tartozó kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területekből, a védett és Natura 2000 területbe sorolt szántóterületekből, a vízgazdálkodási célú mezőgazdasági területekből, valamint a vízbázis külső védőterületébe sorolt területekből áll. Az övezetben a helyi építési szabályzat kizárhatja az épület elhelyezését."

(2) Az OTÉK 29. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Tanya vagy tanyás telek kizárólag a területrendezési szabályozás szerinti tanyás területek térségi övezetben jelölhető ki, és a tanya vagy tanyás telek területének beépítettsége legfeljebb 30% lehet. A telken az (1) bekezdésben meghatározott rendeltetések mellett lakórendeltetés a helyi építési szabályzatban meghatározott módon és számban létesíthető.

(11) Tervezett tanya csak a helyi építési szabályzatban meghatározott övezetben, módon és számban létesíthető."

25. § Az OTÉK 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"30. § (1) A vízgazdálkodási terület a vizek hasznosítását, megőrzését, ökológiai rendszerének védelmét, továbbá a lakossági rekreációt egymással összehangoltan szolgáló terület. Vízgazdálkodási terület

a) a folyóvizek medre,

b) az állóvizek medre,

c) a folyóvizekben keletkezett, nyilvántartásba még nem vett szigetek,

d) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

e) a vízbázis terület belső vagy belső és külső védőterülete,

f) a nagyvízi meder területe.

(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontja esetében a 6. § (7) bekezdése szerinti kétszintű övezetet kell kijelölni, amennyiben a vízbázissal vagy a nagyvízi mederrel érintett terület más célú hasznosítása is fennáll. Ebben az esetben a vízgazdálkodási területtel érintett

a) beépítésre szánt területen a beépítettség legnagyobb mértéke nem növelhető,

b) területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(3) A vízgazdálkodási területen épületet elhelyezni csak jogszabályban foglaltak szerint, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet.

(4) Nagyvízi meder területén a nagyvízi mederkezelési tervvel összhangban határozható meg építési övezeti, övezeti, kétszintű övezet esetén építési övezet és övezeti előírás, azzal, hogy

a) az elsődleges levezetősávban épület, terepszint fölé emelkedő építmény nem helyezhető el, meglévő épület és terepszint fölé emelkedő építményen építési tevékenység nem végezhető;

b) a másodlagos és az átmeneti levezetősávban, továbbá az áramlási holttérben építési tevékenység és építmény elhelyezése a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történhet."

26. § Az OTÉK 30/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A természetközeli terület:

a) mocsár, nádas, ex lege védett láp,

b) ex lege védett kunhalom és

c) nyílt karsztterület és sziklagyepterület,

kivéve, ha ezeket a területeket védelmi célú erdőterület, általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület vagy vízgazdálkodási területbe sorolják."

27. § Az OTÉK 30/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A különleges beépítésre nem szánt területbe azok a területek tartoznak, amelyeken

a) az elhelyezhető építmények rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre,

b) a környezetük megengedett külső hatásaitól védelmet igényelnek, vagy

c) településrendezési adottságuk a fejlesztési célok vagy a helyi sajátosságok figyelembevételével egyedi,

azzal, hogy a beépítésre nem szánt különleges terület célját és fajtáját a településtervben, a beépítési előírásokat a helyi építési szabályzatban minden esetben meg kell határozni."

28. § (1) Az OTÉK 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építési telek, - továbbá ha indokolt - a telek beépítési módját a helyi építési szabályzatban az építési határvonalakkal meghatározott terület, az építési hely határozza meg úgy, hogy

a) szabadon álló beépítési mód esetén azt minden oldalról a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül,

b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén annak egyik építési határvonala a telek egyik oldalhatára, szemközti építési határvonala és a telek másik oldalhatára között beépítetlen telekrész legyen,

c) ikres beépítési mód esetén a szomszédos telkek egymás felőli építési határvonala a telkek közös oldalhatára legyen,

d) zárt sorú beépítési mód esetén annak a telek előkerti építési határvonalához csatlakozó oldalai a telek két oldalhatára legyen,

e) a nagyvárosias lakóterületen és a kisvárosias lakóterület lakótelepén alkalmazható telepszerű beépítési mód esetén, azt minden oldalról a saját telkének határai vagy a saját telkének az előírt elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai és a telek határai közötti beépítetlen része vegye körül, és az építési határvonalak által meghatározott építési hely egy telepszerű építési övezeten belül vagy egy övezeten belüli telekcsoportra kerül meghatározásra olyan módon, hogy az építési határvonalak lehetnek telekhatárok és egyben szabályozási vonalak is."

(2) Az OTÉK 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Zárt sorú beépítési mód esetén a helyi építési szabályzat előírhatja, hogy az épületek zárt sora helyenként megszakadjon. Ha az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 3,0 m széles résznek egy telekre kell esnie.

(4) Az építési helyen belül az épületet úgy kell telepíteni, hogy a későbbiekben az energetikai hatékonyságot biztosító épületrész és gépészeti berendezés az építési helyen belül elhelyezhető legyen.

(5) A telepszerű beépítési mód szerinti telekcsoport lehet közterületen belüli vagy egyéb telken belül úszó építési telkek, telkek csoportja is.

(6) Telepszerű beépítési mód esetén a telepszerű építési övezet, övezet telekalakítási és beépítési szabályai a 6. §

(7) bekezdése szerinti többszintű övezetek alkalmazásával is meghatározható. Ebben az esetben a többszintű építési övezet, övezet alkalmazásával az építési övezetek, övezetek telekalakítási szabályai és beépítési szabályai a telepszerű építési övezet, övezet területére is meghatározhatók.

(7) Telepszerű beépítési mód esetén az egyes úszótelkek megengedett legnagyobb beépítettsége elérheti a 100%-ot."

29. § (1) Az OTÉK 35. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az előkert legkisebb mélysége

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték,

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában 5,0 m.

(3) Az oldalkert legkisebb szélessége

a) a helyi építési szabályzatban megállapított érték,

b) a helyi építési szabályzat által elismert kialakult állapot vagy

c) az a) és b) pontban foglaltak hiányában szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén a 36. § (2) bekezdése szerint meghatározott legkisebb távolság fele, az oldalhatáron álló beépítési mód esetén 4,0 m."

(2) Az OTÉK 35. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás

a) az elő-, oldal- és hátsókert méretét csökkentheti,

b) a telek homlokvonalára kiépített épület esetében a közterületre átnyúlhat, és

c) az oldalhatárra kiépített épület esetében a szomszéd ingatlan tulajdonosának hozzájárulása esetén a szomszéd ingatlanra átnyúlhat,

azzal, hogy az érintett telkek beépítettsége ennek megfelelően eltérhet az építési övezetre, övezetre előírt megengedett legnagyobb beépítettség mértékétől, az utólagos hőszigetelés és homlokzatburkolás által elfoglalt terület mértékével."

30. § (1) Az OTÉK 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A védőterület a káros hatások elleni védelmet vagy biztonságot szolgáló terület, amely lehet

a) védőterület (biztonsági terület),

b) nyomvonaljellegű építmény esetén védősáv (biztonsági övezet) vagy

c) a településrendezési tervben jelölt egyéb védelmi vagy korlátozóterület."

(2) Az OTÉK 38. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A védőterületet vagy a védelmet biztosító elemet a hatást előidéző, valamint a védelmet igénylő - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a saját területén (telkén, építési területén) belül köteles kialakítani és fenntartani, a honvédelmi és katonai célú területek kivételével."

31. § Az OTÉK 44. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A kerítés legnagyobb magasságát a helyi építési szabályzat megállapíthatja."

32. § Az OTÉK az "Egyéb közművesítés, hírközlés" alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Megújuló energiaforrások

47/A. § (1) Közüzemi energiaellátás hiányában vagy annak kiváltására hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezések a megújuló energiaforrások felhasználására alkalmazhatók.

(2) Az építési tevékenységgel érintett telek, terület (1) bekezdés szerinti energiaellátását úgy kell megoldani, hogy a szomszédos építési telken, telkeken és építményekben kárt ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza."

33. § Az OTÉK "Egyéb közművesítés, hírközlés" alcíme és 48. §-a helyébe következő rendelkezések lépnek:

"Hírközlés

48. § A hírközlést (távközlés, műsorszórás) a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerint kell megvalósítani. A hírközlés építményeit a településképi követelményekkel összhangban kell megvalósítani."

34. § Az OTÉK 108. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az (1)-(11) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni - a korábban megsemmisült vagy megrongálódott tetőidomok és egyéb jelentős épületelemek, épületdíszek vonatkozásában, az épületek teljes homlokzati és tetőszerkezeti rekonstrukciójának megvalósíthatósága érdekében - a XIX. század második és a XX. század első felében megvalósult épület esetében, ha

a) annak építéskori állapotát hitelesen igazolják,

b) a helyi építési szabályzat (kerületi építési szabályzat) tartalmazza, vagy

c) szerepel az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet alapján a Dokumentációs Központ megsemmisült vagy megrongálódott tetőidomok és egyéb jelentős épületelemek, épületdíszek nyilvántartásában."

35. § Az OTÉK 111. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A IV. fejezetben meghatározott követelményektől a helyi építési szabályzat nem térhet el."

36. § Az OTÉK a következő 121. §-sal egészül ki:

"121. § (1) A 2012. augusztus 6-án hatályos településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 2023. december 31-ig megvalósítható módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet

a) 2012. augusztus 6-án hatályos II. fejezete, valamint 1. számú melléklete és

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete figyelembevételével készíti el.

(2) A 2012. augusztus 6-át követően készült településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök 2027. június 30-ig megvalósítható módosítása során a települési önkormányzat a módosítást e rendelet

a) 2021. július 15-ig hatályos II. fejezete, valamint 1. és 2. számú melléklete és

b) koncepció, stratégia vagy településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete

figyelembevételével készíti el.

(3) A településtervek készítése, valamint az elkészült településtervek módosítása során e rendelet II. és III. fejezetét, valamint 1. és 2. számú mellékletét kell figyelembe venni.

(4) Építési tevékenységnek e rendelkezés hatálybalépését követő engedélyezése vagy egyszerű bejelentése során, ha az önkormányzat e rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelő helyi építési szabályzatot használ, azonban e szabályzat másként nem rendelkezik, az építmények elhelyezése tekintetében e rendelet építési tevékenység engedélyezésekor vagy egyszerű bejelentésekor hatályos III. fejezetét kell alkalmazni."

37. § (1) Az OTÉK 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az OTÉK 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

38. § Az OTÉK

1. 2. § d) pontjában a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

2. II. Fejezet a "TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS" alcím címe helyébe az "ÁLTALÁNOS TERÜLETHASZNÁLAT" szöveg,

3. 7. §-át megelőző alcím címe helyébe az "ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI" szöveg,

4. 7. § (2) bekezdésében a "vonatkozóan," szövegrész helyébe a "vonatkozóan, valamint kialakult állapotú területen az övezeti sajátosságoktól eltérő adottságú telkekre" szöveg,

5. 7. § (6) bekezdésében az "a tornác, a fedetlen terasz és udvar, a közterülethez csatlakozó árkád bruttó alapterületét" szövegrész helyébe az "az oldalt nyitott emeleti folyosó, a tornác, a szabad lépcső, a fedetlen terasz és udvar, a légudvar, a légakna, a belső udvari árkád, a közterülethez csatlakozó árkád, az 1,90 méternél kisebb belmagasságú helyiség vagy helyiségrész bruttó alapterületét, valamint a loggia és a fedett terasz bruttó alapterületének a felét" szöveg,

6. 9. §-ában a "helyi építési szabályzatban" szövegrész helyébe a "településtervben" szöveg, a "zöldterületekből" szövegrész helyébe a "jellemzően zöldterületekből" szöveg,

7. 10. §-át megelőző a "BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK" alcím címe helyébe az "A területek, építmények használata, rendeltetése" szöveg,

8. 10. § (3) bekezdésében a "Minden területen" szövegrész helyébe a "Minden építési övezetben, övezetben" szöveg, a "lakóterület" szövegrész helyébe az "építési övezet" szöveg, az "intézményi területen" szövegrész helyébe az "intézményi építési övezetben" szöveg,

9. 10. § (4) bekezdésében a "Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület" szövegrész helyébe az "Építési övezetben és annak" szöveg,

10. 11. §-át megelőző a "Nagyvárosias lakóterület" alcím címe helyébe a "BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, Nagyvárosias lakóterület" szöveg,

11. 11. § (1) bekezdésében a "sűrű" szövegrész helyébe a "magas intenzitású lakótelepek területe és a sűrű" szöveg,

12. 11. § (2) bekezdés d) pontjában a "szállás jellegű" szövegrész helyébe a "szállás jellegű, munkásszállás" szöveg,

13. a 12. § (1) bekezdésében a "sűrű" szövegrész helyébe az "alacsony intenzitású lakótelepek területe és a sűrű" szöveg,

14. 14. § (2) bekezdés a) pontjában a "terület" szövegrész helyébe a "lakóépületek" szöveg,

15. 16. §-át megelőző alcímben a "Településközpont" szövegrész helyébe a "Településközponti vegyes" szöveg,

16. 16. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 17. § (2) bekezdés b) pontjában a "szállás" szövegrész helyébe a "szállásjellegű, munkásszállás" szöveg,

17. 17. §-át megelőző alcímében az "Intézmény" szövegrész helyébe az "Intézményi vegyes" szöveg,

18. 17. § (1) és (2) bekezdésében az "intézmény" szövegrész helyébe az "intézményi vegyes" szöveg,

19. 22. §-át és 23. §-át megelőző alcím címeiben a "terület" szövegrész helyébe az "üdülőterület" szöveg,

20. 22. § (1) bekezdésében a "területen" szövegrész helyébe az "üdülőterületen" szöveg,

21. 23. § (2) bekezdésében az "A hétvégi házas területen" szövegrész helyébe az "A hétvégi házas üdülőterületen" szöveg,

22. 23. § (3) bekezdésében a "sportépítmények" szövegrész helyébe a "sportrendeltetésű építmények" szöveg,

23. 23. § (4) bekezdésében a "házas" szövegrész helyébe a "házas üdülőterületen" szöveg,

24. 24. §-át megelőző alcímében a "terület" szövegrész helyébe a "beépítésre szánt terület" szöveg,

25. 24. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "terület" szövegrész helyébe a "beépítésre szánt területként határozható meg" szöveg,

26. 24. § (2) bekezdés f) pontjában a "terület" szövegrész helyébe a "terület és kempingterület" szöveg,

27. 24. § (3) bekezdésében a "területfelhasználási egységnek" szövegrész helyébe az "építési övezetbe tartozónak" szöveg,

28. 25. § (1) bekezdésében az "A beépítésre szánt területek" szövegrész helyébe az "Az építési övezetek" szöveg,

29. 25/A. § (1) bekezdésében a "beépítésre nem szánt területen" szövegrész helyébe az "övezetben" szöveg,

30. 27. §-át megelőző a "Zöldterület" alcím címe helyébe az "A közpark zöldterület és a közkert zöldterület" szöveg,

31. 29. § (2) bekezdés 3. pontjában a "helyezhető el." szövegrész helyébe a "helyezhető el, a (4)-(7) bekezdés figyelembevételével." szöveg,

32. 27. § (2) bekezdésében a "zöldterületnek" szövegrész helyébe a "zöldterület övezeteinek" szöveg,

33. 28. §-át megelőző az "Erdőterület" alcím címe helyébe az "A védelmi célú erdőterület, a rekreációs erdőterület és az egyéb erdőterület" szöveg,

34. 29. § (8) bekezdésében a "területen" szövegrész helyébe az "övezetben" szöveg,

35. 30/A. § (2) bekezdésében a "területeken" szövegrész helyébe a "területek övezetében" szöveg,

36. 30/B. § (2) bekezdésében a "terület" szövegrész helyébe a "területként határozható meg" szöveg,

37. 31. § (3) bekezdésében a "használatának" szövegrész helyébe a "használatának, rendeltetésének" szöveg,

38. 32. § (3) bekezdés a) pontjában a "szolgáltató terület" szövegrész helyébe a "szolgáltató gazdasági terület" szöveg, az "ipari terület" szövegrész helyébe az "ipari, egyéb ipari és általános gazdasági terület" szöveg,

39. 32. § (3) bekezdés b) pontjában a "közlekedési" szövegrész helyébe a "közúti és kötöttpályás közlekedési" szöveg, a "közműterület" szövegrész helyébe a "közműelhelyezési terület" szöveg, a "gazdasági erdő" szövegrész helyébe a "hírközlési terület, egyéb erdő" szöveg,

40. 34. §-át megelőző alcímében az "építési telkek" szövegrész helyébe az "építési telkek, telkek" szöveg,

41. 34. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "építési telek beépítési módját" szövegrész helyébe az "építési telek, továbbá ha indokolt, a telek beépítési módját a helyi építési szabályzatban" szöveg és a "terület" szövegrész helyébe a "terület, az építési hely" szöveg,

42. 35. § (6) bekezdésében a "gáztároló" szövegrész helyébe a "gáztároló, valamint a helyi építési szabályzatban nem megengedett egyéb tárolóépítmény" szöveg,

43. 35. § (10) bekezdésében az "épületkiugrás" szövegrész helyébe az "épületkiugrás - az erkélyt is beleértve -" szöveg,

44. 38. § (2) bekezdésében, 113. § b) pontjában a "településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

45. 38. § (9) bekezdésében a "közjóléti erdő területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe a "közjóléti erdő rendeltetésű erdő megvalósulását biztosító erdőövezetbe" szöveg,

46. 45. § (1) bekezdésében a "Helyi szabályozás hiányában" szövegrész helyébe az "Amelynek hiányában" szöveg,

47. 55. § (2) bekezdésében az "épületszerkezeteket" szövegrész helyébe az "épületszerkezeteket, belső burkolatokat" szöveg, a "ne terhelje" szövegrész helyébe a "ne terhelje, megfeleljen a rendeltetéséhez tartozó akusztikai követelménynek" szöveg,

48. 111. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 115. § (2) bekezdésében, 118. §-ában a "településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

49. 1. számú melléklet 28. pontjában az "építési teleknek" szövegrész helyébe az "építési teleknek, teleknek" szöveg, az "övezeti előírások" szövegrész helyébe az "építési övezeti, övezeti előírások" szöveg,

50. 1. számú melléklet 30. pont a) pontjában a "területen fekszik" szövegrész helyébe a "területen, építési övezetben fekszik" szöveg,

51. 11. számú melléklet 68. pontjában a "területfelhasználási egységek" szövegrész helyébe az "építési övezetek, övezetek" szöveg

lép.

39. § Hatályát veszti az OTÉK

1. 7. § (4) bekezdése,

2. 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a "12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó" szövegrész,

3. 13. § (1) bekezdésében a "8 m-es beépítési magasságot meg nem haladó" szövegrész,

4. 14. § (1) bekezdésében a "legfeljebb 8 m-es beépítési magasságú" szövegrész,

5. 25/A. §-át megelőző "BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK" alcím cím,

6. 27. § (5) bekezdése,

7. 29. § (4) és (8) bekezdésében az "A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet." szövegrész,

8. 32. § (1) bekezdésében a " , szabályozási terv" szövegrész,

9. 36. § (3) bekezdés b) pontjában a "csak" szövegrész,

10. 47. § (2) bekezdése,

11. 47. § (3) bekezdésében az "és a (2) bekezdés szerinti elszikkasztás sem lehetséges" szövegrész,

12. 1. számú melléklet 13. pontja,

13. 1. számú melléklet 67. pontjában az "1 ha-nál kisebb területű és legalább 15 m oldalméretű," szövegrész,

14. 1. számú melléklet 71. pontjában a "legalább 1 ha nagyságú" és az "amelynek legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb," szövegrész,

15. 1. számú melléklet 124. pontja.

6. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

40. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

7. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

41. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközökre" szövegrész helyébe a "tervre" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a "települések szabályozási tervében" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (4) bekezdés d) pontjában, 12. §-ában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében a "területfelhasználási egységeken" szövegrész helyébe az "építési övezeten, övezeten" szöveg,

f) 6. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, a "területfelhasználási egységet kijelölhetik" szövegrész helyébe az "építési övezetet, övezetet kijelölheti" szöveg,

g) 6. § (4) bekezdés d) pontjában és 14/A. §-ában a "területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "övezetbe" szöveg,

h) 6. § (4) bekezdés e) pontjában a "települési területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "övezetbe" szöveg,

i) 15. § (4) bekezdésében a "helyi építési szabályzat" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg, a "területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg,

j) 21. §-ában az "eszközeinek" szövegrész helyébe a "terveinek" szöveg

lép.

42. § Hatályát veszti a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pont záró szövegrészében a "területfelhasználási egység," szövegrész.

8. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A település egészére vagy egy részére készülő településrendezési tervnél, településszerkezeti tervnél, helyi építési szabályzatnál és szabályozási tervnél a környezeti értékelés tartalmát és egyeztetésének sajátos szabályait a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet határozza meg."

44. § Az R.1.

a) 4. § (4) bekezdésében a "nem lehet kevesebb mint" szövegrész helyébe a "legfeljebb" szöveg,

b) 1. számú melléklet 2. pontjában a "7. § (3) bekezdés b) és c) pontja" szövegrész helyébe a "10. és 13. §" szöveg

lép.

9. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

45. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés c) pont cb) és cc) alpontjában az "eszközökkel" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg,

b) 4. számú melléklet 1. pont b) alpont bc) pontjában a "településrendezési eszközökben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervekben" szöveg,

c) 4. számú melléklet 6. pont b) alpont bl) pontjában, 14. számú melléklet I. pont B) alpont 5. pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg

lép.

10. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

46. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az "eszközre" szövegrész helyébe a "tervre" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközről" szövegrész helyébe a "tervről" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdés b) pontjában a "koncepciót" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

e) 13. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

f) 14. § (2) bekezdésében a "kérésére" szövegrész helyébe a "tárgyalás megkezdéséig megfogalmazott kérésére" szöveg,

g) 15. § (1) bekezdés a) pontjában a "koncepcióval" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg,

h) 15. § (1) bekezdés b) pontjában a "koncepcióban" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg,

i) 17. § (4) bekezdés a) pontjában az "a) és e)" szövegrész helyébe az "e)" szöveg

lép.

47. § Hatályát veszti a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja.

11. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

48. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3/B. § (3) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg lép.

12. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

49. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "településfejlesztési koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák és településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településtervek" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "koncepciók, az integrált településfejlesztési stratégiák," szövegrész helyébe a "tervek" szöveg, az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg

lép.

13. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

50. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, d) pont nyitó szövegrészében, 3. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában, d) pont db) alpontjában, 1. számú melléklet 4. pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés g) pontjában az "eszköznek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg, a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg, a "területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "beruházó" szövegrész helyébe a "beruházó az érintett megyei vagy települési önkormányzat egyetértésével" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdés f) pont fa) és fc) alpontjában a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg,

e) 3. § (4b) bekezdésében az "(1) bekezdés a)-d) és f)-g) pontja" szövegrész helyébe az "(1) bekezdés" szöveg,

f) 4. § (4) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg, a "területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezet, övezet" szöveg,

g) 4. § (5) bekezdésében az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

14. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

51. § A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a) 7. § c) pontjában az "építési tilalmat," szövegrész helyébe az "építési tilalmat, a birtoktest és a birtokközpont módosítását" szöveg, a "bejegyzését" szövegrész helyébe a "bejegyzését vagy törlését" szöveg,

b) 7. § h) pontjában a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szöveg,

c) 8. § a) pontjában a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg,

d) 8. § e) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "településfejlesztési koncepciókkal" szövegrész helyébe a "településfejlesztési tervekkel" szöveg,

f) 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (2) bekezdés c) pontjában, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint 1. mellékletében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg,

g) 10. § (1) bekezdés c) és d) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

h) 10. § (1) bekezdés e) pontjában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

i) 10. § (1) bekezdés g) pontjában az "eszközökről" szövegrész helyébe a "tervekről" szöveg és az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "terveknek" szöveg,

j) 10. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési, településüzemeltetési és" szövegrész helyébe a "településüzemeltetési," szöveg és a "programjának elkészítésében" szövegrész helyébe a "programjának és településfejlesztési tervének, elkészítésében" szöveg

lép.

15. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

52. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 1. § p) és q) pontjában a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szöveg,

b) 9/A. §-át megelőző az "A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köre és az eljárás részletes szabályai" alcím címében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

c) 9/A. § (1) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg és az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

d) 9/A. § (2) és (3) bekezdésében, 14. mellékletében foglalt táblázat címében és D:1 mezőjében, 15. mellékletében foglalt táblázat címében és C:1 mezőjében, 16. mellékletében foglalt táblázat címében és C:1 mezőjében az "eszközének" szövegrész helyébe a "tervének" szöveg,

e) 9/B. § (1) bekezdésében, 9/C. § (2) bekezdésében, 9/C. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, b) pontjában, 9/D. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 9/E. § (2) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

f) 9/C. § (2) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésük" szöveg, az "a településrendezési eszközökről" szövegrész helyébe az "az elfogadásuk rendjéről" szöveg,

g) 9/C. § (4) bekezdés c) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, a "településszerkezeti tervről szóló határozat" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

h) 1. melléklet 2. pont 2.1. alpont g) pontjában a "gazdaság- vagy településfejlesztési" szövegrész helyébe a "gazdasági" szöveg, a "településfejlesztési koncepciói" szövegrész helyébe a "településtervei" szöveg,

i) 7. melléklet I. pont 2. alpontjában a "településfejlesztési koncepciók és településrendezési eszközök" szövegrész helyébe a "településtervek" szöveg,

j) 7. melléklet II. pont B) alpont 2. pontjában az "eszközökbe" szövegrész helyébe a "tervekbe" szöveg

lép.

16. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

53. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a "helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet és a településfejlesztési koncepciót (a továbbiakban együtt: a településrendezési eszközök)" szövegrész helyébe a "településrendezési tervet" szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg,

c) 20. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 58. § (4) bekezdésében az "eszközökkel" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg

lép.

17. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

54. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 13. § c) pontjában, 37. § (3) bekezdés b) pontjában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg lép.

18. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

55. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 7. § (4) bekezdés c) pontjában az "és a szabályozási terv, valamint a képviselő-testület által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkormányzat" szövegrész helyébe az "és a szabályozási terv, amely szerint az önkormányzat" szöveg,

b) 7. § (5) bekezdés b) pontjában a "területfelhasználási egységet" szövegrész helyébe az "építési övezetet, övezetet" szöveg

lép.

19. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ában a "koncepció" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

20. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

57. § A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 28. § (2) és (4) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrészek helyébe a "településrendezési" szöveg,

b) 28. § (3) bekezdésében a "településszerkezeti" szövegrész helyébe a "településrendezési" szöveg

lép.

21. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

58. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1/B. § c) és e) pontjában, valamint 2/E. §-ában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

22. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az építtető vagy meghatalmazottja az előzetes szakhatósági állásfoglalás, az építészeti-műszaki tervtanácsi vagy településképi vélemény megkéréséhez szükséges dokumentumokat az elektronikus gyűjtő tárhelyre tölti fel, és az ÉTDR-en keresztül nyújtja be. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: KNEKr.) kijelölt hatóság a KNEKr. szerinti településképi véleményét (a továbbiakban: kiemelt településképi vélemény), a képviselő-testület a településképi véleményét, az építészeti-műszaki tervtanács a véleményét, a szakhatóság az állásfoglalását a véleményezett és elektronikusan záradékolt dokumentációval együtt az ÉTDR-en keresztül küldi meg a kérelmezőnek."

60. § Az Eljr. 67. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Az építés felügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytat le, ha az ellenőrzésen megállapítja, hogy)

"e) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a helyi építési szabályzat és az országos építési követelmények megsértésével"

[(a továbbiakban együtt: szabálytalanul) végezték.]

61. § Az Eljr.

1. 2. § (7) bekezdésében a "települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat polgármesterének vagy a fővárosi önkormányzat főpolgármesterének (a továbbiakban együtt: települési önkormányzat polgármestere) településképi véleménye" szövegrész helyébe a "képviselő-testület külön jogszabályban meghatározott településképi véleménye" szöveg,

2. 14. § (1) bekezdés b) pontjában az "a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szövegrész helyébe az "a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg,

3. 17. § (6) bekezdés a) pontjában, 24. § (1) bekezdés a) pontjában az "önkormányzat polgármestere vagy a főpolgármester" szövegrész helyébe az "önkormányzat" szöveg,

4. 19. § (4) bekezdés g) pontjában és 24. § (4) bekezdés b) pontjában a "települési önkormányzat polgármesterének" szövegrész helyébe a "képviselő-testület" szöveg,

5. 19. § (5) bekezdés a) pontjában a "települési önkormányzat polgármestere" szövegrész helyébe a "képviselőtestület" szöveg,

6. 25. § (3a) bekezdésében, 35. § (9a) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében a "polgármesternek" szövegrész helyébe a "képviselő-testületnek" szöveg,

7. 25. § (7) bekezdés e) pontjában a "vélemény, a települési önkormányzat polgármestere" szövegrész helyébe a "véleményt, a képviselő-testület" szöveg,

8. 25. § (8) bekezdés a) pontjában a "véleményt, a települési önkormányzat polgármestere" szövegrész helyébe a "véleménynek, a képviselő-testület" szöveg,

9. 29. § (1) bekezdés a), f) pontjában és (4) bekezdésében, 32. § (1a) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, valamint 7. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

10. 32. § (4) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg és a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szöveg,

11. 33. § (2) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg, a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg,

12. 33. § (3) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg és az "eszközzel" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg,

13. 33. § (4) bekezdés g) pontjában az "eszközzel" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg,

14. 33. § (5) bekezdés i) pontjában az "eszközzel" szövegrész helyébe a "tervvel" szöveg, a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg,

15. 35. § (2) bekezdés e) pontjában a "települési önkormányzat polgármestere vagy a főpolgármester településképi véleményt adott" szövegrész helyébe a "képviselő-testület településképi véleménye rendelkezésre áll" szöveg,

16. 35. § (8) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg,

17. 42. § (4) bekezdés a) pontjában a "hatóság vagy a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményt adott" szövegrész helyébe a "hatóság településképi véleményt adott, vagy a képviselő-testület településképi véleménye rendelkezésre áll" szöveg,

18. 6. melléklet III. pontjában foglalt táblázat A:5 mezőjében a "területfelhasználási egységeken" szövegrész helyébe az "építési övezetben, övezetben" szöveg,

19. 7. mellékletében foglalt táblázat B:7 mezőjében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

23. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

62. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az építésügy, a településfejlesztés- és rendezés körébe tartozóan kiterjed:]

"t) a településtervezés önkormányzat által elfogadott dokumentumai"

[(a továbbiakban az a)-s) pont együtt: dokumentációk) kezelésére, az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő adatokra, azok átadására, kezelésére, továbbá az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló központi elektronikus alkalmazások és adatállományok működésére és működtetésére.]

63. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. Nyilvántartás: az Országos Építésügyi Nyilvántartás, amely az építésügy, településfejlesztés és -rendezés, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere;"

(2) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. Elektronikus Térségi Tervezés Támogató Rendszer (E-TÉR): a településterv kormányrendeletben meghatározott, a településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető állományainak gyűjteménye."

64. § (1) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az 1. § (1) bekezdése szerinti dokumentumok közül]

"j) az 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti, a településtervezés önkormányzat által elfogadott dokumentumait a Nyilvántartásban biztosított felületen az önkormányzat"

[a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.]

(2) Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A Dokumentációs Központ kezeli a megsemmisült vagy megrongálódott tetőidomok és egyéb jelentős épületelemek, épületdíszek nyilvántartását."

65. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés i) pontjában az "eszközökre" szövegrész helyébe a "tervekre" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés s) pontjában a "bizonyítványok" szövegrész helyébe a "bizonyítványok," szöveg,

c) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "az a)-s) pont együtt" szövegrész helyébe az "az a)-t) pont együtt" szöveg,

d) 2. § 8. pontjában a "tároló hely." szövegrész helyébe a "tárolóhely;" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés g) pontjában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

f) 4. § (1) bekezdés i) pontjában az "építtető" szövegrész helyébe az "építtető," szöveg

lép.

24. Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

66. § Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

a) 14. § (4) bekezdésében a "koncepció" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 14. § (5) bekezdésében és 1. melléklet II. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

c) 14. § (6) bekezdésében az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

d) 14. § (8) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

e) 19. § (5) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

f) 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a "Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata" szövegrész helyébe a "Településrendezési eszköz (megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat és jóváhagyandó munkarészek), településfejlesztési koncepció településszerkezeti tervhez is felhasználható megalapozó vizsgálata, településterv (településfejlesztési terv, helyi építési szabályzat, kerületi építési szabályzat és fővárosi rendezési szabályzat) és ennek készítéséhez szükséges megalapozó vizsgálat, alátámasztó javaslat, települési környezeti értékelés" szöveg, az "elvégzéséhez szükséges" szövegrész helyébe az "elvégzéséhez szükséges esetben" szöveg

lép.

25. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

26. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

68. § A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

a) 5. § (6) bekezdésében a "területfelhasználási egységbe" szövegrész helyébe az "építési övezetbe" szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében a "településszerkezeti tervben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg,

c) 20. §-ában a "településszerkezeti tervekben" szövegrész helyébe a "településrendezési tervben" szöveg

lép.

27. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

69. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

28. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

70. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (1) és (2) bekezdésében az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg,

b) 5. §-ában és 6. § f) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg

lép.

29. A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. § A Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 4. §-ában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

30. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

72. § A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. §-ában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

31. A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

73. § A Melis Investment Kft. Budapesten megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 251/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

32. A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

74. § A Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4/A. § (1) és (2) bekezdésében az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg lép.

33. A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

75. § A Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 2/B. § nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

34. A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

76. § A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3/A. § nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

b) 3/A. § c) pontjában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

35. A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

77. § A Budapest XI. kerület Kopaszi-gát környezetében megvalósuló ingatlanfejlesztési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 105/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

36. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

78. § A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének megvalósítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Székháza kialakítását szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 319/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

37. A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

79. § A Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

38. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

80. § A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 5/C. § nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

c) 5/C. § 18. pontjában az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

39. A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

81. § A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 4/A. § (1) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

c) 5/A. §-ában az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg

lép.

40. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

82. § A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a) 8. § (2) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 13. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "tervnek" szöveg

lép.

41. A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

83. § A Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet 4. §-ában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

42. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

84. § A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 14. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés 20. pontjában és 9. § (4) bekezdés 70. pontjában a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg, az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

43. A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

85. § A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

44. A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

86. § A Belváros-Lipótvárosi Sportközpont kialakítására, valamint a Budapest V. kerület, József nádor tér felszínrendezésére irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 68/2017. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (2) bekezdés d) pontjában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

45. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása

87. § A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-ában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

46. A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása

88. § A Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 6. §-ában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

47. A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

89. § A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet 4/A. § (1) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

48. A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

90. § A Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg lép.

49. Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

91. § Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 266/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet 5/B. § a) pontjában a "területfelhasználási egység" szövegrész helyébe az "építési övezetek, övezetek" szöveg, 5/C. §-ában az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg, a "településendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg lép.

50. A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet módosítása

92. § A Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 318/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

51. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

93. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (5) bekezdésében, 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat B:43 és B:50 mezőjében az "eszközökkel" szövegrész helyébe a "tervekkel" szöveg,

b) 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat B:18 mezőjében a "Településrendezési eszköznek és településfejlesztési tervnek" szövegrész helyébe a "Településtervnek" szöveg,

c) 2. mellékletében foglalt táblázat A:9 mezőjében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet" szöveg

lép.

52. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

94. § Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete világörökségi helyszín világörökségi kezelési tervéről szóló 14/2018. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 4.1.4.3. pont b) alpontjában az "eszközeinek" szövegrész helyébe a "tervének" szöveg lép.

53. A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

95. § A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában a "településrendezési eszközeit" szövegrész helyébe a "településrendezési terveit" szöveg, a "településrendezési eszköz" szövegrész helyébe a "településrendezési terv" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet" szöveg,

d) 12. § (4) bekezdésében a "közterület" szövegrész helyébe a "Kossuth Lajos tér" szöveg, a "helyezhetők el." szövegrész helyébe az "a KNEB hozzájárulásával helyezhetők el." szöveg,

e) 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és g) pontjában, valamint 23. § (4) bekezdésében, 2. melléklet ábramagyarázatában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg,

f) 34. § (5) bekezdésében az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

g) 35. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

54. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

96. § Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 3/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 3/A. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg és az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

55. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és északcsepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

97. § A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a) 6/D. § (3) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

b) 6/E. §-ában az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

56. A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

98. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 4. § (8) bekezdés b) pontjában, 43. alcím címében, 91. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia" szövegrész helyébe a "településfejlesztési terv" szöveg, az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés i) pont ii) alpontjában az "eszközöknek" szövegrész helyébe a "terveknek" szöveg,

c) 83. § (1) bekezdés a) pontjában, 84. § (1) bekezdésében a "koncepció" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

d) 83. § (2) bekezdés a) pontjában a "koncepcióhoz" szövegrész helyébe a "tervhez" szöveg,

e) 83. § (2) bekezdés b) pontjában, 84. § (4) bekezdésében az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

f) 119. § (2) bekezdésében a "koncepció" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

g) 119. § (6) bekezdésében a "településfejlesztési koncepcióhoz, integrált településfejlesztési stratégiához" szövegrész helyébe a "településfejlesztési tervhez" szöveg, az "eszközhöz" szövegrész helyébe a "tervhez" szöveg

lép.

57. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

99. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában és 6/B. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában és 6/F. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, a "tartalmaznak" szövegrész helyébe a "tartalmaz" szöveg és az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

c) 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 6/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 6/D. § (1) bekezdés b) pontjában és 6/E. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg és az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

d) 6/D. § (1) bekezdés c) pontjában az "eszközeinek" szövegrész helyébe a "terveinek" szöveg,

e) 6/H. § (1) bekezdésében, 6/I. § (1) bekezdésében, 6/K. § (1) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg,

f) 6/J. § (1) bekezdésében az "eszköz" szövegrészek helyébe a "terv" szöveg és a "tartalmaznak" szövegrész helyébe a "tartalmaz" szöveg,

g) 6/K. § (2) bekezdés 8. pontjában, (3) bekezdés h) pontjában, (4) bekezdés f) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában, (6) bekezdés h) pontjában, (7) bekezdés o) pontjában és (8) bekezdés l) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

h) 6/L. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg

lép.

58. A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

100. § A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 7. § nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

b) 7. § o) pontjában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

59. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

101. § A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés k) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 6. §-ában a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló" szöveg

lép.

60. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

102. § Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § k) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg lép.

61. A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

103. § A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 14. §-ában az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg lép.

62. A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

104. § A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendelet 5. § nyitó szövegrészében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

63. A budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

105. § A budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § 10. pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "tervek" szöveg lép.

64. A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

106. § A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

a) 5/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 5/A. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

65. A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

107. § A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának felújítására és egy szolgáltató ház felépítésére irányuló beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

66. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

108. § A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínének megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 183/2020. (V. 6.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

67. A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

109. § A Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

68. Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

110. § Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg lép.

69. A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

111. § A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdés k) pontjában az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

70. A balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

112. § A balatonfüredi kézilabda-csarnok megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 352/2020. (VII. 16.) Korm. rendelet

a) 6. § (3) bekezdés a) pontjában az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

71. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

113. § A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésében az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg lép.

72. Az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

114. § Az "Újjászülető Millenáris" fejlesztési koncepció keretében megvalósuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 448/2020. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, a "tartalmaznak" szövegrész helyébe a "tartalmaz" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg

lép.

73. A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

115. § A Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 3. § e) pontjában a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet" szöveg lép.

74. A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

116. § A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája épületének felújításával, átalakításával és újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 462/2020. (X. 21.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "eszközök" szövegrész helyébe a "terv" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az "eszköz" szövegrész helyébe a "terv" szöveg, az "eszközt" szövegrész helyébe a "tervet" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében az "eszközben" szövegrész helyébe a "tervben" szöveg

lép.

75. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

117. § A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 655/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § d) pontjában a "településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendelet" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "eszközöket" szövegrész helyébe a "terveket" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "eszközökben" szövegrész helyébe a "tervekben" szöveg

lép.

76. Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

118. § Az egyes hatósági eljárásokat érintő egyszerűsítések érdekében szükséges kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdésében a "16. § h), i), k), l), o)-q), t), u) és x) pontja" szövegrész helyébe a "16. § 8., 9., 11., 12., 15-17., 20., 21. és 24. pontja" szöveg lép.

77. Záró rendelkezések

119. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

1. Az OTÉK 1. számú melléklet 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. Építési övezet: a beépítésre szánt területeken belül - a 6. § (2), (4) és (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a területrészek sajátos építési használatának megfelelő besorolás, amelyhez az építés feltételei és módja, valamint a beépítés és a telekalakítás szabályai a helyi építési szabályzatban (kerületi építési szabályzatban) kerülnek meghatározásra."

2. Az OTÉK 1. számú melléklet 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. Faépítmény: az építési övezet vagy övezet sajátos építési használatának megfelelően, a helyi építési szabályzatban meghatározott rendeltetésű építmény."

3. Az OTÉK 1. számú melléklet 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"53. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan négy óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a négy órát nem éri el, lakás esetén a nappali vagy nem nappali tartózkodásra szolgáló szoba, étkező."

4. Az OTÉK 1. számú melléklete a következő 84a. ponttal egészül ki:

"84a. Megfelelő utcai légtérarány: a helyi építési szabályzatban meghatározott megengedett legnagyobb, vagy annál legkisebb utcai légtérarány."

5. Az OTÉK 1. számú melléklet 96. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"96. Övezet: a beépítésre nem szánt területeken belül - a 6. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével -a területrészek sajátos építési használatnak megfelelő besorolás, amelyhez az építés feltételei és módja, a beépítés és a telekalakítás szabályai a helyi építési szabályzatban (kerületi építési szabályzatban) kerülnek meghatározásra."

6. Az OTÉK 1. számú melléklet 107. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"107. Szabályozási vonal: a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó meglévő, valamint a szabályozási terven meghatározott tervezett közterületi telekhatár."

7. Az OTÉK 1. számú melléklete a következő 110a. ponttal egészül ki:

"110a. Szintterületi-mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa."

8. Az OTÉK 1. számú melléklete a következő 133a. ponttal egészül ki:

"133a. Utcai légtérarány: a megengedett legnagyobb párkánymagasság és előkert nélküli beépítés esetén a kapcsolódó közterület átlagos szélességének, előkertes beépítés esetén a kapcsolódó előkerti építési határvonalak közötti távolság aránya."

2. melléklet a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

1. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei

ABCD
1.Az egyes területek általános használataAz építési telekre meghatározandó
2.Megengedett legnagyobb
beépítettség (%)
Megengedett legnagyobb
beépítési magasság (m)
Legkisebb zöldfelület (%)
3.nagyvárosias lakóterület8012,5<10
4.kisvárosias lakóterület60<12,520
5.kertvárosias lakóterület35<845
6.falusias lakóterület30<840
7.településközponti vegyes terület8010
8.intézményi vegyes területa település
legnagyobb
mértékű lakóterületi
beépítettségnél
legfeljebb 25%-kal
megnövelt érték
a be nem épített
terület 50%-a
9.kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
6020
10.ipari gazdasági terület3040
11.egyéb ipari terület5025
12.általános gazdasági terület7025
13.üdülőházas terület306,0<40
14.hétvégi házas terület20<6,060
15.különleges beépítésre szánt terület4040

2. A beépítésre nem szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei

ABCD
1.Az egyes területek általános használataA telekre meghatározandó
2.Megengedett legnagyobb
beépítettség (%)
Megengedett legnagyobb
beépítési magasság (m)
Legkisebb zöldfelület (%)
3.közúti közlekedési terület10
4.egyéb közlekedési terület10
5.közműelhelyezési területközműellátás
épülete
6.hírközlési területhírközlés épülete
7.közpark zöldterület37,570
8.közkert zöldterület37,560
9.védelmi célú erdőterület0
10.rekreációs erdőterület5
11.egyéb erdőterület0,5
12.kertes mezőgazdasági terület10, kivéve
birtokközpont,
tanya és tanyás telek
7,5
13.általános mezőgazdasági terület6, kivéve
birtokközpont,
tanya és tanyás telek
7,5 lakóépületnél
14.tájgazdálkodási mezőgazdasági
terület
34,5
15.vízgazdálkodási terület34,5
16.természetközeli terület0
17.különleges beépítésre nem szánt
terület
10

"

Tartalomjegyzék