Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

az 1. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 44. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. § (7) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 17. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 19. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c), d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés d) és p) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 42. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), f) h) és i) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 44. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 45. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 46. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 48. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 51. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 52. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 53. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 54. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 55. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 56. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 57. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 58. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 59. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontja alapján,

a 60. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 61. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 62. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 63. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 64. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), n) r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. § tekintetében a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 87. § a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésében a "földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal (a továbbiakban: földhivatal)" szöveg lép.

2. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám felett tanítási óra, foglalkozás megtartása a teljes munkaidőn belül akkor rendelhető el, ha az elrendelt órák száma a napi két és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha)

"b) a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve továbbá, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltsége munkaközvetítése sikertelen maradt, valamint a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének megkeresése sem vezetett eredményre,"

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében a "gyámhivatalt" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalt" szöveg lép.

4. A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § A földrendező és a földkiadó bizottságok működési kiadásainak a helyi önkormányzatok részére történő megtérítése mértékéről és módjáról szóló 79/1994. (V. 19.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szöveg,

b) 5. § felvezető szövegében, b) és c) pontjában az "az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatóság" szöveg,

c) 5. § a) pontjában az "MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatóság" szöveg,

d) 5. § b) pontjában az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "A földművelésügyi igazgatóság" szöveg

lép.

5. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés c) pontjában az "az ÁNTSZ városi intézetét" szövegrész helyébe az "a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdés d) pontjában az "az ÁNTSZ városi intézetének" szövegrész helyébe az "a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetének" szöveg

lép.

6. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 134. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyámhivatal illetékességi területén működő hivatásos gondnoka fővárosi és megyei kormányhivatal szociális-és gyámhivatalával kormányzati szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy."

(2) Az R1.

a) 46. § (6) bekezdés f) pontjában és 110. § (1) bekezdés i) pontjában a "jegyző" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 102. § (1) bekezdés i) pontjában a "jegyzőtől" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg,

c) 102. § (5) bekezdésében a "jegyzővel" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg

lép.

7. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

7. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg lép.

8. A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) gyámhivatala" szöveg lép.

9. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

9. § A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

10. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosítása

10. § A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklet C) rész 2. pont 2.1. alpontjában az "MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága" szöveg lép.

11. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

11. § Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

a) 2. § e) pontjában az "a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szöveg,

b) 2. § e) pontjában az "a kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szöveg,

c) 2. § i) és j) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság, valamint a kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szöveg

lép.

12. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

12. § A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében a "körzeti földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal" szöveg lép.

13. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A földművelésügyi igazgatóság az ipari mákot termesztők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségeinek betartását a virágzástól a betakarításig terjedő időszakban évente legalább egyszer ellenőrzi."

(2) A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 1. § c), i) és j) pontjában, 2. §-ában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében az "az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "a NÉBIH" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak a termőterület szerint illetékes területi szervével (a továbbiakban: MgSzH területi szerve)" szövegrész helyébe az "a termőterület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságával (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés g) pontjában az "az MgSzH területi szervének" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatóságnak" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 12. §-ában az "az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatóság" szöveg,

f) 6. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében az "az MgSzH területi szervét" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatóságot" szöveg,

g) 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében az "Az MgSzH területi szerve" szövegrész helyébe az "A földművelésügyi igazgatóság" szöveg,

h) 7. § (1) bekezdésében az "a falugazdászi hálózat" szövegrész helyébe az "a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal" szöveg,

i) 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében az "az MgSzH Központon" szövegrész helyébe az "a NÉBIH-en" szöveg,

j) 10. § (2) bekezdésében az "az MgSzH területi szervével" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatósággal" szöveg,

k) 12. §-ában az "Az MgSzH Központ" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg, az "az MgSzH területi szervei" szövegrész helyébe az "a földművelésügyi igazgatóságok" szöveg

lép.

14. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

14. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

15. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. § Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 3. számú melléklet II.2. pont b) alpontjában a "területi főépítészi iroda" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi hivatalának állami főépítésze" szöveg,

b) 3. számú melléklet II.2. pont f) alpontjában a "körzeti földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Kerületek Földhivatala), több körzeti" szövegrész helyébe a "járási földhivatalban, több járási" szöveg

lép.

16. Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg,

b) 10/A. §-ában a "megyei, fővárosi szociális és gyámhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatal" szöveg

lép.

17. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

17. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "körzeti földhivatalhoz, illetve a Fővárosi Kerületek Földhivatalához (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal)" szövegrész helyébe a "járási földhivatalhoz" szöveg,

b) 1. § (4) és (6) bekezdésében, 2. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1)-(2) bekezdésében, 5. § (1), (4)-(5) és (7) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg

lép.

18. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal" szöveg lép.

19. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

19. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklet 6. sorában a "körzeti földhivatal, több körzeti" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, több járási" szöveg lép.

20. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 15. § (3) bekezdés b) pontjában az "annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ)" szövegrész helyébe az "a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség, a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi kirendeltség a továbbiakban együtt: munkaügyi központ)" szöveg,

b) 3. számú melléklet 3.1.2. pont a) alpontjában a "munkaügyi központnak vagy kirendeltségének" szövegrész helyébe a "megyei munkaügyi központnak vagy a munkaügyi kirendeltségnek" szöveg,

c) 3. számú melléklet 5.3.3. pont c) alpontjában a "munkaügyi központtal, annak kirendeltségével" szövegrész helyébe a "megyei munkaügyi központtal, a munkaügyi kirendeltséggel" szöveg,

d) 3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontjában a "munkaügyi központtal, illetve annak kirendeltségével" szövegrész helyébe a "megyei munkaügyi központtal, a munkaügyi kirendeltséggel" szöveg,

e) 3. számú melléklet 5.3.4. pont első francia bekezdésében a "munkaügyi központnak (kirendeltségének)" szövegrész helyébe a "munkaügyi központnak, illetve a munkaügyi kirendeltségnek" szöveg,

f) 9. számú melléklet II. pont b) pontjában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg

lép.

21. A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Bátaapátiban létesülő kis és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló projektjéhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási hivatalának járási" szöveg lép.

22. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

22. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat - jegyzőjét" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés aa) pontjában a "fővárosi főjegyző" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatala" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "illetékes települési - a fővárosban a kerületi - önkormányzat jegyzője, összeférhetetlenség esetén az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség által kérelemre kijelölt települési (kerületi) önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe az "illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, összeférhetetlenség esetén az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelőség által kérelemre kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg,

d) 8/B. § (2) bekezdés e) pontjában, 8/B. § (5) bekezdés a) pontjában a "kistérségi népegészségügyi intézetét" szövegrész helyébe a "járási népegészségügyi intézetét" szöveg,

e) 3. melléklet C:3 mezőjében a "körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala" szöveg,

f) 4. melléklet 6. sor 3. oszlopában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve" szöveg,

g) 5. melléklet 4. sor 3. oszlopában a "kistérségi (fővárosi kerületi) intézete" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete" szöveg,

h) 5. melléklet 4. sor 4. oszlopában a "szervének kistérségi (fővárosi kerületi) intézete" szövegrész helyébe a "szerve" szöveg

lép.

23. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Központját" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi szervét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt" szöveg,

b) 3. melléklet C:4 mezőjében a "körzeti földhivatal, több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a Fővárosi Kormányhivatal Földhivatala" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, több járási földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei (fővárosi) kormányhivatal földhivatala" szöveg,

c) 3. melléklet C:7 mezőjében a "Fővárosi főjegyző" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg

lép.

24. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § a) pont aa) alpontjában a "körzetközponti jegyzők" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

25. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földhivatali szervezet-rendszer

a) megyei földhivatalokból, Budapesten a Fővárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),

b) járási földhivatalokból, Budapesten a Budapesti 1. Számú Földhivatalból és a Budapesti 2. Számú Földhivatalból (a továbbiakban együtt: járási földhivatalok), továbbá földhivatali kirendeltségekből,

c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetből (a továbbiakban: FÖMI)

áll.

(3) A FÖMI központi hivatal, amelyet az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, valamint a földügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányít."

(2) Az R2. 2. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, a 8. §-t megelőző címben, a 8. § (1)-(2) bekezdésében, a 9. § (1)-(2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 12. § (4) bekezdésében, a 14. §-ban, a 15. § (1) bekezdésében, a 16. §-ban, a 18. § (1) bekezdésében a "körzeti" szövegrészek helyébe a "járási" szöveg lép.

(3) Az R2. 3. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megyei földhivatal illetékességi területe kiterjed a megye területére, a Fővárosi Földhivatal illetékessége pedig a főváros területére. A járási földhivatalok illetékességi területét, valamint a kirendeltségek működési területét külön jogszabály határozza meg.

(3) A járási földhivatal a külön jogszabályban meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerve. A járási földhivatal nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban a járási földhivatal vezetője vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézője jár el. A megyei földhivatal vezetője vagy más kormánytisztviselője a járási földhivatal vezetőjét vagy kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintézőjét az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja."

(4) Az R2. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több járási földhivatal illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozik, a döntés meghozatalára az a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelynek illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Ha több - különböző járási földhivatal illetékességi területén fekvő - ingatlanra kérik a jelzálogjog bejegyzését, az a járási földhivatal rendelkezik illetékességgel, amelyhez az eredeti okiratokat benyújtották."

(5) Az R2. 8/A. §-ában az "ingatlanügyi hatóság" szövegrész helyébe a "járási földhivatal" szöveg lép.

(6) Az R2. kiegészül a következő 22. §-sal:

"22. § (1) Ahol jogszabály körzeti földhivatalt említ, azon a járási (a fővárosban a Budapesti 1. Számú, illetve Budapesti 2. Számú) földhivatalt kell érteni.

(2) Ahol jogszabály járási földhivatalt említ, azon érteni kell a Budapesti 1. Számú Földhivatalt és a Budapesti 2. számú Földhivatalt is."

26. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

26. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 32/E. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában a "fővárosi főjegyzőt" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg,

b) 4. számú melléklet 6. sorában a "körzeti földhivatal, több körzeti" szövegrész helyébe a "járási földhivatal, több járási" szöveg

lép.

27. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

27. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 1. táblázat B:2 mezőjében a "Munkaügyi központok kirendeltségei" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségei" szöveg,

b) 2. számú melléklet 1. táblázat B:22 mezőjében a "Kistérségi" szövegrész helyébe "Járási" szöveg, az E:22 mezőjében a "kistérség" szövegrész helyébe "járás" szöveg,

c) 2. számú melléklet 1. táblázat E:47, E:48 és E:89 mezőjében a "kistérség" szövegrész helyébe "járás" szöveg,

d) 2. számú melléklet 1. táblázat A:97-A:100 mezőjében, A:108-A:112 mezőjében, valamint 2. számú melléklet 2. táblázat B:32 mezőjében a "NEFMI" szövegrész helyébe az "EMMI" szöveg,

e) 2. számú melléklet 2. táblázat A:32 mezőjében a "Nemzeti Erőforrás Minisztérium" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

f) 2. számú melléklet 2. táblázat A:43 mezőjében az "Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg

lép.

28. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. sorában és a 2. számú melléklet 1-3. táblázatában a "Budapest Főváros Önkormányzatának főjegyzője" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg lép.

29. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

29. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 50. §-ában a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt" szöveg lép.

30. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

30. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 70. § c) pontjában a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szöveg,

b) 72. § (3) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében, 162. § (3) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalt" szöveg,

c) 166. § (5) bekezdésében a "gyámhatóságnak" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalnak" szöveg,

d) 167. § (5) bekezdésében a "gyámhatóság" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatal" szöveg

lép.

31. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

31. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet

a) 62. § (9) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szöveg,

b) 63. § (1) bekezdésében az "az egészségügyi államigazgatási szerv kistérségi tisztifőorvosát" szövegrész helyébe az "a járási tisztifőorvost" szöveg,

c) 67. §-ában a "gyámhatóságnak" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalnak" szöveg,

d) 76. § (2)-(3) bekezdésében a "gyámhatóságot" szövegrész helyébe a "járási gyámhivatalt" szöveg

lép.

32. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

32. § A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

33. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

33. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

34. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

34. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában a "fővárosi főjegyző" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg lép.

35. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

35. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

36. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

36. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

37. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6-8. pontjában és a 2. számú melléklet 10. a) pontjában a "Kecskeméti Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

38. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet D:6, D:7, D:8 mezőjében és 2. számú melléklet táblázatának 10. pont a) alpontjában a "Marcali Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

39. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

39. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pont második b) sorában a "Fővárosi Főjegyző" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg lép.

40. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

40. § A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében a "körzetközponti jegyzővel" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg lép.

41. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

41. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet C:6 mezőjében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

42. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az "a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak (a továbbiakban: kerületi hivatal)" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságnak (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság)" szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az "a kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság" szöveg,

c) 9. § (2) bekezdés d) pontjában az "a kerületi hivatallal" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatósággal" szöveg,

d) 27. § (4) bekezdésében a "körzetközponti jegyzővel" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatallal" szöveg

lép.

43. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

43. § A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet D:8-D:11 mezőjében, 2. melléklet B:15 mezőjében a "Tatai Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

44. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

44. § Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet D:8-D:11 mezőjében, 2. melléklet B:15 mezőjében a "Püspökladányi Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

45. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.(VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a "körzetközponti feladatokat ellátó települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

b) 40. § (5a) bekezdés f) pontjában a "kirendeltségeik" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalok munkaügyi kirendeltségei" szöveg

lép.

46. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

46. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. sorában, 6. melléklet 3. pont második b) sorában és a 7. melléklet 2. pont b) sorában a "fővárosi főjegyző" szövegrész helyébe az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szöveg lép.

47. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

47. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

48. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

49. A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A Nemzeti Államigazgatási Központról szóló 330/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdésében a "jogi igazgató" szövegrész helyébe a "koordinációs igazgató" szöveg lép. (2) Az R3. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Koordinációs igazgatónak az a személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik."

(3) Az R3. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A NÁK igazgatói minisztériumi főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők, illetményüket a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, hogy az az illetményalap huszonnégyszeresét nem haladhatja meg."

(4) Az R3. 9. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A NÁK)

"e) egyedi ügyekben jogi, szakmai tanáccsal segíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok tevékenységét,"

50. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

50. § Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 8-11. pontjában és a 2. melléklet 10. a) pontjában a "Győri Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg,

b) 1. melléklet 12. és 15. pontjában és a 2. melléklet 10. b)-c) és 15. pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

51. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

51. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "kistérségi" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatala járási" szöveg lép.

52. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

52. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet D:4 mezőjében a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi, Kisteleki, Mórahalomi Kistérségi Népegészségügyi Intézete" szövegrész helyébe a "Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának Járási Népegészségügyi Intézete" szöveg,

b) 1. melléklet D:8-D:11 mezőjében, 2. melléklet B:10/a mezőjében a "Szegedi Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg,

c) 2. melléklet C:10/b, C:10/c és C:15 mezőjében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

53. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

53. § A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 8. pontjában a "Dabasi Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg,

b) 2. melléklet 5. pont a) alpontjában a "Dabasi Körzeti Földhivatala" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg

lép.

54. A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

54. § A magyar-szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet D:6 mezőjében, 2. melléklet 1. táblázat C:6 és C:7 mezőjében, 2. táblázat C:8 és C:9 mezőjében, 4. táblázat C:2 és C:3 mezőjében, 5. táblázat C:2 mezőjében, 8. táblázat C:2 mezőjében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

b) 1. melléklet C:7 mezőjében és 2. melléklet 1. táblázat B:8 mezőjében a "körzeti földhivatal" szövegrész helyébe a "járási földhivatal" szöveg

lép.

55. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

55. § A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5. pontjában a "Hatvani Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

56. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

56. § A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének 9. pontjában és a 2. melléklet 12. a) pontjában a "Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapesti 1. számú Földhivatal" szöveg lép.

57. A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

57. § A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában a "Budapest 2. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest 2. számú Földhivatal" szöveg lép.

58. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

58. § A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában a "Budapest 1. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest 1. számú Földhivatal" szöveg lép.

59. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya]

"b) a kormányablak ügyintézői képzésre jelentkező közigazgatási szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, valamint a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő személyekre (a továbbiakban együtt: jelentkező),"

(2) Az R4. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A képzésben az vehet részt:

a) aki megfelel a jelentkezési feltételeknek,

b) akinek jelentkezése határidőben beérkezett, továbbá formailag és tartalmilag is megfelel a közzétett jelentkezési felhívásnak,

c) aki a kiválasztási bizottság döntése alapján a kiválasztási eljárásban megfelelt.

(2) Közszolgálati tisztviselő az (1) bekezdésben foglaltakon túl csak akkor vehet részt a képzésben, ha vállalja, hogy továbbképzési megállapodást köt a képzésre."

(3) Az R4.

a) 2. § 1. pontjában a "Nemzeti Közigazgatási Intézet" szövegrész helyébe az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szöveg,

b) 3. § nyitó szövegrészében a "kormányablak ügyintézői feladatot ellátó közszolgálati tisztviselők" szövegrész helyébe a "jelentkezők" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a "jelentkező közszolgálati tisztviselőnél" szövegrész helyébe a "jelentkezőnél" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében az "5. §" szövegrész helyébe az "5. § (1) bekezdés" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében a "beküldő közszolgálati tisztviselőket" szövegrész helyébe a "beküldőket" szöveg,

f) 6. § (3)-(6) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselők" szövegrész helyébe a "jelentkezők" szöveg,

g) 6. § (4) bekezdésében a "jelentkezést benyújtó közszolgálati tisztviselőket" szövegrész helyébe a "jelentkezőket" szöveg,

h) 6. § (6) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselő" szövegrész helyébe a "jelentkező" szöveg,

i) 7. § (2) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselőt" szövegrész helyébe a "jelentkezőt" szöveg,

j) 7. § (3) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselőkkel" szövegrész helyébe a "jelentkezőkkel" szöveg,

k) 7. § (5) bekezdés b) pontjában az "aki a jelentkező közszolgálati tisztviselővel" szövegrész helyébe az "olyan személy, aki a jelentkezővel" szöveg,

l) 7. § (5) bekezdés c) pontjában az "akitől" szövegrész helyébe az "olyan személy, akitől" szöveg,

m) 8. § (1) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselő" szövegrészek helyébe a "jelentkező" szöveg,

n) 8. § (2) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselőkről" szövegrészek helyébe a "jelentkezőkről" szöveg,

o) 10. § (1) bekezdésében az "a személyügyi központ" szövegrész helyébe az "az NKE" szöveg,

p) 10. § (2) bekezdés b) pontjában a "feltéve, hogy az álláshely megfelel a Kttv. 48. § (3) bekezdésében foglaltaknak" szövegrész helyébe a "feltéve, hogy az új munkahely és a lakóhely között-tömegközlekedési eszközzel - történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, tíz éven aluli gyermeket nevelő személynél a másfél órát nem haladja meg" szöveg,

q) 10. § (2) bekezdés e) pontjában az "a személyügyi központnak" szövegrész helyébe az "az NKE részére" szöveg,

r) 10. § (3) bekezdésében az "a személyügyi központ" szövegrész helyébe az "az NKE" szöveg

lép.

60. A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

60. § A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában a "Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapesti 2. számú Földhivatal" szöveg lép.

61. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

61. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában és a 2. melléklet 10. a) pontjában a "Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapesti 1. számú Földhivatal" szöveg lép.

62. A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet módosítása

62. § A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontjában a "Debreceni Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes járási földhivatal" szöveg lép.

63. Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

63. § Az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 1. melléklet D:8 mezőjében és a 2. melléklet B:10 mezőjében a "Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapesti 1. számú Földhivatal" szöveg lép.

64. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 9. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[(16) Az R4.]

"9. 84. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 85. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 86. § (1) bekezdésében, 88. § (2) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdés bevezető szövegében és d) pontjában, (4) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében, 91/A. § (1), (2), (4) és (7) bekezdésében, 91/B. § (5) és (6) bekezdésében, 91/C. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 91/D. § (1), (2), (4), (5) bekezdés első és második mondatában, (8), (9) és (10) bekezdésében, 170. § (5) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "gyámhivatal" szöveg,"

(2) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 15. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[(16) Az R4]

"15. 84. § (4) bekezdésében a "jegyzőtől" szövegrész helyébe a "gyámhivataltól" szöveg,"

(3) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § (16) bekezdés 17. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[(16) Az R4]

"17. 88. § (1) bekezdés második mondatában, 90. § (2) bekezdésében, 91/D. § (5) bekezdésében a "jegyzővel" szövegrész helyébe a "gyámhivatallal" szöveg,"

(4) A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(6) Az R11. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét,

b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

(2) A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a Szentendrei Járási Gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

a) dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról,

b) felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,

c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről,

d) dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról,

e) pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt,

f) kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól."

65. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 7. § (3) bekezdés c) pontjában a "gyámhivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal (a továbbiakban: járási gyámhivatal)" szöveg,

b) 11. § d) pontjában a "városi gyámhivatal" szövegrész helyébe a járási gyámhivatal" szöveg

lép.

66. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(3) Amennyiben kormányrendelet vagy miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik, a járási szakigazgatási szerv illetékessége megegyezik a járási hivatal illetékességével."

(2) Az R5.

a) 2. melléklet IV. pont 3. alpontjában az "Átadó helyébe az Átadó" szövegrész helyébe az "Átadó helyébe az Átvevő" szöveg,

b) 2. melléklet IV. pont 3. alpontjában az "Átadó három napon belül köteles írásban közölni Átadóval" szövegrész helyébe az "Átadó három napon belül köteles írásban közölni az Átvevővel" szöveg,

c) 2. melléklethez tartozó 5. számú mellékletben az "Ebből: szakmai létszám:..................fő, funkcionális létszám: .................. fő" szövegrész helyébe az "Ebből: szakmai létszám: .................. fő, funkcionális létszám: ..................fő, üres státusz:................fő" szöveg,

d) 2. melléklethez tartozó 5/1. számú mellékletben a "köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló" szövegrész helyébe a "köztisztviselő, munkavállaló" szöveg

lép.

67. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet D:9 mezőjében és 2. melléklet B:10 mezőjében a "Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal" szövegrész helyébe a "Budapesti 1. számú Földhivatal" szöveg,

b) 1. melléklet E:10 mezőjében és 2. melléklet C:11 és C:15 mezőjében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

68. Záró rendelkezések

68. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-3. §-a, 5-9. §-a, 11-12. §-a, 13. § (2) bekezdés h) pontja, 14-15. §-a, 16. § a) pontja, 17-21. §-a, 22. § a)-e) és g) pontja, 23. § b)-c) pontja, 24-26. §-a, 27. § a)-c) pontja, 28-48. §-a, 50. § a) pontja, 51. §-a, 52. § a) és b) pontja, 53. §-a, 54. § b) pontja, 55-58. §-a, 60-63. §-a, 65. §-a, 67. § a) pontja, 69. § b)-d) pontja, valamint 1. és 2. melléklete 2013. január 1-jén lép hatályba.

69. § Hatályát veszti

a) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 41. § (9) bekezdése,

b) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 42. § (1) és (3) bekezdésében, 44. §-ában, 50. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében a "körzeti" szövegrészek,

c) a Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet,

d) az R2. 3. § (4) bekezdése és 1. melléklete,

e) a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet,

f) az R3. 2. § (3)-(4) bekezdése,

g) az R4.1. §a) pontjában az "(a továbbiakban: közigazgatási szervek)" szövegrész, a 7. § (5) bekezdés a) pontjában és 9. § (1) bekezdésében a "közszolgálati tisztviselő" szövegrész.

70. § Nem lép hatályba a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 26. § a) és b) pontja, 37. §-a, 50. § g) pontja és a 61. § a) és b) pontja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetek székhelye, illetékességi területe

AB
1.BARANYA MEGYE
2.Komlói Járási Népegészségügyi Intézet
3.Székhely:Komló
4.Illetékességi terület:Hegyháti Járás
5.Komlói Járás
6.Pécsváradi Járás
7.Mohácsi Járási Népegészségügyi Intézet
8.Székhely:Mohács
9.Illetékességi terület:Bólyi Járás
10.Mohácsi Járás
AB
11.Pécsi Járási Népegészségügyi Intézet
12.Székhely:Pécs
13.Illetékességi terület:Pécsi Járás
14.Siklósi Járási Népegészségügyi Intézet
15.Székhely:Siklós
16.Illetékességi terület:Siklósi Járás
17.Sellyei Járás
18.Szigetvári Járási Népegészségügyi Intézet
19.Székhely:Szigetvár
20.Illetékességi terület:Szigetvári Járás
21.Szentlőrinci Járás
22.BÁCS-KISKUN MEGYE
23.Bajai Járási Népegészségügyi Intézet
24.Székhely:Baja
25.Illetékességi terület:Bajai Járás
26.Bácsalmási Járás
27.Kalocsai Járási Népegészségügyi Intézet
28.Székhely:Kalocsa
29.Illetékességi terület:Kalocsai Járás
30.Kiskőrösi Járás
31.Kecskeméti Járási Népegészségügyi Intézet
32.Székhely:Kecskemét
33.Illetékességi terület:Kecskeméti Járás
34.Kunszentmiklósi Járás
35.Tiszakécskei Járás
36.Kiskunhalasi Járási Népegészségügyi Intézet
37.Székhely:Kiskunhalas
38.Illetékességi terület:Kiskunhalasi Járás
39.Jánoshalmai Járás
40.Kiskunfélegyházi Járás
41.Kiskunmajsai Járás
42.BÉKÉS MEGYE
43.Békéscsabai Járási Népegészségügyi Intézet
44.Székhely:Békéscsaba
45.Illetékességi terület:Békéscsabai Járás
46.Békési Járás
47.Gyomaendrődi Járás
48.Szarvasi Járás
49.Gyulai Járási Népegészségügyi Intézet
50.Székhely:Gyula
51.Illetékességi terület:Gyulai Járás
52.Sarkadi Járás
53.Szeghalomi Járás
54.Orosházi Járási Népegészségügyi Intézet
55.Székhely:Orosháza
56.Illetékességi terület:Orosházi Járás
57.Mezőkovácsházai Járás
58.BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
59.Edelényi Járási Népegészségügyi Intézet
60.Székhely:Edelény
61.Illetékességi terület:Edelényi Járás
62.Kazincbarcikai Járás
AB
63.Ózdi Járás
64.Putnoki Járás
65.Encsi Járási Népegészségügyi Intézet
66.Székhely:Encs
67.Illetékességi terület:Encsi Járás
68.Gönci Járás
69.Szikszói Járás
70.Miskolci Járási Népegészségügyi Intézet
71.Székhely:Miskolc
72.Illetékességi terület:Miskolci Járás
73.Tiszaújvárosi Népegészségügyi Intézet
74.Székhely:Tiszaújváros
75.Illetékességi terület:Tiszaújvárosi Járás
76.Mezőcsáti Járás
77.Mezőkövesdi Járás
78.Szerencsi Járási Népegészségügyi Intézet
79.Székhely:Szerencs
80.Illetékességi terület:Cigándi Járás
81.Szerencsi Járás
82.Sárospataki Járás
83.Sátoraljaújhelyi Járás
84.Tokaji Járás
85.BUDAPEST
86.Budapest II. Kerületi Népegészségügyi Intézet
87.Székhely:Budapest II. Kerület
88.Illetékességi terület:I. Kerület
89.II. Kerület
90.III. Kerület
91.Budapest V. Kerületi Népegészségügyi Intézet
92.Székhely:Budapest V. Kerület
93.Illetékességi terület:IV. Kerület
94.V. Kerület
95.XIII. Kerület
96.Budapest VI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
97.Székhely:Budapest VI. Kerület
98.Illetékességi terület:VI. Kerület
99.VII. Kerület
100.VIII. Kerület
101.IX. Kerület
102.Budapest X. Kerületi Népegészségügyi Intézet
103.Székhely:Budapest X. Kerület
104.Illetékességi terület:X. Kerület
105.XVII. Kerület
106.XVIII. Kerület
107.Budapest XI. Kerületi Népegészségügyi Intézet
108.Székhely:Budapest XI. Kerület
109.Illetékességi terület:XI. Kerület
110.XII. Kerület
111.XXII. Kerület
AB
112.Budapest XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézet
113.Székhely:Budapest XIV. Kerület
114.Illetékességi terület:XIV. Kerület
115.XV. Kerület
116.XVI. Kerület
117.Budapest XX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
118.Székhely:Budapest XX. Kerület
119.Illetékességi terület:XIX. Kerület
120.XX. Kerület
121.XXI. Kerület
122.XXIII. Kerület
123.CSONGRÁD MEGYE
124.Hódmezővásárhelyi Járási Népegészségügyi Intézet
125.Székhely:Hódmezővásárhely
126.Illetékességi terület:Hódmezővásárhelyi Járás
127.Makói Járás
128.Szegedi Népegészségügyi Intézet
129.Székhely:Szeged
130.Illetékességi terület:Szegedi Járás
131.Kisteleki Járás
132.Mórahalomi Járás
133.Szentesi Járási Népegészségügyi Intézet
134.Székhely:Szentes
135.Illetékességi terület:Szentesi Járás
136.Csongrádi Járás
137.FEJÉR MEGYE
138.Dunaújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet
139.Székhely:Dunaújváros
140.Illetékességi terület:Dunaújvárosi Járás
141.Martonvásári Járás
142.Sárbogárdi Járás
143.Móri Járási Népegészségügyi Intézet
144.Székhely:Mór
145.Illetékességi terület:Móri Járás
146.Bicskei Járás
147.Székesfehérvári Járási Népegészségügyi Intézet
148.Székhely:Székesfehérvár
149.Illetékességi terület:Székesfehérvári Járás
150.Enyingi Járás
151.Gárdonyi Járás
152.Polgárdi Járás
153.GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
154.Csornai Járási Népegészségügyi Intézet
155.Székhely:Csorna
156.Illetékességi terület:Csornai Járás
157.Kapuvári Járás
158.Győri Járási Népegészségügyi Intézet
159.Székhely:Győr
160.Illetékességi terület:Győri Járás
161.Pannonhalmi Járás
162.Téti Járás
AB
163.Mosonmagyaróvári Járási Népegészségügyi Intézet
164.Székhely:Mosonmagyaróvár
165.Illetékességi terület:Mosonmagyaróvári Járás
166.Soproni Járási Népegészségügyi Intézet
167.Székhely:Sopron
168.Illetékességi terület:Soproni Járás
169.HAJDÚ-BIHAR MEGYE
170.Balmazújvárosi Járási Népegészségügyi Intézet
171.Székhely:Balmazújváros
172.Illetékességi terület:Balmazújvárosi Járás
173.Derecskei Járás
174.Hajdúhadházi Járás
175.Nyíradonyi Járás
176.Debreceni Járási Népegészségügyi Intézet
177.Székhely:Debrecen
178.Illetékességi terület:Debreceni Járás
179.Hajdúböszörményi Járási Népegészségügyi Intézet
180.Székhely:Hajdúböszörmény
181.Illetékességi terület:Hajdúböszörményi Járás
182.Hajdúnánási Járás
183.Hajdúszoboszlói Járási Népegészségügyi Intézet
184.Székhely:Hajdúszoboszló
185.Illetékességi terület:Hajdúszoboszlói Járás
186.Püspökladányi Járás
187.Berettyóújfalui Járási Népegészségügyi Intézet
188.Székhely:Berettyóújfalu
189.Illetékességi terület:Berettyóújfalui Járás
190.HEVES MEGYE
191.Egri Járási Népegészségügyi Intézet
192.Székhely:Eger
193.Illetékességi terület:Egri Járás
194.Bélapátfalvai Járás
195.Pétervásárai Járás
196.Füzesabonyi Járási Népegészségügyi Intézet
197.Székhely:Füzesabony
198.Illetékességi terület:Füzesabonyi Járás
199.Hevesi Járás
200.Hatvani Járási Népegészségügyi Intézet
201.Székhely:Hatvan
202.Illetékességi terület:Hatvani Járás
203.Gyöngyösi Járás
204.JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
205.Jászberényi Járási Népegészségügyi Intézet
206.Székhely:Jászberény
207.Illetékességi terület:Jászberényi Járás
208.Jászapáti Járás
209.Karcagi Járási Népegészségügyi Intézet
210.Székhely:Karcag
211.Illetékességi terület:Karcagi Járás
212.Kunhegyesi Járás
213.Tiszafüredi Járás
AB
214.Mezőtúri Járási Népegészségügyi Intézet
215.Székhely:Mezőtúr
216.Illetékességi terület:Mezőtúri Járás
217.Kunszentmártoni Járás
218.Szolnoki Járási Népegészségügyi Intézet
219.Székhely:Szolnok
220.Illetékességi terület:Szolnoki Járás
221.Törökszentmiklósi Járás
222.KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
223.Esztergomi Járási Népegészségügyi Intézet
224.Székhely:Dorog
225.Illetékességi terület:Esztergomi Járás
226.Komáromi Járási Népegészségügyi Intézet
227.Székhely:Komárom
228.Illetékességi terület:Komáromi Járás
229.Kisbéri Járás
230.Tatabányai Járási Népegészségügyi Intézet
231.Székhely:Tatabánya
232.Illetékességi terület:Tatabányai Járás
233.Tatai Járás
234.Oroszlányi Járás
235.NÓGRÁD MEGYE
236.Balassagyarmati Járási Népegészségügyi Intézet
237.Székhely:Balassagyarmat
238.Illetékességi terület:Balassagyarmati Járás
239.Rétsági Járás
240.Szécsényi Járás
241.Salgótarjáni Járási Népegészségügyi Intézet
242.Székhely:Salgótarján
243.Illetékességi terület:Salgótarjáni Járás
244.Bátonyterenyei Járás
245.Pásztói Járás
246.PEST MEGYE
247.Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézet
248.Székhely:Cegléd
249.Illetékességi terület:Ceglédi Járás
250.Nagykőrösi Járás
251.Dabasi Járási Népegészségügyi Intézet
252.Székhely:Dabas
253.Illetékességi terület:Dabasi Járás
254.Gyáli Járás
255.Érdi Járási Népegészségügyi Intézet
256.Székhely:Érd
257.Illetékességi terület:Érdi Járás
258.Budakeszi Járás
259.Gödöllői Járási Népegészségügyi Intézet
260.Székhely:Gödöllő
261.Illetékességi terület:Gödöllői Járás
262.Aszódi Járás
AB
263.Monori Járási Népegészségügyi Intézet
264.Székhely:Monor
265.Illetékességi terület:Monori Járás
266.Nagykátai Járás
267.Vecsési Járás
268.Ráckevei Járási Népegészségügyi Intézet
269.Székhely:Ráckeve
270.Illetékességi terület:Ráckevei Járás
271.Szigetszentmiklósi Járás
272.Szentendrei Járási Népegészségügyi Intézet
273.Székhely:Szentendre
274.Illetékességi terület:Szentendrei Járás
275.Pilisvörösvári Járás
276.Váci Járási Népegészségügyi Intézet
277.Székhely:Vác
278.Illetékességi terület:Váci Járás
279.Szobi Járás
280.Dunakeszi Járás
281.SOMOGY MEGYE
282.Kaposvári Járási Népegészségügyi Intézet
283.Székhely:Kaposvár
284.Illetékességi terület:Kaposvári Járás
285.Nagyatádi Járási Népegészségügyi Intézet
286.Székhely:Nagyatád
287.Illetékességi terület:Nagyatádi Járás
288.Barcsi Járás
289.Csurgói Járás
290.Siófoki Járási Népegészségügyi Intézet
291.Székhely:Siófok
292.Illetékességi terület:Siófoki Járás
293.Tabi Járás
294.Marcali Járási Népegészségügyi Intézet
295.Székhely:Marcali
296.Illetékességi terület:Marcali Járás
297.Fonyódi Járás
298.SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
299.Kisvárdai Járási Népegészségügyi Intézet
300.Székhely:Kisvárda
301.Illetékességi terület:Kisvárdai Járás
302.Záhonyi Járás
303.Mátészalkai Járási Népegészségügyi Intézet
304.Székhely:Mátészalka
305.Illetékességi terület:Mátészalkai Járás
306.Csengeri Járás
307.Fehérgyarmati Járás
308.Nyírbátori Járás
309.Nyíregyházi Járási Népegészségügyi Intézet
310.Székhely:Nyíregyháza
311.Illetékességi terület:Nyíregyházi Járás
312.Ibrányi Járás
313.Kemecsei Járás
314.Nagykállói Járás
AB
315.Tiszavasvári Járás
316.Vásárosnaményi Járási Népegészségügyi Intézet
317.Székhely:Vásárosnamény
318.Illetékességi terület:Vásárosnaményi Járás
319.Baktalórántházai Járás
320.TOLNA MEGYE
321.Dombóvári Járási Népegészségügyi Intézet
322.Székhely:Dombóvár
323.Illetékességi terület:Dombóvári Járás
324.Tamási Járás
325.Paksi Járási Népegészségügyi Intézet
326.Székhely:Paks
327.Illetékességi terület:Paksi Járás
328.Szekszárdi Járási Népegészségügyi Intézet
329.Székhely:Szekszárd
330.Illetékességi terület:Szekszárdi Járás
331.Bonyhádi Járás
332.Tolnai Járás
333.VAS MEGYE
334.Körmendi Járási Népegészségügyi Intézet
335.Székhely:Körmend
336.Illetékességi terület:Körmendi Járás
337.Szentgotthárdi Járás
338.Vasvári Járás
339.Szombathelyi Járási Népegészségügyi Intézet
340.Székhely:Szombathely
341.Illetékességi terület:Szombathelyi Járás
342.Kőszegi Járás
343.Sárvári Járási Népegészségügyi Intézet
344.Székhely:Sárvár
345.Illetékességi terület:Sárvári Járás
346.Celldömölki Járás
347.VESZPRÉM MEGYE
348.Ajkai Járási Népegészségügyi Intézet
349.Székhely:Ajka
350.Illetékességi terület:Ajkai Járás
351.Devecseri Járás
352.Balatonfüredi Járási Népegészségügyi Intézet
353.Székhely:Balatonfüred
354.Illetékességi terület:Balatonfüredi Járás
355.Balatonalmádi Járás
356.Tapolcai Járás
357.Sümegi Járás
358.Pápai Járási Népegészségügyi Intézet
359.Székhely:Pápa
360.Illetékességi terület:Pápai Járás
361.Veszprémi Járási Népegészségügyi Intézet
362.Székhely:Veszprém
363.Illetékességi terület:Veszprémi Járás
364.Várpalotai Járás
365.Zirci Járás
AB
366.ZALA MEGYE
367.Keszthelyi Járási Népegészségügyi Intézet
368.Székhely:Keszthely
369.Illetékességi terület:Keszthelyi Járás
370.Zalaszentgróti Járás
371.Nagykanizsai Járási Népegészségügyi Intézet
372.Székhely:Nagykanizsa
373.Illetékességi terület:Nagykanizsai Járás
374.Letenyei Járás
375.Zalaegerszegi Járási Népegészségügyi Intézet
376.Székhely:Zalaegerszeg
377.Illetékességi terület:Zalaegerszegi Járás
378.Lenti Járás

"

2. melléklet a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területe

A járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékessége az alábbiakban meghatározott járások illetékességi területére terjed ki.

1. Baranya megye

1.1 Komlói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Komlói Járás

Pécsváradi Járás

Hegyháti Járás

1.2 Mohácsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Bólyi Járás

Mohácsi Járás

1.3 Pécsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Pécsi Járás

1.4 Siklósi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Sellyei Járás

Siklósi Járás

1.5 Szigetvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

zigetvári Járás

Szentlőrinci Járás

2. Bács-Kiskun megye

2.1 Bajai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Bajai Járás

2.2 Kalocsai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kalocsai Járás

Kunszentmiklósi Járás

Kiskőrösi Járás

2.3 Kecskeméti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kecskeméti Járás

Tiszakécskei Járás

2.4 Kiskunfélegyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kiskunfélegyházi Járás

Kiskunmajsai Járás

2.5 Kiskunhalasi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kiskunhalasi Járás

Jánoshalmai Járás

Bácsalmási Járás

3. Békés megye

3.1 Békéscsabai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Békéscsabai Járás

Békési Járás

3.2 Gyomaendrődi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Székhely: Dévaványa

Szarvasi Járás

Gyomaendrődi Járás

Szeghalmi Járás

3.3 Gyulai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Gyulai Járás

Sarkadi Járás

3.4 Orosházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Orosházi Járás

Mezőkovácsházai Járás

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

4.1 Edelényi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Edelényi Járás

Putnoki Járás

Ózdi Járás

Kazincbarcikai Járás

4.2 Encsi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Encsi Járás

Gönci Járás

Szikszói Járás

4.3 Mezőkövesdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Mezőkövesdi Járás

Mezőcsáti Járás

Tiszaújvárosi Járás

4.4 Miskolci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Miskolci Járás

Szerencsi Járás

4.5 Sárospataki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Sárospataki Járás

Cigándi Járás

Sátoraljaújhelyi Járás

Tokaji Járás

5. Csongrád megye

5.1 Csongrádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Csongrádi Járás

5.2 Hódmezővásárhelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Hódmezővásárhelyi Járás

5.3 Kisteleki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kisteleki Járás

Mórahalmi Járás

5.4 Makói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Makói Járás

5.5 Szegedi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Szegedi Járás

5.6 Szentesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Szentesi Járás

6. Fejér megye

6.1 Bicskei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Bicskei Járás

Gárdonyi Járás

6.2 Dunaújvárosi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Dunaújvárosi Járás

Martonvásári Járás

6.3 Móri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Móri Járás

6.4 Polgárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Enyingi Járás

Polgárdi Járás

6.5 Sárbogárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Sárbogárdi Járás

6.6 Székesfehérvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Székesfehérvári Járás

7. Győr-Moson-Sopron megye

7.1 Csornai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Csornai Járás

Kapuvári Járás

7.2 Győri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Győri Járás

Téti Járás

Pannonhalmi Járás

7.3 Mosonmagyaróvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Mosonmagyaróvári Járás

7.4 Soproni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Soproni Járás

8. Hajdú-Bihar megye

8.1 Berettyóújfalui Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Berettyóújfalui Járás

8.2 Debreceni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Debreceni Járás

Nyíradonyi Járás

8.3 Derecskei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Derecskei Járás

Hajdúszoboszlói Járás

8.4 Hajdúböszörményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Hajdúböszörményi Járás

Balmazújvárosi Járás

8.5 Hajdúnánási Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Hajdúnánási Járás

Hajdúhadházi Járás

8.6 Püspökladányi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Püspökladányi Járás

9. Heves megye

9.1 Egri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Egri Járás

Bélapátfalvai Járás

Pétervásárai Járás

9.2 Füzesabonyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Füzesabonyi Járás

9.3 Gyöngyösi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Gyöngyösi Járás

Hatvani Járás

9.4 Hevesi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Hevesi Járás

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

10.1 Jászberényi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Jászberényi Járás

Jászapáti Járás

10.2 Karcagi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Karcagi Járás

Tiszafüredi Járás

Kunhegyesi Járás

10.3 Mezőtúri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Mezőtúri Járás

Kunszentmártoni Járás

10.4 Szolnoki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Szolnoki Járás

Törökszentmiklósi Járás

11. Komárom-Esztergom megye

11.1 Esztergomi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Esztergomi Járás

11.2 Kisbéri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kisbéri Járás

11.3 Komáromi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Komáromi Járás

11.4 Tatabányai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Tatabányai Járás

Tatai Járás

Oroszlányi Járás

12. Nógrád megye

12.1 Balassagyarmati Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Balassagyarmati Járás

Rétsági Járás

12.2 Pásztói Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Pásztói Járás

Bátonyterenyei Járás

12.3 Salgótarjáni Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Salgótarjáni Járás

Szécsényi Járás

13. Pest megye

13.1 Ceglédi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Ceglédi Járás

Nagykőrösi Járás

13.2 Dabasi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Dabasi Járás

Gyáli Járás

13.3 Érdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Székhely: Érd

Budakeszi Járás

Érdi Járás

Pilisvörösvári Járás

Szentendrei Járás

Székhely: Budapest, XIII. Kerület

I. Kerület

V. Kerület

VI. Kerület

VII. Kerület

VIII. Kerület

IX. Kerület

XI. Kerület

XII. Kerület

XVIII. Kerület

XIX. Kerület

XX. Kerület

XXI. Kerület

XXII. Kerület

XXIII. Kerület

13.4 Gödöllői Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Székhely: Gödöllő

Gödöllői Járás

Aszódi Járás

Székhely: Budapest, XIII. Kerület

II. Kerület

III. Kerület

IV. Kerület

X. Kerület

XIII. Kerület

XIV. Kerület

XV. Kerület

XVI. Kerület

XVII. Kerület

13.5 Monori Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Monori Járás

Nagykátai Járás

Vecsési Járás

13.6 Ráckevei Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Ráckevei Járás

Szigetszentmiklósi Járás

13.7 Váci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Váci Járás

Szobi Járás Dunakeszi Járás

14. Somogy megye

14.1 Kaposvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kaposvári Járás

14.2 Marcali Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Marcali Járás

Fonyódi Járás

14.3 Nagyatádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Nagyatádi Járás

Barcsi Járás Csurgói Járás

14.4 Siófoki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Siófoki Járás

Tabi Járás

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

15.1 Fehérgyarmati-Vásárosnaményi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Fehérgyarmati Járás

Vásárosnaményi Járás

15.2 Ibrányi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Ibrányi Járás

Kemecsei Járás Baktalórántházai Járás

15.3 Kisvárdai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Kisvárdai Járás

Záhonyi Járás

15.4 Mátészalkai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Mátészalkai Járás

Csengeri Járás

15.5 Nyírbátori Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Nyírbátori Járás

Nagykállói Járás

15.6 Nyíregyházi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Nyíregyházi Járás

Tiszavasvári Járás

16. Tolna megye

16.1 Bonyhádi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Bonyhádi Járás

16.2 Dombóvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Dombóvári Járás

16.3 Paksi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Paksi Járás

16.4 Szekszárdi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Szekszárdi Járás

Tolnai Járás

16.5 Tamási Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Tamási Járás

17. Vas megye

17.1 Celldömölki Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Celldömölki Járás

17.2 Körmendi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Körmendi Járás

Szentgotthárdi Járás

17.3 Sárvári Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Sárvári Járás

Vasvári Járás

17.4 Szombathelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Szombathelyi Járás

Kőszegi Járás

18. Veszprém megye

18.1 Ajkai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Ajkai Járás

Devecseri Járás

18.2 Pápai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Pápai Járás

18.3 Tapolcai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Tapolcai Járás

Sümegi Járás

18.4 Veszprémi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Veszprémi Járás

Balatonfüredi Járás

Balatonalmádi Járás

Várpalotai Járás

18.5 Zirci Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Zirci Járás

19. Zala megye

19.1 Keszthelyi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Keszthelyi Járás

Zalaszentgróti Járás

19.2 Lenti Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Lenti Járás

19.3 Nagykanizsai Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Nagykanizsai Járás

Letenyei Járás

19.4 Zalaegerszegi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

Zalaegerszegi Járás"

Tartalomjegyzék