Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes közlekedési, fogyasztóvédelmi, állami vagyonpolitikai, postai és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes miniszteri rendeletek technikai deregulációjáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 3., 15. alcím és az 1. melléklet tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4., 12., 13. és 18. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. és 27. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. és 36. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 22. alcím tekintetében a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím és a 2. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 25. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 31. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 32. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 33. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában, valamint a 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 34. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. és 16. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet I) pontjába foglalt táblázat 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 39. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 41. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 42. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi. CLIX. törvény 78. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 15a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 43. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 15a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 44. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 45. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2., 16. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben -,

a 46. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és 48. § (3) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 9. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 47. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), c), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 48. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 49. alcím tekintetében a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 2015. évi LXXXIV. törvény 6. § a) és b) pontjában, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIX. törvény 5. § b) és c) pontjában, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXX. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 50. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 51. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés y) pontjában, valamint a 74. § (2) bekezdés d), h) és o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 52. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 53. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pont 14.1. és 14.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 54. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) és w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 55., 56. alcím és a 3. melléklet tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

az 57. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 19. és 43-48. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 58. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

az 59. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az M1, valamint az N1 kategóriába tartozó gépkocsitípushoz kiadott típusbizonyítvány és az új gépkocsi forgalomba helyezési engedély alapján forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az azt módosító 397/2013/EK bizottsági rendeletben, a 333/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, és az azt módosító 253/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 404/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben és az azt módosító 396/2013/EK bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módon történő CO2-kibocsátási adatgyűjtésről, valamint a 293/2012/EU és az azt módosító 410/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, valamint a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott adatgyűjtésről, az adatok karbantartásáról, ellenőrzéséről, hitelesítéséről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a gyártó, illetve képviselője által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,

b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján

a közlekedési hatóság gondoskodik."

2. § (1) Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján helyezhető forgalomba."

(2) Az R1. 10. § (4d) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"(4d) Ha az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala a közlekedési hatóság vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson (a továbbiakban együtt: vizsgáló állomás) történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott Műszaki adatlap adatainak kiegészítésével kiadott új Műszaki adatlapon - a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával - a vizsgabiztos megállapíthatja"

(3) Az R1. 10. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson (a továbbiakban: vizsgáló állomás) a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos (a továbbiakban: vizsgabiztos) végzi."

3. § Az R1. 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időre szól."

4. § Az R1. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító - az MR. 112/A. §-ában meghatározott - engedélyt (a továbbiakban: engedély) a közlekedési adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát a (3) és az (5)-(6) bekezdésben meghatározott feltételek alapján. Az engedély kiadása, időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű-honosítási eljárásához, a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához, vagy a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történhet. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval."

5. § Hatályát veszti az R1.

a) 4. § (1)-(2), (5), (7) és (9) bekezdése,

b) 4/A. § (1) bekezdése,

c) 4/B. § (2)-(4) bekezdése,

d) 4/C. § (5) és (10) bekezdése,

e) 8. § (1) bekezdése,

f) 10. § (3), (8) és (11)-(12) bekezdése,

g) 12. § (10) bekezdése,

h) 12/A. § (4) bekezdése,

i) 13/A. § (2) bekezdése,

j) 16. § (1)-(2) bekezdése,

k) 7. számú melléklete.

2. A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosítása

6. § A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet 13. § (3) bekezdésében a "határozat jogerőssé" szövegrész helyébe a "döntés véglegessé" szöveg lép.

3. Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet módosítása

7. § Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet.

5. A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet módosítása

9. § A személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X. 30.) KöViM rendelet 2/A. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

6. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

10. § Hatályát veszti a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a) 3. §-a,

b) 12. §-a.

7. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a) 4. § (1), (2) és (11) bekezdése,

b) 5. § (1)-(5) bekezdése, valamint

c) 7. § (1) bekezdése.

8. A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet módosítása

12. § A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"A bejegyzés iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:"

13. § Az R3.

a) 2. § (2) bekezdésében az "A bejegyzést" szövegrész helyébe az "A légijármű lajstromba vételét, a lajstromban szereplő jog módosítását, megszüntetését (a továbbiakban együtt: bejegyzés)" szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében az "a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet 1. §-ának (4) bekezdését" szövegrész helyébe az "a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendeletet" szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R3.

a) 2. § (1) és (3) bekezdése,

b) 3-5. §-a,

c) 6. § (6) bekezdése,

d) 7-9. §-a,

e) 12. §-a.

9. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról szóló 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet hatályon kívül helyezése

15. § Hatályát veszti a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosításáról szóló 37/2001. (XI. 14.) KöViM rendelet.

10. A háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti a háztartási fényforrások energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 4/2002. (II. 15.) GM rendelet.

11. A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosítása

17. § A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A földi kiszolgálás végzéséhez szükséges hatósági engedély (a továbbiakban: engedély) mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza."

18. § Az R4. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott esetekben a kiválasztást a légiközlekedési hatóság végzi."

19. § Az R4.

a) 13. § (2) bekezdésében az "A kiszolgálók közül" szövegrész helyébe az "A földi kiszolgálók közül" szöveg,

b) 18. § (1) bekezdésében az "a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a 12. §, a 13. § (1) bekezdése vagy a 14. § (1) bekezdése alapján korlátozza" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályokról szóló kormányrendelete (a továbbiakban: kiegészítő eljárásjogi rendelet) alapján korlátozza" szöveg,

c) 18. § (5) bekezdésében az "a légiközlekedési hatóság a 12. §, a 13. § (1) bekezdése vagy a 14. § (1) bekezdése alapján korlátozza" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza" szöveg,

d) 19. §-ában az "a légiközlekedési hatóság a 13. § (1) bekezdése vagy a 14. § (1) bekezdésének c) vagy d) pontja alapján korlátozza, a korlátozás időtartamára, a 4. § b) pontja szempontjából" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság a kiegészítő eljárásjogi rendelet alapján korlátozza" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R4.

a) 4-6. §-a,

b) 11-12. §-a,

c) 13. § (1) és (3) bekezdése,

d) 14-15. §-a,

e) 21. §-a.

12. A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet hatályon kívül helyezése

21. § Hatályát veszti a légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet.

13. A polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet módosítása

22. § Hatályát veszti a polgári légijármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet

a) 3. § (1) bekezdése,

b) 4-5. §-a,

c) 6. § (2) bekezdése,

d) 7. § (2) bekezdése,

e) 15. §-a.

14. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet

a) 4-5/A. §-a,

b) 10. és 11. §-a,

c) 15. §-a.

15. A kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet módosítása

24. § A kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet 10. számú melléklet 1.3. pontjában

a) az "államigazgatási eljárások általános szabályairól" szövegrész helyébe az "általános közigazgatási rendtartásról" szöveg,

b) a "jogerős határozat" szövegrész helyébe a "végleges döntés" szöveg

lép.

16. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása

25. § Hatályát veszti a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 3. § (2)-(4) bekezdése.

17. A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet módosítása

26. § A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. számú melléklet

a) "A. Általános rendelkezések" című fejezet 3. pontjában az "államigazgatási eljárás általános szabályairól" szövegrész helyébe az "általános közigazgatási rendtartásról" szöveg, valamint a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

b) "B. A hagyományos vasúti rendszer strukturális alrendszere" című fejezet 1.1.12.2. pontjában a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti az R5. 4. számú melléklet "A. Általános rendelkezések" fejezet 6. pontja.

18. A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

28. § Hatályát veszti a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a) 2-9. §-a,

b) 11. § (5) és (6) bekezdése,

c) 1. számú melléklete.

19. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

29. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés 46. pontjában, 15. § (6) bekezdésében, 17. § (5) bekezdés e) pontjában, 27. § (1) bekezdés f) pontjában, 37. § (3) bekezdés c) pontjában a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

b) 16. § e) pont ec) alpontjában, 33. § (3) bekezdés a) pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "véglegesen" szöveg,

c) 16. melléklet I. Akkreditációs eljárás című fejezet 3. pontjában az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról" szöveg

lép.

20. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

30. § A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "véglegesen" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg,

d) 5/D. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg

lép.

21. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet módosítása

31. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R6.) 3/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a TIZ légtérben az AFIS nyújtására kijelölt szervezet egybefüggően - kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül történik -

a) 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel, vagy

b) 1 évig nem nyújt szolgáltatást és a TIZ légtér nem üzemel,

kezdeményezi ennek légiforgalmi tájékoztatásként történő közzétételét.

(3) Ha a TIZ légtér 12 hónapon keresztül folyamatosan nem üzemel, a légiközlekedési hatóság tájékoztatja az NLKM-et és kezdeményezi a légtér szükségességének felülvizsgálatát."

32. § Az R6.

a) 5. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Ákr.)" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben" szövegrész helyébe az "az Ákr.-ben" szöveg

lép.

33. § Hatályát veszti az R6.

a) 3/A. § (4) bekezdése;

b) 15-16/B. §-a.

22. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet hatályon kívül helyezése

34. § Hatályát veszti a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet.

23. A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

35. § A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: R7.) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

36. § Az R7. 4. mellékletének 1.1 pontjában az "A 46. §-ban meghatározott nyelvismereti vizsga" szövegrész helyébe az "A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározott nyelvismereti vizsga" szöveg lép.

37. § Hatályát veszti az R7.

a) 28. § (2)-(5) bekezdése,

b) 29. §-a,

c) 35. § (2)-(5) bekezdése,

d) 36-45. §-a,

e) 46. § (3)-(7) bekezdése,

f) 47. és 48. §-a.

24. A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosítása

38. § A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) elnökből és két tagból (a továbbiakban együtt: vizsgabiztos) áll."

25. A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet módosítása

39. § A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejéről szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légijármű üzemben tartója a légiközlekedési hatóság által jóváhagyott üzemben tartási kézikönyvben - e rendelettel összhangban - határozza meg a hajózók blokkidejére, felszállások számára, valamint a munka- és pihenőidejére, szolgálati és repülési szolgálati idejére vonatkozó konkrét rendelkezéseket."

26. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet módosítása

40. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 80/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki.

[A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.)]

"d) 3/F. § (2) bekezdése alapján a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt esetekben"

(van helye.)

41. § Az R8.

a) 2. § (1) bekezdés i) pontjában az "A. táblázatában" szövegrész helyébe az "A. és C. táblázatában" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés e) pontjában az "50/2002. (XII. 29.) GKM rendeletben" szövegrész helyébe a "kormányrendeletben" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdés h) pontjában a "B. táblázatában" szövegrész helyébe a "B. és D. táblázatában" szöveg

lép.

27. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

42. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet 2. § (3a) és (3b) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

28. A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosítása

43. § A vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg

lép.

29. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

44. § A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 35/A. § (5) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

30. A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet módosítása

45. § A légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének felhasználási rendjéről szóló 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. § (2) bekezdésében az "a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben" szövegrész helyébe az "az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben" szöveg lép.

46. § Hatályát veszti az R9. 2. és 3. §-a.

31. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása

47. § Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: R10.) 2. § b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. §-ban meghatározott bírságolási eljárás lefolytatására

az 1. § b) pontja alapján a Kkt. 20. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságok,]

"be) a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala,"

[[a továbbiakban az a)-c) pont együtt: eljáró hatóság] jogosult.]

Az R10.

a) 3. § (4) és (4a) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdés a) pontjában a "jogerőre emelkedésének" szövegrész helyébe a "véglegessé válásának" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdés b) pontjában a "jogerősen" szövegrész helyébe a "véglegesen" szöveg

lép.

32. A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosítása

48. § A kereskedelmi repülőtér légijármű által történő igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló 61/2011. (XI. 25.) NFM rendelet (a továbbiakban: R11.) 8. § (3) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"A Díjszabályzat elbírálása során a légiközlekedési hatóság a csak a szabályozott szolgáltatások után szedett bevételekre vonatkozó, ún. "kétkasszás" módszer alkalmazása mellett az alábbi tényezőket veszi figyelembe:"

49. § Az R11. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A konzultációt a Díjszabályzat módosítása vagy az árplafon felülvizsgálata iránti kérelem benyújtását megelőzően kell lefolytatni, és a repülőtér használók módosítással kapcsolatos álláspontját a kérelemhez mellékelni kell."

50. § Az R11. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szolgáltatásminőség elégtelensége miatti pénzügyi ösztönző korrekciók összegét a repülőtér üzemben tartója köteles naptári negyedévenként meghatározni, és a negyedév végét követő 30 napon belül köteles a légiközlekedési hatóság részére a szolgáltatás minőségéről szóló jelentését átadni."

51. § Hatályát veszti az R11.

a) 5. § (5) bekezdése,

b) 8. § (4) és (5) bekezdése,

c) 15. §-a,

d) 18. § (5) bekezdése,

e) 20. §-a.

33. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

52. § Hatályát veszti a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet módosításáról szóló 62/2011. (XI. 29.) NFM rendelet.

34. A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

53. § Hatályát veszti a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 63/2011. (XI. 29.) NFM rendelet.

35. A léginavigációs és a légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet módosítása

54. § A légiközlekedés biztonságát szolgáló egyéb földi berendezések engedélyezési eljárásáról és hatósági felügyeletéről szóló 68/2011. (XI. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R12.) 3. § (7) bekezdésében az "Az NMHH" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)" szöveg, valamint a "teszik" szövegrész helyébe a "teszi" szöveg lép.

55. § Hatályát veszti az R12.

a) 3. § (1)-(6) bekezdése,

b) 4. és 5. §-a,

c) 6. § (1)-(4) bekezdése,

d) 7-12. §-a,

e) 14. §-a,

f) 16. § (1) és (3) bekezdése.

36. A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról szóló 69/2011. (XII. 5.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

56. § Hatályát veszti a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról szóló 69/2011. (XII. 5.) NFM rendelet.

37. Egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

57. § Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési szolgáltatásokkal összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 70/2011. (XII. 7.) NFM rendelet.

38. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

58. § Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet.

39. A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

59. § Hatályát veszti a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról szóló 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelet.

40. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása

60. § A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A légijárművek üzemképesség tanúsításához légijármű karbantartó szakszolgálati engedély vagy az e rendelet szerinti jogosítás bejegyzése szükséges a 2042/2003/EK bizottsági rendelet III. Melléklete (a továbbiakban: Part-66) szerint kiadott szakszolgálati engedély "Nemzeti jogosítások" rovatába (a továbbiakban együtt: szakszolgálati engedély).

(2) A szakszolgálati engedélynek a következő kategóriái léteznek:

a) B-SLA kategória,

b) B-BL kategória,

c) B1 kategória,

d) B2 kategória.

(3) A B1 kategóriájú szakszolgálati engedélynek a következő alkategóriái vannak:

a) B1.1 - gázturbinás repülőgépek,

b) B1.2 - dugattyús motoros repülőgépek,

c) B1.3 - gázturbinás helikopterek,

d) B1.4 - dugattyús motoros helikopterek és autogirok.

(4) A B-BL kategóriájú szakszolgálati engedélynek a következő alkategóriái vannak:

a) B-BL.1 - hőlégballonok,

b) B-BL.2 - gázballonok,

c) B-BL.3 - léghajók."

61. § Az R13. 26. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"A légiközlekedési hatóság által egyedileg engedélyezhető tanfolyam vagy vizsga lebonyolításának feltétele, hogy a kérelmező:"

62. § Hatályát veszti az R13.

a) 4. és 5. §-a,

b) 8-10. §-a,

c) 15. § (4) és (5) bekezdése,

d) 24. és 25. §-a,

e) 26. § (2) bekezdése,

f) 27. §-a,

g) 32. §-a.

41. Az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól szóló 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet módosítása

63. § Az állami tulajdonban lévő vizek mederhasználati díjairól szóló 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedésének" szövegrész helyébe a "véglegessé válásának" szöveg lép.

42. Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet módosítása

64. § Az egyetemes postai szolgáltatás keretében küldeményenkénti díjszabás szerint feladott, 50 grammot meg nem haladó tömegű, belföldi levélküldemények, valamint a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díjának meghatározási módszeréről szóló 67/2012. (XII. 15.) NFM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Amennyiben az egyetemes szolgáltató díjai nem felelnek meg az 1. §-ban foglalt, a 3. mellékletben szereplő képlettel leírható feltételeknek, a beszámoló benyújtását követő évre a hatósági árformába tartozó postai szolgáltatások vonatkozásában a jogszabálynak megfelelő árszintet biztosító hatósági korrekciós tényező alkalmazandó."

43. Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról szóló 68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet módosítása

65. § Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról szóló 68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A postai szolgáltató, amennyiben azt az engedélyköteles szolgáltatásból származó árbevételének növekedése szükségessé teszi, köteles minden év június 30-áig a vagyoni biztosítékot megemelni az (1) bekezdésben meghatározott irányadó értékhez."

66. § Az R14.

a) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a "jogerőre emelkedése" szövegrész helyébe a "véglegessé válása" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg

lép.

67. § Hatályát veszti az R14. 1. § (4) bekezdése.

44. A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet módosítása

68. § A Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programról szóló 22/2013. (V. 16.) NFM rendelet (a továbbiakban: R15.) 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ellenőrt vagy a vezető ellenőrt úgy kell kiválasztani, hogy az jogosult legyen a minőségbiztosítási ellenőrzésben érintett területen a feladatot elvégezni, továbbá rendelkezzen a szükséges nyelvismerettel."

69. § Hatályát veszti az R15.

a) 5. § (2) bekezdése,

b) 6. §-a,

c) 15. § (1) és (8) bekezdése,

d) 17. § (1) és (6) bekezdése,

e) 26. § (4) bekezdése,

f) 27. § (1) bekezdése,

g) 27. § (3)-(6) bekezdése,

h) 28. és 29. §-a,

i) 30-32. §-a,

j) 33. § (5) bekezdése,

k) 34. § (3) bekezdése.

45. Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

70. § Hatályát veszti az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet.

46. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

71. § Hatályát veszti a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet.

47. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet módosítása

72. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet

a) 1. § a) pont ac) alpontja,

b) 2. §-a,

c) 5. § (7) és (8) bekezdése,

d) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az "és a KKK" szövegrész,

e) 1. melléklet IV. pontja,

f) 2. melléklet IV. pontja.

48. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

73. § Hatályát veszti a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet.

49. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosítása

74. § (1) A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R16.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tanácsadónak a kiterjesztő vizsgán a következő vizsgatárgyakból kell vizsgát tennie:

a) adott közlekedési alágazaton belüli árucsoportra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az árucsoportra, új árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az adott közlekedési alágazatra,

b) új közlekedési alágazatra történő kiterjesztés esetén speciális ismeretek tesztvizsga az új közlekedési alágazatra, a kiterjesztendő bizonyítványban szereplő árucsoportra vonatkozó esettanulmány és szóbeli vizsga az új közlekedési alágazatra."

(2) Hatályát veszti az R16.

a) 4. § (3) bekezdésében a " , és az ellenőrzésre jogosult hatóság kérésére be kell mutatni" szövegrész, valamint

b) 12. §-a.

50. Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet módosítása

75. § Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet (a továbbiakban: R17.) 10. § nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"A magyar lobogó alatt közlekedő hajón a kibocsátás-csökkentési módszerek hajózási hatóság által jóváhagyott kísérleti alkalmazása során nem kötelező az 5. §-ban és 7. §-ban előírt követelményeknek megfelelő tengeri hajózásban használatos üzemanyagok használata, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:"

76. § Hatályát veszti az R17.

a) 6. § (1) és (3) bekezdése,

b) 8. § (1) bekezdése.

51. A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet módosítása

77. § A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet (a továbbiakban: R18.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ultrakönnyű légijármű és könnyű autogiro (a továbbiakban együtt: könnyű légijármű) típusalkalmassági tanúsítványát a légiközlekedési hatóság adja ki."

78. § (1) Az R18. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Könnyű légijármű gyártására szóló gyártási engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki."

(2) Az R18. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

79. § Az R18. 22. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A légialkalmassági tanúsítvány iránti kérelemnek - az Ákr.-ben meghatározottakon kívül - tartalmaznia kell a könnyű légijármű típusát és gyári számát (számait).

(4) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

80. § Az R18. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

81. § Az R18. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

82. § Az R18. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az amatőr építésű légijárműre egyedi repülési engedély kiadásának feltétele, hogy:

a) a kérelem, valamint a légijármű építése megfelel a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy

b) más állam illetékes hatósága által kiadott repülési engedély és alapjául szolgáló dokumentáció alapján a légijármű repülésre képes állapotban van."

83. § Az R18. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

84. § Az R18. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: karbantartási engedély) a légiközlekedési hatóság adja ki."

85. § Az R18. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 76. § (2) bekezdésben meghatározott kérelem mellékletét képző karbantartási kézikönyvnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a felelős vezető által aláírt nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy a karbantartó szervezet folyamatosan, a jelen rendeletben meghatározottak szerint működik,

b) a karbantartó szervezet által elvégezhető munkák körét,

c) a 83. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személy vagy személyek vagy szervezet nevét,

d) a szervezeti ábrát,

e) a tanúsító személyek nevét és felelősségi hatáskörüket,

f) a létesítmények helyét és általános leírását,

g) a karbantartó szervezet eljárásait,

h) a karbantartó szervezet kézikönyve módosításának eljárásait."

86. § (1) Az R18. 106. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanúsítási engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki."

(2) Az R18. 106. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

87. § Az R18. 120. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A repülőeszköz karbantartó szervezet működésére vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: repülőeszköz karbantartási engedély) a légiközlekedési hatóság adja ki."

88. § (1) Az R18. 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Repülőeszköz gyártására szóló gyártási engedélyt a légiközlekedési hatóság adja ki."

(2) Az R18. 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelem kötelező mellékleteit a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendelet tartalmazza."

89. § Az R18.

a) 8. § (2) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 106. § (2) bekezdésében, 107. § (2) bekezdésében, 120. § (2) bekezdésében és 130. § (2) bekezdésében az "- a Ket.-ben meghatározottakon kívül -" szövegrész helyébe az "- az Ákr.-ben meghatározottakon kívül -" szöveg,

b) 24. §-ában a "határozatlan időtartamra hatályos" szövegrész helyébe a "határozatlan időre szól" szöveg,

c) 25. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 10. §-ban meghatározottak" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak" szöveg,

d) 33. § (5) bekezdésében az "a 28. § (4) bekezdésében meghatározott" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott a kérelem mellékleteként benyújtandó" szöveg,

e) 89. § (1) bekezdésében az "A légialkalmasság-irányítási kézikönyvnek" szövegrész helyébe az "A 88. § (2) bekezdésében foglalt kérelem mellékletét képző légialkalmasság-irányítási kézikönyvnek" szöveg,

f) 121. § (1) bekezdésében az "A repülőeszköz karbantartási" szövegrész helyébe az "A 120. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem kötelező mellékletét képző repülőeszköz karbantartási" szöveg

lép.

90. § Hatályát veszti az R18.

1. 3. § (2) bekezdése,

2. 6. § (4) bekezdése,

3. 8. § (1) bekezdése,

4. 8. § (4)-(6) bekezdése,

5. 10. §-a,

6. 11. § (1) és (3) bekezdése,

7. 12. §-a,

8. 14. §-a,

9. 22. § (1) bekezdése,

10. 23. § (1) és (3) bekezdése,

11. 28. § (2) bekezdése,

12. 33. § (1) és (4) bekezdése,

13. 42. § (2) bekezdése,

14. 43. §-a,

15. 44. § (4)-(6) bekezdése,

16. 45. § (1) és (2) bekezdése,

17. 52. § (2) és (3) bekezdése,

18. 56. § (2) bekezdése,

19. 57. §-a,

20. 76. § (3) bekezdése,

21. 77. § (7) bekezdése,

22. 78. § (1) és (2) bekezdése,

23. 81. §-a,

24. 88. § (1) bekezdése,

25. 88. § (3) bekezdése,

26. 90. § (1) és (2) bekezdése,

27. 93. §-a,

28. 103. §-a,

29. 104. § (4) bekezdése,

30. 107. § (1) és (3) bekezdése,

31. 108. § (2) bekezdése,

32. 109. §-a,

33. 120. § (3) bekezdése,

34. 121. § (2) bekezdése,

35. 122. § (1) és (3) bekezdése,

36. 124. §-a,

37. 131. § (3) bekezdése.

52. A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól szóló 56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

91. § A jogi, szervezeti és döntéshozatali szempontból független pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeinek részletes szabályairól szóló 56/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg lép.

53. A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet módosítása

92. § A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R19.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A műszaki engedéllyel rendelkező engedélyesekről és a karbantartást vagy javítást végző műhelyeikről a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartást a következőket tartalmazza:

a) az engedélyes nevét és székhelyét vagy lakcímét,

b) a műhely vagy műhelyek címét,

c) azon járműtípusok, alkatrészek, berendezések felsorolását, amelyek karbantartása, javítása a műhelyben végezhető,

d) az engedély számát, és

e) a tevékenység szüneteltetésének időtartamát vagy a tevékenység felfüggesztésének időpontját vagy a műszaki engedély visszavonásának időpontját."

93. § Az R19. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző műhely engedélyezése iránti kérelmet csak az nyújthat be, aki rendelkezik az 5. § (1) bekezdés a), d), e) és g) pontjában meghatározott műszaki engedéllyel."

94. § Hatályát veszti az R19.

a) 4. § (4)-(5) bekezdése,

b) 5. § (3) és (5) bekezdése,

c) 8. § (1)-(3) bekezdése,

d) 16. §-a,

e) 17. § (4) bekezdése.

54. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása

95. § A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet (a továbbiakban: R20.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A légijármű vezetőjének, a szakszolgálati engedéllyel vezethető repülőeszköz vezetőjének, a fedélzeti mérnöknek és a fedélzeti navigátornak a szakszolgálati engedélyét, orvosi minősítését, fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát és a repülési naplóját a repülés időtartama alatt magánál kell tartania.

(2) A repülésoktató felügyelete mellett végrehajtott repülés során a légijármű vagy repülőeszköz vezetésére jogosító szakszolgálati engedéllyel vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező növendéknek a fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát, a repülési naplóját, továbbá minden egyedülrepülése során az orvosi minősítését és a képző szervezet által kiadott felhatalmazását magánál kell tartania.

(3) Ha a növendék már rendelkezik más légijármű vagy repülőeszköz vezetésére jogosító szakszolgálati engedéllyel vagy tanúsítvánnyal, akkor minden repülése alkalmával magánál kell tartania az orvosi minősítését, fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányát, a repülési naplóját, meglévő szakszolgálati engedélyét vagy tanúsítványát és egyedülrepülése során a képző szervezet által kiadott felhatalmazását."

96. § Az R20. 2. §-a a következő 52. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"52. nyelvismereti kiterjesztés: a nyelvismereti igazolással rendelkező személy szakszolgálati engedélyében a légiközlekedési hatóság tett nyelvismeretet igazoló bejegyzés;"

97. § Az R20. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § E rendelet alapján - az adott légijármű kategóriájának vagy a végezni kívánt tevékenységnek megfelelően - a következő szakszolgálati engedélyek léteznek:

a) ultralight repülőgép pilóta szakszolgálati engedély,

b) autogiro pilóta szakszolgálati engedély,

c) motoros sárkányrepülő eszköz vezető szakszolgálati engedély,

d) fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély,

e) fedélzeti navigátor szakszolgálati engedély és

f) repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély."

98. § Az R20. 43. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jártassági vizsgát a légiközlekedési hatóság által, a 3. mellékletben meghatározott témakörök figyelembevételével kialakított vizsgaszabályzat szerint kell lefolytatni."

99. § Az R20. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fedélzeti mérnök szakszolgálati engedély (a továbbiakban: F/E) engedélyesének joga van fedélzeti mérnökként tevékenykedni bármely olyan típusú légijárművön, amelyre hatályos típusjogosítással rendelkezik. A szakszolgálati engedélybe legfeljebb 2 darab érvényes típusjogosítás szerepelhet."

100. § Az R20. 133. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A légiközlekedési hatóság által, a lefolytatott sikeres elméleti vizsgát követően kiállított tanúsítvány kötelező tartalmi elemei a következőek:

a) a kiállító hatóság neve, címe,

b) a vizsgázó neve, születési helye és ideje,

c) a teljesített vizsga megnevezése,

d) a vizsga időpontja,

e) a tanúsítvány kiállításának időpontja,

f) a hatóság nevében kiállításra jogosult személy neve és aláírása és

g) a tanúsítvány azonosítószáma."

101. § Hatályát veszti az R20.

a) 7. § (2) bekezdése,

b) 11-19. §-a,

c) 27. §-a,

d) 28. § (1) bekezdése,

e) 38. §-a,

f) 39. § (1) bekezdése,

g) 47. §-a,

h) 48. § (1) bekezdése,

i) 56-58. §-a,

j) 63-65. §-a,

k) 72-73. §-a,

l) 76. § (1) bekezdése,

m) 77-79. §-a,

n) 83-85. §-a,

o) 105. § (4) bekezdése,

p) 107. §-a,

q) 108. § (1)-(7) bekezdése,

r) 109. § (2)-(4) bekezdése,

s) 113. § (1) bekezdése,

t) 115. § (1) bekezdése,

u) 115. § (2)-(4) bekezdése,

v) 121. § (2)-(3) bekezdése,

w) 124. §-a,

x) 133. § (2) bekezdése,

y) 136-137. §-a,

z) 139. § (5) és (6) bekezdése.

55. A Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

102. § Hatályát veszti a Magyarország légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 56/2016. (XII. 22.) NFM rendelet 13. §-a.

56. A légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól szóló 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet módosítása

103. § A légiforgalmi szolgálatok ellátásának és eljárásainak szabályairól 57/2016. (XII. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R21.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az illetékes katonai repülésirányító egységek és polgári ATS egységek között a légijárművek biztonságos és hatékony működéséhez szükséges kölcsönös tájékoztatások cseréjét külön megállapodásban kell meghatározni."

104. § (1) Az R21. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Magyarországon a nyújtott ATM szolgáltatás biztonságossága, valamint az elfogadható repülésbiztonsági szint elérése és megtartása érdekében repülésbiztonság-irányítási programot kell működtetni."

(2) Az R21. 31. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nemzeti repülésbiztonság-irányítási program alapján a légiforgalmi szolgáltató saját ATS repülésbiztonság-irányítási programot állít össze."

105. § Az R21. 37. § (2) bekezdés f) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott adott légtér blokkon belül a GAT és OAT repülések különböző irányító egység vagy szektor által a következő feltételek teljesülése esetén kezelhetők:

az érintett légtérben folyó összes GAT és OAT repülések esetén az alábbiak szerint kell az együttműködést biztosítani:]

"fb) ha a GAT és OAT repülések irányítását nem egy szervezet végzi, a szervezetek között együttműködési megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell az irányítási felelősség megosztására, az alkalmazható elkülönítési minimumokra, valamint a koordinálást igénylő esetekre és a koordinálás módjára vonatkozó szabályokat, és"

106. § Az R21. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ellenőrzött polgári repülőtéren a helyi kényszerhelyzeti szolgálatok riasztási rendjét Repülőtéri Kényszerhelyzeti Tervben, egyéb repülőtereken helyi előírásban kell szabályozni."

107. § Az R21. 14. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

108. § Hatályát veszti az R21.

a) 6. § (4) bekezdése,

b) 17. § (4) bekezdése,

c) 22. § (3) bekezdése,

d) 26. § (5) bekezdése.

57. A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

109. § A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R22.)

a) 5. § (2) bekezdésében a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedését" szövegrész helyébe a "véglegessé válását" szöveg,

c) 19. § (5) bekezdésében a "jogerőre emelkedésének" szövegrész helyébe a "véglegessé válásának" szöveg,

d) 30. § (1) bekezdés f) pontjában a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg

lép.

110. § Hatályát veszti az R22.

a) 6. §-a,

b) 7. § (3)-(6) bekezdése,

c) 11. § (4)-(6) bekezdése,

d) 12. §-a,

e) 19. § (1) bekezdése,

f) 21. § (4) bekezdésében a "szakértő bevonásával" szövegrész,

g) 22. § (1)-(4) bekezdése,

h) 23. § (1) bekezdése,

i) 24. és 25. §-a.

58. Egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet hatályon kívül helyezése

111. § Hatályát veszti az egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet.

59. A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosítása

112. § A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "jogerőre emelkedésétől" szövegrész helyébe a "véglegessé válásától" szöveg lép.

60. Záró rendelkezések

113. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

114. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Seszták Miklós s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet 1. fejezet 1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.3. Vasúti építmények és járművek engedélyezése és létesítése

Vasúti építmény létesítéséhez, átalakításához, használatbavételéhez, megszüntetéséhez bontásához, vasúti jármű gyártásához, üzembehelyezéséhez hatósági engedély szükséges.

A hatósági engedélyt a vonatkozó jogszabályokban előírt hatóságnál, a vasúti építményt létesíteni, használatba venni, megszüntetni, bontani, a járműveket üzembehelyezni szándékozónak (a továbbiakban: engedélyt kérő) kell kezdeményeznie a jogszabályokban rögzített követelmények biztosításával (a koncesszió, az előírásos tervdokumentáció, az érintett természetes és jogi személyek jegyzéke, a szakhatósági és közmű hozzájárulások stb. bizonylatainak egyidejű mellékelt benyújtása).

Az építési tevékenység csak a vasúti közlekedési hatóság által kiadott végleges döntés alapján kezdhető meg.

A vasúti pálya mentén a vasútüzem biztonságát veszélyeztető világító készüléket (fényreklám, fényszóró stb.) elhelyezni nem szabad. Arra nézve, hogy a világító készülék a vasútüzem biztonságát veszélyezteti-e, a vasút üzemben tartójának állásfoglalása irányadó."

2. Az R2. 1. számú melléklet 1. fejezet 1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4. Vasúti építmények és járművek használatbavétele

Használatbavételi - járművekre üzembehelyezési - engedély csak használatra alkalmas építményre vagy járműre kérhető a jogszabályokban előírt bizonylatok alapján.

Az engedélyesnek a vasúti építmény üzembehelyezését a hatósági használatbavételi engedély alapján kell elvégeznie.

A vasút üzemeltetőjének gondoskodnia kell az olyan vasúti létesítmények jelen szabályzatban előírt állapotban tartásáról, valamint nyilvántartásáról is, amelyek létesítése és használata nincs hatósági engedélyhez kötve. Ezen vasúti építmények hatósági ellenőrzését az üzemeltetőnek mindenkor lehetővé kell tennie."

2. melléklet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez

Az R7. 3. melléklet 1. pontjában szereplő táblázat 7b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7b. A szolgáltató igazolása légiforgalmi tiszt szakszolgálati engedély jogosítás vagy jogosítás kiterjesztésének
meghosszabbítása esetén
A kérelmező a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló Korm. rendeletben meghatározott feltételeket
teljesítette.
NévAláírásDátum"

3. melléklet az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelethez

Az R21. 14. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A HMI (Human-Machine Interface) elemeit az ICAO Emberi Tényezők Útmutatója a Légiforgalmi Rendszerekhez [Human Factors Guidelines for Air Traffic Management (ATS) Systems, ICAO Doc 9758] 4. fejezetének figyelembevételével az e mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelően kell kialakítani."

Tartalomjegyzék