1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat

ezres kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

A Kormány

1. az e határozat mellékletében felsorolt minisztertanácsi határozatokat és kormányhatározatokat hatályon kívül helyezi;

2. felhívja a minisztereket, hogy a dereguláció elvei szerint vizsgálják felül a hatályos miniszteri rendeleteket. A hatályon kívül helyezésre szánt rendeletek jegyzékét azonnal közöljék a Miniszterelnöki Hivatallal, majd augusztus 30-ig alkossák meg a deregulációs rendeleteiket.

2. E határozat 1. pontja a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozathoz

1008/1956. (I. 26.) MT h. a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról

1036/1957. (IV. 6.) Korm. h. a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat kiadásáról

1041/1957. (IV. 20.) Korm. h. a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról

1037/1958. (X. 3.) Korm. h. a Magyar Partizán Emlékérem adományozási határidejének meghosszabbításáról

1009/1960. (VI. 1.) Korm. h. a mezőgazdaság területén a kormánykitüntetések elnyerésének feltételeiről és a "mintagazda" kitüntető jelvény adományozásáról szóló jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

1001/1963. (II. 13.) Korm. h. az egészségügyi felvilágosítás továbbfejlesztéséről

1015/1966. (IX. 3.) Korm. h. a Magyar Partizán Emlékérem adományozásáról

1030/1967. (IX. 17.) Korm. h. a nyugat-dunántúli üdülőterület regionális rendezési tervének jóváhagyásáról

1017/1968. (V. 5.) Korm. h. az Egészségügyi Tudományos Tanács feladatának és szervezetének újabb szabályozásáról

1003/1970. (II. 3.) Korm. h. Szeged megyei jogú város általános rendezési tervének jóváhagyásáról

1017/1970. (V. 30.) Korm. h. az árvíz- és belvízkárok felméréséről, a kártalanítás és a helyreállítás egyes kérdéseiről

1022/1971. (VI. 17.) Korm. h. a Központi Földtani Hivatal hatásköréről, szervezetéről és működéséről szóló 1013/1964. (V. 4.) Korm. határozat módosításáról

1032/1971. (VII. 14.) Korm. h. a vakok személyi járadékának bevezetéséről

1001/1972. (I. 18.) Korm. h. az árvíz- és belvízkárok felméréséről, a kártalanítás és a helyreállítás egyes kérdéseiről szóló 1017/1970. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról

1040/1972. (X. 8.) MT h. a Közép-Tisza vidéki (Kiskörei Vízlépcső és térsége) üdülőkörzet regionális rendezési tervének jóváhagyásáról

1005/1973. (III. 11.) MT h. a hajózással kapcsolatos államigazgatási jogkörök meghatározásáról

1043/1973. (XII. 5.) MT h. a ráckevei Duna és üdülőkörzete regionális rendezési és vízgazdálkodás-fejlesztési tervének jóváhagyásáról

1049/1977. (XII. 21.) MT h. a hajózással kapcsolatos államigazgatási jogkörök meghatározásáról szóló 1005/1973. (III. 11.) MT határozat kiegészítéséről és módosításáról

1013/1979. (VI. 20.) MT h. Balaton üdülőkörzet regionális rendezési tervének jóváhagyásáról

1017/1979. (VII. 21.) MT h. egyes minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről

1025/1979. (X. 25.) MT h. az országos szakmai bértáblázatról szóló minisztertanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

1035/1979. (XII. 20.) MT h. az öntözéshez és a haltenyésztéshez szükséges víz díjának megállapításáról szóló minisztertanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

1045/1980. (XI. 18.) MT h. a "Népművészet Mestere" kitüntető címmel és jelvénnyel kitüntetettek kivételes nyugellátásáról

1036/1981. (XII. 12.) MT h. a Kis-Balaton védőrendszerhez szükséges mezőgazdasági rendeltetésű föld termelésből való kivonásával kapcsolatos térítésről

1006/1982. (II. 26.) MT h. a Fogyasztók Országos Tanácsáról

1015/1983. (VI. 1.) MT h. egyes közlekedéssel és hírközléssel összefüggő minisztertanácsi határozatok módosításáról

1062/1983. (XII. 29.) MT h. az 1039/1972. (IX. 15.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1025/1984. (VI. 26.) MT h. az Országos Társadalombiztosítási Tanács Alapszabályának jóváhagyásáról

1040/1984. (VIII. 23.) MT h. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a Magyar Népköztársaság részvényszámának emeléséről

1054/1984. (XII. l.) MT h. a visszatartott értékcsökkenési leírás felhasználásáról

1028/1985. (IV. 13.) MT h. a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény végrehajtásáról rendelkező 1053/1974. (X. 17.) MT határozat módosításáról

1034/1985. (V. 6.) MT h. egyes minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről

1048/1985. (VIII. 15.) MT h. a bankkölcsönök kamatáról és a kamatvisszatérítés megszüntetéséről szóló 1053/1983. (XII. 20.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1016/1986. (IV. 7.) MT h. a biztosítás szervezeti rendszerének módosításáról

1085/1986. (XII. 30.) MT h. az Állami Fejlesztési Intézet létesítéséről és az Állami Fejlesztési Bank megszüntetéséről

1015/1987. (II. 17.) MT h. egyes minisztertanácsi határozatok módosításáról

1057/1987. (XI. 21.) MT h. az új Nemzeti Színház felépítéséről

1001/1988. (II. 2.) MT h. egyes kormánybizottságok elnöki tisztségében történő változásokról

1003/1988. (II. 2.) MT h. a Minisztertanács Tervgazdasági Bizottságáról

1020/1988. (III. 25.) MT h. a Magyar Népköztársaság állami zászlajának ünnepélyes felvonásáról szóló 1003/1965. (II. 21.) Korm. határozat módosításáról

1081/1988. (X. 1.) MT h. az Országos Érdekegyeztető Tanács létrehozásának kezdeményezéséről

1095/1988. (XI. 16.) MT h. külföldi részvétellel pénzintézet alapításának engedélyezéséről

1110/1988. (XII. 20.) MT h. egyes határozatok módosításáról, illetőleg hatályon kívül helyezéséről

1029/1989. (II. 26.) MT h. az idegenforgalom állami irányításának módosításáról szóló 1033/1988. (X. 5.) MT határozat módosításáról

1046/1989. (IV. 7.) MT h. a Minisztertanács Tudománypolitikai Kollégiumáról

1049/1989. (IV. 26.) MT h. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a Magyar Népköztársaság részvényszámának emeléséről és az ezzel kapcsolatos feladatokról

1059/1989. (V. 13.) MT h. a Tudományos Minősítő Bizottság egyes tagjainak kinevezéséről

1061/1989. (V. 18.) MT h. útalap létrehozásával kapcsolatos kérdésekről

1065/1989. (V. 26.) MT h. az Interbank Rt. külföldi részvételű pénzintézetté alakulásának engedélyezéséről

1105/1989. (VII. 25.) MT h. az Országos Ifjúsági és Sporttanács megszüntetéséről

1110/1989. (VIII. 5.) MT h. a kereskedelemről szóló törvény elveiről

1122/1989. (X. 4.) MT h. a Bős-Nagymarosi Beruházást Ellenőrző Társadalmi Bizottság tagjának felmentéséről, illetőleg kinevezéséről

1133/1989. (X. 29.) MT h. az MSZMP vagyonával kapcsolatos egyes intézkedésekről

1142/1989. (XI. 22.) MT h. művelődési miniszterhelyettes kinevezéséről

1151/1989. (XII. 9.) MT h. Széchenyi István születése 200. évfordulójának megünneplését előkészítő bizottság létrehozásáról

1158/1989. (XI. 22.) MT h. a Bős-Nagymarosi Beruházást Ellenőrző Társadalmi Bizottság tagjának felmentése

1165/1989. (XII. 27.) MT h. a Creditanstalt Rt. Budapest külföldi részvétellel működő kereskedelmi bank megalakulásának jóváhagyásáról

1171/1989. (XII. 31.) MT h. a VOLÁN Vállalatok Központjának megszüntetéséről

1002/1990. (VII. 10.) Korm. h. az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség vezetőjének és vezetőhelyettesének felmentéséről

1003/1990. (VII. 10.) Korm. h. államigazgatási felügyelet alatt álló vállalatok kijelöléséről

1004/1990. (VII. 17.) Korm. h. az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke által kiadott 1/1985. (Mér. K. 1.) OMH elnöki utasítás hatályban maradásáról

1007/1990. (VII. 18.) Korm. h. az OECD-segítséget koordináló tárcaközi bizottságról szóló 1156/1989. (XII. 22.) MT határozat módosításáról

1008/1990. (VII. 18.) Korm. h. a Tudományos Minősítő Bizottság titkára kinevezéséről

1009/1990. (VII. 18.) Korm. h. miniszterhelyettes felmentéséről

1010/1990. (VII. 18.) Korm. h. miniszterhelyettes felmentéséről

1011/1990. (VII. 25.) Korm. h. a Hírlapkiadó Vállalat alapítói jogkörének átvételéről

1012/1990. (VII. 27.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat kiegészítéséről

1013/1990. (VII. 31.) Korm. h. az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója felmentéséről

1014/1990. (VII. 31.) Korm. h. az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatója kinevezéséről

1016/1990. (VIII. 6.) Korm. h. a Magyar Gazdasági Kamara alapszabályának jóváhagyásáról

1017/1990. (VIII. 8.) Korm. h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

1018/1990. (VIII. 13.) Korm. h. a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok átszervezésével kapcsolatos tennivalókról

1019/1990. (VIII. 13.) Korm. h. a külföldi részvétellel működő "Leumi Hitel Bank Rt. Budapest" alapításának jóváhagyásáról

1021/1990. (VIII. 17.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója első helyettesének felmentéséről

1022/1990. (VIII. 17.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda ügyvezető vezérigazgató-helyettesének megbízásáról

1023/1990. (VIII. 23.) Korm. h. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének megbízásáról

1024/1990. (VIII. 28.) Korm. h. az országgyűlési képviselők tevékenységének támogatásában az államigazgatási szervek feladatairól szóló 1050/1986. (VIII. 10.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1027/1990. (IX. 6.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság helyettes vezetőjének kinevezéséről

1028/1990. (IX. 6.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Információs Hivatala főigazgatójának felmentéséről

1029/1990. (IX. 6.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala főigazgatójának felmentéséről

1030/1990. (IX. 15.) Korm. h. a helyi önkormányzati választásokon jelöltet állító kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásának összegéről

1031/1990. (IX. 20.) Korm. h. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesének kinevezéséről

1032/1990. (IX. 20.) Korm. h. az Országos Atomenergia Bizottság elnökének kinevezéséről

1034/1990. (IX. 29.) Korm. h. a Magyar Honvédség Biztonsági Hivatala vezetőjének felmentéséről

1035/1990. (IX. 29.) Korm. h. a Magyar Honvédség Biztonsági Hivatala vezetőjének kinevezéséről

1036/1990. (X. 9.) Korm. h. a Magyar Honvédség Vezérkara Katonai Felderítő Hivatal vezetőjének kinevezéséről

1037/1990. (X.12.) Korm. h. a Széchenyi István születése 200. évfordulójának megünneplését előkészítő bizottság létrehozásáról szóló 1151/1989. (XII. 9.) MT határozat módosításáról

1039/1990. (X.12.) Korm. h. a szénbányászat kezelésével kapcsolatos szociálpolitikai kérdésekről

1041/1990. (X. 17.) Korm. h. a gépjárművek légszennyezésének csökkentését célzó intézkedésekről

1042/1990. (X. 24.) Korm. h. az új Nemzeti Színház építésével kapcsolatos aktuálisintézkedésekről

1043/1990. (X. 24.) Korm. h. a Tudományos Minősítő Bizottság tagjának felmentéséről

1045/1990. (X. 26.) Korm. h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1047/1990. (XI. 5.) Korm. h. A Magyar Köztársaság állami zászlajának ünnepélyes felvonásáról szóló 1003/1965. (II. 21.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1051/1990. (XI. 17.) Korm. h. a Minisztertanács Tájékoztatáspolitikai Kollégiumáról szóló 1008/1989. (I. 13.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1052/1990. (XI. 21.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda ügyvezető vezérigazgató-helyettesének felmentéséről

1053/1990. (XI. 21.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda főszerkesztőjének kinevezéséről

1054/1990. (XI. 27.) Korm. h. a Pallas Hírlap- és Könyvkiadó Vállalat vezetési formájáról

1057/1990. (XI. 28.) Korm. h. a Vízépítőipari Tröszt megszüntetéséről és az irányítása alá tartozó vállalatok államigazgatási felügyeletéről

1058/1990. (XII. 15.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról

1059/1990. (XII. 15.) Korm. h. az állami tejipar szervezeti korszerűsítéséről.

1061/1990. (XII. 29.) Korm. h. a Nomura Magyar Befektetési Bank Rt. vegyes tulajdonú kereskedelmi bank alapításának jóváhagyásáról

1062/1990. (XII. 29.) Korm. h. a BNP-KH-Dresdner Bank Rt. vegyes tulajdonú kereskedelmi bank alapításának jóváhagyásáról

1063/1990. (XII. 29.) Korm. h. a Magyar Befektetési és Merkant Bank Rt. külföldi tulajdonú kereskedelmi bank

1064/1990. (XII. 29.) Korm. h. a külföldi részvétellel létrehozandó EURÓPA-GAN BIZTOSÍTÓ Rt. alapításának jóváhagyásáról

1065/1990. (XII. 29.) Korm. h. a külföldi részvétellel létrehozandó GLÓRIA BIZTOSÍTÓ Rt. alapításának jóváhagyásáról

1066/1990. (XII. 29.) Korm. h. a külföldi által létrehozandó COLONIA BIZTOSÍTÓ Rt. alapításának jóváhagyásáról

1067/1990. (XII. 29.) Korm. h. a külföldi által alapítandó NATIONALE NEDERLANDEN MAGYARORSZÁGI Rt. alapításának jóváhagyásáról

1068/1990. (XII. 31.) Korm. h. az 1992. évi Sevillai Világkiállítás magyar kormánybiztosának kinevezéséről

1069/1990. (XII. 31.) Korm. h. a pártok helyiséghasználatának meghosszabbításáról

1001/1990. (I. 4.) MT h. a Magyar Televízió elnökségének kinevezéséről

1002/1990. (I. 4.) MT h. a Magyar Televízió egyes vezetőinek felmentéséről

1003/1990. (I. 11.) MT h. a Fejér megyei tanácselnök felmentésének jóváhagyásáról

1004/1990. (I. 11.) MT h. külügyminiszter-helyettes kinevezéséről

1008/1990. (I. 18.) MT h. az Általános Értékforgalmi Bank részvényeinek külföldi befektetők részére történ eladásáról

1009/1990. (I. 29.) MT h. a Magyar Televízió elnöksége egyes tagjainak felmentéséről

1010/1990. (I. 29.) MT h. a Heves Megyei Tanács elnöke felmentésének jóváhagyásáról

1011/1990. (I. 29.) MT h. a Magyar Köztársaság Duna bizottsági állandó képviselőjének felmentéséről és kinevezéséről

1012/1990. (I. 29.) MT h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről és kinevezéséről

1013/1990. (I. 29.) MT h. belügyminiszter-helyettes felmentéséről

1020/1990. (II. 14.) MT h. az MSZMP vagyonával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1133/1989. (X. 29.) MT határozat végrehajtása során felmerült kérdésekről

1021/1990. (II. 14.) MT h. a külföldi részvétellel működő "Első Amerikai Bank Magyarországon Rt." alapításának jóváhagyásáról

1024/1990. (II. 14.) MT h. a nemzetbiztonsági szolgálatok megszervezését végző bizottság felállításáról

1026/1990. (II. 25.) MT h. a Minisztertanács Védelmi Irodája vezetőjének felmentéséről

1027/1990. (II. 25.) MT h. kormánybiztos felmentéséről

1028/1990. (II. 25.) MT h. ipari miniszterhelyettesek felmentéséről

1029/1990. (II. 25.) MT h. honvédelmi miniszterhelyettesek felmentéséről

1030/1990. (II. 25.) MT h. kereskedelmi miniszterhelyettes felmentéséről

1031/1990. (II. 25.) MT h. mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes felmentéséről

1032/1990. (II. 25.) MT h. művelődési miniszterhelyettes felmentéséről

1033/1990. (II. 25.) MT h. a Magyar Hírlap főszerkesztőjének felmentéséről

1035/1990. (II. 25.) MT h. a Magyar Néphadsereg Biztonsági Hivatala vezetőjének kinevezéséről

1038/1990. (III. 4.) MT h. az Országos Tervhivatal elnökhelyetteseinek felmentéséről

1040/1990. (III. 19.) MT h. kormánybiztos felmentéséről

1041/1990. (III. 19.) MT h. pénzügyminiszter-helyettes felmentéséről

1042/1990. (III. 19.) MT h. az Állami Értékpapír Felügyelet vezetőjének kinevezéséről

1045/1990. (III. 21.) MT h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1047/1990. (III. 21.) MT h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról

1050/1990. (III. 23.) MT h. dr. Udvari László kormánybiztosi megbízatásának módosításáról

1051/1990. (III. 23.) MT h. a Tudományos Minősítő Bizottság egyes tagjainak felmentéséről, illetőleg kinevezéséről

1055/1990. (III. 27.) MT h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek 1990. évi adományozásáról

1056/1990. (III. 27.) MT h. a Minisztertanács Világgazdasági Tanácsadó Testületéről szóló 1036/1989. (III. 17.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1057/1990. (III. 27.) MT h. a külföldi részvétellel alakuló gazdálkodó szervek alapításával összefüggő állami feladatok megoldását segítő Operatív Bizottságról szóló 1096/1988. (XI. 16.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1058/1990. (III. 27.) MT h. a Minisztertanács Tanácsadó Testületéről szóló 1035/1989. (III.17.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1059/1990. (IV. 4.) MT h. az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1060/1990. (IV. 4.) MT h. a Minisztertanács Hivatala elnökhelyettese, kormánybiztos felmentéséről

1062/1990. (IV. 4.) MT h. a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendőrség bűnügyi szervei titkosszolgálati eszközökkel való kiszolgálásának szervezeti megoldásáról

1067/1990. (IV. 9.) MT h. a volt Munkásőrség egyes ingatlanainak hasznosításáról

1068/1990. (IV. 12.) MT h. kisebbségpolitikai célokat szolgáló alapítványok létesítéséről

1071/1990. (IV. 27.) MT h. a volt munkásőrség egyes ingatlanainak hasznosításáról

1072/1990. (IV. 27.) MT h. igazságügyminiszter-helyettes felmentéséről

1074/1990. (IV. 27.) MT h. mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes felmentéséről

1076/1990. (V. 1.) MT h. a volt MSZMP vagyonával kapcsolatos állami feladatok további intézéséről, valamint egyes ingatlanok hasznosításáról

1078/1990. (V.10.) MT h. a külföldi részvétellel működő Első Amerikai-Magyar Biztosító Rt. alapításának jóváhagyásáról

1080/1990. (V.18.) MT h. a Bős-Nagymarosi Beruházást Ellenőrző Társadalmi Bizottság tagjainak felmentéséről

1081/1990. (V. 18.) MT h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról és kiegészítéséről

1082/1990. (V. 18.) MT h. az Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége alapszabályának jóváhagyásáról

1083/1990. (V. 18.) MT h. a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége alapszabályának jóváhagyásáról

1084/1990. (V. 18.) MT h. az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség alapszabályának jóváhagyásáról

1085/1990. (V. 21.) MT h. az Országos Árhivatal elnökének felmentéséről

1086/1990. (V. 21.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1087/1990. (V. 21.) MT h. a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkársága vezetőjének felmentéséről

1088/1990. (V. 21.) MT h. a Minisztertanács Kormányközi Gazdasági Együttműködési Irodája vezetőjének felmentéséről

1089/1990. (V. 21.) MT h. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesének felmentéséről

1090/1990. (V. 21.) MT h. az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1091/1990. (V. 21.) MT h. belügyminiszter-helyettes felmentéséről

1092/1990. (V. 22.) MT h. az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének felmentéséről

1093/1990. (VI. 4.) MT h. a Magyar Rádió ügyvezető elnökének megbízásáról

1094/1990. (VI. 5.) MT h. miniszterhelyettesi felmentésekről

1095/1990. (VI. 11.) MT h. a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala, illetve a Magyar Köztársaság Információs Hivatala főigazgatójának kinevezéséről

1096/1990. (VI. 11.) MT h. a Minisztertanács Hivatala elnökének és elnökhelyettesének felmentéséről

1097/1990. (VI. 11.) MT h. a volt Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről 1098/1990. (VI. 11.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1099/1990. (VI. 11.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1100/1990. (VI. 11.) MT h. egyes kormánybiztosok felmentéséről

1101/1990. (VI. 11.) MT h. a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettesének felmentéséről

1102/1990. (VI. 13.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1103/1990. (VI. 13.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1104/1990. (VI. 13.) MT h. honvédelmi miniszterhelyettes felmentéséről

1105/1990. (VI. 13.) MT h. a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkárhelyettesének kinevezéséről

1106/1990. (VI. 13.) MT h. a Tudományos Minősítő Bizottság titkára felmentéséről

1107/1990. (VI. 13.) MT h. a Magyar Rádió elnökhelyettesének felmentéséről

1108/1990. (VI. 13.) MT h. egyes testületek megszüntetéséről

1109/1990. (VI. 18.) MT h. miniszterhelyettes felmentéséről

1110/1990. (VI. 18.) MT h. miniszterhelyettesek felmentéséről

1111/1990. (VI. 18.) MT h. az Országos Tervhivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1112/1990. (VI. 18.) MT h. a Minisztertanács által létesített egyes Kollégiumok vezetésében történt változásokról

1113/1990. (VI. 18.) MT h. dr. Udvari László kormánybiztos felmentéséről

1115/1990. (VI. 26.) MT h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökének felmentéséről

1116/1990. (VI. 26.) MT h. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesének felmentéséről

1117/1990. (VI. 26.) MT h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének felmentéséről

1118/1990. (VI. 26.) MT h. a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettesének felmentéséről

1119/1990. (VI. 26.) MT h. a Központi Statisztikai Hivatalelnökének kinevezéséről

1120/1990. (VI. 26.) MT h. egyes minisztertanácsi határozatok hatályon kívül helyezéséről

1122/1990. (VI. 28.) MT h. művelődési miniszterhelyettes felmentéséről

1123/1990. (VI. 28.) MT h. dr. Verebélyi Imre közigazgatási deregulációs kormánybiztos felmentéséről

1124/1990. (VI. 28.) MT h. a volt munkásőrség ingatlanainak hasznosításáról szóló 1067/1990. (IV. 9.) MT határozat módosításáról

1125/1990. (VII. 3.) MT h. az M. K. 65. számában megjelent helyesbítés szerint az 1118/1990. (VI. 13.) MT határozat tévesen 1125/1990. (VII. 3.) MT h. számon is megjelent, ezért ez utóbbit tárgytalannak tekintik

1126/1990. (VII. 3.) MT h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének kinevezéséről

1127/1990. (VII. 5.) MT h. a Magyar Szocialista Párt volt központi székházának hasznosításáról

1128/1990. (VII. 17.) MT h. belügyminiszter-helyettes felmentéséről

1001/1991. (I. 14.) Korm. h. a Szociális Válságkezelő Programok kormánybiztosának feladatköréről

1002/1991. (I. 14.) Korm. h. az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökhelyettesének kinevezéséről

1004/1991. (I. 14.) Korm. h. az Országos Mérésügyi Hivatal elnökének 1/1985. (Mér. K.1.) OMH elnöki utasítása hatályban maradásáról szóló 1004/1990. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról

1005/1991. (I. 16.) Korm. h. az Országos Munkavédelmi Bizottság elnökének felmentéséről

1006/1991. (I. 31.) Korm. h. a BALATON VOLÁN üzemegységeinek államigazgatási felügyelet alatt álló, önálló vállalattá alakulásáról

1017/1991. (IV. 11.) Korm. h. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány elnökének, illetve az Alapítvány Kuratóriuma elnökének felmentéséről

1019/1991. (IV. 17.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság helyettes vezetőjének kinevezéséről

1020/1991. (V. 3.) Korm. h. a Budapest-Bécs Világkiállítás 1995. évi megrendezéséről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

1027/1991. (VI. 15.) Korm. h. a Teleki László Alapítvány Kuratóriumáról

1028/1991. (VI. 21.) Korm. h. az Ifjúságpolitikai Kabinet elnökének megbízásáról

1029/1991. (VI. 29.) Korm. h. a népességnyilvántartási rendszer átalakításának és továbbfejlesztésének elveiről

1033/1991. (VII. 22.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettesének kinevezéséről

1034/1991. (VII. 25.) Korm. h. az "NMB Magyar Bank Rt." külföldi tulajdonú kereskedelmi bank alapításának jóváhagyásáról

1037/1991. (VIII. 6.) Korm. h. a Menekültügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról

1038/1991. (VIII. 12.) Korm. h. az elmaradott térségek fejlesztését és a munkahelyteremtést szolgáló 1991. évi területfejlesztési támogatásokról

1039/1991. (VIII. 28.) Korm. h. "A Tudomány támogatásáért a Dél-Alföldön" Alapítvány és a "Qualitas Biologica" Alapítvány engedélyezéséről

1041/1991. (IX. 2.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról

1042/1991. (IX. 2.) Korm. h. a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének kinevezéséről

1043/1991. (IX. 2.) Korm. h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

1046/1991. (IX. 27.) Korm. h. "Az Agykutatás Évtizede" nemzeti fejlesztési programról

1052/1991. (XI. 16.) Korm. h. a volt MSZMP IX. kerületi székházának hasznosításáról

1053/1991. (XI. 22.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Információs Hivatala főigazgatójának kinevezéséről

1054/1991. (XI. 22.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala főigazgatójának kinevezéséről

1056/1991. (XI. 30.) Korm. h. a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyetteseinek felmentéséről

1057/1991. (XII. 4.) Korm. h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének felmentéséről

1060/1991. (XII. 10.) Korm. h. az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium irányításával összefüggő feladatok ellátásáról

1063/1991. (XII. 14.) Korm. h. az 1992. évi Colombo'92. Genovai Szak-világkiállítás magyar kormánybiztosának kinevezéséről

1065/1991. (XII. 20.) Korm. h. a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezéséről

1069/1991. (XII. 26.) Korm. h. egyes állami erdőgazdaságok államigazgatási felügyeletéről

1070/1991. (XII. 27.) Korm. h. a Szotmbathelyi Állami Erdőgazdaság államigazgatási felügyelet alatt álló vállalattá történő kijelöléséről

1072/1991. (XII. 27.) Korm. h. az 1991. évi közműfejlesztési támogatás előirányzat hiányának rendezéséről

1073/1991. (XII. 30.) Korm. h. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felzárkóztatását elősegítő intézkedésekről

1074/1991. (XII. 30.) Korm. h. a tégla- és cserépipar szervezeti átalakításáról

1001/1992. (I. 6.) Korm. h. a Délmagyarországi Állami Erdőgazdaság államigazgatási felügyelet alatt álló vállalattá történő kinevezéséről

1002/1992. (I. 16.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőhelyettesének felmentéséről

1003/1992. (I. 16.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőhelyettesének kinevezéséről

1004/1992. (I. 16.) Korm. h. a Széchenyi István születése 200. évfordulójának megünneplését előkészítő bizottságról szóló 1008/1991. (II. 16.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1005/1992. (I. 20.) Korm. h. "A tudomány támogatásáért Észak-Magyarországon" Alapítvány engedélyezéséről

1009/1992. (II. 3.) Korm. h. a Dunai Vízlépcső kormánybiztosának felmentéséről

1010/1992. (II. 10.) Korm. h. a Magyar Állam javára fennálló egyes elővásárlási jogok gyakorlásáról

1012/1992. (III. 11.) Korm. h. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának és művelődésének helyzetéről és fejlesztésének feladatairól

1013/1992. (III. 18.) Korm. h. az MTA Bányászati Kémiai Kutatólaboratóriumának a "Miskolci Műszergazdálkodási Egyesülés" gazdasági társaság alapításában való részvétele engedélyezéséről

1014/1992. (III. 18.) Korm. h. a Westdeutsche Landesbank (Európa) AG-nak az Általános Vállalkozási Bank Rt.-ben történő többségi részesedés szerzéséről

1015/1992. (III. 25.) Korm. h. az 1996. évi Budapesti Világkiállítás kormánybiztosának felmentéséről

1016/1992. (III. 25.) Korm. h. világkiállítási főbiztos kinevezéséről

1019/1992. (IV. 7.) Korm. h. az Illyés Alapítvány Kuratóriuma elnöke és titkára megbízásának meghosszabbításáról

1020/1992. (IV. 15.) Korm. h. az ENSZ Biztonsági Tanácsának Líbiával kapcsolatos 748 (1992) határozatának végrehajtásáról

1021/1992. (IV. 15.) Korm. h. a kárpótlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáról, valamint az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal felügyeletének egyes kérdéseiről szóló 1035/1991. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

1022/1992. (IV. 21.) Korm. h. a Világkiállítási Tanács tagjainak megbízásáról

1024/1992. (IV. 28.) Korm. h. a külföldi részvétellel létrehozandó ARGOSZ Biztosító Rt. alapításának jóváhagyásáról

1028/1992. (V. 14.) Korm. h. a Budapest XIV. ker., volt MSZMP székház és volt munkásőr bázis hasznosításáról

1029/1992. (V.14.) Korm. h. az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos eljárási kérdésekről

1030/1992. (V. 14.) Korm. h. az 1992. évi vállalati egyedi támogatásokról szóló 1011/1992. (II. 10.) Korm. határozat módosításáról

1031/1992. (V. 29.) Korm. h. az ózdi térség foglalkoztatási, gazdasági, üzemeltetési gondjainak enyhítéséről és a munkahelyteremtés rövid távú feladatairól

1036/1992. (VII. 10.) Korm. h. a "Crédit Lyonnais Bank Magyarország Rt." részben külföldi tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1037/1992. (VII. 10.) Korm. h. a Balatoni Regionális Tanács létrehozásának előkészítéséről

1038/1992. (VII. 21.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról

1043/1992. (VIII. 7.) Korm. h. a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének kinevezéséről

1045/1992. (VIII. 26.) Korm. h. az Interbank Rt. külföldi részvételű pénzintézetté alakulásának engedélyezéséről szóló 1065/1989. (V. 26.) MT határozat módosításáról

1049/1992. (IX. 10.) Korm. h. a "Taejon Expo 93" Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának feladatairól

1051/1992. (IX. 11.) Korm. h. a Banque Indosuez-nek és a Fransaholding S. A.-nak a Kultúrbank Rt.-ben történő részesedés szerzéséhez szükséges elvi hozzájárulás megadásáról

1052/1992. (IX. 19.) Korm. h. a szénbányászat válsághelyzetével kapcsolatos szociálpolitikai kérdésekről szóló 1039/1990. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról

1053/1992. (IX. 19.) Korm. h. az 1993. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedésekről

1054/1992. (IX. 26.) Korm. h. a dubnai Egyesített Atomkutató Intézetben való magyartagság megszüntetéséről

1058/1992. (X. 15.) Korm. h. a költségvetési szerveket érintő vagyonzárlat - a Kisköre Tisza II. lakótelep 70 lakásának értékesítési - tilalma alóli mentesítésről

1061/1992. (XI. 12.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőhelyettesének kinevezéséről

1062/1992. (XI. 20.) Korm. h. az ABN AMRO Bank (Magyarország) Rt. külföldi tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásához

1063/1992. (XI. 25.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda főszerkesztőjének kinevezéséről

1064/1992. (XII. 2.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőhelyettesének felmentéséről

1065/1992. (XII. 2.) Korm. h. Nógrád megye gazdasági, társadalmi helyzetének javítását szolgáló intézkedésekről

1067/1992. (XII. 17.) Korm. h. a szentesi volt MSZMP városi székház önkormányzati tulajdonba adásáról

1068/1992. (XII. 22.) Korm. h. a Szabadságharcosokért Alapítvány létrehozásáról szóló 1047/1992. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról

1070/1992. (XII. 29.) Korm. h. a Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyei fejlesztési program feladatairól

1002/1993. (I. 19.) Korm. h. a Hypo Bank Hungária Rt. külföldi tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1003/1993. (I. 19.) Korm. h. a Commerzbank Rt. Budapest külföldi tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes hozzájárulás megadásáról

1006/1993. (I. 27.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat módosításáról

1008/1993. (II. 12.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettesének kinevezéséről

1009/1993. (II. 17.) Korm. h. a Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

1011/1993. (II. 23.) Korm. h. a Honvéd Vezérkar Katonai Felderítő Hivatal vezetőjének felmentéséről

1012/1993. (II. 23.) Korm. h. a Honvéd Vezérkar Katonai Felderítő Hivatal vezetőjének kinevezéséről

1013/1993. (II. 23.) Korm. h. a Pénzügyminisztérium irányításával összefüggő feladatok ellátásáról

1017/1993. (III. 12.) Korm. h. a "TAEJON EXPO '93" Szak-Világkiállítás magyar kormánybiztosának személyében történt változásról

1018/1993. (III. 24.) Korm. h. a külföldi részvétellel működő SIGNAL Biztosító Rt. alapításának jóváhagyásáról

1022/1993. (III. 26.) Korm. h. a Nemzetközi Pető Intézet Koordinációs Bizottsága elnökének felmentéséről

1024/1993. (IV. 2.) Korm. h. az 1992. évi ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencián született megállapodásokból adódó feladatokról

1025/1993. (IV. 2.) Korm. h. Békés megye rövid és középtávú fejlesztési feladatairól

1026/1993. (IV. 9.) Korm. h. a társadalombiztosítási képviselők 1993. évi választása előkészítésének és lebonyolításának költségvetéséről

1028/1993. (IV. 23.) Korm. h. a Világkiállítási Tanács tagjainak megbízásáról szóló 1022/1992. (IV. 21.) Korm. határozat kiegészítéséről

1031/1993. (IV. 29.) Korm. h. az Európai Színházi Unió 1993. október-novemberében, Budapesten tartandó II. nemzetközi színházi fesztiváljáról

1035/1993. (V. 12.) Korm. h. külföldi (maláj) tulajdonú pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1037/1993. (V. 21.) Korm. h. a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának és főtitkár-helyettesének kinevezéséről

1038/1993. (V. 21.) Korm. h. a lakásgazdálkodás átalakításával összefüggő kormányzati feladatokról

1040/1993. (VI. 1.) Korm. h. egyes volt MSZMP-üdülők értékesítéséről

1042/1993. (VI. 15.) Korm. h. az 1994. évi országgyűlési választások előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

1043/1993. (VI. 15.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőjének felmentéséről

1044/1993. (VI. 15.) Korm. h. az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság vezetőhelyetteseinek felmentéséről

1045/1993. (VI. 15.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának és főigazgató-helyettesének kinevezéséről

1046/1993. (VI. 15.) Korm. h. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának kinevezéséről

1047/1993. (VII. 1.) Korm. h. a CA Hungary Investment Partners Ltd.-nek az Inter-Európa Bank Rt.-ben történő részesedés szerzéséről

1048/1993. (VII. 1.) Korm. h. az Illyés Alapítvány 1992. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása, az alapítvány kuratóriuma titkárának felmentése és megbízása, valamint az alapítvány 1993. II. félévi költségvetési támogatása rendelkezésre bocsátása ütemének megállapítása

1051/1993. (VII. 2.) Korm. h. a Grassalkovich Kastély Alapítvány létrehozásáról

1052/1993. (VII. 6.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak tulajdonába 1993. évben átadott, illetve kártalanítással rendezett ingatlanokról

1054/1993. (VII. 12.) Korm. h. a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének felmentéséről

1058/1993. (VIII. 3.) Korm. h. az általános forgalmi adó 1993. augusztus 1-jétől történő emelésével összefüggő lakossági kompenzálás elősegítéséről

1062/1993. (IX. 9.) Korm. h. a Hungária Televízió Alapítvány költségvetési támogatásáról

1063/1993. (IX. 22.) Korm. h. a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének kinevezéséről

1065/1993. (IX. 25.) Korm. h. a békásmegyeri robbanás károsultjainak megsegítéséről

1066/1993. (X. 13.) Korm. h. a társadalombiztosítási választás költségvetési megtakarításának felhasználásáról

1067/1993. (X. 15.) Korm. h. a vidéki bankhálózat létrehozásáról

1068/1993. (X. 26.) Korm. h. Hajdú-Bihar megye rövid és középtávú fejlesztési feladatairól

1070/1993. (XI. 3.) Korm. h. a Hungária Televízió Alapítvány támogatásáról

1071/1993. (XI. 17.) Korm. h. a gazdálkodó szervezetek 1993. évi egyedi támogatásáról szóló 1007/1993. (II. 12.) Korm. határozat módosításáról

1072/1993. (XI. 17.) Korm. h. a Minisztertanács 3325/1973. határozatával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Komlódtótfalu, Nagygéc (Csengersima része), Kishódos, Nagyhódos és Garbolc településekre elrendelt építési tilalom véglegesítésének feloldásáról

1073/1993. (XI. 19.) Korm. h. Medgyesbodzás és térsége, valamint Tiszaszalka és térsége magántulajdonú épületkárainak helyreállításához előzetes kormányzati segítségnyújtás tárgyában

1074/1993. (XI. 23.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda általános vezérigazgató-helyettesének (főszerkesztőjének) kinevezéséről

1075/1993. (XII. 2.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak tulajdonába 1993. évben - az 1052/1993. (VII. 6.) Korm. határozatban felsoroltakon túl - átadott, illetve kártalanítással rendezett ingatlanokról

1076/1993. (XII. 15.) Korm. h. dr. Antall József miniszterelnök temetésén való dolgozói részvétel lehetőségének biztosításáról

1077/1993. (XII. 17.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló egyes Korm. határozatok módosításáról

1078/1993. (XII. 20.) Korm. h. a bank- és adóskonszolidáció megvalósításának feladatairól

1079/1993. (XII. 23.) Korm. h. Levegőtisztaság-védelmi Ágázatközi Intézkedési Program a súlyosan veszélyeztetett térségek levegőminőségének javításáról az 1994-1998. években

1080/1993. (XII. 26.) Korm. h. a Grassalkovich Kastély Alapítvány létrehozásáról szóló 1051/1993. (VII.2.) Korm. határozat módosításáról

1001/1994. (I. 7.) Korm. h. a Világkiállítás előkészületi munkálatairól

1007/1994. (I. 27.) Korm. h. Pécs-Komló térségének hosszú távú koncepció kialakítási és rövid távú fejlesztési feladatairól

1009/1994. (II. 3.) Korm. h. a gödöllői Grassalkovichkastély hasznosításáról

1013/1994. (III. 2.) Korm. h. a Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1014/1994. (III. 4.) Korm. h. a Záhony és térsége gazdasági fejlesztésének előkészítéséről

1016/1994. (III. 11.) Korm. h. a Budapest VIII., Szentkirályi u. 28-30. alatti ingatlan tulajdonba adásáról a Magyar Katolikus Egyház Püspöki Kara részére

1017/1994. (III. 11.) Korm. h. egyes szervezetek elhelyezéséről

1020/1994. (III. 18.) Korm. h. a felsőoktatási intézmények kezelésébe került volt szovjet laktanyák hasznosításának feltételeiről

1022/1994. (III. 31.) Korm. h. Jász-Nagykun-Szolnok megye rövid és középtávú fejlesztési feladatairól

1024/1994. (IV. 8.) Korm. h. a Westdeutsche Landesbank (Europa) AG.-nek a Westdeutsche Landesbank Hungaria Rt.-ben történő 100%-os részesedésszerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1025/1994. (IV. 8.) Korm. h. a Budapest V. kerület, Veres Pálné u. 24. szám alatti ingatlannak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara részére történő tulajdonba adásáról

1026/1994. (IV. 13.) Korm. h. a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapjainak tizedik feltöltésében való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokról

1028/1994. (IV. 26.) Korm. h. a honfoglalás 1100 éves évfordulójának megünnepléséről

1034/1994. (V. 10.) Korm. h. a Velencei-tavi Térségi Tanácslétrehozásával összefüggő kérdésekről

1035/1994. (V. 17.) Korm. h. a Bayerische Landesbank Girozentrale-nak és az Európai Beruházási Banknak (EBRD) a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéshez szükséges elvi hozzájárulás megadásáról

1036/1994. (V. 17.) Korm. h. az egyes volt MSZMP-üdülők értékesítéséről szóló 1040/1993. (VI. 1.) Korm. határozat módosításáról

1038/1994. (V.19.) Korm. h. egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról

1039/1994. (V. 25.) Korm. h. Hajdú-Bihar megye bihari és Békés megye kevermesi térségében a földgázellátás fejlesztésének pénzügyi feltételeiről

1042/1994. (V. 31.) Korm. h. az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését végző bizottság tagjainak díjazásáról

1043/1994. (VI. 2.) Korm. h. az Antall József Emlékalapítványhoz csatlakozásról

1044/1994. (VI. 8.) Korm. h. a Porsche Bank AG (Salzburg) kizárólagos tulajdonában álló pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1048/1994. (VI. 27.) Korm. h. a HUNGÁRIA Televízió Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

1051/1994. (VI. 29.) Korm. h. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben fejlesztési közalapítványok létesítéséről

1052/1994. (VI. 29.) Korm. h. a Hungária Televízió Alapítvány támogatásáról szóló 1037/1994. (V. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1053/1994. (VI. 30.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak részére átadandó ingatlanokról

1055/1994. (VII. 6.) Korm. h. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések gázellátása megvalósításának pénzügyi feltételeiről

1056/1994. (VII. 8.) Korm. h. a Pro Professione Alapítványnak történő autóbusz átadásról

1057/1994. (VII. 8.) Korm. h. "A településekért, régiókért" Közalapítvány létrehozásáról

1058/1994. (VII. 18.) Korm. h. világkiállítási főbiztos felmentéséről

1059/1994. (VII. 21.) Korm. h. a Szociális Válságkezelő Programok kormánybiztosának felmentéséről

1060/1994. (VII. 21.) Korm. h. a Kormány megalakulásával összefüggő egyes hatásköri intézkedésekről

1061/1994. (VII. 21.) Korm. h. a Kormány megalakulásával összefüggő egyes feladatokról

1062/1994. (VII. 21.) Korm. h. a kormányprogramban szereplő egyes azonnali intézkedést igénylő ügyek rendezéséről

1063/1994. (VII. 21.) Korm. h. a társadalmi-gazdasági megállapodás előkészítésével kapcsolatos feladatokról

1064/1994. (VII. 22.) Korm. h. a Magyar Honvédség, Katonai Biztonsági Hivatal vezetőjének felmentéséről

1065/1994. (VII. 22.) Korm. h. a Honvéd Vezérkar, Katonai Felderítő Hivatal vezetőjének felmentéséről

1066/1994. (VII. 22.) Korm. h. a Magyar Honvédség, Katonai Biztonsági Hivatal hivatalvezetőjének kinevezéséről

1068/1994. (VII. 29.) Korm. h. a politikai államtitkárok illetményének megállapításáról

1070/1994. (VII. 29.) Korm. h. a Magyar Rádió és a Magyar Televízió működésével összefüggő egyes kérdésekről

1071/1994. (VIII. 3.) Korm. h. az EXPO '96 Budapest Világkiállítás megrendezésének felülvizsgálatáról

1072/1994. (VIII. 5.) Korm. h. a forint leértékeléséről

1073/1994. (VIII. 6.) Korm. h. az 1995. évi költségvetésről

1074/1994. (VIII. 6.) Korm. h. a budapesti Horvát Iskola építéséről és a Szerb Iskola felújításáról

1077/1994. (VIII. 6.) Korm. h. közigazgatás-fejlesztési kormánybiztos kinevezéséről

1078/1994. (VIII. 31.) Korm. h. Morvay István volt címzetes államtitkár fegyelmi felelősségre vonására irányuló eljárás megszüntetéséről

1079/1994. (VIII. 31.) Korm. h. a Menekültügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1037/1991. (VIII. 6.) Korm. határozat módosításáról

1080/1994. (VIII. 31.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató-helyetteseinek kinevezéséről

1081/1994. (IX. 2.) Korm. h. az 1990. május 23-a és 1994. július 12-e között hozott belső kormányhatározatok közzétételéről

1083/1994. (IX. 8.) Korm. h. a Magyar Televízió Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

1084/1994. (IX. 15.) Korm. h. az állami költségvetési szervek, valamint a teljesen vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazásáról

1085/1994. (IX. 15.) Korm. h. a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Országos Parancsnokságának összevonásáról szóló 1005/1994. (I. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1086/1994. (IX. 15.) Korm. h. a privatizációs folyamat, az állami vagyonkezelés és egyes, az államháztartást érintő pénz- és vagyonmozgások jogszerűségét veszélyeztető visszaélések feltárásának intézményrendszeréről

1089/1994. (IX. 29.) Korm. h. a Grazer Wechselseitige Versicherung AG (Grawe Ausztria) által létrehozni kívánt Príma Biztosító Rt. alapítási kérelmének elutasításáról

1091/1994. (X. 6.) Korm. h. a volt munkásőrségi szolgálati lakások és antennaárbocok hasznosításáról

1092/1994. (X. 7.) Korm. h. a Honfoglalás 1100 éves évfordulójának megünnepléséről szóló 1028/1994. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

1094/1994. (X. 26.) Korm. h. az alapítványokkal, közalapítványokkal összefüggő egyes kérdésekről

1097/1994. (XI. 2.) Korm. h. a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvénnyel összefüggő feladatokról

1099/1994. (XI. 2.) Korm. h. az Ózdi Ipari-technológiai Park létesítésének előkészítése érdekében szükséges bontási munkák finanszírozásáról

1100/1994. (XI. 2.) Korm. h. a közbeszerzésekről szóló törvény koncepciójáról, valamint az azzal összefüggő feladatokról

1102/1994. (XI. 8.) Korm. h. az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság Alapító Okiratának 4. számú módosításáról

1105/1994. (XI. 10.) Korm. h. a hajléktalanok helyzetének megoldásával kapcsolatos egyes feladatokról

1106/1994. (XI. 23.) Korm. h. a bihari térség földgázellátás megvalósításának pénzügyi feltételeiről

1108/1994. (XII. 2.) Korm. h. a kormányprogramból adódó szociálpolitikai feladatokról

1111/1994. (XII. 2.) Korm. h. a MATÁV Rt. további privatizálásáról

1112/1994. (XII. 2.) Korm. h. a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság privatizálásáról

1115/1994. (XII. 9.) Korm. h. a szajoli vasúti katasztrófa áldozatainak és sérültjeinek támogatásával összefüggő kormányzati feladatokról

1119/1994. (XII. 15.) Korm. h. az állami költségvetési szervek, valamint a teljesen vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazásáról szóló 1084/1994. (IX. 15.) Korm. határozat módosításáról

1120/1994. (XII. 20.) Korm. h. a mező-, erdő- és vadgazdaságba, továbbá a halászati ágazatokba tartozó adóalanyok minimumadó fizetés alóli mentesítéséről 1994. évre

1121/1994. (XII. 24.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala főigazgatójának felmentéséről

1122/1994. (XII. 24.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala főigazgatójának kinevezéséről

1123/1994. (XII. 25.) Korm. h. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési programok kidolgozásáról

1125/1994. (XII. 28.) Korm. h. a bank- és adóskonszolidáció megvalósításának feladatairól szóló 1078/1993. (XII. 28.) Korm. határozat módosításáról

1126/1994. (XII. 28.) Korm. h. a Daewoo Securities Co. Ltd. (Korea) az MHB-DAEWO Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról

1127/1994. (XII. 30.) Korm. h. a Magyar Rádió Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

1128/1994. (XII. 30.) Korm. h. az államháztartási reform előkészítéséről

1001/1995. (I. 18.) Korm. h. az Európai Atomkutató Szervezet (CERN) Magyar Bizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről

1002/1995. (I. 20.) Korm. h. az egységes privatizációs törvényt előkészítő kormánybiztos kinevezéséről szóló 1067/1994. (VII. 22.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1004/1995. (I. 20.) Korm. h. a jogszabályok deregulációs követelmények szerinti felülvizsgálatáról

1005/1995. (I. 26.) Korm. h. az 1995. szeptember 4-15. között, Pekingben megrendezendő Nők IV. Világkonferenciáján történő magyar részvétel előkészítéséről

1010/1995. (II. 10.) Korm. h. az 1995. március 6-12. között, Koppenhágában megrendezendő "Felsőszintű Világtalálkozó a Szociális Fejlődésért" konferencián történő magyar részvétel előkészítéséről szóló 1117/1994. (XII. 14.) Korm. határozat 7. és 8. pontjának végrehajtásáról

1011/1995. (II. 10.) Korm. h. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések gázellátása megvalósításának pénzügyi feltételeiről szóló 1055/1994. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

1012/1995. (II. 10.) Korm. h. a "Vendégségben Magyarországon"rendezvénysorozatról

1013/1995. (II. 14.) Korm. h. a forint leértékeléséről

1014/1995. (II. 28.) Korm. h. a Német Befektetési és Fejlesztési Társaság (DEG) a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról

1015/1995. (III. 1.) Korm. h. a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter feladataival összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról

1016/1995. (III. 1.) Korm. h. a Honvéd Vezérkar Felderítő Hivatala vezetőjének kinevezéséről

1022/1995. (III. 13.) Korm. h. árfolyampolitikai intézkedésekről és a vámpótlék bevezetéséről

1023/1995. (III. 22.) Korm. h. a gazdasági stabilizációt szolgáló 1995. évi kiigazító intézkedésekről

1024/1995. (III. 24.) Korm. h. a magyar-szlovén vízgazdálkodási egyezmény utólagos jóváhagyásáról

1025/1995. (III. 24.) Korm. h. az Európa Tanács Budapesti Európai Ifjúsági Központja székhelyének biztosításáról

1027/1995. (III. 24.) Korm. h. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdésekről

1028/1995. (IV. 5.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda vezérigazgató-helyettesének vezérigazgató-helyettesi megbízása visszavonásáról

1029/1995. (IV. 5.) Korm. h. Magos Györgynek, a Magyar Rádió alelnökének - a közalkalmazotti jogviszonyáról történt lemondása miatt - a munkavégzés alóli mentesítéséről

1031/1995. (IV. 19.) Korm. h. a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről

1032/1995. (IV. 24.) Korm. h. a Magyar Televízió gazdálkodásával összefüggő intézkedésekről

1033/1995. (IV. 28.) Korm. h. az egyes minisztériumok és országos hatáskörű szervek, valamint területi államigazgatási szerveik feladatai és létszámuk közötti összhang megteremtéséről, valamint a kiadások és a létszámcsökkentés lehetőségeiről

1035/1995. (V. 4.) Korm. h. bankprivatizációs kormánybiztos felmentéséről

1039/1995. (V. 17.) Korm. h. a Tudományos Minősítő Bizottság tagjai megbízatásának megszüntetéséről

1041/1995. (V. 25.) Korm. h. az AGROBANK Rt. helyzetével kapcsolatos egyes kérdésekről

1043/1995. (VI. 9.) Korm. h. a volt MSZMP vagyonának hasznosításáról szóló 1047/1990. (III. 21.) MT határozat. módosításáról

1044/1995. (VI. 9.) Korm. h. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési programok kidolgozásáról szóló 1123/1994. (XII. 25.) Korm. határozat 2.4. c) pontjának végrehajtásáról

1046/1995. (VI. 13.) Korm. h. Záhony és térsége gazdasági fejlesztését elősegítő intézkedésekről

1048/1995. (VI. 17.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósága elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak kinevezéséről

1049/1995. (VI. 17.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről

1050/1995. (VI. 22.) Korm. h. a Kormány megalakulásával összefüggő egyes hatásköri intézkedésekről szóló 1060/1994. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról

1052/1995. (VI. 22.) Korm. h. az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-ben történő külföldi részesedés szerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1053/1995. (VI. 22.) Korm. h. az Országos Munkaügyi Központ és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok létszámának csökkentéséről

1055/1995. (VI. 23.) Korm. h. az államigazgatási köztisztviselők létszámcsökkentése második ütemének költségvetési fejezetenként differenciált mértékű végrehajtására

1056/1995. (VI. 27.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság vezérigazgatójának kinevezéséről

1057/1995. (VI. 27.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága kiegészítéséről

1058/1995. (VI. 27.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatóságának kiegészítéséről

1060/1995. (VI. 30.) Korm. h. a Baltiyskiy Bank (Oroszország, Szentpétervár) a Leumi Hitel Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéshez szükséges elvi hozzájárulás megadásáról

1061/1995. (VII. 6.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága további kiegészítéséről

1064/1995. (VII. 6.) Korm. h. a villamosenergia-ipari társaságok privatizációs pályázati feltételéről

1065/1995. (VII. 6.) Korm. h. a gázszolgáltatók privatizációs pályázatának alapvető feltételeiről

1066/1995. (VII. 6.) Korm. h. a MOL Rt. privatizációjáról szóló 1112/1994. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

1071/1995. (VIII. 4.) Korm. h. a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvénnyel összefüggő feladatokról szóló 1097/1994. (XI. 2.) Korm. határozat módosításáról

1072/1995. (VIII. 4.) Korm. h. a MOL Rt. privatizációjáról szóló 1112/1994. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

1073/1995. (VIII. 4.) Korm. h. az önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatainak hatékonyabb ellátását segítő pályázatról

1078/1995. (VIII. 24.) Korm. h. az 1996. évi ENSZ Emberi Települések Konferenciáján (HABITAT II.) való magyar részvételről és az előkészítés feladatairól

1079/1995. (VIII. 24.) Korm. h. a szovjet csapatkivonás kapcsán megüresedett egyes ingatlanok hasznosításáról szóló 1032/1991. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról

1080/1995. (VIII. 31.) Korm. h. a Postabank és Takarékpénztár Rt.-ben történő külföldi részesedés szerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1082/1995. (IX. 4.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1994-ben tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról

1085/1995. (IX. 8.) Korm. h. a Club Aliga volt MSZMP üdülő végleges hasznosításáról

1086/1995. (IX. 8.) Korm. h. a hajléktalanok helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatokról

1087/1995. (IX. 8.) Korm. h. a forint árfolyam 1996. évi havi leértékelésének mértékéről

1088/1995. (IX. 15.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagja megbízatásának megszűnéséről és új felügyelő bizottsági tag kinevezéséről

1091/1995. (IX. 27.) Korm. h. a feketegazdaság elleni jogalkotási feladatokról

1092/1995. (IX. 28.) Korm. h. a saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok átmeneti támogatásáról

1094/1995. (IX. 29.) Korm. h. a KERMI Kft. alapításának engedélyezéséről

1097/1995. (X. 4.) Korm. h. a személyi illetmény jóváhagyási rendjéről szóló 1012/1994. (II. 16.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1098/1995. (X. 6.) Korm. h. az ENSZ UNDCP 1995. október 4-5. között, Prágában megrendezésre kerülő szubregionális kábítószerügyi miniszteri konferenciáján történő magyar részvételről

1099/1995. (X. 6.) Korm. h. az 1995. november 19-i helyi kisebbségi önkormányzati választások lebonyolítása pénzügyi fedezetének biztosításáról

1100/1995. (X. 6.) Korm. h. a turizmus fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről és feladatokról

1101/1995. (X. 20.) Korm. h. a Hungarian Investment Company Ltd. (Jersey), az Inter-Európa Bant Rt.-ben történő részesedésszerzéséhez szükséges elvi hozzájárulás megadásáról

1102/1995. (X. 20.) Korm. h. a "nemzeti helytállásért" elnevezésű szociális ellátás bevezetésével kapcsolatos feladatokról

1103/1995. (X. 25.) Korm. h. az 1995. október 13-án a felsőoktatási intézmények vezetői, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége és a kormányzat képviselői között lezajlott tanácskozáson fölmerült feladatok végrehajtásáról

1104/1995. (XI. 1.) Korm. h. a MATÁV Rt. további privatizálásáról szóló 1111/1994. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

1107/1995. (XI. 9.) Korm. h. a gazdasági stabilizációt szolgáló 1995. évi kiigazító intézkedésekről szóló 1023/1995. (III. 22.) Korm. határozat módosításáról

1112/1995. (XI. 22.) Korm. h. a rádiózásról és a televíziózásról szóló, átdolgozott törvényjavaslattal összefüggő időszerű feladatokról

1113/1995. (XI. 22.) Korm. h. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program támogatásáról

1117/1995. (XII. 1.) Korm. h. a fiatalok foglalkoztatásának elősegítését, a munkanélküliségük megelőzését, kezelését célzó feladatokról

1118/1995. (XII. 1.) Korm. h. az 1996. évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről

1119/1995. (XII. 1.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1995-ben tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról

1123/1995. (XII. 7.) Korm. h. a Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main) 100%-os tulajdonában álló pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1126/1995. (XII. 12.) Korm. h. a MATÁV Rt. további privatizálásáról szóló 1111/1994. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról

1127/1995. (XII. 12.) Korm. h. a saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyi önkormányzatok átmeneti támogatásáról szóló 1092/1995. (IX. 28.) Korm. határozat módosításáról

1128/1995. (XII. 15.) Korm. h. dr. Dérczy Ferenc kormánybiztosi felmentéséről, továbbá a világkiállítási terület hasznosításának egyes kérdéseiről

1129/1995. (XII. 26.) Korm. h. az orosz államadósság rendezésével és az olajimporttal összefüggő kérdések vizsgálatáról

1130/1995. (XII. 27.) Korm. h. a General Electric Capital Corporation Budapest Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulásról

1132/1995. (XII. 27.) Korm. h. egyes ingatlanok használatba adásáról

1134/1995. (XII. 27.) Korm. h. a külföldi részvétellel működő Winterhour Biztosító Részvénytársaság alapításának jóváhagyásáról

1135/1995. (XII. 27.) Korm. h. a Banque Nationale de Paris és a Dresdner Bank A.G. külföldi pénzintézeteknek a BNP-KH-Dresdner Bank Rt.-ben történő további részesedésszerzése jóváhagyásáról

1136/1995. (XII. 27.) Korm. h. a külföldi által létrehozni kívánt Prima Austria Biztosító Rt. alapítási kérelmének jóváhagyásáról

1137/1995. (XII. 27.) Korm. h. a saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatokat 1996. évre megillető állami hozzájárulások folyósításáról

1001/1996. (I. 15.) Korm. h. a Nemzeti Kataszteri Program kormánybiztosának kinevezéséről

1002/1996. (I. 18.) Korm. h. az idegenforgalom állami irányításának módosításáról szóló 1033/1978. (X. 5.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről

1003/1996. (I. 24.) Korm. h. a privatizációs többletbevételek felhasználásáról

1004/1996. (I. 24.) Korm. h. a Bank of Athens S.A.-nak, valamint a Sam Hee Investment and Finance Corporationnak és a First Securities Co., Ltd.-nek a Magyarországon bejegyzett Banque Indosuez Magyarország Rt.-ben történő részesedés megszerzéséhez történő elvi hozzájárulásról

1009/1996. (II. 7.) Korm. h. a nemzeti és állami ünnepek, valamint más kiemelkedő fontosságú állami rendezvények 1996. évi előkészítéséről

1010/1996. (II. 14.) Korm. h. a Honfoglalás 1100 éves évfordulójának ünnepségsorozatához kapcsolódó kulturális kezdeményezésekről

1011/1996. (II. 16.) Korm. h. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettesének felmentésével történő egyetértésről

1012/1996. (II. 23.) Korm. h. a saját gazdálkodási hibából tartósan fizetésképtelen Egerszólát Önkormányzat részére a Heves Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnál vezetendő elkülönített letéti számla megnyitásáról

1014/1996. (II. 27.) Korm. h. a General Motors Acceptance Corporation külföldi pénzintézet 100%-os tulajdonában álló Opel Bank Hungary Rt. megalapításának előzetes jóváhagyásáról

1015/1996. (II. 27.) Korm. h. a Nomura Bank (Deutschland) GmbH-nak, a Nomura Magyar Befektetési Bank Rt.-ben történő részesedésszerzéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról

1016/1996. (II. 27.) Korm. h. külföldi pénzintézeteknek a Magyarországi Volksbank Rt.-ben történő részesedésszerzése jóváhagyásáról

1020/1996. (III. 20.) Korm. h. az Antenna Hungária Rt. privatizációjáról

1021/1996. (III. 20.) Korm. h. a "Békepartnerség" program Keretdokumentuma alapján az 1996. évben tervezett hadgyakorlatokon való magyar részvételről és a részvétel ütemezéséről

1022/1996. (III. 20.) Korm. h. az egyes nemzetközi pénzügyi szervezeteknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó felmentéséről és kinevezéséről

1023/1996. (III. 20.) Korm. h. az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményrendszerét érintő 1996. évi központi költségvetési keret felosztásának rendező elveiről, valamint a finanszírozás jövőbeni megoldásáról

1025/1996. (III. 20.) Korm. h. a védjegyjogi szabályozás reformjának koncepciójáról és az iparjogvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekről

1028/1996. (IV.12.) Korm. h. az Útalap likviditási hiteligényéről

1030/1996. (IV. 12.) Korm. h. a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács létrehozásáról

1031/1996. (IV. 13.) Korm. h. a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény koncepciójáról

1033/1996. (IV. 24.) Korm. h. az 1996. évi ENSZ Emberi Települések konferenciáján (HABITAT II.) való magyar részvételről

1036/1996. (IV. 24.) Korm. h. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokkal és az azonosító kódok használatával kapcsolatos adatvédelmi garanciákról

1038/1996. (IV. 26.) Korm. h.. az antiinflációs gazdaságpolitika aktuális feladatairól

1039/1996. (IV. 26.) Korm. h. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettesei kinevezésével történő egyetértésről

1040/1996. (V. 3.) Korm. h. a szabálysértésekkel kapcsolatos kodifikációs munkálatok ütemezéséről

1042/1996. (V. 10.) Korm. h. az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi ellátási normatívákról

1043/1996. (V. 15.) Korm. h. a lakosság eseti gyógyszerkiadásai támogatásának fedezetéről

1044/1996. (V. 15.) Korm. h. a rádiózásról és a televíziózásról szóló, átdolgozott törvényjavaslattal összefüggő időszerű feladatokról rendelkező 1112/1995. (XI. 22.) Korm. határozat módosításáról

1045/1996. (V.15.) Korm. h. az 1995-1996. évi privatizációs bevételekből származó kamatmegtakarítás felhasználási céljairól

1046/1996. (V.15.) Korm. h. az Informatikai és Technológiai Innovációs Park létesítéséről

1047/1996. (V. 22.) Korm. h. a nemzeti és állami ünnepek, valamint más kiemelkedő fontosságú állami rendezvények 1996. évi előkészítéséről szóló 1009/1996. (II. 7.) Korm. határozat mellékletének módosításáról

1048/1996. (V. 22.) Korm. h. az új nyugdíjrendszer bevezetésének feltételeiről

1051/1996. (V. 22.) Korm. h. az Országos Rádió és Televízió Testület elhelyezéséhez szükséges épület megvásárlásáról

1052/1996. (V. 22.) Korm. h. a Rabobank Nederland (Hollandia) 100%-os tulajdonában álló pénzintézet alapításához szükséges előzetes elvi hozzájárulásról

1053/1996. (V. 24.) Korm. h. a szövetkezeti törvény koncepciójáról

1055/1996. (V. 24.) Korm. h. az 1996. május havi vihar okozta önkormányzati és lakossági károkból adódó életveszély elhárításához nyújtandó rendkívüli támogatásról

1056/1996. (V. 30.) Korm. h. a médiatörvény végrehajtásához, illetve a közszolgálati műsorszolgáltatók pénzügyi helyzetének rendezéséhez szükséges intézkedésekről

1059/1996. (V. 30.) Korm. h. a víziközlekedésről szóló törvény téziseiről

1060/1996. (VI. 4.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója kinevezésével történő egyetértésről

1061/1996. (VI. 4.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósága egyes tagjainak, illetve vezérigazgatójának felmentéséről, illetőleg kinevezéséről

1063/1996. (VI. 11.) Korm. h. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási program támogatásáról szóló 1113/1995. (XI. 22.) Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos további feladatokról

1065/1996. (VI. 13.) Korm. h. a gazdasági kamarák önigazgatása útján ellátandó feladatokról

1066/1996. (VI. 19.) Korm. h. az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezéséről, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok elhelyezését szolgáló állami tulajdonú ingatlanok járulékos költségeinek kiegyenlítéséről

1067/1996. (VI. 19.) Korm. h. a "Hároméves megállapodás a közalkalmazotti szférában" című dokumentumból adódó munkaprogramról

1069/1996. (VI. 25.) Korm. h. a MAHART Rt. részére egyedi kedvezmény biztosításáról

1070/1996. (VII. 4.) Korm. h. Ipolytarnóc-Kalonda határátkelőhely vámúttá nyilvánításáról

1071/1996. (VII. 4.) Korm. h. az 1996. évi vihar okozta lakossági károk, életveszély elhárításához nyújtandó rendkívüli támogatásról

1072/1996. (VII. 4.) Korm. h. a területi államigazgatási szervek reformjának főbb irányairól szóló 1105/1995. (XI. 1.) Korm. határozat módosításáról

1073/1996. (VII. 9.) Korm. h. a nyugellátások évenkénti emelési rendszerének módosításáról

1074/1996. (VII. 10.) Korm. h. a lakásépítés és felújítás finanszírozásának fejlesztési koncepciója alapján szükséges intézkedésekről

1075/1996. (VII. 10.) Korm. h. a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. privatizációs koncepciójáról

1076/1996. (VII. 12.) Korm. h. a "Békepartnerség" program Keretdokumentuma alapján az 1996. évben tervezett hadgyakorlatokon való magyar részvételről és a részvétel ütemezéséről szóló 1021/1996. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

1077/1996. (VII. 16.) Korm. h. a szervezett, gazdasági jellegű bűnözés elleni hatékonyabb fellépés jogszabályi és anyagi feltételeinek megteremtéséről

1078/1996. (VII. 19.) Korm. h. a szabálysértési jog szabályozásának koncepciójáról

1079/1996. (VII. 19.) Korm. h. az 1996. június 21-én bekövetkezett tornádó miatti lakossági károk, életveszély elhárításához nyújtandó további rendkívüli támogatásról és a jövőben előforduló rendkívüli időjárás okozta lakossági károk kezeléséről

1082/1996. (VII. 23.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató-helyettesének felmentésével történő egyetértéséről

1084/1996. (VII. 24.) Korm. h. a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről szóló 1031/1995. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról

1085/1996. (VII. 24.) Korm. h. az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata fővárosi kirendeltségének létesítéséről, az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat országos székházának kibővítéséről, valamint felújítási tartalékkeret képzéséről

1086/1996. (VII. 24.) Korm. h. a forint árfolyamszintjét meghatározó valutakosár összetételének megváltoztatásáról és az MNB hivatalos forintárfolyam megállapításának új rendjéről

1087/1996. (VII. 24.) Korm. h. a közhasznú magánszervezetek tevékenységéről szóló törvény szabályozási elveiről

1088/1996. (VIII. 23.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 1996. évi adományozásáról

1094/1996. (VIII. 30.) Korm. h. a területi államigazgatási szervek reformjának végrehajtásáról

1099/1996. (X. 1.) Korm. h. a bíróságokra vonatkozó jogszabályok reformjának és a bírósági szervezet hatékonyabb működését szolgáló intézkedések koncepciójáról

1102/1996. (X. 4.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaságot érintő intézkedésekről 1104/1996. (X.16.) Korm. h. az elkülönített állami pénz alapok és a célelőirányzatok döntési rendszerének felülvizsgálatáról

1105/1996. (X. 25.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintjének 1997. évre vonatkozó havi leértékelési mértékéről

1106/1996. (X. 25.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság egyes tisztségviselőinek kinevezéséről

1107/1996. (XI. 1.) Korm. h. a privatizációért felelős miniszter kijelöléséről szóló 1103/1996. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

1108/1996. (XI. 7.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjainak kinevezéséről

1109/1996. (XI. 7.) Korm. h. a szövetkezeti törvény koncepciójáról szóló 1053/1996. (V. 24.) Korm. határozat módosításáról

1110/1996. (XI. 14.) Korm. h. az orosz államadósság törlesztésével kapcsolatos kormányzati tevékenységről

1111/1996. (XI. 20.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjának kinevezéséről

1112/1996. (XI. 26.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága egyes tagjainak kinevezéséről

1113/1996. (XI. 29.) Korm. h. az Energiatakarékossági Hitel Program létrehozásáról

1114/1996. (XI. 30.) Korm. h. a kisebbségi kompenzációs keret felhasználásáról

1117/1996. (XII. 6.) Korm. h. a fizetésképtelenné vált Kács Önkormányzat részére nyújtandó működési támogatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatnál vezetendő elkülönített letéti számla megnyitásáról

1124/1996. (XII. 19.) Korm. h. a Záhony és térsége gazdasági fejlesztését elősegítő intézkedésekről szóló 1046/1995. (VI. 13.) Korm. határozat módosításáról

1128/1996. (XII. 22.) Korm. h. az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet feletti felügyeleti jogot a Kormány nevében gyakorló miniszter kijelöléséről

1129/1996. (XII. 22.) Korm. h. az 1997. foglalkoztatáspolitikai irányelvekről

1132/1996. (XII. 26.) Korm. h. "A településekért, régiókért" Közalapítvány megszüntetéséről

1134/1996. (XII. 26.) Korm. h. a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 85. § (1) bekezdése a) pontjának végrehajtásáról

1001/1997. (I. 15.) Korm. h. a természetes partfalak mozgásával veszélyeztetett települések és közösségi objektumok veszélyelhárítási kormányprogramjáról

1002/1997. (I. 15.) Korm. h. a Nemzeti Kataszteri Program kormánybiztosának felmentéséről

1008/1997. (I. 30.) Korm. h. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal a vállalati és pénzügyi szektor szerkezetkiigazítási kölcsönnel kapcsolatban megkötendő kölcsönegyezményről

1010/1997. (II. 4.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgató-helyettese kinevezésével történő egyetértésről

1011/1997. (II. 13.) Korm. h. az Európai Unió PHARE programja és az OECD országok által Magyarországnak juttatott segélyek kormányzati irányításának és koordinációjának új rendjéről, az 1997. évi PHARE Országprogram, prioritásairól, valamint az 1093/1994. (X. 7.) Korm. h. módosításáról

1012/1997. (II. 13.) Korm. h. a "Békepartnerség" program Keretdokumentuma alapján az 1997. évben tervezett hadgyakorlatokon való magyar részvételről és a részvétel ütemezéséről

1013/1997. (II. 13.) Korm. h. az ügyészség szervezetének és működése feltételrendszerének a bírósági reformra figyelemmel kidolgozott koncepciójáról

1014/1997. (II. 13.) Korm. h. a gazdasági társaságokról, illetve a bírósági cégnyilvántartásról szóló törvények előkészítéséről

1015/1997. (II. 13.) Korm. h. a foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről

1016/1997. (II. 13.) Korm. h. a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány (NSKA) létrehozásáról

1017/1997. (II. 13.) Korm. h. a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány (NISZKA)

1018/1997. (II. 13.) Korm. h. az 1997-ben felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

1020/1997. (II. 20.) Korm. h. a Magyar Légiközlekedési Rt. (MALÉV Rt.) részére biztosított vámkedvezményről és további privatizációjával kapcsolatos feladatokról

1023/1997. (II. 21.) Korm. h. a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény 85. § (1) bekezdése a) pontjának végrehajtására kiadott 1134/1996. (XII. 26.) Korm. határozat kiegészítéséről

1028/1997. (III. 12.) Korm. h. a helyi önkormányzatoknak történő vagyonátadásról szóló 1125/1996. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

1030/1997. (III. 14.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1997. évre megállapított leértékelési mértékének csökkentéséről

1031/1997. (III. 19.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díjak 1997. évi adományozásáról

1033/1997. (III. 26.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Felügyelő Bizottsága elnöke megbízatásának lemondással történő megszűnéséről

1034/1997. (IV. 10.) Korm. h. az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról

1038/1997. (IV. 25.) Korm. h. az Informatikai és Technológiai Innovációs Park Részvénytársaság alapításáról szóló 1096/1996. (IX. 17.) Korm. határozat módosításáról

1045/1997. (IV. 29.) Korm. h. a kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányzati teendőkről

1046/1997. (IV. 29.) Korm. h. foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről

1050/1997. (V. 13.) Korm. h. a közoktatás tankönyvellátásához 1997. évben szükséges állami kezességvállalásról

1059/1997. (V. 28.) Korm. h. a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács és a Balaton Fejlesztési Tanács megalakulásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

1060/1997. (V. 30.) Korm. h. a Magyar Távirati Iroda részvénytársasággá alakulásával összefüggő feladatokról

1062/1997. (VI. 4.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatósága tagjának felmentéséről

1063/1997. (VI. 4.) Korm. h. az infláció mérséklésének feladatairól

1064/1997. (VI. 11.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1997-ben tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról

1066/1997. (VI. 13.) Korm. h. a közoktatás tankönyvellátásához 1997. évben szükséges állami kezességvállalásról szóló 1050/1997. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról

1067/1997. (VI. 13.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósági tagjának kinevezéséről

1068/1997. (VI. 25.) Korm. h. az általános vámpótlék eltörléséről

1070/1997. (VII. 1.) Korm. h. egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

1071/1997. (VII. 1.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1997. évre megállapított havi leértékelési mértékének csökkentéséről

1073/1997. (VII. 8.) Korm. h. a foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről

1074/1997. (VII. 8.) Korm. h. a Postabank Rt. helyzetének rendezése érdekében szükséges intézkedésekről

1076/1997. (VII. 11.) Korm. h. az 1991. évi XXXII. törvény alapján az egyházak által igényelt, 1997-ben tárgyalt és rendezésre javasolt ingatlanokról szóló 1064/1997. (VI. 11.) Korm. határozat módosításáról

1077/1997. (VII. 17.) Korm. h. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi letelepedésének egyes formáiról szóló törvényi szabályozás előkészítésének feladatairól

1079/1997. (VII. 17.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága elnökének kinevezéséről

1083/1997. (VII. 18.) Korm. h. az 1998-ban felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

1084/1997. (VII. 24.) Korm. h. a közép-európai térség árvízkárosultjainak megsegítéséről

1086/1997. (VII. 29.) Korm. h. a társadalombiztosítási önkormányzatok felügyelő bizottságaiba, továbbá az eseti mandátumvizsgáló bizottságokba delegálandó tagokról

1094/1997. (VIII. 6.) Korm. h. az M15 autópálya építéséhez szükséges állami garancia vállalásáról

1095/1997. (VIII. 29.) Korm. h. a helyi önkormányzatok 1998. évi új címzett támogatásának előkészítéséről

1100/1997. (IX. 30.) Korm. h. szerzői jogi jogszabályain átfogó felülvizsgálatáról

1101/1997. (IX. 30.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagjának kinevezéséről

1104/1997. (X. 3.) Korm. h. a rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartalékának átcsoportosításáról

1106/1997. (X. 11.) Korm. h. a Velencei-tó és természeti értékeinek megőrzését és a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről szóló 1031/1995. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról

1111/1997. (XI. 4.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága tagjának felmentéséről

1114/1997. (XI. 12.) Korm. h. az orosz államadósság eladásának új feltételeiről

1117/1997. (XI. 20.) Korm. h. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmárton városban, az 1997. november 11-i tornádó okozta önkormányzati és lakossági károk, életveszély elhárításához nyújtandó rendkívüli támogatásról

1118/1997. (XI. 26.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1998. évre megállapított havi leértékelési mértékéről

1119/1997. (XI. 26.) Korm. h. az 1998. évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről

1121/1997. (XII. 1.) Korm. h. foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről

1124/1997. (XII. 10.) Korm. h. a sport, különösen a labdarúgás területén szükséges néhány kormányzati intézkedésről

1125/1997. (XII. 12.) Korm. h. a Magyarság Hírnevéért Díj 1997. évi adományozásáról

1126/1997. (XII. 17.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósága elnökének felmentéséről

1127/1997. (XII. 18.) Korm. h. az integráción kívüli szénbányatársaságok problémáinak rendezéséről

1128/1997. (XII. 18.) Korm. h. az 1998. évi Energiatakarékossági Hitel Programról

1129/1997. (XII. 20.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósága elnökének kinevezéséről

1132/1997. (XII. 20.) Korm. h. a rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri kiegeszítésére a helyi önkormányzatok részére történő költségvetési átcsoportosításról

1135/1997. (XII. 22.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság igazgatósága egyes tagjainak felmentéséről, illetve kinevezéséről

1136/1997. (XII. 22.) Korm. h. a Kormány átfogó bűnmegelőzési programjának előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról

1003/1998. (I. 12.) Korm. h. a közigazgatási ("K") távbeszélő-hálózat és az "ALTÁJ" mobil rádiótelefon hálózat megszüntetéséről

1004/1998. (I. 23.) Korm. h. a Magyar Államvasutak Részvénytársaság meghatározott hiteleinek állami átvállalására vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról

1005/1998. (I. 23.) Korm. h. a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről

1011/1998. (I. 30.) Korm. h. az 1998. március 15-e, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója központi állami rendezvényeinek, kiegészítő programjainak tervezetéről, finanszírozásáról

1014/1998. (II. 4.) Korm. h. a 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság Ausztriával közös megrendezésének előkészítése érdekében közalapítvány létrehozásáról, valamint a működéshez szükséges költségvetési forrás biztosításáról

1015/1998. (II. 11.) Korm. h. az Energia Alapítvány 1998. évi költségvetési támogatásáról

1017/1998. (II. 13.) Korm. h. a Kossuth-és Széchenyi-díj Bizottság Irodalmi Albizottsága elnökének kinevezéséről

1018/1998. (II. 20.) Korm. h. a nemzeti és állami ünnepek, illetve további országos jelentőségű rendezvények 1998. évi koncepciójáról és tervezett költségeiről

1020/1998. (II. 25.) Korm. h. az 1998. évi országos választások lebonyolításának költségeiről

1023/1998. (III. 4.) Korm. h. egyes súlyos szociális problémák kezeléséről

1024/1998. (III. 4.) Korm. h. a Debreceni Egyetemi Szövetség és a Szegedi Felsőoktatási Szövetség létesítéséről

1027/1998. (III. 13.) Korm. h. a közbiztonság javítása, a bűnözés visszaszorítása és az ország belső rendjének erősítése érdekében teendő intézkedésekről

1030/1998. (III. 18.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díjak 1998. évi adományozásáról

1034/1998. (III. 27.) Korm. h. az Idősebb Személyek Nemzetközi Éve megszervezéséről és annak költségeiről

1035/1998. (III. 27.) Korm. h. a közbiztonság megszilárdításával kapcsolatos intézkedések pénzügyi fedezetének, valamint a Rendőrség gazdasági stabilizációja megteremtésének költségkihatásairól

1037/1998. (III. 27.) Korm. h. a hágai Nemzetközi Bíróság döntésével összefüggő kormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos egyes szervezeti kérdésekről

1038/1998. (III. 31.) Korm. h. az 1998. évi országos választások lebonyolításának költségeiről szóló 1020/1998. (II. 25.) Korm. határozat módosításáról

1046/1998. (IV. 8.) Korm. h. a Postabank Rt. alaptőkeemelésében történő állami részvételről

1047/1998. (IV. 8.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága tagjának kinevezéséről

1048/1998. (IV. 8.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagja megbízatásának megszűnéséről és új tag kinevezéséről

1049/1998. (IV. 8.) Korm. h. az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

1051/1998. (IV. 24.) Korm. h. a MAGYARSAT programmal kapcsolatos kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről

1052/1998. (IV. 29.) Korm. h. a 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság Ausztriával közös megrendezéséhez szükséges költségvetési forrás, valamint az UEFA által kért kormányzati garanciák biztosításáról

1053/1998. (IV. 29.) Korm. h. a Magyar Villamos Művek Rt. vagyoni és tőkeszerkezetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről

1055/1998. (V. 6.) Korm. h. foglalkoztatási tilalom alóli felmentésről

1056/1998. (V. 6.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1998. évre magállapított havi leértékelesi mértékének csökkenteséről

1057/1998. (V. 6.) Korm. h. a Postabank Rt. alaptőkeemelésében történő állami részvételről szóló 1046/1998. (IV. 8.) Korm. határozat módosításáról

1058/1998. (V. 8.) Korm. h. a közoktatás tankönyvellátásához 1998. évben szükséges állami kezességvállalásáról

1059/1998. (V. 8.) Korm. h. a 2000. évszámmal összefüggő informatikai feladatokról

1060/1998. (V. 15.) Korm. h. az 1999-ben felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

1062/1998. (V. 15.) Korm. h. a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. reorganizációja pénzügyi forrásának jóváhagyásáról

1063/1998. (V. 20.) Korm. h. az Európai Beruházási Bankkal megkötött Pénzügyi Szektor Globális Kölcsön finanszírozási szerződés részeként a Magyar Fejlesztési Bank Rt. hiteléhez kapcsolódó állami garancia nyújtásáról

1064/1998. (V. 20.) Korm. h. az Északi Beruházási Bank által a Magyar Fejlesztési Bank Rt. részére nyújtandó hitelhez kapcsolódó állami garanciavállalásról

1068/1998. (V. 20.) Korm. h. a tartós állami tulajdonú agrárgazdaságok reorganizációjának jóváhagyásáról

1069/1998. (V. 20.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. erdőgazdasági portfoliójába tartozó társaságok reorganizációjának jóváhagyásáról

1072/1998. (V. 22.) Korm. h. az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ létrehozásával kapcsolatos feladatokról

1075/1998. (VI. 3.) Korm. h. a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

1079/1998. (VI. 3.) Korm. h. a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Közalapítvány alapító Okiratának módosításáról

1092/1998. (VII. 15.) Korm. h. a Kormány megalakulásával összefüggő egyes feladatokról

1093/1998. (VII. 23.) Korm. h. a hágai Nemzetközi Bíróságnak a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer ügyében hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos sürgős intézkedésekről

1094/1998. (VII. 23.) Korm. h. a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos kormányzati feladatok ellátásáról

1095/1998. (VII. 23.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről 1096/1998. (VII. 24.) Korm. h. a közoktatás tankönyvellátásához 1998. évben szükséges állami kezességvállalásról szóló 1058/1998. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról

1097/1998. (VII. 24.) Korm. h. a szervezett bűnözés elleni jogalkotási feladatokról

1098/1998. (VII. 29.) Korm. h. államtitkári juttatás visszavonásáról

1100/1998. (VII. 29.) Korm. h. az 1998 októberében megtartásra kerülő helyi és kisebbségi önkormányzati választások lebonyolításához szükséges forrás biztosítása

1101/1998. (VII. 29.) Korm. h. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai fejlesztéséhez szükséges költségvetési források 1998. évi biztosításáról

1104/1998. (VII. 31.) Korm. h. az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatóságának és vezérigazgatójának felmentéséről

1107/1998. (VII. 31.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről

1112/1998. (IX. 9.) Korm. h. kormánybiztos kinevezéséről

1113/1998. (IX. 9.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1998. évre megállapított havi leértékelési mértékének további csökkentéséről

1123/1998. (IX. 30.) Korm. h. a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervről szóló 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat felülvizsgálatáról

1124/1998. (IX. 30.) Korm. h. a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő kórházak rekonstrukciójának támogatásáról szóló 1013/1998. (II. 4.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1135/1998. (X. 30.) Korm. h. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

1139/1998. (XI. 6.) Korm. h. a társadalombiztosítási járulék beszedésével foglalkozó szervezeteknek az állami adóhatóság szervezetébe történő integrálásával összefüggő feladatokról

1140/1998. (XI. 6.) Korm. h. a forint árfolyamszintjét meghatározó valutakosár összetételének megváltoztatásáról és a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintjének 1999. évre vonatkozó havi leértékelési mértékéről

1142/1998. (XI. 11.) Korm. h. a választási irodák 1998. október 18-i általános helyi és kisebbségi önkormányzati választásokkal összefüggő többletmunkájának anyagi elismeréséről

1144/1998. (XI. 18.) Korm. h. a lakásszövetkezeti szabályozással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1001/1998. (I. 12.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1145/1998. (XI. 18.) Korm. h. az Europalia 99 Hungaria Fesztivállal kapcsolatos kormányzati feladatokról

1148/1998. (XI. 27.) Korm. h. a helyi önkormányzatok 1999. évi új címzett támogatásának előkészítéséről

1156/1998. (XII. 9.) Korm. h. a konzervipar finanszírozási problémáinak enyhítéséről, a konzervgyárak hitelezésének elősegítéséről

1157/1998. (XII. 9.) Korm. h. az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó állami felsőoktatásban végrehajtandó intézményi integráció elveiről

1166/1998. (XII. 30.) Korm. h. az 1999. évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről

1168/1998. (XII. 30.) Korm. h. államtitkári juttatások biztosításáról

1169/1998. (XII. 30.) Korm. h. az 1999. évi tavaszi gabonavetési hitelekhez biztosított állami kezességvállalásról

1004/1999. (I. 18.) Korm. h. az Europalia 99 Hungaria Fesztivál kormánybiztosának kinevezéséről

1006/1999. (I. 18.) Korm. h. a szervezett, gazdasági jellegű bűnözés elleni hatékonyabb fellépés jogszabályi és anyagi feltételeinek megteremtéséről szóló 1077/1996. (VII. 16.) Korm. határozat kiegészítéséről

1025/1999. (II. 26.) Korm. h. az 1999. évi Enerigatakarékossági Hitel Programról

1029/1999. (III. 18.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díjak 1999. évi adományozásáról

1032/1999. (III. 26.) Korm. h. a budapesti Stadion Szálló állami tulajdonba kerüléséről és sportcélú felhasználásáról szóló 1033/1998. (III. 27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1033/1999. (III. 31.) Korm. h. az Europalia 99 Hungaria Fesztivál kormánybiztosa tekintetében munkáltatói jogkört gyakorló vezető kijelöléséről

1041/1999. (IV. 28.) Korm. h. a forint valutakosárral szembeni árfolyamszintje 1999. évre vonatkozó havi leértékelési mértékéről és a forint árfolyamszintjét meghatározó valutakosár összetételének megváltoztatásáról

1042/1999. (IV. 29.) Korm. h. az 1999. évi ár- és belvíz, valamint a rendkívüli téli időjárás miatti védekezési költségekről és kárenyhítésről

1043/1999. (IV. 30.) Korm. h. a szilágysomlyói kincs bemutatásához kapcsolódó állami kezességvállalásról

1044/1999. (IV. 30.) Korm. h. évszámkezelési kormánybiztos kinevezéséről és a 2000. évszámmal összefüggő kormányzati feladatok új meghatározásáról

1050/1999. (V. 5.) Korm. h. az energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó állami kezességvállalásról

1053/1999. (V. 21.) Korm. h. a közoktatás tankönyvellátásához 1999. évben szükséges állami kezességvállalásról

1065/1999. (VI. 11.) Korm. h. az 1999. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 16 milliárd forint összegű agrárhitelhez kapcsolódó kezességvállalás felhasználásáról (konzervipari társaságok)

1067/1999. (VI. 21.) Korm. h. a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításával kapcsolatos módosításokról

1070/1999. (VI. 23.) Korm. h. a 2000-ben felvehető államilag finanszírozott hallgatói összlétszámról

1080/1999. (VII. 7.) Korm. h. az 1999. évi őszi gabonavetési hitelekhez biztosított állami kezességvállalásról

1083/1999. (VII. 21.) Korm. h. az 1999. június-júliusi viharkárok és esőzések miatti védekezési költségekre, illetve az okozott károk enyhítéséhez a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék támogatási előirányzat megemeléséről

1084/1999. (VII. 22.) Korm. h. a Szerencsejáték Felügyelet vezetőjének felmentéséről

1087/1999. (VII. 30.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről

1088/1999. (VII. 30.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának kinevezéséről

1089/1999. (VIII. 4.) Korm. h. a Kettesfogathajtó Világbajnokság megrendezésével összefüggő állami kezességvállalásról

1091/1999. (VIII. 13.) Korm. h. az 1999. júniusi és júliusi rendkívüli esőzés és vihar miatti védekezési költségekről és kárenyhítésről, továbbá a szükséges jogszabályok módosításáról

1095/1999. (VIII. 26.) Korm. h. a tartósítóipar likviditási problémáinak megoldásáról

1101/1999. (IX. 8.) Korm. h. az 1999. augusztus 16-17-i esőzések miatti károk enyhítéséről

1103/1999. (X. 6.) Korm. h. a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásának előkészítéséről

1104/1999. (X. 8.) Korm. h. a Grassalkovich Kastély Közalapítvány megszüntetéséről

1105/1999. (X. 8.) Korm. h. a rendőrség működését és gazdálkodását érintő egyes kormányhatározatok és kormányhatározati rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

1110/1999. (X. 22.) Korm. h. a Jász-Nagykun-Szolnok megye rövid és középtávú fejlesztési feladatairól szóló 1022/1994. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról

1112/1999. (XI. 19.) Korm. h. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról

1113/1999. (XI. 19.) Korm. h. a 2000. évi várható áralakulásról és az árintézkedésekről

1126/1999. (XII. 16.) Korm. h. az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójának felmentéséről

1133/1999. (XII. 25.) Korm. h. a gazdasági kamarákról szóló új törvénnyel összefüggő feladatokról

1138/1999. (XII. 26.) Korm. h. az Országos Nyugdíjbiztosítás Főigazgatóság Főigazgatójának felmentéséről

1144/1999. (XII. 30.) Korm. h. az új típusú szövetkezések, illetve gazdálkodó szervezetek és TÉSZ-ek alapításának támogatásához szükséges források kiegészítésére

1009/2000. (I. 28.) Korm. h. a közszolgálati ellenőrzés 2000. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről

1013/2000. (II. 11.) Korm. h. az 1999. évvégén és a 2000. év elején kialakult belvizek miatti védekezési költségekre a helyi önkormányzatoknak nyújtandó vis maior tartalék, illetve a vízügyi szervek védekezési támogatási előirányzatának megemeléséről

1019/2000. (III. 8.) Korm. h. a prágai Szent István kard bemutatásához kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról

1024/2000. (III. 17.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak 2000. évi adományozázásról

1037/2000. (V. 5.) Korm. h. május 6-ának a Magyar Sport Napjává történő nyilvánításáról

1039/2000. (V. 19.) Korm. h. a rendkívüli ár- és belvízhelyzettel kapcsolatos költségelszámolásról

1040/2000. (V. 31.) Korm. h. a 2000. évi foglalkoztatáspolitikai irányelvekről (A Magyar Köztársaság 2000. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervéről)

1044/2000. (V. 31.) Korm. h. az évszámkezelési kormánybiztos felmentéséről

1047/2000. (VI. 8.) Korm. h. az Europalia 99 Hungaria Fesztivál kormánybiztosának felmentéséről

1060/2000. (VII. 11.) Korm. h. a Közép-Európa Szent István korában című kiállítás műtárgyainak bemutatásához kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról

1074/2000. (IX. 8.) Korm. h. a Belügyminisztérium fejezeti szinten kiemelt termékek és szolgáltatások köréről szóló 1007/1997. (I. 30.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1080/2000. (IX. 29.) Korm. h. a nyugellátások 2000. évi kiegészítő emeléséről

1084/2000. (X. 13.) Korm. h. a helyi önkormányzatoknak történő vagyonátadásról szóló 1125/1996. (XII. 19.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

1104/2000. (XII. 8.) Korm. h. a "Közép-Európa Szent István korában" című kiállítás műtárgyainak bemutatásához kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról szóló 1060/2000. (VII. 11.) Korm. határozat módosításáról

Tartalomjegyzék