297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2013. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 42. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 55. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 58. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 59. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 60. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 63. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 66. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés e), g), h), j), l), o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 67. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 68. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 69. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 70. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 71. alcím tekintetében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 72. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KORMÁNYRENDELETEK MÓDOSÍTÁSA

1. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) és (4) bekezdésében az "az egyházmegye" szövegrész helyébe az "az egyházi jogi személy elöljárója" szöveg,

b) mellékletében az "egyházmegye" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy elöljárója" szöveg

lép.

2. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "(pl. egyházi)" szövegrész.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendeletet az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontja szerinti állami fenntartók által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért és szolgáltatásokért (a továbbiakban együtt: ellátás) fizetendő térítési díjak megállapítására kell alkalmazni. E rendeletet kell alkalmazni akkor is, ha az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítását a települési önkormányzattól vagy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól az Szt. VI. fejezetében meghatározottak szerint ellátási szerződésben átvállalja vagy jogszabály alapján ahhoz támogatást vesz igénybe."

4. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében a "nem állami szerv" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó" szöveg lép.

4. A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet.

5. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében az "egyházmegye/szerzetesrend" szövegrészek helyébe az "egyházi jogi személy elöljárója" szöveg lép.

6. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/B. § (1) Az egyházi köznevelési intézmény után járó kiegészítő támogatást a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság) - feladatonkénti és egyházi köznevelési intézmény fenntartójakénti bontásban - állapítja meg az egyházi köznevelési intézmény fenntartójának székhelye szerinti Igazgatóság adatszolgáltatása alapján figyelembe vehető gyermek- és tanulólétszám szerint az októberi igényléshez kapcsolódóan szeptember-december hónapokra vonatkozóan.

(2) A Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatást havi részletekben tárgyhó ötödik napjáig folyósítja a bevett egyház részére.

(3) A kiegészítő támogatásra első alkalommal jogosulttá váló bevett egyház az Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság számára megküldi

a) a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást,

b) képviselőjének aláírási címpéldányát, adószámát, a kiegészítő támogatással összefüggő valamennyi bankszámlaszerződésének hiteles másolatát, bankszámlaszámát.

(4) A bevett egyház nyilvántartást vezet arról, hogy az egyházi köznevelési intézmény fenntartója mely települési önkormányzattal, milyen feladatra, mennyi időre és hány főre kötött köznevelési szerződést, tett egyoldalú nyilatkozatot. A nyilvántartást a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság a kiegészítő támogatás megállapítása, elszámolása és ellenőrzése során bekérheti a nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése céljából.

(5) Az elszámolás és ellenőrzés során a költségvetési támogatás elszámolására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

8. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "egyházi és a magánintézmény fenntartója" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény fenntartója, a magán köznevelési intézmény fenntartója" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében, 16. § (9) bekezdésében az "egyházi intézmények esetében egyházanként" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmények esetében bevett egyházanként" szöveg,

c) 16. § (10a) bekezdésében az "Az egyházi és magánintézmények" szövegrész helyébe az "Az egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények" szöveg

lép.

7. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

9. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A szociális és gyámhivatal a bűnelkövetés, illetve a bűnismétlés megelőzését célzó feladata ellátása érdekében)

"a) tájékoztatást kér és nyilvántartást vezet az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy, más jogi személy, illetve az általuk fenntartott intézmények által a bűnelkövetés vagy a bűnismétlés megelőzése céljából indított programokról,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési pályázati felhívásokat, azokról tájékoztatja a helyi önkormányzatot, az egyházi jogi személyt, más jogi személyeket, illetve az általuk és az állam által fenntartott intézményeket,"

8. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

10. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § (1) Szolgálati időként kell figyelembe venni az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személynek ilyen minőségében munkában eltöltött idejét.

(2) Egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati időt a bevett egyház által kiállított igazolás alapján lehet figyelembe venni."

11. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 1.1.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Öregségi nyugdíj esetén

az igénylő birtokában lévő iratok olyan szolgálati idők igazolására, amelyek a nyugdíjbiztosítás igazgatási szervek nyilvántartásában nem szerepel, így különösen)

"1.1.7. egyházi igazolás az egyházi szolgálati viszonyban szerzett szolgálati idő igazolására,"

9. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"50. Hitéleti rendeltetés: a vallási közösség vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységéhez kapcsolódó használati cél."

10. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

13. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében az "egyházi (felekezeti) temetőnél az egyház (felekezet) lapjában" szövegrész helyébe a "vallási közösség által fenntartott temetőnél a vallási közösség lapjában" szöveg lép.

11. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

14. § A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:

"27. § A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti vallási közösség a 2012. és 2013. üzleti évi beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének e rendelet szerint is eleget tehet."

12. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

15. § Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

a) 25. számú mellékletében a "Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak" szövegrész helyébe a "Működési célú pénzeszközátadások egyházi jogi személyeknek" szöveg,

b) 25. számú mellékletében a "Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak" szövegrész helyébe a "Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházi jogi személyeknek" szöveg,

c) 25. számú mellékletében a "Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól" szövegrész helyébe a "Működési célú pénzeszközátvétel egyházi jogi személyektől" szöveg,

d) 25. számú mellékletében a "Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól" szövegrész helyébe a "Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházi jogi személyektől" szöveg

lép.

13. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

16. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 32/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az egyházi jogi személy költségvetési támogatást igényelhet a tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként nyilvántartott, továbbá más célú ingatlanként nyilvántartott, de legalább egy önálló lakást magába foglaló olyan ingatlan korszerűsítéséhez, felújításához, amely egyházi személy vagy az egyházi jogi személy alkalmazásban lévő más személy részére életvitelszerű lakáshasználatot biztosít."

17. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § i) pontjában, VIII. Fejezetének címében, 27. § (2) bekezdés b) pontjában, 34. § (1) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében az "egyházak" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében az " , illetőleg a d) pont szerinti jogcímre - az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - egyházak (a továbbiakban: egyházak)" szövegrész helyébe az "a d) pont szerinti jogcímre az egyházi jogi személyek" szöveg,

c) 26. § (1) bekezdés d) pontjában az "önkormányzati, egyházi vagy megyei önkormányzati tulajdonú" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzat vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő" szöveg,

d) 26. § (6) bekezdésében az "önkormányzat, illetőleg egyház" szövegrész helyébe a "helyi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy" szöveg,

e) 38. § (4) bekezdésében az "Az önkormányzat, az egyház, illetőleg" szövegrész helyébe az "A helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy," szöveg,

f) 41. § (4) bekezdésében az "egyház" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg,

g) 43. § (2) bekezdésében az "Az önkormányzat, az egyház" szövegrész helyébe az "A helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy" szöveg

lép.

14. Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet 1. § (1a) bekezdésében az "az egyházakkal" szövegrész helyébe az "a vallási közösségekkel" szöveg lép.

15. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 17/D. § (2) bekezdés b) pontjában az "egyház" szövegrész helyébe a "vallási közösség" szöveg lép.

16. A Hűség Napjáról szóló 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Hűség Napjáról szóló 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ában az "egyházakat" szövegrész helyébe a "vallási közösségeket" szöveg lép.

17. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésében az "egyházzal, jogi személlyel" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személlyel" szöveg, a "társasággal (a továbbiakban: szolgáltató)" szövegrész helyébe a "társasággal vagy más jogi személlyel (a továbbiakban együtt: szolgáltató)" szöveg lép.

18. Az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti az egyes szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók címzett támogatásáról szóló 100/2002. (V. 5.) Korm. rendelet.

19. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdés g) pont gb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell egyházi fenntartó esetén]

"gb) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - a bevett egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személy adatait igazoló okiratot, valamint a bevett egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személye - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

(2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)

"h) a (6) bekezdés g) pont ga) vagy gb) alpontja szerinti okiratot, a működést engedélyező szerv az egyházi jogi személyek nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi az egyházi jogi személy adatait."

24. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában, 14. § (6) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében, 19/D. § (3) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású" szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében az "Egyházi" szövegrész helyébe az "Egyházi fenntartó" szöveg,

c) 4. § (7) bekezdés d) pontjában, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 6. § (1) bekezdés e) pontjában, 8. § (4) bekezdés f) pontjában az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó" szöveg,

d) 8/A. § (4) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében az "egyházi, nem állami" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó" szöveg

lép.

20. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet alkalmazásában

a) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá hegyi menedék céljára szolgáló szálláshely,

b) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősül az ekként minősített, illetve - ahol e rendelet előírja - ekként nyilvántartásba vett,

ba) sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegység,

bb) szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő vagy melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem gazdasági-vállalkozási tevékenysége keretében üzemeltetett intézményi szállás."

(2) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek típusait (altípusait) az 1. számú melléklet, az e típusoknak (altípusoknak) minősülő további szálláshelyeket, valamint a szálláshelyek besorolását és minősítési követelményeit a 2. számú melléklet tartalmazza."

26. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "közintézmény, egyházi intézmény" szövegrészek helyébe a "közintézmény vagy egyházi jogi személy által üzemeltetett intézményi szállás" szöveg lép.

21. A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi kötelező biztosítékok közül a kedvezményezett által választható legalább egyet, amelytől eltérés - kivéve a 3. § (2) bekezdése szerinti mentességet - nem engedhető:]

"g) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve által vállalt készfizető kezesség."

28. § A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában, 2. § (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "egyházak és intézményeik" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg

b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az "egyház (egyházi intézmény)" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg

lép.

22. A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

29. § A Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartókkal" szöveg lép.

23. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

30. § A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és 2. § (5) bekezdésében az "egyházi jogi személy által fenntartott" szövegrész helyébe az "egyházi" szöveg lép.

24. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet mellékletében az "egyházmegye/szerzetesrend" szövegrészek helyébe az "egyházi jogi személy elöljárója" szöveg, az "az egyházmegyét, illetve szerzetesrendet" szövegrész helyébe az "az egyházi jogi személy elöljáróját" szöveg lép.

25. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

32. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont de) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni kell

ha a külső foglalkoztató)

"de) bevett egyház vagy annak nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személye, a nyilvántartásba vételéről szóló igazolást, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;"

33. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási szerződés megkötésének feltétele az alábbi dokumentumok Hivatalhoz történő benyújtása:)

"c) ha a fenntartó, illetve külső foglalkoztató egyházi jogi személy, közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy eredeti vagy pénzforgalmi intézmény által hitelesített banki aláírás-bejelentő karton, valamint nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételéről szóló okirat, nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolás;"

34. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdés b) pontjában az "egyházi fenntartású szociális intézmény esetén az intézmény fenntartója" szövegrész helyébe az "a szociális tevékenységet ellátó egyházi jogi személy fenntartója" szöveg

b) 13. § (2) bekezdésében az "az egyházakat és egyházi fenntartónak minősülő szervezeteiket, szervezeti egységeiket" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyeket" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés d) pont df) alpontja.

26. Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

36. § Hatályát veszti az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet.

27. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

a) 12. § (4) bekezdésében az "egyházi," szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó és" szöveg,

b) 3. és 4. mellékletében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó" szöveg

lép.

28. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

38. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az "az egyházi intézmények" szövegrész helyébe az "az egyházi jogi személyek" szöveg,

b) 1. mellékletében az "egyházi intézmények" szövegrész helyébe a "belső egyházi jogi személyek" szöveg

lép.

29. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

39. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdésében az "egyházzal, jogi személlyel" szövegrész helyébe a "vallási közösséggel," szöveg lép.

30. A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az egyházi jogi személy önálló adókivetési joggal rendelkezik, a kitettségére - a (3) bekezdés alkalmazásának kivételével - a regionális kormánnyal vagy a helyi önkormányzattal szembeni kitettségre alkalmazott kockázati súlyozást kell alkalmazni."

31. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

41. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 26/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartónak minősül:]

"b) az egyházi jogi személy;"

32. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

42. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében az "egyházzal" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személlyel" szöveg lép.

33. A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

43. § A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe a "vallásos" szöveg lép.

34. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

44. § A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában az "az egyházak" szövegrész helyébe az "a vallási közösségek" szöveg lép.

35. A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

45. § Hatályát veszti a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet.

36. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele az alábbi iratok benyújtása:)

"h) egyházi fenntartó esetén az egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéről szóló igazolást vagy nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személyről a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti igazolást;"

47. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az "egyházakat és egyházi fenntartónak minősülő belső egyházi jogi személyeiket" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyeket" szöveg lép.

37. A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül legalább egyet:)

"e) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve által vállalt készfizető kezesség."

(2) A 2007-2013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet 12. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem köteles a (7) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani]

"b) az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív támogatásra jogosult,"

38. A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 10d. pontjában az "egyházi intézmény" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg lép.

39. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

50. § A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az egyházi jogi személy önálló adókivetési joggal rendelkezik, a kitettségére - a (3) bekezdés alkalmazásának kivételével - a regionális kormánnyal vagy a helyi önkormányzattal szembeni kitettségre alkalmazott kockázati súlyozást kell alkalmazni."

40. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

51. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 5/A. § (9) bekezdése alkalmazásában speciális ellátotti kör részére ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak minősül]

"f) az egyházi jogi személy tulajdonában vagy fenntartásában álló egészségügyi szolgáltató,"

41. A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

52. § A krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "egyház" szövegrész helyébe a "vallási közösség" szöveg lép.

42. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hazai társfinanszírozási szerződésnek tartalmaznia kell a hazai partner által választható következő biztosítékok közül legalább egyet:)

"e) belső egyházi jogi személy esetében a bevett egyház vagy a belső egyházi jogi személy közvetlen felettes szerve által vállalt készfizető kezesség."

(2) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 19. § (12) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem köteles a (6) bekezdés szerinti biztosítékot nyújtani]

"b) az egyházi jogi személy, ha a támogatás az általa végezett olyan tevékenységével kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív támogatásra jogosult,"

43. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében a "vallás gyakorlására szolgáló egyházi létesítmény" szövegrész helyébe a "templom és vallásgyakorlásra rendelt más hely" szöveg lép.

44. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

55. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tárgyévet megelőző évben támogatásban, illetve normatívában nem részesülő fenntartónak a támogatás iránti kérelemhez csatolnia kell egyházi fenntartó esetén)

"db) - ha a fenntartó nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy - a bevett egyház vagy a nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személy adatait igazoló hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egésze, illetve legfőbb szerve vagy a fenntartó nyilvántartásba vett felettes egyházi jogi személye - nyilvántartásban feltüntetett - képviselőjének nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, továbbá arról, hogy a fenntartó belső egyházi jogi személy;"

56. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású" szöveg,

b) 3. § (7) bekezdésében az "egyházak" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg

lép.

45. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete az 1. melléklet

b) 3. melléklete a 2. melléklet

szerint módosul.

46. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)

"j) 1.5.1., illetve 1.5.2. pontja szerinti okiratot nem csatolta, a működést engedélyező szerv az egyházi jogi személyekről az egyházakért való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból szerzi be, illetve ellenőrzi az egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait."

59. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés d) pontjában, 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (4) bekezdés f) pontjában, 16. § (5) bekezdésében, 2. számú melléklet 1.7. pontjában, 2. számú melléklet 2.6. pontjában, 3. számú melléklet 3.12. pontjában az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében az "egyházi, a nem állami" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó" szöveg,

c) 13. § (3) bekezdés j) pontjában az "egyházi" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású" szöveg

d) 22/B. § (3) bekezdésében, 22/F. § (3) bekezdésében az "egyházi," szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású és a" szöveg,

e) 2. számú melléklet 1.5.2 pontjában az "az egyház" szövegrészek helyébe az "a bevett egyház" szöveg

lép.

47. A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

60. § A harmadik országbeli állampolgárok Magyar Köztársaság területén történő engedélymentes foglalkoztatásának szabályairól szóló 355/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)

"14. egyházi jogi személynél munkát végző egyházi személy vagy egyházi szolgálatot élethivatásszerűen folytató személy tevékenységéhez;"

48. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 71/D. § i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A miniszter az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért való felelőssége körében)

"i) koordinálja az egyházi jogi személyek által ellátott nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenység és az állam vagy a helyi önkormányzat által fenntartott, a hasonló tevékenységet végző intézményekre vonatkozó követelmények és finanszírozás egységessé tételét,

j) koordinálja az egyházi jogi személyek i) pont szerinti tevékenységével összefüggő költségvetési támogatásra vonatkozó döntési rendszer működtetését,"

62. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

a) 59. § e) pontjában a "nem állami felsőoktatási intézményekben - az egyházi intézmények kivételével - az állam" szövegrész helyébe a "magán felsőoktatási intézményekben az állam" szöveg,

b) 69. §-ában az "egyházi és más, nem állami szférába tartozó" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású és nem állami fenntartású" szöveg,

c) 71/D. § c) pontjában a "magyar egyházi szervezetekkel" szövegrész helyébe az "egyházakkal" szöveg,

d) 71/D. § e) pontjában az "az egyházakkal" szövegrész helyébe az "a bevett egyházakkal" szöveg,

e) 71/D. § h) pontjában az "az egyházak" szövegrész helyébe az "a bevett egyházak" szöveg,

f) 71/D. § k) pontjában az "egyházak és intézményeik" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg,

g) 71/D. § l) pontjában az "egyházak" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg,

h) 71/D. § p) pontjában az "egyházakkal" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyekkel" szöveg,

i) 71/D. § q) pontjában az "egyházakkal és az egyházak" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyek" szöveg,

j) 74. §-ában az "az egyházakkal" szövegrész helyébe az "a vallási közösségekkel" szöveg

lép.

49. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

63. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem köteles biztosítékot nyújtani)

"b) az egyházi jogi személy"

64. § A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az "egyház" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg lép.

50. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

65. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendeletet nem kell alkalmazni)

"c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;"

51. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről szóló 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

66. § Hatályát veszti a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésére létrejött egyeztető bizottság kormányzati képviselőit megbízó miniszterek kijelöléséről szóló 30/2011. (III. 17.) Korm. rendelet.

52. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

67. § A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdés a) pontjában és 108. § (1) bekezdésében az "egyházi intézményben" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy által használt helyiségben" szöveg lép.

53. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

68. § A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontjában az "az egyház" szövegrész helyébe az "a vallási közösség" szöveg lép.

54. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

69. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében az "a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény szerinti egyházak" szövegrész helyébe az "az egyházi jogi személyek" szöveg lép.

55. A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

70. § A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével" szövegrész helyébe a "nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális vagy közgyűjteményi és közművelődési tevékenysége tekintetében az egyházi jogi személy munkáltató kivételével" szöveg lép.

56. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

71. § A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "egyházi" szövegrész helyébe a "vallási közösségek" szöveg,

b) 1. mellékletében az "az egyházi jogi személyek" szövegrész helyébe az "a vallási közösségek" szöveg

lép.

57. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

72. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (4) bekezdésében az "egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában működő" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású vagy a nem állami fenntartású intézmény" szöveg

b) 3. § (1) bekezdésében az "egyházi és nem állami fenntartó által fenntartott" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású és a nem állami fenntartású" szöveg

lép.

58. A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

73. § A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az adománygyűjtésre vonatkozó rendelkezések kiterjednek a külföldön nyilvántartásba vett szervezetek Magyarország területén végzett tevékenységére."

59. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

74. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 78. § (5a) bekezdés a) pontjában és 8. mellékletében az "az egyházak" szövegrész helyébe az "az egyházi jogi személyek" szöveg lép.

60. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

75. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés i) pontjában az "egyházakkal" szövegrész helyébe a "vallási közösségekkel" szöveg lép.

61. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

76. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontjában az "egyházi fenntartót" szövegrész helyébe az "egyházi fenntartású" szöveg lép.

62. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése

77. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet

a) 9. § (1) bekezdés a) pontja az "egyházi iskolában szervezett hitoktatás tantárgy" szövegrész helyett az "egyházi köznevelési intézményben szervezett hitéleti oktatásra vonatkozó tantárgy" szöveggel,

b) Mellékletében a "Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és követelményeit a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson belül a tanuló által választható hitoktatás kereteiről A nemzeti köznevelésről szóló törvény másként rendelkezik: az iskolai keretek között folyó hit oktatás szervezését, tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelésioktatási intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) esetén az adott egyház és az adott egyház nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja." szövegrész helyett az "A hit- és erkölcstan oktatás tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg." szöveggel

lép hatályba.

63. Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

78. § Hatályát veszti az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet.

64. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

79. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében az "egyházakkal" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személyekkel" szöveg lép.

65. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében

a) az "az egyházi és világi búcsúztatásban" szövegrész helyébe az "a polgári szertartásban vagy vallási közösség által végzett vallásos szertartásban" szöveg,

b) az "a polgári, egyházi búcsúztatóval" szövegrész helyébe az "a polgári szertartást vagy a vallási közösség által végzett vallásos szertartást végzővel" szöveg,

c) az "Egyházi szertartás rendben" szövegrész helyébe a "Vallásos szertartáson" szöveg,

d) az "Egyházi szertartásrend" szövegrész helyébe a "Vallásos szertartás" szöveg,

e) az "a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezet" szövegrész helyébe az "a köztestület, a vallási közösség, a lakásszövetkezet" szöveg,

f) a "történelmi egyházak" szövegrész helyébe a "bevett egyházak" szöveg

lép.

66. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

81. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 21. § (1) bekezdés j) pontjában és 21/C. § (1) bekezdésében az "egyházi és magánintézmény" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény és magán köznevelési intézmény" szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében az "egyházi és magánfenntartású intézmények" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény" szöveg,

c) 21/B. § (1) bekezdésében és 30. § (4) bekezdésében az "egyházi és magánintézmények fenntartói" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények fenntartói" szöveg,

d) 21/B. § (7) bekezdésében az "egyházi és magánintézmény fenntartója" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény fenntartója" szöveg,

e) 16. alcímének címében, 37. § (1) és (3) bekezdésében az "egyházi és a magánintézmény" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény és a magán köznevelési intézmény" szöveg,

f) 37. § (1) bekezdésében az "egyházi vagy a magánintézmény" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmény vagy a magán köznevelési intézmény" szöveg,

g) 47. § (1) bekezdésében az "egyházi és magánintézmények" szövegrész helyébe az "egyházi köznevelési intézmények és a magán köznevelési intézmények" szöveg

lép.

67. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

82. § A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében a "más egyházi, vagy karitatív tevékenységet folytató civil szervezettel, egyesülettel" szövegrész helyébe a "vallási közösséggel, karitatív tevékenységet folytató civil szervezettel" szöveg lép.

68. Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

83. § Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában az "egyház és belső egyházi jogi személy" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg lép.

69. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

84. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 28. § (3) bekezdésében az "egyházakkal" szövegrész helyébe a "vallási közösségekkel" szöveg,

b) 1. mellékletében az "egyházak" szövegrész helyébe a "vallási közösségek" szöveg

lép.

70. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

85. § Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "egyház" szövegrész helyébe az "egyházi jogi személy" szöveg lép.

71. A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

86. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya)

"b) a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük

ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint

bb) a Gyvt. 66/G. §-a szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban álló hivatásos nevelőszülőkre"

[terjed ki (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott).]

87. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi költségvetés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 5. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)]

"c) a bevett egyház"

(részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.)

88. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § (1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult. A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter) kötött támogatási szerződés alapján kerül sor.

(2) A bevett egyház részére a 2013. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként maximum 4000,0 millió Ft kerül átadásra, a miniszter által 2013. február hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

(3) A támogatás terhére a miniszter - utólagos elszámolás mellett - előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 2. § (1) bekezdésében meghatározott célra fordítja.

8. § (1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által a 8. melléklet szerinti igénylőlapnak és az az alapján összesített adatoknak 9. melléklet szerinti adatlapnak a miniszter részére való megküldésével történik.

(2) Az előlegből 2013. január-szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2013. október-december hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekkel a bevett egyház 2013. november 10-éig elszámolást nyújt be a miniszternek. Az elszámolás tartalma a 10. melléklet szerinti - ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató - beszámoló és rövid szöveges jelentés.

(3) Az elszámolás utólagos - adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő - ellenőrzése céljából, az egyházi foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezet."

89. § A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 5. mellékletének címében az "egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztató által" szöveg,

b) 5. mellékletében az "egyház közcélú tevékenységet folytató intézményénél foglalkoztatott" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztató által" szöveg, az "egyház közcélú tevékenységet folytató" szövegrészek helyébe az "egyházi foglalkoztató" szöveg, az "egyházi közcélú tevékenységet folytató intézményénél létesít" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztatónál létesít" szöveg, az "egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztatónál foglalkoztatott" szöveg,

c) 7. mellékletének címében az "egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztató által" szöveg,

d) 8. és 9. mellékletének címében az "egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézményeknél" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztató által" szöveg,

e) 10. mellékletében a "Fenntartó egyház megnevezése:" szövegrész helyébe a "Bevett egyház megnevezése:" szöveg, az "egyházi fenntartású közcélú szolgáltatást nyújtó intézeteknél" szövegrész helyébe az "egyházi foglalkoztató által" szöveg, az "Egyházi szintű" szövegrész helyébe a "Bevett egyházankénti" szöveg

lép.

72. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetése

90. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete az "az egyházaknak" szövegrészek helyett az "a bevett egyházaknak" szöveggel, az "ebből: egyházak" szövegrész helyett az "ebből: egyházi jogi személyek" szöveggel lép hatályba.

II. FEJEZET

A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK JOGÁLLÁSÁVAL ÉS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINISZTERI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

91. § Hatályát veszti az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek, valamint a belső egyházi jogi személyek nyilvántartásáról szóló 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

92. § Ez a rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba, és 2014. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

1. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek elnevezésű táblázatának "* 1658" megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Adatgyűjtés-Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címetípusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásaAz adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Irányadó uniós jogi aktus )
"* 1658Statisztikai jelentés
a vállalkozási tevékenységet
nem folytató bevett egyházak
részére
AGYÉvenkéntibevett egyházaka tárgyévet követő
június 30."

2. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök elnevezésű táblázatának "1658" megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( Adatgyűjtés - Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címadatkör )
"1658Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem
folytató bevett egyházak részére
(1) Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
(2) Pénzügyi adatok
a) bevétel főtevékenység szerint
b) kiadás főtevékenység szerint
c) beruházás főtevékenység szerint
(3) Munkaügyi adatok
a) főállásban foglalkoztatottak száma
b) keresete
c) részmunkaidősök száma
d) keresete
e) megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma
f) keresete"

2. melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelethez

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek elnevezésű táblázatának "1631" megjelölésű sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( Adatgyűjtés-Adatátvétel
nyilván-
tartási
száma
címetípusgyakoriságaadatszolgáltatóinak meghatározásaAz adatszolgáltatás
beérkezési határideje
Irányadó uniós jogi aktus)
"1631Energiakataszter a
fekvőbetegellátó intézetekről
AGYÉvenkéntiállami tulajdonban, helyi
önkormányzati tulajdonban
vagy magántulajdonban
álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és
egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg
intézményei
a tárgyévet követő
január 31."

Tartalomjegyzék