45/2022. (XII. 20.) BM rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. és 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b), c) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában, valamint 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) és df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont dc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 39. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 41. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 42. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 43. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (4) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 44. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 45. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 46. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 47. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 48. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont kg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 49. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 50. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában és 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 51. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 52. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 53. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 54. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 55. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 56. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 57. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 58. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 59. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 60. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 61. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 62. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 63. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 64. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 5. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 65. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 66. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 67. alcím tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 68. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 69. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 70. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 6., 7., 16. és 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 71. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 72. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (5) és (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 16. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 73. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 74. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 75. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés sz) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 76. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 77. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 78. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 79. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és d) alpontjában és a 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 80. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 81. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 82. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 83. alcím tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 84. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 85. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 6. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 86. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 87. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/B. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 88. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés t) pontjában, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 89. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 90. alcím tekintetében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 91. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 253/2022. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 92. alcím tekintetében az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományába tartozó szerződéses határvadászokra vonatkozó szabályokról szóló 244/2022. (VII. 8.) Korm. rendelet 16. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása

1. § A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

2. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet módosítása

2. § A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 9. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

3. Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

3. § Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (6) bekezdés b) pontjában, 3/B. § (1) bekezdés b) pontjában, 3/B. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyehatárt" szövegrész helyébe a "vármegyehatárt" szöveg lép.

4. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

4. § Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

5. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

5. § A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

6. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

1. 1. § (6) bekezdésében, 3. § (5b) bekezdés q) pontjában, 9. § (5) bekezdés g) pontjában, 84. § (4) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében, 84. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 126/B. § (1) és (2) bekezdésében, 126/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 129/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 136. § (1) bekezdés g) pontjában, 137. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 147. § (1a) bekezdésében, 147. § (1c) bekezdés nyitó szövegrészében, 147. § (1d) bekezdésében, 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 3. pontjához fűzött megjegyzésben a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

2. 47. § (3) bekezdésében, 126/B. § (5) bekezdésében, 129/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 137. § (7) és (8a) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

3. 97. § (1) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

4. 137. § (11) bekezdésében a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg,

5. 143. § (1) bekezdésében a "megyei intézményfenntartó központ vagy más fenntartó" szövegrész helyébe a "fenntartó" szöveg,

6. 143. § (5) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

7. 147. § (3a) bekezdésében a "megyéből" szövegrész helyébe a "vármegyéből" szöveg,

8. 1. számú melléklet "II. Szakellátások" cím 3. pontjában a "Megyei/fővárosi" szövegrész helyébe a "Vármegyei, fővárosi" szöveg,

9. 2. számú melléklet I. Rész "II. Szakellátások" cím 3. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

7. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

7. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 1. számú mellékletében, 3. számú mellékletében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3/A. § 17. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, a "megyén" szövegrész helyébe a "vármegyén" szöveg

lép.

8. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

8. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklet 4. pontjában a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg lép.

9. A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

9. § A kórházi felügyelő tanácsról szóló 23/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "megye/főváros" szövegrész helyébe a "vármegye, főváros" szöveg, a "megyében/fővárosban" szövegrész helyébe a "vármegyében, a fővárosban" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg, a "megyék" szövegrész helyébe a "vármegyék" szöveg

lép.

10. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása

10. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a) 3. § c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

11. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

a) 2/E. § (1) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

b) 2/E. § (2) bekezdésében a "megyével" szövegrész helyébe a "vármegyével" szöveg és a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 7. § d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

12. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

12. § A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet 10/A. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

13. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

13. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében, 39/H. § (1) bekezdés b) pontjában, 104/B. § (2) bekezdés g) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 111/A. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

14. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosítása

14. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a) 3/B. § (6) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés d) pontjában, 13. § (11) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 14. § (7)-(9) bekezdésében, 15. § (9) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés d), e), i) és k) pontjában, 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (4) bekezdés b), e) és h) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdésében a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg, a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 14. § (3) bekezdésében, 21/A. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 14. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (6) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

15. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

15. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a) 1. számú melléklet 1. pontjában a "Megye:" szövegrész helyébe a "Vármegye:" szöveg,

b) 1. számú melléklet 12. pont 6. alpontjában a "megyei/fővárosi" szövegrész helyébe a "vármegyei vagy fővárosi" szöveg

lép.

16. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

16. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 1. pontjában a "(megye)" szövegrész helyébe a "(vármegye)" szöveg lép.

17. A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet módosítása

17. § A tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 28/2000. (X. 11.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

18. A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

18. § A belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 1/A. § d) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

19. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

19. § A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a) 8. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. § (10) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 12. számú mellékletében a "megye:" szövegrész helyébe a "vármegye:" szöveg,

c) 13. számú mellékletében a "Megye:" szövegrész helyébe a "Vármegye:" szöveg

lép.

20. Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet módosítása

20. § Az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről szóló 8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 3. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

21. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet módosítása

21. § Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

22. A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet módosítása

22. § A cumik és cuclik egészségügyi követelményeiről, valamint a forgalmazás feltételeiről szóló 9/2002. (X. 17.) ESZCSM rendelet 6. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

23. A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet módosítása

23. § A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről szóló 18/2002. (XII. 28.) ESZCSM rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 12. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. melléklet II. pont c) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

24. Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosítása

24. § Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében, 1. számú mellékletében foglalt táblázat A:7-A:13 mezőjében, 3. számú mellékletében foglalt táblázat A:6 mezőjében, 3. számú mellékletében foglalt táblázat A:8-A:14 mezőjében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

25. Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

25. § Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 14. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

26. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

26. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (3) és (4) bekezdésében, 3. § (1) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében és 6. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

27. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

27. § A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet 6. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

28. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

28. § Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

a) 1. § c) pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2. mellékletében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg, a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg, a "Megyénként" szövegrész helyébe a "Vármegyénként" szöveg, a "megyeszékhelyen" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyen" szöveg, a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg, a "megyei/térségi" szövegrész helyébe a "vármegyei/térségi" szöveg

lép.

29. Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet módosítása

29. § Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról szóló 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében, 8. § (7) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 1. számú mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) 6. számú mellékletében a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg

lép.

30. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

30. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

31. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása

31. § A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

32. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

32. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet

a) 6. § (4) bekezdésében a "megyeszékhelyen" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyen" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében, 19/D. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 18. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

33. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

33. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (7) bekezdésében, 3. § g) pont gc) alpontjában, 9. számú melléklet 1. pontjában, 9. számú melléklet 6. pont b), c), e) és f) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. számú melléklet 4. pontjában a "járás/megye" szövegrész helyébe a "járás/vármegye" szöveg és a "megyei/ városi" szövegrész helyébe a "vármegyei/városi" szöveg,

c) 9. számú melléklet 5. pontjában és 6. pont g) alpontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 9. számú melléklet 6. pont f) alpontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

34. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

34. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 11/C. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 10. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

35. A 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

35. § A 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

36. Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet módosítása

36. § Az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázatban a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

37. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

37. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

a) 2/A. § (1) és (2) bekezdésében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 2/A. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 2/A. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 10. § (2a) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

38. A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet módosítása

38. § A rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről szóló 10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében, 2. számú mellékletében és 5. számú mellékletében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a "(megye)" szövegrész helyébe a "(vármegye)" szöveg,

d) 5. számú melléklet címében és 5. számú mellékletében a "MEGYEI" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYEI" szöveg

lép.

39. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosítása

39. § A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

40. A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet módosítása

40. § A közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól szóló 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

41. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

41. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

42. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

42. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 1. § n) pontjában és 8/D. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

43. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet módosítása

43. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodásával összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről szóló 32/2007. (VI. 27.) EüM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. mellékletében a "FŐVÁROSI/MEGYEI" szövegrész helyébe a "FŐVÁROSI/VÁRMEGYEI" szöveg

lép.

44. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

44. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

45. A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet módosítása

45. § A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 2. számú melléklet 1.9 pontjában foglalt táblázatban a "MEGYE" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYE" szöveg, a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg lép.

46. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

46. § A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet [a továbbiakban: 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet] 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közlekedésrendészeti és balesethelyszínelői feladatokat)

"g) a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság az M6 autópálya Fejér vármegye és Tolna vármegye közigazgatási határánál, a 86+406 kilométer szelvényben található "Dunaföldvár-centrum" csomópont Fejér megyei pályarész elhagyására szolgáló lehajtó szakaszára"

(kiterjedő illetékességgel látja el.)

47. § A 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet

a) 1. §-ában, 5. § (1) bekezdés b)-f) pontjában, 6. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés a) és c)-f) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

d) 1. melléklet 1-4. és 6-20. pontjában a "MEGYEI" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYEI" szöveg

lép.

47. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

48. § A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 2. mellékletében a "Megye:" szövegrészek helyébe a "Vármegye:" szöveg, a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg lép.

48. Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet módosítása

49. § Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

a) 28. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 14. mellékletében a "Megye:" szövegrész helyébe a "Vármegye:" szöveg

lép.

49. A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása

50. § A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

50. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet módosítása

51. § Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

a) 1. § b) pontjában, 11. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) és (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 9. § c) pontjában, 12. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 10. § (3) bekezdés g) pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

51. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

52. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. § (1a) bekezdésében a "megyében (megyékben)" szövegrész helyébe a "vármegyében vagy vármegyékben" szöveg lép.

52. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

53. § A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

a) 1. § c) pontjában, 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 1. melléklet I. és II. pontjában a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg, a "Csongrád" szövegrészek helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg

lép.

53. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

54. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 2. § 11., 15. és 16. pontjában, 26. § (3) bekezdés e) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 44. § (5) bekezdés b) pontjában, 49. § (4) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében, 57. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 58. § (1) bekezdésében, 58. § (2) bekezdés c) pontjában, 80. § (1) és (2) bekezdésében, 81. § (1) és (2) bekezdésében, 84. §-ában, 89. § (4) bekezdésében, 97/A. § (1) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében, 97/B. § (1) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében, 97/C. § (1) bekezdés a) pontjában és 99. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 56. § (2) bekezdés c) pontjában, 57. § (4) bekezdésében, 100. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

54. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

55. § A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet

a) 34. § b) pontjában, 34/A. § nyitó szövegrészében, 34/A. § g) és h) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 56. § (3) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

55. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet módosítása

56. § A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. mellékletében a "megye" szövegrészek helyébe a "vármegye" szöveg lép.

56. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

57. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 20. § (5) bekezdésében a "megyei jogállású" szövegrész helyébe a "területi jogállású" szöveg lép.

57. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

58. § A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 1. mellékletében a "Megyei" szövegrészek helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

58. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

59. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet [a továbbiakban: 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet] 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bíráló bizottság vármegyénként egy, a fővárosban három tolmácsszolgálat támogatására vonatkozóan tehet javaslatot. A vármegyei tolmácsszolgálatok ellátási területe az adott vármegyére, a fővárosi tolmácsszolgálatok ellátási területe a fővárosra terjed ki."

60. § A 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 2. pontjában, 3. § (1) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg és a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

59. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

61. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a) 1. § b) pontjában, 68. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 35. § (2) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

c) 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:3-C:21 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

60. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet módosítása

62. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdés a) pontjában a "Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság, és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok" szövegrész helyébe a "fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok" szöveg

lép.

63. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek sugárvédelmi ellenőrző rendszerének működési szabályairól szóló 7/2012. (III. 7.) BM rendelet 4. § b) pontjában a "- Nemzeti Népegészségügyi Központban működő -" szövegrész.

61. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

64. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:9-C:27 mezőjében, 5. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:6-C:24 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg lép.

62. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

65. § A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a) 1. § e) pontjában, 128. § (8) bekezdés c) pontjában, 147. § (1) bekezdésében, 152/B. § c) pontjában, 184. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában, 184. § (1) bekezdés f) és i) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 155. § (1a) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 176. § (7) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

63. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

66. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklet 23.3.5.3. pontjában foglalt táblázat

a) A:6 mezőjében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) A:11 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

64. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

67. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a) 8. § (2) bekezdés b) pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

b) 34. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 33. melléklet 1. pontjában a "megyehatárok" szövegrész helyébe a "vármegyehatárok" szöveg

lép.

65. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.) BM rendelet módosítása

68. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.) BM rendelet 8. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

66. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása

69. § A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet 8. § c) pontjában és 27. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

67. A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

70. § A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

68. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása

71. § A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a) 1. § 4. pontjában a "megyénként" szövegrész helyébe a "vármegyénként" szöveg,

b) 1. § 6. és 9. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdés a) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 5. melléklet címében, 6. melléklet 1. pontjában és 7. melléklet címében a "megyében" szövegrész helyébe a "vármegyében" szöveg,

c) 1. § 9. és 13. pontjában, 2. § h) pontjában, 10. § (2) bekezdés b) pontjában, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (2) bekezdés g) pontjában, 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (2) bekezdésében, a 44/B. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

d) 10. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 16. § (1) bekezdésében, 17. § (7) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

e) 10. § (2) bekezdés a) pontjában, 44/B. § (3) és (4) bekezdésében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg,

f) 10. § (3) bekezdésében a "megyére" szövegrész helyébe a "vármegyére" szöveg,

g) 7. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében a "Megyenév" szövegrész helyébe a "Vármegyenév" szöveg

lép.

69. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

72. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

a) 25. § (5) bekezdés a)-c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 6. melléklet 1. pontjában a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

70. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

73. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 24. pontjában a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

71. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

74. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bd) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

72. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

75. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében, 8/A. § nyitó szövegrészében és c) pontjában, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg

lép.

73. A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

76. § A fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a) 4. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 8. mellékletében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei"szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 10. § (6) és (8) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 8. mellékletében a "megye" szövegrész helyébe a "vármegye" szöveg

lép.

74. Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet módosítása

77. § Az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól szóló 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet 6. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

75. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosítása

78. § A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

76. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

79. § Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 2. § (4) és (11) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 2. § (3) bekezdés c) pontjában, 2. § (10) bekezdésében, 2. melléklet 2.4. pontjában, 2. melléklet 2.5.5. pontjában, 2. melléklet 3.3. pontjában, 2. melléklet 3.4.3. pontjában, 2. melléklet 7.2. pontjában, 2. melléklet 7.3.10. pontjában, 2. melléklet 8.2.4. pontjában, 2. melléklet 9.2.2. pontjában, 2. melléklet 12.1.4. pontjában, 2. melléklet 13.1. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

77. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

80. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 12. § (3) bekezdésében, 3. melléklet 2.1.2.8. pontjában, 6. melléklet 2.3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

78. A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosítása

81. § A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdésében, 2. § (3) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 1. melléklet 1.3. pontjában, 4. mellékletében foglalt táblázat A:2 és B:2 mezőjében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

79. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

82. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában, 11. melléklet I. fejezet 2. pont a) alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

c) 2. melléklet VIII. cím 3. pontjában a "megyeszékhely" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhely" szöveg,

d) 5. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a "megyeszékhelyi" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyi" szöveg,

e) 11. melléklet II. fejezet 1. pont d) alpontjában a "Megyei/Fővárosi" szövegrész helyébe a "Vármegyei/Fővárosi" szöveg

lép.

80. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

83. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "területi" szöveg lép.

81. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

84. § A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

82. A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról szóló 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

85. § A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról szóló 22/2016. (VI. 15.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C oszlopában a "Megye" szövegrész helyébe a "Vármegye" szöveg lép.

83. A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet módosítása

86. § A népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról szóló 49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. §-ában és 8. § (9) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

84. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet módosítása

87. § Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) pontjában és 9. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

85. Az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló 39/2019. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

88. § Az idegenrendészeti szerv által fenntartott, a menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló intézményre, a befogadó állomásra és a közösségi szállásra, valamint a rendőrség által fenntartott, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására szolgáló őrzött szállásra vonatkozó közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi ellenőrzésekről, valamint az egészségügyi államigazgatási szervvel való együttműködés rendjéről szóló 39/2019. (XI. 15.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

86. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosítása

89. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

87. Az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet módosítása

90. § Az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII. 17.) BM rendelet 1. § c) pontjában, 6. § nyitó szövegrészében és 14. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

88. A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

91. § A Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól szóló 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet] 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

92. § Hatályát veszti a 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei" szövegrész.

89. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

93. § A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 2-20. pontjában a "MEGYE" szövegrész helyébe a "VÁRMEGYE" szöveg lép.

90. A szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

94. § A szerződéses határvadászokról szóló 19/2022. (VII. 15.) BM rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

91. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

95. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya vonatkozásában a hivatásos pótlék értékének meghatározásáról szóló 20/2022. (VII. 15.) BM rendelet

a) 2. melléklet VIII. fejezet 3. pontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg, a "megyeszékhelyi" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyi", a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

b) 6. melléklet I. fejezet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a "megyeszékhelyi" szövegrész helyébe a "vármegyeszékhelyi" szöveg

lép.

92. A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet módosítása

96. § A szerződéses határvadászok képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 23/2022. (VII. 29.) BM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg lép.

93. Záró rendelkezések

97. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Tartalomjegyzék