32013R0519[1]

A Bizottság 519/2013/EU rendelete ( 2013. február 21. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, az állat- és növény-egészségügyi politika, a halászat, a közlekedéspolitika, az energiaügy, az adózás, a statisztika, a szociálpolitika és foglalkoztatás, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, valamint a kül-, biztonsági és védelmi politika területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Horvátország csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE

(2013. február 21.)

az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, az állat- és növény-egészségügyi politika, a halászat, a közlekedéspolitika, az energiaügy, az adózás, a statisztika, a szociálpolitika és foglalkoztatás, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, valamint a kül-, biztonsági és védelmi politika területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Horvátország csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Horvát Köztársaság csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

(1)

A csatlakozási okmány 50. cikke értelmében, amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy ennek mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a Bizottság - ha az eredeti jogi aktusokat a Bizottság fogadta el - e célból elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges, az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Az alábbi bizottsági rendeleteket ezért ennek megfelelően módosítani kell:

- az áruk szabad mozgása területén: 1474/2000/EK ( 1 ), 1488/2001/EK ( 2 ), 706/2007/EK ( 3 ), 692/2008/EK ( 4 ), 406/2010/EU ( 5 ), 578/2010/EU ( 6 ), 1008/2010/EU ( 7 ), 109/2011/EU ( 8 ), 286/2011/EU ( 9 ) és 582/2011/EU ( 10 ) rendelet,

- a versenypolitika területén: 773/2004/EK ( 11 ) és 802/2004/EK ( 12 ) rendelet,

- a mezőgazdaság területén: 120/89/EGK ( 13 ), 1439/95/EK ( 14 ), 2390/98/EK ( 15 ), 2298/2001/EK ( 16 ), 2535/2001/EK ( 17 ), 462/2003/EK ( 18 ), 1342/2003/EK ( 19 ), 1518/2003/EK ( 20 ), 793/2006/EK ( 21 ), 951/2006/EK ( 22 ), 972/2006/EK ( 23 ), 1850/2006/EK ( 24 ), 1898/2006/EK ( 25 ), 1301/2006/EK ( 26 ), 1964/2006/EK ( 27 ), 341/2007/EK ( 28 ), 533/2007/EK ( 29 ), 536/2007/EK ( 30 ), 539/2007/EK ( 31 ), 616/2007/EK ( 32 ), 1216/2007/EK ( 33 ), 1385/2007/EK ( 34 ), 376/2008/EK ( 35 ), 402/2008/EK ( 36 ), 491/2008/EK ( 37 ), 543/2008/EK ( 38 ), 555/2008/EK ( 39 ), 589/2008/EK ( 40 ), 617/2008/EK ( 41 ), 619/2008/EK ( 42 ), 720/2008/EK ( 43 ), 889/2008/EK ( 44 ), 1235/2008/EK ( 45 ), 1295/2008/EK ( 46 ), 1296/2008/EK ( 47 ), 147/2009/EK ( 48 ), 436/2009/EK ( 49 ), 442/2009/EK ( 50 ), 607/2009/EK ( 51 ), 612/2009/EK ( 52 ), 828/2009/EK ( 53 ), 891/2009/EK ( 54 ), 1187/2009/EK ( 55 ), 1272/2009/EU ( 56 ), 1274/2009/EU ( 57 ), 234/2010/EU ( 58 ) és 817/2010/EU ( 59 ) rendelet, valamint 543/2011/EU ( 60 ), 1273/2011/EU ( 61 ), 29/2012/EU ( 62 ) és 480/2012/EU ( 63 ) végrehajtási rendelet,

- az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén: 136/2004/EK ( 64 ), 911/2004/EK ( 65 ), 504/2008/EK ( 66 ), 798/2008/EK ( 67 ), 1251/2008/EK ( 68 ), 1291/2008/EK ( 69 ), 206/2009/EK ( 70 ), 206/2010/EU ( 71 ), 605/2010/EU ( 72 ) és 547/2011/EU ( 73 ) rendelet,

- a halászat területén: 2065/2001/EK ( 74 ), 2306/2002/EK ( 75 ) és 248/2009/EK ( 76 ) rendelet,

- a közlekedéspolitika területén: 36/2010/EU rendelet ( 77 ),

- az energiaügy területén: 302/2005/EK ( 78 ) és 1635/2006/EK ( 79 ) rendelet,

- az adózás területén: 684/2009/EK rendelet ( 80 ) és 79/2012/EU végrehajtási rendelet ( 81 ),

- a statisztika területén: 1358/2003/EK ( 82 ), 772/2005/EK ( 83 ), 617/2008/EK, 250/2009/EK ( 84 ), 251/2009/EK ( 85 ), 88/2011/EU ( 86 ) és 555/2012/EU ( 87 ) rendelet,

- a környezetvédelem területén: 757/2012/EU végrehajtási rendelet ( 88 ),

- a vámunió területén: 2454/93/EGK ( 89 ) és 1891/2004/EK ( 90 ) rendelet, valamint 1224/2011/EU ( 91 ) és 1225/2011/EU ( 92 ) végrehajtási rendelet,

- a külkapcsolatok területén: 3168/94/EK ( 93 ) és 1418/2007/EK ( 94 ) rendelet.

(4)

Az alábbi bizottsági határozatokat ezért ennek megfelelően módosítani kell:

- a személyek szabad mozgása területén: 2001/548/EK határozat ( 95 ),

- a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén: 2009/767/EK határozat ( 96 ),

- a társasági jog területén: 2011/30/EU határozat ( 97 ),

- az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén: 92/260/EGK ( 98 ), 93/195/EGK ( 99 ), 93/196/EGK ( 100 ), 93/197/EGK ( 101 ), 97/4/EK ( 102 ), 97/252/EK ( 103 ), 97/467/EK ( 104 ), 97/468/EK ( 105 ), 97/569/EK ( 106 ), 98/179/EK ( 107 ), 98/536/EK ( 108 ), 1999/120/EK ( 109 ), 1999/710/EK ( 110 ), 2001/556/EK ( 111 ), 2004/211/EK ( 112 ), 2006/168/EK ( 113 ), 2006/766/EK ( 114 ), 2006/778/EK ( 115 ), 2007/25/EK ( 116 ), 2007/453/EK ( 117 ), 2007/777/EK ( 118 ), 2009/821/EK ( 119 ), 2010/472/EU ( 120 ), 2011/163/EU ( 121 ) határozat és 2011/630/EU végrehajtási határozat ( 122 ),

- a halászat területén: 2011/207/EU végrehajtási határozat ( 123 ),

- a közlekedéspolitika területén: 2007/756/EK határozat ( 124 ),

- a statisztika területén: 91/450/EGK, Euratom ( 125 ) és 2008/861/EK ( 126 ) határozat,

- a foglalkoztatás és szociálpolitika területén: 98/500/EK ( 127 ) és 2008/590/EK ( 128 ) határozat,

- a környezetvédelem területén: 2000/657/EK ( 129 ), 2001/852/EK ( 130 ), 2003/508/EK ( 131 ), 2004/382/EK ( 132 ), 2005/416/EK ( 133 ), 2005/814/EK ( 134 ), 2009/875/EK ( 135 ), 2009/966/EK ( 136 ) határozat és 2012/C 177/05 végrehajtási határozat ( 137 ),

- a kül-, biztonsági és védelmi politika területén: 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat ( 138 ),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A következő rendeletek a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- az áruk szabad mozgása területén: 1474/2000/EK, 1488/2001/EK, 706/2007/EK, 692/2008/EK, 406/2010/EU, 578/2010/EU, 1008/2010/EU, 109/2011/EU, 286/2011/EU és 582/2011/EU rendelet,

- a versenypolitika területén: 773/2004/EK és 802/2004/EK rendelet,

- a mezőgazdaság területén: 120/89/EGK, 1439/95/EK, 2390/98/EK, 2298/2001/EK, 2535/2001/EK, 462/2003/EK, 1342/2003/EK, 1518/2003/EK, 793/2006/EK, 951/2006/EK, 972/2006/EK, 1850/2006/EK, 1898/2006/EK, 1301/2006/EK, 1964/2006/EK, 341/2007/EK, 533/2007/EK, 536/2007/EK, 539/2007/EK, 616/2007/EK, 1216/2007/EK, 1385/2007/EK, 376/2008/EK, 402/2008/EK, 491/2008/EK, 543/2008/EK, 555/2008/EK, 589/2008/EK, 617/2008/EK, 619/2008/EK, 720/2008/EK, 889/2008/EK, 1235/2008/EK, 1295/2008/EK, 1296/2008/EK, 147/2009/EK, 436/2009/EK, 442/2009/EK, 607/2009/EK, 612/2009/EK, 828/2009/EK, 891/2009/EK, 1187/2009/EK, 1272/2009/EU, 1274/2009/EU, 234/2010/EU és 817/2010/EU rendelet, 543/2011/EU, 1273/2011/EU, 29/2012/EU és 480/2012/EU végrehajtási rendelet,

- az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén: 136/2004/EK, 911/2004/EK, 504/2008/EK, 798/2008/EK, 1251/2008/EK, 1291/2008/EK, 206/2009/EK, 206/2010/EU, 605/2010/EU és 547/2011/EU rendelet,

- a halászat területén: 2065/2001/EK, 2306/2002/EK és 248/2009/EK rendelet,

- a közlekedéspolitika területén: 36/2010/EU rendelet,

- az energia területén: 302/2005/Euratom és 1635/2006/EK rendelet,

- az adózás területén: 684/2009/EK rendelet és 79/2012/EU végrehajtási rendelet,

- a statisztika területén: 1358/2003/EK, 772/2005/EK, 617/2008/EK, 250/2009/EK, 251/2009/EK, 88/2011/EK és 555/2012/EU rendelet,

- a környezetvédelem területén: 757/2012/EK végrehajtási rendelet,

- a vámunió területén: 2454/93/EGK és 1891/2004/EK rendelet, valamint 1224/2011/EU és 1225/2011/EU végrehajtási rendelet,

- a külkapcsolatok területén: 3168/94/EK és 1418/2007/EK rendelet.

(2) A következő határozatok a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- a személyek szabad mozgása területén: 2001/548/EK határozat,

- a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága területén: 2009/767/EK határozat,

- a vállalati jog területén: 2011/30/EU határozat,

- az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén: 92/260/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 97/4/EK, 97/252/EK, 97/467/EK, 97/468/EK, 97/569/EK, 98/179/EK, 98/536/EK, 1999/120/EK, 1999/710/EK, 2001/556/EK, 2004/211/EK, 2006/168/EK, 2006/766/EK, 2006/778/EK, 2007/25/EK, 2007/453/EK, 2007/777/EK, 2009/821/EK, 2010/472/EU, 2011/163/EU határozat és 2011/630/EU végrehajtási határozat,

- a halászat területén: 2011/207/EU végrehajtási határozat,

- a közlekedéspolitika területén: 2007/756/EK határozat,

- a statisztika területén: 91/450/EGK, Euratom és 2008/861/EK határozat,

- a foglalkoztatás és szociálpolitika területén: 98/500/EK és 2008/590/EK határozat,

- a környezetvédelem területén: 2000/657/EK, 2001/852/EK, 2003/508/EK, 2004/382/EK, 2005/416/EK, 2005/814/EK, 2009/875/EK, 2009/966/EK határozat és 2012/C 177/05 végrehajtási határozat,

- a kül-, biztonsági és védelmi politika területén: 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozat.

2. cikk

Ez a rendelet a Horvát Köztársaság szerződésének hatálybalépésétől függően, és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. GÉPJÁRMŰVEK

1. 32007 R 0706: A Bizottság 2007. június 21-i 706/2007/EK rendelete a járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó közigazgatási rendelkezéseknek és egyes légkondicionáló rendszerek szivárgásainak mérésére szolgáló harmonizált vizsgálatok az Európai Parlament és a Tanács 2006/40/EK irányelve értelmében történő megállapításáról (HL L 161., 2007.6.22., 33. o.):

Az I. melléklet 3. részének 1.1.1. pontjában szereplő felsorolás a következőkkel egészül ki:

"25. Horvátország".

2. 32008 R 0692: A Bizottság 2008. július 18-i 692/2008/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanács rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.):

A XIII. melléklet 3.2. pontja a következőkkel egészül ki:

"25. Horvátország".

3. 32010 R 0406: A Bizottság 2010. április 26-i 406/2010/EU rendelete a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 122., 2010.5.18., 1. o.):

A II. melléklet 3. részének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"25. Horvátország".

4. 32010 R 1008: A Bizottság 2010. november 9-i 1008/2010/EU rendelete egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 292., 2010.11.10., 2. o.):

A II. melléklet 3. részének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország".

5. 32011 R 0109: A Bizottság 2011. január 27-i 109/2011/EU rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 34., 2011.2.9., 2. o.):

A II. melléklet 3. részének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország".

6. 32011 R 0582: A Bizottság 2011. május 25-i 582/2011/EU rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I-III. mellékletének módosításáról (HL L 167., 2011.6.25., 1. o.):

Az I. melléklet 3.2.1. pontjában szereplő oszlop a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország".

A XI. melléklet 3.2. pontjában szereplő lista a következőkkel egészül ki:

"25 Horvátország".

B. ÉLELMISZEREK

1. 32000 R 1474: A Bizottság 2000. július 10-i 1474/2000/EK rendelete az Európai Unió és Izrael között létrejött ideiglenes megállapodás értelmében a 3448/93/EK tanácsi rendeletben érintett egyes árucikkek Közösségbe való behozatalára 2000. július 1-jétől alkalmazandó csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és kiegészítő vámok megállapításáról (HL L 171., 2000.7.11., 11. o.):

a) Az I. melléklet címe helyébe a következő cím lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BILAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I".

b) Az I. melléklet alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Pőllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase)

Elementi agricoli (per 100 kg peso nettó)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi nettó)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov nettó hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)".

c) Az I. és a II. mellékletben az első táblázat feletti cím (1. rész) helyébe a következő cím lép:

"ЧАСТ 1 - PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - DIO 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - PARTEA 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1".

d) Az I. és a II. melléklet 1. részében található táblázat megjelöléseinek helyébe a következők lépnek:

"Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Oznaka KN

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod".

e) Az I. és a II. melléklet 1. részében található táblázat csillaggal (*) jelölt részének helyébe a következő lép:

"(*) Виж Част 2 - Véase parte 2 -Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Vidi dio 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2.daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Vezi Partea 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 - Katso osa 2 - Se del 2."

f) Az I. és a II. melléklet 1. részében található táblázat két csillaggal (**) jelölt részének helyébe a következő szöveg lép:

"(**) Виж Част 3 - Véase parte 3 - Viz část 3 - Se del 3 - Siehe Teil 3 - Vaata 3. osa - Βλέπε μέρος 3 - See Part 3 - Voir partie 3 - Vidi dio 3 - Cfr. parte 3 - Skatīt 3. daļu - žr. 3 dalį - Lásd a 3. részt - Ara Parti 3 - Zie deel 3 - Zobacz Część 3 - Ver parte 3 - Vezi Partea 3 - Pozri časť 3 - Glej del 3 - Katso osa 3 - Se del 3."

g) Az I. melléklet (1). részében található táblázat 1. lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:

"(1) За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. - Por 100 kg de boniators, etc. o de maìz escurridos. - Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. - Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. - Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. - 100 kilogrammi nőrgunud maguskartuli jne., vői maisi kohta. - Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. - Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. - Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. - Na 100 kilograma suhog slatkog krumpira, itd., ili kukuruza - Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. - Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. - 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. - Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. - Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. - Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. - Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. - Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. - La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. - Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. - Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. - 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. - Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs."

h) Az I. melléklet (2). részében található táblázat 1. lábjegyzete helyébe a következő lép:

"(2) Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. - Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. - Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. - Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. - Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. - Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mőeldud tooted. - Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. - Preparations for infant use, containing milk and products from milk. - Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. - Proizvodi za prehranu dojenčadi, koji sadrže mlijeko i proizvode od mlijeka. - Alimenti per bambini conenenti latte e produtos à base di latte. - Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. - Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. - Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. - Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. - Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. - Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. - Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. - Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. - Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. - Začetna mleka za dojenčke ali "Nadaljevalna mleka za dojenčke. - Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. - Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter."

i) Az I. és a II. mellékletben a második táblázat feletti cím (2. rész) helyébe a következő cím lép:

"ЧАСТ 2 - PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - DIO 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - PARTEA 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2".

j) Az I. melléklet 2. és 3. részében található táblázat megjelöléseinek helyébe a következő lép:

"Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Dodatna oznaka

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod".

k) Az I. és a II. mellékletben a harmadik táblázat feletti cím (3. rész) helyébe a következő lép:

"ЧАСТ 3 - PARTE 3 - ČÁST 3 - DEL 3 - TEIL 3 - 3. OSA - ΜΕΡΟΣ 3 - PART 3 - PARTIE 3 - DIO 3 - PARTE 3 - 3. DAĻA - 3 DALIS - 3. RÉSZ - PARTI 3 - DEEL 3 - CZĘŚĆ 3 - PARTE 3 - PARTEA 3 - ČASŤ 3 - DEL 3 - OSA 3 - DEL 3".

l) A II. mellékletben a cím helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BILAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II".

m) A II. melléklet alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Iznosi dodatnih davanja za šećer (AD S/Z) i brašno (AD F/M) (na 100 kilograma neto mase)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso nettó)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta' dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi nettó)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov nettó hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)".

n) A II. melléklet 2. és 3. részében található első táblázat megjelöléseinek helyébe a következők lépnek:

"Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/vői isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Maseni udio saharoze, invertnog šećera i/ili izoglukoze

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u/jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos".

o) A II. melléklet 2. és 3. részében található második táblázat megjelöléseinek helyébe a következők lépnek:

"Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise vői glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Maseni udio škroba i/ili glukoze

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartosc skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos".

2. 32001 R 1488: A Bizottság 2001. július 19-i 1488/2001/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. mellékletében felsorolt egyes alaptermékek meghatározott mennyiségeinek az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szerinti és a gazdasági feltételek előzetes vizsgálata nélküli kihelyezése tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 196., 2001.7.20., 9. o.):

a) A 9. cikk (4) bekezdésében az első albekezdés ötödik mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A sorszám előtt a következő betűk szerepelnek a dokumentumot kibocsátó tagállamnak megfelelően: Belgium esetében »BE«, Bulgária esetében »BG«, a Cseh Köztársaság esetében »CZ«, Dánia esetében »DK«, Németország esetében »DE«, Észtország esetében »EE«, Írország esetében »IE«, Görögország esetében »GR«, Spanyolország esetében »ES«, Franciaország esetében »FR«, Horvátország esetében »HR«, Olaszország esetében »IT«, Ciprus esetében »CY«, Lettország esetében »LV«, Litvánia esetében »LT«, Luxemburg esetében »LU«, Magyarország esetében »HU«, Málta esetében »MT«, Hollandia esetében »NL«, Ausztria esetében »AT«, Lengyelország esetében »PL«, Portugália esetében »PT«, Románia esetében »RO«, Szlovénia esetében »SI«, Szlovákia esetében »SK«, Finnország esetében »FI«, Svédország esetében »SE«, az Egyesült Királyság esetében »UK«."

b) A 14. cikk (1) bekezdésében az "Искане от" szavakkal kezdődő és a "förordning (EG) nr 1488/2001" szavakkal végződő felsorolás helyébe a következő felsorolás lép:

"- Искане от ... за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН ... в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

- Solicitud de segunda autorización prevista por [...] para la admisión del producto de código NC [...] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

- Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

- Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra ... med henblik på henførsel af produktet ... (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

- Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von ..., zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position ... gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

- ...taotlus toote, mille CN-kood on ...., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lőikele 2

- Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον ... για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ ... σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/2001

- Application by ... for a second authorisation for the placement of the product ... [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

- Demande de deuxième autorisation envisagée par ... pour le placement de produit de code NC ... conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

- Zahtjev od ... za drugo odobrenje za stavljanje proizvoda ... [umetnuti oznaku KN] u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1488/2001

- Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da ... per l'iscrizione del prodotto del codice NC ... ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

- Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai ... [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

- Antroji ... paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas ... pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

- Kérelem ... részéről a(z) ... termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

- Applikazjoni minn... għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott... [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

- Aanvraag voor een tweede vergunning van ... voor de plaatsing van het product met GN-code ... overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

- Wniosek składany przez ... o drugie upoważnienie na objęcie produktu ... (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

- Pedido de segunda autorização previsto por ... para a colocação do produto do código NC ... em conformidade com o n.o 2 do artigo 1. o. do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

- Solicitare făcută de către ... pentru o a doua autorizație de plasare a produsului ... (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

- Použitie pri ... pre druhé schválenie umiestnenia výrobku ... [vložiť KN-kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

- Vlogo za drugo dovoljenje predložil ... zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako ... (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

- Toinen lupahakemus, jonka tekee ..., tuotteen, jonka CN-koodi on ..., saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

- En andra tillståndsansökan planeras av ... för aktiv förädling av en produkt med KN-kod ... enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001".

c) A 14. cikk (2) bekezdésében a "За ... kg" szavakkal kezdődő és a "kvantitet på ... kg" szavakra végződő felsorolás helyébe a következő felsorolás lép:

"- За ... kg

- Por una cantidad de ... kg

- Za kg

- For ... kg

- Für eine Menge von ... kg

- Kogusele ...kg

- Για ποσότητα ... Κg

- For ... kg

- Pour une quantité de ... Kg

- Za ... kg

- Per una quantità di ... kg

- Par ... kg

- ... kg

- ... kg-ra

- Għal ... kg

- Voor een hoeveelheid van ... kg

- Na ... kg

- Para uma quantidade de ... kg

- pentru... kg

- Pre ... kg

- Za ... kg

- Määrälle ... kg

- För en kvantitet på ... kg".

d) A 14. cikk (5) bekezdésében a "Нова крайна" szavakkal kezdődő és a "sista giltighetsdag" szavakra végződő felsorolás helyébe a következő felsorolás lép:

"- Нова крайна дата на валидност: ...

- Nueva fecha de fin de validez: ...

- Nové datum konce platnosti: ...

- Ny udløbsdato ...

- Neues Ende der Gültigkeitsdauer: ...

- Uus kehtivusaeg: ...

- Νέα ημερομηνία λήξης ισχύος ...

- New expiry date: ...

- Nouvelle date de fin de validité le ...

- Novi datum isteka važenja: ...

- Nuova data di scadenza della validità: ...

- Jaunais derīguma termiņš: ...

- Nauja galiojimo pabaigos data ...

- Az érvényesség lejártának időpontja: ...

- Data ġdida meta jiskadi

- Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: ...

- Nowa data ważności: ...

- Nova data de termo de validade: ...

- Noul termen de expirare: ...

- Nový dátum trvanlivosti: ...

- Novi datum poteka veljavnosti: ...

- Uusi voimassaolon päättymispäivä on ...

- Ny sista giltighetsdag ...".

e) A 15. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a francia és az olasz nyelvű szövegrész között:

"- Prava prenesena natrag na nositelja ... (datum)".

3. 32010 R 0578: A Bizottság 2010. június 29-i 578/2010/EU rendelete az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 171., 2010.7.6., 1. o.):

A VIII. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki az ír nyelvű szövegrészt követően:

horvátul

:

prava prenesena natrag na nositelja ... (datum)".

C. ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS CSOMAGOLÁSA

32011 R 0286: A Bizottság 2011. március 10-i 286/2011/EU rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 83., 2011.3.30., 1. o.):

a) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H300 + H310" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom."

b) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H300 + H330" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Smrtonosno ako se proguta ili udiše."

c) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H310 + H330" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše."

d) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H300 + H310 + H330" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše."

e) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H301 + H311" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom."

f) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H301 + H331" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Otrovno ako se proguta ili udiše."

g) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H311 + H331" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše."

h) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H301 + H311 + H331" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše."

i) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H302 + H312" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom."

j) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H302 + H332" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Štetno ako se proguta ili udiše."

k) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H312 + H332" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše."

l) A III. melléklet (1) bekezdése c) pontjának iii. alpontjában szereplő "H302 + H312 + H332" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše."

m) A III. melléklet (1) bekezdése d) pontjának i. alpontjában szereplő "H420" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi."

n) A IV. melléklet (1) bekezdése c) pontjának (2). alpontjában szereplő "P502" táblázat az ír bejegyzés után a következőkkel egészül ki:

"HR

Za informacije o oporabi/recikliranju obratiti se proizvođaču/dobavljaču."

2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

32001 D 0548: A Bizottság 2001. július 9-i 2001/548/EK határozata a kiegészítő nyugdíjakkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 196., 2001.7.20., 26. o.):

A 3. cikk (1) bekezdésében az "57" helyébe "58" lép.

3. A LETELEPEDÉS JOGA ÉS A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA

SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG ÉS SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

32009 D 0767: A Bizottság 2009. október 16-i 2009/767/EK határozata az eljárásoknak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyablakos ügyintézési pontokon keresztül elektronikus eszközökkel történő teljesítését lehetővé tevő rendelkezések meghatározásáról (HL L 274., 2009.10.20., 36. o.):

A Melléklet II. fejezetében szereplő táblázat a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

Rövid megnevezés
(forrásnyelv)
Rövid megnevezés
(angol)
OrszágkódNyelvkódMegjegyzésekLatin betűs átírás
„HrvatskaHorvátországHRhr”

4. TÁRSASÁGI JOG

SZÁMVITELI STANDARDOK

32011 D 0030: A Bizottság 2011. január 19-i 2011/30/EU határozata bizonyos harmadik országok könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló jogalanyokra vonatkozó közfelügyeleti, minőségbiztosítási, valamint vizsgálati és szankciórendszerének egyenértékűségéről, továbbá bizonyos harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok európai unióbeli könyvvizsgálati tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról (HL L 15., 2011.1.20., 12. o.):

Az 1. cikkből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

5. VERSENYPOLITIKA

1. 32004 R 0773: A Bizottság 2004. április 7-i 773/2004/EK rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.):

A 10. cikk (3) bekezdésében a "30" helyébe "31" lép.

2. 32004 R 0802: A Bizottság 2004. április 7-i 802/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 133., 2004.4.30., 1. o.):

a) A 3. cikk (2) bekezdésében a "37" helyébe "38" lép.

b) Az I. melléklet 1.4. pontjának hetedik albekezdésében a "37" helyébe "38" lép.

c) A II. melléklet 1.6. pontjának hetedik bekezdésében a "37" helyébe "38" lép.

d) A III. melléklet D. pontjának hatodik bekezdésében a "37" helyébe "38" lép.

6. MEZŐGAZDASÁG

A. MINŐSÉGPOLITIKA

1. 32006 R 1898: A Bizottság 2007. december 14-i 2006/1898/EK rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 369., 2006.12.23., 1. o.):

a) A II. melléklet 6. pontjának e) alpontja a következő francia bekezdéssel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR zaštićena oznaka izvornosti ZOI".

b) Az V. melléklet 7. pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"HR zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ZOZP".

2. 32007 R 1216: A Bizottság 2007. október 18-i 1216/2007/EK rendelete a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 275., 2007.20.19., 3. o.):

Az V. melléklet az ír nyelvű szövegrész után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„HRoznaka tradicionalnog ugledaOTU”

B. KÖZÖS PIACSZERVEZÉS - HORIZONTÁLIS RÉSZ

1. 31989 R 0120: A Bizottság 1989. január 19-i 120/89/EGK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó exportlefölözések és -terhek részletes közös alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 16., 1989.1.20., 19. o.):

Az I. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvát nyelven

:

Primjena članka 4.a Uredbe (EEZ) br. 120/89".

2. 32001 R 2298: A Bizottság 2001. november 26-i 2298/2001/EK rendelete az élelmiszersegélyként szállított termékek kivitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 308., 2001.11.27., 16. o.):

A melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvát nyelven

:

Pomoć Zajednice u hrani - Akcija br. .../... ili nacionalna pomoć u hrani".

3. 32006 R 1301: A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.):

a) A II. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvát nyelven

:

Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 1182/71 se ne primjenjuje".

b) A III. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvát nyelven

:

Carina ... - Uredba (EZ) br. .../...".

4. 32008 R 0376: A Bizottság 2008. április 23-i 376/2008/EK rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (HL L 114., 2008.4.26., 3. o.):

a) A 17. cikk (4) bekezdése a Franciaországra vonatkozó szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki: "HR Horvátország esetében".

b) A III. melléklet A. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

prava vraćena na nositelja dana [datum] ...".

c) A III. melléklet B. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Dozvola u okviru GATT-a- pomoć u hrani".

d) A III. melléklet C. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Upotrijebiti u svrhu otpuštanja jamstva".

e) A III. melléklet D. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima".

f) A III. melléklet E. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Zamjenska dozvola (potvrda ili izvadak) za izgubljenu dozvolu (potvrdu ili izvadak) - broj izvorne dozvole (potvrde) ...".

g) A III. melléklet F. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Dozvola izdana u skladu s člankom 41. Uredbe (EZ) br. 376/2008; izvorna dozvola broj ...".

h) A III. melléklet G. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izvezeno bez dozvole ili potvrde".

i) A III. melléklet H. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Ispunjeni uvjeti propisani člankom 44. Uredbe (EZ) br. 376/2008".

j) A III. melléklet I. része a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18".

5. 32008 R 0720: Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek, illetve az intervenciós hivatalok által felvásárolt termékek raktározására és szállítására történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. július 25-i 720/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 198., 2008.7.26., 17. o.):

a) Az I. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

Horvátul

:

Intervencijski proizvodi koje drži... (naziv i adresa agencije za plaćanja ili agencije za intervencije) za skladištenje u... (država i adresa predloženog skladišta). Primjena članka 39. stavka 5. podstavka (a) Uredbe (EZ) br. 1234/2007".

b) A II. melléklet a francia nyelvű szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Intervencijski proizvodi - postupak prijenosa."

6. 32009 R 0612: A Bizottság 2009. július 7-i 612/2009/EK rendelete a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról (HL L 186., 2009.7.17., 1. o.):

a) Az I. mellékletben a "Gabonafélék" részből el kell hagyni a "Horvátország" szövegrészt.

b) A III. melléklet a francia nyelvű szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Uredba (EZ) br. 612/2009".

c) A IV. melléklet a francia nyelvű szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Subvencije manje od 1 000 EUR".

d) Az V. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Podnesena je prijevozna isprava u kojoj se navodi odredište izvan carinskog područja Zajednice".

e) A VI. melléklet a francia nyelvű szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice u pojednostavnjenom postupku provoza Zajednice pri prijevozu željeznicom ili velikim kontejnerima:

- Prijevozna isprava: -

- vrsta:

- broj:

- Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom ili drugim oblikom prijevoza:".

f) A VII. melléklet a francia nyelvű szövegrészt követően a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izlaz iz carinskog područja Zajednice željeznicom s kombiniranim cestovno-željezničkim prijevozom:

- Prijevozna isprava: -

- vrsta:

- broj:

- Datum prihvaćanja robe za prijevoz željeznicom:".

g) A XIII. melléklet a Franciaországra vonatkozó szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

"Horvátország

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju".

h) A XIV. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

i) A XVI. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Smještaj u skladište s obvezom isporuke za opskrbu - članak 37. Uredbe (EZ) br. 612/2009".

j) A XVII. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Isporuka za opskrbu platformi - Uredba (EZ) br. 612/2009".

7. 32009 R 1272: A Bizottság 2009. december 11-i 1272/2009/EU rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági termékek állami intervenció keretében történő felvásárlása és értékesítése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 349., 2009.12.29., 1. o.):

a) A 41. cikk (5) bekezdését el kell hagyni.

b) A III. melléklet V. része a Franciaországra vonatkozó szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

"HRVATSKA

Trupovi, polovice:

- Kategorija A, klasa U2

- Kategorija A, klasa U3

- Kategorija A, klasa R2

- Kategorija A, klasa R3".

8. 32010 R 0817: A Bizottság 2010. szeptember 16-i 817/2010/EU rendelete az élő szarvasmarhafélék szállítás közbeni kíméletével kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására vonatkozó követelmények tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerint részletes szabályok megállapításáról (HL L 245., 2010.9.17., 16. o.):

A II. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki a francia nyelvű szövegrészt követően:

horvátul

:

Rezultati kontrola u skladu s člankom 2. Uredbe (EU) br. 817/2010 su zadovoljavajući".

C. GABONAFÉLÉK ÉS RIZS

1. A Bizottság 1998. november 5-i 2390/98/EK rendelete az 1706/98/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozó szabályok tekintetében történő megállapításáról, valamint a 2245/90/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 297., 1998.11.6., 7. o.):

a) Az I. melléklet a Szardíniára vonatkozó szövegrész után a követőző szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

- AKP proizvod: -

- oslobođeno carine

- Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 1. stavak 3".

b) A II. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

- AKP/PZT proizvod: -

- oslobođeno carine

- Uredba (EZ) br. 2286/2002, članak 3. stavak 4.

- vrijedi isključivo u svrhu puštanja u slobodni promet u prekomorskim departmanima".

2. A Bizottság 2003. július 28-i 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs behozatali és kiviteli engedélyei rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról (HL L 189., 2003.7.29., 12. o.):

a) Az "Ia. melléklet" a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izvoz bez subvencije - primjena izvoznih pristojbi - Uredba (EZ) br. 1342/2003, članak 8. stavak 3".

b) A VII. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Iznos osnovne izvozne subvencije utvrđen natječajem".

c) A VIII. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Iznos izvozne pristojbe utvrđen natječajem".

d) A IX. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

Izvozna pristojba se ne primjenjuje".

e) A X. melléklet a Franciaországra vonatkozó szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

posebni rok valjanosti utvrđen člankom 6. Uredbe (EZ) br. 1342/2003".

3. A Bizottság 2009. február 20-i 147/2009/EK rendelete az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli engedélyek rendeltetési övezeteinek meghatározásáról (HL L 50., 2009.2.21., 5. o.):

Az I. melléklet III. övezetéből el kell hagyni a "Horvátország" bejegyzést.

D. RIZS

1. 32006 R 0972: A Bizottság 2006. június 29-i 972/2006/EK rendelete a basmati rizs behozatalára alkalmazandó egyedi szabályok megállapításáról és az eredetmeghatározással kapcsolatos átmeneti ellenőrzési rendszerről (HL L 176., 2006.6.30., 53. o.):

a) Az I. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

horvátul

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj ... izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]".

b) A IV. melléklet a francia nyelvű szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

Horvátul

:

basmati riža iz tarifne oznake KN 1006 20 17 ili 1006 20 98 i uvezena uz nultu stopu carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 972/2006, praćena potvrdom o izvornosti broj ... izdanom od strane [naziv nadležnog tijela]".

2. 32006 R 1964: Helyesbítés a Bangladesből származó rizs behozatali kontingensének a 3491/90/EGK tanácsi rendelettel összhangban történő megnyitására és kezelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 22-i 1964/2006/EK bizottsági rendelethez (HL L 408., 2006.12.30., 19. o.):

a) A II. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže".

b) A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Bangladeš".

3. 32009 R 1274: A Bizottság 2009. december 18-i 1274/2009/EU rendelete a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizsre vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 344., 2009.12.23., 3. o.):

A II. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1274/2009)".

4. 32011 R 1273: A Bizottság 2011. december 7-i 1273/2011/EU végrehajtási rendelete a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 325., 2011.12.8., 6. o.):

a) Az V. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Oslobođeno carine do količine navedene u odjeljcima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)".

b) A VI. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Carine ograničene na 15 % ad valorem do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)".

c) A VII. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Stopa carine snižena za 30,77 % u odnosu na carinu navedenu u članku u odnosu na carinu navedenu u članku 140. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011)".

d) A VIII. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (d))".

e) A IX. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Oslobođeno carine do količine navedene u poljima 17 i 18 ove dozvole (Provedbena uredba (EU) br. 1273/2011, članak 1. stavak 1. podstavak (e))".

5. 32012 R 0480: A Bizottság 2012. június 7-i 480/2012/EU végrehajtási rendelete az 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasználandó, az 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs vámkontingensének megnyitásáról és kezeléséről (HL L 148., 2012.6.8., 1. o.):

a) Az I. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00".

b) A II. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)".

c) A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00".

d) A IV. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012".

E. GABONAFÉLÉK

1. 32008 R 0402: A Bizottság 2008. május 6-i 402/2008/EK rendelete a Törökországból származó rozs behozatalára vonatkozó eljárásokról (HL L 120., 2008.5.7., 3. o.):

Az I. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Posebna izvozna pristojba u skladu s Uredbom (EZ) br. 2008/97 plaćena u iznosu od ...".

2. 32008 R 0491: A Bizottság 2008. június 3-i 491/2008/EK rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (HL L 187., 2008.6.4., 3. o.):

A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Za preradu ili isporuku u skladu s člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 491/2008 ili za izvoz iz carinskog područja Zajednice".

3. 32008 R 1296: A Bizottság 2008. december 18-i 1296/2008/EK rendelete a Spanyolországba történő kukorica- és cirokbehozatal és a Portugáliába történő kukoricabehozatal vámkontingenseinek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 340., 2008.12.19., 57. o.):

A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Španjolskoj (Uredba (EZ) br. 1296/2008)

Smanjenje carine: dozvola važeća samo u Portugalu (Uredba (EZ) br. 1296/2008)".

4. 32010 R 0234: A Bizottság 2010. március 19-i 234/2010/EU rendelete a gabonafélékkel kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról (HL L 72., 2010.3.20., 3. o.):

A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Izvoz žitarica morem - članak 12. Uredbe (EU) br. 234/2010".

F. CUKOR

1. 32006 R 0951: A Bizottság 2006. június 30-i 951/2006/EK rendelete a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 178., 2006.7.1., 24. o.):

a) A Melléklet A. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

»Uredba (EZ) br. ... (SL ..., ..., str. ...), rok za dostavu ponuda: ...«".

b) A Melléklet B. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

»visina primjenjive subvencije«".

c) A Melléklet C. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

»Šećer koji se ne smatra da je 'izvan kvote' za izvoz bez subvencije.«"

d) A Melléklet D. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

»Izvoz/uvoz, članak 116. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 - dozvola vrijedi u ... (država članica koja izdaje dozvolu)«".

e) A Melléklet E. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Šećer korišten u jednom ili više proizvoda navedenih u Prilogu VIII. Uredbe (EZ) br. 318/2006".

2. 32009 R 0828: A Bizottság 2009. szeptember 10-i 828/2009/EK rendelete a 2009/2010-2014/2015. gazdasági évekre a 1701 vámtarifaszám alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról (HL L 240., 2009.9.11., 14. o.):

a) Az V. melléklet A. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 828/2009, EBA/EPA. Referentni broj (umetnuti referentni broj u skladu s Prilogom I)".

b) Az V. melléklet B. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Carina »0« - Uredba (EZ) br. 828/2009".

3. 32009 R 0891: A Bizottság 2009. szeptember 25-i 891/2009/EK rendelete a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 254., 2009.9.26., 82. o.):

a) Az 1. cikk d) pontját el kell hagyni.

b) A 2. cikk b) pontjából a "vagy Horvátország" szövegrészt el kell hagyni.

c) I. melléklet, II. rész: Balkáni cukor: a Horvátországra vonatkozó sort el kell hagyni.

d) A III. melléklet A. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)".

e) A III. melléklet B. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)".

f) A III. melléklet C. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380".

g) A III. melléklet D. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390".

G. SERTÉSHÚS

1. 32003 R 0462: A Bizottság 2003. március 13-i 462/2003/EK rendelete az AKCS államokból származó egyes sertéshústermékek behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, valamint a 2562/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 70., 2003.3.14., 8. o.):

a) A II. melléklet A. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

AKP proizvod - Uredbe (EZ) br. 2286/2002 i (EZ) br. 462/2003".

b) A II. melléklet B. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Sniženie carine, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 462/2003".

3. 32009 R 0442: A Bizottság 2009. szeptember 25-i 442/2009/EK rendelete a sertéshúságazatra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 129., 2009.5.28., 13. o.):

a) A II. melléklet A. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Uredba (EZ) br. 442/2009".

b) A II. melléklet B. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009".

H. JUHHÚS ÉS KECSKEHÚS

31995 R 1439: A Bizottság 1995. június 26-i 1439/95/EK rendelete a juhhús- és kecskehúságazat termékeinek kivitele és behozatala tekintetében a 3013/89/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 143., 1995.6.27., 7. o.):

a) A 14. cikk (3) bekezdése a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 1. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)".

b) A 14. cikk (4) bekezdése a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 2. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)".

c) A 17. cikk (4) bekezdése a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- Carina ograničena na 10 % (primjena Dijela 3. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)".

d) A 17. cikk (5) bekezdése a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- Carina ograničena na nultu stopu (primjena Dijela 4. Priloga Uredbe (EZ) br. 2808/2000 i naknadnih uredbi o godišnjim carinskim kvotama)".

I. TOJÁS ÉS BAROMFIHÚS

1. 32007 R 0533: A Bizottság 2007. május 14-i 533/2007/EK rendelete a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 125., 2007.5.15., 9. o.):

a) A II.A melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Uredba (EZ) br. 533/2007".

b) A II.B melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 533/2007".

2. 32007 R 0536: A Bizottság 2007. május 15-i 536/2007/EK rendelete az Amerikai Egyesült Államok részére a baromfihúsra vonatkozóan kiutalt vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 6. o.):

a) A II.A melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Uredba (EZ) br. 536/2007".

b) A II.B melléklet a francia nyelvű szövegrész bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

sniženje zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007".

3. 32007 R 0539: A Bizottság 2007. május 15-i 539/2007/EK rendelete a tojáságazatra és a tojásfehérjére vonatkozó vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 128., 2007.5.16., 19. o.):

a) A II.A melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Uredba (EZ) br. 539/2007".

b) A II.B melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

sniženje Zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007".

4. A Bizottság 2007. június 4-i 616/2007/EK rendelete a közösségi vámkontingenseknek a Brazíliából, Thaiföldről és más harmadik országokból származó baromfihús számára történő megnyitásáról és igazgatásáról (HL L 142., 2007.6.5., 3. o.):

a) A II.A melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Uredba (EZ) br. 616/2007".

b) A II.B melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Sniženje ZCT u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007

Vrijedi od...".

c) A II.C melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007".

d) A II.D melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 616/2007".

5. 32007 R 1385: A Bizottság 2007. november 26-i 1385/2007/EK rendelete a baromfihús-ágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitása és kezelése tekintetében a 774/94/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 309., 2007.11.27., 47. o.):

a) A II.A melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Uredba (EZ) br. 1385/2007".

b) A II.B melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Nulta stopa carine u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007".

c) A II.C melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila ili Tajlanda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007".

d) A II.D melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"horvátul

:

Ne primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz Brazila u skladu s Uredbom (EZ) br. 1385/2007".

6. 32008 R 0543: A Bizottság 2008. június 16-i 543/2008/EK rendelete a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról (HL L 157., 2008.6.17., 46. o.):

a) Az I. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzésekkel egészül ki:

- az 1. cikk 1. pontjában - Baromfi vágott test:

„hr
1Tovljeno pile, brojler
2Pijetao, kokoš, kokoš za pečenje ili kuhanje
3Kopun
4Mlado pile i mladi pijetao
5Mladi pijetao
1(Mladi) puran
2Puran
1(Mlada) patka, (mlada) mošusna patka, (mlada) patka mulard
2Patka, mošusna patka, patka mulard
1(Mlada) guska
2Guska
1(Mlada) biserka
2Biserka”

- az 1. cikk 2. pontjában - A baromfirészek nevei:

„hr
a)Polovica
b)Četvrt
c)Neodvojene stražnje četvrti
d)Prsa
e)Batak sa zabatkom
f)Pileći batak sa zabatkom s dijelom leđa
g)Zabatak
h)Batak
i)Krilo
j)Neodvojena krila
k)File od prsa
l)File od prsa s prsnom kosti
m)Magret
n)Meso purećih bataka i zabataka bez kosti”

b) A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„hr
1Hlađenje strujanjem zraka
2Hlađenje raspršivanjem zraka
3Hlađenje uranjanjem u vodu”

c) A IV. melléklet (a 11. cikkben szereplő fordításokkal összhangban) a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„hr
a)Hranjeno s … % …
Guska hranjena zobi
b)Ekstenzivan uzgoj u zatvorenim objektima
c)Slobodan uzgoj
d)Tradicionalni slobodan uzgoj
e)Slobodan uzgoj – neograničeni ispust”

d) A X. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Sadržaj vode prelazi ograničenje EZ".

7. 32008 R 0589: A Bizottság 2008. június 23-i 589/2008/EK rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 163., 2008.6.24., 6. o.):

a) Az I. melléklet A. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

„HR»jaja iz slobodnog uzgoja«»jaja iz štalskog (podnog) uzgoja«»jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja«”

b) Az I. melléklet B. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

»Obogaćeni kavezi«".

8. 32008 R 0617: A Bizottság 2008. június 27-i 617/2008/EK rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 168., 2008.6.28., 5. o.):

a) A 3. cikk (8) bekezdése a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"»valenje«".

b) Az I. melléklet a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

Horvátország"

c) A II. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

jaja za valenje".

d) A IV. melléklet (1) lábjegyzete a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

"Horvátország

:

egyetlen régió".

J. TEJTERMÉKEK

1. 32001 R 2535: A Bizottság 2001. december 14-i 2535/2001/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 341., 2001.12.22., 29. o.):

a) A XV. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,".

b) A XVI. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Članak 20. Uredbe (EZ) br. 2535/2001,".

c) A XVII. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Vrijedi samo ako je popraćeno potvrdom IMA 1 br. .... izdanom dana ...,".

d) A XVIII. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Uvozna dozvola sa sniženom carinom za proizvod pod brojem narudžbe ... promijenjena u uvoznu dozvolu s punom carinom za koji je carina u visini .../100 kg obračunata i plaćena; dozvola je već dodijeljena,".

e) A XIX. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Izvršena fizička kontrola (Uredba (EZ) br. 2535/2001),".

f) A XX. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

vrijedi od [datum prvog dana podrazdoblja] do [datum posljednjeg dana podrazdoblja]".

2. 32008 R 0619: A Bizottság 2008. június 27-i 619/2008/EK rendelete az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról (HL L 168., 2008.6.28., 20. o.):

A II. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után Horvátország vonatkozó illetékes hatóságával egészül ki:

"HR

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269 d

10000 Zagreb

Horvátország

Tel. +385 16002700

Fax +385 16002851".

3. 32009 R 1187: A Bizottság 2009. november 27-i 1187/2009/EK rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek és export-visszatérítések tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó különleges részletes szabályok megállapításáról (HL L 318., 2009.12.4., 1. o.):

A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"-

horvátul :

Glava III, Odjeljak 3. Uredbe (EZ) br. 1187/2009:

carinska kvota za 1.7...- 30.6...., za mlijeko u prahu sukladno Dodatku 2. Priloga III. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, čije su potpisivanje i privremena primjena odobreni Odlukom Vijeća 2008/805/EZ."

K. BOR

1. 32008 R 0555: A Bizottság 2008. június 27-i 555/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 170., 2008.6.30., 1. o.):

a) A 2. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"A tagállamok a 2014 és 2018 közötti pénzügyi évekre vonatkozó támogatásiprogram-tervezeteiket legkésőbb 2013. március 1-jéig nyújtják be a Bizottsághoz. Ettől eltérően Horvátország 2013. július 1-jéig nyújtja be támogatásiprogram-tervezetét. Ha a 2014-es pénzügyi évtől kezdődően előirányzott nemzeti keret ezen időpontot követően módosításra kerül, a tagállamok támogatási programjukat ennek megfelelően kiigazítják."

b) A XVII. melléklet a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

"- 30 minta Horvátországban".

2. 32009 R 0436: A Bizottság 2009. május 26-i 436/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 128., 2009.5.27., 15. o.).

a) A IX. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Izvezeno: PII br. ... [datum]".

b) A IXa. melléklet B. pontja a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- horvátul :

a) za vina sa ZOI: »Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku izvornosti«, »br. [..., ...] u registru E-Bacchus«;

b) za vina sa ZOZP: »Ovaj dokument potvrđuje zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla«, »br. [..., ...] u registru E-Bacchus«;

c) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe: »Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe, sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007«;

d) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku sorte(-i): »Ovaj dokument potvrđuje sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina'), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007«;

e) za vina bez ZOI ili ZOZP koja nose oznaku godine berbe i oznaku sorte(-i): »Ovaj dokument potvrđuje godinu berbe i sortu(-e) vinove loze (‘sortna vina'), sukladno članku 118z Uredbe (EZ) br. 1234/2007«."

3. 32009 R 0607: A Bizottság 2009. július 14-i 607/2009/EK rendelete a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 193., 2009.7.24., 60. o.).

A X. melléklet A. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

NyelvA szulfitokra vonatkozó kifejezésekA tojásra és az abból készült termékekre vonatkozó kifejezésekA tejre és az abból készült termékekre vonatkozó kifejezések
„horvátul»sulfiti« ili »sumporov dioksid«»jaje«, »bjelančevine iz jaja«, »proizvodi od jaja«, »lizozim iz jaja« ili »albumin iz jaja«»mlijeko«, »mliječni proizvodi«, »kazein iz mlijeka« ili »mliječne bjelančevine«”

L. GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG

1. 32007 R 0341: A Bizottság 2007. március 29-i 341/2007/EK rendelete a harmadik országokból behozott fokhagymára és más mezőgazdasági termékekre vonatkozóan vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, valamint származási bizonyítványok rendszerének bevezetéséről (HL L 90., 2007.3.30., 12. o.):

A III. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]".

2. 32011 R 0543: A Bizottság 2011. június 7-i 543/2011/EU végrehajtási rendelete az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról (HL L 157., 2011.6.15., 1. o.):

a) A XIII. melléklet B. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"- Proizvod za slobodnu distribuciju (Provedbena uredba (EU) br.)".

b) A XVII. melléklet a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Horvátország

Zágráb".

M. OLÍVAOLAJ

32012 R 0029: A Bizottság 2012. január 13-i 29/2012/EU végrehajtási rendelete az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról (HL L 12., 2012.1.14., 14. o.):

A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"1. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket - a szankciórendszer tekintetében is - e rendelet betartásának biztosítása érdekében.

A tagállamok legkésőbb 2002. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az e célból hozott intézkedésekről, valamint - a módosítások elfogadását követő hónap vége előtt - ezen intézkedések módosításairól.

A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia legkésőbb 2004. december 31-ig értesítik a Bizottságot az első albekezdésben említett intézkedésekről, továbbá ezen intézkedések módosításáról, az azok elfogadását követő hónap vége előtt.

Bulgária és Románia legkésőbb 2010. december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az első albekezdésben említett intézkedésekről, és a továbbiakban ezen intézkedések módosításairól a módosítások elfogadását követő hónap vége előtt.

Horvátország legkésőbb 2013. december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az első albekezdésben említett intézkedésekről, és a továbbiakban ezen intézkedések módosításairól a módosítások elfogadását követő hónap vége előtt."

N. KOMLÓ

1. 32006 R 1850: A Bizottság 2006. december 14-i 1850/2006/EK rendelete a komló és a komlótermékek tanúsítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 355., 2006.12.15., 72. o.):

a) Az V. melléklet a az olasz nyelvű bejegyzés előtt a bejegyzéssel egészül ki:

horvátul

:

Certificirani proizvod - Uredba (EZ) br. 1850/2006,".

b) A VI. melléklet az IE-re vonatkozó szövegrész előtt a következőkkel egészül ki:

"HR Horvátország".

2. 32008 R 1295: A Bizottság 1295/2008/EK rendelete (2008. december 18.) a komló harmadik országokból történő behozataláról (HL L 340., 2008.12.19., 45. o.):

Az I. melléklet első oszlopából el kell hagyni a "(HR) Horvátország" bejegyzést tartalmazó sort.

O. A LEGTÁVOLABBI RÉGIÓK

32006 R 0793: A Bizottság 2006. április 12-i 793/2006/EK rendelete az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról (HL L 145., 2006.5.31., 1. o.):

a) Az I. melléklet A. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- horvátul :

az alábbi bejegyzések egyike:

- »proizvodi za izravnu potrošnju«

- »proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje«

- »proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine«

- »goveda uvezena za tov«".

b) Az I. melléklet B. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»oslobođeno uvoznih carina« i »potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]«".

c) Az I. melléklet C. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»potvrda o oslobođenju«".

d) Az I. melléklet D. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- horvátul :

az alábbi bejegyzések egyike:

- »proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje«

- »proizvodi za izravnu potrošnju«

- »proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine«".

e) Az I. melléklet E. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»potvrda o pomoći«".

f) Az I. melléklet F. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- horvátul :

az alábbi bejegyzések egyike:

- »proizvodi za industrijsku preradu i/ili pakiranje«

- »proizvodi za izravnu potrošnju«

- »proizvodi namijenjeni za korištenje kao poljoprivredne sirovine« (*)

- »žive životinje za tov«

- »C šećer: bez pomoći«".

g) Az I. melléklet G. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»potvrda koja se koristi u [naziv najudaljenije regije]«".

h) Az I. melléklet H. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 247/2006«".

i) Az I. melléklet I. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»roba koja se izvozi sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 247/2006«".

j) Az I. melléklet J. része a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

»proizvod namijenjen industriji za proizvodnju duhanskih proizvoda«".

P. BIOGAZDÁLKODÁS

1. 32008 R 0889: A Bizottság 2008. szeptember 5-i 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1. o.):

A XIIb. melléklet a francia nyelvű bejegyzés után a következő francia bekezdéssel egészül ki:

horvátul

:

Proizvodi životinjskog podrijetla dobiveni bez uporabe antibiotika".

2. 32008 R 1235: A Bizottság 2008. december 8-i 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról (HL L 334., 2008.12.12., 25. o.):

A IV. mellékletben:

a) Az "Austria Bio Garantie GmbH" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

b) A "BCS Öko-Garantie GmbH" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

c) A "CCPB SrL" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

d) Az "Ecocert SA" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

e) Az "Institute for Marketecology (IMO)" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

f) A "Lacon GmbH" szakaszban, a 3. pont "Az érintett harmadik országok, kódszámok és termékkategóriák" táblázatából el kell hagyni a következő sort:

"Horvátország".

7. ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKA

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 31992 D 0260: A Bizottság 1992. április 10-i 92/260/EGK határozata a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 130., 1992.5.15., 67. o.):

a) Az I. mellékletben a "B csoport" címszó alatti felsorolásból el kell hagyni a "Horvátország (HR)" szövegrészt.

b) A II. melléklet A. része III. pontjának d) alpontjából el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

c) A II. melléklet B. része III. pontja d) alpontja harmadik francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

d) A II. melléklet C. része III. pontja d) alpontja harmadik francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

e) A II. melléklet D. része III. pontja d) alpontja harmadik francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

f) A II. melléklet E. része III. pontja d) alpontja harmadik francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

2. 31993 D 0195: A Bizottság 1993. február 2-i 93/195/EGK határozata a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitel utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 1. o.):

a) Az I. mellékletben a "B csoport" címszó alatti felsorolásból el kell hagyni a "Horvátország (HR)" szövegrészt.

b) A II. mellékletben a "B csoport" címszó alatti felsorolásból el kell hagyni a "Horvátország (HR)" szövegrészt.

3. 31993 D 0196: A Bizottság 1993. február 5-i 93/196/EGK határozata a vágásra szánt lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 7. o.):

A II. melléklet III. pontjához tartozó 3. lábjegyzetben a "B csoport" címszó utáni felsorolásból el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

4. 31993 D 0197: A Bizottság 1993. február 5-i 93/197/EGK határozata a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról (HL L 86., 1993.4.6., 16. o.):

Az I. mellékletben a "B csoport" címszó alatti felsorolásból el kell hagyni a "Horvátország (HR)" szövegrészt.

5. 31997 D 0004: A Bizottság 1996. december 12-i 97/4/EK határozata a tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 2., 1997.1.4., 6. o.):

a) A mellékletben a cím és a tájékoztató rész helyébe a következő szöveg lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - PRILOG - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Proizvod: svježe meso peradi / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspătă de pasăre / Produkt: Čerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveže meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalőikusettevőte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Darabolóüzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus".

b) A mellékletben a táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АРЖЕНТИНА - País: ARGENTINA - Země: ARGENTINA - Land: ARGENTINA - Land: ARGENTINIEN - Riik: ARGENTIINA - Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Country: ARGENTINA - Pays: ARGENTINE - Zemlja: ARGENTINA - Paese: ARGENTINA - Valsts: ARGENTĪNA - Šalis: ARGENTINA - Ország: ARGENTÍNA - Pajjiż: ARĠENTINA - Land: ARGENTINË - Państwo: ARGENTYNA - País: ARGENTINA - Țara: ARGENTINA - Krajina: ARGENTÍNA - Država: ARGENTINA - Maa: ARGENTIINA - Land: ARGENTINA".

ii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: БРАЗИЛИЯ - País: BRASIL - Země: BRAZÍLIE - Land: BRASILIEN - Land: BRASILIEN - Riik: BRASIILIA - Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Country: BRAZIL - Pays: BRÉSIL - Zemlja: BRAZIL - Paese: BRASILE - Valsts: BRAZĪLIJA - Šalis: BRAZILIJA - Ország: BRAZÍLIA - Pajjiż: BRAŻIL - Land: BRASILIË - Państwo: BRAZYLIA - País: BRASIL - Țara: BRAZILIA - Krajina: BRAZÍLIA - Država: BRAZILIJA - Maa: BRASILIA - Land: BRASILIEN".

iii. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Стран|а: КАНАДА - País: CANADÁ - Země: KANADA - Land: CANADA - Land: KANADA - Riik: KANADA - Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ - Country: CANADA - Pays: CANADA - Zemlja: KANADA - Paese: CANADA - Valsts: KANĀDA - Šalis: KANADA - Ország: KANADA - Pajjiż: KANADA - Land: CANADA - Państwo: KANADA - País: CANADÁ - Țara: CANADA - Krajina: KANADA - Država: KANADA - Maa: KANADA - Land: KANADA".

iv. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЧИЛИ - País: CHILE - Země: CHILE - Land: CHILE - Land: CHILE - Riik: TŠIILI - Χώρα: ΧΙΛΗ - Country: CHILE - Pays: CHILI - Zemlja: ČILE - Paese: CILE - Valsts: ČĪLE - Šalis: ČILĖ - Ország: CHILE - Pajjiż: ĊILI' - Land: CHILI - Państwo: CHILE - País: CHILE - Țara: CHILE - Krajina: CHILE - Država: ČILE - Maa: CHILE - Land: CHILE".

v. a "Страна: ИЗРАЕЛ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ИЗРАЕЛ - País: ISRAEL - Země: IZRAEL - Land: ISRAEL - Land: ISRAEL - Riik: IISRAEL - Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ - Country: ISRAEL - Pays: ISRAËL - Zemlja: IZRAEL - Paese: ISRAELE - Valsts: IZRAĒLA - Šalis: IZRAELIS - Ország: IZRAEL - Pajjiż: IŻRAEL - Land: ISRAËL - Państwo: IZRAEL - País: ISRAEL - Țara: ISRAEL - Krajina: IZRAEL - Država: IZRAEL - Maa: ISRAEL - Land: ISRAEL".

vi. a "Страна: ТАЙЛАНД" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ТАЙЛАНД - País: TAILANDIA - Země: THAJSKO - Land: THAILAND - Land: THAILAND - Riik: TAI - Χώρα: ΤΑΪΛΑΝΔΗ - Country: THAILAND - Pays: THAILANDE - Zemlja: TAJLAND - Paese: TAILANDIA - Valsts: TAIZEME - Šalis: TAILANDAS - Ország: THAIFÖLD - Pajjiż: TAJLANDJA - Land: THAILAND - Państwo: TAJLANDIA - País: TAILANDIA - Țara: THAILANDA - Krajina: THAJSKO - Država: TAJSKA - Maa: THAIMAA - Land: THAILAND".

vii. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Land: AMERIKAS FORENEDE STATER - Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID - Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Country: UNITED STATES OF AMERICA - Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - Paese: STATI UNITI - Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS - Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK - Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA - Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI - País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII - Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE - Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT - Land: FÖRENTA STATERNA".

c) A mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

6. 31997 D 0252: A Bizottság 1997. március 25-i 97/252/EK határozata a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú termékek behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékének összeállításáról (HL L 101., 1997.4.18., 46. o.):

A melléklet a következőképpen módosul:

a) A "melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG -"

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -"

A második szakaszban a "Termék: tej és tejtermékek" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezés után:

"Proizvod: mlijeko i mliječni proizvodi -"

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezések után:

i.

az 1. pontban : "Nacionalna referenca /".

ii.

a 2. pontban : "Naziv /".

iii.

a 3. pontban : "Grad /".

iv.

a 4. pontban : "Regija /".

v.

az 5. pontban : "Posebne napomene /".

vi. a 6. pontban :

"(*) Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ".

b) A táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NIZOZEMSKI ANTILI /".

ii. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ARGENTINA /".

iii. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRALIJA /".

iv. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KANADA /".

v. a "Страна: ШВЕЙЦАРИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVICARSKA /".

vi. a "Страна: ИЗРАЕЛ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: IZRAEL /".

vii. a "Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA".

viii. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NOVI ZELAND".

ix. a "País: RUSIA /" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: RUSIJA /".

x. a "Страна: СИНГАПУР" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SINGAPUR /".

xi. a "Страна: ИСЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ISLAND /".

xii. a "Страна: ТУРЦИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TURSKA /".

xiii. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE /".

xiv. a "Страна: УРУГВАЙ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: URUGVAJ /".

xv. a "Страна: ЮЖНА АФРИКА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: JUŽNA AFRIKA /".

c) A mellékletben a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó részhez fűzött megjegyzés a következő szövegrésszel egészül ki a francia és az olasz nyelvű szövegrész között:

"- Napomena: privremeni kod, koji ni na koji način ne utječe na konačni naziv ove zemlje, koji će biti dogovoren nakon zaključenja pregovora o ovom pitanju koji su trenutno u tijeku pri Ujedinjenim narodima."

d) A mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

7. 31997 D 0467: A Bizottság 1997. július 7-i 97/467/EK határozata a tagállamok által nyúlhús és tenyésztettvad-hús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 199., 1997.7.26., 57. o.):

a) Az I. mellékletben a cím és a tájékoztató rész helyébe a következő szöveg lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I -I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) - LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) - SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) - LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) - LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUSSER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE - ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) - LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) - POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA KUNIĆA I MESA DIVLJAČI (OSIM BEZGREBENKI) - ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) - UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU - ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS - NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA - LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TALFENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA - LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN - LISTA ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLIKÓW I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY - LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) - LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) - ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSA VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) - I MIĘSA ZWIERZĄT ŁOWNYCH (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY - SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) - LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA - FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría ( 139 ) / Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (139) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (139) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (139) / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (139) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (139) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (139) / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (139) / Proizvod: Meso kunića i meso uzgojene divljači (139) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (139) / Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (139) / Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (139) / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (139) / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (139) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (139) / Produkt: Mięso królicze I dziczyzna hodowlana (139) / Produto: Carne de celho e carne de caça de criação (139) / Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă / Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (139) Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (139) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (139) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (139)

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Klaonica / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalőikusettevőte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Rasjekavaonica / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Darabolóüzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на чл ен2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lőike 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν της προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EC 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2. o. da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Kunić / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sőralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Papkari / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Uzgojena pernata divljač / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Păsări vânat de fermă / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Ostali kopneni sisavci / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta' l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Bezgrebenke / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bežce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevőtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Na razini Zajednice objekti neće biti odobreni dok se ne odobre certifikati. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra / L-istabilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele / Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits."

b) Az I. mellékletben a táblázat címe a következőképpen módosul:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АРЖЕНТИНА - País: ARGENTINA - Země: ARGENTINA - Land: ARGENTINA - Land: ARGENTINIEN - Riik: ARGENTIINA - Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Country: ARGENTINA - Pays: ARGENTINE - Zemlja: ARGENTINA - Paese: ARGENTINIA - Valsts: ARGENTĪNA - Šalis: ARGENTINA - Ország: ARGENTÍNA - Pajjiż: ARĠENTINA - Land: ARGENTINË - Państwo: ARGENTYNA - País: ARGENTINA - Țara: ARGENTINA - Krajina: ARGENTÍNA - Država: ARGENTINA - Maa: ARGENTIINA - Land: ARGENTINA".

ii. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АВСТРАЛИЯ - País: AUSTRALIA - Země: AUSTRÁLIE - Land: AUSTRALIEN - Land: AUSTRALIEN - Riik: AUSTRAALIA - Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Country: AUSTRALIA - Pays: AUSTRALIE - Zemlja: AUSTRALIJA - Paese: AUSTRALIA - Valsts: AUSTRĀLIJA - Šalis: AUSTRALIJA - Ország: AUSZTRÁLIA - Pajjiż: AWSTRALJA - Land: AUSTRALIË - Państwo: AUSTRALIA - País: AUSTRÁLIA - Țara: AUSTRALIA - Krajina: AUSTRÁLIA - Država: AVSTRALIJA - Maa: AUSTRALIA - Land: AUSTRALIEN".

iii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: БРАЗИЛИЯ - País: BRASIL - Země: BRAZÍLIE - Land: BRASILIEN - Land: BRASILIEN - Riik: BRASIILIA - Χώρα: ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Country: BRAZIL - Pays: BRÉSIL - Zemlja: BRAZIL - Paese: BRASILE - Valsts: BRAZĪLIJA - Šalis: BRAZILIJA - Ország: BRAZÍLIA - Pajjiż: BRAŻIL - Land: BRASILIË - Państwo: BRAZYLIA - País: BRASIL - Țara: BRAZILIA - Krajina: BRAZÍLIA - Država: BRAZILIJA - Maa: BRASILIA - Land: BRASILIEN".

iv. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: КАНАДА - País: CANADÁ - Země: KANADA - Land: CANADA - Land: KANADA - Riik: KANADA - Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ - Country: CANADA - Pays: CANADA - Zemlja: KANADA - Paese: CANADA - Valsts: KANĀDA - Šalis: KANADA - Ország: KANADA - Pajjiż: KANADA - Land: CANADA - Państwo: KANADA - País: CANADÁ - Țara: CANADA - Krajina: KANADA - Država: KANADA - Maa: KANADA - Land: KANADA".

v. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЧИЛИ - País: CHILE - Země: CHILE - Land: CHILE - Land: CHILE - Riik: TŠIILI - Χώρα: ΧΙΛΗ - Country: CHILE - Pays: CHILI - Zemlja: ČILE - Paese: CILE - Valsts: ČĪLE - Šalis: ČILĖ - Ország: CHILE - Pajjiż: ĊILI' - Land: CHILI - Państwo: CHILE - País: CHILE - Țara: CHILE - Krajina: CHILE - Država: ČILE - Maa: CHILE - Land: CHILE".

vi. a "Страна: КИТАЙ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: КИТАЙ - País: CHINA - Země: ČÍNA - Land: KINA - Land: CHINA - Riik: HIINA - Χώρα: ΚΙΝΑ - Country: CHINA - Pays: CHINE - Zemlja: KINA - Paese: CINA - Valsts: ĶĪNA - Šalis: KINIJA - Ország: KÍNA - Pajjiż: ĊINA - Land: CHINA - Państwo: CHINY - País: CHINA - Țara: CHINA - Krajina: ČÍNA - Država: KITAJSKA - Maa: KIINA - Land: KINA".

vii. a "Страна: ГРЕНЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ГРЕНЛАНДИЯ - País: GROENLANDIA - Země: GRÓNSKO - Land: GRØNLAND - Land: GRÖNLAND - Riik: GRÖÖNIMAA - Χώρα: ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ - Country: GREENLAND - Pays: GROENLAND - Zemlja: GRENLAND - Paese: GROENLANDIA - Valsts: GRENLANDE - Šalis: GRENLANDIJA - Ország: GRÖNLAND - Pajjiż: GREENLAND - Land: GROENLAND - Państwo: GRENLANDIA - País: GRONELÂNDIA - Țara: GROENLANDA - Krajina: GRÓNSKO - Država: GRENLANDIJA - Maa: GRÖNLANTI - Land: GRÖNLAND".

viii. a "Страна: ИСЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ИСЛАНДИЯ / País: Islandia / Země: Island / Land: Island / Land: Island / Riik: Island / Χώρα: Iσλανδία / Country: Iceland / Pays: Islande / Zemlja: Island / Paese: Islanda / Valsts: Islande / Šalis: Islandija / Ország: Izland / Pajjiż: Islanda / Land: Ijsland / Państwo: Islandia / País: Islandia / Țara: ISLANDA / Krajina: Island / Država: Islandija / Maa: Islanti / Land: Island".

ix. a "Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ - Territorio: NUEVA CALEDONIA - Území: NOVÁ KALEDONIE - Territorium: NY KALEDONIEN - Gebiet: NEUKALEDONIEN - Territoorium: UUS KALEDOONIA - Περιοχή: ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ - Territory: NEW CALEDONIA - Territoire: NOUVELLE-CALÉDONIE - Područje: NOVA KALEDONIJA - Territorio: NUOVA CALEDONIA - Teritorija: JAUNKALEDONIJA - Teritorija: NAUJOJI KALEDONIJA - Terület: ÚJ-KALEDÓNIA - Territorju: KALEDONJA LĠDIDA - Gebied: NIEUW-CALEDONIË - Terytorium: NOWA KALEDONIA - Território: NOVA CALEDÓNIA - Teritoriu: NOUA CALEDONIE - Územie: NOVÁ KALEDÓNIA - Ozemlje: NOVA KALEDONIJA - Alue: UUSI-KALEDONIA - Territorium: NYA KALEDONIEN".

x. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ - País: NUEVA ZELANDA - Země: NOVÝ ZÉLAND - Land: NEW ZEALAND - Land: NEUSEELAND - Riik: UUS-MEREMAA - Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - Country: NEW ZEALAND - Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE - Zemlja: NOVI ZELAND - Paese: NUOVA ZELANDA - Valsts: JAUNZĒLANDE - Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA - Ország: ÚJ-ZÉLAND - Pajjiż: NEW ZEALAND - Land: NIEUW-ZEELAND - Państwo: NOWA ZELANDIA - País: NOVA ZELÂNDIA - Țara: NOUA ZEELANDĂ - Krajina: NOVÝ ZÉLAND - Država: NOVA ZELANDIJA - Maa: UUSI-SEELANTI - Land: NYA ZEELAND".

xi. a "Страна: РУСИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: РУСИЯ - País: RUSSIA - Země: RUSKO - Land: RUSSLAND - Land: RUSSLAND - Riik: VENEMAA - Χώρα: ΡΩΣΙΑ - Country: RUSSIA - Pays: RUSSIE - Zemlja: RUSIJA - Paese: RUSSIA - Valsts: KRIEVIJA - Šalis: RUSIJA - Ország: OROSZORSZÁG - Pajjiż: IR-RUSSJA - Land: RUSLAND - Państwo: ROSJA - País: RÚSSIA - Țara: RUSIA - Krajina: RUSKO - Država: RUSIJA - Maa: VENÄJÄ - Land: RYSSLAND".

xii. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Land: AMERIKAS FORENEDE STATER - Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID - Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Country: UNITED STATES OF AMERICA - Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - Paese: STATI UNITI - Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS - Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK - Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA - Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI - País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII - Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE - Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT - Land: FÖRENTA STATERNA".

c) Az I. mellékletben szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

d) A II. mellékletben a cím helyébe a következő szöveg lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II- BILAGA II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЩРАУСИ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES / SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD / LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES / POPIS ODOBRENIH OBJEKATA ZA UVOZ MESA BEZGREBENKI / ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI / UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU / ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRAŠAS / FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX / LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOGESTAAN / WYKAZ ZAKŁADÓW Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES / LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS".

e) A II. mellékletben a táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АВСТРАЛИЯ - País: AUSTRALIA - Země: AUSTRÁLIE - Land: AUSTRALIEN - Land: AUSTRALIEN - Riik: AUSTRAALIA - Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Country: AUSTRALIA - Pays: AUSTRALIE - Zemlja: AUSTRALIJA - Paese: AUSTRALIA - Valsts: AUSTRĀLIJA - Šalis: AUSTRALIJA - Ország: AUSZTRÁLIA - Pajjiż: AWSTRALJA - Land: AUSTRALIË - Państwo: AUSTRALIA - País: AUSTRÁLIA - Țara: AUSTRALIA - Krajina: AUSTRÁLIA - Država: AVSTRALIJA - Maa: AUSTRALIA - Land: AUSTRALIEN".

ii. a "Страна: БОТСУАНА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: БОТСУАНА / País: BOTSUANA / Země: BOTSWANA / Land: BOTSWANA / Land: BOTSUANA / Riik: BOTSWANA / Χώρα: ΜΠΟΤΣΟΥΆΝΑ / Country: BOTSWANA / Pays: BOTSWANA / Zemlja: BOCVANA / Paese: BOTSWANA / Valsts: BOTSVĀNA / Šalis: BOTSVANA / Ország: BOTSWANA / Pajjiż: BOTSWANA / Land: BOTSWANA / Państwo: BOTSWANA / País: BOTSUANA / Țara: BOTSWANA / Krajina: BOTSWANA / Država: BOCVANA / Maa: BOTSWANA / Land: BOTSWANA".

iii. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: КАНАДА - País: CANADÁ - Země: KANADA - Land: CANADA - Land: KANADA - Riik: KANADA - Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ - Country: CANADA - Pays: CANADA - Zemlja: KANADA - Paese: CANADA - Valsts: KANĀDA - Šalis: KANADA - Ország: KANADA - Pajjiż: KANADA - Land: CANADA - Państwo: KANADA - País: CANADÁ - Țara: CANADA - Krajina: KANADA - Država: KANADA - Maa: KANADA - Land: KANADA".

iv. a "Страна: ИЗРАЕЛ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ИЗРАЕЛ - País: ISRAEL - Země: IZRAEL - Land: ISRAEL - Land: ISRAEL - Riik: IISRAEL - Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ - Country: ISRAEL - Pays: ISRAËL - Zemlja: IZRAEL - Paese: ISRAELE - Valsts: IZRAĒLA - Šalis: IZRAELIS - Ország: IZRAEL - Pajjiż: IŻRAEL - Land: ISRAËL - Państwo: IZRAEL - País: ISRAEL - Țara: ISRAEL - Krajina: IZRAEL - Država: IZRAEL - Maa: ISRAEL - Land: ISRAEL".

v. a "Страна: НАМИБИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: НАМИБИЯ - País: NAMIBIA - Země: NAMIBIE - Land: NAMIBIA - Land: NAMIBIA - Riik: NAMIIBIA - Χώρα: ΝΑΜΙΜΠΙΑ - Country: NAMIBIA - Pays: NAMIBIE - Zemlja: NAMIBIJA - Paese: NAMIBIA - Valsts: NAMĪBIJA - Šalis: NAMIBIJA - Ország: NAMÍBIA - Pajjiż: NAMIBJA - Land: NAMIBIË - Państwo: NAMIBIA - País: NAMBÍA - Țara: NAMIBIA - Krajina: NAMÍBIA - Država: NAMIBIJA - Maa: NAMIBIA - Land: NAMIBIA".

vi. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ - País: NUEVA ZELANDA - Země: NOVÝ ZÉLAND - Land: NEW ZEALAND - Land: NEUSEELAND - Riik: UUSMEREMAA - Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - Country: NEW ZEALAND - Pays: NOUVELLE-ZÉLANDE - Zemlja: NOVI ZELAND - Paese: NUOVA ZELANDA - Valsts: JAUNZĒLANDE - Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA - Ország: ÚJ-ZÉLAND - Pajjiż: NEW ZEALAND - Land: NIEUW-ZEELAND - Państwo: NOWA ZELANDIA - País: NOVA ZELÂNDIA - Țara: NOUA ZEELANDĂ - Krajina: NOVÝ ZÉLAND - Država: NOVA ZELANDIJA - Maa: UUSI-SEELANTI - Land: NYA ZEELAND".

vii. a "Страна: ЮЖНА АФРИКА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА - País: SUDÁFRICA - Země: JIŽNÍ AFRIKA - Land: SYDAFRIKA - Land: SÜDAFRIKA - Riik: LÕUNA-AAFRIKA - Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - Country: SOUTH AFRICA - Pays: AFRIQUE DU SUD - Zemlja: JUŽNA AFRIKA - Paese: SUDAFRICA - Valsts: DIENVIDĀFRIKA - Šalis: PIETŲ AFRIKA - Ország: DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG - Pajjiż: L-AFRIKA T'ISFEL - Land: ZUID-AFRIKA - Państwo: REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - País: ÁFRICA DO SUL - Țara: AFRICA DE SUD - Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA - Država: JUŽNA AFRIKA - Maa: ETELÄ-AFRIKKA - Land: SYDAFRIKA".

viii. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Land: AMERIKAS FORENEDE STATER - Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID - Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Country: UNITED STATES OF AMERICA - Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - Paese: STATI UNITI - Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS - Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK - Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA - Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI - País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII - Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE - Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT - Land: FÖRENTA STATERNA".

ix. a "País: URUGUAY" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"País: URUGUAY - Země: URUGUAY - Land: URUGUAY - Land: URUGUAY - Riik: URUGUAY - Χώρα: ΟΥΡΟΥΓΟΥΆΗ - Country: URUGUAY - Pays: URUGUAY - Zemlja: URUGVAJ - Paese: URUGUAY - Valsts: URUGVAJA - Šalis: URUGVAJUS - Ország: URUGUAY - Pajjiż: L-URUGWAJ - Land: URUGUAY - Państwo: URUGWAJ - País: URUGUAI - Krajina: URUGUAJ - Država: URUGVAJ - Maa: URUGUAY - Land: URUGUAY".

x. a "Страна: ЗИМБАБВЕ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЗИМБАБВЕ - País: ZIMBABUE - Země: ZIMBABWE - Land: ZIMBABWE - Land: SIMBABWE - Riik: ZIMBABWE - Χώρα: ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ - Country: ZIMBABWE - Pays: ZIMBABWE - Zemlja: ZIMBABVE - Paese: ZIMBABWE - Valsts: ZIMBABVE - Šalis: ZIMBABVĖ - Ország: ZIMBABWE - Pajjiż: ŻIMBABWE - Land: ZIMBABWE - Państwo: ZIMBABWE - País: ZIMBABUÉ - Țara: ZIMBABWE - Krajina: ZIMBABWE - Država: ZIMBABVE - Maa: ZIMBABWE - Land: ZIMBABWE".

f) A II. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

8. 31997 D 0468: A Bizottság 1997. július 7-i 97/468/EK határozata a tagállamok által vadhús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 199., 1997.7.26., 62. o.):

a) A mellékletben a cím és a tájékoztató rész helyébe a következő szöveg lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - PRILOG - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / POPIS OBJEKATA / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Proizvod: Meso divljači / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Žvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat sălbatic / Produkt: zverina z divo žijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Nacionalna referenca / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Naziv / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Grad / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regija / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Djelatnost / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevőte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Objekt za preradu mesa divljači / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Žvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a cărnii de vânat / Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Hladnjača / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Posebne napomene / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Едър дивеч / Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Krupna divljač / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs žvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat sălbatic mare / Veľká divo žijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Zečevi / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiškiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Pernata divljač / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Păsări de vânat sălbatice / Divo žijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Pregled na trihinelu / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichină / Vyšetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll".

b) A mellékletben a táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АРЖЕНТИНА - País: ARGENTINA - Země: ARGENTINA - Land: ARGENTINA - Land: ARGENTINIEN - Riik: ARGENTIINA - Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Country: ARGENTINA - Pays: ARGENTINE - Zemlja: ARGENTINA - Paese: ARGENTINIA - Valsts: ARGENTĪNA - Šalis: ARGENTINA - Ország: ARGENTÍNA - Pajjiż: ARĠENTINA - Land: ARGENTINË - Państwo: ARGENTYNA - País: ARGENTINA - Țara: ARGENTINA - Krajina: ARGENTÍNA - Država: ARGENTINA - Maa: ARGENTIINA - Land: ARGENTINA".

ii. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: АВСТРАЛИЯ - País: AUSTRALIA - Země: AUSTRÁLIE - Land: AUSTRALIEN - Land: AUSTRALIEN - Riik: AUSTRAALIA - Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Country: AUSTRALIA - Pays: AUSTRALIE - Zemlja: AUSTRALIJA - Paese: AUSTRALIA - Valsts: AUSTRĀLIJA - Šalis: AUSTRALIJA - Ország: AUSZTRÁLIA - Pajjiż: AWSTRALJA - Land: AUSTRALIË - Państwo: AUSTRALIA - País: AUSTRÁLIA - Țara: AUSTRALIA Krajina: AUSTRÁLIA - Država: AVSTRALIJA - Maa: AUSTRALIA - Land: AUSTRALIEN".

iii. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: КАНАДА - País: CANADÁ - Země: KANADA - Land: CANADA - Land: KANADA - Riik: KANADA - Χώρα: ΚΑΝΑΔΑΣ - Country: CANADA - Pays: CANADA - Zemlja: KANADA - Paese: CANADA - Valsts: KANĀDA - Šalis: KANADA - Ország: KANADA - Pajjiż: KANADA - Land: CANADA - Państwo: KANADA - País: CANADÁ - Țara: CANADA - Krajina: KANADA - Država: KANADA - Maa: KANADA - Land: KANADA".

iv. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЧИЛИ - País: CHILE - Země: CHILE - Land: CHILE - Land: CHILE - Riik: TŠIILI - Χώρα: ΧΙΛΗ - Country: CHILE - Pays: CHILI - Zemlja: ČILE - Paese: CILE - Valsts: ČĪLE - Šalis: ČILĖ - Ország: CHILE - Pajjiż: ĊILI' - Land: CHILI - Państwo: CHILE - País: CHILE - Țara: CHILE - Krajina: CHILE - Država: ČILE - Maa: CHILE - Land: CHILE".

v. a "Страна: ГРЕНЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ГРЕНЛАНДИЯ - País: GROENLANDIA - Země: GRÓNSKO - Land: GRØNLAND - Land: GRÖNLAND - Riik: GRÖÖNIMAA - Χώρα: ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ - Country: GREENLAND - Pays: GROENLAND - Zemlja: GRENLAND - Paese: GROENLANDIA - Valsts: GRENLANDE - Šalis: GRENLANDIJA - Ország: GRÖNLAND - Pajjiż: GREENLAND - Land: GROENLAND - Państwo: GRENLANDIA - País: GRONELÂNDIA - Țara: GROENLANDA - Krajina: GRÓNSKO - Država: GRENLANDIJA - Maa: GRÖNLANTI - Land: GRÖNLAND".

vi. a "Страна: НАМИБИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: НАМИБИЯ - País: NAMIBIA - Land: NAMIBIA - Land: NAMIBIA - Χώρα: ΝΑΜΙΜΠΙΑ - Country: NAMIBIA - Pays: NAMIBIE - Zemlja: NAMIBIJA - Paese: NAMIBIA - Land: NAMIBIË - País: NAMÍBIA - Țara: NAMIBIA - Maa: NAMIBIA - Land: NAMIBIA".

vii. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ - País: NUEVA ZELANDA - Země: NOVÝ ZÉLAND - Land: NEW ZEALAND - Land: NEUSEELAND - Riik: UUS-MEREMAA - Χώρα: ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - Country: NEW ZEALAND - Pays: NOUVELLEZÉLANDE - Zemlja: NOVI ZELAND - Paese: NUOVA ZELANDA - Valsts: JAUNZĒLANDE - Šalis: NAUJOJI ZELANDIJA - Ország: ÚJ-ZÉLAND - Pajjiż: New Zealand - Land: NIEUW-ZEELAND - Państwo: NOWA ZELANDIA - País: NOVA ZELÂNDIA - Țara: NOUA ZEELANDĂ - Krajina: NOVÝ ZÉLAND - Država: NOVA ZELANDIJA - Maa: UUSI-SEELANTI - Land: NYA ZEELAND".

viii. a "País: TÚNEZ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"- País: TÚNEZ - Země: TUNISKO - Land: TUNESIEN - Land: TUNESIEN - Riik: TUNEESIA - Χώρα: ΤΥΝΗΣΙΑ - Country: TUNISIA - Pays: TUNISIE - Zemlja: TUNIS - Paese: TUNISIA - Valsts: TUNISIJA - Šalis: TUNISAS - Ország: TUNÉZIA - Pajjiż: TUNEŻIJA - Land: TUNESIË - Państwo: TUNEZJA - País: TUNÍSIA - Krajina: TUNISKO - Država: TUNIZIJA - Maa: TUNISIA - Land: TUNISIEN".

ix. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ - País: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - Země: SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Land: AMERIKAS FORENEDE STATER - Land: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA - Riik: AMEERIKA ÜHENDRIIGID - Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Country: UNITED STATES OF AMERICA - Pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE - Paese: STATI UNITI - Valsts: AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS - Šalis: JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS - Ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK - Pajjiż: STATI UNITI TA' L-AMERIKA - Land: VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA - Państwo: STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI - País: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII - Krajina: SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ - Država: ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE - Maa: AMERIKAN YHDYSVALLAT - Land: FÖRENTA STATERNA".

x. a "Страна: УРУГВАЙ" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: УРУГВАЙ - País: URUGUAY - Země: URUGUAY - Land: URUGUAY - Land: URUGUAY - Riik: URUGUAY - Χώρα: ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - Country: URUGUAY - Pays: URUGUAY - Zemlja: URUGVAJ - Paese: URUGUAY - Valsts: URUGVAJA - Šalis: URUGVAJUS - Ország: URUGUAY - Pajjiż: URUGWAJ - Land: URUGUAY - Państwo: URUGWAJ - País: URUGUAI - Țara: URUGUAY - Krajina: URUGUAJ - Država: URUGVAJ - Maa: URUGUAY - Land: URUGUAY".

xi. a "Страна: ЮЖНА АФРИКА" szövegrésszel kezdődő cím helyébe a következő cím lép:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА - País: SUDÁFRICA - Země: JIŽNÍ AFRIKA - Land: SYDAFRIKA - Land: SÜDAFRIKA - Riik: LÕUNA-AAFRIKA - Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - Country: SOUTH AFRICA - Pays: AFRIQUE DU SUD - Zemlja: JUŽNA AFRIKA - Paese: SUDAFRICA - Valsts: DIENVIDĀFRIKA - Šalis: PIETŲ AFRIKA - Ország: DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG - Pajjiż: LAFRIKA T'ISFEL - Land: ZUID-AFRIKA - Państwo: REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI - País: ÁFRICA DO SUL - Țara: AFRICA DE SUD - Krajina: JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA - Država: JUŽNA AFRIKA - Maa: ETELÄ-AFRIKKA - Land: SYDAFRIKA".

9. 31997 D 0569: A Bizottság 1997. július 16-i 97/569/EK határozata a tagállamok által húsipari termékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 234., 1997.8.26., 16. o.):

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "Melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG -"

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -".

A második szakaszban a "Termék: húskészítmények" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Proizvod: mesni proizvodi -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

az 1. pontban : "Nacionalna referenca -".

ii.

a 2. pontban : "Naziv -".

iii.

a 3. pontban : "Grad -".

iv.

a 4. pontban : "Regija -".

v.

az 5. pontban : "Posebne napomene -".

vi. a 6. pontban :

"(*) Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ."

b) A táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ARGENTINA -".

ii. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRALIJA -".

iii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BRAZIL -".

iv. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KANADA -".

v. a "Страна: ШВЕЙЦАРИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVICARSKA -".

vi. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ČILE -".

vii. a "Страна: ХОНГ КОНГ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: HONG KONG -".

viii. a "Страна: ИЗРАЕЛ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően

"Zemlja: IZRAEL -".

ix. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NOVI ZELAND -".

x. a "Страна: СИНГАПУР" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SINGAPUR -".

xi. a "Страна: ТАЙЛАНД" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TAJLAND -".

xii. a "Страна: ЮЖНА АФРИКА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: JUŽNA AFRIKA -".

c) Az I. mellékletben szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

d) A II. melléklet a következők szerint módosul:

A "II. melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG II -".

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -".

A második szakaszban a "Termék: húskészítmények" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Proizvod: mesni proizvodi -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

Az 1. pontban : "Nacionalna referenca -".

ii.

A 2. pontban : "Naziv -".

iii.

A 3. pontban : "Grad -".

iv.

A 4. pontban : "Regija -".

v.

Az 5. pontban : "Posebne napomene -".

vi. A 6. pontban :

"(*) Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ."

e) A "País: MAURICIO -" szövegrésszel kezdődő táblázatcím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MAURICIJUS -".

10. 31998 D 0179: A Bizottság 1998. február 23-i 98/179/EK határozata egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagoknak és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 65., 1998.3.5., 31. o.):

A melléklet 1.2. pontjának második bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Horvátország esetében az akkreditációt a csatlakozás időpontjáig kell megszerezni."

11. 31998 D 0536: A Bizottság 1998. szeptember 3-i 98/536/EK határozata a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról (HL L 251., 1998.9.11., 39. o.):

A melléklet a következőkkel egészül ki a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt követően:

„HorvátországHrvatski veterinarski institutSavska cesta 14310000 ZagrebMinden csoport”

12. 31999 D 0120: A Bizottság 1999. január 27-i 1999/120/EK határozata a tagállamok által állati bél, gyomor és hólyag behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 36., 1999.2.10., 21. o.):

A melléklet a következőképpen módosul:

a) A "melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG -".

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -".

A második szakaszban a "Termék: állati gyomor, hólyag és bél" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Proizvod: želuci, mjehuri i crijeva životinja -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

Az 1. pontban : "Nacionalna referenca -".

ii.

A 2. pontban : "Naziv -".

iii.

A 3. pontban : "Grad -".

iv.

A 4. pontban : "Regija -".

v.

Az 5. pontban : "Posebne napomene -".

b) A táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АФГАНИСТАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AFGANISTAN -".

ii. a "País: ALBANIA" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ALBANIJA -".

iii. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ARGENTINA -".

iv. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRALIJA -".

v. a "Страна: БАНГЛАДЕШ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BANGLADEŠ -".

vi. a "Страна: БАХРЕЙН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BAHREIN -".

vii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BRAZIL -".

viii. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KANADA -".

ix. a "Страна: ШВЕЙЦАРИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVICARSKA -".

x. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ČILE -".

xi. a "Страна: КИТАЙ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KINA -".

xii. a "Страна: КОСТА РИКА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KOSTARIKA -".

xiii. a "Страна: ЕГИПЕТ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: EGIPAT -".

xiv. a "Страна: ХОНДУРАC" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: HONDURAS -".

xv. a "Страна: ИНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: INDIJA -".

xvi. a "Страна: ИРАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: IRAN -".

xvii. a "Страна: ЯПОНИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: JAPAN -".

xviii. a "Страна: КУВЕЙТ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KUVAJT -".

xix. a "Страна: ЛИВАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LIBANON -".

xx. a "Страна: МАРОКО" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MAROKO -".

xxi. a "Страна: МОНГОЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MONGOLIJA -".

xxii. a "Страна: МЕКСИКО" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MEKSIKO -".

xxiii. a "Страна: НИКАРАГУА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NIKARAGVA -".

xxiv. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NOVI ZELAND -".

xxv. a "Страна: ПАНАМА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PANAMA -".

xxvi. a "Страна: ПЕРУ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PERU -".

xxvii. a "Страна: ПАКИСТАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PAKISTAN -".

xxviii. a "Страна: ПАРАГВАЙ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PARAGVAJ -".

xxix. a "Страна: СИРИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SIRIJA -".

xxx. a "Страна: ТУНИС" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TUNIS -".

xxxi. a "Страна: ТУРКМЕНИСТАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TURKMENISTAN -".

xxxii. a "Страна: ТУРЦИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TURSKA -".

xxxiii. a "Страна: УКРАЙНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: UKRAJINA -".

xxxiv. a "Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE -".

xxxv. a "Страна: УРУГВАЙ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: URUGVAJ -".

xxxvi. a "Страна: УЗБЕКИСТАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: UZBEKISTAN -".

xxxvii. a "Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA".

xxxviii. a "País: India" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: JUŽNA AFRIKA -".

c) A mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

13. 31999 D 0710: A Bizottság 1999. október 15-i 1999/710/EK határozata a tagállamok által a darált hús és az előkészített húsok behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékének összeállításáról (HL L 281., 1999.11.4., 82. o.):

A melléklet a következőképpen módosul:

a) A "Melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG -".

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -".

A második szakaszban a "Termék: darált hús és húskészítmények" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Proizvod: mljeveno meso i mesni pripravci -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

Az 1. pontban : "Nacionalna referenca -".

ii.

A 2. pontban : "Naziv -".

iii.

A 3. pontban : "Grad -".

iv.

A 4. pontban : "Regija -".

v.

Az 5. pontban : "Djelatnost -".

vi.

Az MM. pontban : "Mljeveno meso -".

vii.

Az MP. pontban : "Mesni pripravci -".

viii.

A 6. pontban : "Posebne napomene -".

ix.

A 7. pontban : "Zemlje i objekti koji ispunjavaju sve zahtjeve iz članka 2. stavka 1. Odluke Vijeća 95/408/EZ."

b) A táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ARGENTINA -".

ii. a "Страна: АВСТРАЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRALIJA -".

iii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BRAZIL -".

iv. a "Страна: ЧИЛИ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ČILE -".

v. a "Страна: ИЗРАЕЛ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: IZRAEL -".

vi. a "Страна: ИСЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ISLAND -".

vii. a "Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NOVI ZELAND -".

viii. a "Страна: ТАЙЛАНД" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TAJLAND -".

14. 32001 D 0556: A Bizottság 2001. július 11-i 2001/556/EK határozata a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 200., 2001.7.25., 23. o.):

A melléklet a következőképpen módosul:

a) A "Melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"PRILOG -".

A melléklet szövege a következőkkel egészül ki a vonatkozó francia nyelvű szövegrészeket követően:

Az első szakaszban a "Létesítménylista" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS OBJEKATA -".

A második szakaszban a "Termék: emberi fogyasztásra szánt zselatin" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Proizvod: želatina namijenjena prehrani ljudi -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

az 1. pontban : "Nacionalna referenca -".

ii.

a 2. pontban : "Naziv -".

iii.

a 3. pontban : "Grad -".

iv.

a 4. pontban : "Regija -".

b) A táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: АРЖЕНТИНА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ARGENTINA -".

ii. a "Страна: БРАЗИЛИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BRAZIL -".

iii. a "Страна: БЕЛАРУС" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BJELARUS -".

iv. a "Страна: КАНАДА" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KANADA -".

v. a "Страна: ШВЕЙЦАРИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVICARSKA -".

vi. a "Страна: КИТАЙ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KINA -".

vii. a "Страна: КОЛУМБИЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: KOLUMBIJA -".

viii. a "Страна: КОРЕЯ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: REPUBLIKA KOREJA -".

ix. a "Страна: ПАКИСТАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PAKISTAN -".

x. a "Страна: ТАЙВАН" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: TAJVAN -".

xi. a "Страна: С А Щ" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE -".

xii. a "País: India" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: INDIJA -".

15. 32004 D 0211: A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EK határozata a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.):

Az I. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

16. 32004 R 0136: A Bizottság 2004. január 22-i 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 21., 2004.1.28., 11. o.):

Az V. melléklet 1. részéből el kell hagyni a következő országbejegyzést:

"Horvátország".

17. 32004 R 0911: A Bizottság 2004. április 29-i 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 163., 2004.4.30., 65. o.):

a) A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"6. Horvátország esetében a (3) bekezdésben biztosított eltérést a Horvátország csatlakozásának időpontja előtt legalább hat hónappal született szarvasmarhafélékre kell alkalmazni."

b) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

HR"

18. 32006 D 0168: A Bizottság 2006. január 4-i 2006/168/EK határozata a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 57., 2006.2.28., 19. o.):

Az I. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

19. 32006 D 0766: A Bizottság 2006. november 6-i 2006/766/EK határozata a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról (HL L 320., 2006.11.18., 53. o.):

A II. mellékletből el kell hagyni a következő szövegrészt:

"HR - Horvátország".

20. 32007 D 0025: A Bizottság 2006. december 22-i határozata a nagy patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről és a tulajdonosaik kíséretében lévő, kedvtelésből tartott madarak Közösségbe való behozataláról (HL L 8., 2007.1.13., 29. o.):

A 3. cikkből el kell hagyni a "Horvátország" szót.

21. 32006 D 0778: A Bizottság 2006. november 14-i 2006/778/EK határozata a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 314., 2006.11.15., 39. o.):

A 8. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki az "e határozatnak megfelelően gyűjtöttek és rögzítettek" szövegrészt követően:

"Horvátország előszőr legkésőbb 2014. június 30-ig nyújtja be jelentését."

22. 32007 D 0453: A Bizottság 2007. június 29-i 2007/453/EK határozata a tagállamok vagy harmadik országok, illetve ezek valamelyik régiója BSE-státusának a szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalma előfordulási kockázata alapján történő meghatározásáról (HL L 172., 2007.6.30., 84. o.):

A mellékletben B részéből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

23. 32007 D 0777: A Bizottság 2007. november 29-i 2007/777/EK határozata a harmadik országokból származó, emberi fogyasztásra szánt bizonyos húskészítmények és kezelt gyomor, hólyag és belek behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 2005/432/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2007.11.30., 49. o.):

A II. melléklet 2. részéből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

24. 32008 R 0504: A Bizottság 2008. június 6-i 504/2008/EK rendelete a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 149., 2008.6.7., 3. o.):

A 26. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) A legkésőbb 2013. június 30-ig Horvátországban született és e rendeletnek megfelelően nem azonosított lóféléket legkésőbb 2014. december 31-ig azonosítani kell e rendelettel összhangban."

25. 32008 R 0798: A Bizottság 2008. augusztus 8-i 798/2008/EK rendelete azon harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (HL L 226., 2008.8.23., 1. o.):

Az I. melléklet 1. részéből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

26. 32008 R 1251: A Bizottság 2008. december 12-i 1251/2008/EK rendelete a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról és a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének meghatározásáról (HL L 337., 2008.12.16., 41. o.):

A III. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

27. 32008 R 1291: A Bizottság 2008. december 18-i 1291/2008/EK rendelete egyes harmadik országokban a szalmonella-ellenőrzési programok 2160/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról és egyes harmadik országokban a madárinfluenza-felügyeleti programok felsorolásáról, valamint a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 340., 2008.12.19., 22. o.):

a) Az 1. cikket el kell hagyni.

b) Az I. melléklet 1. részéből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó bejegyzést.

28. 32009 R 0206: A Bizottság 2009. március 5-i 206/2009/EK rendelete az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.):

a) A 2. cikk (3) bekezdésének első albekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

b) A III. melléklet (*) lábjegyzetéből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

c) A III. mellékletben az "A betegségek nem tisztelik a határokat" szövegű plakátról el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

d) A IV. melléklet 1. pontjából el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

e) A IV. melléklet 2. pontjának első, illetve második francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

f) A IV. melléklet 3. pontjának első és második francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

g) A IV. melléklet 5. pontjának első és második francia bekezdéséből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

29. 32009 D 0821: A Bizottság 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK határozata a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állat-egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról (HL L 296., 2009.11.12., 1. o.):

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A "Melléklet" cím a francia nyelvű megnevezést követően a következő szóval egészül ki:

"PRILOG -".

"A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK" cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"POPIS ODOBRENIH GRANIČNIH INSPEKCIJSKIH POSTAJA -".

Az ezt követő pontok a következő megnevezésekkel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezéseket követően:

i.

az 1. pontban : "Naziv -".

ii.

a 2. pontban : "Kod TRACES -".

iii. a 3. pontban : "Tip -",

az A. alpontban

:

"Zračna luka -",

az F. alpontban

:

"Željeznica -",

a P. alpontban

:

"Luka -",

az R. alpontban

:

"Cesta -".

iv.

a 4. pontban : "Inspekcijski centar -".

v. az 5. pontban : "Proizvodi -",

a HC. alpontban

:

"Svi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi -",

az NHC. alpontban

:

"Drugi proizvodi -",

az NT. alpontban

:

"bez temperaturnih zahtjeva -",

a T. alpontban

:

"Smrznuti/rashlađeni proizvodi -",

a T(FR). alpontban

:

"Smrznuti proizvodi -",

a T(CH). alpontban

:

"Rashlađeni proizvodi -".

vi. a 6. pontban : "Žive životinje -",

az U. alpontban

:

"Papkari i kopitari: goveda, svinje, ovce, koze, domaći i divlji kopitari -",

az E. alpontban

:

"Registrirani kopitari, kako su definirani Direktivom Vijeća 90/426/EEZ -",

az O. alpontban

:

"Druge životinje (uključujući životinje za zoološki vrt) -";

vii. az 5-6. pontban : "Posebne napomene -".

a (*) alpont

:

"Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem članka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1, 4, 5 i 6."

az (1) alpont

:

"Pregledi u skladu sa zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe članka 19. stavka 3. Direktive Vijeća 97/78/EZ. -".

a (2) alpont

:

"Samo pakirani proizvodi -".

a (3) alpont

:

"Samo proizvodi ribarstva -".

a (4) alpont

:

"Samo bjelančevine životinjskog podrijetla -".

az (5) alpont

:

"Samo vuna, krzna i kože -".

a (6) alpont

:

"Samo tekuće masti, ulja i riblja ulja -".

a (7) alpont

:

"Islandski poniji (samo od travnja do listopada) -".

a (8) alpont

:

"Samo kopitari -".

a (9) alpont

:

"Samo tropske ribe -".

a (10) alpont

:

"Samo mačke, psi, glodavci, lagomorfi, žive ribe i gmazovi -".

a (11) alpont

:

"Samo krmiva u rasutom stanju -".

a (12) alpont

:

"Za (U) u slučaju kopitara namijenjenih samo za zoološki vrt; i za (O) u slučaju jednodnevnih pilića, riba, pasa, mačaka, insekata ili drugih životinja namijenjenih samo za zoološki vrt. -".

a (13) alpont

:

"Namijenjeno za provoz kroz Europsku zajednicu pošiljaka određenih proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi, koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predviđenima u relevantnom zakonodavstvu Zajednice. -"

a (14) alpont

:

"Dozvoljen je ograničen broj vrsta, kako je odredilo nadležno nacionalno tijelo. -"

a (15) alpont

:

"Ovo odobrenje vrijedi samo do 31. srpnja 2012. -"

b) Az I. mellékletben a táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: Белгия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BELGIJA -".

ii. a "Страна: България" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BUGARSKA -".

iii. a "Страна: Чешка Република" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ČEŠKA REPUBLIKA -".

iv. a "Страна: Дания" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: DANSKA -".

v. a "Страна: Германия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NJEMAČKA -".

vi. a "Страна: Естония" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ESTONIJA -".

vii. a "Страна: Ирландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: IRSKA -".

viii. a "Страна: Гърция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: GRČKA -".

ix. a "Страна: Испания" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠPANJOLSKA -".

x. a "Страна: Франция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: FRANCUSKA -".

xi. a "Страна: Италия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ITALIJA -".

xii. a "Страна: Кипър" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: CIPAR -".

xiii. a "Страна: Латвия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LATVIJA -".

xiv. a "Страна: Литва" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LITVA -".

xv. a "Страна: Люксембург" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LUKSEMBURG -".

xvi. a "Страна: Унгария" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MAĐARSKA -".

xvii. a "Страна: Малта" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MALTA -".

xviii. a "Страна: Нидерландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NIZOZEMSKA -".

xix. a "Страна: Австрия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRIJA -".

xx. a "Страна: Полша" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: POLJSKA -".

xxi. a "Страна: Португалия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PORTUGAL -".

xxii. a "Страна: Румъния" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: RUMUNJSKA -".

xxiii. a "Страна: Словения" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SLOVENIJA -".

xxiv. a "Страна: Словакия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SLOVAČKA -".

xxv. a "Страна: Финландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: FINSKA -".

xxvi. a "Страна: Швеция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVEDSKA -".

xxvii. a "Страна: Обединеното кралство" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA -".

A II. melléklet a következők szerint módosul:

a) A "Melléklet" cím a következő szóval egészül ki a francia nyelvű megnevezés után:

"PRILOG -".

b) A II. mellékletben a táblázatok címei a következőképpen módosulnak:

i. a "Страна: Белгия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BELGIJA -".

ii. a "Страна: България" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: BUGARSKA -".

iii. a "Страна: Чешка Република" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ČEŠKA REPUBLIKA -".

iv. a "Страна: Дания" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: DANSKA -".

v. a "Страна: Германия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NJEMAČKA -".

vi. a "Страна: Естония" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ESTONIJA -".

vii. a "Страна: Ирландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: IRSKA -".

viii. a "Страна: Гърция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: GRČKA -".

ix. a "Страна: Испания" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠPANJOLSKA -".

x. a "Страна: Франция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: FRANCUSKA -".

xi. a "Страна: Италия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ITALIJA -".

xii. a "Страна: Кипър" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: CIPAR -".

xiii. a "Страна: Латвия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LATVIJA -".

xiv. a "Страна: Литва" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LITVA -".

xv. a "Страна: Люксембург" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: LUKSEMBURG -".

xvi. a "Страна: Унгария" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MAĐARSKA -".

xvii. a "Страна: Малта" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: MALTA -".

xviii. a "Страна: Нидерландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: NIZOZEMSKA -".

xix. a "Страна: Австрия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: AUSTRIJA -".

xx. a "Страна: Полша" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: POLJSKA -".

xxi. a "Страна: Португалия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: PORTUGAL -".

xxii. a "Страна: Румъния" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: RUMUNJSKA -".

xxiii. a "Страна: Словения" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SLOVENIJA -".

xxiv. a "Страна: Словакия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: SLOVAČKA -".

xxv. a "Страна: Финландия" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: FINSKA -".

xxvi. a "Страна Швеция" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: ŠVEDSKA -".

xxvii. a "Страна: Обединеното кралство" szövegrésszel kezdődő cím a következő megnevezéssel egészül ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA -".

c) A II. mellékletben a "ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА" szövegrésszel kezdődő felsorolások minden előforduláskor a következő megnevezéssel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"SREDIŠNJA JEDINICA -".

d) A II. mellékletben a "РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ" szövegrésszel kezdődő felsorolások minden előforduláskor a következő megnevezéssel egészülnek ki a francia nyelvű követően:

"REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE -".

e) A II. mellékletben a "ЛОКАЛНA ЕДИНИЦА" szövegrésszel kezdődő felsorolások minden előforduláskor a következő megnevezéssel egészülnek ki a francia nyelvű megnevezést követően:

"LOKALNE JEDINICE -".

30. 32010 R 0206: A Bizottság 2010. március 12-i 206/2010/EU rendelete az egyes állatoknak és a friss húsnak az Európai Unióba való behozatalára engedéllyel rendelkező harmadik országok, e harmadik országok területei vagy területeinek részei jegyzékeinek, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó követelmények megállapításáról, (HL L 73., 2010.3.20., 1. o.):

a) Az I. melléklet 1. részében szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

b) A II. melléklet 1. részében szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

31. 32010 D 0472: A Bizottság 2010. augusztus 26-i 2010/472/EU határozata a juh- és kecskefélékhez tartozó állatok spermáinak, petesejtjeinek és embrióinak Unióba történő behozataláról (HL L 228., 2010.8.31., 74. o.):

Az I. és a III. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

32. 32010 R 0605: A Bizottság 2010. július 2-i 605/2010/EU rendelete az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány megállapításáról (HL L 175., 2010.7.10.):

Az I. mellékletben szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

33. 32011 D 0163: A Bizottság 2011. március 16-i 2011/163/EU határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról (HL L 70., 2011.3.17., 40. o.):

A mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

34. 32011 R 0547: A Bizottság 2011. június 8-i 547/2011/EU rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 155., 2011.6.11., 176. o.):

a) A II. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Otrovno u dodiru s očima".

b) A II. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 2" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Može uzrokovati fotosenzibilizaciju".

c) A II. melléklet 1.1. pontjában az "RSh 3" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

U dodiru s parama uzrokuje opekline kože i očiju, a dodir s tekućinom uzrokuje ozebline".

d) Az III. melléklet 1. pontjában az "SP 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta)".

e) A III. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

U slučaju dodira s kožom odstraniti sredstvo suhom krpom i isprati kožu većom količinom vode".

f) A III. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 2" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Nakon uporabe sredstva oprati zaštitnu odjeću".

g) A III. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 3" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Nakon rimjene sredstva ne udisati dim i odmah napustiti tretirano područje".

h) A III. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 4" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Ambalažu otvoriti na otvorenom mjestu i u suhim uvjetima."

i) A III. melléklet 2.1. pontjában az "SPo 5" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši."

j) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/organizama u tlu ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupine aktivnih tvari, gdje je bitno) više od (navodi se vremenski razmak ili broj primjena)."

k) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 2" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite podzemnih voda/vodenih organizama ne upotrebljavati na (navodi se tip tla ili drugi posebni uvjeti) tlu."

l) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 3" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštovati sigurnosno područje od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine."

m) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 4" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton, kamene kocke za popločavanje, željezničke pruge i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja."

n) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 5" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca sredstvo mora biti u potpunosti inkorporirano u tlo, uključujući i krajnje redove."

o) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 6" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog zaštite ptica/divljih vrsta sisavaca treba ukloniti rasuto sredstvo."

p) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 7" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Ne primjenjivati u vrijeme parenja ptica."

q) A III. melléklet 2.2. pontjában az "SPe 8" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Opasno za pčele. / Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. / Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. / Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti vrijeme) nakon primjene. / Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova koji su prisutni. / Odstraniti korove prije cvatnje. / Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme)."

r) A III. melléklet 2.3. pontjában az "SPa 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Zbog sprečavanja pojave rezistentnosti ne primjenjivati ovo ili neko drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena)."

s) A III. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 1" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Mamci trebaju biti postavljeni na način kojim se sprečava konzumiranje drugim životinjama. Mamce u obliku blokova treba postaviti tako da ih glodavci ne mogu raznositi."

t) A III. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 2" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Tretirano područje mora biti u vrijeme primjene označeno. Mora biti navedena opasnost od trovanja (primarnog i sekundarnog) antikoagulansima, kao i odgovarajući protuotrov."

u) A III. melléklet 2.4. pontjában az "SPr 3" lista a francia nyelvű bejegyzés után a következő bejegyzéssel egészül ki:

"HR

:

Tijekom tretiranja uginule glodavce treba svakodnevno uklanjati. Ne smije ih se odlagati u kante za smeće ili odlagališta smeća."

35. 32011 D 0630: A Bizottság 2011. szeptember 20-i 2011/630/EU végrehajtási határozata a házi szarvasmarhák spermájának behozatali feltételeiről (HL L 247., 2011.9.24., 32. o.):

Az I. mellékletben szereplő jegyzékből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

8. HALÁSZAT

1. 32001 R 2065: R 2065: A Bizottság 2001. október 22-i 2065/2001/EK rendelete a fogyasztóknak a halászati és akvakultúra-termékekről történő tájékoztatása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 278., 2001.10.23., 6. o.):

A 4. cikk (1) bekezdése a francia és az olasz nyelvű szövegrész között a következőkkel egészül ki:

-

"horvát nyelven:

»... ulovljeno u moru ...« vagy »... ulovljeno u kopnenim vodama ...« vagy »... uzgojeno ...«,".

2. 32002 R 2306: R 2306: A Bizottság 2002. december 20-i 2306/2002/EK rendelete az importált halászati termékek árainak bejelentése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 348., 2002.12.21., 94. o.):

a) A melléklet 1. táblázata a következőkkel egészül ki a Görögországra vonatkozó szövegrészt követően:

KódTagállam
„HRVHorvátország”

b) A melléklet 2. táblázata a következőkkel egészül ki az euróra vonatkozó szövegrészt követően:

KódPénznem
„HRKhorvát kuna”

c) A melléklet 3. táblázata a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően a következőkkel egészül ki:

TagállamKódKikötő
„HorvátországHR001Rijeka
HR002Ploče”

3. 32009 R 0248: 32009 R 0248: A Bizottság 2009. március 19-i 248/2009/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a termelői szervezetek elismerésével, valamint az ármegállapítással és az intervencióval kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 79., 2009.3.25., 7. o.):

A VIII. melléklet a következők szerint módosul:

a) Az 1. táblázat a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

NUTS-kódok
„ISO-A3”
OrszágNUTS szerinti elnevezés
„HRHRVATSKA
HR01Kontinentalna Hrvatska
HR02Jadranska Hrvatska”

b) A 6. táblázat a következőkkel egészül ki az angol fontra és a magyar forintra vonatkozó szövegrész között:

KódPénznem
„HRKhorvát kuna”

4. 32011 D 0207: A Bizottság 2011. március 29-i 2011/207/EU végrehajtási határozata az Atlanti-óceán keleti része és a Földközi-tenger kékúszójútonhal-állományának helyreállításával kapcsolatos egyedi ellenőrzési és vizsgálati program létrehozásáról (HL L 87., 2011.4.2., 9. o.), amelyet a 2012/246/EU végrehajtási határozat (HL L 121., 2012.5.8., 25. o.) módosított:

A 12. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a "Franciaország" és "Olaszország" megnevezés között:

"Horvátország".

9. KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1. 32007 D 0756: A Bizottság 2007. november 9-i határozata a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról (HL L 305., 2007.11.23., 30. o.):

A 2. függelékben az "1. mező: országkód (két betű)" cím alatti szövegrész helyébe a következők lépnek:

"Az országkódokat hivatalosan az európai weboldalon az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutatóban (http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000600.htm) teszik közzé és frissítik.

ÁLLAMKÓD
AusztriaAT
BelgiumBE
BulgáriaBG
HorvátországHR
CiprusCY
Cseh KöztársaságCZ
DániaDK
ÉsztországEE
FinnországFI
FranciaországFR
NémetországDE
GörögországEL
MagyarországHU
IzlandIS
ÍrországIE
OlaszországIT
LettországLV
LiechtensteinLI
LitvániaLT
LuxemburgLU
NorvégiaNO
MáltaMT
HollandiaNL
LengyelországPL
PortugáliaPT
RomániaRO
Szlovák KöztársaságSK
SzlovéniaSI
SpanyolországES
SvédországSE
SvájcCH
Egyesült KirályságUK

A multinacionális biztonsági hatóságok kódját is így kell összeállítani. Jelenleg egyetlen ilyen hatóság létezik: a Csatorna-alagút Biztonsági Hatóság. Javasolt a következő kód használata:

MULTINACIONÁLIS BIZTONSÁGI HATÓSÁGKÓD
Csatorna-alagút Biztonsági HatóságCT”

2. 32010 R 0036: A Bizottság 2009. december 3-i 2010/36/EU rendelete a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról (HL L 13., 2010.1.19., 1. o.):

a) Az I. melléklet 3. pontjának c) alpontja a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrész után:

"HR

:

Horvátország".

b) Az I. melléklet 9b. pontja a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrész után:

"Horvátul

:

DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKIM VOZILIMA".

10. ENERGIA

1. 32005 R 0302: A Bizottság 2005. február 8-i 302/2005/Euratom rendelete az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról (HL L 54., 2005.2.28., 1. o.):

A 2. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki az Írország és Olaszország megnevezés között:

"Horvátország".

2. 32006 R 1635: A Bizottság 2006. november 6-i 1635/2006/EK rendelete a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 306., 2006.11.7., 3. o.):

A II. mellékletből el kell hagyni a következő szövegrészt:

"Horvátország".

11. ADÓZÁS

1. 32009 R 0684: A Bizottság 2009. július 24-i 684/2009/EK rendelete a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 197., 2009.7.29., 24. o.):

A II. melléklet 1. kódlistája a következő szövegrésszel egészül ki a bolgár és a cseh nyelvre vonatkozó szövegrészek között:

KódLeírás
„hrhorvát”

2. 32012 R 0079: A Bizottság 2012. január 31-i 79/2012/EU végrehajtási rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről szóló 904/2010/EU tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 29., 2012.2.1., 13. o.):

A 4. cikk az első mondatot követően a következő mondattal egészül ki:

"Horvátország 2013. július 1-jéig értesíti a Bizottságot az előző mondatban említett azon döntéséről, hogy tartózkodni kíván az automatikus adatcserétől."

A IV. melléklet A. része a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következők bejegyzéssel egészül ki:

"HR".

12. STATISZTIKA

1. 31991 D 0450: A Bizottság 1991. július 26-i határozata a bruttó nemzeti termék piaci áron történő összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv 1. cikkének végrehajtásával összefüggésben a tagállamok területének meghatározásáról (HL L 240., 1991.8.29., 36. o.):

A melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra és az Írországra vonatkozó szövegrészek között:

"A Horvát Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Horvát Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki."

2. 32003 R 1358: A Bizottság 2003. július 31-i 1358/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról (HL L 194., 2003.8.1., 9. o.):

Az I. mellékletben "Az érintett közösségi repülőterek és az eltérések jegyzéke" című III. szakasz a következő táblázattal egészül ki a Franciaországra vonatkozó részt követően:

"Horvátország: A közösségi repülőterek jegyzéke

A repülőtér
ICAO-kódja
A repülőtér
neve
A repülőtér
2011-es besorolás
LDZAZagreb/Pleso3
LDSPSplit/Kaštela2
LDDUDubrovnik/Čilipi2
LDPLPula/Pula2
LDRIRijeka/Krk1
LDZDZadar/Zemunik2
LDOSOsijek/Klisa1”

3. 32005 R 0772: A Bizottság 2005. május 20-i 772/2005/EK rendelete az éves közösségi acélipari statisztikák jellemzőinek tartalmával és elkészítésük technikai formátumának meghatározásával kapcsolatos specifikációkról a 2003-2009. referenciaévekre (HL L 128., 2005.5.21., 51. o.):

A II. melléklet 3. szakaszának "Országok" című 2. pontja a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

"Horvátország

HR".

4. 32008 D 0861: A Bizottság 2008. október 29-i 2008/861/EK határozata a tengeri áru- és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló 95/64/EK tanácsi irányelv végrehajtásának szabályairól (HL L 306., 2008.11.15., 66. o.):

Az I. mellékletben "Az európai kikötők Eurostat-jegyzéke" a Franciaországra [FR] és az Olaszországra [IT] vonatkozó részek között az alábbiakkal egészül ki:

CTRYMCAMODIFICPORT NAMELOCODENAT. STAT. GROUPSTATISTICAL PORTNATIONAL CODE
„HRHR00XAntenalHRATLHRNVG102002
HRHR00XBakarHRBAKX201063
HRHR00XBaškaHRBASX212066
HRHR00XBlaceHRBLEHRMET601499
HRHR00XBiograd na MoruHRBNMX307203
HRHR00XBolHRBOLX505372
HRHR00XBrbinj/LučinaHRBRBHRBZA305204
HRHR00XBrijuniHRBRIHRPUY100003
HRHR00XBožavaHRBZAX305211
HRHR00XCrikvenicaHRCRAX205069
HRHR00XCresHRCRSX216068
HRHR00XCavtatHRCVTX701505
HRHR00XDubrovnikHRDBVX700514
HRHR00XDonje ČeloHRDNCHRDBV700508
HRHR00XDrvenikHRDRKHRMAK503363
HRHR00XFažanaHRFNAHRPUY100011
HRHR00XGaženicaHRGNAHRZAD300202
HRHR00XHvarHRHVAX509364
HRHR00XIstHRISTX301217
HRHR00XJablanacHRJABX802173
HRHR00XJadrijaHRJDRHRSIB400612
HRHR00XJelsaHRJSAX511379
HRHR00XKarlobagHRKABX803174
HRHR00XKlekHRKLKHRMET601518
HRHR00XKlimnoHRKMNHRSLO207080
HRHR00XKomižaHRKMZX514386
HRHR00XKorčulaHRKORX707521
HRHR00XKaprijeHRKPRHRSIB400309
HRHR00XKrkHRKRKX210082
HRHR00XKoromačnoHRKRMHRRAS105042
HRHR00XLokrumHRLKRHRDBV700525
HRHR00XLopudHRLPDHRDBV700526
HRHR00XLoparHRLPRHRRAB213083
HRHR00XMali LošinjHRLSZX214058
HRHR00XMakarskaHRMAKX503388
HRHR00XMalinskaHRMALX209085
HRHR00XMetkovićHRMETX601493
HRHR00XMilnaHRMILX507391
HRHR00XMišnjakHRMNKHRRAB213060
HRHR00XMeragHRMRGHRCRS216059
HRHR00XMuna na ŽirjuHRMRJHRSIB400311
HRHR00XMartinšćicaHRMTAHRCRS216086
HRHR00XMurterHRMURX401312
HRHR00XNerezineHRNRZHRLSZ214089
HRHR00XNovi VinodolskiHRNVDX206090
HRHR00XNovigradHRNVGX102005
HRHR00XNovaljaHRNVLX804175
HRHR00XOmišaljHROMIX208092
HRHR00XOmišHROMSX502395
HRHR00XObonjanHRONJHRSIB400613
HRHR00XOpatijaHROPAX203093
HRHR00XOrebićHRORBHRKOR707495
HRHR00XPagHRPAGX302242
HRHR00XPučišćaHRPCAHRSUP506400
HRHR00XPolačeHRPLAHRSBR706542
HRHR00XPločeHRPLEX600490
HRHR00XPlominHRPLMHRRBC106019
HRHR00XPunatHRPNTX211097
HRHR00XPorečHRPORX103006
HRHR00XPrekoHRPREX306205
HRHR00XPrimoštenHRPRIX402314
HRHR00XPriznaHRPRNHRJAB802176
HRHR00XPrapratnoHRPRPHRSTO703544
HRHR00XPrvić ŠepurineHRPRSHRVDC405316
HRHR00XPrvićHRPRVHRVDC405315
HRHR00XPorozinaHRPRZHRCRS216061
HRHR00XPulaHRPUYX100001
HRHR00XRabHRRABX213098
HRHR00XRašaHRRASX105057
HRHR00XRabacHRRBCX106021
HRHR00XRogačHRRGCX508401
HRHR00XRogoznicaHRRGNX403319
HRHR00XRijekaHRRJKX200161
HRHR00XRovinjHRROVX104007
HRHR00XSaliHRSALX304257
HRHR00XSobraHRSBRX706553
HRHR00XSuđurađHRSDRHRSLA702558
HRHR00XSenjHRSENX800171
HRHR00XStari GradHRSGDX510365
HRHR00XStarigradHRSGRX309616
HRHR00XŠibenikHRSIBX400305
HRHR00XSilbaHRSILX303206
HRHR00XSlanoHRSLAX702552
HRHR00XSelceHRSLCHRCRA205100
HRHR00XŠiloHRSLOX207106
HRHR00XSlatineHRSLTHRSPU500403
HRHR00XSumartinHRSMNX504407
HRHR00XSplitHRSPUX500362
HRHR00XSkradinHRSRDHRSIB400320
HRHR00XSusakHRSSKX215103
HRHR00XStomorskaHRSTMHRRGC508406
HRHR00XStonHRSTOX703556
HRHR00XSustjepanHRSTPHRDBV700559
HRHR00XSućurajHRSUCX512366
HRHR00XSupetarHRSUPX506367
HRHR00XSućuracHRSURHRSPU500384
HRHR00XTkonHRTKNHRBNM307207
HRHR00XTisnoHRTNOX404321
HRHR00XTunaricaHRTNRHRRAS105025
HRHR00XTrpanjHRTRJX705496
HRHR00XTrstenikHRTRKX704563
HRHR00XTrogirHRTROX501409
HRHR00XUbliHRUBLX709565
HRHR00XUmagHRUMGX101008
HRHR00XUnijeHRUNJHRLSZ214107
HRHR00XVodiceHRVDCX405323
HRHR00XViganjHRVGNHRKOR707567
HRHR00XVisHRVISX513368
HRHR00XValbiskaHRVLBHRKRK210062
HRHR00XVela LukaHRVLKX708497
HRHR00XVeli LošinjHRVLNHRLSZ214109
HRHR00XVrgadaHRVRGHRBNM307274
HRHR00XVrbnikHRVRKHRSLO207112
HRHR00XVranjicHRVRNHRSPU500413
HRHR00XVrsarHRVRRHRPOR103026
HRHR00XVrboskaHRVRSHRJSA511414
HRHR00XZadarHRZADX300201
HRHR00XŽigljenHRZGLHRNVL804177
HRHR00XZlarinHRZLRHRSIB400326”
HRHR00XEgyéb – HorvátországHR888
HRHR00XHR – tengeri létesítményekHR88P
HRHR00HR – összesített kitermelő zónaHR 88Q
1191195168

5. 32009 R 0250: A Bizottság 2009. március 11-i 2009/250/EK rendelete a mutatók meghatározásainak, az adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 86., 2009.3.31., 1. o.):

a) A II. melléklet 4. szakaszában a "Területi egység" című 4.2. táblázat a Franciaországra vonatkozó rész után a következővel egészül ki:

"Horvátország

HR".

b) A II. melléklet 4. szakaszában, a 4.13. pontban szereplő "Földrajzi bontás" című táblázat a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó részt követően:

"Hrvatska/Horvátország

HRV".

6. 32009 R 0251: A Bizottság 2009. március 11-i 2009/251/EK rendelete a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról (HL L 86., 2009.3.31., 170. o.):

a) Az I. mellékletben, az 5G adatsorra vonatkozó táblázatban a "Földrajzi bontás" helyébe a következő lép:

„Földrajzi bontás— A 11 41 0 változó esetében:—
1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Ελλάδα
8. España
9. France
10. Hrvatska
11. Ireland
12. Italia
13. Κύπρος
14. Latvija
15. Lietuva
16. Luxembourg (Grand-Duché)
17. Magyarország
18. Malta
19. Nederland
20. Österreich
21. Polska
22. Portugal
23. România
24. Slovenija
25. Slovensko
26. Suomi/Finland
27. Sverige
28. United Kingdom
29. Más EGT-országokban
30. Schweiz/Suisse/Svizzera
31. USA
32. Japán
33. Másik harmadik országokban (a világ többi része)
— Összesen
— A 34 11 0, 34 12 0 és 34 13 0 változók esetében—
1. A székhely szerinti tagállamban
2. Más tagállamokban
3. Más EGT-országokban
4. Schweiz/Suisse/Svizzera
5. USA
6. Japán
7. Másik harmadik országban (a világ többi része)
— Összesen”

b) Az I. mellékletben, az 5H adatsorra vonatkozó táblázatban a "Földrajzi bontás" helyébe a következő lép:

„Földrajzi bontás1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Ελλάδα
8. España
9. France
10. Hrvatska
11. Ireland
12. Italia
13. Κύπρος
14. Latvija
15. Lietuva
16. Luxembourg (Grand-Duché)
17. Magyarország
18. Malta
19. Nederland
20. Österreich
21. Polska
22. Portugal
23. România
24. Slovenija
25. Slovensko
26. Suomi/Finland
27. Sverige
28. United Kingdom
29. Island
30. Liechtenstein
31. Norge
32. EGT (a jelentéstevő ország kivételével)
Összesen”

c) Az I. mellékletben, a 6G adatsorra vonatkozó táblázatban a "Földrajzi bontás" helyébe a következő szöveg lép:

„Földrajzi bontásFöldrajzi bontás EGT-tagállamok szerint (1):
1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Ελλάδα
8. España
9. France
10. Hrvatska
11. Ireland
12. Italia
13. Κύπρος
14. Latvija
15. Lietuva
16. Luxembourg (Grand-Duché)
17. Magyarország
18. Malta
19. Nederland
20. Österreich
21. Polska
22. Portugal
23. România
24. Slovenija
25. Slovensko
26. Suomi/Finland
27. Sverige
28. United Kingdom
29. Island
30. Liechtenstein
31. Norge
EGT (a jelentéstevő ország kivételével)
(1) Ezt az adatot a jelentéstevő országnál nem kell megadni.”

d) Az I. mellékletben, a 6I adatsorra vonatkozó táblázatban a "Földrajzi bontás" helyébe a következő szöveg lép:

„Földrajzi bontásFöldrajzi bontás EU-tagállamok (1) és a világ többi része szerint:
1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Ελλάδα
8. España
9. France
10. Hrvatska
11. Ireland
12. Italia
13. Κύπρος
14. Latvija
15. Lietuva
16. Luxembourg (Grand-Duché)
17. Magyarország
18. Malta
19. Nederland
20. Österreich
21. Polska
22. Portugal
23. România
24. Slovenija
25. Slovensko
26. Suomi/Finland
27. Sverige
28. United Kingdom
29. Másik EGT-országban
30. Schweiz/Suisse/Svizzera (Svájc)
31. USA
32. Japán
33. Másik harmadik országban (a világ többi része)
34. A világ összesen (a jelentéstevő ország kivételével)
(1) Ezt az adatot a jelentéstevő országnál nem kell megadni.”

7. 32011 R 0088: A Bizottság 2011. február 2-i 88/2011/EU rendelete az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 29., 2011.2.3., 5. o.):

Az I. melléklet "ENRLLNG1" című táblázatában szereplő modern idegen nyelvek felsorolásának helyébe a következő felsorolás lép:

"Bolgár, cseh, dán, angol, holland, észt, finn, francia, német, görög, magyar, ír, horvát, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol, svéd, arab, kínai, japán, orosz, egyéb modern nyelvek".

8. 32012 R 0555: A Bizottság 2012. június 22-i 555/2012/EU rendelete a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról (HL L 166., 2012.6.27., 22. o.):

Az I. melléklet 6. táblázata "A földrajzi megoszlás szintjei" helyébe a következő szöveg lép:

"A földrajzi megoszlás szintjei

GEO 1GEO 2GEO 3
KÜLFÖLDKÜLFÖLDKÜLFÖLD
Euroövezeten belülUNIÓN BELÜL
Euroövezeten kívülUNIÓN KÍVÜL
Euroövezeten belül
Euroövezeten kívül

GEO 4GEO 5GEO 6
KÜLFÖLDKÜLFÖLDKÜLFÖLD
EURÓPAEURÓPA
Euroövezeten kívüli uniós tagállamok (1)BelgiumBelgium
BulgáriaBulgária
Cseh KöztársaságCseh Köztársaság
DániaDánia
NémetországNémetország
ÉsztországÉsztország
ÍrországÍrország
GörögországGörögország
SpanyolországSpanyolország
FranciaországFranciaország
HorvátországHorvátország
OlaszországOlaszország
CiprusCiprus
LettországLettország
LitvániaLitvánia
LuxemburgLuxemburg
MagyarországMagyarország
MáltaMálta
HollandiaHollandia
AusztriaAusztria
LengyelországLengyelország
PortugáliaPortugália
RomániaRománia
SzlovéniaSzlovénia
SzlovákiaSzlovákia
FinnországFinnország
SvédországSvédország
Egyesült KirályságEgyesült Királyság
IzlandIzland
LiechtensteinLiechtenstein
NorvégiaNorvégia
SvájcSvájcSvájc
EGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOKEGYÉB EURÓPAI ORSZÁGOK
Albánia
Andorra
Fehéroroszország
Bosznia-Hercegovina
Feröer szigetek
Gibraltár
Guernsey
Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam)
Man-sziget
Jersey-szigetek
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság
Moldova
Montenegró
OroszországOroszországOroszország
Szerbia
San Marino
TörökországTörökország
Ukrajna
AFRIKAAFRIKA
ÉSZAK-AFRIKAÉSZAK-AFRIKA
Algéria
EgyiptomEgyiptom
Líbia
MarokkóMarokkó
Tunézia
EGYÉB AFRIKAI ORSZÁGOKEGYÉB AFRIKAI ORSZÁGOK
Angola
Benin
Botswana
Brit Indiai-óceáni Terület
Burkina Faso
Burundi
Kamerun
Zöld-foki-szigetek
Közép-afrikai Köztársaság
Csád
Comore-szigetek
Kongó
Elefántcsontpart
Kongói Demokratikus Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítői Guinea
Eritrea
Etiópia
Gabon
Gambia
Ghána
Guinea
Bissau-Guinea
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagaszkár
Malawi
Mali
Mauritánia
Mauritius
Mozambik
Namíbia
Niger
NigériaNigéria
Dél-AfrikaDél-Afrika
Ruanda
Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha
São Tomé és Príncipe
Szenegál
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Szomália
Szudán
Dél-Szudán
Szváziföld
Tanzánia
Togo
Uganda
Zambia
Zimbabwe
AMERIKAAMERIKA
ÉSZAK-AMERIKAI ORSZÁGOKÉSZAK-AMERIKAI ORSZÁGOK
KanadaKanadaKanada
Grönland
Egyesült ÁllamokEgyesült ÁllamokEgyesült Államok
KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGOKKÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁGOK
Anguilla
Antigua és Barbuda
Aruba
Bahama-szigetek
Barbados
Belize
Bermuda
Bonaire, St. Eustatius és Saba
Brit Virgin-szigetek
Kajmán-szigetek
Costa Rica
Kuba
Curaçao
Dominika
Dominikai Köztársaság
Salvador
Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
MexikóMexikó
Montserrat
Nicaragua
Panama
Saint Kitts és Nevis
Saint Lucia
Sint Maarten
Saint Vincent és Grenadine-szigetek
Trinidad és Tobago
Turks- és Caicos-szigetek
Amerikai Virgin-szigetek
DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOKDÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK
ArgentínaArgentína
Bolívia
BrazíliaBrazíliaBrazília
ChileChile
Kolumbia
Honduras
Falkland-szigetek
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
UruguayUruguay
VenezuelaVenezuela
ÁZSIAÁZSIA
KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOKKÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK
PERZSA-ÖBÖL MENTI ORSZÁGOKPERZSA-ÖBÖL MENTI ORSZÁGOK
Bahrein
Irak
Kuvait
Omán
Katar
Szaúd-Arábia
Egyesült Arab Emírségek
Jemen
EGYÉB KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOKEGYÉB KÖZEL- ÉS KÖZÉP-KELETI ORSZÁGOK
Örményország
Azerbajdzsán
Grúzia
Izrael
Jordánia
Libanon
Palesztin terület
Szíria
EGYÉB ÁZSIAI ORSZÁGOKEGYÉB ÁZSIAI ORSZÁGOK
Afganisztán
Banglades
Bhután
Brunei Darussalam Állam
Burma/Mianmar
Kambodzsa
KínaKínaKína
HongkongHongkongHongkong
IndiaIndiaIndia
IndonéziaIndonézia
Irán
JapánJapánJapán
Kazahsztán
Kirgizisztán
Japán
Laosz
Makaó
MalajziaMalajzia
Maldív-szigetek
Mongólia
Nepál
Észak-Korea
Pakisztán
Fülöp-szigetekFülöp-szigetek
SzingapúrSzingapúr
Dél-KoreaDél-Korea
Srí Lanka
TajvanTajvan
Tádzsikisztán
ThaiföldThaiföld
Kelet-Timor
Türkmenisztán
Üzbegisztán
Vietnam
ÓCEÁNIA ÉS SARKVIDÉKEKÓCEÁNIA ÉS SARKVIDÉKEK
Amerikai Szamoa
Guam
Az Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei
AusztráliaAusztrália
Kókusz-szigetek
Karácsony-sziget
Heard-sziget és McDonald-szigetek
Norfolk-sziget
Fidzsi
Francia Polinézia
Kiribati
Marshall-szigetek
Mikronézia
Nauru
Új-Kaledónia
Új-ZélandÚj-Zéland
Cook-szigetek
Niue
Tokelau
Északi-Mariana-szigetek
Palau
Pápua Új-guinea
Pitcairn-szigetek
Antarktisz
Bouvet-sziget
Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek
Francia Déli és Antarktiszi Területek
Salamon-szigetek
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Szamoa
Wallis- és Futuna-szigetek
UNIÓN BELÜLUNIÓN BELÜLUNIÓN BELÜL
UNIÓN KÍVÜLUNIÓN KÍVÜLUNIÓN KÍVÜL
Euroövezeten belülEuroövezeten belülEuroövezeten belül
Euroövezeten kívülEuroövezeten kívülEuroövezeten kívül
Uniós intézmények (az EKB kivételével)Uniós intézmények (az EKB kivételével)Uniós intézmények (az EKB kivételével)
Európai Beruházási BankEurópai Beruházási BankEurópai Beruházási Bank
Európai Központi Bank (EKB)Európai Központi Bank (EKB)Európai Központi Bank (EKB)
UNIÓN BELÜLI, NEM BESOROLTUNIÓN BELÜLI, NEM BESOROLT
UNIÓN KÍVÜLI, NEM BESOROLTUNIÓN KÍVÜLI, NEM BESOROLT
Off-shore pénzügyi központokOff-shore pénzügyi központokOff-shore pénzügyi központok
Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)Nemzetközi szervezetek (az uniós intézmények kivételével)
Nemzetközi Valutaalap (IMF)Nemzetközi Valutaalap (IMF)Nemzetközi Valutaalap (IMF)

(1) Euroövezeten kívüli uniós tagállamok: országonkénti egyedi lebontás"

13. SZOCIÁLPOLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁS

1. 31998 D 0500: A Bizottság 1998. május 20-i 98/500/EK határozata a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítására irányuló ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról (HL L 225., 1998.8.12., 27. o.):

a) A 3. cikkben a "64" helyébe "66" lép.

b) Az 5. cikk (3) bekezdésében az "54" helyébe "56" lép.

2. 32008 D 0590: A Bizottság 2008. június 16-i 2008/590/EK határozata a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL L 190., 2008.7.18., 17. o.):

A 3. cikk (1) bekezdésében a "68" helyébe "70" lép.

14. KÖRNYEZETVÉDELEM

A. TERMÉSZETVÉDELEM

32012 R 0757: A Bizottság 2012. augusztus 20-i 757/2012/EU végrehajtási rendelete egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba történő behozatala felfüggesztéséről (HL L 223., 2012.8.21., 31. o.):

A mellékletben [A 338/97/EK rendelet A. mellékletében szereplő azon fajok példányai, amelyeknek a Közösségbe történő behozatala felfüggesztésre kerül] az Orchis simia faj mellől törölni kell a Horvátországra vonatkozó hivatkozást.

B. VEGYI ANYAGOK

1. 32000 D 0657: A Bizottság 2000. október 16-i 2000/657/EK határozata az egyes veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2455/92/EGK tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról (HL L 275., 2000.10.27., 44. o.):

A mellékletben a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

2. 32001 D 0852: A Bizottság 2001. november 19-i 2001/852/EK határozata az egyes veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2455/92/EGK tanácsi rendelet alapján közösségi behozatali határozatok elfogadásáról és a 2000/657/EK határozat módosításáról (HL L 318., 2001.12.4., 28. o.):

Az I. és a II. mellékletben szereplő formanyomtatványokban a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

3. 32003 D 0508: A Bizottság 2003. július 7-i 2003/508/EK határozata a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról, valamint a 2000/657/EK és a 2001/852/EK határozat módosításáról (HL L 174., 2003.7.12., 10. o.):

Az I., a II. és a III. mellékletben a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

4. 32004 D 0382: A Bizottság 2004. április 26-i 2004/382/EK határozata a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról (HL L 144., 2004.4.30., 11. o.):

Az I., a II. és a III. mellékletben a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

5. 32005 D 0416: A Bizottság 2005. május 19-i 2005/416/EK határozata a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról, valamint a 2000/657/EK, a 2001/852/EK és a 2003/508/EK határozat módosításáról (HL L 147., 2005.6.10., 1. o.):

Az I., a II., a III. és a IV. mellékletben szereplő formanyomtatványokban a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

6. 32005 D 0814: A Bizottság 2005. november 18-i 2005/814/EK határozata a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról, valamint a 2000/657/EK határozat módosításáról (HL L 304., 2005.11.23., 46. o.):

Az I., a II. és a III. mellékletben a táblázatok előtt lévő szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

7. 32009 D 0875: A Bizottság 2009. november 30-i 2009/875/EK határozata a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról (HL L 315., 2009.12.2., 25. o.):

A mellékletben az 1. szakasz előtti szövegdoboz szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

8. 32009 D 0966: A Bizottság 2009. november 30-i 2009/966/EK határozata a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról, valamint a 2000/657/EK, a 2001/852/EK, a 2003/508/EK, a 2004/382/EK és a 2005/416/EK bizottsági határozat módosításáról (HL L 341., 2009.12.22., 14. o.):

Az I., a II., a III., a IV., az V. és a VI. mellékletben az 1. szakaszok előtt lévő szövegdobozok szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

A II. melléklet 5. szakaszának 3. pontjában a "Biocid termékek esetében" főcím alatti harmadik bekezdés szövege helyébe a következő szöveg lép:

A behozatalt (előzetes írásbeli engedély ellenében) engedélyező tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia (csak a 2. terméktípus, azaz magán- és közegészségügyi felhasználású fertőtlenítőszerek esetében), Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Olaszország és Portugália.

9. 32012 D 620(01): A Bizottság 2012. június 15-i végrehajtási határozata a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyes vegyi anyagokra vonatkozó uniós behozatali határozatok elfogadásáról (HL C 177., 2012.6.20., 22. o.):

A mellékletben a mind a három behozatali válasz-formanyomtatványon az "Ország" utáni szövegmezőben szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"Európai Unió

(Tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia)".

15. VÁMUNIÓ

A. TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK A VÁMKÓDEX VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEIHEZ

31993 R 2454: A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.):

1. A 62. cikk harmadik bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Izdano naknadno,"

2. A 113. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- IZDANO NAKNADNO"

3. A 114. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- DUPLIKAT".

4. A 163. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A Közösség vámterületére beléptetett, majd e vámterület egy másik részén található rendeltetési helyre Belarusz, Oroszország, Svájc, Bosznia-Hercegovina, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén keresztül szállított áruk vámértékét a Közösség vámterületére történő első belépés helyére való hivatkozással kell meghatározni, feltéve, hogy ezen országok területén keresztül közvetlenül, a szokásos útvonalon szállították a rendeltetési helyére."

5. A 163. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) E cikk (2) és (3) bekezdése akkor is alkalmazandó, ha az árukat kizárólag a szállításukkal összefüggő okokból kirakodják, átrakodják vagy ideiglenesen várakoztatják Belarusz, Oroszország, Svájc, Bosznia-Hercegovina, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén."

6. A 296. cikk (2) bekezdése b) pontjának nyolcadik francia bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- POSEBNA UPORABA: ROBA ZA KOJU SU OBVEZE PRENESENE NA PRIMATELJA (UREDBA (EEZ) BR. 2454/93, ČLANAK 296.)".

7. A 297. cikk (3) bekezdése a következővel egészül ki:

"- POSEBNA UPORABA".

8. A 298. cikk (2) bekezdése a következővel egészül ki:

"- ČLANAK 298. UREDBE (EEZ) BR. 2454/93, POSEBNA UPORABA: ROBA NAMIJENJENA IZVOZU - POLJOPRIVREDNE NAKNADE SE NE PRIMJENJUJU".

9. A 314c. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- N pakiranje".

10. A 314c. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Izdano naknadno".

11. A 324c. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Ovlašteni pošiljatelj".

12. A 324d. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Oslobođeno potpisa".

13. A 333. cikk (1) bekezdésének b) pontja a következőkkel egészül ki:

"- Izvod".

14. A 423. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Ocarinjeno".

15. A 438. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Ocarinjeno".

16. Az 549. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- UP/O roba".

17. Az 549. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Trgovinska politika".

18. Az 550. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"- UP/P roba".

19. Az 583. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"- PU roba".

20. A 849. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Bez izvoznih naknada ili drugih iznosa pri izvozu".

21. A 849. cikk (3) bekezdése a "Restituiri și alte sume rambursate la export pentru ... (cantitatea)," szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Izvozna naknada ili drugi iznos pri izvozu isplaćeni za ... (količina),".

22. A 849. cikk (3) bekezdése a "Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru ... (cantitatea)," szövegrész után a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Pravo na izvoznu naknadu ili drugi iznos pri izvozu poništeno za ... (količina),".

23. A 855. cikk első bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- DUPLIKAT".

24. A 882. cikk (1) bekezdésének b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Roba se ponovno uvozi u skladu s člankom 185. stavkom 2. točkom (b) Kodeksa;".

25. A 912b. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Položeno osiguranje u visini ... EUR".

26. A 912b. cikk (5) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Roba nije obuhvaćena carinskim postupkom".

27. A 912e. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Izvod prvobitnog kontrolnog primjerka T5 (registracijski broj, datum, ispostava i zemlja izdavanja): ..."

28. A 912e. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ... (broj) izdanih izvadaka - preslike u prilogu".

29. A 912f. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Izdano naknadno".

30. A 912f. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- DUPLIKAT".

31. A 912 g. cikk (2) bekezdésének c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Oslobođeno potpisa - članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93".

32. A 912 g. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Pojednostavnjeni postupak - članak 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93".

33. Az 1. mellékletben a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás nyomtatvány 4. és 5. példányának "13. Nyelv" rovata a következő szövegrésszel egészül ki:

"HR".

34. Az 1a. mellékletben a kötelező érvényű származási felvilágosítás nyomtatvány "15. Nyelv" rovata a következő szövegrésszel egészül ki:

"HR".

35. A 22. mellékletben a "Számlanyilatkozat" című első bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:

"Horvát változat

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ...(2) preferencijalnog podrijetla."

36. A 25. mellékletben (A LÉGISZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BESZÁMÍTÁSA A VÁMÉRTÉKBE), a táblázat "Q. zóna" szakaszának első oszlopából a "Horvátország" szót el kell hagyni.

37. A 38. mellékletben a "III. cím - NYELVI HIVATKOZÁSOK ÉS KÓDJAIK" című táblázat a következő szövegrésszel egészül ki:

"- HR Ograničena valjanost

- HR Oslobođeno

- HR Alternativni dokaz

- HR Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i ...zemlja)

- HR Izlaz iz podliježe ...ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. ...

- HR Oslobođeno od propisanog plana puta

- HR Ovlašteni pošiljatelj

- HR Oslobođeno potpisa

- HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

- HR NEOGRANIČENA UPORABA

- HR Razni

- HR Rasuto

- HR Pošiljatelj".

38. A 48. melléklet I.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Alulírott ( 141 ) ...

lakóhelye (székhelye) ( 142 ) ...

a kezességnyújtás helye szerinti ...

vámhivatalnál ... legfeljebb összeg erejéig, ...

... azaz a referenciaösszeg 100/50/30 %-áig ( 143 ) készfizető kezességet vállal az Európai Unió

(melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság ( 144 ) javára mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett ( 145 ) a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében - a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve - tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

39. A 49. melléklet I.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Alulírott ( 146 ) ...

lakóhelye (székhelye) ( 147 ) ...

a kezességnyújtás helye szerinti ...

vámhivatalnál legfeljebb összeg ...erejéig,

az Európai Unió

(melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság ( 148 ) javára mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett ( 149 ) ...

a fent említett országoknak a(z) ... indító vámhivataltól

a(z) ... rendeltetési vámhivatalig - történő közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított lent megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében - a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve - tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan.

Az áruk megnevezése ...

40. Az 50. melléklet I.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"1. Alulírott ( 150 ) ...

lakóhelye (székhelye) ( 151 ) ...

a kezességnyújtás helye szerinti ...

az Európai Unió ...

(melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága),

valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, a Török Köztársaság, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság ( 152 ),

mindazon kötelezettségekért, amelyekkel a főkötelezett a fent említett országoknak a közösségi vagy egységes árutovábbítási eljárás során szállított alább megnevezett áruk után fizetendő vámok vagy egyéb díjak tekintetében - a pénzbüntetést vagy pénzbírságot kivéve - tartozik vagy tartozni fog mind a fő- és mellékkötelezettségekre, mind pedig a költségekre és pótlékokra vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban alulírott egyedi garanciajegyek kiállítására vállal kötelezettséget, garanciajegyenként maximum 7 000 EUR értékben.

41. Az 51. melléklet 7. rovatában, valamint az 51a. melléklet 6. rovatában az "Európai Közösség" és "Izland" szavak között a "Horvátország" szót el kell hagyni.

42. A 60. mellékletben "AZ ELSZÁMOLÁSI NYOMTATVÁNYON FELTÜNTETENDŐ ADATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK" cím, "Általános rendelkezések" alcím alatt a következő szövegrésszel egészül ki:

a) "Az elszámolási nyomtatványon fel kell tüntetni" kezdetű mondatot követő oszlop a következő szövegrésszel egészül ki:

"HR

=

Horvátország".

b) A "16. rovat" kezdetű bekezdést követő oszlop a következő szövegrésszel egészül ki:

"HRK

=

horvát kuna".

43. A 63. mellékletben (T5 ellenőrző példány) az 1. példány B. rovata a következő szövegrésszel egészül ki:

"Vratiti:".

44. A 71. melléklet a következőkkel egészül ki:

- az INF 1 adatlap hátoldalán található B.9. pontban,

- az INF 9 adatlap hátoldalán található B.15. pontban,

- az INF 5 adatlap hátoldalán található B.14. pontban,

- az INF 6 adatlap hátoldalán található B.13. pontban, és

- az INF 2 adatlap hátoldalán található B.15. pontban:

- "HRK Horvát kuna".

b) A függelék 2.1. f) pontja a következővel egészül ki:

"- DUPLIKAT".

45. A 111. mellékletben a "Vámvisszafizetés/vám elengedése iránti kérelem" nyomtatvány hátoldalán található B.12. pont a következő szövegrésszel egészül ki:

"- HRK: horvát kuna".

B. EGYÉB TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK

1. 32004 R 1891: A Bizottság 2004. október 21-i 1891/2004/EK rendelete az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági rendelkezésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról (HL L 328., 2004.10.30., 16. o.):

A II. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

a 6. rovatban a Franciaországra [FR] vonatkozó szövegrészt követően:

"

HR"

a 11. rovatban a Franciaországra [FR] vonatkozó szövegrészt követően:

HR

Név:

Cím:

Telefonszám:

Mobiltelefon:

Fax:

E-mail:

Lásd a mellékelt listát"

a 12. rovatban a Franciaországra [FR] vonatkozó szövegrészt követően:

HR

Név:

Cím:

Telefonszám:

Mobiltelefon:

Fax:

E-mail:

Lásd a mellékelt listát"

az utolsó rovatban a Franciaországra [FR] vonatkozó szövegrészt követően:

"HR".

2. 32011 R 1224: A Bizottság 2011. november 28-i 1224/2011/EU végrehajtási rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 66-73. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 314., 2011.11.29., 14. o.):

Az I. melléklet "A 3. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések" helyébe a következő szöveg lép:

"- Артикул за лицата с увреждания: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 72, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009",

"- Objeto para personas minusválidas: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 72, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento (CE) n o 1186/2009",

"- Zboží pro postižené osoby: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 72 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009",

"- Genstand til handicappede personer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 72, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009",

"- Gegenstand für Behinderte: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 72 Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009",

"- Kaubaartiklid puuetega inimestele: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 72 lőike 2 teist lőiku",

"- Αντικείμενα προοριζόμενα για μειονεκτούντα άτομα: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 72 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009",

"- Article for the handicapped: continuation of relief subject to compliance with the second subparagraph of Article 72(2) of Regulation (EC) No 1186/2009",

"- Objet pour personnes handicapées: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 72, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009",

"- Predmet za osobe s invaliditetom: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 72. stavka 2. drugog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009",

"- Oggetto per persone disabili: la franchigia è mantenuta a condizione che venga rispettato l'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009",

"- Invalīdiem paredzētas preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 72. panta 2. punkta otrajai daļai",

"- Neįgaliesiems skirtas daiktas: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 72 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos nuostatų",

"- Áru behozatala fogyatékos személyek számára: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 72. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén",

"- Oġġett għal nies b'xi diżabilita': tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġett għal osservanza tat-tieni subparagrafu ta' l-Artiklu 72(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009",

"- Voorwerp voor gehandicapten: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 72, lid 2, tweede alinea van Verordening (EG) nr. 1186/2009",

"- Artykuł przeznaczony dla osób niepełnosprawnych: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w article 72 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1186/2009",

"- Objectos destinados à pessoas deficientes: é mantida a fraquia desde que seja respeitatdo o n. o 2, segundo parágrafo do artigo 72. o. do Regulamento (CE) n. o 1186/2009",

"- Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea dispozițiilor articolului 72 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009",

"- Tovar pre postihnuté osoby: naďalej oslobodený, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 72 odseku 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009",EN 2011.11.29.",

"- Predmet za invalide: ohranitev oprostitve v skladu z drugim pododstavkom člena 72(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009",

"- Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 72 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ehtoja noudatetaan",

"- Föremål för funktionshindrade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 72.2 andra stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls".

3. 32011 R 1225: A Bizottság 2011. november 28-i 1225/2011/EU végrehajtási rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 42-52., valamint 57. és 58. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 314., 2011.11.29., 20. o.):

Az I. mellékletben "A 3. cikk (2) bekezdésében említett bejegyzések" helyébe a következő szöveg lép:

"- Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009",

"- Objeto UNESCO: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009",

"- Zboží UNESCO: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009",

"- UNESCO-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009",

"- UNESCO-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009",

"- UNESCO kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lőike 2 esimest lőiku",

"- Αντικείμενο UNESCO: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009",

"- UNESCO goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009",

"- Objet UNESCO: maintien de la franchise subordonné au respect de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009",

"- UNESCO robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009",

"- Oggetto UNESCO: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l'articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009",

"- UNESCO preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai",

"- UNESCO prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų",

"- UNESCO-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén",

"- Oġġetti tal-UNESCO: tkomplija ta' ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009",

"- UNESCO-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009",

"- Towary UNESCO: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009",

"- Objectos UNESCO: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o. do Regulamento (CE) n. o 1186/2009",

"- Articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009",

"- Tovar UNESCO: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009';EN 2011.11.29.",

"- Blago UNESCO: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009",

"- UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan",

"- UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls".

16. KÜLKAPCSOLATOK

1. 31994 R 3168: A Bizottság 1994. december 21-i 3168/94/EK rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet alkalmazási körében közösségi behozatali engedély létrehozásáról (HL L 335., 1994.12.23., 23. o.):

a) A melléklet 2. függelékének címe helyébe a következő szöveg lép:

"2. függelék

Списък на националните компетентни органи

Lista de las autoridades nacionales competentes

Seznam příslušných vnitrostátních orgánů

Liste over kompetente nationale myndigheder

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Riiklike pädevate asutuste nimekiri

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

List of the national competent authorities

Liste des autorités nationales compétentes

Lista nadležnih nacionalnih tijela

Elenco delle competenti autorità nazionali

Valstu kompetento iestāžu saraksts

Atsakingų nacionalinių institucijų sąrašas

Az illetékes nemzeti hatóságok listája

Lista ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

Lijst van bevoegde nationale instanties

Lista właściwych organów krajowych

Lista das autoridades nacionais competentes

Lista autorităților naționale competente

Seznam pristojnih nacionalnih organov

Zoznam príslušných štátnych orgánov

Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista

Förteckning över behöriga nationella myndigheter".

b) A melléklet 2. függeléke a következőkkel egészül ki:

"28. Hrvatska

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel. +385 16303794

Fax +385 16303885".

2. 32007 R 1418: A Bizottság 2007. november 29-i 1418/2007/EK rendelete az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (HL L 316., 2007.12.4., 6. o.):

A mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó bejegyzést.

17. KÜL-, BIZTONSÁG- ÉS VÉDELMI POLITIKA

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

32001 D 0844: A Bizottság 2001. november 29-i 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozata eljárási szabályzatának módosításáról (HL L 317., 2001.12.3., 1. o.):

Az 1. függelék a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően a következőkkel egészül ki:

„HorvátországVrlo tajnoTajnoPovjerljivoOgraničeno”

( 1 ) HL L 171., 2000.7.11., 11. o.

( 2 ) HL L 196., 2001.7.20., 9. o.

( 3 ) HL L 161., 2007.6.22., 33. o.

( 4 ) HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

( 5 ) HL L 122., 2010.5.18., 1. o.

( 6 ) HL L 171., 2010.7.6., 1. o.

( 7 ) HL L 292., 2010.11.10., 2. o.

( 8 ) HL L 34., 2011.2.9., 2. o.

( 9 ) HL L 83., 2011.3.30., 1. o.

( 10 ) HL L 167., 2011.6.25., 1. o.

( 11 ) HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

( 12 ) HL L 133., 2004.4.30., 1. o.

( 13 ) HL L 16., 1989.1.20., 19. o.

( 14 ) HL L 143., 1995.6.27., 7. o.

( 15 ) HL L 297., 1998.11.6., 7. o.

( 16 ) HL L 308., 2008.11.27., 16. o.

( 17 ) HL L 341., 2001.12.22., 29. o.

( 18 ) HL L 70., 2003.3.14., 8. o.

( 19 ) HL L 189., 2003.7.29., 12. o.

( 20 ) HL L 217., 2003.8.29., 35. o.

( 21 ) HL L 145., 2006.5.31., 1. o.

( 22 ) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

( 23 ) HL L 176., 2006.6.30., 53. o.

( 24 ) HL L 355., 2006.12.15., 72. o.

( 25 ) HL L 369., 2006.12.23., 1. o.

( 26 ) HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

( 27 ) HL L 408., 2006.12.30., 19. o.

( 28 ) HL L 90., 2007.3.30., 12. o.

( 29 ) HL L 125., 2007.5.15., 9. o.

( 30 ) HL L 128., 2007.5.16., 6. o.

( 31 ) HL L 128., 2007.5.16., 19. o.

( 32 ) HL L 142., 2007.6.5., 3. o.

( 33 ) HL L 275., 2007.10.19., 3. o.

( 34 ) HL L 309., 2011.11.27., 47. o.

( 35 ) HL L 114., 2008.4.26., 3. o.

( 36 ) HL L 120., 2008.5.7., 3. o.

( 37 ) HL L 144., 2008.6.4., 3. o.

( 38 ) HL L 157., 2008.6.17., 46. o.

( 39 ) HL L 170., 2008.6.30., 1. o.

( 40 ) HL L 163., 2008.6.24., 6. o.

( 41 ) HL L 168., 2008.6.28., 5. o.

( 42 ) HL L 168., 2008.6.28., 20. o.

( 43 ) HL L 198., 2008.7.26., 17. o.

( 44 ) HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

( 45 ) HL L 334., 2008.12.12., 25. o.

( 46 ) HL L 340., 2008.12.19., 45. o.

( 47 ) HL L 340., 2008.12.19., 57. o.

( 48 ) HL L 50., 2009.2.21., 5. o.

( 49 ) HL L 128., 2009.5.27., 15. o.

( 50 ) HL L 129., 2009.5.28., 13. o.

( 51 ) HL L 193., 2009.7.24., 60. o.

( 52 ) HL L 186., 2009.7.17., 1. o.

( 53 ) HL L 240., 2009.9.11., 14. o.

( 54 ) HL L 254., 2009.9.26., 82. o.

( 55 ) HL L 318., 2009.12.4., 1. o.

( 56 ) HL L 349., 2009.12.29., 1. o.

( 57 ) HL L 344., 2009.12.23., 3. o.

( 58 ) HL L 72., 2010.3.20., 3. o.

( 59 ) HL L 245., 2010.9.17., 16. o.

( 60 ) HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

( 61 ) HL L 325., 2011.12.8., 6. o.

( 62 ) HL L 12., 2012.1.14., 14. o.

( 63 ) HL L 148., 2012.6.8., 1. o.

( 64 ) HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

( 65 ) HL L 163., 2004.4.30., 65. o.

( 66 ) HL L 149., 2008.6.7., 3. o.

( 67 ) HL L 226., 2008.8.23., 1. o.

( 68 ) HL L 337., 2008.12.16., 41. o.

( 69 ) HL L 340., 2008.12.19., 22. o.

( 70 ) HL L 77., 2009.3.24., 1. o.

( 71 ) HL L 73., 2010.3.20., 1. o.

( 72 ) HL L 175., 2010.7.10., 1. o.

( 73 ) HL L 155., 2011.6.11., 176. o.

( 74 ) HL L 278., 2001.10.23., 6. o.

( 75 ) HL L 348., 2002.12.21., 94. o.

( 76 ) HL L 79., 2009.3.25., 7. o.

( 77 ) HL L 13., 2010.1.19., 1. o.

( 78 ) HL L 54., 2005.2.28., 1. o.

( 79 ) HL L 306., 2006.11.7., 3. o.

( 80 ) HL L 197., 2009.7.29., 24. o.

( 81 ) HL L 29., 2012.2.1., 13. o.

( 82 ) HL L 194., 2003.8.1., 9. o.

( 83 ) HL L 128., 2005.5.21., 51. o.

( 84 ) HL L 86., 2009.3.31., 1. o.

( 85 ) HL L 86., 2009.3.31., 170. o.

( 86 ) HL L 29., 2011.2.3., 5. o.

( 87 ) HL L 166., 2012.6.27., 22. o.

( 88 ) HL L 223., 2012.8.21., 31. o.

( 89 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 90 ) HL L 328., 2004.10.30., 16. o.

( 91 ) HL L 314., 2011.11.29., 14. o.

( 92 ) HL L 314., 2011.11.29., 20. o.

( 93 ) HL L 335., 1994.12.23., 23. o.

( 94 ) HL L 316., 2007.12.4., 6. o.

( 95 ) HL L 196., 2001.7.20., 26. o.

( 96 ) HL L 274., 2009.10.20., 36. o.

( 97 ) HL L 15., 2011.1.20., 12. o.

( 98 ) HL L 130., 1992.5.15., 67. o.

( 99 ) HL L 86., 1993.4.6., 1. o.

( 100 ) HL L 86., 1993.4.6., 7. o.

( 101 ) HL L 86., 1993.4.6., 16. o.

( 102 ) HL L 2., 1997.1.4., 6. o.

( 103 ) HL L 101., 1997.4.18., 46. o.

( 104 ) HL L 199., 1997.7.26., 57. o.

( 105 ) HL L 199., 1997.7.26., 62. o.

( 106 ) HL L 234., 1997.8.26., 16. o.

( 107 ) HL L 65., 1998.3.5., 31. o.

( 108 ) HL L 251., 1998.9.11., 39. o.

( 109 ) HL L 36., 1999.2.10., 21. o.

( 110 ) HL L 281., 1999.11.4., 82. o.

( 111 ) HL L 200., 2001.7.25., 23. o.

( 112 ) HL L 73., 2004.3.11., 1. o.

( 113 ) HL L 57., 2006.2.28., 19. o.

( 114 ) HL L 320., 2006.11.18., 53. o.

( 115 ) HL L 314., 2006.11.15., 39. o.

( 116 ) HL L 8., 2007.1.13., 29. o.

( 117 ) HL L 172., 2007.6.30., 84. o.

( 118 ) HL L 312., 2007.11.30., 49. o.

( 119 ) HL L 296., 2009.11.21., 1. o.

( 120 ) HL L 228., 2010.8.31., 74. o.

( 121 ) HL L 70., 2011.3.17., 40. o.

( 122 ) HL L 247., 2011.9.24., 32. o.

( 123 ) HL L 87., 2011.4.2., 9. o.

( 124 ) HL L 305., 2007.11.23., 30. o.

( 125 ) HL L 240., 1991.8.29., 36. o.

( 126 ) HL L 306., 2008.11.15., 66. o.

( 127 ) HL L 225., 1998.8.12., 27. o.

( 128 ) HL L 190., 2008.7.18., 17. o.

( 129 ) HL L 275., 2000.10.27., 44. o.

( 130 ) HL L 318., 2001.12.4., 28. o.

( 131 ) HL L 174., 2003.7.12., 10. o.

( 132 ) HL L 144., 2004.4.30., 11. o.

( 133 ) HL L 147., 2005.6.10., 1. o.

( 134 ) HL L 304., 2005.11.23., 46. o.

( 135 ) HL L 315., 2009.12.2., 25. o.

( 136 ) HL L 341., 2009.12.22., 14. o.

( 137 ) HL C 177., 2012.6.20., 22. o.

( 138 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.

( 139 ) Прясно месо / Carne fresca / Čerstvé maso / Fersk kød / Frisches Fleisch / Värske liha / Νωπό κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Svježe meso / Carni fresche / Svaiga gaļa / Šviežia mėsa / Friss hús / Laħam frisk / Vers vlees / Świeże mięso / Carne fresca / Carne proaspătă / Čerstvé mäso / Sveže meso / Tuore liha / Färskt kött

( 140 ) Euroövezeten kívüli uniós tagállamok: országonkénti egyedi lebontás"

( 141 ) Teljes név, illetve cégnév.

( 142 ) Teljes cím.

( 143 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 144 ) Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni.

( 145 ) A főkötelezett teljes neve vagy cégneve és teljes címe."

( 146 ) Teljes név, illetve cégnév.

( 147 ) Teljes cím.

( 148 ) Törölje azon szerződő félnek, feleknek, vagy államoknak (Andorra vagy San Marino) a nevét, amelyeket az árutovábbítás nem érint. Az Andorrai Hercegségre és a San Marino Köztársaságra vonatkozó hivatkozásokat csak a közösségi árutovábbítási műveletekre kell alkalmazni

( 149 ) A főkötelezett teljes neve vagy cégneve és teljes címe."

( 150 ) Teljes név, illetve cégnév.

( 151 ) Teljes cím.

( 152 ) Csak közösségi árutovábbítási műveletek esetében."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32013R0519 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32013R0519&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02013R0519-20140109 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02013R0519-20140109&locale=hu

Tartalomjegyzék