Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. tvr. 15. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény végrehajtásáról szóló 1020/1974. (V. 14.) MT határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt módosító 1986. évi IV. törvény 39. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az 1974. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 1020/1974. (V. 14.) MT határozat 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló, 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (3) bekezdésében, továbbá a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, - az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 37. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés n) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 73. § s) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) pontjában adott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, a 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdésében, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a honvédelmi miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)-f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése a) és c)-f) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában és 27. § a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a 29. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § b)-g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b-c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a 31. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 14. §-ában, 17-18. §-ában az "az Igazságügyi és Rendészeti" szövegrész helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § (1) és (5) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 17-18. §-ában az "a Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében és 7. §-ában az "Az Igazságügyi és Rendészeti" szövegrész helyébe az "A Közigazgatási és Igazságügyi" szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében a "Szociális és Családügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

g) 8. § (3) bekezdésében a "gyámhatósághoz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

h) 9. § (1)-(2) bekezdésében, 11. § (2) és (4)-(5) bekezdésében, 12. § (1)-(2) bekezdésében, 13. § (2) és (4) bekezdésében, 18. §-ában a "gyámhatóság" szövegrészek helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

i) 9. § (2) bekezdésében és 11. § (4) bekezdésében, 12. § (3) és (5) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében az "a Szociális és Családügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "az Emberi Erőforrások Minisztériumának" szöveg,

j) 17. §-ában a "gyámhatóságnak" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg

lép.

2. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

2. § A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg lép.

3. A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (IV. 15.) IM rendelet módosítása

3. § A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (IV. 15.) IM rendelet

a) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében, 6. § (2)-(4) bekezdésében, 8. §-ában az "az Igazságügyi és Rendészeti" szövegrészek helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi" szöveg,

b) 4. §-ában az "Az Igazságügyi és Rendészeti" szövegrész helyébe az "A Közigazgatási és Igazságügyi" szöveg,

c) 9. §-ában a "gyámhatóságra" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalra" szöveg

lép.

4. A Családjogi törvény végrehajtásáról és az átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM rendelet módosítása

4. § A Családjogi törvény végrehajtásáról és az átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM rendelet 14. §-ában, 17. §-ában, 19. §-ában és 22. §-ában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg lép.

5. A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet módosítása

5. § A családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet

a) 15. §-ában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szöveg,

b) 36. §-ában a "gyámhatóságnak" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalnak" szöveg,

c) 39. § (2) bekezdésében, 48. § (1) és (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg

lép.

6. A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

6. § A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe a "közigazgatási és igazságügyi" szöveg,

b) 2. § d) pontjában a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében és 14. §-ában a "gyámhatósághoz" szövegrész helyébe a "gyámhivatalhoz" szöveg,

d) 13. § (1)-(2) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg

lép.

7. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

7. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a) 18. § (4) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 203. § (1) bekezdés c) pontjában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)",

c) 203. § (7) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt",

d) 208. § (1) bekezdés a) pontjában a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

e) 259. § (2) bekezdésében az "okmányirodán" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szöveg

lép.

8. A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: NESZAr.)

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "2. számú mellékletben" szövegrész helyébe a "3. számú mellékletben" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában és 2. § (3) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg

lép.

(2) A NESZAr. az e rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.

9. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél 2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása

9. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 17. §-ában az "a területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézete" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szöveg lép.

10. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

10. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "körzetközponti jegyző által működtetett" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egységeként működő" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében a "köztisztviselőt" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselőt" szöveg,

c) 1. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

d) 2. § (2)-(3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és a 3. melléklet 1. h) pontjában a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetője" szöveg,

e) 2. § (2) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Hivatalt" szöveg,

f) 1. melléklet 2. pontjában a "köztisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő" szöveg

g) 1. melléklet 3, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3 pontjában, a 4. melléklet 1.1 pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetője" szöveg,

h) 1. melléklet 4.1 pontjában a "polgármesteri hivatalból" szövegrész helyébe a "járási hivatalból" szöveg

i) 1. melléklet 4.3 és 4.4 pontjában a "jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatal vezetőjének" szöveg,

j) 2. mellékletében a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 2. mellékletében az "okmányirodai-önkormányzati" szövegrész helyébe az "okmányirodai-járási hivatali" szöveg,

l) 3. melléklet 1. a) pontjában a "körzetközponti jegyzők által a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatalának" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

11. A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet módosítása

11. § A polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének tartalmáról szóló 26/2000. (IX. 27.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés l) pontjában a "közigazgatási hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szöveg,

b) 2. §-ában a "közigazgatási hivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

12. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és a helyi népi kezdeményezésen szóló 29/2000. (X. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: Hnépszr.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Minden településen önálló helyi választási iroda működik. Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken a helyi választási iroda feladatait a közös önkormányzati hivatal jegyzőjének vezetésével működő választási iroda látja el."

(2) A Hnépszr. 1. számú melléklete 2. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

13. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 19.) IM rendelet módosítása

13. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 19.) IM rendelet

a) 31. § (1) bekezdésében a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szöveg,

b) 93/B. § (3) bekezdésében a "körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szöveg

lép.

14. Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosítása

14. § Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "jegyzőt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg lép.

15. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

15. § Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében a "Kormány felügyeletet ellátó általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 11. § (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

c) 25. § (2) bekezdésében, a 38. § (2) bekezdésében, 81/D. § (5) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti" szövegrész helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi" szöveg,

d) 25. § (2) bekezdésében és 7. melléklet 5-6. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéhez" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 48. § (2) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrészek helyébe a "gyámhivatalt" szöveg,

f) 50. § (2) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, 53. § (1)-(2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdés e) pontjában, 77. § (1)-(2) bekezdésében, 103. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdés b) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

g) 51. § (5) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 101. §-t megelőző alcímben, 101. § (1)-(2) bekezdésében a "gyámhatóságnak" szövegrészek helyébe a "gyámhivatalnak" szöveg,

h) 89. § (5) bekezdésében a "(körjegyzőség alakítása, megszűnése, körjegyzőséghez csatlakozás, illetve kiválás)" szövegrész helyébe a "(közös önkormányzati hivatal alakítása, megszűnése, közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozás, illetve kiválás)" szöveg,

i) 89. § (5) bekezdésében, a 89/A. § (5) bekezdésében, 89/B. § (1) bekezdésében, 7. melléklet 5.1-5.2 pontjában, 6.1 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 89/A. § (4) bekezdésében és a 7. melléklet 7.1 és 7.5 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének vezetője" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott" szöveg,

k) 7. melléklet 1. pontjában, 3.4 pontja bevezető szövegében, a 3.4 pont i) alpontjában, a 3.5. pont g) alpontjában, 5.3-5.4 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

l) 7. melléklet 1., 3.4-3.5, 5.4-5.5 pontjában a "köztisztviselője" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselője" szöveg,

m) 7. melléklet 6. pontjában az "okmányirodai" szövegrész helyébe az "okmányirodát működtető járási hivatal székhelyén működő" szöveg,

n) 7. melléklet 7.2 pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

o) 7. melléklet 7.5 pontjában a "köztisztviselők" szövegrész helyébe a "köztisztviselők/kormánytisztviselők" szöveg

lép.

16. A büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályairól szóló 8/2003. (IV. 24.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

16. § A büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályairól szóló 8/2003. (IV. 24.) IM-BM-PM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szöveg lép.

17. A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

17. § A személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes 4. § (5) bekezdésében a "Munkaügyi Központ kirendeltsége" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltsége" szöveg lép.

18. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

18. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 92. § (1) bekezdésében az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei (fővárosi) intézetét" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal megyei (fővárosi) népegészségügyi szakigazgatási szervét" szöveg lép.

19. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

19. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

a) 34. § (1) bekezdés bevezető szövegében a "szolgálattal és a megyei" szövegrész helyébe a "szolgálattal, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatallal (a továbbiakban: járási gyámhivatal) és a szociális és" szöveg,

b) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg,

c) 34. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

d) 34. § (2) bekezdésben a "gyámhatóságnál" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnál" szöveg,

e) 35. § (3) bekezdésben a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "gyámhivatalt" szöveg

lép.

20. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosítása

20. § A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében a "gyámhatóságnál" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,

c) 5. § (4) bekezdésében a "gyámhatóságnál" szövegrész helyébe a "gyámhivatalnál" szöveg

lép.

21. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

21. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a) 2. §-ában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "Kormány vizsgát szervező általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 2. melléklet 2. pont 38. alpontjában a "gyámhatóság, levéltár, más anyakönyvvezető, okmányiroda" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, levéltár, más anyakönyvvezető, járási hivatal okmányirodája" szöveg

d) 4. és 6. mellékletében a "Regionális Államigazgatási Hivatalban" szövegrész helyébe a "Fővárosi/Megyei Kormányhivatalban" szöveg

lép.

22. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet módosítása

22. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: Népszr.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A népszavazás informatikai rendszerét (Integrált Választási Szolgáltató Rendszer, a továbbiakban: informatikai rendszer) - állami feladatként - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) a fővárosi és megyei kormányhivatal közreműködésével működteti. Az informatikai rendszer a KEKKH-ban, a területi választási irodákban (a továbbiakban: TVI), a fővárosi és megyei kormányhivatalban, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának okmányirodai feladatokat ellátó szervezeti egységében működő számítógépparkra, a többi településen az anyakönyvi feladatokhoz telepített, a KEKKH számítóközpontjával hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épül."

(2) A Népszr.

a) 1. § (6) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 1. melléklete 6. pontjának b) alpontjában, 7., 8. és 19. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

b) 1. § (8) bekezdésében, 4., 6. és 8. §-ában az "Az okmányirodával rendelkező település" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település" szöveg,

c) 2. §-ában a "Körjegyzőséghez tartozó" szövegrész helyébe a "Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó" szöveg,

d) 1. melléklete 6. pontjának a) alpontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalban" szöveg,

e) 1. melléklete 8. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervével" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatallal" szöveg

f) 1. melléklete 19. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg

g) 1. melléklete 20. pontjában a "Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervétől" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivataltól" szöveg

lép.

23. Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről és elszámolási rendjéről szóló 1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet módosítása

23. § Az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről és elszámolási rendjéről szóló 1/2009. (I. 10.) ÖM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a "regionális államigazgatási hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "(körjegyzőség esetén a körjegyzőség)" szövegrész helyébe a "(közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal)" szöveg,

c) 3. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (7) bekezdésében, 2. melléklet 2.6. pontjában, 3. melléklet 2.6. pontjában és 4. melléklet 2.6. pontjában az "Önkormányzati Minisztérium" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében és 3. mellékletében a "regionális államigazgatási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "regionális államigazgatási hivatal vezetőjének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatójának" szöveg,

f) 1. mellékletében a "regionális államigazgatási hivatalok" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalok" szöveg,

g) 1. mellékletének 1.02.06., 2.03. pontjában, 2. mellékletének 1.2. és 1.5. pontjában, 3. mellékletének 1.2. és 1.5. pontjában és 4. mellékletének 1.5. pontjában a "körjegyzőség" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal" szöveg,

h) 1. mellékletének 2.03. pontjában a "körjegyzőséghez" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalhoz" szöveg,

i) 1. mellékletének 2.32. pontjában a "körjegyzőségekben" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalban" szöveg,

j) 2. mellékletének 2.4. pontjában a "körjegyzőséget" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalt" szöveg

lép.

24. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szóló 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet módosítása

24. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az Európai Parlament tagjainak választásán történő végrehajtásáról szóló 6/2009. (II. 25.) ÖM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "Az okmányirodával rendelkező település" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település" szöveg,

b) 6. §-ában a "Körjegyzőséghez tartozó" szövegrész helyébe a "Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés d) és u) pontjában a "regionális államigazgatási hivatalt" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében a "regionális államigazgatási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

25. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet módosítása

25. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet (a továbbiakban: Ogyr.)

a) 5. §-ában a "Körjegyzőséghez tartozó" szövegrész helyébe a "Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 16. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 23/D. § (1) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

26. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

26. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet

a) 4. § e) pontjában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyző)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § g) pontjában, 5. §-ában, 7. §-ában, 9. § (3) bekezdésében, 11. §-ában a "körzetközponti jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 5. §-ában a "körzetközponti jegyzőnél" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

d) 6. §-ában, 9. § (2) bekezdésében a "körzetközponti jegyzőnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

27. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet módosítása

27. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: Önkr.) 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-je a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője által kiadott vészhelyzeti forgatókönyv szerint ellátja az adatbeviteli teendőket.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jének vezetője a választási feladatok határidőre történő és biztonságos végrehajtásának biztosítása érdekében megteszi a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala okmányirodai feladatokat ellátó hivatali egysége nyitvatartási rendjének rendkívüli módosításához szükséges intézkedéseket."

(2) Az Önkr.

a) 5. § (1) bekezdésében a "Körjegyzőséghez tartozó" szövegrész helyébe a "Közös önkormányzati hivatalhoz tartozó" szöveg,

b) 10. § (2) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés g) pontjában a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(3) Az Önkr. mellékletének 6. mintája helyébe e rendelet 2. melléklete, az Önkr. mellékletének 8. mintája helyébe e rendelet 3. melléklete, az Önkr. mellékletének 36. mintája helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

28. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet módosítása

28. § A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervének a vezetője" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, a 8. § (3) és (4) bekezdésében, 1. melléklet 1.41. pontjában, 8. és 9. mellékletében, 12. mellékletében a 2. és 3. oszlop fejlécében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 11.§ c) és i) pontjában, 1. melléklet 2.03. pontjában, 4. melléklet 2.03. pontjában a "körjegyzőség esetén a körjegyzőség" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdés c) pontjában a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve vezetői személyi juttatásainak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója személyi juttatásának" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében az "Az okmányirodával rendelkező HVI vezetője" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jének vezetője" szöveg,

f) 6. § (3) bekezdésében, 8. és 9. mellékletében a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervénekvezetője" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója" szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében, 1. melléklet alcímében, 1.41.02. és 2.41. pontjában a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 1. melléklet 1.02.02. pontjában, 4. melléklet 1.02.02. pontjában a "körjegyzőségi" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatali" szöveg,

i) 1. melléklet 1.02.03. pontjában, 4. melléklet 1.02.03. pontjában a "körjegyzőségi HVI" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatali HVI" szöveg,

j) 1. melléklet 1.02.03. pontjában, 4. melléklet 1.02.03. pontjában a "körjegyzőségi hivatal" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal" szöveg,

k) 1. melléklet 1.21.04. pontjában az "okmányirodai feldolgozó központ részére, okmányirodánként" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának székhelye szerinti település HVI-jében" szöveg,

l) 1. melléklet 2.05. pontjában és 4. melléklet 2.05. pontjában a "körjegyzőségnél" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalban" szöveg,

m) 1. melléklet 2.05. és 2.32. pontjában, 4. melléklet 2.05. pontjában, 5. melléklet 1.2. és 1.5. pontjában, 6. melléklet 1.2. és 1.5. pontjában, 7. melléklet 1.5. pontjában, 8. melléklet 1.2. és 1.5. pontjában, 9. melléklet 1.5. pontjában, 10. melléklet 1.2. és 1.5. pontjában, 11. melléklet 1.4. pontjában a "körjegyzőség" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal" szöveg,

n) 1. melléklet 2.31. pontjában a "körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatalhoz" szöveg,

o) 1. melléklet 2.42. pontjában a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szerve vezetőinek" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatójának" szöveg,

p) 1. melléklet 3.01.04. pontjában a "Kormány általános hatáskörű államigazgatási szervénél" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szöveg,

q) 5. melléklet 2.4. pontjában a "körjegyzőséget" szövegrész helyébe a "közös önkormányzati hivatalt" szöveg

lép.

29. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

29. § A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet mellékletének 3.2. pontjában a "gyámhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnak (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg lép.

30. A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosítása

30. § (1) A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet (a továbbiakban: TszámR.) 2. § (3) bekezdés bf) -bg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

"bf) a járást,

bg) a kistérséget"

(2) A TszámR. 2. § (3) bekezdés bi)-bj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

"bi) a régiót,

bj) agglomerációt"

(3) A TszámR. 2. § (3) bekezdés bs) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők]

"bs) a NUTS szintet"

(4) A TszámR. 1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(5) A TszámR. 2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

31. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása

31. § (1) A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: SszámR.) 2. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) Az SszámR. 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

32. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § c), e), g)-h) és j) pontja, 2. §-a, 3. § c) pontja, 4-5. §-a, 6. § b)-d) pontja, 7. §-a, 8. § b) pontja, 9. §-a, 10. § a)-b), d), f)-i) és k)-l) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a, 14. §-a, 15. § b), e)-h), l)-m) és o) pontja, 16-20. §-a, 21. § c) pontja, 22. § (1) bekezdése, (2) bekezdés b)-c) pontja, 23. § b) és g-j) pontja, 24. § a)-b) pontja, 25. § a) pontja, 26. §-a, 27. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, 28. § c), e), h)-n) és q) pontja, 29-31. §-a és 33. § a) és d) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

33. § Hatályát veszti

a) az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a ", illetve az okmányiroda illetékességi területén ellátandó lakosságszámhoz" szövegrész,

b) az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 1.§ (1) bekezdés b) pontja,

c) az Ogyr. 21. mellékletében a "nem vagyok és a jelöltként történő bejelentésemet megelőző három évben nem voltam a Magyar Honvédség, a Rendőrség vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, így az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdése a választójogomat nem zárja ki" szövegrész,

d) a TszámR. 2. § (3) bekezdés bt) alpontja.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"3. számú melléklet a 32/1996. (XII. 22.) BM rendelethez

Adatszerkezet a választójoggal nem rendelkező korlátozott belátási képességű személy adatairól

Ssz.Mező neveTípusaHosszaMegjegyzés
1.A küldő járási gyámhivatal neve (településnév) A23
2.A küldő szerv(ezet) azonosítójaA6Pl. ASDFG
3.Személyi azonosítóN11
4.Házassági neve (családi név rész)A25
5.Házassági neve (első utónév része)A15
6.Házassági neve (második utónév része)A15
7.Születési családi neveA25
8.Születési első utóneveA 15
9.Születési második utóneveA15
10.Választójogból kizárás okaA11 = korlátozás esetén
üres = korlátozás törlése esetén
11.Választójogból kizárás kezdeteN8EEEEHHNN
12.A kizárást elrendelő bíróság neveA67EEEEHHNN
13.A határozat ügyiratszámaA22
14.A határozat kelteN8EEEHHNN
15.A határozat jogerőre emelkedésének dátuma N8EEEEHHNN
16.A rögzítés dátumaN8EEEEHHNN
17.Rögzítő neve, jeleA3balra igazított
18.Rögzítés heteN4EEWW
19.Bizonylat számaA 10 "

"

2. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"Melléklet 6. minta

"

3. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"Melléklet 8. minta

"

4. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"Melléklet 36. minta

"

5. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"1. számú melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

- településazonosító törzsszám (1-5. pozíció),

- csoportképző ismérvek sorozata (6-46. pozíció).

FejezetPozícióMegnevezés
1.2.1.1-5A településazonosító törzsszám,
ebből az 5. a CDV-szám
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
6-11A területi jelzőszám:
6-7 A megyekód
8-9 A főváros kerületeinek kódja
10 A település jogállásának kódja
11 A megyeszékhely kódja
1.2.312-13A jogállás 2005 kódja
1.2.4.14-17A járás kódja

és számjelét tartalmazza a 2013. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2.5.18A statisztikai nagyrégió kódja
1.2.6.19A régiókód
1.2.7.20-23Az agglomeráció kódja
1.2.8.24-26A mezőgazdasági tájkörzet kódja
FejezetPozícióMegnevezés
1.2.9.27A szőlőtermőtáj kódja
1.2.10.38-29A borvidék kódja
1.2.11.30-31A vállalkozási övezet kódja
1.2.12.32-33Az idegenforgalmi régió kódja
1.2.13.34-35Az üdülőkörzet kódja
1.2.14.36-37A világörökségi helyszín kódja
1.2.15.38-39A nemzeti park kódja
1.2.16.40-46A NUTS-kód

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

- megyekód,

- a főváros kerületeinek kódja,

- a település jogállásának kódja, és

- a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód - a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye - a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A megyekód - a területi jelzőszám első két számjegye - Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

A település jogállása kód - a területi jelzőszám ötödik számjegye -a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód - a területi jelzőszám hatodik számjegye -a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást A 4.. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.5. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A régiókód

A települések régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.7. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2-3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

- az agglomeráció központját,

- az agglomeráció társközpontjait,

- az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.8. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).

A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.

A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.9. A szőlőtermőtáj kódja

A települések szőlőtermőtájba való sorolását 1 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását 2 pozíciós kód fejezi ki.

1.2.11. A vállalkozási övezet kódja

A települések vállalkozási övezetekbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. Az idegenforgalmi régió kódja

A települések idegenforgalmi régiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. Az üdülőkörzet kódja

Az üdülőkörzet kódja a települések kiemelt üdülőkörzetekbe sorolására nyújt információkat két pozícióban.

1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását egypozíciós kód fejezi ki..

1.2.16. A NUTS-kód

A területi számjelben - a NUTS rendszernek megfelelően -hétpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a járások szintjéig azonosítjuk a településeket.

Budapestet ebben a rendszerben egy egységnek tekintjük.

2.

A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája (STAR T03)

Budapest01
Baranya megye02
Bács-Kiskun megye03
Békés megye04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye05
Csongrád megye06
Fejér megye07
Győr-Moson-Sopron megye08
Hajdú-Bihar megye09
Heves megye10
Komárom-Esztergom megye11
Nógrád megye12
Pest megye13
Somogy megye14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye15
Jász-Nagykun-Szolnok megye16
Tolna megye17
Vas megye18
Veszprém megye19
Zala megye20
Országhatáron kívüli tevékenység21
Az ország területre nem bontható adatai22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája (STAR T37)

BudapestI.kerület01
BudapestII.kerület02
BudapestIII.kerület03
BudapestIV.kerület04
BudapestV.kerület05
BudapestVI.kerület06
BudapestVII.kerület07
BudapestVIII.kerület08
BudapestIX.kerület09
BudapestX.kerület10
BudapestXI.kerület11
BudapestXII.kerület12
BudapestXIII.kerület13
BudapestXIV.kerület14
BudapestXV.kerület15
BudapestXVI.kerület16
BudapestXVII.kerület17
BudapestXVIII.kerület18
BudapestXIX.kerület19
BudapestXX.kerület20
BudapestXXI.kerület21
BudapestXXII.kerület22
BudapestXXIII.kerület23
Valamennyi település kódja (Budapesté is)00
Nem település (fiktív területi egység)99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája (STAR T38)

Főváros1
Megyei jogú város2
Város3
Község4
Nem település (kerület, fiktív területi egység)9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája (STAR T39)

Megyeszékhely1
Nem megyeszékhely2
Nem település (kerület, fiktív területi egység)9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája (STAR T156)

Főváros10
Megyei jogú város20
Város30
Nagyközség41
Község42
Nem település (kerület, fiktív területi egység)90

2.6. A járás kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

2.6.1. A járás kódja (STAR T150)

Budapest 01.ker.001
Budapest 02.ker.002
Budapest 03.ker.003
Budapest 04.ker.004
Budapest 05.ker.005
Budapest 06.ker.006
Budapest 07.ker.007
Budapest 08.ker.008
Budapest 09.ker.009
Budapest 10.ker.010
Budapest 11.ker.011
Budapest 12.ker.012
Budapest 13.ker.013
Budapest 14.ker.014
Budapest 15.ker.015
Budapest 16.ker.016
Budapest 17.ker.017
Budapest 18. ker.018
Budapest 19. ker.019
Budapest 20. ker.020
Budapest 21. ker.021
Budapest 22. ker.022
Budapest 23. ker.023
Bólyi járás024
Hegyháti járás025
Komlói járás026
Mohácsi járás027
Pécsi járás028
Pécsváradi járás029
Sellyei járás030
Siklósi járás031
Szentlőrinci járás032
Szigetvári járás033
Bácsalmási járás034
Bajai járás035
Jánoshalmai járás036
Kalocsai járás037
Kecskeméti járás038
Kiskőrösi járás039
Kiskunfélegyházi járás040
Kiskunhalasi járás041
Kiskunmajsai járás042
Kunszentmiklósi járás043
Tiszakécskei járás044
Békési járás045
Békéscsabai járás046
Gyomaendrődi járás047
Gyulai járás048
Mezőkovácsházai járás049
Orosházi járás050
Sarkadi járás051
Szarvasi járás052
Szeghalmi járás053
Cigándi járás054
Edelényi járás055
Encsi járás056
Gönci járás057
Kazincbarcikai járás058
Mezőcsáti járás059
Mezőkövesdi járás060
Miskolci járás061
Ózdi járás062
Putnoki járás063
Sárospataki járás064
Sátoraljaújhelyi járás065
Szerencsi járás066
Szikszói járás067
Tiszaújvárosi járás068
Tokaji járás069
Csongrádi járás070
Hódmezővásárhelyi járás071
Kisteleki járás072
Makói járás073
Mórahalmi járás074
Szegedi járás075
Szentesi járás076
Bicskei járás077
Dunaújvárosi járás078
Enyingi járás079
Gárdonyi járás080
Martonvásári járás081
Móri járás082
Polgárdi járás083
Sárbogárdi járás084
Székesfehérvári járás085
Csornai járás086
Győri járás087
Kapuvári járás088
Mosonmagyaróvári járás089
Pannonhalmi járás090
Soproni járás091
Téti járás092
Balmazújvárosi járás093
Berettyóújfalui járás094
Debreceni járás095
Derecskei járás096
Hajdúböszörményi járás097
Hajdúhadházi járás098
Hajdúnánási járás099
Hajdúszoboszlói járás100
Nyíradonyi járás101
Püspökladányi járás102
Bélapátfalvai járás103
Egri járás104
Füzesabonyi járás105
Gyöngyösi járás106
Hatvani járás107
Hevesi járás108
Pétervásárai járás109
Esztergomi járás110
Kisbéri járás111
Komáromi járás112
Oroszlányi járás113
Tatai járás114
Tatabányai járás115
Balassagyarmati járás116
Bátonyterenyei járás117
Pásztói járás118
Rétsági járás119
Salgótarjáni járás120
Szécsényi járás121
Aszódi járás122
Budakeszi járás123
Ceglédi járás124
Dabasi járás125
Dunakeszi járás126
Érdi járás127
Gödöllői járás128
Gyáli járás129
Monori járás130
Nagykátai járás131
Nagykőrösi járás132
Pilisvörösvári járás133
Ráckevei járás134
Szentendrei járás135
Szigetszentmiklósi járás136
Szobi járás137
Váci járás138
Vecsési járás139
Barcsi járás140
Csurgói járás141
Fonyódi járás142
Kaposvári járás143
Marcali járás144
Nagyatádi járás145
Siófoki járás146
Tabi járás147
Baktalórántházai járás148
Csengeri járás149
Fehérgyarmati járás150
Ibrányi járás151
Kemecsei járás152
Kisvárdai járás153
Mátészalkai járás154
Nagykállói járás155
Nyírbátori járás156
Nyíregyházai járás157
Tiszavasvári járás158
Vásárosnaményi járás159
Záhonyi járás160
Jászapáti járás161
Jászberényi járás162
Karcagi járás163
Kunhegyesi járás164
Kunszentmártoni járás165
Mezőtúri járás166
Szolnoki járás167
Tiszafüredi járás168
Törökszentmiklósi járás169
Bonyhádi járás170
Dombóvári járás171
Paksi járás172
Szekszárdi járás173
Tamási járás174
Tolnai járás175
Celldömölki járás176
Körmendi járás177
Kőszegi járás178
Sárvári járás179
Szentgotthárdi járás180
Szombathelyi járás181
Vasvári járás182
Ajkai járás183
Balatonalmádi járás184
Balatonfüredi járás185
Devecseri járás186
Pápai járás187
Sümegi járás188
Tapolcai járás189
Várpalotai járás190
Veszprémi járás191
Zirci járás192
Keszthelyi járás193
Lenti járás194
Letenyei járás195
Nagykanizsai járás196
Zalaegerszegi járás197
Zalaszentgróti járás198

Budapest, illetve fiktív területi egység

2.6.2. A járás székhely kódja (STAR T151)

Nem székhelytelepülés0
Székhelytelepülés1
Budapest, illetve fiktív területi egység9

2.7. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája (STAR T155)

Közép-Magyarország (Közép-Magyarország) 1

Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2

Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 3

2.8. A régió kódjának (1.2.6.) nómenklatúrája (STAR T50)

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyéi (főváros)

Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1

Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 2

Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 3

Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 4

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 5

Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,

Szabolcs-Szatmár-Bereg) 6

Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) 7

2.9. Az agglomeráció kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája (STAR T99, T100, T101)

1. pozíció

Budapesti agglomeráció0
Vidéki agglomeráció1
Agglomerálódó térség2
Nagyvárosi településegyüttes3
Településegyüttesbe nem tartozó települések9

1-3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)
azonosító két pozíció
Budapest000
Budapesti agglomeráció
Északi szektor001
Keleti szektor002
Délkeleti szektor003
Déli szektor004
Nyugati szektor005
Északnyugati szektor006
Győri agglomeráció101
Miskolci agglomeráció102
Pécsi agglomeráció103
Balatoni agglomerálódó térség201
Egri agglomerálódó térség202
Szombathelyi agglomerálódó térség203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes303
Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes306
Soproni nagyvárosi településegyüttes307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes313
Településegyüttesbe nem tartozó település999

4. pozíció

Központ1
Társközpont2
Egyéb település3
Településegyüttesbe nem tartozó település9

2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

(STAR T33)

II. Fejezet MegnevezésMakro-Mezo-Mikro-
körzetkód
ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG1
BÖRZSÖNY-CSERHÁT VIDÉKE11
Ipoly völgye111
Cserhát vidéke112
Börzsöny vidéke113
MÁTRA-BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG12
Észak-Borsod121
Mátra-Bükk északi vidéke123
MÁTRA-BÜKK ELŐTERE13
Közép-hevesi térség131
Mátraalja133
Mezőség134
MÁTRA-BÜKK DÉLI LEJTŐJE14
Mátra-Bükk déli lejtője142
Bükkalja143
SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE15
Sajó és Hernád völgye152
HEGYKÖZ16
Hegyköz166
NYÍRSÉG2
FELSŐ-TISZA-VIDÉK21
Tiszavasvári vidéke211
Rétköz212
Szatmár-beregi síkság213
Bodrogköz217
Taktaköz218
NYÍRSÉG22
Nyírség-Erdőspuszták223
Észak-Nyírség224
Dél-Nyírség225
Makro-Mezo-Mikro-
III. Fejezet Megnevezéskörzetkód
TISZA ÉS KÖRÖS MENTE3
KÖZÉP-TISZA-VIDÉK31
Tiszamellék311
Nagykunság312
Tiszazug313
Hevesi-Tisza-vidék314
Tisza mente315
HAJDÚSÁG32
Hajdúság322
BERETTYÓ-KÖRÖSÖK VIDÉKE33
Szeghalomi körzet331
Szarvasi körzet332
Békés-Gyula-Sarkadi körzet333
Bihar-Sárrét334
BÉKÉS-CSANÁDI LÖSZHÁT34
Maros-Körös köze343
Békési síkság344
ALSÓ-TISZA VÖLGYE35
Alsó-Tisza völgye352
DUNAI ALFÖLD
MEZŐFÖLD
441
Mezőföld II.411
Mezőföld I.412
Mezőföld III.
SÁRVÍZ KÖRNYÉKE
42415
Sárvíz környéke
DRÁVA MENTE
43423
Drávavölgy a Pécsi medencével433
Ormánság434
Dráva melléke és Csurgó környéke437
IV. Fejezet MegnevezésMakro-Mezo-Mikro-
körzetkód
BARANYAI LÖSZSZIGET44
Baranyai löszsziget445
DUNA MENTI SÍKSÁG45
Dunamellék451
Dunavölgy452
Sárköz-Duna menti síkság453
DUNA-TISZA-KÖZI HÁTSÁG46
Csongrádi homokhát461
Bács-Kiskun megyei homokhátság462
Pest megyei homokhátság464
JÁSZSÁG47
Jászság Jász-Nagykun-Szolnok
megyei része471
Jászság Pest megyei része475
BÁCSKA48
Bácska483
KISALFÖLD5
KISALFÖLD51
Komáromi síkság511
Szigetköz-mosoni hátság512
Hanság-Fertővidék513
Rábaköz514
FOLYÓK VÖLGYE I.52
Folyók völgye I.524
Folyók völgye II.533
MARCAL-MEDENCE53
Marcal-medence531
Cser532
DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG 6
BAKONY-VÉRTES HEGYVIDÉK61
Vértes hegyvidék611
Bakony hegyvidék612
Bársonyosi dombvidék613
Sukorói dombvidék615
DUNAZUG-HEGYVIDÉK62
Pilis-budai hegyvidék621
Makro-Mezo-Mikro-
körzetkód
V. Fejezet Megnevezés
Gerecse-Pilis hegyvidék622
BALATON-FELVIDÉK63
Balaton-felvidék633
Keszthelyi -hegység és környéke634
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI
DOMBSÁG7
ALPOKALJA71
Soproni-hegyvidék-Cseri tá711
Határ mente716
GÖCSEJ-HETÉS-ŐRSÉG72
Göcsej-Hetés721
Őrség725
VASI-ZALAI DOMBSÁG73
Hegyhát731
Észak-zalai dombság732
DÉL-ZALAI DOMBSÁG74
Dél-zalai dombság743
DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG8
MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE81
Marcali-hát és környéke812
SOMOGY-TOLNAI DOMBVIDÉK82
Tabi dombvidék821
Tolnai dombvidék822
SOMOGYI HOMOKVIDÉK83
Somogyi homokvidék834
KAPOS VÖLGYE84
Kapos völgye846
MECSEK VIDÉKE9
MECSEK-ZSELIC HEGYHÁT91
Mecsek-Zselic hegyhát911
Baranyai-geresdi dombság912
Zselicség913
Völgység-hegyhát914
Nem település (fiktív területi egység)999

2.11. A szőlőtermőtáj kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

(STAR T167)

Alföldi szőlőtermő táj1
Észak-Dunántúli szőlőtermő táj2
Dél-Dunántúli szőlőtermő táj3
Észak-Magyarországi szőlőtermő táj4
Nem település (fiktív területi egység)9

2.12. A borvidék kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

(STAR T168)

Csongrádi borvidék01
Hajós-Bajai borvidék02
Kunsági borvidék03
Ászár-Neszmélyi borvidék04
Badacsonyi borvidék05
Balatonfüred-Csopaki borvidék06
aa) Balaton-felvidéki borvidék07
Etyek-Budai borvidék08
Móri borvidék09
Pannonhalmi borvidék10
Nagy-Somlói borvidék11
Soproni borvidék12
Balatonboglári borvidék13
Pécsi borvidék14
Szekszárdi borvidék15
Villányi borvidék16
Bükki borvidék17
Egri borvidék18
Mátrai borvidék19
Tokaji borvidék20
Zalai borvidék21
Tolnai borvidék22
A település nem tartozik borvidékbe99

2.13. A vállalkozási övezet kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

(STAR T52)

Kunmadaras és Térsége Vállalkozási Övezet 09

Zalai Regionális - Lenti központú Vállalkozási Övezet 10

Békés Megyei Vállalkozási Övezet 11

A település nem tartozik vállalkozási övezetbe99

2.14. Az idegenforgalmi régió kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

(STAR T102)

Budapest-Közép-dunavidéki régió01
Észak-magyarországi régió02
Észak-alföldi régió03
Tisza-tavi régió04
Dél-alföldi régió05
Közép-dunántúli régió06
Balatoni régió07
Dél-dunántúli régió08
Nyugat-dunántúli régió09
Nem település (fiktív területi egység)99

2.15. Az üdülőkörzet kódjának (1.2.13.) nómenklatúrája

(STAR T103)

Budapest kiemelt üdülőkörzet 01

Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó partközeli települések 02

Balaton kiemelt üdülőkörzetbe tartozó további települések 03

Dunakanyar kiemelt üdülőkörzet 04

Mátra-Bükk kiemelt üdülőkörzet 05

Mecsek és Villány kiemelt üdülőkörzet 06

Sopron-Kőszeghegyalja kiemelt üdülőkörzet 07

Tisza-tó kiemelt üdülőkörzet 08

Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet 09

Egyéb, üdülőkörzetbe nem tartozó települések 99

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómenklatúrája

(STAR T104)

Budapest Duna-parti látképe, a Budai Várnegyed, az Andrássy út és történelmi környezete 01

Hollókő 02

Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03

Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és természeti környezete 04

Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta 05

Pécsi ókeresztény sírkamrák 06

Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 07

Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj 08

Nem világörökségi helyszín 99

2.17. A nemzeti park kódjának (1.2.15.) nómenklatúrája

(STAR T105)

Aggteleki Nemzeti Park01
Balaton-felvidéki Nemzeti Park02
Bükki Nemzeti Park03
Duna-Dráva Nemzeti Park04
Duna-Ipoly Nemzeti Park05
Fertő-Hanság Nemzeti Park06
Hortobágyi Nemzeti Park07
Kiskunsági Nemzeti Park08
Körös-Maros Nemzeti Park09
Őrségi Nemzeti Park10
Nem tartozik nemzeti parkhoz99

2.18. A NUTS-kódrendszer (1.2.16.) nómenklatúrája

(STAR T158)

1-2. pozíció: országazonosító - HU

3. pozíció: 1. szint - statisztikai nagyrégió

4. pozíció: 2. szint - tervezési-statisztikai régiók

- statisztikai nagyrégión belül

5. pozíció: 3. szint - megyék, főváros - a régión belül

6-7. pozíció: 4. szint - járások - a megyén belül

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
BudapestHU10101
Pest megye
Aszódi járásHU10201
Budakeszi járásHU10202
Ceglédi járásHU10203
Dabasi járásHU10204
Dunakeszi járásHU10205
Érdi járásHU10206
Gödöllői járásHU10207
Gyáli járásHU10208
Monori járásHU10209
Nagykátai járásHU10210
Nagykőrösi járásHU10211
Pilisvörösvári járásHU10212
Ráckevei járásHU10213
Szentendrei járásHU10214
Szigetszentmiklósi járásHU10215
Szobi járásHU10216
Váci járásHU10217
Vecsési járásHU10218
KÖZÉP-DUNÁNTÚL
Fejér megye
Bicskei járásHU21101
Dunaújvárosi járásHU21102
Enyingi járásHU21103
Gárdonyi járásHU21104
Martonvásári járásHU21105
Móri járásHU21106
Polgárdi járásHU21107
Sárbogárdi járásHU21108
Székesfehérvári járásHU21109
Komárom-Esztergom megye
Esztergomi járásHU21201
Kisbéri járásHU21202
Komáromi járásHU21203
Oroszlányi járásHU21204
Tatai járásHU21205
Tatabányai járásHU21206
Veszprém megye
Ajkai járásHU21301
Balatonalmádi járásHU21302
Balatonfüredi járásHU21303
Devecseri járásHU21304
Pápai járásHU21305
Sümegi járásHU21306
Tapolcai járásHU21307
Várpalotai járásHU21308
Veszprémi járásHU21309
Zirci járásHU21310
NYUGAT-DUNÁNTÚL
Győr-Moson-Sopron megye
Csornai járásHU22101
Győri járásHU22102
Kapuvári járásHU22103
Mosonmagyaróvári járásHU22104
Pannonhalmi járásHU22105
Soproni járásHU22106
Téti járásHU22107
Vas megye
Celldömölki járásHU22201
Körmendi járásHU22202
Kőszegi járásHU22203
Sárvári járásHU22204
Szentgotthárdi járásHU22205
Szombathelyi járásHU22206
Vasvári járásHU22207
Zala megye
Keszthelyi járásHU22301
Lenti járásHU22302
Letenyei járásHU22303
Nagykanizsai járásHU22304
Zalaegerszegi járásHU22305
Zalaszentgróti járásHU22306
DÉL-DUNÁNTÚL
Baranya megye
Bólyi járásHU23101
Hegyháti járásHU23102
Komlói járásHU23103
Mohácsi járásHU23104
Pécsi járásHU23105
Pécsváradi járásHU23106
Sellyei járásHU23107
Siklósi járásHU23108
Szentlőrinci járásHU23109
Szigetvári járásHU23110
Somogy megye
Barcsi járásHU23201
Csurgói járásHU23202
Fonyódi járásHU23203
Kaposvári járásHU23204
Marcali járásHU23205
Nagyatádi járásHU23206
Siófoki járásHU23207
Tabi járásHU23208
Tolna megye
Bonyhádi járásHU23301
Dombóvári járásHU23302
Paksi járásHU23303
Szekszárdi járásHU23304
Tamási járásHU23305
Tolnai járásHU23306
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Cigándi járásHU31101
Edelényi járásHU31102
Encsi járásHU31103
Gönci járásHU31104
Kazincbarcikai járásHU31105
Mezőcsáti járásHU31106
Mezőkövesdi járásHU31107
Miskolci járásHU31108
Ózdi járásHU31109
Putnoki járásHU31110
Sárospataki járásHU31111
Sátoraljaújhelyi járásHU31112
Szerencsi járásHU31113
Szikszói járásHU31114
Tiszaújvárosi járásHU31115
Tokaji járásHU31116
Heves megye
Bélapátfalvai járásHU31201
Egri járásHU31202
Füzesabonyi járásHU31203
Gyöngyösi járásHU31204
Hatvani járásHU31205
Hevesi járásHU31206
Pétervásárai járásHU31207
Nógrád megye
Balassagyarmati járásHU31301
Bátonyterenyei járásHU31302
Pásztói járásHU31303
Rétsági járásHU31304
Salgótarjáni járásHU31305
Szécsényi járásHU31306
ÉSZAK-ALFÖLD
Hajdú-Bihar megye
Balmazújvárosi járásHU32101
Berettyóújfalui járásHU32102
Debreceni járásHU32103
Derecskei járásHU32104
Hajdúböszörményi járásHU32105
Hajdúhadházi járásHU32106
Hajdúnánási járásHU32107
Hajdúszoboszlói járásHU32108
Nyíradonyi járásHU32109
Püspökladányi járásHU32110
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászapáti járásHU32201
Jászberényi járásHU32202
Karcagi járásHU32203
Kunhegyesi járásHU32204
Kunszentmártoni járásHU32205
Mezőtúri járásHU32206
Szolnoki járásHU32207
Tiszafüredi járásHU32208
Törökszentmiklósi járásHU32209
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Baktalórántházai járásHU32301
Csengeri járásHU32302
Fehérgyarmati járásHU32303
Ibrányi járásHU32304
Kemecsei járásHU32305
Kisvárdai járásHU32306
Mátészalkai járásHU32307
Nagykállói járásHU32308
Nyírbátori járásHU32309
Nyíregyházai járásHU32310
Tiszavasvári járásHU32311
Vásárosnaményi járásHU32312
Záhonyi járásHU32313
DÉL-ALFÖLD
Bács-Kiskun megye
Bácsalmási járásHU33101
Bajai járásHU33102
Jánoshalmai járásHU33103
Kalocsai járásHU33104
Kecskeméti járásHU33105
Kiskőrösi járásHU33106
Kiskunfélegyházi járásHU33107
Kiskunhalasi járásHU33108
Kiskunmajsai járásHU33109
Kunszentmiklósi járásHU33110
Tiszakécskei járásHU33111
Békés megye
Békési járásHU33201
Békéscsabai járásHU33202
Gyomaendrődi járásHU33203
Gyulai járásHU33204
Mezőkovácsházai járásHU33205
Orosházi járásHU33206
Sarkadi járásHU33207
Szarvasi járásHU33208
Szeghalmi járásHU33209
Csongrád megye
Csongrádi járásHU33301
Hódmezővásárhelyi járásHU33302
Kisteleki járásHU33303
Makói járásHU33304
Mórahalmi járásHU33305
Szegedi járásHU33306
Szentesi járásHU33307
Nem település (kerület, fiktív területi egység) HU99999

"

6. melléklet az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelethez

"2. számú melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez

Település-
azonosító
törzsszám
HelységnévTerületi
jelzőszám
Jogállás
2005
Járás
kód
Statisztikai
nagyrégió
kódja
Régió
kód
Agglome-
ráció
kódja
Mezőgazdasági
tájkörzet kódja
Szőlőtermőtáj
kódja
Borvidék
kódja
Vállalkozási
övezet
kódja
Idegenforgalmi
régió kódja
Üdülőkörzeti
kód
Világörökségi
helyszín
kódja
Nemzeti
park
kódja
NUTS
kód
17376Aba0700 4 241085 02299994232229906999999HU21109
12441Abádszalók1600 3 230164 03699993121990904089999HU32204
12548Abaliget0200 4 242028 02499999113999908069999HU23105
24554Abasár1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
15662Abaújalpár0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
26718Abaújkér0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
02820Abaúilak0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
03595Abaújszántó0500 3 230057 03599991344209902990899HU31104
26338Abaújszolnok0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
02273Abaújvár0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
11882Abda0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
10357Abod0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
27872Abony1300 3 230124 01199994751999901999999HU10203
04561Ábrahámhegy1900 4 242189 02222016332059907029902HU21307
04428Ács1100 3 230112 02299995112999906999999HU21203
18573Acsa1300 4 242138 01199991134999901999999HU10217
07214Acsád1800 4 242181 02399995242999909999999HU22206
33385Acsalag0800 4 242086 02399995132999909999999HU22101
18139Ácsteszér1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
23241Adács1000 4 242106 03599991314999902999999HU31204
06080Ádánd1400 4 242146 02499994153999907039999HU23207
07302Adásztevel1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
08925Adony0700 3 230078 02299994122999906999999HU21102
31307Adorjánháza1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
06868Adorjás0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
25812Ág0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
17686Ágasegyháza0300 4 242038 03799994621039905999908HU33105
04880Ágfalva0800 4 242091 02333077112999909079999HU22106
09362Aggtelek0500 4 242063 03599991214999902990301HU31110
29407Agyagosszergény0800 4 242091 02399995132999909079999HU22106
08776Ajak1500 4 241153 03699992241999903999999HU32306
06673Ajka1900 3 230183 12299996122999906999999HU21301
06682Aka1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
21944Akasztó0300 4 242039 03799994621039905999908HU33106
33093Alacska0500 4 242058 03599991524999902999999HU31105
26824Alap0700 4 242084 02299994122999906999999HU21108
25265Alattyán1600 4 242161 03699994711999903999999HU32201
31653Albertirsa1300 3 230124 01199994641039901999999HU10203
15176Alcsútdoboz0700 4 242077 02299996112089906099999HU21101
06345Aldebrő1000 4 242105 03599991424189902999999HU31203
34245Algyő0600 4 241075 03733083521999905999999HU33306
02644Alibánfa2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
13329Almamellék0200 4 242033 02499999113999908999999HU23110
32346Almásfüzitő1100 4 242112 02299995112999906999999HU21203
23384Almásháza2000 4 242197 02399996343999909999999HU22305
29595Almáskamarás0400 4 242049 03799993441999905999999HU33205
20376Almáskeresztúr0200 4 242033 02499999113999908069999HU23110
27641Álmosd0900 4 242101 03699992231999903999999HU32109
20482Alsóberecki0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
34184Alsóbogát1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
19664Alsódobsza0500 4 242066 03599991344999902999999HU31113
14429Alsógagy0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
17385Alsómocsolád0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
29665Alsónána1700 4 242173 02499994533159908999999HU23304
23199Alsónémedi1300 4 241129 01100034641999901999999HU10208
19512Alsónemesapáti2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
11563Alsónyék1700 4 242173 02499994533159908999999HU23304
30526Alsóörs1900 4 242185 02222016332069907029902HU21303
32081Alsópáhok2000 4 242193 02322016343999907029999HU22301
16425Alsópetény1200 4 242119 03599991124999902999999HU31304
18829Alsórajk2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
23223Alsóregmec0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
08767Alsószenterzsébet2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
25283Alsószentiván0700 4 242084 02299994122999906999999HU21108
33279Alsószentmárton0200 4 242031 02499994343999908999904HU23108
22549Alsószölnök1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
28839Alsószuha0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
08217Alsótelekes0500 4 242058 03599991524999902999999HU31105
07621Alsótold1200 4 242118 03599991124999902999999HU31303
22725Alsóújlak1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
29814Alsóvadász0500 4 242067 03599991524999902999999HU31114
21032Alsózsolca0500 3 230061 03511021344999902999999HU31108
16197Ambrózfalva0600 4 242073 03799993431999905999909HU33304
29975Anarcs1500 4 242153 03699992241999903999999HU32306
28714Andocs1400 4 242147 02499998213139907039999HU23208
17987Andornaktálya1000 4 242104 03522021424189902059999HU31202
12317Andrásfa1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
34227Annavölgy1100 4 242110 02299996222999906999999HU21201
28370Apácatorna1900 4 242186 02299996122999906999999HU21304
20303Apagy1500 4 242157 03699992241999903999999HU32310
33561Apaj1300 4 242134 01199994521999901999908HU10213
26125Aparhant1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
14252Apátfalva0600 4 242073 03799993431999905999909HU33304
08873Apátistvánfalva1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
27298Apátvarasd0200 4 242029 02499999113999908069999HU23106
07241Apc1000 4 242107 03599991314199902999999HU31205
10108Áporka1300 4 242134 01199994521999901999999HU10213
21148Apostag0300 4 242043 03799994511039905999999HU33110
09353Aranyosapáti1500 4 242159 03699992241999903999999HU32312
06886Aranyosgadány0200 4 242028 02499994333999908999999HU23105
26198Arka0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
14331Arló0500 4 241062 03599991214999902999999HU31109
03771Arnót0500 4 242061 03511021344999902999999HU31108
03823Ároktő0500 4 242059 03599993154999904080507HU31106
19062Árpádhalom0600 4 242076 03799993431999905999999HU33307
32249Árpás0800 4 242092 02399995142999909999999HU22107
03319Ártánd0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
10339Ásotthalom0600 4 242074 03799994611019905999999HU33305
26921Ásványráró0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
04233Aszaló0500 4 242067 03599991524179902999999HU31114
23852Ászár1100 4 242111 02299995112049906999999HU21202
16188Aszód1300 3 230122 11199991134999901999999HU10201
07339Aszófő1900 4 242185 02222016332069907029902HU21303
28583Áta0200 4 242028 02499994333999908069999HU23105
06503Átány1000 4 242108 03599993144999904999999HU31206
16090Atkár1000 4 242106 03599991314199902999999HU31204
32735Attala1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
05403Babarc0200 4 242024 02499994453149908999999HU23101
09663Babarcszőlős0200 4 242031 02499994333999908999999HU23108
30474Babócsa1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
19363Bábolna1100 3 230112 02299995112999906999999HU21203
28316Bábonymegyer1400 4 242147 02499998213999907039999HU23208
21263Babosdöbréte2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
15042Babót0800 4 242088 02399995132999909999999HU22103
10719Bácsalmás0300 3 230034 13799994831039905999999HU33101
10180Bácsbokod0300 4 241034 03799994831999905999999HU33101
27234Bácsborsód0300 4 242034 03799994831999905999999HU33101
00037Bács-Kiskun megye területre nem bontható adatai0399 9 990999 93799999999999999999999HU99999
08697Bácsszentgyörgy0300 4 242035 03799994831999905999999HU33102
30155Bácsszőlős0300 4 242034 03799994831039905999999HU33101
22327Badacsonytomaj1900 3 230189 02222016332059907029902HU21307
03267Badacsonytördemic1900 4 242189 02222016332059907029902HU21307
09131Bag1300 4 241122 01199994751999901999999HU10201
20011Bagamér0900 4 241101 03699992231999903999999HU32109
11059Baglad2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
30368Bagod2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
28769Bágyogszovát0800 4 242086 02399995142999909999999HU22101
29212Baj1100 4 242114 02233126222049906999999HU21205
03522Baja0300 3 230035 13799994511029905999904HU33102
17020Bajánsenye1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
16744Bajna1100 4 242110 02299996222999906999999HU21201
29355Bajót1100 4 242110 02299996222049906999999HU21201
04738Bak2000 4 242197 02399997323219909999999HU22305
14395Bakháza1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
22275Bakóca0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
15167Bakonszeg0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
08299Bakonya0200 4 242028 02411034333999908069999HU23105
24244Bakonybánk1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
23746Bakonybél1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
08730Bakonycsernye0700 4 242082 02299996112999906999999HU21106
28936Bakonygyirót0800 4 242090 02399996152999909999999HU22105
29513Bakonyjákó1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
07287Bakonykoppány1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
23153Bakonykúti0700 4 242085 02299996112999906999999HU21109
25991Bakonynána1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
30410Bakonyoszlop1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
22062Bakonypéterd0800 4 242090 02399996152999909999999HU22105
06327Bakonypölöske1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
29902Bakonyság1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
25229Bakonysárkány1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
23922Bakonyszentiván1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
22813Bakonyszentkirály1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
05944Bakonyszenüászló0800 4 242090 02399996152999909999999HU22105
22381Bakonyszombathely1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
26417Bakonyszücs1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
24129Bakonytamási1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
29106Baks0600 4 242072 03799993521999905999999HU33303
03975Baksa0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
18184Baktakék0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
02325Baktalórántháza1500 3 230148 13699992241999903999999HU32301
15097Baktüttös2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
22521Balajt0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
13657Balassagyarmat1200 3 230116 13599991114999902999905HU31301
23676Balástya0600 4 242072 03799994611019905999999HU33303
11527Balaton1000 4 242103 03599991234999902999999HU31201
25308Balatonakaii1900 4 242185 02222016332069907029902HU21303
05838Balatonalmádi1900 3 230184 12222016122069907029902HU21302
27377Balatonberény1400 4 242144 02422018123139907029902HU23205
33853Balatonboglár1400 3 230142 02422018123139907029999HU23203
03072Balatoncsicsó1900 4 242185 02299996332069907039902HU21303
12238Balatonederics1900 4 242189 02222016332079907029902HU21307
19460Balatonendréd1400 4 242146 02499994153139907039999HU23207
20729Balatonfenyves1400 4 242142 02422018123999907029999HU23203
29461Balatonfökajár1900 4 242184 02222016332069907029999HU21302
07117Balatonföldvár1400 3 230146 02422018213999907029999HU23207
21175Balatonfüred1900 3 230185 12222016332069907029902HU21303
02219Balatonfűzfö1900 3 230184 02222016332999907029999HU21302
17002Balatongyörök2000 4 242193 02322016343079907029902HU22301
03638Balatonhenye1900 4 242189 02299996332079907039902HU21307
05148Balatonkenese1900 3 230184 02222016332069907029999HU21302
07375Balatonkeresztúr1400 4 242144 02422018123139907029999HU23205
33862Balatonlelle1400 3 230142 02422018123139907029999HU23203
26462Balatonmagyarod2000 4 242196 02399997433999907039902HU22304
14562Balatonmáriafürdö1400 4 242144 02422018123999907029999HU23205
11916Balatonőszöd1400 4 242146 02422018213139907029999HU23207
33844Balatonrendes1900 4 242189 02222016332059907029999HU21307
16601Balatonszabadi1400 4 242146 02422014153139907029999HU23207
24907Balatonszárszó1400 4 241146 02422018213999907029999HU23207
22822Balatonszemes1400 4 242146 02422018213139907029999HU23207
21324Balatonszentgyörgy1400 4 242144 02422018123999907029902HU23205
17154Balatonszepezd1900 4 242185 02222016332059907029902HU21303
28501Balatonszőlős1900 4 242185 02299996332069907039902HU21303
15565Balatonudvari1900 4 242185 02222016332069907029902HU21303
16470Balatonújlak1400 4 242144 02499998123999907039999HU23205
03559Balatonvilágos1900 4 242184 02222016332069907029999HU21302
31103Balinka0700 4 242082 02299996112999906999999HU21106
26958Balkány1500 3 230155 03699992251999903999999HU32308
13408Ballószög0300 4 242038 03733044621039905999999HU33105
02918Balmazújváros0900 3 230093 13699993221999903990507HU32101
05102Balogunyom1800 4 242181 02322035242999909999999HU22206
25937Balotaszállás0300 4 242041 03799994621039905999999HU33108
15963Balsa1500 4 242151 03699992111999903999999HU32304
24457Bálványos1400 4 242146 02499998213999907039999HU23207
31422Bana1100 4 242112 02299995112999906999999HU21203
14173Bánd1900 4 242191 02233136122999906999999HU21309
07603Bánfa0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
25159Bánhorváti0500 4 242058 03599991214999902059999HU31105
24341Bánk1200 4 242119 03599991114999901049999HU31304
08439Bánokszentgyörgy2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
21953Bánréve0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
24378Bár0200 4 242027 02499999123149908999904HU23104
26480Barabás1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
07047Baracs0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
08581Baracska0700 4 242081 02299994122999906099999HU21105
26693Báránd0900 4 242102 03699993221999903999999HU32110
00028Baranya megye területre nem bontható adatai0299 9 990999 92499999999999999999999HU99999
20464Baranyahídvég0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
24749Baranyajenő0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
05485Baranyaszentgyörgy0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
06196Barbacs0800 4 242086 02399995132999909999906HU22101
32799Barcs1400 3 230140 12499994373999908999904HU23201
03735Bárdudvarnok1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
27447Barlahida2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
20048Bárna1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
15778Barnag1900 4 242191 02299996332999907039999HU21309
08624Bársonyos1100 4 242111 02299996132049906999999HU21202
15495Basal0200 4 242033 02499994333999908069999HU23110
08846Baskó0500 4 242057 03599991344999902999999HU31104
11712Báta1700 4 242173 02499994533159908999904HU23304
28909Bátaapáti1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
08864Bátaszék1700 3 230173 02499994533159908999999HU23304
32337Baté1400 4 242143 02433039133999908999999HU23204
03656Bátmonostor0300 4 242035 03799994511029905999904HU33102
33534Bátonyterenye1200 3 230117 13599991124999902059999HU31302
24022Bátor1000 4 242104 03599991234999902059999HU31202
02990Bátorliget1500 4 242156 03699992251999903999999HU32309
18102Battonya0400 3 230049 03799993441999905999909HU33205
11961Bátya0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
24864Batyk2000 4 242198 02399997323999909999999HU22306
18698Bázakerettye2000 4 242195 02399997433991009999999HU22303
07427Bazsi1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
22901Béb1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
23144Becsehely2000 4 242195 02399997433211009999999HU22303
12016Becske1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
27049Becskeháza0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
18360Becsvölgye2000 4 242197 02399997213999909999999HU22305
20710Bedegkér1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
33446Bedö0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
10384Bejcgyertyános1800 4 242179 02399997312999909999999HU22204
27058Békás1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
06929Bekecs0500 4 242066 03599991344209902990899HU31113
09760Békés0400 3 230045 13733013331999905999999HU33201
00046Békés megye területre nem bontható adatai0499 9 990999 93799999999999999999999HU99999
15200Békéscsaba0400 2 120046 13733013441999905999999HU33202
26189Békéssámson0400 4 242050 03799993441999905999909HU33206
02680Békésszentandrás0400 4 241052 03799993321999905999909HU33208
04400Bekölce1000 4 242103 03599991234999902999999HU31201
33260Bélapátfalva1000 3 230103 13599991234999902059903HU31201
06910Bélavár1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
28662Belecska1700 4 242174 02499998223999908999999HU23305
10588Beled0800 3 230088 02399995142999909999999HU22103
17127Beleg1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
09168Belezna2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
19390Bélmegyer0400 4 242045 03799993331999905999909HU33201
08466Beloiannisz0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
20950Belsösárd2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
19008Belvárdgyula0200 4 242024 02499999123999908069999HU23101
25441Benk1500 4 242160 03699992241999903999999HU32313
25098Bénye1300 4 242130 01199994751039901999999HU10209
32911Bér1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
32124Bérbaltavár1800 4 242182 02399997312219909999999HU22207
02389Bercel1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
28246Beregdaróc1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
20677Beregsurány1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
18467Berekböszörmény0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
34005Berekfürdő1600 4 242163 03699993121990904999999HU32203
31927Beremend0200 4 241031 02499994453999908999999HU23108
34290Berente0500 4 242058 03599991214999902999999HU31105
29674Beret0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
12788Berettyóújfalu0900 3 230094 13699993341999903999999HU32102
33127Berhida1900 3 230190 02299996332999906999999HU21308
09034Berkenye1200 4 242119 03599991114999901049999HU31304
16461Berkesd0200 4 242028 02499999113999908999999HU23105
07472Berkesz1500 4 242152 03699992241999903999999HU32305
18777Bernecebaráti1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
26356Berzék0500 4 242061 03599991344999902999999HU31108
30119Berzence1400 4 241141 02499994373999908999904HU23202
30049Besence0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
13639Besenyőd1500 4 242148 03699992241999903999999HU32301
27517Besenyőtelek1000 4 242105 03599993144999904999999HU31203
11305Besenyszög1600 4 242167 03699993121999903999999HU32207
16346Besnyő0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
21227Beszterec1500 4 242152 03699992121999903999999HU32305
14119Bezedek0200 4 242027 02499994453999908999999HU23104
29805Bezenye0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
12830Bezeréd2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
10560Bezi0800 4 242087 02399995132999909999999HU22102
08891Biatorbágy1300 3 230123 01100056212999901999999HU10202
13310Bicsérd0200 4 242032 02499994333999908999999HU23109
10481Bicske0700 3 230077 12299996112089906999999HU21101
25256Bihardancsháza0900 4 242102 0369999334999903999999HU32110
19956Biharkeresztes0900 3 230094 0369999334999903999999HU32102
24828Biharnagybajom0900 4 242102 0369999334999903999999HU32110
29887Bihartorda0900 4 242102 0369999334999903999999HU32110
29610Biharugra0400 4 242051 0379999333991105999909HU33207
11970Bikács1700 4 242172 02499994113229908999999HU23303
04899Bikal0200 4 242026 02499999113999908999999HU23103
02945Biri1500 4 242155 03699992251999903999999HU32308
05139Birján0200 4 242028 02499999123999908069999HU23105
24925Bisse0200 4 242031 02499994333169908069999HU23108
29203Boba1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
17543Bocfölde2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
22354Boconád1000 4 242108 03599991314999902999999HU31206
08305Bócsa0300 4 242039 03799994621039905999908HU33106
31291Bocska2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
34102Bocskaikert0900 4 242098 03633022231999903999999HU32106
20899Boda0200 4 242032 02499994333149908069999HU23109
18254Bodajk0700 3 230082 02299996112999906999999HU21106
11624Bodmér0700 4 242077 02299996112999906099999HU21101
33002Bodolyabér0200 4 242026 02499999113999908069999HU23103
06220Bodonhely0800 4 242086 02399995142999909999999HU22101
14933Bodony1000 4 242109 03599991234999902059999HU31207
04321Bodorfa1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
10506Bodrog1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
23737Bodroghalom0500 4 242054 03599992174999902999999HU31101
30784Bodrogkeresztúr0500 4 242069 03599992184209902990899HU31116
33808Bodrogkisfalud0500 4 242069 03599992184209902990899HU31116
14401Bodrogolaszi0500 4 242064 03599992174209902990899HU31111
27429Bódvalenke0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
33303Bódvarákó0500 4 242055 03599991214999902990301HU31102
05926Bódvaszilas0500 4 242055 03599991214999902990301HU31102
25195Bogács0500 4 242060 03599991434179902059999HU31107
32151Bogád0200 4 242028 02411039113999908069999HU23105
21892Bogádmindszent0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
10694Bogdása0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
03425Bogyiszló1700 4 242175 02499994533999908999904HU23306
04367Bogyoszló0800 4 242086 02399995142999909999999HU22101
14137Bojt0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
19929Bókaháza2000 4 242193 02399997433999907039999HU22301
07311Bokod1100 4 242113 02233126132999906099999HU21204
03841Bokor1200 4 242118 03599991124999902999999HU31303
03452Boldog1000 4 242107 03599991314999902999999HU31205
13116Boldogasszonyfa0200 4 242033 02499999113999908999999HU23110
18944Boldogkőújfalu0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
14474Boldogkőváralja0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
08396Boldva0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
13994Bolhás1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
18120Bolhó1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
33154Bóly0200 3 230024 12499994453149908999999HU23101
10782Boncodfölde2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
06497Bonyhád1700 3 230170 12499999143229908999999HU23301
14818Bonyhádvarasd1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
22673Bonnya1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
08192Bordány0600 4 242074 03799994611019905999999HU33305
03090Borgáta1800 4 242176 02399995332119909999999HU22201
06725Borjád0200 4 242024 02499994453999908999999HU23101
19327Borota0300 4 242036 03799994831029905999999HU33103
10056Borsfa2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
00055Borsod-A-Z megye területre nem bontható adatai0599 9 990999 93599999999999999999999HU99999
30669Borsodbóta0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
16124Borsodgeszt0500 4 242060 03599991434179902999999HU31107
06707Borsodivánka0500 4 242060 03599991344999904089999HU31107
05315Borsodnádasd0500 3 230062 03599991214999902999999HU31109
30207Borsodszentgyörgy0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
16799Borsodszirák0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
09894Borsosberény1200 4 242119 03599991114999901049905HU31304
04765Borszörcsök1900 4 242186 02299996122119906999999HU21304
30252Borzavár1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
14368Bosta0200 4 242028 02499994333999908069999HU23105
22239Botpalád1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
13365Botykapeterd0200 4 242033 02499994333149908069999HU23110
06390Bozzai1800 4 242181 02322035242999909999999HU22206
05023Bozsok1800 4 242178 02322037162999909079999HU22203
31006Bózsva0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
054761800 4 242179 02399995242999909079999HU22204
05306Bőcs0500 4 242061 03599991344999902999999HU31108
22877Böde2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
04163Bödeháza2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
11651Bögöt1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
07296Bögöte1800 4 242179 02399997312999909999999HU22204
26532Böhönye1400 4 242144 02499998123139908999999HU23205
11299Bököny1500 4 242155 03699992251999903999999HU32308
06558Bölcske1700 4 242172 02499994113229908999999HU23303
33950Böny0800 4 242087 02399995122999909999999HU22102
06619Börcs0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
21139Börzönce2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
15501Bösárkány0800 4 241086 02399995132999909999906HU22101
26277Böszénfa1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
13471Bucsa0400 4 242053 03799993311991105999909HU33209
32984Bucsu1800 4 242181 02322037162999909999999HU22206
20613Búcsúszentlászló2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
07986Bucsuta2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
03407Budajenö1300 4 242123 01100056212089901999999HU10202
23463Budakalász1300 3 230135 01100066212999901049905HU10214
12052Budakeszi1300 3 230123 11100056212089901999999HU10202
23278Budaörs1300 3 230123 01100056212999901999999HU10202
13578Budapest0100 1 110999 91100006214199901010199HU10101
09566Budapest 01. ker.0101 9 990001 11100006212999901019999HU99999
03179Budapest 02. ker.0102 9 990002 11100006212999901019999HU99999
18069Budapest 03. ker.0103 9 990003 11100006212999901019999HU99999
05467Budapest 04. ker.0104 9 990004 11100006214999901019999HU99999
13392Budapest 05. ker.0105 9 990005 11100006214999901019999HU99999
16586Budapest 06. ker.0106 9 990006 11100006214999901019999HU99999
29744Budapest 07. ker.0107 9 990007 11100006214999901019999HU99999
25405Budapest 08. ker.0108 9 990008 11100006211999901019999HU99999
29586Budapest 09. ker.0109 9 990009 11100006211999901019999HU99999
10700Budapest 10. ker.0110 9 990010 11100006211999901019999HU99999
14216Budapest 11. ker.0111 9 990011 11100006212999901019999HU99999
24697Budapest 12. ker.0112 9 990012 11100006212999901019999HU99999
24299Budapest 13. ker.0113 9 990013 11100006214999901019999HU99999
16337Budapest 14. ker.0114 9 990014 11100006214999901019999HU99999
11314Budapest 15. ker.0115 9 990015 11100006214999901019999HU99999
08208Budapest 16. ker.0116 9 990016 11100006211999901019999HU99999
02112Budapest 17. ker.0117 9 990017 11100006211999901019999HU99999
29285Budapest 18. ker.0118 9 990018 11100006211999901019999HU99999
04011Budapest 19. ker.0119 9 990019 11100006211999901019999HU99999
06026Budapest 20. ker.0120 9 990020 11100006211999901019999HU99999
13189Budapest 21. ker.0121 9 990021 11100006211999901019999HU99999
10214Budapest 22. ker.0122 9 990022 11100006212999901019999HU99999
34139Budapest 23. ker.0123 9 990023 11100006211999901019999HU99999
00019Budapest kerületre nem bontható adatai0199 9 990999 91199999999999999999999HU99999
32823Bugac0300 4 241040 03799994621039905999908HU33107
33631Bugacpusztaháza0300 4 242040 03799994621999905999908HU33107
32027Bugyi1300 4 241125 01199994641999901999999HU10204
19707Buj1500 4 242151 03699992121999903999999HU32304
14234Buják1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
17358Buzsák1400 4 242142 02499998343999907039999HU23203
02431Bük1800 3 230178 02399995242999909079999HU22203
13596Bükkábrány0500 4 242060 03599991434999902999999HU31107
27890Bükkaranyos0500 4 242061 03599991434179902999999HU31108
19406Bükkmogyorósd0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
23162Bükkösd0200 4 242032 02499994333999908069999HU23109
02963Bükkszék1000 4 242109 03599991234999902059999HU31207
10621Bükkszenterzsébet1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
08022Bükkszentkereszt0500 4 242061 03511021434999902059903HU31108
22099Bükkszentmárton1000 4 242103 03599991234999902999999HU31201
32887Bükkzsérc0500 4 242060 03599991434179902059903HU31107
07533Bürüs0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
08703Büssü1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
23977Büttös0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
08271Cák1800 4 242178 02322037162999909079999HU22203
27085Cakóháza0800 4 242086 02399995132999909999999HU22101
13152Cece0700 4 241084 02299994232999906999999HU21108
09681Cégénydányád1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
11341Cegléd1300 3 230124 11199994751039901999999HU10203
20640Ceglédbercel1300 4 242124 01199994751039901999999HU10203
27094Celldömölk1800 3 230176 12399995332119909999999HU22201
03665Cered1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
09876Chernelházadamonya1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
22938Cibakháza1600 4 241165 03699993131039903999999HU32205
03939Cigánd0500 3 230054 13599992174999902999999HU31101
19284Cikó1700 4 242170 02499999143999908999999HU23301
15954Cirák0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
11086Cún0200 4 242031 02499994343999908069904HU23108
31334Csabacsűd0400 4 241052 03799993321999905999999HU33208
34078Csabaszabadi0400 4 242046 03733013441999905999999HU33202
30544Csabdi0700 4 242077 02299996112089906999999HU21101
30924Csabrendek1900 4 242188 02299995312079906999999HU21306
10047Csáfordjánosfa0800 4 242091 02399997112999909999906HU22106
12928Csaholc1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
16072Csajág1900 4 242184 02299996332999907039999HU21302
03799Csákány1400 4 242144 02499998123999908999999HU23205
03911Csákánydoroszló1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
05360Csákberény0700 4 242082 02299996112099906099999HU21106
20002Csákvár0700 4 241077 02299996112999906099999HU21101
02121Csanádalberti0600 4 242073 03799993431999905999999HU33304
20455Csanádapáca0400 4 242050 03799993441999905999999HU33206
05379Csanádpalota0600 3 230073 03799993431999905999909HU33304
26772Csánig1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
16841Csány1000 4 242107 03599991314999902999999HU31205
19901Csányoszró0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
22293Csanytelek0600 4 242070 03799993521999905999999HU33301
06132Csapi2000 4 242196 02399997433999907039999HU22304
08563Csapod0800 4 242091 02399997112999909079999HU22106
25502Csárdaszállás0400 4 242047 03799993441999905999909HU33203
30614Csarnóta0200 4 242031 02499994333169908069999HU23108
29416Csaroda1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
16416Császár1100 4 242111 02299996132049906999999HU21202
10472Császártöltés0300 4 242039 03799994621029905999999HU33106
09715Császló1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
26471Csátalja0300 4 242035 03799994511029905999999HU33102
23436Csatár2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
34175Csataszög1600 4 242167 03699993121999903999999HU32207
33109Csatka1100 4 242111 02299996132999906999999HU21202
16373Csávoly0300 4 242035 03799994831029905999999HU33102
21591Csebény0200 4 242033 02499999113999908999999HU23110
30270Csécse1200 4 24211803599991334999902999999HU31303
26107Csegöld1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
20251Csehbánya1900 4 242183 02299996122999906999999HU21301
19488Csehi1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
12724Csehimindszent1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
33640Csém1100424211202299995112999906999999HU21203
05184Csemö1300 4 242124 01199994641039901999999HU10203
23816Csempeszkopács1800 4 242181 02322035242999909999999HU22206
32285Csengele0600 4 242072 03799994611019905999999HU33303
30641Csenger1500 3 230149 13699992131999903999999HU32302
24095Csengersima1500 4 242149 03699992131999903999999HU32302
26851Csengerújfalu1500 4 242149 03699992131999903999999HU32302
12344Csengőd0300 4 242039 03799994621039905999908HU33106
09070Csénye1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
08493Csenyéte0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
18272Csép1100 4 242111 02299995112049906999999HU21202
13170Csépa1600 4 242165 03699993131039903999999HU32205
12140Csepreg1800 3 230178 02399995242129909079999HU22203
30191Csér0800 4 242091 02399997112999909999999HU22106
26082Cserdi0200 4 242032 02499994333999908069999HU23109
25681Cserénfa1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
06974Cserépfalu0500 4 242060 03599991434179902059903HU31107
25575Cserépváralja0500 4 242060 03599991344179902059903HU31107
21935Cserháthaláp1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
22594Cserhátsurány1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
32319Cserhátszentiván1200 4 242118 03599991124999902999999HU31303
05795Cserkeszölö1600 4 242165 03699993131039903999999HU32205
03896Cserkút0200 4 242028 02411034333149908069999HU23105
28459Csernely0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
07135Cserszegtomaj2000 4 242193 02322016343079907029902HU22301
10649Csertalakos2000 4 242197 02399997213999909999999HU22305
13851Csertő0200 4 242033 02499999113999908069999HU23110
24642Csesznek1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
02583Csesztreg2000 4 242194 02399997213991009999999HU22302
20145Csesztve1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
31699Csetény1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
18476Csévharaszt1300 4 242130 01199994641999901999999HU10209
11998Csibrák1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
15699Csikéria0300 4 242034 03799994831039905999999HU33101
30094Csikóstöttös1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
13505Csikvánd0800 4 242092 02399996152999909999999HU22107
34111Csincse0500 4 242060 03599991344999902999999HU31107
26064Csipkerek1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
05050Csitár1200 4 242116 03599991114999902999999HU31301
05333Csobád0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
20774Csobaj0500 4 242069 03599992184999902999999HU31116
06822Csobánka1300 4 242135 01100066212999901049905HU10214
21908Csókakő0700 4 242082 02299996112099906099999HU21106
05971Csokonyavisonta1400 4 242140 02499998343999908999999HU23201
14289Csokvaomány0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
18926Csolnok1100 4 242110 02299996222999906999999HU21201
12025Csólyospálos0300 4 242042 03799994621039905999999HU33109
08040Csoma1400 4 242143 02499998463139908999999HU23204
33118Csomád1300 4 242126 01100011134999901999999HU10205
02477Csombárd1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
05111Csongrád0600 3 230070 13799993521019905999999HU33301
00064Csongrád megye területre nem bontható adatai0699 9 990999 93799999999999999999999HU99999
31149Csonkahegyhát2000 4 242197 02322047213999909999999HU22305
22576Csonkamindszent0200 4 242032 02499994333999908069999HU23109
02185Csopak1900 4 242185 02222016332069907029902HU21303
09779Csór0700 4 242085 02233106112999906999999HU21109
04039Csorna0800 3 230086 12399995132999909999906HU22101
26709Csorvás0400 3 230046 03799993441999905999909HU33202
32878Csót1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
27492Csöde2000 4 242197 02399997323999909999910HU22305
32814Csögle1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
12450Csökmö0900 4 241094 03699993341999903999999HU32102
24314Csököly1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
27270Csömend1400 4 242144 02499998123999907039999HU23205
29364Csömödér2000 4 242194 02399997213991009999999HU22302
22804Csömör1300 4 241128 01100024644999901999999HU 10207
22390Csönge1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
33978Csörnyeföld2000 4 242195 02399997433219909999999HU22303
34333Csörög1300 4 242138 01100011134999901049999HU10217
04224Csörötnek1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
06734Csősz0700 4 242085 02299994122999906999999HU21109
26985Csővár1300 4 242138 01199991134999901999999HU10217
21315Csurgó1400 3 230141 12499994373139908999904HU23202
10603Csurgónagymarton1400 4 242141 02499994373999908999999HU23202
09247Dabas1300 3 230125 11199994641999901999999HU 10204
17172Dabronc1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
28237Dabrony1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
33163Dad11004242113 02299996132999906999999HU21204
22910Dág1100 4 24211002299996222999906999999HU21201
20154Dáka1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
29230Dalmand1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
11350Damak0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
07719Dámóc0500 4 242054 03599992174999902999999HU31101
31811Dánszentmiklós1300 4 242124 01199994641999901999999HU 10203
18397Dány1300 4 242128 01199994751039901999999HU 10207
15990Daraboshegy1800 4 242177 02399997312999909999910HU22202
31352Darány1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
18795Darnó1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
21865Darnózseli0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
34342Daruszentmiklós0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
14678Darvas0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
10533Dávod0300 4 242035 03799994511029905999904HU33102
07320Debercsény1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
15130Debrecen0900 2 120095 13633023221999903999999HU32103
31954Debréte0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
24989Decs1700 4 241173 02433094533159908999904HU23304
04686Dédestapolcsány0500 4 242058 03599991214999902059903HU31105
32753Dég0700 4 242079 02299994122999906999999HU21103
12511Dejtár1200 4 24211603599991114999902999905HU31301
09973Délegyháza1300 4 242136 01100044521999901999999HU10215
17756Demecser1500 3 230152 03699992121999903999999HU32305
08660Demjén1000 4 242104 03599991424189902059999HU31202
07773Dencsháza0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
32595Dénes fa0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
05573Derecske0900 3 230096 13699993221999903999999HU32104
07834Derekegyház0600 4 242076 03799993431999905999999HU33307
24077Deszk0600 4 242075 03733083521999905999999HU33306
10524Detek0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
09201Detk1000 4 242106 03599991314199902999999HU31204
24819Dévaványa0400 3 230047 03799993311991105999909HU33203
32276Devecser1900 3 230186 12299996122999906999999HU21304
11952Dinnyeberki0200 4 242032 02499994333999908069999HU23109
11688Diósberény1700 4 242174 02499999143999908999999HU23305
24013Diósd1300 4 242127 01100046212999901999999HU10206
06743Diósjenő1200 4 242119 03599991114999901049905HU31304
28778Dióskál2000 4 242193 02399997433219907039999HU22301
32373Diósviszló0200 4 242031 02499994343169908069999HU23108
10870Doba1900 4 242186 02299996122119906999999HU21304
33190Doboz0400 4 241046 03733013331991105999999HU33202
25885Dobri2000 4 242194 02399997433219909999999HU22302
32708Dobronhegy2000 4 242197 02322047213999909999999HU22305
30535Dóc0600 4 242075 03799993521999905999999HU33306
25690Domaháza0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
13383Domaszék0600 4 242075 03733084611019905999999HU33306
24031Dombegyház0400 4 241049 03799993441999905999999HU33205
22132Dombiratos0400 4 242049 03799993441999905999999HU33205
07685Dombóvár1700 3 230171 12499998223999908999999HU23302
14508Dombrád1500 3 230153 03699992121999903999999HU32306
04808Domony1300 4 242122 01199991134999901999999HU10201
07515Domoszló1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
30261Dormánd1000 4 242105 03599991314999904999999HU31203
10490Dorog1100 3 230110 02299996222999901049999HU21201
24439Dorogháza1200 4 242117 03599991124999902059999HU31302
16151Dozmat1800 4 242181 02399997162999909999999HU22206
20695Döbörhegy1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
07782Döbröce2000 4 242198 02399996343999909999999HU22306
02565Döbrököz1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
29470Döbrönte1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
03647Döge1500 4 242153 03699992121999903999999HU32306
06594Dömös1100 4 242110 02299996222999901049905HU21201
29647Dömsöd1300 4 241134 01199994521039901999908HU10213
21917Dör0800 4 242086 02399995142999909999906HU22101
06363Dörgicse1900 4 242185 02299996332069907039902HU21303
03036Döröske1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
16009Dötk2000 4 242198 02399997323999909999999HU22306
06123Dövény0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
07524Drágszél0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
28617Drávacsehi0200 4 242031 02499994343999908069904HU23108
28121Drávacsepely0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
17419Drávafok0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
13611Drávagárdony1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
32391Drávaiványi0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
09159Drávakeresztúr0200 4 242030 02499994333999908999904HU23107
22734Drávapalkonya0200 4 242031 02499994343999908069904HU23108
12380Drávapiski0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
28608Drávaszabolcs0200 4 242031 02499994343999908069904HU23108
30030Drávaszerdahely0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
21698Drávasztára0200 4 242030 02499994343999908999904HU23107
15884Drávatamási1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
08156Drégelypalánk1200 4 242116 03599991114999901049905HU31301
27669Dubicsány0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
02936Dudar1900 4 242192 02299996122999906999999HU21310
02927Duka1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
33835Dunaalmás1100 4 242114 02299995112049906999999HU21205
25362Dunabogdány1300 4 242135 01100066212999901049905HU10214
21069Dunaegyháza0300 4 242043 03799994511999905999999HU33110
12566Dunafalva0300 4 242035 03799994511999905999904HU33102
31501Dunaföldvár1700 3 230172 02499994113229908999999HU23303
09584Dunaharaszti1300 3 230136 01100044521999901999999HU10215
18616Dunakeszi1300 3 230126 11100011134999901049999HU10205
27739Dunakikti0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
07861Dunapataj0300 4 241037 03799994511039905999908HU33104
02079Dunaremete0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
21078Dunaszeg0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
09186Dunaszekcsö0200 4 242027 02499999123149908999904HU23104
11606Dunaszentbenedek0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
09539Dunaszentgyörgy1700 4 242172 02499994533229908999999HU23303
24101Dunaszentmiklós1100424211402299995112049906999999HU21205
15875Dunaszentpál0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
10454Dunasziget0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
14766Dunatetétlen0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
03115Dunaújváros0700 2 220078 12299994122999906999999HU21102
20534Dunavarsány1300 3 230136 01100044521999901999999HU10215
07612Dunavecse0300 3 230043 03799994511039905999999HU33110
04109Dusnok0300 4 242037 03799994511029905999999HU33104
19202Dúzs1700 4 242174 02499998223229908999999HU23305
26347Ebergöc0800 4 242091 02399997112999909079999HU22106
14614Ebes0900 4 242100 03633023221999903999999HU32108
16708Écs0800 4 242090 02311016152109909999999HU22105
17181Ecséd1000 4 242107 03599991424199902999999HU31205
04251Ecseg1200 4 24211803599991334999902999999HU31303
09432Ecsegfalva0400 4 242047 03799993311991105999909HU33203
10861Ecseny1400 4 242143 02499998213999908999999HU23204
24518Ecser1300 4 242139 01100034641999901999999HU10218
03489Edde1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
10728Edelény0500 3 230055 13599991524179902999999HU31102
22442Edve0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
20491Eger1000 2 120104 13522021424189902059903HU31202
28918Egerág0200 4 242028 02411034333999908069999HU23105
33871Egeralja1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
24262Egeraracsa2000 4 242193 02399997433219907039999HU22301
12821Egerbakta1000 4 242104 03522021424189902059999HU31202
26019Egerbocs1000 4 242104 03599991234999902059999HU31202
16610Egercsehi1000 4 242104 03599991234999902999999HU31202
02981Egerfarmos1000 4 242105 03599991314999902999999HU31203
05865Egerlövö0500 4 242060 03599991344999904999999HU31107
24758Egerszalók1000 4 242104 03522021424189902059999HU31202
13648Egerszólát1000 4 242104 03599991424189902059999HU31202
13356Egerszög0500 4 242055 03599991214999902990301HU31102
33428Egervár2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
28796Egervölgy1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
20288Egyed0800 4 242086 02399995142999909999999HU22101
15741Egyek0900 4 241093 03699993111999904080507HU32101
17659Egyházasdengeleg1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
15237Egyházasfalu0800 4 242091 02399997112999909079999HU22106
05980Egyházasgerge1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
16498Egyházasharaszti0200 4 242031 02499994343999908999999HU23108
10232Egyházashetye1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
30429Egyházashollós1800 4 242177 02399995242999909999999HU22202
10445Egyházaskeszö1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
27401Egyházaskozár0200 4 242026 02499999113999908999999HU23103
25946Egyházasrádóc1800 4 242177 02399995242999909999999HU22202
32957Elek0400 3 230048 03799993441999905999999HU33204
06099Ellend0200 4 242028 02499999113999908999999HU23105
20358Előszállás0700 4 241078 02299994122999906999999HU21102
04677Ernőd0500 3 230061 03599991434179902999999HU31108
33048Encs0500 3 230056 13599991524999902999999HU31103
32328Encsencs1500 4 242156 03699992251999903999999HU32309
25496Endrefalva1200 4 242121 03599991114999902999999HU31306
28273Endrőc0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
15033Enese0800 4 242087 02311015132999909999999HU22102
02802Enying0700 3 230079 12299994122999906999999HU21103
22992Eperjes0600 4 242076 03799993431999905999999HU33307
18528Eperjeske1500 4 242160 03699992241999903999999HU32313
33941Eplény1900 4 242191 02299996122999906999999HU21309
29638Epöl1100 4 242110 02299996222999906999999HU21201
23603Ercsi0700 3 230081 02299994122999906999999HU21105
30988Érd1300 2 220127 11100046212999901999999HU10206
25326Erdőbénye0500 4 242069 03599991344209902990899HU31116
22503Erdőhorváti0500 4 242064 03599992174209902990899HU31111
13480Erdőkertes1300 4 242128 01100021134999901999999HU10207
28556Erdőkövesd1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
22655Erdőkürt1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
25821Erdősmárok0200 4 242027 02499999123999908999999HU23104
18704Erdősmecske0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
21795Erdőtarcsa1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
24235Erdőtelek1000 4 242108 03599991314999904999999HU31206
20118Erk1000 4 242108 03599991314999902999999HU31206
10852Érpatak1500 4 242155 03699992251999903999999HU32308
11864Érsekcsanád0300 4 242035 03799994511029905999904HU33102
33589Érsekhalma0300 4 242035 03799994511029905999999HU33102
21582Érsekvadkert1200 4 242116 03599991114999902999999HU31301
08448Értény1700 4 242174 02499998223999908999999HU23305
13499Erzsébet0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
25469Esztár0900 4 242096 03699993341999903999999HU32104
06178Eszteregnye2000 4 242196 02399997433219909999999HU22304
15769Esztergályhorváti2000 4 242193 02399997433999907039902HU22301
25131Esztergom1100 3 230110 12299996222049901049905HU21201
06664Ete1100 4 242111 02299995112049906999999HU21202
15370Etes1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
02316Etyek0700 4 242077 02299996112089906999999HU21101
23250Fábiánháza1500 4 242154 03699992251999903999999HU32307
19974Fábiánsebestyén0600 4 242076 03799993431999905999909HU33307
24192Fácánkert1700 4 242175 02499994533999908999999HU23306
18980Fadd1700 4 241175 02499994533999908999999HU23306
02741Fáj0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
03230Fajsz0300 4 242037 03799994511999905999904HU33104
12557Fancsal0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
33996Farád0800 4 242086 02399995132999909999999HU22101
10250Farkasgyepű1900 4 242183 02299996122999906999999HU21301
34272Farkaslyuk0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
09122Farmos1300 4 242131 01199994751999901999999HU10210
17835Fazekasboda0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
12432Fedémes1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
16647Fegyvernek1600 4 241169 03699993131999904999999HU32209
18971Fehérgyarmat1500 3 230150 13699992131999903999999HU32303
06956Fehértó0800 4 242087 02399995132999909999906HU22102
32203Fehérvárcsurgó0700 4 242082 02299996112999906999999HU21106
00073Fejér megye területre nem bontható adatai0799 9 990999 92299999999999999999999HU99999
04543Feked0200 4 242027 02499999123999908999999HU23104
32717Feketeerdő0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
29939Felcsút0700 4 242077 02299996112089906999999HU21101
20747Feldebrő1000 4 242104 03599991424189902059999HU31202
22646Felgyő0600 4 242070 03799993521999905999999HU33301
33251Felpéc0800 4 242092 02399996152109909999999HU22107
08174Felsőberecki0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
13587Felsőcsatár1800 4 242181 02399997162129909999999HU22206
09742Felsődobsza0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
13286Felsőegerszeg0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
29708Felsőgagy0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
08013Felsőjánosfa1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
31723Felsőkelecsény0500 4 242063 03599991524999902999999HU31110
33598Felsőlajos0300 4 242038 03733044621039905999999HU33105
29841Felsőmarác1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
13985Felsőmocsolád1400 4 242143 02499998213999908999999HU23204
15820Felsőnána1700 4 242170 02499999143999908999999HU23301
32762Felsőnyárád0500 4 242063 03599991524999902999999HU31110
17914Felsőnyék1700 4 242174 02499998223229908999999HU23305
24369Felsőörs1900 4 242184 02222016332069907029999HU21302
11642Felsőpáhok2000 4 242193 02322016343999907029999HU22301
06035Felsőpakony1300 4 242129 01100034641999901999999HU10208
24323Felsőpetény1200 4 242119 03599991124999902999999HU31304
21476Felsőrajk2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
07588Felsőregmec0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
30890Felsőszenterzsébet2000 4 242194 02399997213999909999910HU22302
02954Felsőszentiván0300 4 242035 03799994831999905999999HU33102
08819Felsőszentmárton0200 4 242030 02499994333999908999904HU23107
23287Felsőszölnök1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
16328Felsőtárkány1000 4 242104 03522021234189902059903HU31202
31671Felsőtelekes0500 4 242058 03599991524999902999999HU31105
33312Felsőtold1200 4 242118 03599991124999902999999HU31303
23533Felsővadász0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
02848Felsőzsolca0500 3 230061 03511021344999902999999HU31108
22415Fényeslitke1500 4 242153 03699992121999903999999HU32306
30678Fenyőfő0800 4 242090 02399996152999909999999HU22105
18999Ferencszállás0600 4 242075 03799993521999905999999HU33306
11253Fertőboz0800 4 242091 02399997112129909070706HU22106
09885Fertőd0800 3 230091 02399995132999909070799HU22106
09487Fertőendréd0800 4 242091 02399995132129909079999HU22106
10658Fertőhomok0800 4 242091 02399995132999909070706HU22106
12414Fertőrákos0800 4 242091 02333077112129909070706HU22106
15343Fertőszentmiklós0800 3 230091 02399997112129909079999HU22106
31440Fertőszéplak0800 4 242091 02399995132129909070706HU22106
31644Fiad1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
25238Filkeháza0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
19187Fityeház2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
02149Foktő0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
34014Folyás0900 4 242099 03699993111999904999907HU32107
22026Fonó1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
17932Fony0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
14632Fonyód1400 3 230142 12422018123999907029999HU23203
33020Forráskút0600 4 242074 03799994611019905999999HU33305
30483Forró0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
32610Fót1300 3 230126 01100011134999901049999HU10205
09210Földeák0600 4 242073 03799993431999905999999HU33304
03258Földes0900 4 241102 03699993221999903999999HU32110
22707Főnyed1400 4 242144 02499998123999907039902HU23205
22123Fulókércs0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
16993Furta0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
06114Füle0700 4 242083 02299994122999906999999HU21107
10791Fülesd1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
22150Fülöp0900 4 242101 03699992231999903999999HU32109
31468Fülöpháza0300 4 242038 03799994621039905999908HU33105
33622Fülöpjakab0300 4 242038 03799994621039905999999HU33105
14058Fülöpszállás0300 4 242039 03799994621039905999908HU33106
14377Fülpösdaróc1500 4 242154 03699992131999903999999HU32307
17950Fürged1700 4 242174 02499998223999908999999HU23305
17109Füzér0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
06460Füzérkajata0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
11378Füzérkomlós0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
10366Füzérradvány0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
03276Füzesabony1000 3 230105 13599991314999904999999HU31203
12256Füzesgyarmat0400 3 230053 03799993311991105999909HU33209
16531Fűzvölgy2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
18175Gáborján0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
17516Gáborjánháza2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
13727Gacsály1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
28264Gadács1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
26222Gadány1400 4 242144 02499998123999908999999HU23205
05494Gadna0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
09511Gádoros0400 4 241050 03799993441999905999999HU33206
28732Gagyapáti0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
28307Gagybátor0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
03744Gagyvendégi0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
12991Galambok2000 4 242196 02399997433219907039999HU22304
25663Galgaguta1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
13295Galgagyörk1300 4 242138 01199991134999901999999HU10217
19503Galgahévíz1300 4 242122 01199994751999901999999HU10201
27128Galgamácsa1300 4 242122 01199991134999901999999HU 10201
06585Gálosfa1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
19293Galvács0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
06451Gamás1400 4 242142 02499998213999907039999HU23203
12742Ganna1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
15750Gánt0700 4 242085 02299996112999906099999HU21109
31848Gara0300 4 242035 03799994831999905999999HU33102
18494Garáb1200 4 242118 03599991124999902999999HU31303
12946Garabonc2000 4 242196 02399997433219907039902HU22304
10904Garadna0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
04996Garbolc1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
10296Gárdony0700 3 230080 12299994122089906099999HU21104
07560Garé0200 4 242031 02499994333999908069999HU23108
30906Gasztony1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
26383Gátér0300 4 242040 03799994621999905999999HU33107
05801Gávavencsellő1500 4 241151 03699992111999903999999HU32304
03629Géberjén1500 4 242154 03699992131999903999999HU32307
09292Gecse1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
03577Géderlak0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
05670Gégény1500 4 242152 03699992121999903999999HU32305
23719Gelej0500 4 242059 03599991344999904999999HU31106
04613Gelénes1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
08068Gellénháza2000 4 242197 02399997213999909999999HU22305
12089Gelse2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
09089Gelsesziget2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
13000Gemzse1500 4 242159 03699992241999903999999HU32312
24183Gencsapáti1800 4 242181 02322035242999909999999HU22206
26152Gérce1800 4 242179 02399997312999909999999HU22204
12751Gerde0200 4 242032 02499994333999908999999HU23109
07393Gerendás0400 4 242046 03799993441999905999999HU33202
13347Gerényes0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
02857Geresdlak0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
05731Gerjen1700 4 242172 02499994533999908999999HU23303
30942Gersekarát1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
17394Geszt0400 4 242051 03799993331991105999909HU33207
15608Gesztely0500 4 242061 03599991344999902999999HU31108
28893Geszteréd1500 4 242155 03699992251999903999999HU32308
20039Gétye2000 4 242193 02399997433999907039999HU22301
20969Gibárt0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
16717Gic1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
09177Gige1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
18333Gilvánfa0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
21564Girincs0500 4 242068 03599993154999902999999HU31115
18193Gógánfa1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
13134Golop0500 4 242057 03599991344209902990899HU31104
09441Gomba1300 4 242130 01199994751039901999999HU 10209
17613Gombosszeg2000 4 242197 02399997213999909999999HU22305
11156Gór1800 4 242179 02399995242999909079999HU22204
33084Gordisa0200 4 242031 02499994343999908069904HU23108
13569Gosztola2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
23649Göd1300 3 230126 01100011134999901049905HU 10205
32559Gödöllő1300 3 230128 11100024641999901999999HU10207
33233Gödre0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
30571Gölle1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
09706Gömörszőlős0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
15936Gönc0500 3 230057 13599991524999902999999HU31104
18643Göncruszka0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
02060Gönyű0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
16568Görbeháza0900 4 242099 03699993111999903990507HU32107
30438Görcsöny0200 4 242028 02499994333999908999999HU23105
09636Görcsönydoboka0200 4 242027 02499999123999908999999HU23104
14599Görgeteg1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
29771Gösfa2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
26727Grábóc1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
29443Gulács1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
02097Gutorfölde2000 4 242197 02399997213991009999999HU22305
25627Gyál1300 3 230129 11100034641999901999999HU10208
17969Gyalóka0800 4 242091 02399997112999909079999HU22106
27030Gyanógeregye1800 4 242181 02399995242999909999999HU22206
26860Gyarmat0800 4 242092 02399996152999909999999HU22107
30960Gyékényes1400 4 242141 02499994373999908999904HU23202
23302Gyenesdiás2000 4 241193 02322016343079907029902HU22301
28671Gyepükaján1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
06521Gyermely1100 4 242115 02299996222999906999999HU21206
18315Gyód0200 4 242028 02411034333999908069999HU23105
33455Gyomaendrőd0400 3 230047 13799993321999905999909HU33203
23843Gyóró0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
20400Gyömöre0800 4 242092 02399996152999909999999HU22107
29735Gyömrő1300 3 230130 01100034641999901999999HU10209
28404Gyöngyfa0200 4 242032 02499994333999908999999HU23109
05236Gyöngyös1000 3 230106 13599991424199902059999HU31204
11943Gyöngyösfalu1800 4 242178 02322037162999909079999HU22203
17534Gyöngyöshalász1000 4 242106 03599991314199902999999HU31204
22664Gyöngyösmellék0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
13338Gyöngyösoroszi1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
08323Gyöngyöspata1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
19123Gyöngyössolymos1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
28088Gyöngyöstarján1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
30289Gyönk1700 3 230174 02499999143229908999999HU23305
25584Győr0800 2 120087 12311015122109909999999HU22102
08721Györasszonyfa0800 4 242090 02399996152999909999999HU22105
25539Györe1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
05069Györgytarló0500 4 242064 03599992174999902999999HU31111
12326Györköny1700 4 242172 02499994113229908999999HU23303
13198Győrladamér0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
28945Győröcske1500 4 242160 03699992121999903999999HU32313
31316Győrság0800 4 242087 02311016152109909999999HU22102
00082Győr-Sopron megye területre nem bontható adatai0899 9 990999 92399999999999999999999HU99999
19309Győrsövényház0800 4 242087 02399995132999909999906HU22102
15653Győrszemere0800 4 242092 02311016152109909999999HU22107
10126Győrtelek1500 4 242154 03699992131999903999999HU32307
07481Győrújbarát0800 4 242087 02311016152109909999999HU22102
31787Győrújfalu0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
09724Győrvár1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
15228Győrzámoly0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
23904Gyugy1400 4 242142 02499998213139907039999HU23203
05032Gyula0400 3 230048 13733013331999905999909HU33204
07676Gyulaháza1500 4 242153 03699992241999903999999HU32306
30359Gyulaj1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
09520Gyulakeszi1900 4 242189 02299996332059907039902HU21307
15918Gyúró0700 4 242081 02299996112089906099999HU21105
19558Gyügye1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
33774Gyüre1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
12539Gyűrűs2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
18634Hács1400 4 242142 02499998123999907039999HU23203
10931Hagyárosbörönd2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
10269Hahót2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
26170Hajdúbagos0900 4 242096 03633022231999903999999HU32104
00091Hajdu-Bihar megye területre nem bontható adatai0999 9 990999 93699999999999999999999HU99999
03045Hajdúböszörmény0900 3 230097 13699993221999903990507HU32105
12803Hajdúdorog0900 3 230097 03699993221999903999999HU32105
10393Haidúhadház0900 3 230098 13699992231999903999999HU32106
22406Hajdúnánás0900 3 230099 13699993221999903999999HU32107
31097Hajdúsámson0900 3 230095 03633022231999903999999HU32103
05175Hajdúszoboszló0900 3 230100 13699993221999903990507HU32108
17473Hajdúszovát0900 4 242100 03699993221999903999999HU32108
25830Hajmás1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
15361Hajmáskér1900 4 242191 02233136122999906999999HU21309
18759Hajós0300 3 230037 03799994511029905999999HU33104
29452Halastó1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
26790Halászi0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
09690Halásztelek1300 3 230136 01100044521999901999999HU10215
07898Halimba1900 4 242183 02299996122999906999999HU21301
27942Halmaj0500 4 242067 03599991524999902999999HU31114
11411Halmajugra1000 4 242106 03599991314199902999999HU31204
10676Halogy1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
11226Hangács0500 4 242055 03599991524999902999999HU31102
25104Hangony0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
23427Hantos0700 4 242084 02299994122999906999999HU21108
05713Harasztifalu1800 4 242177 02399997162999909999999HU22202
14164Harc1700 4 242173 02499994533159908999999HU23304
07649Harka0800 4 242091 02333077112129909079999HU22106
08350Harkakötöny0300 4 242041 03799994621039905999999HU33108
21528Harkány0200 3 230031 02499994343169908069999HU23108
08837Háromfa1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
12706Háromhuta0500 4 242064 03599992174999902999999HU31111
05847Harsány0500 4 242061 03599991434179902999999HU31108
25566Hárskút1900 4 242191 02299996122999906999999HU21309
18458Harta0300 4 241037 03799994511039905999908HU33104
27881Hásságy0200 4 242024 02499999123149908069999HU23101
22309Hatvan1000 3 230107 13599991314199902999999HU31205
12308Hédervár0800 4 242089 02311015122999909999999HU22104
16726Hedrehely1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
02422Hegyesd1900 4 242189 02299996332079907039999HU21307
17905Hegyeshalom0800 4 241089 02399995122999909999999HU22104
32188Hegyfalu1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
14997Hegyháthodász1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
30951Hegyhátmaróc0200 4 242026 02499999113999908999999HU23103
30216Hegyhátsál1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
18032Hegyhátszentjakab1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
21838Hegyhátszentmárton1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
08226Hegyhátszentpéter1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
18403Hegykő0800 4 242091 02399995132999909070706HU22106
25803Hegymagas1900 4 242189 02299996332059907039902HU21307
02468Hegymeg0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
21023Hegyszentmárton0200 4 242030 02499994333169908999999HU23107
03993Héhalom1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
22187Hejce0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
06655Hejőbába0500 4 242068 03599991344999904999999HU31115
04604Hejőkeresztúr0500 4 242068 03599991344999902999999HU31115
02282Hejőkürt0500 4 242068 03599993154999904999999HU31115
16780Hejőpapi0500 4 242059 03599991344999904999999HU31106
12159Hejőszalonta0500 4 242068 03599991344999904999999HU31115
17190Helesfa0200 4 242032 02499994333149908069999HU23109
04093Helvécia0300 4 242038 03733044621039905999999HU33105
29391Hencida0900 4 242094 03699993341999903999999HU32102
09946Hencse1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
33552Herceghalom1300 4 242123 01100056212999901999999HU10202
30137Hercegkút0500 4 242064 03599992174209902990899HU31111
12937Hercegszántó0300 4 242035 03799994511999905999904HU33102
20242Heréd1000 4 242107 03599991314999902999999HU31205
11891Héreg1100 4 242115 02299996222999906999999HU21206
05324Herencsény1200 4 242116 03599991124999902999999HU31301
23658Herend1900 3 230191 02233136122999906999999HU21309
24846Heresznye1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
12061Hermánszeg1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
09849Hernád1300 4 242125 01199994641039901999999HU10204
15839Hernádbúd0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
09399Hernádcéce0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
24165Hernádkak0500 4 242061 03599991344999902999999HU31108
21829Hernádkércs0500 4 242067 03599991524999902999999HU31114
31200Hernádnémeti0500 4 242061 03599991344999902999999HU31108
24882Hernádpetri0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
17136Hernádszentandrás0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
24970Hernádszurdok0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
19840Hernádvécse0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
19895Hernyék2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
08004Hét0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
05616Hetefejércse1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
09928Hetes1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
07126Hetvehely0200 4 242032 02499999113999908069999HU23109
15088Hetyefő1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
14526Heves1000 3 230108 13599993144039904999999HU31206
00107Heves megye területre nem bontható adatai1099 9 990999 93599999999999999999999HU99999
10241Hevesaranyos1000 4 242104 03599991234999902999999HU31202
04084Hevesvezekény1000 4 242108 03599993144999904999999HU31206
03814Hévíz2000 3 230193 02322016343079907029999HU22301
13949Hévízgyörk1300 4 242122 01199994751999901999999HU10201
06798Hidas0200 4 242029 02499999113229908999999HU23106
116970500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
20756Hidegkút1900 4 242191 02299996332999907039999HU21309
23375Hidegség0800 4 24209102399995132129909070706HU22106
25672Hidvégardó0500 4 242055 03599991214999902990301HU31102
27933Himesháza0200 4 242027 02499999123999908999999HU23104
04020Himod0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
03285Hirics0200 4 242030 02499994343999908999904HU23107
33932Hobol0200 4 242033 02499994333999908069999HU23110
13019Hodász1500 4 241154 03699992241999903999999HU32307
08314Hódmezővásárhely0600 2 220071 13799993431019905999909HU33302
06211Hollád1400 4 242144 02499998123139907039999HU23205
31167Hollóháza0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
33242Hollókő1200 4 242121 03599991114999902990299HU31306
27818Homokbödöge1900 4 242187 02299996122999906999999HU21305
248732000 4 242196 02399997433219909999999HU22304
27845Homokmégy0300 4 242037 03799994511999905999999HU33104
19150Homokszentgyörgy1400 4 242140 02499998343999908999999HU23201
29966Homorúd0200 4 242027 02499994453999908999904HU23104
21236Homrogd0500 4 242067 03599991214999902999999HU31114
13204Hont1200 4 242116 03599991114999901049905HU31301
13718Horpács1200 4 242119 03599991114999902999999HU31304
04145Hort1000 4 242107 03599991314999902999999HU31205
04118Hortobágy0900 4 242093 0399993111999903990507HU32101
23074Horváthertelend0200 4 242033 02499999113999908999999HU23110
12733Horvátlövő1800 4 242181 02399997162999909999999HU22206
16887Horvátzsidány1800 4 242178 02399997162999909079999HU22203
30836Hosszúhetény0200 4 242028 02411039113149908069999HU23105
06266Hosszúpályi0900 4 241096 03699992231999903999999HU32104
20880Hosszúpereszteg1800 4 242179 02399997312999909999999HU22204
30775Hosszúvíz1400 4 242144 02499998123999908999999HU23205
11208Hosszúvölgy2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
07250Hosztót1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
28325Hottó2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
26055Högyész1700 4 241174 02499999143229908999999HU23305
10029Hövej0800 4 242088 02399995132999909999999HU22103
16878Hugyag1200 4 242116 03599991114999902999999HU31301
33297Hunja0400 4 242047 03799993441999905999999HU33203
34050Hunyadfalva1600 4 242167 0399993121999903999999HU32207
31431Husztót0200 4 242028 0499999113999908069999HU23105
330660200 4 242033 02499999113999908069999HU23110
03188Iborfia2000 4 242197 02399997213999909999999HU22305
25636Ibrány1500 3 230151 13699992121999903999999HU32304
11192Igal1400 3 230143 02499998463999908999999HU23204
17738Igar0700 4 242084 02299994122229906999999HU21108
25399Igrici0500 4 242059 03599991344999904999999HU31106
19619Iharos1400 4 242141 02499994373999908999999HU23202
27784Iharosberény1400 4 242141 02499994373999908999999HU23202
11387Ikervár1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
03300Iklad1300 4 242122 01199991134999901999999HU10201
29504Iklanberény1800 4 242178 02399995242999909999999HU22203
13921Iklódbördőce2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
20604Ikrény0800 4 242087 02311015132999909999999HU22102
26833Iliny1200 4 242116 03599991114999902999999HU31301
09654Ilk1500 4 242159 03699992241999903999999HU32312
31936Illocska0200 4 242031 02499994453999908999999HU23108
16577Imola0500 4 242063 03599991524999902990301HU31110
08095Imrehegy0300 4 242039 03799994621039905999999HU33106
08086Ináncs0500 4 242056 03599991524999902999999HU31103
32106Inárcs1300 4 242125 01199994641039901999999HU10204
26301Inke1400 4 242141 02499998343999908999999HU23202
29948Ipacsfa0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
28097Ipolydamásd1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
01508Ipolyszög1200 4 242116 03599991114999902999905HU31301
03328Ipolytarnóc1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
04978Ipolytölgyes1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
29319Ipolyvece1200 4 242116 03599991114999902999905HU31301
04701Iregszemcse1700 4 242174 02499998223229908999999HU23305
05005Irota0500 4 242055 03599991214999902999999HU31102
07807Isaszeg1300 3 230128 01100024751999901999999HU10207
07977Ispánk1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
10074Istenmezeje1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
21333Istvándi1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
32018Iszkaszentgyörgy0700 4 242085 02233106112999906999999HU21109
28015Iszkáz1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
02200Isztimér0700 4 242082 02299996112999906999999HU21106
13879Ivád1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
31635Iván0800 4 242091 02399997112999909999999HU22106
03337Ivánbattyán0200 4 242031 02499994453149908069999HU23108
31680Ivánc1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
13462Iváncsa0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
03346Ivándárda0200 4 242027 02499994453999908999999HU23104
27711Izmény1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
21999Izsák0300 3 230039 03799994621039905999908HU33106
05591Izsófalva0500 4 241058 03599991524999902999999HU31105
09326Jágónak1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
13958Ják1800 4 242181 02322037162999909999999HU22206
17923Jakabszállás0300 4 242038 03799994621039905999999HU33105
06406Jákfa1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
20233Jákfalva0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
15927Jákó1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
17075Jánd1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
07843Jánkmajtis1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
09469Jánoshalma0300 3 230036 13799994831039905999999HU33103
11679Jánosháza1800 4 241176 02399995332999909999999HU22201
22859Jánoshida1600 4 242161 03699994711999903999999HU32201
29221Jánossomorja0800 3 230089 02399995132999909999906HU22104
26657Járdánháza0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
17589Jármi1500 4 242154 03699992241999903999999HU32307
17437Jásd1900 4 242190 02299996122999906999999HU21308
22929Jászágó1600 4 242162 03699994711999903999999HU32202
30711Jászalsószentgyörgy1600 4 242161 03699994711999903999999HU32201
22202Jászapáti1600 3 230161 13699994711999903999999HU32201
22105Jászárokszállás1600 3 230162 03699994711999903999999HU32202
18209Jászberény1600 3 230162 13699994711039903999999HU32202
15811Jászboldogháza1600 4 242162 03699994711999903999999HU32202
17978Jászdózsa1600 4 242161 03699994711999903999999HU32201
23579Jászfelsőszentgyörgy1600 4 242162 03699994711999903999999HU32202
23339Jászfényszaru1600 3 230162 03699994711999903999999HU32202
24086Jászivány1600 4 242161 03699994711999903999999HU32201
25186Jászjákóhalma1600 4 242162 03699994711999903999999HU32202
11004Jászkarajenő1300 4 242124 01199994751999901999999HU10203
22798Jászkisér1600 3 230161 03699994711999903999999HU32201
21111Jászladány1600 4 241161 03699994711999903999999HU32201
00161Jász-N-Sz megye területre nem bontható adatai1699 9 990999 93699999999999999999999HU99999
13514Jászszentandrás1600 4 242161 03699994711039903999999HU32201
08378Jászszentlászló0300 4 242042 03799994621039905999999HU33109
23135Jásztelek1600 4 242162 03699994711999903999999HU32202
13143Jéke1500 4 242153 03699992241999903999999HU32306
15972Jenő0700 4 242083 02299994122999906999999HU21107
06646Jobaháza0800 4 242086 02399995142999909999999HU22101
08712Jobbágyi1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
15680Jósvafó0500 4 242063 03599991214999902990301HU31110
17279Juta1400 4 242143 02433038463999908999999HU23204
02307Kaba0900 3 230102 03699993221999903999999HU32110
22965Kacorlak2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
32993Kács0500 4 242060 03599991434179902059903HU31107
04297Kacsóta0200 4 242032 02499994333999908069999HU23109
26453Kadarkút1400 3 230143 02499998343999908999999HU23204
12113Kajárpéc0800 4 242087 02399996152109909999999HU22102
21342Kajászó0700 4 242081 02299994122089906099999HU21105
14100Kajdacs1700 4 242172 02499994113999908999999HU23303
02033Kakasd1700 4 242170 02499999143159908999999HU23301
06415Kákics0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
32230Kakucs1300 4 242125 01199994641039901999999HU10204
32179Kál1000 4 241105 03599991314999902999999HU31203
23791Kalaznó1700 4 242174 02499999143999908999999HU23305
29957Káld1800 4 242179 02399997312999909999999HU22204
08642Kálló1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
05537Kallósd2000 4 242198 02399996343999909999999HU22306
31404Kállósemjén1500 4 241155 03699992251999903999999HU32308
06105Kálmáncsa1400 4 242140 02499998343999908999999HU23201
27225Kálmánháza1500 4 242157 03699992251999903999999HU32310
21500Kálócfa2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
06442Kalocsa0300 3 230037 13799994511999905999999HU33104
16683Káloz0700 4 242085 02299994122999906999999HU21109
04640Kám1800 4 242182 02399997312999909999999HU22207
19141Kamond1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
04279Kamut0400 4 242045 03799993441999905999999HU33201
07764Kánó0500 4 242063 03599991524999902999999HU31110
02671Kántorjánosi1500 4 242154 03699992241999903999999HU32307
25742Kány0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
05272Kánya1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
04473Kányavár2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
14553Kapolcs1900 4 242189 02299996332999907039902HU21307
15307Kápolna1000 4 242105 03599991314999902999999HU31203
21926Kápolnásnyék0700 4 242080 02299994122089906099999HU21104
33394Kapoly1400 4 242147 02499998213999907039999HU23208
09098Kaposfő1400 4 242143 02433038343999908999999HU23204
28811Kaposgyarmat1400 4 242143 02499999133999908999999HU23204
25867Kaposhomok1400 4 242143 02499999133139908999999HU23204
12663Kaposkeresztúr1400 4 242143 02499999133139908999999HU23204
18227Kaposmérő1400 4 242143 02433039133999908999999HU23204
23296Kapospula1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
15732Kaposújlak1400 4 242143 02433039133999908999999HU23204
20473Kaposvár1400 2 120143 12433038463999908999999HU23204
18962Kaposszekcső1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
06424Kaposszerdahely1400 4 242143 02433039133999908999999HU23204
14270Káptalanfa1900 4 242188 02299995312999906999999HU21306
05634Káptalantóti1900 4 242189 02299996332059907039902HU21307
28334Kapuvár0800 3 230088 12399995132999909079906HU22103
05351Kára1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
05935Karácsond1000 4 242106 03599991314199902999999HU31204
05263Karád1400 4 242142 02499998213139907039999HU23203
10913Karakó1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
08749Karakószörcsök1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
18625Karancsalja1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
25548Karancsberény1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
08855Karancskeszi1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
21041Karancslapujtő1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
26897Karancsság1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
05999Kárász0200 4 242026 02499999113999908069999HU23103
04923Karcag1600 3 230163 13699993121990904990507HU32203
21218Karcsa0500 4 242054 03599992174999902999999HU31101
24794Kardos0400 4 242052 03799993441999905999999HU33208
12177Kardoskút0400 4 242050 03799993441999905999909HU33206
18041Karmacs2000 4 242193 02399996343999907039902HU22301
34351Károlyháza0800 4 242089 02399995122999909999906HU22104
30508Karos0500 4 242054 03599992174999902999999HU31101
30696Kartal1300 4 241122 01199994754999901999999HU10201
17464Kásád0200 4 242031 02499994453999908999999HU23108
30605Kaskantyú0300 4 242039 03799994621039905999908HU33106
08411Kastélyosdombó1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
22752Kaszaper0400 4 242049 03799993441999905999999HU33205
34193Kaszó1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
06965Katádfa0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
26620Katafa1800 4 242177 02399997312999909999999HU22202
19132Kátoly0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
11280Katymár0300 4 242034 03799994831999905999999HU33101
27827Káva1300 4 242130 01199994751999901999999HU10209
32063Kávás2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
28389Kazár1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
06691Kazincbarcika0500 3 230058 13599991214999902999999HU31105
13374Kázsmárk0500 4 242067 03599991524999902999999HU31114
26888Kazsok1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
19789Kecel0300 3 230039 03799994621039905999999HU33106
04525Kecskéd11004242113 02233126132999906999999HU21204
26684Kecskemét0300 2 120038 13733044621039905999999HU33105
32902Kehidakustány2000 4 242198 02399996343999909999999HU22306
28431Kék1500 4 242152 03699992121999903999999HU32305
14359Kékcse1500 4 242153 03699992121999903999999HU32306
15264Kéked0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
16805Kékesd0200 4 242029 02499999123999908999999HU23106
26037Kékkút1900 4 242189 02299996332999907039902HU21307
27571Kelebia0300 4 242041 03799994831039905999999HU33108
32036Keléd1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
12034Kelemér0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
18166Kéleshalom0300 4 242036 03799994831039905999999HU33103
17446Kelevíz1400 4 242144 02499998123999908999999HU23205
19992Kemecse1500 3 230152 13699992241999903999999HU32305
22345Kemence1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
25353Kemendollár2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
19734Kemeneshőgyész1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
16911Kemeneskápolna1800 4 242176 02399995332119909999999HU22201
12247Kemenesmagasi1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
13426Kemenesmihályfa1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
20996Kemenespálfa1800 4 242176 02399995332999909999999HU22201
24484Kemenessömjén1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
20084Kemenesszentmárton1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
12478Kemenesszentpéter1900 4 242187 02299995312999906999999HU21305
06071Keménfa2000 4 242197 02399997323999909999999HU22305
10542Kémes0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
22716Kemestaródfa1800 4 242177 02399997162999909999999HU22202
06789Kemse0200 4 242030 02499994343999908999904HU23107
17145Kenderes1600 3 230163 03699993131999903999999HU32203
02574Kenéz1800 4 242179 02399995242999909999999HU22204
05458Kenézlő0500 4 242064 03599992174999902999999HU31111
07418Kengyel1600 4 242169 03699993131999903999999HU32209
09937Kenyeri1800 4 242176 02399995322999909999999HU22201
26596Kercaszomor1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
14386Kercseliget1400 4 242143 02499998463139908999999HU23204
28079Kerecsend1000 4 242104 03599991424189902999999HU31202
31529Kerecseny2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
22530Kerekegyháza0300 3 230038 03733044621039905999908HU33105
34379Kerekharaszt1000 4 242107 03599991314999902999999HU31205
04598Kereki1400 4 242146 02499998213999907039999HU23207
10995Kerékteleki1100 4 242111 02299996132049906999999HU21202
34166Kerepes1300 4 241128 01100024641199901999999HU10207
17066Keresztéte0500 4 242056 03599991214999902999999HU31103
29489Kerkabarabás2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
15112Kerkafalva2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
22080Kerkakutas2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
19761Kerkáskápolna1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
09575Kerkaszentkirály2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
32647Kerkateskánd2000 4 242194 02399997213219909999999HU22302
32869Kérsemjén1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
25654Kerta1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
12618Kertészsziget0400 4 242053 03799993311991105999999HU33209
31413Keszeg1200 4 242119 03599991124999902999999HU31304
29249Kesznyéten0500 4 242068 03599993154999902999999HU31115
17640Keszőhidegkút1700 4 242174 02499998223999908999999HU23305
18421Keszthely2000 3 230193 12322016343999907029902HU22301
29577Kesztölc1100 4 242110 02299996222049901049905HU21201
03832Keszü0200 4 242028 02411034333149908069999HU23105
11846Kétbodony1200 4 242119 03599991114999902999999HU31304
03461Kétegyháza0400 4 241048 03799993441999905999909HU33204
11174Kéthely1400 4 242144 02499998123139907039999HU23205
19813Kétpó1600 4 242166 03699993121999903999999HU32206
03106Kétsoprony0400 4 242046 03799993441999905999999HU33202
08572Kétújfalu0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
19345Kétvölgy1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
21731Kéty1700 4 242170 02499999143159908999999HU23301
31574Kevermes0400 4 241049 03799993441999905999999HU33205
32267Kilimán2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
14748Kimle0800 4 242089 02399995122999909999906HU22104
02343Kincsesbánya0700 4 242082 02299996112999906999999HU21106
32090Királd0500 4 242063 03599991214999902999999HU31110
20552Királyegyháza0200 4 242032 02499994333999908999999HU23109
13666Királyhegyes0600 4 242073 03799993431999905999909HU33304
05421Királyszentistván1900 4 242184 02299996332999906999999HU21302
07931Kisapáti1900 4 242189 02299996332059907039902HU21307
12636Kisapostag0700 4 242078 02299994122999906999999HU21102
19424Kisar1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
19053Kisasszond1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
18908Kisasszonyfa0200 4 242030 02499994333999908999999HU23107
02413Kisbabot0800 4 242092 02399995142999909999999HU22107
27243Kisbágyon1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
22886Kisbajcs0800 4 242087 02311015122999909999999HU22102
24387Kisbajom1400 4 242145 02499998343999908999999HU23206
24493Kisbárapáti1400 4 242147 02499998213999908999999HU23208
26295Kisbárkány1200 4 242120 03599991124999902999999HU31305
17330Kisbér1100 3 230111 12299995112049906999999HU21202
30827Kisberény1400 4 242142 02499998123999907039999HU23203
29072Kisberzseny1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
05722Kisbeszterce0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
07816Kisbodak0800 4 242089 02399995122999909999999HU22104
21379Kisbucsa2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
22868Kisbudmér0200 4 242024 02499994453999908999999HU23101
17349Kiscsécs0500 4 242068 03599993154999902999999HU31115
16249Kiscsehi2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
23700Kiscsősz1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
11183Kisdér0200 4 242031 02499994333999908999999HU23108
33905Kisdobsza0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
18838Kisdombegyház0400 4 242049 03799993441999905999999HU33205
17710Kisdorog1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
33206Kisecset1200 4 242119 03599991114999902999999HU31304
33695Kisfalud0800 4 242088 02399995142999909999999HU22103
22460Kisfüzes1000 4 242109 03599991234999902999999HU31207
09812Kisgörbő2000 4 242198 02399996343999909999999HU22306
04826Kisgyalán1400 4 242143 02499998463999908999999HU23204
22840Kisgyőr0500 4 242061 03599991434179902059903HU31108
06831Kishajmás0200 4 242025 02499999113999908069999HU23102
27021Kisharsány0200 4 242031 02499994343169908069999HU23108
33400Kishartyán1200 4 242120 03533061124999902999999HU31305
16975Kisherend0200 4 242028 02499994333999908069999HU23105
08509Kishódos1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
28875Kishuta0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
20923Kisigmánd1100424211202299995112999906999999HU21203
12849Kisjakabfalva0200 4 242031 02499994453999908069999HU23108
19910Kiskassa0200 4 242031 02499994333149908069999HU23108
03762Kiskinizs0500 4 242067 03599991524999902999999HU31114
13781Kiskorpád1400 4 242143 02499998343999908999999HU23204
18281Kisköre1000 3 230108 03599993144999904089999HU31206
09344Kiskőrös0300 3 230039 13799994621039905999999HU33106
20297Kiskunfélegyháza0300 3 230040 13799994621039905999999HU33107
32434Kiskunhalas0300 3 230041 13799994621039905999999HU33108
10816Kiskunlacháza1300 4 241134 01199994521999901999908HU10213
24396Kiskunmajsa0300 3 230042 13799994621039905999999HU33109
20312Kiskutas2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
28990Kisláng0700 4 242083 02299994122999906999999HU21107
28477Kisléta1500 4 242156 03699992251999903999999HU32309
21616Kislippó0200 4 242031 02499994453999908999999HU23108
30173Kislőd1900 4 242183 02299996122999906999999HU21301
06512Kismányok1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
15477Kismarja0900 4 242096 03699993341999903999999HU32104
33738Kismaros1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
16036Kisnamény1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
12502Kisnána1000 4 242106 03599991424199902059999HU31204
05227Kisnémedi1300 4 242138 01199991134199901999999HU10217
33215Kisnyárád0200 4 242027 02499994453999908999999HU23104
29850Kisoroszi1300 4 242135 01100066212999901049905HU10214
29300Kispalád1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
16081Kispáli2000 4 242197 02322047323999909999999HU22305
04288Kispirit1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
11147Kisrákos1800 4 242177 02399997252999909999910HU22202
32726Kisrécse2000 4 242196 02399997433999909999999HU22304
11448Kisrozvágy0500 4 242054 03599992174999902999999HU31101
14702Kissikátor0500 4 242062 03599991214999902999999HU31109
05953Kissomlyó1800 4 242176 02399995332119909999999HU22201
12353Kistamási0200 4 242033 02499994333999908999999HU23110
03151Kistapolca0200 4 242031 02499994343999908999999HU23108
34157Kistarcsa1300 3 230128 01100024641999901999999HU10207
31024Kistelek0600 3 230072 13799994611019905999999HU33303
12399Kistokaj0500 4 242061 03511021524179902999999HU31108
20941Kistolmács2000 4 242195 02399997433999909999999HU22303
03869Kistormás1700 4 242173 02499994113999908999999HU23304
10746Kistótfalu0200 4 242031 02499994333169908069999HU23108
25919Kisújszállás1600 3 230163 03699993121999903999909HU32203
02501Kisunyom1800 4 242181 02399995242999909999999HU22206
09265Kisvárda1500 3 230153 13699992241999903999999HU32306
12672Kisvarsány1500 4 242159 03699992131999903999999HU32312
16364Kisvásárhely2000 4 242198 02399996343999909999999HU22306
09548Kisvaszar0200 4 242025 02499999113999908999999HU23102
31185Kisvejke1700 4 242170 02499999143229908999999HU23301
26666Kiszombor0600 4 242073 03799993521999905999999HU33304
15486Kiszsidány1800 4 242178 02399997162999909079999HU22203
28158Kisszállás0300 4 242041 03799994831039905999999HU33108
27766Kisszékely1700 4 242174 02499999143999908999999HU23305
09751Kisszekeres1500 4 242150 03699992131999903999999HU32303
08651Kisszentmárton0200 4 242030 02499994343999908999904HU23107
13055Kissziget2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
23001Kisszőlős1900 4 242186 02299995312999906999999HU21304
08253Klárafalva0600 4 242075 03733083521999905999999HU33306
02510Kocs1100 4 242114 02299995112049906999999HU21205
32771Kocsér1300 4 242132 01199994641039901999999HU10211
22433Kocsola1700 4 242171 02499998223999908999999HU23302
07445Kocsord1500 4 242154 03699992131999903999999HU32307
31361Kóka1300 4 242131 01199994751039901999999HU10210
17455Kokad0900 4 242096 03699992231999903999999HU32104
30182Kolontár1900 4 242186 02299996122999906999999HU21304
02167Komádi0900 3 230094 03699993341999903999999HU32102
05449Komárom1100 3 230112 12299995112999906999999HU21203
00116Komárom-E megye területre nem bontható adatai1199 9 990999 92299999999999999999999HU99999
10612Komjáti0500 4 242055 03599991214999902990301HU31102
26408Komló0200 3 230026 12499999113999908069999HU23103
22336Komlódtótfalu1500 4 242149 03699992131999903999999HU32302
09858Komlósd1400 4 242140 02499994373999908999904HU23201
16559Komlóska0500 4 242064 03599992174999902999999HU31111
27146Komoró1500 4 242160 03699992121999903999999HU32313
23995Kompolt1000 4 242105 03599991314189902999999HU31203
32498Kondó0500 4 242061 03599991524999902059999HU31108
13028Kondorfa1800 4 242180 02399997252999909999910HU22205
10287Kondoros0400 4 241052 03799993441999905999999HU33208
11262Kóny0800 4 242086 02311015132999909999906HU22101
25964Konyár0900 4 242096 03699993341999903999999HU32104
06895Kópháza0800 4 242091 02333077112129909079999HU22106
21184Koppányszántó1700 4 242174 02499998223999908999999HU23305
22956Korlát0500 4 242057 03599991524999902999999HU31104
24633Koroncó0800 4 242087 02311016152999909999999HU22102
08110Kórós0200 4 242030 02499994343999908999999HU23107
27687Kosd1300 4 242138 01199991134999901049999HU10217
24679Kóspallag1300 4 242137 01199991134999901049905HU10216
23728Kótaj1500 4 242157 03633052241999903999999HU32310
24226Kovácshida0200 4 242031 02499994343999908069999HU23108
14517Kovácsszénája0200 4 242028 02499999113999908069999HU23105
28547Kovácsvágás0500 4 242065 03599991664999902999999HU31112
13842Kozárd1200 4 242118 03599991334999902999999HU31303
06336Kozánnisleny0200 3 230028 02411034333999908069999HU23105
13082Kozmadombja2000 4 242194 02399997213999909999999HU22302
25247Köblény0200 4 242026 02499999113999908999999HU23103
04190Köcsk1800 4 242176 02399995332999909999999