20/2011. (III. 25.) VM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. és 17. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek módosításáról szóló,]

"1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK, 2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK, 2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK, 2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK, 2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK, 2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU, 2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU, 2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU, 2010/70/EU, 2010/77/EU, 2010/81/EU, 2010/82/EU, 2010/83/EU, 2010/85/EU, 2010/86/EU, 2010/87/EU, 2010/89/EU, 2010/90/EU, 2010/91/EU, 2010/92/EU, 2011/1/EU, 2011/2/EU, 2011/4/EU, 2011/5/EU és 2011/6/EU irányelvei."

2. § Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet melléklete szerint módosul.

3. § (1) Az R. 1. számú melléklete A. része 1. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 4. sorának 10. oszlopában a "2011. 10. 31." szövegrész helyébe, 6. sorának 10. oszlopában a "2011. 12. 31." szövegrész helyébe, 10. sorának 10. oszlopában a "2011. 07. 31." szövegrész helyébe, 16. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 17. sorának 10. oszlopában a "2011. 10. 31." szövegrész helyébe, 18. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 23. sorának 10. oszlopában a "2011. 12. 31." szövegrész helyébe, 24. sorának 10. oszlopában a "2011. 07. 31." szövegrész helyébe, 27. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 29. sorának 10. oszlopában a "2011. 05. 31." szövegrész helyébe, 32. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 34. sorának 10. oszlopában a "2012. 12. 31." szövegrész helyébe, 35. sorának 10. oszlopában a "2011. 06. 30." szövegrész helyébe, 40. sorának 10. oszlopában a "2012. 06. 30." szövegrész helyébe, 45. sorának 10. oszlopában a "2012. 06. 30." szövegrész helyébe, 46. sorának 10. oszlopában a "2012. 12. 31." szövegrész helyébe, 52. sorának 10. oszlopában a "2011. 12. 31." szövegrész helyébe, 58. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 59. sorának 10. oszlopában a "2011. 06. 30." szövegrész helyébe, 65. sorának 10. oszlopában a "2011. 06. 30." szövegrész helyébe, 68. sorának 10. oszlopában a "2012. 09. 30." szövegrész helyébe, 70. sorának 10. oszlopában a "2011. 10. 31." szövegrész helyébe, 71. sorának 10. oszlopában a "2011. 10. 31." szövegrész helyébe, 73. sorának 10. oszlopában a "2011. 12. 31." szövegrész helyébe, 79. sorának 10. oszlopában a "2012. 06. 30." szövegrész helyébe, 84. sorának 10. oszlopában a "2012. 06. 30." szövegrész helyébe, 85. sorának 10. oszlopában a "2011. 12. 21." szövegrész helyébe, 87. sorának 10. oszlopában a "2012. 06. 30." szövegrész helyébe, 89. sorának 10. oszlopában a "2011. 07. 31." szövegrész helyébe, valamint a 91. sorának 10. oszlopában a "2011. 10. 31." szövegrész helyébe a "2015. 12. 31." szöveg lép.

(2) Az R. 1. számú melléklete A. része 298. sora 11. oszlopának A. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A. RÉSZ

Használata kizárólag gombaölő szerként engedélyezhető."

4. § (1) Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 807/2003/EK tanácsi rendelettel, valamint a 2004/216/EK és a 2008/650/EK bizottsági határozattal módosított, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelv;

b) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. december 17-i 92/119/EGK tanácsi irányelv."

(2) Az R2. 1. számú melléklet A. része a következő 36. ponttal egészül ki:

[A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek]

"36. Szarvasok epizootiás haemorrhagiás betegsége"

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § Ez a rendelet az Európai Unió következő jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2010/77/EU irányelve (2010. november 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet egyes hatóanyagokkal kapcsolatos bejegyzéseire vonatkozó érvényességi idők lejárta tekintetében történő módosításáról,

b) a Bizottság 2010/81/EU irányelve (2010. november 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 2-fenil-fenol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról,

c) a Bizottság 2010/82/EU irányelve (2010. november 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tetrakonazol hatóanyag felhasználásának kiterjesztése tekintetében történő módosításáról,

d) a Bizottság 2010/83/EU irányelve (2010. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a napropamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

e) a Bizottság 2010/85/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cink-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,

f) a Bizottság 2010/86/EU irányelve (2010. december 2.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a haloxyfop-P hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

g) a Bizottság 2010/87/EU irányelve (2010. december 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fenbukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,

h) a Bizottság 2010/89/EU irányelve (2010. december 6.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kinmerak hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

i) a Bizottság 2010/90/EU irányelve (2010. december 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a piridaben hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

j) a Bizottság 2010/91/EU irányelve (2010. december 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metosulam hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

k) a Bizottság 2010/92/EU irányelve (2010. december 21.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bromukonazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

l) a Bizottság 2011/1/EU irányelve (2011. január 3.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a 6-benziladenin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/941/EK határozat módosításáról,

m) a Bizottság 2011/2/EU irányelve (2011. január 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a miklobutanil hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

n) a Bizottság 2011/4/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a cikloxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról, valamint a 2008/934/EK határozat módosításáról,

o) a Bizottság 2011/5/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a himexazol hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról és a 2008/934/EK határozat módosításáról,

p) a Bizottság 2011/6/EU irányelve (2011. január 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a buprofezin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,

q) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések bevezetéséről.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 20/2011. (III. 25.) VM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete A. részének 305. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sor-
szám
EUNr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
"3053052-fenilfenol
(beleértve
sóit is, mint
pl. a nátri-
umsót)
CAS-szám:
90-43-7
CIPAC-szám:
246
bifenil-2-ol> 998 g/kg2010.01.01.2011.01.01.2014. 12.31.2019.12.31.A. RÉSZ
Kizárólag gombaölő szerként, betakarítás
után történő zárttéri felhasználásra
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a 2-fenilfenolról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2009. november
27-én véglegesített, majd 2010. október
28-án módosított felülvizsgálati jelentésnek
és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyező hatóságnak
külön figyelmet kell fordítania
- a szerrel foglalkozókés más dolgozók
védelmére;
- arra, hogy a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelő személyi
védőfelszerelés használata;
- valamint arra, hogy az alkalmazás után
visszamaradt hulladékoldat kezelésére,
ideértve az áztatórendszer mosóvízét is,
megfelelő hulladékkezelő eljárásokat
alkalmazzanak. Amennyiben az engedélyező
hatóság engedélyezi a szennyvíz
csatornarendszerbe való kibocsátását,
biztosítja, hogy helyi kockázatértékelést
végezzenek."

2. Az R. 1. számú melléklete A. része a következő 315-327. sorokkal egészül ki:

[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
"315315napropamidCAS-szám:
15299-99-7
(RS)-N,N-
dietil-2-
(1-naftil-
oxi)propiona
mid
> 930 g/kg
(racém-keve-
rék) Jelentős
szennyeződés
Toluol:
legfeljebb
1,4 g/kg
2011.01.01.2011.07.01.2020.12.31.A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a napropamidról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania
- a szerrel foglalkozók biztonságára:
a felhasználás feltételei között szükség
szerint szerepelnie kell megfelelő személyi
védőfelszerelés alkalmazására vonatkozó
követelménynek;
- a vízi szervezetek védelmére:
az engedélyezés feltételei között indokolt
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek
- például pufferzónák kialakításának - is
szerepelniük kell;
- a 2-(1-naftil-oxi)propánsav
(a továbbiakban: NOPA) felszín alatti vízben
való előfordulása tekintetében a fogyasztók
biztonságára.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
316319cink-foszfidCAS-szám:
1314-84-7
CIPAC-szám:
69
tricink-
difoszfid
> 800 g/kg2011.05.01.2011. 11.01.2015.04.30.2021.04. 30.A. RÉSZ
Kizárólag rágcsálóirtó szerként való
használata engedélyezett, csalétektartó
dobozokban vagy célterületeken
elhelyezett, felhasználásra kész csalétek
formájában.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a cink-foszfidról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a nem
célszervezetek védelmére. Szükség szerint
kockázatcsökkentő intézkedéseket kell
alkalmazni, különösen a csalétkek
terjedésének megakadályozása érdekében
olyan esetben, amikor a csalétek tartalmának
csak egy része került elfogyasztásra.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
317314haloxyfop-PCAS-szám:
Sav:
95977-29-0
Észter:
72619-32-0
CIPAC-szám:
Sav: 526
Észter:
526.201
Sav: (R)-2-
[4-(3-kloro-5-
trifluor-metil-
2-piridil-
oxi)fenoxi]pr
opánsav
Észter: metil-
(R)-2-[4-(3-
klór-5-
trifluor-metil-
2-piridil-
oxi)fenoxi]pr
opionát
> 940 g/kg
(Haloxyfop-
P- metil-
észter)
2011.01.01.2011.07.01.2020.12.31.A. RÉSZ
Felhasználása csak gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a haloxyfop-P-ről
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóság különös figyelmet
fordít:
- a szerrel foglalkozók biztonságára:
a felhasználás feltételei között szerepelnie
kell megfelelő személyi védőfelszerelés
alkalmazására vonatkozó követelménynek;
- a vízi szervezetek védelmére:
az engedélyezés feltételei között indokolt
esetben kockázatcsökkentő intézkedéseknek
- például pufferzónák kialakításának - is
szerepelniük kell;
- a DE-535 piridinol és DE-535 piridinon
metabolitok felszín alatti vízben való
előfordulása tekintetében a fogyasztók
biztonságára.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
318320fenbukonazolCAS-szám:
114369-43-6
CIPAC-szám:
694
(R,S) 4-(4-
klór-fenil)-2-
fenil-2-(1H-
1,2,4-triazol-
1-ilmetil)buti-
ronitril
> 965 g/kg2011.05.01.2011. 11.01.2015.04.30.2021.04. 30.A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenbukonazolról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóság különös figyelmet
fordít:
- a szerrel foglalkozók biztonságára,
továbbá annak biztosítására, hogy adott
esetben a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelő személyi
védőfelszerelés használata;
- a fogyasztók étkezési expozíciójára
a triazolból származó metabolitok (TDM- ek)
maradékanyagai tekintetében;
- a vízi szervezeteket és az emlősöket érintő
kockázatra. Az alkalmazás feltételei között
szükség esetén kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
319316kinmerakCAS-szám:
90717-03-6
CIPAC-szám:
563
7-klór-3-
metilkinolin-
8- karbonsav
> 980 g/kg2011.05.01.2011. 11.01.2015.04.30.2021.04. 30.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a kinmerakról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. október 28-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésben és
különösen annak I. és II. függelékében
található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a felszín alatti víz védelmére, ha
a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkező
régiókban alkalmazzák;
- a fogyasztók étrendi expozíciójára
a vetésforgóban következő növényekben
lévő kinmerak (és metabolitjai)
maradványaival szemben;
- a vízi szervezeteket fenyegető kockázatra
és a földigilisztákat fenyegető hosszú távú
kockázatra. Az alkalmazás feltételei között
szükség esetén kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
320318piridabenCAS-szám:
96489-71-3
CIPAC-szám:
583
2-terc-butil-
5-(4-terc-
butil-benzil-
tio)-4-klór-
pirididazin-
3(2H)-on
> 980 g/kg2011.05.01.2011. 11.01.2015.04.30.2021.04. 30.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölő és atkaölő
szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a piridabenre
vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a felhasználók biztonságára és annak
biztosítására, hogy a felhasználási feltételek
előírják adott esetben a megfelelő személyi
védőfelszerelések használatát,
- a vízi szervezeteket és emlős állatokat
fenyegető kockázatra,
- a célcsoportba nem tartozó ízeltlábúakat,
köztük a háziméheket fenyegető kockázatra.
Az engedélyezés feltételei között
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell, és szükség esetén
monitoring programokat kell indítani
a háziméhek piridabennel szembeni
tényleges expozíciójának vizsgálatára
a háziméhek gyűjtőterületein, illetve
a méhészek által használt területeken.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
321317metosulamCAS-szám:
139528-85-1
CIPAC-szám:
707
2',6'-diklór-
5,7-dimetoxi-
3'-metil[1,2,4]
triazol-[1,5-a]
pirimidin-2-
szulfon-anilid
> 980 g/kg2011.05.01.2011. 11.01.2015.04.30.2021.04. 30.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a metosulamra
vonatkozó, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. október 28-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a felszín alatti víz védelmére, ha
a hatóanyagot érzékeny talaj-és/vagy
éghajlati adottságokkal rendelkező
régiókban alkalmazzák;
- a vízi szervezeteket fenyegető kockázatra;
- a kezelt területekkel határos területen
a nem célnövényeket fenyegető kockázatra.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentő intézkedéseknek
is szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EUNr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
3223226-benzilade-
nin
CAS-szám:
1214-39-7
CIPAC-szám:
829
N6 -benzila-
denin
> 973 g/kg2011.06.01.2011. 12.01.2015.05.31.2021.05.31.A. RÉSZ
Felhasználása csak növényi
növekedésszabályozóként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a 6-benziladeninről
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függeléke következtetéseit.
Ezen általános értékelés során
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízi szervezetek
védelmére. Adott esetben
kockázatcsökkentő intézkedéseket (például
pufferzónák kialakítása) kell alkalmazni.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
323323bromukonaz
ol
CAS-szám:
116255-48-2
CIPAC-szám:
680
1-[(2RS,4RS:2
RS,4SR)-4-
bróm-2-(2,4-
diklór-fenil)-
tetrahidro-
furfurilH H-
1,2,4-triazol
> 960 g/kg2011.02.01.2011.07.01.2021.01.31.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a bromukonazolról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentésnek, és különösen Lés
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóság különös figyelmet
fordít:
- a szert kezelő személyek biztonságára, és
biztosítania kell, hogy a felhasználás
feltételei között adott esetben szerepeljen
a megfelelő személyi védőfelszerelés
alkalmazására vonatkozó követelmény;
- a vízi szervezetek védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség
szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek
- például pufferzónák kialakításának - is
szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
324324miklobutanilCAS-szám:
88671-89-0
CIPAC-szám:
442
RS-2-(4-klór-
fenil)-2-(1H-
1,2,4-triazol-
1-il-
metil)hexán-
nitril
> 925 g/kg
A technikai
tisztaságú
anyagban
az 1-metil-
pirrolidin-
2-on
szennyeződés
nem lépheti
túl az
1 g/kg-ot.
2011.06.01.2011. 12.01.2015.05.31.2021.05.31.A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölő szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottság által
2010. november 23-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függelékének a miklobutanilról szóló
következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóság különös figyelmet
fordít a szerrel foglalkozók biztonságára,
továbbá annak biztosítására, hogy adott
esetben a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelő személyi
védőfelszerelés használata. Az alkalmazás
feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
325321cikloxidimCAS-szám:
101205-02-1
CIPAC-szám:
510
(5RS)-2-
KEZ)-1-
(etoxi-imino)
butil]-3-
hidroxi-5-
[(3RS)-tian-
3-il]ciklohex-
2-én-1-on
> 940 g/kg2011.06.01.2011. 12.01.2015.05.31.2021.05.31.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a cikloxidimről szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. november
23-án véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóság különös figyelmet
fordít a nem célnövények
veszélyeztetettségére. Az alkalmazás
feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentő intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
326318himexazolCAS-szám:
10004-44-1
CIPAC-szám:
528
5-metil-
izoxazol-3-ol
(vagy 5-
metil-1,2-
oxazol-3-ol)
> 985 g/kg2011.06.01.2011. 12.01.2015.05.31.2021.05.31.A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag speciális
vetőmagkezelő (csávázó) létesítményekben
a cukorrépa-vetőmag drazsírozásához
gombaölő szerként engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a himexazolról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi
Állandó Bizottság által 2010. november
23-án véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
az engedélyező hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania:
- a szerrel foglalkozókés a dolgozók
biztonságára. Az engedélyezés feltételei
között szükség esetén óvintézkedéseknek is
szerepelniük kell;
- a magevő madarakat és az emlősöket
érintő kockázatra. Az alkalmazás feltételei
között szükség esetén kockázatcsökkentő
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
[Sor-
szám
EU Nr.Hatóanyag
megnevezése
Azonosító
számok
IUPAC névTisztaságHatálybalépés
időpontja
Az alkalmazás
kezdő időpontja
A növényvédő
szerek
újraértékelésének
határideje
Lejárat
időpontja
Speciális előírások
1234567891011]
327325buprofezinCAS-szám:
953030-84-7
CIPAC-szám:
681
(Z)-2-terc-
butilimino-3-
izopropil-5-
fenil-1,3,5-
tiadiazinan-
4-on
> 985 g/kg2011.02.01.2011.08.01.2021.01.31.A. RÉSZ
Kizárólag rovarölő és atkaölő szerként való
használata engedélyezhető.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állategészségügyi Állandó Bizottságban
2010. november 23-án véglegesített,
a buprofezinre vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és
II. függelékében található megállapításokat.
Az átfogó értékelésben az engedélyező
hatóság külön figyelmet fordít:
a) a szerrel foglalkozókés más dolgozók
biztonságára. Gondoskodnak arról, hogy
adott esetben a felhasználás feltételei között
szerepeljen megfelelő személyi
védőfelszerelés használata;
b) a fogyasztók étkezési expozíciójára
a feldolgozott élelmiszerben lévő
buprofezin-metabolitok (anilin)
tekintetében;
c) megfelelő várakozási idő alkalmazására
vetésforgóban termesztett melegházi
növényeknél;
d) a vízi szervezetek védelmére.
Gondoskodik arról, hogy az engedély
feltételei között adott esetben szerepeljenek
megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések."

Tartalomjegyzék