22/2014. (III. 14.) VM rendelet

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 2. § tekintetében a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 9. § (2) bekezdésében,

a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 19. és 20. pontjában,

a 4. §, 5. §, 14. §, és 83. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § e) pontjában,

a 6. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 7. § tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében,

a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6-8. pontjában,

a 9. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés m) pontjában,

a 10. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 2. és 10. pontjában,

a 13. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 11. §, 12. §, 16. § és 52. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 15. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 17. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 18. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 19. §, 44. §, 45. §, 50. §, 51. §, 53. §, 56. §, 58. §, 61. §, 63. §, 64. §, 67. §, 69. §, 70. §, 89. § és 93. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében,

a 20. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a 21. és az 59. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c)-g) pontjaiban,

a 22. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és e) pontjában,

a 23-26. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 22. pontjában,

a 27. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában,

a 28. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 29. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 30. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 22. pontjában,

a 31. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (5) bekezdés a) pontjában,

a 32. § tekintetében a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában,

a 33. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14. és 16. pontjában,

a 34. §, 36. §, 39. §, 41. §, 43. §, 57. §, 60. §, 65. §, 66. §, 68. §, 72. §, 75. §, 81. §, 84. §, 86, §, 88. §, és 96. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 35. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,

a 37. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés c) pontjában,

a 38. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és f) pontjában,

a 40. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1., 10., 11., 13. alpontjában,

a 42. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 46. § és 47. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pont 7. és 9. alpontjában,

a 48. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 19. és 21. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pont 7. és 9. alpontjában,

a 49. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § b) pontjában,

az 54. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés e) pontjában,

az 55. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 62. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában,

a 71. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 24. pontjában, valamint (5) bekezdés a) pontjában,

a 73. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 74. § tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 76. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontjában,

a 77. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdés 26. pontjában, valamint az (5) bekezdés c) és d) pontjában,

a 78. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. alpontjában,

a 79. § tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)-i) pontjában,

a 80. § tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10. pontjában,

a 82. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 85. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 23. pontjában,

a 87. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében,

a 90. § tekintetében a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény 23. § d) pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 91. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában,

a 92. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,

a 94. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában,

a 95. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4. és 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a)-c), e), h), k), l) és m) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 2. § és a 92. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 31. § és 71. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a 32. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 54. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § w) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, valamint

a 77. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) és v) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása

1. § Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

2. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet módosítása

2. § A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről szóló 12/1997. (IV. 25.) KTM rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

3. Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet módosítása

3. § (1) Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 41/1997. (V. 28.) FM rendelet] a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

(2) A 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete

a) 182. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 184. § (1) bekezdésében és a 185. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. számú függelékének 3.5. pontjában a "[Ptk. 685. § c) pontja]" szövegrész.

4. A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása

4. § A vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet 2. § p) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

5. A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosítása

5. § A vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH)" szöveg,

b) 2. § j) és l) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében, a 7. § (3) bekezdésében és a 8/A § (1) bekezdésében "az MgSzH" szövegrész helyébe "a NÉBIH" szöveg

lép.

6. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása

6. § A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg lép.

7. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

7. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet 23. § (3) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

8. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet] 1. §-a a következő 10a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"10a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. § 6. pontjában és a 15. § (5) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

9. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet módosítása

9. § Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 1. § c) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

10. Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosítása

10. § Az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok monitoring vizsgálati rendjéről szóló 10/2002. (I. 23.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg lép.

11. Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet módosítása

11. § Az afrikai lópestis megelőzéséről és leküzdéséről szóló 31/2002. (IV. 19.) FVM rendelet 1. § 1. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

12. A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet módosítása

12. § A klasszikus sertéspestis elleni védekezésről szóló 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg,

b) 2. § 13. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

13. A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

13. § A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 14. § (2) bekezdésében a "jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

14. A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) A vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet] 1. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:

"9. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet 1. § 1. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

15. A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet módosítása

15. § A növényi genetikai anyagok megőrzéséről és felhasználásáról szóló 95/2003. (VIII. 14.) FVM rendelet 1. § a) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg lép.

16. Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet módosítása

16. § Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg,

b) 2. § 13. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

17. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

17. § (1) A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"8. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

18. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása

18. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdés c) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg,

b) 17. § (4) bekezdés b) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

19. A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet módosítása

19. § A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet 2. § felvezető szövegében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

20. A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosítása

20. § A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a) 1. § d) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg,

b) 9. § (7) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet" szöveg

lép.

21. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

21. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet 3. § 61. és 66. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

22. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

22. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés e) és f) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg,

b) 2. § 5., 64. és 67. pontjában, a 22/A. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, a 23. § (2) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

c) 19. § (8) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet" szöveg

lép.

23. Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

23. § Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek" szöveg

lép.

24. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

24. § A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés i) pontjában, 13. § (5) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 13. § (1)-(3) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek" szöveg

lép.

25. Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

25. § Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésében és a 11. §-ában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

26. A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

26. § A harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének szabályairól szóló 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 5. pontjában és a 11. § (2) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

27. A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

27. § (1) A termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"b) létesítő okirat: szövetkezet és korlátolt felelősségű társaság esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott alapszabály, illetve társasági szerződés;"

(2) A 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 10. § (7) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek" szöveg

lép.

28. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

28. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 1. §-ában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

29. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosítása

29. § A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 2. §-a a következő 25. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"25. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

30. Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet módosítása

30. § Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló 128/2004. (VIII. 19.) FVM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

31. A mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet módosítása

31. § A mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól szóló 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet 2. számú melléklet B rész IV. 1. 7. pontjában a "gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "hasznosító" szöveg lép.

32. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

32. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet I. melléklet I. pontjában található táblázat 20. fő sorszámában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

33. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet módosítása

33. § A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

34. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

34. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

35. A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása

35. § A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 2. §-a a következő 11. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"11. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

36. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosítása

36. § (1) Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet] 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"h) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet 1. § c) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

37. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet módosítása

37. § (1) A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet [a továbbiakban: 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet] 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A földterület tulajdonosa, illetve a földhasználó a termesztési engedély kiadásához szükséges hozzájárulását kizárólag írásban, a hozzájárulás termelő által történő kézhezvételéig vonhatja vissza."

(2) A 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 3. számú melléklet I. és II. részének 3. pontjában, valamint III. részének 2. pontjában az "és nyilatkozatom visszavonására a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 214. §-ának (2) bekezdése alkalmazandó" szövegrész helyébe a "kizárólag írásban, a hozzájárulást kérelmező által történő kézhezvételig vonható vissza" szöveg lép.

38. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

38. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel" szöveg

lép.

39. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

39. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 3. § 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"12. mezőgazdasági termelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely mezőgazdasági tevékenységet folytat;"

(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"19. induló vállalkozás: a jogi személy, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor, valamint azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el kell érnie meghatározott mértékű európai mértékegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személyekre, egyéni vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg;"

(3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:

[E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]

"44. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Támogatási kérelmet az a jogi személy vagy természetes személy nyújthat be, aki

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vonatkozásában előírt feltételeknek,

b) nem mezőgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban előírt legkisebb jegyzett tőkének megfelelő mértékű saját tőkével rendelkezik,

c) nem mezőgazdasági beruházás esetén csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak."

40. Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet módosítása

40. § (1) Az egyes mezőgazdasági állatfajok spermatároló központjainak létesítéséről és üzemeltetésüknek rendjéről szóló 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet] 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

(2) A 49/2007. (VI. 26.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek" szöveg lép.

41. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

41. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az " , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész, és

b) 2. § (1) bekezdés g) pontjában a " , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

42. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

42. § Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 7. § (1) bekezdés b) és c) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

43. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosítása

43. § (1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet] 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"m) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet 5. §-ában a "jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

44. A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet módosítása

44. § A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet

a) 1. § a) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 1. számú melléklet 3.1. pontjában, 2. számú melléklet 2.4. pontjában, 3. számú melléklet 2.4. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

45. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

45. § Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésében és az 1. számú melléklet 4. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

46. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

46. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 1. §-ában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg,

b) 2. § 4. pontjában és a 4. § (8) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

47. A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

47. § A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet 1. §-ában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

48. A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007 (X. 18.) FVM rendelet módosítása

48. § A baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és működésüknek rendjéről szóló 121/2007. (X. 18.) FVM rendelet 1. §-ában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

49. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

49. § (1) A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet] 1. § b) és d) pontjában, valamint a 3. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 1. § c) pontjában a "gazdálkodó szervezet" szövegrész.

50. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

50. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában és a 2. számú melléklet 3.1. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

51. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

51. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában és az 1. számú melléklet 4.1. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

52. A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosítása

52. § A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól szóló 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 2. § 14. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

53. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

53. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

a) 2. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. számú melléklet 4.1. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

54. A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet módosítása

54. § A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

55. A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet módosítása

55. § A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

56. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosítása

56. § A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

57. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

57. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

a) 2. § p) pontja, és

b) 4. § (10) bekezdése.

58. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

58. § (1) A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet] 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) termeltetési szerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [a továbbiakban: Ptk.] 6:232. §-a alapján kötött szerződés, amelyben a szerződő felek (a termeltető és az állattartó) tevékenységeiket összehangolják;"

(2) A 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 1. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg;

b) 5. § (4) bekezdés a) pontjában a "418/A" szövegrész helyébe a "6:233" szöveg lép.

59. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

59. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 2. § 2. és 9. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel" szöveg

lép.

60. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

60. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkező" szövegrész.

61. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

61. § (1) Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

62. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

62. § A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre" szöveg lép.

63. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

63. § (1) A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet] 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"j) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 3. §-ában a "gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezet" szöveg lép.

64. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása

64. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a) 1. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg

lép.

65. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

65. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontjában a "gazdasági társaságokról szóló törvénynek" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek" szöveg lép.

66. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

66. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet

a) 2. § d) pontjában az "illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész,

b) 2. § g) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész, és

c) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

67. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet módosítása

67. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet 1. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

68. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet módosítása

68. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009 (IV. 16.) FVM rendelet 2. § 15. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

69. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

69. § (1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díjtámogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"b) jégeső-elhárító szervezet: természetes személyekből, jogi személyekből vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekből álló nonprofit gazdasági társaság, amely egy meghatározott területen a nagy károkat okozó jégesők kialakulásának megakadályozása érdekében jégeső-elhárító rendszert működtet (a továbbiakban: szervezet);"

(2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

70. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosítása

70. § Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 1. § b) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

71. Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet módosítása

71. § (1) Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet [a továbbiakban: 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet] 4. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"17a. Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet

a) 21/A. § (3) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet",

b) 98. § (9) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet",

c) 114/A. § (5) bekezdésében a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek",

d) 8. számú melléklet II. fejezet 1. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

72. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosítása

72. § (1) A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet] 5. számú mellékletének I. fejezete a következő h) ponttal egészül ki:

"h) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

(2) A 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet",

b) 5. § (3) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel"

szöveg lép.

73. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

73. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 16. § (2) bekezdésében az "egy természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe az "egy természetes személy vagy jogi személy" szöveg lép.

74. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

74. § A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

75. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

75. § A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 1. § 4. és 6. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

76. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet módosítása

76. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 36/2010. (XI. 30.) VM rendelet 1. §-ában a "gazdálkodó szervezetek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó tevékenységet végző szervezetek" szöveg lép.

77. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet módosítása

77. § Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 4. melléklet 2. pontjában a "jogi személlyel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

78. A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

78. § A méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról szóló 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet 1. § 2. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

79. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet módosítása

79. § A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 72/2010. (V. 13.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "jogi személyiség nélküli jogalanyokra" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre" szöveg lép.

80. A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet módosítása

80. § A halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről szóló 34/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. § d) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

81. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosítása

81. § (1) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 8a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"8a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 34. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel rendelkező" szövegrész.

82. A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

82. § (1) A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet] 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"4a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

(2) Az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 1. § 16. pontjában a "Ptk.-ban meghatározott gazdálkodó szervezetek" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetek" szöveg lép.

83. A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása

83. § A vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet 1. § g) és i) pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

84. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet módosítása

84. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 25/2012. (III. 20.) VM rendelet

a) 1. § 3. pontjában az " , illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész, és

b) 2. melléklet 4/A mezőjében a " , vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

85. A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet módosítása

85. § A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

86. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

86. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. §8. pontjában a "jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet" szöveg lép.

87. A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet módosítása

87. § A vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 58/2012. (VI. 25.) VM rendelet 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) E rendelet alkalmazásában gazdálkodó szervezeten a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezetet kell érteni."

88. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

88. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet 2. § (5) bekezdés b) pontjában a " , jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész.

89. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

89. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 1. §-a a következő m) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"m) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

90. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

90. § Hatályát veszti a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

a) 2. §-ában, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "jogi személyiséggel rendelkező",

b) 14. § (2) bekezdésében a "saját nevében, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében",

c) 1. melléklet Tagsági adatok táblázat 2A mezőjében a "Jogi személyiséggel nem rend. gazd. társaság:"

szövegrész.

91. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása

91. § A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 2. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"e) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

92. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása

92. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § E rendelet alkalmazásában:

1. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

2. szakmai kezelő: az Ávr. 13. § (3) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője."

93. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

93. § A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott "de minimis" támogatásról szóló 67/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. §-a a következő 4a. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"4a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

94. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

94. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés

a) 4. pontjában az "illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,"

b) 6. pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,"

szövegrész.

95. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

95. § Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

"d) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet."

96. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

96. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Támogatás a 2. célterület vonatkozásában akkor vehető igénybe, ha az ügyfél:

a) KKV-nak, vagy nagyvállalatnak minősülő]

"ac) gazdasági társaság,"

(2) Hatályát veszti a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 12. pont a) és b) alpontjában, 4. § (3) bekezdés a) pontjában az "a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,"

b) 4. § (3) bekezdés c) és d) pontjában a "jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,"

szövegrész.

97. Záró rendelkezés

97. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék