Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

a 2. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés a) és c) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) és r) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 14. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § a) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 20. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 21. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 23. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 24. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 28. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (2) bekezdésében,

a 29. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. pontjában ,

a 31. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 33. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 9., 12. és 19. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pont j) alpontjában,

a 35. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében,

a 36. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 37. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 12. alpontjában,

a 38. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § 1. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében,

a 39. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 40. alcím és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., valamint 39-40. pontjában,

a 41. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 42. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 43. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 44. alcím és a 3. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1-13., 15., 17-35., 38-40., valamint 42-43. pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 16. pontjában, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XI. törvény 132. § 26. pontjában,

a 45. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 46. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

a 47. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 48. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 49. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 50. alcím tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében,

az 51. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

az 52. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában,

az 53. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

az 54. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § d) és e) pontjában,

az 55. alcím és a 4. melléklet tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § f) és g) pontjában,

az 56. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 7. és 15. alpontjában,

az 57. alcím és az 5. melléklet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

az 58. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

az 59. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1-24., 26. és 27. pontjában,

a 60. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 61. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a)-d) alpontjában és 16. pontjában,

a 62. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) és q) pontjában,

a 63. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 64. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 12.3., 12.4., 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 65. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés a)-e) és g)-j) pontjában,

a 66. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 34. pontjában,

a 67. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában, 16. pont a) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 12. pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) alpontjában,

a 68. alcím és a 6. melléklet tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 1., 3-7., 10., 11., 13. és 18. pontjában,

a 69. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 70. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában,

a 71. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában,

a 72. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § a) pontjában,

a 73. alcím és a 7. melléklet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 74. alcím tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében,

a 75. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében,

a 76. alcím és a 8. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 77. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 78. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 79. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 3. pontjában,

a 80. alcím tekintetében a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 65. § 2. pontjában,

a 81. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (2) bekezdésében és 49. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,

a 82. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 83. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 84. alcím tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdés a), b), d), e) -g) pontjában,

a 85. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 86. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 87. alcím tekintetében a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 157. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 88. alcím, valamint a 9. és 10. melléklet tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet] a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése.

2. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha a fővárosi kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig a fővárosi kormányhivatal vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a "jelentkezhet a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton" szövegrész helyébe az "a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton, valamint elektronikusan jelentkezhet" szöveg lép.

3. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 18. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

"e) arra a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás miatt kerül sor;"

(2) A Vhr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítésicím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie.

(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával állítja ki a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt."

(3) A Vhr. "Átmeneti rendelkezések" alcíme a következő 48/C. §-sal egészül ki:

"48/C. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) A Vhr. 31/A. § (1) bekezdésében az "Nytv. 34. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "Nytv. 26. § (2) bekezdése" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a Vhr.

a) 18. § (2) bekezdés f) pontja,

b) 18. § (3) bekezdés d) pontja,

c) 19/A. § (5) bekezdésében a "postai úton" szövegrész.

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az "egy példányban" szövegrész.

5. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "egy példányban,",

b) 13. § nyitó szövegrészében a "két példányban"

szövegrész.

6. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat r.) "Átmeneti és vegyes rendelkezések" alcíme a következő 60/C. §-sal egészül ki:

"60/C. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A Vizsgaszabályzat r. 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A jelentkezési lapot a kormányhivatalhoz postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan lehet benyújtani. A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. A jelentkezési laphoz a mellékleteket - a személyi igazolvány kivételével - másolatban csatolni kell. Ha a szükséges mellékleteket a jelentkezési laphoz nem csatolják, a kormányhivatal felhívásának kézhezvételétől számított öt munkanapon belül a hiányt pótolni kell. A hiánypótlás elmulasztása esetén a jelentkezés érvénytelen."

7. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jogosult a jogerős határozat birtokában a letétben lévő jegyeit nyilatkozattal az államra átruházza. A jegy átruházásakor a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy azzal szabadon rendelkezik. A kárpótlási jegy átruházásáról szóló nyilatkozat egy példánya a jogosultat illeti meg."

(2) Hatályát veszti a 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 5. § (5) bekezdésében az "eredeti",

b) 6. § (2) bekezdésében a "kérelmet átvevő"

szövegrész.

8. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] a következő 198. §-sal egészül ki:

"198. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 10. § (4) bekezdése,

b) 34. § (1) bekezdésében a "személyesen" szövegrész.

9. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. r.) 38/B. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kormányablak a kérelemnek az igény elbírálására hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz történő továbbítását követően az átvett jövedelemigazolást visszaküldi annak a személynek vagy szervnek, akitől a jövedelemigazolást átvette."

(2) Az Ebtv. r. Átmeneti rendelkezések alcíme a következő 50/A. §-sal egészül ki:

"50/A. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Az Ebtv. r. 11/D. § (3) bekezdés a) pontjában az "engedélyt" szövegrész helyébe az "engedély másolatát" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az Ebtv. r.

a) 20/A. § (4) bekezdésében a "hiteles" szövegrész,

b) 22. § (11) bekezdés a) pontjában a " , vagy annak hiteles" szövegrész,

c) 38/B. § (2) bekezdésében az "és jövedelemigazolást" szövegrész,

d) 38/B. § (5) bekezdés b) pontja.

10. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 11/E. § (1) bekezdésében a "postai úton" szövegrész.

11. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet] 20. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a "három példányban" szövegrész helyébe az "elektronikusan" szöveg lép.

12. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

12. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselő nyújtja be."

13. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kutatási zárójelentést földtani szakértőnek kell ellenjegyezni."

(2) A 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a következő 35/D. §-sal egészül ki:

"35/D. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

14. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet) 32. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben az "A családtámogatási ügyekben az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét önálló portálon megjelenő, de az ügyfélkapuhoz csatlakozó szolgáltatással kell biztosítani." szövegrész.

15. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet] 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halottszállítási engedélyben a halott szállításának feltételeit is meg kell határozni. A halottszállítási engedély egy papíralapú hiteles másolatát és a halottvizsgálati bizonyítványt (halotti anyakönyvi kivonatot) a halott kísérőjének kell átadni. A halottszállítási engedélyt a kérvényhez csatolva az irattárba kell elhelyezni. Az engedélyben megállapított halottszállítási feltételek teljesítését a halottszállítás megkezdése előtt ellenőrizni kell."

(2) A 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a következő 61/B. §-sal egészül ki:

"61/B. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 46. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

16. A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet] a következő alcímmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések

14. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 11/B. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 11/B. § (2) bekezdésében az "egy-egy példányban kell megküldeni" szövegrész helyébe az "egy-egy példányban, vagy elektronikus úton kell megküldeni" szöveg lép.

17. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19.) Korm. rendelet módosítása

17. § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban legkésőbb" szövegrész helyébe a "Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával legkésőbb" szöveg lép.

18. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

18. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban legkésőbb" szövegrész helyébe a "Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával legkésőbb" szöveg lép.

19. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében a "Felügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával, egy példányban" szövegrész helyébe a "Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával" szöveg lép.

20. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet] a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) és (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "- három példányban -" szövegrész helyébe a "- természetes személy nem elektronikus úton történő kapcsolattartása esetén három példányban -" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében az "- egy példányban -" szövegrész.

21. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet] 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pótfüzet kiadásához az igazolványt be kell mutatni vagy postai úton meg kell küldeni. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az igazolvány hiteles elektronikus másolatát kell mellékelni a kérelemhez. A kérelmező az igazolványt a pótfüzettel egyidejűleg kapja vissza, ha a pótfüzetet postai úton kérelmezte. A pótfüzetbe be kell jegyezni az igazolvány okmányszámát és tulajdonosának nevét, továbbá fel kell tüntetni a pótfüzet sorszámát, illetve a kiállító aláírását és bélyegzőlenyomatát. Ezzel egyidejűleg az igazolvány-nyilvántartásba a pótfüzet sorszámát, kiadásának tényét, helyszínét és idejét is be kell jegyezni."

(2) A 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:

"24. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 10/A. § (1) és (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 10/A. § (1) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton" szöveg lép.

22. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet] a következő 26. §-sal egészül ki:

"26. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be."

23. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet a katonai építésügyi hatóság részére a sajátos építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren kell előterjeszteni, azzal, hogy a jogszabályban meghatározott minősített adatot tartalmazó tervdokumentációt és műszaki leírást nem kell feltölteni, azokat a szükséges példányban papír alapon kell a katonai építésügyi hatóság részére benyújtani."

(2) A 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az építésügyi hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az építésügyi hatóság vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

24. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet] a következő 30. §-sal egészül ki:

"30. § Ha a honvédelemért felelős miniszter az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a) 8. §-ában a "postai úton",

b) 13. § (1) bekezdésében a "- postai úton -"

szövegrész.

25. A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet] a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet "Elektronikus ügyintézés" alcíme.

26. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet] 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli pedagógus, oktató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be."

(2) A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

27. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parkig.r.) 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

(2) Az elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja, és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi."

(2) A Parkig.r. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Hatályát veszti a Parkig.r. 3. § (5) bekezdése.

28. Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet] a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"Átmeneti rendelkezések

13. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés c) pontja.

29. A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet] a következő 21/B. §-sal egészül ki:

"21/B. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében a "nyomtatott és",

b) 12. § (4) bekezdésében és 12/A. § (1) bekezdésében a "postai úton írásban, és lehetőség szerint elektronikus úton is"

szövegrész.

30. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] a következő 42. §-sal egészül ki:

"42. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21. § (12) bekezdésében az "egy példányban, papír alapon és számítógépes adathordozón" szövegrész helyébe az "elektronikusan" szöveg lép.

31. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet] 2. § r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"r) ingatlan-nyilvántartási irat: az ingatlan-nyilvántartási határozat fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) által készített kiadmányáról, a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott másolat;"

(2) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. § t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"t) felszámolói irat: a felszámolói értesítésről a végrehajtó által e rendelet rendelkezései szerint készített és záradékkal ellátott másolat."

(3) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem a végrehajtó irodájában személyesen, postai vagy elektronikus úton is benyújtható a végrehajtó részére."

(4) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a kérelmet elektronikus vagy postai úton küldi meg a kérelmező, a végrehajtó azt 3 munkanapon belül megvizsgálja. A hiányos kérelemre a hiányokat, illetve a kérelem teljesítése megtagadásának okát feljegyzi, és azt - a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt - visszaküldi a kérelmezőnek."

(5) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a következő 49. §-sal egészül ki:

"49. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e kormányrendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(6) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton",

b) 8. § (1) bekezdésében a "fénymásolatot" szövegrész helyébe a "másolatot", a "fénymásolat" szövegrészek helyébe a "másolat",

c) 46/A. § (4) bekezdésében, 46/B. § (3) bekezdésében és 46/F. § (5) bekezdésében a "fénymásolat" szövegrészek helyébe a "másolat"

szöveg lép.

(7) Hatályát veszti a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. § d) pontjában és 46/B. § (2) bekezdésében a "papír alapú" szövegrész,

b) 2. § s) pontjában, 16. § (6) bekezdésében, 24. § (6) bekezdésében, 30. §-ában és 41. § (5) bekezdésében a "postai úton" szövegrész,

c) 8. § (2) bekezdése.

32. A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KZR.) 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Fő közlekedési létesítmények kötelezettje a (2) bekezdés szerint jóváhagyott intézkedési tervet az érintett önkormányzatoknak és a környezetvédelmi hatóság részére megküldi."

(2) A KZR. a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Hatályát veszti a KZR.

a) 7. § (6) bekezdésében az "1-1 példányban nyomtatva és elektronikus formában",

b) 7. § (7) bekezdésében a "3 példányban, nyomtatott és elektronikus formában",

c) 12. § (3) bekezdésében az "egy példányban elektronikus formában"

szövegrész.

33. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] a következő 31. §-sal egészül ki:

"31. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

b) 5/A. § (3) bekezdésében a "nyolc nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón is be kell nyújtani" szövegrész helyébe az "elektronikus úton kell benyújtani",

c) 14. § (1) bekezdésében a "három nyomtatott és két elektronikus példányban" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

d) 18. §-ában a "két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

e) 24. § (3) bekezdésében a "két nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón" szövegrész helyébe az "elektronikus úton"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 13. § (1) bekezdésében az "és egy elektronikus" szövegrész.

34. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

34. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet] 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A létesítési engedély iránti kérelemhez - ha a kérelem benyújtása nem elektronikus úton történik, akkor az érdekelt szakhatóságok számának megfelelő példányszámban - mellékelni kell:

a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza

aa) a 2. számú melléklet szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,

ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,

ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,

b) a létesítési (építési) jogosultságot igazoló dokumentumot,

c) az érdekelt közművek üzemeltetői nyilatkozatát,

d) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel; a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,

e) a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását."

(2) A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 8. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

35. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázati kérelmet a pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az 1. melléklet szerint előírt tartalommal és mellékletekkel kell eljuttatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság részére elektronikus úton. A pályázati határidő számítása szempontjából a pályázat megküldésének napja irányadó. A pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. Ha a pályázó valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú dokumentumokat nyújt be, vagy önhibájából valótlan nyilatkozatot tesz, a pályázatból ki kell zárni."

(2) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

36. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet] 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az építészeti-műszaki dokumentációt a tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal, elektronikusan digitális formában az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott módon, az ÉTDR által biztosított elektronikus tárhelyre fel kell tölteni."

(2) A 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

37. A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"a) transzeurópai közúthálózat: a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott közúthálózat;"

(2) A 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 2. melléklet 1. pont 1.2 alpontját 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(4) A 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

38. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

38. § (1) A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az üzemi terveket elektronikus úton kell megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, továbbá a működési terület szerinti VIZIG-nek és NPI-nek."

(2) A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:

"20. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításokról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

39. Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala feladat- és hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi hatósági ügyekben - a nemzetközi szabadalmi ügyek kivételével - a beadványok (a továbbiakban: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújthatók be.

(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül biztosítja.

(3) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött és elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványt az annak beérkeztét követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le; a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a beérkezett iparjogvédelmi beadványt az ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza."

(2) Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell az egyes iparjogvédelmi beadványokra megállapított részletes alaki szabályokról szóló külön jogszabályokban meghatározott kellékeket, és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben az említett külön jogszabályokban támasztott követelményeket, azzal az eltéréssel, hogy e külön jogszabályoknak azon rendelkezései, amelyek az ügyfélnek, illetve a képviselőnek az iparjogvédelmi beadvány aláírására vonatkoznak, nem alkalmazandók."

(4) Az R.

a) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "használati mintaoltalmi" szövegrész helyébe a "használatiminta-oltalmi",

b) 6. § (1) bekezdés b) pontjában a "formatervezési mintaoltalmi" szövegrész helyébe a "formatervezésiminta-oltalmi",

c) a 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "használati mintaoltalmi" szövegrész helyébe a "használatiminta-oltalmi"

szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R.

a) 1/A-4. §-a,

b) 5. § (2) bekezdése,

c) 8. § (1) bekezdés b) pontjában a " , feltéve, hogy azt az ügyfél vagy képviselője külön jogszabályban meghatározott közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással látja el" szövegrész.

40. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet] 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az engedély, illetve jóváhagyás iránti kérelmet az e rendeletben előírt tartalommal és a Hivatal által honlapján meghatározott formában elektronikusan kell benyújtani."

(2) A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a következő 128/C. §-sal egészül ki:

"128/C. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, ebben az esetben 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e kormányrendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 21. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

41. A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti, a munkáltató vezetője által elektronikusan hitelesített bejelentő lapot a szolgáltató központ részére kell elektronikus úton megküldeni. A szolgáltató központ a munkáltató részére az egyedi azonosítót a bejelentéstől számított öt munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg."

(2) A 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

42. A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdés szerinti, a hivatali szervezet vezetőjének elektronikus aláírásával ellátott regisztrációs bejelentő lapot a szolgáltató központnak kell elektronikus úton megküldeni. A szolgáltató központ a közigazgatási szervnek a rendszerhasználathoz szükséges egyedi adatait a (2) bekezdés szerinti regisztrációs bejelentő lap megérkezésétől számított 5 munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg."

(2) A 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 12. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

43. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kisajvhr.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet kizárólag papíralapú ügyintézés esetén értelmezhető előírásai elektronikus ügyintézés esetén nem alkalmazhatók. Elektronikus ügyintézés esetén ezen előírások helyett a Kstv.-t, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényt, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó egyéb szabályokat kell alkalmazni."

(2) A Kisajvhr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmának áttekinthetőnek és olvashatónak kell lennie."

(3) A Kisajvhr. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kisajátítási vázrajz és a kisajátítási átnézeti térkép tartalmának áttekinthetőnek és olvashatónak kell lennie. A méretarány-tényezőt a rajzokon fel kell tüntetni."

(4) A Kisajvhr. a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § (1) E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. §-át, 5. § (3) és (5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában a kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) 2018. január 1-jétől az elektronikus kapcsolattartásra a Kstv. 40/G. §-ában foglaltak irányadók, a Kstv. 47. §-ában foglaltak szerint."

44. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 164/F. §-sal egészül ki:

"164/F. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e kormányrendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A Korm. rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

45. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ProgramR.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kincstár a fizetési számla kivonatát a pénzügyi átutalási egységnek, az Irányító Hatóságnak és a forrásgazdának elektronikus úton küldi meg."

(2) A ProgramR. 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kincstár a fizetési számlára vonatkozó számlakivonatot a Nemzeti Hatóságnak és a forrásgazdának elektronikus úton küldi meg."

(3) A ProgramR. a következő 61/A. §-sal egészül ki:

"61/A. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) A ProgramR.

a) 14. § (2) bekezdésében az "elektronikusan és nyomtatott formában" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

b) 26. § (3) bekezdésében az "elektronikusan és nyomtatott formában" szövegrész helyébe az "elektronikus úton"

szöveg lép.

46. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

46. § A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elektronikus építési naplóba a minősített adatot tartalmazó tervdokumentációt és műszaki leírást nem kell feltölteni, azokat papír alapon kell a helyszíni ellenőrzés során a katonai építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani."

47. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TerületrendR.) a következő 8. §-sal egészül ki:

"8. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A TerületrendR.

a) 2. § (2) bekezdésében a "postai úton, papír alapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

b) 5. § (3) bekezdésében a "postai úton, elektronikus adathordozón" szövegrész helyébe az "elektronikus úton"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a TerületrendR. 7. § (2) bekezdésében az "a 8. § és" szövegrész.

48. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ReptérR.) 20. alcíme a következő 43/C. §-sal egészül ki:

"43/C. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a ReptérR.

a) 12. § (3) bekezdés j) pontjában, 16. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint 32. § e) pontjában a "4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban" szövegrész;

b) 16. § (2) bekezdés a) pontjában a "- ha e § eltérően nem rendelkezik - 12 példányban" szövegrész;

c) 16. § (4) bekezdés második mondata;

d) 23. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "7 példányban" szövegrész;

e) 26. § a) pontjában a "12 példányban" szövegrész;

f) 26. § c) pontjában az "1 példányban" szövegrész;

g) 29. § (2) bekezdésében az "5 példányban" szövegrész és

h) 32. § b) pontjában a "12 példányban" szövegrész.

49. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NFR.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázó a pályázatát köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a pályázati azonosítószám feltüntetésével elektronikus úton benyújtani."

(2) Az NFR. 43/D. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pályázó a pályázatát köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben, a pályázati azonosítószám feltüntetésével elektronikus úton benyújtani."

(3) Az NFR. a következő 53. §-sal egészül ki:

"53. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 11. § (1) bekezdését és 43/D. § (6) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

50. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatást köteles a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton megküldeni vagy a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető adatszolgáltatási programban elvégezni."

(2) A 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészül ki:

"18/A. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 9. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

51. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet] 49. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A programszámlának az év végén is maradhat egyenlege. A programszámla forgalmáról a kincstár a bankszámlakivonatot elektronikusan állítja ki és küldi meg az irányító hatóság, valamint a forráskezelő szervezet részére, a jóváírást vagy terhelést követő 5 napon belül."

(2) A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a következő 122/B. §-sal egészül ki:

"122/B. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 49. § (4) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

52. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A helyi önkormányzat

a) a 2/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben az 5. melléklet,

b) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a 9. melléklet C) része

szerinti adatlapon rögzített és lezárt pályázatát - a (3) bekezdés szerinti kötelező mellékletek csatolásával - a 3. § (3) bekezdése szerinti bejelentést követő 40 napon belül nyújtja be a kincstárnak, valamint a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő."

(2) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázatban meg kell határozni a védekezés vagy a helyreállítás kezdő és várható befejezési határidejét. A kincstár a helyi önkormányzat pályázatát szabályszerűségi szempontból megvizsgálja, és szükség esetén, határidő kitűzésével, hiánypótlásra történő felhívást ad ki elektronikus úton. A helyi önkormányzatnak a hiány pótlásáról a felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül - elektronikusan az ebr42 rendszerben is - gondoskodnia kell. Ha a helyi önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, a kincstár a pályázatot az ebr42-ben "kincstári elutasítás"-ra állítja. A kincstár a pályázatokat részletes - különös tekintettel a (3) bekezdés h)-j) pontjában megjelölt dokumentumok alapján kialakított - véleménnyel látja el a benyújtást követő 14 napon belül."

(3) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pályázat kötelező mellékletei:)

"a) az ebr42 rendszerben elektronikusan rögzített, kitöltött lezárt pályázati adatlap, továbbá ha a helyi önkormányzat már elvégzett védekezési munkálatokhoz, katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez vagy helyreállítási munkálatokhoz igényel támogatást,"

(4) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Támogatott)

"a) a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap kitöltésével és"

(5) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Támogatott)

"b) a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap kitöltésével és"

(6) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Támogatott)

"c) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a 9. melléklet E) része szerinti adatlap kitöltésével és az a) pont aa), ad), af), ag) alpontja szerinti dokumentum"

(7) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés záró szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

"Támogatott a kincstár és a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére elektronikus úton számol el."

(8) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

"11. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(9) A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 8. § (4) bekezdésben a "kézhezvételétől" szövegrész helyébe az "átvételétől",

b) 8. § (5) bekezdésében és 8/A. § (5) bekezdésében a "kézhezvételét" szövegrész helyébe az "átvételét"

szöveg lép.

(10) Hatályát veszti a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a) 3. § (8) bekezdésében a " , majd erről faxon tájékoztatja a helyi önkormányzatot",

b) 4. § (2) bekezdésében az "és papír alapon is", valamint a "papír alapon két másolati példányban,",

c) 4. § (3) bekezdés

ca) a) pont aa) és ab) alpontjában a "hiteles másolata",

cb) a) pont ac), ad) és ae) alpontjában a "másolata",

cd) d) pont da) és dd) alpontjában a "másolata",

cf) d) pont dc) alpontjában a "hiteles másolata",

cg) e) pontjában a "vagy nyomtatott",

ch) h) pont hb) alpontjában a "másolata",

ci) i) pontjában a "hiteles másolati példánya",

d) 8. § (1) bekezdés

da) a) pont ag) alpontjában a "kinyomtatott",

db) a) pont ah) alpontjában a "CD lemezen vagy színes nyomatként",

dc) b) pont bf) alpontjában a "hitelesített másolatai",

e) 8. § (1a) bekezdés záró szövegrészében a "papír alapon, az adatlapot",

f) 8. § (2) bekezdésében a "postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén az elszámolás kincstár általi átvételének",

g) 8/A. § (2) bekezdésében az "írásban"

szövegrész.

53. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 13/2011. (II. 22) Korm. rendelet] 33. §-sal egészül ki:

"33. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 25. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha a Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig a Hivatal vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 13/2011. (II. 22) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az "egy példányban" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

54. A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telephely vizsgálati és értékelési engedély iránti kérelmet és az engedélyes személyének megváltoztatására irányuló szándék bejelentését a leendő engedélyes, minden más engedély iránti kérelmet az engedélyes nyújtja be a nukleáris biztonsági hatósághoz."

(2) A 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a következő 40/D. §-sal egészül ki:

"40/D. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Hatályát veszti a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése.

55. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet] a következő 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a "két-két példányban",

b) 35. § (1b) bekezdés a) és b) pontjában a "két példányban"

szövegrész.

(3) A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

56. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet] 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A szakmai irányító személyének alkalmatlanná válása vagy a szakmai irányító személyében bekövetkező változás esetén a gazdálkodó szervezet legfeljebb hat hónapig működhet szakmai irányító nélkül. Erről a közlekedési hatóságot a gazdálkodó szervezet értesíti. Ez a határidő a szakmai irányító elhalálozása vagy munkaképességének elvesztése esetén legfeljebb három hónappal meghosszabbítható. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet igazolja a szakmai alkalmasság feltételének meglétét."

(2) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány) - járművenként (járműszerelvény esetében csak a vontató járműre) két példányban, kérelemre - a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki."

(3) A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 10. § (6) bekezdését és 31. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

57. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

57. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkir.) 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt a kérelem teljesíthetősége esetén a közlekedési igazgatási hatóság postai úton kézbesíti vagy - ha az ügyfél így rendelkezett - a Hivatalnál átadja a részére."

(2) A Kkir. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az első vezetői engedély kiadására, az új kategória és kombinált kategória bejegyzésére, valamint a vezetői engedély cseréjére irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani."

(3) A Kkir. 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elektronikus úton kezdeményezett pótlás esetén - az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével - a korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal kell kiállítani a vezetői engedélyt."

(4) A Kkir. 75. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) Az elektronikus úton folytatott eljárásban utángyártott rendszámtábla 15 napon belül az ügyfél választása szerint postázásra kerül, vagy az általa megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján átvehető."

(5) A Kkir. 75. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) A közúti közlekedési szolgáltatást végző üzemben tartónak (tulajdonosnak) kiadott, különleges jellegű, egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében, a Hivatal engedélye alapján fehér színben utángyártható. A különleges jellegű rendszámtáblát az utángyártott rendszámtábla átadásával egyidejűleg az 57. § (8) bekezdése szerint be kell vonni."

(6) A Kkir. 89. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az elektronikus úton lefolytatott eljárásban pótolt állandó forgalmi engedély 15 napon belül az ügyfél választása szerint postázásra kerül, vagy az általa megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján átvehető."

(7) A Kkir. 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó - aki egyben a gépjármű törzskönyvével is jogszerűen rendelkezik - kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról."

(8) A Kkir. a következő 120/B. §-sal egészül ki:

"120/B. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(9) A Kkir. 19. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(10) Hatályát veszti a Kkir.

a) 10. § (6) bekezdése,

b) 50. §-a,

c) 51. § (2) bekezdése,

d) 79. § (4) bekezdése,

e) 118/A. § (9) bekezdése.

58. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet] a következő 36. §-sal egészül ki:

"36. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a.

59. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 176. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

"(13) Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Az Ávr.

a) 62/A. § (2) bekezdés záró szövegrészében a "papír alapon, eredeti példányban, a megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt küldi meg" szövegrész helyébe az "a megküldött dokumentumok összesítő jegyzékével együtt az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva, elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton küldi meg",

b) 62/H. § (1) bekezdésében a "papír alapon, eredeti példányban" szövegrész helyébe az "az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentumokat elektronikus úton küldi meg, az elektronikusan rendelkezésre nem álló dokumentumokat papír alapon vagy digitalizálva és elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton"

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az Ávr. 167/E. § (5) bekezdése.

60. Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása

60. § (1) Az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KFr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A minősítési eljárásban beadvány (a továbbiakban: minősítési beadvány) elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújtható be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés lehetősége az egységes személyre szabott ügyintézési felületen keresztül és közvetlenül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren érhető el.

(3) A kérelmező vagy képviselője az általa kitöltött és elektronikus úton benyújtott űrlapot az annak beérkezését követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a beérkezett beadványt az ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza."

(2) A KFr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A KFr.

a) 5. § (2) bekezdésében a "minősítés iránti kérelem" szövegrész helyébe a "minősítési beadvány",

b) 14. §-át megelőző alcím címében a "rendelkezés" szövegrész helyébe a "rendelkezések"

szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a KFr. 3. §-a.

61. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet] a következő 32. §-sal egészül ki:

"32. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 18. § (5) és (6) bekezdését, 22. § (4) bekezdését, 24. § (6) bekezdését, valamint 25. § (4) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet

a) 18. § (5) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

b) 18. § (6) bekezdésében a "postai úton, tértivevényes küldeményként" szövegrész helyébe az "elektronikus úton",

c) 24. § (6) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton"

szöveg lép.

62. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus önkormányzati információs rendszerben (a továbbiakban: ebr42 rendszer) rögzíti, és a lezárt rögzítés alapján elektronikus úton megküldi a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Igazgatóság) részére."

(2) A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A települési önkormányzat a hozzájárulási kötelezettségének megállapítása esetén a 2. melléklet szerinti adattartalommal meghozott képviselő-testületi vagy közgyűlési határozatát rögzíti az ebr42 rendszerben, és annak az Igazgatóság részére elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja a minisztert a megállapított hozzájárulás vállalásáról hozott döntéséről."

(3) A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 52. §-sal egészül ki:

"52. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 42. § (1) bekezdésében a "postai" szövegrész helyébe az "elektronikus",

b) 44/D. § (1) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton"

szöveg lép.

(5) Hatályát veszti a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 42. § (3) bekezdése.

63. A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

63. § (1) A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] a következő 40. §-sal egészül ki:

"40. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a " - a c) és f) pontban foglaltak kivételével - egy eredeti és egy másolati példányban",

b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában az "egy eredeti példányban",

c) 6. § (2) bekezdés f) pontjában az "egy példányban",

d) 32. § (4) bekezdésében az "egy eredeti és egy másolati példányban"

szövegrész.

64. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÉpítésR.) 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ÉTDR útján történő elektronikus kapcsolattartásra az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései irányadók azzal, hogy az ÉTDR-ben feltöltésre kerülő valamennyi dokumentum elektronikus aláírással vagy bélyegzővel automatikus hitelesítésre kerül, kivéve a hatósági felhasználók által készített, de kiadmányozásra nem került dokumentumokat. A záradékolás során az ÉTDR az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete szerinti tartalommal és módon elektronikus aláírást vagy bélyegzőt és időbélyegzőt alkalmaz."

(2) Az ÉpítésR. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"77. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) Az ÉpítésR.

a) 2. § (3) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezése szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatással vagy elektronikus azonosító eszközzel",

b) 7. § (1) bekezdésében a "Ket." szövegrész helyébe az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)",

c) 15. § (2) bekezdésében az "a Ket." szövegrészek helyébe az "az E-ügyintézési tv. és végrehajtási rendelete",

d) 54. § (4) bekezdésében a "papír alapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton"

szöveg lép.

65. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az üzemeltető a harmadik kereskedési időszakban minden tárgyévet követő év január 20-ig

a) a létesítmény kapacitásával, tevékenységi szintjével és működésével kapcsolatos, az Ügkr. tv. 2. § 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő jelentős, a tárgyévben bekövetkezett tényleges változásról akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített,

b) az Ügkr. tv. 2. § 12., 13., 40. és 41. pontjában foglaltaknak megfelelő, továbbá a 12. § (1) bekezdése, valamint a 12/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti, a tárgyévet követő évre vonatkozó bármely tervezett változásról, valamint

c) ha a létesítményben a tárgyévre vonatkozóan nem történt a térítésmentesen kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét csökkentő, az a) pontban hivatkozott tényleges jelentős változás, akkor ennek tényéről

elektronikus jelentést nyújt be az államháztartásért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzétett módon."

(2) A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A légi jármű üzembentartó a nyomonkövetési tervet a hatóság honlapján közzétett nyomtatványok alkalmazásával, elektronikus úton nyújtja be jóváhagyásra a hatóság részére. A nyomtatványok kitöltését segítő útmutatókat a hatóság a honlapján minden év december 31. napjáig közzéteszi."

(3) A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített éves kibocsátási jelentést és tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentést az üzemeltető és a légi jármű üzembentartó a hatóság által honlapján közzétett kérelem és nyomtatványok alkalmazásával elektronikus úton nyújtja be a hatóság részére. A számításokat tartalmazó mellékleteket elektronikus úton újraszámolható formátumban is be kell nyújtani."

(4) A 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdését, 4. § (2) és (5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

66. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében az " , 1 darab nyomtatott és 1 darab elektronikus adathordozóra rögzített példányban" szövegrész,

b) 2. § (3) bekezdése,

c) 6. §-a és

d) 8. §-a.

67. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

67. § Hatályát veszti a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "a Kormány rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító tagja," és az "(a továbbiakban együtt: rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító miniszter)" szövegrész.

68. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] a következő 103. §-sal egészül ki:

"103. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

69. A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképzési megállapodás tervezetét a fenntartó készíti elő és nyújtja be elektronikus úton, szerkeszthető formában a kormányhivatalhoz, a kapcsolattartáshoz szükséges adatok közlése mellett. A kormányhivatal javítható hiba vagy hiányosság észlelése esetén a fenntartóval kijavíttatja a szakképzési megállapodás tervezetét. Ez esetben az e § szerinti határidőket a javított tervezet benyújtásától kell számítani."

(2) A 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 4. § (2) bekezdését, 4. § (5) bekezdését, 5. § (3) és (5) bekezdését és a 8. § (5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében a "tervezetének két példányát" szövegrész helyébe a "tervezetét",

b) 5. § (3) bekezdésében a "tervezetének egy példányát" szövegrész helyébe a "tervezetét",

c) 5. § (5) bekezdésében a "szakképzési megállapodás három példányán" szövegrész helyébe a "szakképzési megállapodás tervezetén",

d) 5. § (5) bekezdésében az "egy-egy példányt megküld" szövegrész helyébe a "megküldi a szakképzési megállapodás tervezetét",

e) 8. § (5) bekezdésében a "szakképzési megállapodás egy-egy példányát" szövegrész helyébe a "szakképzési megállapodást"

szöveg lép.

70. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

70. § (1) A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázó a pályázatát a pályázati azonosítószám feltüntetésével köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben elektronikus úton megküldeni."

(2) A 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében, valamint 4. § (3) bekezdésében a "tértivevénnyel megküldi" szövegrész helyébe a "tértivevénnyel vagy elektronikus úton megküldi",

b) 4. § (5) bekezdésében a "tértivevénnyel megküldeni" szövegrész helyébe a "tértivevénnyel vagy elektronikus úton megküldeni"

szöveg lép.

71. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet] a következő 9. §-sal egészül ki:

"9. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton" szöveg lép.

72. Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

72. § (1) A elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződést."

(2) A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 16. §-sal egészül ki:

"16. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. mellékletének II. pont 1. alpontjában, valamint 2. mellékletének II. pont 1. alpontjában a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton" szöveg lép.

73. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

73. § (1) Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

74. Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) Az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árvakr.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A kérelem elektronikus úton kizárólag a Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus űrlap (a továbbiakban: elektronikus űrlap) használatával nyújtható be. A Hivatal az elektronikus ügyintézés lehetőségét a személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Hivatal internetes honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül biztosítja.

(2) Az elektronikus űrlap díjtalanul érhető el. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött és elektronikus úton benyújtott kérelmet az annak beérkeztét követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le. A Hivatal a beérkezett kérelmet az ügyfél elektronikus levélcímére nem küldi vissza."

(2) Az Árvakr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

75. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

75. § (1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet] a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (1) és (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében a "két példányban, papír alapon" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

76. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 123. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a kedvezményezett által benyújtandó irat nem tartalmazza a kibocsátó minősített elektronikus aláírását, vagy az nem az arra feljogosított által készített hiteles elektronikus másolat, a biztosítékok iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is be kell nyújtani. Ebben az esetben a támogatás jóváhagyásának feltétele a biztosítékok eredeti papíralapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése. Ha a biztosítékok iratanyaga nem érkezik be az irányító hatósághoz cégszerűen aláírt eredeti példányban a hiánypótlás kiküldésére rendelkezésre álló határidőig, akkor a biztosítéki iratanyag megküldését a hiánypótlásban elő kell írni a kedvezményezett számára."

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201. §-sal egészül ki:

"201. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 123. § (3) bekezdését, 115. § (3) bekezdését és 1. mellékletét 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(3) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115. § (3) bekezdésében a "(4) bekezdésben foglaltak szerint" szövegrész helyébe a "(3) bekezdésében foglaltak szerinti esetben" szöveg lép.

(4) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

77. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

77. § (1) A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet] a következő 35. §-sal egészül ki:

"35. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 7. §-át 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-ában a "postai úton" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton" szöveg lép.

78. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelem tartalmazza)

"a) a birtokvédelmet kérő nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,"

(2) A 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri."

(3) A 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából saját kézbesítője útján vagy személyesen átadott iratként kézbesíti, illetve elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként megküldi az ellenérdekű félnek."

(4) A 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet 19. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat tartalmazza)

"g) a határozat kiadmányozójának nevét, aláírását vagy elektronikus aláírását és az eljáró szerv bélyegzőlenyomatát vagy elektronikus bélyegzőjét."

(5) A 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eljáró szerv a határozatot elektronikusan vagy postai úton hivatalos iratként, illetve személyesen átadott iratként vagy saját kézbesítője útján közli a felekkel, továbbá képviselő eljárása esetén a képviselővel."

(6) A 17/2015. (II. 16) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdés a) pontját, 2. § (4) bekezdését, 3. § (1) bekezdését, 19. § g) pontját és 20. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

79. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

79. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az áthelyezési parancsot az átvevő szerv részére meg kell küldeni."

80. A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

80. § (1) A jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jegyző a felhívást hivatalos iratként postai úton, személyesen átadott iratként, elektronikusan vagy saját kézbesítője útján közli a közös képviselővel."

(2) A 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

"21. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 14. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

81. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Önálló diszpécserszolgálati tevékenységet vállalkozás a közlekedési hatóság által kiadott engedély birtokában végezhet. Az engedélyt a közlekedési hatóság - erre irányuló kérelemre - annak a kérelmezőnek adja meg, amely megfelel a 6 és 7. §-ban a személyszállító szolgáltatást végző vállalkozásra meghatározott személyes megbízhatósági és szakmai alkalmassági feltételeknek, továbbá a (3) és (4) bekezdésben meghatározott pénzügyi teljesítőképességi feltételeknek. Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a feltételeknek történő megfelelést igazoló okiratokat."

(2) A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

82. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

a) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "papír alapon vagy" és a "levelezési vagy" szövegrész,

b) 15. § (2) bekezdése.

83. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet] a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) Hatályát veszti a 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

a) 9/B. § (3) bekezdésében a "személyesen vagy postai úton",

b) 9/C. § (2) bekezdésében a "postai úton"

szövegrész.

84. A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

84. § (1) A felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentős önkorlátozó nyilatkozatot írásba kell foglalni, és azt

a) a személyazonosság igazolása mellett személyesen,

b) postai úton teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy

c) a nyilatkozattevő elektronikus azonosítását követően elektronikusan hitelesítve, elektronikus úton,

az a) pont esetében az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatán, a b) és c) pont esetében az állami adóhatósághoz kell benyújtani."

(2) A 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti tájékoztatót

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jelentős önkorlátozó nyilatkozat átvételével egyidejűleg nyomtatott formában személyes átadással,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetén a jelentős önkorlátozó nyilatkozat beérkezését követő 2 munkanapon belül nyomtatott formában postai úton, vagy

c) a (2) bekezdés c) pontja esetén az elektronikus nyilatkozat beérkezését követő 1 munkanapon belül elektronikus formában

a játékos rendelkezésére kell bocsátani."

(3) A 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (2) és (6) bekezdését, valamint 25. § (3) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) A 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésében a "postai úton való" szövegrész helyébe a "postai vagy elektronikus úton történő" szöveg lép.

85. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet] a következő 19. §-sal egészül ki:

"19. § Ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(2) A 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "postai úton" szövegrész helyébe az "elektronikus úton" szöveg lép.

86. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

86. § Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az e § és a 6. alcím szerinti tanúsítvány tekintetében a minősített tanúsítványok esetén a (2) bekezdés szerinti regisztrációt a személyes megjelenéssel egyenértékűnek kell tekinteni."

87. A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek működésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól szóló 216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KJKr.) 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Az SZTNH előtt a jogkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárásokban az elektronikus ügyintézés lehetősége az egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül az SZTNH honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül érhető el.

(2) A jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyekben a beadványokat a Kjkt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott elektronikus űrlap használatával kell elektronikus úton benyújtani.

(3) Az elektronikus űrlap díjtalanul áll rendelkezésre az SZTNH hivatalos honlapján. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött elektronikus űrlapot az annak beérkezését követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le. Az SZTNH a hozzá érkezett beadványt az ügyfél vagy képviselője elektronikus levélcímére nem küldi vissza."

(2) A KJKr. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § A 20. §-ban és a 21. §-ban foglaltakat kell alkalmazni az ügyféli jogállás megállapítására irányuló beadványok benyújtására is."

(3) A KJKr. a következő 42/A. §-sal egészül ki:

"42/A. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni."

(4) Hatályát veszti a KJKr.

a) 21. §-a,

b) 23. §-a.

88. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet] 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(2) A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

89. Záró rendelkezések

89. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

90. § Ez a rendelet a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.2. Az építési munkálatok megkezdését megelőzően az alagútkezelő a kiviteli tervdokumentáció részeként összeállítja az alagútra vonatkozó, 2.2. és 2.3. pont szerinti biztonsági dokumentációt, és egyeztet a biztonsági tiszttel. A tervdokumentációt, valamint a biztonsági tiszt véleményét az alagútkezelő a Hatósághoz elektronikus úton nyújtja be."

2. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 21. számú melléklet "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások

Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változat benyújtása is, melyből egyértelműen megállapíthatók (például színeltéréssel) a módosítások. Az üzletszabályzatokat a kötelező tartalmi követelményeknek megfelelő tartalomjegyzékkel kell elkészíteni, az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni. A mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik engedélyes szabályzatáról van szó. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni szükséges a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot. Ha az üzletszabályzat mérete a megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani a Hivatal számára."

3. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 4. számú mellékletének "A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások

Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változatot is csatolni, melyből egyértelműen megállapíthatók a módosítások. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot."

4. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 3. melléklet 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.1. A biztonsági jelentést írásban kell elkészíteni és a hatóság részére elektronikus úton kell benyújtani. A térképet és helyszínrajzokat a méretarány feltüntetésével elektronikusan (AutoCAD vagy GeoPDF formátumban) kell benyújtani."

5. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A Kkir. 19. melléklet VI. fejezet A) pontja a következő 6. ponttal egészül ki:

(A kérelemhez csatolni kell:)

"6. A nemzetközi vezetői engedély iránti kérelem személyesen történő benyújtása esetén:

a) 2 db, a vonatkozó szabványoknak megfelelő, fotópapírra nyomtatott igazolványképet,

b) a nemzetközi vezetői engedély kiállítása díjának megfizetését tanúsító igazolást."

6. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 7. mellékletének "1. Az üzletszabályzatra vonatkozó előírások" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"1. Az üzletszabályzatra vonatkozó előírások

Az üzletszabályzatot elektronikus úton, szerkeszthető formában kell jóváhagyásra benyújtani. Az oldalakat folyamatos számozással kell ellátni, a mellékletek és a függelékek minden lapján fel kell tüntetni, hányas számú melléklet vagy függelék lapjáról van szó. Az üzletszabályzat, a mellékletek és a függelékek minden oldalán fel kell tüntetni, melyik víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatáról van szó. Az üzletszabályzat módosításának kérelmezése esetében szükséges korrektúrás változatot is csatolni, melyből egyértelműen megállapíthatók a módosítások. A benyújtott üzletszabályzathoz mellékelni kell a jóváhagyásra vonatkozó kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló dokumentumot. Ha az üzletszabályzat mérete a megjelölt méretkorlátot meghaladja, elektronikus a kapcsolattartás akkor is, ha az engedélyes a nyilatkozatát tartós adathordozón nyújtja be. Az eljárás során véglegezett, jóváhagyásra kerülő üzletszabályzatot két, cégszerű aláírással ellátott példányban is be kell nyújtani a Hivatal számára."

7. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. Az érkeztetés során a KSZ

a) a pályázati anyagokat elektronikus vagy postai úton vagy személyesen átveszi,

b) a pályázatot iktatja."

2. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 195.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"195.2. A 193.2. pont szerinti biztosíték eredeti példányát elektronikusan, a Pályázati e-ügyintézés felületen kell benyújtani."

3. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 392.2. és 392.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"392.2. A ZPFJ elfogadását követően az IH - vagy ha az IH ezt a feladatot a KSZ-re delegálta, a KSZ - záró jegyzőkönyvben nyilatkozik a biztosíték visszavonhatóságáról és a projekt lezárásáról, amelyet a KSZ a végső pénzügyi zárást követően elektronikus vagy postai úton küld el a kedvezményezettnek.

392.3. Ha a kedvezményezettnek fenntartási kötelezettsége nincs, a KSZ a projekt lezárásáról a végső pénzügyi zárás után elektronikus vagy postai úton értesíti a kedvezményezettet."

4. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 570. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"570. Az érkeztetés során a központi koordinációs szerv, OP TS esetén az IH

a) a projektadatlapot és mellékleteit elektronikus vagy postai úton vagy személyesen átveszi,

b) a projektadatlapot iktatja."

5. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 637.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"637.3. Az IH-k és az egyes szervezeti egységek vezetői aláírással, az elkészítést követően haladéktalanul kötelesek megküldeni az ellenőrzések koordinációjáért felelős egység részére az ELLI-ben készített előrehaladási jelentéseket."

6. Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletének 650.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"650.5. Az IH-k és egyéb szervezeti egységek az érintett szervezeti egység vezetőjének aláírásával, az elkészítést követően haladéktalanul kötelesek megküldeni az ellenőrzések koordinációjáért felelős egység részére az ELLI-ben készített előrehaladási jelentéseket."

7. Hatályát veszti az 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. mellékletének

a) 204.5. pontja,

b) 524.4. pontja.

8. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 130.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"130.2. A 118/A. § (2a) bekezdése alapján a szállító által nyújtott biztosíték okiratának eredeti példányát a Pályázati e-ügyintézés felületen szkennelve - és ha a szállító az okiratot nem a kibocsátó minősített elektronikus aláírásával ellátva szerezte be és nyújtotta be, azt követően az irányító hatóságnak hivatalos iratként postai úton is megküldve - kell benyújtani. A szállítói előleg jóváhagyásának feltétele a biztosíték eredeti példányának beérkezése az irányító hatósághoz."

2. Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.2. pontja.

9. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet

a) 2. alcím táblázatának a "Munkaállomások Linux környezetben" című oszlopa,

b) 3. alcím táblázatának a "Laptopok MS Windows környezetben" című oszlopa,

c) 4. alcím táblázatának a "Laptop alapkonfigurációk" című oszlopa

a "- Tűzfal és vírusvédelem" sorral egészül ki.

10. melléklet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

1. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet Kemecse és Vasmegyer települések esetében az "ASP Gazd." oszlopban a "2017.01.01." szövegrész helyébe a "Csatlakozott2" szöveg lép.

2. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet Verseg település estében az "Önkormányzat működés jelleg elnevezés" oszlopában az "Önállóph" szövegrész helyébe a "tag" szöveg lép.

3. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet Hövej, Osli és Veszkény települések esetében a "Közös hivatal elnevezés" oszlopában a "Veszkényi Közös Önkormányzati Hivatal" szövegrész helyébe az "Osli Közös Önkormányzati Hivatal" szöveg lép.

4. A 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet Berkesd, Bogád, Ellend, Pereked, Romonya és Szilágy település esetében a "Közös hivatal elnevezés" oszlopában a "Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal" szövegrész helyébe a "Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal" szöveg lép.

5. Hatályát veszti a 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. mellékletének a

030314544336884TATAHÁZA KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KUNBAJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL6451TataházaKossuth Lajos utca 60tag2017.01.012017.01.01
040420765725239MEDGYESBODZÁS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKAMARÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL5663MedgyesbodzásSzéchenyi utca 38tag2017.01.012017.01.01
121205883450890PALOTÁS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PALOTÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL3042PalotásKossuth út 1székhely2017.01.012017.01.01
131310737394240VÁMOSMIKOLA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KEMENCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2635VámosmikolaKossuth Lajos utca 2tag2017.01.012017.01.01
131319248441827TÉSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KEMENCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2635TésaPetőfi utca 2tag2017.01.012017.01.01
131304181441816PERŐCSÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KEMENCEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2637PerőcsényDiófa utca 13tag2017.01.012017.01.01
131325098441674BÉNYE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
VASADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2216BényeFő út 74tag2017.01.012017.01.01
131327827441685KÁVA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
VASADI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2215KávaPilisi utca 1tag2017.01.012017.01.01
131326985441607CSŐVÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ACSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2615CsővárMikszáth utca 3/atag2017.01.01Csatlakozott2
131333561441926APAJ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ÁPORKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2345ApajFő tér 2tag2017.01.01Csatlakozott2
131321847734707PÉTERI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PÉTERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL2209PéteriKossuth Lajos utca 2székhely2017.01.012017.01.01
151517084732165PENÉSZLEK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ENCSENCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL4267PenészlekSzabadság tér 5tag2017.01.012017.01.01
202018096436863ZALASZENTJAKAB KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
GALAMBOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL8827ZalaszentjakabPetőfi Sándor út 33tag2017.01.012017.01.01
202015556436742SAND KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
GALAMBOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL8824SandKanizsai utca 37tag2017.01.012017.01.01

sora.

Tartalomjegyzék