Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2009. évi LVI. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról[1]

I. Fejezet

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosítása

4. §[5]

5. §[6]

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása

12. §[13]

13. §[14]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

18. §[19]

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvénymódosítása

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosítása

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény módosítása

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

40. §[41]

41. §[42]

42. §[43]

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

43. §[44]

44. §[45]

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosítása

45. §[46]

46. §[47]

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény módosítása

47. §[48]

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosítása

48. §[49]

49. §[50]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosítása

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

65. §[66]

66. §[67]

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

67. §[68]

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

74. §[75]

75. §[76]

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

79. §[80]

80. §[81]

81. §[82]

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

82. §[83]

83. §[84]

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

84. §[85]

85. §[86]

86. §[87]

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

87. §[88]

88. §[89]

89. §[90]

Az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény módosítása

90. §[91]

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

91. §[92]

92. §[93]

93. §[94]

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

94. §[95]

95. §[96]

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

96. §[97]

97. §[98]

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. éviXXXIII. törvény módosítása

98. §[99]

99. §[100]

100. §[101]

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

101. §[102]

102. §[103]

103. §[104]

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosítása

104. §[105]

105. §[106]

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

106. §[107]

107. §[108]

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása

108. §[109]

109. §[110]

110. §[111]

111. §[112]

A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény módosítása

112. §[113]

113. §[114]

114. §[115]

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

115. §[116]

116. §[117]

117. §[118]

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

118. §[119]

119. §[120]

120. §[121]

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

121. §[122]

122. §[123]

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

123. §[124]

124. §[125]

125. §[126]

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

126. §[127]

127. §[128]

A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

128. §[129]

129. §[130]

130. §[131]

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

131. §[132]

132. §[133]

133. §[134]

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

134. §[135]

135. §[136]

136. §[137]

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

137. §[138]

138. §[139]

139. §[140]

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosítása

140. §[141]

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

141. §[142]

142. §[143]

143. §[144]

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény módosítása

144. §[145]

145. §[146]

146. §[147]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

147. §[148]

148. §[149]

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

149. §[150]

150. §[151]

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

151. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 19/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kérelmező az (1) bekezdés c) pontjában, illetve a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamely magyarországi köztartozására vonatkozó adatot nem igazolja, az MNB megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A nyilvántartást vezető szerv a lejárt, meg nem fizetett köztartozás fennállásáról vagy annak hiányáról tájékoztatja az MNB-t."

(2) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény az "Az alapszabály módosításának engedélyezése" alcímet megelőzően a következő 19/F. §-sal egészül ki:

"19/F. § Ha a kérelmező a 19/A. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott adatokat nem mellékeli, az MNB adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

152. §[152]

153. §[153]

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

154. §[154]

155. §[155]

156. §[156]

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosítása

157. §[157]

158. §[158]

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

159. §[159]

160. §[160]

161. §[161]

A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

162. §[162]

163. §[163]

164. §[164]

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

165. §[165]

166. §[166]

167. §[167]

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény módosítása

168. §[168]

169. §[169]

170. §[170]

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

171. §[171]

172. §[172]

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

173. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény az "Az alapító okirat" alcímet megelőzően a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § Ha a Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett nem természetes személy alapító esetében a kérelmező a kérelemhez nem csatolja a 13. § (3) bekezdés d) pontja szerinti okiratot, a Felügyelet az alapító bejegyzéséért vagy nyilvántartásba vételéért felelős szervet a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása vagy igazolása iránt megkeresi."

(2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § Ha a pénztárt a bíróság nyilvántartásba vette, és a kérelmező az ezt igazoló jogerős határozatot a kérelemhez nem csatolja, a Felügyelet a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása vagy igazolása iránt megkeresi a nyilvántartást vezető bíróságot."

174. §[173] (1)[174]

(2) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 13. § (3) bekezdésében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "kérelemhez - a 13/A. §-ban foglaltak figyelembevételével -" szöveg, 18. § (2) bekezdésében a "pénztárnak" szövegrész helyébe a "pénztárnak - a 18/A. §-ban foglaltak figyelembevételével -" szöveg lép.

175. §[175]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

176. §[176]

177. §[177]

178. §[178]

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosítása

179. §[179]

180. §[180]

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény módosítása

181. §[181]

182. §[182]

183. §[183]

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

184. §[184]

185. §[185]

186. §[186]

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

187. §[187]

188. §[188]

189. §[189]

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

190. §[190]

191. §[191]

192. §[192]

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

193. §[193]

194. §[194]

195. §[195]

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

196. §[196]

197. §[197]

198. §[198]

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

199. §[199]

200. §[200]

201. §[201]

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása

202. §[202]

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

203. §[203]

204. §[204]

205. §[205]

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

206. §[206]

207. §[207]

208. §[208]

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosítása

209. §[209]

210. §[210]

211. §[211]

A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény módosítása

212. §[212]

213. §[213]

214. §[214]

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

215. §[215]

216. §[216]

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

217. §[217]

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény módosítása

218. §[218]

219. §[219]

Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosítása

220. §[220]

221. §[221]

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény módosítása

222. §[222]

223. §[223]

224. §[224]

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

225. §[225]

226. §[226]

227. §[227]

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

228. §[228]

229. §[229]

230. §[230]

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

231. §[231]

232. §[232]

233. §[233]

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

234. §[234]

235. §[235]

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosítása

236. §[236]

237. §[237]

238. §[238]

A személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény módosítása

239. §[239]

240. §[240]

Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

241. §[241]

242. §[242]

243. §[243]

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

244. §[244]

245. §[245]

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

246. §[246]

247. §[247]

248. §[248]

249. §[249]

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvénymódosítása

250. §[250]

251. §[251]

252. §[252]

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosítása

253. §[253]

254. §[254]

255. §[255]

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

256. §[256]

257. §[257]

258. §[258]

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

259. §[259]

260. §[260]

261. §[261]

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

262. §[262]

263. §[263]

264. §[264]

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

265. §[265]

266. §[266]

267. §[267]

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

268. § (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 38. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a kérelmező az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

(2) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 296/D. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

(3) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 300. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(6) Ha a kérelmező a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely magyarországi köztartozására vonatkozó adatot nem igazolja, a Felügyelet megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A nyilvántartást vezető szerv a lejárt, meg nem fizetett köztartozás fennállásáról vagy annak hiányáról tájékoztatja a Felügyeletet."

(4) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény a XLV. Fejezetet megelőzően a következő 340/G. §-sal egészül ki:

"340/G. § Ha a kérelmező a 340/B. § a) pont aa) alpontjában, valamint a 340/E. § a) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

269. §[268]

270. §[269]

A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény módosítása

271. § A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény 11. § (4) bekezdésében a "kijelölés" szövegrész helyébe a "kérelmező a 10. § d) pont da) alpontja szerinti tevékenységre való jogosultságát az engedélynek a kijelölés iránti kérelem mellékleteként való benyújtásával igazolhatja, ennek hiányában a kijelölő az adat igazolása iránt a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét keresi meg. A kijelölés" szöveg, 11. § (4) bekezdés a) pontjában a "da)-dc)" szövegrész helyébe a "d) pont dc)" szöveg, 11. § (4) bekezdés d) pontjában a "bejegyzett" szövegrész helyébe a "magyarországi bejegyzett" szöveg, az "átvette" szövegrész helyébe az "átvette, külföldi székhelyű cég esetében az alapítás és a bejegyzés igazolására alkalmas, három hónapnál nem régebben kiállított okiratot, ennek hiányában az alapítás és bejegyzés iránti kérelem benyújtásának az igazolására alkalmas okiratot" szöveg lép.

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

272. §[270]

273. §[271]

274. §[272]

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

275. §[273]

276. §[274]

277. §[275]

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

278. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény a következő 58/A. §-sal egészül ki:

"58/A. § Ha a kérelmező az 58. § a), f)-g) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Felügyelet - a biztosító alapítási engedélyéhez - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"60. § (1) Ha a biztosító részvénytársaság alapítói között olyan személy szerepel, aki az alapítás alatt álló biztosítóban minősített befolyást kíván szerezni, az 58. §-ban foglaltakon kívül az alapítási engedély iránti kérelemhez -a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - mellékelnie kell:

a) a 111. § (3) bekezdés b)-g) és i)-k) pont szerinti,

b) a 111. § (5) bekezdésében foglalt feltételek, valamint

c) a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság (91. §) fennállásának

igazolását.

(2) Ha a kérelmező a 111. § (3) bekezdés b), d), e) és i) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Felügyelet -a részesedésszerzés engedélyezéséhez - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

(3) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 68. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a biztosító az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt feltételeket nem igazolja, a Felügyelet - a jelzálog-hitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyhez - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz."

(4) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 92. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a biztosító az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Felügyelet - a biztosító tevékenység módosításának engedélyezéséhez - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, illetőleg hatósághoz."

(5) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 111. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kérelmező a (3) bekezdés d), e) és i) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Felügyelet - a részesedésszerzés engedélyezéséhez - adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz."

(6)[276]

279. § (1)[277]

(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 58. §-ában a "kérelméhez" szövegrész helyébe a "kérelméhez - az 58/A. §-ban foglalt eltéréssel -" szöveg, 68. § (1) bekezdésében a "kérelemnek" szövegrész helyébe a "kérelemnek - a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel -" szöveg lép.

280. §[278]

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

281. §[279]

282. §[280]

283. §[281]

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

284. §[282]

285. § Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 120. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Adóügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a kérelemre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az adózótól - az azonosításához szükséges adatok kivételével - nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvános nyilvántartásának tartalmaznia kell, vagy amelyet ilyen nyilvántartásból az adóhatóság közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, ebben az esetben az adatszolgáltatásért díj nem számítható fel,

b) - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az adózó nem kérheti az adóhatóságnál, hogy az (1) bekezdésen túlmenően más szervet adatszolgáltatás iránt keressen meg."

286. §[283]

287. §[284]

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

288. §[285]

289. §[286]

290. §[287]

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

291. §[288]

292. §[289]

293. §[290]

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

294. §[291]

295. §[292]

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosítása

296. §[293]

297. §[294]

298. §[295]

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

299. §[296]

300. §[297]

301. §[298]

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítása

302. §[299]

303. §[300]

304. §[301]

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

305. § (1)[302]

(2)[303]

(3)[304]

(4) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 317. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásában, ha a közbeszerzési ügy az e törvény második része szerinti közbeszerzési eljáráshoz vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik, az eljárási cselekmények kizárólag elektronikus kapcsolattartás keretében gyakorolhatók."

(5) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 324. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A kérelemhez csatolni kell az előzetes vitarendezés kapcsán [96/B. §] az ajánlatkérő válaszát tartalmazó dokumentumot."

(6)[305]

(7)[306]

306. §[307]

307. § (1)[308]

(2) Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 317. § (3) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 317. § (2) bekezdésében a " , ha a közbeszerzési ügy e törvény második része szerinti közbeszerzési eljáráshoz vagy annak mellőzéséhez kapcsolódik," szövegrész.

(4) Nem lép hatályba a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény 74. §-ában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 317. § (2) és (3) bekezdését megállapító szövegrész, 76. § (2) bekezdése.

(5)[309]

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

308. §[310]

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

309. §[311]

310. §[312]

311. §[313]

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása

312. §[314]

313. §[315]

A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény módosítása

314. §[316]

315. §[317]

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény módosítása

316. §[318]

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosítása

317. §[319]

318. §[320]

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény módosítása

319. §[321]

320. §[322]

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény módosítása

321. §[323]

322. §[324]

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

323. §[325]

324. §[326]

325. §[327]

A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosítása

326. §[328]

327. §[329]

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény módosítása

328. §[330]

329. §[331]

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

330. §[332]

331. §[333]

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosítása

332. §[334]

333. §[335]

334. §[336]

A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény módosítása

335. §[337]

336. §[338]

337. §[339]

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

338. §[340]

339. §[341]

340. §[342]

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

341. §[343]

342. §[344]

343. §[345]

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

344. §[346]

345. §[347]

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

346. §[348]

347. §[349]

348. §[350]

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

349. §[351]

350. §[352]

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

351. §[353]

Az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosítása

352. §[354]

A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény módosítása

353. §[355]

354. §[356]

355. §[357]

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosítása

356. §[358]

357. §[359]

358. §[360]

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

359. §[361]

360. §[362]

361. §[363]

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása

362. §[364]

363. §[365]

364. §[366]

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény módosítása

365. §[367]

366. §[368]

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

367. §[369]

368. §[370]

369. §[371]

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

370. §[372]

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

371. §[373]

372. §[374]

373. §[375]

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

374. §[376]

375. §[377]

376. §[378]

A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

377. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény az "A vezető állású személy" alcímet megelőzően a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha a kérelmező a 9. § (4) bekezdés a)-d) és f)-i) pontjában foglalt adatokat nem igazolja, a Felügyelet -a tevékenység engedélyezéséhez - a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény cégjogi adatai iránt adatszolgáltatási megkereséssel fordul az adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz."

378. § (1)[379]

(2) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "kérelemhez - a 9/A. §-ban foglaltak figyelembevételével -" szöveg lép.

379. §[380]

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

380. §[381]

381. §[382]

382. §[383]

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

383. §[384]

384. §[385]

385. §[386]

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény módosítása

386. §[387]

387. §[388]

388. §[389]

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

389. §[390]

390. §[391]

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

391. §[392]

392. §[393]

A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi CLV. törvény módosítása

393. §[394]

A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

394. § (1) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 53. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a Magyarországon bejegyzett nem természetes személy a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott okiratokat a kérelemhez nem csatolja, a Felügyelet az adatok szolgáltatása érdekében megkeresi a nem természetes személy bejegyzéséről nyilvántartást vezető szervet.

(7) Ha az a kérelmező, amelynek személyes joga a magyar, a kérelemhez nem csatolja a (3) bekezdés e) pontja szerinti okiratot, a Felügyelet megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A megkeresett szerv az adatszolgáltatás során arról tájékoztatja, hogy a kérelmezőnek van-e meg nem fizetett, lejárt köztartozása."

(2)[395]

395. § (1)[396]

(2) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 53. § (3) bekezdésében a "kérelemhez" szövegrész helyébe a "kérelemhez - a (6)-(7) bekezdésben foglalt eltéréssel -" szöveg lép.

396. §[397]

A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény módosítása

397. §[398]

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

398. §[399]

399. §[400]

400. §[401]

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

401. §[402]

402. §[403]

403. §[404]

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény módosítása

404. §[405]

405. §[406]

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény módosítása

406. §[407]

407. §[408]

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása

408. §[409]

409. §[410]

410. §[411]

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény módosítása

411. §[412]

412. §[413]

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény módosítása

413. §[414]

414. §[415]

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosítása

415. §[416]

II. Fejezet

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

416. §[417]

417. §[418]

418. §[419]

419. § (1)[420]

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 99. § (1) bekezdése a következő első mondattal egészül ki:

"Az adatszolgáltatást - ha jogszabály kivételt nem tesz - elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni."

A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosítása

420. §[421]

421. §[422]

422. §[423]

Átmeneti rendelkezések

423. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított - 55. § (4) bekezdését, 64. § (4), (8) és (9) bekezdését, 74. §-át, 80. § (1), (2) és (4) bekezdését, 95. § (1), (2), (5) és (8) bekezdését, valamint a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény - e törvénnyel megállapított -5. § (2) bekezdését és 6. § (2) bekezdését a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 418. § (13) bekezdése szerinti módosítások alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 2009. október 1-jétől hatályos rendelkezéseit a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A 422. § (4) bekezdése szerinti módosítások alapján a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 2009. október 1-jétől hatályos rendelkezéseit a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18/A. § (6) bekezdése, 18/B. § (5) bekezdése, 36/A. § (4) bekezdése, 36/E. § (4) bekezdése és 69. § (2) bekezdése, valamint a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 3. § (3) bekezdés d) pontja és 3. § (4) bekezdése - e törvénnyel megállapított - rendelkezéseit a 2009. augusztus 31-ét követő időponttól kezdődően megállapításra kerülő ellátásokra kell alkalmazni.

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított -22/A. § (2) bekezdését akkor kell alkalmazni, ha a nyugellátás növeléséhez a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. § (1) bekezdése szerint szükséges idő e törvény hatálybalépését követően kezdődik. Egyéb esetben a nyugellátásnak a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §-a szerinti növelésére az e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (1) bekezdése és 36/G. § (1) bekezdése - e törvénnyel megállapított - rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni.

424. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 36/D. § (6) bekezdése és 36/G. § (5) bekezdése, valamint a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 4. § (5) bekezdése és 13. § (7) bekezdése - e törvénnyel megállapított - rendelkezéseit a 2009. augusztus 31-ét követően szerzett keresetre, jövedelemre kell alkalmazni.

(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított -81. § (2) bekezdését a 2009. szeptember 30-át követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(3)[424]

(4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított -84. § (3) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított -89. § (4) bekezdés c) pontját akkor kell alkalmazni, ha az egyösszegű megtérítést a megtérítésre kötelezett e törvény hatálybalépését követően kéri, a felszámolást az adós, a hitelező vagy a végelszámoló e törvény hatálybalépését követően kéri, vagy egyéb esetben a felszámolást, illetve a végelszámolást e törvény hatálybalépését követően rendelik el.

(6) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény - e törvénnyel megállapított -99. § (1) bekezdését a 2009. december 31-ét követően teljesített adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

425. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés d) pontja és 30. § (3) bekezdése - e törvénnyel megállapított - rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a rehabilitációs járadék iránti igénybejelentést 2009. augusztus 31-ét követően nyújtják be, vagy a rokkantsági nyugdíj felülvizsgálatára irányuló eljárás 2009. augusztus 31-ét követően indul.

426. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. LXXXIV. törvény 28. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Az első szakorvosi szakképesítés megszerzéséig a felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzését megkezdő orvos és fogorvos munkaideje - a 13. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a heti 56 órát, 2009. augusztus 1-től legkésőbb 2011. július 31-ig a heti 52 órát nem haladhatja meg. A heti 48 órát meghaladó munkavégzés elrendelésének részletes feltételeit az egészségügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.

(7) A (6) bekezdés 2011. augusztus 1. napjával hatályát veszti.

E bekezdés 2011. augusztus 2-án hatályát veszti."

III. Fejezet

Záró rendelkezések

427. § (1) Ez a törvény - a (2)-(9) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) Az I. Fejezet és a 431. § - a (3)-(6) és (8), (9) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 16. §, a 374. § (9)-(10) és (15) bekezdése, a 351. §, a 375-376. §, a 398. § (5)-(6), (9)-(10), (12)-(15), (18)-(20) bekezdése, a 399. §, a 407. §-nak a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (2) bekezdését módosító rendelkezése, a 415. § (1) és (3) bekezdése e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(4) A 288. § (3), (4), (6)-(8) és (12)-(21) bekezdése, valamint a 289. § (2) bekezdése az e törvény hatálybalépését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(5) A 387. §-nak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 26. § (2) bekezdését módosító rendelkezése, valamint a 388. §-nak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 26. § (3)-(5) és (7) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

(6) A 151. §, a 173. §, a 174. § (2) bekezdése, a 268. §, a 271. §, a 278. § (1)-(5) bekezdése, a 279. § (2) bekezdése, a 305. § (4) és (5) bekezdése, a 307. § (2) bekezdése, a 377. §, valamint a 378. § (2) bekezdése, a 394. § (1) bekezdése, valamint a 395. § (2) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

(7) A 417. § és a 421. § 2009. szeptember 1-jén, a 418. §, a 422. § és a 430. § (1) bekezdés 13. pontja 2009. október 1-jén, a 419. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(8) A 285. § és a 307. § (3) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba.

(9) A 190. § (10)-(12) bekezdése e törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

428. § Az I. Fejezet rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

429. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az elszámolási nyilatkozatot egy példányban kell kiállítani, amelyen a kiállító orvos aláírásával igazolja, hogy a biztosított az abban megnevezett ellátást igénybe vette. Az aláírt elszámolási nyilatkozatot a biztosítottnak át kell adni, ennek tényét az egészségügyi szolgáltató elektronikus formában rögzíti."

(2) Hatályát veszti a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. § (12)-(14) bekezdése, 37. § (12) bekezdése.

430. § (2) Az (1) bekezdés, valamint az 1-150. §, a 152-172. §, a 174. § (1) bekezdése, a 175-267. §, a 269. §, a 270. §, a 272-277. §, a 278. § (6) bekezdése, a 279. § (1) bekezdése, a 280-284. §, a 286-304. §, a 305. § (1)-(3), (6) és (7) bekezdése, a 306. §, a 307. § (1) és (5) bekezdése, a 308-376. §, a 378. § (1) bekezdése, a 379-393. §, a 394. § (2) bekezdése, a 395. § (1) bekezdése, a 396-418. §, valamint a 420-422. § 2009. október 2-án hatályát veszti.

(3) Ez a törvény 2010. július 2-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

431. § E törvény - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénnyel együtt - a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja.

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2009. június 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[77] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[83] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[84] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[85] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[86] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[87] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[88] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[89] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[90] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[91] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[92] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[93] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[94] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[95] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[96] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[97] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[98] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[99] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[100] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[101] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[102] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[103] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[104] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[105] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[106] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[107] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[108] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[109] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[110] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[111] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[112] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[113] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[114] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[115] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[116] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[117] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[118] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[119] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[120] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[121] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[122] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[123] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[124] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[125] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[126] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[127] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[128] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[129] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[130] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[131] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[132] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[133] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[134] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[135] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[136] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[137] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[138] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[139] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[140] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[141] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[142] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[143] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[144] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[145] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[146] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[147] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[148] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[149] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[150] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[151] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[152] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[153] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[154] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[155] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[156] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[157] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[158] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[159] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[160] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[161] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[162] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[163] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[164] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[165] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[166] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[167] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[168] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[169] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[170] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[171] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[172] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[173] A (2) bekezdés a 427. § (6) bekezdése alapján később lép hatályba. Hatályos 2010.01.01.

[174] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[175] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[176] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[177] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[178] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[179] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[180] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[181] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[182] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[183] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[184] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[185] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[186] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[187] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[188] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[189] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[190] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[191] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[192] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[193] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[194] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[195] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[196] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[197] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[198] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[199] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[200] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[201] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[202] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[203] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[204] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[205] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[206] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[207] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[208] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[209] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[210] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[211] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[212] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[213] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[214] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[215] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[216] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[217] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[218] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[219] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[220] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[221] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[222] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[223] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[224] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[225] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[226] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[227] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[228] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[229] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[230] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[231] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[232] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[233] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[234] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[235] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[236] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[237] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[238] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[239] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[240] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[241] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[242] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[243] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[244] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[245] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[246] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[247] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[248] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[249] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[250] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[251] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[252] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[253] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[254] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[255] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[256] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[257] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[258] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[259] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[260] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[261] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[262] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[263] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[264] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[265] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[266] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[267] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[268] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[269] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[270] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[271] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[272] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[273] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[274] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[275] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[276] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[277] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[278] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[279] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[280] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[281] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[282] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[283] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[284] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[285] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[286] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[287] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[288] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[289] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[290] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[291] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[292] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[293] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[294] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[295] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[296] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[297] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[298] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[299] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[300] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[301] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[302] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[303] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[304] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[305] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[306] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[307] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[308] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[309] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[310] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[311] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[312] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[313] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[314] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[315] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[316] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[317] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[318] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[319] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[320] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[321] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[322] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[323] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[324] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[325] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[326] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[327] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[328] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[329] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[330] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[331] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[332] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[333] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[334] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[335] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[336] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[337] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[338] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[339] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[340] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[341] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[342] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[343] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[344] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[345] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[346] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[347] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[348] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[349] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[350] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[351] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[352] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[353] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[354] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[355] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[356] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[357] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[358] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[359] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[360] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[361] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[362] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[363] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[364] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[365] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[366] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[367] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[368] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[369] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[370] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[371] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[372] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[373] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[374] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[375] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[376] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[377] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[378] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[379] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[380] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[381] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[382] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[383] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[384] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[385] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[386] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[387] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[388] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[389] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[390] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[391] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[392] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[393] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[394] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[395] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[396] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[397] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[398] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[399] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[400] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[401] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[402] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[403] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[404] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[405] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[406] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[407] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[408] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[409] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[410] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[411] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[412] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[413] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[414] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[415] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[416] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[417] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[418] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[419] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[420] A 2009. évi CXXVII. törvény 2. § (4) bekezdése a) pontja alapján nem lép hatályba.

[421] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[422] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[423] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 430. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[424] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXVII. törvény 2. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.12.05.

Tartalomjegyzék