32006L0096[1]

A Tanács 2006/96/EK irányelve ( 2006. november 20. ) az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/96/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

az áruk szabad mozgása területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 69/493/EGK ( 2 ), 70/156/EGK ( 3 ), 70/157/EGK ( 4 ), 70/220/EGK ( 5 ), 70/221/EGK ( 6 ), 70/388/EGK ( 7 ), 71/127/EGK ( 8 ), 71/316/EGK ( 9 ), 71/320/EGK ( 10 ), 71/347/EGK ( 11 ), 72/245/EGK ( 12 ), 74/61/EGK ( 13 ), 74/408/EGK ( 14 ), 74/483/EGK ( 15 ) , 75/322/EGK ( 16 ), 76/114/EGK ( 17 ), 76/757/EGK ( 18 ), 76/758/EGK ( 19 ), 76/759/EGK ( 20 ), 76/760/EGK ( 21 ), 76/761/EGK ( 22 ), 76/762/EGK ( 23 ), 76/767/EGK ( 24 ), 77/536/EGK ( 25 ), 77/538/EGK ( 26 ), 77/539/EGK ( 27 ), 77/540/EGK ( 28 ), 77/541/EGK ( 29 ), 78/318/EGK ( 30 ), 78/764/EGK ( 31 ), 78/932/EGK ( 32 ), 79/622/EGK ( 33 ), 86/298/EGK ( 34 ), 87/402/EGK ( 35 ), 89/173/EGK ( 36 ), 91/226/EGK ( 37 ), 94/11/EK ( 38 ), 94/20/EK ( 39 ), 95/28/EK ( 40 ), 96/74/EK ( 41 ), 98/34/EK ( 42 ), 1999/45/EK ( 43 ), 2000/25/EK ( 44 ), 2000/40/EK ( 45 ), 2001/56/EK ( 46 ), 2001/85/EK ( 47 ), 2002/24/EK ( 48 ), 2003/37/EK ( 49 ), 2003/97/EK ( 50 ), 2004/22/EK ( 51 ) és a 2005/66/EK ( 52 ) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 69/493/EGK, 70/156/EGK, 70/157/EGK, 70/220/EGK, 70/221/EGK, 70/388/EGK, 71/127/EGK, 71/316/EGK, 71/320/EGK, 71/347/EGK, 72/245/EGK, 74/61/EGK, 74/408/EGK, 74/483/EGK, 75/322/EGK, 76/114/EGK, 76/757/EGK, 76/758/EGK, 76/759/EGK, 76/760/EGK, 76/761/EGK, 76/762/EGK, 76/767/EGK, 77/536/EGK, 77/538/EGK, 77/539/EGK, 77/540/EGK, 77/541/EGK, 78/318/EGK, 78/764/EGK, 78/932/EGK, 79/622/EGK, 86/298/EGK, 87/402/EGK, 89/173/EGK, 91/226/EGK, 94/11/EK, 94/20/EK, 95/28/EK, 96/74/EK, -----1999/45/EK, 2000/25/EK, 2000/40/EK, 2001/56/EK, 2001/85/EK, 2002/24/EK, 2003/37/EK, 2003/97/EK, 2004/22/EK és a 2005/66/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. GÉPJÁRMŰVEK

1. 31970 L 0156: A Tanács 1970. február 6-i 70/156/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31978 L 0315: A Tanács 1977.12.21-i 78/315/EGK irányelve (HL L 81., 1978.3.28., 1. o.),

- 31978 L 0547: A Tanács 1978.6.12-i 78/547/EGK irányelve (HL L 168., 1978.6.26., 39. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31980 L 1267: A Tanács 1980.12.16-i 80/1267/EGK irányelve (HL L 375., 1980.12.31., 34. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0358: A Tanács 1987.6.25-i 87/358/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 51. o.),

- 31987 L 0403: A Tanács 1987.6.25-i 87/403/EGK irányelve (HL L 220., 1987.8.8., 44. o.),

- 31992 L 0053: A Tanács 1992.6.18-i 92/53/EGK irányelve (HL L 225., 1992.8.10., 1. o.),

- 31993 L 0081: A Bizottság 1993.9.29-i 93/81/EGK irányelve (HL L 264., 1993.10.23., 49. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 L 0054: A Bizottság 1995.10.31-i 95/54/EK irányelve (HL L 266., 1995.11.8., 1. o.),

- 31996 L 0027: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.5.20-i 96/27/EK irányelve (HL L 169., 1996.7.8., 1. o.),

- 31996 L 0079: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.12.16-i 96/79/EK irányelve (HL L 18., 1997.1.21., 7. o.),

- 31997 L 0027: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.7.22-i 97/27/EK irányelve (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.),

- 31998 L 0014: A Bizottság 1998.2.6-i 98/14/EK irányelve (HL L 91., 1998.3.25., 1. o.),

- 31998 L 0091: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.12.14-i 98/91/EK irányelve (HL L 11., 1999.1.16., 25. o.),

- 32000 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.6.26-i 2000/40/EK irányelve (HL L 203., 2000.8.10., 9. o.),

- 32001 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.9.27-i 2001/56/EK irányelve (HL L 292., 2001.11.9., 21. o.),

- 32001 L 0085: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.11.20-i 2001/85/EK irányelve (HL L 42., 2002.2.13., 1. o.).

- 32001 L 0092: A Bizottság 2001.10.30-i 2001/92/EK irányelve (HL L 291., 2001.11.8., 24. o.),

- 32001 L 0116: A Bizottság 2001.12.20-i 2001/116/EK irányelve (HL L 18., 2002.1.21., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0097: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.11.10-i 2003/97/EK irányelve (HL L 25., 2004.1.29., 1. o.),

- 32003 L 0102: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.11.17-i 2003/102/EK irányelve (HL L 321., 2003.12.6., 15. o.),

- 32003 R 0807: A Tanács 2003.4.14-i 807/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.),

- 32004 L 0003: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.2.11-i 2004/3/EK irányelve (HL L 49., 2004.2.19., 36. o.),

- 32004 L 0078: A Bizottság 2004.4.29-i 2004/78/EK irányelve (HL L 153., 2004.4.30., 103. o.),

- 32004 L 0104: A Bizottság 2004.10.14-i 2004/104/EK irányelve (HL L 337., 2004.11.13., 13. o.),

- 32005 L 0049: A Bizottság 2005.7.25-i 2005/49/EK irányelve (HL L 194., 2005.7.26., 12. o.),

- 32005 L 0064: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.10.26-i 2005/64/EK irányelve (HL L 310., 2005.11.25., 10. o.),

- 32005 L 0066: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.10.26-i 2005/66/EK irányelve (HL L 309., 2005.11.25., 37. o.),

- 32006 L 0028: A Bizottság 2006.3.6-i 2006/28/EK irányelve (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.),

- 32006 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2006.5.17-i 2006/40/EK irányelve (HL L 161., 2006.6.14., 12. o.).

a) A VII. melléklet 1. szakaszában szereplő lista helyébe a következő lép:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

b) A IX. melléklet I. része 2. oldalának és II. része 2. oldalának 47. pontja helyébe a következő szövegrész lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”.

2. 31970 L 0157: A Tanács 1970. február 6-i 70/157/EGK irányelve a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31973 L 0350: A Bizottság 1973.11.7-i 73/350/EGK irányelve (HL L 321., 1973.11.22., 33. o.),

- 31977 L 0212: A Tanács 1977.3.8-i 77/212/EGK irányelve (HL L 66., 1977.3.12., 33. o.),

- 31981 L 0334: A Bizottság 1981.4.13-i 81/334/EGK irányelve (HL L 131., 1981.5.18., 6. o.),

- 31984 L 0372: A Bizottság 1984.7.3-i 84/372/EGK irányelve (HL L 196., 1984.7.26., 47. o.),

- 31984 L 0424: A Tanács 1984.9.3-i 84/424/EGK irányelve (HL L 238., 1984.9.6., 31. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0491: A Bizottság 1989.7.17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.),

- 31992 L 0097: A Tanács 1992.11.10-i 92/97/EGK irányelve (HL L 371., 1992.12.19., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0020: A Bizottság 1996.3.27-i 96/20/EK irányelve (HL L 92., 1996.4.13., 23. o.),

- 31999 L 0101: A Bizottság 1999.12.15-i 1999/101/EK irányelve (HL L 334., 1999.12.28., 41. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet 4.2. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

3. 31970 L 0220: A Tanács 1970. március 20-i 70/220/EGK irányelve a gépjárművek külső gyújtású motorjainak kipufogógázai által okozott levegőszennyezés elleni intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31974 L 0290: A Tanács 1974.5.28-i 74/290/EGK irányelve (HL L 159., 1974.6.15., 61. o.),

- 31977 L 0102: A Bizottság 1976.11.30-i 77/102/EGK irányelve (HL L 32., 1977.2.3., 32. o.),

- 31978 L 0665: A Bizottság 1978.7.14-i 78/665/EGK irányelve (HL L 223., 1978.8.14., 48. o.),

- 31983 L 0351: A Tanács 1983.6.16-i 83/351/EGK irányelve (HL L 197., 1983.7.20., 1. o.),

- 31988 L 0076: A Tanács 1987.12.3-i 88/76/EGK irányelve (HL L 36., 1988.2.9., 1. o.),

- 31988 L 0436: A Tanács 1988.6.16-i 88/436/EGK irányelve (HL L 214., 1988.8.6., 1. o.),

- 31989 L 0458: A Tanács 1989.7.18-i 89/458/EGK irányelve (HL L 226., 1989.8.3., 1. o.),

- 31989 L 0491: A Bizottság 1989.7.17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.),

- 31991 L 0441: A Tanács 1991.6.26-i 91/441/EGK irányelve (HL L 242., 1991.8.30., 1. o.),

- 31993 L 0059: A Tanács 1993.6.28-i 93/59/EGK irányelve (HL L 186., 1993.7.28., 21. o.),

- 31994 L 0012: Az Európai Parlament és a Tanács 1994.3.23-i 94/12/EK irányelve (HL L 100., 1994.4.19., 42. o.),

- 31996 L 0044: A Bizottság 1996.7.1-i 96/44/EK irányelve (HL L 210., 1996.8.20., 25. o.),

- 31996 L 0069: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.10.8-i 96/69/EK irányelve (HL L 282., 1996.11.1., 64. o.),

- 31998 L 0069: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.10.13-i 98/69/EK irányelve (HL L 350., 1998.12.28., 1. o.),

- 31998 L 0077: A Bizottság 1998.10.2-i 98/77/EK irányelve (HL L 286., 1998.10.23., 34. o.),

- 31999 L 0102: A Bizottság 1999.12.15-i 1999/102/EK irányelve (HL L 334., 1999.12.28., 43. o.),

- 32001 L 0001: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.1.22-i 2001/1/EK irányelve (HL L 35., 2001.2.6., 34. o.),

- 32001 L 0100: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.12.7-i 2001/100/EK irányelve (HL L 16., 2002.1.18., 32. o.),

- 32002 L 0080: A Bizottság 2002.10.3-i 2002/80/EK irányelve (HL L 291., 2002.10.28., 20. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0076: A Bizottság 2003.8.11-i 2003/76/EK irányelve (HL L 206., 2003.8.15., 29. o).

A XIII. melléklet 5.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

4. 31970 L 0221: A Tanács 1970. március 20-i 70/221/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik folyékonytüzelőanyag-tartályaira és hátsó aláfutásgátlóira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 76., 1970.4.6., 23. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31979 L 0490: A Bizottság 1979.4.18-i 79/490/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 22. o.),

- 31981 L 0333: A Bizottság 1981.4.13-i 81/333/EGK irányelve (HL L 131., 1981.5.18., 4. o.),

- 31997 L 0019: A Bizottság 1997.4.18-i 97/19/EK irányelve (HL L 125., 1997.5.16., 1. o.),

- 32000 L 0008: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.3.20-i 2000/8/EK irányelve (HL L 106., 2000.5.3., 7. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 32006 L 0020: A Bizottság 2006.2.17-i 2006/20/EK irányelve (HL L 48., 2006.2.18., 16. o.).

A II. melléklet 6.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

5. 31970 L 0388: A Tanács 1970. július 27-i 70/388/EGK irányelve a gépjárművek hangjelző berendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 176., 1970.8.10., 12. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 1.4.1. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

6. 31971 L 0127: A Tanács 1971. március 1-jei 71/127/EGK irányelve a gépjárművek visszapillantó tükreire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 68., 1971.3.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31979 L 0795: A Bizottság 1979.7.20-i 79/795/EGK irányelve (HL L 239., 1979.9.22., 1. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31985 L 0205: A Bizottság 1985.2.18-i 85/205/EGK irányelve (HL L 90., 1985.3.29., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31986 L 0562: A Bizottság 1986.11.6-i 86/562/EGK irányelve (HL L 327., 1986.11.22., 49. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0321: A Bizottság 1988.5.16-i 88/321/EGK irányelve (HL L 147., 1988.6.14., 77. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet 2. függelékének 4.2. pontjában szereplő megkülönböztető számok/betűk felsorolása a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

7. 31971 L 0320: A Tanács 1971. július 26-i 71/320/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 37. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31974 L 0132: A Bizottság 1974.2.11-i 74/132/EGK irányelve (HL L 74., 1974.3.19., 7. o.),

- 31975 L 0524: A Bizottság 1975.7.25-i 75/524/EGK irányelve (HL L 236., 1975.9.8., 3. o.),

- 31979 L 0489: A Bizottság 1979.4.18-i 79/489/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 12. o.),

- 31985 L 0647: A Bizottság 1985.12.23-i 85/647/EGK irányelve (HL L 380., 1985.12.31., 1. o.),

- 31988 L 0194: A Bizottság 1988.3.24-i 88/194/EGK irányelve (HL L 92., 1988.4.9., 47. o.),

- 31991 L 0422: A Bizottság 1991.7.15-i 91/422/EGK irányelve (HL L 233., 1991.8.22., 21. o.),

- 31998 L 0012: A Bizottság 1998.1.27-i 98/12/EK irányelve (HL L 81., 1998.3.18., 1. o.),

- 32002 L 0078: A Bizottság 2002.10.1-i 2002/78/EK irányelve (HL L 267., 2002.10.4., 23. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A XV. melléklet 4.4.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

8. 31972 L 0245: A Tanácsnak a gépjárművek rádiózavaraival (elektromágneses összeférhetőség) kapcsolatos 1972. június 20-i 72/245/EGK irányelve (HL L 152., 1972.7.6., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0491: A Bizottság 1989.7.17-i 89/491/EGK irányelve (HL L 238., 1989.8.15., 43. o.),

- 31995 L 0054: A Bizottság 1995.10.31-i 95/54/EK irányelve (HL L 266., 1995.11.8., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 L 0104: A Bizottság 2004.10.14-i 2004/104/EK irányelve (HL L 337., 2004.11.13., 13. o.),

- 32005 L 0049: A Bizottság 2005.7.25-i 2005/49/EK irányelve (HL L 194., 2005.7.26., 12. o.)

- 32005 L 0083: A Bizottság 2005.11.23-i 2005/83/EK irányelve (HL L 305., 2005.11.24., 32. o.),

- 32006 L 0028: A Bizottság 2006.3.6-i 2006/28/EK irányelve (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.).

Az I. melléklet 5.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

9. 31974 L 0061: A Tanács 1973. december 17-i 74/61/EGK irányelve a gépjárművek jogosulatlan használata elleni védelemre szolgáló eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 38., 1974.2.11., 22. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31995 L 0056: A Bizottság 1995.11.8-i 95/56/EK és Euratom irányelve (HL L 286., 1995.11.29., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 5.1.1. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

10. 31974 L 0408: A Tanácsnak az ülések és rögzítésük, valamint a fejtámlák vonatkozásában a gépjárművekkel kapcsolatos 1974. július 22-i 74/408/EGK irányelve (HL L 221., 1974.8.12., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31981 L 0577: A Tanács 1981.7.20-i 81/577/EGK irányelve (HL L 209., 1981.7.29., 34. o.),

- 31996 L 0037: A Bizottság 1996.6.17-i 96/37/EK irányelve (HL L 186., 1996.7.25., 28. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 32005 L 0039: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.9.7-i 2005/39/EK irányelve (HL L 255., 2005.9.30., 143. o.).

Az I. melléklet 6.2.1. pontja alatti táblázat a következővel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

11. 31974 L 0483: A Tanács 1974. szeptember 17-i 74/483/EGK irányelve a gépjárművek kiálló részeire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 266., 1974.10.2., 4. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31979 L 0488: A Bizottság 1979.4.18-i 79/488/EGK irányelve (HL L 128., 1979.5.26., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. mellékletben a 3.2.2.2. pontra vonatkozó lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

12. 31975 L 0322: A Tanács 1975. május 20-i 75/322/EGK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok által előidézett rádiózavarok megszüntetéséről (elektromágneses összeférhetőség) (HL L 147., 1975.6.9., 28. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31982 L 0890: A Tanács 1982.12.17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277., 1997.10.10., 24. o.),

- 32000 L 0002: A Bizottság 2000.1.14-i 2000/2/EK irányelve (HL L 21., 2000.1.26., 23. o.),

- 32001 L 0003: A Bizottság 2001.1.8-i 2001/3/EK irányelve (HL L 28., 2001.1.30., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 5.2. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

13. 31976 L 0114: A Tanács 1975. december 18-i 76/114/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt tábláira és felirataira, valamint elhelyezésükre és rögzítési módjukra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 24., 1976.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31978 L 0507: A Bizottság 1978.5.19-i 78/507/EGK irányelve (HL L 155., 1978.6.13., 31. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet 2.1.2. pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

14. 31976 L 0757: A Tanács 1976. július 27-i 76/757/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik fényvisszaverőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0029: A Bizottság 1997.6.11-i 97/29/EK irányelve (HL L 171., 1997.6.30., 11. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

15. 31976 L 0758: A Tanács 1976. július 27-i 76/758/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik méretjelző lámpáira, első (oldalsó) helyzetjelző lámpáira, hátsó (oldalsó) helyzetjelző lámpáira és féklámpáira, nappali menetlámpáira és oldalsó méretjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0516: A Bizottság 1989.8.1-i 89/516/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0030: A Bizottság 1997.6.11-i 97/30/EK irányelve (HL L 171., 1997.6.30., 25. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 5.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

16. 31976 L 0759: A Tanács 1976. július 27-i 76/759/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik irányjelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0277: A Bizottság 1989.3.28-i 89/277/EGK irányelve (HL L 109., 1989.4.20., 25. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0015: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/15/EK irányelve (HL L 97., 1999.4.12., 14. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

17. 31976 L 0760: A Tanács 1976. július 27-i 76/760/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 85. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0031: A Bizottság 1997.6. 11-i 97/31/EK irányelve (HL L 171., 1997.6.30., 49. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

18. 31976 L 0761: A Tanács 1976. július 27-i 76/761/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik távolsági és/vagy tompított fényszóróira, valamint a gépjárművek és pótkocsijaik engedélyezett lámpaegységében használatos fényforrásokra (izzók és egyéb lámpák) vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 96. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0517: A Bizottság 1989.8.1-i 89/517/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 15. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0017: A Bizottság 1999.3.18-i 1999/17/EK irányelve (HL L 97., 1999.4.12., 45. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 5.2.1. és 6.2.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

19. 31976 L 0762: A Tanács 1976. július 27-i 76/762/EGK irányelve a gépjárművek ködfényszóróira és az azokhoz használt izzólámpákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 122. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0018: A Bizottság 1999.3.18-i 1999/18/EK irányelve (HL L 97., 1999.4.12., 82. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

20. 31977 L 0536: A Tanács 1977. június 28-i 77/536/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0680: A Tanács 1989.12.21-i 89/680/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 26. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0055: A Bizottság 1999.6.1-i 1999/55/EK irányelve (HL L 146., 1999.6.11., 28. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

21. 31977 L 0538: A Tanács 1977. június 28-i 77/538/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó ködlámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31989 L 0518: A Bizottság 1989.8.1-i 89/518/EGK irányelve (HL L 265., 1989.9.12., 24. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0014: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/14/EK irányelve (HL L 97., 1999.4.12., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

22. 31977 L 0539: A Tanács 1977. június 28-i 77/539/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik hátrameneti lámpájára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 72. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0032: A Bizottság 1997.6.11-i 97/32/EK irányelve (HL L 171., 1997.6.30., 63. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

23. 31977 L 0540: A Tanács 1977. június 28-i 77/540/EGK irányelve a gépjárművek várakozást jelző lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 83. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0016: A Bizottság 1999.3.16-i 1999/16/EK irányelve (HL L 97., 1999.4.12., 33. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 4.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

24. 31977 L 0541: A Tanács 1977. június 28-i 77/541/EGK irányelve a gépjárművek biztonsági öveire és utasbiztonsági rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 220., 1977.8.29., 95. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 L 0576: A Tanács 1981.7.20-i 81/576/EGK irányelve (HL L 209., 1981.7.29., 32. o.),

- 31982 L 0319: A Bizottság 1982.4.2-i 82/319/EGK irányelve (HL L 139., 1982.5.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31990 L 0628: A Bizottság 1990.10.30-i 90/628/EGK irányelve (HL L 341., 1990.12.6., 1. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31996 L 0036: A Bizottság 1996.6.17-i 96/36/EK irányelve (HL L 178., 1996.7.17., 15. o.),

- 32000 L 0003: A Bizottság 2000.2.22-i 2000/3/EK irányelve (HL L 53., 2000.2.25., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.9.7-i 2005/40/EK irányelve (HL L 255., 2005.9.30., 146. o.).

A III. melléklet 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

25. 31978 L 0318: A Tanács 1977. december 21-i 78/318/EGK irányelve a gépjárművek ablaktörlő és ablakmosó rendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 81., 1978.3.28., 49. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31994 L 0068: A Bizottság 1994.12.16-i 94/68/EK irányelve (HL L 354., 1994.12.31., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 7.2. pontjában szereplő oszlop a következővel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

26. 31978 L 0764: A Tanács 1978. július 25-i 78/764/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok vezetőülésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 255., 1978.9.18., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31982 L 0890: A Tanács 1982.12.17-i 82/890/EGK irányelve (HL L 378., 1982.12.31., 45. o.),

- 31983 L 0190: A Bizottság 1983.3.28-i 83/190/EGK irányelve (HL L 109., 1983.4.26., 13. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0465: A Bizottság 1988.6.30-i 88/465/EGK irányelve (HL L 228., 1988.8.17., 31. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277., 1997.10.10., 24. o.),

- 31999 L 0057: A Bizottság 1999.6.7-i 1999/57/EK irányelve (HL L 148., 1999.6.15., 35. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet 3.5.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

27. 31978 L 0932: A Tanács 1978. október 16-i 78/932/EGK irányelve a gépjárművek üléseinek fejtámláira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 325., 1978.11.20., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A VI. mellékletben az 1.1.1. pont a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

28. 31979 L 0622: A Tanács 1979. június 25-i 79/622/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági és erdészeti traktorok borulás hatása elleni védőszerkezeteire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (statikus vizsgálat) (HL L 179., 1979.7.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31982 L 0953: A Bizottság 1982.12.15-i 82/953/EGK irányelve (HL L 386., 1982.12.31., 31. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0413: A Bizottság 1988.6.22-i 88/413/EGK irányelve (HL L 200., 1988.7.26., 32. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31999 L 0040: A Bizottság 1999.5.6-i 1999/40/EK irányelve (HL L 124., 1999.5.18., 11. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

29. 31986 L 0298: A Tanács 1986. május 26-i 86/298/EGK irányelve a keskeny nyomtávú, kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hátsó felerősítésű, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 186., 1986.7.8., 26. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0682: A Tanács 1989.12.21-i 89/682/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 29. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32000 L 0019: A Bizottság 2000.4.13-i 2000/19/EK irányelve (HL L 94., 2000.4.14., 31. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 L 0067: A Bizottság 2005.10.18-i 2005/67/EK irányelve (HL L 273., 2005.10.19., 17. o.).

A VI. melléklet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

30. 31987 L 0402: A Tanács 1987. június 25-i 87/402/EGK irányelve a keskeny nyomtávú mezőgazdasági és erdészeti traktorok vezetőülés elé szerelt, borulás hatása elleni védőszerkezeteiről (HL L 220., 1987.8.8 ., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31989 L 0681: A Tanács 1989.12.21-i 89/681/EGK irányelve (HL L 398., 1989.12.30., 27. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32000 L 0022: A Bizottság 2000.4.28-i 2000/22/EK irányelve (HL L 107., 2000.5.4., 26. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 32005 L 0067: A Bizottság 2005.10.18-i 2005/67/EK irányelve (HL L 273., 2005.10.19., 17. o.).

A VII. melléklet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

31. 31989 L 0173: A Tanács 1988. december 21-i 89/173/EGK irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeire és jellemzőire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 67., 1989.3.10., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 L 0054: Az Európai Parlament és a Tanács 1997.9.23-i 97/54/EK irányelve (HL L 277., 1997.10.10., 24. o.),

- 32000 L 0001: A Bizottság 2000.1.14-i 2000/1/EK irányelve (HL L 21., 2000.1.26., 16. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32006 L 0026: A Bizottság 2006.3.2-i 2006/26/EK irányelve (HL L 65., 2006.3.7., 22. o.).

a) A III A. melléklet 5.4.1. pontjára vonatkozó 1. lábjegyzet a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

b) A IV. melléklet 4. függelékének első francia bekezdése a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

c) Az V. melléklet 2.1.3. pontjának harmadik bekezdése a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

32. 31991 L 0226: A Tanács 1991. március 27-i 91/226/EGK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 103., 1991.4.23., 5. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet 3.4.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

33. 31994 L 0020: Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/20/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik mechanikus kapcsolószerkezeteiről, valamint ezeknek a gépjárművekre történő felszereléséről (HL L 195., 1994.7.29., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 3.3.4. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

34. 31995 L 0028: Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/28/EK irányelve egyes gépjármű-kategóriák belső kialakításában használt anyagok égési tulajdonságairól (HL L 281., 1995.11.23., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 6.1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

35. 32000 L 0025: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. május 22-i 2000/25/EK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok hajtására szánt motorok gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézkedésről, valamint a 74/150/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 173., 2000.7.12., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 L 0013: A Bizottság 2005.2.21-i 2005/13/EK irányelve (HL L 55., 2005.3.1., 35. o.).

Az I. melléklet 4. függeléke 1. pontjának 1. szakasza a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

36. 32000 L 0040: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 26-i 2000/40/EK irányelve a gépjárművek elülső aláfutásgátlásával kapcsolatos tagállami jogszabályok közelítéséről és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 203., 2000.8.10., 9. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet 3.2. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

37. 32001 L 0056: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i 2001/56/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik fűtéséről, a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról és a 78/548/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 292., 2001.11.9., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 L 0078: A Bizottság 2004.4.29-i 2004/78/EK irányelve (HL L 153., 2004.4.30., 103. o.).

Az I. melléklet 5. függelékének 1.1.1. pontja a következőkkel egészül ki

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

38. 32001 L 0085: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 20-i 2001/85/EK irányelve a személyszállításra használt, a vezetőülésen kívül több mint nyolc ülőhelyet tartalmazó járművekre vonatkozó különleges rendelkezésekről, valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irányelv módosításáról (HL L 42., 2002.2.13., 1. o.).

a) Az I. melléklet 7.6.11.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a "Nödutgång" kifejezést követően:

"Авариен изход"

"Ieșire de siguranță";

b) Az I. melléklet 7.7.9.1. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki a "stannar" kifejezés után:

"Спиране на автобуса"

"Oprire".

39. 32002 L 0024: Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 18-i 2002/24/EK irányelve a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 124., 2002.5.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0077: A Bizottság 2003.8.11-i 2003/77/EK irányelve (HL L 211., 2003.8.21., 24. o.),

- 32005 L 0030: A Bizottság 2005.4.22-i 2005/30/EK irányelve (HL L 106., 2005.4.27., 17. o.).

a) A IV. melléklet A. részében szereplő minta 2. oldalán lévő 47. pont helyébe a következő táblázat lép:

"47. Adózás alapjául szolgáló teljesítmény vagy nemzeti kódszám(ok), amennyiben alkalmazandó:

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”;

b) Az V. melléklet A. részének 1. pontjának 1. szakasza a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

c) Az V. melléklet B. részének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

40. 32003 L 0037: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/37/EK irányelve a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 171., 2003.7.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 L 0066: A Tanács 2004.4.26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.),

- 32005 L 0013: A Bizottság 2005.2.21-i 2005/13/EK irányelve (HL L 55., 2005.3.1., 35. o.),

- 32005 L 0067: A Bizottság 2005.10.18-i 2005/67/EK irányelve (HL L 273., 2005.10.19., 17. o.).

a) Az II. melléklet C. fejezetében az 1. függelék 1. pontjának 1. albekezdése a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

b) A III. melléklet I. része "A - Teljes/befejezett traktorok" pontjának 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”;

c) A III. melléklet I. része "B - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - teljes/befejezett" pontjának 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”;

d) A III. melléklet I. része "C - Cserélhető vontatott gép - teljes/befejezett" pontjának 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”;

e) A III. melléklet II. része "A - Mezőgazdasági vagy erdészeti pótkocsik - befejezetlen" pontjának 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”;

f) A III. melléklet II. része "B - Cserélhető vontatott gépek - befejezetlen" pontjának 16. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"16. Az adózás alapjául szolgáló teljesítmény (lóerő) vagy adóbesorolás (amennyiben alkalmazandó)

Belgium:Bulgária:Cseh Köztársaság:
Dánia:Németország:Észtország:
Görögország:Spanyolország:Franciaország:
Írország:Olaszország:Ciprus:
Lettország:Litvánia:Luxemburg:
Magyarország:Málta:Hollandia:
Ausztria:Lengyelország:Portugália:
Románia:Szlovénia:Szlovákia:
Finnország:Svédország:Egyesült Királyság:”.

41. 32003 L 0097: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 10-i 2003/97/EK irányelve a közvetett látást biztosító eszközök és az ilyen eszközökkel felszerelt járművek típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, a 70/156/EGK irányelv módosításáról és a 71/127/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 25., 2004.1.29., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32005 L 0027: A Bizottság 2005.3.29-i 2005/27/EK irányelve (HL L 81., 2005.3.30., 44. o.).

Az I. melléklet 5. függelékének 1.1 pontja a következőkkel egészül ki a Dániára és Lengyelországra vonatkozó szövegrészek között:

"19 Románia esetében",

valamint a Lettországra és Litvániára vonatkozó szövegrészek között:

"34 Bulgária esetében".

42. 32005 L 0066: Az Európai Parlament és a Tanács 2005. október 26-i 2005/66/EK irányelve a gépjárművekre szerelt elülső védelmi rendszerek használatáról és a 70/156/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 309., 2005.11.25., 37. o.).

A II. melléklet 3.2.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"34 Bulgária esetében", "19 Románia esetében".

B. TÖRVÉNYES METROLÓGIA ÉS ELŐRECSOMAGOLÁS

1. 31971 L 0316: A Tanács 1971. július 26-i 71/316/EGK irányelve a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 202., 1971.9.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31972 L 0427: A Tanács 1972.12.19-i 72/427/EGK irányelve (HL L 291., 1972.12.28., 156. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31983 L 0575: A Tanács 1983.10.26-i 83/575/EGK irányelve (HL L 332., 1983.11.28., 43. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31987 L 0355: A Tanács 1987.6.25-i 87/355/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 46. o.),

- 31988 L 0665: A Tanács 1988.12.21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0807: A Tanács 2003.4.14-i 807/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.).

a) Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1. pontja a) alpontjának első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"BG Bulgária esetében, RO Románia esetében";

b) A rajzokat, amelyekre a II. melléklet 3.2.1. pontja hivatkozik, ki kell egészíteni a következő rajzokkal:

KÉP HIÁNYZIK

2. 31971 L 0347: A Tanács 1971. október 12-i 71/347/EGK irányelve a gabona hektolitertömegének mérésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 239., 1971.10.25., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az 1. cikk a) pontjában a zárójelben szereplő szöveg a következőkkel egészül ki:

"хектолитрова маса ЕИО"

"masă hectolitrică CEE".

3. 32004 L 0022: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/22/EK irányelve a mérőműszerekről (HL L 135., 2004.4.30., 1. o.).

A 23. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"Az átmeneti időszak vonatkozásában, a Romániára és Bulgáriára vonatkozó pénzértékeket a 71/348/EGK irányelv mellékletének IV. fejezete 4.8.1. pontjának megfelelően a következőképpen állapítják meg:

1 стотинка (1 stotinka)

1 új Leu".

C. NYOMÁSTARTÓ EDÉNYEK

31976 L 0767: A Tanács 1976. július 27-i 76/767/EGK irányelve a nyomástartó edényekre vonatkozó közös rendelkezésekre és vizsgálati módszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 262., 1976.9.27., 153. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31987 L 0354: A Tanács 1987.6.25-i 87/354/EGK irányelve (HL L 192., 1987.7.11., 43. o.),

- 31988 L 0665: A Tanács 1988.12.21-i 88/665/EGK irányelve (HL L 382., 1988.12.31., 42. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0807: A Tanács 2003.4.14-i 807/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.).

Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében és a II. melléklet 3.1.1.1.1. pontjának első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a következő szövegrésszel egészül ki:

"BG Bulgária esetében, RO Románia esetében."

D. TEXTIL ÉS LÁBBELI

1. 31994 L 0011: Az Európai Parlament és a Tanács 1994. március 23-i 94/11/EK irányelve a fogyasztók részére értékesített lábbelik fő részeihez felhasznált anyagok címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 100., 1994.4.19., 37. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az I. melléklet 1. a) pontja a következőkkel egészül ki a "SK Vrch" szavakat követően:

"BG

лицева част

RO

față";

b) Az I. melléklet 1. b) pontja a következőkkel egészül ki a "SK Podšívka a stielka" szavakat követően:

"BG

подплата и стелка

RO

căptușeală și acoperiș de branț";

c) Az I. melléklet 1. c) pontja a következőkkel egészül ki a "SK Podošva" szavakat követően:

"BG

външно ходило

RO

talpă exterioară";

d) Az I. melléklet 2. a) pontjának i. alpontja a következőkkel egészül ki a "SK Useň" szavakat követően:

"BG

кожа

RO

piei cu față naturală";

e) Az I. melléklet 2. a) pontjának ii. alpontja a következőkkel egészül ki a "SK Povrstvená useň" szavakat követően:

"BG

кожа с покритие

RO

piei cu față corectată";

f) Az I. melléklet 2. b) pontja a következőkkel egészül ki a "SK Textil" szavakat követően:

"BG

текстил

RO

textile";

g) Az I. melléklet 2. c) pontja a következőkkel egészül ki a "SK Iný materiál" szavakat követően:

"BG

всички други материали

RO

alte materiale".

2. 31996 L 0074: Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/74/EK irányelve a textiltermékek elnevezéséről (HL L 32., 1997.2.3., 38. o.), az alábbi módosítással:

- 31997 L 0037: A Tanács 1997.6.19-i 97/37/EK irányelve (HL L 169., 1997.6.27., 74. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 L 0034: A Bizottság 2004.3.23-i 2004/34/EK irányelve (HL L 89., 2004.3.26., 35. o.),

- 32006 L 0003: A Bizottság 2006.1.9-i 2006/3/EK irányelve (HL L 5., 2006.1.10., 14. o.).

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő szavakkal egészül ki:

"- »необработена вълна«,

- »lână virgină«."

E. ÜVEG

31969 L 0493: A Tanács 1969. december 15-i 69/493/EGK irányelve a kristályüvegre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 326., 1969.12.29., 36. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az I. melléklet b) oszlopának 1. pontja a következőkkel egészül ki:

"ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %";

b) Az I. melléklet b) oszlopának 2. pontja a következőkkel egészül ki:

"ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %";

c) Az I. melléklet b) oszlopának 3. pontja a következőkkel egészül ki:

"КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ";

d) Az I. melléklet b) oszlopának 4. pontja a következőkkel egészül ki:

"КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN - STICLĂ SONORĂ."

F. HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

31998 L 0034: Az Európai Parlament és a Tanács 1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a műszaki szabványok és szabályok terén, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.), az alábbi módosítással:

- 31998 L 0048: Az Európai Parlament és a Tanács 1998.7.20-i 98/48/EK irányelve (HL L 217., 1998.8.5., 18. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet helyébe a következő lép:

"II. MELLÉKLET

NEMZETI SZABVÁNYÜGYI TESTÜLETEK

1. BELGIUM

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. BULGÁRIA

БИС

Български институт за стандартизация

3. CSEH KÖZTÁRSASÁG

ČSNI

Český normalizační institut

4. DÁNIA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5. NÉMETORSZÁG

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6. ÉSZTORSZÁG

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7. GÖRÖGORSZÁG

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8. SPANYOLORSZÁG

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9. FRANCIAORSZÁG

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10. ÍRORSZÁG

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11. OLASZORSZÁG

UNI ( 53 )

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (53)

Comitato elettrotecnico italiano

12. CIPRUS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13. LETTORSZÁG

LVS

Latvijas Standarts

14. LITVÁNIA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16. MAGYARORSZÁG

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17. MÁLTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18. HOLLANDIA

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19. AUSZTRIA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20. LENGYELORSZÁG

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21. PORTUGÁLIA

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22. ROMÁNIA

ASRO

Asociația de Standardizare din România

23. SZLOVÉNIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24. SZLOVÁKIA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25. FINNORSZÁG

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26. SVÉDORSZÁG

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

G. VEGYI ANYAGOK

31999 L 0045: Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 31-i 1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 L 0060: A Bizottság 2001. augusztus 7-i 2001/60/EK irányelve (HL L 226., 2001.8.22., 5. o.)

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.),

- 32004 L 0066: A Tanács 2004. április 26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.),

- 32006 L 0008: A Bizottság 2006. január 23-i 2006/8/EK irányelve (HL L 19., 2006.1.24., 12. o.).

A VI. melléklet A. részének 5. pontjában az országlista helyébe a következő lista lép:

"Belgium:

Bulgária:

Cseh Köztársaság:

Dánia:

Németország:

Észtország:

Görögország:

Spanyolország:

Franciaország:

Írország:

Olaszország:

Ciprus:

Lettország:

Litvánia:

Luxemburg:

Magyarország:

Málta:

Hollandia:

Ausztria:

Lengyelország:

Portugália:

Románia:

Szlovénia:

Szlovákia:

Finnország:

Svédország:

Egyesült Királyság:".

( 1 ) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

( 2 ) HL L 326., 1969.12.29., 36. o.

( 3 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 4 ) HL L 42., 1970.2.23., 16. o.

( 5 ) HL L 76., 1970.4.6., 1. o.

( 6 ) HL L 76., 1970.4.6., 23. o.

( 7 ) HL L 176., 1970.8.10., 12. o.

( 8 ) HL L 68., 1971.3.22., 1. o.

( 9 ) HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

( 10 ) HL L 202., 1971.9.6., 37. o.

( 11 ) HL L 239., 1971.10.25., 1. o.

( 12 ) HL L 152., 1972.7.6., 15. o.

( 13 ) HL L 38., 1974.2.11., 22. o.

( 14 ) HL L 221., 1974.8.12., 1. o.

( 15 ) HL L 266., 1974.10.2., 4. o.

( 16 ) HL L 147., 1975.6.9., 28. o.

( 17 ) HL L 24., 1976.1.30., 1. o.

( 18 ) HL L 262., 1976.9.27., 32. o.

( 19 ) HL L 262., 1976.9.27., 54. o.

( 20 ) HL L 262., 1976.9.27., 71. o.

( 21 ) HL L 262., 1976.9.27., 85. o.

( 22 ) HL L 262., 1976.9.27., 96. o.

( 23 ) HL L 262., 1976.9.27., 122. o.

( 24 ) HL L 262., 1976.9.27., 153. o.

( 25 ) HL L 220., 1977.8.29., 1. o.

( 26 ) HL L 220., 1977.8.29., 60. o.

( 27 ) HL L 220., 1977.8.29., 72. o.

( 28 ) HL L 220., 1977.8.29., 83. o.

( 29 ) HL L 220., 1977.8.29., 95. o.

( 30 ) HL L 81., 1978.3.28., 49. o.

( 31 ) HL L 255., 1978.9.18., 1. o.

( 32 ) HL L 325., 1978.11.20., 1. o.

( 33 ) HL L 179., 1979.7.17., 1. o.

( 34 ) HL L 186., 1986.7.8., 26. o.

( 35 ) HL L 220., 1986.7.8., 1. o.

( 36 ) HL L 67., 1989.3.10., 1. o.

( 37 ) HL L 103., 1991.4.23., 5. o.

( 38 ) HL L 100., 1994.4.19., 37. o.

( 39 ) HL L 195., 1994.7.29., 1. o.

( 40 ) HL L 281., 1995.11.23., 1. o.

( 41 ) HL L 32., 1997.2.3., 38. o.

( 42 ) HL L 204., 1998.7.21., 37. o.

( 43 ) HL L 200., 1999.7.30., 1. o.

( 44 ) HL L 173., 2000.7.12., 1. o.

( 45 ) HL L 203., 2000.8.10., 9. o.

( 46 ) HL L 292., 2001.11.9., 21. o.

( 47 ) HL L 42., 2002.2.13., 1. o.

( 48 ) HL L 124., 2002.5.9., 1. o.

( 49 ) HL L 171., 2003.7.9., 1. o.

( 50 ) HL L 25., 2004.1.29., 1. o.

( 51 ) HL L 135., 2004.4.30., 1. o.

( 52 ) HL L 309., 2005.11.25., 37. o.

( 53 ) Az UNI és a CEI az Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni-val és a Ministero dell'Industria-val együttműködésben, a munkát az ETSI-n belül a CONCIT-ra (Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione) osztotta.".

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0096 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0096&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006L0096-20151007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006L0096-20151007&locale=hu

Tartalomjegyzék