88/2016. (XII. 29.) FM rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetésével összefüggő egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 9. alpontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-5. alcím, a 7-10. alcím, a 19. alcím, a 21-23. alcím, a 27. alcím, a 36. alcím, a 38-40. alcím, a 42. alcím, a 44-45. alcím, az 50. alcím, az 52. alcím, az 57. alcím, a 67-74. alcím, a 75. alcím, a 77-78. alcím, a 83. alcím, a 86-87. alcím, a 97-98. alcím, 100. alcím, a 102. alcím, 104. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12-13. alcím, a 15-16. alcím, a 20. alcím, a 25-26. alcím, a 28-31. alcím, a 33. alcím, a 41. alcím, a 43. alcím, a 46. alcím, a 48-49. alcím, az 53-55. alcím, az 56. alcím, az 58-61. alcím, a 63. alcím, a 66. alcím, a 80-82. alcím, a 84-85. alcím, a 89-90. alcím, a 93-94. alcím, a 96. alcím, a 99. alcím, a 103. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 47. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontjában és a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az 51. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 62. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 64. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés a)-d), j) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 65. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (2) bekezdés j), k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 76. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 79. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 92. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 95. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 101. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2-5. alcím, a 7-10. alcím, a 12-16. alcím, a 19-23. alcím, a 25-34. alcím, a 36. alcím, a 38-50. alcím, az 52-55. alcím, az 56-61. alcím, a 63. alcím, a 66-74. alcím, a 75. alcím, a 77-78. alcím, a 80-90. alcím, a 92-104. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosítása

1. § A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

2. A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet módosítása

2. § A juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról szóló 34/2004. (III. 24.) FVM rendelet

a) 1. §-ában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 4. § (2) és (4) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 4. § (3) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

szöveg lép.

3. A sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

3. § A sertéshús piaci szabályozásáról szóló 59/2004. (IV. 25.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. §-ában, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 4. § (2) és (3) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

4. A marha- és borjúhús piaci szabályozásáról szóló 60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

4. § A marha- és borjúhús piaci szabályozásáról szóló 60/2004. (IV. 25.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 5. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

5. A tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása

5. § A tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 10/A. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 10. §-ában az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral",

d) 10/A. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

6. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

6. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés t) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárral" szöveg lép.

7. A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosítása

7. § A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4/A. § (3) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

c) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

d) 5. § (2)-(5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

8. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosítása

8. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (2) bekezdésében, 5. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 5. § (2) bekezdésében, 9. §-ában az "az MVH-nak" szövegrész helyett az "a Kincstárnak"

d) 6. § (3) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrészek helyébe az "a Kincstárhoz"

szöveg lép.

9. Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet módosítása

9. § Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételeiről szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

10. A dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet módosítása

10. § A dohánytermesztéshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Központi Hivatalával" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (6) bekezdésében az "az MVH Központi Hivatalát" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

c) 6. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

11. A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet módosítása

11. § A géntechnológiával módosított, a hagyományos, valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett növények egymás mellett folytatott termesztéséről szóló 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

12. A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet módosítása

12. § A mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról szóló 50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (6) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 4. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

13. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítása

13. § A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

a) 1. § k) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 8. § (4) és (5) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

c) 8. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

d) 8. § (6) és (7) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár"

szöveg lép.

14. A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

14. § A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében és 8. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 2. § (1) bekezdésében az "az átvevő lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltségre" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 2. § (2) bekezdésében és 6. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

f) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

15. A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosítása

15. § A "Sikeres Magyarországért" Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 9. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

16. Egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása

16. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 6. § (4) és (5) bekezdésben az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

d) 8. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

17. A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

17. § A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

a) 10. § (1) bekezdésben a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 12. § b) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

18. A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről szóló 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet módosítása

18. § A 2007. évi tavaszi fagykár következtében kialakult árbevételkiesés kompenzálására az egyes kereskedelmi vállalkozások által igénybe vehető kedvezményes hitelről szóló 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet]

a) 6. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

c) 7. § (1)-(3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 7. § (4) és (5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

19. § Hatályát veszti a 125/2007. (X. 25.) FVM rendelet 3. számú melléklete.

19. A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosítása

20. § A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet [a továbbiakban: 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet]

a) 1. § b) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 1. § d) pontjában, 2. § (8) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 8. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 2. § (7) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 5. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet 8/A. és 8/B. §-a.

20. A 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről szóló 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet módosítása

22. § A 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről szóló 135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (4)-(7) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

21. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

23. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)", a "nyomtatványon nyújthatja be" szövegrész helyébe a "nyomtatványon nyújthatja be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz",

b) 1/A. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. § (7) és (9) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 1/A. § (4) bekezdésében, 2. § (4), (6), (8) és (9) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 2. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár" szöveg, a "nyújtható be" szövegrész helyébe a "nyújtható be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz"

szöveg lép.

22. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

24. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 1/A. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)", a "nyomtatványon nyújthatja be" szövegrész helyébe a "nyomtatványon nyújthatja be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz",

b) 1/A. § (3) bekezdésében, 2. § (10) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 1/A. § (5) bekezdésében, 2. § (8) és (9) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 2. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár", a "nyújthat be" szövegrész helyébe a "nyújthat be a jogosult lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz"

szöveg lép.

23. A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

25. § A piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

a) 2. § g) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § h) pontjában, 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (7) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (3) bekezdésében és 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 4. § (1) bekezdés d) és f) pontjában az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

e) 4. § (1) bekezdés g) pontjában, h) pont hb) alpontjában és (5) bekezdés a) pontjában az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

f) 5. § (8) bekezdésében az "az MVH Központi Hivatalához" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz"

g) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH minden év december 15-ig az MVH honlapján" szövegrész helyébe az "a Kincstár minden év december 15-ig a honlapján"

szöveg lép.

24. A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet módosítása

26. § A nyers tej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM együttes rendelet

a) 4. § (7) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § a) és h) pontjában az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

c) 6. § (5) és (7) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

25. A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet módosítása

27. § A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008. (III. 12.) FVM rendelet

a) 15. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 15. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

26. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

28. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 7. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Kincstár",

c) 7. § (3) bekezdésében az "az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 7. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 8. § (1) és (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 2. pont 2.1.4. alpontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

f) 1. számú melléklet II. rész 2. pont a) alpontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár"

szöveg lép.

27. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosítása

29. § Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

c) 7. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

28. Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet módosítása

30. § Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet [a továbbiakban: 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgáltató a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített, a Kincstár honlapján közzétett, az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmet a Kincstárhoz havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig nyújthatja be."

31. § Az 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

b) 7. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 8. § (3)-(5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 9. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

29. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

32. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (4) és (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 5. § (5) és (7) bekezdésében, valamint 6. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

e) Mellékletében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár", az "MVH ügyfél-azonosítója" szövegrész helyébe az "Ügyfél-azonosító"

szöveg lép.

30. Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet módosítása

33. § Az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 7. § (5) bekezdésében, valamint 10. § (7) és (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (1)-(4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 11. § (1) és (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

d) 2. számú melléklet 3. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár"

szöveg lép.

31. A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosítása

34. § A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a) 13. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 14. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

32. A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet módosítása

35. § A kiegészítő történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló 160/2008. (XII. 18.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 3. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

c) 3. § (3) bekezdésében a "termelő lakóhelye, székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez",

d) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv"

szöveg lép.

33. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

36. § A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díjtámogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

c) 4. § (3) és (4) bekezdésében, 5. § (5) és (6) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés g) pontjában, 6. § (5) és (7) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

d) 6. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár",

e) 7/A. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

f) 7/A. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

34. A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet módosítása

37. § A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet

a) 3. §-ában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 6. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

35. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

38. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

39. § 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a) 26. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 27. §-ában, 40. § (1) bekezdés c) pontjában, 41. § (2) bekezdés b) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 41. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

36. A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet módosítása

40. § A gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 1. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4. § (4) és (5) bekezdésében, 5. § (2), (2b), (5) bekezdésében, 6. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében és 6/B. §-ában, valamint 1. számú melléklet b) és c) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

c) 1. § (4) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében és 6/A. § (3) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, (3) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1), (3), (4) és (7) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében és 6/A. § (9) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 2. § (3) bekezdésében az "MVH ellenőr" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőrének", az "az MVH képviselőjének" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv képviselőjének",

f) 2. § (3) bekezdésében, 2. § (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (2a) bekezdésében, 6. § (8) bekezdésében és 6/A. § (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

g) 2. § (5) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében és 5. számú melléklet I. rész c) pontjában az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral",

h) 3. § (6) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

i) 3. § (6) bekezdésében és 1. számú melléklet c) pontjában az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

j) 5. § (5) bekezdésében és 6. § (10) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár"

k) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH az internetes honlapján, a Központi Hivatalában, valamint a kirendeltségein" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az internetes honlapján",

l) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH Központi Hivatalához" szövegrészek helyébe az "a Kincstárhoz",

m) 6. § (6) bekezdésében az "MVH ellenőr vagy az MVH megbízottja jelenlétben" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőre vagy megbízottja jelenlétében", az "az MVH tárolás helye szerint illetékes kirendeltségével" szövegrész helyébe az "a tárolás helye szerint illetékes megyei kormányhivatallal",

n) 6/A. § (4) bekezdésében és 5. számú melléklet I. rész e) pontjában az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál",

o) 1. számú melléklet b) pontjában az "MVH ellenőre" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ellenőre"

szöveg lép.

37. Juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

41. § A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 22. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 23. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár, illetve a megyei kormányhivatal",

d) 23. § (3) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

38. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

42. § A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

c) 4. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár",

d) 4. § (4) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

e) 4. § (7) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

f) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrészek helyébe az "a Kincstárnak",

g) 5. § (2) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

h) 14. § (1) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

szöveg lép.

39. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

43. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a) 6. § (2a) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 7. § (4) bekezdésében, 9. § (6) és (8) bekezdésében, 9/A. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (1) bekezdésében, 9. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (5) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 9. § (8) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

f) 9. § (6a) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

g) 9. § (6a) bekezdés záró szövegrészében az "az MVH a döntését visszavonja" szövegrész helyébe az "a Kincstár a döntést visszavonja"

szöveg lép.

40. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

44. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve (a továbbiakban: MVH) szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 3. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

c) 3. § (6) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár)",

d) 3. § (7) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 16/A. §-ában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

e) 4. § (1) bekezdés e) pontjában, 6. § (1a) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (3) bekezdésében, 9. § (3), (3a) és (7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

f) 6. § (4) bekezdésében és 16. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

g) 15. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz"

szöveg lép.

41. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

45. § Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Kincstár",

c) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1d) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

f) 7. § (1d) és (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdés záró szövegrészében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

g) 7. § (1d) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

h) 7. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

i) 7. § (4) bekezdésében az "az MVH Magyar Államkincstárnál vezetett" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

j) 7. § (5) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

42. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet módosítása

46. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 14/A. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 8. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

d) 11. (1) és (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 12. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

f) 14. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

g) 14/A. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

43. A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet módosítása

47. § A 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 133/2011. (XII. 22.) VM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 3. § (5) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés b) pont bf)-bi) alpontjában, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 5. § (3) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

e) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

44. A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosítása

48. § A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdésében, (12) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

d) 8. § (5) bekezdésében, 15. §-ában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 13. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz"

szöveg lép.

45. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

49. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon minden év január 1-jétől január 31. napjáig nyújthatja be. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő."

50. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 3. § (6) és (7) bekezdésében, 4. § (8) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) és (6) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 4. § (4) és (8) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés 17. pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében 13. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés b) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (6) és (7) bekezdéseiben, 19. § (1)-(4) bekezdéseiben és a 2. melléklet 4. pont 4.3., 4.4. és 4.6. alpontjaiban az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 4. § (8) és (9) bekezdésében az "- az MVH által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően - az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

e) 4. § (9) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (3), bekezdésében, az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

f) 4. § (10) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

g) 7. § (5) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár"

h) 8. § a) és b) pontjában és 9. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

i) 11. § (5) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 4. melléklet 9. pont 6. alpontjában és a 10. pontjában, 9. melléklet 3. pontjában az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

j) 14. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz postai úton" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által a honlapján közzétett közleménynek megfelelően"

k) 17. § (2) bekezdésében az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál"

l) 18. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

m) 18. § (6) bekezdésben az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "A Kincstárnak"

szöveg lép.

46. A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet módosítása

51. § A szárított takarmány előállítók által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 66/2012. (VII. 10.) VM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (5) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 6. § (1)-(3) bekezdésében, az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 7. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

g) 11. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

h) 11. § (3) és (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv"

szöveg lép.

47. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

52. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet

a) 7. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (1) bekezdés e) és f) pontjában, (2) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, (4) bekezdés b) pontjában, (6) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § a)-e) pontjaiban az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 9. § (7) bekezdésében, 13. § (3) és (4) bekezdéseiben, 19. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 11. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés f) pontjában az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

e) 16. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

f) 17. § (1), (4), (5), és (7) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdéseiben az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

48. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

53. § Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, valamint a 9. §-ban az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 7. § (3) bekezdésében és 8. § (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 10. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

49. Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet módosítása

54. § Az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló 120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

a) 1. § 4. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 1. § 10. pontjában, 4. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában, f)-g) pontjában, h) pont hb) alpontjában, 4. § (3) és (6) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 1. melléklet 5. pont 5.2., 5.4., 5.5. alpontjában és 5.6.2. alpontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. § (1) bekezdés h) pont ha) alpontjában, 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjában, 7. § (1) bekezdésében és (1a) bekezdése záró szövegrészében és (1b) bekezdése záró szövegrészében, valamint 1. melléklet 5. pont 5.6.1. alpontjában az "az MVH-tól" szövegrész helyébe az "a Kincstártól",

d) 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjában az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál",

e) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

g) 7. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

h) 1. melléklet 2. pontjában az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár"

szöveg lép.

50. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

55. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet] 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhető."

56. § A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

c) 4. § (5) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 11. § (2)-(4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdése nyitó szövegrészében, 17. § nyitó szövegrészében és 18. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 7. § (4) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 11. § (6) bekezdése nyitó szövegrészében, 16. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 19. § (2)-(4) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 21. § (3) bekezdésében az "MVH ügyfél-azonosítóját" szövegrészek helyébe az "ügyfél-azonosítóját",

f) 4. mellékletében, 7. mellékletében és 8. mellékletében az "MVH ügyfél-azonosító" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosító",

g) 7. mellékletében és 8. mellékletében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

57. § Hatályát veszti a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 20/A §-a.

51. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

58. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet

a) 7. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) szerint",

b) 7. § (5) bekezdésében az "az MVH által" szövegrész helyébe az "az Eljárási törvény szerint"

c) 9. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

d) 11. § (5) bekezdésében, 14. § (7) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében, 21. § (3) és (6) bekezdésében, 21/A. § (5), (6) és (10) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében és 5. melléklet 1.2. pont 1.2.7. alpontja 1.2.7.1. alpontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 11. § (5) bekezdésében az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral"

f) 15. § (9) bekezdésében és 25. § (7) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

g) 19. § (3) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében és 21/A. § (12) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

h) 19. § (4) bekezdésében, 21/A. § (9) és (11) bekezdésében és 24. § (8) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

i) 21/A. § (11) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

j) 21/A. § (12) bekezdésében, 25. § (1)-(2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

k) 5. melléklet 1.2. pont 1.2.6. alpontja 1.2.6.2. alpontjában az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

52. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása

59. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár )",

b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és 13. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (4) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében és 12. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

53. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosítása

60. § A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet]

a) 6. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. §-ában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

d) 9. § (2) bekezdésében az "Az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "A Kincstárhoz"

szöveg lép.

61. § Hatályát veszti a 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése.

54. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

62. § A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet

a) 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstártól (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontjában az "MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

c) 5. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontjában és 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-tól" szövegrész helyébe az "a Kincstártól",

d) 5. § (4) bekezdésében, 6. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 7. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

f) 6. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

szöveg lép.

55. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

63. § Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet

a) 1. § 9. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (2) és (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 6. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

f) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

56. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása

64. § A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 3. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 4. § (1) és (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

57. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása

65. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében és 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (4) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében és 12. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

58. A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet módosítása

66. § A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

c) 6. § (1) és (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 6. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

59. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

67. § A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a) 4/A. § (1) bekezdésében az "a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

c) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 6. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

60. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet módosítása

68. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 11/2014. (IX. 18.) FM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített és honlapján",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez"

szöveg lép.

61. Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet módosítása

69. § Az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról, valamint egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2014. (X. 9.) FM rendelet

a) 1. § 4. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében és 7. § záró szövegrészében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 6. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz",

f) 8. § (1) bekezdésben az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

62. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet módosítása

70. § A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról szóló 19/2014. (X. 29.) FM rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 2. § (6) bekezdés c) pontjában, 3. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjában, 3. § (1) bekezdés i) pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdés a) pontjában és 7. § (4) és (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 2. § (3) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz",

d) 2. § (3) bekezdésében az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál",

e) 3. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjában és 7. § (3) bekezdés b) pontjában az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

f) 6. § (2) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

g) 7. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

h) 10. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

i) 11. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

63. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

71. § Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

c) 5. § (2) és (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

64. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

72. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz",

b) 13. § (6) bekezdés a)-b) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár",

c) 2. melléklete V. rész 15.1. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár",

d) 4. melléklete 2. pont 2.9. és 2.10. alpontjában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár"

szöveg lép.

65. Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet módosítása

73. § Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjéről, valamint a földügyi és távérzékelési levéltárról szóló 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet] 3. számú melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

66. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

74. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet]

a) 7. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 7. § (2) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (1) és (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 8. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

75. § Hatályát veszti a 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 68. § (2) bekezdése.

67. A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

76. § A borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. § (2) és (6) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

d) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

e) 6. § (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 8. § (4) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

f) 6. § (6) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrészek helyébe az "a Kincstárt"

g) 6. § (7) bekezdésében az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral"

h) 8. § (1) és (3) bekezdésében és 5. melléklete címében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

i) 8. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

68. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

77. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet

a) 2. § (6) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (6) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (1) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, 9. § c) pontjában, 11. § (3) és (6) bekezdésében, 13. § (8) bekezdésében, 15. § (3) bekezdés b) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében és 30. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 11. § (7) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 11. § (7) és (8) bekezdésében, valamint 13. § (6) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 17. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 29. § (2) bekezdés a) pontjában az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

szöveg lép.

69. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

78. § A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (6) bekezdésében és 5. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

d) 5. § (8) és (9) bekezdésében, valamint 10/A. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 5. § (10) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

f) 10/A. §-ában az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

70. A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

79. § A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) és (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

c) 5. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 5. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

71. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

80. § A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (1) és (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 7. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés a) pontjában és 19. § (5) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (5a) bekezdésében, 10. § (8) bekezdésében, 11. § (10) bekezdésében, 13. § (1a) bekezdésében, 14. § (5b) és (6) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés c) pontjában és 20. § (1) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

e) 9. § (5) bekezdésében és (7) bekezdése a) pontjában, valamint 10. § (5) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

f) 19. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

g) 9. mellékletében foglalt táblázat 1. sor 3. mezőjében az "MVH ügyfél-azonosító" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosító"

szöveg lép.

72. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

81. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (3) és (4) bekezdésében, 12. § (1), (3), (12) és (15) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében, és 22. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (5) bekezdésében és 16. § (8) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

d) 6. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (8) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében és 12. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

e) 11. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

f) 15. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

73. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

82. § A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 2. § (4) bekezdés c) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (3) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz"

szöveg lép.

74. A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet módosítása

83. § A mezőgazdasági kistermelői támogatásról szóló 16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

c) 3. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

75. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosítása

84. § Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet]

a) 4. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

b) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

c) 6. § (5) bekezdésében, 6. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (8)-(10), 6. § (13) és (14) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 10. § (7) bekezdésében, 11. § (1), (3) és (7) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 20. § (5) és (6) bekezdésében, 21. §-ában, 23. § (5) és (8) bekezdésében, 1. melléklet 6. pont 6.6. és 6.7. alpontjában, 3. melléklet 7. (Számlázás és fizetési feltételek) pontjában, 4. melléklet 5. pont 5.6. és 5.7. alpontjában és 5. melléklet 6. pont 6.2. alpontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

d) 6. § (6) és (16) bekezdésében és 11. § (10) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

e) 6. § (8) bekezdésében, 11. § (4)-(6) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

f) 6. § (9) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár"

g) 6. § (9), (12) és (13) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 14. § (1) és (1a) bekezdésében és 23. § (9) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz"

h) 6. § (10) és (14) bekezdésében és 5. melléklet 6. pont 6.1. alpontjában az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral",

i) 7. § (4) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

j) 11. § (9) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 3. melléklet 6. (Minőségi kifogások) pontjában és 9. (A felek kötelezettségei) pontja 4. bekezdése (Az átvevő köteles:) 7. alpontjában az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

k) 11. § (11) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

l) 20. § (1) és (2) bekezdésében az "az MVH által az MVH honlapján" szövegrész helyébe az "a Kincstár által a honlapján",

m) 3. melléklet 7. pontjában (Számlázás és fizetési feltételek) az "az MVH-n" szövegrész helyébe az "a Kincstáron"

szöveg lép.

85. § Hatályát veszti a 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. § (1a) és (4a) bekezdése.

76. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása

86. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (V. 26.) FM rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

77. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

87. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a) 3. § (7) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, és 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és 12. § (6) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (4) bekezdésében és 10. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

d) 13. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

78. A mesterséges feltételteremtésről szóló 37/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása

88. § A mesterséges feltételteremtésről szóló 37/2015. (VI. 30.) FM rendelet

a) 2. §-ában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. §-ában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

c) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

d) 5. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

79. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

89. § A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 6. § (10) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt" szöveg lép.

80. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

90. § Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 6. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 1. §10. pontjában, 4. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában, d) és e) pontjában, 4. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, 4. § (3) és (5) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.3., 6. és 7.2. pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 4. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 7. § (3) bekezdés záró szövegrészében és 1. melléklet 7.1. pontjában az "az MVH-tól" szövegrész helyébe az "a Kincstártól",

d) 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

f) 7. § (1) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz",

g) 7. § (5) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

h) 1. melléklet 2. pontjában az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár"

szöveg lép.

81. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

91. § Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 8. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § c) pont ca) alpontjában, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § c) pont cb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 4. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

e) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 6. § (1) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

g) 1. mellékletében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár"

szöveg lép.

82. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

92. § Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet

a) 1. § 7. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § c) pont ca) alpontjában, 4. § (1) bekezdésében, (1a) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében, 6. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § c) pont cb) alpontjában és 7. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

d) 4. § (1) bekezdésében és (1a) bekezdése záró szövegrészében és 6. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

e) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 6. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

g) 1. mellékletében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár"

szöveg lép.

83. A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet módosítása

93. § A pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről szóló 51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a) 2. § (1a) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (1)-(2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

84. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

94. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet]

a) 1. § 9. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 3. § (2) és (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

c) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés e) pontjában, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, valamint 16. § (2) és (6) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 4. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

e) 9. § (1) bekezdésében, valamint 16. § (2), (3) és (6) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

f) 11. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

g) 13. § (4) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

h) 15. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrészek helyébe az "a Kincstárhoz",

i) 17. §-ában az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

95. § Hatályát veszti 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "2015-ben október 7-éig az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, 2016. évtől kezdődően" szövegrész és

b) 16. § (3) bekezdésében a "2015-ben szeptember 15. és október 7.," szövegrész.

85. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása

96. § A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet]

a) 1. § 8. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 1. § 12. pontjában és 14. § (3) és (4) bekezdésében és (5) bekezdése nyitó szövegrészében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

c) 4. § (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében és (5) bekezdése nyitó szövegrészében, 15. § (1) bekezdésben és 17. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

d) 9. § (1) és (3) bekezdésében, 13. §-ában és 17. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 11. §-ában és 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

97. § Hatályát veszti az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 7. § (1) bekezdése.

86. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet módosítása

98. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról szóló 61/2015. (X. 12.) FM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

87. A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet módosítása

99. § A 2015. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 62/2015. (X. 12.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg lép.

88. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet módosítása

100. § A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet

a) 3. § c) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 6. § (1) bekezdésében, 8. § (7) és (8) bekezdésében, 8. § (9) bekezdése nyitó szövegrészében és (10) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében és (2) bekezdése b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 6. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) és (4) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

d) 8. § (2) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

e) 8. § (7) és (10) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

f) 8. § (10) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak",

g) 9. § (2) bekezdésében az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál",

h) 9. § (2) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

i) 10. § (2) bekezdése nyitó szövegrészében az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral",

j) 11. § (2) bekezdésében az "az MVH illetékes megyei kirendeltsége" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

89. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet módosítása

101. § A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról szóló 74/2015. (XI. 10.) FM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (2)-(3) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 5. § (2) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 5. § (3) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz"

e) 5. § (4) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv",

f) 6. § (3) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

90. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

102. § A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet

a) 3. § d) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

c) 4. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

d) 5. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

91. A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

103. § A borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről szóló 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Kérelemre a hegybíró visszavonja a kiadott érvényes telepítési, pótlási engedélyeket."

92. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

104. § Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet]

a) 2. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) és (7) bekezdésében, valamint 5. §-ában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 3. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet] 7/B. §" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/E. §"

szöveg lép.

105. § Hatályát veszti a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 3. § (8) bekezdése.

93. A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

106. § A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet]

a) 2. § (4) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

107. § Hatályát veszti a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a) 3. §-a és

b) 1. melléklete.

94. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

108. § A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár",

b) 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében és (3) bekezdése b) pontjában és 7. § (6) és (7) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 6. § (4) bekezdésében és 9. § (2) bekezdése nyitó szövegrészében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 7. § (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

e) 9. § (1) bekezdésében az "Az MVH-nak" szövegrész helyébe az "A Kincstárnak"

szöveg lép.

95. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

109. § Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet]

a) 1. § 14. pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 10. § (4) bekezdésében, 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, (3), (4) és (7) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 15. § (1) és (3) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 19. § (2) és (4) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (2) és (3) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (7) és (8) bekezdésében, 23. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében és (10)-(12) bekezdésében, 24. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 27. § (3) és (5) bekezdésében, valamint 28. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 11. § (1), (9) és (10) bekezdésében, 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 23. § (5) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

d) 11. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

e) 11. § (4) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

f) 11. § (4), (7) és (8) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

g) 11. § (5), (8) és (9) bekezdésében az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral",

h) 12. § (3) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrészek helyébe az "a Kincstárhoz",

i) 12. § (6) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt",

j) 20. § (3) bekezdésében az "az MVH-nak" szövegrész helyébe az "a Kincstárnak"

szöveg lép.

110. § Hatályát veszti a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet

a) 10. § (1) bekezdése és

b) 12. § (7) bekezdése.

96. A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

111. § A tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása, valamint a tejtermelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg. A Kincstár a rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja."

112. § A 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet 5. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg lép.

113. § Hatályát veszti a 23/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése.

97. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása

114. § A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet

a) 3. § (7) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (9) bekezdés nyitó szövegrészében, 10. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és (6) bekezdésében, valamint 15. § (8) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

c) 8. § (4) bekezdésében és 10. § (5) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

d) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

98. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása

115. § Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 4. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

c) 5. § (1), (6) és (9) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

d) 5. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár"

szöveg lép.

99. A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról szóló 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet módosítása

116. § A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról szóló 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet]

a) 5. § (2) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (4) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár"

szöveg lép.

117. § Hatályát veszti a 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet

a) 4. §-a és

b) 1. melléklete.

100. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet módosítása

118. § A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról szóló 53/2016. (VII. 21.) FM rendelet 4. melléklet 8. pontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár" szöveg lép.

101. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet módosítása

119. § Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól szóló 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet]

a) 5. § (1) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kincstárhoz",

c) 5. § (5) és 6. § (1) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 5. § (5) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz",

e) 5. § (6) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

f) 5. § (7) bekezdésében az "Az MVH" szövegrészek helyébe az "A Kincstár",

g) 5. § (8) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 14. §-ában és 1. melléklet 4. pont 4.1. alpontjában az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

h) 6. § (1) bekezdésében az "az MVH-nál" szövegrész helyébe az "a Kincstárnál",

i) 7. § (11) bekezdésében és 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont a) alpontjában az "MVH eljárási" szövegrész helyébe az "Eljárási",

j) 7. § (12) bekezdésében az "MVH" szövegrész helyébe a "Kincstár",

k) 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában és 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában az "MVH ügyfél-azonosító" szövegrész helyébe az "ügyfél-azonosító",

l) 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont b) és d) alpontjában az "MVH eljárási" szövegrészek helyébe az "Eljárási",

m) 1. melléklet 4. pont 4.1. alpont a) alpontjában az "az MVH-val" szövegrész helyébe az "a Kincstárral"

szöveg lép.

120. § Hatályát veszti az 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében az " , első alkalommal 2016 első félévére vonatkozóan 2016. augusztus 31-ig" szövegrész.

102. A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 63/2016. (IX. 16.) FM rendelet módosítása

121. § A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 63/2016. (IX. 16.) FM rendelet 5. § (1) bekezdésében az "A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe az "A Magyar Államkincstár" szöveg lép.

103. Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet módosítása

122. § Az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016. (X. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 66/2016. (X. 12.) FM rendelet] 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt

a) a hitelszerződés hitelintézet vagy mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére,

b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy

c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére

kerül sor, akkor a hitelintézet az a) pont szerinti esetben legkésőbb a hitelszerződés felmondását vagy megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetekben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését követő negyven napon belül elszámol, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által korábban folyósított kezességi díjtámogatás hitelintézetet meg nem illető részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti."

123. § A 66/2016. (X. 12.) FM rendelet

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez",

b) 5. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)",

c) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (4) és (5) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében az "Az MVH" szövegrész helyébe az "A Kincstár",

d) 6. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv", az "az MVH-hoz" szövegrész helyébe az "a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez",

e) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "az MVH" szövegrész helyébe az "a Kincstár",

f) 6. § (5) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "MVH-hoz" szövegrész helyébe a "Kincstárhoz",

g) 7. § (1) bekezdésében az "az MVH" szövegrészek helyébe az "a Kincstár",

h) 7. § (5) bekezdésében az "az MVH-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt"

szöveg lép.

104. A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet módosítása

124. § A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról szóló 67/2016. (X. 13.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg lép.

105. Hatályon kívül helyező rendelkezések

125. § Hatályát veszti

1. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2004. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 87/2004. (V. 15.) FVM rendelet;

2. A feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek támogatási rendszerére vonatkozó nemzeti szabályozásról szóló 155/2004. (X. 22.) FVM rendelet;

3. Az intervenciós cukorraktárakkal szembeni követelményekről szóló 33/2005. (IV. 12.) FVM rendelet;

4. A Villányi borvidék védett eredetű borairól szóló 91/2005. (X. 18.) FVM rendelet;

5. A Duna Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 10/2006. (II. 3.) FVM rendelet;

6. Az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű borról szóló 11/2006. (II. 3.) FVM rendelet;

7. A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól szóló 12/2006. (II. 3.) FVM rendelet;

8. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet;

9. A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 62/2006. (IX. 7.) FVM rendelet;

10. A cukoripar szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006. (XI. 23.) FVM rendelet;

11. A felszámolás alatt lévő Pápai Hús Zrt. kiegyenlítetlen követeléssel rendelkező élőállat beszállítóinak de minimis állami támogatásáról szóló 31/2007. (IV. 24.) FVM rendelet;

12. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célból termesztett növények termesztéséhez nyújtható kiegészítő támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 33/2007. (IV. 26.) FVM rendelet;

13. A közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támogatási rendszerek működését segítő mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM rendelet;

14. Az egyes kereskedelmi vállalkozások által 2007. évben igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 76/2007. (VII. 27.) FVM rendelet;

15. Az erdőgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet;

16. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből szóló 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet;

17. A biztonságos takarmányellátás érdekében az állattenyésztők részére érvényesíthető csekély összegű (de minimis) támogatás feltételeiről szóló 94/2007. (IX. 4.) FVM rendelet;

18. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítéséhez biztosítandó többlettámogatás feltételeiről szóló 113/2007. (X. 10.) FVM rendelet;

19. A 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről szóló 66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról szóló 154/2007. (XII. 22.) FVM rendelet;

20. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet;

21. A Hajdú-Bét Rt. és a NOVOFARM Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállítói által igénybe vehető agrár de minimis támogatásról szóló 62/2008. (IV. 30.) FVM rendelet;

22. A szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról szóló 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet;

23. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet;

24. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 9.) FVM rendelet módosításáról szóló 126/2008. (IX. 23.) FVM rendelet;

25. A Pannon Borvidéki Régió szabályzatáról szóló 142/2008. (X. 31.) FVM rendelet;

26. Az iparialma-termesztés 2008. évi termőegyensúly-helyreállításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 128/2008. (X. 1.) FVM rendelet módosításáról szóló 155/2008. (XI. 26.) FVM rendelet;

27. A Tihanyi védett eredetű borról szóló 174/2008. (XII. 31.) FVM rendelet;

28. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható kiegészítő támogatás 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet;

29. A tejfeldolgozók által igénybe vehető de minimis támogatásról szóló 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet;

30. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelet;

31. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelet;

32. Az Egri borvidék védett eredetű borairól szóló 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet;

33. A Káli védett eredetű borról szóló 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet;

34. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

35. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 145/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

36. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

37. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 147/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

38. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 148/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

39. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki örökség védelméhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

40. A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 150/2009. (XI. 6.) FVM rendelet;

41. A cukorrépa-termelők cukoripari szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 167/2009. (XII. 15.) FVM rendelet;

42. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint az Európai Parlament és Tanács 2006. december 12-i, a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes agrárpiaci tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2010. (III. 11.) FVM rendelet;

43. A vörösiszap-katasztrófa miatt veszteséget szenvedett mezőgazdasági termelők, élelmiszer-feldolgozók és állattartók által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról szóló 32/2010. (XI. 25.) VM rendelet;

44. Az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet;

45. A zöldség-gyümölcs ágazatban átmeneti időre alkalmazható különleges támogatás egyes végrehajtási szabályairól szóló 58/2011. (VI. 20.) VM rendelet;

46. Az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet;

47. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet;

48. A különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet;

49. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 29/2012. (III. 24.) VM rendelet;

50. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló 33/2012. (IV. 2.) VM rendelet;

51. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet;

52. A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 141/2012. (XII. 27.) VM rendelet;

53. Egyes borászati termékek harmadik országokban történő promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.) VM rendelet;

54. A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 12/2013. (III. 5.) VM rendelet;

55. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet;

56. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 23/2013. (IV. 9.) VM rendelet;

57. A tejaflatoxin tartalmának vizsgálatához és az aflatoxinnal szennyezett tej ártalmatlanításához a tejtermelőknek, tej termelői csoportoknak és tejfeldolgozóknak nyújtandó egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 33/2013. (V. 14.) VM rendelet;

58. A Hajdú-Bét Rt., illetve a NOVOFARM Rt. élőállat-beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 44/2013. (V. 30.) VM rendelet;

59. A cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet;

60. A Pápai Hús 1913 Kft. élőállat-beszállítói által igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 89/2013. (X. 4.) VM rendelet;

61. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013-2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet;

62. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 28/2014. (III. 27.) VM rendelet;

63. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet;

64. A cukorrépa-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 40/2014. (IV. 8.) VM rendelet;

65. A meggyfeldolgozás általános csekély összegű támogatásáról szóló 4/2014. (IX. 1.) FM rendelet;

66. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015. (III. 30.) FM rendelet;

67. Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról szóló 25/2014. (XI. 20.) FM rendelet;

68. Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II. 9.) FM rendelet.

106. Záró rendelkezések

126. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

127. § (1) A 125. §-sal hatályon kívül helyezett jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, megszüntetett vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt megkezdett és az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokat a 125. §-sal hatályon kívül helyezett jogszabályok szerint kell befejezni.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

A 127/2007. (IX. 29.) FVM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(12.)Ügyfél-azonosító:

2. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

A 39/2014. (XII. 18.) FM rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat C:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(C
Megnevezés)
(6.)A Magyar Államkincstár által fizikai ellenőrzésre kiválasztott támogatási kérelmek
táblánkénti távérzékeléses ellenőrzése és annak dokumentálása

3. melléklet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelethez

1. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete (Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:38 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(38.)Magyar Államkincstár

2. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete (Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:39 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(39.)Magyar Államkincstár

3. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:40 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(40.)Magyar Államkincstár

4. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:41 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(41.)Magyar Államkincstár

5. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:42 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(42.)Magyar Államkincstár

6. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) M:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(M
Kezelő szerv)
(43.)Magyar Államkincstár

7. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:58 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(58.)Magyar Államkincstár

8. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(59.)Magyar Államkincstár

9. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat XII. fejezete Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve) O:66 mezője helyébe a következő mező lép:

(O
Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)
(66.)Magyar Államkincstár

Tartalomjegyzék