103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet

egyes munkaügyi jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. XXII. törvény 203. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

1992. július 1-jén az alábbi jogszabályok hatályuk vesztik:

I. 1. A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet, valamint az azt módosító

12/1981. (IV. 27.) MT rendelet,

74/1981. (XII. 29.) MT rendelet,

23/1982. (V. 24.) MT rendelet 1. §-a,

76/1982. (XII. 15.) MT rendelet,

9/1983. (V. 4.) MT rendelet 2. §-a,

20/1983. (VI. 15.) MT rendelet,

36/1983. (X. 27.) MT rendelet,

35/1984. (X. 31.) MT rendelet,

4/1985. (I. 17.) MT rendelet,

38/1985. (VIII. 27.) MT rendelet,

14/1986. (V. 6.) MT rendelet,

19/1987. (VI. 14.) MT rendelet,

46/1987. (X. 14.) MT rendelet,

87/1987. (XII. 30.) MT rendelet,

13/1988. (III. 18.) MT rendelet,

15/1989. (II. 26.) MT rendelet,

27/1989. (III. 25.) MT rendelet,

62/1989. (VI. 27.) MT rendelet,

142/1989. (XII. 22.) MT rendelet,

48/1990. (III. 19.) MT rendelet,

7/1990. (VII. 17.) Korm. rendelet 3-4. §-a,

34/1991. (II. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja,

35/1991. (II. 28.) Korm. rendelet,

43/1991. (III. 14.) Korm. rendelet,

96/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet 1-2. §-a,

140/1991. (X. 29.) Korm. rendelet,

1/1992. (I. 1.) Korm. rendelet.

2. Az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) MT rendelet, valamint az azt módosító

40/1977. (X. 27.) MT rendelet,

63/1980. (XII. 29.) MT rendelet,

11/1984. (II. 7.) MT rendelet,

39/1985. (VIII. 27.) MT rendelet,

125/1989. (XII. 9.) MT rendelet,

26/1990. (II. 14.) MT rendelet 8. §-ának a) és e) pontja.

3. A bányászatról szóló 1960. évi III. törvény végrehajtására kiadott 9/1961. (III. 30.) Korm. rendelet 116. §-a.

4. A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 31.) MT rendelet 73. §-a, továbbá 76-77. és 80. §-a, valamint a 104. §-a, illetőleg az e szakaszokat megelőző címek.

5. A polgári fegyveres őrségről szóló 39/1976. (X. 30.) MT rendelet 8. §-a.

6. A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. törvény végrehajtására kiadott 11/1977. (III. 30.) MT rendelet 10. §-a.

7. Az iparban, az élelmiszer-kereskedelemben és a vendéglátásban dolgozók műszakpótlékáról szóló 15/1977. (V. 22.) MT rendelet, valamint az azt módosító

30/1978. (VI. 10.) MT rendelet,

30/1983. (IX. 8.) MT rendelet.

8. A gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 5. §-ának (1) bekezdése.

9. Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény végrehajtására kiadott 33/1984. (X. 31.) MT rendelet 50. §-ának (2) bekezdése.

10. A kereskedelmi dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 50/1985. (XI. 6.) MT rendelet, valamint az azt módosító 36/1987. (IX. 29.) MT rendelet 5. §-a.

11. A raktári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 11/1987. (IV. 3.) MT rendelet.

12. A földről szóló 1987. évi I. törvény végrehajtására kiadott 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 64. §-ának (2) bekezdése.

13. A műszaki alkotói díj megállapításáról szóló 90/1987. (XII. 30.) MT rendelet.

14. A műszaki főtanácsosi és műszaki tanácsosi cím adományozásáról szóló 91/1987. (XII. 30.) MT rendelet.

15. Az egyes helyi tömegközlekedési munkaköri pótlékokról szóló 29/1989. (IV. 15.) MT rendelet.

16. A jegyzők alkalmazásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 66/1990. (X. 9.) Korm. rendelet és az azt módosító

100/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet.

17. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat és az azt módosító

22/1990. (II. 2.) MT rendelet.

18.[1]

19. A tanácsi választott tisztségviselők munkajogi helyzetének rendezésével összefüggő egyes kérdésekről szóló 1079/1990. (V. 10.) MT határozat és az azt módosító

1114/1990. (VI. 19.) MT határozat.

20. Az ipari szövetkezetek tagjainak és alkalmazottainak munkavégzésére vonatkozó szabályokról szóló 3/1982. (XII. 29.) ME rendelet.

II. 1. A munkakönyvek kiállításáról, kezeléséről, nyilvántartásáról a munkakönyvbe történő bejegyzésekről szóló 12/1967. (X. 20.) MüM rendelet, valamint az azt módosító

11/1971. (IV. 29.) MüM rendelet,

20/1972. (XI. 4.) MüM rendelet,

1/1976. (I. 31.) MüM rendelet,

19/1977. (XII. 8.) MüM rendelet,

2/1984. (I. 1.) ÁBMH rendelkezés,

6/1985. (IV. 13.) ME rendelet,

7/1986. (XII. 10.) ME rendelet,

11/1988. (VII. 12.) ÁBMH rendelkezés.

2. Egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatásáról szóló 1969. évi 34. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1969. (XI. 4.) MüM rendelet.

3. Az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/1973. (XII. 27.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 14/1973. (XII. 27.) MüM rendelet, valamint az azt módosító

13/1977. (X. 27.) MüM rendelet,

28/1980. (XII. 29.) MüM rendelet,

4/1984. (II. 7.) ÁBMH rendelkezés,

11/1985. (VIII. 27.) ME rendelet.

4. A fegyveres testületek polgári alkalmazottaira vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 15/1974. (VII. 1.) MüM rendelet.

5. A munkavállalói igazolási lapról szóló 18/1976. (XII. 18.) MüM rendelet, valamint az azt módosító

6/1985. (IV. 13.) ME rendelet,

5/1991. (VI. 21.) MüM rendelet.

6. A mezőgazdasági szövetkezeti tagok egyes munkaügyi kérdéseiről szóló 8/1979. (VII. 12.) MüM-MÉM együttes rendelet.

7. A munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 17/1979. (XII. 1.) MüM rendelet, valamint az azt módosító

29/1980. (XII. 29.) MüM rendelet,

3/1981. (IV. 27.) MüM rendelet,

74/1981. (XII. 29.) MT rendelet,

12/1984. (VII. 1.) ÁBMH rendelkezés,

2/1985. (I. 17.) ME rendelet,

3/1986. (V. 6.) ME rendelet,

6/1986. (X. 18.) ME rendelet,

2/1987. (X. 25.) ME rendelet,

62/1989. (VI. 27.) MT rendelet,

44/1992. (III. 11.) Korm. rendelet 3. §-a.

8. A munkaügyi döntőbizottságok szervezetéről és eljárásáról szóló 19/1979. (XII. 1.) MüM rendelet, valamint az azt módosító

3/1984. (I. 1.) ÁBMH rendelkezés.

9. Az egységes munkaügyi alapnyilvántartásról szóló 13/1980. (VIII. 15.) MüM rendelet.

10. A dolgozó életének, testi épségének vagy egészségének sérelmével kapcsolatos károk megtérítéséről szóló 26/1980. (XII. 20.) MüM rendelet.

11. A szabadságra vonatkozó egyes előírások megállapításáról szóló 5/1981. (XII. 29.) ÁBMH rendelkezés, valamint az azt módosító

1/1985. (I. 17.) ÁBMH rendelkezés,

1/1992. (I. 8.) MüM rendelet.

12. A továbbtanuló dolgozók kedvezményeiről szóló 6/1981. (XII. 29.) ÁBMH rendelkezés, valamint az azt módosító

18/1986. (XII. 17.) ÁBMH rendelkezés.

13. A sporttevékenységet folytató dolgozók kedvezményeiről szóló 7/1981. (XII. 29.) ÁBMH rendelkezés.

14. Az idegen nyelvtudás anyagi elismeréséről szóló 1/1982. (III. 12.) ÁBMH rendelkezés.

15. A gépjárművezetők munkafeltételeinek és munkabérének (munkadíjának) megállapításáról szóló 18/1983. (XII. 17.) ÁBMH rendelkezés.

16. Más munkáltatóhoz történő munkaerő kirendelés egyes kérdéseiről szóló 5/1984. (II. 4.) ÁBMH rendelkezés 1-2. §-a és 7. §-a, valamint az azt módosító

16/1984. (XI. 5.) ÁBMH rendelkezés.

17. A munkáltatóknál működő tömegszervezetek függetlenített tisztségviselői és alkalmazottai javadalmazásának egyes kérdéseiről szóló 9/1985. (XI. 1.) ÁBMH rendelkezés.

18. A nem függetlenített szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményéről szóló 14/1987. (X. 25.) ÁBMH rendelkezés.

19. A sportmunkatársi munkakörben dolgozók munkaviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/1988. (V. 19.) ÁBMH rendelkezés.

20. Egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról szóló 2/1989. (III. 25.) ÁBMH rendelkezés.

21. Egyes munkaügyi szabályok módosításáról szóló 8/1989. (XII. 22.) ÁBMH rendelkezés.

22. Az 1990. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 4/1990. (I. 31.) ÁBMH rendelkezés, valamint az azt módosító

9/1990. (V. 10.) ÁBMH rendelkezés.

23. A választási szervek tagjainak munkaidő-kedvezményéről szóló 7/1990. (III. 23.) ÁBMH rendelkezés.

24. Egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról szóló 6/1990. (XII. 27.) MüM rendelet.

25. Az 1991. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/1990. (XII. 27.) MüM rendelet.

26. Egyes munkaügyi rendelkezések módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 8/1991. (X. 31.) MüM rendelet.

III. 1. A belkereskedelemben foglalkoztattak műszakpótlékáról szóló 14/1978. (VII. 7.) BkM rendelet, valamint az azt módosító

7/1986. (VIII. 1.) BkM rendelet.

2. A térítéses és a térítés nélküli étkezésről szóló 3/1980. (II. 17.) BkM rendelet, valamint az azt módosító

5/1984. (VIII. 8.) BkM rendelet.

3. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 5/1987. (VIII. 9.) BkM rendelet.

4. Egyes munkajogi rendelkezések módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 9/1987. (XII. 7.) BkM rendelet.

5. A belkereskedelmi tevékenységet folytató dolgozók szakmai nyelvvizsgájáról szóló 3/1988. (III. 5.) KeM rendelet 5. §-a.

6. A Magyar Köztársaság Alkotmányára teendő esküről a Belügyminisztérium szerveinél 8/1989. (XII. 9.) BM rendelet.

7. A Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1/1980. (II. 10.) EüM rendelet, valamint az azt módosító

9/1981. (IX. 1.) EüM rendelet,

7/1982. (VI. 26.) EüM rendelet,

15/1983. (XII. 29.) EüM rendelet,

8/1986. (VIII. 21.) EüM rendelet,

6/1990. (III. 21.) EüM rendelet.

8. Az egészségügyi dolgozók helyettesítéséről szóló 10/1980. (VIII. 15.) EüM rendelet, valamint az azt módosító

5/1987. (VI. 24.) EüM rendelet,

11/1988. (IX. 29.) EüM rendelet.

9. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról rendelkező 7/1987. (VI. 30.) EüM rendelet.

10. A közforgalmú gyógyszertárak dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 1/1990. (I. 23.) SZEM rendelet.

11. A téli munkaszünetről és annak díjazásáról szóló 15/1971. (V. 22.) ÉVM-MüM együttes rendelet, valamint az azt módosító

15/1976. (VI. 4.) ÉVM-MüM együttes rendelet,

20/1980. (IX. 6.) ÉVM-MüM együttes rendelet,

9/1987. (IX. 29.) ÉVM rendelet.

12. A honvédelemről szóló törvény végrehajtására kiadott 6/1976. (III. 1.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 2/1976. (VI. 17.) HM rendelet 71. §-a.

13. A honvédségi polgári alkalmazottakra vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 8/1992. (IV. 7.) HM rendelet.

14. A Munka Törvénykönyve végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseinek a Honvédelmi Minisztériumban és a Magyar Honvédségnél történő végrehajtásáról szóló 10/1992. (V. 14.) HM rendelet.

15. A Munka Törvénykönyvének az igazságügyi szervezetben történő végrehajtásáról szóló 3/1967. (XII. 14.) IM rendelet, valamint az ezt módosító

3/1979. (V. 22.) IM rendelet,

2/1983. (IV. 13.) IM rendelet.

16. Az államigazgatási és igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyáról szóló jogszabályoknak az igazságügyi szervezetben történő végrehajtásáról szóló 3/1983. (IV. 13.) IM rendelet, valamint az azt módosító

1/1990. (I. 11.) IM rendelet.

17. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 5/1987. (VII. 22.) IM rendelet.

18. Az igazságügyi szakértő prémiumáról szóló 12/1988. (VIII. 16.) IM rendelet.

19. A Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet 2-3. §-a.

20. Az iparban, az építőiparban és a belkereskedelemben alkalmazott, a munkavégzéssel összefüggő egyes költségtérítésekről szóló 18/1991. (V. 30.) IKM rendelet.

21. A közlekedésben dolgozók műszakpótlékáról szóló 6/1986. (X. 2.) KM rendelet, valamint az azt módosító

17/1987. (XII. 30.) KM rendelet,

7/1989. (IV. 26.) KöHÉM rendelet.

22. A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 13/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet 3-6. §-a.

23. A közlekedés, posta és távközlés, valamint a vízgazdálkodás terén alkalmazott költségtérítésekről szóló 14/1991. (VII. 3.) KHVM rendelet.

24. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 3/1987. (VI. 30.) KkM rendelet.

25. A mezőgazdasági őrszolgálatról szóló 25/1980. (VI. 27.) MT rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 16/1980. (VII. 23.) MÉM rendelet 7. §-a, 9. § (2)-(3) bekezdése, valamint a rendelet mellékleteként kiadott "Mezőgazdasági Őrök Szolgálati Szabályzata" 2-7., 13., 34. pontja.

26. Az állatorvosok és egyéb állategészségügyi szakemberek foglalkoztatásáról és feladatairól szóló 3/1982. (I. 16.) MÉM rendelet 5. § (1) és (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 13. § (2) bekezdése.

27. Az állami személyzeti munkáról szóló 7/1987. (VII. 28.) MÉM rendelet.

28. A munkavégzéssel összefüggő egyes kérdésekről szóló 16/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint az azt módosító

14/1990. (V. 22.) MÉM rendelet.

29. A színházak és színház jellegű intézmények egyes művészeti munkaköreiben alkalmazott dolgozók munkaviszonyáról szóló 5/1965. (VII. 16.) MM rendelet, valamint az azt módosító

1/1969. (I. 15.) MM rendelet.

30. A Munka Törvénykönyve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1982. (V. 18.) MM rendelet, valamint az azt módosító

14/1984. (VIII. 22.) MM rendelet,

26/1986. (VIII. 31.) MM rendelet,

20/1987. (IX. 9.) MM rendelet 9. §-a,[2]

21/1987. (XI. 21.) MM rendelet,

12/1989. (IV. 30.) MM rendelet,

6/1990. (VIII. 23.) MKM rendelet 28. § (2) bekezdés b) pontja,[3]

14/1990. (XI. 28.) MKM rendelet,

15/1991. (X. 3.) MKM rendelet 2. §-a.

31. A közönségszervezésről, valamint a közönségszervezők, üzletszerzők és ügynökök díjazásáról szóló 7/1982. (V. 39.) MM rendelet, valamint az azt módosító

5/1986. (VI. 20.) MM rendelet,

26/1988. (XII. 26.) MM rendelet.

32. A nappali tagozaton iskolai képzésben résztvevőkkel köthető tanulmányi szerződésről szóló 2/1985. (II. 16.) MM rendelet, valamint az azt módosító

11/1989. (IV. 30.) MM rendelet.

33. A közművelődési intézmények vezetőinek besorolásáról szóló 6/1985. (IV. 13.) MM rendelet és az azt módosító

24/1989. (VIII. 10.) MM rendelet 7. § c) pontja.

34. Az állami személyzeti munka egyes kérdéseiről szóló 13/1987. (VI. 30.) MM rendelet, valamint az azt módosító

8/1990. (IV. 27.) MM rendelet.

35. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 31/1987. (VI. 30.) PM rendelet, valamint az azt módosító

9/1990. (V. 1.) PM rendelet,

119/1991. (IX. 12.) Korm. rendelet.

36. A Munka Törvénykönyvének a Magyar Nemzeti Banknál történő végrehajtásáról szóló 1/1990. (PK. 11.) MNB utasítás, valamint az azt módosító

1/1982. (PK. 2.) MNB utasítás,

1/1984. (PK. 4.) MNB utasítás és az

1/1987. (PK. 26.) MNB utasítás.

37. Az állami személyzeti munkáról szóló 1001/1987. (I. 15.) MT határozat végrehajtásáról szóló 2/1987. (VII. 28.) KSH rendelkezés.

38. A tanácsi jogi szakvizsgához szükséges joggyakorlatról, képzésről, elővizsgáról és a szakvizsgához kötött munkakörök meghatározásáról szóló 4/1977. (IX. 15.) MTTH rendelkezés.

2. §

(1) A munkáltató a külön jogszabály alapján járó évi egyszeri 50%-os vasúti utazási kedvezmény igénybevételéről a munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) megszűnésekor igazolást ad, amelynek egy példányát köteles nyilvántartani és öt évig megőrizni.

(2) A munkáltató az 1992. július 1-jén munkaviszonyban (közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban) állók részére köteles a munkakönyvüket kiadni és egyidejűleg arról tájékoztatni az érintetteket, hogy munkakönyvük az abban bejegyzett munkaviszony tekintetében továbbra is igazolásul szolgál. Ha a munkavállalónak a munkakönyv nem adható át, vagy azt a munkavállaló nem veszi át, a munkáltató egy évig köteles azt megőrizni. Azt a munkakönyvet, amelyet a munkavállaló egy évig nem vett át, meg kell semmisíteni.

3. §[4]

4. §

Ez a rendelet 1992. július 1. napján lép hatályba. Az igazságszolgáltatási dolgozók tekintetében azonban - a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény igazságszolgáltatási dolgozók munkaviszonyára vonatkozó szabályainak módosításáig - a rendelet I/2., II/3. és III/16. pontjában felsorolt jogszabályokat - a 38/1973. (XII. 27.) MT rendelet 16. §-a kivételével - alkalmazni kell.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1997.08.01.

[2] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/75. száma. Megjelent 1992.07.10.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1992/75. száma. Megjelent 1992.07.10.

[4] Hatályon kívül helyezte a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.