Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k), m) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím és az 1. melléklet tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím és a 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.1 és 1.2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 1. és 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés b), c), e) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím és a 3-5. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában és a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 29. alpontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím és a 6. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím és a 7. melléklet tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 36. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím és a 8. melléklet tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 46. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 48. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 49. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 50. alcím és a 9. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím és a 10. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 2., 5. és 6. pontjában, 281. § (4) bekezdés 1., 2. pontjában, továbbá 281. § (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 52. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 1. pontjában, továbbá 281. § (4) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 53. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § a), c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 54. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/E. § (9) bekezdésében a "d)-e)" szövegrész helyébe a "d)-f)" szöveg lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10/A. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

(A kijelölt kormányhivatal hatósági jogkörében:)

"m) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartásban a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy megszerzett letelepedett jogállásának tényét."

(2) Az R1. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a kijelölt kormányhivatalt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnéséről és a letelepedett jogállásának megszerzéséről."

3. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

3. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 14/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A hadigondozási hatóság a hadigondozott halála esetén a pénzellátás megszüntetéséről nem hoz döntést. A hadigondozási hatóság a halál tényét és az ellátásra jogosultság megszűnését átvezeti a hatósági nyilvántartáson."

4. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

4. § A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A keresőképesség felülvizsgálatának a (3) bekezdés a) és b) pontjában történő kezdeményezése esetén meg kell adni a munkavállaló, valamint közfoglalkoztatott személy nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, anyja nevét, társadalombiztosítási azonosító jelét és a keresőképtelenség kezdetét. A kérelemnek tartalmaznia kell a munkáltató illetve közfoglalkoztató nevét, címét, adószámát, az aláírási jogkörrel rendelkező személy nevét, valamint telefonos és postai elérhetőségét."

5. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mellőzni lehet a korlátozottan cselekvőképes gyermek, valamint az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek közvetlen meghallgatását, ha)

"a) a kifizetés, valamint a gyámi fenntartásos betétből történő pénzfelvétel éves összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, és"

(2) Az R2. 26/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz [Ptk. 2:15. § (1) bekezdés e) pontja] abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát."

(3) Az R2. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egyezséget a gyámhivatal jóváhagyja és határozatba foglalja, ha az megfelel a gyermek érdekének, véleményének és a kapcsolattartás céljának. Az egyezség jóváhagyásával egyidejűleg a feleket tájékoztatni kell a 31. és 32. §-ban, a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdésében és 22/D. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a Ptk. 4:183. §-a szerinti kártérítés és az igazolt költségek megtérítésének lehetőségéről."

(4) Az R2. 29/A. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kapcsolattartás rendezése tárgyában hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"h) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31. és 32. §-ban meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdésében és 22/D. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a Ptk. 4:183. §-a szerinti kártérítés és az igazolt költségek megtérítésének lehetőségéről."

(5) Az R2. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gyámhivatal tájékoztatást nyújt a Ptk. 4:183. §-a szerinti kártérítés és igazolt költségek megtérítésének lehetőségéről."

(6) Az R2. 30/F. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az átmeneti gondozásban lévő gyermek tekintetében a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatali határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)

"g) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31. és 32. §-ban meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/C. § (2) bekezdésében és 22/D. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekről, továbbá a Ptk. 4:183. §-a szerinti kártérítés és az igazolt költségek megtérítésének lehetőségéről."

(7) Az R2. 154. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A gyámhivatal - a vételár megfizetésének (3) bekezdésben meghatározott módjára vonatkozó rendelkezés hiányában -az okiratokat csak akkor láthatja el záradékkal, ha]

"a) a szerződésben meghatározott vételárat ügyvédi letétben, közjegyzői okirat készítése esetén közjegyzői bizalmi őrzésben, gondnokolt és gyámolt esetén gyámhatósági betétben elhelyezték vagy"

(8) Hatályát veszti az R2.

a) 30. § (3) bekezdése,

b) 73. § (1) bekezdés h) pontja,

c) 130/A. § (1e) bekezdése,

d) 132. § (1) bekezdés d) pontjában az "eljáró szerv," szövegrész.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

6. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a csecsemőgondozási díjra, az örökbefogadói díjra, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához "Foglalkoztatói igazolás"-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal - csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, vagy gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén a Központ által a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatvánnyal - együtt öt napon belül az Ebtv. 61. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi. A foglalkoztató a kérelem, valamint az igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni."

7. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 62. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egységek helyiségeiben, tereiben forgó- és billenőablak nem alkalmazható. Mélyen üvegezett ajtó és üvegfal csak biztonsági üvegből készített biztonságos szerkezeti kialakítással alkalmazható."

(2) Az R3. 85. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Szakági jogszabály a bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde helyiségeinek méretei és kialakítása vonatkozásában a (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően is rendelkezhet."

(3) Az R3. 4. számú melléklet 5. pontjában az "alap- és középfokú nevelési, oktatási" szövegrész helyébe a "családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és középfokú nevelési, oktatási" szöveg lép.

8. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelem benyújtható

a) személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatalnál,

b) személyesen az integrált ügyfélszolgálatnál (kormányablak), vagy

c) személyesen vagy postai úton a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen."

(2) Az R4. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést - feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be - először annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti.

(2a) Amennyiben a szakértői vélemény alapján a tanuló felülvizsgálata nem szükséges - feltéve, hogy a tanulói jogviszonya fennáll -, a sajátos nevelési igény tényét nem kell újból bejelenteni."

9. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Kedvtelési célú kishajó, nem kereskedelmi szolgáltató úszómű és motoros vízi sporteszköz esetében a bejegyzés a (2) bekezdés szerinti magánokirat alapján teljesíthető."

10. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a "vezetékes telefonvonallal rendelkezik," szövegrész.

11. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 10. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R5. 11. § (2) bekezdésében a " , valamint hozzáférhetővé teszi a felügyelőség számára" szövegrész.

12. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz."

(2) Az R6. 13. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 7/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "20" szövegrész helyébe az "50" szöveg,

b) 7/A. § (2a) bekezdésében az "A 20" szövegrész helyébe az "Az 50" szöveg

lép.

14. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: kérelemnyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemnyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. Az ügyfél a kérelemnyomtatványon nyilatkozik arról, hogy rendelkezik-e ügyfélkapu regisztrációval és vele a hatóság elektronikus úton tarthat-e kapcsolatot."

(2) Az R7. 1/A. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:

(A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet)

"a) elektronikus úton, vagy"

(lehet benyújtani.)

(3) Az R7. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés szerinti szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, vagy határozatlan idejű abban az esetben, ha a súlyosan fogyatékos ápolt gyermek állapota végleges, és abban változás nem várható. Határozatlan érvényességi idejű szakmai vélemény csak abban az esetben állítható ki, ha az orvostudomány jelenlegi állása szerint az önellátási képességben javulás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető el, és abban a gyermek életkorából adódó változás sem várható."

(4) Az R7. 21. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A gyermekek otthongondozási díját megállapító szerv a (4) bekezdés szerinti szakvélemény hatálya alatt kezdeményezheti a gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság felülvizsgálatát, ha olyan tényről vagy körülményről szerez tudomást, amely valószínűsíti, hogy a korábbi szakmai véleményben megállapított körülmény nem áll fent. A felülvizsgálati eljárás során új szakértőt kell kirendelni. A szakmai vélemény elkészítésére felsőfokú egészségügyi vagy szociális végzettségű, a fogyatékos személyek szociális ellátásában dolgozó, vagy a fogyatékos személyek szociális ellátása témakörben szakvizsgával rendelkező személy kérhető fel."

(5) Az R7. 44. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A közgyógyellátási igazolvány elvesztéséről vagy megrongálódásáról szóló bejelentés, valamint a közgyógyellátási igazolvány cseréje iránti kérelem elektronikus úton is benyújtható."

15. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A jogosult állatorvos külön jogszabály szerint - a hús előállításával, valamint az élő kagylók termelési és átmosó területeivel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseknek az (EU) 2017/625 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelettel összhangban történő elvégzésére vonatkozó különös szabályokról szóló a Bizottság (EU) 2019/624 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott eseteket kivéve -

a) elvégzi a húsvizsgálatot az olyan vágóhidaknál, ahol nem vágnak többet

aa) hetente 80 egyed felnőtt szarvasmarhánál, lónál vagy 160 egyed egyéb szarvasmarhánál,

ab) hetente 400 egyed 100 kg élősúly feletti sertésnél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti malacnál vagy 500 egyed egyéb sertésnél,

ac) hetente 400 egyed juhnál, kecskénél vagy 800 egyed 15 kg élősúly alatti báránynál, gödölyénél,

ad) évente 500 000 egyed baromfinál;

b) elvégzi a húsvizsgálatot és kiállítja a hússzállítási igazolást a kistermelőknél."

(2) Az R8. Melléklet 7.) pontjában a "9 Ft, azaz kilenc forint" szövegrész helyébe a "15 Ft, azaz tizenöt forint" szöveg lép.

16. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 22. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(14) Ha a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális ellátást igénybe vevő, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy számára hivatásos gondnokot kell kirendelni, a gyámhivatal illetékességét a gondnokság alatt álló személy tényleges tartózkodási helye alapozza meg."

(2) Az R9. 23. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) A nevelésbe vett kiskorú szülő gyermekének ügyében az a gyámhivatal illetékes eljárni, amelyik a kiskorú szülő nevelésbe vétele ügyében illetékességgel rendelkezik."

(3) Hatályát veszti az R9. 23. § (15) bekezdése.

17. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a sajátos építményfajták körébe tartozó és az OAH r.-ben foglalt építmények kivételével, az építésfelügyeleti hatósági feladatokra a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki."

(2) Az R10. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

18. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

18. § A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható."

19. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az ingatlanügyi hatóság a (3) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a földhasználati nyilvántartásban hivatalból átvezeti a földrészletnek az 5. § (1) bekezdés c)-g) pontja szerinti adataiban bekövetkezett és az ingatlannyilvántartásban már átvezetett változásokat (a továbbiakban: adatváltozás), ha a földrészletnek az adatváltozást megelőzően bejegyzett földhasználója az adatváltozást követően nem változik.

(6) Az ingatlanügyi hatóság a változások átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó részleges másolata megküldésével közli a földhasználóval és a használatba adóval, valamint családi gazdálkodó esetében a családi gazdálkodók nyilvántartását végző hatósággal."

20. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

20. § A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kijelölés folyóvízen és állóvízen egyaránt visszavonásig hatályos. Folyóvízen kérelemre új eljárást kell lefolytatni, ha a kijelölt fürdőhely területe, üzemeltetője, vagy üzemvitele módosul."

21. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet kizárólag papíralapú ügyintézés esetén értelmezhető előírásai elektronikus ügyintézés esetén nem alkalmazhatók. Elektronikus ügyintézés esetén ezen előírások helyett a Kstv.-t, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényt, valamint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó egyéb szabályokat kell alkalmazni."

(2) Az R11. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ingatlanügyi szempontú vizsgálat során a kormányhivatal az 1. számú melléklet II/7. pontja szerint jár el. Ha a kisajátítás mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló földnek minősülő területet érint, akkor az ingatlanügyi szempontú vizsgálat során a kisajátítási vázrajzot a művelési ágak, a minőségi osztályok és a földminősítési mintaterek feltüntetése, valamint a földminősítési adatok számítása és ábrázolása helyességére vonatkozó mezőgazdászi szempontok szerint is vizsgálni kell. A kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka egy évig hatályos. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő projektek esetén a kettős vizsgálatú kisajátítási terv záradéka, valamint az újrazáradékolás 2 évig hatályos."

(3) Az R11. második 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 20. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 1/A. §-át, 5. § (3) és (5) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában a kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) 2018. január 1-jétől az elektronikus kapcsolattartásra a Kstv. 40/G. §-ában foglaltak irányadók, a Kstv. 47. §-ában foglaltak szerint.

20. § 2021. július 1-jétől az elektronikus kapcsolattartásra a Kstv. 40/G. §-ában foglaltak irányadók, a Kstv. 50. §-ában foglaltak szerint."

22. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti a hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.

23. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 13. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felelős műszaki vezető feladata:)

"k) az átadás-átvételi eljárásban, a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásában való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,"

(2) Az R12. 13. § (5) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a fővállalkozó kivitelező nem vállalta el az alvállalkozó kivitelezési tevékenysége feletti felelős műszaki vezetői feladatokat, a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének felelőssége az alvállalkozó kivitelező által végzett építési-szerelési munkák körében)

"bc) az alvállalkozói és szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljáráshoz, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásához szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadására"

(terjed ki.)

(3) Az R12. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárás, az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásához rendelkezésre álljanak."

(4) Az R12.

a) 24/B. § (1) bekezdésében az "a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LLTK)" szövegrész helyébe az "a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

b) 24/B. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontjában a "kikötés" szövegrész helyébe a "kikötés vagy használatbavétel tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés" szöveg,

c) 24/B. § (7) bekezdésében az "engedély" szövegrész helyébe az "engedély vagy használatbavétel tudomásulvételéhez kapcsolódó kötelezés" szöveg,

d) 33. § (1) bekezdés d) pontjában a "tudomásul vétel" szövegrész helyébe a "tudomásul vétel, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek esetén a hatósági bizonyítvány" szöveg,

e) 33. § (4) bekezdésében a "tudomásul vételéig" szövegrész helyébe a "tudomásul vételéig vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításáig" szöveg,

f) 34. § (3) bekezdésében a "tudomásulvételének a napján" szövegrész helyébe a "tudomásulvételének vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának napján" szöveg

lép.

24. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

24. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdésében a "két évre" szövegrész helyébe a "három évre" szöveg lép.

25. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) adminisztrátor: az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját megelőzően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), 2017. január 1. napjától a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó), 2021. január 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt adminisztratív tevékenység végzésére;"

(2) Az R13. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) vizsgáló: az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját megelőzően a Hivatal, 2017. január 1. napjától a Nyilvántartó, 2021. január 1. napjától Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt vizsgálói tevékenység végzésére;"

(3) Az R13. 1/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Nyilvántartó ellátja a járművek előzetes eredetiségvizsgálata során a tényállás felderítésében közreműködő tanúsító szervezetek, valamint az adminisztrátorok és a vizsgálók tekintetében a szolgáltatás felügyeletét."

(4) Az R13. "Az előzetes eredetiségvizsgálat" alcíme a következő 1/B. §-sal egészül ki:

"1/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala elvégzi az előzetes eredetiségvizsgálati vizsgálók és adminisztrátorok képzésével, vizsgáztatásával és továbbképzésével összefüggő feladatokat."

(5) Az R13.

a) 12. § (2) és (4) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 18. § (2)-(5) bekezdésében a "Nyilvántartó" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében a "Nyilvántartóhoz" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalához" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében a "Nyilvántartónál" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalánál" szöveg,

d) 1. és 2. mellékletében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

26. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

26. § A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "nyolc" szövegrész helyébe a "tizenöt" szöveg lép.

27. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

27. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet III/A. Fejezete a következő 36/B. §-sal egészül ki:

"36/B. § A területi környezetvédelmi hatóság az e rendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz."

28. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 29. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vezetői engedély a következő határidőig jogosít vezetésre:)

"a) a vezetői engedély kategória érvényessége az előírt orvosi vizsgálaton megállapított egészségi alkalmassági időpontig, de

aa) a "C1", a "C1E", a "C", a "CE", a "D1", a "D1E", a "D" és a "DE" vezetői engedély kategóriák esetében a vezetői engedély kiállításától számított legfeljebb öt évig,

ab) egyéb nemzetközi vezetői engedély kategóriák esetében - a (3b) bekezdésben foglalt kivétellel - legfeljebb tíz évig,"

(2) Az R14. 29. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Az orvosi vizsgálaton

a) az 1. alkalmassági csoportban két évet meg nem haladóan, vagy

b) a 2. alkalmassági csoportban

megállapított egészségi alkalmasság esetén a vezetői engedély érvényességi ideje a megállapított orvosi alkalmasság időpontja."

(3) Az R14. 29. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazása esetén az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában előírt határidő az egészségi alkalmassági vélemény alapján a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjának időpontjáig túlléphető."

(4) Az R14. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A törzskönyv eltulajdonításának bejelentése esetén a rendőrségi feljelentést, az okmány elvesztésének, megsemmisülésének vagy megtalálásának bejelentése esetén az erről felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Nyilvántartónak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Nyilvántartónak továbbításra."

(5) Az R14. 63. § (4) bekezdésében a "heti rendszerességgel a Nyilvántartó részére papíralapú vagy elektronikus adathordozón megküldi" szövegrész helyébe az "a Nyilvántartó részére haladéktalanul megküldi" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti az R14. 83. § (3) és (6) bekezdése.

29. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 21/C. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Budapest Főváros Kormányhivatala a kérelemnek helyt ad, ha)

"d) a kérelmező biztosítja a 2. melléklet szerinti valamennyi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást,"

(2) Az R15. 28. § (1) bekezdésében a "2020. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-ig" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R15.

a) 21/B. § (4) bekezdés a) pontjában a "vagy a vállalkozói igazolvány számát" szövegrész,

b) 21/B. § (5) bekezdés b) pont ba) alpontja.

30. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Bontási engedélyezési eljárást a bányafelügyelet építési engedélye alapján megépített sajátos építmény tekintetében kell lefolytatni. A bontási engedélyezési eljárás a sajátos építmény tulajdonosának kérelmére indul."

(2) Az R16.

a) 1. melléklete helyébe a 3. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 4. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe az 5. melléklet

lép.

31. Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. (1) A közúti közlekedésről szóló törvény 29. § (16) bekezdésében meghatározott bejelentés-köteles tevékenységek esetében a bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő

a) természetes személy természetes személyazonosító adatait, valamint

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhely és telephely címét, cégjegyzék-, illetve nyilvántartási számát.

(2) A bejelentés mellékleteként csatolni szükséges

a) egyszerűsített tervdokumentációt (helyszínrajz, minta keresztszelvény, önálló gyalogút és út esetén hossz-szelvény, tervezői nyilatkozat, műszaki leírás, az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges, és az ingatlanügyi hatóság által előzetes nyilvántartásba vett, érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz tervezet),

b) tervezői nyilatkozatot, amely tartalmazza az útügyi műszaki előírásoktól való esetleges eltérés és annak természeti adottságokból fakadó indoklását,

c) országos közúthoz történő csatlakozás, annak a területén való építés esetén útügyi műszaki előírásoktól való eltérés esetén a felmentést,

d) útkezelők és közműkezelők hozzájárulását,

e) kezelői lehatárolási tervet vagy azzal egyenértékű lehatárolásra vonatkozó nyilatkozatot.

(3) Az építtető a bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles bejelenteni a hatóságnak.

(4) Amennyiben a közúti közlekedésről szóló törvény 29. § (16) bekezdése szerinti bejelentés tudomásul vételét követő 30 napon belül a bejelentett tevékenység végzését nem kezdték meg, akkor a (3) bekezdés szerint kell eljárni."

(2) Hatályát veszti az R17.

a) 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja,

b) 4. § (1a) bekezdése.

32. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 39. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetési egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérelmezni. Amennyiben az építési engedély egy telken több építményre vonatkozik, de nincs ütemezve, a használatbavételi engedély külön építményenként is megkérhető akkor, ha az építmény a rendeltetésszerű és biztonságos használatra önállóan is alkalmas."

(2) Az R18. 56. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A hatósági bizonyítvány az Ákr.-ben meghatározottakon túl tartalmazza)

"c) az építmény meglétének vagy elbontásának tényét,

d) a változási vázrajzon szereplő, ingatlanügyi hatóság záradékszámát, valamint

e) az építmény rendeltetését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként."

(3) Az R18. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(4) Az R18. 58. § (1) bekezdésében a "feladatait" szövegrész helyébe a "feladatai teljesítésére irányuló eljárását" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R18.

a) 20. § (3) bekezdés b) pontjában az "az ÉTDR-en keresztül" szövegrész,

b) 41. § (3) bekezdés b) pontja,

c) 48. § (3) bekezdés b) pontjában az "az ÉTDR-en keresztül" szövegrész,

d) 6. melléklet III. táblázat A:12. mezőjében a "b) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az építtető az üzemeltetőnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja," szövegrész,

e) 6. melléklet III. táblázat B:12. mezőjében az "A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő-e." szövegrész,

f) 6. melléklet III. táblázat 18. sora.

33. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg lép.

34. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

34. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. § (3) bekezdésében a "rendeltetési egység rendeltetésének" szövegrész helyébe a "rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának" szöveg lép.

35. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez csatolni kell egyéb kérelmező esetén)

"bb) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel;"

(2) Az R19. 31. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza a (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározottak módosítására vonatkozó elveket arra az esetre, ha]

"c) az éves támogatási tervben meghatározott munkáltató a támogatás első hat hónapjára vállalt létszámra vonatkozó foglalkoztatási kötelezettségénél 10%-kal kevesebb létszámot foglalkoztatott."

(3) Az R19. 31. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A miniszter az éves támogatási tervben meghatározza az (5) bekezdés c) pontja szerinti esethez kapcsolódóan a felszabaduló létszámkapacitás visszaadására és újbóli elosztására vonatkozó eljárást."

(4) Az R19. 55/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az egyszeri támogatás keretösszegét a rendelkezésre álló források figyelembevételével a miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri támogatás összegét az akkreditált munkáltató a kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak és valamennyi hatályos keretszerződéssel és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató kifizetést megelőző tárgyhónap utolsó napján hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások száma tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni."

(5) Az R19. 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Hatályát veszti az R19. 55/B. § (1) bekezdésében az " , a tárgyév decemberében" szövegrész.

36. Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "építésügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

37. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

37. § (1) Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az e rendeletben meghatározottak szerint - az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 4. § (3) bekezdésében foglalt kivételekkel -építésügyi vizsgát tesz és építésügyi szakmai továbbképzést teljesít]

"d) az Éhk. 2. melléklet c) pontja szerinti feladatokat ellátó kormánytisztviselő."

(2) Az R20. 2. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A szakmai továbbképzés tematikáját az 1. melléklet tartalmazza, amelyből)

"d) az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kormánytisztviselőnek az 1. melléklet B) és C) pontjában"

(foglalt témakörökből kell szakmai továbbképzést teljesítenie.)

(3) Az R20. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) és d) pontja szerinti szakmai továbbképzést az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala, az építésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) bevonásával szervezi."

(4) Az R20. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kormánytisztviselőnek a 2. melléklet A)-C) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tenni. Az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kormánytisztviselőnek a 2. melléklet B) és C) pontjában foglalt témakörökből kell vizsgát tennie."

(5) Az R20.

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi" szövegrész helyébe az "örökségvédelmi" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés záró szövegrészében az "a)-c) pontban" szövegrész helyébe az "a)-d) pontban" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "3. § (3) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "4. § (4a) bekezdése" szöveg

lép.

38. A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

38. § (1) A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a települési önkormányzat, vagy az általa közvetlenül igazgatott területtel összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő önkormányzati érdekét sérti, és erről az ingatlan fekvése szerint illetékes települési polgármester, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) a megkeresését követő harminc napon belül értesíti a fővárosi és megyei kormányhivatalt."

(2) Az R21. 9. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válástól" szöveg lép.

39. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 19. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A birtokvédelmi eljárásban hozott határozat tartalmazza a rendelkező részben)

"da) a döntést, a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és a határidejéről való tájékoztatást,"

(2) Az R22. 23. § (2) bekezdésében az "a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik." szövegrész helyébe az "a határozat végrehajtását - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző foganatosítja." szöveg lép.

40. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

40. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

41. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az érvényes személyazonosító igazolványt a magyar állampolgár, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült és az oltalmazott jogállású személy köteles sértetlenül megőrizni, jogszabályban meghatározott esetekben és módon - felhívásra - bemutatni, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válásakor, a visszavonás elrendelésekor vagy a jogosultság megszűnésekor, illetve az új állandó személyazonosító igazolvány kiadásakor - a 39. § (4) bekezdése szerinti kivétellel - a személyazonosító igazolvány átvételére jogosult hatóságnak leadni."

(2) Az R23. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje lejár vagy a jogosult állandó személyazonosító igazolványt kapott, az ideiglenes személyazonosító igazolvány leadható az igazolványt kiadó eljáró hatóságnál."

42. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

42. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A mérésügyi hatóság az e kormányrendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz."

(2) Az R24. a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § A műszaki biztonsági hatóság az e kormányrendelet szerinti hatósági eljárások tekintetében elektronikus űrlapot alkalmaz, amelyet a honlapján közzétesz."

43. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 42. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki)

"g) a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében"

(foglaltak tekintetében.)

(2) Az R25. 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a támogatást igénylő székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási jogkörben eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki a Széchenyi 2020 pályázati felhívásokban a mezőgazdasági termelők részére előírt igazolások kiállítása tekintetében."

(3) Az R25. 44. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Magyar Államkincstár ellátja a 2004. május 1-je előtt meghirdetett, nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt

a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,

b) a kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek mérsékléséről szóló program, valamint

c) a gazdahitel program

szerinti támogatások felhasználásával összefüggő jogszabályban előírt egyes feladatokat.

(2) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében, valamint 11. §-ában a miniszter hatáskörébe utalt ügyek döntés-előkészítését a Magyar Államkincstár végzi.

(3) A Magyar Államkincstár ellátja az 1993. január 1-jétől 2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett jogszabályok - így különösen a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, a földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1997. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. (I. 18.) FM rendelet, az agrárgazdasági célok 1998. évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet, az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 1999. évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet, az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok 2003. évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet, az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet - tekintetében a nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt, a mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások felhasználásával kapcsolatos feladatokat."

(4) Az R25. 47. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)]

"d) 7. § (5) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. §-ában, 14. § (1) bekezdésében, a közzététel vonatkozásában a (3) bekezdésében foglaltak, 15. § (8) bekezdésében a nyilvántartás vonatkozásában, 15. § (10) és (11) bekezdésében, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 21/A. § (1) és (2) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a), c), e) pontjában, h) pont he) alpontjában, i) pontjában, j) pont ja) alpontjában, (5) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH,"

[a kijelölt növénytermesztési hatóság.]

(5) Hatályát veszti az R25. 47. § (1) bekezdés f) pontjában az "i) pontjában," szövegrész.

44. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

44. § A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2/A. § A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre indult eljárásában az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, amelynek illetékességi területén

a) az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe (a továbbiakban együtt: lakcím), vagy székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van,

b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,

c) a tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy

d) a jogellenes magatartást elkövették."

45. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 370/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentést a Hivatal honlapján közzétett, 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető."

(2) Az R26. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szünetelés, valamint a törlés iránti bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető."

46. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani. A bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető."

(2) Az R27. 6. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A szünetelés, valamint a törlés iránti bejelentés a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető."

47. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről és a foglalkozási rehabilitációs szakértői névjegyzékről szóló 401/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rehabilitációs orvosszakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) a 2. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani elektronikus úton."

(2) Az R28. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A rehabilitációs orvosszakértő - Szolgtv. 28. § b) pontja szerinti - törlés iránti bejelentése a Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett elektronikus űrlap útján is megtehető."

(3) Az R28. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A rehabilitációs orvosszakértő a Hivatalnál - legfeljebb 3 évre - kérheti tevékenységének szüneteltetését a kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A kérelem elektronikus úton is benyújtható. A bejelentés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés záró időpontja a szüneteltetés alatt módosítható."

(4) Az R28. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységgel kapcsolatos bejelentést a Hivatalhoz a 3. melléklet szerinti adatlapon kell benyújtani elektronikus úton."

(5) Az R28. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A foglalkozási rehabilitációs szakértő kérelmére az általa megjelölt szakterületét a névjegyzékből törölni kell. A kérelem elektronikus úton is benyújtható."

(6) Az R28. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § A foglalkozási rehabilitációs szakértő a Hivatalnál - legfeljebb 3 évre - kérheti tevékenységének szüneteltetését a kérelem benyújtását követő kezdő és záró időpontjának megjelölésével. A kérelem elektronikus úton is benyújtható. A bejelentés időtartama a szüneteltetés időtartamával meghosszabbodik. A szüneteltetés időtartama a szüneteltetés alatt módosítható."

(7) Az R28.

a) 15. § (1) és (2) bekezdésében a "2020. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2022. december 31-éig" szöveg,

b) 15. § (3) bekezdésében a "2021. január 1-jén" szövegrész helyébe a "2023. január 1-jén" szöveg

lép.

48. A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A készpénzátutalási megbízáson a területi áldozatsegítő szolgálat feltünteti a visszatérítendő összeget és a visszatérítési kötelezettségről szóló döntés számát."

(2) Az R29. 9. § (2) bekezdésében a "döntés véglegessé válását követően" szövegrész helyébe a "döntéssel egyidejűleg" szöveg lép.

49. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

49. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: erdészeti hatóság) vagy a NÉBIH-hez tett bejelentést vagy kérelmet - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -]

"a) a NFK által rendszeresített és a honlapján előzetesen közzétett formanyomtatványon, elektronikus űrlapon vagy"

[kell megtenni]

50. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 4. § (1) bekezdésében az "építési engedélyezési eljárás lefolytatásához" szövegrész helyébe az "építési engedély megadásához" szöveg lép.

(2) Az R30. 1. melléklete a 9. melléklett szerint módosul.

(3) Hatályát veszti az R30. 1. melléklet "4. Építésügyi ügyek" alcímében foglalt táblázat 35. és 36. sora.

51. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet alkalmazásában módszertani támogatás: a szakmai irányító miniszter által a fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes joggyakorlásának és a feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében kiadott szakmai iránymutatás, állásfoglalás, módszertani útmutató, ajánlás, továbbá egyéb szakmai anyag, valamint szakmai értekezlet és tájékoztató."

(2) Az R31. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A szakmai irányító miniszter a Kit. 40. § (2) bekezdése szerinti közreműködési jogosultságának gyakorlása során együttműködik a miniszterrel.

(2) A szakmai irányító miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott ügyekért való felelőssége keretében írásban tájékoztatja a minisztert

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalokat érintő szakmai tervekről és a megvalósítás szervezeti és költségvetési feltételeire vonatkozó javaslatairól,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok költségvetését érintő, az éves költségvetési tervezés során nem érvényesített feladatokról,

c) a 29. § (1) bekezdés szerinti országos hatósági tervről és a végrehajtás tervezett költségéről,

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által használt informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését érintő változásokról.

(3) A szakmai irányító miniszter módszertani támogatást biztosít a fővárosi és megyei kormányhivatalok számára, amelyet a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett küld meg a kormánymegbízottnak.

(4) A szakmai irányító miniszter előzetesen tájékoztatja a minisztert, ha a (3) bekezdés szerinti módszertani támogatás, vagy a fővárosi és megyei kormányhivataloktól történő adatkérés az 1. § (4) bekezdés szerinti funkcionális feladatokkal összefügg.

(5) A miniszter módszertani útmutatóban határozhatja meg a szakmai irányító miniszterek és a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti kapcsolattartás részletes szabályait.

(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a szakmai irányító miniszter jogosult az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott jogkörök gyakorlására, ha a döntés a fővárosi és megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozik."

(3) Az R31. 3. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:

"9/B. § A miniszter a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásának irányításával összefüggésben ellenőrzi a fővárosi és megyei kormányhivatalok személyügyi politikáját, amely különösen az alábbiakra terjed ki:

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalok közszolgálati alapnyilvántartásában lévő adatok megismerése,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyeinek álláshely nyilvántartó rendszerben történő nyomon követése."

(4) Az R31. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járási hivatal kormánytisztviselői felett a munkáltatói jogokat - a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével -a járási hivatalvezető (a továbbiakban: hivatalvezető) gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre."

(5) Az R31. 10. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A (3) bekezdésben foglaltakat a járási hivatal munkavállalójára megfelelően alkalmazni kell.

(7) Ha a (3) bekezdés szerinti munkáltatói jogok gyakorlása a személyi juttatások előirányzatát érinti, a járási hivatalvezető a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.

(8) A kormánymegbízott az ellátandó feladatok jellege és a helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével szabályzatban állapítja meg a kormányhivatal álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit

a) a jogszabályban előírt szakmai és képesítési feltételek,

b) az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátásának biztosítása, valamint

c) a miniszter által kiadott módszertani iránymutatás

figyelembevételével."

(6) Az R31. 25. § (1)-(4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Ha a kormánytisztviselő számára kinevezésekor, vagy kinevezése módosításakor álláshelyen ellátandó feladatként kormányablak, vagy okmányirodai feladat került meghatározásra, kormányablak-ügyintézői vizsgát kell tennie.

(2) A kormányablak-ügyintézői vizsgát - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kinevezéstől vagy a kinevezés módosításától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti határidő a kormányablak-ügyintézői képzés indulásának hiánya miatt nem teljesíthető, a kormányablak-ügyintézői vizsgát a képzés indulásától számított egy éven belül kell teljesíteni.

(4) Ha a kormánytisztviselő a kormányablak-ügyintézői vizsgát a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőben nem teljesíti, álláshelyi feladatként kormányablak vagy okmányirodai feladatot nem láthat el."

(7) Az R31. 25. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kormányablak-ügyintézői képzés és a kormányablak-ügyintézői vizsga esetében nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdésében foglaltakat."

(8) Az R31. 31. alcíme a következő 47/A. §-sal egészül ki:

"47/A. § (1) A kormányhivatal a járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a továbbiakban: GÜP) működtethet. A GÜP a gépjármű-kereskedéssel, fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára a 11. mellékletben felsorolt ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást.

(2) A GÜP ügyfélfogadási rendjének a www.kormanyhivatal.hu honlapon történő közzétételéről a kormányhivatalok gondoskodnak.

(3) A GÜP a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését, vagy a teljes ügyfélfogadást előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell."

(9) Az R31. a 10. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(10) Az R31.

a) 10. § (2) bekezdésében a "kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői, valamint" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői, valamint" szöveg,

b) 10. § (4) és (5) bekezdésében a "kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselői és munkavállalói" szöveg,

c) 12. § (5) bekezdésében a "szervezeti és működési szabályzatában" szövegrész helyébe a "közszolgálati szabályzatában" szöveg,

d) 12. § (8) bekezdésében a "szervezeti és működési szabályzata" szövegrész helyébe a "közszolgálati szabályzata" szöveg

lép.

(11) Hatályát veszti az R31.

a) 11. §-a,

b) 14. § (4) bekezdés b) pontja,

c) 23. §-a,

d) 3. melléklet 1.2. pont b) alpontja.

52. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a IX. fejezet és a 28. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatottra,"

(2) Az R32. 64. § (2) bekezdés b) pontjában és 65. § (3) bekezdés b) pontjában a "köznevelési intézményben tanulmányokat folytató" szövegrész helyébe a "köznevelési intézményben, illetve szakképző intézményben tanulmányokat folytató" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R32.

a) 1. § (3) bekezdés c) pontja,

b) 13. § (3) bekezdés c) pontja.

53. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 2. § 9. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(E rendelet alkalmazásában:)

"9. okmányolvasó: az e rendelet szerinti

a) adattitkosítási eljárásra,

b) az ehhez szükséges titkosító kulcsok kezelésére,

c) a személyazonosításra alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdésében meghatározott adatok gépi beolvasására, valamint

d) a tárhely adat kommunikációért felelős interface kapcsolat kialakítására

alkalmas, e jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) által jóváhagyott eszköz;"

(2) Az R33. 14/C. §-a (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(4) A szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes, az NBSZ által jóváhagyott okmányolvasók listáját a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületen közzéteszi.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kommunikáció biztosítása érdekében a turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó adatküldő egysége megfelelő működésének vizsgálatára vonatkozóan igazolást állít ki az NBSZ előzetes véleménye alapján. Az igazolás az okmányolvasó adatküldő egység vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolt eszközök listáját a honlapján közzéteszi."

(3) Az R33. 14/C. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(8) A turisztikai tárhelyszolgáltató a titkosítás paramétereit, valamint a (4) bekezdés szerint jóváhagyott okmányolvasók listáját az elektronikus felületen közzéteszi."

54. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja a Hivatal működését támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat, továbbá az egyéb funkcionális feladatokat is."

55. Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-20. §, a 21. § (2) bekezdése, a 22-27. §, a 29. § (1) bekezdése, a 30-46. §, a 47. § (1)-(6) bekezdése, a 48-52. §, az 53-54. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. § (1) és (3) bekezdése, a 28. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

56. § E rendelet 10., 45. és 47. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"13. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
A tervezett tevékenység neve
..............................................................................................................................................................................................
A tevékenység(ek) megnevezése a
környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Khvr.) 3. számú
melléklete szerint:
A tevékenység(ek) sorszáma a
Khvr. 3. számú melléklete szerint:
..........................................................
A tevékenység(ek) mérete
(a Khvr. 3. számú
melléklet szerinti
mértékegységben
meghatározva):
..........................................................
Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi Ha rendelkezik vele, környezetvédelmi területi
ügyféljel (KÜJ):....... jel (KTJ):........
A kérelmező azonosító adatai
Kérelmező
- neve:
- elérhetősége (levélcím, telefon, fax, e-mail):
- cégbírósági bejegyzés száma:
- statisztikai számjele:
I. A tevékenység bemutatása, jellemzői
A tervezett tevékenység:
1. új vagy meglévő tevékenység módosítása:
2. megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid
leírása:
3. a felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia - különösen nem megújuló forrásból):
4. építési időtartama és az üzemeltetés várható kezdete:
5. folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a
szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás):
6. funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás):
7. további fontosnak tartott jellemzői:
II. A telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői
A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma):
III. A környezeti hatótényezők azonosítása
A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti
hatás megnevezése is.
Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét, és a kedvezőtlen hatások
elhárítására tervezett intézkedéseket is.
1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a
megvalósítás helyszínén
(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja
morfológiájában, a felszín alatti víz szintjében, az élővilágban, a tájban stb.)?
..............................................................................................................................
2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e
olyan veszélyes anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatot jelentenek az emberi
egészségre vagy a környezetre, annak valamely elemére?
..............................................................................................................................
3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel
mennyiségének meghatározása.)
..............................................................................................................................
4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő
szennyvíziszap, illetve
a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő típusú hulladék?
..............................................................................................................................
5. A tevékenység bocsát-e ki szennyező anyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy
egészségre káros anyagot, üvegházhatású gázt (pl. CO2, CH4) a levegőbe?
..............................................................................................................................
6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve
fényt, hőenergiát vagy elektromágneses sugárzást bocsát ki?
..............................................................................................................................
7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő
kibocsátása?
8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy
speciális kezelést, ipari előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével?
..............................................................................................................................
9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni
kívánt berendezések (beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását), az
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás érdekében tervbe vett intézkedések:
..............................................................................................................................
10. További fontosnak tartott jellemzők:
..............................................................................................................................
IV. A telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok
Amennyiben ismert, kérjük az alábbi adatok, információk megadását is.
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja:
2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek
megjelölése (amennyiben ismert, a Khvr. 1., 2. vagy 3. számú melléklete szerinti megnevezése):
3. További fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon:
Amennyiben az adatlap bármely pontjára vonatkozóan az eljárásban egyébként benyújtott
dokumentáció részletesebb információt tartalmaz, kérjük az adott pontban jelezni."

"

2. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek és szakképzettségek

a) Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

b) alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy

c) jogász szakképzettség az a) és b) pontban foglalt szakképzettségű tudást nem igénylő döntés-előkészítő feladatok ellátására."

3. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"1. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyéhez kötött sajátos építmények

1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:

1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,

1.1.2. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építménye:

1.2.1. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:

1.3.1. külszínre nyíló bányatérségek (akna, lejtősakna, táró, vágat),

1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.

2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:

2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,

2.2. kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet,

2.3. kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték az átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás,

2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,

2.5. szénhidrogén szállítóvezeték és azok alkotórészei, valamint tartozékai,

2.6. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.

3. Gázipari sajátos építmények:

3.1. földgáz-célvezeték és a zártkerti ingatlanokon kívüli 250 métert meghaladó külterületi földgázelosztóvezeték, valamint tartozékai, az egy külterületi ingatlant ellátó leágazó vezeték kivételével,

3.2. propán-bután töltő és tároló telep technológiai egységeivel,

3.3. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei és tartozékai.

4. Egyéb sajátos építmények:

4.1. az 1.1. pont szerinti kutatóépítmény, amely

4.1.1. földtani kutatást szolgálja,

4.1.2. a radioaktívhulladék-tároló telephely földtani alkalmasságának igazolását szolgálja, vagy

4.1.3. nukleáris létesítmény telephely vizsgálati és értékelési programjának végrehajtásához szükséges, és amelynek telephely vizsgálati és értékelési programját jóváhagyták, vagy ahhoz a feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóság a földtani, műszaki biztonsági és bányászati szakkérdések tekintetében előzetes szakhatósági állásfoglalást adott,

4.2. a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 120 métert meghaladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével,

4.3. polgári felhasználású robbanóanyag raktára,

4.4. építményt magában foglaló bányászati hulladékkezelő építmény,

4.5. szén-dioxidnak a tárolóhelyre történő eljuttatását lehetővé tevő csővezeték-hálózat és ennek tartozékai,

4.6. a koncesszióköteles geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az erőművi berendezések kivételével,

4.7. a föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények."

4. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányászatról szóló törvény szerinti műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárás keretében engedélyezhető sajátos építmények

1. A szilárdásvány-bányászat területén a terület-igénybevétellel járó bányászati sajátos építmények:

1.1. Kutatóépítmények:

1.1.1. 400 méter mélységet meghaladó mélyfúrás,

1.1.2. kutatótáró.

1.2. A külszíni bányászat építménye:

1.2.1. külszíni bányavasút.

1.3. Földalatti bányászat építményei:

1.3.1. külszínre nyíló akna, lejtősakna, táró, vágat,

1.3.2. a bányaüzem területét elhagyó, bányaüzemi külszíni bányavasút.

2. Kőolaj- és földgázbányászati építmények:

2.1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,

2.2. kőolaj- és földgázbányászati kút és kútkörzet,

2.3. kőolaj- és földgázbányászati mezőbeli csővezeték (kút- és gerincvezeték) a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtő-, nyomásfokozó állomás,

2.4. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,

2.5. földalatti gáztároló földalatti és külszíni építményei.

3. Bányászati hulladékkezelő építmény.

4. A föld alatti szénelgázosításhoz szükséges létesítmények."

5. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"3. melléklet az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelethez

A bányafelügyelet engedélye nélkül, bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek

1. A 33. § (1) bekezdése alapján bejelentéshez kötött építési tevékenységek

1.1. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt technológiai építményi csővezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgáz elosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a meglévő biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő azonos vagy alacsonyabb nyomásfokozatúra történő kiváltása, ha az engedélyezettel azonos vagy korszerűbb műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel bír.

1.2. A 400 méter mélységet meg nem haladó mélyfúrás, a kutatóakna és a kutatóárok létesítése.

1.3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások bontása (felszámolása, tömedékelése) amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet.

1.4. A kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény.

1.5. Személyszállításra szolgáló építmény.

1.6. Földalatti bányászat építményei:

1.6.1. főszellőztetést, a főszellőztető légáram fűtését és hűtését szolgáló építmény,

1.6.2. tűz- vagy robbanásveszélyes, továbbá maró hatású anyag, illetve robbanóanyag tárolására szolgáló bányabeli raktár,

1.6.3. a 2 MVA vagy ennél nagyobb összteljesítményű bányabeli villamos energiát elosztó, átalakító és kapcsoló állomás.

1.7. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban használt technológiai rendszeren történő felújítás, átalakítás, módosítás.

1.8. A propán-bután elosztóvezeték, az elosztóhálózatba történő betáplálását biztosító tartálypark tartozékaival és alkotórészeivel.

1.9. A geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem igénylő, 120 métert meg nem haladó mélységből történő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményei az épületgépészeti berendezések kivételével.

2. A 34. § alapján összevont bejelentéshez kötött építési tevékenység:

2.1. Gázelosztó-vezeték belterületen, zárkerti ingatlanokon és 250 méteres hosszig külterületen történő építése.

2.2. Üzemelő gázelosztó vezetékhez kapcsolódó új, egy külterületi ingatlan gázellátását biztosító leágazás építése.

2.3. Nyomásszabályozó állomások főelemeinek - fő gázáramlásba épített elzáró szerelvények, nyomásszabályozó berendezés és tartozékai, biztonsági lefúvató és gyorszár - cseréje, ha az új elem az eredetivel megegyező funkciójú, nyomásfokozatú, illetve teljesítményű."

6. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R18. 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése."

2. Az R18. 1. melléklet

a) 9. pontjában a "meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása" szövegrész helyébe az "elhelyezése" szöveg,

b) 22. pontjában az "építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése" szövegrész helyébe az "elhelyezése, építése, bővítése" szöveg

lép.

3. Hatályát veszti az R18. 1. melléklet

a) 8. pontjában az "átalakítása, felújítása, valamint" szövegrész,

b) 15., 16. és 20. pontjában a " , meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása" szövegrész,

c) 17. és 21. pontjában a "meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése," szövegrész.

7. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelethez

Az akkreditációs követelmények teljesítéséről, a támogatás felhasználásáról, illetve a foglalkozási rehabilitációs tevékenységről szóló beszámoló szempontjai

A beszámoló

I. a munkáltató által a foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítása érdekében tett főbb intézkedéseknek, továbbá az igénybe vett támogatások felhasználásának a bemutatásából, valamint

II. az e melléklet szerinti táblázat kitöltéséből

áll.

I. A foglalkozási rehabilitáció személyi és tárgyi feltételeinek javítására tett intézkedések ismertetésekor külön is ki kell térni

a) az alkalmazott technológiákban, illetve a munkakörülményekben történt változásokra,

b) az igénybevett (nyújtott) segítő szolgáltatásoknak a megváltozott munkaképességűek egészségi állapotára és mentális fejlődésére kifejtett hatására,

c) a munkavállalók szakmai felkészültségének javítását szolgáló intézkedésekre, alkalmazott képzések ismertetésére (belső, munkahelyeken megvalósított és külső, iskolarendszeren kívüli, esetleg iskolarendszerű képzés, továbbképzés, rehabilitációs fejlesztést szolgáló át- és továbbképzés),

d) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat igényesebb, magasabb színvonalú munkavégzésre ösztönző belső érdekeltségi elemekre,

e) a kihelyezés tárgyévi eredményeire,

f) a rehabilitációs tanácsadó és a rehabilitációs mentor munkájának bemutatására arra vonatkozóan, hogy mennyiben és mivel járult hozzá a munkáltató rehabilitációs tevékenységének erősítéséhez, a megváltozott munkaképességű munkavállalók szakmai és egyéni fejlődéséhez, továbbá

g) a tárgyévben bértámogatás és költségkompenzáció címén megpályázott és odaítélt támogatások összegére, illetve azok felhasználására.

II. A munkavállalók létszámának változása*

ABCD
1.MegnevezésRehabilitációs
akkreditációs tanúsítvány
kiadásának napján
A tárgyévet megelőző év
utolsó napján
Változás
2.1. Összes munkavállaló
3.Ebből: A) megváltozott
munkaképességű tranzit
foglalkoztatásban részt vevő
munkavállaló
4.- betanított munkás
5.- szakmunkás
6.- felsőfokú képesítéshez kötött
munkakört betöltő munkavállaló
7.Ebből: B) tartós foglalkoztatásban részt
vevő megváltozott munkaképességű
munkavállaló
8.- betanított munkás
9.- szakmunkás
10.- felsőfokú képesítéshez kötött
munkakört betöltő munkavállaló

* A létszámot a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában meghatározottak szerint kell számítani."

8. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"9. melléklet a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez

I. Egyes természetvédelmi eljárásokban vizsgálandó szakkérdések, kirendelendő szakértők

ABC
1.Eljárás megnevezéseVizsgálat
feltétele
Szakkérdés
2.A természetben okozott károsodás
mértékének megállapításáról, valamint a
kármentesítés szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti tényfeltárási
terv és záródokumentáció elfogadására,
valamint a természetben okozott
károsodással kapcsolatos beavatkozás
elvégzésének szükségessége
megállapítására, a beavatkozás
megvalósítási tervének elkészítésére és
benyújtására való kötelezésre irányuló, a
beavatkozási munkálatok ellenőrzésével
kapcsolatos, a beavatkozás
elégtelensége esetén annak folytatásáról,
a további tényfeltárás elrendeléséről, a
beavatkozásnak a záródokumentáció
elfogadásával való befejezéséről,
a kármentesítési monitoringról és a
kármentesítés befejezéséről szóló
döntése meghozatalára irányuló
eljárásban
A
természetben
okozott
károsodás
erdőterületet
érint
A bekövetkezett kár helyreállítására
alkalmas erdészeti beavatkozás
megállapításának, valamint a kár
naturáliákban meghatározható
mértékének, a szennyező anyagok
termőföldre gyakorolt hatásának, a kár
helyreállítására alkalmas talajvédelmi
beavatkozásoknak a meghatározásának
erdővédelmi kérdésében.
A
természetben
okozott
károsodás
termőföldet
érint
A kár naturáliákban meghatározható
mértékének, a szennyező anyagok
termőföldre gyakorolt hatásának, a kár
helyreállítására alkalmas talajvédelmi
beavatkozásoknak a meghatározása.
3.Állatkert létesítésének, működésének
engedélyezésére irányuló eljárásában.
minden
esetben
Az egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérése, a higiénés
és egészségvédelmi, a települési
hulladékkal és a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi követelmények, valamint a
kémiai biztonságra vonatkozó
jogszabályi előírások betartása
kérdésében.
A takarmányhigiéniai
követelményeknek, a takarmányokra és
azok felhasználására vonatkozó
szabályoknak, a nem emberi
fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre vonatkozó
egészségügyi előírásoknak, az
állatvédelmi, valamint az
állategészségügyi szabályoknak való
megfelelés kérdésében.
4.A különösen és közepesen veszélyes
állat tartására, szaporítására,
elidegenítésére, megvételére, illetve
bemutatására irányuló engedélyezési
eljárásában.
minden
esetben
Az állategészségügyi és állatvédelmi
szabályoknak való megfelelés
kérdésében.
5.A Tvt. 38. § (1) bekezdés i) pontja
szerinti, erdőben technikai jellegű
sporttevékenység folytatásának
engedélyezésére irányuló eljárás.
minden
esetben
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata
kérdésében.

"

9. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Az R30. 1. melléklet "8. Kereskedelmi ügyek" alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. Kereskedelmi ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködé
s feltétele
Elsőfokon
eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzéséne
k határideje
2.Budapest Főváros
Kormányhivatalának a
biztonsági papírok
országhatárt, illetve
vámhatárt átlépő
kereskedelmének
engedélyezésére irányuló
eljárása.
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a biztonságos
őrzés, tárolás
feltételeinek való
megfelelőség kérdése.
Minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitányság
--
3.Üzletek működési
engedélyezési eljárása.
Tűzvédelmi előírások
érvényesülése.
Olyan üzlet
esetében,
amelyben az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
robbanásveszé
lyes osztályba
tartozó vegyi
árut és
anyagot,
pirotechnikai
terméket,
Hivatásos
katasztrófavé
delmi szerv
helyi szerve
--
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
építőanyagot,
járművet vagy
üzemanyagot
forgalmaznak,
a Honvédelmi
Minisztérium
vagyonkezelé
sében álló
földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
kivételével.
4.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
Minden
esetben.
A Magyar
Honvédség
létesítményei
nek területén
kívül
működtetni
kívánt üzlet
működésének
engedélyezés
e esetén a
fővárosi és
megyei
--
követelményeknek,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés.
kormányhivat
al
népegészségü
feladatkörébe
n eljáró járási
hivatala
5.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelményeknek,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak
való megfelelés.
Minden
esetben.
A magyar
Honvédség
létesítményei
nek területén
működtetni
kívánt üzlet
működésének
engedélyezés
e esetén a
honvédelemé
rt felelős
miniszter
--
6.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az állatgyógyászati
készítmények és azok
hatóanyagának, valamint
a növényvédő szerek és
hatóanyagaik
forgalmazására
Állatgyógyász
ati
készítményt,
annak
hatóanyagát,
növényvédő
Állatgyógyás
zati
készítmény
nagykeresked
elme,
valamint
--
vonatkozó
követelményeknek való
megfelelés.
szert vagy
annak
hatóanyagát
forgalmazó
üzlet
esetében.
állatgyógyász
ati
készítmény
hatóanyagain
ak
forgalmazása
vonatkozásáb
an az
élelmiszerlán
c-biztonsági
és
állategészség
ügyi
hatáskörben
eljáró megyei
kormányhivat
al
7.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az állatgyógyászati
készítmények és azok
hatóanyagának, valamint
a növényvédő szerek és
hatóanyagaik
forgalmazására
vonatkozó
követelményeknek való
megfelelés.
Állatgyógyász
ati
készítményt,
annak
hatóanyagát,
növényvédő
szert vagy
annak
hatóanyagát
forgalmazó
üzlet
esetében.
Állatgyógyás
zati
készítmény
kiskereskedel
me esetén a
megyei
kormányhivat
al
élelmiszerlán
c-biztonsági
és
állategészség
ügyi
feladatkörébe
n eljáró járási
-21 nap
hivatala,
növényvédő
szer és
hatóanyagai
forgalmazása
esetén a
növény-és
talajvédelmi
feladatkörébe
n eljáró
megyei
kormányhivat
al
8.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Annak vizsgálata, hogy
a hulladékgyűjtés és -
tárolás eszközei,
valamint a
hulladékkezelés módja
megfelel-e a
hulladékgazdálkodási
követelményeknek,
okoz-e a hulladékkezelés
környezetterhelést,
biztosított-e az üzlet
hulladékszállítási
szempontból történő
megközelíthetősége.
Nem
veszélyes
hulladék
forgalmazása
esetén, ha a
tevékenység
megkezdéséhe
z
környezetvéde
lmi engedély
nem
szükséges.
Területi
környezetvéd
elmi hatóság
--
9.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Tűzvédelmi szakkérdés.Az üzletben
az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
Az ingatlan-
nyilvántartás
szerint a
Honvédelmi
Minisztérium
--
robbanásveszé
lyes osztályba
tartozó vegyi
árut és
anyagot,
pirotechnikai
terméket,
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
építőanyagot,
járművet vagy
üzemanyagot
forgalmaznak.
vagyonkezelé
sében álló
földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
esetében a
honvédelemé
rt felelős
miniszter
10.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
A honvédelmi ágazati
munkavédelmi és
munkabiztonsági
követelményeknek való
megfelelés.
Az üzletet
honvédelmi és
katonai célú
ingatlanon
kívánják
működtetni.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
--
11.Üzlet működési
engedélyének kiadása.
Az általános és sajátos
építésügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Az üzletet
honvédelmi és
katonai célú
ingatlanon
kívánják
működtetni.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
--
12.Vásár vagy piac
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Közegészségügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Minden
esetben.
Fővárosi és
megyei
kormányhivat
al
népegészségü
gyi
feladatkörébe
n eljáró járási
hivatal
--
13.Vásár vagy piac
engedélyezésére irányuló
eljárás.
Élelmiszer vagy állat
vásári értékesítése esetén
az élelmiszer-higiénia és
állategészségügyi
követelményeknek való
megfelelés.
Minden
esetben.
Fővárosi és
megyei
kormányhivat
al
élelmiszerlán
c-biztonsági
és
állategészség
ügyi
feladatkörben
eljáró járási
hivatal;
növény- és
talajvédelmi,
feladatkörben
eljáró megyei
kormányhivat
al
--
14.Az egyes áruk,
szolgáltatások és anyagi
értéket képviselő jogok
vámhatárt vagy országhatárt
átlépő kereskedelméről
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak
minősíthetősége, vagyis
Biztonsági
papírok
országhatárt,
illetve
vámhatárt
Nemzetbizto
nsági
Szakszolgálat
--
szóló 52/2012. (III. 28.)
Korm. rendelet [a
továbbiakban: 52/2012. (III.
28.) Korm. rendelet]
szerinti, biztonsági papír
behozatalának, kivitelének,
reexportjának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
a vizsgált papírmintának
a biztonsági papír
jogszabályban
meghatározott
feltételrendszerének való
megfelelősége és a
kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a vizsgált
papírminta és bármely
forgalomban lévő
magyar bankjegy,
biztonsági okmány vagy
értékpapír közötti
azonosság
megállapítása.
átlépő
kereskedelmé
nek
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
15.Az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet szerinti, biztonsági
papír behozatalának,
kivitelének, reexportjának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
A kérelemben
meghatározott, vizsgált
papírminta biztonsági
papírnak minősítése
esetén a biztonságos
őrzés, tárolás
feltételeinek való
megfelelőség
megállapítása.
Biztonsági
papírok
országhatárt,
illetve
vámhatárt
átlépő
kereskedelmé
nek
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
16.A kábítószer-prekurzorokról
szóló, 2004. február 11-i
273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban:
273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet) 3. cikk (2)
bekezdésében, illetve a
kábítószer-prekurzoroknak a
Közösség és harmadik
országok közötti
kereskedelme nyomon
követésére vonatkozó
szabályok megállapításáról
szóló, 2004. december 22-i
111/2005/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban:
111/2005/EK tanácsi
rendelet) 6. cikk (1)
bekezdésében hivatkozott
jegyzékekben szereplő
anyagok (kábítószer-
prekurzor) birtoklására,
forgalomba hozatalára,
behozatalára, kivitelére,
kereskedelmi közvetítésével
kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó engedély
kiadására irányuló eljárás.
A kábítószer-
prekurzorok
eltérítésének
megakadályozását
szolgáló tárolási
feltételek és a
nyilvántartási
dokumentációk előírása,
illetve ezen feltételek
vizsgálata.
A kábítószer-
prekurzor
birtoklása,
forgalomba
hozatala,
illetve azok
behozatala,
kivitele vagy
kereskedelmi
közvetítésével
kapcsolatos
tevékenység
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
17.A 273/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi
rendelet 3. cikk (2)
bekezdésében, illetve a
111/2005/EK tanácsi
rendelet 6. cikk (1)
bekezdésében hivatkozott
jegyzékekben szereplő
anyagok (kábítószer-
prekurzor) behozatalára,
kivitelére vonatkozó, a
111/2005/EK tanácsi
rendelet 12. és 20. cikke
szerinti eljárás.
Annak megállapítása,
hogy a kérelemben
feltüntetett
határátkelőhelyen a
kérelem szerinti
termékek forgalma
engedélyezhető-e a
vámeljárásra vonatkozó
követelmények alapján.
A kábítószer-
prekurzor
behozatala és
kivitele
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Nemzeti
Adó- és
Vámhivatal
--
18.Az 52/2012. (III. 28.) Korm.
rendelet szerinti,
közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök
behozatalának
engedélyezésére vonatkozó
eljárás.
A kérelemben megjelölt,
közbiztonságra
különösen veszélyes
eszköz, annak behozatali
céljára figyelemmel
közbiztonsági
kockázatot jelent-e.
A
közbiztonságr
a különösen
veszélyes
eszközök
behozatalának
engedélyezésé
re irányuló
eljárásban
minden
esetben.
Országos
Rendőr-
főkapitánysá
g
--
19.Üzletek működési
engedélyezési eljárása
honvédelmi létesítmény
területén.
Tűzvédelmi előírások
érvényesülése.
Olyan üzlet
esetében,
amelyben az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
robbanásveszé
lyes osztályba
tartozó vegyi
árut és
anyagot,
pirotechnikai
terméket,
tüzelő- és az
Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
szerint
tűzveszélyes
osztályba
tartozó
építőanyagot,
járművet vagy
üzemanyagot
forgalmaznak,
a Honvédelmi
Minisztérium
vagyonkezelé
sében álló
földrészleten
működtetni
kívánt üzlet
kivételével.
20.Magyar Honvédség
létesítményeinek területén
működtetni kívánt üzlet
működésének
engedélyezése esetében.
Higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
A kizárólag
kereskedelmi
üzletben
forgalmazható
termékekre,
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
minőségi, a települési
hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel
kapcsolatos köz-
egészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírások
érvényesítése.
valamint az
ilyen
termékeket
forgalmazó
üzletek
működési
engedélyezése
21.A 10 fő feletti befogadó
képességű szálláshely
engedélyezése esetében, ha
a honvédelmi és katonai
célú ingatlanon kívánják
működtetni.
Honvédelmi ágazati
tűzvédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenyég
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
22.Honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely
engedélyezése esetében arra
az építményre vonatkozóan,
amelyben a szálláshelyet
működtetni kívánják és
ugyanarra a rendeltetésre
vonatkozóan a kérelem
benyújtását megelőző hat
hónapon belül
használatbavételi engedélyt
Magyar Honvédség
nemzeti és szövetségi
védelmi feladatai a
kérelemben foglaltak
szerinti esetben vagy
további feltételek mellett
biztosíthatóak-e.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenyég
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
vagy fennmaradási
engedélyt nem adtak ki az
általános építésügyi
követelményeknek való
megfelelés kérdésében.
23.A hatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely működési
engedélyezési eljárásra
irányul.
Honvédelmi ágazati
munkavédelmi
követelményeknek való
megfelelés.
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenység
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
24.A hatósági eljárás
honvédelmi és katonai célú
ingatlanon működtetni
kívánt szálláshely működési
engedélyezésére irányul.
A higiénés és
egészségvédelmi,
táplálkozás-
egészségügyi és
dietetikai, az ivóvíz
minőségi - ide nem
értve, ha a szálláshelyen
élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot állítanak
elő, használnak fel,
hoznak forgalomba - a
települési hulladékkal és
nem közművel
összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények,
valamint a kémiai
biztonságra és a
dohányzóhelyek
A szálláshely-
szolgáltatási
tevékenység
engedélyeztet
ése.
Honvédelemé
rt felelős
miniszter
-21 nap
kijelölésére vonatkozó
jogszabályi előírások
érvényesítése.

"

2. Az R30. 1. melléklet "16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek" alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási
hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és közreműködés
feltétele
Első fokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás
beszerzésének
határideje
2Elvi vízjogi
engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban: 72/1996.
(V. 22.) Korm. rendelet ] 2.
melléklete szerinti
tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás.
Ha a vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény vonatkozásában
nem készült környezeti körzeti terv,
nem környezeti hatásvizsgálat vagy
nem egységes környezethasználati
engedély köteles, és a hatóság
korábbi eljárásban nem vizsgálta a
kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve ha az
elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el, akkor a
környezetvédelmi hatáskörében
eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal
21 nap
3.Elvi vízjogi
engedélyezési
eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
természetvédelem
jogszabályban
meghatározott
követelményei a
kérelemben foglaltak
szerint vagy további
feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület, belterületen országos
jelentőségű védett természeti terület,
Natura 2000 terület, barlang felszíni
védőövezete vagy egyedi tájérték
közvetlenül érintett, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény vonatkozásában
környezeti körzeti terv készült.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Természetvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve ha az
elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el, akkor a
természetvédelmi hatáskörében
eljáró Fejér Megyei
Kormányhivatal
21 nap
4.Elvi vízjogi engedélyezési
eljárás.
Az erdőre gyakorolt hatások, az
erdő igénybevétel
engedélyezhetősége.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény megvalósítása
az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott
területet érint, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
-
5.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
Ivóvízkivételre nem
hasznosítható és
ivóvízbázisnak ki nem
jelölhető felszíni és felszín
alatti vízből való egyedi
vízkivétel esetében.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
6.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
Ivóvízkivétel, vízellátás,
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás vagy fürdők
vízilétesítményei esetében.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
7.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
A legalább 1000 m3/nap
kapacitású vagy
5000 főnél nagyobb állandó
népességet ellátó, valamint az
egy járás határán átnyúló
ivóvízellátó rendszerek
esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
8.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
A gázveszélyes vízkészletet
igénybe vevő vízilétesítmény
esetében.
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
9.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása, hogy a
72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 2. melléklete
szerinti tevékenységek és
létesítmények esetében
feltételezhető-e jelentős
környezeti hatás, valamint
érintenek-e szennyezett területet,
a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet szerinti kármentesítési
monitoring esetében
megfelelnek-e a határozatban
előírt követelményeknek.
Ha a vízimunka, vízhasználat
vagy vízilétesítmény
vonatkozásában nem készült
környezeti körzeti terv, nem
környezeti hatásvizsgálat vagy
nem egységes
környezethasználati engedély
köteles, és a hatóság korábbi
eljárásban nem vizsgálta a
kérdést.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21
nap
10.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Annak elbírálása, hogy a
természetvédelem jogszabályban
meghatározott követelményei a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett
érvényesülnek-e.
Ha külterület, belterületen
országos jelentőségű védett
természeti terület, Natura
2000 terület, barlang felszíni
védőövezete vagy egyedi
tájérték közvetlenül érintett,
kivéve, ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Természetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a természetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21
nap
11.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A termőföld minőségi védelme és
a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés kérdésében.
A termőföld minőségi
védelme és a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés kérdésében,
kivéve, ha a vízimunka,
vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Talajvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Talajvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve ha
az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
-
12.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
Az erdőre gyakorolt hatások, az
erdő igénybevétel
engedélyezhetősége.
Ha a vízimunka,
vízilétesítmény megvalósítása
az Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott
területet érint, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Erdészeti
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Erdészeti hatósági
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor az erdészeti
hatáskörében eljáró
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
-
13.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A hajózsilip méretei tekintetében
a jogszabályi követelményeknek,
a tervezett, felújított vagy
átalakított hajózsilipnek és
tartozékainak a zavartalan és
biztonságos hajóforgalom
lebonyolítására való
alkalmasságának, továbbá a
nemzetközi gyakorlatnak való
megfelelőség szakkérdése.
A duzzasztással szabályozott
víziúton, vízlépcsőnél a víziút
osztálya szerinti méretű
úszólétesítmények, illetve
azok tolt kötelékének
áthaladását biztosító hajózsilip
és a hozzá tartozó
létesítmények esetében.
Hajózási
feladatkörében
országos
illetékességgel eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
14.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
A kitermelt ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
A halastavakkal,
horgásztavakkal, jóléti
Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat
-
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.
tavakkal, víztározókkal vagy
holtágakkal kapcsolatos
tevékenység, ha a kialakítás
ásványinyersanyag-
kitermeléssel jár, kivéve, ha a
vízimunka, vízhasználat vagy
vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
15.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A kitermelt ásványi nyersanyag
mennyisége, fajtája, a
felhasználás, hasznosítás
módjának meghatározása, az
ásványvagyon-védelmi
szempontok érvényesítése,
valamint a bányajáradék-fizetési
kötelezettség megállapítása.
A vizek medrének
vízgazdálkodási célt szolgáló
alakítása, kotrása, mesterséges
vízterek vagy tározók
létesítése esetében, kivéve, ha
a vízimunka, vízhasználat
vagy vízilétesítmény
vonatkozásában környezeti
körzeti terv készült.
Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat
-
16.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
A fúróberendezés alkalmassága, a
kútkiképzés műszaki-biztonsági
feltételeknek való megfelelősége,
a bányajáradék-fizetési, a
bányafelügyelet felé történő
adatszolgáltatási kötelezettség,
valamint a vízkitermelés
szénhidrogén ásványvagyonra
vonatkozó hatásának
megállapítása.
A geotermikus energia
kinyerése felszín alatti víz
kitermelését igényli.
Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat
-
17.Vízjogi létesítési, üzemeltetési,
fennmaradási és megszüntetési
engedélyezési eljárások,
továbbá ezek módosítására
A fúróberendezés alkalmassága, a
kútkiképzés műszaki-biztonsági
feltételeknek való megfelelősége,
valamint a vízkitermelés
Az 500 méternél mélyebben
elhelyezkedő mélységi vizek
felszínre hozatala esetében.
Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálat
-
irányuló eljárás, ha az engedély
műszaki tartalmában változás
következett be.
szénhidrogén ásványvagyonra
vonatkozó hatásának
szakkérdése.
18.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme érdekében
történő védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló eljárás,
továbbá a vízbázisok, a távlati
vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban: 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet]
alapján folytatott egyedi
vizsgálati eljárás.
A vizek minőségét és
egészségkárosítás nélküli
fogyaszthatóságát,
felhasználhatóságát befolyásoló
körülmények, tényezők
fennállásának elbírálása.
Minden esetben.Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
Az országos tisztifőorvos-
19.Az üzemelő és távlati
vízbázisok védelme érdekében
történő védőterület, védősáv
kijelölésére irányuló eljárás,
továbbá a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet alapján
folytatott egyedi vizsgálati
eljárás.
A termőföld minőségi védelme és
a növényvédelem
követelményeinek való
megfelelés.
Minden esetben.Talajvédelmi
igazgatási
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Talajvédelmi hatáskörében
eljáró Pest Megyei
Kormányhivatal, illetve ha
az elsőfokú eljárásban
szakhatóságként a Pest
Megyei Kormányhivatal
járt el, akkor a talajvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
-
20.Az elhanyagolt műveken
(szennyvízrendszer, nem
közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tárolására,
illetve begyűjtésére alkalmazott
eszköz, szennyvízelvezető mű)
A környezet-egészségügyi
szabályoknak való megfelelés,
így különösen az
egészségkárosító kockázatok és
esetleges hatások felmérése, a
fertőző betegségek terjedésének
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
rovar-, illetve rágcsálóirtás,
valamint elhanyagolt műveken
veszélyes készítményekkel
végzett tevékenység vizsgálata
tárgyban indult eljárás.
megakadályozása, a rovar- és
rágcsálóirtás, a veszélyes
készítményekkel végzett
tevékenység vizsgálata, a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízzel kapcsolatos
közegészségügyi, járványügyi
vonatkozású követelmények
érvényesítése.
21.Kármentesítési eljárás.A tevékenység, vízilétesítmény
folyamatban lévő kármentesítésre
gyakorolt hatásának vizsgálata.
Ha a vízimunkával,
vízhasználattal vagy
vízilétesítménnyel érintett
területen kármentesítési
eljárás van folyamatban.
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
Környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Pest
Megyei Kormányhivatal,
illetve ha az elsőfokú
eljárásban szakhatóságként
a Pest Megyei
Kormányhivatal járt el,
akkor a környezetvédelmi
hatáskörében eljáró Fejér
Megyei Kormányhivatal
21
nap
22.Hajóút kitűzési tervének
engedélyezése és hajóút
kitűzésére irányuló eljárás.
A víziközlekedés biztonsága,
hajózási érdekek érvényre
juttatása, jogszabályban
meghatározott követelményeinek
való megfelelés kérdésében.
Víziút esetében.Hajózási
feladatkörében
országos
illetékességgel eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért felelős
miniszter
-
23.A házi ivóvízigény kielégítésére
irányuló vízilétesítmény vagy
vízhasználat engedélyezési
eljárás, ideértve a víztisztítási
feladatokat ellátó
vízilétesítmény engedélyezését
is.
Az ivóvízkivétel és az
ivóvízellátás során az ivóvíz
minőségi követelményeinek
teljesülése és egészségkárosítás
nélküli fogyaszthatóság
biztosítottsága.
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-

"

3. Az R30. 1. melléklet "19. Egyéb ügyek" alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. Egyéb ügyek

ABCDEF
1.Közigazgatási hatósági
eljárás
SzakkérdésBevonás és
közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró
szakhatóság
Másodfokon
eljáró
szakhatóság
Állásfoglalás beszerzésének
határideje
2.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A higiénés és egészségvédelmi, az
ivóvíz minőségi, a települési
hulladékkal és nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai
biztonságra és a dohányzóhelyek
kijelölésére vonatkozó jogszabályi
előírások érvényesítésével
kapcsolatos szakkérdés.
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
--
3.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
Építésügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
4.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
A sajátos
építményfajta
szerinti építésügyi
hatóság
--
5.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
Az általános érvényű kötelező
építésügyi előírásoknak, a helyi
építési szabályzatnak és a
szabályozási terveknek való
megfelelés.
Meglévő építményt érintő
zenés, táncos rendezvények
esetében, kivéve, ha
ugyanerre a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély
iránti kérelem benyújtását
megelőző 6 hónapon belül
használatbavételi vagy
fennmaradási engedély
kiadására kerül sor.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
6.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A jogszabályban előírt tűzvédelmi
követelmények érvényesítése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
7.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése.
A tevékenység közbiztonságra
gyakorolt hatása, a személy- és
vagyonbiztonság.
Minden esetben.Városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
8.Vízi rendezvény engedélyezési
eljárása.
A rendezvény nem korlátozza-e
indokolatlanul vagy indokolatlan
mértékben a polgári célú vízi
közlekedést, illetve a hajózási
létesítmények működését.
Minden esetben.közlekedési
hatósági hatáskörében eljáró
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Közlekedésért
felelős miniszter
-
9.Létfontosságú rendszer és
létesítmény - kivéve honvédelmi
létfontosságú rendszerek és
A nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésre,
valamint a kijelölés visszavonására
Minden esetben, kivéve
ha kijelölő hatóságként a
hivatásos
A hivatásos
katasztrófavédelmi
-21 nap
létesítmények - kijelölése és a
kijelölés visszavonása
vonatkozó eljárás során a
létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III.
8.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott horizontális
kritériumok fennállása, illetve
teljesülése.
katasztrófavédelmi szerv jár el.szerv központi
szerve
10.Honvédelmi létfontosságú
rendszer és létesítmény kijelölése
és a kijelölés visszavonása.
A nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé történő kijelölésre,
valamint a kijelölés visszavonására
vonatkozó eljárás során a
létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott horizontális
kritériumok fennállása, illetve
teljesülése.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve országos
illetékességgel.
-21 nap
11.Temetkezési szolgáltató
(telephely) engedélyezése.
A fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló NM
rendeletben foglalt szabályok
betartásának ellenőrzése.
Holttest előkészítés és
hűtés esetén.
Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatal
--
12.Az egységes
elektronikuskártya-
kibocsátására történő feljogosítás
tárgyában lefolytatott
közigazgatási hatósági eljárás.
A kártyakibocsátás sérti-e
Magyarország nemzetbiztonsági
érdekét.
Minden eljárásban.Alkotmányvédelmi
Hivatal
-30 nap
13.Megyei rendőr-
főkapitány ságnak
a korlátozott nyitvatartási
időben működő határátkelőhely
nyitvatartási időn kívüli
igénybevételének, valamint
a korlátozott forgalmú
határátkelőhely-
nek a forgalmi jellegtől eltérő
eseti igénybevételének
engedélyezésére irányuló, nem
az Európai Unió tagállamával
közös határszakaszon lévő
határátkelőhelyet érintő eljárása.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
megyei (fővárosi)
adó- és
vámigazgatósága és
a Repülőtéri
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi
Irányítása
-
14.A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
adó- és
vámigazgatósága, és
a Repülőtéri
Igazgatósága
Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
Központi
Irányítása
-
15.A megyei rendőr-
főkapitányság által a határvízen
történő közlekedés
engedélyezésével kapcsolatos
eljárás.
Biztosítottak-e a vámeljárás
feltételei.
Minden esetben.Nemzeti Adó- és
Vámhivatal
területileg illetékes
megyei (fővárosi)
adó- és
vámigazgatósága
--
16.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
pirotechnikai termék felhasználása a
természet védelmére vonatkozó
nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Pirotechnikai termék
védett természeti területen
való felhasználásának
engedélyezése.
A
környezetvédelmi és
természetvédelmi
feladatkörében eljáró
megyei
kormányhivatal
-8 nap
17.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
- Tűzvédelmi szempontból a
védőterület meghatározása
- A védőterületen belül található
létesítmények és más
veszélyforrások vizsgálata
- A tűz jelzéséhez és oltásához
szükséges eszközök meglétének
vizsgálata.
Minden esetben
a pirotechnikai termék
felhasználásának,
forgalmazásának és
tárolásának engedélyezési
eljárásában.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
8 nap
18.A pirotechnikai tevékenység
engedélyezésére irányuló eljárás.
- Tűzvédelmi szempontból a
védőterület meghatározása
- A védőterületen belül található
létesítmények és más
veszélyforrások vizsgálata
- A tűz jelzéséhez és oltásához
szükséges eszközök meglétének
vizsgálata.
Minden esetben
a pirotechnikai termék
gyártásának,
megsemmisítésének,
kiállításának, forgalomba
hozatalának, valamint a
vizsgálatának engedélyezési
eljárásában.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv központi
szerve
-
19.Veszélyes katonai objektum
üzemeltetési engedélyezési
eljárása.
A veszélyes katonai
objektumokkal kapcsolatos hatósági
eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV.
18.) Korm. rendelet 6. melléklet 1.
pont 1.3. alpontjában meghatározott
szakkérdés vizsgálata.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv veszélyes
katonai objektum
telephelye szerinti
területi szerve
--
20.Partvédelmi vagy vízvédelmi
rendeltetésű erdő esetén.
Partvédelmi rendeltetésű erdőnél a
tevékenység, a beruházás vagy a
terv a vizek kártételei elleni
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
védekezés jogszabályban rögzített
követelményeinek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
21.Partvédelmi vagy vízvédelmi
rendeltetésű erdő esetén.
Vízvédelmi rendeltetésű erdőnél a
tevékenység, a beruházás vagy a
terv a vízvédelem jogszabályban
rögzített követelményeinek a
kérelemben foglaltak szerint vagy
további feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
22.A szennyvíz és szennyvíziszap
mezőgazdasági felhasználásának
engedélyezése és az engedély
meghosszabbítása iránti
eljárásban, továbbá a nem
mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladék
mezőgazdasági felhasználásának
engedélyezési és az engedély
meghosszabbítása iránti eljárás.
A talajvédelmi tervnek és a
tervezett tevékenységnek a felszín
alatti vizek minősége védelme
jogszabályi követelményeinek való
megfelelés vizsgálata.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
23.A hígtrágya nitrátérzékeny
területen történő mezőgazdasági
felhasználásával kapcsolatos
ellenőrzési eljárás.
A felszín alatti vizek minősége
védelme jogszabályi
követelményeinek való megfelelés
vizsgálata.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
24.Magyar Nemzeti Bank
értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.
Az értékpapírok előállításáról
szóló szabályzatában meghatározott
formai, minőségi és okmányvédelmi
előírások minimum biztonsági
követelményeinek teljesülése.
Minden esetben.Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
--
25.Magyar Nemzeti Bank
értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása.
Az értékpapír előállítására
vonatkozó engedély iránti
kérelemben szereplő új értékpapír,
illetve az utánnyomott értékpapír
mintapéldányainak, valamint az
Minden esetben.Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
--
azok előállítása során alkalmazott
okmányvédelmi elemeket pontosan
leíró védelmi terv egymásnak
történő maradéktalan
megfelelésének megállapítása.
26.A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
A polgári célú légiközlekedés
biztonsági követelményeinek való
megfelelés.
Az ideiglenes
határátkelőhely repülőtéren
történő megnyitása esetén.
Közlekedésért
felelős miniszter
--
27.A megyei rendőr-
főkapitányságnak, illetve a
Repülőtéri Rendőr
Igazgatóságnak a nem európai
uniós tagállammal közös
határszakaszon létesítendő
ideiglenes határátkelőhely
megnyitására irányuló, valamint
az Európai Unión kívülről érkező
vagy az Európai Unión kívülre
induló légi jármű esetén
ideiglenes határátkelőhely
repülőtéren történő megnyitására
irányuló eljárása.
Az állami célú légiközlekedés
biztonsági követelményeinek való
megfelelés.
Az ideiglenes
határátkelőhely repülőtéren
történő megnyitása esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
28.Budapest Főváros
Kormányhivatalá-
A kérelemben megjelölt,
közbiztonságra különösen veszélyes
Minden esetben.Országos Rendőr-
főkapitányság
--
nak a közbiztonságra különösen
veszélyes eszközök
behozatalának engedélyezésével
kapcsolatos eljárása.
eszköz, annak behozatali céljára
figyelemmel közbiztonsági
kockázatot jelent-e.
29.A világörökségi területen
működő, szeszes italt kimérő,
árusító kereskedelmi, illetve
vendéglátó üzlet 24 és 6 óra
közötti nyitva tartásának jegyzői
engedélyezése, valamint a
kiadott jegyzői engedély
felülvizsgálatára irányuló eljárás.
A vendéglátó üzlet 24 és 6 óra
közötti nyitva tartásának a
közbiztonságra gyakorolt hatása, a
személy- és vagyonbiztonsággal
összefüggő kockázati tényezők
értékelése, továbbá az üzlet
működésével összefüggésben
elkövetett jogellenes cselekmények
megismétlődése veszélyének
értékelése.
Minden esetben.Az üzlet működési
helye szerint
illetékes városi
(kerületi)
rendőrkapitányság
Megyei
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság
-
30.A sírhelynek hamvasztáshoz
szükséges megnyitására
vonatkozó engedélyezési eljárás.
A rendkívüli halálesethez
kapcsolódó nyomozási feladatok a
hamvasztást követően
biztosíthatóak-e.
Jogszabályban
meghatározott rendkívüli
halálesetkor és az
eltemetéstől számított 25
éven belül.
Városi (kerületi)
rendőrkapitányság
--
31.A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközlési nyomvonalas,
nyomvonal jellegű
építményekkel és egyéb
műtárgyakkal kapcsolatos
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a felszín
alatti vizek védelmére vonatkozó
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
32.A Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elektronikus
hírközlési nyomvonalas,
nyomvonal jellegű
építményekkel és egyéb
műtárgyakkal kapcsolatos
eljárása.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység és az építmény a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég
levonulására vonatkozó
követelményeknek megfelel-e.
Ha a tevékenység
megkezdéséhez
környezetvédelmi engedély
vagy egységes
környezethasználati
engedély nem szükséges.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
33.A telepengedély, illetve a telep
létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 57/2013. (II.
27.) Korm. rendelet] szerinti
telepengedély-
köteles tevékenységekkel
kapcsolatos eljárás.
A telep a tűzvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Az alábbi tevékenységek
végzése esetén:
1. egyéb gumitermék
gyártása,
2. festék, bevonóanyag
gyártása,
3. gumiabroncs,
gumitömlő gyártása, kivéve
gumiabroncs újrafutózása,
felújítása,
4. kőolaj-feldolgozás,
5. máshová nem sorolt
egyéb vegyi termék
gyártása,
6. mezőgazdasági vegyi
termék gyártása,
raktározása, tárolása,
7. műanyag építőanyag
gyártása,
8. műanyag lap, lemez,
fólia, cső, profil gyártása,
9. műtrágya,
nitrogénvegyület gyártása,
raktározása, tárolása,
10. papírgyártás,
11. ragasztószer-
gyártás,
12. tapétagyártás,
13. tisztítószer gyártása,
14. szintetikus kaucsuk
alapanyag gyártása,
15. vegyi szál gyártása.
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv területi
szerve
-
34.Az 57/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet szerinti telepengedély-
A vizek védelme érdekében
megfelelő műszaki védelmet
alkalmaznak-e és a tevékenységből
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
köteles tevékenységekkel
kapcsolatos eljárás.
eredően a vizeket érő terhelés alatta
marad-e a vizek védelmére
vonatkozó határértékeknek.
35.Az 57/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet szerinti telepengedély-
köteles tevékenységekkel
kapcsolatos eljárás.
Ivóvízbázisok érintettsége esetén
megfelel-e az ivóvízbázis védelmi
előírásoknak.
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
36.Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő
fejlesztési terv jóváhagyására
irányuló eljárása.
Vízgazdálkodási jogszabályi
előírásoknak megfelel-e.
Minden esetben, kivéve a
teljes időtáv
vonatkozásában tényleges
feladatot nem tartalmazó
beruházási tervrészek
tekintetében.
Területi vízügyi
hatóság
Országos vízügyi
hatóság
-
37.Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal gördülő
fejlesztési terv jóváhagyására
irányuló eljárása.
A felszíni vizek és a felszín alatti
vizek védelme követelményeinek a
kérelem szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Minden esetben, kivéve a
teljes időtáv
vonatkozásában tényleges
feladatot nem tartalmazó
beruházási tervrészek
tekintetében.
Területi
vízvédelmi hatóság
Országos
vízvédelmi hatóság
-
38.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A vizsgálat feltételeként
meghatározott építményekkel,
létesítményekkel, berendezésekkel
összefüggő jogszabályban
meghatározott műszaki biztonsági
követelményeknek való megfelelés.
A telepen az ipari
tevékenységgel
összefüggésben legalább 50
kVA beépített
összteljesítményű, 0,4 kV
vagy nagyobb feszültségű
villamos berendezést,
rendszert használnak.
Műszaki biztonsági
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
39.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A higiénés és egészségvédelmi, az
ivóvíz-minőségi, a települési szilárd
és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közegészségügyi,
járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai
biztonságra vonatkozó jogszabályi
előírások érvényesítésével
kapcsolatos, jogszabály által az
Minden esetben.Fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
hatáskörében eljáró
járási hivatala
Népegészségügyi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
-
egészségügyi hatóság jogkörébe
utalt szakkérdés.
40.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A telepen a hulladékgazdálkodás
módja és eszközei megfelelnek-e a
hulladék-
gazdálkodási követelményeknek,
okoz-e a telepen történő hulladék-
gazdálkodási tevékenység
környezetterhelést, biztosított-e a
telep hulladékszállítási szempontból
történő megközelíthetősége.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes megyei
kormányhivatal
-21 nap
41.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység zajkibocsátása
megfelel-e a környezeti zaj- és
rezgés elleni védelem
követelményeinek.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes megyei
kormányhivatal
-21 nap
42.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység megfelel-e az
elérhető legjobb technika alapján
meghatározott levegővédelmi
követelményeknek és előírásoknak.
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes megyei
kormányhivatal
-21 nap
43.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység a természet
védelmére vonatkozó nemzeti és
európai uniós jogi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
A tevékenységet országos
jelentőségű védett
természeti területen,
NATURA 2000 területen
vagy barlang
védőövezetében végzik.
Környezetvédelmi
és természetvédelmi
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes megyei
kormányhivatal
-21 nap
44.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A földtani közeg védelme
érdekében megfelelő műszaki
Minden esetben.Környezetvédelmi
és természetvédelmi
-21 nap
védelmet alkalmaznak-e és a
tevékenységből eredően a földtani
közeget érő terhelés alatta marad-e a
földtani közeg védelmére vonatkozó
követelményeknek.
feladatkörében
eljáró, a telep
fekvése szerint
illetékes megyei
kormányhivatal
45.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A növényvédő-
szerekkel folytatott ipari
tevékenység a kezelőszemélyzet
kitettségére, a lehetséges humán- és
környezeti toxicitásra, terhelésre
hatással van-e.
Növényvédő-
szerekkel folytatott ipari
tevékenység esetén.
A telep fekvése
szerint illetékes
növény- és
talajvédelmi
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
--
46.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A tevékenység a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e a
kulturális örökség védelme
jogszabályban rögzített
követelményeinek.
Az engedélyezés tárgyául
szolgáló ingatlan a
kulturális örökségvédelmi
nyilvántartásban szereplő
nyilvántartott műemléki
érték, vagy műemlék.
Kulturális
örökségvédelmi
hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei
kormányhivatal
--
47.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
A vizek védelme érdekében
megfelelő műszaki védelmet
alkalmaznak-e és a tevékenységből
eredően a vizeket érő terhelés alatta
marad-e a vizek védelmére
vonatkozó követelményeknek,
valamint ivóvízbázisok érintettsége
esetén megfelel-e az ivóvízbázis
védelmi előírásoknak.
A telepengedély kiadása
iránti eljárás során minden
esetben.
A telep fekvése
szerint illetékes
területi vízvédelmi,
illetve vízügyi
hatóság
Az országos
vízvédelmi, illetve
vízügyi hatóság
-
48.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és sajátos építésügyi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
49.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és honvédelmi
ágazati munkavédelmi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
50.Telepengedély kiadása iránti
eljárás.
Az általános és honvédelmi
ágazati tűzvédelmi
követelményeknek való megfelelés.
Honvédelmi és katonai
célú ingatlanon végzett ipari
tevékenység esetén.
Honvédelemért
felelős miniszter
--
51.Kártyaterem engedélyezése
iránti eljárás.
Az önkormányzat területén
létesítendő kártyaterem megfelel-e a
szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény 29/B. §
(6) bekezdésében foglalt jogszabályi
előírásoknak, a kártyaterem adott
helyszínen történő üzemeltetését az
önkormányzat rendelete nem tiltja-e.
A folytatni kívánt tevékenység nem
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot,
közszemérmet, illetve gyermek-
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy
más helyi közösségi érdeket.
Kártyaterem
engedélyezése iránti
eljárásban minden esetben.
Kártyaterem helye
szerinti települési
önkormányzat
jegyzője, főváros
területén a kerületi
önkormányzat
jegyzője, Fővárosi
önkormányzat által
közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
főváros főjegyzője
--
52.Játékkaszinó engedélyezése
iránti eljárás.
Az önkormányzat területén
létesítendő játékkaszinó megfelel-e a
jogszabályi előírásoknak, a
játékkaszinó adott helyszínen
történő üzemeltetését az
önkormányzat rendelete nem tiltja-e.
A folytatni kívánt tevékenység nem
sértené-e a jóérzést, közbiztonságot,
közszemérmet, illetve gyermek-
vagy ifjúságpolitikai érdeket, vagy
más helyi közösségi érdeket.
Játékkaszinó
engedélyezése iránti
eljárásban minden esetben.
Játékkaszinó helye
szerinti települési
önkormányzat
jegyzője, főváros
területén a kerületi
önkormányzat
jegyzője,
Fővárosi
önkormányzat által
közvetlenül
igazgatott terület
tekintetében a
főváros főjegyzője
--
53.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában
(a minősítési eljárás és a bírság
kiszabásának kivételével).
A helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek való megfelelés
vizsgálata.
Helyi jelentőségű védett
természeti terület esetén.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
54.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén
(a minősítési eljárás és a bírság
kiszabásának kivételével).
Katasztrófa-
védelemmel összefüggő létesítési és
használati szabályok érvényre
juttatása, a környezetbiztonság
katasztrófavédelmi vizsgálata.
Minden esetben.A hivatásos
katasztrófavédelmi
szerv helyi szerve
--
55.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában a hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén.
A tevékenység vízellátásának,
csapadék- és szennyvíz-
elvezetésének, valamint a szennyvíz
tisztításának a vízbázisra, a vizek
lefolyására gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.A hulladékkezelés
helye szerint
illetékes területi
vízügyi hatóság
--
56.A veszélyes hulladékkal
kapcsolatos engedélyezési
eljárásában a hulladékkezelési
tevékenység engedélyezése
esetén.
A tevékenységnek a felszíni és
felszín alatti vizekre gyakorolt hatás
vizsgálata.
Minden esetben.A hulladékkezelés
helye szerint
illetékes területi
vízvédelmi hatóság
--
57.A nem veszélyes hulladék
előkezelése, tárolása,
hasznosítása, ártalmatlanítása
engedélyezése iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a felszíni
és felszín alatti vizek minősége
védelmére jogszabályban, illetve
határozatban meghatározott
előírások érvényesülnek-e.
Minden esetben.Területi
vízvédelmi hatóság
--
58.A nem veszélyes hulladék
előkezelése, tárolása,
hasznosítása, ártalmatlanítása
engedélyezése iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység vízellátása, a keletkező
csapadék-és szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz tisztítása
biztosított-e, a vízbázis
védőterületére, védőidomára
jogszabályban, illetve határozatban
meghatározott előírások
érvényesülnek-e, valamint a vizek
lefolyására, az árvíz és a jég
Minden esetben.Területi vízügyi
hatóság
--
levonulására gyakorolt hatás
vizsgálata.
59.A nem veszélyes hulladék
kereskedelme, közvetítése,
szállítása, gyűjtése, előkezelése,
tárolása, hasznosítása,
ártalmatlanítása engedélyezése
iránti eljárás.
Annak elbírálása, hogy a
tevékenység a helyi önkormányzati
rendeletben meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint vagy további
feltételek mellett megfelel-e.
Ha a tevékenység helyi
jelentőségű védett
természeti területet érint.
Települési
önkormányzat
jegyzője, fővárosban
a főjegyző
-21 nap
60.Szélerőmű vagy szélerőmű
park építési engedélyezési
eljárása.
Környezeti, természeti,
településfejlesztési és
településrendezési hatások keretében
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű
nem okoz-e olyan hátrányos
következményeket, amelyek
aránytalanul meghaladják a
létesítésétől várható előnyöket.
Minden esetben.Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
-21 nap
61.Szélerőmű vagy szélerőmű
park használatbavételi
engedélyezési eljárása.
Környezeti, természeti,
településfejlesztési és
településrendezési hatások keretében
annak vizsgálata, hogy a szélerőmű
nem okoz-e olyan hátrányos
következményeket, amelyek
aránytalanul meghaladják a
létesítésétől várható előnyöket,
továbbá annak elbírálása, hogy a
megépült szélerőmű vagy szélerőmű
park megfelel-e az építési
engedélyezési eljárás során kiadott
szakhatósági állásfoglalásban írt
feltételeknek.
Minden esetben.Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Kormányhivatal
-21 nap
62.Zenés, táncos rendezvény
engedélyezése honvédelmi
létesítmény területén.
A jogszabályban előírt tűzvédelmi
követelmények érvényesítése.
Minden esetben.Honvédelemért
felelős miniszter
-21 nap
63.Igazságügyi szakértői
névjegyzékbe történő felvételi
eljárás.
A kérelmező szakmai és
gyakorlati felkészültségének
vizsgálata.
Ha az igazságügyi
szakértői névjegyzékbe
történő felvételi kérelme a
bányászat és a
szénhidrogén-termelés,
kutatási, szállítási
szakterületre irányul.
Bányafelügyeleti
hatáskörében eljáró
megyei
kormányhivatal
--
64.A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 27/C. §
(4) bekezdése, 27/A. § (6a)
bekezdése, valamint a 66. § (6)
bekezdése szerinti hatósági
nyilvántartásba vétellel és a
hatósági nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos eljárások
A csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény 27/C. § (1) bekezdése
szerinti szakirányú szakképzettség
és a 83/B. § szerinti felsőfokú
végzettség és más, felsőoktatásban
szerzett szakképesítés vagy
szakképzés tartalma, külföldi
végzettségi szint, szakképesítés és
szakképzés tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához a felszámolási
és vagyonfelügyeleti
szakirányú szakképzettség,
más felsőfokú végzettség
vagy egyéb szakképzettség
tartalmának meghatározása
szükséges.
Oktatási Hivatal--
65.A csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 27/C. §
(4) bekezdése, 27/A. § (6a)
bekezdése, valamint a 66. § (6)
bekezdése szerinti hatósági
nyilvántartásba vétellel és a
hatósági nyilvántartás
vezetésével kapcsolatos eljárások
Egyéb, a 64. pontba nem tartozó
szakképzés tartalma
Amennyiben a kérelem
elbírálásához a 64. pontba
nem tartozó, egyéb
szakképzettség tartalmának
meghatározása szükséges.
Oktatási Hivatal--
66.A fegyveres biztonsági őrség
létrehozásával,
megszüntetésével, valamint a
fegyveres biztonsági őrzés
Annak elbírálása, hogy biztosított-
e a nukleáris létesítmény, illetve
nukleáris és más radioaktív anyag,
valamint
a radioaktív hulladék átmeneti és
Nukleáris létesítmények,
nukleáris és más radioaktív
anyagok, illetve radioaktív
hulladékok őrzésének
elrendelése.
Országos
Atomenergia Hivatal
-21 nap
elrendelésével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárás
végleges tárolója fizikai védelmi
rendszerének engedélyezése során
megállapított követelményekkel
való összhang.

"

10. melléklet a 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

"11. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

Gépjármű Ügyintézési Pontban intézhető ügyek

1. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

2. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

3. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

4. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

5. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

6. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

7. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

8. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

9. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

10. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

11. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

12. Származás-ellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

13. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

14. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

15. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

16. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

17. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

18. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

19. Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

20. Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

21. Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása - a rendszám jellegétől függően)

22. Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

23. Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

26. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

27. Rendszámtábla megrongálódása esetén annak utángyártása iránti kérelem

28. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

29. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

30. Származás-ellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

31. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

32. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása"

Tartalomjegyzék